HOMMAN KESKUSTELU > Mylly

Öljykriisi, talousrommaus ja energia-asiat (yhdistetty)

<< < (2/411) > >>

hattiwatti:

--- Lainaus käyttäjältä: Koepotkupallo - 07.08.2009, 17:20:37 ---Kun öljy vähenee ja loppuu niin mitä sitten? Tehdään polttoainetta öljyliuskeesta ja -hiekasta. Kun ne loppuvat, niin käytetään kivihiiltä polttonesteiden tuottamiseen. Ja sitten ruskohiiltä ja turvetta.
Palataan asiaan n. vuonna 3000.
Bye.

--- Lainaus päättyy ---


Pari faktaa:

1. Öljy ei tule loppumaan koskaan ihmiskunnalta. Mutta sen hinta tulee nousemaan, kun öljylähteiden pohjalla oleva rikkipitoinen sakka on hankalammin prosessoitavissa ja pumpattavissa kuin puhtaat pintaöljyt. Pohjoisnavan alla on öljyä vaikka millä mitalla, mutta ei kovin halvalla hyödynnettävässä. Ei tule puhua öljyn loppumisesta vaan sen saatavuuden vaikeutumisesta ja kallistumisesta. Pienikin kallistumien laukaisee karmeita poliittisia ongelmia.

2. Suomalaiset elintaso-ihmiset hahmottavat öljyn hinnan jonain juttuna mikä näkyisi lähinnä bensiinin hinnassa eikä sen suurempana asiana.

Todellisuudessa suurin ongelma on se, että koko planeetan ruoantuotanto on integroitu täysin öljyyn ja öljyn hintaan. Nimenomaan noussut öljyn hinta vuosi sitten loi ruokakriisin, ei mikään muu. Lannoitteisiin tarvittava typpi tuotetaan ilmasta fossiilipolttoaineiden avulla. Keskeisin menoerä etelässä on veden pumppaaminen maatalouden kasteluun. Koko ajan laskevat pohjavesivarannot ovat jo iso ongelma. Mitä vähemmäksi pohjavesi käy, sen enemmän sen pumppaamiseen tarvitaan öljyä. Kun öljyn hinta nousee yhtälö muuttuu kestämättömäksi. Traktorit ja puimurit tarvitsevat öljyä. Globaalitalous missä ruokaa ja raaka-aineita sen tuotantoon kuljetellaan pitkin maailmaa tulee tiensä päähän, kun kuljetuskustannukset nousevat. Ruoan valmistus tapahtuu yleensä öljypohjaisella nestekaasulla. Se on monissa maissa rankasti valtion subventoimaa jotta köyhilläkin olisi varaa siihen. Tämä kustannus tulee nousemaan sietämättömäksi menoeräksi valtioille. Toisaalta populistipoliitikot mesoavat ja ihmiset mellakoivat aina kun sen hintaa pyritään nostamaan kuluttajatasolla köyhemmissä maissa.

Eli siis ruoan hinta tulee radikaalisti nousemaan. Toisin kuin yleinen harhaluulo maailman nälkäongelmasta on - ei nälkä johdu siitä etteikö ruokaa tuotettaisi vaan siitä ettei työttömillä tai vähätuloisilla köyhillä ole varaa ostaa sitä. Monista kehitysmaista roudataan paljon proteiinikasveja ostovoimaiseen pohjoiseen esim. sikojen rehuksi. Tämä ostovoima-ongelma räjähtää käsiin kun ruoan hinta tulee nousemaan. Tällöin monien miljoonakaupunkien slummiköyhälistö alkaa mellakoimaan, menee erilaisiin ääriliikkeisiin, kuten vaikka islamismiin jne. Hallitukset alkavat horjua. Erityisesti väkirikkaiden muslimimaiden hallitukset. Esim. ydinaseistettu talibanisoituvan pakistanin hallitus on erityisen huojuva korttitalo tulevaisuudessa ja muun maailman päänsärky.

3 Jos aletaan tehdä öljyä liuskeesta, tai FT-synteesillä kivihiilestä, nämä prosessit ovat erittäin saastuttavia ja kalliita. Peak-oil ei ratko hiilidioksidiongelmaa, vaan co2 - päästöt räjähtävät käsiin kun siirrytään likaisiin öljynlähteisiin erilaisin synteesein. Toisaalta öljy-yhtiöiden perinteisesti rahoittama ilmastoskeptisismi on pakko tulevaisuudessa heittää roskiin, ja ottaa vakavasti päämäärä rakentaa infrastruktuuri ulos fossiilipolttoainetaloudesta mahdollisimman pian ykkösprioriteettinä - ihan sama mistä syystä.
FT-laitosten infra maksaa perkeleesti, ja sieltä ulostuleva litkukin on öljyä kalliimpaa. Prosessi kuluttaa paljon makeaa vettä. Suomessa se ei ole ongelma. Väkirikkaassa etelässä peak pohjavesi on jo nyt isompi ongelma kuin peak oil - itseasiassa keskeinen öljyn käyttökohde onkin veden pumppaaminen ruoantuotantoon.

4.Intiassa oli hiljattain iso ohjelma missä koitettiin tutkia mahdollisuuksia tehdä öljyä fischer-tropsch synteesillä kivihiilestä. Meni mönkään kun tekniikka on aika herkkää, eikä pysty oikein käsittelemään sellaista hiiltä jonka tuhkapitoisuus on yli 40% - tai ei ainakaan riittävän halvalla. Sama ongelma saattaisi iskeä vastaan jos koitettaisiin hyödyntää suomalaista turvetta. Itse koin aina hyvin epäilyttävänä sen, miten halvaksi FT-turvedieselin hinta oli laskettu. Neste oilkaan ei ole varma, saako FT-prosessilla tehdyksi
dieseliä biomassasta Varkauden uudessa laitoksessaan, sillä raaka-aineen täytyy olla täysin puhdasta jotta prosessi toimii hyvin.
Vielä isompi ongelma intian ohjelmassa tuli vastaan siinä, että prosessi kuluttaa tolkuttomasti vettä, ja hiilikentät sijaitsevat juuri kuivimilla seuduilla. Täällä tuotettuna FT-öljy-hiilestä laajassa tuotannossa olisi tuhonnut kasteluvedestä riippuvaisen maanviljelyn. Lisäksi skenaario missä vettä pumpataan prosessiin jotta saataisiin öljyä jolla pumpata vettä minkä pinta laskee ja laskee koko ajan on täyttä plusmiinusnolla touhua.

Intian esimerkki aiheesta on sikäli relevantti, että vastaa paljon muita trooppisia maita.
Juuri niissä maissa joissa asuu 1.2 miljardia ihmistä, asia on hieman eri tavalla konkreettinen kuin 5.2 miljoonan ihmisen suomessa. Ei toimi fischer-tropsch diesel, ei ratko ihmiskunnan ongelmia kovin pitkälle.

5. Öljyä korvaavien menetelmien ongelma on vielä sekin, että myös kivihiilet ja uraanit ovat yhtälailla fossiilipolttoaineita ja niidenkin hinta nousee voimakkaasti koko ajan kun vähiin käyvät.
Ihmiskunnan energiatulevaisuus ei voi laajassa mitassa perustua niihinkään.  Kun öljypiikkiä paikataan edellämainituilla, se vain lykkää ongelmaan hetken tulevaisuuteen - mutta tulee eri tavoilla esiin.

Olen itse ollut alueella missä 200 000 ihmistä pyritään häätämään ikiaikaisilta asuinsijoiltaan kivihiilen avolouhinnan takia. Jos ei muu auta, sanoivat tarttuvansa aseisiin. Sen maan rajanaapurissa oli toinen vastaavanlainen 200 000 ihmisen häätö kivihiilen tieltä - case, josta aiheutuneessa konfliktissa 15 - 20 ihmistä tapettiin ja projekti toistaiseksi jäissä - mutta pyritään aloittamaan kohta uudelleen kansainvälisen rahoituslaitoksen avokätisin avustuksin.
Alue oli minkä näin oli hedelmällistä viljelysmaata, tuottaen 2-3 satoa vuodessa, mistä lähti rekallinen vihanneksia päivässä kaupunkeihin. Virallisissa valtion dokumenteissa määritetty hedelmättömäksi wastelandiksi pikkuvirkamiehelle annettua lahjusta vastaan. Hedelmällisen viljelysmaan hävikki on yhtä suuri ongelma ruokakriisia ajatellen kuin öljyn hintakin.
Ko. alueella on jo puoliksi matalan intensiteetin sisällissota käynnissä, ja keskeinen tekijä siinä on nimenomaan vastentahtoisten ihmisten pakkosiirrot eri kaivostoiminnan tai muiden infrahankkeiden tieltä eri korporaatioiden toimesta.

Jos kivihiilen tarve voimistuu sen vuoksi, että siitä tehdään bensaa tankkiin, tulevat edellämainitun kaltaisen konfliktit eskaloitumaan myös. Jopa Saksassa on pakkosiirretty kyliä ihan hiljattain kivihiililouhinnan tieltä.

6. peak oil on vaan yksi pikku juttu monien joukossa. Lisäksi ihmiskuntaa kohtaa myös
peak makea pohjavesi (ei suomessa, mutta etelässä katastrofaalisella tasolla)
peak lannoitteissa käytettävä fosfori

pohjavesiongelmat nyt jo todellisuutta ja kietoutuvat harmillisesti yhteen veden pumppaamisessa tarvittavan öljyn hinnan kanssa. Toisaalta pohjavesivarantoja on mahdollista hieman elvyttää erilaisilla sadeveden keräilyjärjestelmillä joita monet kulttuurit ovatkin käyttäneet vuosituhannet.

7. luonnonmukainen viljely tulee takaisin, samoin ruoan tuotanto erilaisten puiden voimin.

Peak fosforilannoitteet ja peak oilin nostamat typpilannoitteiden hinnat tekevät lopun kemiallisilla lannotteilla tapahtuvasta maanviljelystä suuressa osassa maailmaa. Kasteluveden pumppaamisen kallistuminen tekee taas relevantiksi ne luonnonmukaisen maanviljelyn muodot, joissa maan humuskerrosta pyritään kasvattamaan. Humus
sitoo itseensä 20-kertaisen määrän oman painonsa verran vettä, eikä multavia peltoja tarvitse usein kastella. Lisäksi multavilta mailta tihkuu enemmän sadevettä pohjavesiin ja vähemmin huuhtoutuu jokiin. Ruokapuut eivät välttämättä kuivillakaan alueilla tarvitse kastelua, ja antavat varjoa pelloille jolloin veden haihtuminen vähenee.

8. Suomi voi jopa hyötyäkin hieman tilanteensta vaikka maailmantalous menisikin paskaksi. Kun paperitehtaita suljetaan, voidaan niitä korvata biopolttoaineita valmistavilla laitoksilla. Näistä litkuista saa tulevaisuudessa hyvän hinnan, ja metsille tulee olemaan käyttöä. Poliittisen eliitin tulisi vain muuttaa asennettaan ja panostaa tähän vaadittavan tekniikan kehittämiseen kun muut maat ovat jo ajaneet ajat sitten ohi.

9. Globaali kapitalismi paljastuu käärmeeksi mikä on lihonut omaa häntäänsä syömällä. Lyhyt pieru ihmiskunnan historiassa, vikatikki. Kun kuljetuskustannukset räjähtävät, loppuu talousmalli missä raaka-aineita viedään tuhansia kilometrejä jonnekkin halpatyövoiman pariin missä ne tehdään riistokustannuksin myytäväksi taas toisella puolella maailmaa jonka jälkeen jätteet viedään kierrätettäviksi esim. somalian aluevesille mereen dumpattavaksi.

Tämä tulee korvata perinteisellä talousjärjestelmällä missä kylät, osuuskunnat ja kaupungitkin valmistavat perustarpeensa pientuotannollisesti itse siitä mitä on parhaiten saatavilla ja kierrättävät jätteensä itse esim. energiatuotantoon. Suomessa voi tulla maaseudulle paluumuuttoa, sillä metsäenergian läheisyys antaa edellytyksiä muuhun elinkeinoon eri tavalla kuin halvan öljyn aikana. Etelän 10+ miljoonaisista metropoleista vielä enemmän muuttoliike siirtyy takaisin alkutuotannon pariin, muu ei auta.
Tälläinen talousmalli voi synnyttää niukemman, mutta vakaamman yhteiskunnan missä rakenteellinen työttömyys ei tule olemaan ongelma. Toisaalta yksikään korporaatio ei tule haluamaan tuotantorakenteen hajautusta missä omaisuuden tuotanto hajautuisi yksittäisten ihmisten hyväksi. Voitontavoittelu vaatii aina keskitetyn talousmallin mikä on järjestään riippuvainen rahtaamisesta ja raaka-aineiden kuljetuksesta. Myös sosialistinen verotustalous vaatii keskitetyn talousjärjestelmän jonka puitteissa veronkeruu on mahdollinen. Ihmisten tulee siis pyrkiä itse tälläistä hajautettua mallia kohti- tai muuten edessä on massatyöttömyyttä ja yhteiskunnallisia levottomuuksia.

10. Kansat maailmassa joutuvat pakkosiirtymään ekologiseen aatteeseen missä joudutaan hyäksymään kulutuskapasiteetin lasku pysyvästi alemalle tasolle. Miten se toteutetaan en tiedä, kun kukaan ei vapaaehtoisesti halua. Lähinnä työvoimapulasta huolehtiva vihreä puolue ei siinä tule auttamaan. Tämä tapahtuu joko vapaaehtoisesti, tai Kataisen velanottomallilla missä jatketaan kuin ei mitään ja sitten 20 vuoden päästä velkasaneeraus ja romahdus.

11. Geopolitiikassa tulemme Irakin sotaa vastaavia asioita yhä tiuhemmin. Energia-alueet muuttuvat aina vaan merkittävimmäksi, ja niiden hallinasta eri suurvallat tulevat kiistelemään entistä intensiivisemmin. Juhani putkinen onkin kirjoitellut mielenkiintoisia mahdollisesti tulevasta Georgian uudesta konfliktista. Asiaan liittyy vahvasti alueen painoarvo suunnitellun kaasuputken läpikulkumaana, jolloin eri suurvaltojen intresseissä. Toisaalta myös pienvesivoimaa antavat vuoristot, ja kuolan niemimaan kaltaiset runsastuuliset alueet alkavat myös nostaa merkitystään perinteisten fosiiilienergia -alueiden ohella.

Hämeenlinnan Oraakkeli:

--- Lainaus käyttäjältä: Debatoija - 07.08.2009, 16:57:38 ---
Suomen talous ei toivu 20 vuoteen tätämenoa (jos koskaan). Nyt otetaan Suomessa pää märkänä lainaa astronomisia summia, ei suinkaan mihinkään järkeviin investointeihin vaan yksinkertaisesti syömävelaksi ynnä tietenkin EU-nettomaksuihin, kehitysapuun ja monikluttuurin pönkittämiseen ja pystyssä pitämiseen. Mitään ei siis leikata vaan ollaan liikuttuneen varmoja siitä, että pian se nousu alkaa ja velat kuittaantuvat pois. Viime lamassahan tehtiin toisin ja leikattiin ja ajettiin paljon yrittäjiä turhiin konkursseihin. Silloinhan se toipuminen olikin aika selvää, koska se lama perustui suomen sisäisiin asiohin ja ulkomaailmassa meni hyvin. Silloin ei siis olisi tarvinnut toimia noin raadollisesti. Nyt tarvitsisi vaan näin ei tehdä. Aina siis väärinpäin.
Mitään vetoapua ei ole odotettavissa ulkomailta tällä kertaa. Aasia ja kehittyvät tulevat toipumaan jossain määrin, kuten USA:kin. Eurooppa sen sijaan ei tule näin tekemään suurinpana syynä joustamaton euro, sossumainen holhoussysteemi korkeine veroineen ja erityisesti alati laajeneva ja kallistuva monikluttuuri, jonka seurauksena Länsi-Euroopassa on jo kymmeniä miljoonia mitään hyödyllistä ainakaan tekemättömiä sosiaalielätettäviä mamuja, jotka kaiken lisäksi aiheuttavat yhteiskunnallista epäkoheesiota, ja joiden sossuelätykseen hallitukset eivät levottomuuksien ja ideologiansa takia edes halua puuttua tai karsia sitä.
Teollisuus onkin jo karannut ja karkaamassa aina suuremmassa mittakaavassa pois Suomesta ja koko Euroopasta. Millä ihmeellä nämä valtavat velkakuormat edes kuvitellaan maksettavan? Ja koko ajan pukkaa päälle uutta päästöveroa ynnä muita haittahommia.

Toivottaomalta siis näyttää. Ja ikäänkuin ei olisi tarpeeksi vaikeata, niin nyt tämän tuhon varmistaa seikka, josta poliitikot ynnä muut ovat autuaan tietämättömiä kaiken tarmon kohdistuessa "ilmaston lämpenemisen" kanssa hössöttämiseen, ikään kuin tämä tuleva kriisi, eli siis PEAK OIL, ei toteutuessaan ratkaisisi sitä itsestään.

Vuonna 2008 öljyä tuotetiin kaikki torvet täysillä, eikä kysyntään silti pystytty vastaamaan vaan öljyn hinta nousi 147 dollariin. Eli maailman öljyntuotannon ehdoton maksimi saavutettiin silloin. Nyt ei öljyn hinnan ja rahoitusvaikeuksien takia ole vähään aikaan investoitu alalle eikä kapasiteetti siis kasva. Vaikka eipä se muutenkaan paljoa pystyis kasvaan, kun uusia lähteitä ei edes ole löydettävissä muualta kuin jostain 10 kilometrin syvyydestä. Maailman uusien öljyvarantojen löytyminenhän alitti öljyn kulutuksen jo 70-80 luvulla. Ero kulutuksen ja löytöjen välillä kasvaa kokoajan löytöjen vähetessä ja kulutuksen lisääntyessä.... joten selväähän se on, että narun pää on tulossa vetävän käteen...

Nyt on sitten vielä niin, että se 4 mbd, minkä OPEC leikkasi, niin kuluu itsestään pois tuotantokapasiteetista vanhojen öljylähteiden ehtyessä NELJÄSSÄ VUODESSA. Tästä seuraa se, että nyt kun maailma (Eurooppaa mamuiluineen lukuunottamatta) nousisi tästä lamasta elvytysten ansiosta, NIIN SE NOUSU TYSSÄÄ JÄLLEEN öljyn hinnan raketointiin ja NELJÄNTEEN ELI LOPULLISEEN ÖLJYKRIISIIN. Tämä ilmiö alkoi jo maaliskuussa. Silloin monet veikkailivat öljyn tippuvan jopa 10 dollariin, itse tosin sanoin silloin öljynhinnan lähtevän nousuun ja sijoitinkin tämän käsityksen valossa. Nyt Opec on haluton lisäämään tuotantoaan näiden leikkausten jälkeenkään, koska mitäs järkeä siinä olisi kun se tuotanto on muutenkin pian tippumassa väkisinkin. Hieman varmaan lisätäänkin, muttei se riitä alkuunkaan nyt sitten jälleen kasvavan öljynkulutuksen tahtiin.

Eli siis seuraavan hallituksen astuessa remmiin, joutuu se jo taipaleensa alkupuolella toteamaan, että öljyn hinta on 200 dollaria. Työttömyys räjähtänyt käsiin ja maailma vajoamassa pienen toipumisen jälkeen nyt ennennäkemättömään katastrofiin. Siinäpähän sitten korottelevat veroja ja koittavat lainailla jostain kymmeniä miljardeja euroja/ vuosi jostain. Silloin tosin öljyn hinta tuskin enää rommaakaan takas paljoakaan vaan alkaa lopullinen sopeuttaminen tähän PEAK OIL:in jälkeiseen aikaan.

Ja mitä tulee siis Suomen taloudenhoitoon, niin nyt kyllä todellakin kannattais pistää se suu säkkiä myöten, unohtaa velanotto ja "elvyttäminen" ja käsittää se, että nyt pudonneet verotulot eivät tästä enää toivu ainakaan 20 vuoteen jos koskaan. Eikä siinä auta edes veronkorotukset vaan ne tappais lopunkin taloudellisen toiminnan tästä maasta. "Hyvinvointivaltio", maailman parannus ja "monikulttuuri" ovat lopuillaan rahan loputtua taikaseinästä.


IEA:n öljykriisivaroitus kaikui kuuroille korville:
 
http://www.independent.co.uk/news/science/warning-oil-supplies-are-running-out-fast-1766585.html

Tämänkaltainen uutinen julkaisiin maailmanlaajuisesti ilmeisesti kaikissa suurimmissa sanomalehdissä ja muissakin medioissa muutama päivä sitten. IEA:han siis ei ole mikään hihhulijärjestö vaan konservatiivinen OECD-maiden alaisuudessa toimiva öljyalan mm. tilastotietoa keräävä asiantuntijajärjestö.

Vielä vuos sittenhän tuo järjestö ennusteli pokkana öljynkulutuksen lisääntymistä ja varmaan tuotannonkin kymmenillä miljoonilla barreleilla parissa kymmenessä vuodessa. Niin, lisääntyishän se kulutus varmaan, jos vain olisi mitä kuluttaa...Nyt on näköjään mielialat muuttuneet sielläkin vastaamaan näistä asioista jo vuosia varoitelleita peakoilisteja.

BBC:n asiasta tekemästö uutisesta kävi ilmi se, että itseasiassa tämä öljykriisi saattaa olla edessä jo parin vuoden päästä ja että Peak Oil oli jo viime vuonna ja nyt olemme stagnaatiotilassa jonkun vuoden ja seuraavaksi öljyntuotanto kääntyy laskuun...Tämä onkin mielestäni kaikkein todennäköisin skenaario. Noin käytännössä siis öljykriisi on ovella välittömästi sen jälkeen, kun kysyntä globaalisti lähtee nousemaan. Tämä käsitys ei ole edes mikään teoria, arvaus tai edes oikeastaan mielipide, vaan perustuu olemassaoleviin faktoihin ja maailman parhaiden asiantuntijoiden niistä tekemiin johtopäätöksiin.

Ja mitä nyt sitten Eurooppalaiset tai suomalaiset poliitikot ovat tehneet varautuakseen tähän mitä todennäköisimmin toteutuvaan uhkakuvaan? Aivan oikein, eivät tietenkään yhtään mitään saati edes kommentoineet asiaa. Velkaa sen kun otetaan vaan pää märkänä ja puhutaan monikulttuurisista synergian silloista ja homojen oikeuksista ja rahaa syydetään entiseen malliin mitä idioottimaisimpiin tarkoituksiin kuten esim. kehitysapuun. Päättäjillä ei siis ole enään minkäänlaista käsitystä siitä reaalitodellisuudesta, jossa me tällä hetkellä elämme. Vastuutonta idiotismia.

Taloudessa menee aina vain huonommin kuukausi kuukaudelta ja oman käsitykseni mukaan massairtisanomiset ovat nyt vasta edessä syksystä alkaen. Mitkään tilastot eivät tue sellaista olettamusta, että mistään nousukaudesta olisi mitään hajuakaan. Nyt kun tähän kaiken kukkuraksi lisätään se fakta, että tämä talousjama on pysyvää sorttia sen takia, että maailman resurssit alkaa vetää viimeisiään, niin kysyisin vain, että miten tällaisessa olotilassa pystytään koskaan makselemaan mitään lainoja korkoineen takaisin? Tämä kaikki on aivan järkyttävää uhkapeliä ja tuomittu epäonnistumaan.

Itse varoitin vuoden 2012 mennessä tapahtuvasta talouskatastrofista jo 2003. Kirjoitin myös talouden selviytymisohjelmani. Tietenkään mitään tämän suuntaisia muutoksia ei ole tehty mitä minä ja monet muutkin ovat esittäneet. Paljoa tässä ei enää ole tehtävissä. Nyt pitäisi välittömästi järjestää kansallinen kriisikokous ja tehdä pikainen Suomen ja suomen kansan SELVIYTYMISOHJELMA.

Tämän survival- ohjelman ydinkohtia olisivat velanoton täydellinen lopettaminen, omavaraisuuden nosto kaikilla sektoreilla, EU:sta eroaminen ja markan palauttaminen, sosiaali- ja terveysmenojen erittäin jyrkkä leikkaaminen. (kalliiden hoitojen lopettaminen yhteiskunnan rahoista ynnä työhönpakottaminen sosiilitukien menettämisen uhalla ja mamujen kohdalla maastapoistamisen uhalla), kehitysavun täydellinen lopettaminen, EU-maksuthan loppuis siitä erottaessa, maahanmuuton katkaiseminen paitsi varakkailta,sosiaaliapujen täydellinen katkaisu maahanmuutajilta ja 1 lapsen maksimikiintiö näille, 100000 hallintoviranomaisen irtisanominen, uusien ydinvoimalaprojektien käynnistäminen, resurssien siirtäminen hömppäaloilta kuten kaiken maailman sosiologioista ja naistutkimuksista perustieteisiin, liikenteen suuntaaminen polkupyöriin ja mopoihin, lannoitteiden varastointi 10 vuoden tarpeiksi, kivihiilen ja öljyn varastointi.

Noin positiiviseksi valttikortiksi vois vetää sen, että kun muualla länsimaissa alkavat nyt sitten ne mamu ynnä muut mellakat parin kolmen vuoden sisään tai oikeastaan minä viikkona tahansa, niin sitten me tämän talousohjelman toteutuessa voimme alkaa mainostamaan Suomea rauhallisena ja turvallisena monikulttuurivapaana demokraattisena mallivaltiona, jossa asiat on pystytty järjestämään ja jossa takaamme hyvät puitteet onnelliselle länsimaistyyppiselle elämänmuodolle. Pian tänne olisi tulossa pilvin pimein valkoisia pakolaisia, jotka ovat lähteneet karkuun rotankoloiksi muuttuneista entisistä hyvinvointimaistaan. Maahan pääsyn ehdoiksi voisimme laittaa esim. puolen miljoonan euron nettovarallisuuden tuomista mukanaan tai sitten tarveharkinnan mukaan jonkin tarpeellisen ammatin osaamista.


--- Lainaus päättyy ---

Koska tuo öljy loppuu niiin jotain keksitään tilalle -------> sähkö ja biopolttoaineet. Oikea ratkaisu olisi ottaa velkaa entistä enemmän ja satsata rajusti sähköautoteknolgiaan ja aloittaa elvytystoimina ainakin neljän uuden ydinvoimalan rakentaminen. Muuttamalla pörssien verotusta voimme alouittaa useamman ison ja kalliin hankkeen jotka toisivat tuloja tulevaisuudessa 1 uusi ydinvoimayhtiö pörssiin 2 Sähköautofirmoja samoin ja kolme Vaposta FT synteesin huippuosaaja. Tämä öljyn loppuminen on mahdollisuus , jos tähän tartuttaisiin oikeasti.uusien ydinvoimaloiden rahoituksen saisi ihan koska tahansa ulkomailta ja tämä olisi taloudelle valtaisa pelastusruiske.

Ano Nyymi:

--- Lainaus käyttäjältä: hattiwatti - 07.08.2009, 19:36:33 ---


Pari faktaa:

1. Öljy ei tule loppumaan koskaan ihmiskunnalta. Mutta sen hinta tulee nousemaan, kun öljylähteiden pohjalla oleva rikkipitoinen sakka on hankalammin prosessoitavissa ja pumpattavissa kuin puhtaat pintaöljyt. Pohjoisnavan alla on ö

--- Lainaus päättyy ---

Leikkasin quotea rankalla kädellä, mutta itse pitkästä tekstistä olen kutakuinkin samaa mieltä. Globaali talous toimii vain niin kauan kuin on halpaa energiaa millä kamoja roudata eessuntaas.
Ja ruoan tuotanto, se vaikuttaa siihen onko maailmassa sota vai edes jonkinlainen rauhantila.

Debatoija:
Kyllähän täällä näköjään näistä asioista tiedetään. Aivan, koko maailman resurssit ovat hupenemassa ei pelkästään öljy. Blogissani olen näistä kirjoitellutkin jo aika paljon kuten eri keskustelupalstoilla http://debatoija.blogspot.com/ Erityisesti voin suositella OilDrum sivustoja tämän aihepiirin tiimoilta http://www.theoildrum.com/.

Itse olen joskus jo 80-luvulta ajatellut katastrofiskenaarioiden toteutuvan joskus 2025-2030, mutta nyt viimmesen parin kolmen vuoden aikana olen siirtänyt tätä huomamattavasti lähemmäksi eli vuoteen 2012. Kivihilissä ja öljysorissa ym on tosiaan ongelmia ja joka tapauksessa ne ovat sen verran kalliita että maailmantalous ei kestä. Aurinkovoima kyllä periaatteessa on hyvä ja sillä saisi lähes rajattomasti sähköä mutta sitä ei polkaista hetkessä joten nyt jää väkisinkin sellanen ainakin 10 vuoden musta aukko tähän väliin eikä maailma koskaan palaa entiselleen, koska se energia ei ole enää ainoa rajoittava tekijä. Miljardit tulevat kuolemaan joka onkin mielestäni positiivinen asia muun luonnon selviämisen suhteen. muillakin eläinlajeilla on oikeuksia ja ns. humanismi on näiden elintilasta suoraan pois.


Voimme myös ajatella jopa jotain pientä saarta kuten Iso-britannnia. 60 miljonaa ihmistä noin pienellä alueella joten koko saari on suurimmaksi osaksi urbaania. ei siis paljoa maanviljelystä. ja mitä tuo saari edes tuottaa? Maan Pohjanmeren öljytuotanto on nyt kovaa kyytiä laskemassa  ja teollisuustuotantokin on aika olematonta. Maa elää toimimalla rahoituskeskuksena, turismista ja viihdeteollisuudela. Mitä niillä tekee Peak oil ja Peak Food oloissa? Ja lisää mamua rahdataan saarelle pilvin pimein. Ihan oikein jos sieltä delais vaikka 80 prossaa prorukasta, pois ihan oma syynsä. Joku pirun  britannia on pelkkkä loinen, jonka biomassa hengittää tällaisten harvaan asuttujen maiden kuten Suomen metsien tuottamaa happea, itse nämä ovat hakanneet metsänsä pois ajat sitten. Silti EU on antanut näille 10 kertainen kiintiö saastutaa ynnä muuta. Pitäis ajatella myös kansakunnittain ja sitä väentiheyttä ja kokonaiskulutusta eikä vain per sierainpari. sori nämä lopun kirjoitusvirheet tätä on vaikea editoida.

Hämeenlinnan Oraakkeli:
Vai etä olette onnistuneet ohittamaan pari fysiikan perusolettamusta 1 aineen häviämättömyys 2 ja energian häviämättömyys. Energia voi muuttaa olomuotoa, mutta ei hävitä. Ydinvoima on käytännössä katsoen loppumaton energianlähde ja auringon valon massiivista hyödyntämistäkin suunnitellaan. Jo nykyisellä teknologialla voidaan vähentää autojen polttoaineen kulutusta 50-80% Jos ölkkä nousee liikaa niin aivan varmasti raskaat citymaasturit ja farmarit lentävät paalajaan. Nytten ei tulisi tehdä mitään massiivisia leikkausohjelmia, vaan aloittaa isot investoinnit ydinvoimaan ja sähköverkkoihin. Samalla voitaisiin aloitaa pari uutta ratahanketta. (rantaradan parannus ja jämsä-Lahti rautatie)

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

[*] Edellinen sivu

Siirry pois tekstitilasta