Kirjoittaja Aihe: 2016-01-17 Maahanmuuttajien kasautuminen samoihin lähiöihin tuo ongelmia  (Luettu 13029 kertaa)

Kallan

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 643
 • Liked: 1438
 • Panda nimeltä Kallan.
Lainaus
Maahanmuuttajataustaisten lasten opettajat pitävät maahanmuuttajien keskittymistä yhdelle alueelle huonona ilmiönä. Lasten kotoutuminen kärsii, jos he eivät ole tarpeeksi paljon tekemisissä suomenkielisten lasten ja aikuisten kanssa.

Asia selvisi Ylen ja OAJ:n tekemässä kyselyssä. Kysely lähetettiin opettajille kouluihin, joiden oppilaista 10 prosenttia tai sitä enemmän on vieraskielisiä. Vieraskielisiä ovat lapset, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame.

Jos alueella asuu paljon vieraskielisiä suhteessa suomen- tai ruotsinkielisiin, se näkyy vaikeuksina koulussa opettajien kokemuksen mukaan.

Suomea oppii suomenkielisten kanssa

Opettajat vastustavat maahanmuuttajien keskittymistä samoille alueille ja samoihin kouluihin etenkin lasten suomen kielen oppimisen vuoksi. Opettajat ovat huomanneet, että oppilaiden suomen kielen taito jää vajavaiseksi liian maahanmuuttajavaltaisissa lähiöissä ja kouluissa.

"Kun koulussamme oli vain vähän maahanmuuttajataustaisia nuoria, he olivat jatkuvassa kielikylvyssä. Nyt he eristäytyvät omiin ryhmiinsä."
Opettajat perustelivat kantaansa kirjoittamalla suoraan, että ei ole hyvä, jos samaa kieltä puhuvia lapsia on paljon samassa koulussa. Silloin oppilaat puhuvat omaa äidinkieltään keskenään eivätkä opi suomea tarpeeksi.
Opettajat kirjoittavat muun muassa näin:

"Kun koulussamme oli vain vähän maahanmuuttajataustaisia nuoria, he olivat jatkuvassa kielikylvyssä ja oppivat kielen ja kulttuurin nopeammin kuin nykyään."

Opettajien mielestä vieraskieliset ja suomenkieliset lapset eristäytyvät liian usein omiin ryhmiinsä, kun vieraskielisten lasten osuus on suuri.

Vieraskieliset oppilaat tarvitsisivat vahvan mallin oppiakseen suomea, opettajat kirjoittavat.

"Jos luokassa on enemmän kuin 25 prosenttia muuta kuin suomen kieltä äidinkielenään puhuvia, kieli helposti jää vajavaiseksi."

Kun lasten on vaikea opiskella suomen kielellä, opettajat kertovat helpottavansa opetuksen sisältöä. Silloin luokassa ei ehkä opi sitä kaikkea, mitä pitäisi.

Opettajat: Kolmasosa vieraskielisiä maksimi

Usea kyselyymme vastannut opettaja toivoo, että korkeintaan yksi kolmesta oppilaasta olisi vieraskielisiä. Silloin vieraskieliset lapset oppisivat kieltä suomenkielisiltä lapsilta tarpeeksi hyvin.

"Kun oppilaita on sopivasti suhteessa suomenkielisiin lapsiin, kielitaito kehittyy."
Silloin myös opettajalla olisi enemmän aikaa ohjata kutakin vieraskielistä oppilasta. Maahanmuuttajavaltaisten koulujen opettajat kertovat tekevänsä usein erilliset tehtävät vieraskielisille lapsille. Opettajat laativat jopa erilliset koekysymykset lapsen kielitaidon mukaan.

Suomesta löytyy viitisenkymmentä koulua, joissa vieraskielisiä lapsia on kolmasosa tai sitä enemmän.

"Kun oppilaita on sopivasti suhteessa suomenkielisiin lapsiin, he sulautuvat yhteisiin leikkeihin käyttäen kaikille yhteistä kieltä (suomea) leikeissään. Silloin myös kielitaito kehittyy."

Opettajat kertovat vieraskielisten oppilaiden lisäävän opettajan työtä monella tavalla.

"Oppilaiden riitojen selvittely vie enemmän aikaa puutteellisen kielitaidon vuoksi. Aikaa vie myös yhteistyö vanhempien kanssa, jotka eivät osaa kieltä."

Jos vieraskielisiä lapsia kerääntyy paljon yhteen kouluun, suomenkieliset vanhemmat saattavat laittaa lapsensa johonkin toiseen kouluun. Tutkijat ovat myöntäneet ilmiön olemassaolon. Samoin opettajat:

"Kantasuomalaiset vanhemmat alkavat vältellä koulua, vaikka se olisi heidän lapsensa lähikoulu. Siihen ei oikeasti ole mitään syytä."

Kielitaito ratkaisee koulumenestyksen

Suomen kielen monipuolinen hallinta on kyselymme perusteella kynnyskysymys lasten kotoutumisessa. Opettajien vastausten perusteella maahanmuuttajataustaisten lasten koulunkäyntiä haittaa eniten juuri vajavainen suomen kielen taito.

Kysely opettajille maahanmuutosta

Jos lapsella on ongelmia koulunkäynnissä, suurin syy on puutteellinen kielitaito. Näin arvioi puolet kyselyyn vastanneista opettajista.

Vaikeimmassa tilanteessa ovat vieraskieliset lapset, jotka tulevat peruskouluun vasta yläasteelle.

"Peruskoulun yläluokilla opiskeltavat asiat edellyttävät laajojen, abstraktien kokonaisuuksien hallitsemista. Se ei ole mahdollista ilman kielitaitoa. Kieli on ajattelun väline. "

Moni opettaja kirjoittaa, että koulu sujuu usein hyvin heti, kun kielitaito on kunnossa. Silloin he pärjäävät samalla tavalla kuin suomenkieltä äidinkielenään puhuvat oppilaat, opettajat kertovat.

Muutama opettaja huomauttaa, että pakolaisina maahan tulleilla lapsilla voi olla myös oppimista vaikeuttavia traumoja.

Lasten kodilla ja vanhemmilla on suuri vaikutus lapsen koulumenestykseen. Jos vanhemmat osaavat suomea ja tukevat lasta esimerkiksi läksyjen teossa, lapsi pärjää koulussa paremmin.

"Yhteistyökykyinen koti antaa hyvät lähtökohdat maahanmuuttajalapsen koulunkäyntiin. Jos kulttuuriristiriitoja on paljon esimerkiksi koulun sekä vanhempien rooliin liittyen, se vaikuttaa usein myös lasten koulumenestykseen."

"Osa pärjää suomalaisia paremmin, vaikka olisivat tulleet Suomeen vain muutama vuosi sitten."
Osa oppii suomen huikean nopeasti

Puutteet suomen kielen ymmärtämisessä ja muussa osaamisessa eivät tietenkään koske kaikkia vieraskielisiä ja maahanmuuttajataustaisia lapsia. Opettajat kertovat, että monet äskettäinkin maahan muuttaneet lapset osaavat suomen yhtä hyvin kuin sitä äidinkielenään puhuvat. He myös saavuttavat koulussa huipputuloksia.

"Osa pärjää suomalaisia paremmin, vaikka olisi tullut Suomeen vain muutamia vuosia sitten. Monelta toisaalta puuttuu kodin tuki."

"Hämmästyn yhä uudelleen sitä, kuinka osa Suomessa syntyneistä maahanmuuttajataustaisista oppilaista menestyy heikommin kuin vasta vähän aikaa Suomessa opiskelleet ikätoverinsa. Eli vaihtelua on niinkuin aivan supisuomalaistenkin keskuudessa."

Kulttuurierot näkyvät usein viikoittain

Tällä hetkellä Suomessa puhutaan paljon maahanmuuttajien ja kantaväestön välisistä kulttuurieroista. Kulttuurierot näkyvät maahanmuuttajataustaisten lasten kouluissa jonkin verran.

Opettajat törmäävät erilaisen kulttuurin tai uskonnon aiheuttamiin tilanteisiin jopa päivittäin. Kyselyymme vastanneista opettajista kolmannes kertoo jotain hankaluutta ilmenevän viikottain.

Kulttuurin ja uskonnon aiheuttamat erot näkyvät esimerkiksi liikuntatuntien järjestelyissä. Kaikki tytöt eivät esimerkiksi voi mennä suihkuun yhtä aikaa muiden tyttöjen kanssa. Jotkut opettajat kirjoittavat, että joidenkin poikien saattaa olla vaikea totella naisopettajia.

"Monimuotoisuus tekee hyvää sekä maahanmuuttaja- että kantasuomalaisille lapsille."
"Lähinnä muslimien ja kristittyjen kulttuurierot aiheuttavat haasteita. Toki haasteita on muun muassa jehovien kanssa."

Yksi opettaja kirjoittaa, että jotkut perheet eivät hyväksy mitään kristilliseen perinteeseen tai juhlaan esimerkiksi jouluun liittyvää.

"Onneksi näitä perheitä on vähän."

Monet opettajat kirjoittavat kulttuurierojen olevan enemmän rikkaus kuin ongelma. Moni opettaja toivoo, että maahanmuuttajaperheet sijoittuisivat tasaisemmin eri kaupunginosiin juuri rikastuttaakseen kantasuomalaisten elämää.

"Sekä maahanmuuttaja- että kantasuomalaisille lapsille monimuotoisuus tekee hyvää."

Opettajat tarvitsevat lisää koulutusta

Suurimmissa kaupungeissa on kouluja, joissa maahanmuuttajataustaisia lapsia on opetettu paljon jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Suuri osa kyselyymme vastenneista opettajista oli kokenut vieraskielisten lasten opettaja.

Kokemuksestaan huolimatta opettajat kaipaavat lisää oppia ja koulutusta esimerkiksi eri kulttuureista.

"Esimerkiksi uinnin opetus on melko haastavaa, kun ei tiedä, mitkä normit sitovat oppilaita ja mitkä eivät."

"Jokainen opettaja on suomen kielen opettaja, joten varsinkin eri aineiden opettajat tarvitsevat tässä tukea."

Kaiken kaikkiaan vieraskieliset oppilaat vaikuttavat lähes jokaisen kyselyyn vastanneen opettajan työhön. Muutamien opettajien vastauksista paistaa väsymys suuren työtaakan alla.

Moni kyselyyn vastanneista taas kokee suurta työniloa eri kulttuureista tulevien lasten opettajana. Moni opettaja nauttii eri kulttuureista tulevien lasten opettamisesta. Opettajat kehuvat heitä usein koulumyönteisiksi ja aktiiviksi oppilaiksi.

Aiheesta lisää maanantaina Yle.fi/uutiset -sivuilla sekä A-studiossa, TV1 kello 21.05

Lähde: http://yle.fi/uutiset/opettajat_maahanmuuttajien_kasautuminen_samoihin_lahioihin_tuo_ongelmia/8593109

Kiireisille ihmisille: monikulttuurisuus on rikkaus kunhan sitä ei keskity just meille liikaa. Koko teksti on lainattu koska me maksamme yleveroa, halusimme tai emme.

Tajuaakohan nämä opettajat että tätä menoa se 25% osuus ylittyy aivan lähivuosina reippaasti jos politiikka ei muutu....
« Viimeksi muokattu: 17.01.2016, 14:53:07 kirjoittanut Kallan »
Monikulttuurin menestystarinoita... hmm, Jugoslavia?

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 26 802
 • Liked: 10564
 • The Buddha of Kerava
Kirjoituksesta on selvästi pääteltävissä, että Suomeen on jo otettu kestämättömän paljon maahanmuuttajia, koska heidän määränsä tuottaa ongelmia.

Palautusten tulee alkaa pikimmiten.
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

Outo olio

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 461
 • Liked: 6781
 • Manner-Suomen Tasavalta
Lainaus
Yksi opettaja kirjoittaa, että jotkut perheet eivät hyväksy mitään kristilliseen perinteeseen tai juhlaan esimerkiksi jouluun liittyvää.

"Onneksi näitä perheitä on vähän."

Päivä päivältä enemmän.

Lainaus
"Kantasuomalaiset vanhemmat alkavat vältellä koulua, vaikka se olisi heidän lapsensa lähikoulu. Siihen ei oikeasti ole mitään syytä."

Väärin, syitä kyllä on. Esimerkkitapauksia:
http://rahmispossu.net/category/koulutus/

Suvaitsevaisen ajattelun yhteenveto: Suomessa Suomen kansalaiset rikkovat Suomen lakeja. Myös muiden maiden kansalaisten on päästävä Suomeen rikkomaan Suomen lakeja. Tämä on ihmisoikeuskysymys.

Joku ostaa ässäarvan, toinen taas uhrivauvan. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia.

Can I have a safe space, too?

käpykaarti

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 8 628
 • Liked: 8788
 • Riippumaton selvittelijä
Lainaus
Usea kyselyymme vastannut opettaja toivoo, että korkeintaan yksi kolmesta oppilaasta olisi vieraskielisiä. Silloin vieraskieliset lapset oppisivat kieltä suomenkielisiltä lapsilta tarpeeksi hyvin.

Eli kun luokalla on kolmekymmentä lasta, ja näistä kymmenen on vaikkapa somaleita, niin ne somalitko silloin oppivat suomea 'tarpeeksi hyvin', sen sijaan, että eristäytyisivät omaksi porukakseen puhuen omaa kieltään? Saa uskoa ken haluaa.

Ja se kasvatusalan ammattilainen, joka tästä uutisessa puhutusta kehityskulusta (valkopako) yllättyy, ei ole tarpeeksi hereillä toimiakseen kasvattajana.
Vasara kädessä kaikki näyttää naulalta.

Tapza

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 779
 • Liked: 3029
Kirjoituksesta on selvästi pääteltävissä, että Suomeen on jo otettu kestämättömän paljon maahanmuuttajia, koska heidän määränsä tuottaa ongelmia.

Palautusten tulee alkaa pikimmiten.

Tällainen johdonmukainen suhtautuminen kestämättömään tilanteeseen on mennyttä Impiwaaralaista aikaa ja siihen on turha haikailla.

Suomalaisen viranomaisen neuvo on laittaa jäitä hattuun ja opittava vain tottumaan kestämättömään tilanteeseen.
∆v = ve⋅ln(m0/mf)

Finis Finlandiae

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 100
 • Liked: 3112
 • KALIFAATTI TULEE, OLE VALMIS!
"Kantasuomalaiset vanhemmat alkavat vältellä koulua, vaikka se olisi heidän lapsensa lähikoulu. Siihen ei oikeasti ole mitään syytä."

 :roll:

Eihän siihenkään ole oikeasti mitään syytä, että asuntojen ovissa on lukot, mutta tarve löytyy.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2016, 16:59:49 kirjoittanut Finis Finlandiae »
PolpoSTASI: "Jos tämä tori olisi tarkoitettu suomalaisille, täällä olisi suomalaisille tarkoitettuja penkkejä. Häivy!"

GER = paskan kemiallinen merkki
Pakkoruotsi = /c:stä!
YLE - powered by 3000+ mokuidioottia.

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 26 802
 • Liked: 10564
 • The Buddha of Kerava
Kirjoituksesta on selvästi pääteltävissä, että Suomeen on jo otettu kestämättömän paljon maahanmuuttajia, koska heidän määränsä tuottaa ongelmia.

Palautusten tulee alkaa pikimmiten.

Tällainen johdonmukainen suhtautuminen kestämättömään tilanteeseen on mennyttä Impiwaaralaista aikaa ja siihen on turha haikailla.

Suomalaisen viranomaisen neuvo on laittaa jäitä hattuun ja opittava vain tottumaan kestämättömään tilanteeseen.

Niin, onhan meidän opittava näkemään vahvuutena se, että kaikki menee päin persettä.
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

Kela_Platinum

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 995
 • Liked: 1329
"Kantasuomalaiset vanhemmat alkavat vältellä koulua, vaikka se olisi heidän lapsensa lähikoulu. Siihen ei oikeasti ole mitään syytä."

 :roll:

Tätä hienoa logiikkaa taas. "Ei oikeasti ole mitöön syytä", mutta muuten vaan vanhemmat vievät esim. lapsia pidemmälle kouluun  :facepalm:

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 21 415
 • Liked: 47788
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
Lainaus
Monet opettajat kirjoittavat kulttuurierojen olevan enemmän rikkaus kuin ongelma. Moni opettaja toivoo, että maahanmuuttajaperheet sijoittuisivat tasaisemmin eri kaupunginosiin juuri rikastuttaakseen kantasuomalaisten elämää.

Eiköhän tätä rikastusta ole jokainen lapsensa muuhun kouluun siirtänyt saanut kokea ihan tarpeeksi. Ja muutkin suomalaiset. Jos arvon opettajat haluavat rikkautta, niin muuttakoot itse mamulähiöihin tai vaikka sinne matujen alkuperämaihin. Täyspäiset suomalaiset eivät tuota paskaa kaipaa.

Hyvä muuten, että todetaan kulttuurierojen olevan rikkaus ja jutussa silti luetellaan runsaasti ongelmia, joita opetustyössä esiintyy niiden vuoksi. Pitää olla ilmeisesti uskossaan vahva, jotta nuo saa käännettyä mielessään positiiviseksi asiaksi. Pojot siitä, että jutussa on sentään mainittu muslimit eräänä ongelmien alkulähteenä. Veikkaisinpa, että suurin osa näistä tilanteista johtuu nimenomaan heistä.
"Jos olisi sekä menestyviä että epäonnistuneita afrikkalaisia yhteiskuntia hakisin selitystä jostain muualta. Jos afrikkalaiset eivät muodostaisi länsimaissakin sosioekonomista pohjanoteerausta, hakisin selitystä jostain muualta." -Jussi Halla-aho afrikkalaisten geneettisesti selittyvästä älykkyysosamäärästä (3.6.2005)

ämpee

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 14 254
 • Liked: 14240
Tämä tiedettiin Homma-foorumilla jo vuosia sitten
« Vastaus #9 : 17.01.2016, 15:08:28 »
Maahanmuuttajien kasautuminen samoihin lähiöihin tuo ongelmia

 :facepalm: Heräämisiä tapahtuu pikku hiljaa, mutta meille noissa heräämisissä ei ole mitään uutta, sillä samaa on tapahtunut kaikkialla siellä missä on ollut hallitsematonta maahanmuuttoa.
"Me vältämme toisten tekemät virheet" on joko unelma tai sitten harkittua itsepetosta, sillä me emme ole tehneet mitään toisin, olemme vain hieman jäljessä, mitä kovasti koitetaan nykyään kiriä kiinni.
Tietenkin kyse voi myös olla pahantahtoisten ihmisten petoksesta.

Lainaus
Vieraskielisten perheiden keskittyminen samoille alueille on opettajien mielestä ongelmallista. Maahanmuuttajataustaisten lasten opettajat pelkäävät, että sen takia kaikki lapset eivät opi tarpeeksi hyvin suomea.

Me täällä tiedämme, että kun tulijoita on riittävästi perustamaan oma yhteiskuntansa meidän yhteiskuntamme sisälle, he tulevat tekemään sen.
Vajakit tukevat tätä toimintaa nostamalla tulijoiden kielen ja kulttuurin jalustalle.
Siinä sivussa lasten kontaktit kantaväestöön estyvät, ja kielen sekä suomalaisten tapojen oppiminen estyy.
Tuloksena on kieli- ja "mielipuolia" uus'suomalaisia.

Tämäkin asia on jo aikaa sitten tiedetty Homma-foorumilla, mutta vajakit vasta aloittelevat hahmottamaan tilannetta, eikä ole laisinkaan varmaa onnistuvatko he siinä koskaan, sillä ideologisista syistä muodostuneita ajattelun esteitä saattaa olla mahdotonta ylittää.
Mikäli tässä samaan aikaan ei tehtäisi pahaa niin kantaväestölle, kuin tulijoille, saattaisi olla hyvin mielenkiintoista seurata vajakkien vaivaloista prosessia ideologistista ihmiseksi.
Jäseneltä Hohtava Mamma: "Logiikka ei ole koskaan ollut suvakkien vahvin laji. Eivät he muuten olisi suvakkeja."

Tapza

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 779
 • Liked: 3029
Lainaus
Puutteet suomen kielen ymmärtämisessä ja muussa osaamisessa eivät tietenkään koske kaikkia vieraskielisiä ja maahanmuuttajataustaisia lapsia. Opettajat kertovat, että monet äskettäinkin maahan muuttaneet lapset osaavat suomen yhtä hyvin kuin sitä äidinkielenään puhuvat. He myös saavuttavat koulussa huipputuloksia.

"Osa pärjää suomalaisia paremmin, vaikka olisi tullut Suomeen vain muutamia vuosia sitten. Monelta toisaalta puuttuu kodin tuki."

"Hämmästyn yhä uudelleen sitä, kuinka osa Suomessa syntyneistä maahanmuuttajataustaisista oppilaista menestyy heikommin kuin vasta vähän aikaa Suomessa opiskelleet ikätoverinsa. Eli vaihtelua on niinkuin aivan supisuomalaistenkin keskuudessa."

Mutta varmuuden vuoksi tyydytte vain hämmästelemään tätä yhä uudelleen ettekä tutkimaan mistä se johtuu. Tai todennäköisesti tiedätte, koska kaikki tietävät, mutta siitä on haram puhua ääneen.
∆v = ve⋅ln(m0/mf)

Eisernes Kreuz

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 702
 • Liked: 22254
 • Quid est veritas?
Vs: Tämä tiedettiin Homma-foorumilla jo vuosia sitten
« Vastaus #11 : 17.01.2016, 15:24:28 »
Monen muunkin asian todellinen laita on täällä tiedetty jo vuosia. Suvaitsevaistolle nämä samat jutut tulevatkin sitten aina suurena ullatuksena. Syynä on realismin puute maailmankatsomuksessa.

Kun kehitysmaalaisia otetaan vastaan valtavat määrät, he vain perustavat entisen kotimaansa uudelleen valtioksi valtiomme sisälle. Integroitumista ei juuri tapahdu, koska siihen ei ole tarvetta. Veronmaksajien rahoilla tuetaan tätä ghettoutumiskehitystä ja pidetään yllä täysin keinotekoista monikulttuurista Unelmaa.

Ruotsissa ollaan tässä suhteessa vajottu paljon Suomea syvemmälle suohon. Me tulemme kyllä perässä, mikäli avointen rajojen politiikkaa ei saada loppumaan.
There is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech.
- Idi Amin, diktaattori
Hyvää oppi tekee terroristillekin!
- Jari Taponen, ylikomisario

guest3656

 • Vieras
Lainaus
Maahanmuuttajataustaisten lasten opettajat pitävät maahanmuuttajien keskittymistä yhdelle alueelle huonona ilmiönä.

Maahanmuuttajataustaisten lasten opettajat eivät ole yksin. Enemmistö suomalaisista pitää sekä kehitysmaalaisten keskittymistä että hajautumista huonona ilmiönä. Kehitysmaalaisen paikka on paskastanissa eikä jälkiteollisessa yhteiskunnassa, missä ihmisten välistä vuorovaikutusta sääntelevät tyystin erilaiset säännöt kuin aavikolla tai savannilla.

Kni

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 904
 • Liked: 14400
Nytkö vasta YLE nämä kaikki jutussa mainitut asiat huomasi?

Kaikki on mennyt Suomessa niin kuin niin kuin on mennyt muuallakin, niin kuin Halla-aho on kirjoittanut ja niin kuin hommalaiset ovat ennustaneet tienneet.

Ja nyt kun tämä tajutaan itse, ei vieläkään suostuta tekemään itse ongelmalle yhtään mitään.

Koska kaikki tulee tästä eteenpäinkin menemään niin kuin on mennyt muuallakin, niin kuin Halla-aho on kirjoittanut ja niin kuin hommalaiset ovat tienneet.

Junalautoja saatavana Perkjärven asemalla että pitää olla tyhmiä ihmisiä Suomen johdossa.

ismolento

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 006
 • Liked: 4962
Miksi meidän pitää huolehtia muukalaisten kielitaidosta? Opetelkoot itse maan kielen. Kantasuomalaisten lasten oppimisen kannalta on sitä parempi mitä vähempi luku- ja kirjoitustaidottomia muukalaislapsia on luokassa.

guest8096

 • Vieras
Mutta vaikkei hyviä puolia löytynytkään, niin kirjoittajalle kuitenkin tuli sellainen olo, että monimuotoisuus tekee koululaisille hyvää.

orientexpressen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 116
 • Liked: 1412
Se missä vaiheessa vieraskielisten osuus muuttuu ongelmaksi koululuokassa on pitkälti riippuvaista siitä, miten montaa eri kieliryhmää nämä edustavat. Jos luokassa on vaikka 10 arabiankielistä ja 15 suomenkielistä, niin herkästi homma menee siihen, että arabiankieliset puhuvat keskenään arabiaa ja eristäytyvät suomenkielisistä, eli tiedossa on rutkasti ongelmia. Toisaalta vaikkapa se tilanne, missä luokassa on 17 vieraskielistä jotka edustavat kymmentä eri kieliryhmää sekä 8 suomenkielistä on useinkin vähemmän haitallinen, koska tällöin lasten keskustelukielenä on suomi eikä muodostu "etnisiä kuppikuntia". Jälkimmäisessä vaihtoehdossakin on tosin mm. se ongelma, että usein huonosti suomea osaava ulkomaalainen ystävystyy toisen vastaavan kanssa, jolloin kummankaan kielenoppiminen ei kauheasti edisty, kun hyvä kielimalli puuttuu.
Kotoutumisprosessi epäonnistui.

kultturelli marssilainen

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 353
 • Liked: 134
Lainaus
Maahanmuuttajavaltaisten koulujen opettajat kertovat tekevänsä usein erilliset tehtävät vieraskielisille lapsille. Opettajat laativat jopa erilliset koekysymykset lapsen kielitaidon mukaan.

Kuinka nämä arvostellaan tasapuolisesti?
1. Helpommat tehtävät tekevä lapsi arvostellaan asteikolla jonka yläpää on alempana, esim 4-7. Arvostelu jotakuinkin vastaa osaamista suhteessa muihin, mutta mamu ei voi saada kymppiä, rasismi.
2. Helpommat tehtävät arvostellaan normaalisti 4-10, mamu saa kympin helpommalla suorituksella kuin kantis. Jatkokoulutuksessa ihmetellään kun oppilaalla oli hyvät paperit muttei osaa tarpeeksi.
3. Joku muu tapa?

Mikäli edellisessä valitaan kohta 2, jatkaako ylempi oppilaitos samaa linjaa ja siirtää ongelman työnantajille? Jo pelkkä epäilys tästä saa viisaan työnantajan valitsemaan jonkun muun kuin mamutaustaisen.

Pikkuvaimo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 065
 • Liked: 1847
Lainaus
Kulttuurierot näkyvät usein viikoittain

Tällä hetkellä Suomessa puhutaan paljon maahanmuuttajien ja kantaväestön välisistä kulttuurieroista. Kulttuurierot näkyvät maahanmuuttajataustaisten lasten kouluissa jonkin verran.

Opettajat törmäävät erilaisen kulttuurin tai uskonnon aiheuttamiin tilanteisiin jopa päivittäin. Kyselyymme vastanneista opettajista kolmannes kertoo jotain hankaluutta ilmenevän viikottain.

Kulttuurin ja uskonnon aiheuttamat erot näkyvät esimerkiksi liikuntatuntien järjestelyissä. Kaikki tytöt eivät esimerkiksi voi mennä suihkuun yhtä aikaa muiden tyttöjen kanssa. Jotkut opettajat kirjoittavat, että joidenkin poikien saattaa olla vaikea totella naisopettajia.

"Monimuotoisuus tekee hyvää sekä maahanmuuttaja- että kantasuomalaisille lapsille."
"Lähinnä muslimien ja kristittyjen kulttuurierot aiheuttavat haasteita. Toki haasteita on muun muassa jehovien kanssa."

Yksi opettaja kirjoittaa, että jotkut perheet eivät hyväksy mitään kristilliseen perinteeseen tai juhlaan esimerkiksi jouluun liittyvää.

"Onneksi näitä perheitä on vähän."

Monet opettajat kirjoittavat kulttuurierojen olevan enemmän rikkaus kuin ongelma. Moni opettaja toivoo, että maahanmuuttajaperheet sijoittuisivat tasaisemmin eri kaupunginosiin juuri rikastuttaakseen kantasuomalaisten elämää.

"Sekä maahanmuuttaja- että kantasuomalaisille lapsille monimuotoisuus tekee hyvää."

*naps*

"Esimerkiksi uinnin opetus on melko haastavaa, kun ei tiedä, mitkä normit sitovat oppilaita ja mitkä eivät."

"Jokainen opettaja on suomen kielen opettaja, joten varsinkin eri aineiden opettajat tarvitsevat tässä tukea."

Kaiken kaikkiaan vieraskieliset oppilaat vaikuttavat lähes jokaisen kyselyyn vastanneen opettajan työhön. Muutamien opettajien vastauksista paistaa väsymys suuren työtaakan alla.


Lähde: http://yle.fi/uutiset/opettajat_maahanmuuttajien_kasautuminen_samoihin_lahioihin_tuo_ongelmia/8593109

Miten KUKAAN voi pitää noita mainittuja ongelmia enemmän rikkautena kuin ongelmana? Miten lisääntyvien hankaluuksien monimuotoisuus on hyväksi kenellekään? Mitä sellaista hyvää esimerkiksi islaminuskoisten arabikulttuureissa on, mikä omasta kulttuuristamme puuttuu? Kebab ei kelpaa, kebab ei rikastuta mitenkään koululaisten tavallista koulupäivää mamuoppilaiden tuomana positiivisena ilmiönä.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2016, 15:41:01 kirjoittanut Pikkuvaimo »
Minulla on vaikeasti ymmärrettävä ja kohtalaisen huono huumorintaju.

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 19 622
 • Liked: 14699
Ratkaisu: Rajoitetaan maahanmuuttoa ylipäätään sekä lopetetaan haittamuutto kokonaan.

Isäntä ja loinen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 245
 • Liked: 4416
Lainaus
Asia selvisi Ylen ja OAJ:n tekemässä kyselyssä.

YLE ja OAJ tutkivat, toteutuuko Suomessa se sama tuhoisa kierre, joka on toteutunut kaikkialla läntisessä Euroopassa. No totta kai se toteutuu. Asian toteamiseen ei tarvita tutkimuksia. Tarvitsee ainoastaan katsoa, mitä muualla on tapahtunut. Sama etnolääväkehitys odottaa myös Suomea. Sitten vaan levitellään käsiä ja näytetään yllättyneiltä. Syytellään rasisteja, epäonnistunutta kotouttamista, riittämättömiä resursseja jne. Ei helvetti.
- Vapaus vai vastuu?
- Vastuu.
- Oikeus vai velvollisuus?
- Velvollisuus.

Pikkuvaimo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 065
 • Liked: 1847
Mitenkäs tässä nyt näin kävi? Meidänhän ei pitänyt tehdä samoja virheitä kun muissa maissa, meillähän on enemmän tietoa ja osaamista!
Minulla on vaikeasti ymmärrettävä ja kohtalaisen huono huumorintaju.

Rubiikinkuutio

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 273
 • Liked: 2492
 • A fonte puro pura defluit aqua.
Vs: Tämä tiedettiin Homma-foorumilla jo vuosia sitten
« Vastaus #22 : 17.01.2016, 15:43:20 »

Suvaitsevaistolle nämä samat jutut tulevatkin sitten aina suurena ullatuksena.

Suvaitsevsti tiedostaa ongelman, mutta ei suostu tekemään asialle mitään koska "suomessa kukin saa vapaasti asia missä tahtoo". Jotain taikaihmettä tosiaa odotetaan tähän, mutta oikeasti vain toivotan parasta ja tiedetään että menee pieleen kuten muuallakin.
"Sananvapaus ei ole lupa loukata tai olla eri mieltä."

Eisernes Kreuz

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 702
 • Liked: 22254
 • Quid est veritas?
Miten KUKAAN voi pitää noita mainittuja ongelmia enemmän rikkautena kuin ongelmana?

Monilla ihmisillä on hämmästyttävä kyky pitää täysin järjettömiä asioita hyödyllisinä. Tässä tapauksessa se liittyy multikulti-ideologiaan. Virallisen totuuden mukaan monikulttuurisuus on valtava rikkaus, ja siihen on pakko yrittää uskoa, vaikka ei se helppoa olisikaan. Opettajille tätä monikulttuurisuuden ihannetta taotaan päähän jo heti alusta pitäen koulutuksessa, ja samoin Opetushallitus koettaa saada myös lapset uskomaan monikulttuurisuuteen jo alakoulusta alkaen.

Lääketieteessä uskottiin vuosisatoja, että suoneniskentä on äärimmäisen hyödyllinen hoitokeino melkein vaivassa kuin vaivassa. Samaan uskoi myös suurin osa ns. tavallisista ihmisistä, koska miksipä kyseenalaistaa alan auktoriteetteja. Monikulttuurisuus on vähän samanlainen asia kuin suoneniskentä.
There is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech.
- Idi Amin, diktaattori
Hyvää oppi tekee terroristillekin!
- Jari Taponen, ylikomisario

Hjuu Hefnöö

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 622
 • Liked: 2177
 • Nyt tarvitaan mestaria......... Ei muu auta.
Kuinkakohan kauan kestää ennen kuin aletaan kunnolla vaatia opettajakunnan mokuttamista?

Paraikaa mokutetaan poliisia, joten opettajat ovat siihen varsin "hyvä" jatkumo. Eihän pikku Abdi pysty oppimaan kun kalpeanaama opettaja ei ymmärrä korkeakulttuuriin kuuluvia erityispiirteitä ja ehkä jopa mulkoileekin rasistisesti.

Älytöntä hommaa. Ei ketuttaisi läheskään yhtäpaljon ellen olisi itse veronmaksajana maksumiehenä näissä sosiaalisissa väestönsiirto kokeissa.
Vastuu siirtyy kuulijalle.

Åbo Akademin historian professori Holger Weiss: Suomellakin on kolonialistinen historia

”Jos Pohjanmaa oli maailman suurin tervantuottaja 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa, mihin sitä terva käytettiin? Niiden laivojen tiivistämiseen, jotka hakivat orjia siirtomaista”, Weiss

Tabula Rasa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 22 827
 • Liked: 13449
 • Kuka jos en minä
Lainaus käyttäjältä: moni opettaja
Monet opettajat kirjoittavat kulttuurierojen olevan enemmän rikkaus kuin ongelma. Moni opettaja toivoo, että maahanmuuttajaperheet sijoittuisivat tasaisemmin eri kaupunginosiin juuri rikastuttaakseen kantasuomalaisten elämää.

Sadismi pitää kriminalisoida.

Miksi? Parafiliat tuskin näyttelevät suurta osaa tässä pelleilyssä. Kunhan vain on savuverhona tälle epämuodostuneelle hirviölle mitä peitetään. Eli homojen, transujen ja juutalaisten tappamisen oikeuttamiselle mitä mokut ajavat puolustaessaan niitä haluavia kulttuureja. Toki on raiskaukset vauvasta vaariin, polttomurhat ja haponviskonnat, joukkoraiskaukset, knockout ja ahdistelupelit, puhumatta edes taloudellisesta katastrofista. Ja itselle suomalaisvastaisuus on nyt noussut vastaan monessa paikassa. Suomalaisia miehiä, naisia, liberaaleja, konservatiiveja jne mitä hyvänsä ryhmiä bashataan kuin vierasta sikaa. Samalla kun lehdet selittävät kuinka aurinko paistaa ahmedin perseestä ei nousis ollenkaan ilman muhammedin nojailua seiniin.

Suomalaisvihan levittäminen on täysin hyväksyttyä mediassa. Sen sijaan jos matuja arvostelee niin nämä pellet alkavat itkeä vihapuhetta ja hyökätä suomalaisten kimppuun kaikin tunneargumentein. Faktojahan suomalaisten huonoudesta ei ole esittää yhtään. Matujen paskoista teoista taas on näyttöä pirusti. 17x yliedustus raiskauksissa, moninkertaiset väkivalta ja muut rikosluvut. Eiköhän tuo ole jo tullut tyhmemmällekin selväksi etteivät nämä tule tänne sopeutumaan. Ainoat ketkä kehtaavat puhua kotoutuksesta ovat sellaiset joilla on omat kotoutusbisnekset menossa. Kotoutus on epäonnistunut kaikkialla ja epäonnistuu suomessakin. Pitäisi puhua kotiutuksista. Vuoden päästä on taas mennyt pari miljardia ja tilanne entistä paskempi. Koska nuo pellet tajuaa että tämä peli on vihellettävä poikki?
Hedelmistään puu tunnetaan.

Käytätkö youtubea? Voit auttaa kansallismielisiä kaatamaan mobiilistriimauseston alle 1000 tilaajan kanavilta, tilaamalla nämä kanavat: https://striimiinfo.blogspot.com/2019/04/tarvii-tuhat-tilaajaa.html

Chew Bacca

 • Vieras
Lainaus
"Hämmästyn yhä uudelleen sitä, kuinka osa Suomessa syntyneistä maahanmuuttajataustaisista oppilaista menestyy heikommin kuin vasta vähän aikaa Suomessa opiskelleet ikätoverinsa. Eli vaihtelua on niinkuin aivan supisuomalaistenkin keskuudessa."

Ihan vakavalla naamalla ihmettelee oppilaiden yksilöllisiä eroja. Kouluja käynyt ihminen.

Kauanko vielä tarvitaan sen havaitsemiseen että myös etnisten populaatioiden välillä on eroja. Riittääkö sata vuotta?

2116 painetussa peruskoulun opetussuunnitelmassa ensimmäisen lauseen pitää kuulua: "Yhteiskunta koostuu ihmisistä, sanoi Korkeimmin kunnioitettu Mikko Ellilä (rauha hänelle) jo 2000-luvulla. Tämä totuus ohjatkoon kaikkea toimintaamme."

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 19 622
 • Liked: 14699
Mitenkäs tässä nyt näin kävi? Meidänhän ei pitänyt tehdä samoja virheitä kun muissa maissa, meillähän on enemmän tietoa ja osaamista!

Toki. Viime vuonnakin tänne tuli yli 32 000 osaajaa.  ;D

Tapza

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 779
 • Liked: 3029
Monikulttuurisuus on vähän samanlainen asia kuin suoneniskentä.

Niillä on kuitenkin merkittävä periaatteellinen ero; suoneeniskennästä saattoi joskus olla oikeasti hyötyäkin.
∆v = ve⋅ln(m0/mf)

Rikastaja

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 949
 • Liked: 1434
Missä oli se uutinen? Halla-aho on kirjoittanut näistä itsestään selvistä ongelmista jo toistakymmentä vuotta. Surullisinta on, että pottunokat joutuvat kärsimään kun opettajien kaikki aika menee monikulttuurisen kaaoksen selvittämiseen tai opettamiseen 9.-luokkalaisella Abdille, mitä on 3x3. Ilman näitä moniosaajia olisimme todennäköisesti vielä ykkönen PISA-tuloksissa.
"Suomalaiset veteraanit ei pääse vieläkään kuntoutukseen, mutta ulkomaalaisille on kyllä tarjota valtion puolesta kaikki perkeleen kriisiavut ja terapeutit heti, jos grillijuhlilla sataa ja tötteröhattu kastuu."
 - Tony Halme

Tagit: