Kirjoittaja Aihe: Väkivallan uhka ja kohtaaminen vastaanottokeskuksen kontekstissa (pro gradu -tutkielma)  (Luettu 10973 kertaa)

Mikko pa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 816
 • Liked: 3848
  • Ei hyssyttelyä pedofiileille-Kaikki tiedot julkisiksi
VÄKIVALLAN  UHKA JA KOHTAAMINEN VASTAANOTTOKESKUKSEN KONTEKSTISSA

Elina Bruk
STOS700 Pro gradu
-
tutkielma
Sosiaalityö Humanistisyhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Jyväskylän yliopisto Syksy 2017

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/55330/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201709123713.pdf?sequence=1

Lainaus
Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää muutamien vastaanottokeskusten työntekijöiden näkökulmasta heidän kokemuksiaan väkivallan uhasta ja kohtaamisesta vastaanottokeskuksen kontekstissa. Tutkimusta varten on haastateltu 13 vastaanottokeskuksen työntekijää muutamasta vastaanottokeskuksesta, ja tutkimus on toteutettu kvalitatiivisella tutkimusotteella. Haastattelumenetelmä, jota tutkimuksessa on hyödynnetty, on puolistrukturoitu teemahaastattelu. Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällön analyysiä teemoittelun avulla. Tutkielman teoria rakentuu turvallisuuden, väkivallan sekä monikulttuurisen diskurssin käsitteiden ympärille.

Aineisto on jaettu seitsemään laajempaan teemaan, ja nämä teemat keskittyvät turvallisuuteen vastaanottokeskuksissa yleisesti, viestintään liittyviin haasteisiin, vastakkainasettelun ja väkivallan eri muotoihin, median rooliin turvapaikanhakijoiden kanssa tehtävässä työssä, turvallisuuden tunteen luomiseen ja teknisten apuvälineiden hyödyntämiseen sekä luottamukseen ja työyhteisön ilmapiiriin.

Vastaanottokeskuksen kontekstissa tapahtuva väkivalta painottui henkiseen väkivaltaan. Vastakkainasettelujen teemat, kielelliseen kommunikaatioon liittyvät haasteet sekä median roolista ja vastaanottokeskusten ulkopuolelta tuleva uhka korostuivat. Pääasiallisesti työntekijät kuitenkin kokivat olonsa turvalliseksi vastaanottokeskuksessa. Turvattomuutta luovista tekijöistä suurimpana oli yhteisen kielen puute, mikä toisaalta myös mahdollistaa väärinymmärrysten syntymisen. Turvallisuuden tunnetta luovista tekijöistä korostui töiden tekeminen työparin kanssa. Myös teknisten apuvälineiden merkitys korostui. Haasteena tällä tutkimusalalla voidaan pitää tiedon nopeaa vanhentumista sekä tässä tutkielmassa tiedon yleistettävyyttä.

Avainsanat: pakolaispolitiikka, turvapaikanhakijat, väkivalta, turvallisuus, työssä kohdattu väkivalta
« Viimeksi muokattu: 13.09.2017, 14:02:51 kirjoittanut Alaric »
Suomen sotilaallinen puolustaminen
Sotilaalliseen puolustukseen kuuluvat:
maa-alueen, vesialueen ja ilmatilan valvominen sekä alueellisen koskemattomuuden turvaaminen
kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen

paukuttaja

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 750
 • Liked: 1112
Luin tuon päällisin puolin. Kyllä täytyy todeta että vaivannäkö palkitaan jos tuolla maisterin paprut saa.
Vaivaa on nähty mutta tuloksen kanssa on niin ja näin. 30 sivua selitetään käsitteitä, toiset 30 tulkitaan
esimerkkejä ihmisten sanomisista.

Johtopäätös: Väkivallan uhka on olemassa ja sitä myöskin koetaan,
myöskin kommunikoinnissa on vajetta.

Kuinka sitten uhka ja toteuma poistettaisiin, ei puututa sanallakaan.

Kovien tieteiden puolella olisi tullut ohjausta jotta miten saadaan aikaan gradu jolla myöskin valmistutaan.
F.U.B.A.R

Siili

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 14 824
 • Liked: 13103
Luin tuon päällisin puolin. Kyllä täytyy todeta että vaivannäkö palkitaan jos tuolla maisterin paprut saa.
Vaivaa on nähty mutta tuloksen kanssa on niin ja näin. 30 sivua selitetään käsitteitä, toiset 30 tulkitaan
esimerkkejä ihmisten sanomisista.

Johtopäätös: Väkivallan uhka on olemassa ja sitä myöskin koetaan,
myöskin kommunikoinnissa on vajetta.

Kuinka sitten uhka ja toteuma poistettaisiin, ei puututa sanallakaan.

Kovien tieteiden puolella olisi tullut ohjausta jotta miten saadaan aikaan gradu jolla myöskin valmistutaan.

Tuollaisia ne sosiaalitieteet ovat.  Asiaa tarkemmin tuntematon tekee herkästi johtopäätöksen, että tärkeintä on rakentaa erilaisten määritelmien avulla sisäisesti ristiriidaton narratiivi.  Todellisuuden kanssa tällä rakennelmalla ei tarvitse olla mitään tekemistä.
« Viimeksi muokattu: 14.09.2017, 12:27:06 kirjoittanut Siili »

guest14935

 • Vieras
Lainaus
Sinebrychoff,  Fazer
,  Paulig,
Hackmann ja Stockmann
.
(Räty 2002, 29
.
)
Tuohon asti luin. Sitä voisi pohtia montako yliopistoa oikeasti tarvitaan.

Tagit: