Äänestys

Oletko jo allekirjoittanut kyseisen kansalaisaloitteen?

Olen allekirjoittanut.
26 (68.4%)
En ole vielä, mutta tulen allekirjoittamaan.
6 (15.8%)
En aio allekirjoittaa aloitetta.
6 (15.8%)

Äänestäjiä yhteensä: 37

Kirjoittaja Aihe: Kansalaisaloite: Poistetaan kansanedustajilta sopeutumiseläkkeet  (Luettu 14796 kertaa)

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 19 629
 • Liked: 14687
Kansanedustajien sopeutumiseläke poistettava

Lainaus
Kansalaisaloitteen otsikko
Kansanedustajien sopeutumiseläke poistettava
Aloitteen päiväys
11.8.2017
Aloitteen muoto
Lakiehdotus
Oikeusministeriön asianumero
OM 76/52/2017
Aloitteen sisältö
Me allekirjoittaneet esitämme kansanedustajan oikeutta sopeutumiseläkkeeseen poistettavaksi kaikilta kansanedustajana toimineilta.

Lakiehdotus

Laki kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain (329/1967) muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaan

kumotaan kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain (150/2011) siirtymäsäännös

lisätään uusi siirtymäsäännös seuraavasti:

Laki kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta

Tämä laki tulee voimaan 29. päivänä huhtikuuta 2019.

Ennen lain voimaantuloa kansanedustajina toimineisiin henkilöihin, joihin sovelletaan kansanedustajain eläkelain 2 §:n 2 momenttia ja 11 §:n 4 momenttia sellaisina kuin ne olivat voimassa lain 150/2011 voimaan tullessa, ovat tämän lain voimaan tullessa oikeutettuja sopeutumisrahaan lain 150/2011 2 §:n mukaisesti.

Perustelut
Johdanto

Kansanedustajan sopeutumiseläkettä maksetaan kansanedustajille, jotka on valittu ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja. Tämän uudistuksen tarkoituksena on poistaa kansanedustajien oikeus sopeutumiseläkkeeseen riippumatta siitä, milloin heidät on ensimmäistä kertaa valittu eduskuntaan.

Jatkossa kaikille kansanedustajan tehtävää hoitaneille maksettaisiin sopeutumisrahaa, kuten lain 2 §:ssä säädetään.


Nykytila

Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ja sen jälkeen valituilta kansanedustajilta poistettiin oikeus sopeutumiseläkkeeseen lailla 150/2011. Edellä mainittu laki säädettiin kansanedustajien lakialoitteesta, eikä sen valmistelussa selvitetty mahdollisuutta poistaa oikeutta sopeutumiseläkkeeseen myös ennen lain voimaantuloa valituilta kansanedustajilta.


Nykytilan arviointi

Ennen vuotta 2011 valittu kansanedustaja, joka on ollut edustajantoimessa vähintään 7 vuotta on oikeutettu sopeutumiseläkkeeseen. Oikeus sopeutumiseläkkeeseen jatkuu, kunnes kansanedustaja siirtyy vanhuuseläkkeelle. Sopeutumiseläke keskeytyy, jos kansanedustaja siirtyy toistaiseksi jatkuvaan kokoaikatyöhön.

Vuonna 2011 tai sen jälkeen ensimmäisen kerran valittu kansanedustaja on oikeutettu edustajantoimensa jälkeen 1-3 vuoden sopeutumisrahaan riippuen hänen edustajantoimensa pituudesta.


Kansalaisaloitteen tavoitteet

Kansalaisaloitteella on tarkoitus kannustaa sopeutumiseläkkeeseen oikeutettuja kansanedustajia työllistymään edustajantehtävien jälkeen.

Valtiontalouteen syntyy säästöjä, kun sopeutumiseläkkeitä ei enää tarvitse maksaa.


Kansalaisaloitteen vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset

Aloite tuottaa taloudellisia säästöjä, joita on kansalaisaloitteessa vaikea arvioida. Iltalehden uutisen mukaan sopeutumiseläkettä maksettiin kesäkuussa 2017 kolmellekymmenellekuudelle kansanedustajalle yhteensä noin 100 000 euroa.

Kun sopeutumisrahan maksuaika on lyhyempi, oletettavasti säästöt vuodessa ovat satojatuhansia euroja.

Lisäksi aloite tuottaa verotuloja, kun kansanedustajat työllistyvät.

Sopeutumiseläke- ja sopeutumisrahajärjestelmää hallinnoi Keva ja oletettavasti yhteen järjestelmään siirryttäessä myös hallinnointikulut pienenevät.


Yhteiskunnalliset vaikutukset

Nykyisellään sopeutumiseläkejärjestelmä synnyttää säännöllisesti yhteiskunnallista keskustelua kansanedustajien oman edun tavoittelusta. Sopeutumiseläkkeiden poistaminen nostaa kansanedustajien ja eduskunnan arvostusta.


Yksityiskohtaiset perustelut

Kumottava siirtymäsäännös

Ennen vuotta 2011 valittujen kansanedustajien sopeutumiseläke perustuu lain 150/2011 siirtymäsäännökseen.Siirtymäsäännöksen perusteella näihin kansanedustajiin sovelletaan sopeutumiseläkettä koskevia säännöksiä sellaisina, kuin ne olivat ennen lakia 150/2011.

Kun tämä siirtymäsäännös kumotaan, kaikki kansanedustajat siirtyvät sopeutumisrahan piiriin.

Uusi siirtymäsäännös

Esitettävä siirtymäsäännös varmistaa, että aiemmin sopeutumiseläkkeen piirissä olleisiin kansanedustajana toimineisiin henkilöihin sovelletaan jatkossa sopeutumisrahaa koskevia säännöksiä. Näin estetään tilanteet, joissa aiempi sopeutumiseläke katkeaisi yllättäen. 2 §:n perusteella kaikki aiemmin sopeutumiseläkettä nostaneet olisivat oikeutettuja vielä vähintään kahden vuoden sopeutumisrahaan. Lisäksi yli 59-vuotta täyttäneillä olisi oikeus sopeutumisrahaan vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka.


Voimaantulo

Lain ehdotetaan tulevan voimaan samaan aikaan, kun vuoden 2019 eduskuntavaaleissa valittava eduskunta aloittaa työnsä.


Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

Ehdotettu laki poistaisi kansanedustajilta sopeutumiseläkkeen. Julkisuudessa on esitetty näkemyksiä, joiden mukaan sopeutumiseläke olisi omaisuudensuojan piirissä kuten työeläke. Asiasta ei kuitenkaan ole perustuslakivaliokunnan lausuntoa.

Perustuslakivaliokunnan mukaan (PeVL 9/1999) työeläkkeen omaisuudensuoja perustuu siihen, että myöhemmin maksettavaa etuutta pidetään työsuorituksen vastikkeen osana. Sopeutumiseläkettä ei kuitenkaan kerry säännöllisesti kansanedustajan tehtävien myötä, vaan kansanedustajan tulee toimia edustajantehtävissä vähintään 7 vuotta saadakseen sopeutumiseläkettä.

Perustuslakivaliokunta on myös lausunnossaan PeVL 12/1995 katsonut, että kansaneläke ei ole omaisuudensuojan piirissä. Valiokunta päätyi lausuntoonsa siitäkin huolimatta, että silloinen kansaneläke kertyi palvelussuhteen myötä.

Vireillepanijoiden käsityksen mukaan kansalaisaloitteessa esitettävä laki voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Koska asia on tulkinnanvarainen, tulisi säätämisjärjestyksestä pyytää perustuslakivaliokunnan lausunto.

Aloitteen taloudellinen tuki
Ei ole
Kannatusilmoitusten keräystavat
Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt
Vireillepanijat

Joel Robert Rouvinen Tampere

Edustajat
Joel Robert Rouvinen Tampere
joel@rouvinen.fi
046 5434953

Varaedustajat
Heli Kyllikki Lehtilä Loppi
loppi.helilehtila@gmail.com

Tämäkin tuntuu keräävän nimiä vauhdilla, joten tein tällekin oman ketjun. Aikaa nimien keruuseen on helmikuulle ja nimiä on kasassa tätä kirjoitettaessa 19 285.

Peltipaita

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 521
 • Liked: 8178
 • Politiikan tutkija ja taidekriitikko
Tämä on hyvä. Kannustaa kansanedustaa tekemään hyvää työtä uudelleenvalinnan varmistamiseksi. Työ on parasta sosiaaliturvaa, vai miten se meni?
"Kumiluodit ovat hyväksyttävyyden rajoilla"  sanoi Matti Vanhanen, kun Kataloniassa haluttiin saada mielipide selville äänestämällä.

newspeak

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 395
 • Liked: 4019
Hyvä aloite. Asialla näköjään vihreä ja kepulainen.

newspeak

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 395
 • Liked: 4019
^ Niin siis tietenkin tarkistin, että aloitteen tekijät olivat varmasti valkoihoisia.

Aloitteen kannalta on hyvä, jos sillä on poliittista tukea taustalla. Tätä kun kansanedustaja kannattaa, saa esiintyä hetken sankarina.

K.L.O

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 474
 • Liked: 4147
 • Ei pettureita takaisin, ikinä!
Hyvä aloite, allekirjoitin jo aikaisemmin.

Nyt 20589 allekirjoitusta, 29411 vielä tarvitaan.

Melko irvokasta, että tällaista järjestelmää on näinkin pitkään katsottu.
Voimme arvata, etteivät kansanedustajat omia etujaan poista, mutta noloa keskustelua asian käsittelystä olisi mielenkiintoista lueskella.

Kuukausi aikaa, kaivakaa ne pankkitunnukset esiin ja allekirjoittamaan ja spämmäämään joka taholle aloitetta!
“If anyone runs into St Mark's Square shouting 'Allahu Akhbar', we will take him down. A year ago I said after four steps, now after three.
I will say it in Venetian: 'Ghe Sparemo' (We will shoot him).” Luigi Brugnaro, Venetsian pormestari

newspeak

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 395
 • Liked: 4019
Mitkä hashtagit tähän on tarkoitus laittaa, kun esittää kavereille somessa poliitikkoa?

#metoo #aktiivimalli ?

P.S. Tiettyjen hashtagien tunnistaminen aiheeseen liittyviksi helpottaa huomattavasti someseurantaa, jos esimerkiksi haluaa katsoa, ketkä poliitikot ovat lähteneet leikkiin mukaan, eikä halua käydä kaikkia erikseen läpi. Hommalla on kuitenkin tuo twiittien upotus mahdollista niin sitäkin silmällä pitäen.
« Viimeksi muokattu: 05.01.2018, 12:30:57 kirjoittanut newspeak »

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 19 629
 • Liked: 14687
Mitkä hashtagit tähän on tarkoitus laittaa, kun esittää kavereille somessa poliitikkoa?

#metoo #aktiivimalli ?

#ÄhäkuttiHallitus #LuovuttakaaJo #KansanKurjistajat

käpykaarti

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 8 574
 • Liked: 8563
 • Riippumaton selvittelijä
Vasemmistolainen tuttuni vastustaa sopeutumiseläkkeen poistoa. Kustannukset kuitenkin vain  muutamia satojatuhansia euroja(?).

Ja palkkaakin pitäisi maksaa enemmän, että todelliset kyvyt ja osaajat saataisiin kansanedustajiksi.

Sori offtopic.
Vasara kädessä kaikki näyttää naulalta.

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 19 629
 • Liked: 14687
Ja palkkaakin pitäisi maksaa enemmän, että todelliset kyvyt ja osaajat saataisiin kansanedustajiksi.

Käteiselle maksetaan EU-virastaan 20 000 €/kk ja ja Soinille kanisterinvirastaan 12 000 €/kk. Onko näihin virkoihin saatu todelliset huippukyvyt?

Ari-Lee

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 29 901
 • Liked: 23073
 • Sarkasmoitunut työvoimapulareservi †Syyllinen†
675 nimeä jokaisena loppuna 38 päivänä niin täyttyy. Ei ole mahdotonta.
"Meidän on kaikki, jos meidän on työ:
Nälkälän rahvas, äl' aarteitas' myö!" - Ilmari Kianto

"Miksi kaikessa keskusteluissa on etsitty kaikki mahdolliset ongelmat heti kättelyssä? "- J.Sipilä

Ari-Lee

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 29 901
 • Liked: 23073
 • Sarkasmoitunut työvoimapulareservi †Syyllinen†
Kyllä tuohonkin se reilu 100 000 nimeä pitää saada, joten mars mars!  >:(

Pitäisi nyt vähintään saada. Mutta se pitää muistaa, että tuota ei ole ay-liike masinoinut. Olisi kyllä pitänyt vähän kuin kostotoimenpiteenä. Tai räkäsynä salin laattialle.
"Meidän on kaikki, jos meidän on työ:
Nälkälän rahvas, äl' aarteitas' myö!" - Ilmari Kianto

"Miksi kaikessa keskusteluissa on etsitty kaikki mahdolliset ongelmat heti kättelyssä? "- J.Sipilä

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 19 629
 • Liked: 14687
Olisi kyllä hupaisaa nähdä, kun eduskunta käsittelee kansalaisten tekemää kansalaisaloitetta omien etuuksiensa karsimisesta. Ja heti perään vielä aloite kansanedustajien palkkojen leikkaamisesta 25 %:lla ja kulukorvausten leikkaamisesta 50 %:lla.

Veikko

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 751
 • Liked: 11817
 • "Ich bin Jude"
Kannatettu.

Itseäni ihmetyttää - suorastaan järkyttää - että aloite perintö- ja lahjaverosta luopumisesta ei ole saanut erityistä kannatusta.

Kateutta, joka vie kalatkin vedestä?
"Tiedän varmasti, että sinä, oi Eurooppa, tulet tuhotuksi." - Mohammed Bouyeri, Theo van Goghin murhaaja

"Van Goghin murhan jälkeen kukaan ei ole uskaltanut ilmaista itseänsä yhtä vapaasti kuin ennen." - Theo van Goghin ystävä.

"Taas tänäänkin opin jotain uutta. Vain idiootit EIVÄT lue hommaa." - Kirjoitti: tos

Tabula Rasa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 22 350
 • Liked: 12738
 • Kuka jos en minä
Kannatettu.

Itseäni ihmetyttää - suorastaan järkyttää - että aloite perintö- ja lahjaverosta luopumisesta ei ole saanut erityistä kannatusta.

Kateutta, joka vie kalatkin vedestä?

Tai ei vain kiinnosta kun ei kosketa sen enempää perinnöt kuin lahjatkaan elämää eikä tulevaisuudessakaan näkyvissä?
Hedelmistään puu tunnetaan.

Veikko

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 751
 • Liked: 11817
 • "Ich bin Jude"
Kannatettu.

Itseäni ihmetyttää - suorastaan järkyttää - että aloite perintö- ja lahjaverosta luopumisesta ei ole saanut erityistä kannatusta.

Kateutta, joka vie kalatkin vedestä?

Tai ei vain kiinnosta kun ei kosketa sen enempää perinnöt kuin lahjatkaan elämää eikä tulevaisuudessakaan näkyvissä?

On paljon sellaisia asioita, jotka eivät ole ainakaan lähitulevaisuudessa näkyvissä, mutta ovat silti olemassa. - Ja, tiedän kyllä kokemuksesta, aika montaa tämä asia tulee ainakin jossakin elämänvaiheessa koskettamaan.
"Tiedän varmasti, että sinä, oi Eurooppa, tulet tuhotuksi." - Mohammed Bouyeri, Theo van Goghin murhaaja

"Van Goghin murhan jälkeen kukaan ei ole uskaltanut ilmaista itseänsä yhtä vapaasti kuin ennen." - Theo van Goghin ystävä.

"Taas tänäänkin opin jotain uutta. Vain idiootit EIVÄT lue hommaa." - Kirjoitti: tos

JoKaGO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 473
 • Liked: 4265
 • Puolen tunnin tuska, puolen vuoden nautinto
Kannatettu.

Itseäni ihmetyttää - suorastaan järkyttää - että aloite perintö- ja lahjaverosta luopumisesta ei ole saanut erityistä kannatusta.

Kateutta, joka vie kalatkin vedestä?

Tai ei vain kiinnosta kun ei kosketa sen enempää perinnöt kuin lahjatkaan elämää eikä tulevaisuudessakaan näkyvissä?

Mää en enää perintöverosta kärsi, eikä poikanikaan, jos vain exä tajuaa "laputtaa" omaisuutensa ajoissa kuten minä, ja tyrkkäämään "laput" poikien taskuun.

Silti perintövero on mielestäni syvältä perseestä poikittain. Pois-pois!

Muoks. Ketjun aiheesta. Sopeutusrahaa leikattava asteittain, jollei saaja työllisty. Jos työllistyy, niin koko raha pois lopullisesti.
« Viimeksi muokattu: 05.01.2018, 23:45:59 kirjoittanut JoKaGO »
Lounais-Suomen poliisilaitos tiedottaa, että Salon suunnalla on parkkipaikoilla havaittu erikoista, keväistä toimintaa.

ISO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 516
 • Liked: 16348
 • No ei todellakaan nousta... Niin.
Ei niitä poisteta, koska ei niitä voi poistaa.

Kansanedustajaksi ryhtyminen tarkoittaa käytännössä omasta ammatista luopumista, pudottuaan eduskunnasta joutuu ottamaan uuden lähdön, kaikilta se ei onnistu. On oikein että on olemassa sopeutumiseläke, jonka varassa elämäänsä voi uudelleen aloitella.

Toki, sen pituudesta voi olla montaa mieltä, että onko oikein nostella sitä kymmeniä vuosia, tai samalla kun virittelee omaa yritystään, josta kikkailemalla nostelee osinkoja muttei palkkaa ymv.
Syyrialainen Nesrin, 20, kertoo:
Hänen mukaansa häirinnältä voi arabikulttuurissa välttyä, jos ei puhu miehille ja välttää kaikenlaista kontaktia, ”merkkien antamista”.

ISO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 516
 • Liked: 16348
 • No ei todellakaan nousta... Niin.
Moniko noista broilereista on tosiasiassa tehnyt elämässään rehellistä työtä?

Osa kuitenkin on, sitä osaa tuo eläkkeen poistaminen koskettais pahiten, ja sais mahdollisesti miettimään kahteen kertaan ehdolle lähtemistä, eli käytännössä jatkossa vielä nykyistäkin suurempi osa edustajista olis broilereita.
Syyrialainen Nesrin, 20, kertoo:
Hänen mukaansa häirinnältä voi arabikulttuurissa välttyä, jos ei puhu miehille ja välttää kaikenlaista kontaktia, ”merkkien antamista”.

Ari-Lee

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 29 901
 • Liked: 23073
 • Sarkasmoitunut työvoimapulareservi †Syyllinen†
Kansanedustajaksi ryhtyminen tarkoittaa käytännössä omasta ammatista luopumista...

Moniko noista broilereista on tosiasiassa tehnyt elämässään rehellistä työtä?

Sinnemäki taisi olla joskus lapsia kaitsemassa, muistelen. Nythän hän on oikea apulaiskaupunginjohtaja "oikeissa töissä"?

Ja jos ei onnistu saamaan mitään onhan meillä ruhtinaallinen vastikkeeton TT-tuki. Vastikkeellisuus poistui tosiaan. Mutta ei se poistanut sopeutumiseläkkeeltä. Menkööt töihin, laiskamadot ja loiseläjät!
« Viimeksi muokattu: 06.01.2018, 00:03:27 kirjoittanut Ari-Lee »
"Meidän on kaikki, jos meidän on työ:
Nälkälän rahvas, äl' aarteitas' myö!" - Ilmari Kianto

"Miksi kaikessa keskusteluissa on etsitty kaikki mahdolliset ongelmat heti kättelyssä? "- J.Sipilä

JoKaGO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 473
 • Liked: 4265
 • Puolen tunnin tuska, puolen vuoden nautinto
Ei niitä poisteta, koska ei niitä voi poistaa.

Kansanedustajaksi ryhtyminen tarkoittaa käytännössä omasta ammatista luopumista, pudottuaan eduskunnasta joutuu ottamaan uuden lähdön, kaikilta se ei onnistu. On oikein että on olemassa sopeutumiseläke, jonka varassa elämäänsä voi uudelleen aloitella.

Toki, sen pituudesta voi olla montaa mieltä, että onko oikein nostella sitä kymmeniä vuosia, tai samalla kun virittelee omaa yritystään, josta kikkailemalla nostelee osinkoja muttei palkkaa ymv.

Ei työttömyyskorvauksia leikata millään aktiivimallilla, koska niitä ei voi leikata.

Ammattiin opiskelu ja siinä työskentely tarkoitti teoriassa työskentelyä eläkkeeseen asti, kiinailmiön ja finanssikriisin takia työttömäksi pudonnut ammattimies ei voi edes ottaa mitään uutta lähtöä, kun on jo liian vanha työmarkkinoille, saati kouluttautumaan uuteen ammattiin. On oikein, että saa työttömyyskorvausta, jonka varassa kituuttaa.

Toki työttömyyskorvauskauden pituudesta voi olla  montaa mieltä, vaikkei ole mitään millä virittelisi mitään yrityksiä, joista kikkailemalla nostelisi osinkoja saati palkkaa.
Lounais-Suomen poliisilaitos tiedottaa, että Salon suunnalla on parkkipaikoilla havaittu erikoista, keväistä toimintaa.

BarkAtTheMoon

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 847
 • Liked: 1215
Miniyrittäjän näkökohdasta kaikki työttömyyskorvaukset ovat luksusta, mutta pari omaa ajatusta:
-kansanedustajille tasan sama työttömyysturva kuin kansalaisille
-yrittäjille sama kuin työntekijöille
-perusturva toimivaksi, ansionsidonnaisen aikaa voi leikata ja ansionsidonnaisen maksu täysin sitä haluavan kontolle (vaikka suoraan palkasta, nyt valtio eli muut maksavat sitä mikä ei oikein, maksajat niitä jotka saavat)
-kukaan Suomessa ei jää kuseen  jos käy heikosti, valtio auttaa jopa tyyliin pankkilaina mutta aina takaisinmaksu vaikka työllä
-ulkomaalaisille (paitsi eestiläiset, ja sama sieltä takaisin) ei kuulu ko oikeudet
Näin näkisin toimivan kuvion, varmasti ei kelpaa kellekkään :)

Ari-Lee

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 29 901
 • Liked: 23073
 • Sarkasmoitunut työvoimapulareservi †Syyllinen†
Miniyrittäjän näkökohdasta kaikki työttömyyskorvaukset ovat luksusta, mutta pari omaa ajatusta:
-kansanedustajille tasan sama työttömyysturva kuin kansalaisille
-yrittäjille sama kuin työntekijöille
-perusturva toimivaksi, ansionsidonnaisen aikaa voi leikata ja ansionsidonnaisen maksu täysin sitä haluavan kontolle (vaikka suoraan palkasta, nyt valtio eli muut maksavat sitä mikä ei oikein, maksajat niitä jotka saavat)
-kukaan Suomessa ei jää kuseen  jos käy heikosti, valtio auttaa jopa tyyliin pankkilaina mutta aina takaisinmaksu vaikka työllä
-ulkomaalaisille (paitsi eestiläiset, ja sama sieltä takaisin) ei kuulu ko oikeudet
Näin näkisin toimivan kuvion, varmasti ei kelpaa kellekkään :)

Siitä sitten viskaat kansalaisaloitteen, minkä allekirjoitan ja varmasti sata tuhatta muutakin.
"Meidän on kaikki, jos meidän on työ:
Nälkälän rahvas, äl' aarteitas' myö!" - Ilmari Kianto

"Miksi kaikessa keskusteluissa on etsitty kaikki mahdolliset ongelmat heti kättelyssä? "- J.Sipilä

RP

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 14 295
 • Liked: 6199
Kansanedustajaksi ryhtyminen tarkoittaa käytännössä omasta ammatista luopumista

Uuden työpaikan ottaminen tapaa tarkoittaa vanhasta luopumista. En ymmärrä mihin esim. lääkärien, opettajien tai poliisien ammatipätevyys siitä kuitenkaan häviäisi. Muunlaisen uran kannalta kansanedustajaa kai voisi luonnehtia suuryrityksen keskijohdon edustajaksi. Ei sen CV:ssä pitäisi kauhean pahalta näyttää, jos ei ole pelleksi profiloitunut.

Juhana Vartianen varmaan voisi opettaa kolleegoilleen, miten laiskistuttavaa on liika raha työttömälle.
"Iloitsen Turkin yrityksestä yhdistää modernisaatio ja islam."
http://www.ulkopolitiikka.fi/article/523/martin_scheinin_periaatteen_mies/

Ari-Lee

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 29 901
 • Liked: 23073
 • Sarkasmoitunut työvoimapulareservi †Syyllinen†
Sitä minä vain en jaksa ymmärtää miksi kansanvaihtotyön falangit ansaitsevat edes palkankorotuksia saati jotain vastikkeettomia sopeutumiseläkkeitä. Heidän tehtävänsä olisi rakentaa suomalaista Suomea ja luoda hedelmällinen maaperä investoinneille ja nimenomaan yksityiselle sektorille. Ei heidän tehtävänsä ole luoda vetotekijöitä ja suoranaisesti raijata Suomeen afrikkalaisia ja lähi-itäläisiä ja muita hinkuintialaisia onnenonkijoita. Ja vielä ne nilkit ilkeävät väittää, ettei sitä voi estää. Lisäksi kansanvaihtotyössä olevat harjoittavat vihapuheita ja vihatekoja omaa kansaa vastaan.
"Meidän on kaikki, jos meidän on työ:
Nälkälän rahvas, äl' aarteitas' myö!" - Ilmari Kianto

"Miksi kaikessa keskusteluissa on etsitty kaikki mahdolliset ongelmat heti kättelyssä? "- J.Sipilä

newspeak

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 395
 • Liked: 4019
Perjantaina tuli 5 632 allekirjoitusta. Nyt on alle tunnissa tullut yli 50. Ei mulla muuta.

theOwl

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 95
 • Liked: 71
 • Nightowl
Hyvä aloite, allekirjoitin. Välillä vihreä kanakin löytää jyvän.
Everybody rise!

Muuttohaukka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 073
 • Liked: 3370
Kannatin.
Aivan hullua maksaa noille sopeutumiseläkettä. Aktiivimallilla työnhakuun. Ellei työtä löydy, saa kuitenkin perussossutuet.
Sopeutumiseläke.

JJohannes

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 465
 • Liked: 3433
 • Eih bennek, eih blavek!
Ei niitä poisteta, koska ei niitä voi poistaa.

Kansanedustajaksi ryhtyminen tarkoittaa käytännössä omasta ammatista luopumista, pudottuaan eduskunnasta joutuu ottamaan uuden lähdön, kaikilta se ei onnistu. On oikein että on olemassa sopeutumiseläke, jonka varassa elämäänsä voi uudelleen aloitella.

Toki, sen pituudesta voi olla montaa mieltä, että onko oikein nostella sitä kymmeniä vuosia, tai samalla kun virittelee omaa yritystään, josta kikkailemalla nostelee osinkoja muttei palkkaa ymv.

Olen samaa mieltä, ja sopeutumiseläkettä tosiaan saa enää vain kolmen vuoden ajan. Mutta kyse on nyt periaatteesta. Jos kaikenlainen sosiaaliturva on eduskunnan mielestä kannustinloukku, joka estää ihmisiä hakemasta töitä niin mennään sitten anarkokapitalismiin koko maa. Katsotaan, kuinka kauan Juhana Vartiaisella on kivaa kun Atlas järkkyy!
Ei ole turhia päiviä, tai jos on, on koko elämä.

pulikka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 808
 • Liked: 1492
Melko pientenkin tukien sanotaan vähentävän tavalliselta kansalaiselta työllistymishaluja mutta toisaalta entisten kansanedustajien työllistymishalukkuuteen ei huomattavasti suuremmalla sopeutumiseläkkeellä ole vaikutusta? Entiset kansanedustajat todella ovat jalompia ihmisiä.

Punaniska

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 717
 • Liked: 6345
 • patataantumuksellinen arkkikonservatiivi pimeästä
Ei niitä poisteta, koska ei niitä voi poistaa.

Kansanedustajaksi ryhtyminen tarkoittaa käytännössä omasta ammatista luopumista, pudottuaan eduskunnasta joutuu ottamaan uuden lähdön, kaikilta se ei onnistu.

Mikäs se poliittisen broilerin ammatti olikaan?
Well the sun don't shine where it used to
And the angels are hidin' their heads
People don't listen to their hearts anymore
Seems the good men all are dead
There ain't no right, wrong, no in between
That ain't the constitution that they wrote for me

Tagit: