Kirjoittaja Aihe: Vahvan perustuslain merkitys Joutsenprojektissa  (Luettu 3227 kertaa)

Veriveli

  • Jäsen
  • *
  • Viestejä: 2
  • Liked: 0
Suoraan asiaan. Luettuani Joutsenprojektista muutaman läpi-yön verran päädyin huomaamaan, kuinka läheltä ehdotetut, keskustellut ja puolueohjelmaankin päässeet asiat liippaavat todella läheltä omia ajatuksiani. Erityisen mieluisa projekti siis.

Saatan seuraavassa tehdä ajatusvirheitä tai virheellisiä yleistyksiä ja johtopäätöksiä. Kirjoitan nimenomaan siksi, että voisin peilata tulkintaani.

En meinaan voinut olla huomaamatta, miten Joutsenprojektin Puolueohjelma, sen keskeiset tavoitteet ja niiden tarkemmat määritelmät ovat muokkaantuneet keskusteluissa siihen muotoon, missä ne ovat Suomen perustuslakiin jo määriteltyinä. Näyttää minusta suoranaisesti siltä, että "Joutsenen" ideologia on perustuslaki.

En tässä nyt lähde erittelemään joka ikistä asiayhteyttä 14 sivun puolueohjelmasta suhteessa perustuslakiin, vaan pyrin pysymään pääasioissa ja selvimmissä viittauksissa. Itse kukin osaa varmasti jo perustuslakimme ulkoa?

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

---

Puolueohjelmassa mainitut keskeiset tavoitteet ja niiden suorat yhtäläisyydet perustuslakimme kanssa.

1.  Suora demokratia päätöksenteon välineeksi

Vertaa puolueohjelman sivun 2, kohtaa 1.

1. Luku 2 §
Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.
Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.
Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.2. Luku 14§ Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.

Perustuslaki ei suoranaisesti salli tai myönnä oikeutta kansalaisaloitteeseen, mutta se käskee kansalaisaloitteen hyväksymiseen, jos asiasta koskaan äänestettäisiin. Kohta 29§ on tämä nimenomainen käsky.

29 §
Kansanedustajan riippumattomuus

Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.


Puolueohjelmasta sivulla 2, kohdassa 3, "Keskeisten virkamiesten valinta suoralla vaalilla", on myöskin määritelty perustuslaissa mahdolliseksi ja samoin jos siitä äänestettäisiin pakottaisi perustuslaki eduskuntaa sen hyväksymään.2.  Suomen kansalaisten etu Suomessa ennen muita

Perustuslain toiseen lukuun kuuluvien artiklojen pääasiallinen tarkoitus on nimenomaan taata Suomen kansalaisten etu. Puolueohjelma mainistee tärkeiksi osa-alueiksi vanhusten hoidon, opiskelijoiden ruokailun, terveydenhuollon ja koulutustason parannuksen. Suurelta osin mainitut ja mainitsematta jätetyt ongelmakohdat Suomessa, perustuvat ainakin joiltakin osa-alueiltaan perustuslain rikkomuksiin. Tätä tarvinnee tuskin selittää yksityis- tai asiakohtaisesti.

Puolueohjelmasta sivulta 3 : "Veroja ei  tule kerätä vain verojen keräämisen vuoksi, vaan kerätyille verovaroille on aina oltava jokin Suomen kansalaisten yhteistä etua palveleva tehtävä."

Luku 7 määrittelee monimutkaisesti valtion verovarojen käytöstä. Tulkinta on hyvinkin kiemuraista. Artiklan 84 kohta "Eduskunta hyväksyy talousarvion käsittelyn yhteydessä liikelaitosten keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet." ja se, että palvelu- ja toimintatavoitteiden on oltava yhdenmukaisia ihmisoikeuksien ja perustuslain kanssa, sen kanssa, että eduskunnan olisi oikeasti noudatettavakin tätä lakia tulisi varmistaa ettei veroja voitaisi käyttää ainakaan Suomalaisia vastaan.

Kuten sanottua, nykytilanteessa vallitsevista ongelmista, suurin osa on nimenomaan ainakin osittain, perustuslain ja ihmisoikeuslakien rikkomuksia.

22 § Perusoikeuksien turvaaminen

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
3.  Sananvapauden tulee koskea myös toisinajattelijoita

2. Luku 12§

Sananvapaus ja julkisuus

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla.


Tämä on itsestään selvää. On hälyyttävää, että perustuslain noudattaminen pitää olla puolueohjelmassa erikseen yksityiskohtaisesti mainittuna, koska sitä rikotaan mennen tullen ilman minkäänlaista vastuuseen asettamista.4.  Konsensuspolitiikka lopetettava

Tämä on kiperä aihe selitettäväksi. Valtapuolueiden määräysvalta ei ole niinkään lainvastainen, kuin vain sallimuksen rajoissa aiheutunut olotila. Puolueohjelman tätä kohtaa voidaan kyllä ajaa erityisen hyvinkin käyttämällä perustuslakia.

29 § Kansanedustajan riippumattomuus

Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

74 § Perustuslainmukaisuuden valvonta

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.


Tarvitseeko tätä nyt vielä kerran kerrata? Luvussa kolme on määritelty, miten tulee menetellä jos ja kun eduskunnan jäsen on käyttäytynyt lain vastaisesti. Näitä kohtia ei ole tietääkseni käytetty ikinä. Näitä kohtia käyttämällä tosin, loppuu halu olla valtapuolueiden kanssa samaa mieltä ajamassa asioita, jotka ovat omia lakejamme vastaan.

Lainsäädännön ja tuomiovallan erottelu kuuluu puhtaaseen, rehelliseen demokratiaan. Suomen "konsensuspolitiikka" on luonut tilanteen, jossa oikeuslaitos on suoraan sidottuna politiikkaan. Puolueohjelmassa kritisoidaan poliittisia virkanimityksiä, ne ovat perustuslain vastaisia. Jiri Keronen selittää tämän asian mielestäni erityisen hyvin

http://keronen.blogspot.com/2009/07/suomen-lapimadasta-ja-puhtaasti.html5.  Taloudellista turvapaikanhakua tehokkaasti karsiva ulkomaalaislaki ja Suomen kansalaisten etua palveleva maahanmuuttopolitiikka

Tätä en minäkään saa ihan perustuslain alle mahtumaan. Muissa kohdissa mainitut, ja perustuslaista löytyvät kohdat Suomalaisten etusijalle asettamissa näissäkin asioissa, ihmisoikeuksien ja muiden sopimuksien noudattamisesta, sananvapaudesta, kansalaisuuden saamisesta ja liikkumisvapaudesta vaikuttavat tähänkin. Puolueohjelma on perustuslain mukainen ja tukema. Muita lakeja jouduttanee kyllä muuttamaan, mutta suoranaisesti ehdotetut asiat ei ole perusoikeuksia vastaan.


6.  Kansalaisten turvallisuuden lisääminen

Yhdenvertaisuus lain edessä (6§) (ja katso kohta 4.), Oikeus vapauteen ja koskemattomuuteen (7§), Yksityisyyden suoja (10½). Jälleen kerran tuo aina niin surullinen 40+ moitetta ihmisoikeusrikkomuksista, ilman että perustuslain mukaan ketään ei asetettaisi vastuuseen.


Yhteenveto

Suomessa on heikko perustuslaki, mikä tarkoittanee pääpiirteitään sitä, että sillä ei ole minkäänlaista merkitystä, eikä sen rikkomisesta joudu vastuuseen kuin erittäin epäonniset. Se on vähintäänkin surullista.

Huomasin tosiaan, että Joutsenprojektin pääpiirteet noudattelevat kuitenkin perustuslakia hyvinkin tarkasti. Itse henkilökohtaisesti pitäisin puolueesta enemmän, jos sen puoluehojelma olisi suora kopio perustuslaista, mutta on kuitenkin itsekkin myönnettävä, ettei se kyllä ihan toimisi. On erittäin hyvä, että puolueohjelma on käynyt käsiksi yksityiskohtaisiin ongelmiin ja määritellyt ohjelmassaan osaan ongelmista jopa kouriin tuntuvia ratkaisuja. Ideahierarkisella tavalla nähtynä, Joutsenprojekti keskittyy tarkemmin tiettyihin osa-alueisiin kuin laajaan kokonaisuuteen. Näkisin kuitenkin -tai omista syistäni toivon näkeväni- että projektin menestykselle (ja ideologialle) on ensiarvoisen tärkeää saada vahva ja velvoittava perustuslaki takaisin käyttöön. Ilman sitä, (tai hyvin vahvaa muilla keinoin saavutettua otetta vallan kahvasta), on mahdoton saada suoraa demokratiaa upotetuksi nykyiseen hallintomalliin, poistettua konsensuspolitikointi ja lopettaa ihmisoikeusrikkomukset.

Onko näin?


Aiheen käsittelyä voi jatkaa tuolla, jonne siirsin jo aiemman avauksesi samasta asiasta:

http://hommaforum.org/index.php/topic,11967.msg187235.html#msg187235

Voisitko ystävällisesti tutustua foorumin sääntöihin ja kaikkiin mahdollisiin yleisiä kirjoitusohjeita sisältäviin ketjuihin.
;)
« Viimeksi muokattu: 27.08.2009, 19:54:46 kirjoittanut Homma Admin »

Tagit: