Kirjoittaja Aihe: Käännytysten seurantaketju  (Luettu 293402 kertaa)

Riukulehto

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 314
 • Liked: 6704
Vs: Käännytysten seurantaketju
« Vastaus #1140 : 02.03.2022, 13:08:18 »
Lainaus
Poliisi ei palauta henkilöitä Ukrainaan

2.3.2022 13.04
Uutinen

Viime viikolla tekemänsä päätöksen mukaan poliisi lykkää toistaiseksi Ukrainaan palautettavien ulkomaalaisten maasta poistamisten täytäntöönpanoa Ukrainan tilanteen vuoksi.

Ulkomaalaisia ei toistaiseksi palauteta myöskään sellaisiin maihin, joista heidät voitaisiin lähettää Ukrainaan.

Palautuksiin ei ryhdytä, koska Ukrainaan palautettava ulkomaalainen voisi joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi. Myöskään poliisin turvallisuutta palautustehtävien aikana ei voitaisi taata.
https://poliisi.fi/-/poliisi-ei-palauta-henkiloita-ukrainaan
Ukrainalaiset myyvät paikallisessa torissa mm. "hölmöläisten" heille lahjoittamia agrikaatteja. https://www.olx.ua/d/uk/dom-i-sad/instrumenty/generatory/

qwerty

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 096
 • Liked: 13979
Vs: Käännytysten seurantaketju
« Vastaus #1141 : 03.03.2022, 22:24:47 »
"Lapsen etu" meinasi venyä tässäkin, mutta ei sentään.
Lainaus
KHO:2022:29
2.3.2022

Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Maahantulokielto – Kokonaisharkinta – Syyllistyminen rikokseen – Yleinen järjestys ja turvallisuus – Perhe-elämän suoja – Lapsen etu – Välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus
Lainaus
Asiassa oli kysymys maasta karkottamista ja maahantulokieltoa koskevasta kokonaisharkinnasta ja erityisesti siitä, miten tässä kokonaisharkinnassa tuli arvioida lapsen edun ja perhe-elämän suojan merkitystä suhteessa muutoksenhakija A:n karkottamisperusteisiin.

Maahanmuuttovirasto oli lakkauttanut A:n toissijaisen suojeluaseman, ei ollut myöntänyt hänelle oleskelulupaa ja oli päättänyt karkottaa hänet kotimaahansa Irakiin sekä määrännyt hänet viideksi vuodeksi koko Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon. Päätöksen perusteena oli muun ohella A:n syyllistyminen törkeään huumausainerikokseen. A oli vielä Maahanmuuttoviraston päätöksen jälkeen tuomittu törkeästä huumausainerikoksesta ja pahoinpitelystä vankeusrangaistuksiin.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että A:n karkottamiselle oli ollut ulkomaalaislain 149 §:n 1 momentin 1, 2 ja 3 kohdan mukaiset perusteet. Koska päätöksellä oli vaikutuksia myös A:n Suomessa oleskelevaan lapseen, päätöksen vaikutuksia oli arvioitava paitsi suhteessa perhe-elämän suojaan myös lapsen kannalta niin, että lapsen etu on yksi päätösharkinnassa vaikuttavista seikoista.

A:n vuonna 2004 syntynyt lapsi oli saapunut Suomeen yksin turvapaikanhakijana vuonna 2015. A oli asunut lapsensa kanssa Irakissa noin vuoden ja Suomessa noin puolentoista vuoden ajan ennen kuin lapsi oli heinäkuussa 2017 sijoitettu ja myöhemmin huostaanotettu A:n törkeästä huumausainerikoksesta saaman vankeusrangaistuksen vuoksi. A oli määrätty lapsensa yksinhuoltajaksi. Lapsi oli vastustanut isänsä karkottamista. Asiakirjoista ilmeni, että lapsen biologinen äiti asui Ruotsissa, ja lapsi oli tavannut äitiään ja ollut muutenkin yhteydessä tähän.

Korkein hallinto-oikeus otti lapsen etua koskevassa arvioinnissaan huomioon sen, että A:n ja lapsen yhteinen perhe-elämä oli kestänyt vain lyhyen aikaa. Koska lapsi oli otettu huostaan, hän ei jäänyt vaille hyvinvointinsa kannalta välttämätöntä suojaa ja huolenpitoa. Lapsi oli täysi-ikäistymässä vuonna 2022. Hänellä oli ikänsä ja kehitystasonsa perusteella mahdollisuus ylläpitää yhteyttä A:n kanssa etäviestimin. Lapsella oli myös yhteys toiseen, Ruotsissa asuvaan vanhempaansa.

Ulkomaalaislain 146 §:n 1 momentin mukaisessa kokonaisharkinnassa oli otettava huomioon karkottamista puoltavana seikkana rikosten laatu ja toistuvuus, A:n sopeutumattomuus suomalaiseen yhteiskuntaan sekä A:n siteiden painottuminen alkuperämaahan, ja toisaalta karkottamista vastaan puhuvana seikkana perhe-elämän suoja. Tässä punninnassa korkein hallinto-oikeus piti karkottamisen puolesta puhuvia seikkoja painavampina. Lapsen etu ei antanut aihetta arvioida asiaa toisin. A:n karkottaminen Irakiin ei tässä tilanteessa ollut myöskään suhteellisuusperiaatteen eikä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa edellytetyn välttämättömyys- ja oikeasuhtaisuusvaatimuksen vastaista.

Kun otettiin huomioon edellä karkottamisen kokonaisharkinnan yhteydessä lausuttu ja se, että A voi tavata kohta täysi-ikäistyvää lastaan Schengen-alueen ulkopuolella ja pitää lapseensa yhteyttä myös Irakista käsin, A oli voitu määrätä viiden vuoden mittaiseen maahantulokieltoon.

Äänestys 3–2
Lakimiehillä ja poliiseilla on piisannut töitä tämänkin valioyksilön kanssa.
Lainaus
Maahanmuuttovirasto on päätöksellään 19.9.2018 lakkauttanut Irakin kansalaisen A:n (jäljempänä myös valittaja tai muutoksenhakija) toissijaisen suojeluaseman

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 26.3.2019 tekemällään päätöksellä kumonnut Maahanmuuttoviraston päätöksen ja palauttanut asian Maahanmuuttovirastolle

Maahanmuuttovirasto on päätöksellään 9.8.2019 lakkauttanut muutoksenhakijan toissijaisen suojeluaseman, ei ole myöntänyt hänelle uutta oleskelulupaa ja on päättänyt karkottaa hänet kotimaahansa Irakiin sekä määrännyt hänet viideksi vuodeksi koko Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon

Päätöksen perusteluista käy ilmi muun ohella, että Oulun poliisilaitos on 1.8.2017 esittänyt muutoksenhakijan karkottamista
Lainaus
Muutoksenhakijan perheside hänen lapseensa on vapaaehtoisesti katkennut. Lapsi on huostaanotettuna ja asuu sijaisperheessä huolimatta siitä, että muutoksenhakija on nyt hänen huoltajansa.

Muutoksenhakijalla ei ole työ- eikä opiskelupaikkaa ja hänet on määrätty viideksi vuodeksi liiketoimintakieltoon.

Muutoksenhakijan toimeentulo Suomessa on perustunut sosiaalietuuksiin sekä rikollisella toiminnalla hankittuihin varoihin.
Lainaus
Äänestyslausunto

Eri mieltä olleen oikeusneuvos Jaakko Aution äänestyslausunto, johon oikeusneuvos Eija Siitari yhtyi:

”Hylkään enemmistön tavoin valituslupahakemuksen toissijaisen suojeluaseman lakkauttamisen osalta. Myönnän valitusluvan karkottamisen ja maahantulokieltoon määräämisen osalta ja tutkin asian. Kumoan Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuden päätökset karkottamisen ja maahantulokiellon osalta. Palautan tämän lopputuloksen vuoksi asian Maahanmuuttovirastolle oleskelulupahakemuksen käsittelemistä varten...

....Lapsen etua tarkasteltaessa on kokonarvioinnissa painavana seikkana otettava huomioon muutoksenhakijan lapsen erityiset olosuhteet huostaanotettuna ja se, että lapsi on jäämässä Suomeen kokonaan ilman huoltajaa tai muita perheenjäseniä. Kun ulkomaalaislain 146 §:n 1 momentin mukaisessa kokonaisharkinnassa otetaan huomioon karkottamista puoltavana seikkana edellä kuvattu rikosten ja toisaalta perhesiteen laatu sekä karkottamista vastaan puhuvina seikkoina perhe-elämän suoja ja lapsen etu, on karkottamista vastaan pidettäviä seikkoja pidettävä punninnassa painavampina lapsen edun vuoksi. Muutoksenhakijan karkottamista ei ole tässä tilanteessa myöskään pidettävä suhteellisuusperiaatteen tai ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa edellytetyn välttämättömyys- ja oikeasuhtaisuusvaatimuksen mukaisena. Näin ollen muutoksenhakijaa ei tule määrätä maasta karkotettavaksi ja maahantulokieltoon.”
Kyynel  :'(
Lainaus
Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Eija Siitari, Jaakko Autio, Robert Utter ja Veronica Storträsk. Asian esittelijä Niina Ristolainen.
« Viimeksi muokattu: 03.03.2022, 22:34:18 kirjoittanut qwerty »
"Healthy free speech is when someone says something you don't like" - Elon Musk 04/2022

qwerty

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 096
 • Liked: 13979
Vs: Käännytysten seurantaketju
« Vastaus #1142 : 14.06.2022, 11:30:21 »
Kappas. Nigerialainen sarjahuijaaja sai lähtöpassit.
Lainaus
KHO:2022:69

Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Maahantulosäännösten kiertäminen – Perhe-elämän suoja – Lapsen etu – Välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus

Antopäivä: 14.6.2022
Lainaus
Muutoksenhakija on hakenut turvapaikkaa Italiasta 24.3.2014, ja Italian viranomaisilta saatujen tietojen mukaan muutoksenhakijan turvapaikkahakemus on hylätty lainvoimaisesti. Muutoksenhakija on saapunut Saksaan 7.12.2014 ja hakenut siellä turvapaikkaa 19.1.2015. Muutoksenhakijan hakemus on hylätty 21.4.2017, ja hänet on päätetty käännyttää Nigeriaan. Muutoksenhakija on kadonnut Saksan viranomaisilta, ja hänen on katsottu poistuneen Saksasta 30.10.2017. Valitus hänen turvapaikkaa koskevassa asiassaan on hylätty 23.10.2019. Muutoksenhakijan hakemusta on pidetty ilmeisen perusteettomana.

Muutoksenhakija on esiintynyt Italiassa henkilötiedoilla Aa (s. 1.1.1973), Ab (s. ---1980) ja Ac (s. ---1982). Saksassa hän on puolestaan esiintynyt henkilötiedoilla A (s. ---1983, ---), A, (s. 1.1.1983, ---) ja A (syntynyt 1.1.1983, eri syntymäpaikka kuin viimeksi mainituissa tiedoissa). Muutoksenhakija ei ole kummassakaan maassa esittänyt henkilöllisyystodistusta.

Muutoksenhakija on hakenut ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen työnteon perusteella 16.4.2018. Muutoksenhakija on esittänyt Maahanmuuttovirastossa tunnistautuessaan Nigerian Tukholman edustustossa myönnetyn passin, jonka mukaan hän on A (s. 20.10.1974). Muutoksenhakija on kuitenkin ilmoittanut, että hänen passinsa tiedot ovat virheelliset, ja että hän aikoo hankkia uuden passin oikeilla henkilötiedoilla. Muutoksenhakija on toimittanut Maahanmuuttovirastolle Nigerian viranomaisille esitetyn passihakemuksen, jonka mukaan hänen nimensä on Ad (s. ---1983). Hän on toimittanut myös tästä henkilöllisyydestä selvityksenä 19.3.2018 päivätyn nigerialaiselle oikeusistuimelle esitetyn lausunnon, jolla C on vannonut muutoksenhakijan olevan hänen nuorempi veljensä. Lausunnon mukaan muutoksenhakijan syntymäaikaa ei ole rekisteröity Nigeriassa syntymähetkellä, ja kyseinen lausunto on tehty henkilöllisyyden selvittämiseksi. Muutoksenhakija on myös oleskelulupahakemuksessaan ilmoittanut henkilötiedoikseen Ad (s. ---1983).

Muutoksenhakija on lisäksi esittänyt 25.5.2018 päivätyn Nigerian Tukholman lähetystön lausunnon, jonka mukaan muutoksenhakijan passihakemus nimellä Ad on lähetetty Nigeriaan harkittavaksi. Lausunnossa on kuitenkin todettu, että muutoksenhakija on valinnut pitää hänelle aiemmin myönnetyn passin Suomessa solmittavan avioliiton kiireellisyyden vuoksi.
Lainaus
Muutoksenhakija on avioitunut perheenkokoajan kanssa 7/2018. Hän on muuttanut perheenkokoajan kanssa samaan asuntoon 7/2018 ja hakenut oleskelulupaa tämän perhesiteen perusteella 11/2018. Muutoksenhakijalle ja perheenkokoajalle on syntynyt yhteinen lapsi 4/2019. Lapsi on puolisoiden yhteisessä huollossa.
Lainaus
Harkittaessa edellyttääkö lapsen etu valittajan käännyttämisestä luopumista on otettava huomioon, että perheenkokoaja lapsineen voi valittajan kielteisestä oleskelulupapäätöksestä huolimatta jatkaa asumistaan Suomessa, eikä ole syytä olettaa lapsen jäävän ilman tarvitsemaansa hoivaa ja huolenpitoa. Valittaja voi pitää yhteyttä lapseensa kotimaastaan. Valittajalle määrätyn maahantulokiellon ei voida katsoa vaikeuttavan kohtuuttomasti valittajan yhteydenpitoa perheeseensä. Hallinto-oikeus katsoo, että kokonaisharkinnassa valittajan käännyttämistä ja maahantulokieltoa puoltavat seikat ovat painavampia kuin perhe-elämän puolesta puhuvat seikat.
Lainaus
Vaikka muutoksenhakijalla ei ole ollut oleskelulupaa Suomeen, on näitä perhesiteitä pidettävä kiinteinä. Toisaalta asiassa ei ole ilmennyt, että muutoksenhakijalla olisi perhesiteiden lisäksi muita merkittäviä siteitä Suomeen. Hän on asiassa esitetyn selvityksen perusteella lähtenyt kotimaastaan vasta aikuisiässä, minkä perusteella hänellä on katsottava olevan vahvat kulttuuriset siteet kotimaahansa.
Lainaus
...arvioitavana olevassa tilanteessa maahanmuuton hallintaa ja yleistä etua koskevat näkökohdat ovat siinä määrin painavia, että niitä voidaan pitää oleskeluluvan myöntämisen esteenä huolimatta muutoksenhakijan perhesiteistä Suomeen. Asiassa ei ole tullut esille sellaisia yksilöllisiä lapsen etuun liittyviä seikkoja, jotka edellyttäisivät oleskeluluvan myöntämistä muutoksenhakijalle.

Edellä lausuttuja näkökohtia punnittuaan korkein hallinto-oikeus katsoo, että oleskelulupahakemuksen hylkäämistä puoltavat seikat ovat painavampia kuin perhe-elämän suojasta ja lapsen edusta esitetyt seikat.
"Healthy free speech is when someone says something you don't like" - Elon Musk 04/2022

HMV

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 417
 • Liked: 1771
 • Suomen ja Ukrainan puolella
Vs: Käännytysten seurantaketju
« Vastaus #1143 : 03.11.2022, 10:41:14 »
Aamulehti:
Pirkanmaa

Poliisin yllättävä puhelu herätti uusperheen sunnuntaiaamuna: toinen vanhemmista halutaan poistaa maasta nopealla aikataululla – viranomaiset eivät usko avioliittoa todeksi

Viranomaisten mielestä Kawou ja Emma Kassaman liitto on niin sanottu lumeavioliitto, joka on solmittu vain oleskeluluvan saamiseksi. Nyt mies halutaan palauttaa synnyinmaahansa Gambiaan. Vielä kesällä poliisi rauhoitteli, että mitään ei tapahtuisi nopeasti.


kuvateksti (kuvassa musta mies ja vaalea suomalaisnainen):
Hämeenkyrössä asuva aviopari Kawou Kassama, 26, ja Emma Kassama, 27, hakivat avioitumisen jälkeen oleskelulupaa perhesiteen perusteella, jotta perhe voisi jatkaa elämäänsä yhdessä. Nyt miestä uhkaa maasta poistaminen.

Maksumuuri/vain tilaajille
https://www.aamulehti.fi/pirkanmaa/art-2000009176339.html
Aika menee arvellessa, päivä päätä käännellessä.

simppali

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 254
 • Liked: 14211
 • junior koodari
Vs: Käännytysten seurantaketju
« Vastaus #1144 : 09.12.2022, 20:18:19 »
Ukko laitettiin algeriaan tietty on, että yle tekee lämmintä itkua sisältävän vuodatuksen miekkosen kohtalosta.
https://yle.fi/a/74-20007973
Lainaus
– Kaikki tieto tapahtumista on ollut epämääräistä ja epätarkkaa, Mari Drah tuskaili torstai-iltana.
Jos veivailee huumeiden kanssa, kaikenlaista voi tapahtua,,jopa algeriassa.
Lainaus
Yle ei ole voinut vahvistaa Drahn päätymistä poliisin käsiin muista lähteistä. Sisä-Suomen poliisin ulkomaalaistoiminnoista vastaava rikosylikomisario Mikko Alho ei vahvistanut Ylelle tapahtumien kulkua, koska ei kommentoi yksittäistapauksia.

– Yleisellä tasolla voin todeta, että kotimaahansa palautetun henkilön historia sekä aikaisemmat vaiheet voivat vaikuttaa maahantuloprosessin etenemiseen kotimaassa, Alho toteaa.

Oleskelulupataistelussaan Hassane yritti saada Maahanmuuttoviraston (Migri) uskomaan, että häntä vastaan nostetaan uudelleen oikeusjuttu samasta tekaistusta rikosepäilystä, josta hänet jo kerran vapautettiin syyttömänä. Juuri tältä vapaudenriiston uhalta hän oli hakenut Suomelta kansainvälistä suojelua oleskelulupahakemuksissaan, jotka Migri hylkäsi.
Jep,,kaikki on ollut tekaistu ja pikku narraamiset ovat Drahin kohdalla todella naurettavan pieniä, lähes minimaalisia.
Lainaus
Miehensä rinnalla oleskeluluvasta taistellut Mari Drah kertoo aikovansa nostaa hallintokanteen Migrin niitä virkamiehiä kohtaan, jotka eivät katsoneet Hassanen kokemaa uhkaa toteen näytetyksi. Hassane Drah pelkäsi joutuvansa Algeriassa korruptoituneen oikeuslaitoksen, sukuvihan ja vapaudenriiston kohteeksi.

– Niin monessa asiakirjassa Migri totesi, ettei Hassanella ole mitään vaaraa Algeriassa, Mari Drah toteaa.

Virasto kyllä uskoi Hassane Drahin saaneen pitkän tuomion ja siitä vapautuksen. Se ei kuitenkaan hyväksynyt tosiseikkana, että hän olisi kotimaassaan uhattuna ei-toivotusta seurustelusuhteesta syntyneen sukuvihan vuoksi.
Selkeästi syytön, koska Mari Drah sanoo niin. ;D

« Viimeksi muokattu: 09.12.2022, 20:33:11 kirjoittanut simppali »
Kun painuvi päät muun kansan, maan,
Me jääkärit uskoimme yhä.

JoKaGO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 513
 • Liked: 8961
 • Huumoria(?) Lappeenrannan metsistä
Vs: Käännytysten seurantaketju
« Vastaus #1145 : 09.12.2022, 23:03:21 »
^"Mari menee perässä Algeriaan", tuossa YLEn jutussa kerrotaan. Voisin lyödä vaikka vetoa, että tuon matkan maksaa joku muu kuin Mari. Valitettavasti myös paluulipun  :(
Virus on taas laukalla ja vieläpä keskellä kesää! Ja eikun pahenee mitä pidemmälle syksy etenee... Talvi 21-22 ja virus huutaa jippiitä rokotuskattavuudesta huolimatta. Mutta onneksi helmikuussa 2022 koko painajainen on ohi, näin Sanna I Suuri on päättänyt. Kaikki pääsee hiihtolomille ja bilettämään, kiitos Sannamme!

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 37 723
 • Liked: 111953
Vs: Käännytysten seurantaketju
« Vastaus #1146 : 10.12.2022, 00:36:45 »
Ylen toimittajan Outi Parikan jo kolmas juttu, jossa haikailee huijari-Hassanen perään.

Lainaus
Suomesta Algeriaan palautettu Hassane Drah joutui suoraan poliisin käsiin – yhteydenpito vaimoon katkesi

Hassane Drahn vaimo syyttää Suomea ihmisoikeusrikkomuksesta. Nyt näyttäisi toteutuvan uhka, johon mies haki Suomelta suojelua.

Suomesta keskiviikkona poislennätetyn Hassane Drahn vaimo sai määränpäästä torstaina kolkon Whatsapp-viestin. Puoliso kertoi tulleensa pidätetyksi.

[...]

Mari Drahin mielestä Suomen valtio on tehnyt ihmisoikeusrikoksen.

Hän katsoo Suomen rikkoneen pakolaisten viimeisenä turvana olevaa palautuskieltoa. Palautuskielto on pakolaissopimuksesta lähtöisin oleva periaate, jonka on sisällytetty moniin kansainvälisiin sopimuksiin.

Palautuskiellossa on kyse siitä, että turvapaikanhakijaa ei voida karkottaa tai estää pääsemästä hakemasta turvaa toiseen maahan, mikäli häntä uhkaa koti- tai palautusmaassaan kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Tämän arviointi on tosin aina tapauskohtaista.

[...]

Miehensä rinnalla oleskeluluvasta taistellut Mari Drah kertoo aikovansa nostaa hallintokanteen Migrin niitä virkamiehiä kohtaan, jotka eivät katsoneet Hassanen kokemaa uhkaa toteen näytetyksi. Hassane Drah pelkäsi joutuvansa Algeriassa korruptoituneen oikeuslaitoksen, sukuvihan ja vapaudenriiston kohteeksi.

– Niin monessa asiakirjassa Migri totesi, ettei Hassanella ole mitään vaaraa Algeriassa, Mari Drah toteaa.

[...]

Migri totesi muun muassa toisen turvapaikkahakemuksen hylkäyksen perusteluissa, että ”Maahanmuuttovirasto ei ole hyväksynyt tosiseikkana, että sinut halutaan laittaa uudelleen vankilaan, koska tytön eno on käskynyt poliisin keksimään sinulle uudet syytteet”.

Jos Mari Drah tekee hallintokantelun Migrin perusvirkamiehistöstä, Migri itse myös ratkaisee asian. Virkahenkilön toimista voi myös kannella ylimmille laillisuusvalvojille.

Mari Drah tietää myös, että voi viedä asiansa ylikansallisen, ihmisoikeussopimusta valvovan toimielimen kuten Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin arvioitavaksi. Toinen asia on, onko hänellä pettymyksen uuvuttamana voimia ryhtyä toimiin.

Juttua muokattu 9.12. kello 20.07: Lisätty tieto, että Yle ei ole voinut vahvistaa Drahn päätymistä poliisin käsiin muista lähteistä kuin vaimon saamasta viestistä. Lisätty myös Maahanmuuttoviraston aiemmin antamat kommentit, joiden mukaan se ei kommentoi mitään yksittäistä tapausta ja että se tekee aina kokonaisharkinnan.
Yle 9.12.2022
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

JoKaGO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 513
 • Liked: 8961
 • Huumoria(?) Lappeenrannan metsistä
Vs: Käännytysten seurantaketju
« Vastaus #1147 : 10.12.2022, 00:53:58 »
Lainaus
Juttua muokattu 9.12. kello 20.07: Lisätty tieto, että Yle ei ole voinut vahvistaa Drahn päätymistä poliisin käsiin muista lähteistä kuin vaimon saamasta viestistä. Lisätty myös Maahanmuuttoviraston aiemmin antamat kommentit, joiden mukaan se ei kommentoi mitään yksittäistä tapausta ja että se tekee aina kokonaisharkinnan.


Eikös tuo boldaamani viekin vähän pohjaa pois koko Outin länkytykseltä  :flowerhat:
Virus on taas laukalla ja vieläpä keskellä kesää! Ja eikun pahenee mitä pidemmälle syksy etenee... Talvi 21-22 ja virus huutaa jippiitä rokotuskattavuudesta huolimatta. Mutta onneksi helmikuussa 2022 koko painajainen on ohi, näin Sanna I Suuri on päättänyt. Kaikki pääsee hiihtolomille ja bilettämään, kiitos Sannamme!

simppali

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 254
 • Liked: 14211
 • junior koodari
Vs: Käännytysten seurantaketju
« Vastaus #1148 : 10.12.2022, 00:57:27 »
Tällä toimittelija Outi Parikalla on kai jonkinlainen fiksaatio lähi-idästä tulleisiin ilmaisen elämän kutsun kuulleisiin.
(hieman off ketjun aiheesta).

https://yle.fi/a/3-12478596
Lainaus
Turvapaikan Suomesta saanut Maysam Lailah on ihmeissään, miten nopeasti Suomi on järjestänyt Ukrainan pakolaisille opiskelumahdollisuuksia korkeakouluihin. Hänen mielestään ripeys vaikuttaa epäreilulta Lähi-idän pakolaisia kohtaan.
Itkua,, minun vanhin tytär aloitti erikoistumisen lääkäri jutuissa. Lailahille ; ei lääkkikseen pääse ihan tyhjällä päällä, joten Maysam Lailahin kaltaisen... Outi Parikan ylistämän henkilön olisi melko helppoa opetella muutama kieli.
Lainaus
Minulta on tuhlautunut kuusi vuotta järjestelmän ja lakien vuoksi. Ja nyt kun ukrainalaiset tulivat, kaikki muuttui. Kaikki järjestelmät uusittiin vain heille, kaikki lukitut ovet avataan heille, Lailah sanoo.
Monoa kannikalle,,sekä irakilaiselle insinöörille, en ymmärrä miksi pitää toimittajan tehdä spesiaaleja ylistyslauluja,,joissa kulminoituu; uskomaton koulutustaso ja Suomessa koetut vääryydet.
Lainaus
Maysam tarrautui silti unelmaansa ja ryhtyi valmistautumaan lääkiksen pääsykokeisiin. Jämsän vastaanottokeskuksen sulkeuduttua hän siirtyi töihin vanhusten palvelukodin keittiöön. Elämään tuli vielä lisää vipinää, kun kolmas lapsi syntyi kolme vuotta sitten. Maysam on avioitunut uudelleen Suomessa irakilaisen insinöörin kanssa.
Mikähän on irakilaisen insinöörin status tällä hetkellä?
« Viimeksi muokattu: 10.12.2022, 01:17:38 kirjoittanut simppali »
Kun painuvi päät muun kansan, maan,
Me jääkärit uskoimme yhä.

Uuno Nuivanen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 24 408
 • Liked: 46876
 • Bring'em on...
Vs: Käännytysten seurantaketju
« Vastaus #1149 : 10.12.2022, 00:59:10 »
Lainaus
Juttua muokattu 9.12. kello 20.07: Lisätty tieto, että Yle ei ole voinut vahvistaa Drahn päätymistä poliisin käsiin muista lähteistä kuin vaimon saamasta viestistä. Lisätty myös Maahanmuuttoviraston aiemmin antamat kommentit, joiden mukaan se ei kommentoi mitään yksittäistä tapausta ja että se tekee aina kokonaisharkinnan.


Eikös tuo boldaamani viekin vähän pohjaa pois koko Outin länkytykseltä  :flowerhat:

Tuohan on Yleltä suora myöntö, että paskaa puhuvat mutta ei me nyt voida sitä tässä suoraan sanoa. Yllättävänkin rehellistä jopa, sieltä.

Niobium

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 141
 • Liked: 5550
Vs: Käännytysten seurantaketju
« Vastaus #1150 : 26.12.2022, 18:20:07 »
Lainaus
Juttua muokattu 9.12. kello 20.07: Lisätty tieto, että Yle ei ole voinut vahvistaa Drahn päätymistä poliisin käsiin muista lähteistä kuin vaimon saamasta viestistä. Lisätty myös Maahanmuuttoviraston aiemmin antamat kommentit, joiden mukaan se ei kommentoi mitään yksittäistä tapausta ja että se tekee aina kokonaisharkinnan.


Eikös tuo boldaamani viekin vähän pohjaa pois koko Outin länkytykseltä  :flowerhat:

Tuohan on Yleltä suora myöntö, että paskaa puhuvat mutta ei me nyt voida sitä tässä suoraan sanoa. Yllättävänkin rehellistä jopa, sieltä.

Missä hemmetissä on journalismin vastuu tarkistaa, mitä päästetään ulos?

Yle pyörii julkisilla fuckin' varoilla, ja saavat julistaa vaikka että maapallo on litteä! Tuo pitää koeponnistaa jossain vaiheessa.
Takaisinperintämenettelijä matkalla afrikkaan.

Titus

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 478
 • Liked: 16522
Vs: Käännytysten seurantaketju
« Vastaus #1151 : 26.12.2022, 18:36:35 »
Ylen toimittajan Outi Parikan jo kolmas juttu, jossa haikailee huijari-Hassanen perään.

Olikos tämä se jolla jäi "korruptoituneen tuomarin" antama vankilatuomio (vai oliko useampia tuomioita eri tuomareilta) kesken istumisen koska onnistui lahjomaan vartiat tjtn ja pääsi pois maasta ?
that's a bingo!

Histon

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 647
 • Liked: 4657
 • Puolinuiva
Vs: Käännytysten seurantaketju
« Vastaus #1152 : 29.12.2022, 21:43:06 »
Kaikista eniten nauratti tuo "tutkija" Erna Bodströmin ehdotus, että Migrin pitäisi testauttaa mitä mieltä Korkein hallinto-oikeus olisi löysemmistä päätöksistä. Kuka niistä myönteisistä päätöksistä valittaisi?  :flowerhat: Lisäksi kannattaisiko noista pika-avioliitoista ja lasten hankkimisesta ehkä seuraavassa kohdemaassa pidättäytyä ennen kuin on oleskeluluvat kunnossa? Paljonkohan tämän kaverin suomalaiset lakimiehet ovat muuten tulleet kustantamaan veronmaksajalle?

https://yle.fi/a/74-20010145

Lainaus
Viiden vuoden taistelu

Maahanmuuttoviraston käytännöt ovat puhuttaneet suomalaisia viime aikoina. Nyt libanonilainen Jalal Al-Fawal kertoo tarinansa.

Toimittaja: Reeta Cremin

Jalal Al-Fawal tuli Suomeen naisen perässä.

Oli syyskuu 2017. Jalal Al-Fawal oli 24-vuotias.

Hän oli tavannut naisen vähän aiemmin kotimaassaan Libanonissa. Nainen oli paennut Syyrian sotaa ensin sinne.

Sitten nainen ja tämän perhe saivat turvapaikan Suomesta. Al-Fawal uskoi, että hänkin saisi oleskeluluvan. Olihan hänellä pian Suomessa asuva vaimo, jolla oli oikeus olla maassa.

Pari avioitui ensin muslimien uskon mukaisesti uskonnollisesti syyskuussa 2017 ja laillisesti marraskuussa 2017.

Al-Fawal asettui puolisonsa kanssa Porvooseen ja haki töitä.

Töitä löytyikin heti. Toiveikkaana hän laittoi oleskelulupahakemuksen vetämään perheen yhdistämiseen vedoten.

Puoli vuotta kaikki oli hyvin. Al-Fawal teki töitä, maksoi omien sanojensa mukaan Suomeen veroja.

Sitten työnantaja huomasi, että Al-Fawalilla ei ollut työskentelyoikeutta. Al-Fawal ei ollut tiennyt, että Maahanmuuttoviraston mielestä töitä ei saanut tehdä.

Vastoinkäymiset eivät jääneet siihen.

Maahanmuuttovirasto eli Migri oli saanut selville, että Jalal Al-Fawalilla oli toinen vaimo, Suomessa olleen lisäksi.

Toinen vaimo oli Australiassa.

Al-Fawal oli mennyt 22-vuotiaana Australiassa naimisiin. Hän kertoo, että opiskeli maassa viisi vuotta. Vaimonsa hän oli tavannut Australiassa vuotta ennen naimisiinmenoa.

Silloinkin Al-Fawal oli hakenut perheen yhdistämistä, Suomen sijaan siis Australiaan. Sitä ei ollut myönnetty, koska Australian mukaan perheen yhdistämistä olisi pitänyt hakea Libanonista käsin.

Näin hän Ylelle kertoo.

Suhde kariutui Al-Fawalin mukaan pian naimisiinmenon jälkeen, joten hän päätti lähteä takaisin omaan maahansa Libanoniin.

Hän oli sitä paitsi jo tavannut uuden naisen Facebookissa: tulevan, toisen vaimonsa, joka oli vielä Libanonissa. Hän halusi mennä tapaamaan uutta rakastaan.

24-vuotias Jalal Al-Fawal selitti Suomen maahanmuuttoviranomaisille, että hän oli luullut, että 22-vuotiaana solmittu avioliitto Australiassa olisi laillisestikin kariutunut, koska pari ei ollut ollut kahteen vuoteen yhdessä. Liitto ei myöskään ollut uskonnollinen.

Ja nyt hänellä oli uusi vaimo Suomessa.

– Ajattelin, että Australia on eri asia kuin Eurooppa, Al-Fawal sanoo.

Migri piti tarinaa vedätyksenä.

Virasto kirjoitti Al-Fawalille syyskuussa 2018, että oleskelulupaa ei myönnetä ja Al-Fawal käännytetään kotimaahansa eikä hän saa kahteen vuoteen tulla mihinkään Schengen-valtioon.

Lisäksi virasto oli kiinnittänyt huomiota siihen, että Al-Fawal oli työskennellyt Suomessa laittomasti marraskuusta 2017 huhtikuuhun 2018. Senkin katsottiin osoittavan, että hän kiertää maahantulosäännöksiä.

Kaiken kukkuraksi Maahanmuuttovirasto huomautti, että hakijan toimeentulo ei ollut vaimon tuloilla ulkomaalaislain pykälä 39:n mukaan turvattua Suomessa.

Perhe eli vain vaimon tuloilla, koska Al-Fawal ei saanut käydä töissä.

Jalal Al-Fawal ei hätääntynyt. Hän valitti lakimiehen avulla saamastaan päätöksestä.

Ensin hallinto-oikeuteen, sitten korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
[...]
Al-Fawal kirjoitti uuden oleskelulupahakemuksen perheen yhdistämiseen vedoten kesäkuussa 2020.

Tällä kertaa hän toimitti Migrille avioeropaperit Australiasta ja kertoi, että haluaisi asua Suomessa vaimonsa kanssa.

Pariskunta oli edelleen yhdessä, ja Jalal Al-Fawal oli asunut Suomessa kolme vuotta. Hän osasi kieltä. Lisäksi perheelle oli syntynyt lapsi helmikuussa 2019.
[...]
Al-Fawal valitti jälleen lakimiehen avustuksella päätöksestä hallinto-oikeuteen. Oli vuosi 2021 ja elokuu.
[...]
Perheen yhdistämisen lisäksi Al-Fawal oli todella yrittänyt myös muuta. Hän oli kirjoittanut kesällä 2020 turvapaikkahakemuksen.

Hän on sunnimuslimi ja voisi omien sanojensa mukaan Libanonissa joissain osissa maata joutua vainon kohteeksi.

Yle ei voi tietää, joutuisiko Jalal Al-Fawal vainon kohteeksi, mutta hän yritti saada oleskeluoikeutta Suomeen myös sitä kautta.

Turvapaikkaa ei myönnetty hänelle. Hakemusta pidettiin ´ilmeisen perusteettomana´.

Tästäkin Al-Fawal valitti hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kumpikin hylkäsi valitukset.

Turvapaikkatie oli loppuun kaluttu elokuussa 2021.

Mutta tuolloin Al-Fawal odotti vielä päätöstä perheen yhdistämisestä. Hän oli valittanut siitä.

Samaan aikaan hän etsi itselleen työtä. Hän halusi yrittää, jos saisi oleskeluluvan Suomeen työn kautta.
[...]
Lisäksi Migri oli taas sitä mieltä, että Jalal Al-Fawal oli valehdellut.

Virasto oli löytänyt tiedon, että Al-Fawal oli syyskuussa 2018 ajanut päin punaisia ja saanut sakot.
[...]
Lapsen äiti oli hakenut Jalal Al-Fawalista eroa toukokuussa 2022. Migri vetosi viimeisessä päätöksessään marraskuussa 2022 myös siihen.
[...]
Halla-aho: "Venäjä ei usko puhetta, sota voidaan lopettaa vain tappamalla venäläisiä.
Ostin itsekin yhden allekirjoitetun tykistöammuksen osoitteesta https://signmyrocket.com/. Kehotan kaikkia niitä, jotka vihaavat sotaa ja haluavat rauhaa, tekemään samoin."

Roope2

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 622
 • Liked: 7736
Vs: Käännytysten seurantaketju
« Vastaus #1153 : 30.12.2022, 10:20:24 »


Jalal Al-Fawal tuli Suomeen naisen perässä.

Oli syyskuu 2017. Jalal Al-Fawal oli 24-vuotias.


...


Hän oli kirjoittanut kesällä 2020 turvapaikkahakemuksen.
Ulkomaalaislaki 95 § (6.3.2015/194) Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen jättäminen


Kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätettävä poliisille tai rajatarkastusviranomaiselle maahan saavuttaessa tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Hakemus voidaan jättää myöhemminkin, jos:

1) olosuhteet ulkomaalaisen kotimaassa tai pysyvässä asuinmaassa ovat hänen täällä ollessaan muuttuneet;

2) ulkomaalainen on vasta myöhemmin voinut esittää selvitystä hakemuksensa tueksi; taikka

3) siihen on muu perusteltu syy.

...Hei Pakolaisavun lakimiehet !

Eikö teidän kaali leikkaa edes sen vertaa, että päämiehellene olisitte voineet sanoa suoraan, että ei kannata. Toiminnallane aiheutatte yhteiskunnalle turhia kustannuksia.
”Mikään muu yksittäinen tekijä ei ennakoi väkivaltaa niin voimakkaasti kuin aikaisempi väkivalta.”

Hannu Lauerma

Uuno Nuivanen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 24 408
 • Liked: 46876
 • Bring'em on...
Vs: Käännytysten seurantaketju
« Vastaus #1154 : 30.12.2022, 15:20:04 »
Hölmöläisnaiset voisivat lakata keräilemästä näitä matkamuistoja. Hässii murjaaneita siellä persläpimaassa minkä huvittaa, muttei tuo niitä tänne vaivoiksemme. Kiitos.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 37 723
 • Liked: 111953
Vs: Käännytysten seurantaketju
« Vastaus #1155 : 30.12.2022, 16:14:28 »
Kaikista eniten nauratti tuo "tutkija" Erna Bodströmin ehdotus, että Migrin pitäisi testauttaa mitä mieltä Korkein hallinto-oikeus olisi löysemmistä päätöksistä. Kuka niistä myönteisistä päätöksistä valittaisi?

Ei se kovin paljon naurata, sillä tuo on ihan harkittua tietämättömien harhauttamista, jollaista tuetaan valtamediassa. Aktivisti Bodström jatkaa vielä aiheesta:


Lainaus
Erna Bodström
Yle Uutisille kommentoimani Suomessa lapsen saaneen, kielen oppineen ja työllistyneen Jalalin tapaus on herättänyt huomiota. Siksi kommentoin nyt tässä vielä sitä, mitä itse näen tapauksen ongelmina maahanmuuttoviranomaisten puolelta. 1/14

En tunne Jalalia enkä ole lukenut hänen päätöksiään, vaan esittämäni havainnot perustuvat mediassa esillä oleviin tietoihin sekä omiin kokemuksiini Migrin toiminnasta. En väitä, että Jalalin toiminta olisi ongelmatonta, mutta se ei ole ketjun aiheena. 2/14

On selvää, että Jalal on mokaillut ja harhaanjohtanut Suomen viranomaisia joko tahallisesti tai tietämättömyyttään. Tämä ei kuitenkaan poista viranomaisten toiminnan ongelmallisuutta, joka kohdistuu myös moniin muihin kuin Jalaliin - ja monesti paljon heikommin perustein. 3/14

Lainaus
Erna Bodström
Jalalille on Suomessa syntynyt lapsi. Lapsella on lapsen oikeuksien mukaan oikeus molempiin vanhempiin. Tätä oikeutta eivät poista vanhempien aiemmat mokailut, valehtelut tai edes rikokset. Ongelmallista tässä on, että Migri kieltää *lapselta* oikeuden isäänsä. 12/14

Viime aikoina aktivistipireissä on yritetty nostaa tulkintaa yleisluonteisista julistuksesta ja kansainvälisistä sopimuksista Suomen lain yläpuolelle. Migriä kuitenkin sitovat eduskunnan säätämät lait, joiden tulkinnasta päättävät viime kädessä oikeusistuimet. Lapsen oikeus isään ei ole absoluuttinen missään kyseisten sopimusten alaisessa maassa.

Lainaus
Erna Bodström
Migri väittää, että he toteuttavat korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Migri nimittäin myös testaa oikeusasteiden linjauksia. Migri voi tehdä - ja on tehnyt - päätöksiä, jotka ovat aiempaa linjaa kireämpinä. 13/14

Tällä tavalla Migri testaa, meneekö sen uusi linja oikeusasteista läpi. Jos menee, Migri jatkaa samalla linjalla. Migri voisi halutessaan testata linjaa myös ihmisoikeuslähtöisempään suuntaan. Näin se ei kuitenkaan viime vuosina ole tehnyt. On ongelmallista väittää muuta. 14/14

Kuinka monta Migrin myönteistä turvapaikkapäätöstä on testattu oikeudessa? Esimerkiksi Suomen vuonna 2015 muista pohjoismaista jyrkästi eronneista somalialaisten ja irakilaisten turvapaikkalinjauksista, joihin havahduttiin vasta keväällä 2016? Kansainvälisesti vertailtuna – jopa hyvin pitkälle samanlaisten lakien Ruotsiin verrattuna – kyseenalaisia päätöksiä oli tuolloin helposti tuhansia, enkä ole kuullut ainoastakaan Migrin "ihmisoikeusmyönteistä" päätöksestä, joka olisi päätynyt hallinto-oikeuteen peruttavaksi. Nykyinen vain kielteisten päätösten perumiseen perustuva systeemi ei vain toimi niin, vaikka kieltämättä pitäisi, minkä Bodström kyllä aivan hyvin tietää.

Itse asiassa Bodström ehdottaa, että Migri löysentäisi omavaltaisesti oleskelulupalinjauksiaan, koska sellainen on mahdollista, eikä hallinto-oikeus voi siihen puuttua. Juuri niin Migri oli tehnyt tai jotkut sen työntekijät olivat tehneet ennen vuoden 2015 kriisiä, kuten kävi ilmi myöhemmin Migrin selvityksestä. Se taas oli osasyy vuoden 2015 kriisiin Suomessa.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

simppali

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 254
 • Liked: 14211
 • junior koodari
Vs: Käännytysten seurantaketju
« Vastaus #1156 : 30.12.2022, 16:49:25 »
En oikein ymmärrä tämän Bodströmin itkeskelyä, onkohan hänen ymmärtämisen tasossa jotain vinossa?
Lainaus
Yle ei voi tietää, joutuisiko Jalal Al-Fawal vainon kohteeksi, mutta hän yritti saada oleskeluoikeutta Suomeen myös sitä kautta.

Turvapaikkaa ei myönnetty hänelle. Hakemusta pidettiin ´ilmeisen perusteettomana´.

Tästäkin Al-Fawal valitti hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kumpikin hylkäsi valitukset.
Ei oikeusasteet ole mikään testauspaikka, joissa "testaillaan" erilaisia näkemyksiä. Oikeuden päätökset perustuvat lakiin ja harkintaan oikeuteen tuotujen näyttöjen t. todistajan lausuntoihin.
Lainaus
Migri voisi halutessaan testata linjaa myös ihmisoikeuslähtöisempään suuntaan.
Erna Bodström; esim. renkaiden valmistajat tekevät rengastestejä, ei oikeuslaitos ole mikään testipaikka, johon voi heitellä erilaisia "täkyjä".

« Viimeksi muokattu: 30.12.2022, 16:52:20 kirjoittanut simppali »
Kun painuvi päät muun kansan, maan,
Me jääkärit uskoimme yhä.

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 43 182
 • Liked: 69706
 • Optimistinen skeptikko
Vs: Käännytysten seurantaketju
« Vastaus #1157 : 30.12.2022, 17:44:12 »
Hölmöläisnaiset voisivat lakata keräilemästä näitä matkamuistoja. Hässii murjaaneita siellä persläpimaassa minkä huvittaa, muttei tuo niitä tänne vaivoiksemme. Kiitos.

Eikä matkamuistoja myöskään. Tai tauteja.
“Tavoitteemme on pakolaisten suojelu. Rajat ovat sille este.”
— Soros

“Turvapaikan hakeminen ... menee kaiken muun edelle.”
— Ohisalo

“Suomi ei tule estämään keneltäkään turvapaikanhakua missään tilanteessa."
— Mikkonen

“In this revolution we will have to awaken the devil in the people."
— Marx

Outo olio

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 037
 • Liked: 12992
 • Manner-Suomen Tasavalta
Vs: Käännytysten seurantaketju
« Vastaus #1158 : 30.12.2022, 18:36:36 »
Lainaus
Vastoinkäymiset eivät jääneet siihen.

Maahanmuuttovirasto eli Migri oli saanut selville, että Jalal Al-Fawalilla oli toinen vaimo, Suomessa olleen lisäksi.

Toinen vaimo oli Australiassa.

Al-Fawal oli mennyt 22-vuotiaana Australiassa naimisiin. Hän kertoo, että opiskeli maassa viisi vuotta. Vaimonsa hän oli tavannut Australiassa vuotta ennen naimisiinmenoa.

Silloinkin Al-Fawal oli hakenut perheen yhdistämistä, Suomen sijaan siis Australiaan.
Sitä ei ollut myönnetty, koska Australian mukaan perheen yhdistämistä olisi pitänyt hakea Libanonista käsin.

Näin hän Ylelle kertoo.

Suhde kariutui Al-Fawalin mukaan pian naimisiinmenon jälkeen, joten hän päätti lähteä takaisin omaan maahansa Libanoniin.

Hän oli sitä paitsi jo tavannut uuden naisen Facebookissa: tulevan, toisen vaimonsa, joka oli vielä Libanonissa. Hän halusi mennä tapaamaan uutta rakastaan.

24-vuotias Jalal Al-Fawal selitti Suomen maahanmuuttoviranomaisille, että hän oli luullut, että 22-vuotiaana solmittu avioliitto Australiassa olisi laillisestikin kariutunut, koska pari ei ollut ollut kahteen vuoteen yhdessä. Liitto ei myöskään ollut uskonnollinen.

Ja nyt hänellä oli uusi vaimo Suomessa.

– Ajattelin, että Australia on eri asia kuin Eurooppa, Al-Fawal sanoo.

Migri piti tarinaa vedätyksenä.

Jalalilla on perheenyhdistämisvaimoja eri mantereilla ja sitten ihmetellään kun viranomaiset kiinnostuvat. :roll:

Lainaus
Perheen yhdistämisen lisäksi Al-Fawal oli todella yrittänyt myös muuta. Hän oli kirjoittanut kesällä 2020 turvapaikkahakemuksen.

Hän on sunnimuslimi ja voisi omien sanojensa mukaan Libanonissa joissain osissa maata joutua vainon kohteeksi.

Eli hänet voidaan karkottaa niihin osiin Libanonia joissa hän omien sanojensa mukaan ei ole vainon kohteena.

Tietyllä tavalla koen kyllä sympatiaa tätä miestä kohtaan, hallinto-objektina oleminen ei ole kivaa. Tikusta väännetään asiaa, vaikka punaisia päin ajamisesta, tai "liiasta aktiivisuudesta". Hänet olisi pitänyt poistaa maasta paljon nopeammin, niin hänelle ei olisi ehtinyt syntyä niin paljoaa harmia tästä kaikesta, eikä perhesiteitä sun muuta. Nyt on mennyt vuosia elämästä hukkaan.
Suvaitsevaisen ajattelun yhteenveto: Suomessa Suomen kansalaiset rikkovat Suomen lakeja. Myös muiden maiden kansalaisten on päästävä Suomeen rikkomaan Suomen lakeja. Tämä on ihmisoikeuskysymys.

Joku ostaa ässäarvan, toinen taas uhrivauvan. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia.

Can I have a safe space, too?

totuuspuheasiamies

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 288
 • Liked: 1095
2023-01-18 Ousman Camara karkotetaan
« Vastaus #1159 : 19.01.2023, 18:12:08 »
Tällainen nyyhkyjuttu tällä kertaa.

Lainaus
[...]

Täällä 27-vuotias Ousman Camara odottaa karkotusta Gambiaan.

Hän saapui Espooseen 12-vuotiaana isänsä ja veljiensä kanssa. Camara joutui teininä huostaanoton jälkeen lastenkotiin ja rikoskierteeseen.

– Nuoruus oli mitä oli. Sain hyviä ja huonoja vaikutteita kavereilta ja tein nuorena huonoja valintoja. Mutta en koskaan ollut piittaamaton Suomen laista, enkä ole mikään taparikollinen, Camara sanoo suomeksi.

Poliisi esitti Camaran karkottamista sen jälkeen, kun hän sai vankilatuomion törkeästä huumausainerikoksesta. Hän istui ensikertalaisena hieman yli kaksi vuotta Sörnäisten vankilassa.

Lisäksi hän on syyllistynyt muun muassa rattijuopumuksiin, kortitta ajoon ja varkauksiin.

[...]

[...]
Lainaus
Minun mielestä jokainen ansaitsee toisen mahdollisuuden.
Ousman Camara
[...]
https://yle.fi/a/74-20013231

Toinen mahdollisuus ja kolmaskin lienee jo käytetty?
Marinflaatio: kahdeksan rullaa sontapaperia maksaa 5,69 euroa

vihapuhegeneraattori

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 838
 • Liked: 6524
 • Generating Hatespeech since 2011
Vs: 2023-01-18 Ousman Camara karkotetaan
« Vastaus #1160 : 19.01.2023, 18:56:37 »
"rattijuopumiksiin", monikossa.

Tällaisesta ruvettiin sitten leipomaan marttyyriä? Joko siellä toimituksessa on aivot nyrjähtäneet tai sitten joku toimittaja päätti alkaa lisäämään PS:n kannatusta.

Tom Packalenin (PS) yritys tuottaa huonolaatuisia vihapuhetutkimuksia nuivia vastaan eikä kukaan PS:stä kommentoi asiaa.

https://hommaforum.org/index.php/topic,125944.msg3299671.html#msg3299671

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 31 120
 • Liked: 31944
 • Epäjärjestyksenvalvoja
Vs: 2023-01-18 Ousman Camara karkotetaan
« Vastaus #1161 : 19.01.2023, 19:12:11 »
Tällä viikolla kuulin Yle-radiosta kun sinä, Ousman, nyyhkit, miten on epäreilua, että sinut karkotetaan.

Noh, Ousman, oliko se epäreilua, että sinä olet elämästäsi käyttänyt 15 vuotta rikoksiin ja elättäjiesi vahingoittamiseen? Olet toiminut monet vuodet epäreilusti ja rikollisesti ja nyt kun sinut karkoitettiin omasta syystäsi, se onkin epäreilua? Onko tämä jokin afrikkalainen käsitys reiluudesta - että saat tehdä mitä tahansa, mutta jos joudut vastuuseen, se onkin väärin?

Mutta kyllähän suomalaiset viranomaisetkin toimivat väärin, se on totta: ensinnäkin he toimivat väärin, kun ne päästivät sinut maahan. Ja toisekseen he toimivat monet kerrat väärin, kun eivät karkottaneet sinua jo vuosia sitten.

Nyt sinä, Ousman, olet saanut, mitä olet tilannut. Ole iloinen siitä. Kotimaassasi sinua varmaan ymmärretään paremmin kuin täällä. Ehkä saat jopa sen toisenkin tilaisuuden. Onnea.
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

Betonikostaja

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 64
 • Liked: 250
Vs: 2023-01-18 Ousman Camara karkotetaan
« Vastaus #1162 : 19.01.2023, 19:33:54 »
Tänään Twitterin oikeamieliset ovat näyttävästi raivonneet siitä, kun Aki Linnanahde on tehnyt kirjan Niko Ranta-ahosta.

Sen sijaan en ole huomannut samanlaista raivostumista siitä, kun valtiollinen YLE tekee säälijutun taparikollisesta neekeristä. Eiköhän pikemminkin joku ala sääliä, kun Suomi menettää tällaisen moniosaajan.

Hyvät naurut tuli kyllä siitä, kun kaveri kieltää olevansa taparikollinen, vaikka ansioluettelossa on huumerikosta, rattijuopumusta, kortitta ajoa, varkautta. Ilmeisesti Gambiassa tämä ei vielä riitä taparikollisen statukseen. Ja toisaalta, puuttuuhan kaverin meriiteistä ilmeisesti raiskaus ja henkirikos.

Tervemenoa Gambiaan! Ota mahdollisimman monta kaveria mukaasi.
Itä-Helsinki, täynnä mutiaiset
Itä-Helsinki, sinä maksat kaiken

Siili

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 14 320
 • Liked: 11652
Vs: 2023-01-18 Ousman Camara karkotetaan
« Vastaus #1163 : 19.01.2023, 19:43:22 »
Hänellä on varmasti omissa rikollistuttavissa monta samanikäistä ulkomaalaistaustaista, jotka kuitenkin onnekseen ovat Suomen kansalaisia.  Kyllä se varmaan epikseltä tuntuu, kun hänet heivataan, mutta pahempiakin rötöksiä tehneet saavat jäädä imemään valden tissiä.

Tulee olemaan mielenkiintoista seurata, millaista vääntöä syntyy, kun Milan Jaffia ruvetaan (vankilatuomion jälkeen) kampeamaan Suomesta.

Vesa Heimo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 569
 • Liked: 2110
 • Nussittuna nukkuisit sikeästi.
Vs: 2023-01-18 Ousman Camara karkotetaan
« Vastaus #1164 : 19.01.2023, 19:57:24 »
Tänään Twitterin oikeamieliset ovat näyttävästi raivonneet siitä, kun Aki Linnanahde on tehnyt kirjan Niko Ranta-ahosta.

Miksi rikollisista pitäisi ylipäätänsä tehdä kirjoja muutakun siitä kuinka kieroja ja pahoja ne ovat? Ranta-aho tienannee tuosta osansa myös, ja varmasti luvassa on jännää dekkarielämää, luksusta ja huorien perseitä. Eri asia sitten kun tehdään kuoleman jälkeisiä dekkareita tms. Mut toi tyyppi on menossa linnaan noin elinkautiseen, ja sitten joku lypsää vielä rikoksista sille rahaa ihannoivalla kirjalla. Ei käy järkeen mulla.

Voin toki olla väärässä, et kirja keskittyy vain siihen millainen ihmiskyrpä tuo on ollut ja miten elämiä on tuhottu myymällä lapsille huumeita. Mut en usko.


Muoks; Lisään nyt että mitään laitontahan tollaisen kirjan tekemisessä ei ole, eli siinä puolesta ok. Mut aikamoinen sontarasia on tyyppi joka sen tekee rahanhimossaan tietäen että taparikollinen saa siitä vielä rahaa. Ehkä joku kohta pöyristyy että Milan Jaffista tehdään kirjaa. Samaa ihmisjätettä-
« Viimeksi muokattu: 19.01.2023, 20:30:48 kirjoittanut Vesa Heimo »
" Onko tarina tosi tai ei, se on toinen juttu. Näin nämä asiat koetaan."  T: Perussuomalaisten puoluesihteeri.

Betonikostaja

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 64
 • Liked: 250
Vs: 2023-01-18 Ousman Camara karkotetaan
« Vastaus #1165 : 19.01.2023, 21:31:04 »
Tänään Twitterin oikeamieliset ovat näyttävästi raivonneet siitä, kun Aki Linnanahde on tehnyt kirjan Niko Ranta-ahosta.

Miksi rikollisista pitäisi ylipäätänsä tehdä kirjoja muutakun siitä kuinka kieroja ja pahoja ne ovat? Ranta-aho tienannee tuosta osansa myös, ja varmasti luvassa on jännää dekkarielämää, luksusta ja huorien perseitä. Eri asia sitten kun tehdään kuoleman jälkeisiä dekkareita tms. Mut toi tyyppi on menossa linnaan noin elinkautiseen, ja sitten joku lypsää vielä rikoksista sille rahaa ihannoivalla kirjalla. Ei käy järkeen mulla.

Voin toki olla väärässä, et kirja keskittyy vain siihen millainen ihmiskyrpä tuo on ollut ja miten elämiä on tuhottu myymällä lapsille huumeita. Mut en usko.


Muoks; Lisään nyt että mitään laitontahan tollaisen kirjan tekemisessä ei ole, eli siinä puolesta ok. Mut aikamoinen sontarasia on tyyppi joka sen tekee rahanhimossaan tietäen että taparikollinen saa siitä vielä rahaa. Ehkä joku kohta pöyristyy että Milan Jaffista tehdään kirjaa. Samaa ihmisjätettä-
Niin, en minä Ranta-ahosta tehtävää kirjaa mitenkään puolustellut, jos tämä jäi epäselväksi. Ihmettelin vain, miksi siitä raivotaan, mutta YLEn rikollisneekeriä säälivästä jutusta ei. Samanlaista rikollisten paapomista ovat molemmat. Toisella on vain suojaväri ja korkeimmat mahdolliset uhripisteet.
Itä-Helsinki, täynnä mutiaiset
Itä-Helsinki, sinä maksat kaiken

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 22 252
 • Liked: 49533
 • Kekkosen re-inkarnaatio
Vs: Käännytysten seurantaketju
« Vastaus #1166 : 19.01.2023, 23:56:30 »
Lainaus
Viiden vuoden taistelu

Maahanmuuttoviraston käytännöt ovat puhuttaneet suomalaisia viime aikoina. Nyt libanonilainen Jalal Al-Fawal kertoo tarinansa.

Toimittaja: Reeta Cremin

Jalal Al-Fawal tuli Suomeen naisen perässä.

En tiedä kuuluisiko tämä huvittavien uutisten tyrskähtelysäikeeseen...

Olen kuullut, että huumeita niellään ja tungetaan ruumiinaukkoihin salakuljetustarkoituksissa, mutta että turvapaikanhakijoitakin?

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 43 182
 • Liked: 69706
 • Optimistinen skeptikko
Vs: Käännytysten seurantaketju
« Vastaus #1167 : 23.01.2023, 13:01:13 »
https://yrjoperskeles.blogspot.com/2023/01/taattua-ylen-saalipornoa.html

Lainaus
TAATTUA YLEN SÄÄLIPORNOA

Ylehän on erikoistunut monikulttuuriseen säälipornoon eli human interest-juttuihin joissa nostetaan esille joku etnisesti edistyksellinen jonka haittakerroin meille suomalaisille on noin sata plus ja tehdään hänestä uhri. Marttyyri suorastaan.

Tarkoituksena on saada aikaan ajatus että Suomi on kauhea maa ja meidän suomalaisten pitäisi urakalla hävetä suvaitsemattomuuttamme ja yleistä velkaamme maailman erivärisille vähäosaisille. Sitä ei tosin kerrota, että mistä se velka on tullut. Tuoreimpana esimerkkinä on eräs gambialainen 27-vuotias jätkä joka – herra nähköön – ollaan karkoittamassa Suomesta. Mitäs Yle hänestä kertoo?

Hän saapui Espooseen 12-vuotiaana isänsä ja veljiensä kanssa.

Kysymys: Miksi tulivat? Oliko isä erikoisammattilainen jonka joku suomalainen firma oli rekrytoinut? Vai oliko isä kuullut, että Suomessa on taikaseinä? Vastaus osoitteeseen Poste Restante. Ja mihin muuten jäi äiti? Tarina jatkuu:

Camara joutui teininä huostaanoton jälkeen lastenkotiin ja rikoskierteeseen.

Sattumoisin oman työni pohjalta tiedän että ensin ajaudutaan vaikeuksiin ja myös rikoskierteeseen ja sitten vasta huostaanotetaan ja sijoitetaan lastenkotiin. Eikä rikoskierteeseen ajauduta vaan se tehdään tarkoituksellisesti. Suomalainen sosiaalihuolto pitää sinänsä kyllä huolen että etnisesti edistyksellisellä ei ole nälkä. Heppu jatkaa:

Nuoruus oli mitä oli. Sain hyviä ja huonoja vaikutteita kavereilta ja tein nuorena huonoja valintoja. Mutta en koskaan ollut piittaamaton Suomen laista, enkä ole mikään taparikollinen, Camara sanoo suomeksi.

Ensinnäkin olen työni puolesta kuullut nuo kavereitten vaikutteet (en mää, mutta kaverit yllytti) noin XYZ kertaa ja tuo kakkoslause on puhdasta paskapuhetta. Suomalainenkaan gangsterin uraa leikkivä tyyppi ei ole koskaan kiinnostunut Suomen laista eikä ole ottanut siitä selvää tippaakaan. Saati sitten etnisesti edistyksellinen. Laittoiko Ylen toimittaja tuon lauseen kyseisen hepun suuhun? Ja vielä piti asiakseen mainostaa että häiskä sanoi tuon ihan suomen kielellä. Voi juma örtsy. Osasi suomea. Huippuosaaja.

Vaan kuinkas tämä karkoitettava marttyyrilahjakkuus on sitten kunnostautunut? No:

Poliisi esitti Camaran karkottamista sen jälkeen, kun hän sai vankilatuomion törkeästä huumausainerikoksesta. Hän istui ensikertalaisena hieman yli kaksi vuotta Sörnäisten vankilassa.

Lisäksi hän on syyllistynyt muun muassa rattijuopumuksiin, kortitta ajoon ja varkauksiin.

Eli ensikertalaisena istui vain puolet annetusta tuomiosta. Joka lähenteli siis viittä vuotta. Kyse ei ollut enää grammamiehestä. Oliko tässä sitä osaamista mitä Suomi tarvitsee? Ylen mielestä on:

Camara yritti viime metreillä saada elämänsä normaaleille raiteille: hän hankki ajokortin ja töitä.

Ja sitten vielä lisää alaleuan väpätystä:

Se on epäreilua ja epäinhimillistä, että joudun lähtemään yhtäkkiä toiseen maahan. Minä olen istunut tuomioni ja olen yrittänyt rakentaa minun elämääni siihen suuntaan, että pystyisin elämään Suomessa parempana ihmisenä, niin että en olisi ongelmissa viranomaisten kanssa.

Jotenkin kuulostaa taas Ylen toimittajan puheelta. Manaillaanpa Ylessä sitäkin kun kyseisellä häiskällä ei ole Suomen kansalaisuutta:

Minulla ei ole koskaan ollut kunnon hoivaa minun ympärillä tai ketään, kuka olisi muistuttanut, että minun pitää hakea Suomen kansalaisuutta.

Tulee muistuttaa että kun Suomen kansalaisuuksia jaetaan kuin ämpäreitä marketin avajaisissa niin sen jälkeen pahintakaan roistoa ei voida karkoittaa.

Herättikö Ylen juttu sääliä? No ei herättänyt. Vaan vahvisti ajatusta että ei tänne pitäisi antaa notkumisoikeutta kehitysmaalaisille yleensäkään. Siitä ei seuraa mitään hyvää. Ja asian tiimoilta tuli mieleen asia jota on nyt – lopultakin – jopa valtamediassa kerrottu. Eli kehitysmaalaisten oppilaitten kielitaito kouluissa on onneton eivätkä he sopeudu suomalaiseen kulttuuriin. No kas, jos heidät perheineen palautetaan lähtömaihinsa niin kielitaito-ongelmaa ei ole ja kulttuurikin on tuttua.

Äärimmäisen humanistinen ratkaisu. Kaikille osapuolille
.

Loput linkistä.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2023, 13:42:01 kirjoittanut Lalli IsoTalo »
“Tavoitteemme on pakolaisten suojelu. Rajat ovat sille este.”
— Soros

“Turvapaikan hakeminen ... menee kaiken muun edelle.”
— Ohisalo

“Suomi ei tule estämään keneltäkään turvapaikanhakua missään tilanteessa."
— Mikkonen

“In this revolution we will have to awaken the devil in the people."
— Marx