Kirjoittaja Aihe: 2015-09-28 Turvapaikanhakijat ruuhkauttavat Helsingin hallinto-oikeuden  (Luettu 65791 kertaa)

Riukulehto

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 284
 • Liked: 4232
Lainaus
Näin rikos vaikuttaa turvapaikkaprosessiin

Rikoksen vaikutus turvapaikkaprosessiin on puhuttanut Turussa 18.8.2017 tapahtuneen iskun jälkeen.

Poliisi vastaa rikoksen tutkinnasta

Jos turvapaikanhakija syyllistyy rikokseen, rikoksen tutkinnasta ja tiedottamisesta vastaa poliisi.

Rikosepäily tutkitaan, viedään syyteharkintaan ja jos tarpeen on, sen jälkeen tekijää syytetään ja hänet tuomitaan oikeudessa. Syylliset saavat rangaistuksensa, riippumatta siitä, mistä rikoksen tekijä on kotoisin.

Jos tekijä on turvapaikanhakija, jonka hakemuksen käsittely on vielä kesken, tutkitaan rikosasia ja turvapaikkahakemus erikseen. Jos kyseessä on henkirikos, turvapaikkahakemus käsitellään nopeutetusti.

Kenet voidaan poistaa maasta?

Maahanmuuttovirasto tekee käännyttämis- tai karkottamispäätöksen rikoksiin syyllistyneille aina, kun laki sen sallii.

Jos oleskelulupaa tai turvapaikkaa hakeva ei saa lupaa, kielteiseen päätökseen sisältyy käännyttäminen. Jos hakija on prosessin aikana syyllistynyt rikokseen, tämä huomioidaan käännyttämispäätöksessä ja maahantulokiellossa. Maahantulokiellon pituus riippuu rikoksen vakavuudesta.

Karkotuksesta puhutaan kun maasta poistettavalla henkilöllä on ollut voimassa oleva oleskelulupa. Jos henkilöllä ei ole Suomessa oleskelulupaa, on kyse käännytyksestä.

Maastopoistamistapauksissa suoritetaan aina oikeudellinen kokonaisharkinta. Henkilön siteet Suomeen, mm. oleskeluaika, perhe, työ tai opiskelu otetaan huomioon kun päätös mahdollisesta maastapoistamisesta tehdään.

Rikoksen tekeminen Suomessa ei keskeytä turvapaikkaprosessia

Jos turvapaikanhakijalla on perusteet turvapaikkaan eli pakolaisstatukseen, sitä ei voida jättää myöntämättä edes törkeän Suomessa tehdyn rikoksen takia. Tämä perustuu Geneven pakolaissopimukseen ja Suomen ulkomaalaislakiin.

Sen sijaan ulkomaalaislaki sanoo, että jos on perusteltu syy epäillä tai hakija on varmasti syyllistynyt ennen Suomeen saapumista rikokseen rauhaa vastaan, sotarikokseen tai rikokseen ihmiskuntaa vastaan, turvapaikkahakemus hylätään automaattisesti. Samoin jos turvapaikanhakija on syyllistynyt Suomen ulkopuolella törkeään rikokseen, joka ei ole poliittinen tai YK:n tarkoitusperien ja periaatteiden vastaiseen tekoon.

Myös oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella voidaan jättää myöntämättä rikokseen syyllistyneelle.

Vakavaankaan rikokseen syyllistynyttä ei kuitenkaan voida poistaa maasta, jos häntä uhkaisi kotimaassaan kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Tämä niin kutsuttu palautuskielto, jota Maahanmuuttovirasto noudattaa aina, perustuu Suomen perustuslakiin, ulkomaalaislakiin ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen.

Jos rikoksiin syyllistyneellä turvapaikanhakijalla ei ole perusteita nimenomaan turvapaikkaan eli pakolaisasemaan ja hän voi palata turvallisesti kotimaahansa, hänelle tehdään kielteinen päätös, johon sisältyy käännyttäminen.

Rikosoikeudellinen vastuu säilyy, vaikka henkilö jäisi Suomeen

Vaikka turvapaikanhakija ei Suomessa tehdyn rikoksen vuoksi joutuisi poistumaan Suomesta, hän joutuu kärsimään mahdollisen rangaistuksen tehdystä rikoksesta Suomessa.

Pakolaisasemaan liittyy perheenyhdistämisoikeus, mutta vankilassa olevan perheenjäsenille ei myönnetä oleskelulupia.

Vankeustuomion jälkeen karkottaminen voi olla mahdollista, jos pakolaisaseman saamiseen vaikuttaneet olosuhteet ovat muuttuneet niin, että henkilöllä ei ole enää perusteita saada Suomesta turvapaikkaa.

Pakolaisasema voidaan peruuttaa, jos myöhemmin ilmenee, että turvapaikkaa tai toissijaista suojelua ei olisi tullut myöntää, koska hakija on tehnyt tai voidaan perutellusti epäillä tehneen rikoksen rauhaa vastaan, sotarikoksen tai rikoksen ihmiskuntaa vastaan, törkeän muun kuin poliittisen rikoksen ennen saapumistaan Suomeen tai YK:n tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisen teon.

Pakolaisasema voidaan lakkauttaa myös, jos hakija on tietoisesti antanut vääriä tietoja tai salannut asioita.
http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/nain_rikos_vaikuttaa_turvapaikkaprosessiin_74077
"Olen seurannut sekä Jutta Urpilaista että Satu Hassia. Mielestäni molemmat ovat hyviä ja taitavia sekä myös rohkeita poliitikkoja." Pertti Rönkkö Havaintoja Saksanmaalta 10.9.2019.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 220
 • Liked: 63745
Lakiasiaintoimisto pakolaisneuvonta jatkaa ulisemista. Nyt toki aiheesta, mutta mitä sitä ulisemaan, kun niitä ikätestejä ei tehty, niin jotenkin nuo votkulat on suodatettava.

Lainaus
Pakolaisneuvonnan virkaa tekevä toiminnanjohtaja Pia Lindfors epäilee, onko alaikäisenä Suomeen saapuneelle myönnetty alun perinkin tarkoituksella vuoden pituinen oleskelulupa, jotta turvapaikanhakija voitaisiin karkottaa täysi-ikäisenä maasta.

Ei tuossakaan ole mitään oikeaa perustetta ulinaan. Jos turvapaikkakriteerit eivät täyty, eikä perusteettoman turvapaikanhakijan käännytys ole mahdollista alaikäisyyden vuoksi, niin silloin alaikäisille voidaan myöntää vuoden oleskelulupia "yksilöllisen inhimillisen syyn" perusteella.

Karkotusta paljon yleisempää lienee se, että jossain vaiheessa myönnetään jatkuva oleskelulupa esimerkiksi Suomeen syntyneiden siteiden nojalla.

Pakolaisneuvonnan propagandakampanja näkyy jatkuvan siitä päätellen, että aiheesta oli eilen pitkä juttu Svenska Ylen uutisissa (7:00-13:00). Toimittaja Ann-Charlotte Åkerholm tivasi Maahanmuuttoviraston johtajalta, mihin alaikäistä turvapaikanhakijaa kotimaassa odottava uhka katoaa siinä vaiheessa, kun "pakolaislapsi" tulee täysi-ikäiseksi ja käännyttämiskelpoiseksi. Maahanmuuttoviraston Tirsa Forssell yritti kärsivällisesti selittää, että lyhyitä vuoden oleskelulupia on jaettu nimenomaan niille alaikäisille, joilla ei tutkinnassa ole todettu olevan perusteita turvapaikkaan tai suojeluntarpeeseen perustuvaan oleskelulupaan. Syy oleskeluluvan myöntämiseen ei siis ole ollut uhka kotimaassa vaan alaikäisyys.

Pakolaisneuvonta ja sen luottotoimittajat lobbaavat pitkiä 3-4 vuoden oleskelulupia, koska pitkän luvan jälkeen myönnetään helposti pysyvä oleskelulupa Suomeen syntyneiden siteiden perusteella, vaikka turvapaikan tarvetta ei ole koskaan ollutkaan.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 21 470
 • Liked: 47957
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
https://www.aamulehti.fi/uutiset/hallinto-oikeudet-ovat-hylanneet-valtaosan-turvapaikanhakijoiden-valituksista-200443895 (6.10.2017)

Lainaus
Hallinto-oikeudet ovat hylänneet valtaosan turvapaikanhakijoiden valituksista

–  Vastaanottokeskuksia ja alaikäisyksikköjä on Suomessa yhteensä 63. Niissä ja yksityismajoituksessa on kirjoilla yhteensä lähes 14  700 ihmistä.

–  Yksityismajoituksessa sukulaisten, ystävien tai vapaaehtoisten luona asuu vajaa 4  300 ihmistä.

–  Vuonna 2017 myönteisen päätöksen on saanut 3  100, heistä turvapaikan on saanut reilut 2  000. Lähes 2  600 odottaa turvapaikkapäätöstä Maahanmuuttovirastolta.

–  Valtaosa 11  200 vastaanottokeskuksessa kirjoilla olevasta on valittanut saamastaan kielteisestä turvapaikkahakemuksesta hallinto-oikeuteen.

–  Hallinto-oikeudet ovat tehneet tänä vuonna elokuun loppuun mennessä reilut 4  600 ratkaisua Maahanmuuttoviraston päätöstä koskeviin valituksiin. Hallinto-oikeudet hylkäsivät reilut 70 prosenttia valituksista.


–  Hallinto-oikeuden palauttamista päätöksistä kolmessa prosentissa Maahanmuuttovirasto on tehnyt virheen.

–  Lähes 70 prosentissa uuden selvityksen perusteella virastoon palautuneista hakemuksista on ollut kyseessä irakilaisen tai afganistanilaisen jättämä hakemus, jossa hakija on ilmoittanut uuden selvityksen tarpeeksi sen, että hän on kääntynyt kristinuskoon.

–  Vastaanottokeskusten piiristä on "kadonnut" tänä vuonna syyskuuhun mennessä lähes 1  700 ihmistä. Vuonna 2015 katosi reilut 1  100 ihmistä ja vuonna 2016 lähes 2  900 ihmistä.
"Jos olisi sekä menestyviä että epäonnistuneita afrikkalaisia yhteiskuntia hakisin selitystä jostain muualta. Jos afrikkalaiset eivät muodostaisi länsimaissakin sosioekonomista pohjanoteerausta, hakisin selitystä jostain muualta." -Jussi Halla-aho afrikkalaisten geneettisesti selittyvästä älykkyysosamäärästä (3.6.2005)

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 21 470
 • Liked: 47957
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/migrista-siirtynyt-vakea-oikeuteen-kasittelemaan-valituksia-migrin-turvapaikkapaatoksista/773203/ (13.10.2017)

Lainaus
Migristä siirtynyt väkeä oikeuteen käsittelemään valituksia Migrin tur­va­paik­ka­pää­tök­sis­tä

Maahanmuuttovirastossa (Migri) turvapaikkahakemuksia käsitelleistä työntekijöistä osa on siirtynyt työskentelemään hallinto-oikeuksiin. Hallinto-oikeudet käsittelevät Migrin turvapaikkapäätöksistä tehtyjä valituksia.

Migrissä päätöksiä tehneet ja valmistelleet ihmiset eivät esteellisyyssäännösten mukaan oikeudessa käsittele näistä asioista tehtyjä valituksia.

Ruuhkien takia turvapaikka-asioiden käsittely hajautettiin helmikuussa Helsingin hallinto-oikeudesta myös Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Turun hallinto-oikeuksiin. Näistä kolmesta eniten lisähenkilöstöä palkattiin Pohjois-Suomeen, jonne myös siirtyi Helsingistä vireillä olevia asioita enemmän kuin Itä-Suomeen ja Turkuun.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta vakuutetaan, ettei yksittäistä valitusta käsittele sama ihminen, jotka on ollut asian kanssa tekemisissä jo Migrissä.

Turvapaikka-asioita käsittelevän osaston johtaja, hallinto-oikeustuomari Merja Velakoski-Kovalainen sanoo, että jutun tullessa vireille jääviydet tarkistetaan.

- Asiakirjoihin merkitään, kuka tai ketkä ovat esteellisiä, ettei juttu missään vaiheessa tapaa uudelleen sitä ihmistä, joka on käsitellyt sitä Maahanmuuttovirastossa.

Hän arvioi, että esteellisyyden takia toiselle virkamiehelle siirrettäviä tapauksia on tullut silloin tällöin. Niitä ei tilastoida.

- Olemme varautuneet niihin hyvin. Ei tule sellaista ongelmaa, että esimerkiksi jälkikäteen ruvettaisiin siirtelemään juttua jollekin toiselle, vaan asia järjestetään jo sen tullessa vireille.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Pirjo Pyhäjärvi korostaa yleisellä tasolla, että esteellinen on myös sellainen virkamies, joka on ollut mukana jossain vaiheessa asian käsittelyä, vaikka hänen nimeään ei oikeuden käsiteltävänä olevassa päätöksessä näkyisikään.

(...)
"Jos olisi sekä menestyviä että epäonnistuneita afrikkalaisia yhteiskuntia hakisin selitystä jostain muualta. Jos afrikkalaiset eivät muodostaisi länsimaissakin sosioekonomista pohjanoteerausta, hakisin selitystä jostain muualta." -Jussi Halla-aho afrikkalaisten geneettisesti selittyvästä älykkyysosamäärästä (3.6.2005)

Mika

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 275
 • Liked: 6478
 • Nato-haukka
Hah hah, mahtaa olla motivoivaa työtä maisterin koulutuksella ;D
"Nigerian poliisi on pidättänyt vuohen epäiltynä autovarkaudesta"

takalaiton

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 775
 • Liked: 2839
Lainaus
Migristä siirtynyt väkeä oikeuteen käsittelemään valituksia Migrin turvapaikkapäätöksistä
[...]
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden turvapaikkaosastolla on yhteensä 22 tuomaria ja esittelijää.

– Meillähän on turvapaikka-asioiden osaajia tullut paitsi Migristä, myös Pakolaisneuvonnasta. On tavallaan sieltä toiselta puolelta näkökulmaa, Pyhäjärvi kertoo.

Pakolaisneuvonta ry. antaa oikeudellista apua ja neuvontaa muun muassa turvapaikanhakijoille. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen on tuomareiksi tai esittelijöiksi palkattu Migristä seitsemän ja Pakolaisneuvonnasta kolme ihmistä.

Pyhäjärven mukaan näin on yritetty "jonkinlaista tasapainottamista" rekrytoinnissa.

– Tietysti ihmiset ymmärtävät, että toimitaan eri roolissa, hän lisää.

linkki

Esimerkiksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tuomareista ja esittelijöistä siis minimissään yli 10% on Pakolaisneuvonnasta palkattuja tättähääriä. Ainakaan tämän kyseisen hallinto-oikeuden tiukat linjaukset eivät tule uhkaamaan Suomen asemaa maapallon johtavana sosiaalitoimistona. Mikähän on tilanne muissa hallinto-oikeuksissa?

Tässä on hieman sama tilanne kuin punavihreissä toimittajissa: tietyille aloille hakeutuu paljon omaa ideologiaansa ja maailmankatsomustansa ajavia ihmisiä.
Oulu is not safe - start deportations.

Fiftari

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 531
 • Liked: 4639
 • "Hallitus koostuu ihmisistä joita ei hallita"
Poliisi, pelastuslaitos, terveydenhuolto, eri virastot ja oikeudet. Työllistävä vaikutus. Ei tosin näy matalapalkka-alalla.
Koska elämme epävakauden aikoja jokainen ostaa itselleen vatupassin.

-Repomies

Pullervo

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 5 552
 • Liked: 19407
 • antikomintern
Lainaus
Migristä siirtynyt väkeä oikeuteen käsittelemään valituksia Migrin tur­va­paik­ka­pää­tök­sis­tä

Maahanmuuttovirastossa (Migri) turvapaikkahakemuksia käsitelleistä työntekijöistä osa on siirtynyt työskentelemään hallinto-oikeuksiin. Hallinto-oikeudet käsittelevät Migrin turvapaikkapäätöksistä tehtyjä valituksia.

Kuvatunlainen tilanne olisi ihan mahdollinen esimerkiksi valtionvarainministeri Orpon puolison kohdalla, joka oli ensin Migrissä tekemässä tp-päätöksiä ja on nyt Turun hallinto-oikeudessa esittelijänä käsittelemässä Migrissä tehdyistä päätöksistä tehtyjä valituksia.
Kun allah saapuu kaupunkiin
Turkuun, Barcelonaan, Berliiniin,
Brysseliin, Tukholmaan, Pariisiin,
Madridiin, Nizzaan, Manchesteriin,
Pietariin, Lontooseen, New Yorkin World Trade Centeriin...

Pullervo

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 5 552
 • Liked: 19407
 • antikomintern
Jos olet saanut kielteisen päätöksen, niin valita. Jos olet hakenut turvapaikkaa Suomesta, mutta sinulle onkin myönnetty "vain" toissijaista suojelua tai oleskelulupa yksilöllisestä inhimillisestä syystä, niin valita ja vaadi sitä turvapaikkaa. Jos olet kääntynyt yks'kaks' yllättäen kristinuskoon tai homoseksualismiin kesken prosessin ja tapauksesi palautetaan Migrin uudelleen käsiteltäväksi, eikä Migri myönnä turvapaikkaa, niin valita. Valita aina, ellet saa turvapaikkaa. Älä tyydy vähempään. Turvapaikan myötä toimeentulovaatimus ei kosketa sinua perheenyhdistämistapauksessa ja ensimmäinen oleskelulupa on neljän vuoden pituinen. Lisäksi paras suomalainen ystäväsi, turvapaikkalakimies, saa vaatimattoman palkkionsa joka valituksen laatimisesta, joten valita.

e:typo
« Viimeksi muokattu: 22.10.2017, 23:13:25 kirjoittanut Pullervo »
Kun allah saapuu kaupunkiin
Turkuun, Barcelonaan, Berliiniin,
Brysseliin, Tukholmaan, Pariisiin,
Madridiin, Nizzaan, Manchesteriin,
Pietariin, Lontooseen, New Yorkin World Trade Centeriin...

Kemolitor

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 5 197
 • Liked: 4002
 • Understanding is a three-edged sword.
Taas yksi tapaus hallinto-oikeuksien ruuhkauttamisessa, KHO sentään ei suostunut ruuhkautumaan, jätti jopa avustajan ilman palkkiota.

Maahanmuuttovirasto antoi irakilaiselle sotapakolaiselle hylätyn päätöksen 25.5.2016. Päätöksestä tietysti väsättiin hyvien ihmisten avustuksella valitus Hallinto-oikeuteen. Puoli vuotta maassa notkuiltuaan sotapakolainen kyllästyi ihmisoikeuksien vastaiseen asiaan hitaaseen käsittelyyn ja palasi joulukinkut syötyään 28.12.2016 isänmaahansa varmaan kuolemaan.

13.6.2017 antoi sitten Hallinto-oikeus pakolaiselle tiedon, ettei edelleenkään tipu asyylia. Koska ilmeisesti häneltä ei vielä puolessa vuodessa ollut henki lähtenyt, väsäsi oikeustieteen kandidaatti X valituslupahakemuksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka nyt totesi valituslupahakemuksen turhanpäiväiseksi eikä edes suostunut korvaamaan avustaja X:n vaivoja.

Lainaus
KHO:2017:165

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt turvapaikanhakija A:n turvapaikkaa ja oleskelulupaa koskevan hakemuksen sekä päättänyt käännyttää hänet kotimaahansa Irakiin. Asian ollessa vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa ilmeni, että A oli poistunut Irakiin vapaaehtoisen paluun ohjelmassa ennen valituslupahakemuksen tekemistä. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen.

Oikeusavun osalta korkein hallinto-oikeus viittasi ulkomaalaislain 87, 88 ja 147 §:ään ja totesi, että mainitut säännökset huomioon otettuna, kun A oli poistunut vapaaehtoisesti Suomesta, oli hänen valituslupahakemustaan pidettävä oikeusapulain 17 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla selvästi perusteettomana. Tämän vuoksi avustajan palkkiovaatimus oli hylättävä.

Päätös, josta valitetaan
Helsingin hallinto-oikeus 13.6.2017 nro 17/0587/73

Asian aikaisempi käsittely

Maahanmuuttovirasto on 25.5.2016 tekemällään päätöksellä hylännyt turvapaikanhakija A:n turvapaikkaa ja oleskelulupaa koskevan hakemuksen sekä päättänyt käännyttää hänet Irakiin.

A on hallinto-oikeudelle tekemässään valituksessa vaatinut, että Maahanmuuttoviraston päätös kumotaan ja hänelle myönnetään turvapaikka tai oleskelulupa.

Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valituksen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on 29.6.2017 pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Hän on vaatinut, että hallinto-oikeuden ja Maahanmuuttoviraston päätökset kumotaan ja hänelle myönnetään kansainvälistä suojelua. Lisäksi hän on vaatinut, että maasta poistamista koskevan päätöksen täytäntöönpano kielletään.

Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut, että A oli 28.12.2016 poistunut Irakiin vapaaehtoisen paluun ohjelmassa.

Korkein hallinto-oikeus on varannut A:n avustajalle tilaisuuden selvittää, miten hän on antanut hallinto-oikeuden päätöksen päämiehelleen tiedoksi. Lisäksi korkein hallinto-oikeus on pyytänyt selvitystä siitä, millä perusteella avustaja katsoo, että hänen päämiehensä haluaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä.

A:n avustaja on esittänyt muun ohella seuraavaa:

A on jo hallinto-oikeudelle valittamista suunniteltaessa ilmoittanut, että vaikka hän poistuisi Suomesta, hän haluaa jatkaa valitusprosessin loppuun saakka ja käyttää tarvittaessa kaikki normaalit muutoksenhakukeinot. Muutoksenhakijan aikeena oli jo vuoden 2016 kesällä, että hän käy Irakissa sukulaistensa luona ja palaa takaisin Suomeen. Mahdollista Suomeen paluuta varten oli olennaista hakea täytäntöönpanon kieltämistä. Avustaja on esittänyt muutoksenhakijan antaman 7.6.2016 päivätyn valtakirjan, joka koskee nimenomaisesti myös korkeinta hallinto-oikeutta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Sen perusteella, mitä asiassa on esitetty ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole ulkomaalaislain 196 §:ssä säädettyä valitusluvan myöntämisen perustetta. Tämän vuoksi ei ole tarpeen lausua täytäntöönpanokieltoa koskevasta vaatimuksesta.

Oikeusapu Muutoksenhakijalle on myönnetty oikeusapua ilman omavastuuta. Avustajaksi on määrätty oikeustieteen kandidaatti X. Avustaja on vaatinut asiakohtaisena palkkiona 400 euroa.

Oikeusapulain 17 §:n 4 momentin toisen virkkeen mukaan muutoksenhakutuomioistuin voi päättää, että avustajan palkkiota ja kuluja ei korvata valtion varoista, jos muutoksenhakemus on selvästi perusteeton.

Muutoksenhakija on 7.6.2016 antamallaan valtakirjalla valtuuttanut avustajansa hakemaan asiassaan muutosta korkeimmassa hallinto-oikeudessa riippumatta siitä, oleskeleeko hän valituskirjelmänsä allekirjoituspäivänä Suomessa vai ei. Asiassa saadun selvityksen mukaan muutoksenhakija oli poistunut Suomesta vapaaehtoisen paluun ohjelmassa Irakiin jo 28.12.2016 eli lähes puoli vuotta ennen hallinto-oikeuden antamaa päätöstä.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että ulkomaalaislain 87 §:ssä säädetyn turvapaikan ja lain 88 §:ssä säädetyn toissijaiseen suojeluun perustuvan oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija oleskelee Suomessa. Myöskään ulkomaalaislain 147 §:ssä säädetty palautuskielto ei voi tulla sovellettavaksi eikä päätöksen täytäntöönpano kiellettäväksi, jos muutoksenhakija on vapaaehtoisesti palannut alueelle, johon nähden hän on hakenut kansainvälistä suojelua.

Muutoksenhakijan poistuttua vapaehtoisesti Suomesta on hänen kansainvälistä suojelua koskevaa valituslupahakemustaan pidettävä, edellä mainitut ulkomaalaislain säännökset huomioon otettuna, oikeusapulain 17 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla selvästi perusteettomana. Tämän vuoksi palkkiovaatimus on hylättävä. Avustajan palkkiota ei korvata valtion varoista.

KHO:2017:165

Mikko pa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 811
 • Liked: 3796
  • Ei hyssyttelyä pedofiileille-Kaikki tiedot julkisiksi
Asia Kansalaisuusasiaa koskeva valitus
Valittajat A ja hänen alaikäiset kanssahakijansa
Päätös, jota valitus koskee
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 25.1.2017 nro 17/0085/3
Asian aikaisempi käsittely
Maahanmuuttovirasto ei ole päätöksellään 17.11.2015 (diaarinumero 4240/310/2014) myöntänyt Afganistanin kansalaiselle A:lle eikä hänen alaikäisille kanssahakijoilleen Suomen kansalaisuutta, koska hakija ei täytä kielitaitoedellytystä eikä siitä ole perusteita poiketa.
Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n ja hänen kanssahakijoidensa vaatimuksen suullisen käsittelyn toimittamisesta ja heidän valituksensa Maahanmuuttoviraston päätöksestä."Valittaja ei ole käynyt kotimaassaan koulua eikä osaa lukea tai kirjoittaa omaa äidinkieltään, mikä todetaan suomen kielen opettajan lausunnossa. Hän tekee esimerkiksi jatkuvasti virheitä oman nimensä kirjoittamisessa. Valittaja haluaa oppia suomen kieltä, mutta luku- ja kirjoitustaidottomuutensa vuoksi hänen on mahdotonta oppia suomen kieltä vaaditulla tavalla.
Valittaja on ollut Suomessa lähes yhdeksän vuotta ja saanut tänä aikana kolme lasta. Hänen ei ole ollut mahdollista opiskella suomen kieltä raskauksista ja pienten lasten hoidosta johtuen. Päätös on tasa-arvolain periaatteiden vastainen, sillä valittajan kyvyttömyys hankkia vaadittavaa kielitaitoa johtuu hänen sukupuolestaan. Kansalaisuudella on valittajalle ja kanssahakijoille olennainen merkitys."


http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1508144270139.html
Suomen sotilaallinen puolustaminen
Sotilaalliseen puolustukseen kuuluvat:
maa-alueen, vesialueen ja ilmatilan valvominen sekä alueellisen koskemattomuuden turvaaminen
kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen

Niobium

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 239
 • Liked: 2527
 • Misantrooppi. VHM, evoluution harha-askel.
Päätös on tasa-arvolain periaatteiden vastainen, sillä valittajan kyvyttömyys hankkia vaadittavaa kielitaitoa johtuu hänen sukupuolestaan. Kansalaisuudella on valittajalle ja kanssahakijoille olennainen merkitys."
http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1508144270139.html

Mitä helvettiä sukupuoli tähän liittyy? Eiku... niin... Islam ja silleen. Tottahan lähtömaan lait pätevät täälläkin koska muuten rasismi.
Suomi 101

Oikeus sananvapauteen ja mielipiteen ilmaisuun on keskeinen perusoikeus ja avain yhteiskunnalliseen
keskusteluun.

Helsingissä 15.11.2017 Työministeri Jari Lindström

Kemolitor

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 5 197
 • Liked: 4002
 • Understanding is a three-edged sword.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n ja hänen kanssahakijoidensa vaatimuksen suullisen käsittelyn toimittamisesta ja heidän valituksensa Maahanmuuttoviraston päätöksestä.

"Valittaja ei ole käynyt kotimaassaan koulua eikä osaa lukea tai kirjoittaa omaa äidinkieltään, mikä todetaan suomen kielen opettajan lausunnossa. Hän tekee esimerkiksi jatkuvasti virheitä oman nimensä kirjoittamisessa. Valittaja haluaa oppia suomen kieltä, mutta luku- ja kirjoitustaidottomuutensa vuoksi hänen on mahdotonta oppia suomen kieltä vaaditulla tavalla.
Valittaja on ollut Suomessa lähes yhdeksän vuotta ja saanut tänä aikana kolme lasta. Hänen ei ole ollut mahdollista opiskella suomen kieltä raskauksista ja pienten lasten hoidosta johtuen. Päätös on tasa-arvolain periaatteiden vastainen, sillä valittajan kyvyttömyys hankkia vaadittavaa kielitaitoa johtuu hänen sukupuolestaan. Kansalaisuudella on valittajalle ja kanssahakijoille olennainen merkitys."

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1508144270139.html

Lainauksesta voi saada sen käsityksen, että valitus olisi mennyt läpi. KHO oli kuitenkin sitä mieltä, että:
Lainaus
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.
1. Vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta hylätään.
2. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.
-----
Se seikka, että kansalaisuuslain 13 §:n kielitaitovaatimuksia koskevissa säännöksissä ja poikkeamisen edellytyksiä koskevissa 18 b §:n säännöksissä naisia ei ole asetettu eri asemaan kuin miehiä, ei ole Suomen perustuslain 6 §:n 2 momentissa säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista. Kun myös otetaan huomioon, mitä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 §:ssä säädetään, perusteita poikkeuksen myöntämiseen yksinomaan valittajan sukupuolen ja siitä johtuvan perhetilanteen perusteella ei ole.
-----

Maija Poppanen

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 7 075
 • Liked: 8596
 • white trash
Lainaus
Päätös on tasa-arvolain periaatteiden vastainen, sillä valittajan kyvyttömyys hankkia vaadittavaa kielitaitoa johtuu hänen sukupuolestaan. Kansalaisuudella on valittajalle ja kanssahakijoille olennainen merkitys."
http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1508144270139.html

Mitenköhän tästä luonnonvoiman kaltaisesta "sukupuolisuudesta" selvittäisiin? Riittäiskö, jos yksityislääkäri kuljettaisi joka aamu e-pillerin samettityynyllä kotiovelle?

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 21 470
 • Liked: 47957
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
Onpa tosiaan hieman erikoinen adressi poliitikoilta. Taviolta hyvää ja aiheellista kritiikkiä.

https://www.suomenuutiset.fi/turun-valtuutetut-vaativat-adressilla-myonteisyytta-turvapaikkapaatoksiin-perussuomalaisilta-taystyrmays/ (11.12.2017)

Lainaus
Turun valtuutetut vaativat adressilla myönteisyyttä turvapaikkapäätöksiin – perussuomalaisilta täystyrmäys

Suuri joukko kokoomuksen, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton, SDP:n ja RKP:n politiikoista on allekirjoittanut adressin, joka kyseenalaistaa hallinto-oikeuksien päätöksenteon oikeusvarmuutta turvapaikkavalituksissa.

Käytännössä adressilla vastustetaan kielteisiä turvapaikkapäätöksiä. Adressissa vedotaan ”eurooppalaisiin arvoihin, kansainväliseen lainsäädäntöön ja humanitääriseen suojeluun”.

Adressin tiedotteessa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Kattelus (kok.) puhuu pienistä virheistä turvapaikkaprosessissa, jotka voivat aiheuttaa suurta vahinkoa turvapaikanhakijalle.

Ei kuulu päättäjille

Perussuomalaiset pitävät huolestuttavana suuntana, että muut puolueet kyseenalaistavat lainvoimaisia kielteisiä turvapaikkapäätöksiä.

– Häpeän sitä, että Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja kyseenalaistaa suomalaisen oikeusjärjestelmän luotettavuuden turvapaikkaprosessissa, sanoo perussuomalaisten Turun valtuustoryhmän puheenjohtaja ja juristikansanedustaja Ville Tavio.

– Mihin unohtui vallan kolmijako-oppi, jossa päättäjät eivät saa puuttua itsenäisten tuomio-istuimien toimintaan? Tämä adressihan vain moittii hallinto-oikeuksien antamia kielteisiä turvapaikkapäätöksiä vailla mitään perustetta, Tavio ihmettelee.

(...)
"Jos olisi sekä menestyviä että epäonnistuneita afrikkalaisia yhteiskuntia hakisin selitystä jostain muualta. Jos afrikkalaiset eivät muodostaisi länsimaissakin sosioekonomista pohjanoteerausta, hakisin selitystä jostain muualta." -Jussi Halla-aho afrikkalaisten geneettisesti selittyvästä älykkyysosamäärästä (3.6.2005)

Pullervo

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 5 552
 • Liked: 19407
 • antikomintern
Nykyään 55-vuotias afgaanimies muutti 18-19-vuotiaana Afganistanista Venäjälle, jossa on asunut viimeiset 30-35 vuotta, kunnes tuli Suomeen joulukuussa 2015 hakemaan ilmaista loppuelämää turvapaikan muodossa ja sairastamaan antibioottiresistenttiä tuberkuloosia.

Migri on jo 9.6.2016 hylännyt turvapaikkahakemuksen ja päättänyt käännyttää hakijan joko Afganistaniin tai Venäjälle. Helsingin HaO päätynyt samaan 30.3.2017. Afganistanisssa saa ilmaiseksi hyvää hoitoa tuberkuloosiin. KHO palauttaa kuitenkin asian uudelleenkäsiteltäväksi Migrille tilapäisen oleskeluluvan myöntämiseksi sairaudenhoidon ajaksi (tilapäinen terveydellinen este käännyttämiselle) eli kahden vuoden oleskelulupa tulee. Suomi kuuluu tosiaan kaikille ja mitä kalliimpi elätti, sen tervetulleempi.

Lainaus
Vuosikirjapäätos KHO:2017:189

Afganistanin kansalainen A:lla oli Suomeen tulonsa jälkeen todettu lääkeresistentti tuberkuloosi. Lääkärinlausunnon mukaan hänen tuberkuloosinsa hoito oli aloitettu tammikuussa 2016 ja hoidon kesto on vähintään 20 kuukautta. Hoito edellyttää lääkärinlausunnon mukaan keskeytymätöntä ja valvottua päivittäin toistuvaa lääkkeenottoa ja lisäksi pistoksin säännöllisesti tehtävää lääkintää, jotta tuberkuloosi ei aktivoidu uudelleen ja kehity tarttuvaksi. Korkein hallinto-oikeus kiinnitti asiaa arvioidessaan huomiota myös sen tiedoksi saatettuihin valtakunnallisiin ja eurooppalaisiin asiantuntijakannanottoihin. Niiden mukaan palauttamisesta kesken hoidon tulisi pidättäytyä sekä potilaan oman terveyden turvaamiseksi että tämän yhteisön suojelemiseksi tartuntavaaralta.

Saadun selvityksen mukaan Afganistanissa oli saatavilla hoitoa tuberkuloosiin, hoito oli ilmaista, lähes kaikki potilaat olivat hoidon piirissä ja lääkkeitä oli kattavasti saatavilla. Tähän nähden A:n tilanne ei ollut sellainen, ettei hänen inhimillisesti arvioiden olisi voitu edellyttää palaavan kotimaahansa, eikä edellytyksiä jatkuvan oleskeluluvan myöntämiseen ulkomaalaislain 52 §:ssä tarkoitetusta yksilöllisestä inhimillisestä syystä siten ollut.

Kun kuitenkin otettiin huomioon A:n kotimaansa ulkopuolella viettämä yli 20 vuoden aika ja sen heikentävä vaikutus kotimaan olojen tuntemiseen sekä se, ettei hänellä enää ollut kotimaassaan tuki- ja turvaverkostoa, hänen sinne palauttamisensa tässä vaiheessa saattaisi vaarantaa hänen hoitonsa jatkuvuuden ja terveytensä sekä lisäksi aiheuttaa yleisen tartuntavaaran. Näin ollen häntä ei voida palauttaa kotimaahansa ennen kuin hänen tuberkuloosinsa on saatu lääketieteellisesti arvioituna asianmukaisesti hoidettua.

Hallinto-oikeuden ja Maahanmuuttoviraston päätökset kumottiin oleskeluluvan ja käännyttämisen osalta ja asia palautettiin Maahanmuuttovirastolle, jonka asiaa uudelleen käsitellessään tuli ulkomaalaislain 51 §:n perusteella arvioida, oliko A:lle hänen terveydentilansa huomioon ottaen myönnettävä tilapäinen oleskelulupa.
koko roska: http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1513246082833.html

e: typo
« Viimeksi muokattu: 18.12.2017, 19:21:51 kirjoittanut Pullervo »
Kun allah saapuu kaupunkiin
Turkuun, Barcelonaan, Berliiniin,
Brysseliin, Tukholmaan, Pariisiin,
Madridiin, Nizzaan, Manchesteriin,
Pietariin, Lontooseen, New Yorkin World Trade Centeriin...

Oho

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 157
 • Liked: 1030
Lainaus
Vuosikirjapäätos KHO:2017:189

Hallinto-oikeuden ja Maahanmuuttoviraston päätökset kumottiin oleskeluluvan ja käännyttämisen osalta ja asia palautettiin Maahanmuuttovirastolle, jonka asiaa uudelleen käsitellessään tuli ulkomaalaislain 51 §:n perusteella arvioida, oliko A:lle hänen terveydentilansa huomioon ottaen myönnettävä tilapäinen oleskelulupa.


Hajaantukaa, mitään terveysturismia ei ole odotettavissa, koska vasurivirkamiehet niin kertoivat...

Kuten sanottu:

"Sairaus vaarantaa terveytesi, terveys vaarantaa oleskelulupasi"...

Onnea Suomi....

« Viimeksi muokattu: 18.12.2017, 21:48:37 kirjoittanut Oho »

Roope2

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 370
 • Liked: 3688
En tiedä, onko tilanne muuttunut, mutta 51 §:n ensimmäisen momentin perusteluissa todetaan:

Ulkomaalaiselle  myönnettäisiin  tilapäinen määräaikainen  oleskelulupa  siksi  ajaksi,  kun tilapäinen este on poistunut. Tilapäisyys voisi jatkua  korkeintaan  kaksi  vuotta,  minkä jälkeen olisi myönnettävä jatkuva oleskelulupa, jos  maasta  poistaminen  ei  edelleenkään olisi mahdollista.


https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2003/20030028.pdfEli se olisi sitä myöden selvä nakki. Onnea vaan ukolle ja yhteiskunnalle.
 

Blanc73

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 11 721
 • Liked: 16809
 • Geenivirhe paholainen, Oulun osasto
Oleskelulupa on tilapäinen, mutta käytännössä kuitenkin lopullinen ja peruuttamaton pääsylippu veronmaksajien taakaksi. Tässä tullaankin juuri siihen massiiviseen ongelmaan mistä Halla-aho puhui sunnuntaina Ylen haastattelussa: turvapaikkajärjestelmä on massasiirtolaisuuden väylä Eurooppaan. Elintasopakolaiset ja muut huijarit käyttävät sitä räikeästi hyväkseen, suvakkien hurratessa taustalla pöksyt märkänä. Miksi meillä tilapäinen oleskelulupa ei ole tilapäinen, vaan pysyvä? Pakolaisuuden pitäisi olla väliaikaista, eikä automaatio joka johtaa veronmaksajien kukkarollle koko loppuelämän ajaksi.
« Viimeksi muokattu: 19.12.2017, 07:52:36 kirjoittanut Blanc73 »
"Somaleissa on korkeasti koulutettuja runsaasti mm. koneinsinöörejä, Soile Syrjäläinen on huomannut. Heidän todistuksensa on vain jäänyt Somaliaan, hän toteaa."

Erikoislääkäri ja terapeutti Pirkko Brusila: "Muslimeilla seksuaalisuuden käsite on kantasuomalaisia laajempi."

Mikko pa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 811
 • Liked: 3796
  • Ei hyssyttelyä pedofiileille-Kaikki tiedot julkisiksi
KHO:n lyhyt ratkaisuseloste turvapaikan myöntämisen edellytyksistä Iranin kansalaiselle

KHO:n lyhyt ratkaisuseloste turvapaikan myöntämisen edellytyksistä Iranin kansalaiselle
Korkein hallinto-oikeus totesi, että valittajan turvapaikkahakemusta ei olisi voitu hyväksyä yksinomaan joko kristinuskoon kääntymiseen tai poliittiseen mielipiteeseen liittyvien syiden perusteella. Maatiedon perusteella vainon vaarassa voivat kuitenkin olla myös ulkomailla kristinuskoon kääntyneet henkilöt, jotka ovat muista syistä olleet viranomaisten huomion kohteena ennen Iranista poistumistaan. Tämä vainon syiden kumulatiivisuuteen liittyvä maatieto ja kaikki asiassa selvitetyiksi katsotut valittajan henkilökohtaisia olosuhteita koskevat seikat kokonaisuutena huomioon ottaen korkein hallinto-oikeus katsoi, että valittajalla on ulkomaalaislain 87 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi kotimaassaan. Korkein hallinto-oikeus kumosi Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuden päätökset ja palautti asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi turvapaikan myöntämistä varten.

KHO 20.12.2017 T 6600

Ulkomaalaisasia – Turvapaikka – Kansainvälisen suojelu – Sur place -tilanne – Luopuminen islamista – Kristinuskoon kääntyminen – Poliittinen mielipide – Aiemmat vainokokemukset – Turvapaikkaperusteiden kumulatiivisuus – Ajankohtainen maatieto – Iran

Iranin kansalainen A oli turvapaikkaa hakiessaan esittänyt kansainvälisen suojelun perusteeksi islaminuskosta luopumisen ja kääntymisen kristinuskoon Suomessa. Lisäksi hän oli vedonnut poliittiseen aktiivisuuteensa ja siitä seuranneisiin oikeudenloukkauksiin sekä tunnettuuteensa Iranissa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että uskonnollinen kääntyminen kotimaan ulkopuolella voi olla peruste myöntää kansainvälistä suojelua. Uskonnollisen kääntymisen merkitystä on arvioitava sekä turvapaikanhakijan henkilökohtaisten olosuhteiden että hänen kotimaansa olosuhteiden kannalta. Kansainvälisen suojelun tarvetta arvioitaessa on ensinnäkin selvitettävä henkilön vakaumuksen uskottavuuteen ja kääntymisen todelliseen tarkoitukseen liittyviä seikkoja. Tällöin keskeistä on se, onko kotimaasta lähdön jälkeisten toimien ainoana tai tärkeimpänä tarkoituksena ollut harjoittaa uskonnonvapauden ja oman vakaumuksen mukaisesti uutta uskontoa vai onko kääntymisellä pyritty vain luomaan edellytykset kansainvälisen suojelun saamiseksi.

Lisäksi on tarkasteltava, olisiko henkilöllä kyseistä maata koskevan maatiedon valossa perusteltu aihe pelätä joutuvansa vainotuksi tai todellinen vaara joutua kärsimään vakavaa haittaa uskonnonharjoittamisensa vuoksi. Henkilökohtaisten ominaisuuksien osalta on muun ohella otettava huomioon turvapaikanhakijan tapa harjoittaa uskontoaan, uskonnon merkitys hänen elämässään sekä se, millaista vaikutusta uskonnonvapauden rajoituksilla hänelle olisi. Esimerkiksi pelkkä kuuluminen tiettyyn uskonnolliseen yhdyskuntaan ei yleensä ole riittävä peruste kansainvälisen suojelun saamiselle. Arvioinnissa on kuitenkin otettava huomioon, ettei henkilöltä voida kohtuudella edellyttää uskonnollisesta vakaumuksesta tai toiminnasta luopumista tai vakaumuksen peittämistä kotimaahan palatessaan.

Kansainvälisen suojelun tarvetta arvioitaessa on myös otettava huomioon, onko hakijan uskonnollinen kääntyminen tullut kotimaan viranomaisten tietoon sekä se, miten viranomaiset siihen suhtautuisivat. Kaikkia uskonnonvapauteen puuttumisia ei voida pitää vainoksi katsottavina tekoina. Vainoksi on katsottava esimerkiksi uskonnon harjoittamisesta johtuva syytteeseenpano taikka epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai seuraamuksen kohteeksi joutuminen. Lisäksi vainon tai vakavan haitan vaara voi johtua uskonnon ohella muista henkilöön liittyvistä kumulatiivisista perusteista.

Iran on islamilainen valtio, jossa islaminuskosta luopumista ja kristinuskoon kääntymistä ei hyväksytä. Islamilaisen lain mukaan tästä voi seurata jopa kuolemantuomio. Iranin viranomaiset ovat kohdistaneet kristinuskoon kääntyneisiin henkilöihin erilaisia oikeudenloukkauksia, joista ainakin osaa voidaan laatunsa tai toistuvuutensa vuoksi pitää vainona. Tämän vuoksi ei voida sulkea pois, että islaminuskosta luopuminen ja kristinuskoon kääntyminen aiheuttaa ulkomaalaislain 6 luvussa tarkoitetun kansainvälisen suojelun tarpeen.

Irania koskevan ajankohtaisen maatiedon mukaan kaikilla ulkomailla islamista kristinuskoon kääntyneillä iranilaisilla ei kuitenkaan ole perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi tai todelliseen vaaraan kärsiä vakavaa haittaa pelkästään uskonnon tai tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen johdosta kotimaahansa palatessaan. Tällaisia voivat olla erityisesti niin sanotut matalan profiilin käännynnäiset, jotka harjoittavat uskontoaan yksityisesti joko omasta tahdostaan tai muutoin esimerkiksi välttääkseen vaaralle altistumista. Sen sijaan vaarassa voivat todennäköisesti olla erityisesti sellaiset henkilöt, jotka pyrkivät käännyttämään muita, julistavat uskoaan avoimesti tai ovat muutoin aktiivisesti yhteydessä muihin kristittyihin. Maatiedon perusteella vainon tai vakavan haitan vaarassa voivat uskontonsa harjoittamisen luonteesta riippumatta olla myös henkilöt, jotka ovat muista syistä olleet viranomaisten huomion kohteena ennen Iranista poistumistaan.

Asiassa oli erityisesti hallinto-oikeuden toimittaman suullisen käsittelyn perusteella katsottava selvitetyksi, että valittaja on Suomessa kääntynyt kristinuskoon. Hän on kuitenkin ollut korostuneen varovainen julkisesti uskontoaan harjoittaessaan eikä hän ole kokenut tarvetta uskonsa julistamiseen tai muiden käännyttämiseen. Valittajan tapa harjoittaa uskontoaan on sellainen, että hänen ei voida olettaa kotimaahansa palattuaankaan ryhtyvän aktiiviseksi julistajaksi tai käännyttäjäksi. Hallinto-oikeuden tapaan korkein hallinto-oikeus katsoi, että valittaja voisi jatkaa nykyistä, pääasiassa yksityisesti tapahtuvaa uskonnonharjoittamistaan myös Iranissa. Valittaja ei näissä olosuhteissa todennäköisesti pelkästään kristinuskoon kääntymisensä vuoksi joutuisi viranomaisten oikeudenloukkausten kohteeksi, vaikka hänen ei voidakaan edellyttää peittelevän uskoaan tai luopuvan siitä.

Hallinto-oikeus oli arvioinut, että valittajaa ei voida enää pitää erityisen tunnettuna henkilönä kotimaassaan. Sekä Maahanmuuttovirasto että hallinto-oikeus olivat kuitenkin hyväksyneet tosiseikkana valittajan kansainvälisen urheilu-uran. Valittajan oli myös todettu julkaisseen musiikkiaan internetissä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että internetissä edelleen katsottavissa olevan videon perusteella voitiin päätellä, että ainakin yksi kappaleista on todennäköisesti ollut poliittisesti kantaaottava ja hallituksen vastainen. Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeus olivat lisäksi hyväksyneet, että valittaja on vuosina 2008‒2009 pidätetty kahdesti ja että häneen on näiden pidätysten yhteydessä kohdistettu väkivaltaa. Kyseiset vainoksi katsotut oikeudenloukkaukset olivat saadun selvityksen perusteella johtuneet valittajan veljen laittomasta maasta poistumisesta ja musiikkivideon julkaisemisesta internetissä. Valittajan kertomuksen mukaan näillä tapahtumilla oli ollut kielteistä vaikutusta myös valittajan urheilu-uraan.

Iranin olosuhteet huomioon ottaen ei voitu pitää poissuljettuna, että ajan kulumisesta huolimatta Iranin viranomaiset kiinnittäisivät edellä mainittujen seikkojen vuoksi valittajaan edelleen erityistä huomiota, jos hänet palautettaisiin kotimaahansa. Kun lisäksi otettiin huomioon valittajan isän korkea sotilaallinen asema ja se seikka, että valittajan veli oli paennut Iranista ja saanut Suomesta turvapaikan, valittajan voitiin perustellusti olettaa joutuvan useimpia muita iranilaisia kristinuskoon kääntyneitä henkilöitä todennäköisemmin Iranin viranomaisten häirinnän ja tarkkailun kohteeksi. Näissä olosuhteissa jäi varteenotettava mahdollisuus, että valittajan kääntyminen tulisi Iranin viranomaisten tietoon ja että nämä myös olisivat tavanomaista kiinnostuneempia valittajan uskonnonharjoittamisesta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että valittajan turvapaikkahakemusta ei olisi voitu hyväksyä yksinomaan joko kristinuskoon kääntymiseen tai poliittiseen mielipiteeseen liittyvien syiden perusteella. Maatiedon perusteella vainon vaarassa voivat kuitenkin olla myös ulkomailla kristinuskoon kääntyneet henkilöt, jotka ovat muista syistä olleet viranomaisten huomion kohteena ennen Iranista poistumistaan. Tämä vainon syiden kumulatiivisuuteen liittyvä maatieto ja kaikki asiassa selvitetyiksi katsotut valittajan henkilökohtaisia olosuhteita koskevat seikat kokonaisuutena huomioon ottaen korkein hallinto-oikeus katsoi, että valittajalla on ulkomaalaislain 87 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi kotimaassaan. Korkein hallinto-oikeus kumosi Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuden päätökset ja palautti asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi turvapaikan myöntämistä varten.

Linkki: http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/lyhyetratkaisuselosteet/lyhytratkaisuseloste/1513600674030.html
« Viimeksi muokattu: 04.01.2018, 23:44:01 kirjoittanut Alaric »
Suomen sotilaallinen puolustaminen
Sotilaalliseen puolustukseen kuuluvat:
maa-alueen, vesialueen ja ilmatilan valvominen sekä alueellisen koskemattomuuden turvaaminen
kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen

Blanc73

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 11 721
 • Liked: 16809
 • Geenivirhe paholainen, Oulun osasto
^^
^^
Iranilainen turvapaikkashoppailija on listanut kaikki mahdolliset tekosyyt turvapaikan saadakseen ja ilmeisesti yksi sitten tärppäsi.  Seitsemän oikein ja loppuelämä lomaillaan veronmaksajien kustannuksella. Kuvottavaa.  :facepalm:


Tämä uutinen tuli mieleen tuosta iranilaisen venkoilusta:
Lainaus
https://www.suomenuutiset.fi/uskomatonta-turvapaikkakeplottelua-velipojalle-jarjestettiin-lavastettu-nettihistoria-iranin-hallituksen-kiivaana-arvostelijana/
Uskomatonta turvapaikkakeplottelua – ”velipojalle” järjestettiin lavastettu nettihistoria Iranin hallituksen kiivaana arvostelijana
– Pelkäsin, että minut pakkopalautetaan Iraniin. Sitten kuulin, että on ihmisiä, jotka voivat auttaa turvapaikan saannissa, Hamid kertoo.

– Sain ostaa hallitusta kritisoivan blogin, joka oli ollut aktiivinen jo vuosia. Se siirrettiin minulle ja he auttoivat päivittämään sen niin, että näytti kuin se olisi aina ollut minun.

Hamidia onnisti: hän sai uudella, väärennetyllä tarinallaan oleskeluluvan.

Turvapaikkaprosessiin perehtyneet lähteet vahvistivat Ruotsin radiolle, että keksittyjen tarinoiden myyntiä tapahtuu monien kansallisuuksien piirissä ja että ne voivat johtaa väärin perustein myönnettyihin oleskelulupiin.

Valmiita turvapaikkapaketteja mainostetaan täysin avoimesti netissä.
« Viimeksi muokattu: 21.12.2017, 10:58:01 kirjoittanut Blanc73 »
"Somaleissa on korkeasti koulutettuja runsaasti mm. koneinsinöörejä, Soile Syrjäläinen on huomannut. Heidän todistuksensa on vain jäänyt Somaliaan, hän toteaa."

Erikoislääkäri ja terapeutti Pirkko Brusila: "Muslimeilla seksuaalisuuden käsite on kantasuomalaisia laajempi."

Mikko pa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 811
 • Liked: 3796
  • Ei hyssyttelyä pedofiileille-Kaikki tiedot julkisiksi
29.12.2017/6937
Ulkomaalaisasia – Suojelupoliisin lausunto – Työntekijän oleskelulupa – Asianosaisjulkisuus – Yleinen järjestys ja turvallisuus – Hallinto-oikeuden tutkimisvelvollisuus

Antopäivä: 29.12.2017
Taltionumero: 6937
Diaarinumero: 2098/4/17
Maahanmuuttovirasto oli hylännyt hakemuksen työntekijän oleskeluluvan osalta, koska hakijan katsottiin vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta ja Suomen kansainvälisiä suhteita ulkomaalaislain 36 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla. Maahanmuuttoviraston päätöksessä mainittiin, että Suojelupoliisi oli antanut hakijan asiassa lausunnon, jossa katsottiin hakijan voivan muodostaa vaaran Suomen yleiselle järjestykselle ja sisäiselle turvallisuudelle.

Hallinto-oikeus oli perustellessaan valituksen hylkäämistä työntekijän oleskeluluvan osalta katsonut, että kun otettiin huomioon valittajan mahdollinen tausta Tunisian armeijan sotilaana sekä Suojelupoliisin asiassa antama lausunto, Maahanmuuttovirasto oli voinut hylätä valittajan oleskelulupahakemuksen ulkomaalaislain 36 §:n 1 momentissa tarkoitetulla perusteella.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 13 artiklan samoin kuin perustuslain 21 §:n mukaisten vaatimusten täyttämiseksi on hallintotuomioistuimen tehtävänä tutkia, onko valittajan oikeuksien ja kansallisesta turvallisuudesta johtuvien intressien välillä asiassa saavutettu oikeudenmukainen tasapaino. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vakiintuneessa oikeuskäytännössä on katsottu, ettei oikeus saada tieto kaikesta oikeudenkäynnissä esitetystä relevantista selvityksestä ole ehdoton, mutta tämän oikeuden rajoituksista aiheutuvaa haittaa asianosaiselle tulee pyrkiä lieventämään oikeudenkäynnissä. Jos tietoa selvityksestä ei voida yleisen edun vuoksi antaa asianosaiselle, tuomioistuimen tulee tutkia viranomaisen päätöksenteko sen varmistamiseksi, että päätöksenteko täyttää asianmukaiset vaatimukset. Vastaavat periaatteet on hyväksytty myös Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä sekä korkeimman hallinto-oikeuden ja korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että hallinto-oikeus oli osittain perustellut työntekijän oleskelulupaa koskevaa päätöstään Suojelupoliisin antamalla lausunnolla kuitenkaan perehtymättä lausunnon perusteena oleviin seikkoihin ja selvitykseen. Koska hallinto-oikeus ei ollut selvittänyt asian käsittelyn aikana Suojelupoliisin lausunnon perusteena olevia seikkoja, hallinto-oikeus ei ollut voinut arvioida, oliko lausunnosta ilmeneville johtopäätöksille ollut perusteita. Hallinto-oikeus ei siten ollut myöskään asiallisesti voinut punnita sitä, olivatko lausunnosta ilmenevät yleisen edun sekä yleisen järjestyksen ja valtion turvallisuuden perusteet olleet yksityiseen etuun nähden riittävän painavia oikeuttamaan oleskeluluvan epäämisen.

Edellä mainitulla perusteella korkein hallinto-oikeus katsoi, että hallinto-oikeus ei ollut hallintolainkäyttölain 33 §:n mukaisesti huolehtinut siitä, että oleskelulupa-asia on tullut selvitetyksi riittävästi, jotta sitä koskeva valitus voidaan ratkaista. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätös kumottiin työntekijän oleskeluluvan, käännyttämisen ja maahantulokiellon osalta ja asia palautettiin hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi. Korkein hallinto-oikeus ei ole miltään osin ratkaissut kysymystä asianosaisen oikeudesta saada tieto Suojelupoliisin lausuntoon liittyvästä selvityksestä, vaan tämä kysymys hallinto-oikeuden oli ratkaistava selvityksen saatuaan.

Linkki: http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/lyhyetratkaisuselosteet/lyhytratkaisuseloste/1514446717387.html
« Viimeksi muokattu: 04.01.2018, 23:42:05 kirjoittanut Alaric »
Suomen sotilaallinen puolustaminen
Sotilaalliseen puolustukseen kuuluvat:
maa-alueen, vesialueen ja ilmatilan valvominen sekä alueellisen koskemattomuuden turvaaminen
kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 21 470
 • Liked: 47957
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
https://www.paivanlehti.fi/kho-ratkaisi-viime-vuonna-ennatysmaaran-asioita-turvapaikka-asiat-tyollistivat-lahes-puolet/ (10.1.2018)

Lainaus
KHO ratkaisi viime vuonna ennätysmäärän asioita – turvapaikka-asiat työllistivät lähes puolet

Euroopan unionin tuomioistuimelta pyydettiin viime vuonna neljä ennakkoratkaisua.

Vuosi 2017 oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa poikkeuksellinen. Saapuneiden asioiden määrä edellisvuodesta kasvoi huomattavasti ja asioita ratkaistiin vuoden 2017 aikana ennätykselliset 6 636. Asioita ratkaistiin neljässä jaostossa.

Turvapaikka-asiat lisäsivät tuomioistuimen työmäärää ennennäkemättömän paljon. Suurimmat asiaryhmät olivat ulkomaalaisasiat, sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat sekä veroasiat. Yksittäisistä asiaryhmistä suurin oli turvapaikka-asiat, joita koskevia valituslupahakemuksia tuli korkeimpaan hallinto-oikeuteen viime vuonna 3 219.

Korkein hallinto-oikeus pyysi Euroopan unionin tuomioistuimelta viime vuonna neljä ennakkoratkaisua. Lisäksi korkein hallinto-oikeus antoi 35 lausuntoa eri ministeriöiden lainsäädäntöhankkeista. Vuoden 2017 aikana korkein hallinto-oikeus järjesti viisi suullista käsittelyä ja teki kolme katselmusta.
"Jos olisi sekä menestyviä että epäonnistuneita afrikkalaisia yhteiskuntia hakisin selitystä jostain muualta. Jos afrikkalaiset eivät muodostaisi länsimaissakin sosioekonomista pohjanoteerausta, hakisin selitystä jostain muualta." -Jussi Halla-aho afrikkalaisten geneettisesti selittyvästä älykkyysosamäärästä (3.6.2005)

koojii

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 220
 • Liked: 3996
HS: Turvapaikka­hakemusten valituskierre on kiihtynyt
« Vastaus #293 : 25.01.2018, 02:56:31 »
Lainaus
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005537676.html

"Kotimaa

Turvapaikka­hakemusten valituskierre on kiihtynyt – Hiwa Aljaf syö nukahtamis­lääkkeitä ja odottaa neljättä päätöstä viranomaisilta

Maahanmuuttoviraston pöydälle on palannut tuhansia turvapaikkapäätöksiä uudelleen arvioitavaksi. Enimmillään yksi tapaus on ollut käsiteltävänä jopa viisi kertaa.
 Irakilainen Hiwa Aljaf odottaa paraikaa hallinto-oikeuden toista ratkaisua. Hän toivoo, että hänelle annettaisiin pakolaisasema toissijaisen suojelun sijaan. Osa Maahanmuuttoviraston päätöksistä valittavista hakee jo saatuun myönteiseen päätökseen muutosta.
Irakilainen Hiwa Aljaf odottaa paraikaa hallinto-oikeuden toista ratkaisua. Hän toivoo, että hänelle annettaisiin pakolaisasema toissijaisen suojelun sijaan. Osa Maahanmuuttoviraston päätöksistä valittavista hakee jo saatuun myönteiseen päätökseen muutosta. (KUVA: PETRI BLOMQVIST)

Ann-Mari Huhtanen HS

Julkaistu: 25.1. 2:00

PAKOLAISKRIISIN ja vuoden 2015 suuren turvapaikanhakijamäärän jälkeen Suomeen on vähin äänin syntynyt kierre, joka tuottaa paitsi inhimillistä kärsimystä myös kuluja yhteiskunnalle.

Kahden viime vuoden aikana Maahanmuuttoviraston (Migri) pöydälle on palannut tuhansia turvapaikkapäätöksiä uudelleen arvioitavaksi. Enimmillään yksi tapaus on ollut käsiteltävänä jopa viisi kertaa, selviää Maahanmuuttoviraston tilastoista.

Toissa vuonna viraston pöydällä oli lähes 300 tapausta, jotka olivat kolmannella, neljännellä tai viidennellä kierroksella. Viime vuonna näitä tapauksia oli jo 450.

Teoriassa kierroksia voi tulla loputtomasti, sillä päätöksissä on rajaton valitusoikeus. Turvapaikanhakija voi valittaa viraston päätöksestä hallinto-oikeuteen niin kauan, kunnes oikeus katsoo, että viraston päätös on perusteltu ja lainvoimainen. Sen jälkeen valituslupaa voi hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

TAPAUSTEN pallottelu näkyy myös turvapaikanhakijoita avustavien asianajajien pöydillä. Neljä HS:n tavoittamaa pakolaisjuristia kertoo, että heillä on työn alla useita valitustapauksia.

”Tätä kierrettä on ollut ennenkin, mutta nyt tapaukset ovat selvästi lisääntyneet”, sanoo oleskelulupa- ja kansalaisuusasioihin erikoistunut lakimies ja Suomen Asianajajaliiton hallinto-oikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Ville Punto.

- Nipsuti napsuti ja linkistä lissee.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2018, 11:37:46 kirjoittanut Kemolitor »

writer

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 230
 • Liked: 11916
Vs: HS: Turvapaikka­hakemusten valituskierre on kiihtynyt
« Vastaus #294 : 25.01.2018, 03:23:53 »
Miksi ihmeessä ei ole vieläkään tehty sitä mitä luvattiin aiemmin eli että yksi mahdollisuus valittaa ja sen jälkeen asia on sitten siinä?

Ton tapauksen venkulin kanssa tehtiin väärä päätös kun myönnettin se toissijainen suojelu.

Lisäksi sen myöntämishetkestä lähtienhän ISIS on tuhottu ja Irak on muuttunut turvallisemmaksi eli venkulille myönnetyn toissijaisen suojelun voisi LAKKAUTTAA ulkomaalaislain lakkautus-pykälän mukaan ja lähettää miehen takaisin Irakiin.

Jos jätät äänestämättä niin autat silloin muita puolueita ja eniten sinun äänestämättä jättämisestäsi hyötyy vaalit voittava puolue.

Ne persujen kannattajat jotka jättivät äänestämättä 2015 tukivat käytännössä äänestämättä jättämisellään Keskustaa ja ne jotka jättävät äänestämättä 2019 tukevat Demareita ja Kokoomusta.

Pentecost

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 129
 • Liked: 3338
 • Myyttinen Setämies
Vs: HS: Turvapaikka­hakemusten valituskierre on kiihtynyt
« Vastaus #295 : 25.01.2018, 03:26:34 »
Mä en jaksanut edes lukea tuota jeremiadia loppuun saakka.

Mulle riitti seuraavat kohdat:

- Haluaa tuoda perheensä Suomeen näiden odotettua vuosikaudet taikaseinän avautumista - CHECK

- Valittaa, että häneltä odotetaan riittävää tulotasoa elättääkseen perheensä. Tämä ei tietenkään käy vaan pitää saada ilmainen asunto ja KelaGold - CHECK

Toivottavasti hylätään hakemus niin monta kertaa, että ymmärtää lähteä sinne mistä tulikin eikä jää tänne perheineen suomalaisten elätettäväksi ikuisiksi ajoiksi.

Mulla ei riitä yhtään sympatiaa näille elintasoshoppareille, joilta aina mystisesti on perhe jäänyt jonnekin hevonkuuseen odottelemaan ilmaista elämää Suomessa. Siis Suomessa, joka on aivan vatun monen turvallisen maan päässä Paskastanian hirveyksistä.
Pipsa Aro: Hommafoorumi onkin ihan eri asia, eikä "mikä tahansa internetin sivusto". Tässä nimenomaan keskitytään niihin, jotka saa hirveintä tuhoa aikaan. Duh

Alapo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 713
 • Liked: 1428
Vs: HS: Turvapaikka­hakemusten valituskierre on kiihtynyt
« Vastaus #296 : 25.01.2018, 04:51:38 »
Lainaus
Teoriassa valittamista voi jatkaa loputtomasti.

Ja valittaminen jatkuu loputtomasti, jos siitä ei tarttee ite senttiäkään maksaa. Tietenkin kun siitä on tuloa asianajajille, tottakai he valittavat kun maksaja on tiedossa.

Tavallaan hullua, että valitetaan siitäkin että on saatu turvapaikka toissijaisen suojelun perusteella ja halutaan sitä "upgreidata".

writer

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 230
 • Liked: 11916
Vs: HS: Turvapaikka­hakemusten valituskierre on kiihtynyt
« Vastaus #297 : 25.01.2018, 05:54:23 »
Hylätty päätös->yksi valitus->säilöönotto->kotiinpalautus->voi tehdä toisen valituksen kotimaastaan käsin.

EI uusintahakemuksia.
EI rahallista tukea valitusten tekoon vaan oikeusapu hoitaa nekin.

Kristinuskoon kääntymiset ja olenkin oikeasti homo uusintahakemukset roskakoriin ilmeisen perusteettomina.

Mikä tässä on nyt niin vaikeaa?

Jos laissa on edelleen noin paljon porsaanreikiä niin Häkkänen voisi korjata ne sen sijaan että katsoo perseilyä!

Jos jätät äänestämättä niin autat silloin muita puolueita ja eniten sinun äänestämättä jättämisestäsi hyötyy vaalit voittava puolue.

Ne persujen kannattajat jotka jättivät äänestämättä 2015 tukivat käytännössä äänestämättä jättämisellään Keskustaa ja ne jotka jättävät äänestämättä 2019 tukevat Demareita ja Kokoomusta.

Ernst

 • Asiantuntija
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 26 744
 • Liked: 18640
Vs: HS: Turvapaikka­hakemusten valituskierre on kiihtynyt
« Vastaus #298 : 25.01.2018, 07:11:37 »
Valitustehtailu sotii oikeusturvaa vastaan muussakin mielessä kuin väitetyssä turvapaikkaprosessin puutteellisuudessa. Se nimittäin merkitsee kaikille muille hallinto-oikeuksissa käsiteltäville asioille viivästystä tai mahdollisesti pintapuolista käsittelyä. Toinen oikeusturvariski on se, että laajamittainen valitustehtailu alkaa vähitellen vaikuttaa päätösten sisältöön. Näin ei pitäisi oikeushallinnossa tapahtua, mutta on inhimillistä, että mainittu vaikuttamisyritys alkaa hiljalleen muuttaa käytäntöä. 
Meillä oli peli käynnissä, mustavalkoinen peli ja niistä oli mukava leikkiä. Boyer tuli luokseni, kosketti minua käsivarteen ja sanoi:
-"Veli, jos minulla olisi sinun väritys niin minä olisin miljonääri".
-"Takuulla olisit Boyer. Valkoinen nahkahan siihen vaan vaaditaan.

Charles Bukowski: Postitoimisto

Ulvokki

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 543
 • Liked: 2559
 • Miedosti resonoiva kottarainen.
Vs: HS: Turvapaikka­hakemusten valituskierre on kiihtynyt
« Vastaus #299 : 25.01.2018, 07:20:09 »
^Valitusoikeuden voisi aivan hyvin muuttaa tasa-arvoiseksi kantaväestön kanssa. Työttömyysturvapäätöksiin on lisättu maaginen lause "Päätöksestä ei voi valittaa" ja se on siinä.

Ai niin joo, ihmisoikeudet...

Tagit: