Kirjoittaja Aihe: 2018-04-18 Harkimo ja Jungner perustavat uuden poliittisen liikkeen: Liike Nyt  (Luettu 119695 kertaa)

Mäyräkoira

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 523
 • Liked: 1319
 • Musta punaisin merkein
Harkimokin paasaa kuin niilo22. Jutut vaan on tyhmempiä. Vaikea kuvitella että lähtisi lentoon, mutta Harkimo varmaan pääsee vielä läpi.

Harkimo kyllä onnistuu todella hyvin nyt kunnallisvaaleissa.  Eri asia on mitä toi liike oikei ajaa?? Se ei ole oikein avautunut. Ehkä jotakin kokoomusmeininkiä? Hei mutta hmm, meillähän on jo kokoomus... Jugnerista taas voisin sanoa, hän teki kyllä hienon tempun kun mainosti hommaa  ;D. Hyvin moni normokin pitää jungneria täytenä talipäänä.
Etelä-pohjanmaan lakeuksilla asusteleva dieselsetä.

Supernuiva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 455
 • Liked: 7613
Kannattaa kuunnella, kun Harkimo haastattelee Björn Wahlroosia.

Tämä on erittäin mielenkiintoinen keskustelu, hyödyllinenkin jopa. Tämän haastattelun/keskustelun läpikäymisestä pitäisi ehkä jopa olla oma ketju, sillä niin olennaisista asioista tässä keskustellaan.

https://www.supla.fi/audio/3725999

Suomi voi mennä taloudessa vieläkin syvemmälle kuin Etelä-Euroopan valtiot. Lisäksi tulee selville se, että yleissitovuuden poistaminen työttömyysongelman poistamisessa tulee olemaan politiikassa esillä lähivuosien aikana.
 

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 34 708
 • Liked: 85630
Moni Liike Nytin perustajista teki alussa selväksi, että turvapaikkamaahanmuuton kyseenalaistaminen on rasismia ja ilmastonmuutosnarratiivin haastaminen denialismia, eikä tällaista tulla suvaitsemaan puolueessa.

Liike Nytin tuore puolueohjelma on kuitenkin aika yllättävästi juuri näissä teemoissa lähempänä perussuomalaisia kuin ääriliberaaleja jungnereita.

Lainaus
Puolueohjelma

1. Liike muuttaa tapaa, jolla politiikkaa tehdään

Toimivan demokratian edellytyksenä on kansalaisten laaja osallistuminen politiikkaan. Liike perustettiin tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Liike tuo uudenlaisen tavan tehdä politiikkaa ideologiseen ja vastakkainasettelua korostavaan poliittisen ilmapiiriin. Liike tekee työtä sen eteen, että se voi olla esimerkkinä muille puolueille. Liike ajaa poliittiseen järjestelmän ja kulttuurin muutosta.

Liike on vaikuttamiskanava, joka lisää kansalaisten osallistumismahdollisuuksia politiikkaan ja päätöksentekoon. Liike on kehittänyt työkalukseen Nettiparlamentin. Se on verkkoympäristö, jossa voi käydä keskusteluja ja järjestää neuvoa-antavia äänestyksiä yhteisistä asioista – myös vaalien välillä. Politiikan tulee 2000-luvulla olla avointa ja selkeää. Liike tuo päätöksentekoon ratkaisukeskeisen ja osallistavan toimintatavan.

Asiantuntijoiden rooli poliittisessa prosessissa on tärkeä. Rakentava keskustelu perustuu tosiasioihin ja tutkittuun tietoon. Maan edun kannalta tulisi valita paras vaihtoehto oli se sitten vasemmalta, oikealta tai keskeltä. Liikkeen politiikkaa eivät ohjaa ideologiat tai poliittinen peli. Tämä luo parhaan lähtökohdan avoimelle ja toimivalle demokratialle.

[...]

5. Maahanmuuttoa työ edellä

Maasta toiseen muuttaminen on arkipäivää. Suomeen muuttaa ulkomaan kansalaisia työn perässä, perhesiteen perusteella, opiskelemaan ja hakemaan turvaa. Maahanmuuttopolitiikasta on muodostunut yksi eniten vastakkainasettelua aiheuttavista aiheista yhteiskunnassamme. Maahanmuuttoon liittyy positiivisia ja negatiivisia ilmiöitä, joita on pystyttävä käsittelemään objektiivisesti tosiasioihin perustuen.

Liikkeen maahanmuuttopolitiikan keskiössä on koulutetun työvoiman maahanmuuton edistäminen. Suomen kansantalous ja yritykset tarvitsevat osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa. Liikkeen tavoitteena on, että Suomi ottaisi monen muun Euroopan maan tavoin käyttöön työntekoon oikeuttavan kansallisen D-viisumin. Se helpottaisi oleellisesti töihin tulevien ulkomaalaisten lupaprosesseja eikä se kuormittaisi yhteiskuntaa, koska viisumin haltijoilla ei ole oikeutta sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Turvapaikkajärjestelmä ei toimi tarkoitetulla tavalla. Turvapaikanhakua käytetään laajasti hyväksi paremman elämän tavoittelemiseksi ja eniten apua tarvitsevat jäävät liian usein ilman apua. Tästä syystä turvapaikanhakua koskevia kansainvälisiä sopimuksia tulee uudistaa vastaamaan nykypäivää. Euroopan unionin on pystyttävä turvaamaan ulkorajansa ja turvapaikanhaku on siirrettävä pakolaisleireille ja -keskuksiin, joista yksittäiset maat vastaanottavat kiintiöpakolaisia. Kiintiöpakolaisia valittaessa tulee nykyistä paremmin ottaa huomioon valittavien henkilöiden edellytykset kotoutua Suomeen.

Nykyinen kotouttamisstrategia ei ole oikein maahanmuuttajia kohtaan eikä yhteiskunnan edun mukaista. Kotouttamisen pitäisi lähteä siitä, että maahanmuuttaja tulee heti alusta alkaen osaksi yhteiskuntaa. Tämä ei onnistu, mikäli maahanmuuttajat istuvat vuosia muiden maahanmuuttajien kanssa kielikurssilla. Avaintekijä kotoutumisessa on työ. Kaikille täysi-ikäisille maahanmuuttajille on tehtävä yksilöllinen työllistymissuunnitelma, ja työn saamisen edistämiseksi on käytettävä esimerkiksi palkkatukea ja työn ohessa suoritettavia kieli- ja ammattiopintoja.

Suomen kansalaisuuden saa liian helposti. Kansalaisuutta tulisi saada hakea vasta 10 vuoden yhtäjaksoisen maassa oleskelun jälkeen. Kansalaisuuden saannin edellytyksenä henkilön tulisi pystyä osoittamaan olevansa aktiivinen yhteiskunnan jäsen kielitaidon, opiskelujen tai työn perusteella. Kansalaisuus tulee voida poistaa henkilöltä, joka on todistettavasti antanut vääriä henkilötietoja tai syyllistynyt törkeisiin rikoksiin, kuten terrorismirikoksiin tai ihmiskauppaan.

Laittomasti ilman voimassaolevia lupia maassaoleskelevat tulee poistaa maasta. Oleskelulupajärjestelmän hyväksikäyttöä tulee myös ehkäistä esimerkiksi rajoittamalla turvapaikkaa koskevien uusintahakemuksien sallitua määrää.

Maahanmuuttoa analysoidaan vetovoima- ja työntötekijöiden kautta. Korkea verotus, kalliit elinkustannukset, ilmasto ja jäykät työmarkkinat ovat huono houkutin kansainvälisille osaajille. Avokätiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä verrattain löysä maahanmuuttopolitiikka ovat taas vetovoimatekijöitä niille, jotka arvostavat näitä seikkoja. Nämä haasteet on myönnettävä, ja näistä lähtökohdista on lähdettävä tekemään parannuksia, jotta Suomeen saadaan tulevaisuudessa osaavaa työvoimaa.

[...]

9. Ympäristönsuojelu ja ilmastonmuutoksen hillintä kulkevat käsi kädessä

Ympäristö ja ilmasto kohtaavat tänä päivänä dramaattisia haasteita. Luonnon monimuotoisuus on jo vaurioitunut ekosysteemien muuttuessa ja moni eläinlaji kamppailee sukupuuttoon kuolemisen kynnyksellä. Ilmastonmuutoksen aiheuttamaan uhkaan on herätty ympäri maailmaa. Suomessa ja maailmalla yritetään löytää keinoja päästöjen vähentämiseksi. Fossiilisista polttoaineista riippuvaisten yhteiskuntien muutos kestävämmiksi on osoittautunut monella tapaa haasteelliseksi.

Liikkeen päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Alan tutkijoiden keskuudessa ilmastonmuutos nähdään lähes yksimielisesti yhtenä suurimpana riskinä maapallon tulevaisuuden kannalta. Ilmastotyössä on asetettava tavoitteita ja painotettava kansainvälisen yhteistyön merkitystä. Meidän on mahdollista hillitä ilmastonmuutosta ja luoda kestävä elinvoimainen yhteiskunta.

Liike ei tue Suomen hallituksen nykyistä suunnitelmaa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä, koska tavoite ei ole realistinen. Tavoite ei perustu kattaviin vaikutusarviointeihin kansantalouteen tai yksilöön kohdistuvista vaikutuksista. Selvästi muita maita nopeampi tavoiteaikataulu tulisi maksamaan Suomelle ja suomalaisille huomattavasti muita enemmän, koska teknologinen kehitys, joka on hiilineutraaliuden ja elinvoimaisen yhteiskunnan yhteensovittamisen edellytys, on vielä alkuvaiheessa monella saralla. Liike sitoutuu Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin ja asettaa Suomen hiilineutraaliuden tavoitteeksi vuoden 2045, mutta periaatteena on, että vuosiluvut eivät merkitse vaan perusteellisesti tehdyt vaikuttavuusarvioinnit.

Itämeren tervehtymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää on saada päästöt kuriin. Ravinnepäästöjen ehkäisemiseksi tulee tehdä parlamentaarisesti sovittu suunnitelma, jonka toimeenpanoon kaikki puolueet sitoutuvat pitkälle ajanjaksolle.

Liike tukee uusiutuvien energiamuotojen lisäämistä ja energiatehokkuuden parantamista. Liike suhtautuu myönteisesti ydinvoimaan, mutta sen haasteetkin on myönnettävä: suurten ydinvoimaloiden rakentaminen ei ole ongelmatonta ja pienydinvoimaloiden tulo markkinoille tulee vielä kestämään. Uskomme, että energiantuotannossa tullaan lähitulevaisuudessa tekemään läpimurtoja ja tuemme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen kohdistamista uusiin teknologioihin.

Liike kannattaa liikenteen sähköistämistä ja uusien innovaatioiden, kuten vedyn ja biokaasun kehitystä. Suomessa autoilu on monelle välttämätöntä toimeentulon ja normaalin elämän osalta. Päästötön liikenne tulee olla tavoite, mutta sen nopea toteuttaminen luo haasteita ydinkeskustoille ja toimiville työssäkäyntialueille. Liike ei tue ruuhkamaksuja tai autoilun verotuksen korottamista.

Suomeen tarvitaan uusi kaivoslaki niin pian kuin mahdollista. Uudessa kaivoslaissa on huomioitava kolme pääperiaatetta: maanomistajien oikeudet, ympäristönsuojelu ja yhteiskunnan kokonaishyöty. Kansainvälisten kaivosyritysten vastuutonta toimintaa tulee Suomessa säännellä ja uusia lupia ei tule myöntää ennen paremman lainsäädännön voimaantuloa.

Liikkeen visiossa Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden innovaatioiden ja kiertotalouden avulla heikentämättä yhteiskunnan ja yksilön elinvoimaisuutta.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

JoKaGO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 14 152
 • Liked: 5860
 • Huumoria(?) Lappeenrannan metsistä
Näissä täytyy aina mustaa puheiden ja tekojen kohtaaminen. Niin Zysse kuin Hjalliskin puhuvat suulla suuremmalla, mutta painavat sitten kuitenkin ihan eri nappia Eduskunnassa kuin mitä lupasivat. Koska puoluekuri. Koska kansainväliset sopimukset. Koska you name it ... Noihin Kokoomukseen ja Nytkyttäjiin ei kannata koskea edes pitkällä kepillä.
Joo, niiden puheita on kiva  kuunnella, puhuvat hyvin ja niistä tietää, miten he EIVÄT toimi vaikka toisin väittävät.

Kannattaa kuunnella, kun Harkimo haastattelee Björn Wahlroosia.

Tämä on erittäin mielenkiintoinen keskustelu, hyödyllinenkin jopa. Tämän haastattelun/keskustelun läpikäymisestä pitäisi ehkä jopa olla oma ketju, sillä niin olennaisista asioista tässä keskustellaan.

https://www.supla.fi/audio/3725999

Suomi voi mennä taloudessa vieläkin syvemmälle kuin Etelä-Euroopan valtiot. Lisäksi tulee selville se, että yleissitovuuden poistaminen työttömyysongelman poistamisessa tulee olemaan politiikassa esillä lähivuosien aikana.
 

Pah, työttömyydestä päästään nopeimmin, kun annetaan kaikille yli 55-vuotiaille mahdollisuus jäädä eläkkeelle eli eläkeputkeen, kuten 90-luvullakin oli mahdollista jäädä. Tällä keinolla avautuisi nuorille työpaikkoja huru mykky.
Yleissitovuus ei ole mikään jarru yhtään mihinkään, isossa kuvassa. Yleissitovuuden poisto poistaisi työttömyyden luomalla kaikille työttömille velvollisuuden ottaa vastaan mikä tahansa työpaikka, palkkana 9€/päivä.
Auringonvalo tappoi virukset? Ainakin virus riehaantui, kun valon määrä väheni...

Supernuiva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 455
 • Liked: 7613
Pah, työttömyydestä päästään nopeimmin, kun annetaan kaikille yli 55-vuotiaille mahdollisuus jäädä eläkkeelle eli eläkeputkeen, kuten 90-luvullakin oli mahdollista jäädä. Tällä keinolla avautuisi nuorille työpaikkoja huru mykky.
Yleissitovuus ei ole mikään jarru yhtään mihinkään, isossa kuvassa. Yleissitovuuden poisto poistaisi työttömyyden luomalla kaikille työttömille velvollisuuden ottaa vastaan mikä tahansa työpaikka, palkkana 9€/päivä.

Kuinka eläkejärjestelmä kestäisi tämän eläkeputken? Ihmiset elävät melko pian tyypillisesti yli 100-vuotiaiksi.

Yleissitovuuden tosiasiallinen merkitys työpaikkojen luomisessa olisi hyvä selvitettävä, mutta miten tämän todellisuudessa selvittää? Palkat eivät ole Suomessa monilla aloilla nytkään kovinkaan korkeita, varsinkaan kun verrataan Suomen kustannustasoa.

En kuitenkaan usko, että yleissitovuuden poisto loisi 9 euron päiväpalkkaa, joka on nyt työvoimapoliittinen tuki toimenpiteissä olevilla noin 30 euron vähimmäispäivärahan päälle.

Sen sijaan 9 euroa ja sen alle tunnissa voisi olla totta monilla aloilla, joille olisi tulijoita töihin tuollakin palkalla. Olisiko ihminen mieluummin töissä 9 € tuntipalkalla kuin työttömänä 9 € päivätuella?

Talouskasvun luominen olisi tärkeää, mutta aivan liian monelle päättäjälle nykytilanteen säilyttäminen on hyödyllistä.

Hämeenlinnan Oraakkeli

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 337
 • Liked: 4885
 • لا يوجد إله غيره من الشيطان والنبي محمدا أو خادمته
Kannattaa kuunnella, kun Harkimo haastattelee Björn Wahlroosia.

Tämä on erittäin mielenkiintoinen keskustelu, hyödyllinenkin jopa. Tämän haastattelun/keskustelun läpikäymisestä pitäisi ehkä jopa olla oma ketju, sillä niin olennaisista asioista tässä keskustellaan.

https://www.supla.fi/audio/3725999

Suomi voi mennä taloudessa vieläkin syvemmälle kuin Etelä-Euroopan valtiot. Lisäksi tulee selville se, että yleissitovuuden poistaminen työttömyysongelman poistamisessa tulee olemaan politiikassa esillä lähivuosien aikana.

Nallella oli ihan fiksuja pointteja. Keinoja talouden parantamiseen olisi saanut olla enemmän. yhtään ei pohdittu sitä että miksi Ruotsilla on ollu talouskasvua 20 pinnaa, ja Suomella 0 pinnaa.

JoKaGO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 14 152
 • Liked: 5860
 • Huumoria(?) Lappeenrannan metsistä
Kuinka eläkejärjestelmä kestäisi tämän eläkeputken? Ihmiset elävät melko pian tyypillisesti yli 100-vuotiaiksi.

Mitään todistetta tuolle väitteellesi ei ole, on vain "eliniänodottama". Koko ajan lähipiiristäni tippuu 50+ porukkaa "ilmavoimiin", porukkaa jotka eivät kuunaan ole työttömänä olleet ja hyvistä palkoistaan maksaneet pakolliset eläkemaksunsa, joita perillisillä ei ole mahdollisuutta saada. Nuo rahat rahoittavat osaltaan eläkejärjestelmän keston. Toisaalta, jos työttömyyden pudottaminen "Nallen" konstein, eli vaikkapa nyt sitten 9€/h palkalla ja yhteiskunta maksaisi asumis- ym. tuet päälle on niin kannattavaa kuin "Nalle" & Co. väkevästi uskossaan (lue: kusettavat heihin uskovia lampaita) todistavat, niin miten helvetissä ei olisi kannattavaa siirtää yli 55-vuotiaita eläkeputkeen ja nuoria tilalle töihin ihan oikeilla palkoilla, 3300€/kk mediaanilla? Eläkejärjestelmän vaje voidaan kattaa korottamalla työntekijän eläkemaksua.

Lainaus
Yleissitovuuden tosiasiallinen merkitys työpaikkojen luomisessa olisi hyvä selvitettävä, mutta miten tämän todellisuudessa selvittää? Palkat eivät ole Suomessa monilla aloilla nytkään kovinkaan korkeita, varsinkaan kun verrataan Suomen kustannustasoa.

En kuitenkaan usko, että yleissitovuuden poisto loisi 9 euron päiväpalkkaa, joka on nyt työvoimapoliittinen tuki toimenpiteissä olevilla noin 30 euron vähimmäispäivärahan päälle.

Sen sijaan 9 euroa ja sen alle tunnissa voisi olla totta monilla aloilla, joille olisi tulijoita töihin tuollakin palkalla. Olisiko ihminen mieluummin töissä 9 € tuntipalkalla kuin työttömänä 9 € päivätuella?

Maksaisiko vastavalmistunut tradenomi tai insinööri mieluummin 9% tai 10% palkastaan (mediaani 3300€/kk) kuin makoilisi kotonaan kattoon räkien työttömyyskorvauksella tai työmarkkinatuella?

Lainaus
Talouskasvun luominen olisi tärkeää, mutta aivan liian monelle päättäjälle nykytilanteen säilyttäminen on hyödyllistä.

Juuri näin. Yli 55-vuotiaiden työttömyysputki on siis palautettava pikimmiten!
Auringonvalo tappoi virukset? Ainakin virus riehaantui, kun valon määrä väheni...

Supernuiva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 455
 • Liked: 7613
https://www.youtube.com/watch?v=Pglfyp43egA

Ymmärtääkseni hyvää asiaa nykyisen politiikan vahingollisuudesta Suomelle. Miksi suomalaiset ovat valinneet sellaiset päättäjät, jotka haluavat tuhota enemmistön hyvinvoinnin?

Ruotsin tilanne on lopulta valoisampi kuin Suomen, tulemme näkemään tämän tulevina vuosikymmeninä.

Golimar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 18 052
 • Liked: 27136
 • Ego sum Spartacus

https://twitter.com/MikaelJungner/status/1356163656652886017


https://twitter.com/MikaelJungner/status/1356143450123620353


https://twitter.com/MikaelJungner/status/1356138828747202567


https://twitter.com/MikaelJungner/status/1355855011075514369


https://twitter.com/MikaelJungner/status/1355883179291324416

justustr

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 381
 • Liked: 4654https://twitter.com/MikaelJungner/status/1356143450123620353


Halla-ahon asemassa ei jänistetä apulaispormestarin virasta sillä sitä eivät ykkösehdokkaat ota vastaan. Apulais-alkuiset on jämävirkoja niille joille ei ole parempaa pestiä tarjolla.

Eli kun Halla-aho ei tule huolimaan apulaispormestarin pestiä, niin hän ei välttele vastuuta vaan toimii kuten tuossa asemassa aina toimitaan. Sitten voitaisiin puhua jänistämisestä, jos Jussi valittaisiin pormestariksi eikä ottaisi sitä tointa vastaan. Mutta sitä mahdollisuutta ei käytännössä tietenkään ole.
« Viimeksi muokattu: 01.02.2021, 12:00:14 kirjoittanut justustr »
"Arvoisa hallitus (ja eduskunta). Voin kertoa jo näin etukäteen, että tulen rikkomaan mahdollista ulkonaliikkumiskieltoa sekä muitakin liioiteltuja rajoituksia. Ihan vain tiedoksi, jos haluatte tulla poimimaan talteen jo etukäteen!"
- Tuomas Malinen

Titus

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 771
 • Liked: 11340

huomaa, että on taas maanantai ja kenellä ollut korkki auki loppuviikosta lähtien...

 :roll:

Jos Jussilla olisi mahdollisuus apulaispormestarin paikkaan, niin se pitäisi ehdottomasti ottaa vastaan ihan näkyvyyden ja oman rationaalisen sanoman esilletuomiseen vs vihvashöttö.
« Viimeksi muokattu: 01.02.2021, 12:21:50 kirjoittanut Titus »
Korona on jossain toisella planeetalla. Ei sellaista voi sattua koivun ja tähden alla.

Hämeenlinnan Oraakkeli

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 337
 • Liked: 4885
 • لا يوجد إله غيره من الشيطان والنبي محمدا أو خادمته

huomaa, että on taas maanantai ja kenellä ollut korkki auki loppuviikosta lähtien...

 :roll:

Jos Jussilla olisi mahdollisuus apulaispormestarin paikkaan, niin se pitäisi ehdottomasti ottaa vastaan ihan näkyvyyden ja oman rationaalisen sanoman esilletuomiseen vs vihvashöttö.

Tai tää äijä vaan on niin tomppeli että ei tajua mistään mitään. Harkimon sai tästä melkoisen kivireen vedettäväksi.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 34 708
 • Liked: 85630
Lainaus
Simon Elon kirjassa kova huhu – näin tapaamiseen liitetyt henkilöt vastaavat: ”En olisi ikinä mennyt Harkimon kanssa”

”Huhu: Hjallis Harkimo, Elina Lepomäki, Susanna Koski, Eero Lehti ja Antero Vartia irtautuvat eduskuntaryhmistään ja perustavat uuden ryhmän/puolueen. He ovat kokoontuneet Vartian luona. Mukana ovat myös Tuomas Enbuske, Mikael Jungner ja Taru Tujunen. (Simon Elon päiväkirja 18.4.2018)”

Merkintä ajoittuu tilanteeseen, jolloin 19.4.2018 kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo piti tiedotustilaisuuden eduskunnassa ja ilmoitti jättävänsä kokoomuksen.

Vain pari päivää tästä Harkimo ilmoitti uudesta poliittisesta liikkeestä Liike Nytistä, josta myöhemmin on tullut puolue.

Aikanaan sitoutumattoman liikkeen perustajissa oli Elon päiväkirjassa mainituista henkilöistä Harkimon lisäksi viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja Mikael Jungner ja toimittaja Tuomas Enbuske.

[...]

Harkimo itse ihmettelee, miksi Simon Elo on kirjannut tällaista kirjaansa. Hän sanoo, ettei ole koskaan tällaisella kokoonpanolla kokoustanut ja kutsuu asiaa ”vale-uutiseksi” ja ”höpöhöpö-jutuksi”. Vartialla Harkimo ei ole käynyt.

Myöskään kokoomuksen entinen kansanedustaja Susanna Koski ei ole Elon päiväkirjassa mainitusta tapaamisesta koskaan kuullutkaan. Myös väitetyn tapaamisen mahdollinen aihe, uuden ryhmän tai puolueen perustaminen, on hänelle vieras.

[...]

– Onhan minulla mielikuva sikäli, että eihän se pitäisi paikkaansa. Muistaisin, jos tuollaista olisi suunniteltu, en niin vanha ole, sanoo puolestaan kokoomuksen entinen kansanedustaja Eero Lehti.

Entisen vihreän kansanedustaja Antero Vartian huoneistossa Lehti sanoo kerran käyneensä, mutta muistelee kokouksen liittyneen Vartian ilmastopäästöjen vähentämistä ajavaan Compensate-säätiön toimintaan.

– En muista, keitä siellä oli enkä kaikkia tuntenutkaan. Vartia on erittäin fiksu kaveri.

Elolla vaivaa varmaan dementia. Sitä paitsi en olisi ikinä mennyt Harkimon kanssa samaan porukkaan. Sain hänestä sellaisen käsityksen, että hänen toimintatapansa ja ajatuksensa olivat aika etäällä ainakin minun ajatuksistani. Ikävä kyllä tuo tieto Elon seuraavassa painoksessa täytyy varmaan korjata. Siinä ei ole kyllä mitään eikä sinne päinkään perää.

Lehti kertoo myös, ettei Harkimo koskaan kysynyt häntä Liike Nytiin eikä ottanut puheeksi asiaa.

– Varmaan arvasi mielipiteeni.

Liike Nytin kuntavaaliehdokkaana Helsingissä oleva Mikael Jungner toteaa, että Elon kirjassa huhuna kerrottua tapaamista ei ole ollut.

En ole ollut enkä usko, että tuollaista kokousta on ollutkaan. En usko, että olisi ollut ilman minua. Liikkeeseenhän ei sillä lailla varsinaisesti kysytty kansanedustajia, Jungner kertoo.
Demokraatti 12.2.2021
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 36 729
 • Liked: 50327
 • Kyllä tästä vielä selvitään, kaikesta huolimatta!
Lainaus
Simon Elon kirjassa kova huhu – näin tapaamiseen liitetyt henkilöt vastaavat: ”En olisi ikinä mennyt Harkimon kanssa”
Demokraatti 12.2.2021

Harkimo: vale-uutinen.
Susanna Koski: täh?
Eero Lehti: Elolla dementia.
Mikael Jungner: ei tapaamista.


Jos Elo valehteli tästä, niin mistä kaikesta muustakin sitten? Liene turvallisinta todeta, että Elon romaani on fiktiota kannesta kanteen.
« Viimeksi muokattu: 13.02.2021, 12:24:17 kirjoittanut Lalli IsoTalo »
“Tavoitteemme on pakolaisten suojelu. Kansalliset rajat ovat sille este.”
— Soros

“Rajat auki ja Suomi kiinni tai rajat kiinni ja Suomi auki.  Kas siinä pulma.”
— Jäsen Valtakunnanpärkhele

“Järjestelmän tavoitteena on epänormaaliuden normalisointi ja normaaliuden epänormalisointi.”
— Jäsen Marcus Porcius Cato

Viljami

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 2 742
 • Liked: 5497
 • Uuvattivastainen
Jos Elo valehteli tästä, niin mistä kaikesta muustakin sitten? Liene turvallisinta todeta, että Elon romaani on fiktiota kannesta kanteen.

Simppa sai taas pitkästä aikaa viisitoista minuuttiaan julkisuudessa. Kukaan ei tätäkään enää viikon päästä muista. Kunhan nimen kirjoittivat oikein. Arvoiltaan oikein sopiva tyyppi Orpon kokoomukseen. Simppa ei turhaan anna faktojen pilata hyvää juttua, joka olisi voinut olla totta.

E. Typoja
"Turvapaikanhakijoiden joukossa ensin oli paljon korkeasti koulutettuja, ei ollut, paljon atk-ammattilaisia, ei ollut, paljon sitä sun tätä, mutta kun ei vaan ole ollut." - ämpee

Lahti-Saloranta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 466
 • Liked: 28339
 • Kiihottavat vieraslajit
Lainaus
Simon Elon kirjassa kova huhu – näin tapaamiseen liitetyt henkilöt vastaavat: ”En olisi ikinä mennyt Harkimon kanssa”
Demokraatti 12.2.2021

Harkimo: vale-uutinen.
Susanna Koski: täh?
Eero Lehti: Elolla dementia.
Mikael Jungner: ei tapaamista.


Jos Elo valehteli tästä, niin mistä kaikesta muustakin sitten? Liene turvallisinta todeta, että Elon romaani on fiktiota kannesta kanteen.
Mitähän tuo niljake tuolla tavoittelee kun lähtee kokoomuksen vanhoja kansanedustajia saattamaa epäilyksen alaiseksi loikkauksen suunnittelusta. Minkäs skorpioni luonnolleen mahtaa.
Vaikka tarkoitusperät olisivat maailman parhaat, niin monien, täysin erilaisten kulttuuritaustojen omaavien ihmisten kotouttaminen onnistuneesti ei ole mahdollista

Supernuiva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 455
 • Liked: 7613
^Tai sitten nämä henkilöt olivat todella pohtineet mahdollisuutta, mutta hylänneet ajatuksen. Vai oliko Elo olettanut heidän pohtivan tätä mahdollisuutta, ja kirjoitti oletuksensa totuutena.

Joskus joitain tunnusteluja käydään, vaikka mitään ei saadakaan lopputulemana. Tällöin on yleensä viisainta kiistää tunnustelut. Tämä on vähän 50-60, tai jotain sen tapaista. Ulkopuolisena totuutta on mahdotonta saada selville.

On melko varmaa, että Harkimo on keskustellut hankkesta useiden eri henkilöiden kanssa, vaikka monet joiden kanssa asiasta on puhuttu, ovat olleet jo alusta asti sitä mieltä, että he eivät lähde Liike nyt:iin mukaan.

Mikä mahdottomuus on, että nämä henkilöt olisivat kokoontuneet eduskunnassa jakamaan mielipiteitä? Elo on vain voinut kuvitella kokoontumisen tarkoituksen täysin väärin.

Leostoa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 860
 • Liked: 3260
Näitä juttuja lukiessa olen iloinen siitä että Orpo raahasi tuon poliittisen ruumiin puolueensa riipaksi. Kuvaannollisesti ilmaisten, Petteri löysi maantieltä raadon jonka otti lemmikikseen. Muut ihmettelevät ja naureskelevat kun yksinkertainen poika silittelee maatuvaa raatoa, jonka ympärillä jo kärpäset pyörivät.

Petteri ihmettee miksi ihmiset kaikkoavat ympäriltä, vaikka voisivat tulla teekutsuille Petterin ja raadon kanssa kuuntelemaan hurjia tarinoita entisistä kokoomuslaisista ja hanhenjalkamarssia käyvistä natsipersuista. Teekutsuilla leikitään myös lääkärileikkejä ja kerrotaan että sydän on oikealla puolella. (No, yhdellä 8000:sta ihmisestä näin tiettävästi onkin. Situs inversus.)
Jussin persut jytkyn otti, porvareista tehtiin motti.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 34 708
 • Liked: 85630
On melko varmaa, että Harkimo on keskustellut hankkesta useiden eri henkilöiden kanssa, vaikka monet joiden kanssa asiasta on puhuttu, ovat olleet jo alusta asti sitä mieltä, että he eivät lähde Liike nyt:iin mukaan.

Mikä mahdottomuus on, että nämä henkilöt olisivat kokoontuneet eduskunnassa jakamaan mielipiteitä?

Pidän epätodennäköisenä, että kirjassa mainitut kansanedustajat olisivat lähteneet tällaiseen hankkeeseen edes kokoontumisen verran.

Kaikesta ylimääräisestä puhdistettuna "liikkeen" perustamisen tarkoitus kun oli varmistaa Harkimolle jatkokausi. Nyt "liike" on tehtävänsä täytettyään hiipumassa pois, kuten perustajajäsenten aktiivisuudesta näkyy.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset