HOMMAN UUTISHUONE > Vastaanottokeskukset

Tampereen vastaanottokeskukset

(1/69) > >>

Heikki Luoto:
Ensi keskiviikkona 26.8.2015 on Tampereen kaupungin Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan päätettäväksi tulossa esitys alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkodin perustamisesta. Maahanmuuttovirasto (Migri) on esittänyt, että Tampereelle perustettaisiin perheryhmäkoti Satakielen alaisuuteen ryhmäkoti seitsemälle alaikäiselle. Tämän lisäksi kaupunki sitoutuisi vielä lisäämään enintään 14 paikkaa määräaikaisesti.

Nämä 7+14 uutta ryhmäkotipaikkaa tulevat siis vuonna 2009 perustetun perheryhmäkodin paikkojen lisäksi.

Tampereen Perussuomalaisilla on vain yksi edustaja ko. lautakunnassa, joten hylkäysesitystämme tulisi kannattaa jonkun muun ryhmän jäsen.

Esitylistan pykälä:


--- Lainaus ---Alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkodin perustaminen Tampereelle

      Lisätietoja valmistelusta: suunnittelupäällikkö Maritta Närhi,
      puh. 050 320 6325 ja sosiaalipalvelupäällikkö Tuula Haapio,
      puh. 050 547 6111, etunimi.sukunimi@tampere.fi


Tetola 26.8.2015   Suunnittelupäällikkö Maritta Närhi:

      ”Härmälän ryhmä- ja perheryhmäkoti perustettiin Tampereelle kesäkuussa 2009. Yksikön paikkaluku oli tuolloin 21. Taustalla oli voimakkaasti kasvanut maahanmuuttajien määrä. Valtion maahanmuuttoasioiden organisoinnissa tapahtui vuonna 2011 muutos siten, että turvapaikanhakijat olivat Sisäministeriön alla, mutta oleskeluluvan jo saaneiden asiat siirtyivät Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen. Tämä vaikeutti myös ryhmä- ja perheryhmäkodin toimintaa mm. budjettiasioissa. Yksikkö toimi ryhmä- ja perheryhmäkotina vuoden 2012 alkuun, jolloin kaikilla siellä asuneilla lapsilla oli oleskelulupa. Samalla uusi yksikkö muutti nimensäkin perheryhmäkodiksi (nykyisin perheryhmäkoti Satakieli).

      Aikaisemmin perustettuja, alaikäisille tarkoitettuja yksiköitä on ehditty sulkea tai toimintaa sopeuttaa tulijoiden määrän välillä vähennyttyä. Tämän vuoden aikana on maahanmuutto Suomeen jälleen huomattavasti lisääntynyt. Nyt myös alaikäisten yksinmuuttajien määrä on ollut kovassa kasvussa. Yksinmuuttaneita alaikäisiä vastaanottavat ryhmäkodit ja tukiasumisyksiköt ovat olleet viime kuukaudet täynnä ja lapsia on ylipaikoilla. Lisääntyneen maahanmuuton johdosta maahanmuuttovirasto (Migri) on esittänyt, että Tampereelle perustettaisiin nykyisen 14-paikkaisen Satakielen alaisuuteen ryhmäkoti seitsemälle alaikäiselle. Valtakunnallisen vastaanoton valmiussuunnitelman mukaisesti kaupunki sitoutuisi vielä lisäämään enintään 14 paikkaa määräaikaisesti. Migrin ajatuksena on, että Tampereen ryhmäkodista tulisi yksi valtakunnan pysyvistä alaikäisiä vastaanottavista yksiköistä.

      Valtakunnallisen alaikäisten maahanmuuttajien asioita pohtineen Altti-työryhmän mietinnössä otettiin kantaa myös lasten siirtoihin Suomessa maahanmuuton jälkeen. Paikkakuntana Tampere on sopiva, koska täällä sijaitsee jo valmiiksi perheryhmäkoti. Tampereella on myös tarjolla muita palveluita maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi (mm. koulut, terveys- ja tulkkauspalvelut). Tampere pystyy tarjoamaan mahdollisuuden turvapaikan hakijalle asua paikkakunnalla, josta hän oleskeluluvan saatuaan saisi paitsi kuntapaikan, myös pysyvämmän perheryhmäkotipaikan. Samalla Tampereella olisi mahdollista hyödyntää ryhmäkodin ja perheryhmäkodin synergiaetuja (sijaiset, toiminta ja tilat) yksiköiden sijaitessa lähekkäin.

      Lakisääteisenä henkilöstömitoituksena kolmivuorotyössä olisi seitsemän henkilöä ja yksi hoiva-avustaja.

      Kaupunki tekee sopimuksen maahanmuuttajavirasto Migrin kanssa ja valtio vastaa ryhmäkodin kustannuksista 100 %, kuten perheryhmäkodin kustannuksista.”

      Yhdyshenkilö: sosiaalipalvelupäällikkö Tuula Haapio,
      puh. 050 547 6111, etunimi.sukunimi@tampere.fi

   Päätösehdotus. Vt. tilaajapäällikkö Kuosmanen:

      Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta päättää,

      että Tampereelle perustetaan alaikäisten turvapaikanhakijoiden perheryhmäkoti.Ilmoitus      Tuula Haapio, Pekka Ihalainen, Heikki Lätti

Lisätietoja päätöksestä    Päätösvalmistelusihteeri Elli Räsänen, puh. 040 521 4957,
      etunimi.a.sukunimi@tampere.fi
--- Lainaus päättyy ---

Cheech Wizard:
Saattaa tulla yllätyksenä kun paikalle pelmahtaa tatuoitua partaneemua eikä pikku pilttejä.  :flowerhat:

Heikki Luoto:
Tampereen Perussuomalaisten tänään 25.8.2015 julkaisema tiedote:


--- Lainaus ---Tampereen Perussuomalaiset vastustaa alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrän lisäämistä

Keskiviikkona 26.8.2015 Tampereen kaupungin Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan päätettäväksi on tulossa esitys alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkodin perustamisesta. Maahanmuuttovirasto (Migri) on esittänyt, että Tampereelle perustettaisiin perheryhmäkoti Satakielen alaisuuteen ryhmäkoti seitsemälle alaikäiselle. Tämän lisäksi kaupunki sitoutuisi vielä lisäämään enintään 14 paikkaa määräaikaisesti.
Tampereen Perussuomalaiset vastustaa ryhmäkotipaikkojen lisäämistä Tampereelle. Tampereelle perustettiin ryhmä- ja perheryhmäkoti vuonna 2009. Vuoden 2014 lopulla Tampere päätti nostaa vuotuisen pakolaiskiintiönsä 70:stä 100:an. Vaikka pakolaiskiintiö oli vain 70, niin kaupunki vastaanotti vuosittain noin 300 humanitaarista maahanmuuttajaa. Tampere on jo siis nostanut humanitaarista vastaanottokapasiteettiaan enemmän kuin tarpeeksi.
Tampereen Perussuomalaiset ei hyväksy pitkään jatkunutta trendiä, jossa kaupunkilaisten palveluita supistetaan samalla kun kaupunki ottaa lisää kansainvälisiä vastuita hoidettavakseen. Haluamme mieluummin säästää valtion supistuneita varoja, kuin ottaa vastaan valtion rahoitusta kuntien perustehtäviin liittymättömiin menoihin.

Tampereen Perussuomalaiset

Lisätietoja:
Kari Lindbom, Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan jäsen, puh. 050-597 8791
Heikki Luoto, Tampereen Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, puh. 045-236 2838
--- Lainaus päättyy ---

koli:
Hyvä hyvä! Tyytyväinen olen Tampereen Perussuomalaisten toimintaan. Monella muulla paikkakunnalla on kaikennäköistä vehkeilijää Persuissakin, mutta meillä Tampereella on hyvä ryhmä.

Heikki Luoto:
^Omasta vinkkelistä olen saanut nähdä kuinka vuosien saatossa Perussuomalaiset on kehittynyt Tampereella, Pirkanmaalla ja koko Suomessa. Kehitys on saatu aikaan Sitkeydellä sekä Suomen edusta kiinnipitämällä. Toki kehitys olisi voinut olla nopeampaakin, mutta siihen tarvitaan ihmisten yhteiskunnallista osallistumista enemmän kuin pelkän äänestämisen verran.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta