Kirjoittaja Aihe: Neuvostoliiton Suomea koskenut propagandasuunnitelma 1987-89  (Luettu 6243 kertaa)

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 111
 • Liked: 40268
Bukovskin arkistosta löytyvä salainen asiakirja 0599-3 "Plan for ideological propaganda for Finland for 1987-89" kertoo Neuvostoliiton propagandasuunnitelmasta Suomen osalta. Käännös venäjästä. Kapulakieltä ei ole yritetty stilisoida. Oikeistovoimat näyttävät jyllänneet kovasti tuolloinkin. Aivan samoin kuin EU:ssa nykyään. Tämä on hyvä paralleeli nykyisille vihapoliiseille, faktantarkistajille, valemedioille ja muille tämän ajan ilmiöille.

Lainaus
Kaikkien maiden proletaarit yhtykää!

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen KESKUSKOMITEA

Erittäin salainen

Ote Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomitean sihteeristön 34. istunnosta 30. joulukuuta 1986

Suunnitelmakompleksi Suomessa tehtävää ideologista työtä varten vuosina 1987-1989

1. Yhdytään Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomitean osastojen kirjelmässä esitettyihin näkemyksiin (liitteenä)
2. Hyväksytään kommentit huomioiden keskuskomitean sihteeristön istunnossa esitetty suunnitelmakompleksi Suomessa tehtävää ideologista työtä varten vuosina 1987-1989 (liitteenä)

Keskuskomitean sihteeri

Jakelulista: ...


Esitys

Suunnitelmakompleksi
Suomessa tehtävää ideologista työtä varten vuosina 1987-1989

Kaikkien ideologisten laitosten ja organisaatioiden, sekä joukkotiedotusvälineiden tulee perustaa propagandansa Suomessa siihen, että tällä maalla on eurooppalaisessa politiikassamme prioriteettiasema nyt ja pitemmällä tähtäimellä. Pyritään vahvistamaan toimiamme tässä maassa lujittaaksemme ja kehittääksemme edelleen ystävällisiä neuvosto-suomalaisia suhteita, sekä vahvistamaan Suomen positiivista roolia yleiseurooppalaisen prosessin kehityksessä. Vastustetaan Lännen yrityksiä erkaannuttaa Suomea Neuvostoliitosta. Valmistellaan propagandatoimia, jotka liittyvät Suuren Lokakuun 70-vuotisjuhliin ja muihin tilaisuuksiin ja merkkipäiviin, joilla on tärkeä merkitys neuvosto-suomalaisissa suhteissa. Myötävaikutetaan määrätietoisesti Pohjois-Euroopan ydinaseetonta vyöhykettä koskevan ajatuksen etenemiseen ja luottamuksen lisääntymiseen tähän alueeseen liittyvällä sotilaallisella merialueella ja tämän meren vesialueilla. 
 
On välttämätöntä järjestää päättäväisesti uudelleen Suomessa harjoitettuja työtapoja ja -metodeja huomioiden, että niiden tehokkuus ei ole tähän asti vastannut ajan vaateita ja nykyisiä mahdollisuuksia: Sillä on usein muodollinen luonne, kattaen suppeita piirejä, tavoittaa heikosti tavallisia suomalaisia, etenkin nuorisoa, eikä se riittävässä määrin huomioi paikallisen yleisön ominaispiirteitä.

Suomessa ovat viime aikoina huomattavasti aktivoituneet tätä prosessia vastustavat oikeistovoimat, taantumukselliset, neuvostovastaiset ryhmittymät, USA:n propagandan vaikutus on lisääntynyt, etenkin nuorison keskuudessa.

Työmme tehokkuus ei tähän asti ole vastannut ajan vaateita ja nykyisiä mahdollisuuksia. Sillä on usein muodollinen luonne, kattaen suppeita piirejä, tavoittaa heikosti tavallisia suomalaisia, etenkin nuorisoa, eikä se riittävässä määrin huomioi paikallisen yleisön ominaispiirteitä.
 
Tärkein asema työssämme tulee lähiaikoina olla tulevilla sosialistisen vallankumouksen Suuren Lokakuun 70-vuotisjuhlilla. Se on tiiviisti sidoksissa Suomen kansan historialliseen tajuntaan ja Leninin päätökseen tunnustaa Suomen valtiollinen itsenäisyys.

Samanaikaisesti meidän on välttämätöntä käyttää määrätietoisia ja tehokkaita ideologisia toimia YYA-sopimuksen 40-vuotispäivää, Suomen II maailmansodasta irtautumisen 45-vuotispäiviä ja muita vuosipäiviä varten, jotka liittyvät neuvosto-suomalaisiin suhteisiin. Tässä peruspilarina on selvittää Neuvostoliiton ystävällismielistä politiikkaa Suomea kohtaa, sen etuja ja poliittista tehokkuutta, Suomen ja Neuvostoliiton välisen taloudellisen ja kulttuurisen yhteistyön merkitystä vastaamassa Suomen ja Neuvostoliiton kansojen perimmäisiin intresseihin. On vastustettava Suomen ja Lännen maiden, etenkin USA:n, oikeistovoimien yrityksiä vääristellä Neuvostoliiton ulko- ja sisäpolitiikkaa, sen linjoja suhteessa Suomeen, sekä neuvosto-suomalaisten suhteiden historiaa ja luonnetta.

Tärkeä perusta kaikelle informatiivis-propagandistiselle työlle tulee olla sitkeä sellaisten ajatusten edistäminen, jotka koskevat Pohjois-Euroopan ydinasevapaan vyökykkeen luomista ja luottamuksen lisäämistä tämän alueen sotilaallisella merialueella ja tähän mereen liittyvillä vesialueilla.

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomitean propagandaosasto

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomitean kansainvälinen osasto

Lihavoinnit mun.

Eivät tainneet silloin vielä aavistaneet, että koko höskä menisi nurin parin vuoden sisällä ja vielä ihan itsestään. Sellainen Suuri ja Mahtava. Joku olisi varmaan myös silloin sanonut, että tämä on ikuinen, koska tälle ei ole vaihtoehtoa.
Euroopan kattava saksalaistutkimus: He suvaitsevat vain omaa suvaitsevaisuuttaan. Vasemmistolaiset ja vihreät ovat erityisen suvaitsemattomia toisin ajattelevia kohtaan, toisin kuin konservatiivit.

Beenari

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 890
 • Liked: 4100
 • Banned
Bukovskin arkistosta löytyvä salainen asiakirja 0599-3 "Plan for ideological propaganda for Finland for 1987-89" kertoo Neuvostoliiton propagandasuunnitelmasta Suomen osalta. Käännös venäjästä. Kapulakieltä ei ole yritetty stilisoida. Oikeistovoimat näyttävät jyllänneet kovasti tuolloinkin. Aivan samoin kuin EU:ssa nykyään. Tämä on hyvä paralleeli nykyisille vihapoliiseille, faktantarkistajille, valemedioille ja muille tämän ajan ilmiöille.

Joudumme valitettavasti odottelemaan tuonne itsenäisyyspaivän aattoon saakka "totuutta" tämänkin paperin sisällöstä ja aitoudesta....
"Hölmöä miettiä, mikä maan tai maapallon tila on sadan vuoden kuluttua. Meistä kumpikaan ei ole silloin enää elossa"
- Antti Rinne (SDP)

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 111
 • Liked: 40268
Aloitusdokumentti jatkuu 24 kohdan toimenpideohjelmalla, josta tässä malliksi 8 ensimmäistä.

Lainaus
Toimenpiteet

1. Tulee valmistella ja toteuttaa kompleksi toimenpiteitä Suuren Lokakuun 70-vuotispäivää ja Suomen itsenäisyyden 70-vuosispäivää, sekä myös Neuvostoliiton ja Suomen välisen YYA-sopimuksen 40-vuotispäivää varten.

- Vuodet 1987-1988, vastuussa: Kaikki ideologiset laitokset ja organisaatiot, joukkotiedotusvälineet

2. Tulee tutkia ja toteuttaa ennaltaehkäiseviä propagandatoimenpiteitä Suomen Neuvostoliiton vastaisiin sotiin osallistumisen 50-vuotispäivän johdosta. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat neuvostoliittolaisten ja progressiivisten suomalaisten historioitsijoiden töiden julkaiseminen, artikkelit aikakausijulkaisuissa, radio- ja tv-lähetykset.

- Vuosi 1989, vastuussa: Neuvostoliiton tiedeakatemia, NL:n Goskomizdat, NL:n Gosteleradio, TASS, APN, Izvestija-lehden toimitus, Krasnaja Zvezda -lehti, Novoje Vremja -aikakauslehti.

3. Tulee tarkastella mahdollisuuksia (oikeudelliset aspektit) ohjelmien levittämiseen Suomessa ohjelmanlähetysorganisaatioiden kautta, sisältäen kaapelitelevision, keskustv:n ensimmäisen kanavan, sekä säännöllisten suomenkielisten tv-lähetysten uudelleen aloittamisen Eestin neuvostotasavallan voimin.

- I neljännes 1987, vastuussa: NL:n Gosteleradio, NL:n viestintäministeriö 

4. Sellaisten muotojen käyttäminen, kuten jokavuotisien ohjelmakompleksien ja erillisten lähetysten suorat tv-lähetykset Neuvostoliitosta, yhteiset telesillat, "pyöreät pöydät", joihin osallistuu Neuvostoliiton ja Suomen edustajia, yhdessä valmistetut tv- ja radio-ohjelmat. Laajennetaan Suomen tv:lle, myös kaupalliselle, tarjottavaa tv-materiaalin tematiikkaa, myös ei-valuutta pohjalta. Aktivoidaan yhteistyötä Suomen valtiollisen Yleisradion kanssa, sekä myös kaupallisten tv- ja radioasemien kanssa. Aktiivisesti houkutellaan suomalaisia kuvaamaan ohjelmia Neuvostoliiton alueella, parannetaan organisatoorista ja teknistä yhteistyötä Moskovaan akkreditoitujen Suomen tv:n edustajien kanssa.

- Koko periodi, vastuussa: NL:n Gosteleradio, NL:n viestintäministeriö

5. Ryhdytään toimiin Moskovan radion suomenkielisten ulkomaanlähetysten sisällön perusteelliseksi parantamiseksi ja lähetysmuotojen kehittämiseksi huomioiden Suomen suuren yleisön kysyntä ja tämän maan tiedotuksellisen tilanteen erityispiirteet. Toteutetaan toimia Suomessa tapahtuvan lähetystoiminnan materiaalis-teknisen perustan lujittamiseksi.

- I puolivuosi 1987, vastuussa: NL:n Gosteleradio, NL:n viestintäministeriö

6. Tutkitaan mahdollisuutta perustaa Suomeen kaupalliselta pohjalta yhteisiä yrityksiä neuvostoliittolaisten videotuotteiden valmistamiseksi ja levittämiseksi Suomessa.

- I neljännes 1987, vastuussa: NL:n Gosteleradio, NL:n Goskino; APN, Mezhdunarodnaja kniga (kv. kirja), NL:n finanssiministeriö

7. Käytetään Helsingissä järjestettävää Neuvostoliiton kansallista näyttelyä osoittamaan neuvostokansan toimia NL:n kommunistisen puolueen XXVII kokouksen päätösten käytännön toteuttamisessa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää näyttelyn informatiivis-propagandistisen tason varmistamiseen. Näytteillepanijoita valitessa ja määriteltäessä neuvosto-osallistujien kokoonpanoa tulee huomioida Suomen olosuhteet korkealle kehittyneenä kapitalistisena maana.

- Toukokuu 1987, vastuussa: NL:n kauppa- ja teollisuuskamari, TASS, APN, ministeriöt ja virastot

8. Tulee analysoida olemassa olevaa yhteistyötä suomalaisen lehdistön kanssa (journalistivaihto, neuvostokommentaattorien kolumnit Suomen lehdistössä, Neuvostoliittoa ja neuvosto-suomalaisia suhteita koskevat julkaisut, suomalaisten ja neuvostojournalistien seminaarit jne.).

Säännöllisesti Suomen väestölle tehtävien sosiologisten kyselyjen pohjalta määritellään kaikkein tehokkaimmat työmuodot tässä suunnassa. Valitaan ryhmä kokeneita neuvostojournalisteja, jotka kykenevät taitavasti esiintymään Suomen lehdistössä huomioiden tämän maan spesifiset piirteet.

Avataan Pravdan kirjeenvaihtotoimipiste Suomeen.

- I puolivuosi 1987, vastuussa: TASS, ANP; NL:n journalistiliitto, Pravda

(...)

EDIT typo
EDIT2 muutettu tekstin asettelua

Toimenpiteet jatkuvat täällä.
« Viimeksi muokattu: 15.11.2017, 20:25:22 kirjoittanut akez »
Euroopan kattava saksalaistutkimus: He suvaitsevat vain omaa suvaitsevaisuuttaan. Vasemmistolaiset ja vihreät ovat erityisen suvaitsemattomia toisin ajattelevia kohtaan, toisin kuin konservatiivit.


kelloseppä

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 087
 • Liked: 2899
Olen aivan varma, että tämä ketju nousee erittäin tärkeäksi. Niin tärkeäksi, että PS:n tulisi ehdottomasti ottaa tästä aiheesta koppi ja käyttää ko. dokumentin sisältöä EU-kriittiseen tiedottamiseensa. Jo Suomen itsenäisyyspäivän juhlavuonna.

Jos ja kun PS vaikenee tästäkin aivan valmiiksi tarjottimella eteen tuodusta (kiitos nim. akez:in) yhtälaisyyden osoituksesta Neuvostoliiton ja Eurostolliton välillä lienee kai selvä, miten jokaisen kansallismielisen suomalaisen tulisi suhtautua sellaiseen PS:ään.

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 035
 • Liked: 91125
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Akez toimittaa jälleen!!!  :D :D :D

Lainaus
"Vastustetaan Lännen yrityksiä erkaannuttaa Suomea Neuvostoliitosta. "

En ole ihan varma saavutetaanko alkuperäistekstissä ja käännöksessä alkuperäisen ajatuksen idea täydellisesti, mutta tuo kyllä kuulostaa siltä kuin NL piti Suomea etupiirinään, tai enemmän. Ja suomettuneena me kyllä olimmekin osa henkistä Neuvostoliittoa, maa jota ei koskaan miehitetty, ja jonka asukkailla olivat suunnilleen samat vapaudet kuin länsieurooppalaisillakin.

Finlandization (Finnish: suomettuminen; Swedish: finlandisering; German: Finnlandisierung) is the process by which one powerful country makes a smaller neighboring country abide by the former's foreign policy rules, while allowing it to keep its nominal independence and its own political system.[1] The term literally means "to become like Finland" referring to the influence of the Soviet Union on Finland's policies during the Cold War.
— Monikulttuuri ei ole yhteiseloa, vaan kulttuurien sotaa.
— Maahanmuutto ei ole hopealuoti, vaan niskalaukaus.
— Hiilineutraalisuus ei ole vetotekijä, vaan hirttosilmukka.
— Turvallisesta maasta tuleva tp-hakija on pummi
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 035
 • Liked: 91125
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Olen aivan varma, että tämä ketju nousee erittäin tärkeäksi. Niin tärkeäksi, että PS:n tulisi ehdottomasti ottaa tästä aiheesta koppi ja käyttää ko. dokumentin sisältöä EU-kriittiseen tiedottamiseensa. Jo Suomen itsenäisyyspäivän juhlavuonna.

Meinasin jo kehua Akezin avausta historialliseksi, mutta ajattelin kuitenkin varmuuden vuoksi lukea sen ensin.  :D

@Matias Turkkila
— Monikulttuuri ei ole yhteiseloa, vaan kulttuurien sotaa.
— Maahanmuutto ei ole hopealuoti, vaan niskalaukaus.
— Hiilineutraalisuus ei ole vetotekijä, vaan hirttosilmukka.
— Turvallisesta maasta tuleva tp-hakija on pummi
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa

jka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 711
 • Liked: 10468
 • Kuka vei meidän munat?
Lainaus
Näihin toimenpiteisiin kuuluvat neuvostoliittolaisten ja progressiivisten suomalaisten historioitsijoiden töiden julkaiseminen, artikkelit aikakausijulkaisuissa, radio- ja tv-lähetykset.

Tuossa on muuten hyvä termi jota voi käyttää mihin vaan.

Agendan mukainen historiantulkinta: "progressiivista historiantutkimusta". Valtamedia ei kerro totuutta vaan tekee "progressiivista journalismia". Epämääräiset sananvapaus- ja kiihottamispykälät lainsäädännössä: "progressiivista lainsäädäntöä". Hallitsematon maahanmuutto: "progressiivista maahanmuuttoa". Halpatyövoiman tarjonta ratkaisee talousongelmat: "progressiivista talousteoriaa". EU:n kaavailema liittovaltioverotus: "progressiivista verotusta". Epämääräistä ja monimutkaista musiikkia: "progressiivista rockia"...

Toimii kaikkeen. Noi neukkulan propagandistithan oli neroja jo 1980-luvulla.

Mika

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 358
 • Liked: 10985
Olen aivan varma, että tämä ketju nousee erittäin tärkeäksi. Niin tärkeäksi, että PS:n tulisi ehdottomasti ottaa tästä aiheesta koppi ja käyttää ko. dokumentin sisältöä EU-kriittiseen tiedottamiseensa. Jo Suomen itsenäisyyspäivän juhlavuonna.

Jos ja kun PS vaikenee tästäkin aivan valmiiksi tarjottimella eteen tuodusta (kiitos nim. akez:in) yhtälaisyyden osoituksesta Neuvostoliiton ja Eurostolliton välillä lienee kai selvä, miten jokaisen kansallismielisen suomalaisen tulisi suhtautua sellaiseen PS:ään.

Ei persut tästä koppia ota.  Pelkään pahoin, että persut voidaan pikku hiljaa unohtaa potentiaalisena muutoskanavana.  Tätä menoa kannatus lähenee kovaa vauhtia sinisten lukemia. Sääli. Olisin odottanut Halla-aholta enemmän.
« Viimeksi muokattu: 14.11.2017, 20:07:07 kirjoittanut Mika »
"Nigerian poliisi on pidättänyt vuohen epäiltynä autovarkaudesta"

kelloseppä

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 087
 • Liked: 2899
Akez toimittaa jälleen!!!  :D :D :D

Lainaus
"Vastustetaan Lännen yrityksiä erkaannuttaa Suomea Neuvostoliitosta. "

En ole ihan varma saavutetaanko alkuperäistekstissä ja käännöksessä alkuperäisen ajatuksen idea täydellisesti, mutta tuo kyllä kuulostaa siltä kuin NL piti Suomea etupiirinään, tai enemmän. Ja suomettuneena me kyllä olimmekin osa henkistä Neuvostoliittoa, maa jota ei koskaan miehitetty, ja jonka asukkailla olivat suunnilleen samat vapaudet kuin länsieurooppalaisillakin.
...

Puutteellisella sanakirjoilla varustettuna pitäisin nim. akez:n käännöstä kohtuullisen maltillisena; ts. ei ainakaan missään nimessä liioittelevana, joten ehkä se "enemmän" on ihan paikallaan tässä. Mutta korostaisin, että se, mitä miten keskuskomitea kirjauttaa näkemyksensä, ei välttämättä vastunnut keskuskomitean reaalista kantaa. Ko. ohjelman johdanto, tai ainakin osia siitä, on mahdollisesti ollut tarkoitus liittää kullekin vastuuvirastolle lähetettävän käskytyksen johdantona, joten tietty juhlapuhemaisuus on paikallaan. Missä määrin sitten tämmöinen "välttämättömyys" näkyy salaisessakin poliittisessa aineistossa, lienee kremlologian ydinosaamisaluetta.

Olen aivan varma, että tämä ketju nousee erittäin tärkeäksi. Niin tärkeäksi, että PS:n tulisi ehdottomasti ottaa tästä aiheesta koppi ja käyttää ko. dokumentin sisältöä EU-kriittiseen tiedottamiseensa. Jo Suomen itsenäisyyspäivän juhlavuonna.

Meinasin jo kehua Akezin avausta historialliseksi, mutta ajattelin kuitenkin varmuuden vuoksi lukea sen ensin.  :D
...

Etkö siis lukenut ko. pitkää dokumenttia jo eilen?  :P

kelloseppä

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 087
 • Liked: 2899
Vs: Neuvostoliiton Suomea koskenut propagandasuunnitelma 1987-89
« Vastaus #10 : 14.11.2017, 20:35:53 »
Lainaus
Näihin toimenpiteisiin kuuluvat neuvostoliittolaisten ja progressiivisten suomalaisten historioitsijoiden töiden julkaiseminen, artikkelit aikakausijulkaisuissa, radio- ja tv-lähetykset.

Tuossa on muuten hyvä termi jota voi käyttää mihin vaan.

Agendan mukainen historiantulkinta: "progressiivista historiantutkimusta". Valtamedia ei kerro totuutta vaan tekee "progressiivista journalismia". Epämääräiset sananvapaus- ja kiihottamispykälät lainsäädännössä: "progressiivista lainsäädäntöä". Hallitsematon maahanmuutto: "progressiivista maahanmuuttoa". Halpatyövoiman tarjonta ratkaisee talousongelmat: "progressiivista talousteoriaa". EU:n kaavailema liittovaltioverotus: "progressiivista verotusta". Epämääräistä ja monimutkaista musiikkia: "progressiivista rockia"...

Toimii kaikkeen. Noi neukkulan propagandistithan oli neroja jo 1980-luvulla.

Et kai ole koskaan rohjennut epäillä neuvostovaltion suurimpien nerojen loistavia saavutuksia progressiivisen neuvostoihmisen luomisen kaikilla osa-alueilla?  :P

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 035
 • Liked: 91125
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Vs: Neuvostoliiton Suomea koskenut propagandasuunnitelma 1987-89
« Vastaus #11 : 14.11.2017, 20:40:39 »
Lainaus
Epämääräistä ja monimutkaista musiikkia: "progressiivista rockia"...

Fingerpori kuvittaa.
— Monikulttuuri ei ole yhteiseloa, vaan kulttuurien sotaa.
— Maahanmuutto ei ole hopealuoti, vaan niskalaukaus.
— Hiilineutraalisuus ei ole vetotekijä, vaan hirttosilmukka.
— Turvallisesta maasta tuleva tp-hakija on pummi
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa

Pöllämystynyt

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 058
 • Liked: 7694
 • vihervasemmistolainen
  • Yövartija
Vs: Neuvostoliiton Suomea koskenut propagandasuunnitelma 1987-89
« Vastaus #12 : 14.11.2017, 20:43:06 »
Olen aivan varma, että tämä ketju nousee erittäin tärkeäksi. Niin tärkeäksi, että PS:n tulisi ehdottomasti ottaa tästä aiheesta koppi ja käyttää ko. dokumentin sisältöä EU-kriittiseen tiedottamiseensa. Jo Suomen itsenäisyyspäivän juhlavuonna.

Jos ja kun PS vaikenee tästäkin aivan valmiiksi tarjottimella eteen tuodusta (kiitos nim. akez:in) yhtälaisyyden osoituksesta Neuvostoliiton ja Eurostolliton välillä lienee kai selvä, miten jokaisen kansallismielisen suomalaisen tulisi suhtautua sellaiseen PS:ään.

Ei persut tästä koppia ota.  Pelkään pahoin, että persut voidaan pikku hiljaa unohtaa potentiaalisena muutoskanavana.  Tätä menoa kannatus lähenee kovaa vauhtia sinisten lukemia. Sääli. Olisin odottanut Halla-aholta enemmän.
Samaa pelkään, vaikka en pidäkään kovin luotettavina kannatuslukuja, joihin ehkä nyt viittaat. Nyt pitäisi välittää kaikkia kanavia pitkin herätyshuuto persuille - tai oikeastaan jo hätähuuto. PS:n on aika herätä siihen, että on oppositiossa, ja alkaa tehdä täysillä oppositiopoliitiikkaa. Itse asiassa PS on olennaisimmissa ja kansaa kiinnostavimmissa kysymyksissä ainoa oppositiopuolue. PS:llä ei todellakaan ole varaa olla lunastamatta täysimääräisesti tätä asemaansa, josta se joutuu jo nyt maksamaan saamalla päälleen poliittisen eliitin ja massamedian vihan, halveksunnan ja loanheiton.

Tosin juuri nyt massamediakin on aika hiljaa PS:n suhteen, ilmeisesti siksi, että PS on aika hiljaa. Massamediassakin taidetaan aavistaa, että kaikki julkisuus toisinajattelijoille tuo näille kuitenkin mainetta, ja jos PS ei nyt itse hae mainetta, niin ei sitten sitä massamediakaan sille tarjoile.

En kyllä usko, että juuri tämä vanhahko paljastus on kovin käyttökelpoinen, koska Neuvostoliiton ja nykyisen EU- ja mokupropagandan samankaltaisuus on melko lailla jo yleistietoa niiden keskuudessa, jotka ylipäätään kykenevät tämän tosiasian tunnustamaan. Kaikkea mahdollisesti hyödyllistä tulee kuitenkin yrittää, ja voihan ollakin, että tästä tulisi iso juttu. Tästä pitää tehdä juuri niin iso juttu, kuin mihin tästä on. Samoin kaikista muistakin jutuista ja puheenaiheista, mistä voi saada jotain irti.
Maailma ja kaikki sen kulttuurit on kuin maalauspaletti useine kauniine väreineen, joilla kaikilla on oma ainutlaatuinen sävynsä. Jos sekoitetaan ne kaikki, ei yhtään väriä jää jäljelle, eikä yhtäkään väriä voida enää erottaa aikaansaadusta sotkusta. -Mohammed Rasoel

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 035
 • Liked: 91125
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Vs: Neuvostoliiton Suomea koskenut propagandasuunnitelma 1987-89
« Vastaus #13 : 14.11.2017, 20:47:18 »
OT
Etkö siis lukenut ko. pitkää dokumenttia jo eilen?  :P
Olin koko päivän sairaalassa testeissä ja röntgenissä. Sain kolme uutta lääkettä keuhkokuumeeseen, koska tulehdusarvot ja kuume jatkuvasti nousussa. Jos tämä selitys ei kelpaa, keksin paremman.   :flowerhat:
« Viimeksi muokattu: 14.11.2017, 20:48:56 kirjoittanut Lalli IsoTalo »
— Monikulttuuri ei ole yhteiseloa, vaan kulttuurien sotaa.
— Maahanmuutto ei ole hopealuoti, vaan niskalaukaus.
— Hiilineutraalisuus ei ole vetotekijä, vaan hirttosilmukka.
— Turvallisesta maasta tuleva tp-hakija on pummi
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa

siviilitarkkailija

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 17 170
 • Liked: 17593
 • covfefe
Vs: Neuvostoliiton Suomea koskenut propagandasuunnitelma 1987-89
« Vastaus #14 : 14.11.2017, 20:49:02 »
Lalli...tietokone heti kiinni ja nukkumaan! :flowerhat:
Maailmassa ei ole mitään muuta vakavaa asiaa kuin huumori...

Jorma M.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 250
 • Liked: 24316
 • "Mari Rantanen: Suomeen on turha tulla hillumaan."
Vs: Neuvostoliiton Suomea koskenut propagandasuunnitelma 1987-89
« Vastaus #15 : 14.11.2017, 20:51:09 »
Olen aivan varma, että tämä ketju nousee erittäin tärkeäksi. Niin tärkeäksi, että PS:n tulisi ehdottomasti ottaa tästä aiheesta koppi ja käyttää ko. dokumentin sisältöä EU-kriittiseen tiedottamiseensa. Jo Suomen itsenäisyyspäivän juhlavuonna.

Jos ja kun PS vaikenee tästäkin aivan valmiiksi tarjottimella eteen tuodusta (kiitos nim. akez:in) yhtälaisyyden osoituksesta Neuvostoliiton ja Eurostolliton välillä lienee kai selvä, miten jokaisen kansallismielisen suomalaisen tulisi suhtautua sellaiseen PS:ään.

Ei persut tästä koppia ota.  Pelkään pahoin, että persut voidaan pikku hiljaa unohtaa potentiaalisena muutoskanavana.  Tätä menoa kannatus lähenee kovaa vauhtia sinisten lukemia. Sääli. Olisin odottanut Halla-aholta enemmän.

Suomen Uutisten kautta, vaalimainonnassa ja vaalikampanjoinnissa. Niissä voisi luukuttaa. Muut kanavat ehkä vaikeita koska vastuumedia vastustaa persuja 100-0.
"On käynyt ilmi, että demokratia ja lehdistön vapaus ovat suurimpia niistä tyhjistä korulauseista, jotka milloinkaan ovat ihmismieltä sumentaneet".

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 111
 • Liked: 40268
Vs: Neuvostoliiton Suomea koskenut propagandasuunnitelma 1987-89
« Vastaus #16 : 14.11.2017, 20:56:40 »
Akez toimittaa jälleen!!!  :D :D :D

Lainaus
"Vastustetaan Lännen yrityksiä erkaannuttaa Suomea Neuvostoliitosta. "

En ole ihan varma saavutetaanko alkuperäistekstissä ja käännöksessä alkuperäisen ajatuksen idea täydellisesti, mutta tuo kyllä kuulostaa siltä kuin NL piti Suomea etupiirinään, tai enemmän. Ja suomettuneena me kyllä olimmekin osa henkistä Neuvostoliittoa, maa jota ei koskaan miehitetty, ja jonka asukkailla olivat suunnilleen samat vapaudet kuin länsieurooppalaisillakin.

Finlandization (Finnish: suomettuminen; Swedish: finlandisering; German: Finnlandisierung) is the process by which one powerful country makes a smaller neighboring country abide by the former's foreign policy rules, while allowing it to keep its nominal independence and its own political system.[1] The term literally means "to become like Finland" referring to the influence of the Soviet Union on Finland's policies during the Cold War.

Kohdassa käytetään sanaa (saada aikaan) отдаление, joka sanakirjan mukaan tarkoittaa: kauemmaksi siirtäminen, edentäminen, loitontaminen, etäännyttäminen, vieroittaminen, vieraannuttaminen. Laitoin sanakirjaa katsomatta kohtaan sanan erkaannuttaa. Se vastaa mielestäni ajatuksellisesti edellä mainittuja.
Euroopan kattava saksalaistutkimus: He suvaitsevat vain omaa suvaitsevaisuuttaan. Vasemmistolaiset ja vihreät ovat erityisen suvaitsemattomia toisin ajattelevia kohtaan, toisin kuin konservatiivit.

Mika

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 358
 • Liked: 10985
Vs: Neuvostoliiton Suomea koskenut propagandasuunnitelma 1987-89
« Vastaus #17 : 14.11.2017, 20:58:50 »
Olen aivan varma, että tämä ketju nousee erittäin tärkeäksi. Niin tärkeäksi, että PS:n tulisi ehdottomasti ottaa tästä aiheesta koppi ja käyttää ko. dokumentin sisältöä EU-kriittiseen tiedottamiseensa. Jo Suomen itsenäisyyspäivän juhlavuonna.

Jos ja kun PS vaikenee tästäkin aivan valmiiksi tarjottimella eteen tuodusta (kiitos nim. akez:in) yhtälaisyyden osoituksesta Neuvostoliiton ja Eurostolliton välillä lienee kai selvä, miten jokaisen kansallismielisen suomalaisen tulisi suhtautua sellaiseen PS:ään.

Ei persut tästä koppia ota.  Pelkään pahoin, että persut voidaan pikku hiljaa unohtaa potentiaalisena muutoskanavana.  Tätä menoa kannatus lähenee kovaa vauhtia sinisten lukemia. Sääli. Olisin odottanut Halla-aholta enemmän.

Suomen Uutisten kautta, vaalimainonnassa ja vaalikampanjoinnissa. Niissä voisi luukuttaa. Muut kanavat ehkä vaikeita koska vastuumedia vastustaa persuja 100-0.


Suomen Uutisia ei lue kukaan ja Halla-ahon Facebook-päivityksiäkään ei lue muut kuin kovimmat fanit ja kovimmat vastustajat.  Suuri yleisö voitaisiin tavoittaa helpoiten iskevällä ulkomainonnalla.  Se maksaa, mutta paljon enemmän maksaa se, jos persut putoaa alle 5 % puolueeksi. Sekin päivä voidaan vielä nähdä, jos tyyli ei nopeasti ja radikaalisti muutu.
"Nigerian poliisi on pidättänyt vuohen epäiltynä autovarkaudesta"

MW

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 24 275
 • Liked: 18453
 • Kiltti ja ystävällinen, mutta niin nuiva.
Vs: Neuvostoliiton Suomea koskenut propagandasuunnitelma 1987-89
« Vastaus #18 : 14.11.2017, 21:02:59 »
akez'ille hattu pois päästä datan louhinnasta. Löytäisi vielä ajan tutustua siihen.

Faidros.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 28 240
 • Liked: 25731
 • Blues for Allah
Vs: Neuvostoliiton Suomea koskenut propagandasuunnitelma 1987-89
« Vastaus #19 : 14.11.2017, 21:19:21 »
Jumalauta Akez, tämä oli parasta pitkään aikaan!  8)
Sääli, ettei tallaiset herätä mitään huomiota mediassa. >:(
Kun yksi ihminen kärsii harhasta, sitä sanotaan hulluudeksi. Kun monta ihmistä kärsii harhasta, sitä sanotaan uskonnoksi. -Robert M Pirsig-
Millainen luonne 2000-luvun mekaanikolla pitäisi olla,jotta hän sietäisi koneiden päälle kasattuja elektronisen hevonpaskan kerrostumia.
-Matthew B.Crawford-


akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 111
 • Liked: 40268
Vs: Neuvostoliiton Suomea koskenut propagandasuunnitelma 1987-89
« Vastaus #21 : 14.11.2017, 21:33:41 »
En kyllä usko, että juuri tämä vanhahko paljastus on kovin käyttökelpoinen, koska Neuvostoliiton ja nykyisen EU- ja mokupropagandan samankaltaisuus on melko lailla jo yleistietoa niiden keskuudessa, jotka ylipäätään kykenevät tämän tosiasian tunnustamaan. ...

Samoin kaikille noina aikoina eläneille oli melko selvää, että jokin tällainen NL:n "informaatiovaikuttamissuunnitelma" oli olemassa, sillä seuraukset ja viitteet oli helppo nähdä tavallisessa arkipäivän elämässä. Siten tässä ei ole kovin paljon ruutia, ainakaan enää. Asiakirja oli ilmeisesti tuolloin erittäin salainen lähinnä siitä syystä, että olisi ollut neuvostojohdolle erittäin noloa jäädä kiinni housut kintuissa ja vielä kirjallisesti todistettuna. Vastapuoli olisi heti tarttunut siihen kiinni. Niin kauan kun ei ollut todisteita oli mahdollista kiistää kaikki pyrkimykset vaikuttaa Suomeen propagandalla ja ideologisella työllä.

Sama muuten pätee nykyäänkin. Kaikki näemme mitä EU:ssa on sovittu. Sen voi päätellä seurauksista ja muista viitteistä, mutta niin kauan kuin ei ole mustaa valkoisella todisteena, niin kaikki voidaan kiistää. Voidaan käydä eipäs-juupas -väittelyä vaikka iäisyyksiin. Jos sopii vain suusanallisesti lyijyllä ja alumiinilla vuoratussa kopissa asioista, niin eipä sitä kukaan voi osoittaa, ellei henkilö itse paljasta asiaa.

Moni on jo oppinut varovaiseksi. Merkelin puhelinkin oli iso riski, sillä Obaman tiedustelupalvelu kuunteli sitä yötä päivää.
Euroopan kattava saksalaistutkimus: He suvaitsevat vain omaa suvaitsevaisuuttaan. Vasemmistolaiset ja vihreät ovat erityisen suvaitsemattomia toisin ajattelevia kohtaan, toisin kuin konservatiivit.

kelloseppä

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 087
 • Liked: 2899
Vs: Neuvostoliiton Suomea koskenut propagandasuunnitelma 1987-89
« Vastaus #22 : 14.11.2017, 22:29:49 »
En kyllä usko, että juuri tämä vanhahko paljastus on kovin käyttökelpoinen, koska Neuvostoliiton ja nykyisen EU- ja mokupropagandan samankaltaisuus on melko lailla jo yleistietoa niiden keskuudessa, jotka ylipäätään kykenevät tämän tosiasian tunnustamaan. ...

Samoin kaikille noina aikoina eläneille oli melko selvää, että jokin tällainen NL:n "informaatiovaikuttamissuunnitelma" oli olemassa, sillä seuraukset ja viitteet oli helppo nähdä tavallisessa arkipäivän elämässä. Siten tässä ei ole kovin paljon ruutia, ainakaan enää. Asiakirja oli ilmeisesti tuolloin erittäin salainen lähinnä siitä syystä, että olisi ollut neuvostojohdolle erittäin noloa jäädä kiinni housut kintuissa ja vielä kirjallisesti todistettuna. Vastapuoli olisi heti tarttunut siihen kiinni. Niin kauan kun ei ollut todisteita oli mahdollista kiistää kaikki pyrkimykset vaikuttaa Suomeen propagandalla ja ideologisella työllä.

Sama muuten pätee nykyäänkin. Kaikki näemme mitä EU:ssa on sovittu. Sen voi päätellä seurauksista ja muista viitteistä, mutta niin kauan kuin ei ole mustaa valkoisella todisteena, niin kaikki voidaan kiistää. Voidaan käydä eipäs-juupas -väittelyä vaikka iäisyyksiin. Jos sopii vain suusanallisesti lyijyllä ja alumiinilla vuoratussa kopissa asioista, niin eipä sitä kukaan voi osoittaa, ellei henkilö itse paljasta asiaa.

Moni on jo oppinut varovaiseksi. Merkelin puhelinkin oli iso riski, sillä Obaman tiedustelupalvelu kuunteli sitä yötä päivää.

Rohkenen olla osin eri mieltä.

Kyllä kai PS:n ulospäin suuntautuvan viestinnän ensisijainen tarkoitus on yhä valistaa tietämättömiä ja vastentahtoisesti ymmärtäviä sieluja eikä vahvistaa jo yleistietietoonsa tälläista sisästäneitä. Yhtäläisyyksien osoittaminen on eräs tehokas yleinen vaikuttamistapa.

Hommassakin koko ajan toistuvasti monet toistavat, että suunnitelmallinen salaliitto on mahdottomuus, ettei tämmöisiä kukaan voi suunnitella kaikessa hiljaisuudessa ryssimättä hommaa. Mm. ko asiakirja osoittaa ainakin sen, että kova oli pyrkimys suunnitelmalliseen vaikuttamiseen silloin. Miksei ei nytkin?

Venäjän trolli -narratiivin papukaijojen tulisi tämän asiakirjan valossa selittää se, millä perusteilla EU:n vaikuttamiskeinot ovat erilaisia kuin NL:n vastaavat. Yhtäläisyys siis pitäisi todistaa vääräksi. Nythän todistamisvastuu on ollut yksin EU-kriittisillä.

Totta kai ko. asiakirjan sisältö oli yleinen NL:n normi silloin ja EU:n normi nyt. Mutta en todellakaan usko, että nykyisiä ylimmän poliittisen johdon sopimuksia tehdään ilman tarkkaa dokumentaatiota ja etukäteissuunnitelmia dokumentteineen. (Kulloinkin käytetty tallennusväline onkin jo sitten aivan eri asia). Tuskinpa poliittinen ylin johto luottaa maailmassa vieläkään toisiinsa, piilossa pysytteleviin taustavaikuttajiinsa tai alaisiinsa yhtään sen enempää kuin NL:n politbyroon väki toisiinsa, piilossa pysytellyihin taustavaikuttajiinsa tai alaisiinsa. Keksinäinen epäluottamus lienee varsin hyvin kestänyt aikaa sellaisessa seurassa.

Pysyn vahvasti kannassani, että PS saisi mokomasta ammuksia runsaasti; varsinkin yhdistämällä muutamia pisteitä muihin tietoihin ja miettimällä askelmerkit etukäteen, miten tämäkin asiakokonaisuuspallo puretaan systemaattisesti tehokkaimmalla mahdollisella tavalla sopivissa paloissa suurelle yleisölle.

Siis: Ensisijaiselle kohteelle tulee osoittaa suunitelmallisuus ja yhtäläisyys ja vaatia vastapuolta kiistämiseen sijaan todistamaan toisin.

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 111
 • Liked: 40268
Vs: Neuvostoliiton Suomea koskenut propagandasuunnitelma 1987-89
« Vastaus #23 : 15.11.2017, 00:11:10 »
Laitetaan tänne vielä linkki toiseen Bukowskin arkistosta löytyvään entisen Neuvostoliiton johdon salaiseen dokumenttiin, jonka aiheena oli propagandatoiminnan organisointi Puolassa solidaarisuus-ammattiliiton aikoihin.

Eräistä lisätoimista propagandan ja vastapropagandan organisoimiseksi Puolan tapahtumien johdosta
Euroopan kattava saksalaistutkimus: He suvaitsevat vain omaa suvaitsevaisuuttaan. Vasemmistolaiset ja vihreät ovat erityisen suvaitsemattomia toisin ajattelevia kohtaan, toisin kuin konservatiivit.

no future

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 700
 • Liked: 2235
Vs: Neuvostoliiton Suomea koskenut propagandasuunnitelma 1987-89
« Vastaus #24 : 15.11.2017, 00:19:43 »
Mikäli nyt oikein käsitin, niin näitä "papereita" on ollut tuolla sivustolla ainakin vuodesta 1999 asti? Ihmeen vaisuja tuloksia antoi goolettelu kuitenkin. Kai näitä nyt jossain luulisi käytetyn ja siteeratun, jos jotain uutta ja ennennäkemätöntä sisältöä on?

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 111
 • Liked: 40268
Vs: Neuvostoliiton Suomea koskenut propagandasuunnitelma 1987-89
« Vastaus #25 : 15.11.2017, 00:27:13 »
MV-lehden juttu EU:n suunnitelmista. Näitä toimia on hyvä verrata noihin jo nurin keikahtaneen Neuvostoliiton hankkeisiin.

Lainaus
Euroopan komissio asettaa korkean tason asiantuntijaryhmän valeuutisten torjunnan tehostamiseen

Euroopan komissio on maanantaina 13.11.2017 käynnistänyt valeuutisia ja verkossa olevaa disinformaatiota koskevan julkisen kuulemisen sekä perustanut ”korkean tason asiantuntijaryhmän”, jossa on edustettuina tiedemaailma, verkkoalustat, uutismedia ja kansalaisjärjestöt.


MV-lehti 14.11.2017 linkki juttuun

”Kansalaisille välineet tunnistaa valeuutiset”

Euroopan komissio kertoo, että julkisen kuulemisen ja ”korkean tason asiantuntijaryhmän” työ edesauttavat EU-strategian kehittämistä valeuutisten levittämistä vastaan. Tämä strategia on tarkoitus esittää keväällä 2018.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans tähdentää, että

”Meidän on annettava kansalaisillemme välineet, joilla voidaan tunnistaa valeuutiset, parantaa luottamusta verkossa olevaan tietoon ja hallita vastaanottettua tietoa”.

Euroopan komission saaman käsityksen mukaan nykyinen tilanne on hämmentävä, koska verkossa kaikki tieto ei ole luotettavaa. Saatavilla olevan tiedon tulisi olla sekä Brysselin poliittisten päättäjien että kansalaisten parantuvan yhteisymmärryksen mukaisesti luotettavaa. Silloin kansalaisten luottamus myös vahvistuu Brysselin päättäjiin ja EU:n tulevaisuuteen.

Poliittisesti epäkorrekti uutisointi kuriin

Kansalaisia, sosiaalisen median foorumeja, uutistoimistoja (lähetystoiminnan harjoittajat, painettu media, tietotoimistot, verkkoviestimet ja ”faktantarkistajat”), tutkijoita ja viranomaisia pyydetään esittämään näkemyksiään julkisessa kuulemisessa helmikuun puoliväliin asti.

Euroopan komissio haluaa saada vastauksen vakavan ongelman laajuuteen eli siihen, miten kansalaiset ovat tietoisia tiettyjen uutisten luokittelusta ”valeuutisiksi” ja ”disinformaatioksi”. Lisäksi etsitään arvioita toimenpiteistä, joilla voidaan puuttua foorumeiden, uutismediayhtiöiden ja kansalaisjärjestöjn vastuun tehostamiseksi valeuutisten leviämisen torjumiseksi.

Euroopan komissio ilmoittaa nimenomaisesti, että poliittisen sisällön kannalta epäkorrekti uutisointi tahdotaan kuriin ja vahvistaa tällä tavalla luottamusta:

”Kuuleminen koskee ainoastaan verkossa olevaa valeuutisointia ja disinformaatiota, jonka sisältö ei sinänsä ole laitonta”.
(...)
Euroopan kattava saksalaistutkimus: He suvaitsevat vain omaa suvaitsevaisuuttaan. Vasemmistolaiset ja vihreät ovat erityisen suvaitsemattomia toisin ajattelevia kohtaan, toisin kuin konservatiivit.

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 111
 • Liked: 40268
Vs: Neuvostoliiton Suomea koskenut propagandasuunnitelma 1987-89
« Vastaus #26 : 15.11.2017, 20:23:36 »
Käänsin myös loput näistä toimenpiteistä.

Lainaus
9. Tulee aloittaa "Sovetskaja zhenshtshina" (Neuvostonainen) -lehden julkaiseminen suomenkielellä ja myös lisätä artikkelien vaihtoa NL:n ystävyyskaupunkien ja Suomen lehdistön välillä. Huomioiden informaatiotilanne Suomessa, sekä myös porvarillisten julkaisujen kilpailu, ryhdyttävä perustavaa laatua oleviin toimiin kaikkien Suomeen levitettävien suomenkielisten aikakausjulkaisujen sisällön, muotoilun ja poligrafisen toteutuksen kehittämiseksi, mukaan lukien Karjalan autonomiseen neuvostotasavaltaan suunnatut julkaisut.

- 1987, vastuussa: NL:n Goskomizdat, Sovetskaja Sojuz ja Sovetskaja zhenshtshina -lehtien toimitukset, APN, Kommunistisen puolueen Karjalan aluekomitea, Komsomolin keskuskomitea

10. Tulee systemaattisesti julkaista neuvostojulkaisuissa laadukasta, hyvin argumentoitua materiaalia, erityisesti meidän näkökulmaamme Suomen ulkopolitiikasta, operatiivisia vastapropaganda-artikkeleja, sekä myös informaatiota Suomen toimien myönteisistä puolista, joista meillä on siellä hyödyllistä kokemusta, sekä myös kapitalistisen yhteiskunnan ongelmista - työttömyys, elinkustannusten nousu, USA:n massakulttuurin ylivalta jne.

- Koko periodi, vastuussa: Kaikki joukkotiedotusvälineet

11. Huomioiden Suomessa ilmenneen suuren kiinnostuksen talouden perestroikaan ja NL:n ulkotaloudellisiin yhteyksiin tulee vahvistaa huomiota Suomessa tehtävän informatiivis-propagandistisen työn sosiaalis-taloudellisiin aspekteihin ja sitoa ne tiiviisti tehtäviin neuvosto-suomalaisen kauppa- ja talousyhteistyön edelleen kehittämiseksi (tuotantoyhteistyö, kompensaatiosopimukset, yhteisyritykset). Tässä yhteydessä tulee lähettää Suomeen propagandaryhmä, joka koostuu pätevistä ja ulkomailla tunnetuista neuvostotiedemiehistä ja talouden, ulkomaankaupan ja kansainvälisen taloudellisen yhteistyön spesialisteista. Tätä tarkoitusta varten tulee käyttää Suomessa organisoitavaa "Ekonomitsheskaja Gazetan" ja Suomen talouspiirien "Kauppalehden" seminaaria.

- 1987, vastuussa: NL:n tiedeakatemia, ulkomaankauppaministeriö, NL:n Goskomtrud, TASS, APN, Sovetskij Sojuz -lehti

12. Tulee ratkaista kysymys neuvostotiedemiesten tutkimuksen "V. I. Lenin ja Suomi" (Politizdat 1987) julkaisemisesta venäjän- ja suomenkielellä. Tulee jatkaa yhteistyötä "Weilin Göösin" kanssa M. S. Gorbatshovin artikkeleja ja puheita koskevan toisen kokoelmateoksen, sekä myös neuvosto-suomalaisen yhteistyön kehitystä koskevan teoksen, julkaisemiseksi. Tulee tutkia myös kysymystä julkaista suomalaisten kustantamojen kanssa yhteinen U. K. Kekkosen muistelmia koskevaa kirjaa suomeksi ja venäjäksi. Tulee varautua seuraavien kirjojen julkaisuun: "NL ja Suomi" (Mysl, 1988), "Suomen historian piirteitä" (Nauka, 1988), "Nyky-Suomi" (Polizdat, 1989) ja "Suomi II maailmansodassa" (Lenizdat, 1989).

- Koko periodi, vastuussa: NL:n kommunistisen puolueen propagandaosoato, NL:n kommunistisen puolueen keskuskomitea, NL:n Goskomizdat, NL:n tiedeakatemia

13. Tulee määritellä suunnitelmia Neuvostoliiton yhteiskunnallis-poliittisen ja taiteellisen kirjallisuuden julkaisemiseksi suomenkielellä Neuvostoliitossa ja Suomessa huomioiden suomalaisten kirjamarkkinoiden kysyntä ja konjunktuurit. Tulee laajentaa neuvostojulkaisutalojen "Progress", "Raduga", "Mir”, ”Russkij jazyk", yhteistyötä suomalaisten julkaisutalojen kanssa. Tulee varautua Eestin neuvostotasavallan julkaisemien suomenkielisten kirjanimikkeiden lisääntymiseen. Tulee varautua "Raduga" julkaisutalon suomenkielisen toimituksen perustamiseen. Tulee ryhtyä toimiin Suomeen tarkoitettujen neuvostokirjallisuuden teosten poligrafisen ja muotoilullisen toteutuksen tason huomattavaan parantamiseen. Tulee julkaista Neuvostoliitossa Suomen progressiivisten kirjailijoiden kokoelmateos.

- 1987-1988, vastuussa: NL:n Goskomizdat, Yleisliittolainen tekijänoikeustoimisto, Mezhdunarodnaja kniga

14. Tulee perusteellisella tavalla parantaa käytäntöjä neuvostoaikakauslehtien, kirjallisuuden ja äänilevyjen levittämiseksi ja mainostamiseksi paikallisen kirjakauppaverkosto, julkisten kirjastojen ja muiden kanavien kautta. Tulee laajasti harjoittaa kirjailijoiden ja taiteilijoiden lähettämistä Suomeen näiden siellä julkaistavien teosten ilmestyessä. Tulee estää käytäntö lähettää Suomeen kirjallisuutta, joka sisällöltään, muotoilultaan ja poligrafiselta toteutukseltaan ei voi olla kiinnostavaa suomalaiselle lukijalle.

- Koko periodi, vastuussa: Mezhdunarodnaja kniga, NL:n Goskomizdat, APN, NL:n kulttuuriministeriö, taiteilijaliitot

15. Tulee julkaista Suuren Lokakuun 70-vuotispäivien ja Suomen itsenäisyyden 70-vuotispäivien yhteydessä neuvosto-suomalaisen "Mir i my" (Maailma ja me) -lehden erikoisnumero sisältäen Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomitean pääsihteeri M. S. Gorbatshovin ja Suomen presidentti M. Koiviston tervehdykset lukijoille, sekä tulee myös tehdä yhteistyötä suuren suomalaisen kuvalehden "Apun" kanssa erikosnumeron julkaisemiseksi. Tulee tutkia mahdollisuutta valmistella jonkun NL:n johtajan haastattelu Suomen johtavissa lehdistöorganisaatioissa ja Suomen johtajan haastattelua jossakin johtavassa neuvostolehdessä.

- 1987, vastuussa: Propagandaosasto, NL:n kommunistisen puolueen keskuskomitean kansainvälinen osasto, APN

16. Tulee tutkia mahdollisuutta viedä ryhmä suomalaisia journalisteja Kuolan niemimaalle ja vierailulle sotalaivoilla, ja järjestää heille keskustelutilaisuus Neuvostoliiton laivaston ja Jäämeren laivaston (Severomorflot) kanssa.

- 1987, vastuussa: NL:n kommunistisen puolueen keskuskomitean propagandaosoasto, NL:n puolustusministeriö, APN

17. Tulee ryhtyä toimiin neuvostoelokuvien levittämiseksi suomalaisille elokuva- ja videomarkkinoille. Tulee parantaa elokuvavalikoimaa huomioiden tämän markkinan ominaispiirteet, joita dominoi Lännen tarjonta, ennen kaikkea amerikkalaiset elokuvatuotteet. On otettava käytännöksi parhaiden neuvostoelokuvien ensi-iltojen järjestäminen, joihin osallistuvat sen tekijät, tulee parantaa mainostusta. Tulee parantaa säännöllistä korkean luokan taiteellisten ja dokumenttielokuvien lähettämistä Helsingin NL:n kulttuuri- ja tiedekeskuksessa esitettäväksi korvauksettoman käytön periaatteella. Tulee julkaista dokumenttielokuvia neuvosto-suomalaisten suhteiden muodostumisesta ja kehityksestä sodan jälkeisellä kaudella (1988), "Lenin ja Suomi" (1990), O. V. Kuusisesta ja T. Antikaisesta (1989).

- Koko periodi, vastuussa: NL:n Goskino, NL:n elokuvantekijäliitto

18. Lähetettäessä Neuvostoliiton taiteilijakollektiiveja ja esiintyjiä Suomeen kulttuurivaihdon puitteissa, ja myös taidenäyttelyiden yhteydessä tulee huomioida ei vain korkeasti koulutettujen katsojien intressit, vaan myös laajat kansankerrokset. Tämän johdosta tulee laajentaa tunnettujen kansantaiteilijakollektiivien, estradiesiintyjien, mukaan lukien parhaiden jazz-musiikkiyhtyeiden, Suomessa suosittujen taiteilijoiden, kirjailijoiden ja runoilijoiden lähettämistä. Tulee parantaa Suomeen levitettävien neuvostoäänilevyjen valikoimaa ja laatua, mm. myymällä lisenssejä suomalaisille tahoille. Tulee varmistaa oikea-aikainen mainonta käyttäen kaikkia kanavia, mm. suomalaisia joukkotiedotusvälineitä, video- ja äänilevystudioita jne.

- Koko periodi, vastuussa: NL:n kulttuuriministeriö, NL:n kirjailijaliitto, APN, TASS

19. Ryhdytään toimiin "Neuvostoliitto-Suomi" ja "Suomi-Neuvostoliitto" -seurojen auktoriteetin ja roolin nostamiseksi neuvosto-suomalaisen yhteistyön kehittämisessä. Tätä varten tulee mahdollistaa niiden suorittamien toimenpiteiden joukkoluonteisuuden lisääminen järjestämällä niille selkeää propagandaa massatiedotusvälineiden kanavia pitkin. Tulee tarkkaavaisesti ja operatiivisesti reagoida suomalaisten tahojen pyyntöihin ja haluihin saada lähetetyksi Suomeen delegaatioita, luennoijia, näyttelyitä, informatiivis-propagandistista materiaalia jne. Tulee laajentaa NL:n ja Suomen ystävyyskaupunkien yhteyksiä huomioiden suomalaisten tahojen toiveet. Veljesyhteyksien tehokkuuden nostamiseksi tulee pitää Moskovassa tämän kaltaiseen yhteistyöhön Suomen kanssa osallistuvien kaupunkien edustajien neuvottelukokous.

- 1988, vastuussa: NL:n ystävyysyhdistykset, APN, NL:n Goskomizdat, NL:n kommunistisen puolueen alue- ja piirikomiteat

20. Tulee valmistella Suomen nuorisoa koskeva pitkän tähtäimen työsuunnitelma. Tässä tulee päättävästi raivata tieltä formalismiin ja sabluunoihin, "organisointiin", liittyvät ilmiöt ja ottaa huomioon kaikkein laajimpien nuorisopiirien vetämisen mukaan tähän työhön. Tulee mahdollistaa kummankin maan nuorison uusien yhteysmuotojen syntyminen, mm. korkeakoulujen ja koulujen välisillä suorilla yhteyksillä, ammatillisin, taiteellisin intressein jne. Tulee avustaa "Suomi-Neuvostoliitto seuran" tuottaman "Tunne naapuri" ohjelman toteuttamisessa toimittamalla suomalaisille erilaista materiaalia Neuvostoliitosta ja neuvostonuorisosta, mukaan lukien videonauhoitteita. Tulee aktivoida yhteistyötä Suomen koulutusministeriön kanssa osastojen kehittämiseksi suomalaisiin oppikirjoihin koskien Neuvostoliiton historiaa ja nykyelämää. Huomioiden urheilun suosio Suomen nuorison keskuudessa tulee laajasti kutsua Suomen koululaisia osallistumaan turnajaisiin kuten "Kozhanyj mjatsh" (nahkapallo), "Zolotaja Shajba" (kultainen maali). Tulee lisätä propagandapalautetta neuvostourheilijoiden Suomen matkoista.

- Koko periodi, vastuussa: Komsomolin keskuskomitea, NL:n ?, NL:n ystävyysyhdistykset, NL:n kasvatusministeriö, NL:n Goskomsport, TASS, ANP

21. Tulee kehittää neuvostoliittolaisten yhteiskunnallisten organisaatioiden suhteita suomalaisten eri poliittisten suuntauksien yhteiskunnallisten, ammatillisten ja taiteellisten organisaatioiden kanssa.

- Koko periodi, Kansainvälinen osasto, NL:n kommunistisen puolueen keskuskomitean kulttuuriosasto, NL:n yhteiskunnalliset ja taiteelliset organisaatiot

22. Tulee luoda ohjelmakompleksi venäjänkielen opiskelun laajentamiseksi Suomessa kouluissa, korkeakouluissa ja yhteiskunnallisten organisaatioiden kautta.

- I puolivuosi 1987, vastuussa: NL:n korkeakouluministeriö, NL:n kasvatusministeriö, NL:n Goskomizdat

23. Tulee kohottaa delegaatiovaihdon ja turistiyhteyksien tehokkuutta propagandatarkoituksia varten. Tulee kiinnittää erityistä huomiota suomalaisissa auditorioissa keskustelutilaisuuksiin osallistuvien delegaatioiden jäsenten ja neuvostoturistien valmentamiseen. Tulee antaa Suomeen matkustaville neuvostokansalaisille tarvittavaa propagandamateriaalia. Tulee parantaa työtä Neuvostoliittoon tulevien suomalaisten turistien keskuudessa: Tulee helpottaa ja kehittää heidän rajanylitystään ja tullitarkastuksia, tulee parantaa majoittaumista ja palvelua hotelleissa, ekskursiopalveluja, kulttuuriohjelmia. Pidetään välttämättömänä toteuttaa kaikille suomalaisille turistikategorioille tapaamisia neuvostoliittolaisissa työkollektiivissa, tutustumista Neuvostoliiton saavutuksiin tieteen ja tuotannon eri osa-alueilla, sekä yhteiskunnallisella kentällä. Tulee laajentaa painoksia ja vastaavan suomenkielisen kirjallisuuden levittämistä suomalaisille turisteille, mm. matkaoppaat ja myös dokumenttielokuvat suomenkielisin tekstityksin. Tulee lisätä huomiota työ- ja elinolosuhteisiin, suomalaisten työläisten ja spesialistien kulttuuripalveluihin, harrasteisiin NL:n kohteissa, on voimistettava heidän keskuudessaan tehtävää poliittista työtä.

- Koko periodi, vastuussa: NL:n Goskominturist, NL:n KGB, Yleisliittolainen ammattiliittojen keskuskomitea, Kansainvälisen nuorisoturismin toimisto Sputnik, APN, Yleisliittolainen yhteisö "Znanie", Neuvostotasavaltojen kommunistipuolueiden keskuskomiteat, NL:n kommunistisen puolueen alue- ja piirikomiteat, NL:n ministerineuvoston valtiollisen tullitarkastuksen päähallinto 

24. Tulee lisätä neuvostovalmentajien lähettämistä Suomeen tekemään työtä pitkäaikaisin sopimuksin. Suomalaisten urheiluseurojen pyyntöjen mukaisesti otetaan Neuvostoliitossa vastaan heidän joukkueitaan kaupalliselta pohjalta harjoittelemaan NL:n Goskomsportin kohteissa. Laajennetaan nykyisiä kaupallisia toimia, perustetaan yhteinen neuvosto-suomalainen yritys (Amer oy:n kanssa). Helsingissä pidettävän Neuvostoliiton kauppa- ja teollisuusnäyttelyn aikana lähetetään Suomeen urheilujoukkue. Pidetään myös tarkoituksenmukaisena aktivoida urheilukontakteja paikallisten yhteyksien kautta, mm. raja-alueilla ja kummankin maan ystävyyskaupunkien välillä.

- Koko periodi, vastuussa: NL:n Goskomsport

EDIT korjattu typoja       
« Viimeksi muokattu: 15.11.2017, 20:42:48 kirjoittanut akez »
Euroopan kattava saksalaistutkimus: He suvaitsevat vain omaa suvaitsevaisuuttaan. Vasemmistolaiset ja vihreät ovat erityisen suvaitsemattomia toisin ajattelevia kohtaan, toisin kuin konservatiivit.

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 111
 • Liked: 40268
Vs: Neuvostoliiton Suomea koskenut propagandasuunnitelma 1987-89
« Vastaus #27 : 15.11.2017, 20:34:42 »
Teoriasta käytäntöön. Helsingin sanomat näyttää kuinka propagandaa tehdään nykyään.

Lainaus
Turvapaikkapäätöstä odottava Sharif Qaderi potkaistiin ulos ryhmäkodista kun hän täytti 18 vuotta – Sitten itähelsinkiläinen lapsiperhe otti hänet luokseen asumaan

Helsinkiläisen kummiperheen mielestä on Suomelta oman oksan sahaamista lähettää takaisin alaikäisenä tulleita, joihin on käytetty eniten yhteiskunnan rahaa ja aikaa.


HS 15.11.2017

Shortseihin ja mustaan huppariin pukeutunut Sharif Qaderi istuu keittiönpöydän ääressä itähelsinkiläisessä rivitaloasunnossa ja hörppii teetä Arabian muumikuvioisesta mukista. Nuori mies vaikuttaa hieman ujolta ennen kuin pääsee kertomaan tarinaansa.
(...)

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005449182.html?utm_campaign=tf-HS&utm_term=2&utm_source=tf-other&share=3c047d9b489d528086a0c6fe39a33213[/url]

Jutun kommenttipalsta taas osoittaa, että propaganda ei uppoa edelleenkään. Mikä siis neuvoksi? Propagandan lisääminen ja tehostaminen, vai kommenttipalstan sulkeminen ja yleisön vaientaminen?
Euroopan kattava saksalaistutkimus: He suvaitsevat vain omaa suvaitsevaisuuttaan. Vasemmistolaiset ja vihreät ovat erityisen suvaitsemattomia toisin ajattelevia kohtaan, toisin kuin konservatiivit.

Uimakoulutettava

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 132
 • Liked: 4318
 • Kukkahattubingoava kristitty eli väärämielinen VHM
Vs: Neuvostoliiton Suomea koskenut propagandasuunnitelma 1987-89
« Vastaus #28 : 16.11.2017, 00:22:24 »
Olen aivan varma, että tämä ketju nousee erittäin tärkeäksi.

Ei persut tästä koppia ota. Pelkään pahoin, että persut voidaan pikku hiljaa unohtaa potentiaalisena muutoskanavana.  Tätä menoa kannatus lähenee kovaa vauhtia sinisten lukemia. Sääli. Olisin odottanut Halla-aholta enemmän.

Eikun johan Halla-aho puheenjohtajakampanjansa aikana oppi, että "puolueen yhtenäisyyttä" eli Sampo Terhoa tulee vaalia kuin kukkaa kämmenellä ja Hommaforumiin sekä omaan Scriptaan ottaa etäisyyttä... :roll:

Vaikka ihan vielä mokutusfarssia vastustavat suomalaiset eivät Perussuomalaisia erityisen laajasti tuekaan eli luottamusta ei ole, niin ei se mitään, Perussuomalaisten epävirallinen facebook-kampanjapäällikkö, kändispastor Ruth Närhi voi varmaan auttaa. Ehkä vika on voitelussa?
"Taisi Merkel todeta tuossa keskustelussa lainaten edeltäjiään, että joka unohtaa EU-projektin, pitäisi käydä sotilaiden haudoilla sitä muistelemassa" :flowerhat:

Päälahjoittaja Sipilä

"Teko oli rikos ja siinä käytettiin väkivaltaa. Uhriksi otettua naista sormeiltiin vaatteiden alta. Ja siinä kaikki."

Dr. Kemppinen

dothefake

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 36 931
 • Liked: 23038
 • Imaaminoloinen kaktuslakkisetä. Rutinuiva.
Vs: Neuvostoliiton Suomea koskenut propagandasuunnitelma 1987-89
« Vastaus #29 : 16.11.2017, 00:27:49 »
Muistatte varmaan Valittujen palojen vastineen, Maailma ja me-lehden. Valittujen palojen propaganda upposi minuun lapsena, mutta M&M oli niin paksua, että alle kymmenvuotiaana ne jutut olivat mielestäni valetta.
”Oma kansa ensin” -ajattelu on vahingollista.
-Tytti Tuppurainen