Kirjoittaja Aihe: 2017-11-06 Italia: Miljardi ilmastopakolaista vuonna 2050 - G7-maat Milanossa  (Luettu 3949 kertaa)

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 176
 • Liked: 40504
Milanossa pidetään näinä päivinä G7-maiden terveysministerien kokous. Asialistalla ilmastomuutosta ja pakolaisuutta. Italialaislehden juttu.

Lainaus
"Miljardi pakolaista vuonna 2050"

G7 terveysministerien apokalyptiset skenaariot


Gli occhi della guerra 6.11.2017 juttu italiaksi

Global warming, globaali ilmaston lämpeneminen. Nämä sanat maalaavat kolmannen vuosituhannen ihmisten kollektiiviseen tajuntaan Hollywoodin katastrofielokuvien parhaiden perinteiden mukaisia apokalyptisiä näkymiä. Emme puhu nyt siitä onko ihmisen toiminta ainoa tekijä, joka on käynnistänyt tämäntyyppisen maapallon ilmastonmuutoksen: Tiedeyhteisö on jo vuosien ajan ryhmittynyt suurelta osin tämän teesin taakse lukuun ottamatta muutamia "harhaoppisia", jotka pitävät ihmisen toimien merkitystä huomattavasti muita tekijöitä (auringon aktiviteetti, kiertoradan syklit jne. jne.) vähäisempänä ja tämä riittänee avaamaan pitkä filosofisen sivupolun aiheeseen missä määrin ihminen voi katsoa olevansa "universumin keskipiste", oli kyse sitten hyvästä tai pahasta, mutta nyt ei ole oikea hetki tälle. Myös Alfred Wegener, joka vuonna 1912 muotoili teorian mannerliikunnoista, joka nykyään on hyväksytty geotieteen periaatteeksi, oli "harhaoppinen", joka kulki vastoin silloisen tiedeyhteisön ajattelun valtavirtaa (ja joutui siksi hyljeksityksi).

Se mikä meitä kiinnostaa on analysoida kansainvälisen politiikan toimijoiden pelkäämiä seurauksia. Tässä piirissä on jo vuosien ajan yritetty "laittaa jarruja" - sikäli kun se on ylipäätänsä mahdollista - ilmastonmuutokselle.

Milanossa pidetään näinä päivinä G7 terveysministerien kokous ja asialistalla on myös keskustelu Lancet Countdown -raportista, joka ennustaa ilmastopakolaisia olevan miljardi vuonna 2050. Kyse on muuttoliikkeestä, joka eräiden dokumenttien (Oxfam Internationalin raportti) olisi jo meneillään: Tänä vuonna tammikuusta syyskuuhun noin 15 miljoonaa henkilöä - joista 14 miljoonaa vähätuloisia - on joutunut pakenemaan omista kodeistaan päästäkseen suojaan äärimmäisiltä sääilmiöiltä.

Tässä tulee tehdä sivuhuomautus seikasta, jonka vallitseva yleinen näkemys - myös journalistinen - unohtaa: Sää ei ole ilmasto.

Äärimmäisiä sääilmiöitä on esiintynyt aina ihmiskunnan historiassa, myös ennen kuin lämpötiloja ja sademääriä alettiin mitata systemaattisesti. Otetaan esimerkiksi oma maamme: Trombit, myrskyt, rankkasateiden aiheuttamat tulvat - ns. "vesipommit", yllätystulvat - raekuurot ja muut tilapäiset enemmän tai vähemmän katastrofaaliset ilmiöt ovat aina olleet osa Italian ilmastoa, erityisesti Lombardiassa. Tätä ei totea joku tavanomainen "Facebookissa loppututkintonsa suorittanut", vaan arvostettu Lombardian meteorologinen keskus (Centro Meteo Lombardo), joka muutama kuukausi sitten totesi median Lombardiaan iskeneiden myrskyjen johdosta synnyttämästä tunnekuohusta, että "on olemassa historiallisia kirjoituksia, jotka kertovat - paikan ja ajankohdan mainiten - viime vuosisatojen aikaisista vieläkin pahemmista sääilmiöistä ja jotkut näistä kertomuksista ovat peräisin aina Rooman ajoilta. Vielä muutama vuosikymmentä sitten kuolemat ja tuhot laajassa mittakaavassa olivat väistämättömiä olotiloja, joista kerrottiin myös jälkipolville. Kyse oli tulvan alle jääneistä alueista tai vuoren rinteen sortumisesta, joka saattoi aiheuttaa muutaman paimenen menetyksen lisäksi vain eläinvahinkoja. Ne olivat tapauksia, jotka eivät koskaan päätyneet koko maan kronikoihin". Median näkyvyyteen liittyy se ongelma, että se lisää tapahtuman saamaa huomiota ja saattaa kärjistää sen äärimmilleen, jolloin sitä aletaan pitää elintärkeänä ongelmana. Sääkatastrofien tapaushistoria, sellaisena kun CML raportoi siitä, on täynnä yksittäistapauksia, jotka tänä päivänä olisivat "käsittämättömiä onnettomuuksia".

"Yksi pääskynen ei tee vielä kevättä" sanotaan viitaten Italian ja Lombardian tapaukseen, mutta tässä tapauksessa näin sanoo myös arvostettu amerikkalainen ilmasto- ja meritutkimusinstituutti NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), joka on raporoinut, että USA:han sodan jälkeen vuosittain iskeneiden pahojen tornadojen (>EF3) frekvenssi on osoittanut lievää laskevaa tendenssiä tähän päivään asti. Samoin World Meteorological Organization (WMO) myöntää hallitusten väliselle ilmastopaneelille (Panel on Climate Change (IPCC)) laatimassaan raportissaan "Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation. Summary for policymakers" pitkiä ajanjaksoja koskevien tilastojen suhteellisen heikkouden ja vähäisen maailmanlaajuisen todistusvoiman pyrittäessä osoittamaan äärimmäisten ilmiöiden intensiteetin tai frekvenssin lisääntymistä.

Mitä tämä tarkoittaa? Mitä on muuttunut? Koska ihmisten siirtyminen paikasta toiseen on jo nyt tosiasia ja havaitaan valtaosan lähteneen alikehittyneistä tai ainakin taloudeltaan jälkeenjääneistä maista, niin ilmastosiirtolaisuuden mallilla ei ole silloin enää paljoa selitysvoimaa. Jos voimme pitää varmana, että yllättävä kuivuus pakottaa väestöä siirtymään maaseudulta kaupunkiin - maan sisäisen muuttoliikkeen muodossa -, kuten on tapahtunut Syyriassa, niin kuitenkaan ei ole kovin selvää miksi tulva tai myrsky pakottaisi miljoonia tai jopa satoja miljoonia ihmisiä lähtemään maistaan kohteenaan Eurooppa. Italia on maa, jossa vallitsee jatkuva vakava hydrogeologinen uhka ja näin on ollut aina, ja silti tuhansien italialaisten muuttoa Amerikkaan ja Pohjois-Eurooppaan eivät aiheuttaneet äärimmäiset sääilmiöt - joiden olemme jo osoittaneet olleen pysyvä historiallinen olotila -, vaan taloudelliset tekijät; lisäksi erilaiset raportit osoittavat, kuinka nämä väitetyt "ilmasto"syyt koskevat melkein pelkästään Afrikan mannerta, sisältäen muutamia poikkeuksia Aasiasta (Bangladesh, Nepal) ja Oseaniasta (Fiji). Ovatko siis Eurooppa ja Amerikka immuuneja ilmaston muutoksille? Eikö pidäkään paikkansa, että trooppiset syklonit ja myrskyt pyyhkivät samalla intensiteetillä myös Meksikon lahdella ja Karibialla?

Mikä siis on se näiden muuttoaaltojen todellinen yhteinen nimittäjä? Taas kerran syyksi osoittautuu paremman elintason etsiminen. Totta toki maanvyöry tai tulva voi antaa henkilölle sysäyksen tehdä se lopullisen päätös hylätä maatilkkunsa, kuten tapahtui Euroopassa XIX vuosisadalla kun tulivuorenpurkaus Indonesiassa (Tambora) aiheutti globaalin lämpötilan laskun - 1816 merkittiin aikakirjoihin vuotena ilman kesää. Se oli viimeinen isku niille ihmisryhmille, joita oli jo riivannut Napoleonin sotien aiheuttama nälänhätä ja se kannusti heitä lähtemään siirtolaisiksi Amerikkaan. Taas kerran ilmaston muutos oli kuitenkin vain oheissyy, ei se perimmäinen syy.

Tosiasiassa tuo sama maapallon ilmasto oli silloin muuttumassa. Planeettamme oli hitaasti poistumassa niin sanotusta "pienestä jääkaudesta", joka vallisi ajanjaksolla 1300-1800. Viimeisten viikinkien asutusten tiedetään sijainneen Grönlannissa - jota kutsuttiin Greenlandiksi, eli vihreäksi maaksi - vielä vuonna 1406 ennen kuin jää tuli ja 1469 loppui viinintuotanto Englannissa, joka johtui maanperän viilenemisestä. Hyvin lämmintä ajanjaksoa seurasi vuonna 900 alkanut pieni jääkausi. Kokonaisuudessaan maapallon ilmasto on vaihdellut syklisesti lämpimistä kylmiin kausiin päätyen "kuumiin" (tai jäisiin) huippukausiin, jotka tosin olivat hyvin pitkiä ihmisen mittapuulla.

Tieteellinen tutkimus kertoo kasvihuonekaasujen lisääntymisen – näistä hiilidioksidi on vain yksi vielä pahemman metaanin ohella - nostavan maapallon keskilämpötilaa ja tällä CO2 lisäyksellä on selvästi määriteltävissä oleva ihmisen jalanjälki, koska sen sisältämä hiili on alkuperältään fossiilista (isotopiaan liittyvä seikka). Onko tämä riittävä todiste sille, että ihminen on muuttamassa maapallon ilmastoa? Mahdollisesti, mutta emme puutu nyt tähän. Meitä kiinnostavat kansainvälisen politiikan toimijat, jotka puhuvat Milanon G7:ssä apokalyptisistä muuttoliikkeistä ja yrittävät laittaa jarruja tälle esittämällä dramaattista päästöjen vähentämistä ja "kestävän kehityksen" -projektia eniten jälkeen jääneille maille ja niille maille, jotka ovat kehittymässä maailmantalouden voimatekijöiksi. On olemassa vain eräs ongelma. "Kestävä kehitys" on oksymoron: Jos on olemassa todellista kehitystä, niin se ei voi olla kestävää ja päinvastoin. Tämän osoittaa Kiinan (tai Intian) BKT kaikkine ympäristöongelmineen.

Lihavoinnit mun.         
   
George Orwell: "All that Oceania's citizens know about the world is whatever the Party wants them to know."

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 176
 • Liked: 40504
Tulevatkohan nämä 1,2 miljardia halukasta Eurooppaan tulijaa vielä näiden ilmastopakolaisten päälle, vain onko nämä nyt jo nimetty "ilmastopakolaisiksi", jotta ajatusta olisi helpompi kaupata Euroopan tallukoille?

Gunnar Heihnsohn
"Islamilaisessa maailmassa ei ole 'tyttöystäviä'"

Ei työtä, ei seksiä: Keskustelu sosiologi Gunnar Heinsohnin kanssa Kölnin tapahtumista, frustroituneista pakolaismiehistä, koskemattomista muslimitytöistä ja länsimaisista naisista saaliseläiminä
.

Die Welt 15.1.2016 juttu saksaksi

(...)
Die Welt: Miten päädytte näihin lukuihin?

Heinsohn: Tämä voidaan laskea suhteellisen tarkasti. Me tiedämme, että Marokon, Indonesian ja Etelä-Afrikan välisellä alueella asuu noin kaksi miljardia ihmistä. Heiltä kysyttiin, haluavatko he jäädä, vai lähteä. Noin 500 miljoonaa henkilöä haluaisin mieluummin lähteä alueelta. Jos toive muuttaa pois maasta säilyy tällä tasolla, niin silloin on odotettavissa, että Eurooppaan vuoteen 2050 mennessä pyrkivien määrä on noin 1,2 miljardia ihmistä.

Die Welt: Mihin kyselytutkimukseen te viittaatte?

Heinsohn: Kyseessä on Gallup Oy:n vuonna 2009 tekemä tutkimus. Se on vielä optimistinen. Se tehtiin jo ennen öljyn hintaromahdusta, ennen arabien sisällissotia, ennen Boko Haramia jne. Sen jälkeen on julkaistu Qatarin  Arabitutkimus- ja politiikkakeskuksen 12 arabimaassa vuonna 2015 tehdyn asennetutkimuksen tulokset. He kysyivät myös, kuinka moni arabi haluaisi poistua kotimaistaan. Heidän määränsä oli 35%. Vuonna 2009 luku oli vielä 23%.
(...)

Prof. Heinsohn: Matu-vyöry lopettaa Euroopan vuoteen 2050 mennessä
George Orwell: "All that Oceania's citizens know about the world is whatever the Party wants them to know."

ämpee

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 17 705
 • Liked: 28087
Monet kiitokset jäsen akezille näistä useista käännöksistä joista olemme saaneet nauttia !!
Tämä on eräs oleellinen puoli Homman vahvuutta, jonka ansiosta pieni yhteisömme on vahvempi kuin yksikään toinen uutisia käsittelevä yhteisö maassamme.
Jäseneltä Hohtava Mamma: "Logiikka ei ole koskaan ollut suvakkien vahvin laji. Eivät he muuten olisi suvakkeja."

Beenari

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 890
 • Liked: 4100
 • Banned
Monet kiitokset jäsen akezille näistä useista käännöksistä joista olemme saaneet nauttia !!
Tämä on eräs oleellinen puoli Homman vahvuutta, jonka ansiosta pieni yhteisömme on vahvempi kuin yksikään toinen uutisia käsittelevä yhteisö maassamme.

Tätä akezin toimintaa ei voi koskaan likettää tarpeeksi.
"Hölmöä miettiä, mikä maan tai maapallon tila on sadan vuoden kuluttua. Meistä kumpikaan ei ole silloin enää elossa"
- Antti Rinne (SDP)

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 935
 • Liked: 94068
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Tätä akezin toimintaa ei voi koskaan likettää tarpeeksi.

Jeps!  :D
— Monikulttuuri = Kulttuurien sota
— Maahanmuutto = Intiaanien kohtalo
— Velka maailmanhalaukseen = Jälkeläiset velkaorjksi
— Ei omaisuutta = Systeemiriippuvainen orja
— Vihreä siirtymä = Kallis luontotuho
— Hiilineutraalius = VHM:n kuristus
— Lopputulosten tasa-arvo tuhoaa lähtökohtien tasa-arvon
— Missä N, siellä R!

kummastelija

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 330
 • Liked: 14248
Niin. Kun on ennustettu, että vuoteen 2050 mennessä keskilämpötila nousee +2°C, eli Somalian keskilämpö nousee sille tasolle mitä Kenian keskilämpötila on nyt, niin miljardi ihmistä vyöryy Eurooppaan ja Suomeen, jonka keskilämpötila on keskimäärin +3°C.

Kysyn: miksi Somalit eivät siis eläisi kuin kenialaiset, jos kerran parin asteen lämpötilanousu on ongelma? Miten ilmastomuutoksen ongelma muka ratkeaa siirtämällä miljardi ihmistä Eurooppaan, sen sijaan että mukauduttaisiin parin asteen lämpötilamiuutokseen?

Ei tässä mitään ilmastopakolaisuutta ole. Se on kuulkaa perinteistä elintasopakolaisuutta. Se on kela-gold joka afrikan väen tänne vetää - ei mikään +3°C, loska, pimeys ja räntä.
"Syö paskaa ja kuole pois!!" - PEN sananvapauspalkinnolla palkittu Abdirahim Hussein suomalaisnaiselle. 5.11.2015
"Hussein teki riko­sil­moi­tuksen vihapuheesta" Hussein on jakanut sosiaalisessa mediassa useita esimerkkejä siitä, miten häntä on nimitelty ja uhkailtu eri viesteissä: 18.8.2015

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 344
 • Liked: 134182
Milanossa pidetään näinä päivinä G7-maiden terveysministerien kokous. Asialistalla ilmastomuutosta ja pakolaisuutta. Italialaislehden juttu.

Lainaus
"Miljardi pakolaista vuonna 2050"
...
Milanossa pidetään näinä päivinä G7 terveysministerien kokous ja asialistalla on myös keskustelu Lancet Countdown -raportista, joka ennustaa ilmastopakolaisia olevan miljardi vuonna 2050.

Raportin ennuste näköjään elää poliittisessa käytössä jo ihan omaa elämäänsä. Oikeasti se ei "ennusta miljardia ilmastopakolaista vuonna 2050", vaan sen mukaan pahimmassa tapauksessa seuraavan 90 vuoden aikana jopa yli miljardi ihmistä saattaa joutua siirtymään merenpinnan nousun takia, mikäli mitään ei tehdä. Näin ainakin raportin tiedotteen ja raportista julkaistujen artikkelien perusteella.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

ämpee

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 17 705
 • Liked: 28087
Tämän ikäiselle ihmiselle joka olen on varsin turvallista epäillä vuonna 2050 tapahtuvia katastrofeja, mutta jos olisin nuorempi niin epäilisin kovin aivan samalla tavalla.
Talouspakolaisuus tulee kasvamaan niin pitkään kuin sen annetaan kasvaa, siinä vaiheessa kun päättäjille tulee vedettävän narun pää käteeen, tai jollain ihmeellisellä konstilla järkeä päähän, silloin rajat sulkeutuvat ja pakolaisuus loppuu.
Poliittinen ilmastonmuutos näyttää voivan hyvin, mutta sille ei ole mitään perusteita maailmassa jossa oikeita asioita mitätaan.
Jäseneltä Hohtava Mamma: "Logiikka ei ole koskaan ollut suvakkien vahvin laji. Eivät he muuten olisi suvakkeja."

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 176
 • Liked: 40504
Milanossa pidetään näinä päivinä G7-maiden terveysministerien kokous. Asialistalla ilmastomuutosta ja pakolaisuutta. Italialaislehden juttu.

Lainaus
"Miljardi pakolaista vuonna 2050"
...
Milanossa pidetään näinä päivinä G7 terveysministerien kokous ja asialistalla on myös keskustelu Lancet Countdown -raportista, joka ennustaa ilmastopakolaisia olevan miljardi vuonna 2050.

Raportin ennuste näköjään elää poliittisessa käytössä jo ihan omaa elämäänsä. Oikeasti se ei "ennusta miljardia ilmastopakolaista vuonna 2050", vaan sen mukaan pahimmassa tapauksessa seuraavan 90 vuoden aikana jopa yli miljardi ihmistä saattaa joutua siirtymään merenpinnan nousun takia, mikäli mitään ei tehdä. Näin ainakin raportin tiedotteen ja raportista julkaistujen artikkelien perusteella.

Tarkalleen ottaen alkuperäistekstissä sanotaan, että ilmastopakolaisia ennustetaan olevan miljardi vuoteen 2050 mennessä. Tämä tosin ei taida juurikaan muuttaa lauseen merkitystä.

Lancet raporttia kuvaavasta jutusta löysin seuraavaa:

Lainaus
Report contributors include academics and technical experts from 24 institutions around the globe, such as the World Bank, World Health Organization, University College London, and Tsinghua University in Beijing.

Researchers used 40 unique indicators (including health themes such as exposure and vulnerability to climate change, mitigation techniques, and economic impacts) to assess the global response to climate change and its associated impacts on human health. For example:

- 125 million medically vulnerable adults are exposed to heatwaves globally between 2000 and 2016.
- 87 percent of cities globally are in breach of the World Health Organization’s air pollution guidelines.
- Undernutrition is the largest health impact of climate change in the 21st century.
- Over one billion people globally will need to migrate within 90 years due to a rise in sea level.
- Weather-related disasters are up 46 percent since 2000.

http://cires.colorado.edu/news/2017-lancet-countdown-health-and-climate-change-released

Tuossa tosiaan puhuttaa miljardista ihmisestä maailmanlaajuisesti, jotka joutuvat muuttamaan 90 vuoden sisällä merenpinnan nousun takia.

Alla olevassa jutussa taas siteerataan raporttia samoin kuin italialaislehdessä, joten Lancet raportista löytynee myös tällainen kohta:

Lainaus
Published on Tuesday, October 31, 2017
by
Common Dreams

Lancet Study Warns of Global Health Crisis and 1 Billion Climate Refugees by 2050

"We are only just beginning to feel the impacts of climate change."

Climate change could force a billion people from their homes by 2050, potentially triggering major health crises around the world, according to a new study.
(...)

https://www.commondreams.org/news/2017/10/31/lancet-study-warns-global-health-crisis-and-1-billion-climate-refugees-2050
George Orwell: "All that Oceania's citizens know about the world is whatever the Party wants them to know."

Dredex

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 384
 • Liked: 512
Jonkun jutun mukaan Afrikassa ei tehty vihreää vallankumousta kuten Intiassa. Ongelma?

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 344
 • Liked: 134182
Tarkalleen ottaen alkuperäistekstissä sanotaan, että ilmastopakolaisia ennustetaan olevan miljardi vuoteen 2050 mennessä. Tämä tosin ei taida juurikaan muuttaa lauseen merkitystä.

Eipä varsinaisesti, koska yleisesti ilmastopakolaisnarratiivissa kerran ilmastopakolainen on aina ilmastopakolainen, eli määrä kumuloituu. Mitään järkeä tällaisessa esitystavassa ei tietenkään ole muuten kuin pelottelun vuoksi, kun halutaan synnyttää mielikuva ilmastonmuutoksen (lue: länsimaalaisten itsekkyyden) vuoksi länteen vyöryvistä väkimassoista. Mutta eipä "ilmastopakolainenkaan" ole pakolainen siinä mielessä kuin miksi pakolainen tavallisesti määritellään.

Raportin mukaan ilmastopakolaisia (*) on koko maailmassa yhteensä 4 400, kun esimerkiksi YK ennusti heitä olevan jo vuoteen 2010 mennessä kymmeniä tai jopa satoja miljoonia. Eikä raportissa ennusteta miljardia ilmastopakolaista tai edes muuttamaan joutuvaa, vaan arvioidaan, että vuonna 2100 voi olla noin miljardi ihmistä, jotka ovat "vulnerable to migration", koska asuvat korkeintaan 10 metriä vuoden 2000 merenpintaa korkeammalla. IPCC:n pessimistisimmässä ennusteessa merenpinta nousisi tuohon mennessä noin metrin.

(*) Itse asiassa raportissa ei puhuta lainkaan ilmastopakolaisista tai muistakaan pakolaisista vaan käytetään esimerkiksi ilmaisuja "forced to migrate", "need to migrate" ja "involuntarily migrated".
« Viimeksi muokattu: 08.11.2017, 02:08:21 kirjoittanut Roope »
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Lady Deadpool

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 725
 • Liked: 3991
 • Roturomanttinen
Vuosi 2050 on ollut kovasti tapetilla. Ilmastopakolaisten määrä edelleen kasvussa, kasvu vaikuttaisi toki Suomeenkin.

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.216030 (3.12.2017)

Lainaus
Vuonna 2050 puolet maapallon väestöstä on pulassa – kuivuus kiihdyttää ilmastopakolaisten virtaa myös Suomeen

Maapallon väestö keskiluokkaistuu, mikä lisää kulutusta: miljardeja uusia jääkaappeja, kännyköitä ja autoja.

Pakolaisaallosta on saatu Euroopassa vasta esimakua. Näin arvelee biodiversi­teetti- ja viestintäasian­tuntija Riku Lumiaro Suomen ympäristökeskuksesta. Hän puhui aiheesta lokakuun viimeisenä päivänä kirkon järjestämässä seminaarissa Pakolaisuus ja ilmastonmuutos.

Ilmaston lämpenemisen aiheuttama kuivuus heikentää monin paikoin viljely­mahdollisuuksia, mistä seuraa Syyrian sodan kaltaisia konflikteja.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutos­paneelin IPCC:n arvion mukaan meren­pinnan nousun aiheuttamat tulvat uhkaavat noin 300 miljoonaa ihmistä. Kun väestö kasvaa, mutta elinolot heikkenevät ja turvattomuus lisääntyy, lähtevät massat liikkeelle.

Ilmastokokouksista ja niissä päätetyistä päästövähennystavoitteista huolimatta hiilidioksidin määrä ilma­kehässä on kohonnut ennätyslukemiin. Lämpö­tilaennätyksiä rikotaan vuosittain myös Suomessa.

(...)


Afrikan väkiluvun arvioidaan nelin­kertaistuvan tällä vuosisadalla, ellei mikään pandemia tai luonnon­katastrofi hillitse sitä.

Lumiaron mukaan väestönräjähdys tapahtuu maissa, joissa valta on yhä heimoilla ja elinolot epästabiilit. Nuoriso elää väkivallan keskellä, eikä näe toivoa.

Epätoivo synnyttää pohjan kansainvaellukselle, jota ruoka- ja vesipula vauhdittavat.


Vuonna 2050 jopa 5 miljardia ihmistä asuu kuivuuden vaivaamilla alueilla.

”Toisin sanoen pian puolet maapallon ihmisistä on pulassa”, Lumiaro herättelee ymmärtämään ongelman laajuuden.

Kasvaneen väkimäärän ruokkimiseksi pitäisi tuottaa 70 prosenttia enemmän ravintoa kuin nyt. Yhtälö on mahdoton ilmastonmuutoksen aiheuttaman kuivuuden kanssa.

Samalla luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen kiihdyttää ongelmavyyhtiä entisestään.

Tällä hetkellä maailmassa arvioidaan olevan noin 66 miljoonaa pakolaista. Vuonna 2015 vasta yli miljoona heistä tuli Eurooppaan.

”Joka vuosi kotinsa menettää jopa 20 miljoonaa ihmistä”, kertoo tutkija Emma Hakala Aleksanteri-instituutista.

Viidenkymmenen vuoden päästä myös Suomeen pyrkivien pakolaisten määrä luultavasti moninkertaistuu nykyisestä.

Pakolaisongelmasta ja väestö­räjähdyksestä huolimatta väestön­kasvun hillitseminen ei ole ollut pöydällä ilmastokokouksissa.

Lumiaro peräänkuuluttaa ripeitä toimia väestönkasvun hillitsemiseksi. Ainakin naisten aseman parantaminen ja koulutuksen lisääminen nähdään toimivina keinoina, mutta aika meinaa loppua kesken.

Kirkon ympäristöasioiden seuranta­ryhmän puheenjohtaja, piispa Björn Vikström sanoi seminaarissa, että luterilainen kirkko haluaa omalta osaltaan edistää kestävää kehitystä.

”Uskonnot voivat joko estää tai edistää kestävää kehitystä. Kirkolla on hyvä mahdollisuus vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja valintoihin.”

Vikström näkee, että tästä planeetasta huolehtiminen on lähimmäisenrakkautta. Kärsimystä köyhissä maissa on lievitettävä.
Sarjavihaaja.

Tagit: