UmmaGumma

Kirjoittaja Aihe: YK:n Global Compact for Migration häivyttää valtioiden rajoja  (Luettu 106074 kertaa)

Melba

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 307
 • Liked: 1301
Jarmo Ekmanin blogista "Olemisen miellyttävä keveys" postaus:

Ranskan entisen puolustusministerin ja kenraalien avoin kirje Macronille
Ranskan entinen puolustusministeri, yksitoista kenraalia, amiraali ja eversti ovat 7.11 allekirjoittaneet kovasanaisen avoimen kirjeen Ranskan presidentti Emmanuel Macronille ja varoittaneet tätä allekirjoittamasta YK:n GCM-siirtolaissopimusta Marokon Marrakechissä 10 – 11.12.2018.

Herra presidentti,

Olette aikeissa allekirjoittaa ’Globaalin sopimuksen turvallisesta, järjestelmällisestä ja jatkuvasta muuttoliikkeestä’ (GCM-sopimus) 10. ja 11. joulukuuta, joka muodostaa maahanmuutosta todellisen oikeuden. Se saattaa määrätä kansallista lainsäädäntöämme olemassa olevien sopimusten tai sopimuksessa olevan yhteisen vastuunjaon kautta.

Meistä vaikuttaa siltä, että ainoa Ranskalle jäävä itsemääräämisoikeus koostuu vapaudesta määritellä, kuinka sopimuksen tavoitteita täytyy toteutettaa. Ette voi luopua tästä uudesta osasta kansallista itsemääräämisoikeutta ilman julkista keskustelua, kun 80 % Ranskan kansasta on sitä mieltä, että maahanmuutto on tarpeellista pysäyttää tai radikaalisti säännöstellä. Päättämällä yksin allekirjoittaa tämän sopimuksen, lisäisitte jo kaltoinkohdelluille vihaisille ihmisille ylimääräisen syyn kapinointiin. Syyllistyisitte demokratian torjumiseen tai maanpetturuuteen valtiota vastaan.

Tämän lisäksi, maamme talous on alamaissa ja velkamme kasvaa. Ette voi ottaa riskiä kalliista kutsusta lisämaahanmuuttoon, ilman että olette ensin osoittaneet, ettei teidän täydy joutua turvautumaan korkeampiin veroihin kyetäksenne täyttämään sopimuksen tavoitteet. Toisaalta, teidän täytyy kyetä, liittyen turvallisuuteen, hillitsemään Euroopan ulkopuolisten ihmisryhmien saapumisen seurauksia. Lopuksi, ette voi sivuuttaa sitä, että politiikan ydin on ulkoisen turvallisuuden ja sisäpuolen harmonian turvaaminen. Tämä harmonia voidaan saavuttaa vain ylläpitämällä tietty yhteiskunnan sisäpuolinen yhtenäisyys, ainoa keino, joka mahdollistaa ”toimimisen yhdessä” ja joka on tulossa nykyään yhä vaikeammaksi.

Itse asiassa, Ranskan valtio on viime aikoina tullut huomaamaan liian monien ihmisten integroinnin mahdottomuuden, jotka ovat sen lisäksi täysin eri kulttuureista ja ovat ryhmittyneet alueille, jotka eivät enää noudata tasavallan lakeja.

Ette voi yksin päättää pyyhkiä pois sivilisaatiomme merkkejä ja riistää meidän isänmaatamme.

Siksi pyydämme teitä lykkäämään tämän sopimuksen allekirjoittamista ja järjestämään kansanäänestyksen siitä. Olette vastuussa ranskalaisille teoistanne. Teidän valintanne vaaleissa ei ollut avoin valtakirja.

Me kannatamme kenraali Martinezin aloitetta olla allekirjoittamatta sopimusta, joka on määrä hyväksyä YK:n jäsenvaltioiden kesken hallitustenvälisessä konferenssissa Marrakechissä
.

Kenraali Antoine MARTINEZ
Charles MILLON – Entinen puolustusministeri
Kenraali Marc BERTUCCHI
Kenraali Philippe CHATENOUD
Kenraali André COUSTOU
Kenraali Roland DUBOIS
Kenraali Daniel GROSMAIRE
Kenraali Christian HOUDET
Kenraali Michel ISSAVERDENS
Admiraali Patrick MARTIN
Kenraali Christian PIQUEMAL
Kenraali Daniel SCHAEFFER
Kenraali Didier TAUZIN
Eversti Jean Louis CHANAS

https://www.minurne.org/billets/19275

(Lihavoinnit minun).
On kiinnostava blogi seurata muutenkin!

migri

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 787
 • Liked: 5397
Sisäministeri Mykkänen osallistuu Marokossa YK-konferenssiin
Tiedote Sisäministeriö 10.12.2018 9.23
Tämä saatanan tunari pitäisi olla ketjun päässä kellarissa. Ei pitäisi päästää lähellekään minkäänlaista tilaisuutta missä puhutaan minkäänlaisesta sopimuksesta tai asiasta mikä koskee suomalaisia. Edes suu teipattuna.
« Viimeksi muokattu: 10.12.2018, 11:22:44 kirjoittanut migri »
"Just because you're offended, doesn't mean you're right" - Ricky Gervais

Alabama

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 728
 • Liked: 4572
 • weltoffen = sturmreif
YK:n ajama GCM-sopimus on täydellisessä ristiriidassa sen ikioman alkuperäiskansojen oikeudet- julistuksen kanssa. YK jakaa maailman valtiot ja niiden asukkaat kahteen luokkaan: ne joilla on oikeuksia ja ne, joilla on pelkästään velvollisuuksia.


Lainaus
YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN JULISTUS ALKUPERÄISKANSOJEN OIKEUKSISTA
Yleiskokous, joka


vakuuttaa lisäksi, että kaikki opit, toimintaperiaatteet ja käytännöt, jotka perustuvat ajatukseen joidenkin kansojen tai yksilöiden paremmuudesta näiden kansallisen alkuperän tai rodullisten, uskonnollisten, etnisten tai kulttuuristen erojen perusteella tai puoltavat tätä ajatusta, ovat rasistisia, tieteellisesti vääriä, oikeudellisesti pätemättömiä, moraalisesti tuomittavia ja sosiaalisesti epäoikeudenmukaisia, vahvistaa, että alkuperäiskansojen olisi voitava käyttää oikeuksiaan vapaina kaikesta syrjinnästä, on huolestunut siitä, että alkuperäiskansat ovat kärsineet historiallisista vääryyksistä muun muassa siksi, että niiden alueille on muodostettu siirtoasutusta ja niiden maita, alueita ja luonnonvaroja on riistetty ja niitä on siten estetty käyttämästä erityisesti oikeuttaan kehittyä omien tarpeidensa ja etujensa mukaisesti,


Entä valloittajien noudattama ideologia, jonka perustana oleva pyhä kirja on samanaikaisesti ylin lakikirja ja jossa ilmoitetaan muslimien olevan parempia kuin muiden uskontojen vääräoppiset: alkuperäiskansa on sen mukaan velvollinen toimittamaan veroa valloittajille ja maan vanhoilla asukkailla on lain mukaan vähemmän oikeuksia kuin valloittajien uskonnon edustajilla.

Lainaus
tunnustaa lisäksi kiireellisen tarpeen kunnioittaa ja edistää alkuperäiskansojen oikeuksia, jotka on vahvistettu valtioiden kanssa tehdyillä sopimuksilla ja muilla rakentavilla järjestelyillä,

Mikäli sopimukset koskevat -tässä tapauksessa Euroopan- alkuperäisväestöjen (kuten suomalaiset, saksalaiset jne.) oikeuksia, sopimuksia ( esim. Dublin) ei noudateta. Euroopan alkuperäiskansoilla (mm. suomalaisilla) kansoilla on ainoastaan velvollisuuksia, ei oikeuksia. Oikeudet ovat YK:n oman alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen kanssa ristiriidassa olevan GCM-sopimuksen mukaan sen ns. maahanmuuttajiksi nimittämillä valloittajilla. Näille on "rakennettu järjestelyjä" (mm. avoimien rajojen politiikka), jotka helpottavat tunkeutumista alkuperäiskansojen maille. GCM-sopimuksessa luetellaan lukemattomia oikeuksia, jotka on tarkoitettu maahanmuuttoa Eurooppaan haluaville.


Lainaus
pitää mielessä, että mikään tässä julistuksessa ei saa evätä miltään kansalta sen itsemääräämisoikeutta, jota se käyttää kansainvälisen oikeuden mukaisesti,

Toisin sanoen: mikäli kansainvälinen oikeus, tapaoikeus mukaan lukien (Wikipedia: Kansainvälinen oikeus käsittelee valtioiden välisiä suhteita, joita säätelevät tapaoikeus ja valtioiden kansainväliset sopimukset), on ristiriidassa alkuperäiskansan itsemääräämisoikeuden (= sen lainsäädännön) kanssa, kumoaa se alkuperäiskansan oman lainsäädännön. Tämä on juuri se pointti, mikä on GCM-sopimuksen perimmäisenä tarkoituksena: alkuperäiskansan itsemääräämisoikeus poistetaan kansainvälisen tapaoikeuden tieltä.


Lainaus
7 artikla
1. Alkuperäiskansaan kuuluvilla yksilöillä on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen, vapauteen ja turvallisuuteen.

2. Alkuperäiskansoilla on kollektiivinen oikeus elää vapaasti, rauhassa ja turvallisesti erillisinä kansoina, eikä niihin saa kohdistaa joukkotuhontaa tai muuta väkivaltaa (…)


8 artikla
1. Alkuperäiskansoilla ja niihin kuuluvilla yksilöillä on oikeus siihen, ettei niitä pakkosulauteta eikä niiden kulttuuria tuhota.

2. Valtiot tarjoavat tehokkaat järjestelmät, joilla estetään ja hyvitetään:

(a) toiminta, jonka tarkoituksena tai vaikutuksena on se, että alkuperäiskansoilta riistetään niiden koskemattomuus erillisinä kansoina tai niiden kulttuuriset arvot tai etninen identiteetti;

(b) toiminta, jonka tarkoituksena tai vaikutuksena on alkuperäiskansojen tai niihin kuuluvien yksilöiden maiden, alueiden tai luonnonvarojen riistäminen;

(c) kaikenlaiset väestön pakkosiirrot, joiden tarkoituksena tai vaikutuksena on jonkin alkuperäiskansojen ja niihin kuuluvien yksilöiden oikeuden loukkaaminen tai heikentäminen;
 
(d) kaikenlainen pakkosulauttaminen tai -liittäminen;

(e) kaikenlainen propaganda, jonka tarkoituksena on edistää alkuperäiskansoihin ja niihin kuuluviin yksilöihin kohdistuvaa rotusyrjintää tai etnistä syrjintää tai kehottaa siihen.


19 artikla
Valtiot neuvottelevat vilpittömässä mielessä ja toimivat yhteistyössä kyseisten alkuperäiskansojen kanssa näiden omien edustuselinten kautta saadakseen niiden vapaan ja tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen ennen kuin valtiot hyväksyvät ja panevat täytäntöön lainsäädännöllisiä tai hallinnollisia toimia, jotka voivat vaikuttaa alkuperäiskansoihin.


22 artikla
1. Tätä julistusta täytäntöön pantaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota alkuperäiskansojen vanhusten, naisten, nuorten, lasten ja vammaisten henkilöiden oikeuksiin ja erityistarpeisiin.

2. Valtiot toteuttavat yhdessä alkuperäiskansojen kanssa toimet, joilla varmistetaan, että alkuperäiskansojen naiset ja lapset nauttivat täysimääräisesti suojelua ja takeita kaikenlaista väkivaltaa ja syrjintää vastaan.


27 artikla
Valtiot perustavat ja panevat täytäntöön yhdessä asianomaisten alkuperäiskansojen kanssa oikeudenmukaisen, riippumattoman, puolueettoman, avoimen ja läpinäkyvän sekä alkuperäiskansojen lait, perinteet, tavat ja maanhallintajärjestelmät asianmukaisesti tunnustavan menettelyn tunnustaakseen ja ratkaistakseen alkuperäiskansojen oikeudet, jotka koskevat niiden maita, alueita ja luonnonvaroja, mukaan lukien niiden perinteisesti omistamat tai muutoin hallussaan pitämät tai käyttämät maat, alueet ja luonnonvarat. Alkuperäiskansoilla on oltava oikeus osallistua tähän menettelyyn.


28 artikla
1. Alkuperäiskansoilla on oikeus hyvitykseen tavalla, joka voi sisältää muun muassa palauttamisen, (tai jos palauttaminen ei ole mahdollista, asianmukaiseen, oikeudenmukaiseen ja kohtuulliseen korvaukseen perinteisesti omistamistaan tai muutoin hallussa pitämistään tai käyttämistään maista,) alueista ja luonnonvaroista, jotka on tuomittu menetetyiksi tai takavarikoitu, otettu haltuun tai vallattu tai joita on käytetty tai vahingoitettu ilman näiden kansojen vapaata ja tietoon perustuvaa ennakkosuostumusta.


30 artikla
1. Alkuperäiskansojen mailla tai alueilla ei saa harjoittaa sotilaallista toimintaa, ellei se ole perusteltua asiaan liittyvän yleisen edun vuoksi, ellei siitä ole muutoin vapaasti sovittu kyseisten alkuperäiskansojen kanssa tai elleivät nämä ole sitä pyytäneet. 2. Valtiot neuvottelevat tehokkaasti kyseisten alkuperäiskansojen kanssa asianmukaisin menettelyin ja erityisesti näiden kansojen edustuselinten kautta ennen niiden maiden tai alueiden käyttämistä sotilaalliseen toimintaan.


37 artikla 1. Alkuperäiskansoilla on oikeus siihen, että niiden asianomaisten valtioiden tai näiden seuraajavaltioiden kanssa tekemät sopimukset ja muut rakentavat järjestelyt tunnustetaan, niitä noudatetaan ja ne saatetaan voimaan, sekä siihen, että valtiot kunnioittavat ja noudattavat näitä sopimuksia ja muita rakentavia järjestelyjä.

http://www.un-documents.net/a61r295.htm

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_finnish.pdf
« Viimeksi muokattu: 10.12.2018, 12:43:15 kirjoittanut Alabama »
"Sotaa pakenevat ottavat vaimon ja lapset mukaan. Sotaan lähtevät kulkevat yksin."

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 669
 • Liked: 19033
 • Easter Worshipper
Tuli tässä vaan mieleen.

Kompakti (..ttu että mä inhoan tuota sanaa) siis sopimus ei sido mihinkään.

Tämä siis voidaan tulkita niin, että sopimus ei velvoita sen hyväksyneitä valtioita muokkaamaan nykyistä maahanmuuttolainsäädäntöä mihinkään suuntaan.

Great.

Mutta yrittäkääpä tuon sopimuksen hyväksymisen jälkeen järkeistää maahanmuuttopolitiikkaa piirukin sopimuksen hengen vasatiseen suuntaan. Onnistuuko??


Älkää edes uneksiko.


Taivutetaan rautakankimalli. Kuvitellaan että EU antaisi jäsenmaita ei-sitovan ohjeen, että tässä taloustilanteessa jokaisessa maassa tulisi olla 30 prosentin arvonlisävero. Nostaisiko Suomi heti alvia? Ei varmaankaan. Mutta jos Suomi haluaisi siirtää verotuksen painopistettä tuloveroon ja pois kulutusverosta kokonaisveroasteen säilyessä samana, niin voisiko Suomi laskea alviaan vaikka 20 prosenttiin, eli toimia eri suuntaan kuin EU:n ei-sitova ohjeistus? Vai vetoaisivatko kulutusverojen puolustajat tuohon ei-sitovaan ohjeistukseen?? Niin miettikää sitä sillä hetkellä, kun seuraava siirtolaisaalto iskee ja joku esittää schengenin sisärajan sulkemista. Moniko maahanmuuton kannattaja sanoo: "Mutta kun GCM..."

GCM ei siis velvoita meitä toimimaan sen mukaisesti. Se vain velvoittaa meitä olemaan toimimatta sen vastaisesti. Comprende?

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Jorma Teräsrautela

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 454
 • Liked: 1733
 • Pimeä voima
Panen tämän linkin SUPO-ketjun ohella tänne GCM -ketjuun. Ranskassa 12 kenraalia ja amiraalia varoittivat juuri Macronia allekirjoittamasta GCM-sopimusta sen turvallisuusuhkien takia. Linkki uutiseen alla (linkin jakoi hyvä ystäväni eversti Beckridge).

http://www.profession-gendarme.com/france-lettre-au-president-macron-signee-par-un-ancien-ministre-et-une-douzaine-de-generaux-et-amiraux/

Meidän tolvanat sen tällä viikolla tietysti allekirjoittavat. SUPO:n pitäisi lisätä heidät turvallisuusriskiensä listaan aivan kärkipaikalle. Ehkä he siellä ovatkin jossain salaisessa kansiossa. 

« Viimeksi muokattu: 10.12.2018, 16:44:47 kirjoittanut Jorma Teräsrautela »
Älkää työ pojat säästelkö niit sokerloitanne! Myö uijjaan koht.

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 669
 • Liked: 19033
 • Easter Worshipper
Aihetta käsiteltiin taas tänään Huhtasaaren toimesta kyselytunnilla

Lainaus
Suullinen kysymys YK:n maahanmuuttoa koskevasta asiakirjasta (Laura Huhtasaari ps)

Keskustelu

Ministeri Soini:
Nyt kun eduskuntakäsittely sitten hallintovaliokunnassa loppuu, sitten mennään Marrakechiin, ja siellä sitten vasta... [Leena Meri: Se allekirjoitetaan!] — Ei mitään allekirjoitusta, edustaja Meri. Ei siellä mitään allekirjoiteta. [Leena Meri: Mitäs te teette siellä sitten?] Ei siellä mitään allekirjoiteta. [Puhemies koputtaa] Siellä ei allekirjoiteta mitään. Ei allekirjoiteta.
 
Kysymyksen käsittely päättyi.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_123+2018+2.3.aspx

Nyt sinä sanot viidesti, ettet allekirjoita. Mutta kun kukko laulaa sinä olet kolmesti sen allekirjoittanut!

Haluaisin nähdä sen hetken, kun ihmisille tuodaan erilaisia papereita allekirjoitettavaksi Marrakechissä. Esim. osallistujien läsnäololista, joka liitetään hyväksymispöytäkirjaan, kenties joku valtuutusasiakirja, hotellin matkustajakortti, maahantulokortti lentokoneessa... Toivottavasti kun minkä tahansa lapun reunaan vetää nimensä, edustaja Mykkänen tai joku muu muistaa mielessään nuo sanat: Ei siellä mitään allekirjoiteta.

Mitenhän tuo juridisesti tulkitaan, jos jokin usean maan edustajista koottu foorumi hyväksyy maidensa suomin mandaatein jonkun julistuksen, ja siihen liitetään läsnäolleiden allekirjoituksellaan vahvistama osallistujalista? Tuostakin varmaan saadaan vielä kuulla kiemurtelua. Suomen politiikassahan on täysin epäoleellista, mitä Mykkänen Suomen puolesta hyväksyi ja ratifioi. Oleellista on se tapahtuiko allekirjoitusta vai ei. Vähän niin kuin Clinton vs Levinsky.

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Vellamo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 068
 • Liked: 14586
Merkel täpinöissään Marrakeshissa.

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/migrationspakt-gipfel-was-sind-die-beschluesse-des-bundestags-wert-58927530.bild.html

Lainaus
https://www.facebook.com/pertti.ronkko/posts/10156227650633542
„Saksa sanoo tänään kyllä YK:n siirtolaissopimukselle“ - Liittokansleri Merkel matkusti Marokkoon hyväksymään YK:n siirtolaisopimuksen antaakseen sille saksalaisen „aksentin“, Bild-lehti kirjoittaa. Sopimusta ei allekirjoiteta vaan se „otetaan vastaan“. Sopimus hyväksytään virallisesti tammikuussa YK:n ykeiskokouksessa, jos se saa taakseen kahden kolmasosan enemmistön.
----

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/bild-beim-merkwuerdig-gipfel-uno-peitscht-migrationspakt-durch-58936678.bild.html

Lainaus
https://www.facebook.com/pertti.ronkko/posts/10156227903163542
Bild: „YK piiskaa siirtolaissopimuksen läpi“ - On hyvä merkki, että tartumme myös maailman miljoonien siirtolaisten kohtaloon, sanoi Merkel Bildin mukaan Marrakeshissa YK:n siirtolaisopimus-kokouksessa. Siirtolaisuus on hänen mukaansa luonnollista ja yhä uudestaan toistuvaa.
----
« Viimeksi muokattu: 10.12.2018, 16:18:16 kirjoittanut Vellamo »
Jo riittää. Suomalaisten syyllistäminen, leimaaminen, huiputtaminen ja kuppaaminen.

Mok

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 551
 • Liked: 398
Merkelin fantastinen viikko on alkanut.

Lainaus
https://www.facebook.com/pertti.ronkko/posts/10156227903163542

Bild: „YK piiskaa siirtolaissopimuksen läpi“ - On hyvä merkki, että tartumme myös maailman miljoonien siirtolaisten kohtaloon, sanoi Merkel Bildin mukaan Marrakeshissa YK:n siirtolaisopimus-kokouksessa. Siirtolaisuus on hänen mukaansa luonnollista ja yhä uudestaan toistuvaa. Saksa on Merkelin mukaan maa, joka tarvitsee väestökehityksensä perusteella enemmän ammattityövoimaa, ja siksi sillä on suuri intressi lailliseen siirtolaisuuteen. Bild-lehti kertoo, että lähitulevaisuudessa seuraa YK:n pakolaissopimus, jossa puututaan myös pakolaisuuden syihin.

Saksa noukkii rusinat pullasta - ammattilaisia tarvitaan. Välimeren yli tulleet ovat sitten muuta porukkaa. Taakanjaolla huolehditaan siitä, että ne laitetaan muihin EU-maihin.

Peltipaita

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 698
 • Liked: 8873
 • Politiikan tutkija ja taidekriitikko
 
Lainaus
Saksa on Merkelin mukaan maa, joka tarvitsee väestökehityksensä perusteella enemmän ammattityövoimaa.
Ilmeisesti aiemmin on ollut joku YK -sopimus joka on kieltänyt ammattityövoiman palkkaamisen ulkomailta ja nyt tämä uusi sopimus kumoaa sen vanhemman.
« Viimeksi muokattu: 10.12.2018, 18:23:00 kirjoittanut Peltipaita »
"Kumiluodit ovat hyväksyttävyyden rajoilla"  sanoi Matti Vanhanen, kun Kataloniassa haluttiin saada mielipide selville äänestämällä.

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 21 809
 • Liked: 49595
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
Hyi hyi senkin äärioikeistolaiset, kun menitte pitämään esillä tätä ei-sitovaa ja ei-mihinkään-vaikuttavaa kompaktia ja horjutitte perinteisten ja vastuullisten puolueiden asemaa.

Pitkä juttu, loput linkistä.

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005927703.html (10.12.2018)

Lainaus
Noin 150 maata sitoutui Marokossa YK:n siirtolaissopimukseen – Tutkija: Oikeistonationalistit valjastivat YK:n siirtolaisasiakirjan eurovaaliaseeksi, eivätkä muut tajunneet sitä

Anna-Liina Kauhanen

Pyöritys ei-sitovan YK:n siirtolaisasiakirjan ympärillä on vakava varoitus EU-maiden perinteisille puolueille äärioikeiston strategisista taidoista, sanoo maahanmuuttoasiantuntija Gerard Knaus.

MAROKON Marrakechissa järjestettävässä YK:n siirtolaisuuskokouksessa noin 150 maata hyväksyi maanantaina asiakirjan, josta on noussut ympäri Eurooppaa poikkeuksellinen väittely.

YK:n siirtolaissopimuksen ulkopuolelle jättäytyi Marokon-kokouksessa muun muassa Yhdysvallat, Australia, Itävalta, Italia, Tšekki, Dominikaaninen tasavalta, Unkari, Latvia, Puola ja Slovakia.

Itävaltalaisen maahanmuuttopolitiikan asiantuntijan Gerard Knausin mukaan pyöritys YK:n siirtolaisasiakirjan ympärillä on vakava varoitus EU-maiden johdolle. Perinteisten puolueiden poliitikot eivät ota kansallismielisiä oikeistopopulisteja riittävän vakavasti. Vasta liian myöhään tajuttiin, miten taitavasti äärioikeisto nappaa maahanmuuttoteemat horjuttaakseen perinteisten puolueiden asemaa.

”Riita ei-sitovasta siirtolaissopimuksesta pääsi niin pitkälle, että Belgian hallitus on kaatua”, Knaus sanoo.

Samoin Saksassa on viime viikot pelattu kristillisdemokraattien sisäistä valtapeliä siirtolaissopimuksella välittämättä siitä, mitä sopimuksen uskottavuuden horjuttaminen tekee Saksan tavoitteille vahvistaa monenkeskistä kansainvälistä sopimista maahanmuuton kaltaisista globaaleista ongelmista.

(...)

YK:N siirtolaisasiakirjan saama huomio ei ole missään suhteessa sen painoarvoon, Knaus sanoo. Huomio on kuitenkin suuri ja keskustelu vain jatkuu – mikä on sopimuksen vastustajien tarkoitus.

”Perinteiset puolueet, sosiaalidemokraatit ja konservatiivit, eivät ole riittävästi analysoineet, mikä oikeistopopulistien todellinen tavoite tällä keskustelulla on. Oikeistopopulistit käyttävät asiakirjaa eliitinvastaisten salaliittoteorioiden pyörittämiseen.”

Tavoite on Knausin mukaan hyvin strateginen: oman vallan kasvattaminen ja EU:n uskottavuuden rapauttaminen. Juuri tällaista maahanmuuttouhkan ympärille kiertyvää rajua ja tunteikasta keskustelua ja eliitinvastaista asetelmaa populistiset liikkeet tarvitsevat toukokuun eurovaalien lähestyessä, Knaus sanoo.

Nyt, kun Eurooppaan tulee siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita huomattavasti vähemmän kuin ennen vuoden 2015 pakolaiskriisiä, tarvitaan silti kysymys, jonka ympärille rakentaa vaalikamppailua.

”Kaikki ne, jotka haluavat toukokuun eurovaaleista maahanmuuttovaalit, ovat tästä iloisia. Suuria hyötyjiä on Italian pääministeri Matteo Salvini, Unkarin pääministeri Viktor Orbán ja Itävallan oikeistopopulistinen FPÖ-puolue.”

YK:N siirtolaisasiakirjan vastustajat ovat useimmiten nationalistisista ja oikeistopopulistisista puolueista. He puhuvat asiakirjasta kuin se mahdollistaisi massasiirtolaisuuden Eurooppaan.

Vastustajien viesti on mennyt läpi, koska sopimuksen puolustajat eivät varautuneet keskusteluun.

”Nyt tilanne on se, että siirtolaissopimusta vastustavat kiihkeästi ne, jotka eivät ole sitä lukeneet ja sitä puolustavat hyvin löysin argumentein ne, jotka eivät ottaneet dokumenttia koskaan kovin tosissaan mutta jotka pitivät sitä hyvänä askeleena monenkeskisten pelisääntöjen edistämisenä ja ihmisoikeuksista muistuttamisena”, Knaus sanoo.

Se, ettei asiakirja muuta mitään Euroopassa, on kuitenkin osa sopimuksen ongelmallisuutta, Knaus sanoo. Euroopan johtavat poliitikot pitivät sopimusta niin epädramaattisena, etteivät varautuneet siihen, miten asiakirjalla voisi halutessaan kärjistää maahanmuuttokeskustelua.

”Sitten tulikin kiire ottaa sopimuksen ympärille kylvetty epäilys tosissaan. Esiin on tuotava myös ne todella meitä sitovat sopimukset. On selitettävä, mitä ne tarkoittavat ja mihin olemme sitoutuneet.”

(...)
"Jos olisi sekä menestyviä että epäonnistuneita afrikkalaisia yhteiskuntia hakisin selitystä jostain muualta. Jos afrikkalaiset eivät muodostaisi länsimaissakin sosioekonomista pohjanoteerausta, hakisin selitystä jostain muualta." -Jussi Halla-aho afrikkalaisten geneettisesti selittyvästä älykkyysosamäärästä (3.6.2005)

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 31 790
 • Liked: 36465
 • Toivo parasta, varaudu pahimpaan.
Lainaus
Noin 150 maata sitoutui … ei-sitova[a]n YK:n siirtolaisasiakirja[a]n ...

Tiivistin paradoksin.
« Viimeksi muokattu: 10.12.2018, 17:26:25 kirjoittanut Lalli IsoTalo »
Arvoituksellisin kehityssuunta on länsimaiden johtajien määrätietoisuus luoda NL uudelleen Eurooppaan.
- Gorbachev

Kun fasismi saapuu uudelleen, se ei sano „minä olen fasismi“, vaan „minä olen antifasismi.“
- Ignazio Silone

"Me aiomme teurastaa teidät."
- 10v. poika, mahdollinen paluumuuttaja ISIS-leirillä

Peltipaita

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 698
 • Liked: 8873
 • Politiikan tutkija ja taidekriitikko
HS:
Lainaus
Juuri tällaista maahanmuuttouhkan ympärille kiertyvää rajua ja tunteikasta keskustelua ja eliitinvastaista asetelmaa populistiset liikkeet tarvitsevat toukokuun eurovaalien lähestyessä, Knaus sanoo.
Kukapa ei eliittiä vastustaisi? Jaa, no, eliitti ei vastusta.
« Viimeksi muokattu: 10.12.2018, 19:18:33 kirjoittanut Peltipaita »
"Kumiluodit ovat hyväksyttävyyden rajoilla"  sanoi Matti Vanhanen, kun Kataloniassa haluttiin saada mielipide selville äänestämällä.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 577
 • Liked: 66574
Hyi hyi senkin äärioikeistolaiset, kun menitte pitämään esillä tätä ei-sitovaa ja ei-mihinkään-vaikuttavaa kompaktia ja horjutitte perinteisten ja vastuullisten puolueiden asemaa.

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005927703.html (10.12.2018)

Lainaus
Itävaltalaisen maahanmuuttopolitiikan asiantuntijan Gerard Knausin mukaan pyöritys YK:n siirtolaisasiakirjan ympärillä on vakava varoitus EU-maiden johdolle. Perinteisten puolueiden poliitikot eivät ota kansallismielisiä oikeistopopulisteja riittävän vakavasti. Vasta liian myöhään tajuttiin, miten taitavasti äärioikeisto nappaa maahanmuuttoteemat horjuttaakseen perinteisten puolueiden asemaa.

”Riita ei-sitovasta siirtolaissopimuksesta pääsi niin pitkälle, että Belgian hallitus on kaatua”, Knaus sanoo.

Samoin Saksassa on viime viikot pelattu kristillisdemokraattien sisäistä valtapeliä siirtolaissopimuksella välittämättä siitä, mitä sopimuksen uskottavuuden horjuttaminen tekee Saksan tavoitteille vahvistaa monenkeskistä kansainvälistä sopimista maahanmuuton kaltaisista globaaleista ongelmista.

Maahanmuuttopolitiikan asiantuntijaksi mainittu Gerald Knaus on Sorosin petikaveri Open Society Foundationsin kautta ja mies ns. Merkel Planin ja EU:n Turkki-sopimuksen takana.

Lainaus
Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoi Marrakeshissä uutistoimisto AFP:n mukaan siirtolaissopimuksen estävän laitonta siirtolaisuutta, ei edistävän sitä. ”Kyse on turvallisen ja järjestystä noudattavan siirtolaisuuden edistämisestä.”

Ovela muotoilu. Sopimuksen kritiikkihän tuleekin siitä, että sen pelätään muuttavan laitonta haittamaahanmuuttoa lailliseksi, "turvalliseksi ja järjestystä noudattavaksi" haittamaahanmuutoksi.

Lainaus
Sopimus ei muuta Euroopassa mitään, mutta se voi auttaa muita maita Euroopan ulkopuolella vähentämään sääntöjenvastaista maahanmuuttoa”, Knaus sanoo.

Mitä kautta sopimus "auttaa" Euroopan ulkopuolisia maita vähentämään laitonta siirtolaisuutta, jos se kerran ei muuta Euroopassa mitään? Ne keinot, joita on ehdotettu, vaativat toimenpiteitä nimenomaan länsimailta ja etenkin EU-mailta.

Lainaus
YK:n siirtolaisasiakirjan saama huomio ei ole missään suhteessa sen painoarvoon, Knaus sanoo. Huomio on kuitenkin suuri ja keskustelu vain jatkuu – mikä on sopimuksen vastustajien tarkoitus.

”Perinteiset puolueet, sosiaalidemokraatit ja konservatiivit, eivät ole riittävästi analysoineet, mikä oikeistopopulistien todellinen tavoite tällä keskustelulla on. Oikeistopopulistit käyttävät asiakirjaa eliitinvastaisten salaliittoteorioiden pyörittämiseen.

Tavoite on Knausin mukaan hyvin strateginen: oman vallan kasvattaminen ja EU:n uskottavuuden rapauttaminen. Juuri tällaista maahanmuuttouhkan ympärille kiertyvää rajua ja tunteikasta keskustelua ja eliitin vastaista asetelmaa populistiset liikkeet tarvitsevat toukokuun eurovaalien lähestyessä, Knaus sanoo.

Nyt, kun Eurooppaan tulee siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita huomattavasti vähemmän kuin ennen vuoden 2015 pakolaiskriisiä, tarvitaan silti kysymys, jonka ympärille rakentaa vaalikamppailua.

Tuon perusteella Knaus on paraskin puhumaan salaliittoteorioista.

Lainaus
YK:n siirtolaisasiakirjan vastustajat ovat useimmiten nationalistisista ja oikeistopopulistisista puolueista. He puhuvat asiakirjasta kuin se mahdollistaisi massasiirtolaisuuden Eurooppaan.

Vastustajien viesti on mennyt läpi, koska sopimuksen puolustajat eivät varautuneet keskusteluun.

Sopimuksen puolustajilla on ollut aikaa perehtyä sopimukseen ja kehittää argumentteja. Tuloksena, että "sopimus ei ole sopimus, eikä sido mihinkään" ja että "sopimuksen arvostelijat haluavat kasvattaa valtaansa".

Lainaus
”Nyt tilanne on se, että siirtolaissopimusta vastustavat kiihkeästi ne, jotka eivät ole sitä lukeneet ja sitä puolustavat hyvin löysin argumentein ne, jotka eivät ottaneet dokumenttia koskaan kovin tosissaan mutta jotka pitivät sitä hyvänä askeleena monenkeskisten pelisääntöjen edistämisenä ja ihmisoikeuksista muistuttamisena”, Knaus sanoo.

Se, ettei asiakirja muuta mitään Euroopassa, on kuitenkin osa sopimuksen ongelmallisuutta, Knaus sanoo. Euroopan johtavat poliitikot pitivät sopimusta niin epädramaattisena, etteivät varautuneet siihen, miten asiakirjalla voisi halutessaan kärjistää maahanmuuttokeskustelua.

”Sitten tulikin kiire ottaa sopimuksen ympärille kylvetty epäilys tosissaan. Esiin on tuotava myös ne todella meitä sitovat sopimukset. On selitettävä, mitä ne tarkoittavat ja mihin olemme sitoutuneet.

Selittäkää toki.

Lainaus
Ongelma maahanmuuttopolitiikassa on se, että ne sopimukset, joihin EU-maat ovat sitoutuneet yhteisessä turvapaikkapolitiikassaan, eivät toimi, Knaus toteaa. Yksi esimerkeistä on Dublinin-sopimus. Tästä maahanmuuttovastainen liike saa lisää voimaa, Knaus sanoo.

Dublin-sopimus toimisi, jos sen noudattamista vaadittaisiin.

On ollut poliittinen päätös jäsenmailta olla noudattamatta Dublinia ja EU-johdolta katsoa noudattamatta jättämistä sormien läpi. Nyt vanha Dublin-sopimus on tarkoitus korvata uudella huonommalla, jonka noudattamiseen kuitenkin pakotettaisiin miljardisakoilla. Miksei vain määrätä sakkoja nykyisen sopimuksen rikkojille?

Knaus oli muuten muistaakseni yhtenä pääpiruna sen päätöksen taustalla, että Saksa keskeytti Dublinin noudattamisen kesällä 2015.

Lainaus
Seuraava askel olisi laittaa olemassa olevat sitoumukset käytäntöön. ”Todellinen debatti, jota olisi käytävä, ei ole YK:n siirtolaissopimus vaan se, miten EU-maat hoitavat yhteisen rajavalvonnan ja turvapaikkapolitiikan käytännössä.”

Tällä on kiire, mikäli poliittinen keskusta aikoo vastata oikeistonationalismin nousuun.

Samaan aikaan on ymmärrettävä, että juuri oikeistopopulistit ovat yhteisen maahanmuuttopolitiikan jarru, Knaus sanoo. Se, että ulkorajat saadaan valvontaan ja turvapaikkaprosessi yhtenäiseksi, ei ole äärioikeiston etu. Näiden liikkeiden kannatus perustuu siihen, että ne voivat osoittaa maahanmuuttopolitiikan virheitä.

Järjetöntä. Se, että turvapaikanhakijat siirrettäisiin ulkorajoilta pakolla jäsenmaihin EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän (CEAS) nimissä, ei ole jäsenmaiden eikä Euroopan etu. Sopii kuvitella, mihin järjestelmä olisi johtanut vuonna 2015.

Knaus ajaakin takaa sitä, että Euroopan historian suurin maahanmuuttopolitiikan virhe pitäisi päästä tekemään EU-tasolla niin, että yksittäiset jäsenvaltiot tai kansallisesti vahvat puolueet eivät pääsisi sitä estämään tai siitä irtautumaan.

Lainaus
”Taktiikka on kahtalainen. Jos siirtolaisia ei tule, populistit ottavat sen Salvinin ja Orbánin ansioksi, ja jos tulee, he syyttävät muita.”

Juuri näinhän on tapahtunut. Salvini on estänyt meritaksien rantautumisen, ja Orbán on rakennuttanut aidan Unkarin rajalle. EU on vastustanut jyrkästi molempia.

Lainaus
Sen sijaan, että EU-maiden johtajat selittäisivät kansalaisille, miten ulkorajat saadaan valvontaan ilman että ihmisoikeuksia poljetaan, hallitukset omaksuvat äärioikeiston politiikan. Se tie vie hyvin epävakaaseen Eurooppaan, Knaus sanoo ja muistuttaa, kuinka nopeasti valta Italiassa vaihtui.

Totta kai EU-maat pystyvät näillä nykyisillä tulijamäärillä yhdessä humaaniin ja lailliseen ulkorajavalvontaan, jossa ihmiset eivät huku Välimereen mutta jossa heidät nopeasti palautetaan, jos turvapaikan ehdot eivät täyty.”

Jos ehdottomana ehtona on, että kukaan ei huku, Knaus tarkoittaa "humaanilla ja laillisella ulkorajavalvonnalla" turvapaikanhakijoiden noutamista Turkista ja Pohjois-Afrikasta ja pakollista jakamista EU-maihin. Se taas tarkoittaa muun muassa tulijamäärän räjähdysmäistä kasvua.

Lainaus
Keskeinen osa toimivaa järjestelmää on tehdä siirtolaisten lähtömaille riittävän houkuttelevaksi ottaa EU-maiden palauttamat kansalaisensa takaisin, Knaus sanoo.

”Illuusio siitä, että tämä onnistuisi yksittäisiltä jäsenmailta, pitää romuttaa. Tähän tarvitaan koko EU, mutta nyt joukossa on monta jäsenmaata, jotka eivät halua ratkaisua. Se veisi kannatusta. Tämän asetelman keskustelu YK:n siirtolaissopimuksesta omalta osaltaan osoittaa.”

Mieletön salaliittoteoria, että jäsenmaat estäisivät EU:ta tekemästä palautussopimuksia, jotta maiden poliittinen johto pysyisi vallassa. Siis mitkä maat ja millä lihaksilla?

Palautussopimuksia ja niiden sitomista esimerkiksi lähtömaiden kehitysapuun ja viisumeihin ovat vastustaneet nimenomaan ne, jotka nyt ajavat EU:n yhteistä turvapaikkajärjestelmää.

Knaus tarkoittaneekin sitä, että eräät jäsenmaat kieltäytyvät sellaisista palautussopimuksista, joissa ne sitoutuisivat vastavuoroisesti "lailliseen" maahanmuuttoon kiintiöiden kautta. Esimerkiksi Knausin neuvotteleman suunnitteleman Turkki-sopimuksen "yksi yhdestä"-pykälän varjolla oli aikoinaan tarkoitus lennättää EU-maihin satoja tuhansia syyrialaisia Turkista, mutta suunnitelma meni tältä osin pipariksi, kun Kreikka lopetti palautukset Turkkiin.
« Viimeksi muokattu: 11.12.2018, 00:34:13 kirjoittanut Roope »
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

FadeAway

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 385
 • Liked: 581
Mykkänen myhäili, kun tuli diili tehtyä. Mtv3

....
Aikaisempi alabaman viesti alkuperäiskansoista. Tarkoittaako se Suomessa saamelaisia ja ruotsalaisia, jolloin heitä suojellaan maahanmuuttajilta ?
« Viimeksi muokattu: 10.12.2018, 19:22:01 kirjoittanut FadeAway »
On paljon vaikeampi purkaa syntynyttä ongelmaa, kuin ennaltaehkäistä se.

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 21 809
 • Liked: 49595
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
https://www.verkkouutiset.fi/kai-mykkanen-globaalin-muuttoliikkeen-kysymykset-ratkaistava-yhdessa/ (10.12.2018)

Lainaus
Kai Mykkänen: Globaalin muuttoliikkeen kysymykset ratkaistava yhdessä

Siirtolaisuutta koskeva YK:n asiakirja ei edellytä muutoksia Suomen lainsäädäntöön.

YK:n korkean tason konferenssissa Marokon Marrakeshissa hyväksyttiin maanantaina YK:n turvallista, järjestäytynyttä ja sääntöjenmukaista siirtolaisuutta koskeva globaali asiakirja. Siinä määritellään muuttoliikkeitä koskevia keskeisiä kysymyksiä ja keinoja reagoida niihin.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) edusti konferenssissa Suomea.

– Yksikään maa ei pysty ratkomaan maailmanlaajuisia muuttoliikekysymyksiä yksin. On kaikkien etu, että yhteisiin kysymyksiin etsitään ratkaisuja, jotta muuttoliike olisi hallittua ja yhtä lailla lähtö- ja kauttakulkumaat kuin vastaanottavatkin valtiot täyttäisivät velvoitteensa. Esimerkkinä tästä on omien kansalaisten takaisinottaminen, Mykkänen toteaa tiedotteessa.

Koska kyseessä on poliittinen asiakirja eikä kansainvälinen sopimus, asiakirja ei edellytä muutoksia Suomen lainsäädäntöön. Niin kutsutun GCM-asiakirjan (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) tavoitteena on etsiä keinoja, joilla muuttoliikkeitä voitaisiin hallita kaikkien eduksi niin, että muuttoliike on turvallista, järjestäytynyttä ja sääntöjenmukaista.

(...)

---

https://www.suomenuutiset.fi/immonen-surullinen-paiva-suomelle-nostan-hattua-maille-jaivat-ulkopuolelle-tuhoisasta-gcm-sopimuksesta/ (10.12.2018)

Lainaus
Immonen: Surullinen päivä Suomelle – ”Nostan hattua maille, jotka jäivät ulkopuolelle tuhoisasta GCM-sopimuksesta”

Surullinen päivä Suomelle. Suomi sitoutui tänään Marokossa järjestetyssä YK:n siirtolaisuuskokouksessa tuhoisaan GCM-sopimukseen, kirjoittaa perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen Facebookissa.

– Sopimuksen ulkopuolelle ymmärsivät jäädä mm. Yhdysvallat, Itävalta, Australia, Italia, Dominikaaninen tasavalta, Tšekin tasavalta, Unkari, Puola, Latvia ja Slovakia. Nostan hattua näille maille.

Suomi sitoutuu kaikkiin sopimuksiin orjallisesti

Suomen edustajana kokoukseen osallistui kokoomuslainen sisäministeri Kai Mykkänen.

– Sopimusta on puolusteltu sillä, ettei se ole oikeudellisesti sitova. Suomi tuskin kuitenkaan sitoutuisi mihinkään sopimukseen sillä periaatteella, ettei se aio noudattaa sopimusta. Suomella on tapana sitoutua kaikkiin sopimuksiin orjallisesti, kuten nähtiin mm. vapaaehtoisen taakanjakomekanismin yhteydessä, Immonen toteaa.

Immonen muistuttaa, että mitään julkista keskustelua sopimuksesta ei Suomessa käyty.
"Jos olisi sekä menestyviä että epäonnistuneita afrikkalaisia yhteiskuntia hakisin selitystä jostain muualta. Jos afrikkalaiset eivät muodostaisi länsimaissakin sosioekonomista pohjanoteerausta, hakisin selitystä jostain muualta." -Jussi Halla-aho afrikkalaisten geneettisesti selittyvästä älykkyysosamäärästä (3.6.2005)

Peltipaita

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 698
 • Liked: 8873
 • Politiikan tutkija ja taidekriitikko
Lainaus
Asiakirjaa ei ulkoministeriön johtavan asiantuntijan Renne Klingen mukaan edes allekirjoiteta, ainoastaan hyväksytään. Se ei ole kansainvälinen sopimus.
Mikä tämäkin selitys on? Valaiskaa nyt tyhmää kansaa. Mikä ero on hyväksymisellä ja allekirjoituksella? Meneekö Soini vain lomalle Marokkoon muiden mukana ja tulee takaisin tyhjin käsin? Kai Suomi tästä nyt jotenkin hyötyy vaikka ei allekirjoita. (viestissäni on runsaasti sarkasmia)
"Kumiluodit ovat hyväksyttävyyden rajoilla"  sanoi Matti Vanhanen, kun Kataloniassa haluttiin saada mielipide selville äänestämällä.

Tabula Rasa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 22 901
 • Liked: 13535
 • Kuka jos en minä
Lainaus
Asiakirjaa ei ulkoministeriön johtavan asiantuntijan Renne Klingen mukaan edes allekirjoiteta, ainoastaan hyväksytään. Se ei ole kansainvälinen sopimus.
Mikä tämäkin selitys on? Valaiskaa nyt tyhmää kansaa. Mikä ero on hyväksymisellä ja allekirjoituksella? Meneekö Soini vain lomalle Marokkoon muiden mukana ja tulee takaisin tyhjin käsin? Kai Suomi tästä nyt jotenkin hyötyy vaikka ei allekirjoita. (viestissäni on runsaasti sarkasmia)

Ero on sillä että soini jankkaa ettei allekirjoita, mutta hyväksyy 100-0 eikä vastaa siihen hyväksyykö.
Hedelmistään puu tunnetaan.

Käytätkö youtubea? Voit auttaa kansallismielisiä kaatamaan mobiilistriimauseston alle 1000 tilaajan kanavilta, tilaamalla nämä kanavat: https://striimiinfo.blogspot.com/2019/04/tarvii-tuhat-tilaajaa.html

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 21 809
 • Liked: 49595
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
Soini ei ole siellä Marokossa, vaan Mykkänen, kuten tuossa ylle linkkaamassani jutussakin mainitaan ja on tässä jo useaan kertaan aiemminkin mainittu.

Kaipa tuo hyväksyminen on sitten sitä, että maat äänestävät GCM:n puolesta, mutta mitään nimiä ei vedetä paperiin. Lopullinen hyväksyntä tapahtuu YK:n yleiskokouksessa.

https://twitter.com/VasaraAnne/status/1072056423754932224

"Jos olisi sekä menestyviä että epäonnistuneita afrikkalaisia yhteiskuntia hakisin selitystä jostain muualta. Jos afrikkalaiset eivät muodostaisi länsimaissakin sosioekonomista pohjanoteerausta, hakisin selitystä jostain muualta." -Jussi Halla-aho afrikkalaisten geneettisesti selittyvästä älykkyysosamäärästä (3.6.2005)

Infernaalinen_aviomies

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 327
 • Liked: 16
GCM:n tavoite nro 21 liittyy palautuksiin:

Lainaus
Objective 21: Cooperate in facilitating safe and dignified return and readmission, as well as sustainable reintegration
(...)
We further commit to ensure that our nationals are duly received and readmitted, in full respect for the human right to return to one’s own country and the obligation of States to readmit their own nationals

Sopimuksen solmiminen voi siten edesauttaa mm. sitä, että Suomen ja Irakin välille solmitaan pakkopalautuksetkin mahdollistava sopimus.

Tomatoface

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 624
 • Liked: 2015
 • to the maximam!
GCM:n tavoite nro 21 liittyy palautuksiin:

Lainaus
Objective 21: Cooperate in facilitating safe and dignified return and readmission, as well as sustainable reintegration
(...)
We further commit to ensure that our nationals are duly received and readmitted, in full respect for the human right to return to one’s own country and the obligation of States to readmit their own nationals

Sopimuksen solmiminen voi siten edesauttaa mm. sitä, että Suomen ja Irakin välille solmitaan pakkopalautuksetkin mahdollistava sopimus.

Ihanaa tämä sinun lapsenuskosi. Toki aika näyttää.

Edit. Täytyy toki muistaa että sopimushan ei ollut "sitova". Eli tyhmimmät noudattaa niinkuin aiempiakin "pakteja".
« Viimeksi muokattu: 10.12.2018, 22:20:46 kirjoittanut Tomatoface »
O tempora, o mores!

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 073
 • Liked: 23087
Lainaus käyttäjältä: Knaus
Totta kai EU-maat pystyvät näillä nykyisillä tulijamäärillä yhdessä humaaniin ja lailliseen ulkorajavalvontaan, jossa ihmiset eivät huku Välimereen mutta jossa heidät nopeasti palautetaan, jos turvapaikan ehdot eivät täyty.”

Jos ehdottomana ehtona on, että kukaan ei huku, Knaus tarkoittaa "humaanilla ja laillisella ulkorajavalvonnalla" turvapaikanhakijoiden noutamista Turkista ja Pohjois-Afrikasta ja pakollista jakamista EU-maihin. Se taas tarkoittaa muun muassa tulijamäärän räjähdysmäistä kasvua.

Lainaus
Keskeinen osa toimivaa järjestelmää on tehdä siirtolaisten lähtömaille riittävän houkuttelevaksi ottaa EU-maiden palauttamat kansalaisensa takaisin, Knaus sanoo.

Soroksen palkkarenki Gerald Knaus European Stability Initiativesta (ESI), joka väsäsi Merkelin matukriisisuunnitelman vuonna 2015, tietää yhtä hyvin kuin kaikki muutkin, että koko nykyinen turvapaikkajärjestelmä on mätä ja sitä väärinkäytetään jatkuvasti huijaus- rahastus- ja petkutusmielessä. Tässä kunnostautuvat sekä maahantulijat, että kohdemaiden eräät toimijat ja kansalaiset saamansa elatuksen tai voittojen myötä. Tyhminkin tietää, että tuossa systeemissä ei ole enää päätä eikä häntää. Konfliktialueen väestön siirtelyllä ympäri maailmaa ei ratkaista mitään. Samalla se on tehottomin tapa yrittää auttaa ja se kaatuu pitemmällä juoksulla omaan mahdottomuuteensa. Asiat on ratkaistava siellä missä ongelmatkin ovat.

Lisäksi poliittisen vainon nojalla turvapaikan saaneiden määrä on pyörinyt Euroopassa yleensä vain muutaman prosentin paikkeilla koko tulijavirran osalta. Muut pyrkivät tänne humpuukiperusteilla. Muilta mantereilta tänne tulevien akuutti hätä kun loppui yleensä jo kauan ennen Eurooppaa niissä turvallisissa maissa, joiden kautta he tulivat. Sama muuten pätee myös poliittisesti vainottuihin, jonka pitäisi laittaa jokaisen realistin ajattelemaan hieman tarkemmin koko systeemin oikeutusta ja funktiota. Paikallaan olisi ilmeisesti ensivaiheessa rajata nämä tp-hakuoikeudet alueellisesti konfliktin tai tapahtuneen poliittisen vainon lähialueille.

Knaus pysyy kuitenkin uskollisesti vanhalla (Obama, Merkel) linjalla, että Eurooppa täyteen matuja kehitysmaista. Hän tietää, että jos matut saadaan kuskattua Eurooppaan, niin heitä ei saada enää millään ilveellä takaisin, sillä turvapaikkaprosessit ensinnäkin kestävät vuosikausia ja jopa vuosikymmeniä erilaisten valitus- ja uusintahakemuskierteiden avulla. Monella tärppää jo tuossa vaiheessa ja oleskelulupa irtoaa muulla perusteella (työ, opiskelu, avioliitto jne.).

Jotkut saavat lopulta kielteisen päätöksen, mutta ei silloinkaan hätää, sillä pois ei tarvitse lähteä kuin vapaaehtoisesti. Jos kieltäydyt lähtemästä, niin saat ensin vuoden tilapäisen luvan ja jonkin ajan kuluttua jo pysyvän luvan. Kaikki jää, mitä tulee. Tämän sinetöi nyt YK-sopimus horisemalla jostakin arvokkaasta ja ihmisoikeuksia noudattavasta palauttamisesta, sekä kieltämällä joukkokarkotukset, sekä avaamalla samat oikeudet matuille, kuin mitä maan kansalaisilla on. Edes säilöön näitä ei saisi ottaa.

Euroopasta ei ole koskaan saatu matuja poistettua juuri minnekään. Aina löytyy joku oljenkorsi. Voi vaikka kadota maan alle jos ei muuta keksi. Siten EU-maiden palautustilastot ovat karmeaa luettavaa ja ne ilmentävät Euroopan yhteiskuntien ja johtajien täydellistä epäonnistumista. Tästä narusta Knaus ja Soros yrittävät nyt nykäistä.

EDIT typo

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 577
 • Liked: 66574
Lainaus
Siirtolaisuusasiakirja sai hyväksynnän – Sisäministeri Mykkänen: "Jos haluaa vähemmän hallitsematonta siirtolaisuutta, tämä on askel eteenpäin"

[...]

Konferenssiin Marrakechissa osallistuvan sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan eurooppalaiset ovat kokouksessa korostaneet, että siirtolaiset täytyy saada laillisille reiteille sääntöihin perustuen.

[...]

– Jos haluaa sääntöperäisempää, lakeihin perustuvampaa, vähemmän hallitsematonta siirtolaisuutta, kyllä tämä nettomääräisesti on askel eteenpäin.
MTV 10.12.2018

Nettomääräisesti?

Tulkitsen Mykkäsen puolustavan sopimusta sillä, että vaikka se siirtäisi laitonta maahanmuuttoa lailliseksi, Eurooppaan jäävien kokonaismäärä olisi pienempi, kun laittomista päästäisiin paremmin eroon.

Mutta tätäkään ei voi väittää suoraan, koska Gerald Knausin sanoin "sopimus ei muuta Euroopassa mitään".Hesarin huominen pääkirjoitus (vain tilaajille):
Lainaus
YK:n siirtolaisuusasiakirjasta on tehty väline surullisessa poliittisessa pelissä

Uusi asiakirja siirtolaisten oikeuksista on tarpeellinen lisä YK:n 70-vuotiaaseen ihmisoikeusjärjestelmään, mutta maahanmuuttovastaisten populistien on vaikea vastustaa kiusausta käyttää asiakirjaa politiikan välineenä.

Ihmiskunnan historiasta suuri osa on siirtolaisuuden historiaa. Ihmiset ovat kautta aikojen paenneet vitsauksia tai hakeneet parempaa elämää muualta kuin synnyinsijoiltaan. Perin harvoin se on ollut ongelmatonta. Nyt YK:n siirtolaisiksi määrittelemiä ihmisiä on 258 miljoonaa.
...
Helsingin Sanomat 11.12.2018

Jos sopimus on "lisä YK:n ihmisoikeusjärjestelmään", sen on oltava jollain tasolla sitova ja velvoittava, toisin kuin valtamedia on papukaijana hokenut. Muutenhan se on merkityksetöntä sanahelinää.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

MiljonääriPlayboy

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 204
 • Liked: 11614
GCM:n tavoite nro 21 liittyy palautuksiin:

Lainaus
Objective 21: Cooperate in facilitating safe and dignified return and readmission, as well as sustainable reintegration
(...)
We further commit to ensure that our nationals are duly received and readmitted, in full respect for the human right to return to one’s own country and the obligation of States to readmit their own nationals

Sopimuksen solmiminen voi siten edesauttaa mm. sitä, että Suomen ja Irakin välille solmitaan pakkopalautuksetkin mahdollistava sopimus.

Voi edesauttaa? VOI edesauttaa??  :facepalm:

Sitä irakilaisten kotiinpaluuta on kuule historian saatossa edesautettu jo ihan perkeleen monta kertaa, ihan samojen huijarijärjestöjen toimesta. Ja täysin tuloksetta:

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen artikla 13(2):
Lainaus
”Jokaisella on oikeus lähteä maasta, myös omasta maastaan, ja palata maahansa”.

Samaa löpinää löytyy myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen neljännestä lisäpöytäkirjasta, sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevasta kansainvälisen yleissopimuksen artiklasta 12, sekä YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevasta yleissopimuksesta.

Mutta hei, jospa tämä seuraava kompakti, joka ei ole sopimus, eikä edes kuulemma sido ketään eikä mitään, voi edesauttaa sen palautussopimuksen (jota sitäkään ei siis periaatteessa edes tarvita) syntymisessä?   :facepalm:

Jos et ole vielä huomannut, niin nämä kansainväliset sopimukset lisäävät liikennettä ainoastaan yhteen suuntaan: kehitysmaista länsimaihin. GCM ei ole mikään poikkeus siihen sääntöön.

e:muoks
« Viimeksi muokattu: 11.12.2018, 07:22:50 kirjoittanut MiljonääriPlayboy »
PolPolle tiedoksi:
A) kaikki kirjoittamani on sarkasmia
B) Vous êtes des collaborateurs

Vellamo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 068
 • Liked: 14586
Jaahas.

- GCM:n vastustaminen on siis populismia ja äärioikeistolaisuutta
- maahanmuuton kritisoiminen ylipäänsä mistään näkökulmasta on populismia ja äärioikeistolaisuutta
- maahanmuuttoon liittyvät mielenosoitukset ovat aivan pahimman lajin populismia ja äärioikeistolaisuutta
- maahanmuuton raakalaismaisimmistakin lieveilmiöistä huolestuminen on niillä ratsastamista ja siten populismia ja äärioikeistolaisuutta
- tämän koko touhun hintalapusta huolestuminen on populismia ja äärioikeistolaisuutta
- tilastojen tulkitseminen siten kun niitä yleensä luetaan (tai ainakin ennen vanhaan luettiin) on populismia ja äärioikeistolaisuutta

Täytyy todeta, että 'hiukkasen' on suomalainen media kyllä alkanut toistaa itseään noiden suosikkileimojensa lyömisessä.

Tämä paitsi kaventaa suomalaisten tosiasiallista sananvapautta ja keskusteluilmapiiriä, syö myös 'vastuullinen' median itsensä uskottavuutta. Ensinmainittuhan nyt selvästi on valtaeliitin tietoisena tavoitteenakin (kuten Orpo asian viikonloppuna ilmaisi, "pitää välttää repivää keskustelua"). Median uskottavuuden väheneminen ilmeisesti nähdään hintana, joka ollaan valmiita maksamaan, jos äänestäjälampaista saadaan tällä taktiikalla riittävä enemmistö kuitenkin pidettyä hiljaisina ja pää pensaassa ainakin muutama kriittinen vuosi ja massasiirtolaisuutta ujutettua kunnolla eteenpäin.
« Viimeksi muokattu: 11.12.2018, 00:15:11 kirjoittanut Vellamo »
Jo riittää. Suomalaisten syyllistäminen, leimaaminen, huiputtaminen ja kuppaaminen.

Roope2

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 469
 • Liked: 3994
Asiakirja hyväksytään, se ei kuitenkaan ole kansainvälinen sopimus. Hesarin mukaan "löyhä" sopimus.
   
Auta armias! Onneksi kaikkien asioiden sisäistäminen ei kuulu toimenkuvaani.   ;D

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 669
 • Liked: 19033
 • Easter Worshipper
Soini ei ole siellä Marokossa, vaan Mykkänen, kuten tuossa ylle linkkaamassani jutussakin mainitaan ja on tässä jo useaan kertaan aiemminkin mainittu.

Kaipa tuo hyväksyminen on sitten sitä, että maat äänestävät GCM:n puolesta, mutta mitään nimiä ei vedetä paperiin. Lopullinen hyväksyntä tapahtuu YK:n yleiskokouksessa.

https://twitter.com/VasaraAnne/status/1072056423754932224


Kylläpä muikeasti hymyilee tuo Mykkänen.

Kuka muuten tietää, miksi sisäministeri hoitaa ulkopoliittista tehtävää? Kyllähän kansainväliset sopimukset pitäisi kuulua ulkoministerin pirtaan? Maan sisällä olevat mamut/siirtolaiset kuulunevat sisäministerin tehtäväkenttään, mutta muiden maiden kanssa solmittavat sopimukset ovat ulkoministerin heiniä.

Ulkoministeriön sivuilta vastuualueista:
Lainaus
Suomi osallistuu muuttoliike- ja pakolaiskriisiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen osana EU:ta ja katsoo, että niitä on pyrittävä ratkaisemaan yhteistyössä Afrikan ja Lähi-idän valtioiden, alueellisten toimijoiden ja koko kansainvälisen yhteisön kanssa.

Ulkoministeriö käsittelee ajankohtaista muuttoliiketilannetta ulkosuhteiden näkökulmasta. Haasteeseen vastaaminen edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, laajaa keinovalikoimaa ja pitkäjänteistä toimintaa. Monet ulkoministeriön toiminta-alueet kytkeytyvät tavalla tai toisella pakolaiskriisiin.

Näitä ovat esimerkiksi:

Eurooppa-politiikkaan osallistuminen
kahdenväliset suhteet alueen maihin
yhteistyö ja vaikuttaminen kansainvälisissä organisaatioissa
kehitysyhteistyö
humanitaarinen apu

rauhanvälitys ja tuki dialogeille
ihmisoikeudet
turvallisuuspolitiikka ja kriisinhallinta
kauppa- ja kehityspolitiikka
konsulipalvelut.

Ulkoministeriön tehtäväkenttää on juuri muuttoliikekriisin taustalla oleviin syihin vaikuttaminen. Ulkoministeriö työskentelee kohdemaissa edustustoverkkonsa kautta.

Samalta sivulta löytyy myös seuraava helmi:

Lainaus
Kansainväliset sopimukset velvoittavat
Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeudet on määritelty kansainvälisissä sopimuksissa ja EU-säädöksissä. Sopimukset velvoittavat Suomea ja muita EU:n jäsenmaita myöntämään turvapaikan henkilöille, jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa Geneven pakolaissopimuksen tarkoittamassa merkityksessä.

Niin. Sopimukset velvoittavat sanoo ulkoministeriö.

Lähde:https://um.fi/muuttoliike-ja-pakolaiskriisi-euroopassaKappas kappas. Sisäministeriöhän vastaa täsmälleen samoista asioista...
Jossain olisi taas kirveellä töitä. Eihän tällainen monen lautasen politiikka johda mihinkään.

Lainaus
Maahanmuuton toimijat ja vastuut
Sisäministeriö vastaa maahanmuuttopolitiikan sekä maahanmuuttoa ja kansalaisuutta koskevan lainsäädännön valmistelusta. Ministeriö ohjaa ja kehittää maahanmuuttohallintoa ja yhteensovittaa maahanmuuttoasioihin liittyvää toimintaa eri hallinnonalojen välillä. Sisäministeriö edustaa Suomea maahanmuuttoasioissa Euroopan unionissa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Ja Sisäministeriökin korostaa, että:
Lainaus
Maahanmuuttopolitiikka perustuu yhteisiin linjauksiin ja sopimuksiin
Suomen maahanmuuttopolitiikka ja siihen liittyvän lainsäädännön valmistelu perustuvat hallituksen linjaamiin tavoitteisiin, EU:n yhteiseen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan sekä kansainvälisiin sopimuksiin. Sopimuksista tärkeimpiä ovat Euroopan ihmisoikeussopimus, kidutuksen vastainen yleissopimus, lapsen oikeuksien sopimus ja Geneven pakolaissopimus.

Lähteet: https://intermin.fi/maahanmuutto/maahanmuuttopolitiikka ja https://intermin.fi/maahanmuutto/toimijat-ja-vastuut

GCM-sopimuksen käännätti ulkoministeriö, ja se on julkaistu ulkoministeriön sivuilla.Suomi voisi allekirjoittaa ei-sitovan kansainvälisen kompaktin ministeriöiden vastuunjaon päällekkäisyyksien poistamiseksi.

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Ernst

 • Asiantuntija
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 26 817
 • Liked: 18948


Täytyy todeta, että 'hiukkasen' on suomalainen media kyllä alkanut toistaa itseään noiden suosikkileimojensa lyömisessä. Tämä paitsi kaventaa suomalaisten tosiasiallista sananvapautta ja keskusteluilmapiiriä, syö myös median itsensä uskottavuutta ja luotettavuutta.

Viestisi on kokonaisuudessaan äärioikeistolaisuutta ja populismia.  :)
Idealisti rakastaa ideologiaansa enemmän kuin lähimmäistään.

acc

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 847
 • Liked: 2712
Lainaus
https://mvlehti.net/2018/12/10/valemedia-ei-uutisoi-vahvistetusta-gcm-sopimuksesta-miksi/

GCM-sopimuksen (Globaali sopimus turvallisesta, järjestelmällisestä ja jatkuvasta maahanmuutosta) allekirjoituksella Suomi velvoittaa itsensä edistämään maailmanlaajuista maahanmuuttoliikettä.

Ulkoministeriön julkaisemassa epävirallisessa suomennoksessa asia ilmaistaan seuraavasti: ”Sitoudumme varmistamaan, että kaikki siirtolaiset voivat siirtolaisasemastaan huolimatta käyttää ihmisoikeuksiaan tarjoamalla heille turvallisen pääsyn peruspalveluihin.”


GCM:n lause "Sitoudumme varmistamaan, että kaikki siirtolaiset voivat siirtolaisasemastaan huolimatta käyttää ihmisoikeuksiaan tarjoamalla heille turvallisen pääsyn peruspalveluihin.”  on monitulkintainen.

Ainakin 1970-luvulla siirtolaisen aseman saavuttaneella oli esimerkiksi Kanadassa pääsy samoihin peruspalveluihin kuin kansalaisilla. Mutta tuossa on nykyihmisten kannalta sellainen erikoisuus, että Kanada tuolloin päätti itse kenelle siirtolaisen asema annettiin.

Nykyään valtamedian uutisoinnissa ja varmaan monien suomalaistenkin mielissä sanaa "siirtolainen" käytetään kenestä tahansa, joka haluaa tulla Suomeen asumaan. Ei tarvita passia, viisumia, kutsua, ennalta järjestettyä oikeaa työpaikkaa, eikä kieli-, luku-, kirjoitus- ja ammattitaitoa. Esimerkki "siirtolainen" sanan väärinkäytöstä on kutsua Eurooppaan laittomasti pyrkiviä ihmisiä siirtolaisiksi. Näinhän tekee valtamedia. Ikävä kyllä jopa kansallismieliset voivat kutsua laittomasti maahanpyrkiviä siirtolaisiksi.

Korjaus: -kirjoitus -> kirjoitus-
« Viimeksi muokattu: 11.12.2018, 03:30:31 kirjoittanut acc »
Demographic Jihad? Virginia Muslim Doctor Tied Women’s Tubes Without Their Consent
https://www.jihadwatch.org/2019/11/demographic-jihad-virginia-muslim-doctor-tied-womens-tubes-without-their-consent

kivimies

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 178
 • Liked: 5144
GCM:n tavoite nro 21 liittyy palautuksiin:

Lainaus
Objective 21: Cooperate in facilitating safe and dignified return and readmission, as well as sustainable reintegration
(...)
We further commit to ensure that our nationals are duly received and readmitted, in full respect for the human right to return to one’s own country and the obligation of States to readmit their own nationals

Sopimuksen solmiminen voi siten edesauttaa mm. sitä, että Suomen ja Irakin välille solmitaan pakkopalautuksetkin mahdollistava sopimus.
GCM on täysin tarpeeton tuohon. Palautussopimuksen olisi voinut solmia ilman GCM:n ja kaikkien siihen sisältyvien kylkiäisten hyväksymistä.

Kehitysapu poikki, jos maa ei ota kansalaisiaan vastaan. Palautussopimus saadaan sen jälkeen aikaan hyvinkin nopeasti.

Leijona78

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 6 149
 • Liked: 5955
 • Nuiva suomenruotsalainen. En ikniä typtoa.
Nythän, kun tuo on sovittu, niin mediat ovat ryhtyneet kertomaan suoraan mitä tuo tulee tarkoittamaan. Näin DW:

Lainaus
Opinion: Pact with long-term effects

The UN migration pact is not legally binding, we are told. But declarations of intent can become international standards, as proved by the UN’s 70-year-old Universal Declaration of Human Rights, writes Cigdem Akyol.

(...)

It's true that the compact does not curtail the sovereignty of individual states; but the law works on many different levels. These standards are indeed non-binding, but they can have definite consequences. The set of rules comes under "soft law" — the international legal term for laws that are not currently binding.

Moral pressure to adhere to the rules

This is an instrument for standards that lie in the zone between binding legal norms and non-binding proclamations — a kind of declaration of intent that does not entail legal international sanctions if a country does not abide by the agreed terms. However, even if it's not legally enforceable, it is not, of course, legally irrelevant. A certain pressure exists to abide by the principles of "soft law."

Countries only ever sign up to instruments like these if they endorse their contents, which is why governments generally implement the agreements at home — thereby turning them into domestic law.

In addition, soft law documents provide mechanisms to ensure a degree of compliance: There is often is an obligation to report, and, based on this reporting, rankings are created. So there is moral pressure to implement the standards.

https://www.dw.com/en/opinion-pact-with-long-term-effects/a-46661511

Boldaukset minun.
"Jokainen ihminen jolla on järkeä päässä on jollain tapaa maahanmuuttokriittinen. Eihän kukaan halua avata niitä rajoja kaikille missään tapauksessa" -Umayya Abu-Hanna

"Liberaalin demokratian olisi uskallettava vetää rajat omalle suvaitsevaisuudelleen" - Markku Jokisipilä