Kirjoittaja Aihe: 2015-10-05 Itärajan yli suuntautuva turvapaikanhakijaliikenne (yhdistetty)  (Luettu 891917 kertaa)

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 262
 • Liked: 133599
Lainaus
Kansanedustaja ihmettelee käännytyslakia: ”Venäjä testaa suomalaista oikeusvaltiota”

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi torstaina ratkaisun, jonka mukaan rajavartijat ovat Puolassa rikkoneet ihmisoikeussopimusta kieltäytyessään ottamasta vastaan Ukrainasta Puolaan saapuneiden tadžhikistanilaisten kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia.

Vasemmistoliiton kansaedustajan Minja Koskelan mukaan ratkaisu on jälleen yksi osoitus syvistä ristiriidoista pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman hallituksen käännytyslakiluonnoksen ja kansainvälisten sopimusten välillä.

– Hallitus ei voi ohittaa sopimuksia, joihin olemme sitoutuneet, Koskela sanoo.

Hän muistuttaa siitä, että lakiluonnokseen tulleiden asiantuntijalausuntojen mukaan tämä ristiriita on koko ajan ollut kristallinkirkas.

– Puolaan liittyvän torstaisen ratkaisun jälkeen oikeustieteilijät ovat jälleen huomauttaneet, että poikkeuslaki on ristiriidassa ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. Nämä velvoitteet sitovat myös Suomea ja pidän erittäin huolestuttavana, jos niitä päädytään jatkovalmistelussa ylenkatsomaan, Koskela toteaa tiedotteessaan maanantaina.

[...]

Koskela huomauttaa, että Venäjän vaikuttamispyrkimykset ja aggressio ovat oikeita asioita, joita ei voi vähätellä.

– On kuitenkin muistettava, että Venäjä testaa tässä myös suomalaista oikeusvaltiota, hän korostaa.

– Itse pidän erittäin suurena arvona ja myös moraalisena velvoitteena pitää kiinni sopimuksista, joilla suojataan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä – toisin sanoen niin, että toimimme päinvastoin kuin Venäjä.
Kansan Uutiset 8.4.2024

Eihän tässä ole ollut enää aikoihin kyse siitä, rikkovatko pushbackit kansainvälisten sopimusten eurooppalaisia tulkintoja, vaan siitä, oikeuttaako sotaa käyvän Venäjän hybridioperaatio potentiaalisine seurauksineen tekemään ajallisesti ja paikallisesti tiukasti rajatun poikkeuksen sopimusten noudattamiseen. Mikä on se suurempi hyvä, jonka Suomi saavuttaisi pitämällä yksin kiinni sopimusten fundamentalistisesta noudattamisesta?

Minja Koskela: Käännytyslain ristiriidoista ja poliittisesta harkinnasta 3.4.2024

Lainaus käyttäjältä: Minja Koskela
Olen pääsiäispyhien aikana tutustunut hallituksen lakiluonnokseen sekä lukenut siihen liittyvät 60 asiantuntijalausuntoa. Lakiluonnoksen ja asiantuntijalausuntojen perusteella olen sitä mieltä, että lakiluonnos tulisi hylätä. Lyhyt perustelu tälle näkemykselleni on, että lakiluonnos on syvästi ristiriidassa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten, EU-oikeuden ja Suomen oman perustuslain kanssa, eikä rajattu poikkeus onnistu perustelemaan tämän ristiriidan fundamentaalisuutta. Pidempiin perusteluihin olen identifioinut kuusi argumenttia, jotka ovat keskeisiä oman harkintani kannalta:

1. Ihmisten välineellistäminen ei tarkoita, että välineellistetyllä ihmisellä ei olisi aitoa suojeluntarvetta.

Lakiluonnos esittää, että vaikuttamisen välineenä olevan maahantulijan maahanpääsy estettäisiin ja hänet poistettaisiin maasta. Luonnoksen mukaan tällainen sääntely koskisi vain niitä maahantulijoita, joita arvioidaan käytettävän vaikuttamisen välineenä. Tämä lähtökohta on ongelmallinen, koska 1) välineellistetyn henkilön erottaminen ei-välineellistetystä on vaikeaa, jopa mahdotonta 2) välineellistetyksi joutuminen ei tarkoita, että henkilöllä ei olisi aitoa suojeluntarvetta.

Tunnistaminen ei ole vaikeaa, sillä kaikkien Venäjän Suomen rajalle päästämien maahantulijoiden voi turvallisesti olettaa olevan välineellistettyjä.

"Aidon suojeluntarpeen" arvioiminen taas ei kuulu asiaan, mutta voi tosiaan kyseenalaistaa, miksi Venäjältä viisumin saanut pakettimatkalainen ei olisi Venäjän viranomaisten vastuulla ja jo turvassa Venäjällä.

Lainaus käyttäjältä: Minja Koskela
2. Lakiluonnos on syvästi ristiriitainen Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten ja EU-oikeuden kanssa.

Lakiluonnoksen ristiriita kansainvälisten sopimusten, ihmisoikeusvelvoitteiden ja EU-oikeuden kanssa on räikeä, ja ristiriitaisuudet on tunnistettu ja tunnustettu myös lakiluonnoksessa.

[...]

Oikeustieteen professori ja Ihmisoikeusinstituutin johtaja Elina Pirjatanniemi huomauttaa lausunnossaan, että Euroopan unionin lainsäädännön etusija suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön on niin itsestäänselvää, että sen auki purkaminen on tarpeetonta. Pirjatanniemi toteaa myös sen, minkä lakiluonnos itsekin tunnistaa, eli että ehdotetun lainsäädännön myötä muut jäsenvaltiot ja/tai EU-instituutiot voivat kyseenalaistaa Suomen toimet. Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemen mukaan on selvää, että Suomen valtio joutuu velvoitteiden rikkomisesta kansainvälisoikeudelliseen vastuuseen esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, EU- tuomioistuimeen tai johonkin YK-sopimusten valvontaelimistä. Tällöin Suomi ei voi kiistää loukkausta, sillä lakiluonnos myöntää itsekin ristiriidan sopimusten kanssa.

Ristiriita tunnistetaan, joten se siitä. Muiden jäsenmaiden paheksuntaa tuskin tulee, sillä kaikki muut EU:n itärajan maat ovat käyttäneet pushbackejä. Ja vaikka tulisikin, niin entäs sitten?

Tai kysytäänkö sotaa käyvien ukrainanalaisten mielipidettä:

Lainaus
Mustafa Nayyem vastaa Ukrainan jälleenrakennuksesta. Hän on myös Ukrainan demokratialiikkeen symboli. Nayyem kertoi HS:lle Kiovassa, mikä pysyvään rauhaan vaaditaan länneltä.

[...]

Nostan esimerkiksi keskustelun Suomen itärajan sulkemisesta ja siitä, voiko Suomi lyödä laimin kansainvälisiä sopimuksia vain torjuakseen Venäjän uhkaa.

Nayyemin mukaan tämä on usein länsimaiden heikko kohta.

”Venäjä pitää näitä periaatteina meidän heikkouksinamme.”

Hänen mielestään Venäjä pääsee niskan päälle, kun valitsemme aina ”oikean” tavan toimia, ja Venäjä valitsee hämärät keinot. Ja harmaalla alueella Venäjä onnistuu voittamaan.
Helsingin Sanomat 31.3.2024

Lainaus käyttäjältä: Minja Koskela
5. On kyseenalaista, voidaanko laki säätää rajattuna poikkeuksena perustuslaista.

Tunnistan rajallisuuteni arvioida lakiluonnokseen liittyviä perustuslaillisia kysymyksiä, mutta onneksi lausunnonantajat ovat kirjoittaneet kattavasti myös tästä aiheesta. Asianajajaliitto huomioi, että “vaikka laki ehdotetaan säädettäväksi poikkeuslakina perustuslainsäätämisjärjestyksessä, tämä ei poista ristiriitaa ehdottomien oikeuksien kanssa, joista valtio ei voi poiketa”.

[...]

Myös Scheininin mukaan ehdotettu laki puuttuu nimenomaan perustuslain keskeisiin ratkaisuihin, sillä kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet on perustuslain tekstissä konstitutionalisoitu eli tehty osaksi Suomen perustuslakia. Näin ollen lakiluonnoksen ja perustuslain välisen ristiriidan koskiessa erästä perustuslain perusratkaisua, lakiehdotusta ei voitaisi hyväksyä perustuslain 73 §:n nojalla rajattuna poikkeuksena.

Minäkin tunnustan rajallisuuteni arvioida lakiluonnokseen liittyviä perustuslaillisia kysymyksiä, mutta voin todeta, että muilla EU-mailla ei tietääkseni ole ollut pushbackeissä tällaista ongelmaa, enkä oikein usko, että Suomen perustuslaki poikkeaa tässä suhteessa ratkaisevasti muiden maiden perustuslaeista. Ja jos poikkeaa, niin sitäkin voi muuttaa.

Lainaus käyttäjältä: Minja Koskela
6. Kysymys rajaturvallisuudesta tulisi ratkaista tavoilla, jotka eivät edellytä ihmisoikeuksien ylenkatsomista.

Tilanne rajalla on aito, ja Venäjän hybridivaikuttaminen ja aggressio ovat oikeita asioita. Samoin on totta, että Suomi on hyvin varautunut ja varautumista tulee jatkaa. Lausuntopalautteen perusteella tilanteeseen voitaisiin kuitenkin puuttua myös sellaisilla tavoilla, jotka eivät ole ristiriidassa perus- ja ihmisoikeuksien kanssa.

Lausuntopalautteessa kieltäydytään näkemästä suuriakaan tulijamääriä ongelmaksi ja Venäjän aseeksi, jolla pyritään ja onnistutaan heikentämään Suomea ja EU:ta.

Lainaus käyttäjältä: Minja Koskela
Yhdenvertaisuusvaltuutettu huomauttaa, että ulkomaalaislaki ja vastaanottolaki mahdollistaisivat esimerkiksi järjestelykeskusten perustamisen hakijoiden rekisteröinnin ja ensimmäisen puhuttamisen keskittämiseksi, jolloin suuretkin hakijamäärät voitaisiin kohdata hallitusti ja ihmisarvoisesti oikeusturvatakeineen. Myös Punaisen Ristin mukaan paras tapa vastata maahanmuuton ohjailuun on varmistaa tehokkaiden ja ihmisoikeuksia kunnioittavien järjestelmien olemassaolo sekä riittävät resurssit turvapaikkahakemusten asianmukaiseen ja tarvittaessa nopeaan käsittelyyn. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ehdottaa yhtenä keinona välineellistetyn maahantulon ehkäisemiseksi kolmansiin maihin suunnatun viestinnän ja tiedotuksen lisäämistä.

Epäilemättä voidaan rakentaa resurssit kaikesta muusta rajalle ohjaamalla järjestelmät vaikka miljoonien ihmisten vastaanottoon, mutta en näe siinä mitään järkeä. Käsi pystyyn ne, joiden mielestä tämä olisi seurauksiltaan parempi vaihtoehto kuin Suomen itärajan turvapaikkaliikenteen tyrehdyttäminen siihen asti, että Venäjä lopettaa operaationsa.

"Kolmansiin maihin suunnatun viestinnän ja tiedotuksen lisäämisellä" ei ole mitään vaikutusta sen rinnalla, jos kokemusasiantuntijat mainostavat Suomen rajaa avoimeksi väyläksi Eurooppaan ja parempaan elämään.

Lainaus käyttäjältä: Minja Koskela
Tämän lisäksi Siirtolaisinstituutti, Turvapaikanhakijoiden tuki ry, Pakolaisneuvonta ja Amnesty katsovat, että välineellistämiseen voidaan puuttua luomalla turvallisia kulkureittejä pakolaisille, jolloin ihmissalakuljetus ja välineellistäminen vaikeutuvat ja onnistutaan puuttumaan ilmiön juurisyyhyn pelkän seurauksen sijaan.

Kaikin tavoin älytön väite. Vaikka luotaisiin minkälaisia "turvallisia kulkureittejä" Suomeen, kyse olisi eri ihmisistä, joten kulkureittien luominen ei lopettaisi itärajalle tulemista. Venäjä saa rajalle joka tapauksessa haluamansa määrän ihmisiä. Se voi halutessaan heittää rajalle vaikka miljoona laitonta siirtolaista.

Ja massiivinen haittamaahanmuutto on massiivista haittamaahanmuuttoa kulkureitistä riippumatta.

Lainaus käyttäjältä: Minja Koskela
On selvää, että näin merkittävällä tavalla perus- ja ihmisoikeuksiin puuttuva lakiesitys edellyttäisi kiireellisyydestä huolimatta kunnollisen valmistelun, jonka aikana myös muut vaihtoehdot olisi ollut mahdollista punnita harkiten.

Vaihtoehtoja on voitu punnita jo kuukausia, oikeastaan vuosia. Ainoa vaihtoehto, mitä Vasemmistoliitto on tähän mennessä esittänyt, on rajanylityspaikkojen avaaminen Venäjän lähettämille turvapaikanhakijoille, mikä ei ongelman ratkaisun kannalta ole minkäänlainen vaihtoehto vaan tarkoittaa ehdotonta antautumista Venäjälle ja julistautumista EU:n itärajan heikoksi lenkiksi, johon liikenne kannattaa keskittää.

Lainaus käyttäjältä: Minja Koskela
Lakiluonnos lähtee liikkeelle premissistä, jonka mukaan tämän hetkinen rajatilanne on täysin poikkeuksellinen eivätkä kansainväliset sitoumukset tunnista maahanmuuton välineellistämistä. Lausuntopalautteiden mukaan tämä ei pidä ihan kokonaan paikkaansa: Yhdenvertaisuusvaltuutettu muistuttaa, että valtiot ovat vuosikymmenten saatossa käyttäneet ennenkin pakolaisia politiikan välineinä. Unicef muistuttaa, että Neuvostoliiton hajotessa 1990 Neuvostoliitto salli kolmansien maiden kansalaisten matkustaa Suomeen ilman viisumia. Siirtolaisuusinstituutti muistuttaa, että Ukrainan sodan alettua Suomeen saapui maaliskuussa 2022 keskimäärin yli 500 turvaa hakevaa ihmistä vuorokaudessa, eli Suomella on kykyä käsitellä suuriakin määriä hakemuksia. Professori Pirjatanniemi tuo myös esiin, että “tilanteen hahmottamista vaikeuttaa se, että luotettavaa ja kaikkien saatavilla olevaa tietoa mahdollisten rajanylittäjien määrästä, motiiveista, vieraan valtion osuudesta ja koko toiminnan luonteesta on vaikea saada”. Näen edellämainittujen kysymysten olevan keskeisiä, kun kansallista turvallisuutta punnitaan ihmisoikeuksien noudattamista vasten.

Neuvostoliiton hajoamista itärajan somaliturvapaikanhakijoineen ei voi samaistaa nykytilanteeseen, jossa vihamielinen Venäjä on ryhtynyt hybridisotaan Suomea ja EU-maita vastaan.

Kyse ei ole kyvystä käsitellä suurta määrää hakemuksia vaan suuren tulijamäärän aiheuttamasta rasitteesta yhteiskunnalle. Ukrainalaisten hakemuksia ei muutenkaan ole käsitelty normaalissa turvapaikkaprosessissa vaan hyväksytty tutkimatta.

Toisin kuin professori Pirjatanniemi väittää, tilanteen hahmottamisessa ei ole mitään erityistä ongelmaa. On varauduttava pahimpaan niin kauan, kunnes Venäjä lakkaa käyttäytymästä vihamielisesti.

Lainaus käyttäjältä: Minja Koskela
Toisin sanoen näin painavalla esityksellä tulisi olla selvästi artikuloitu lähtökohta, jonka ratkaisu muilla tavoin on osoitettu mahdottomaksi. Nyt näin ei ole.

Ainoa esitetty vaihtoehtoinen ratkaisu on ollut rajojen avaaminen eli antautuminen hybridisodassa Venäjälle. Mieluummin ei.

On kyllä kolmaskin vaihtoehto, kaikkein paras, nimittäin ns. Ruanda-malli soveltaen. Eli kaikki itärajalle tulevat turvapaikanhakijat siirrettäisiin Euroopan ulkopuolelle turvaan esimerkiksi UNHCR:n pakolaisleireille. Kansainvälisten sopimusten ehdot palautuskieltoineen täyttyisivät, eikä menisi aikaakaan, kun itärajalta loppuisivat kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat kuin itsestään.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 262
 • Liked: 133599
Ilta-Sanomat: Petteri Orpo kertoi itärajan käännyty­slain keskusteluista – vihreät ja Rkp kriittisiä 10.4.2024

Lainaus käyttäjältä: IS
Orpo lopetti tiedotustilaisuuden yllättäen, eikä pääministeriltä ehditty kysyä kaikkia kysymyksiä.

Pääministeri Orpo vaikutti lyhyessä tiedotustilaisuudessa epävarmalta ja hermostuneelta. Tietyt puolueet vaikuttavat asettuneen poikkiteloin, eikä poikkeuslain kiireellisyyden torppaamiseen kovin monta kansanedustajaa tarvitakaan. Jo nyt huonoksi kompromissiksi muuttunut lakiesitys ei kestä enää yhtään uutta huononnusta.

Lainaus käyttäjältä: IS
Vihreiden Atte Harjanne sanoo, että harmittaa, että hallitus on päättänyt, että käännytyslaki on se keino, jolla hallitus haluaa ratkaista itärajan ongelman. Hän sanoo, että asiassa pitäisi tarkastella monipuolisemmin.

- Olen hieman huolissani, että katsotaanko asiaa riittävän monipuolisesti.

Mitähän se "riittävän monipuolisesti katsominen" tässä tapauksessa olisi? Joko Venäjän hybridivaikuttaminen estetään tai se hyväksytään päästämällä tulijat Suomeen. Siinä vaihtoehdot.

Vihreät ovat asettaneet kommenteissaan ihmisoikeusfundamentalismin etusijalle vaatien hallitukselta samalla Venäjän vaikuttamisen estämistä, mikä on mahdoton yhtälö. Näyttääkin pahasti siltä, että lakiesitys voi kaatua juuri vihreisiin. Yhtä lailla todennäköistä on, että lakiesitys kyllä hyväksytään mutta loppumetreillä käyttökelvottomaksi vesitettynä, kuten henki tuntuu nyt olevan.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

F1nka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 545
 • Liked: 4344
Kyllä Orpon kuuluukin olla vaivautunut, kun omaan hallitukseensa kuuluva puolue RKP julkisesti vastustaa hallituksen ajamaa rajalakia. Ainakin itseä vaivaannuttaa katsoa täältä katsomostakin ruotsinkielisten häröilyä. On itse asiassa hämmmentävää, miten kymmeniä vuosia vaalitttu luottohallituskumppanin maine on muutamassa vuodessa romutettu.

Vihreillä haluttomuus rajoittaa maahantuloa taitaa kuulua kategoriaan Suomen valtion pohjaton kassa, sijaitsee siinä sähkö tulee töpselistä -laatikon vierestä. Heillä ei tunnu olevan halua tai kykyä kuvitella, miten suuret määrät eri kulttuurin kasvatteja voivat muuttaa Suomea. Ehkä vertaus ihmisen ilmaan vapauttamiin liikoihin hiilidioksidimolekyyleihin auttaisi?

Kai tässä pitää mennä vaikeimman kautta.
Tottelematon tieto aktivismissa

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 685
 • Liked: 93263
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Kai tässä pitää mennä vaikeimman kautta.

Niin kai.

Tässä ollaan sen ohuen ihmeen varassa, että Putin ratkaisee itärajaongelmamme jollain epäuskottavalla juonenkäänteellä:

"Zoukki zoukki, en mä sinne mitään musli- ja desanttiarmeijaa lähetä. Niin tai siis piti lähettää, mutta sitten Trump soitti ja sanoi, että 'jos sen teet, pommitan Moskovaa, kun minusta tulee pressa'."

Deus ex machina on fiktioteoksessa yhtäkkinen ja epäuskottava juonenkäänne, jossa jokin tarinan ongelma ratkaistaan ulkopuolisella ja irrallisella tekijällä tai selityksellä. Se voi myös muissa yhteyksissä viitata ongelman tai mysteerin epätyydyttävään ratkaisuun, joka perustuu selittämättömään ulkopuoliseen tekijään.
« Viimeksi muokattu: 10.04.2024, 20:17:22 kirjoittanut Lalli IsoTalo »
— Monikulttuuri = kulttuurien sota
— Maahanmuutto = niskalaukaus alkuperäisväestölle
— Hiilineutraalisuus = ihmiskunnan hirttosilmukka
— Vihreä siirtymä = luontotuho
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa
— Vain konkurssinero ottaa velkaa hyväntekeväisyyteen
— Missä N, siellä R!

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 685
 • Liked: 93263
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Tänän MTV3:n kympin uutissa kerrottiin EU:n uudesta lakipaketista, juoka sisältää mm. välineellistetyn maahantulon. Jäi korvaani raapimaan lause (muistini mukaan) "laki vaatii vielä jäsenmaiden nimellisen hyväksymisen" tms.

Nimellisen.

Eli siis ei EU tarvitse jäsenmaiden hyväksymistä. En löytänyt MTV3:n sivuilta vielä mitään.
— Monikulttuuri = kulttuurien sota
— Maahanmuutto = niskalaukaus alkuperäisväestölle
— Hiilineutraalisuus = ihmiskunnan hirttosilmukka
— Vihreä siirtymä = luontotuho
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa
— Vain konkurssinero ottaa velkaa hyväntekeväisyyteen
— Missä N, siellä R!

F1nka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 545
 • Liked: 4344
^Hah.
Lainaus
...
Kriisitilanteita koskevassa ehdotuksessa halutaan varmistaa, että välineellistetyn maahanmuuton kohteeksi joutuva jäsenmaa saa tarvittaessa tukea toisilta EU-mailta.

Tässä tilanteessa komission arvioinnin perusteella neuvosto päättää pakollisista solidaarisuustoimista ja poikkeuksista seulonta- ja turvapaikkamenettelyistä.
...
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/euroopasta-apua-itarajalle-eu-aanestaa-turvapaikkapaketista/8914756

Sama vanha taakanjakolaki.
Tottelematon tieto aktivismissa

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 262
 • Liked: 133599
Vasemistoliiton puheenjohtaja päivitetyssä Hesarin uutisessa:

Lainaus käyttäjältä: HS
Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan keskiviikkona ei tullut mitään sellaista uutta, joka olisi antanut aihetta uudelleenarvioida vasemmistoliiton aiemmin ottamaa kriittistä kantaa lakiesitykseen.

”Tässä haetaan mahdollisuutta käännyttää ihmisiä rajalla ilman velvoitetta ottaa turvapaikkahakemuksia vastaan. Se ei ole Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden mukaista.”

Anderssonin mukaan EU-direktiiveistä tuleva rajamenettely ei olisi samanlaisessa ristiriidassa kansainvälisten velvoitteiden kanssa, mutta hallitus ”jostain syystä” haluaa edetä poikkeuslailla.

Siis mitä ihmettä Li Andersson horisee? Eihän ns. rajamenettelyn käytöllä olisi minkäänlaista yhteyttä tai vaikutusta Venäjän hybridioperaatioon.

Kun etsin vasemmistoliiton aiemmista kannanotoista tarkennusta, en sellaista löytänyt. Sen sijaan rajalakiesitystä tänäänkin nuivasti kommentoinut vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne oli myös esittänyt itärajan tilanteen ratkaisuksi rajamenettelyä:

Lainaus
Rajahaasteeseen voisikin ottaa toisenlaisen lähestymisen, joka perustuisi nimenomaan tilanteen hallintaan. Viime kaudella kesken jäänyt rajamenettelylaki voisi tuoda tähän nykyistä paremmat työkalut. Rajamenettelyn haasteena on perusteettomien turvapaikkahakemusten jälkeinen palauttaminen maihin, jotka eivät tee tässä yhteistyötä.
Atte Harjanne: Hallitus on rajan suhteen juuttunut yhteen keinoon päämäärän sijasta 27.3.2024

Kuinka todennäköistä, että sekä Andersson että Harjanne esittävät vain sattumalta pushbackien tilalle EU:n rajamenettelyä, vaikka varmasti tietävät, että se jos mikä on tyhjä arpa?

Rajamenettelyhän ei tarkoita sen kummempaa kuin Suomeen päästettyjen turvapaikanhakijoiden jakamista lähinnä kansallisuuden perusteella kahteen jonoon, jossa ilmeisen perusteettoman hakemuksen tehneen turvapaikantarve yritetään selvittää neljässä viikossa. Jos se ei onnistu määräajassa, hakemus käsitellään normaalisti.

Rajamenettely ei Suomen versiona mahdollista säilöönottoa tai Venäjälle käännytystä, joten sillä ei olisi mitään vaikutusta tulijamääriin tai Venäjään. Rajamenettely koskisi EU-kriteerien mukaan ehkä 5-10 prosenttia itärajan tulijoista, käytännössä sitäkin harvempia, sillä rajamenettely on helppo välttää hukkaamalla passi ja valehtelemalla kansallisuus.

Lainaus käyttäjältä: Atte Harjanne
Pohdittavana voisi olla palautus Venäjälle näissä tapauksissa, joissa Venäjän voi katsoa olevan turvallinen maa. Venäjälle tuoreeltaan viisumin saaneen tai Venäjällä vuosia oleskelleen tapauksessa näin voisi kuvitella olevan.

Varmasti näin voisi terveellä järjellä kuvitella, mutta Harjanteen Suomelta vaatimat fundamentalistiset ihmisoikeustulkinnat eivät salli tällaista kuvittelua, vaan tämä olisi esimerkki palautuskiellon rikkomisesta, jolla vihreät ja vasemmistoliittolaiset perustelevat rajalakiesityksenkin vastustamista.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 262
 • Liked: 133599
Lainaus
Rajalaki ei ratkaise kaikkia itärajan ongelmia, arvelevat kansanedustajat – ”Laki voi toimia omia tavoitteitaan vastaan”

Hallituksen esittämä uusi rajalaki tuskin yksin riittää pysäyttämään Venäjän Suomen itärajalle masinoimaa välineellistettyä maahantuloa, epäilevät Ylen aamussa vierailleet kansanedustajat.

– Totta kai toivotaan, että tällä olisi se vaikutus, että muuta ei enää tarvita. Kyllä tässä on oltava koko ajan ajan hermolla, että mitä tapahtuu seuraavaksi, totesi perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen.

Uusi rajalaki mahdollistaisi turvapaikanhakijoiden käännyttämisen itärajalla takaisin Venäjälle. Laista laadittu hallituksen esitysluonnos on saanut lausuntokierroksella osakseen kritiikkiä.

Oikeustieteilijät ovat pitäneet lakiluonnosta kansainvälisten sopimusten ja Suomen perustuslain vastaisena.

Vihreiden kansanedustajan Saara Hyrkön mukaan rajalaki voi nykymuodossaan toimia jopa omia tavoitteitaan vastaan.

– Peräänkuulutan hallitukselta vähän syvällisempää analyysia ilmiöstä, tilanteesta ja erilaisista vaikutuskeinoista, jotka ovat myös perustuslain mukaisia.
Yle 11.4.2024

Lainaus
"Tämähän on todella vastenmielinen tilanne" – miten käännytyslaki voisi toteutua?

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kutsui eilen kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat tapaamiseen keskustelemaan hallituksen rajalakiesityksestä. Miten lähellä kiistelty laki on toteutumistaan? Vieraina ovat kansanedustajat Jari Ronkainen (ps.), Eveliina Heinäluoma (sd.) ja Saara Hyrkkö (vihr.).
Yle Areena 11.4.2024 (18 min)

Vihreiden Saara Hyrkkö toisti samaa kuin Atte Harjanne, että pushbackien mahdollistaminen johtaa viranomaisten välttelyyn, ja sitähän me emme kuulemma halua, koska maahanmuuton pitää olla "hallittua" (!).

Hyrkkö totesi vastakkainasettelun kansallisen turvallisuuden ja kansainvälisten sopimusten välillä keinotekoiseksi, koska "ne sopimukset ovat olemassa myös meidän turvaksemme". Jäi epäselväksi, kuinka on meidän turvamme, että EU-maat avaisivat rajat Venäjän haalimille ja Eurooppaan lähettämille ihmisille.

Pushbackien sijaan Hyrkkö esitti ratkaisuksi "EU:n laajuista yhteistyötä, vastuunjakoa, taakanjakoa" eli punaista mattoa turvapaikanhakijoille ja heidän jakamistaan pakolla EU-maihin. Venäjän operaation edessä antautuminen on minusta melkoinen antiratkaisu, mutta kuvaa vihreätä ajattelua.

Vihreiden nettisivujen blogeissa tai tiedotteissa rajalakia ei ole katsottu edes maininnan arvoiseksi. Sen sijaan vihreät ilmoittaa vaativansa "järjestäytyneen rasismin kriminalisoimista", mutta kieltäytyy täsmentämästä, mitä tekoja tai mielipiteitä esimerkiksi "rasismin edistämiseen osallistuminen" kattaisi.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 26 549
 • Liked: 64818
 • Kekkosen re-inkarnaatio
Kun CEAS astuu voimaan, otetaan 150 000 ryssän lähettilästä maahan. Kysytään EU:sta, kuka haluaa? Kun ei kukaan halua, niin otetaan kompensaatiota miljoona euroa per lähettiläs. Saadaan sataviisikymmentä miljardia. Maksetaan valtion velat pois. Annetaan lähettiläille kaikille Schengen passi ja toivotetaan hyvää matkaa Amsterdamin ja Pariisin rientoihin.

Ja tietty muutetaan vähän sitä tukipolitiikkaa, että kun tyyppi lähtee maasta, loppui kaikki tuet.

Problem solved. Turvapaikanhakijat olivatkin rikkaus ja voimavara.

Sitten heräsin.

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 685
 • Liked: 93263
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
^En ihan tiedä mitä kompensaatiota tarkoitit "ennen heräämistäsi", mutta pari päivää sitten Roope sanoi, että olisi joskus puhuttu 20 000€ summasta/sakosta, jos ei ota haittavahinkomyrkkyä vastaan. Mutta se voiko siitä edes selvitä rahalla, on ilmeisesti diktatuurikomission sanelusta kiinni, kussakin tilanteessa erikseen.

Näin siis ymmärsin.  :P
« Viimeksi muokattu: 11.04.2024, 15:17:45 kirjoittanut Lalli IsoTalo »
— Monikulttuuri = kulttuurien sota
— Maahanmuutto = niskalaukaus alkuperäisväestölle
— Hiilineutraalisuus = ihmiskunnan hirttosilmukka
— Vihreä siirtymä = luontotuho
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa
— Vain konkurssinero ottaa velkaa hyväntekeväisyyteen
— Missä N, siellä R!

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 685
 • Liked: 93263
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
^
Mutta koska ...

a) EU on luonteeltaan isoja maita suosiva organisoitu kansainvälinen rikollisjärjestö, ja koska

b) Suomen parhaista toimintamenetelmistä  "turvapaikanhakijoiden kontrolloinnissa" on timantinkirkas track record, pistän VOXin putkivahvistimeni likoon sen puolesta, että ...

- kaikki mitä rajan yli tulee pidetään,
- yhtään heikoimmassa asemassa olevaa - eli siis ketään - ei anneta pois,
- mitään korvauksia EU:lta ei koskaan tulla saamaan, ja
- suomalaisten kesämökit luovutetaan jihadistien ja desanttien käyttöön.

EDIT:

- PS romahtaa muutaman kansanedustajan puolueeksi. Eli The Monoliitti viimestelee sen mikä stubbendaalilta jäi kesken vuonna 2015.

Pessimisti ei pety!
« Viimeksi muokattu: 11.04.2024, 15:26:57 kirjoittanut Lalli IsoTalo »
— Monikulttuuri = kulttuurien sota
— Maahanmuutto = niskalaukaus alkuperäisväestölle
— Hiilineutraalisuus = ihmiskunnan hirttosilmukka
— Vihreä siirtymä = luontotuho
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa
— Vain konkurssinero ottaa velkaa hyväntekeväisyyteen
— Missä N, siellä R!

Niobium

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 925
 • Liked: 7461
^ PS tulee todellakin romahtamaan. Hemmetin vaikeaan väliin pääsivät hallitukseen.

Talous menee ihan siinä samassa aaltoliikkeessä vuosikymmenten myötä. Tajusin tämän jutun koulussa taloustiedon tunnilla. Katsoin graafia ja laskeskelin, että hitto sentään. Laskukausi osuu just siihen kohtaan, kun valmistun ammattiin lukion ja intin jälkeen. Näin kävi.

Edellistä vuosikurssia soiteltiin töihin kesken koulun. Kun valmistuin, niin kukaan ei halunnut kuulla meistä.

Persut osuivat ihan äärimmäisen hankalaan ajankohtaan. Nousukauden aikana olisivat voineet vaikuttaa maahanmuuttopolitiikkaa sen sijaan, että nyt ovat framilla leikkausten mannekiineina.

Persuissa on ihan hemmetin hyviä asioita, nyt ne hukkuvat talouden taustalle.
"Tuomme oikeudenmukaisuutta ja onnea Afrikan kansoille, Prigozhin lupaa." IS 22.8.2023

Konttausta

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 42
 • Liked: 89
^En ihan tiedä mitä kompensaatiota tarkoitit "ennen heräämistäsi", mutta pari päivää sitten Roope sanoi, että olisi joskus puhuttu 20 000€ summasta/sakosta, jos ei ota haittavahinkomyrkkyä vastaan. Mutta se voiko siitä edes selvitä rahalla, on ilmeisesti diktatuurikomission sanelusta kiinni, kussakin tilanteessa erikseen.

Näin siis ymmärsin.  :P

Jos näin realistisesti haluaa nähdä jotain positiivista EU:n turvapaikanhakijoiden pakkohajauttamisessa ympäri 500 miljoonan ihmisen aluetta, niin ainakin sen että jos 5 miljoonan Suomen rajojen yli alkaa lappaa ryZZän ihmemaasta miljoonia läpikulkijoita tai itse Igoreita ja Tatjaanoita kun Venäjän talous jossain vaiheessa romahtaa, niin voimme huoletta alkaa lähettämään niitä muualle Eurooppaan ja vedota EU:n kriisiajan maahanmuuttopolitiikkaan näin pienenä reunavaltiona.

Suomi ei vaikuta olevan Euroopan maista kovin kiinnostava kovinkaan monelle tulijalle, sillä avoimista rajoistamme ja "taikasanasta" huolimatta ei ole Putleri kavereineen saanut kaivettua edes pahimmillaan kuin parisen tuhatta halukasta rajoillemme kaikesta yrityksestä huolimatta, ja näistäkin ilmeisesti huomattavan suuri osa olisi halunnut jatkaa esim Saksaan.

Vertailun vuoksi muistetaan että Ruotsi työnsi tänne kymmenkertaisen määrän tulijoita paljon lyhyemmässä ajassa kuin 2015-2024 on edes käynyt itärajan lähelläkään halukkaita tulijoita.


Edit: uskoisin lisäksi että kun muutenkin otamme yhä väkimääräämme nähden paljon pakolaisia ja turvapaikanhakijoita tämänkin hallituksen ajan, niin myös kiintiömme muualta Euroopasta siirrettäville, tai sakot kieltäytymisestä ovat monia muita maita pienemmät.
« Viimeksi muokattu: 11.04.2024, 16:21:06 kirjoittanut Konttausta »

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 685
 • Liked: 93263
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Jos näin realistisesti haluaa nähdä jotain positiivista EU:n turvapaikanhakijoiden pakkohajauttamisessa ympäri 500 miljoonan ihmisen aluetta, niin ainakin sen että jos 5 miljoonan Suomen rajojen yli alkaa lappaa ryZZän ihmemaasta miljoonia läpikulkijoita tai itse Igoreita ja Tatjaanoita kun Venäjän talous jossain vaiheessa romahtaa, niin voimme huoletta alkaa lähettämään niitä muualle Eurooppaan ja vedota EU:n kriisiajan maahanmuuttopolitiikkaan näin pienenä reunavaltiona.

En valitettavasti voi nähdä yhtään mitään positiivista Euroopan ñəəQëRø|nn1zzã. 

Saksa, Ranska ja muut tulevat lähettämään venäläiset takaisin Suomeen, koska turvapaikkaa pitää hakea ensimmäisestä saapumismaasta. Muita euroopan maita tämä sääntö ei tietenkään ole koskenut, eikä koskaan tule koskemaan.

EU:n pitkä sopimusrikkomushistoria kertoo karu kieltään siitä, että "worst case scenario" on se sieltä aina on tulossa, tosin tuplasti pahempana kuin arvioitiin.

Lainaus
Suomi ei vaikuta olevan Euroopan maista kovin kiinnostava kovinkaan monelle tulijalle, sillä avoimista rajoistamme ja "taikasanasta" huolimatta ei ole Putleri kavereineen saanut kaivettua edes pahimmillaan kuin parisen tuhatta halukasta rajoillemme kaikesta yrityksestä huolimatta, ja näistäkin ilmeisesti huomattavan suuri osa olisi halunnut jatkaa esim Saksaan.

Toisaalta, täällä on jo vahva venäläisedustus ja samanlainen ilmasto.

Lainaus
Vertailun vuoksi muistetaan että Ruotsi työnsi tänne kymmenkertaisen määrän tulijoita paljon lyhyemmässä ajassa kuin 2015-2024 on edes käynyt itärajan lähelläkään halukkaita tulijoita.

Jeps. Mutta se oli silloin se. Tilanne on nyt täysin muuttunut sodan vuoksi.

Lainaus
Edit: uskoisin lisäksi että kun muutenkin otamme yhä väkimääräämme nähden paljon pakolaisia ja turvapaikanhakijoita tämänkin hallituksen ajan, niin myös kiintiömme muualta Euroopasta siirrettäville, tai sakot kieltäytymisestä ovat monia muita maita pienemmät.

Valitettavasti en voi jakaa optimismiasi. Sen sijaan veikkaan, että mm. Ranska ja Saksa ehdottavat, että meillä suomalaisilla kun on tuota lääniä vaikka muille jakaa, siis yhtä paljon heillä, mutta meillä vain 1/10-osa väestömäärästä >  niin että eiköhän dumpata haittamyrkkyä Suomeen sellaiset 10 kertaa enemmän kuin tiheämmin asuttuun keskieurooppaan. Tällaisia väestötiheyslaskutoimituksia oli jo esillä takavuosina.

^^^

Ja sitten vielä kertausta faktoista:

1.  Euroopan väestötiheys on 3 kertaa isompi kuin Afrikan (vaikka Saharaa ei laskettaisi pinta-alaksi). Joten kyllä Afrikkaan populaa mahtuu. Eurooppaan ei, koska asuntopula. USAn suurkapungeissa maahantunkeutujia on sijoitettu hotelleihin ja lentokentille.

2.  Satokausia on enemmän kuin Euroopassa, joten sapuskaakin pitäisi riittää, jos mielenkiintoa sellaiseen hommaan olisi.

Joten: ei ole mitään loogistä syytä roudata mustaa miestä Eurooppaan valkoisen miehen haitoiksi, ellei jollain taholla olisi suunnitelmaa tuhota valkoinen Eurooppa mustuudella, ja kykyä toteuttaa suunnitelmansa.

Siitä tahosta voidaan keskustella muualla. Intelligentian sattumateoreetikot tosin esittävät, että mitään suunnitelmaa ei ole, ja tämä kaikki on ihan vaan luonnollista kehitystä.

Ei se ole.

Tämä on sotaa eurooppalaista sivistystä ja eurooppalaisia vastaan. Valitettavasti täällä Suomessakin hallitukset ja eduskunnat ovat somalirantautumisesta lähtien edistäneet omaa, hidastettua tuhoamme.

Viime päivien poliittisesta keskusteluista on aistittavissa, että historiasta voi oppia vain sen, että historiasta ei voi mitään oppia.

^^^

Mitenkään edelliseen liittymättä, onhan kaikilla tuoreet passit voimassa??
« Viimeksi muokattu: 11.04.2024, 19:01:05 kirjoittanut Lalli IsoTalo »
— Monikulttuuri = kulttuurien sota
— Maahanmuutto = niskalaukaus alkuperäisväestölle
— Hiilineutraalisuus = ihmiskunnan hirttosilmukka
— Vihreä siirtymä = luontotuho
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa
— Vain konkurssinero ottaa velkaa hyväntekeväisyyteen
— Missä N, siellä R!

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 685
 • Liked: 93263
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Ymmärrän täysin kaikki muut pointtisi ja argumenttisi, mutta en boldaamaani vainoharhaista salaliittoteoriaa että tähän salaisesti kykeneviä poliitikoita olisi oikeasti olemassa.

- Älä välitä, ei sitä muutkaat ymmärrä.
- Vaikka olisit vainoharhainen, se ei tarkoita, että maasi ja kulttuurisi ei olisi hyökkäyksen kohteena
- Kyse ei olekaan poliitikoista, vaan mm. harmaista eminesseistä, poliitikkojen rahoittajista, ei-eaurooppalaisista ulkovaltioista jne.

https://www.adlibris.com/fi/kirja/hidden-hand-9780861540280

Jatketaan tästä jossain muualla.
— Monikulttuuri = kulttuurien sota
— Maahanmuutto = niskalaukaus alkuperäisväestölle
— Hiilineutraalisuus = ihmiskunnan hirttosilmukka
— Vihreä siirtymä = luontotuho
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa
— Vain konkurssinero ottaa velkaa hyväntekeväisyyteen
— Missä N, siellä R!

Nikolas

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 654
 • Liked: 16154
 • Tiellä Rhodesiasta Zimbabween
  • Kirjoitelmia

Ymmärrän täysin kaikki muut pointtisi ja argumenttisi, mutta en boldaamaani vainoharhaista salaliittoteoriaa että tähän salaisesti kykeneviä poliitikoita olisi oikeasti olemassa.


Mihinkään sellaiseen salaliittoon ei tarvita suomalaisia tai minkään muunkaan maalaisia poliitikoita suunnittelijoiksi. On salaliiton onnistumisen kannalta täysin riittävää että poliitikot ovat tavalla tai toisella korruptoitavissa. Joidenkin poliitikkojen kohdalla riittävää korruptiota voi olla sellainenkin että heille kerrotaan loruja kuinka he saavat olla mukana jossain tosi hienossa hankkeen tapaisessa, jota on tosin hieman mutkikasta selittää perinpohjaisesti. Sitten saattaa olla myös sellaisia poliitikoita, joita on erityisen vaikea korruptoida millään, esimerkiksi Abraham Lincoln ja John F. Kennedy. Jostain syystä heitä ei näy paljon eikä usein.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 262
 • Liked: 133599
MTV: Lindtman MTV:lle: SDP:llä on ehto käännytyslain tukemiselle – hallitus tarvitsee lakiin opposition tukea 11.4.2024

Miksi SDP ilmoittaa etukäteen tällaisen erikoisen ehdon, joka uhkaa kaataa koko hankkeen?

Lainaus käyttäjältä: MTV
SDP edellyttää kaikkien hallituspuolueiden tukevan lakiesitystä, jotta se voi itse antaa esitykselle tukensa.

– Tässä on rajalain osalta epäselvää, mikä on koko hallituksen kanta. On välttämätöntä, että hallituspuolueet ovat yksituumaisesti tämän kokoluokan asian takana. Se on edellytyksenä sille, että voi sen jälkeen hakea oppositiolta tukea, Lindtman sanoo MTV Uutisille.

Taitaa olla niin, että SDP jo ennakoi hankkeen kaatuvan joko perustuslakivaliokunnassa tai joka tapauksessa vastaan äänestävien yksittäisten demareiden kautta, joten se ottaa tulevasta katastrofista hyödyn irti luomalla hallituksen sisälle lisää jännitteitä. RKP tuskin voi enää ilmoittautua puolueena lain taakse, ellei sitä vesitetä mitättömäksi.

Noin muuten tällaiselle koplaamiselle ei ole mitään puolustusta. Joko SDP pitää rajalakia Suomelle välttämättömänä ja tukee sitä muiden tekemisistä piittaamatta tai sitten liittyy vihreiden ja vasemmistoliiton rintamaan. Antaa demareista hyvin matalamielisen vaikutelman pelata tällaisella asialla, mutta pohjoismaiset sosiaalidemokraatit jne.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 26 549
 • Liked: 64818
 • Kekkosen re-inkarnaatio
Eva Biaudet voi kaataa yksin koko rajalain, jos Lindtmanin uho pitää.

Jos näin käy, kahlitaan Biaudet autoon ja viedään rajalle. Kun näkee hädänalaisia, niin tööttää ja pitkään.

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 262
 • Liked: 133599
Eva Biaudet voi kaataa yksin koko rajalain, jos Lindtmanin uho pitää.

Lindtmanin mukaan olennaista ei ole yksittäisten RKP:n kansanedustajien äänestyspäätös vaan puolueen etukäteen ilmoittama kanta.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Ari-Lee

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 39 424
 • Liked: 43191
 • Sarkasmoitunut työvoimapulareservi ♂Syyllinen☦
Tulossa mielenkiintoiset EU-vaalit. Ei ole koskaan myöhäistä kääntää Euroopan kehitysmaalaistaminen ja kansanvaihto. Paitsi silloin kun kansanvaihto on jo suoritettu loppuun.

"Ne pitää kaikki työntää pois." - Pirkko Ruohonen-Lerner
"Meidän on kaikki, jos meidän on työ:
Nälkälän rahvas, äl' aarteitas' myö!" - Ilmari Kianto 🇫🇮

"Miksi kaikessa keskusteluissa on etsitty kaikki mahdolliset ongelmat heti kättelyssä? "- J.Sipilä
"Kimppuuni käytiin nyrkein – "Kyllä lyötiin ihan kunnolla" - J.Sipilä

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 685
 • Liked: 93263
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
— Monikulttuuri = kulttuurien sota
— Maahanmuutto = niskalaukaus alkuperäisväestölle
— Hiilineutraalisuus = ihmiskunnan hirttosilmukka
— Vihreä siirtymä = luontotuho
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa
— Vain konkurssinero ottaa velkaa hyväntekeväisyyteen
— Missä N, siellä R!

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 262
 • Liked: 133599
Lisää anonyymiä jeesustelua Hesarin toimituksesta.

Pääkirjoitus: Oikeusvaltion on kestettävä kriisejä 14.4.2024

Lainaus käyttäjältä: Pääkirjoitus HS
Pääministeri Petteri Orpon (kok) hallitus valmistelee poikkeuslakia, jolla yritetään minimoida itärajan rajanylityspaikkojen avaamiseen liittyviä riskejä ja puuttua Venäjän luomaan välineellistetyn maahantulon uhkaan. Hallituksen tavoite on, että rajalta voisi käännyttää turvapaikanhakijat Venäjälle arvioimatta turvapaikkaoikeuden perusteita. Samalla ohitettaisiin ehdoton palautuskielto.

Pelokas ilmapiiri suosii kovia toimia, ja hallituksella on aikeilleen kansalaisilta tukea. On myös niin, ettei EU-sääntely tarjoa keinoja välineellistetyn maahantulon torjumiseen. Väitettä poikkeuslain välttämättömyydestä on vaikea haastaa myös siksi, että uhka-arviot perustuvat tiedustelutietoon, jota ei avata. Uhka-arvio voi olla suuri kupla, jota myös virkamiehet kannattelevat.

Tulijamäärien kehittymisestä kenelläkään suomalaisella ei voi olla varmaa tietoa, ei julkista eikä salaista. Uhka-arvio ei kuitenkaan perustu pelkkään tiedustelutietoon vaan ennen kaikkea sotaa käyvän Venäjän Suomelle ja länsimaille vihamieliseen tahtotilaan, josta ei ole mitään epäselvyyttä. Potentiaali on rajaton, jos Venäjä niin päättää.

Lainaus käyttäjältä: Pääkirjoitus HS
Vaihtoehtoja ei pohdita, vaikka niiden perään kysyy myös oikeuskansleri.

Vaihtoehdoissa ei ole pohtimista (paitsi ns. Ruanda-malli, joka ei näköjään kelpaa edes keskusteluun), sillä kukaan vaihtoehtojen perään kysyneistä ei ole esittänyt muuta kuin korkeintaan rajanylityspaikkojen aukaisemista eli Venäjälle antautumista.

Lainaus käyttäjältä: Pääkirjoitus HS
Hallitus toki tunnistaa riskit, sillä lakiesitys rikkoo perustuslakia, Suomea sitovia kansainvälisiä velvoitteita ja EU-oikeutta. Hallituksen piiristä annetaan ymmärtää, että Suomen suunnitelmille on EU-komissiosta hiljainen hyväksyntä.

Epäilemättä Suomen suunnitelmille on EU-komissiosta samanlainen hiljainen hyväksyntä kuin Puolalla, Liettualla ja muilla EU:n itärajan pushbackejä käyttäneillä mailla on ollut omille toimilleen. Komissio ei kuitenkaan ole ilmaissut pushbackien hyväksyntää julkisesti tai ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin pakolaissopimusten velvoitetulkintojen päivittämiseksi. Edes EU:n vuosia neuvoteltu uusi CEAS-sopimus ei mahdollista pikakäännyttämisiä, vaan perustuu kaikkien tulijoiden vastaanottoon ja turvapaikanhakijasiirtoihin.

Lainaus käyttäjältä: Pääkirjoitus HS
Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoi keskiviikkona keskustelleensa Suomen aikeista komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa. Von der Leyen aikoo osoittaa myös poliittista tukeaan Suomelle vierailemalla ensi viikolla Suomessa ja itärajalla. On silti kysyttävä, miten näkemys siitä, ettei Suomea vastaan nosteta kannetta Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta, on todennettavissa. Kyse on EU:n uskottavuudesta.

Ensinnäkään ei ole von der Leyenin käsissä, haastettaisiinko Suomi oikeuteen, ja siksi toiseksi, ketä kiinnostaa?

Puola on saanut EIT:ltä ties kuinka monta langettavaa tuomiota pushbackeistä, mutta edes pääministeriksi noussut federalisti Donald Tusk ei suostunut avaamaan rajoja, koska se vaihtoehto olisi seurauksiltaan karmea. Mitä tekivät aiemmin "oikeusvaltiosta" uikuttaneet? Lupasivat Puolalle miljardeja euroja aiemmin jäädytettyjä EU-tukia tuomioista huolimatta, koska Tusk on kuitenkin EU-federalistien oma mies.

Lainaus käyttäjältä: Pääkirjoitus HS
Orpo sanoi torstaina, että lakiesitystä muokataan muun muassa rajavartijoiden oikeudelliseen aseman osalta. Tehtävä on vaikea. Jos rajaviranomaisille haetaan vastuuvapautta ja jonkinlaista lupaa tappaa, Suomessa olisi julkisen vallan ja voiman käyttäjiä, joiden toimia ei arvioida lain mukaan.

"Lupaa tappaa"? Mikä tässä on meille niin tavattoman vaikeaa, kun kaikissa muissa saman tilanteen eteen joutuneissa EU-maissa homma on hoidettu ajat sitten, eivätkä rajavartijat ole tiettävästi tappaneet ketään.

Lainaus käyttäjältä: Pääkirjoitus HS
Vapaassa länsimaisessa demokratiassa poliittinen järjestelmä käyttää poliittista valtaa ja tekee arvovalintoja poliittisissa kysymyksissä. Suomen perustuslaki on laadittu niin, että jos viisi kuudesosaa eduskunnasta haluaa poiketa perustuslaista, se on mahdollista.

Historia osoittaa, ettei suomalaisille ei ole ollut ulkoisen uhan edessä ongelma tinkiä perusoikeuksista. Edellinen osoitus on keväältä 2020, kun Suomessa todettiin koronaviruspandemian takia poikkeustila. Perusteluna oli välttämättömyys, ja sen arviointi on aina poliittista.

Poliittiseen välttämättömyyteen sulaa kuitenkin paljon sellaista, joka voi kääntyä kansalaisia vastaan. Siksi varovaisuusperiaate on tärkeä. Perustuslaki ei silti ole uskonkappale, jota ei voi muuttaa.

Ydintä on se, tingitäänkö elämän suojasta.

Turvapaikkasopimusten eurooppalaisille yhä epäedullisemmat tulkinnat ovat ajan saatossa etääntyneet kauas terveestä järjestä ja siitä, millä niitä on sopimuksia allekirjoitettaessa perusteltu. Tulkinnat ovat nimenomaan poliittisia, kun niillä on haluttu taata kuka milläkin motiivilla yhä suurempi maahanmuutto kehitysmaista. Nykyään pidetään jo normaalina ja saavutettuna etuna, että kymppitonnin maksamalla saa matkan EU:n rajalle ja saa vaeltaa Euroopan halki haluamaansa maahan elämään siellä loppuelämänsä ja vielä kutsua perheensäkin tulemaan. Ei tämä ole ollut enää pitkiin aikoihin missään järjellisessä mielessä elämän ja hengenhädässä olevien suojelemista tilanteessa, jossa vaihtoehtona on kuolema.

Massamaahanmuuttoon johtaneen ja Venäjän nykyisen hybdidioperaation mahdollistaneen varovaisuusperiaatteen fundamentalistisen "kaikki tai ei mitään"-soveltamisen sijaan on viimeinkin otettava käyttöön äärimmäisen harvinaiseksi käynyt suhteellisuudentaju. Mitä mistäkin poliittisesta valinnasta todennäköisesti seuraa pitemmällä tähtäimellä.

Lainaus käyttäjältä: Pääkirjoitus HS
Ajat suosivat perusoikeuksista piittaamatonta populismia, ja sitä näkyy myös hallituksen toimissa. Oikeuskanslerin ja perustuslakivaliokunnan käsissä on paljon, myös instituutioiden uskottavuus.

Kerro toki meille muillekin, missä ja miten tämä "perusoikeuksista piittaamaton populismi" ilmenee. Hallitushan on käyttänyt tuhottomasti aikaa ja vaivaa sen osoittamiseen, että kyseessä on kaikilta kanteilta harkittu ja tarkasti rajattu poikkeuslaki. Laki, joka olisi pitänyt säätää viimeistään Venäjän Ukrainaan hyökkäämisen jälkeen keväällä 2022, kun käytiin eduskuntakeskustelua rajavartiolaista.

Lainaus käyttäjältä: Pääkirjoitus HS
Ongelma ei silti ratkea käännytyslailla, ei itärajalla eikä muutoinkaan. Venäjä voi koetella Suomea monilla muillakin tavoilla. Hyvin poikkeuksellinen lakiesitys koettelee suomalaisen oikeusvaltion resilienssiä.

Laajempi ongelma ei ratkea, mutta ainakin tämä kaikkein ilmeisin ja vakavin aukko puolustuksessa saataisiin tukittua.

On kuitenkin huolestuttavaa, miten laajaa Suomen puolustamisen vastustaminen on jo näinkin yksinkertaisessa asiassa.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

F1nka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 545
 • Liked: 4344
Lisää anonyymiä jeesustelua Hesarin toimituksesta.

Pääkirjoitus: Oikeusvaltion on kestettävä kriisejä 14.4.2024

...

Lainaus käyttäjältä: Pääkirjoitus HS
Orpo sanoi torstaina, että lakiesitystä muokataan muun muassa rajavartijoiden oikeudelliseen aseman osalta. Tehtävä on vaikea. Jos rajaviranomaisille haetaan vastuuvapautta ja jonkinlaista lupaa tappaa, Suomessa olisi julkisen vallan ja voiman käyttäjiä, joiden toimia ei arvioida lain mukaan.

"Lupaa tappaa"? Mikä tässä on meille niin tavattoman vaikeaa, kun kaikissa muissa saman tilanteen eteen joutuneissa EU-maissa homma on hoidettu ajat sitten, eivätkä rajavartijat ole tiettävästi tappaneet ketään.

...

Onhan Suomen viranomaisilla lupa tappaa Suomen kansalaisiakin. Mistä tulee tämä erityissuojelustatus laittomasti Venäjältä tuleville?
Tottelematon tieto aktivismissa

Niobium

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 925
 • Liked: 7461
Mietin vaan sitä, pienessä mielessäni, että mistäköhän rahat tulevat aavikon keskeltä rahat näihin reissuhin Eurooppaan tulevat?

No, hädänalaisiin maihin syydetään rahaa, että saataisiin kaivettua kaivo. Joku päättää vetää välistä, lainata rahaa hyvällä korolla, että saadaan perheen poika maailmalle "tienaamaan."

Poika "tienaa" rahaa ja sossu hoitaa elämisen kulut. Lähettää minkä pystyy, jotta saa perheen Suomeen. Perheelle maksetaan tukia, joista maksetaan korot ja pääomat. Koko ajan välistävetäjän pääoma kasvaa, jota voi lainata uudelleen seuraavalle tulokkaalle. Panttina ovat sukulaiset.

Ja kuka aloitti tämän rahan syytämisen ihmissalakuljetuksen käynnistämiseen? Maailman halaajat, joille riitti uskomus siihen, että asiat hoidetaan kuin Suomessa. No kun ei hoideta, edelleenkään.

Vituttaa kuunnella kitinää siitä, kuinka paljon valtio on velkaantunut ja velkaantuu edelleen.

Se nyt vaan valuu hädänalaisten pumppaamoon, sillä pumpataan vettä omaan laivaan.

Piti vähän avautua, sori siitä.

"Tuomme oikeudenmukaisuutta ja onnea Afrikan kansoille, Prigozhin lupaa." IS 22.8.2023

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 262
 • Liked: 133599
Lainaus
Legalismi ja populismi eivät kuulu lainvalmisteluun

HELSINGIN SANOMIEN pääkirjoituksessa (”Oikeusvaltion on kestettävä kriisejä”, 14.4.) kartoitettiin erinomaisen monipuolisesti lainvalmistelun vaikeita kysymyksiä vireillä olevan välineellistä maahanmuuttoa estämään tarkoitetun poikkeus valmistelun liittyen. Legalismi-käsitteen käyttö tässä yhteydessä kuitenkin hämmentää:

Luonteeltaan perusoikeuskeskustelu on vaikeaa, sillä sen kaappaa helposti legalismi. Ja legalismi hämärtää sitä, että arvovalinnat ovat poliittisia. Ratkaisut ja päätökset arvovalinnoista tehdään poliittisen järjestelmän ja yhteiskunnallisen keskustelun kautta. Silti legalismia tarvitaan, sillä ei ole vapaata demokratiaa ilman oikeusvaltiota.”

Sitaatti antaa virheellisen kuvan siitä, mitä legalismilla tarkoitetaan oikeudellisessa ajattelussa. Legalismi on nimittäin ideologia, jossa lain kirjaimellinen noudattaminen on itseis­arvo seuraamuksista ja siitä piittaamatta, oliko asia iso vai pieni.

[...]

Toisin kuin pääkirjoituksessa lausuttiin, nyt käsiteltävän poikkeuslain tai muunkaan lainsäädännön valmistelun yhteydessä ei tällaista ideologiaa ole esiintynyt. Sen sijaan on esitetty erilaisia tulkintoja oikeuden ja politiikan rajapinnoilla. Niistä käy selville, millaisen painoarvon kukin asiantuntija antaa oikeusvaltion keskeisille periaatteille tässä vaikeassa tilanteessa.

Erilaiset tulkinnat painotuksista heijastavat kyllä tulkitsijoiden arvomaailmaa, mutta legalismiin asti ne eivät ole ainakaan toistaiseksi yltäneet. Laillisuuteen ja vahvaan perus- ja ihmisoikeuksien merkityksen painottamiseen tai niistä piittaamattomuuteen kyllä.

Pääkirjoituksen varoitus toisesta lainvalmistelun vaarantavasta ideologiasta, populismista, osui kyllä maaliinsa.

Jukka Kekkonen

oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori emeritus, Helsingin yliopisto
Helsingin Sanomat, mielipide 17.4.2024

Miksi Kekkonen väittää näin ilmiselvässä asiassa mustaa valkoiseksi? Ilmeisesti koska ei halua myöntää legalismikritiikkiä aiheelliseksi.

Rajasulun ja poikkeuslain vastustaminen on perustunut enimmäkseen Kekkosen omankin määritelmän mukaisesti legalismiin eli siihen, että "lain kirjaimellinen noudattaminen on itseis­arvo seuraamuksista piittaamatta". Suomen muistutetaan olevan velvollinen ottamaan Venäjältä vastaan rajaton määrä turvapaikanhakijoita kaikissa olosuhteissa, jopa sodan aikana, perustuslain ja siihen kytkeytyvien kansainvälisten sopimusten perusteella, eikä minkäänlaisten seurauksien katsota oikeuttavan vastaanotosta kieltäytymistä.

Haiskahtaa samanlaiselta väistelyltä kuin väitteet, että Suomen turvallisuuden ja kansainvälisten sopimusten velvoitteiden välillä ei ole ristiriitaa, koska Venäjän välineellistämä maahanmuutto ei – simsalabim – muka ole meille ongelma.

Poikkeuslain valmisteluun liitettyä populismikritiikkiä ei perusteltu mitenkään Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa, eikä Kekkonenkaan sitä tee. Sillä pyritään mielikuvaan, että niin rajasulku kuin kaavailtu poikkeuslaki ovatkin tarpeettomia toimia, pelkkää äänten kalastelua.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 26 549
 • Liked: 64818
 • Kekkosen re-inkarnaatio
EU-komission pieni isotukkainen nainen kävi lentelemässä helikopterilla itärajalla Petteri Orpon ja Mari Rantasen kanssa.

Uutisissa sanottiin, että frouva Von Der Leyen oli niin vaikuttunut, että EU-komissiolta tulee 123 miljoonaa euroa rajaturvallisuuden lisäämiseksi ihan zäp vaan.

Puheessaan Ursula-täti sitten sanoi antavansa Suomelle 61 miljoonaa euroa ihan zäp tosta vaan.Ei mulla muuta, mutta millä kiveksillä yksi ylikomissaari jakelee kymmeniä ja satoja miljoonia EU:n yhteistä budjettirahaa missä ikinä helikopterilla lenteleekin? Onko tämä sitä niin sanottua helikopterirahaa? En muutakaan keksi.

Minä kun kuvittelin, että EU:lla on parlamentti, budjetti ja demokratia. Mutta näköjään EU:n äänestämättä demokratian ohi valtaan nostetuilla yliviikareilla on muutaman sadan miljoonan henkilökohtainen budjetti, jota voi jaella omaa asemaansa pönkittääkseen kaiken maailman maakuntamatkoilla.

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 262
 • Liked: 133599
Uutisissa sanottiin, että frouva Von Der Leyen oli niin vaikuttunut, että EU-komissiolta tulee 123 miljoonaa euroa rajaturvallisuuden lisäämiseksi ihan zäp vaan.

Puheessaan Ursula-täti sitten sanoi antavansa Suomelle 61 miljoonaa euroa ihan zäp tosta vaan.Ei mulla muuta, mutta millä kiveksillä yksi ylikomissaari jakelee kymmeniä ja satoja miljoonia EU:n yhteistä budjettirahaa missä ikinä helikopterilla lenteleekin? Onko tämä sitä niin sanottua helikopterirahaa? En muutakaan keksi.

Ursula puhui Suomen rajan puolustamisen tukemisesta Venäjän operaatiota vastaan, mutta en kuullut pihaustakaan tuesta toimille, joilla rajaa oikeasti suojeltaisiin Venäjän lähettämiltä tulijoilta, minkä olisi pitänyt olla se ykkösjuttu. Itä-Suomen aluetuen rahoittaminen ei ainakaan ole sellainen.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Niobium

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 925
 • Liked: 7461
Von Der Leyneillä ei ulkomuotonsa perusteella ole senkään vertaa kiveksiä, kuin Rinteellä (ulkomuotonsa perusteella) luvatessaan sitä kuuluisaa vappusatasta.

Kummia yhteensattumia, vappu ja eurovaalit tulossa. Rinne lupasi satasen ja Von Der Leyen 61 tai 131 m€.

Katsotaan miten käy?
« Viimeksi muokattu: 20.04.2024, 21:13:44 kirjoittanut Niobium »
"Tuomme oikeudenmukaisuutta ja onnea Afrikan kansoille, Prigozhin lupaa." IS 22.8.2023

edb

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 404
 • Liked: 1526
Historioitsijan näkökulma lain, perustuslain ja kansainvälisten sopimusten keskinäisiin suhteisiin on tervejärkisyydessään loistelias. Jukka Aakula esittelee blogissaan Jukka Korpelan Kanavassa julkaisemaa artikkelia.

Lainaus käyttäjältä: Kanasankokonaisuus
Päivi Räsäsestä voi olla montaa mieltä mutta ainakaan hän ei ole väittänyt että Suomen pitää kääntää toinen poskensa Venäjälle koska Vuorisaarna velvoittaa meitä.

Liittyen rajalakiin Åbo Akademin kansainvälisen oikeuden professori Elina Pirjatanniemi sen sijaan toteaa:  "Suomi ei voi kansallisessa lainsäädännössään edes poikkeuslain nojalla jättää noudattamatta kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan". Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi ja korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen vetävät samaa virttä.

Historian professori Jukka Korpela kirjoittaa uusimmassa Kanavassa (sivu 6 eteenpäin) siitä historiallisesta prosessista miten ihmisoikeusretoriikka on nostettu kaiken yläpuolelle. Nämä ihmiset puhuvat Korpelan mukaan aiheellisesti oikeuslaitoksen itsenäisyydestä, mutta ovat osa 60-luvulla alkanutta tiettyä poliittista ajattelua joka siis asettaa ihmisoikeussopimukset Suomen kansan edun edelle ja olettaa nämä sopimukset jollain lailla ikuisiksi ja historian viimeisiksi sanoiksi joita ei voi muuttaa. Tekee asioista pyhiä siinä mielessä, että Suomen kansan suvereniteetti niiden osalta on päättynyt.

Kuusiniemi toteaa mm.:

"jo tällä hetkellä tuomioistuimet jättävät ilman korotettua kynnystä soveltamasta kansallista lakia, jos se on ristiriidassa EU-oikeuden kanssa. Käytännössä samoin toimitaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa, Kuusiniemi sanoo. Suomen perustuslaki on tässä mielessä heikommassa asemassa kuin EU-oikeus ja kansainvälinen oikeus.""

Korpela kirjoittaa:

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi arvosteli ylituomaripäivillä 7.12.2023 ja Ylen haastattelussa 29.12.2023 sitä, kuinka vaarallista on, kun poliitikot hyökätessään laillisuusvalvojaa vastaan horjuttavat yhteiskunnan perustuksena olevaa vallan kolmijako-oppia. Häntä pelotti, että poliittinen valta alistaa tuomioistuimet kuten Itä-Euroopassa. Huoli on oikeutettu.

Ongelmallisempi on väite, ettei oikeusvaltiossa voi säätää ihmis- ja perusoikeuksia loukkaavia lakeja. Se sisältää ajatuksen, että olisi jokin eduskuntaa korkeampi lainsäätäjä. Oikeustieteellisissä teksteissä käsitellään usein asioita ajattomuudessa. ...

Historioitsijan mukaan lakeja pitää tulkita historiallisessa kontekstissaan, koska historia kattaa kaiken ajan ja maailman. Historia muuttuu ja siten kaikki historian ilmiötkin, mukaan lukien moraali, totuus ja käsitys oikeudesta. Kun historian konteksti muuttuu, poistuu myös toisen ajan antama legitiimisyys väitteiltä, vaikka niiden muoto säilyisikin. Kuinka siis ihmis- ja perusoikeuksista on tullut osa oikeusjärjestelmän normistoa niin, että ne nähdään joskus universaalina totuutena?

Korpela on taas aivan erinomainen niin kuin kirjassaan Muinais-Venäjän myytti. Hänen hiukan monimutkainen kertomuksensa päättyy konkluusioon:

Näin ollaankin alkuperäisen kysymyksen äärellä. Eduskunnan pitää voida säätää lakeja, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Tämän pitää tapahtua laillisten muotojen puitteissa eikä nollaamalla lainvalvojia. Jos laki on perustuslain vastainen, se pitää säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä. Jos laki loukkaa kansainvälistä sopimusta, pitää sopimus sanoa irti. Jos laki on vastoin EU:n perussääntöjä ja EU-lakia, pitää erota EU:sta. Kuitenkin laki on muutettava, kun yhteiskunnallinen tilanne niin vaatii: mennään yhteiskunta eikä laki edellä."

Kyse ei ole vain teoreettisesta saivartelusta eikä valtion suvereniteetin kultista vaan kirjoituksen alun historiallisesta kontekstista. Kun maailma muuttuu, pitää sääntöjen seurata kehitystä. Yhteiskunnallinen ja moraalifilosofinen kehitys, joka johti perusoikeuksien muuttumiseen laeiksi ei ollut väärä kehitys. Ongelma on pitää tätä kehityksen päätepisteenä ja lopettaa historia. Tuorin sanoin "voimassa oleva oikeus on vain pysäytyskuva keskustelusta, johon oikeudelliset toimijat tuottavat jatkuvasti uusia puheenvuoroja".
Uutisvirta.net – uutisia, blogeja, puheenvuoroja valtavirran ulkopuolelta

Uuno Nuivanen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 25 721
 • Liked: 52382
Mitähän muuten ryssät nyt juonivat, kun odotettu matuvyöry ei ole vieläkään alkanut, vaikka lumi on metsistä pääosin sulanut?  ???

Tagit: perikato