UmmaGumma

Kirjoittaja Aihe: Asianajaja Ville Punto: Kohti neutraalia maahanmuuttokeskustelua  (Luettu 10201 kertaa)

koli

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 546
 • Liked: 10906
 • Impivaaran mylvivä härkä
  • Profiili
Lainaus
Kohti neutraalia maahanmuuttokeskustelua

Tämä on ensimmäinen blogikirjoitukseni ikinä. Ajatukseni säännöllisen blogin kirjoittamiseen on tullut seuratessani Suomessa maahanmuutosta käytävää julkista keskustelua, jolla näyttää olevan vähän tekemistä maahanmuuton todellisuuden kanssa. Maahanmuuttomyönteisen tai –kriittisen keskustelun sijaan tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttoon liittyviä todellisia käytäntöjä ja kriteereitä neutraalisti ja tarvittaessa ajankohtaisia asioita esiin tuoden. Ammattini vuoksi näkökulma ei tietenkään voi olla täysin neutraali. Tähän ei kuitenkaan ole syynä se, että erityisesti haluaisin Suomeen lisää ulkomaalaisia, vaan asian luonteesta ja sen herättämästä julkisesta keskustelusta johtuva poliittisten tarkoitusperien sekoittuminen juridiseen päätöksentekoon. Kriittinen suhtautumiseni politiikan sekoittumisesta oikeudelliseen päätöksentekoon johtuu ammatistani ja koulutuksestani. Pohjimmiltani olen kuitenkin juristi ja ajattelen kuten juristi.

Juridisesti ajatellen oleskelulupa on vain ulkomaalaiselle myönnetty hallinnollinen lupa oleskella ja saapua maahan. Tähän nähden luvassa on kyse ainoastaan ulkomaalaisen ja Suomen valtion välisestä asiasta. Tämän vuoksi on jossain määrin vaikeaa ymmärtää miksi jotkut niin kovasti vastustavat maahanmuuttoa tai toisaalta miksi siihen pitäisi suhtautua erityisesti myönteisesti tai ylipäätään millään tavoin. Harvemmin mikään muu hallinnollinen lupa-asia saa aikaan niin suuria intohimoja. Julkisessa ja poliittisessa keskustelussa keskustellaan usein siitä ”kuinka paljon maahanmuuttajia otetaan maahan”. Tämä on yllättävää, koska oleskeluluvan hakemisessa ei ole kyse ulkomaalaisen ottamisesta Suomeen, vaan siitä että hänellä on jokin tarve oleskella Suomessa. Yhden ulkomaalaisen tarve liittyy perhesuhteisiin, toisen työpaikkaan tai yritystoimintaan, jonkun opiskeluun tai siihen, ettei hän syystä tai toisesta voi enää jatkaa asumistaan kotimaassaan. On erikoista, että tällaiseen henkilökohtaiseen tarpeeseen perustuvasta luvasta niin monella ulkopuolisella, poliitikot mukaan lukien, on mielipide puolesta tai vastaan.

Maahanmuuttoa koskevassa keskustelussa nostetaan tyypillisesti esiin tietyt kansallisuudet ja tietty uskonto. Ikään kuin me kaikki syntyperäiset suomalaisetkin vastaisimme toistemme tekemisistä ja tekemättä jättämisistä tai indentiteettimme nykymaailmassa olisi korostetusti uskonnon määrittämää. Maahanmuuttokeskustelussa esiintyvät kansallisuuteen ja uskontoon liittyvät ennakkoluulot tuntuvat käsittämättömiltä, koska en tunnista niistä kovinkaan montaa asiakastani, joita olen jo kymmenen vuoden ajan oikeudellisena avustajana palvellut. Tästä historiastani johtuen en ymmärrä miksi minun tai kenenkään kantasuomalaisen tarvitsisi kokea erityistä yhteyttä toiseen kantasuomalaiseen vain siksi, että olemme kantasuomalaisia ja kasvaneet tässä maassa. Ulkomaalaisen Suomessa tekemän rikoksen moittiminen erityisesti ulkomaalaisen tekemänä rikoksena on yhtä loogista kuin että ulkomailla rikokseen syyllistyneen ruotsalaisen rikos määrittäisi jollain tavoin samassa maassa asuvaa suomalaista. Sama koskee aika ajoin esitettyjä vaatimuksia maahanmuuton hinnan laskemisesta.

Keskustelussa nostetaan usein esiin maahanmuuton kansantaloudelliset vaikutukset. Tämä on erikoinen lähestymistapa maahanmuuttoon, koska ulkomaalaislaki edellyttää lähtökohtaisesti, että ulkomaalaisen on turvattava toimeentulonsa itse, jotta hän voi saada oleskeluluvan. Käytännössä tämä tarkoittaa työpaikkaa tai Suomessa asuvaa perheenjäsentä, joka vastaa Suomeen muuttavan toimeentulosta. Lakisääteiset poikkeukset toimeentulovaatimuksesta on säädetty vain Suomen kansalaisen perheenjäsenelle, kansanvälistä suojelua saavalle ulkomaalaiselle ja perheenyhdistämistapauksissa hänen kotimaahan jääneelle ”vanhalle” perheelleen sekä ulkomaalaiselle, joka saa poikkeuksellisesti oleskeluluvan yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi. Harkinnanvarainen poikkeaminen toimeentulovaatimuksesta koskee käytännössä hyvin poikkeuksellisesti sattumanvaraisia perheenyhdistämistilanteita. Maahanmuuton taloudellisia vaikutuksia koskeva keskustelu olisi ymmärrettävää, jos se koskisi sitä onko toimeentulovaatimuksista vapautettujen ulkomaalaisten erityiskohtelu perusteltua. Kysymys on tällöin siitä onko kohtuullista, että Suomen kansalaisen perheenjäsen tai kotimaansa vainoa paennut taikka hänen perheensä, saavat muuttaa Suomeen ilman vaatimusta, ettei hänen toimeentulonsa saa perustua sosiaalietuuksiin.

Ulkomaalaisille maksettavaa toimeentulotukea koskeva keskustelu koskettaa yleensä turvapaikanhakijoita. Tämä on erikoista, koska turvapaikanhakijoille ei makseta toimeentulotukea samoin perustein kuin oleskeluluvalla Suomessa asuville. Tiedotusvälineissä käytetään usein erittäin harhaanjohtavaa mainintaa ”Suomeen otettavista” turvapaikanhakijoista. Turvapaikanhakijoita ei oteta Suomeen?1? he vain tulevat ja hakevat turvapaikkaa eli kansainvälistä suojelua. Päätösvaltaa siitä kuinka monta turvapaikanhakijaa Suomeen otetaan, ei ole kenelläkään. Jäävätkö he lopulta Suomeen vai käännytetäänkö heidät kotimaahansa, riippuu hakemuksen johdosta tehtävästä päätöksestä. Kun turvapaikanhakijoiden oikeus työntekoon alkaa vasta useiden kuukausien Suomessa oleskelun jälkeen, on vain tavanomaisen inhimillistä, että he saavat minimitoimeentulon sinä aikana kun eivät kykene sitä itsenäisesti hankkimaan. Turvapaikanhakijat kuitenkin käyvät myös töissä ja maksavat siitä veroja täysin riippumatta siitä saavatko he jäädä Suomeen.

Tiettyjen poliittisten, asiaa tuntemattomien tahojen luomilla harhaanjohtavilla mielikuvilla on korostuneen ohjaava merkitys maahanmuuttoa koskevassa keskustelussa. Mielikuvia luodaan yleisesti maahanmuuttajista taikka tietyistä kansallisuuksista, etnisestä taustasta ja tiettyyn uskontokuntaan kuuluvista ulkomaalaisista ikään kuin he olisivat yksi yhtenäinen ryhmä. Tiedotusvälineet ovat uutisoinnissaan hyväksyneet rasismi-termiä vältellen näille mielikuvien luojille neutraalin maahanmuuttokriittisten –tittelin. Kritiikin esittäjien kuitenkin odottaisi olevan tietoisia maahanmuuton todellisuudesta ja siitä kuinka helppoa tai vaikeaa maahanmuutto Suomeen todellisuudessa on. Tähän mennessä en ole havainnut yhdenkään maahanmuuttokriittiseksi tunnustautuneet puheenvuoroissa osoitusta minkäänlaisesta maahanmuuttoa koskevasta asiantuntemuksesta. Kun maahanmuuton nykyisyydestä ei ole asiantuntemusta, eivät kriitikoiksi nimetyt kykene esittämään perusteltuja vaihtoehtoja nykyisille käytännöille. Niin sanottujen kriitikoiden piirissä ei myöskään ole havaittavissa erityistä kiinnostusta maahanmuuton todellisiin käytäntöihin perehtymiseen. Kovimmiksi kriitikoiksi nimetään ne, jotka osaavat käyttää kovinta kieltä ulkomaalaisista. Tämä ei tietenkään ole kritiikkiä, vaan tahallisten ja pahantahtoisten näkemysten esittämistä toisista ihmisistä. Maahanmuuttokriitikoiksi nimettyjen näkemyksissä ei ole kyse aidosta kriittisyydestä, vaan todellisuutta vastaamattomasta poliittisesta puheesta.

Vielä toistaiseksi blogiini ei sisälly mahdollisuutta tekstieni kommentoitiin, mutta tulevaisuudessa yritän mahdollistaa keskustelun käymisen. Yhden miehen asianajotoimiston pyörittäminen asettaa rajoituksia keskustelun käymiselle ainakin tässä vaiheessa kun tiedossani ei ole alkaako kukaan edes seurata kirjoituksiani. Toivomukseni tietenkin on, että oikeaa tietoa maahanmuutosta etsivät löytäisivät blogini ja keskustelu maahanmuutosta muuttuisi nykyistä neutraalimmaksi.
http://www.punto.fi/?p=6

koli

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 546
 • Liked: 10906
 • Impivaaran mylvivä härkä
  • Profiili
Lainaus
Asianajotoimisto Punto on vuoden 2005 alusta lähtien toiminut oleskelulupa- ja kansalaisuusasioihin erikoistunut asianajotoimisto. Maahanmuuttoon liittyviä asioita vuodesta 2003 alkaen hoitanut asianajaja Ville Punto hyväksyttiin Asianajajaliiton jäseneksi vuonna 2009.

Toimintamme kulmakiviä ovat asiantuntemus, periksiantamattomuus sekä kunnian- ja intohimoisuus siihen mitä teemme. Toimeksiantojen hoidossa pyrimme selvittämään jutun realistiset menestymismahdollisuudet ja muut vaihtoehdot sekä selittämään nämä ymmärrettävästi asiakkaalle. Ulkomaalaislaki mahdollistaa monenlaisia oleskelulupaperusteita, mutta niiden käytännön toteutuminen voi olla sattumanvaraista. Erityisen vaikealta näyttäneet tilanteet on kuitenkin usein saatu käännettyä menestyksekkäiksi.
http://www.punto.fi/?p=4

Tokugawa Ieyasu

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 589
 • Liked: 861
 • Tokiolaistaustainen
  • Profiili
Suutari pysyköön lestissään. Juristi laittaa asian nyt kovin yksinkertaiseksi.

Lainaus
Juridisesti ajatellen oleskelulupa on vain ulkomaalaiselle myönnetty hallinnollinen lupa oleskella ja saapua maahan. Tähän nähden luvassa on kyse ainoastaan ulkomaalaisen ja Suomen valtion välisestä asiasta. Tämän vuoksi on jossain määrin vaikeaa ymmärtää miksi jotkut niin kovasti vastustavat maahanmuuttoa tai toisaalta miksi siihen pitäisi suhtautua erityisesti myönteisesti tai ylipäätään millään tavoin.
Suomen valtio tai mikä tahansa valtio muodostuu sen kansalaisista. Minä ainakaan en ole halukas antamaan valtaa juristille tehdä mitä haluaa ulkomaalaisen ja "valtion" välillä.
"The strong manly ones in life are those who understand the meaning of word patience". - Tokugawa Ieyasu

koli

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 546
 • Liked: 10906
 • Impivaaran mylvivä härkä
  • Profiili
Tuolla on kyseisen Ville Punnon hinnastoa, jolla hoitaa haittamaahanmuuttajien asioita: http://www.punto.fi/?p=8

Paljonkohan valtio on köyhtynyt tämänkin nutipään ansiosta? >:(

Noottikriisi

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 4 756
 • Liked: 4883
 • Kulttuuriterapeutti
  • Profiili
Lainaus
Juridisesti ajatellen oleskelulupa on vain ulkomaalaiselle myönnetty hallinnollinen lupa oleskella ja saapua maahan. Tähän nähden luvassa on kyse ainoastaan ulkomaalaisen ja Suomen valtion välisestä asiasta. Tämän vuoksi on jossain määrin vaikeaa ymmärtää miksi jotkut niin kovasti vastustavat maahanmuuttoa tai toisaalta miksi siihen pitäisi suhtautua erityisesti myönteisesti tai ylipäätään millään tavoin.

Kun on noinkin mitättömästä pikkujutusta kyse niin eiköhän ratkaista asia sillä että Suomen valtio lopettaa oleskelulupien myöntämisen kokonaan.
Onko sinusta jo kauan tuntunut siltä että monikulttuurisuus on rikkaus?

Kemolitor

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 4 656
 • Liked: 2971
 • Understanding is a three-edged sword.
  • Profiili

saint

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 462
 • Liked: 465
  • Profiili
Lainaus
Juridisesti ajatellen oleskelulupa on vain ulkomaalaiselle myönnetty hallinnollinen lupa oleskella ja saapua maahan. Tähän nähden luvassa on kyse ainoastaan ulkomaalaisen ja Suomen valtion välisestä asiasta.

Ulkomaalaisen ja Suomen valtion välisestä asiastapa hyvinkin!

Suomen valtion olisi kuitenkin syytä pykätä sellaiset pykälät ja paragraafit, että asumisperusteinen sosiaaliturva ei_kansalaisilta lakkautettaisiin ja luvan ehtona - varsinaiset pakolaiset pois lukien - olisi se, että hakija pystyy selvittämään, kuinka aikoo kustantaa elämisensä maassa, jossa on niinkin korkeat elinkustannukset kuin ne Suomessa tätänykyä ovat. 
"Annapas kun autan; tässä lisää köyttä"  -Leso

Pikkuvaimo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 065
 • Liked: 1844
  • Profiili
No ei tämä nyt ihan hirveän neutraali avaus mielestäni ollut.
Minulla on vaikeasti ymmärrettävä ja kohtalaisen huono huumorintaju.

siviilitarkkailija

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 16 496
 • Liked: 16397
 • covfefe
  • Profiili
Hra Punto voi rekisteröityä hommaan ollakseen vastauksen arvoinen.
Maailmassa ei ole mitään muuta vakavaa asiaa kuin huumori...

tutkimus

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 553
 • Liked: 2817
  • Profiili
Ville Punto lobbaa omaa asiaansa sillä mitä enemmän turvapaikanhakijoita niin sitä enemmän asiakkaita hänellä ja kavereillaan.

Tässä hiukan faktoja Villelle:

-Suomi maksaa tällä hetkellä eniten käteistä rahaa EU:ssa turvapaikanhakijoille ja tämä on vetovoimatekijä joka saa ihmiset vaeltamaan nimenomaan suomeen euroopan monien turvallisten maiden halki eli se lisää suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrää.
Suomen pitäisi lopettaa käteisen rahan maksaminen täysin ja antaa vain sänky ja ruokatarvikkeet ja hygieniatarvikkeet vastaanottokeskuksen varastolta niinkuin osa EU-maista tekee.

-Suomi tekee perheenyhdistämisiä suoraan sossun asiakkaiksi ja ja tämä on vetovoimatekijä joka saa ihmiset vaeltamaan nimenomaan suomeen euroopan monien turvallisten maiden halki eli se lisää suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrää.
Suomen pitäisi alkaa vaatimaan elämä ilman sosiaalitukia ja vakituinen työpaikka jolla voi elättää perheensä ennenkuin perheenyhdistämistä voi hakea niinkuin jotkut EU-maat tekevät.

-Suomi antaa oleskelulupia turvapaikanhakijoille jotka eivät täytä Geneven sopimuksen määritelmää vainotusta pakolaisesta paljon löysemmin kuin muut EU-maat ja tämä näkyy ECRE:n tilastoista joissa suomi on kärkipäässä turvapaikanhakijoille myönnettyjen oleskelulupien prosenteissa.
Suomen käytäntö oleskeluluvissa on muuta EU:ta löysempi ja tämän on aikoinaan Astrid Thors eduskunnassa myöntänyt.

Ongelmallisia ovat erityisesti "toissijainen suojelu" kategorian oleskeluluvat.
Tämä on vetovoimatekijä joka saa ihmiset vaeltamaan nimenomaan suomeen euroopan monien turvallisten maiden halki eli se lisää suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrää.

Yleisesti ottaen semmoinen havainto Punnolle että Start Trek-tyylistä teleporttausta ei ole vielä keksitty eivätkä somalia,syyria,afganistan ja irak ole suomen naapurimaita joten se tarkoittaa että näiden maiden turvapaikanhakijoiden on pakko tulla suomeen monien euroopan turvallisten maiden halki ja he tulevat nimenomaan löysän maahanmuuttopolitiikan houkuttelemina.
Suomen pitäisi laittaa sekä laivaterminaalit että lentokentät valvontaan kameroilla joiden data kerättäisiin kasvojentunnistus tietokantaan ja jonka läpi jokainen turvapaikanhakija ajettaisiin ja esim. kaikki ruotsista laivalla tulevat palautettaisiin ruotsiin Dublin-sopimuksen nojalla.

Jos Ville Punnon kommentointi on tämmöistä tahallista vääristelyä niin ymmärrän hyvin miksi hän ei uskalla kommentointia sallia.

Jokaista hommaan kirjoitettua kommenttia kohti kannattaa kirjoittaa 5 faktoja levittävää kommenttia muihin medioihin jos haluaa että maahanmuuttokriittisyys valtavirtaistuu.

Fer

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 88
 • Liked: 92
  • Profiili
Tuolla on kyseisen Ville Punnon hinnastoa, jolla hoitaa haittamaahanmuuttajien asioita: http://www.punto.fi/?p=8

Paljonkohan valtio on köyhtynyt tämänkin nutipään ansiosta? >:(

Ton ei tarvitse ajaa Fiat Puntolla.

tutkimus

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 553
 • Liked: 2817
  • Profiili
Tuolla on kyseisen Ville Punnon hinnastoa, jolla hoitaa haittamaahanmuuttajien asioita: http://www.punto.fi/?p=8

Paljonkohan valtio on köyhtynyt tämänkin nutipään ansiosta? >:(

Kaikkien maahanmuuttoon erikoistuneiden asianajajien palkkiot maksaa käytännössä valtio eli veronmaksajat koska oikeusapukorvauksissa ei ole mitään rajoituksia turvapaikanhakijoiden tai karkotettavaksi määrättyjen maahanmuuttajien kohdalla eli laskutusta laskun perään kun tekee valitusta valituksen perään.

Oikeusapukorvauksiin pitäisi laittaa 2000 euron katto per asiakas niin monista raiskauksista tuomitun maahanmuuttajan karkotuksesta ei olisi 3 vuoden valitusta valituksen perään sirkusta niinkuin nykyään uutisten mukaan on.

Jokaista hommaan kirjoitettua kommenttia kohti kannattaa kirjoittaa 5 faktoja levittävää kommenttia muihin medioihin jos haluaa että maahanmuuttokriittisyys valtavirtaistuu.

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 17 846
 • Liked: 12186
 • Vihapuhetta Hommalla jo vuodesta 2012.
  • Profiili
Suomessa tulisi tehdä samoin kuin Britanniassa, jossa on lopetettu verovaroin kustannettujen lakimiesten tarjoaminen oleskelulupia koskevissa valituksissa. Loppuisivat Ville Punnoltakin työt!  >:(
:facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:

Golimar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 862
 • Liked: 11556
 • Ego sum Spartacus
  • Profiili
Lainaus
Ville Punto
10. huhtikuuta kello 22:00 · Helsinki ·
Yhden miehen asianajotoimiston pyörittämiseltä en ole paljoa ns vaalityötä ehtinyt tekemään. Tänään kuitenkin mainospäällikköni Memon kanssa kierrettiin tutut kurdien/turkkilaisten kahvilat, pizzeriat ja muut liikkeet pitkin itä Helsinkiä ja vietiin mainoksia.
Kiitokset Memolle avusta!
Mun ajatus demokratiasta ja ehdokkuudesta menee jotenkin niin päin, että ensin hankkii kannattajat ja sitten ryhtyy ehdokkaaksi eikä niin päin että hankkiutuu ehdolle ja alkaa haalia äänestäjiä lupaamalla vähän yhtä jos toista. Se on kokonaan toinen juttu pääseekö tällä taktiikalla läpi. Mutta minun mielestä tärkeää ei ole se pääseekö läpi, vaan se millä tavalla pääsee läpi.
Ainoa vaalilupaukseni on että tarjoan äänestäjieni käyttöön asiantuntemukseni ja näkemykseni noista aiemmin mainitsemistani teemoista ja niiden pohjalta toimin.

(https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10731070_10202893041508802_9112110349523189831_n.jpg?oh=17d4693e8285afb06116dfa9ea8bbaf0&oe=55D634CC)

https://www.facebook.com/ville.punto

https://www.facebook.com/aatstopunto

https://fi.linkedin.com/pub/ville-punto/7a/b20/269

Myrkkymies

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 370
 • Liked: 1904
  • Profiili
Lainaus
Kohti neutraalia maahanmuuttokeskustelua
Juridisesti ajatellen oleskelulupa on vain ulkomaalaiselle myönnetty hallinnollinen lupa oleskella ja saapua maahan. Tähän nähden luvassa on kyse ainoastaan ulkomaalaisen ja Suomen valtion välisestä asiasta. Tämän vuoksi on jossain määrin vaikeaa ymmärtää miksi jotkut niin kovasti vastustavat maahanmuuttoa tai toisaalta miksi siihen pitäisi suhtautua erityisesti myönteisesti tai ylipäätään millään tavoin.

Valtiovalta kuuluu suomen kansalle, joka myös muodostaa valtion.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 27 850
 • Liked: 38315
  • Profiili
Lainaus
Kohti neutraalia maahanmuuttokeskustelua
Tämä on ensimmäinen blogikirjoitukseni ikinä.
...
http://www.punto.fi/?p=6

Tämä sama laulu, että maahanmuutto vain tapahtuu, eikä siihen voida oikeastaan vaikuttaa, on kuultu tuhannet kerrat eri sanoin. Yleensä tämä esitetään siinä muodossa, että maahanmuuttoon ei voi vaikuttaa (koska lait, kansainväliset sopimukset, rakkaus jne.), joten siitä ei kannata puhua, vaan pitää keskittyä kotouttamispolitiikkaan. Tämä on tietenkin roskaa.

Lainaus käyttäjältä: Ville Punto
Juridisesti ajatellen oleskelulupa on vain ulkomaalaiselle myönnetty hallinnollinen lupa oleskella ja saapua maahan. Tähän nähden luvassa on kyse ainoastaan ulkomaalaisen ja Suomen valtion välisestä asiasta. Tämän vuoksi on jossain määrin vaikeaa ymmärtää miksi jotkut niin kovasti vastustavat maahanmuuttoa tai toisaalta miksi siihen pitäisi suhtautua erityisesti myönteisesti tai ylipäätään millään tavoin.

Koska maahanmuuttajien määrä ja laatu vaikuttaa yhteiskuntaan. Oleskelulupakriteereillä (muun muassa niillä) Suomi määrittelee, ketä tänne halutaan ja ketkä torjutaan. Kriteerit eivät ole kiveen kirjoitettuja, vaan niitä voi muuttaa poliittisilla päätöksillä.

Lainaus käyttäjältä: Ville Punto
Ulkomaalaisen Suomessa tekemän rikoksen moittiminen erityisesti ulkomaalaisen tekemänä rikoksena on yhtä loogista kuin että ulkomailla rikokseen syyllistyneen ruotsalaisen rikos määrittäisi jollain tavoin samassa maassa asuvaa suomalaista. Sama koskee aika ajoin esitettyjä vaatimuksia maahanmuuton hinnan laskemisesta.

Ulkomaalaisten tekemät rikokset, syrjäytyneiden maahanmuuttajanuorten määrä ja maahanmuuton hinnan laskeminen havainnollistavat valitun maahanmuuttopolitiikan seurauksia. Tällaisten havaintojen perusteella pitäisi tehdä päätelmiä maahanmuuttopolitiikan onnistumisesta ja mahdollisista korjaustarpeista.

Lainaus käyttäjältä: Ville Punto
Keskustelussa nostetaan usein esiin maahanmuuton kansantaloudelliset vaikutukset. Tämä on erikoinen lähestymistapa maahanmuuttoon, koska ulkomaalaislaki edellyttää lähtökohtaisesti, että ulkomaalaisen on turvattava toimeentulonsa itse, jotta hän voi saada oleskeluluvan.

Tuo ulkomaalaislain kohta ei kerro meille vielä yhtään mitään maahanmuuton vaikutuksista. Niistä saa tietoa vain tutkimalla.

Lainaus käyttäjältä: Ville Punto
Tiedotusvälineissä käytetään usein erittäin harhaanjohtavaa mainintaa "Suomeen otettavista" turvapaikanhakijoista. Turvapaikanhakijoita ei oteta Suomeen, he vain tulevat ja hakevat turvapaikkaa eli kansainvälistä suojelua. Päätösvaltaa siitä kuinka monta turvapaikanhakijaa Suomeen otetaan, ei ole kenelläkään. Jäävätkö he lopulta Suomeen vai käännytetäänkö heidät kotimaahansa, riippuu hakemuksen johdosta tehtävästä päätöksestä.

Roskaa. Turvapaikkapäätös johtuu sekin poliittisista päätöksistä, millä kriteereillä humanitaarisia oleskelulupia jaetaan. Suomen kriteerit ovat löysemmät kuin EU-maissa keskimäärin.

Turvapaikanhakijamääriin voi vaikuttaa monin eri tavoin. Esimerkiksi Ruotsin Irakin kanssa vuonna 2008 solmima palautussopimus romahdutti irakilaisten turvapaikanhakijoiden määrän. Suomen jonkin aikaa myöhemmin tekemä muutos EU-turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelyyn ja asumisoikeuteen romahdutti romaniturvapaikanhakijoiden määrän. Jne.

Lainaus käyttäjältä: Ville Punto
Kun turvapaikanhakijoiden oikeus työntekoon alkaa vasta useiden kuukausien Suomessa oleskelun jälkeen, on vain tavanomaisen inhimillistä, että he saavat minimitoimeentulon sinä aikana kun eivät kykene sitä itsenäisesti hankkimaan. Turvapaikanhakijat kuitenkin käyvät myös töissä ja maksavat siitä veroja täysin riippumatta siitä saavatko he jäädä Suomeen.

Käteisenä saatava raha on vetotekijä, usein moninkertaisesti enemmän rahaa kuin lähtömaan keskipalkka. Samoin nopea työluvan myöntäminen on vetotekijä.

Tyypillisen kielitaidottoman ja kouluttamattoman turvapaikanhakijan maksamat verot ovat minimaaliset siihen nähden, kuinka moni käyttää järjestelmää hyväkseen vain päästäkseen EU-alueelle. Perusteettomat turvapaikanhakijat eivät maksa töissä käydessäänkään verojen kautta edes yhteiskunnalle aiheuttamiaan kustannuksia.

Lainaus käyttäjältä: Ville Punto
Tiettyjen poliittisten, asiaa tuntemattomien tahojen luomilla harhaanjohtavilla mielikuvilla on korostuneen ohjaava merkitys maahanmuuttoa koskevassa keskustelussa.

Todellakin näin.

Lainaus
Kritiikin esittäjien kuitenkin odottaisi olevan tietoisia maahanmuuton todellisuudesta ja siitä kuinka helppoa tai vaikeaa maahanmuutto Suomeen todellisuudessa on. Tähän mennessä en ole havainnut yhdenkään maahanmuuttokriittiseksi tunnustautuneet puheenvuoroissa osoitusta minkäänlaisesta maahanmuuttoa koskevasta asiantuntemuksesta. (..) Niin sanottujen kriitikoiden piirissä ei myöskään ole havaittavissa erityistä kiinnostusta maahanmuuton todellisiin käytäntöihin perehtymiseen.

Ja Punto itse kyseenalaistaa samassa kirjoituksessa yritykset saada objektiivista tietoa maahanmuuton todellisuudesta. Se kun ei tosiaankaan näy lakikirjan pykälistä.

Lainaus käyttäjältä: Ville Punto
Kun maahanmuuton nykyisyydestä ei ole asiantuntemusta, eivät kriitikoiksi nimetyt kykene esittämään perusteltuja vaihtoehtoja nykyisille käytännöille.

Nimenomaan kriitikoiksi nimetyt ovat esittäneet perusteltuja vaihtoehtoja nykyisille käytännöille. Puntot taas inttävät, että mitään ei voi muuttaa, eikä mihinkään voi vaikuttaa, vaikka tietävät, että se ei ole totta.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

niemi2

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 169
 • Liked: 4363
  • Profiili
Punto ei kerro ettei toimeentulovaatimus tarkoita, että toimeentulo riittäisi elämiseen ilman sosiaalisia tulonsiirtoja. Toimeentulovaatimus on yksinkertaisimmillaan sitä, että rahatoimisto kirjoittaa kuitin, että raha on käynyt maahan tulevan tilillä.

Punto ei juristina myöskään näytä ymmärtävän, että maahanmuuttopolitiikka on politiikkaa siinä missä muukin politiikka. Se on normaalia demokratian ja perustuslaillisten oikeuksien harjoittamista ja yhteiskunnallisten ilmiöiden säätelyä siinä missä talous-, sote tai ympäristöpolitiikka. Punton ajatuksen tunteellinen hölmöys ilmenee vaikka siitä, että Punto laittaisi juristin arvovaltansa peliin kysyäkseen miksi ihmiset edes puhuvat ympäristöpolitiikasta.

Puntolle tiedoksi, että maahanmuuttoa on kritisoitu iät ja ajat. Ilman kritiikkiä meillä ei olisi Geneven pakolaissopimusta, Schengen aluetta tai EU:ta. Maahanmuuttoa kritisoi niin maahanmuuttajat, järjestöt kuin poliittiset toimijat jne. Kyse on puhtaasti demokraattisesta prosessista eikä demokratiaa tulisi lähtökohtaisesti nähdä mörkönä tai vastustettavana. Edit: typoja
« Viimeksi muokattu: 21.04.2015, 23:54:13 kirjoittanut niemi2 »
MAKE FINLAND NORMAL AGAIN

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 27 850
 • Liked: 38315
  • Profiili
Ville Puntosta lisää tässä ketjussa:
2011-02-22 HS:Perheenyhdistämisen edellytyksenä on riittävä toimeentulon turva

Tuntuikin tutulta. Kertoi siis jo neljä vuotta sitten ihmetelleensä maahanmuuttokeskustelun "huonoa tasoa", joka "ei perustu tosiasioihin":

Lainaus käyttäjältä: Ville Punto 22.2.2011
Maahanmuuttoasioita päätoimena hoitavana asianajajana olen vuosia ihmetellyt maahanmuuttoa koskevan keskustelun huonoa tasoa. Keskustelu ei perustu tosiasioihin eikä maahanmuuton käytäntöihin. Muutos 2011 ja halla-aholaiset marisevat keskustelun puutteesta ilman konkreettisia tosiasioihin perustuvia muutosehdotuksia.

Pakolaisneuvonnan turvapaikka-asianajaja Punto antoi tuolloin ymmärtää, että perheenyhdistämislain muuttaminen olisi ongelmallista, koska "kansainväliset velvoitteet". Vastaavia EU:n perheenyhdistämisdirektiivin mahdollistamia velvoitteita (toimeentulo, asunto, maassaoloaika) on otettu käyttöön monissa EU-maissa. Valitettavasti Päivi Räsänen torppasi sisäministerinä edellisen kauden hallintovaliokunnan haluaman lakimuutoksen.

Perheenyhdistämislain kriteerien tiukentaminen on ollut yksi konkreettinen muutosesitys, jonka takana ei ole ollut vain "Muutos 2011 ja halla-aholaiset", vaan tuolloin myös eduskunnan hallintovaliokunta. Muutosehdotuksista ei ole ollut puutetta, mutta niiden sisältö ja seuraukset (humanitaarisen maahanmuuton väheneminen) eivät ole miellyttäneet Puntoa eivätkä näköjään Räsästäkään.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Illuusio

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 30
 • Liked: 30
  • Profiili
Lainaus
Juridisesti ajatellen oleskelulupa on vain ulkomaalaiselle myönnetty hallinnollinen lupa oleskella ja saapua maahan. Tähän nähden luvassa on kyse ainoastaan ulkomaalaisen ja Suomen valtion välisestä asiasta. Tämän vuoksi on jossain määrin vaikeaa ymmärtää miksi jotkut niin kovasti vastustavat maahanmuuttoa tai toisaalta miksi siihen pitäisi suhtautua erityisesti myönteisesti tai ylipäätään millään tavoin

Saman tyyppinen kuin aselupa? Hallinnollinen lupa.

huhha

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 389
 • Liked: 212
 • Keskiluokkaa ei voi tuoda
  • Profiili
  • Cuisine diversity
Eli tämä kaveri hankkii leipänsä oleskelulupa-asioiden ajamisella ja nyt ajatteli antaa oman, neutraalin näkemyksensä asiaan. (Lisäksi hän aikoo politiikkaan asiakkaidensa ja heidän läheistensä äänillä, mutta annetaan sen olla.)

Me jostain kumman syystä emme osaa suhtautua asiaan neutraalisti, vaikka oleskeluluvat ovat vain pelkkiä paperinpaloja, joilla ei ole sen kummempaa vaikutusta suomalaisten elämään. Näin koska muuttajilla on universaali toimeentuloedellytys (no, tähän on n. 100000 poikkeusta mutta annetaan sen olla), ja he eivät saa lapsia, tule vanhaksi tai käytä yleensäkään yhteiskunnan palveluita.

Vaikka jotain tyytymättömyyden aihetta olisikin, niin me emme tunne asiaan liittyvää juridiikkaa emmekä siis voi muodostaa oikeutettua mielipidettä asiasta. Vaikka tuntisimmekin asian, niin meillä ei ole esittää mitään vaihtoehtoa. Vaikka vaihtoehtoja löytyisikin, niin tosiasiassa sopimukset sitovat Suomea n.e. mitään muutoksia ei voi tehdä.

Tarkastellaan asiaa nyt kiihkottomasti. Ensinnäkin, päämiehelläni ei ole koiraa. Toisekseen, päämieheni pitbull on aina kytketty ja käyttää kuonokoppaa ulkona ollessaan. Kolmanneksi, tuo ei ole purema, vaan nokkosihottuma. Lisäksi voidaan kysyä, onko päämieheni vika jos koiralla on verenmyrkystä aiheuttavia bakteereita suussaan?

Onkos tämä tyyppi ollut joskus Viikon Hän Suomen kuvalehdessä? Joku samannäköinen pakolaisavun/oikeusaputoimiston nakertaja on joskus ollut, myös hyvin läheinen asiakkaiden kanssa.

Sitruunamelissa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 498
 • Liked: 1845
  • Profiili
Vaikka vaihtoehtoja löytyisikin, niin tosiasiassa sopimukset sitovat Suomea n.e. mitään muutoksia ei voi tehdä.
Älä hupsi... aina voi tehdä muutoksia ja ottaa yhä enemmän pakolaisia ja toissijaista suojelua tarvitsevia tai mitä tahansa höpöhöpö-humanitääristä tulijaa. Muunlaiset muutokset kyllä ovat kaikkien peruuttamattomien ja ikuisten kansainvälisten sopimusten vastaisia.
Me pesemme itse vaatteitamme, laitamme itse ruokaamme, kärsimme kaikenlaisista asioista ja silti ihmiset eivät pidä meistä, turvapaikanhakija jatkaa.

loska

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 29
 • Liked: 52
  • Profiili
Tuskin Punto nyt oikeasti on tuota mieltä. Ville pelkää vaan bisneksensä puolesta, sillä mitä enemmän maahanmuuttajia suomeen saadaan, sitä enemmän Villellä on hommia.
Edit: Tämä huomio olikin tullut ketjussa jo esiin

-PPT-

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 735
 • Liked: 5725
  • Profiili
Omituisen tönkköä ja jotenkin alkeellista tekstiä ollakseen lakimiehen kirjoittamaa.

Ajattelija2008

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 794
 • Liked: 5260
  • Profiili
Ville Punton bloggaus on kokonaisuudessaan vääristelevä ja epärehellinen. Huomaa, että hän tienaa isot rahat Suomeen saapuvista laittomista siirtolaisista, joille ikävä kyllä Maahanmuuttovirasto usein myöntää oleskeluluvan - lainvastaisesti.

Jos Dublin-sopimusta ja muita Suomen lakeja noudatettaisiin, niin käytännössä yksikään "turvapaikanhakija" ei saisi Suomesta oleskelulupaa. Ville Punto kyllä tietää, että oleskeluluvat tulevat lainvastaisesti, mutta eipä se haittaa häntä, koska saa rahaa lainsäädännön systemaattisesta rikkomisesta.

niemi2

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 169
 • Liked: 4363
  • Profiili
Suomessa valtio maksaa turhien valitusten tekemisestä.

Oliko jossain, että Pakolaisneuvontakin häviää 95% valituksistaan ja loput 5% palautuu takaisin Maahanmuuttoviraston käsiteltäväksi mm. prosessin aikana johtuvista avioliitoista tai jälkikasvun ilmestymisestä.


Lainaus
Hallinto-oikeus on hylännyt A:n perheenkokoajana Ulkomaalaisviraston päätöksestä tekemät valitukset.
...

Helsingin oikeusaputoimisto on 15.7.2008 tekemällään päätöksellä myöntänyt A:lle oikeusapua 12.6.2008 lukien ilman perusomavastuuosuutta. Hänen oikeudenkäyntiavustajakseen on määrätty oikeustieteen kandidaatti Ville Punto.

Punto on esittänyt yhteensä 1 464 euron palkkiolaskut

Puntolle maksetaan valtion varoista oikeusapulain 18 §:n 1 momentin nojalla oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (290/2008) 2 ja 6 §:n mukaisena kohtuullisena 12 työtunnin mukaan laskettuna palkkiona avustajan tehtävästä 1200 euroa. Kokonaispalkkioksi, joka sisältää arvonlisäveron 264 euroa, muodostuu siten 1 464 euroa. Mainittu määrä jää valtion vahingoksi."


Puntolla on muutoinkin ollut työn lisääminen mielessä:

Lainaus
Lausuntopyyntönne SM002:00/2011, 17.3.2011
KANSAINVÄLISTÄ SUOJELUA HAKEVILLE ANNETTAVA OIKEUDELLINEN NEUVONTA JA OIKEUSAPU


1. Yleistä


Ehdotus kansainvälistä suojelua hakevien (turvapaikanhakijat) oikeusapupalveluiden siirtämisestä oikeusapulain mukaisen oikeusapujärjestelmän piiriin on lähtökohtaisesti kannatettava uudistus. Siirron voi odottaa poistavan sen epäkohdan, että nykyisessä järjestelmässä vastaanottokeskukset ovat noudattaneet erilaisia käytäntöjä esimerkiksi palkkioiden maksamisessa ja puuttuneet hakijan oikeuteen valita itse avustajansa. Vastaanottokeskukset ovat katsoneet olevansa turvapaikkatoimeksiannon antajia, vaikka toimeksiantosuhde on syntynyt hakijan ja avustajan välille. Hakijat ovat olleet oikeusapupalveluiden saatavuuden ja avustajan valinnan osalta eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, missä vastaanottokeskuksessa he ovat asuneet.
....

LAATI     
Ville Punto,
asianajaja, Asianajotoimisto Punto, Helsinki

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu hallinto-oikeuden asiantuntijaryhmässä.


Punto voisi olla fiksumpi siinä, että ensi kerralla kun kertoo olevansa neutraali, niin ei levitä nettiä täyteen erinäisiä vuodatuksia turhien oleskelulupien vaikeudesta tai kansallista turvallisuutta uhkaavien ihmisten arkaluontoisten asioiden käsittelystä. Uskottavuus olisi parempi eikä menisi vain moittimiseksi, että ihmiset käyttävät perustuslaillisia perusoikeuksiaan.

Lainaus
Ihmisten puolella

Kun asianajaja Ville Punto hakee maahanmuuttaja-asiakkailleen oikeudenmukaisia päätöksiä, hän törmää siihen ettei Suomi ole ihmisoikeuksien mallioppilas.

1. Päätöksiä ei tehdä lain mukaan.

"Työpöydälläni on esimerkiksi tälläinen ongelma, että somalialaisten perheenyhdistämiset on poliittisista syistä viime aikoinan katkaistu. Ydinperhettäkään ei saa Suomeen. Perusteiksi annetaan, ettei perhesuhteesta ole todisteita - useista lapsista huolimatta. Etiopian suurlähetystössä tehdyt haastattelut, joihin päätökset perustuvat, on toteutettu kohtuuttomilla tavoilla ja usein asenteellisesti. Dna-kokeita ei oteta, vaikka niihin olisi osapuolien suostumus. Tämä kohdistuu vain somalialaisiin - halutaan antaa viesti, että Suomeen ei kannata hakeutua. Päätöksiä ei tehdä lain mukaan, vaan tarkoitushakuisesti lakia tulkitsemalla."

2. Supo suututtaa

"Asema, joka suojelupoliisille on annettu kansalaisuusasioita koskevissa oikeudenkäynneissä, suututtaa minua. Supolle on varattu oikeus antaa lausunto käsiteltävästä henkilöstä niin, että hänet avustajineen poistetaan salista. Tämä on sekä vastoin lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa että vastoin Euroopan ihmisoikeussopimusta. Asianomainen ei saa kuulla, mitä väitettyä tietoa hänestä on, eikä voi todistaa asiassaan sitä vastaan. Tämä on räikeä ongelma, johon Suomessa ei ole halua puuttua."

3. Maahanmuutosta puhutaan ihmisten ohi.

"Maahanmuuttokeskustelua käydään irrallaan todellisuudesta. Puhutaan vaikka tarpeesta tiukentaa oleskeluluvan myöntämistä ilman käsitystä siitä, kuika vaikeaa tai sattumanvaraista sen saaminen on. Ylipäätään sekä maahanmuuton vastustaminen että hyvää tarkoittava pakolaispuhe tekevät ihmisistä kansallisuuden ja uskonnon edustajia tai avuttomia kohteita. Jokaista tulisi kohdella asiassaan yksilönä."

sivu 32

http://issuu.com/amnestyfinland/docs/amn_0115_korjattu


MAKE FINLAND NORMAL AGAIN

Gommi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 192
 • Liked: 582
 • Nuiva, vaeltava sielu
  • Profiili
Kirjoittaa paljon muttei sano mitään. Pääsanoma näyttää olevan, että maahanmuuttajat eivät ole mikään yksittäinen ryhmä joten yleistäminen on järjetöntä, joten asioista ei voi sanoa oikein mitään joten argumentointi maahanmuuttoa vastaan on tarpeetonta eikä perustu tosiasioihin.
"Hienoa ajattelua, Gommi, lienet ylioppilas"
-Anonyymi kommentaattori

Tyger Tyger

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 40
 • Liked: 48
  • Profiili
Tuolla on kyseisen Ville Punnon hinnastoa, jolla hoitaa haittamaahanmuuttajien asioita: http://www.punto.fi/?p=8

Paljonkohan valtio on köyhtynyt tämänkin nutipään ansiosta? >:(

Kaikkien maahanmuuttoon erikoistuneiden asianajajien palkkiot maksaa käytännössä valtio eli veronmaksajat koska oikeusapukorvauksissa ei ole mitään rajoituksia turvapaikanhakijoiden tai karkotettavaksi määrättyjen maahanmuuttajien kohdalla eli laskutusta laskun perään kun tekee valitusta valituksen perään.

Oikeusapukorvauksiin pitäisi laittaa 2000 euron katto per asiakas niin monista raiskauksista tuomitun maahanmuuttajan karkotuksesta ei olisi 3 vuoden valitusta valituksen perään sirkusta niinkuin nykyään uutisten mukaan on.

Yhden valituksen hinta on yleensä noin 1000-2000 euroa (ei sis. tietenkään valtion virkamiesten työaikaa ja opportunity costia). Paljon suurempi ongelma on mielestäni se, että ihan tuulesta temmatuissakin asioissa oikeudenkäyntikulut maksaa valtio, myös tilanteessa jossa on esimerkiksi haettu yrittäjänä ja on esitetty että on näin ja näin paljon massia. Massia riittää mutta silti Suomen valtio kustantaa oikeudenkäynnin.

Ymmärrän että tasapuolinen hallintotapa tarkoittaa että kustannusten ei tule olla pelote muutoksenhaulle, mutta jonkinlaista varallisuusarviota ja järkeä pitäisi tässäkin soveltaa. Asianajajalla ei ole mitään insentiiviä todeta, että valitusta ei kannata tehdä, koska hän saa aina suoraan valtiolta korvauksen työstään. Tämä johtaa edellä mainittuun tilanteeseen, jossa valituksista hylätään melkein kaikki, ja nekin jotka hyväksytään, hyväksytään sen takia, että asiassa on tapahtunut olosuhdemuutos - ja mikäänhän ei estä jättämästä uutta hakemusta, jos tilanne on muuttunut.

Suomalainen hallintotapa on rakennettu tilanteessa, jossa on vallinnut luottamus siihen, että kukaan asiansa tunteva ja osaava osapuoli ei systemaattisesti hyökkää sen kimppuun sitä hyväksikäyttääkseen.
« Viimeksi muokattu: 22.04.2015, 18:35:18 kirjoittanut Tyger Tyger »

Sydämistynyt

 • Vieras
Raflaava otsikko, jonka mukaan asianajaja paljastaa synkeän rikoksen irakilaisten turvapaikkahakemusten käsittelyssä.  Mutta eipä asiaa tarvi kauaa pöyhiä, kun päädytään sylttytehtaalle.  Asialla on hommalaistenkin vanha tuttu, turvapaikanhakijoilla rahastava advokaatti Ville Punto.

Lainaus
Yle: Virheelliset turvapaikkapäätökset yleistyneet - kansliapäällikkö tyrmää asianajajan syytöksen
Perjantai 21.4.2017 klo 08.40   

Asianajaja epäilee, että erityisesti irakilaisille turvapaikanhakijoille tehdään ohjatusti kielteisiä päätöksiä.
...

Asianajaja Ville Punto sanoo Ylelle, että Maahanmuuttoviraston turvapaikkapäätösten taso heikkeni viime kesänä. Hän kertoo, että esimerkiksi hakijan kaikkia asiakirjoja ei käyty läpi eikä käännätetty. Punton mukaan päätöksissä on ollut sisäisiä ristiriitoja, joita hän pitää hyvin outoina.
...
http://www.iltalehti.fi/uutiset/201704212200106569_uu.shtml

ISO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 928
 • Liked: 12059
 • I just want my money.
  • Profiili
^tähän sopis nyt mainiosti se kevätpörriäisen irakilaisen koulupojan kirjoitus, jossa kertoo matkustavansa joka vuosi irakkiin lomailemaan ja pelailee palloa siellä kavereittensa kanssa samalla kun isoisä pyörittää leipomoaan.
Syyrialainen Nesrin, 20, kertoo:
Hänen mukaansa häirinnältä voi arabikulttuurissa välttyä, jos ei puhu miehille ja välttää kaikenlaista kontaktia, ”merkkien antamista”.

pienivalkeapupu

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 619
 • Liked: 463
 • Orwellilainen pupu
  • Profiili
Keskittymiskykyni heikentymisen johdosta en oikein pysty pidempiin kirjoituksiin keskittymään, joten voisiko joku kertoa minulle, mitä nuo Ville "Fiat" Punton mainitsemat oudot sisäiset ristiriidat ovat?
Köyhä ja kipeä. Kumpikin on parempi.

Jos jo pelkkä sukkiesi värisävy saa mielesi levottomaksi, soita psykiatrille!