Kirjoittaja Aihe: Keskitetty pectus3 kokoomaketju  (Luettu 144239 kertaa)

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 346
 • Liked: 4277
Maahanmuuttajien palveluista 12,5 miljoonan euron kulut


25.11.2014 10:44 Aamuset
Maahanmuuttajille kohdennetut palvelut maksoivat viime vuonna Turussa noin 12,5 miljoonaa euroa. Niihin saatiin ulkopuolista rahoitusta noin 7,9 miljoonaa euroa. Kaupunki sai myös 3,6 miljonaa euroa yleiskatteellista kaikkia menoja kattamaan tarkoitettua valtionosuutta ja valtionkorvauksia, joissa laskentaperusteena on ollut jokin maahanmuuttajiin liittyvä laskentatekijä.

Valtio korvaa pakolaistaustaisten erityisen vaativan hoidon täysimääräisesti kymmenen vuoden ajan, mutta vamman laadun on todettu olevan usein sellainen, että kustannuksia syntyy koko eliniän ajan. Niin sanottuja erityiskustannusten korvauksia Turku sai valtiolta viime vuonna runsaat kaksi miljoonaa euroa.

Tiedot ilmenevät raportista, joka esiteltiin kaupunginhallitukselle maanantaina. Asia jäi vielä pöydälle Katri Sarlundin (vihr.) ehdottamana.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell asetti kesäkuussa työryhmän, jonka laatima raportti jätettiin 10. lokakuuta. Työryhmässä toimeksiannon mukaisesti on selvitetty kotoutumista edistäviä tekijöitä ja niihin kohdennettujen palvelujen mahdollisia vaikutuksia kustannuksiin, pyritty löytämään syvempään tarkasteluun otettavia tutkimuksellisesti vastattavia kysymyksiä sekä luotu esitys maahanmuuttoasioiden hoidon koordinaation selkiyttämiseksi. Työryhmän puheenjohtaja, johtaja Maija Kyttä esitteli raporttia kaupunginvaltuuston seminaarissa 17. marraskuuta.

Maahanmuuttajien kotouttamisesta aiheutuneista kustannuksista on jo aiemmin 2000-luvulla tehty kaksi Turun ammattikorkeakoulun toteuttamaa selvitystä. Vuonna 2001 selvitettiin alle kolme vuotta kunnassa olleiden maahanmuuttajien kotouttamisesta aiheutuneita opetuksen ja koulutuksen, työllistymisen, asumisen, sosiaali- ja terveyspalvelujen (pakolaiset ja inkerinsuomalaiset), kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen sekä muiden palvelujen kustannuksia. Kolmannen sektorin järjestämät palvelut eivät olleet mukana tarkastelussa.

Vuonna 2010 selvitettiin lisäksi suomen kielen opetuksesta maahanmuuttajille aiheutuvia kustannuksia. Työn ohjaamiseksi perustettu ohjausryhmä laajensi myöhemmin selvityksen kohderyhmää koskemaan kaikkia vieraskielisiä ja heidän käyttämiään kunnan palveluja.

Turun väkiluvun kasvu on viime vuosina perustunut muuttoon kuntien välillä ja muuttoon ulkomailta. Vieraskielisen väestön kasvu on ollut nopeaa ja luonnollinen väestönkasvu vähäistä. Sisäasiainministeriön tilastojen mukaan pääasialliset Suomeen maahanmuuton syyt ovat työ, opiskelu tai perhesiteet.

Raportin mukaan suurimmat palvelutuotannon kustannukset syntyvät kaikille tarkoitetuissa peruspalveluissa, joita käyttävät iästä, elämäntilanteesta ja myös maahanmuuttaja-asiakkaat. Raportissa todetaan, että maahanmuuttajat eivät pääsääntöisesti poikkea muusta asiakaskunnasta, mutta asiakastyössä voidaan tarvita lisäresursointia.

Johtopäätöksenä on todettu, että jatkossakin pääosa palveluista tulee tuottaa peruspalveluissa, joiden joustavuutta tulee lisätä vahvistamalla henkilöstön monikulttuurisuusosaamista ja kehittämällä maahanmuuttajien osallisuutta palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa. Muiden kuin kohdennettujen palvelujen osuutta kustannuksiin ei selvityksen mukaan tietotuotannon rajoitteista johtuen ole voitu erikseen laskea.

Valtio korvaa kunnille kotouttamisesta aiheutuvia kustannuksia eri perusteilla valtionosuuksina, -avustuksina sekä korvauksina alkukartoituksen järjestämisestä ja pakolaistaustaisista maahanmuuttajista. Korvaukset kattavat kustannuksia laskennallisten tai todellisten kulujen mukaan, osaksi täysimääräisesti.

Raportin mukaan kotoutumistyöllä voidaan vaikuttaa maahanmuuton kustannuksiin. Ohjelmat edesauttavat kotoutumista ja työllistymistä sekä hillitsevät kustannusten kasvua. Hankemuotoisella kehittämistyön on todettu vaikuttavan sekä maahanmuuttaja-asukkaisiin että kotouttamisen rakenteisiin. Osallisena Suomessa -hankkeella on ollut positiivisia vaikutuksia maahanmuuttajiin ja kotoutumisen tukirakenteisiin. Kotiäitien suomen kielen koulutus on jatkunut pysyvänä toimintana.

Raportin mukaan panostukset kannattaa painottaa kotoutumisen alkuvaiheeseen, mutta kotouttavia palveluja tarvitaan harkitusti myös maahantulon alkuvaiheen jälkeen.

– Maahanmuuttoa perustellaan usein työvoimapulalla, mutta nyt tehty selvitys osoittaa, että maahanmuuttajien työttömyysaste on Turussa jopa kolminkertainen kantaväestöön verrattuna. Turku maksoi viime vuonna valtiolle noin 12,7 miljoonaa euroa työmarkkinatuen kuntaosuutta pitkään työttömänä ja passiivilla työmarkkinatuella olleista henkilöistä. Tässä ryhmässä noin kolmasosa on maahanmuuttajia, kommentoi perussuomalaisten Turun valtuustoryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä pitää selvitystä varsin suppeana, mutta hyvänä avauksena avoimempaan keskusteluun maahanmuuton kustannuksista.

– Selvityksen perusteella valtio kantaa kuntia suurempaa vastuuta maahanmuuton erityisistä kuluista. Veronmaksajien kannalta on kuitenkin kokonaisuutena samantekevää, mistä taskusta julkinen sektori rahoittaa maahanmuuttoa. Suurimmat kulut kunnalle aiheutuvat maahanmuuttajien käyttämistä peruspalveluista, mutta näitä kuluja ei ole tässä selvityksessä tutkittu.


https://www.aamuset.fi/uutiset/1612984711/Maahanmuuttajien+palveluista+125+miljoonan+euron+kulut


..............Tässä vähän tuoreempi......

[PDF]Maahanmuuttaja-asioiden arviointi - Turun kaupunki
ah.turku.fi/kh/2017/0313007x/Images/1519178.pdf
14.2.2017 - 3.5 Maahanmuuton kustannukset ja korvaukset Turussa . .... Maahanmuuton ministerityöryhmä hyväksyi 16.12.2016 toimenpidesuunnitelman ... Page 8 .... nukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio Turussa -raportti.
https://www.google.com/search?q=Ty%C3%B6ryhm%C3%A4n+raportti+maahanmuuton+kustannuksista+ja+maahanmuuttajaasioiden+koordinaatiosta+Turussa+Lokakuu+(8)&rlz=1C1NDCM_fiFI733FI733&oq=Ty%C3%B6ryhm%C3%A4n+raportti+maahanmuuton+kustannuksista+ja+maahanmuuttajaasioiden+koordinaatiosta+Turussa+Lokakuu+(8)&aqs=chrome..69i57.973j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 346
 • Liked: 4277
Maahanmuuttajien palveluista 12,5 miljoonan euron kulut


25.11.2014 10:44 Aamuset
Maahanmuuttajille kohdennetut palvelut maksoivat viime vuonna Turussa noin 12,5 miljoonaa euroa. Niihin saatiin ulkopuolista rahoitusta noin 7,9 miljoonaa euroa. Kaupunki sai myös 3,6 miljonaa euroa yleiskatteellista kaikkia menoja kattamaan tarkoitettua valtionosuutta ja valtionkorvauksia, joissa laskentaperusteena on ollut jokin maahanmuuttajiin liittyvä laskentatekijä.

Valtio korvaa pakolaistaustaisten erityisen vaativan hoidon täysimääräisesti kymmenen vuoden ajan, mutta vamman laadun on todettu olevan usein sellainen, että kustannuksia syntyy koko eliniän ajan. Niin sanottuja erityiskustannusten korvauksia Turku sai valtiolta viime vuonna runsaat kaksi miljoonaa euroa.

Tiedot ilmenevät raportista, joka esiteltiin kaupunginhallitukselle maanantaina. Asia jäi vielä pöydälle Katri Sarlundin (vihr.) ehdottamana.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell asetti kesäkuussa työryhmän, jonka laatima raportti jätettiin 10. lokakuuta. Työryhmässä toimeksiannon mukaisesti on selvitetty kotoutumista edistäviä tekijöitä ja niihin kohdennettujen palvelujen mahdollisia vaikutuksia kustannuksiin, pyritty löytämään syvempään tarkasteluun otettavia tutkimuksellisesti vastattavia kysymyksiä sekä luotu esitys maahanmuuttoasioiden hoidon koordinaation selkiyttämiseksi. Työryhmän puheenjohtaja, johtaja Maija Kyttä esitteli raporttia kaupunginvaltuuston seminaarissa 17. marraskuuta.

Maahanmuuttajien kotouttamisesta aiheutuneista kustannuksista on jo aiemmin 2000-luvulla tehty kaksi Turun ammattikorkeakoulun toteuttamaa selvitystä. Vuonna 2001 selvitettiin alle kolme vuotta kunnassa olleiden maahanmuuttajien kotouttamisesta aiheutuneita opetuksen ja koulutuksen, työllistymisen, asumisen, sosiaali- ja terveyspalvelujen (pakolaiset ja inkerinsuomalaiset), kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen sekä muiden palvelujen kustannuksia. Kolmannen sektorin järjestämät palvelut eivät olleet mukana tarkastelussa.

Vuonna 2010 selvitettiin lisäksi suomen kielen opetuksesta maahanmuuttajille aiheutuvia kustannuksia. Työn ohjaamiseksi perustettu ohjausryhmä laajensi myöhemmin selvityksen kohderyhmää koskemaan kaikkia vieraskielisiä ja heidän käyttämiään kunnan palveluja.

Turun väkiluvun kasvu on viime vuosina perustunut muuttoon kuntien välillä ja muuttoon ulkomailta. Vieraskielisen väestön kasvu on ollut nopeaa ja luonnollinen väestönkasvu vähäistä. Sisäasiainministeriön tilastojen mukaan pääasialliset Suomeen maahanmuuton syyt ovat työ, opiskelu tai perhesiteet.

Raportin mukaan suurimmat palvelutuotannon kustannukset syntyvät kaikille tarkoitetuissa peruspalveluissa, joita käyttävät iästä, elämäntilanteesta ja myös maahanmuuttaja-asiakkaat. Raportissa todetaan, että maahanmuuttajat eivät pääsääntöisesti poikkea muusta asiakaskunnasta, mutta asiakastyössä voidaan tarvita lisäresursointia.

Johtopäätöksenä on todettu, että jatkossakin pääosa palveluista tulee tuottaa peruspalveluissa, joiden joustavuutta tulee lisätä vahvistamalla henkilöstön monikulttuurisuusosaamista ja kehittämällä maahanmuuttajien osallisuutta palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa. Muiden kuin kohdennettujen palvelujen osuutta kustannuksiin ei selvityksen mukaan tietotuotannon rajoitteista johtuen ole voitu erikseen laskea.

Valtio korvaa kunnille kotouttamisesta aiheutuvia kustannuksia eri perusteilla valtionosuuksina, -avustuksina sekä korvauksina alkukartoituksen järjestämisestä ja pakolaistaustaisista maahanmuuttajista. Korvaukset kattavat kustannuksia laskennallisten tai todellisten kulujen mukaan, osaksi täysimääräisesti.

Raportin mukaan kotoutumistyöllä voidaan vaikuttaa maahanmuuton kustannuksiin. Ohjelmat edesauttavat kotoutumista ja työllistymistä sekä hillitsevät kustannusten kasvua. Hankemuotoisella kehittämistyön on todettu vaikuttavan sekä maahanmuuttaja-asukkaisiin että kotouttamisen rakenteisiin. Osallisena Suomessa -hankkeella on ollut positiivisia vaikutuksia maahanmuuttajiin ja kotoutumisen tukirakenteisiin. Kotiäitien suomen kielen koulutus on jatkunut pysyvänä toimintana.

Raportin mukaan panostukset kannattaa painottaa kotoutumisen alkuvaiheeseen, mutta kotouttavia palveluja tarvitaan harkitusti myös maahantulon alkuvaiheen jälkeen.

– Maahanmuuttoa perustellaan usein työvoimapulalla, mutta nyt tehty selvitys osoittaa, että maahanmuuttajien työttömyysaste on Turussa jopa kolminkertainen kantaväestöön verrattuna. Turku maksoi viime vuonna valtiolle noin 12,7 miljoonaa euroa työmarkkinatuen kuntaosuutta pitkään työttömänä ja passiivilla työmarkkinatuella olleista henkilöistä. Tässä ryhmässä noin kolmasosa on maahanmuuttajia, kommentoi perussuomalaisten Turun valtuustoryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä pitää selvitystä varsin suppeana, mutta hyvänä avauksena avoimempaan keskusteluun maahanmuuton kustannuksista.

– Selvityksen perusteella valtio kantaa kuntia suurempaa vastuuta maahanmuuton erityisistä kuluista. Veronmaksajien kannalta on kuitenkin kokonaisuutena samantekevää, mistä taskusta julkinen sektori rahoittaa maahanmuuttoa. Suurimmat kulut kunnalle aiheutuvat maahanmuuttajien käyttämistä peruspalveluista, mutta näitä kuluja ei ole tässä selvityksessä tutkittu.


https://www.aamuset.fi/uutiset/1612984711/Maahanmuuttajien+palveluista+125+miljoonan+euron+kulut


..............Tässä vähän tuoreempi......

[PDF]Maahanmuuttaja-asioiden arviointi - Turun kaupunki
ah.turku.fi/kh/2017/0313007x/Images/1519178.pdf
14.2.2017 - 3.5 Maahanmuuton kustannukset ja korvaukset Turussa . .... Maahanmuuton ministerityöryhmä hyväksyi 16.12.2016 toimenpidesuunnitelman ... Page 8 .... nukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio Turussa -raportti.
https://www.google.com/search?q=Ty%C3%B6ryhm%C3%A4n+raportti+maahanmuuton+kustannuksista+ja+maahanmuuttajaasioiden+koordinaatiosta+Turussa+Lokakuu+(8)&rlz=1C1NDCM_fiFI733FI733&oq=Ty%C3%B6ryhm%C3%A4n+raportti+maahanmuuton+kustannuksista+ja+maahanmuuttajaasioiden+koordinaatiosta+Turussa+Lokakuu+(8)&aqs=chrome..69i57.973j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
 
Maahanmuuton kustannukset ja korvaukset Turussa
Kaupunginjohtaja asetti päätöspöytäkirjassaan 9.6.2014 työryhmän kartoittamaan ja selvittämään maa-hanmuuttajien kotouttamisesta aiheutuvia kustannuksia. Kartoituksesta syntyi maahanmuuton kustan-nukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio Turussa -raportti. Kaupunginhallitus on käsitellyt raport-tia kokouksessaan 1.12.2014. Kaupunginhallitus päätti, että raportin toimenpidesuosituksista raportoi-daan kotouttamisohjelman raportoinnin yhteydessä.
Kh 1.12.2014 § 476: http://ah.turku.fi/kh/2014/1201026x/3166015.htm


http://ah.turku.fi/kh/2014/1201026x/3166015.htm


 (  Maahanmuuttajille kohdennettujen palvelujen kustannusten todetaan raportissa olleen vuonna 2013 n. 12,5 milj. €  ) .....

mikkoellila

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 028
 • Liked: 1968
 • Thybrim multo spumantem sanguine cerno. -Vergilius
  • Sound System-blogi
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #3752 : 11.01.2019, 17:39:14 »
Näin muuten tänään naamakirjassa, että joku oli laittanut sinne kopion 499 euron hintaisen älypuhelimen takuukuitista, jossa oli maksajana Turun sosiaalitoimisto.

Maahanmuuttajat siis saavat Turun sosiaalitoimistosta maksusitoumuksia tuonhintaisiin älypuhelimiin. Kukaan suomalainen ei tietenkään saa mitään maksusitoumusta mihinkään älypuhelimeen.

Tämän kuitin oli laittanut naamakirjaan joku suomalainen, joka oli ostanut kyseisen älypuhelimen kyseiseltä maahanmuuttajalta puoleen hintaan, ja oli siksi saanut sen takuukuitin.

Maahanmuuttajat siis ostavat 500 euron hintaisia älypuhelimia suomalaisten veronmaksajien rahoilla ja myyvät ne sen jälkeen välittömästi eteenpäin puoleen hintaan käteisellä. Tällä tavalla suomalaisten veronmaksajien rahoilla elävät maahanmuuttajat siis saavat itselleen ylimääräistä rahaa.

Kun jotkut persut ovat naamakirjassa yrittäneet jakaa valokuvaa tästä kuitista, heidät on bannattu, tai sen kuvan jakaminen on estetty muodossa "attachment unavailable".
En halua Euroopan yhteiskuntien muuttuvan sellaisiksi kuin Afrikan ja Lähi-idän yhteiskunnat. En usko afrikkalaisten ja lähi-itämaalaisten käyttäytyvän Euroopassa eri tavalla kuin Afrikassa ja Lähi-idässä. Tästä syystä vastustan Afrikan ja Lähi-idän väestöjen siirtymistä Eurooppaan.

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 346
 • Liked: 4277
Kuvassa vuoden 2017 farkkumallisto ...
« Vastaus #3753 : 11.01.2019, 18:08:45 »
25.7.2017

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/225973-rikoksesta-epailtyna-1390-turvapaikanhakijaa-uhrina-858-kertaa-alkuvuonna


Arkistokuvassa turvapaikanhakijoita. Kuvan henkilöt eivät liity juttuun.
KOTIMAA
|
TURVAPAIKANHAKIJAT
Yhteensä 1390 turvapaikanhakijaa on ollut Suomessa rikosepäiltynä alkuvuoden aikana, selviää Poliisihallituksen julkaisemista rikostilastoista. Määrä on hiukan suurempi verrattuna viime vuoden alkupuoliskoon.
Viime vuonna 1.1.–30.6. rikosepäiltynä oli 1346 turvapaikanhakijaa.

Tänä vuonna yleisimpiä rikosnimikkeitä olivat näpistys, pahoinpitely, varkaus ja laiton uhkaus.


Asianomistajina turvapaikanhakija oli 858 kertaa muun muassa pahoinpitelyissä, laittomissa uhkauksissa ja varkauksissa. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna määrä pieneni noin sadalla. Asianomistaja on henkilö, johon rikos on kohdistunut.

Asiansa käsittelyn lopullista päätöstä maassa olon edellytyksistä odottaa noin 10 000 turvapaikanhakijaa.

Turvapaikanhakijoita tuli vähemmän

Kuluvan vuoden tammi–kesäkuussa turvapaikanhakijoita saapui Suomeen 2 538, mikä on vajaa tuhat vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Turvapaikanhakijoita saapui 30–100 viikossa.

Eniten tulijoita on ollut Syyriasta, Irakista, Eritreasta ja Afganistanista. Syyrialaisten ja eritrealaisten hakijoiden määrän nousu johtuu EU:n sisäisistä siirroista.

Poliisi on alkuvuoden aikana osallistunut noin 2 100:n maasta poistamispäätöksen saaneen henkilön palautukseen.

Poliisille täytäntöön pantaviksi tulevat palautukset ovat aiempaa haastavampia, koska vapaaehtoiset palaajat ohjataan avustetun paluun piiriin ja poliisille jäävät niin sanotut pakkopalautukset ja rikosten perusteella palautuspäätöksen saaneet. Lisäksi yhä suurempi osa palautuksista kohdistuu kaukana oleviin palautusmaihin. 

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/225973-rikoksesta-epailtyna-1390-turvapaikanhakijaa-uhrina-858-kertaa-alkuvuonna

HBL: Irak käännyttikin palautettavat takaisin – Suomen palautukset nyt keskeytetty
KOTIMAA
|
TURVAPAIKANHAKIJAT
Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palautukset Irakiin on keskeytetty lokakuun alusta alkaen. Asiasta kertoo Hufvudstadsbladet.
Taustalla on poliisihallituksen mukaan Irakin linjaus, jonka mukaan maa ei ota vastaan kuin vapaaehtoisesti palaavia.

”Lokakuussa on palautettu saman seurueen kaksi henkilöä takaisin Suomeen Irakista. Sellaisissa tapauksissa matkalla olevien poliisien on pakko matkustaa takaisin palautettavien kanssa. Se on todella pitkä matka edestakaisin ja voi kestää jopa 40 tuntia. Siksi meillä ei nyt ole mahdollisuutta tehdä näitä palautusmatkoja ennen kuin tiedämme varmaksi, että palautetut jäävät Irakiin, kertoo poliisitarkastaja Ari Jokinen lehdelle

Myös Afganistaniin tehtävät palautukset ovat olleet Jokisen mukaan käytännössä jäissä. Maahanmuuttovirasto Migri päivitti syyskuussa Afganistan-linjauksensa, jonka mukaan sisäisen paon mahdollisuutta pääkaupunkiin Kabuliin harkitaan ainoastaan rajatuissa tapauksissa.

”Hallinto-oikeuksista on tullut nyt toimeenpanokieltoja. Noudatamme hallinto-oikeuksien päätöksiä. Käytännössä ketään ei ole nyt palautettu Afganistaniin, Jokinen sanoo.

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/262888-hbl-irak-kaannyttikin-palautettavat-takaisin-suomen-palautukset-nyt-keskeytetty

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 346
 • Liked: 4277
Raportti paljastaa: Yli 26 000 Suomeen tulleen turvapaikanhakijan henkilöllisyys oli pimennossa

https://www.nurmijarvenuutiset.fi/artikkeli/607810-raportti-paljastaa-yli-26-000-suomeen-tulleen-turvapaikanhakijan-henkilollisyys-oli


Suomeen tuli vuoden 2015 turvapaikkakriisin aikana yli 26 000 turvapaikanhakijaa, joiden henkilöllisyys ei ollut viranomaisten tiedossa. Tiedot käyvät ilmi Euroopan maahanmuuttoverkoston tutkijoiden joulukuussa 2017 julkaistusta EU-selvityksestä.

Suomeen tuli 2015 yli 32 000 turvapaikanhakijaa. Vain joka viidennen henkilöllisyys oli viranomaisten tiedossa.

– Valtaosa turvapaikanhakijoista tulee ilman hyväksyttyjä matkustusasiakirjoja tai henkilöllisyyden todistavaa asiakirjaa, Maahanmuuttoviraston (Migri) turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo kertoo.


– Tarkkaa tilastoa meillä ei ole, mutta arviolta 80–90 prosentilla turvapaikkaa hakevista ei ole asiakirjoja, Repo sanoo.

Sisäministeriön entinen kansliapäällikkö Päivi Nerg kertoi Ylen keskusteluohjelmassa 2016, että Suomessa "tiedetään jokainen henkilö, joka tänne on tullut".

Oliko viranomaisilla tilanne niin hyvin hallinnassa kuin julkisuudessa annettiin ymmärtää?

– En lähde millään lailla kommentoimaan entisen kansliapäällikön lausuntoja, Migrin turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo sanoo.

– Osalla turvapaikanhakijoista varmistuminen henkilöllisyydestä jää pysyvästi auki. Näitä henkilöitä on maassa tälläkin hetkellä myönteisillä turvapaikkapäätöksillä, Repo sanoo.


Loppuvuodesta 2015 ja vuonna 2016 meillä katosi tai peruutti turvapaikkahakemuksensa 5 500 irakilaista.
Valtaosalla turvapaikanhakijoista ei ole käytettävissään virallisia henkilöllisyystodistuksia.

– Varsinkin Irakista ja Afganistanista tulee tällaisia henkilöitä. Somalialaisilla voi olla passi, mutta sitä ei hyväksytä EU:ssa passina, koska Somaliassa ei ole vakiintunutta hallintoa, Repo kertoo.

Osa turvapaikanhakijoista tuhoaa tai piilottaa henkilötietojaan tai esiintyy väärillä henkilötiedoilla.

– Henkilöt pyrkivät saamaan aikaan edullisen ratkaisun tai vaikeuttamaan palauttamista siltä varalta, että saavat kielteisen päätöksen, Migrin turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo kertoo.

Vuonna 2016 Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista joka toisen henkilöllisyys oli jo Suomen viranomaisten tiedossa, kertoo Euroopan maahanmuuttoverkoston tutkijoiden selvitys. Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtajaa Esko Repoa korkea osuus ihmetyttää.


– En ole tuollaista tilastoa nähnytkään.

– Voi olla, että henkilöt ovat tulleet ilman dokumentteja, mutta he ovat hankkineet passeja myöhemmin. Esimerkiksi irakilaiset ja afganistanilaiset ovat hankkineet passeja, Repo kertoo.

– Loppuvuodesta 2015 ja vuonna 2016 meillä katosi tai peruutti turvapaikkahakemuksensa 5 500 irakilaista. Se kertoo siitä, että heillä ei ollutkaan yhtäkkiä pelkoa asioida viranomaisten kanssa, Migrin turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo sanoo.


https://www.nurmijarvenuutiset.fi/artikkeli/607810-raportti-paljastaa-yli-26-000-suomeen-tulleen-turvapaikanhakijan-henkilollisyys-oli


Within the scope of this Study, (Member) States approaches to establish the identity of third-country nationals within migration procedures will be examined in a broad sense, covering both identification and identity verification related tasks:13
 Identification: Identification procedures and systems (e.g. biometric systems) are different from identity verification systems in that they seek to identify an unknown person or biometric. The identification procedure/ system aims to answer the question: “Who is this person?” Biometric identification systems are characterised as 1-to-n matching systems where “n” is the total number of biometrics in the database against which the person’s biometric characteristics are checked.
 Identity verification: Identity verification procedures and systems seek to answer the question: “Is this person who they say they are?” Biometric verification systems are generally described as 1-to-1 matching systems because they try to match the biometric presented by the individual against a specific biometric already on file.


EU-selvityksestä.
https://www.nurmijarvenuutiset.fi/artikkeli/607810-raportti-paljastaa-yli-26-000-suomeen-tulleen-turvapaikanhakijan-henkilollisyys-oli


https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-studies-00_synthesis_report_rejected_asylum_seekers_2016.pdf
108 “Establishing Identity for International Protection: Challenges and Practices” (2013), European Migration Network, Section 3.1. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/establishing-identity/0_emn_id_study_synthesis_migr280_finalversion_2002013_en.pdf
109 AT, EL, FI, FR, IE, SI, UK and NO
110 AT, FI, IE, SI
111 EL, FI, NL, PL
112 DE, EL, PL, SE
113 DE, EL
114 AT, BG, CY, CZ, DE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, LU, NL, NO, SE, SI, SK
115 BE, EE, IT, LT, LV, PL, PT, SE, SI, UK
116 “Establishing Identity for International Protection: Challenges and Practices” (2013), European Migration Network, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/establishing-identity/0_emn_id_study_synthesis_migr280_finalversion_2002013_en.pdf
A number of Member States have established an equivalent of such centres or entities in their institutional framework.118 This constitutes a significant change since 2013, when only a few (Member) States had such centres in place, namely Finland, the Netherlands and Norway. In Sweden, for example, the field of work of this entity has expanded and its workload has increased in recent years, mainly due to the substantial increase in asylum applications.
117 https://www.nidsenter.no/en/. For more information, see Norway’s National Report to this Study, and the presentation of Mr. Vegard Pettersen at the EMN Conference “The Establishment of Identity in the Migration Process” hosted in Vienna, Austria in May 2015. Conference’s full report can be found here: http://www.emn.at/en/national-emn-conference-austria-the-establishment-of-identity-in-the-migration-process/.
118 AT, BE, CY, CZ, FI, IT, NL, NO, PT, SE, SK


In Germany, DNA analyses may be used to establish the family relationship in the case of family reunification. However, this happens on voluntary basis and the results are not crosschecked against databases. Similarly, in Finland and Norway, DNA-tests are only made to verify a claimed family relationship and the results are not compared with national or European databases.


As of December 2014, foreign nationals applying for their first residence permit in Finland have the possibility to request registration into the Finnish Population Information System and to receive a Finnish personal identity number when they are issued the permit;


The increased number of asylum seekers has also generated debates in Finland among the general public and authorities. The debates concerned, among other issues, the identity of asylum seekers and possible abuse of the Finnish asylum system by persons who may have themselves participated in combat operations or terrorist groups.


Finland   
Number of applicants for international protection whom identity was not documented at the time when the application for international protection was lodged
2,278
2,295
2,504
26,286
2,691
Total number of asylum and first time asylum applicants
3,095
3,210
3,620
32,345
5,605

Source: Eurostat migr_asyappctza (data extracted 27/09/2017) and National Reports 2012-2016 data

Germany
7,651
10,198
10,884
20,888
25,375Annex 5 Statistical information on other migration-related procedures (2012-2016)
Table A5.1: Total number of visas applied for in consulates in third countries

Source: DG HOME statistics on short-stay visas issued by the Schengen States and National Reports 2012-2016 data
Note: All data is from DG HOME visa statistics apart from UK data which was taken from the National Reports 2012-2016
Table A5.2: Total number of visas not issued in consulates in third countries


Finland
18,203
15,777
12,262
9,571
7,984Germany
116,025
162,241
118,084
114,118
122,370Annex 6: Statistical information on methods used to establish identity (2012-2016)
Table A6.1: Total Number of Cases in which language analysis was performed to establish the identity of the third-country national


Finland
405
429
566
1,818
2,939

EMN Synthesis Report for the EMN Focussed Study 2017
Challenges and practices for establishing the identity of third-country nationals in migration proceduresDecember 2017 – Final Version
This final version is based on contributions from the following (Member) States: AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, and UK
The National Reports available for publication can be consulted on the EMN website

The Focussed Study was part of the 2017 Work Programme for the EMN.
EXPLANATORY NOTE
This Synthesis Report was prepared on the basis of national contributions from 26 EMN NCPs (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, and UK) collected via a Common Template developed by the NO NCP and EMN NCPs to ensure, to the extent possible, comparability. National contributions were largely based on desk analysis of existing legislation and policy documents, reports, academic literature, internet resources and reports and information from national authorities rather than primary research. The listing of (Member) States in the Synthesis Report following the presentation of synthesised information indicates the availability of relevant information provided by those (Member) States in their national contributions, where more detailed information may be found and it is strongly recommended that these are consulted as well.
Statistics were sourced from Eurostat, national authorities and other (national) databases.
It is important to note that the information contained in this Report refers to the situation in the abovementioned (Member) States up to July 2017 and specifically the contributions from their EMN National Contact Points.
EMN NCPs from other Member States could not, for various reasons, participate on this occasion in this Study, but have done so for other EMN activities and reports.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/establishing-identity/0_emn_id_study_synthesis_migr280_finalversion_2002013_en.pdf
MW

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 23 844
 • Liked: 17107
 • Kiltti ja ystävällinen, mutta niin nuiva.
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #3755 : 11.01.2019, 22:39:36 »
Koska Nergille lyödään mikrofonia kurkkuun? Päivi vakuutti, että ellei sukulaismiehiä niin tuttuja kuitenkin kaikki.

Virkamiehillä ei ole pelkkiä oikeuksia (valehdella), vaan myös vastuita. Olisiko niistä vastattava? Koskaan? Onko muuten koskaan Suomessa virkamies ollut vastuussa mistään?

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 346
 • Liked: 4277
hankintailmoitus: Kirkon Ulkomaanapu sr ...Eritrea
« Vastaus #3756 : 12.01.2019, 00:39:04 »
Kansallinen hankintailmoitus:
Kirkon Ulkomaanapu sr : Supply of training of pool of trainers for the Project “Promoting Gender Equality in Eritrea through Teacher Education”
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000789
Tarjoukset 28.2.2019 klo 0.00 mennessä osoitteeseen:
217288
https://tarjouspalvelu.fi/kirkonulkomaanapu?id=217288&tpk=6734c171-8e63-4b55-9f0d-c5c71b409c8d
Ilmoituksen tyyppi
Tämä ilmoitus on:Kansallinen hankintailmoitus
Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö   Kirkon Ulkomaanapu sr
Y-tunnus   0998454-4
Yhteyshenkilö   Sara Haavisto
Postiosoite   Eteläranta 8
Postinumero   00130
Postitoimipaikka   Helsinki
Maa   Suomi
Puhelin   +358403576060
Sähköpostiosoite   sara.haavisto@kirkonulkomaanapu.fi
Internet-osoite (URL)   https://www.kirkonulkomaanapu.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettäväSähköinen asiointiosoitehttps://tarjouspalvelu.fi/kirkonulkomaanapu?id=217288&tpk=6734c171-8e63-4b55-9f0d-c5c71b409c8d Hankintayksikön luonneMuu: Non-profit organizationYhteishankintayksikköEi
Hankintalaji
HankintalajiPalvelut
Hankinnan kohde
Hankinnan nimiSupply of training of pool of trainers for the Project “Promoting Gender Equality in Eritrea through Teacher Education”Hankinnan tunniste- tai viitenumero217288Hankinnan kuvaus
Training of pool of trainers with in-depth understanding of gender issues in schools and the Higher Education Institutions (HEIs) for the European Union (EU) funded Project ‘Promoting Gender Equality in Eritrea through Teacher Education’. The training is a 5 ECTS credits (European Transfer Credits) training and will be delivered in English in Asmara, Eritrea.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvonEiPääkohde
Päänimikkeistö
Yliopistotason koulutuspalvelut. (80300000-7)
Päänimikkeistö
Koulutusalan palvelut. (80520000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikkaMuu kuin Suomi (FIZZZ) Hankintasopimuksen voimassaoloaika -
Hankintamenettely
HankintamenettelyAvoin menettelyMenettelyllä perustetaan puitejärjestelyEiHankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaaEiOsatarjoukset hyväksytäänEiVaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytäänEiHankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessäEi
Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot
Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
Service provider’s trainers should possess in-depth and up-to-date knowledge of gender theories and concepts, particularly in gender development in the context of developing countries. They should be able to go beyond a purely technical understanding of gender mainstreaming to allow for a real transformative process. Trainers should be flexible and responsive and should be aware that participants may not always share Western values. They should strive to empower participants and guide them in reflective learning and a process of change that is personal to each of them. Trainers should be able to frame their knowledge in the African/Eritrean context in which participants’ work takes place. Required qualifications of the trainer(s): •   5 years of professional experience on similar tasks, from conducting trainings in the field of development cooperation, specifically on gender, international or humanitarian cooperation, research and teaching; •   Acquaintance in Finnish development policy; • Expertise in education-related development questions, preferably an anthropological perspective; •   Acquaintance of higher education, preferably in the African context; • Fluent in English •   Ability to use variety of participatory methodologies

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan
The Service Provider should present the organizational expertise on the demanded area of expertise, including the overall description of current experts in this field of expertise (number of experts, their qualifications and previous experience on the similar tasks). Service provider’s two detailed examples of the similar trainings in the given area of interest (max. 4 pages). The Service Provider shall also provide in a proposal submission all relevant information that give evidence of the qualifications to carry out the services. The Service Provider also has to prove to be able to travel in FCA`s operational areas in Eritrea without restrictions. The Service Provider whose proposal is accepted shall provide, if so requested by the Contracting Authority, copies of diplomas and employers’ certificates or references proving Service Provider’s education, professional experience and language proficiency. The training is a 5 ECTS credits (European Transfer Credits) training and will be delivered in English in Asmara, Eritrea and the Service Provide must have a possibility to admit the ECTS credits. Organizational expertise and examples of previous similar trainings will also be used as means to evaluate the proposals and to eventually choose the best offer (meaning comparison criteria). If two or more proposals are equally good based on these qualifications, the years of experience of the trainers are used as comparison criteria.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteParas hinta/laatusuhdeVertailuperusteetVertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössäTarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään28.2.2019 0.00Lisätietoja
All times refer to Finnish time

Muutoksenhakutiedot
Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi   Markkinaoikeus
Postiosoite   Radanrakentajantie 5
Postinumero   00520
Postitoimipaikka   Helsinki
Maa   Suomi
Puhelin   +358 295643300
Sähköpostiosoite   markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi   +358 295643314
Internet-osoite   http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

«« Takaisin

Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto, p. 010 60 6000
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-000789

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 346
 • Liked: 4277
Suorahankintaa koskeva ilmoitus:
Maahanmuuttovirasto : Pakolaisten, kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton varautumis- ja tukipalvelut
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-026049
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 244-559418
I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö
OikeusperustaDirektiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:   Maahanmuuttovirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1019953-5
Postiosoite:   PL 10
Postinumero:   00086
Postitoimipaikka:   MAAHANMUUTTOVIRASTO
Maa:   Suomi
Sähköpostiosoite:   migri@migri.fi
Faksi:   +358 295411720
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)   http://www.migri.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppiKansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitosI.5) Pääasiallinen toimialaYleinen julkishallinto
II kohta: Kohde
II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi: Pakolaisten, kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton varautumis- ja tukipalvelut II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)II.1.3) Sopimuksen tyyppiPalvelutII.1.4) Lyhyt kuvaus:
Maahanmuuttovirasto hankkii pakolaisten, kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton varautumis- ja tukipalveluista Suomen Punaiselta Ristiltä. 31.12.2018 saakka voimassaolevaa sopimusta jatketaan yhdellä (1) vuodella, 31.12.2019 saakka.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvoArvo ilman alv:tä: 305000.00 EUR
II.2) Kuvaus
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Kansainvälisten järjestöjen ja toimielinten palvelut. (98910000-5)
Majoituspalvelut. (98341000-5)
Kuljetusten tuki- ja apupalvelut; matkatoimistopalvelut. (63000000-9)
Ulkoasioihin liittyvät palvelut ja muut palvelut. (75210000-1)II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Vastaanoton tukipalveluilla tarkoitetaan pakolaisten vastaanoton sekä jatkuvan toiminnan kehittämistä sekä vastaanottoon liittyviä muita tukitehtäviä. Varautumisella tarkoitetaan viranomaisten maanlaajuista auttamista turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanotossa erityisesti turvapaikanhakijoiden tai pakolaisten lukumäärän kasvaessa äkillisesti.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: eiII.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely
IV.1) Kuvaus
IV.1.1) Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen
Nimi: Pakolaisten, kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton varautumis- ja tukipalvelut
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:14.12.2018V.2.2) Tietoa tarjouksistaSopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: eiV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Suomen Punainen Risti
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   0116988-7
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
Sähköpostiosoite:   info@punainenristi.fi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   305000 EUR
VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.3) Lisätiedot:
Hankinnassa tarkoitetuihin tukitehtäviin sisältyy tehtäviä kiintiöpakolaisten vastaanottoon maahan saapuessa sekä siirtämiseen jatkokuljetuksille. Vastaanoton tukipalveluihin sisältyy lisäksi neuvontaa ja tukea liittyen perheiden yhdistämiseen ja niihin liittyviin käytännön järjestelyihin Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta. Erityisesti laajamittaisen maahantulon tilanteessa tarvitaan järjestelykeskuksen nopea järjestäminen, ylläpitäminen, siihen liittyvät majoitukseen ja ruokahuoltoon liittyvät järjestelyt sekä tarvittavista sosiaali- ja terveyspalveluista huolehtiminen. Varautumiseen voi liittyä lisäksi hätä- ja väliaikaismajoituksen järjestämistä. Varautuminen perustuu Maahanmuuttoviraston valmiussuunnitelmaan, joka otetaan käyttöön tarvittavilta osin laajamittaisen maahantulon tilanteessa. Ensisijaisesti lisä- ja hätämajoituspaikkojen järjestämisestä vastaavat nykyiset vastaanottokeskustoimintapalveluita tuottavat operaattorit voimassaolevien sopimusten puitteissa. Jotta varautumisen riittävä taso saavutetaan, eikä jouduta uudelleen tilanteeseen, joka pakottaa tekemään hätäisiä ja kustannuksiltaan kohtuuttomia ratkaisuja, on varautumispalveluita ostettava myös muualta. Varsinainen vastaanottokeskustoiminta on määrä kuitenkin aina kilpailuttaa erikseen.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:   Markkinaoikeus
Postiosoite:   Radanrakentajantie 5
Postinumero:   00520
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
Puhelin:   +358 295643300
Sähköpostiosoite:   markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:   +358 295643314
Internet-osoite   http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:17.12.2018
Liite D1 - Julkiset hankinnat
1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)
Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys
SPR:n oikeudellisesta erityisasemasta on Suomessa säädetty lailla sekä tasavallan presidentin asetuksella (811/2005). Asetuksen 2 §:n mukaan avustusjärjestön tarkoituksena on muun muassa tukea ja avustaa maan viranomaisia niin rauhan kuin sodan ja aseellisten selkkausten aikana ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Asetuksen 3 §:n mukaan järjestö ylläpitää muun muassa auttamisvalmiutta ja harjoittaa humanitaarista avustustoimintaa. Järjestöllä on asetuksen 8 §:n 2 momentin mukaisesti sekä oikeudellisesti että toiminnallisesti riippumaton asema suhteessa valtion ja kuntien viranomaisiin sekä muun julkisen vallan käyttäjiin. Järjestö kuuluu ainoana kansallisena yhdistyksenä Suomessa kansainväliseen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeeseen. Järjestö noudattaa toiminnassaan Punaisen Ristin kansainvälisissä konferensseissa hyväksyttyjä perusperiaatteita. Järjestöllä on pitkäaikainen ja laajamittainen kokemus sekä humanitaarisesta avustustyöstä, että auttamisvalmiudesta. Maahanmuuttovirasto katsoo, että edellä mainitut kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottoon liittyvät varautumis- ja valmiuspalvelut kuuluvat Suomen Punaisen Ristin hoidettavaksi sitä ohjaavien asetusten ja lakisääteisen aseman vuoksi. Edelleen Maahanmuuttovirasto katsoo, että kiintiöpakolaisten ja perheenyhdistettävien vastaanoton tukipalvelut erillisinä kokonaisuuksia eivät välttämättä kuulu Maahanmuuttoviraston hallinnoimiksi. Nykyisessä tilanteessa Maahanmuuttovirastolla on tarve hallinnoida näitä valmiustoimia kokonaisuutena ja sen näkemyksen mukaan Suomen Punaisella Ristillä on ainoana toimijana Suomessa riittävät mahdollisuudet ja osaaminen ylläpitää pakolaisten, kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanottoon varautumisen ja siihen liittyvien tukipalveluiden vaatimia resursseja kyseessä olevan palvelun edellyttämässä laajuudessa. Maahanmuuttoviraston näkemyksen mukaan sillä on hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 2-kohdan mukainen peruste hankkia palvelut suoraan ilman kilpailutusta. Maahanmuuttovirasto tulee vuoden 2019 aikana tutkimaan sen, mikä on tarkoituksenmukaisin taho hallinnoimaan kiintiöpakolaisten ja perheenyhdistettävien vastaanoton tukipalveluita ja pyrkii siirtämään niiden hallinnoinnin tälle taholle.

«« Takaisin

Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto, p. 010 60 6000
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-026049
pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 346
 • Liked: 4277
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Maahanmuuttovirasto : Alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021746
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 203-463284
I kohta: Hankintaviranomainen
OikeusperustaDirektiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)Ilmoitus tehdystä sopimuksestaI.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:   Maahanmuuttovirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1019953-5
Postiosoite:   PL 10
Postinumero:   00086
Postitoimipaikka:   Maahanmuuttovirasto
Maa:   Suomi
Sähköpostiosoite:   tarjoukset@migri.fi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)   http://www.migri.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppiKansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitosI.5) Pääasiallinen toimialaYleinen julkishallinto
II kohta: Kohde
II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi: Alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)II.1.3) Sopimuksen tyyppiPalvelutII.1.4) Lyhyt kuvaus:
Hankinnan kohteena ovat 14- ja 21-paikkaiset ryhmäkodit, 40-paikkaiset tukiasumisyksiköt ja kokonaisuus, jossa yhden vastaanottokeskuksen muodostaa 14-paikkainen ryhmäkoti ja 40-paikkainen tukiasumisyksikkö. Palveluntuottaja järjestää ja tuottaa ihmisarvoisen ja asianmukaisen kohtelun, majoituspaikan ja toimivat vastaanottopalvelut ja muun turvapaikanhakijoiden vastaanottoon kuuluvan toiminnan asiakkaille. Vastaanottokeskustoiminnan kautta edistetään ja ylläpidetään asiakkaiden terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä ja suotuista kehitystä. Alaikäisyksikkö edistää toiminnallaan myös asiakkaan turvapaikkahakemuksen joutuisaa käsittelyä. Hankinnan arvo riippuu palvelun sopimuskauden aikaisesta tarpeesta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvoArvo ilman alv:tä: 48000000.00 EUR
II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Kymenlaakso / 14-paikkainen ryhmäkoti Osa nro:1II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Savo (FI1D1) , Pohjois-Savo (FI1D2) , Pohjois-Karjala (FI1D3) , Kymenlaakso (FI1C4) , Etelä-Karjala (FI1C5)
Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kymenlaakso Etelä-Karjala II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa / 14-paikkainen ryhmäkoti Osa nro:2II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Pohjanmaa (FI194) , Pohjanmaa (FI195) , Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa / 14-paikkainen ryhmäkoti Osa nro:3II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Kainuu (FI1D8) , Lappi (FI1D7) , Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Lappi Pohjois-Pohjanmaa II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pirkanmaa / 14-paikkainen ryhmäkoti Osa nro:4II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Kanta-Häme (FI1C2) , Keski-Suomi (FI193) , Päijät-Häme (FI1C3) , Pirkanmaa (FI197)
Keski-Suomi Päijät-Häme Pirkanmaa II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Satakunta ja Varsinais-Suomi / 14-paikkainen ryhmäkoti Osa nro:5II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Satakunta (FI196) , Varsinais-Suomi (FI1C1)
Varsinais-Suomi II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Uusimaa / 14-paikkainen ryhmäkoti Osa nro:6II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Kymenlaakso / 21-paikkainen ryhmäkoti Osa nro:7II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Karjala (FI1C5) , Etelä-Savo (FI1D1) , Pohjois-Karjala (FI1D3) , Pohjois-Savo (FI1D2) , Kymenlaakso (FI1C4)
Etelä-Savo Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Kymenlaakso II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa / 21-paikkainen ryhmäkoti Osa nro:8II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Pohjanmaa (FI194) , Pohjanmaa (FI195) , Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa / 21-paikkainen ryhmäkoti Osa nro:9II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Kainuu (FI1D8) , Lappi (FI1D7) , Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Lappi Pohjois-Pohjanmaa II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pirkanmaa / 21-paikkainen ryhmäkoti Osa nro:10II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Keski-Suomi (FI193) , Kanta-Häme (FI1C2) , Päijät-Häme (FI1C3) , Pirkanmaa (FI197)
Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Satakunta ja Varsinais-Suomi / 21-paikkainen ryhmäkoti Osa nro:11II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Satakunta (FI196) , Varsinais-Suomi (FI1C1)
Varsinais-Suomi II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Uusimaa / 21-paikkainen ryhmäkoti Osa nro:12II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Kymenlaakso / 40-paikkainen tukiasumisyksikkö Osa nro:13II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Karjala (FI1C5) , Etelä-Savo (FI1D1) , Pohjois-Karjala (FI1D3) , Pohjois-Savo (FI1D2) , Kymenlaakso (FI1C4)
Etelä-Savo Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Kymenlaakso II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa / 40-paikkainen tukiasumisyksikkö Osa nro:14II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Pohjanmaa (FI194) , Keski-Pohjanmaa (FI1D5) , Pohjanmaa (FI195)
Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa / 40-paikkainen tukiasumisyksikkö Osa nro:15II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Kainuu (FI1D8) , Lappi (FI1D7) , Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Lappi Pohjois-Pohjanmaa II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pirkanmaa / 40-paikkainen tukiasumisyksikkö Osa nro:16II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Keski-Suomi (FI193) , Kanta-Häme (FI1C2) , Päijät-Häme (FI1C3) , Pirkanmaa (FI197)
Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Satakunta ja Varsinais-Suomi / 40-paikkainen tukiasumisyksikkö Osa nro:17II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Satakunta (FI196) , Varsinais-Suomi (FI1C1)
Varsinais-Suomi II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Uusimaa / 40-paikkainen tukiasumisyksikkö Osa nro:18II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Kymenlaakso / 14-paikkainen ryhmäkoti + 40-paikkainen tukiasumisyksikkö Osa nro:19II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Karjala (FI1C5) , Etelä-Savo (FI1D1) , Pohjois-Karjala (FI1D3) , Pohjois-Savo (FI1D2) , Kymenlaakso (FI1C4)
Etelä-Savo Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Kymenlaakso II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa / 14-paikkainen ryhmäkoti + 40-paikkainen tukiasumisyksikkö Osa nro:20II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Pohjanmaa (FI194) , Keski-Pohjanmaa (FI1D5) , Pohjanmaa (FI195)
Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa / 14-paikkainen ryhmäkoti + 40-paikkainen tukiasumisyksikkö Osa nro:21II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Kainuu (FI1D8) , Lappi (FI1D7) , Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Lappi Pohjois-Pohjanmaa II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pirkanmaa / 14-paikkainen ryhmäkoti + 40-paikkainen tukiasumisyksikkö Osa nro:22II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Keski-Suomi (FI193) , Kanta-Häme (FI1C2) , Päijät-Häme (FI1C3) , Pirkanmaa (FI197)
Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Satakunta ja Varsinais-Suomi / 14-paikkainen ryhmäkoti + 40-paikkainen tukiasumisyksikkö Osa nro:23II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Satakunta (FI196) , Varsinais-Suomi (FI1C1)
Varsinais-Suomi II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Uusimaa / 14-paikkainen ryhmäkoti + 40-paikkainen tukiasumisyksikkö Osa nro:24II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tämän hankinnan kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta. Hankinnan tavoitteena ovat Suomen kattavat puitesopimukset Maahanmuuttoviraston määrittelemän aluejaon mukaisesti sitä tilannetta varten kun uusia ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on perustettava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely
IV.1) Kuvaus
IV.1.1) Menettelyn luonne
Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä
IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisuIlmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 016-033441
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:1Nimi: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Kymenlaakso / 14-paikkainen ryhmäkoti
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   8
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 / 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Savonlinnan kristillinen opisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   0194589-0
Postitoimipaikka:   Savonlinna
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkodit Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2284729-6
Postitoimipaikka:   Seinäjoki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Valpas Ratkaisut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2732373-1
Postitoimipaikka:   Kylänlahti
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Medivida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2124172-7
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:2Nimi: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa / 14-paikkainen ryhmäkoti
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkodit Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2284729-6
Postitoimipaikka:   Seinäjoki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Valpas Ratkaisut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2732373-1
Postitoimipaikka:   Kylänlahti
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Medivida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2124172-7
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Perheryhmäkoti Fenderi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2753921-7
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:3Nimi: Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa / 14-paikkainen ryhmäkoti
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Esperi Care Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2017532-6
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkodit Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2284729-6
Postitoimipaikka:   Seinäjoki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Valpas Ratkaisut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2732373-1
Postitoimipaikka:   Kylänlahti
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Medivida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2124172-7
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:4Nimi: Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pirkanmaa / 14-paikkainen ryhmäkoti
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   10
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Esperi Care Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2017532-6
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkodit Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2284729-6
Postitoimipaikka:   Seinäjoki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Valpas Ratkaisut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2732373-1
Postitoimipaikka:   Kylänlahti
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Medivida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2124172-7
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:5Nimi: Satakunta ja Varsinais-Suomi / 14-paikkainen ryhmäkoti
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   12
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Esperi Care Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Kalliola Oy - Uudet setlementtiratkaisut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1786707-3
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Loimaan evankelinen kansanopisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1023192-9
Postitoimipaikka:   Loimaa
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkodit Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2284729-6
Postitoimipaikka:   Seinäjoki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Etelä-Pohjanmaa (FI194)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:6Nimi: Uusimaa / 14-paikkainen ryhmäkoti
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   10
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Esperi Care Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2017532-6
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Medivida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2124172-7
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkodit Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2284729-6
Postitoimipaikka:   Seinäjoki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Valpas Ratkaisut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2732373-1
Postitoimipaikka:   Kylänlahti
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:7Nimi: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Kymenlaakso / 21-paikkainen ryhmäkoti
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Lukkarila Kodit Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   0916281-5
Postitoimipaikka:   Paihola
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Valpas Ratkaisut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2732373-1
Postitoimipaikka:   Kylänlahti
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkodit Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2284729-6
Postitoimipaikka:   Seinäjoki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Medivida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2124172-7
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:8Nimi: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa / 21-paikkainen ryhmäkoti
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Lastensuojelupalvelut Väylä Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2374740-6
Postitoimipaikka:   Veteli
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkodit Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2284729-6
Postitoimipaikka:   Seinäjoki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Medivida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2124172-7
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Kotouma Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:9Nimi: Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa / 21-paikkainen ryhmäkoti
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Valpas Ratkaisut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2732373-1
Postitoimipaikka:   Kylänlahti
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkodit Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2284729-6
Postitoimipaikka:   Seinäjoki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Medivida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2124172-7
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ruonan Hoiva Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2680034-8
Postitoimipaikka:   Raiskio
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:10Nimi: Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pirkanmaa / 21-paikkainen ryhmäkoti
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   11
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Jyväskylän Lastensuojelupalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2186081-9
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Jyväskylän Hoitokoti Ankkuri Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1710844-8
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ankkurin Huoltamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2519314-4
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkodit Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2284729-6
Postitoimipaikka:   Seinäjoki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:11Nimi: Satakunta ja Varsinais-Suomi / 21-paikkainen ryhmäkoti
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   11
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Kalliola Oy - Uudet setlementtiratkaisut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1786707-3
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Loimaan evankelinen kansaonopisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1023192-9
Postitoimipaikka:   Loimaa
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkodit Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2284729-6
Postitoimipaikka:   Seinäjoki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Medivida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2124172-7
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:12Nimi: Uusimaa / 21-paikkainen ryhmäkoti
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   10
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Esperi Care Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2017532-6
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Jyväskylän Hoitokoti Ankkuri Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1710844-8
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Medivida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2124172-7
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkodit Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2284729-6
Postitoimipaikka:   Seinäjoki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:13Nimi: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Kymenlaakso / 40-paikkainen tukiasumisyksikkö
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Savonlinnan kristillinen opisto ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   0194589-0
Postitoimipaikka:   Savonlinna
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   0116480-8
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkodit Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2284729-6
Postitoimipaikka:   Seinäjoki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Medivida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2124172-7
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:14Nimi: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa / 40-paikkainen tukiasumisyksikkö
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Lastensuojelupalvelut Väylä Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2374740-6
Postitoimipaikka:   Veteli
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkodit Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2284729-6
Postitoimipaikka:   Seinäjoki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Medivida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2124172-7
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Perheryhmäkoti Fenderi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2753921-7
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:15Nimi: Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa / 40-paikkainen tukiasumisyksikkö
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   8
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkodit Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2284729-6
Postitoimipaikka:   Seinäjoki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Medivida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2124172-7
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Perheryhmäkoti Fenderi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2753921-7
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Valpas Ratkaisut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2732373-1
Postitoimipaikka:   Kylänlahti
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:16Nimi: Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pirkanmaa / 40-paikkainen tukiasumisyksikkö
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   12
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   AMF Invest Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2480354-5
Postitoimipaikka:   Huittinen
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Satakunta (FI196)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Jyväskylän Lastensuojelupalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2186081-9
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Jyväskylän Hoitokoti Ankkuri Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1710844-8
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ankkurin Huoltamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2519314-4
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:17Nimi: Satakunta ja Varsinais-Suomi / 40-paikkainen tukiasumisyksikkö
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   11
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   AMF Invest Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2480354-5
Postitoimipaikka:   Huittinen
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Satakunta (FI196)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Esperi Care Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2017532-6
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   0116480-8
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkodit Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2284729-6
Postitoimipaikka:   Seinäjoki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:18Nimi: Uusimaa / 40-paikkainen tukiasumisyksikkö
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   11
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Kalliola Oy - Uudet setlementtiratkaisut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1786707-3
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Jyväskylän Hoitokoti Ankkuri Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1710844-8
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Medivida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2124172-7
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   0116480-8
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:19Nimi: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Kymenlaakso / 14-paikkainen ryhmäkoti + 40-paikkainen tukiasumisyksikkö
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Savonlinnan kristillinen opisto ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   0194589-0
Postitoimipaikka:   Savonlinna
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkodit Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2284729-6
Postitoimipaikka:   Seinäjoki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   0116480-8
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Medivida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2124172-7
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:20Nimi: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa / 14-paikkainen ryhmäkoti + 40-paikkainen tukiasumisyksikkö
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkodit Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2284729-6
Postitoimipaikka:   Seinäjoki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Kotouma Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Perheryhmäkoti Fenderi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2753921-7
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Medivida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2124172-7
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:21Nimi: Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa / 14-paikkainen ryhmäkoti + 40-paikkainen tukiasumisyksikkö
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Oulun ensi- ja turvakoti ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   0210108-3
Postitoimipaikka:   Oulu
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkodit Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2284729-6
Postitoimipaikka:   Seinäjoki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Perheryhmäkoti Fenderi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2753921-7
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Medivida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2124172-7
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:22Nimi: Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pirkanmaa / 14-paikkainen ryhmäkoti + 40-paikkainen tukiasumisyksikkö
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   8
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkodit Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2284729-6
Postitoimipaikka:   Seinäjoki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   AMF Invest Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2480354-5
Postitoimipaikka:   Huittinen
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Satakunta (FI196)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Kotouma Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Perheryhmäkoti Fenderi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2753921-7
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:23Nimi: Satakunta ja Varsinais-Suomi / 14-paikkainen ryhmäkoti + 40-paikkainen tukiasumisyksikkö
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Loimaan evankelinen kansaonopisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2753921-7
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkodit Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2284729-6
Postitoimipaikka:   Seinäjoki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   AMF Invest Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2480354-5
Postitoimipaikka:   Huittinen
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Satakunta (FI196)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   0116480-8
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:24Nimi: Uusimaa / 14-paikkainen ryhmäkoti + 40-paikkainen tukiasumisyksikkö
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:25.9.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   10
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   JST Solum Oy / JST Aves Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2352868-4 ja 2238859-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Kalliola Oy - Uudet setlementtiratkaisut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1786707-3
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkoti Redi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ryhmäkodit Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2284729-6
Postitoimipaikka:   Seinäjoki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   0116480-8
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Kotouma Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2712944-5
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Keski-Suomi (FI193)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   2000000.00 EUR
VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:   Markkinaoikeus
Postiosoite:   Radanrakentajantie 5
Postinumero:   00520
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
Puhelin:   +358 295643300
Sähköpostiosoite:   markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:   +358 295643314
Internet-osoite   http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:18.10.2018

«« Takaisin

Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto, p. 010 60 6000
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-021746

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 346
 • Liked: 4277
kirkkoherraryhmän opintomatka Ugandaan 19.–27.1.2019 ...
« Vastaus #3759 : 12.01.2019, 04:07:56 »
Matka-avustusanomus Kirkon Ulkomaanavun opintomatkalle Ugandaan 19.–27.1.2019
Diaarinumero DVAN/364/01.02.03/2018
Valmistelija lakimies Anita Savioja
Esittelijä yhtymän johtaja Juha Tuohimäki
Hakunilan seurakunnan kirkkoherra Hans Tuominen anoo 750 euron matkaavustusta
Kirkon Ulkomaanavun kirkkoherraryhmän opintomatkalle Ugandaan
19.–27.1.2019:
Minut on kutsuttu mukaan Kirkon Ulkomaanavun kirkkoherraryhmän matkalle
Ugandaan 19.–27.1.2019.
Matka laajentaa osaamista ja tietämystä Suomen ev.lut. kirkon
kansainvälisestä työstä perehdyttämällä osallistujia Kirkon Ulkomaanavun ja
sen kumppaneiden tekemään kehitysyhteistyöhön, humanitaariseen apuun ja
vaikuttamistyöhön Ugandan alueella. Tarkoitus on tutusta mm. Ugandan
pohjoisosien pakolaisalueilla tehtävään toimintaan sekä Kampalan
slummialueen hankkeeseen. Ugandassa tehtävää työtä tuetaan mm.
Yhteisvastuukeräyksen varoilla.
Matkan osallistujat maksavat matkasta 1500 euroa, joka kattaa lennot ja
majoituksen. Lisäksi osallistujalle tulee kustannuksia ruokailuista ja
viisumeista. Kirkon Ulkomaanapu vastaa ryhmän kuljetuksista paikan päällä.
Hakunilan seurakuntaneuvosto päätti, että virkamatka myönnetään vuoden
2019 koulutukseksi. Hakunilan seurakunta maksaa välttämättömien viisumiyms.
kulujen lisäksi puolet lento- ja majoituskuluista, 750 euroa.
Anon Vantaan seurakuntien yhteiseltä kirkkoneuvostolta 750 euron matkaavustusta.
Matkasta saatu kokemus ja tieto hyödyttää seurakuntien yhteistä
työtä Vantaalla mm. YV-keräyksen ohjausryhmässä, jonka puheenjohtajana
toimin. Olen valmis esittämään matkan havaintoja ja kokemuksia YKN:n ja
YKV:n kokouksissa. Matkasta laaditaan erillinen raportti, jonka toimitan
pyydettäessä.
Yhteinen kirkkoneuvosto on 11.11.2015/160 § päättänyt myöntää Hans
Tuomiselle 750 euroa matka-avustusta Kirkon ulkomaanavun
kirkkoherraryhmän opintomatkalle Lähi-itään vuonna 2016.
Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää yhteisen kirkkoneuvoston
kustannuspaikalta Hans Tuomiselle 750 euroa matka-avustusta Kirkon
Ulkomaanavun kirkkoherraryhmän opintomatkalle Ugandaan 19.–27.1.2019
ja edellyttää matkaraportin tekemistä.
Päätös Esitys hyväksyttiin


http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=etusivu

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open=Open&cid=results-fi&q=turvapaikanhakija

Radio

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 397
 • Liked: 363
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #3760 : 12.01.2019, 04:49:18 »
Valitan, nyt repesin. Rikas perinnekirkkomme tarvitsee Ugandanmatkalle apurahaa kirkkoherroille. Toki tarkoitus on ekumaaninen ulkomaanapu. Kotimaassa kaikki hyvin. Voihan v.

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 346
 • Liked: 4277
14 paikkainen yksikkö : 1 500 000.00 EUR Suomeen saapuneiden ...
« Vastaus #3761 : 12.01.2019, 14:20:13 »
Suomi-Pori: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

2016/S 133-239771

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:239771-2016:HTML:FI:HTML
Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU
I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)
Nimi ja osoitteet
Porin kaupungin hankintapalvelut
PL 95
Pori
28101
Suomi
Puhelin: +358 447017641
Sähköpostiosoite: tarjous@pori.fi
NUTS-koodi: FI196
Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.pori.fi/hankintapalvelut

I.2)
Tiedot yhteishankinnasta
I.3)
Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/pori
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/pori/?id=62021&tpk=d8ed4031-7c18-4ce6-ae99-689daafe27a2
I.4)
Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)
Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
II kohta: Kohde

II.1)
Hankinnan laajuus
II.1.1)
Nimi:
Perheryhmäkoti, tukiasuminen sekä jälkihuolto / Yksin tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat.

Viitenumero: PETU_PORI 1271/02.08.00/2016
II.1.2)
Pääasiallinen CPV-koodi
85000000
II.1.3)
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)
Lyhyt kuvaus:
Porin perusturva pyytää sitovaa tarjoustanne ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden alaikäisten lasten perheryhmäkodin, tukiasumisen sekä jälkihuollon palveluista Porin, Ulvilan ja Merikarvian kuntien tarpeisiin tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti.

Palvelun tarve on enintään 14 paikkainen yksikkö, jossa osa ympärivuorokautisia paikkoja ja osa tukiasumispaikkoja. Tilaaja ei sitoudu ostamaan tiettyä määrää palvelua.

Tällä hetkellä Porin kaupungin alueella on 20 alaikäistä (11–17 v.) yksin tullutta turvapaikanhakijaa. Tämän hetkisen arvion mukaan myönteisen turvapaikkapäätöksen tulee saamaan 85 % hakijoista. Alueelle sijoittuvien määrä ei ole tiedossa.

Palvelukuvaus ja palveluntarjoajaa sekä palvelua koskevat ehdottomat vaatimukset liitteillä 1–3.

Kunta ja ELY – keskus sopivat lasten ja nuorten sijoittamisesta yksikköön, kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä sekä toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

II.1.5)
Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)
Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)
Kuvaus
II.2.1)
Nimi:
Perheryhmäkotipalvelut

Osa nro: 1.
II.2.2)
CPV-lisäkoodi(t)
85000000
II.2.3)
Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI196
II.2.4)
Kuvaus hankinnasta:
Ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden alaikäisten lasten perheryhmäkotipalvelut Porin, Ulvilan ja Merikarvian kuntien tarpeisiin tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti.

II.2.6)
Arvioitu arvo
II.2.7)
Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
II.2.13)
Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)
Lisätiedot
II.2)
Kuvaus
II.2.1)
Nimi:
Tukiasuminen

Osa nro: 2.
II.2.2)
CPV-lisäkoodi(t)
85000000
II.2.3)
Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI196
II.2.4)
Kuvaus hankinnasta:
Lman huoltajaa Suomeen saapuneiden alaikäisten lasten tukiasumisen palvelut Porin, Ulvilan ja Merikarvian kuntien tarpeisiin tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti.

II.2.6)
Arvioitu arvo
II.2.7)
Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
II.2.13)
Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)
Lisätiedot
II.2)
Kuvaus
II.2.1)
Nimi:
Jälkihuolto

Osa nro: 3.
II.2.2)
CPV-lisäkoodi(t)
85000000
II.2.3)
Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI196
II.2.4)
Kuvaus hankinnasta:
Ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden alaikäisten lasten jälkihuollon palvelut Porin, Ulvilan ja Merikarvian kuntien tarpeisiin tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti.

II.2.6)
Arvioitu arvo
II.2.7)
Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
II.2.13)
Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)
Lisätiedot
III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)
Osallistumisvaatimukset
III.1.4)
Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)
Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)
Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)
Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)
Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
IV kohta: Menettely

IV.1)
Kuvaus
IV.1.1)
Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)
Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.10)
Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)
Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
Osa 1. Perheryhmäkotipalvelut: valitaan yksi toimittaja.

Osat 2. Tukiasuminen ja 3. Jälkihuolto: muodostetaan puitejärjestely.

IV.2)
Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)
Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 15/08/2016
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)
Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)
Lisätiedot:
Lisätietoa osien 2. ja 3. puitejärjestelyn toimintamallista:

Puitejärjestelyyn valitaan kaikki kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat; valittujen Palveluntuottajien kanssa tehdään erilliset sopimukset. Yksittäiset nettohintaiset palvelut tilataan kokonaistaloudellisuusjärjestyksessä niillä ehdoilla ja kriteereillä, jotka on tarjousasiakirjoissa ilmoitettu sekä asukkaiden yksilöllisiin tarpeisiin perustuen. Päätöksen palvelusta tekee tähän tarpeeseen perustuen asianomainen viranhaltija.

VI.4)
Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)
Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)
Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)
Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)
Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)
Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
08/07/2016
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:239771-2016:HTML:FI:HTML

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 346
 • Liked: 4277
PIISPAINKOKOUS
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen työntekijän pappisvihkimys Keniassa
Diaarinumero DKIR/581/09.04.00/2017
Esittelijä kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen
Päätösehdotus Tausta:
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) työntekijä Martti
Haverinen on vihitty papiksi Kenian evankelis-luterilaisessa kirkossa.
Vihkimyksen toimitti piispa Walter Obare Keniassa, mutta henkilö vihittiin
tekemään työtä Suomessa. Luterilaisen maailmanliiton pääsihteeri Martin
Junge esitti 10.2.2017 päivätyllä kirjeellään arkkipiispa Kari Mäkiselle
huolensa Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen palveluksessa olevan
henkilön pappisvihkimyksestä.
Syy vihkimykseen Keniassa oli se, että Suomessa pappisvihkimyksessä olisi
avustanut naispappi. Jungen mukaan tällainen menettely haastaa Luterilaisen
maailmanliiton piirissä jaetun käsityksen piispuudesta ja piispallisesta
kaitsennasta sekä synnyttää ongelmia kommuunion kirkkojen välille. Hän
näkee tapauksessa potentiaalisia maailmanlaajoja seurauksia ja riskejä: voiko
kirkkojen päätöksiä kiertää yksinkertaisesti hakemalla saman mielistä
piispallista kaitsentaa ulkomailta. Pääsihteeri Junge pyysi arkkipiispalta
selvitystä tapahtuneesta.
Arkkipiispa Kari Mäkinen välitti pääsihteeri Jungen kirjeen SLEY:n
toiminnanjohtaja Tom Säilälle ja pyysi 14.2.2017 lähettämässään viestissä
SLEY:ltä selvitystä kirjeessä esille tuoduista tapahtumista. Selvityksestä tuli
ilmetä, miksi ordinaatio on tapahtunut Keniassa, mihin tehtävään Kenian
kirkossa asianomainen on vihitty (vocatio externa), mikä on asianomaisen
tehtävä SLEY:ssä ja millainen on asianomaisen vastuusuhde Suomen
evankelis-luterilaiseen kirkkoon sen virallisen lähetysjärjestön työntekijänä
sekä miten SLEY perustelee tämän kaltaista toimintaa luterilaisen
kommuunion sisällä. Toiminnanjohtaja Säilä lähetti 28.2.2017 päivätyllä
kirjeellään selvityksen arkkipiispalle.
SLEY:n selvitys jätti monia kysymyksiä avoimeksi eikä siten tarjonnut riittävää
pohjaa vastata Luterilaiselle maailmanliitolle. Pappisvihkimykseen liittyi myös
sellaisia näkökohtia, joita oli perusteltua tarkastella SLEY:n ja
kirkkohallituksen välisen lähetyksen perussopimuksen valossa.
Piispainkokous käsitteli asiaa kokouksessaan 29.5.2017. Asian esittelyssä
nostettiin esiin ne asiat, joissa SLEY on Martti Haverisen
pappisvihkimyksessä ja sen jälkeisessä toiminnassa poikennut kirkon
päätöksistä sekä Lähetystyön perussopimuksen edellyttämistä Lähetyksen
peruslinjauksen toimintaperiaatteista. Lähetyksen perussopimuksen
mukaisesti piispainkokous päätti pyytää Suomen Luterilaista
Evankeliumiyhdistystä antamaan selvityksen menettelystään ja korjaamaan
kirkon päätösten ja lähetystyön perussopimuksen vastainen toimintansa
neljän (4) kuukauden kuluessa ja informoimaan piispainkokousta tehdyistä
toimenpiteistä 31.10.2017 mennessä.

Piispainkokouksen tehtävänä on käsitellä kirkon ykseyttä, ekumeenisia
suhteita, kirkon lähetystehtävää ja kirkon suhdetta muihin uskontoihin
koskevia asioita sekä päättää kirkon edustamisesta näissä kysymyksissä (KL
21:2 § 3). Lähetyksen perussopimuksen mukaan piispainkokous on se
toimielin, joka arvioi sopijajärjestöjen toimintaa.
Perustelut:
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys lähetti toiminnanjohtaja Tom Säilän
allekirjoittaman selvityksen piispainkokoukselle 31.10.2017.
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys kiittää piispainkokousta sen
tekemistä huomioista Sleyn toimintaan ja Martti Haverisen
pappisvihkimykseen liittyen. Piispainkokous pyysi Suomen Luterilaista
Evankeliumiyhdistystä antamaan selvityksen menettelystään ja korjaamaan
kirkon päätösten ja lähetystyön perussopimuksen vastainen toimintansa
neljän kuukauden kuluessa ja informoimaan piispainkokousta tehdyistä
toimenpiteistä 31.10.2017 mennessä.
Selvityspyynnön seurauksena Sleyn johto on tarkastellut menettelyään ja
keskustellut korjaavista toimenpiteistä mm. kirkon ulkoasiainosaston johtajien
Kimmo Kääriäisen ja Risto Jukon sekä kirkon lähetystyöstä vastaavan piispan
Simo Peuran kanssa.


Olemme pahoillamme siitä, että olemme toimineet taitamattomasti Martti
Haverisen pappisvihkimykseen liittyvissä asioissa. Olemme huolissamme
muodostuneesta tilanteesta ja tahtotilamme on päästä tästä eteenpäin
hyvässä yhteisymmärryksessä.
Korjaavana toimenpiteenä Sleyn johto tulee jatkossa olemaan vahvemmassa
vuorovaikutuksessa piispojen ja kirkon lähetystyön toimijoiden välillä.
Olemme tunnistaneet molemminpuolisen ymmärryksen syventämisen
tarpeen. Tulemme tekemään parhaamme rakentaaksemme keskinäistä
luottamusta, kunnioitusta ja avoimuutta. Uskomme vahvemman
vuorovaikutuksen heijastuvan Sleyn ratkaisuihin esim. lähetystyön
sopimuksen asianmukaisessa soveltamisessa ja toiminnassa. Jatkossa, kun
Sleyn työntekijä vihitään toisen kirkon papiksi, hänen työyhteytensä ko.
kirkkoon on merkittävästi tiiviimpää kuin Haverisella.
Korjaavana toimenpiteenä Sley on ryhtynyt aiempaa aktiivisemmin
tiedottamaan kirkon ulkoasiain osastoa toimistamme lähetystyön saralla.
Olemme kokeneet lisääntyneen vuorovaikutuksen myönteisenä ja
rakentavana.


Korjaavana toimenpiteenä Martti Haverinen anoo Suomen evankelisluterilaisen
kirkon pappisoikeuksia. Anomuksensa hän on lähettänyt Helsingin
hiippakunnan tuomiokapitulille. Prosessin ollessa kesken Martti Haverinen
toimittaa messuja vakituisesti, jos saa piispalta siihen erikoisluvan. Asiasta on
oltu yhteydessä Helsingin hiippakunnan tuomikapituliin


Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessori Ritva Saario ilmoitti
17.11.2017 lähettämällään sähköpostilla, että SLEY:n kotimaantyön johtaja
Juhana Tarvainen on ollut Haverisen asian tiimoilta yhteydessä Helsingin
hiippakunnan tuomiokapituliin lokakuussa. Piispa Irja Askolalle 24.10.2017
lähettämässään sähköpostissa hän on mm. ilmoittanut, että Haverinen on
päätynyt anomaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappisoikeuksia ja
lähestyy asiassa sekä Irja Askolaa, että tulevaa Helsingin hiippakunnan
piispaa. Tarvainen on lisäksi esittänyt toiveen siitä, että Haverinen voisi
toimittaa sovitut messunsa nykyisessä pappisvirassaan sen ajan kuin
pappisoikeuksia koskeva prosessi tuomiokapitulissa kestää. Haverisen
anomus pappisoikeuksien myöntämisestä on tullut tuomiokapituliin 1.11.2017. ..............( Isot on murheet pappis porukalla ) ........http://domus.evl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil2_tweb.htmElin:
Kokous ja kokousaika   §   Otsikko   Liitteet
Seinäjoen seurakunta - Kirkkoneuvosto: 5/2018
31.5.2018 16:15   80   Avustusanomus KUA:n yhteyshenkilöiden opintomatkalle Keniaan 1.-10.10.2018.   -
Piispainkokous: 6/2017
4.12.2017 10:00   10   Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen työntekijän pappisvihkimys Keniassa   1 kpl
Piispainkokous: 3/2017
29.5.2017 10:00   6   Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen työntekijän pappisvihkimys Keniassa   1 kpl
« Paluu edelliselle sivullehttp://domus.evl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil2_tweb.htm
http://domus.evl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm
http://domus.evl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

IDA

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 979
 • Liked: 7573
 • qui enim non est adversum vos pro vobis est
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #3763 : 12.01.2019, 14:35:22 »
Tuossa näkyy Suomen evankelisluterilaisen kirkon väärä äärinationalismi, joka nostaa valtion Jumalan yläpuolelle. Vain Suomen evankelisluterilaisen kirkon pappisvihkimykset kelpaavat, eivät muiden evankelisluterilaisten kirkkojen joiden piispojen kanssa ei olla edes samanmielisiä ja yhteydessä, ja arkkipiispa määrää kuka voi toimia pappina, vaikka päätös tietysti kuuluisi hiippakunnan piispalle.
qui non est mecum adversum me est

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 346
 • Liked: 4277
Turun kaupunki   §   Kokouspvm   Asia   1
Kasvatus- ja opetuslautakunta   177   24.10.2018   7
12043-2018 (10 03 02)

Turun Lyseon koulun yhteydessä olevasta asunnosta luopuminen

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 177

Rehtori Anu Tanzi-Albi 8.10.2018:

 

Turun Lyseon koulun yhteydessä on erillinen n. 60 neliömetrin huoneisto. Tilaa on käytetty asuntona vuoden 2015 loppuun asti. Kun turvapaikanhakijoita tuli yhtäkkiä tavallista enemmän, kaupungissa tarvittiin myös valmistavan opetuksen kursseja tavallista enemmän, ja tämä tila otettiin valmistavan opetuksen käyttöön tammikuussa 2016. Opetuskäytössä tila oli vuoden verran. Sen jälkeen se on ollut vain satunnaisesti koulun käytössä, eikä esim. iltapäivätoiminta katsonut tilaa soveliaaksi omaan tilatarpeeseensa.

 

Huoneisto jakautuu kolmeen huoneeseen, keittiöön ja kylpyhuoneeseen. Tila soveltuisi pienryhmäkäyttöön, jos tarvittavat opetuskäytön edellyttämät muutostyöt tehtäisiin, mutta yleisopetuksen tilana se ei toimi.

 

Asunto sijaitsee ruokalan päädyssä lastauslaiturin takana, siinä on oma sisäänkäynti eikä yhteyttä koulun sisätiloihin ole.

 

Turun Lyseon koulu ehdottaa, että koulu luopuisi tilasta tarpeettomana.

 

Palvelualuejohtaja, toimialajohtajan varahenkilö Vesa Kulmala 17.10.2018:

 

Puollan rehtori Anu Tanzi-Albin ehdotusta ja totean, että Turun Lyseon koulun on hyvä tietää, että sivistystoimialan vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen tiloihin voi tulla ns. ulkopuolinen vuokralainen.

 

Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää irtisanoa edellä mainittua kohdetta koskevan vuokrasopimuksen päättymään 30.4.2019.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvTilapalvelukeskus
tpvKulmala Vesa

http://ah.turku.fi/kasopelk/2018/1024013x/3791896.htm
https://www.turku.fi/search/type/%22proceeding%22?keys=turvapaikanhakijahttp://kevyt.turku.fi/esityslistat-ja-poytakirjatEsityslistat/pöytäkirjat - Kaupunginhallitus
http://ah.turku.fi/kh/welcome.htm


Hyvinvointitoimiala / hankintasuunnittelija Anja Mäkelä      
"Diaari-
numero"


10762-2015   p   Alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottopalvelut - Perheryhmäkotihoito (suorahankinta)   Sirpa Kuronen   Jyri Mikkola   Sopimus allekirjoitettu   1.9.2017 ...    31.12.2019...   1...   31.7.2019...   770 000...   Sosterla 18.10.2016 §... 199...   24.10.2016...   13.1.2017...   16.12.2016...    Sosterla 25.4.2017 § 106   ...1...   Sosterla 9.8.2017 § 169...   1 800 000   ......1      Ely-keskuks myös allekirjoittajana   Haloke / Tapani Järvinen


Maahanmuuttajien omakielisen tuen palvelut 1.4.2017 ...   30.4.2019   ....
...        23 600....   Talhaj 7.11.2016....Hankinta-päätöksen arvo  ...55 000 ...
Haloke /Maiju MoisiolinnaHankinta-päätöksen arvo Alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottopalvelut - Perheryhmäkotihoito (suorahankinta)
1 800 000
Haloke / Tapani Järvinen

Kilpailutuskalenteri
Oheisesta taulukosta näet Turun kaupungin tulevat kilpailutukset sekä tarjouspyyntöjen arvioidut julkaisemisajankohdat. Turun kaupunki pidättää oikeuden muutoksiin.

Strateginen hankinta

Linnankatu 31, 20100 Turku

https://www.turku.fi/kilpailutuskalenteri


Valtion kilpailutuskalenteri
https://www.hansel.fi/hankintojen-asiantuntijapalvelut/valtion-kilpailutuskalenteri/
pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 346
 • Liked: 4277
Vantaankosken seurakunnan työyhteisöpapin osallistuminen Helsingin ja Vantaan
kaupungin järjestämälle opintomatkalle 5. – 8.2.2019
Diaarinumero DVAN/497/00.06.01/2018
Esittelijä Kirkkoherra Hannu Pöntinen
Helsingin ja Vantaan kaupunki järjestävät yhdessä opintomatkan Belfastiin 5.-
8.2.2019. Matkan teemana on saada uusia ideoita yhteisötyöhön sekä
verkostojen ja tilojen käyttöön ruoka-avun jakelussa. Molemmissa
kaupungeissa ruoka-avun kysymykset ovat erittäin ajankohtaisia. Vantaalta
lähtee mukaan myös Yhteisen pöydän työntekijöitä, Vantaan
seurakuntayhtymästä 1-2 henkeä. Vantaankosken seurakunnan osalta Tiina
László edustaisi paikallisseurakuntien näkemystä. Hänellä on pitkä kokemus
tältä saralta. László on ollut myös alusta lähtien kehittämässä Myyrmäen
kirkkoravintolaa.
Tiina László siirtyy 1.2.2019 johtavan diakoniatyöntekijän roolista aikuis- ja
seniorityön papin, yhteisöpapin ja diakoniapapin rooliin, joissa molemmissa
jatkuu Vantaankosken seurakunnan yhteisöruokailujen suunnittelu ja
kehittäminen uusissa tiloissa Virtatalossa. Kirkkoravintolan tilalle on tarkoitus
kehittää uusiin tiloihin paremmin sopiva konsepti, joka toimisi kevyemmin
varustetulla keittiöllä ja tarjoaisi yhteisöllisyyttä sekä vapaaehtoisille että
ruokailijoille. Uudet tilat ja uusi sijainti tarjoavat mahdollisuuksia, joihin
kannattaa heti tarttua. Tämän Belfastin-matkan tarkoituksena on tuoda
erilaisia näkökulmia ruokailuyhteisön kehittämiseen. Kyse ei ole ainoastaan
Virtatalon toiminnasta vaan samoja ideoita voi soveltaa myös esimerkiksi
Kivistössä, jossa brunssin konseptia on jossakin vaiheessa myös muutettava
tai kehitettävä.
Matkan kustannukset ovat n. 450 € (sisältää lennot ja majoituksen). Lisäksi
tulevat päivärahat ja matkavakuutus. Matkan kustannukset jaetaan
diakoniatyön ja julistustiimin kesken.
Lapsivaikutusten arviointi
(LAVA): Asialla on vaikutusta lasten ja nuorten kannalta, koska yhteinen pöytä
hankkeessa tuetaan vähävaraisten perheiden ruokailua.
Esitys Seurakuntaneuvosto päättää myöntää luvan yhteisöpappi Tiina Lászlólle
osallistua opintomatkalle Belfastiin ajalla 5. – 8.2.2019. Matkan
kustannuksista korvataan normaalit työehtosopimuksen mukaiset
ulkomaanmatkan päivärahat. Muut matkan kustannukset ja
ulkomaanmatkavakuutusmaksu jaetaan diakonityön ja julistustiimin budjetista.
Matkasta laaditaan matkaraportti.
Päätös Esityksen mukaan.

http://domus.evl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil2_tweb.htm101   Vantaankosken seurakunnan työyhteisöpapin osallistuminen Helsingin ja Vantaan kaupungin järjestämälle opintomatkalle 5. – 8.2.2019
http://domus.evl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil2_tweb.htmHautapaikkojen hinnat vuonna 2019
Diaarinumero DKVA/252/02.00.01/2018
KN 29.11.2018 § 120
Esittelijä talousjohtajaPastori Sirpa Karejoki
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että seurakuntien tulisi kattaa
hautaustoimen bruttokustannuksista 20–25% hautasijoista ja hautaamiseen
liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla. Vuonna 2016 osuus oli kirkon
tilaston mukaan koko kirkossa 18,5 % (19,4 %) ja Keravalla 15,5 % (23,3 %).
Esityslistaa laadittaessa kirkkohallitus ei ole vielä julkaissut vuoden 2017
tilastoa.
Hinnastoa sovelletaan myös tunnustuksettomalla hauta-alueella.

Alla on ehdotus Keravan seurakunnan hinnastoksi vuodelle 2019.
HAUTAUSHINNASTO 2019
HAUTAPAIKKOJEN LUNASTUSHINNAT
B-hauta 25 vuodeksi keravalainen ulkopaikkakuntalaine
n
arkkuhauta, syvä 235 € 796 €
arkkuhauta, matala (vain K-a, K-b
ja L-c alueilla)
130 € 398 €
uurnahauta 130 € 234 €
sirottelualue 51 € 102 €
palkkimaksu 100 € 100 €
Alla vertailutietona vuoden 2018 hinnat (2017 hinnat).
B-hauta 25 vuodeksi keravalainen ulkopaikkakuntalaine
n
arkkuhauta 314 € (308 €) 875 € (858 €)
uurnahauta 173 € (170 €) 387 € (380 €)
uurnahauta U4 210 € (206€) 431 € (423 €)
sirottelualue 51 € (50 €) 102 € (100 €)


HAUDAN KAIVAMISEN JA PEITTÄMISEN HINNAT
Haudan kaivaminen ja peitto
arkkuhauta, matala 440 € (448 €)
arkkuhauta, syvä 550 € (448 €)
uurnahauta 100 (100 €)
Syvän ja matalan hautapaikan hintaero perustuu tarvittavaan työmäärään.
Vainajan säilytysmaksu on 11 €/vuorokausi (10 €) kolmen viikon säilytyksen
jälkeen. Rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen omaaville ja heidän
puolisoilleen säilytys on maksuton asuinpaikasta riippumatta. Aikaisemmin
hinnastoon sisältynyt maksukatto, 100 €, poistetaan, sillä säilytysajan
pidentyessä vuorokausikulut nousevat.


Hautapaikkojen hinnat vuonna 2019
Diaarinumero DKVA/252/02.00.01/2018
KN 29.11.2018 § 120
Esittelijä talousjohtajaPastori Sirpa Karejoki


Avustusanomus KUA:n yhteyshenkilöiden opintomatkalle Keniaan 1.-10.10.2018.
http://domus.evl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil2_tweb.htmMatka-avustus Päivi Pöyhölälle osallistumiseen NMKY:n opintomatkalle Gambiaan
http://domus.evl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil2_tweb.htm


Matka-avustus Päivi Pöyhölälle osallistumiseen NMKY:n opintomatkalle Gambiaan
Diaarinumero DVAN/69/01.03.00/2018
Esittelijä Kirkkoherra Hans Tuominen
Vantaan NMKY tekee opintomatkan Gambiaan 16.2.–3.3.2018. Tavoitteena
on tutustua Gambian NMKY:n toimintaan ja tiloihin, paikalliseen kulttuuriin,
etsiä uusia toimintatapoja ja jakaa kokemuksia nuorten parissa
työskentelevien kanssa.
Gambian NMKY on suurin nuorten työllistäjä koko Gambiassa. Erilaisten
projektien kautta nuoria koulutetaan ammatteihin. Ulkoministeriö tukee näitä
projekteja 85 prosentilla ja NMKY hankkii lopun rahoituksen. Suomen ja
Vantaan NMKY tekee tiivistä yhteistyötä sisarjärjestönsä kanssa. Edellinen
yhteinen kehitysyhteistyöhanke oli ns. dimbalante-projekti, jonka
tarkoituksena oli vähentää köyhyyttä ja sosiaalista eristäytymistä Gambiassa
liikuntakasvatuksen avulla. Projektin pääidea oli auttaa nuoria suorittamaan
yläkoulu ja samalla tuoda esille terveellistä elämäntapaa.
Päivi Pöyhölä osallistuu opintomatkalle yhdessä NMKY:n osallistujien kanssa.
Kyseessä ei ole työmatka, mutta Hakunilan seurakunnassa on viime vuosina
tahdottu tukea työntekijöiden kansainvälisten asioiden kiinnostusta esim.
opintomatkojen kautta.
Esitys Seurakuntaneuvosto päättää myöntää 500 euroa matka-avustusta
Päivi Pöyhölälle NMKY:n opintomatkaa varten.
Päätös Esitys hyväksyttiin. ......
pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 346
 • Liked: 4277
35 miljoonaa euroa Suomen tuki Mosambikin opetussektori ...
« Vastaus #3766 : 12.01.2019, 18:34:33 »
Päivitetty 1.3.2018
Opetus
Tasa-arvoinen ja laadukas perusopetus ovat Suomen maaohjelman päätavoitteita Mosambikin opetussektorilla. Näitä tavoitteita Suomi tukee opetussektorin sektoriohjelman kautta.

Opetussektoriohjelma
Suomen kehitysyhteistyövarat kanavoidaan opetussektorin yhteisrahaston kautta (Fundo de Apoio ao Sector da Educação – FASE). Rahastoa tukee tällä hetkellä Suomen lisäksi kahdeksan muuta avunantajaa. Suomen tuki sektoriohjelmalle on 35 miljoonaa euroa vuosille 2016–2019 ja Mosambikin hallituksen rahoitus on noin 85 % sektoriohjelmasta. Mosambikin opetusministeriö vastaa sektoriohjelman toteuttamisesta ja varojen käytöstä.


© Suomen suurlähetystö, Maputo
http://www.finland.org.mz/public/default.aspx?nodeid=41194&contentlan=1&culture=fi-FI


Maksatukset
Kahdenvälisen kehitysyhteistyön maksatukset olivat vuonna 2017 noin 13 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Mosambikiin kohdistuvasta monenkeskisestä kehitysyhteistyöstä vuositasolla 5-10 miljoonaa euroa on Suomen laskennallista monenkeskistä apua eli Suomen tukemien toimijoiden kautta kanavoitua. Keskeisiä monenkeskisiä rahoittajia Mosambikissa ovat Euroopan unioni, Maailmanpankki, Afrikan kehityspankki sekä YK-järjestelmä.


Uutiset, 10.1.2019
Suomi auttaa Mosambikin lapsia oppimaan
Marianne Kujala-Garcian mukaan kolme ensimmäistä kouluvuotta ovat oppimisen kannalta ratkaisevia. Kuva: Outi Einola-Head.
https://um.fi/ajankohtaista/artikkeli/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/suomi-auttaa-mosambikin-lapsia-oppimaan?p_p_auth=uYf15JTd&curAsset=0&stId=44227


Suomi on ollut Mosambikin opetussektorin ohjelmassa mukana 90-luvun alusta alkaen.

Ulkoministeriö
Utrikesministeriet
Merikasarmi, PL 176
00023 Valtioneuvosto
Mika

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 195
 • Liked: 6302
 • Nato-haukka
Vs: 35 miljoonaa euroa Suomen tuki Mosambikin opetussektori ...
« Vastaus #3767 : 12.01.2019, 18:55:38 »
Tuo 35 miljoonaa euroa vastaa likimäärin samaa rahamäärää, jonka 3000 suomalaista n. 55.000 euroa vuodessa tienaavaa veronmaksajaa maksaa vuodessa valtionveroja.  Ja tämä siis pelkästään Mosambikin opetussektorille...
"Nigerian poliisi on pidättänyt vuohen epäiltynä autovarkaudesta"

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 346
 • Liked: 4277
Ohjeet medialle rapoitoitaessa maahanmuuttajista ...
« Vastaus #3768 : 12.01.2019, 19:28:06 »
Ohjeet medialle rapoitoitaessa maahanmuuttajista ( Media ja maahanmuuttajat )

 ohjeet medialle :

 Vältä luomasta kielteisiä kuvia. Vähemmistöt kantavat erilaisuuden taakkaa. Älä samaista vähemmistöjen ihmisiä huolestuttaviin asioihin, kuten terrorismiin, naisten sortoon, pakkoavioliittoon, laittomaan maahanmuuttoon, sosiaaliavun huijaamiseen tai julmaan eläinten teurastamiseen.....
 Etsi myönteisiä kertomuksia, jotka näyttävät, että eri kulttuureita edustavat ihmiset voivat elää ja työskennellä yhdessä..... Vältä stereotypiointia. Kaikki ihmiset ovat erilaisia. Älä kuvaile henkilön käyttäytymistä ikään kuin kaikki tietyn uskontokunnan tai vähemmistön jäsenet käyttäytyisivät samoin..... Ole valpas ääriliikkeiden edustajien suhteen heidän yrittäessään hajottaa uskonyhteisöjä. Siteeraa ainoastaan edustavia henkilöitä..... Älä raportoi lähiöiden kaikista pikkukärhämistä. Muutoin voi syntyä kuva laittomasta ”ei kenenkään maasta”, joka vain lujittaa kielteistä mielikuvaa... Tee yhteistyötä uskonyhteisöjen kanssa voidaksesi paljastaa rasistisen propagandan. Kunnioitusta herättävään valeasuun sonnustautuneet rasistit voivat olla kaikkein vahingollisimpia..... ”Etnisesti monipuolisempi journalistikunta auttaisi tekemään uutisvalinnat edustavammiksi.”.....


 ....

 Tehtävässä parhaiten onnistuneet tiedotusvälineet ovat edenneet eri reittejä pitkin ja ne ovat kehittäneet monenlaisia menetelmiä vastatakseen tehokkaasti yhdentymisen haasteeseen. Kirjassa (s. 13) kiteytetään näiden onnistujien piirteet näin:


 Ne suhtautuvat uteliaasti uusiin kulttuureihin
 etsivät aktiivisesti myönteisiä uutisia onnistuneesta yhdentymisestä ja nostavat esille menestyneitä monietnisiä kansalaisia
 kantavat vastuun journalismistaan
 järjestävät monikulttuurisuutta ja –etnisyyttä käsitteleviä seminaareja
 päästävät esille uusia ääniä
 tarjoavat etnisistä vähemmistöistä myönteisiä kuvia, jotka näyttävät enemmistölle maata leimaavaa moninaisuutta ja kertovat enemmistölle, kuinka pluralistinen ja erilaistunut sitä ympäröivä maailma on
 rakentavat yhteysverkostoja ja tietopankkeja maailman uskonnoista
 käsittelevät muslimeja yksilöinä
 omaksuvat johdonmukaisen asenteen ulkomaalaisiin vihamielisesti suhtautuviin puolueisiin
 vaikenevat rasismin kuoliaaksi
 kouluttavat journalismin opiskelijoita monikulttuurisuusjournalismissa
 yrittävät tehdä journalisminsa myönteisellä tavalla merkitykselliseksi muillekin kuin enemmistöryhmän jäsenille

 ovat julkilausuneet halunsa kehittyä monikulttuurisuuden huomioonottamisessa ja suhtautua vakavasti vähemmistöjen esittämiin valituksiin

 problematisoivat, analysoivat ja koettavat keksiä ratkaisuja monikulttuurisuuden ongelmiin

 omaksuvat sosiaalisesti vastuullisen asenteen


http://www.reilumedia.fi/kirjaesittely.html

 © Uussuomalaisten journalistien asemaa

 käsittelevä työryhmä / JA
http://www.reilumedia.fi/kirjaesittely.html

 Ota yhteyttä:

 + reilumedia@kaapeli.fi

 © Tekijät

http://www.reilumedia.fi/  ( ILMEISESTI EI ENÄÄN KÄYTÖSSÄ )Freeluettelosta löydät vapaat toimittajat, graafikot, valokuvaajat, kustannustoimittajat, kääntäjät, ohjaajat – kaikki journalistisen alan vapaat ammattilaiset. Freeluetteloon voivat rekisteröityä ja tietojansa laittaa Suomen freelance-journalistien ja RTTL:n Freelance-ammattiosaston jäsenet.

Freeluettelon löydät osoitteesta freeluettelo.fi. Mene ja kokeile.

Uussuomalaisten journalistien Reilumedia.fi – verkoston hakemistosta löytää maahanmuuttajataustaisia toimittajia. Reilumedia ei edellytä Journalistiliiton jäsenyyttä.

https://journalistiliitto.fi/fi/uusi-free-luettelo-julki/


Mikael Jungner: Maahanmuuttajat prime timeen

Teksti Minna Suihkonen


 Yle etsii keinoja tukea maahanmuuttajien kotoutumista, mutta vähemmistökielisten ohjelmien määrää ei voida merkittävästi lisätä. Sen sijaan maahanmuuttajia palvelevat ohjelmat pitäisi saada näkyviin parhaaseen lähetysaikaan.


 Yleisradion toimitusjohtaja Mikael Jungner haluaa maahanmuuttajille ohjelmaa parhaaseen lähetysaikaan. Sen sijaan Yle ei hänen mielestään voi tuottaa omakielistä ohjelmaa kovin monille kielivähemmistöille.


 – Yle tuottaa jo ohjelmaa ruotsiksi, saameksi, venäjäksi ja englanniksi, eikä näistä kielistä aiota luopua, hän täsmentää.


 Ruotsissa on kirjattu lakiin, että maan yleisradioyhtiön tulee tarjota tietyn väkimäärän saavuttaneille kielivähemmistöille omakielistä palvelua. Sveriges Radio lähettääkin ohjelmaa suomen, saamen, meänkielen ja romanikielen lisäksi 12 maahanmuuttajakielellä. Suomen yleisradiolaissa yhtä selkeää vaatimusta ei ole.


 Jungner ei tyrmää, etteikö kielivalikoimaa voitaisi hieman laajentaa Suomessakin, mutta ei lupaa mitään. Hänen mukaansa lähetystekniikka rajoittaa kielivalikoimaa.


 – Kun lähetetään ohjelmaa miljoonia tavoittavalla välineellä, on olemassa minimiraja, jonka alla isoa koneistoa ei kannata käyttää. Pienien vähemmistöjen palvelemisessa voisi miettiä muuta mediaa kuten internetiä.


 – Maahanmuuttajallekin on varmasti tärkeämpää, että monikulttuurisuus näkyy laajasti eri ohjelmissa, kuin että Ylellä olisi pieni 15 minuutin ohjelmapalikka kaikille kielivähemmistöille.

 Askel eteenpäin

 ennakkoluuloista


 Lain mukaan Ylellä on erityisvelvollisuuksia palvella vähemmistö- ja erikoisryhmiä. Vaatimusten toteuttamisen lähtökohdat on Yleisradiossa kirjattu erityiseen tasa-arvo- ja moninaisuusohjelmaan.


 Siinä todetaan muun muassa, että maahanmuuttajahaastateltavat tulee esittää yksilöinä eikä vain eri ryhmien edustajina, ja ohjelmissa tulee välttää vähemmistöryhmiä koskevia yleistyksiä.


 Jungnerin mielestä tämän kaiken pitäisi olla jo itsestään selvää. Hänestä median on astuttava askel eteenpäin miettiessään, miten edistää etnistä moninaisuutta ja tasa-arvoa.


 – Nyt on pohdittava, miten voimme tukea sitä, että muualta tulevilla on mahdollisuus kotoutua tänne ja säilyttää samalla oma kulttuurinsa ja identiteettinsä.


 Yleisradiossa on parhaillaan valmisteilla erityis- ja vähemmistöryhmien palvelustrategia, jonka on tarkoitus valmistua tämän vuoden loppuun mennessä.


 Yle palvelee toimitusjohtajan mukaan etnisiä vähemmistöjä jo nyt varsin hyvin. Tekstityksen ansiosta monilla vähemmistöillä on mahdollisuus kuulla omaa kieltään, ja Ylen tuontiohjelmisto on suurelta osin muuta kuin englanninkielistä, Jungner perustelee.


 Myös digitekniikka tarjoaa mahdollisuuksia vähemmistöjen palvelun parantamiseen, esimerkiksi ohjelmien tekstittämisen useilla eri kielillä katsojan valinnan mukaan.


 – Näitä mahdollisuuksia kuitenkin vasta tutkitaan.

 Maahanmuuttajat

 ohjelmantekoon


 Tasa-arvo ja moninaisuus eivät liity vain maahanmuuttajien esittämiseen mediassa. Mediaa on vaadittu palkkaamaan maahanmuuttajia tekemään itse ohjelmia kaikelle kansalle. Maahanmuuttajien pääsy tekijöiksi mediaan on tärkeää myös Jungnerin mielestä.


 – Kyse on suvaitsevaisuudesta. Ylen tulee tarjota suomalaisille positiivisia kokemuksia ulkomaalaistaustaisista ihmisistä.


 Hän arvelee erityisesti nuorten maahanmuuttajien kaipaavan esimerkkejä onnistumisesta. Varsinkin tv-toimittaja on nuorten arvostama ammatti, ja etnisten toimittajien näkeminen rohkaisee nuoria maahanmuuttajia uskomaan omiin mahdollisuuksiinsa menestyä, Jungner pohtii.


 Toimitusjohtaja uskoo, että etnisyyden kirjon lisääntyminen ohjelmanteossa myös kehittäisi Yleä työyhteisönä.


 Yleisradion tasa-arvo- ja moninaisuusohjelmassa ei kuitenkaan ilmaista selvää tavoitetta rekrytoida lisää maahanmuuttajataustaisia ohjelmantekijöitä. Jungner mainitsee satsauksena työllistämiseen maahanmuuttajien media-alan Mundo-koulutusohjelman, jota Yleisradio hallinnoi. Yhteistyökumppaneina ohjelmassa ovat ammattikorkeakoulu Stadia ja monikulttuurista Sixdegrees-ilmaisjakelua julkaiseva DreamCatcher Oy.


 Lupauksia Yleen palkattavien maahanmuuttajien lukumääristä toimitusjohtaja ei halua antaa.


 – Seuraavan kolmen vuoden aikana Ylen talous on saatava tasapainoon, ja työntekijämäärä vähenee merkittävästi. Tässä tilanteessa on vaikea luoda rekrytointiohjelmia.


 Kiintiöitä rekrytoinnissa on välillä esitetty keinoksi, jolla maahanmuuttajia saataisiin työpaikoille. Jungner arvelee, etteivät kiintiöt ole tarpeen.


 – Mundo-koulutus varmistaa, että osaavia maahanmuuttajatoimittajia on tarjolla lähitulevaisuudessa. Ajan kuluessa ulkomailta muuttajien määrä Suomessa kasvaa ylipäätään.


 Ulkomaalaistaustaiset toimittajat törmäävät usein kielimuuriin hakiessaan töihin suomalaiseen mediaan.


 – Kun etsitään monikulttuurisempaa työyhteisöä, kielitaidossa varmaankin voidaan joustaa. Ainakaan aksentti ei ole mikään syy jättää rekrytoimatta, Jungner toteaa.

 Viihde huomion

 kohteeksi


 Jungner uskoo, että viihde on tehokas väline arkipäiväistämään monikulttuurisuutta.


 Hyvän esimerkin hän joutuu poimimaan kilpailijalta: MTV3:n Salatut Elämät -sarjan, jossa esiintyi aiemmin filippiiniläissyntyinen näyttelijä.


 – Tavoite olisi tietysti, että kukaan ei laskisi, kuinka paljon ohjelmissa on minkäkin etnisen ryhmän edustajia, vaan etninen moninaisuus olisi itsestään selvä asia.


 Tällä hetkellä tilanne vaatii kuitenkin asian huomioimista, sillä maahanmuuttajia ei Yle-viihteessä juuri esiinny, Jungner myöntää.


 Miten toimitusjohtaja kiteyttäisi Ylen roolin maahanmuuttajien kotoutumisessa?


 – Tällä osaamisella ja näillä välineillä Ylen on annettava tilaa maahanmuuttajille näyttää osaamistaan. Samalla Yle pitää huolta siitä, että kantasuomalaiset näkevät heidän osaamisensa, ja sitä kautta edistetään suvaitsevaisuutta, hän muotoilee pienen tuumaustauon jälkeen.

http://www.mol.fi/mol/fi/06_tyominis...ON2005_3_1.jsp © Työ- ja elinkeinoministeriöSaturnalia

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 361
 • Liked: 7201
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #3769 : 12.01.2019, 19:53:58 »
Ei hel-vet-ti. Lukeeko nämä jutut todella jossakin lehdykässä? Linkkejä en saanut viemään minnekään. Siis ei hyvä luoja.
Täysin suoraa ohjeistusta, miten aivopeset lukijoita.

Lainaus
Ohjeet medialle rapoitoitaessa maahanmuuttajista ( Media ja maahanmuuttajat )

ohjeet medialle :

Vältä luomasta kielteisiä kuvia. Vähemmistöt kantavat erilaisuuden taakkaa. Älä samaista vähemmistöjen ihmisiä huolestuttaviin asioihin, kuten terrorismiin, naisten sortoon, pakkoavioliittoon, laittomaan maahanmuuttoon, sosiaaliavun huijaamiseen tai julmaan eläinten teurastamiseen.....

Etsi myönteisiä kertomuksia, jotka näyttävät, että eri kulttuureita edustavat ihmiset voivat elää ja työskennellä yhdessä.....

Vältä stereotypiointia. Kaikki ihmiset ovat erilaisia. Älä kuvaile henkilön käyttäytymistä ikään kuin kaikki tietyn uskontokunnan tai vähemmistön jäsenet käyttäytyisivät samoin.....

Ole valpas ääriliikkeiden edustajien suhteen heidän yrittäessään hajottaa uskonyhteisöjä. Siteeraa ainoastaan edustavia henkilöitä.....

Älä raportoi lähiöiden kaikista pikkukärhämistä. Muutoin voi syntyä kuva laittomasta ”ei kenenkään maasta”, joka vain lujittaa kielteistä mielikuvaa...

Tee yhteistyötä uskonyhteisöjen kanssa voidaksesi paljastaa rasistisen propagandan. Kunnioitusta herättävään valeasuun sonnustautuneet rasistit voivat olla kaikkein vahingollisimpia.....

Etnisesti monipuolisempi journalistikunta auttaisi tekemään uutisvalinnat edustavammiksi.”.....

Vastaanotin

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 199
 • Liked: 409
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #3770 : 12.01.2019, 20:42:44 »
Jokin toimiva linkki tahi lähde näille median ohjeille kiinnostaisi.

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 346
 • Liked: 4277
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #3771 : 12.01.2019, 22:25:48 »
Ei hel-vet-ti. Lukeeko nämä jutut todella jossakin lehdykässä? Linkkejä en saanut viemään minnekään. Siis ei hyvä luoja.
Täysin suoraa ohjeistusta, miten aivopeset lukijoita.

Lainaus
Ohjeet medialle rapoitoitaessa maahanmuuttajista ( Media ja maahanmuuttajat )

ohjeet medialle :

Vältä luomasta kielteisiä kuvia. Vähemmistöt kantavat erilaisuuden taakkaa. Älä samaista vähemmistöjen ihmisiä huolestuttaviin asioihin, kuten terrorismiin, naisten sortoon, pakkoavioliittoon, laittomaan maahanmuuttoon, sosiaaliavun huijaamiseen tai julmaan eläinten teurastamiseen.....

Etsi myönteisiä kertomuksia, jotka näyttävät, että eri kulttuureita edustavat ihmiset voivat elää ja työskennellä yhdessä.....

Vältä stereotypiointia. Kaikki ihmiset ovat erilaisia. Älä kuvaile henkilön käyttäytymistä ikään kuin kaikki tietyn uskontokunnan tai vähemmistön jäsenet käyttäytyisivät samoin.....

Ole valpas ääriliikkeiden edustajien suhteen heidän yrittäessään hajottaa uskonyhteisöjä. Siteeraa ainoastaan edustavia henkilöitä.....

Älä raportoi lähiöiden kaikista pikkukärhämistä. Muutoin voi syntyä kuva laittomasta ”ei kenenkään maasta”, joka vain lujittaa kielteistä mielikuvaa...

Tee yhteistyötä uskonyhteisöjen kanssa voidaksesi paljastaa rasistisen propagandan. Kunnioitusta herättävään valeasuun sonnustautuneet rasistit voivat olla kaikkein vahingollisimpia.....

Etnisesti monipuolisempi journalistikunta auttaisi tekemään uutisvalinnat edustavammiksi.”.....
................http://www.reilumedia.fi/kirjaesittely.html

 © Uussuomalaisten journalistien asemaa

 käsittelevä työryhmä / JA
http://www.reilumedia.fi/kirjaesittely.html

 Ota yhteyttä:

 + reilumedia@kaapeli.fi

 © Tekijät

http://www.reilumedia.fi/  ( ILMEISESTI EI ENÄÄN KÄYTÖSSÄ )............
..... MINÄKÖHÄN TÄSSÄ AIVOPESEN ?.........kunhan laitoin aikasemmin laittamani jutun uudestaan ......ovat ilmeisesti poistaneet .......... löytyy googlesta https://www.google.com/search?q=pectus3%2Fohjeet+medialle+raportoitaessa&rlz=1C1NDCM_fiFI733FI733&oq=pectus3%2Fohjeet+medialle+raportoitaessa&aqs=chrome..69i57j69i58.21545j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

...........vuodelta 2012 muistaakseni..........

Iltalehden saama ohjeistus tarja haloselta ? Ohjeet medialle ...
www.hollilla.com/threader.php?thread=315660
25.8.2012 - Vakiovalinta Ohjeet medialle rapoitoitaessa maahanmuuttajista ( Media ja maahanmuuttajat ) ... Älä raportoi lähiöiden kaikista pikkukärhämistä.

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 346
 • Liked: 4277
Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om upphandling):
Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus 2019-2020
Meddelandenummer i HILMA: 2018-025253
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 235-538219
Anbud 31.12.2018 klo 15.00 senast under adress:
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=211026&tpk=de3f83ec-de94-41cb-91d8-045a52e26a68

Avsnitt I: Upphandlande myndighet
Rättslig grunddirektiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)Meddelande om upphandlingI.1) Namn och adresser
Officiellt namn:   Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:   2296962-1
Postadress:   PL 86
Postnummer:   90101
Ort:   Oulu
Land:   Finland
Telefon:   +358 295038000
E-post:   tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Nuts-kod:   Oulu (K564)
Allmän adress: (URL)   http://www.ely-keskus.fi
Upphandlarprofil: (URL)   http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från
ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)   https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=211026&tpk=de3f83ec-de94-41cb-91d8-045a52e26a68
I.4) Typ av upphandlande myndighetRegional eller lokal myndighetI.5) Huvudsaklig verksamhetAllmänna offentliga tjänster
Avsnitt II: Föremål
II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen: Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus 2019-2020 Referensnummer:POPELY/2617/2018II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:Vuxen- och annan undervisning. (80400000-8)II.1.3) Typ av kontraktTjänsterII.1.4) Kort beskrivning:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta työvoimakoulutuksena tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus 2019-2020 on jaettu kahteen osaan: 1) Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, luku- ja kirjoitustaidon moduuli sekä moduulit 1-2 2) Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, jatkomoduulit Palveluntarjoaja voi jättää tarjouksen joko yhteen tai molempiin tarjouksen osiin, mutta voi tulla valituksi palveluntuottajaksi vain toiseen. Kilpailutuksella hankitaan työvoimakoulutuksena toteutettavaa koulutuspalvelua. Kilpailutettavat koulutukset on eritelty tarjouspyynnön liitteinä olevissa koulutuskuvauksissa (liitteet 1 ja 2).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:   alla delar
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare:   1
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen: Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, luku- ja kirjoitustaidon moduuli sekä moduulit 1-2 Del nr:1II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)Vuxen- och annan undervisning. (80400000-8)II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:
Hankinta on puitehankinta. Hankintayksikkö valitsee yhden toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Tarjouksen osaa 1 koskien laaditaan oma hankintasopimuksensa valitun palveluntarjoajan kanssa. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. Tarjouspyyntöasiakirjat on saatavilla suomen kielellä.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:   2.1.2019 - 31.12.2020
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen: Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, jatkomoduulit Del nr:2II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)Vuxen- och annan undervisning. (80400000-8)II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:
Hankinta on puitehankinta. Hankintayksikkö valitsee enintään 2 toimittajaa, joiden kanssa se tekee sopimuksen. Tarjouksen osaa 2 koskien laaditaan oma hankintasopimuksensa valittujen palveluntarjoajien kanssa. Jokaisen palveluntarjoajan kanssa tehdään erillinen sopimus. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta tarjousyksikölle korvausvelvollisuutta. Tarjouspyyntöasiakirjat on saatavilla suomen kielellä.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:   2.1.2019 - 31.12.2020
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
Hankintayksikkö tekee sekä hankintapäätökset että hankintasopimukset molemmille tarjouspyynnön kohteena oleville alueille erikseen. Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla tekemättä hankintasopimusta ennen kuin mahdolliset hankintaoikaisu- tai markkinaoikeusprosessit ovat päättyneet.

Avsnitt IV: Förfarande
IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtalIV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
Kilpailutuksella hankitaan työvoimakoulutuksena toteutettavaa koulutuspalvelua. Työvoimakoulutuksella tarkoitetaan työvoimaviranomaisen työvoimapoliittisin perustein hankkimaa aikuiskoulutusta. Hankinta on hankintalain liitteen E mukainen palveluhankinta, joten hankintaan sovelletaan hankintalain kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Hankinta ylittää 25 §:n mukaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kansallisen kynnysarvon.

IV.2) Administrativ information
IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar31.12.2018 15:00IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:finska
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.3) Kompletterande upplysningar:
Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien työvoimakoulutushankintojen rahoittamiseen voidaan käyttää sekä kansallista työvoimakoulutuksen hankintaan kohdennettua määrärahaa että ohjelmakauden 2014 -2020 ESR -määrärahaa sekä EGR -määrärahaa.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:   Markkinaoikeus
Postadress:   Radanrakentajantie 5
Postnummer:   00520
Ort:   Helsinki
Land:   Finland
Telefon:   +358 295643300
E-post:   markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:   +358 295643314
Internetadress:   http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:5.12.2018

«« Tillbaka

Arbets- och näringsministeriet, Alexandersgatan 4, PB 32, 00023 Statsrådet, tfn 010 60 6000 vx
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7VvXBXp6g0YJ:https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/notice/view/2018-025253+&cd=5&hl=fi&ct=clnk&gl=fi


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 346
 • Liked: 4277
3 888430 eur kotoutumiskoulutus Oulu, puitejärjestely ...
« Vastaus #3773 : 13.01.2019, 01:52:09 »
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Oulu, puitejärjestely.
Hankinnan yleistiedot
HankintamenettelyAvoin menettely
Julkaisupäivämäärä14.4.2017 9:23 (GMT+02:00)
Hankintayksikkö
NimiPohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Osasto
Yhteyshenkilö Eija Raappana
OsoitePL 86
90101 Oulu
Suomi
https://www.mercell.com/fi-fi/hankinta/67954121/maahanmuuttajien-kotoutumiskoulutus-oulu-puitejarjestely-hankinta.aspxHankintapäätös
Section V: Sopimuksen tekeminen
Sopimus nro: P1/2017
Nimi
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta koskeva puitesopimus
Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä: 2017-03-02
V.2.2) Tietoa tarjouksista:
Saatujen tarjousten lukumäärä: 5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
0868699-1
Kotkantie 3
90250 Oulu
Finland
NUTS-koodi: FI1A2
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta:
ilman alv:tä: Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1452850
Section V: Sopimuksen tekeminen
Sopimus nro: P1/2017
Nimi
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta koskeva puitesopimus
Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä: 2017-03-02
V.2.2) Tietoa tarjouksista:
Saatujen tarjousten lukumäärä: 5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
PSK-Service Oy
2124376-5
Kansankatu 47 B, 3. krs
90100 Oulu
Finland
NUTS-koodi: FI1A2
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta:
ilman alv:tä: Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1732500
V.2.5) Tietoa alihankinnasta:
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa
Section V: Sopimuksen tekeminen
Sopimus nro: P1/2017
Nimi
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta koskeva puitesopimus
Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä: 2017-03-02
V.2.2) Tietoa tarjouksista:
Saatujen tarjousten lukumäärä: 5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Arffman Consulting Oy
2060633-3
Sivukatu 6
87500 Kajaani
Finland
NUTS-koodi: FI1A2
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta:
ilman alv:tä: Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 703080
V.2.5) Tietoa alihankinnasta:
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

https://www.mercell.com/fi-fi/hankinta/67954121/maahanmuuttajien-kotoutumiskoulutus-oulu-puitejarjestely-hankinta.aspx


Pohjois-Pohjanmaan kotouttamisohjelmat
Yksittäisten kuntien kotouttamisohjelmat
Hailuodon kotouttamisohjelma
Iin kotouttamisohjelma
Kempeleen kotouttamisohjelma
Kuusamon kotouttamisohjelma
Limingan kotouttamisohjelma
Muhoksen kotouttamisohjelma
Oulaisten kotouttamisohjelma
Oulun kotouttamisohjelma
Pudasjärven kotouttamisohjelma
Taivalkosken kotouttamisohjelma
Utajärven kotouttamisohjelma
Vaalan kotouttamisohjelma
Kalajoen ja Merijärven yhteinen kotouttamisohjelma
Haapaveden ja Pyhännän yhteinen kotouttamisohjelma
Seutukuntien ja kuntayhtymien kotouttamisohjelmat
Raahen seutukunnan kotouttamisohjelma (Raahe, Siikajoki & Pyhäjoki)
Kallion alueen kuntien kotouttamisohjelma (Alavieska, Sievi, Nivala & Ylivieska)
Selänteen alueen kuntien kotouttamisohjelma (Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi ja Reisjärvi)
Lue lisää:
Kunnan kotouttamisohjelma

Kotouttamisohjelmat Pakolaisten vastaanoton käsikirjassa

https://kotouttaminen.fi/pohjois-pohjanmaan-kotouttamisohjelmat


Hankekoodi: S20718

Hankkeen nimi: SIIMA - Siirtymävaiheen koulutusmalli maahanmuuttajille

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.7.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Jakeluosoite: Teuvo Pakkalan katu 19

Puhelinnumero: +358 20 611 0200

Postinumero: 90130

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oamk.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Katri Kosonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yliopettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katri.kosonen(at)oamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 1415374

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta
SIIMA-hankkeen (siirtymävaiheen koulutusmalli maahanmuuttajille) tavoitteena on tarjota maahanmuuttajille mahdollisuus jatko-opintoihin, edistää työllistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä Pohjois-Pohjanmaan alueella.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 240 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 184 166

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 321 259

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 230 209

6 Maantieteellinen kohdealue
Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Tyrnävä, Muhos, Lumijoki, Oulu, Kempele, Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa
Jakeluosoite: Teuvo Pakkalan katu 19

Postinumero: 90130

Postitoimipaikka: Oulu

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20718


MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISTA TUKEVATESR-HANKKEET Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-VrVNLQhRlAJ:https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/984438/Kotoutumishankkeet%2B30.6.2016%252C%2520FI.pdf/70e1ecf8-771d-4617-868c-4070eae3f072+&cd=39&hl=fi&ct=clnk&gl=fi

Lisätietoja hankkeista löytyy osoitteesta https://www.eura2014.fi/rrtiepa/Sisällysluettelo 1. Työllisyys osallisuuden vahvistajana (S20006) .......................................................................................... 62. Info Gloria - Maahanmuuttajaneuvonnan kehittämishanke (S20051) ..................................................... 63. Monikulttuurinen neuvonta (S20060) ... 84. Minun tulevaisuuteni (S20070) ... 95. Asiakaslähtöinen palvelumallin kehittäminen nuorten aikuisten tukemiseen monikulttuurisessatoimintaympäristössä (AsPaKe) (S20101) ... 106. Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla (S20150) ........................................................................................ 117. Elämän pitkospuut; opinnollista kuntoutusta teknologian avulla (S20167) ........................................... 128. Maahanmuuttaneen nopeaa työllistymistä tukevien palveluiden kehittäminen (MANOT) (S20181).... 139. Osuma - maahanmuuttajien osaaminen ja työllistymispolut näkyviksi (S20183) ................................... 1310. Ammatillinen kotoutumiskoulutus KOTOMAATTI (S20184).................................................................... 1511. Maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämishanke LAUHA (S20208) .................................................. 1712. Maahanmuuttajien korkeakoulutus - tie tutkintoon (S20218) ............................................................... 1713. Kotokoulutuksen kehittäminen (S20225) ................................................................................................ 1814. Kotona Suomessa (S20251) ... 1815. LEIJAT (S20286) ... 1916. Esiselvitys järjestöjen roolista kuntalaisten yhteiskuntaosallisuuden vahvistamisessa (S20291) .......... 2017. Kansalaistoimijalähtöinen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osallisuuden ja kotoutumisenedistäminen sekä työelämävalmiuksien lisääminen Kuopiossa (S20294) ....................................................... 2118. Kaiku (S20266) ... 2219. Kaiku – rinnakkaishanke (S20458) ... 2420. Kielen taidot työllistymisen tukena (S20313) .......................................................................................... 2421. Taidevaihde – Kaksisuuntainen kotoutuminen nuorten tukena (S20588) .............................................. 2522. Kotokoulutuksen kehittäminen rinnakkaishanke (S20348)..................................................................... 2623. Topiks – pajayhteistyöhanke (S20043) ... 2624. Yrittäjyyspolku työelämään - EntreEtelä-Savo (S20374) ......................................................................... 2725. Rinnakkaishanke Topiks (työvoimapoliittiset toimet) (S20376) .............................................................. 2826. Hanhikivi-jatkoyhteyshanke (S20389) ... 2827. SFX Svenska (S20408) ... 2928. Valmiudet kuntoon (S20415) ... 3129. Foreign Lounge (FOLO) (S20416) ... 3330. VOITTO – Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen kehittämishanke(S20431) ... 3431. Rinnakkaishanke Lauha (S20445) ... 3532. Erityisnuoret ja digiajan osallisuuden tukeminen monialaisissa toimintaympäristöissä (S20451) ......... 35
Page 4
433. INTEGRA - työvalmennuksen keinoin työmarkkinoille (S20487) ............................................................. 3734. Naapuriäiti- toimintamallin kehittäminen (S20489) ............................................................................... 3735. Rinnakkaishanke Valmiudet Kuntoon (S20491) ...................................................................................... 3836. Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla (S20492) .............................................................................................. 3837. Urareitti – Korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisenviitekehys (S20495) ... 3938. MOK – Maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa (S20688) ..................................................................... 4039. Hyvä alku Pohjanmaalla - En bra start i Österbotten (S20515) ............................................................... 4140. Hyvä alku Länsirannikolla (S20524) ... 4241. Hyvä alku Hämeessa (S20525) ... 4342. Kotona Jyväskylässä (S20536) ... 4343. Töissä Suomessa (S20586) ... 4444. Töihin Suomeen (S20598) ... 4445. Paras alku Porvoossa – Bra början I Borgå (S20613) ............................................................................... 4546. MASTO – Maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden edistäminen (S20616) ................................. 4647. Nilakan ja Iisalmen seudun työllisyyshanke /Etappi työllisyyspalvelut Rinnakkaishanke (S20433) ........ 4848. Nilakan ja Iisalmen seudun työllisyyshanke/ Etappi työllisyyspalvelut (S20196) ................................... 4849. Nuoret duuniin 2017 rinnakkaishanke (S20440) ..................................................................................... 4950. Nuoret Duuniin 2017 (S20207) ... 4951. Opin portailla Satakunnassa (S20558) ... 5052. Tukea koulutuspolkuun! (S20668) ... 5253. Oikeustulkkkauksen erikoistumiskoulutuksen kehittäminen, O-ERKO (S20669) .................................... 5254. Nuorisotakuusta toimeen (S20093)... 5455. Maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisen tunnistamishanke (S20289) ...................................... 5456. Opintie sujuvaksi – etnisiin ryhmiin kuuluvat oppilaat koulupolun siirtymävaiheessa (S20550) ........... 5557. Omia polkuja pitkin ammattiin (OPPA) – ammatillisen koulutuksen tutkinnon uudistus työelämäänsiirtymisen edistäjänä (esiselvityshanke) (S20554) ......................................................................................... 5658. KYKY – Yhteisöllinen vastuu ja yksilölliset työpolut (S20368) ................................................................. 5759. Osana (S20634) ... 5760. Info Gloria- maahanmuuttajaneuvonnan kehittämishanke (S20573) ..................................................... 5961. Hyvä alku Raahessa – maahanmuuttajien sosiaalisen osallisuuden tukeminen (S20595) ...................... 5962. ESIKOTO - Esikotouttamisen kehittämishanke Pohjois-Pohjanmaalla (S20711) ..................................... 6063. Polkuja yhteisöön (S20729) ... 6164. Parempia palveluja maahanmuuttajille (S20742) ................................................................................... 6265. Osallisuuden polku maahanmuuttajille (S20699) ................................................................................... 63
Page 5
566. Alkukiri – räätälöityä kieli- ja työelämäosaamiskoulutusta oleskeluluvan saaneille (S20740) ............... 6467. Maahanmuuttajat Etelä-Savon yritysten voimavaraksi (S20749) ........................................................... 6668. Baana – verkostomainen rekrytointimalli maahanmuuttajien työllistymiseen (S20759) ....................... 6769. Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle (S20766) ......................................................................... 6870. Maahanmuuttajista työvoimaa Pohjois-Savoon (S20689) ...................................................................... 6871. Maahanmuuttajista työvoimaa Pohjois-Savoon - rinnakkaishanke (S20691) ......................................... 6972. Pohjois-Savon Raksa Coach (S20708) ... 6973. Pohjois-Savon Raksa Coach - rinnakkaishanke (S20710) ......................................................................... 7074. Tulevaisuuden tekijät -yrittäjyysvalmennus (S20741) ............................................................................. 7075. KIITO – kiinni työhön ja osaamiseen (S20761) ........................................................................................ 7076. KIITO – Kiinni työhön ja osaamiseen rinnakkaishanke (S20767) ............................................................ 7277. New Life (S20687) ... 7278. Koulu kotouttaa (S20704) ... 7379. Step2Job – Työuralle osaamista tunnistamalla (S20724) ........................................................................ 7380. KOTOCHAT (S20758) ... 7481. Hyvän mielen paikat (S20545) ... 7582. From Waste To Taste (S20638) ... 7683. Kansainväliset opiskelijalahjakkuudet voimavarana (Polku) (S20371) .................................................... 77Liite 1: Hankkeiden suuntaa antava sijainti kartalla ........................................................................................ 81Liite 2: Hankeluettelo ... 8

Kaikki yhteensä    40 300 344  euroa

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-VrVNLQhRlAJ:https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/984438/Kotoutumishankkeet%2B30.6.2016%252C%2520FI.pdf/70e1ecf8-771d-4617-868c-4070eae3f072+&cd=39&hl=fi&ct=clnk&gl=fi[PDF]maahanmuuttajien kotoutumista tukevat esr ... - Rakennerahasto
https://www.rakennerahastot.fi/...30.6.../70e1ecf8-771d-4617-868c-4070eae3f072
30.6.2016 - Ammatillinen kotoutumiskoulutus KOTOMAATTI (S20184). ... Maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämishanke LAUHA (S20208) . ...... Monikulttuurisen neuvonnan kehittämishankkeella luodaan Oulun eteläisen alueelle sen ...
Tosiasiallinen Nuiva

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 5 902
 • Liked: 9483
 • On a mission from God
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #3774 : 13.01.2019, 02:17:51 »
^Mitenköhän saatiin Oulussa vastinetta rahalle?  :(
Ceterum censeo Multiculturam esse delendam

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 346
 • Liked: 4277
Käden taidoilla kotoutumaan
Toteuttaja: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Tuen muoto: Yleishyödyllinen hanketuki

Rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus

Toteutusvaihe: Käynnissä

Rahoitusohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke

Toteutusalue: Joutsa, Jyväskylä, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Laukaa, Pihtipudas, Viitasaari, Äänekoski

Kustannusarvio: 95246,48 €

Julkinen tuki: 100 %


Kielteiset asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat vahvistumassa ja aiheuttavat vaikeuksia tai jopa väkivallan uhkaa maahanmuuttajille ja heidän kanssaan työskenteleville. Yhteistyön lisääminen toiminnan avulla voisi tukea myönteistä mielikuvaa maahanmuuttajista ja luoda uusia yhteistoiminnallisia verkostoja maahanmuuttajien ja muiden asukkaiden välille.

 

Projektin tarkoituksena on kuvata ja kehittää kädentaitoihin liittyviä kotouttamismahdollisuuksia.

1. Pilotit: Maahanmuuttajien kädentaitojen näkyväksi tekeminen

2. Maahanmuuttajien osaamista levitetään ja he pääsevät sisälle suomalaisiin käsityötaitojen verkostoihin

3. Tuotetaan nettipohjaisia tietopaketteja esille nousevista käsityötekniikoista

4. Järjestetään maahanmuuttajille yhteistoimintamahdollisuuksia käsityöyrittäjien ja muiden toimijoiden kanssaHankkeen toteutusaika on 1.2.2017-31.1.2018

Yhteystiedot:
http://www.jamk.fi


http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/kaden_taidoilla_kotoutumaan.13.xhtml


https://tietopalvelu.mavi.fi/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Published/raportointi.qvw&Sheet=SH_HR_FI&anonymous=true
Hankerekisteri
Maaseutuohjelman hankkeet Keski-Suomessa
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/hankerekisteri
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=12cIs-YGZcrI9zgVhDZnwRoI5iEU&ll=62.515020931869216%2C25.424650550000024&z=7
https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet
Hae hankerekisteristä
Vapaa sanahaku
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/hankerekisteri


Maaseutuviraston valtakunnalliseen hankerekisteriin on koottu kaikki maaseutuohjelman hankkeet ja yritystuet ohjelmakaudella 2014-2020.
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri/hankerekisteri?freetextsearch=kotoutus&supporttype=-1&funding=-1&implementationphase=-1&fundingprogram=-1&projecttype=-1&implementationarea=-1&submitform=Hae#searchtop

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 346
 • Liked: 4277
Refugee Hospitality Club (Finland)
٧ سبتمبر ٢٠١٦
...


Tiedoksenne ja eteenpäin välitettäväksi:

Helsingin kaupungin kilpailutus kotoutumispalveluiden ostosta

Helsingin kaupunki on julkaissut hankintailmoituksen 500 000 euron hankinnasta, johon kuuluu maahanmuuttajien kotoutumista edistäviä ja tukevia palveluita. Summa on osa Helsingin kaupunginhallituksen erillismäärärahaa, joka käytetään turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien kotoutumisen varmistamiseen Helsingissä.

Hankinnan kohteena ovat helsinkiläisille ja Helsingissä asuville maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille suunnatut palvelut, jotka tukevat kaupungin kotoutumispalveluja.
 Hankintailmoitus on laadittu siten, että palveluntuottajille jäisi asetettujen reunaehtojen, vaatimusten ja palveluun varatun määrärahan puitteissa mahdollisuus tarjota erilaisia ja monimuotoisia palveluratkaisuja. Näin pyritään samalla kehittämään uudenlaisia palvelumalleja sekä luomaan hyviä käytäntöjä.

Palvelukokonaisuus on jaettu kahteentoista osaan. Jokaisen hankinnan osakohteen toteuttamiseen on varattu erillinen määräraha. Hankinta on kiinteähintainen, ja tarjoajien vertailu tehdään ainoastaan laadullisin perustein.

Hankinta on jaettu osiin seuraavasti:
 1. Asumisen aakkoset -kurssi
 2. Naapuriohjelma
 3. Sovittelutoiminta
 4. Sähköisen asioinnin mahdollisuudet -klinikka
 5. Seksuaaliterveyden mentorointitoiminta
 6. Vertaiskoulutus
 7. Miehen roolit eri kulttuureissa -toiminta
 8. Naisen roolit eri kulttuureissa -toiminta
 9. Kulttuurikummitoiminta
 10. Liikuntakummitoiminta
 11. Bänditoiminta
 12. Tarinan kerronta

Sama tarjoaja voi jättää tarjouksen useamman osakohteen toteutuksesta. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa palvelusuunnitelma jokaisesta hankinnan osakohteesta, josta tarjoaja haluaa jättää tarjouksen.

Tarjouksia voi jättää 17.10.2016 klo 12:00 asti.

Lisätietokysymykset on lähetettävä 19.9.2016 klo 12 mennessä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset, jotka annetaan viimeistään 29.9.2016.

Linkki hankintailmoitukseen:
https://www.hankintailmoitukset.fi/…/notice/view/2016-021370
http://ted.europa.eu/udl

Sampo Laurikainen
 Helsingin Kulttuurikeskus, Helsingfors kulturcentral, City of Helsinki Cultural office
 Kulttuurituottaja, kulturproducent, cultural producer
 tel. +358 9 310 80 007
 mobile + 358 400 502 993
 sampo.laurikainen@hel.fi


https://ar-ar.facebook.com/groups/rhc.helsinki/permalink/10154098065268533/


رابط‏ بواسطة ‏‎ 

Suomi-Helsinki: Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut

2016/S 171-307457Hankintailmoitus


Palvelut


Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen


I.1)

Nimi ja osoitteet

Helsingin kaupungin hankintakeskus
0201256-6
PL 700
Helsinki
00099
Suomi
Puhelin: +358 931031501
Sähköpostiosoite: kari.salovaara@hel.fi
Faksi: +358 931031791
NUTS-koodi: FI181
Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hel.fi/www/hank/fi


I.2)

Tiedot yhteishankinnasta


I.3)

Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa edellä mainittu osoite

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki


I.4)

Hankintaviranomaisen tyyppi

Alue- tai paikallistason virasto/laitos


I.5)

Pääasiallinen toimiala

Yleinen julkishallinto


II kohta: Kohde


II.1)

Hankinnan laajuus


II.1.1)

Nimi:
Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytyksiä parantavat palvelut.


Viitenumero: H124-16


II.1.2)

Pääasiallinen CPV-koodi

98000000


II.1.3)

Sopimuksen tyyppi

Palvelut


II.1.4)

Lyhyt kuvaus:
Hankinnan kohteena on maahanmuuttajien kotoutumista ja turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytyksiä parantavat palvelut 1.12.2016–31.12.2017 välisenä aikana.

Hankinnan kohde on määritelty tarkemmin palvelukuvauksessa (liite 1).

Hankinta on jaettu osiin seuraavasti:

1. asumisen aakkoset -kurssi;

2. naapuriohjelma;

3. sovittelutoiminta;

4. sähköisen asioinnin mahdollisuudet -klinikka;

5. seksuaaliterveyden mentorointitoiminta;

6. vertaiskoulutus;

7. miehen roolit eri kulttuureissa -toiminta;

8. naisen roolit eri kulttuureissa -toiminta;

9. kulttuurikummitoiminta;

10. liikuntakummitoiminta;

11. bänditoiminta;

12. tarinan kerronta.

Tarjouspyyntö on laadittu siten, että palveluntuottajille jäisi tarjouspyynnössä asetettujen reunaehtojen, vaatimusten ja palveluun varatun määrärahan puitteissa mahdollisuus tarjota erilaisia ja monimuotoisia palveluratkaisuja. Näin pyritään samalla kehittämään uudenlaisia palvelumalleja sekä luomaan hyviä käytäntöjä.II.1.5)

Arvioitu kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR


II.1.6)

Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia


II.2)

Kuvaus


II.2.1)

Nimi:
Asumisen aakkoset -kurssi


Osa nro: 1


II.2.2)

CPV-lisäkoodi(t)

98000000


II.2.3)

Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI181


II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on maahanmuuttajille ja yksityismajoituksessa asuville turvapaikanhakijoille järjestettävä toiminta, jonka tavoitteena on tutustuttaa osallistujat oman asuintalonsa toimintaan, asukastoimintaan ja huoneiston kunnossapitoon, turvalliseen asumiseen, kierrätykseen, jätteiden lajitteluun ja erilaisiin asumisen vaihtoehtoihin.II.2.5)

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100

Hinta - Painotus: 0


II.2.6)

Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä: 35 000.00 EUR


II.2.7)

Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Alkamispäivä: 01/12/2016

päättymispäivä: 31/12/2017

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei


II.2.10)

Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei


II.2.11)

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei


II.2.12)

Tietoa sähköisistä luetteloista


II.2.13)

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei


II.2.14)

Lisätiedot


II.2)

Kuvaus


II.2.1)

Nimi:
Naapuriohjelma


Osa nro: 2


II.2.2)

CPV-lisäkoodi(t)

98000000


II.2.3)

Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI181


II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on naapuriohjelma, jonka tarkoituksena on antaa osallistujille perustiedot kerrostaloasumisesta, asumisen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä tietoa asuinalueen kunnallisten ja kolmannen sektorin palveluista.II.2.5)

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100

Hinta - Painotus: 0


II.2.6)

Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä: 65 000.00 EUR


II.2.7)

Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Alkamispäivä: 01/12/2016

päättymispäivä: 31/12/2017

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei


II.2.10)

Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei


II.2.11)

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei


II.2.12)

Tietoa sähköisistä luetteloista


II.2.13)

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei


II.2.14)

Lisätiedot


II.2)

Kuvaus


II.2.1)

Nimi:
Sovittelutoiminta


Osa nro: 3


II.2.2)

CPV-lisäkoodi(t)

98000000


II.2.3)

Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI181


II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on restoratiivisen sovittelun menetelmiä hyödyntävä toiminta, jossa kehitetään kohtaamisen mahdollisuuksia uusien ja vanhojen naapuruston asukkaiden välillä sekä yhteyksiä alueen olemassa oleviin sosiaalisiin ryhmiin.II.2.5)

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100

Hinta - Painotus: 0


II.2.6)

Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä: 65 000.00 EUR


II.2.7)

Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Alkamispäivä: 01/12/2016

päättymispäivä: 31/12/2017

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei


II.2.10)

Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei


II.2.11)

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei


II.2.12)

Tietoa sähköisistä luetteloista


II.2.13)

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei


II.2.14)

Lisätiedot


II.2)

Kuvaus


II.2.1)

Nimi:
Sähköisen asioinnin mahdollisuudet -klinikka


Osa nro: 4


II.2.2)

CPV-lisäkoodi(t)

98000000


II.2.3)

Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI181


II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on digitaalista asiointiosaamista edistävä asiointiklinikka, jossa osallistujat saavat valmiudet käyttää Helsingin kaupungin ja valtiohallinnon, esim. Vero- ja Kela-verkkosivuja, asioida ja viestiä niiden kautta sähköisesti.II.2.5)

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100

Hinta - Painotus: 0


II.2.6)

Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä: 30 000.00 EUR


II.2.7)

Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Alkamispäivä: 01/12/2016

päättymispäivä: 31/12/2017

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei


II.2.10)

Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei


II.2.11)

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei


II.2.12)

Tietoa sähköisistä luetteloista


II.2.13)

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei


II.2.14)

Lisätiedot


II.2)

Kuvaus


II.2.1)

Nimi:
Seksuaaliterveys -mentorointitoiminta


Osa nro: 5


II.2.2)

CPV-lisäkoodi(t)

98000000


II.2.3)

Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI181


II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on perheiden seksuaaliterveyttä edistävä mentorointitoiminta monitoimijaisena yhteistyönä, jossa on mukana myös maahanmuuttajien omia järjestöjä.II.2.5)

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100

Hinta - Painotus: 0


II.2.6)

Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä: 65 000.00 EUR


II.2.7)

Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Alkamispäivä: 01/12/2016

päättymispäivä: 31/12/2017

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei


II.2.10)

Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei


II.2.11)

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei


II.2.12)

Tietoa sähköisistä luetteloista


II.2.13)

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei


II.2.14)

Lisätiedot


II.2)

Kuvaus


II.2.1)

Nimi:
Vertaiskoulutus


Osa nro: 6


II.2.2)

CPV-lisäkoodi(t)

98000000


II.2.3)

Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI181


II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on vertaiskoulutus, joka suunnataan sellaisille suomea puhuville maahanmuuttajille, joilla on halu toimia koulutuksen päätyttyä vertaistukiohjaajina tai vapaaehtoisina avustajina samaa kieltä puhuville turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille.II.2.5)

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100

Hinta - Painotus: 0


II.2.6)

Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä: 30 000.00 EUR


II.2.7)

Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Alkamispäivä: 01/12/2016

päättymispäivä: 31/12/2017

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei


II.2.10)

Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei


II.2.11)

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei


II.2.12)

Tietoa sähköisistä luetteloista


II.2.13)

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei


II.2.14)

Lisätiedot


II.2)

Kuvaus


II.2.1)

Nimi:
Miehen roolit eri kulttuureissa


Osa nro: 7


II.2.2)

CPV-lisäkoodi(t)

98000000


II.2.3)

Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI181


II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on maahanmuuttaja-, turvapaikanhakijamiehille sekä suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuville miehille suunnattu palvelu, jossa käsitellään miehen roolia eri kulttuureissa. Palvelussa on tarkoituksena keskustella monikulttuurisessa ympäristössä lasten kasvatuksesta, puolison roolista ja miesten työ- ja harrastusmahdollisuuksista sekä perheiden elämysmahdollisuuksista Helsingissä. Osa toiminnasta voidaan kohdistaa myös isille ja heidän pojilleen yhteisesti. Palvelun tavoitteena on tarjota palveluun osallistuville miehille tietoa miehen roolista eri kulttuureissa.II.2.5)

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100

Hinta - Painotus: 0


II.2.6)

Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä: 65 000.00 EUR


II.2.7)

Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Alkamispäivä: 01/12/2016

päättymispäivä: 31/12/2017

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei


II.2.10)

Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei


II.2.11)

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei


II.2.12)

Tietoa sähköisistä luetteloista


II.2.13)

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei


II.2.14)

Lisätiedot


II.2)

Kuvaus


II.2.1)

Nimi:
Naisen roolit eri kulttuureissa


Osa nro: 8


II.2.2)

CPV-lisäkoodi(t)

98000000


II.2.3)

Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI181


II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on maahanmuuttaja-, turvapaikanhakijanaisille sekä suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuville naisille suunnattu palvelu, jossa käsitellään naisen roolia eri kulttuureissa. Palvelussa on tarkoituksena keskustella monikulttuurisessa ympäristössä lasten kasvatuksesta, puolison roolista ja naisten ja heidän perheidensä työ-, elämys- ja harrastusmahdollisuuksista Helsingissä. Naiset voivat osallistua toimintaan lastensa kanssa. Palvelun tavoitteena on tarjota palveluun osallistuville naisille tietoa naisen roolista eri kulttuureissa.II.2.5)

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100

Hinta - Painotus: 0


II.2.6)

Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä: 65 000.00 EUR


II.2.7)

Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Alkamispäivä: 01/12/2016

päättymispäivä: 31/12/2017

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei


II.2.10)

Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei


II.2.11)

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei


II.2.12)

Tietoa sähköisistä luetteloista


II.2.13)

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei


II.2.14)

Lisätiedot


II.2)

Kuvaus


II.2.1)

Nimi:
Kulttuurikummitoiminta


Osa nro: 9


II.2.2)

CPV-lisäkoodi(t)

98000000


II.2.3)

Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI181


II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille kohdennettu kulttuurin pariin saatteleva toiminta, jossa vapaaehtoinen suomalaisperhe tai kauemmin maassa asunut vapaaehtoinen maahanmuuttajaperhe osallistuu yhdessä kotoutuvan perheen kanssa Helsingin kulttuuritapahtumiin.II.2.5)

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100

Hinta - Painotus: 0


II.2.6)

Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä: 20 000.00 EUR


II.2.7)

Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Alkamispäivä: 01/12/2016

päättymispäivä: 31/12/2017

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei


II.2.10)

Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei


II.2.11)

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei


II.2.12)

Tietoa sähköisistä luetteloista


II.2.13)

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei


II.2.14)

Lisätiedot


II.2)

Kuvaus


II.2.1)

Nimi:
Liikuntakummitoiminta


Osa nro: 10


II.2.2)

CPV-lisäkoodi(t)

98000000


II.2.3)

Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI181


II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille suunnattu liikuntakummitoiminta, jossa suomalainen tai kauemmin maassa asunut maahanmuuttaja toimii vapaaehtoisena pakolaisen tai turvapaikanhakijan liikuntaan saattelijana. Toiminnan tavoitteena on kummitoiminnan kautta kannustaa maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita liikunnallisten harrastusten pariin.II.2.5)

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100

Hinta - Painotus: 0


II.2.6)

Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä: 20 000.00 EUR


II.2.7)

Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Alkamispäivä: 01/12/2016

päättymispäivä: 31/12/2017

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei


II.2.10)

Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei


II.2.11)

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei


II.2.12)

Tietoa sähköisistä luetteloista


II.2.13)

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei


II.2.14)

Lisätiedot


II.2)

Kuvaus


II.2.1)

Nimi:
Bänditoiminta


Osa nro: 11


II.2.2)

CPV-lisäkoodi(t)

98000000


II.2.3)

Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI181


II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille suunnattu bänditoiminta.II.2.5)

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100

Hinta - Painotus: 0


II.2.6)

Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä: 10 000.00 EUR


II.2.7)

Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Alkamispäivä: 01/12/2016

päättymispäivä: 31/12/2017

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei


II.2.10)

Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei


II.2.11)

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei


II.2.12)

Tietoa sähköisistä luetteloista


II.2.13)

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei


II.2.14)

Lisätiedot


II.2)

Kuvaus


II.2.1)

Nimi:
Tarinan kerronta


Osa nro: 12


II.2.2)

CPV-lisäkoodi(t)

98000000


II.2.3)

Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI181


II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille sekä kantaväestölle suunnattu tarinoiden kertomiseen, tuottamiseen ja kuunteluun perustuva toiminta, jossa sekä valmistelluilla esityksillä ja toiminnassa syntyvillä tarinoilla ja kerronnalla tutustutaan osallistujien maailmaan ja tarinan mahdollisuuksiin hyvinvoinnin edistäjänä. Tarinan kerronnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja elämänhallintaa sekä kasvattaa maahan muuttaneiden ja kantaväestön ymmärrystä toinen toisistaan.II.2.5)

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100

Hinta - Painotus: 0


II.2.6)

Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä: 30 000.00 EUR


II.2.7)

Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Alkamispäivä: 01/12/2016

päättymispäivä: 31/12/2017

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei


II.2.10)

Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei


II.2.11)

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei


II.2.12)

Tietoa sähköisistä luetteloista


II.2.13)

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei


II.2.14)

Lisätiedot


III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot


III.1)

Osallistumisvaatimukset


III.1.1)

Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset


III.1.2)

Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta


III.1.3)

Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle


III.1.5)

Tietoa varatuista hankintasopimuksista


III.2)

Sopimukseen liittyvät ehdot


III.2.1)

Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta


III.2.2)

Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:


III.2.3)

Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä


IV kohta: Menettely


IV.1)

Kuvaus


IV.1.1)

Menettelyn luonne

Avoin menettely


IV.1.3)

Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 12


IV.1.4)

Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana


IV.1.6)

Tietoa sähköisestä huutokaupasta


IV.1.8)

Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä


IV.2)

Hallinnolliset tiedot


IV.2.1)

Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu


IV.2.2)

Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

Päivämäärä: 17/10/2016

Paikallinen aika: 12:00


IV.2.3)

Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille


IV.2.4)

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:

Suomi


IV.2.6)

Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/01/2017


IV.2.7)

Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä: 17/10/2016

Paikallinen aika: 12:15

Paikka:


 

Helsinki.VI kohta: Täydentävät tiedot


VI.1)

Toistuvia hankintoja koskevat tiedot

Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei


VI.2)

Tietoa sähköisistä työnkuluista


VI.3)

Lisätiedot:


VI.4)

Muutoksenhakumenettelyt


VI.4.1)

Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus


VI.4.2)

Sovittelusta vastaava elin


VI.4.3)

Muutoksenhakumenettely


VI.4.4)

Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä


VI.5)

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:

05/09/2016

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307457-2016:TEXT:FI:HTMLRefugee Hospitality Club (Finland)

مجموعة

https://ar-ar.facebook.com/groups/rhc.helsinki/permalink/10154098065268533/
تمت مشاركة ‏رابط‏ بواسطة ‏‎Sampo Laurikainen‎‏.

٧ سبتمبر ٢٠١٦

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 346
 • Liked: 4277

II.2.14)
Lisätiedot
II.2)
Kuvaus
II.2.1)
Nimi:
Tarinan kerronta

Osa nro: 12
II.2.2)
CPV-lisäkoodi(t)
98000000
II.2.3)
Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI181
II.2.4)
Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille sekä kantaväestölle suunnattu tarinoiden kertomiseen, tuottamiseen ja kuunteluun perustuva toiminta, jossa sekä valmistelluilla esityksillä ja toiminnassa syntyvillä tarinoilla ja kerronnalla tutustutaan osallistujien maailmaan ja tarinan mahdollisuuksiin hyvinvoinnin edistäjänä. Tarinan kerronnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja elämänhallintaa sekä kasvattaa maahan muuttaneiden ja kantaväestön ymmärrystä toinen toisistaan.

II.2.5)
Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100
Hinta - Painotus: 0
II.2.6)
Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 30 000.00 EUR

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307457-2016:TEXT:FI:HTMLSuomi-Helsinki: Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut
2016/S 171-307457
Hankintailmoitus
Palvelut
Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen


I.1)

Nimi ja osoitteet

Helsingin kaupungin hankintakeskus
0201256-6
PL 700
Helsinki
00099
Suomi
Puhelin: +358 931031501
Sähköpostiosoite: kari.salovaara@hel.fi
Faksi: +358 931031791
NUTS-koodi: FI181
Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hel.fi/www/hank/fi


I.2)

Tiedot yhteishankinnasta


I.3)

Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa edellä mainittu osoite

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki


I.4)

Hankintaviranomaisen tyyppi

Alue- tai paikallistason virasto/laitos


I.5)

Pääasiallinen toimiala

Yleinen julkishallinto


II kohta: Kohde


II.1)

Hankinnan laajuus


II.1.1)

Nimi:
Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytyksiä parantavat palvelut.


Viitenumero: H124-16


II.1.2)

Pääasiallinen CPV-koodi

98000000


II.1.3)

Sopimuksen tyyppi

Palvelut


II.1.4)

Lyhyt kuvaus:
Hankinnan kohteena on maahanmuuttajien kotoutumista ja turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytyksiä parantavat palvelut 1.12.2016–31.12.2017 välisenä aikana.

Hankinnan kohde on määritelty tarkemmin palvelukuvauksessa (liite 1).

Hankinta on jaettu osiin seuraavasti:

1. asumisen aakkoset -kurssi;

2. naapuriohjelma;

3. sovittelutoiminta;

4. sähköisen asioinnin mahdollisuudet -klinikka;

5. seksuaaliterveyden mentorointitoiminta;

6. vertaiskoulutus;

7. miehen roolit eri kulttuureissa -toiminta;

8. naisen roolit eri kulttuureissa -toiminta;

9. kulttuurikummitoiminta;

10. liikuntakummitoiminta;

11. bänditoiminta;

12. tarinan kerronta.

Tarjouspyyntö on laadittu siten, että palveluntuottajille jäisi tarjouspyynnössä asetettujen reunaehtojen, vaatimusten ja palveluun varatun määrärahan puitteissa mahdollisuus tarjota erilaisia ja monimuotoisia palveluratkaisuja. Näin pyritään samalla kehittämään uudenlaisia palvelumalleja sekä luomaan hyviä käytäntöjä.II.1.5)

Arvioitu kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR


II.1.6)

Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia


II.2)

Kuvaus


II.2.1)

Nimi:
Asumisen aakkoset -kurssi


Osa nro: 1


II.2.2)

CPV-lisäkoodi(t)

98000000


II.2.3)

Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI181


II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on maahanmuuttajille ja yksityismajoituksessa asuville turvapaikanhakijoille järjestettävä toiminta, jonka tavoitteena on tutustuttaa osallistujat oman asuintalonsa toimintaan, asukastoimintaan ja huoneiston kunnossapitoon, turvalliseen asumiseen, kierrätykseen, jätteiden lajitteluun ja erilaisiin asumisen vaihtoehtoihin.II.2.5)

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100

Hinta - Painotus: 0


II.2.6)

Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä: 35 000.00 EUR


II.2.7)

Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Alkamispäivä: 01/12/2016

päättymispäivä: 31/12/2017

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei


II.2.10)

Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei


II.2.11)

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei


II.2.12)

Tietoa sähköisistä luetteloista


II.2.13)

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei


II.2.14)

Lisätiedot


II.2)

Kuvaus


II.2.1)

Nimi:
Naapuriohjelma


Osa nro: 2


II.2.2)

CPV-lisäkoodi(t)

98000000


II.2.3)

Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI181


II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on naapuriohjelma, jonka tarkoituksena on antaa osallistujille perustiedot kerrostaloasumisesta, asumisen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä tietoa asuinalueen kunnallisten ja kolmannen sektorin palveluista.II.2.5)

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100

Hinta - Painotus: 0


II.2.6)

Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä: 65 000.00 EUR


II.2.7)

Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Alkamispäivä: 01/12/2016

päättymispäivä: 31/12/2017

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei


II.2.10)

Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei


II.2.11)

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei


II.2.12)

Tietoa sähköisistä luetteloista


II.2.13)

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei


II.2.14)

Lisätiedot


II.2)

Kuvaus


II.2.1)

Nimi:
Sovittelutoiminta


Osa nro: 3


II.2.2)

CPV-lisäkoodi(t)

98000000


II.2.3)

Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI181


II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on restoratiivisen sovittelun menetelmiä hyödyntävä toiminta, jossa kehitetään kohtaamisen mahdollisuuksia uusien ja vanhojen naapuruston asukkaiden välillä sekä yhteyksiä alueen olemassa oleviin sosiaalisiin ryhmiin.II.2.5)

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100

Hinta - Painotus: 0


II.2.6)

Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä: 65 000.00 EUR


II.2.7)

Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Alkamispäivä: 01/12/2016

päättymispäivä: 31/12/2017

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei


II.2.10)

Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei


II.2.11)

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei


II.2.12)

Tietoa sähköisistä luetteloista


II.2.13)

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei


II.2.14)

Lisätiedot


II.2)

Kuvaus


II.2.1)

Nimi:
Sähköisen asioinnin mahdollisuudet -klinikka


Osa nro: 4


II.2.2)

CPV-lisäkoodi(t)

98000000


II.2.3)

Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI181


II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on digitaalista asiointiosaamista edistävä asiointiklinikka, jossa osallistujat saavat valmiudet käyttää Helsingin kaupungin ja valtiohallinnon, esim. Vero- ja Kela-verkkosivuja, asioida ja viestiä niiden kautta sähköisesti.II.2.5)

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100

Hinta - Painotus: 0


II.2.6)

Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä: 30 000.00 EUR


II.2.7)

Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Alkamispäivä: 01/12/2016

päättymispäivä: 31/12/2017

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei


II.2.10)

Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei


II.2.11)

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei


II.2.12)

Tietoa sähköisistä luetteloista


II.2.13)

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei


II.2.14)

Lisätiedot


II.2)

Kuvaus


II.2.1)

Nimi:
Seksuaaliterveys -mentorointitoiminta


Osa nro: 5


II.2.2)

CPV-lisäkoodi(t)

98000000


II.2.3)

Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI181


II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on perheiden seksuaaliterveyttä edistävä mentorointitoiminta monitoimijaisena yhteistyönä, jossa on mukana myös maahanmuuttajien omia järjestöjä.II.2.5)

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100

Hinta - Painotus: 0


II.2.6)

Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä: 65 000.00 EUR


II.2.7)

Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Alkamispäivä: 01/12/2016

päättymispäivä: 31/12/2017

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei


II.2.10)

Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei


II.2.11)

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei


II.2.12)

Tietoa sähköisistä luetteloista


II.2.13)

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei


II.2.14)

Lisätiedot


II.2)

Kuvaus


II.2.1)

Nimi:
Vertaiskoulutus


Osa nro: 6


II.2.2)

CPV-lisäkoodi(t)

98000000


II.2.3)

Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI181


II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on vertaiskoulutus, joka suunnataan sellaisille suomea puhuville maahanmuuttajille, joilla on halu toimia koulutuksen päätyttyä vertaistukiohjaajina tai vapaaehtoisina avustajina samaa kieltä puhuville turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille.II.2.5)

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100

Hinta - Painotus: 0


II.2.6)

Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä: 30 000.00 EUR


II.2.7)

Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Alkamispäivä: 01/12/2016

päättymispäivä: 31/12/2017

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei


II.2.10)

Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei


II.2.11)

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei


II.2.12)

Tietoa sähköisistä luetteloista


II.2.13)

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei


II.2.14)

Lisätiedot


II.2)

Kuvaus


II.2.1)

Nimi:
Miehen roolit eri kulttuureissa


Osa nro: 7


II.2.2)

CPV-lisäkoodi(t)

98000000


II.2.3)

Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI181


II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on maahanmuuttaja-, turvapaikanhakijamiehille sekä suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuville miehille suunnattu palvelu, jossa käsitellään miehen roolia eri kulttuureissa. Palvelussa on tarkoituksena keskustella monikulttuurisessa ympäristössä lasten kasvatuksesta, puolison roolista ja miesten työ- ja harrastusmahdollisuuksista sekä perheiden elämysmahdollisuuksista Helsingissä. Osa toiminnasta voidaan kohdistaa myös isille ja heidän pojilleen yhteisesti. Palvelun tavoitteena on tarjota palveluun osallistuville miehille tietoa miehen roolista eri kulttuureissa.II.2.5)

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100

Hinta - Painotus: 0


II.2.6)

Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä: 65 000.00 EUR


II.2.7)

Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Alkamispäivä: 01/12/2016

päättymispäivä: 31/12/2017

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei


II.2.10)

Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei


II.2.11)

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei


II.2.12)

Tietoa sähköisistä luetteloista


II.2.13)

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei


II.2.14)

Lisätiedot


II.2)

Kuvaus


II.2.1)

Nimi:
Naisen roolit eri kulttuureissa


Osa nro: 8


II.2.2)

CPV-lisäkoodi(t)

98000000


II.2.3)

Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI181


II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on maahanmuuttaja-, turvapaikanhakijanaisille sekä suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuville naisille suunnattu palvelu, jossa käsitellään naisen roolia eri kulttuureissa. Palvelussa on tarkoituksena keskustella monikulttuurisessa ympäristössä lasten kasvatuksesta, puolison roolista ja naisten ja heidän perheidensä työ-, elämys- ja harrastusmahdollisuuksista Helsingissä. Naiset voivat osallistua toimintaan lastensa kanssa. Palvelun tavoitteena on tarjota palveluun osallistuville naisille tietoa naisen roolista eri kulttuureissa.II.2.5)

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100

Hinta - Painotus: 0


II.2.6)

Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä: 65 000.00 EUR


II.2.7)

Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Alkamispäivä: 01/12/2016

päättymispäivä: 31/12/2017

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei


II.2.10)

Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei


II.2.11)

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei


II.2.12)

Tietoa sähköisistä luetteloista


II.2.13)

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei


II.2.14)

Lisätiedot


II.2)

Kuvaus


II.2.1)

Nimi:
Kulttuurikummitoiminta


Osa nro: 9


II.2.2)

CPV-lisäkoodi(t)

98000000


II.2.3)

Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI181


II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille kohdennettu kulttuurin pariin saatteleva toiminta, jossa vapaaehtoinen suomalaisperhe tai kauemmin maassa asunut vapaaehtoinen maahanmuuttajaperhe osallistuu yhdessä kotoutuvan perheen kanssa Helsingin kulttuuritapahtumiin.II.2.5)

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100

Hinta - Painotus: 0


II.2.6)

Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä: 20 000.00 EUR


II.2.7)

Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Alkamispäivä: 01/12/2016

päättymispäivä: 31/12/2017

Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei


II.2.10)

Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei


II.2.11)

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei


II.2.12)

Tietoa sähköisistä luetteloista


II.2.13)

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei


II.2.14)

Lisätiedot


II.2)

Kuvaus


II.2.1)

Nimi:
Liikuntakummitoiminta


Osa nro: 10


II.2.2)

CPV-lisäkoodi(t)

98000000


II.2.3)

Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI181


II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille suunnattu liikuntakummitoiminta, jossa suomalainen tai kauemmin maassa asunut maahanmuuttaja toimii vapaaehtoisena pakolaisen tai turvapaikanhakijan liikuntaan saattelijana. Toiminnan tavoitteena on kummitoiminnan kautta kannustaa maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita liikunnallisten harrastusten pariin.

II.2.5)
Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100
Hinta - Painotus: 0

II.2.6)
Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 20 000.00 EUR

II.2.7)
Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/12/2016
päättymispäivä: 31/12/2017
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)
Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)
Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)
Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)
Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)
Lisätiedot
II.2)
Kuvaus

II.2.1)
Nimi:
Bänditoiminta
Osa nro: 11
II.2.2)
CPV-lisäkoodi(t)
98000000
II.2.3)
Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI181
II.2.4)

Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille suunnattu bänditoiminta.


II.2.5)
Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100
Hinta - Painotus: 0

II.2.6)
Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 10 000.00 EUR

II.2.7)
Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/12/2016
päättymispäivä: 31/12/2017
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)
Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)
Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)
Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)
Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)
Lisätiedot
II.2)
Kuvaus

II.2.1)
Nimi:
Tarinan kerronta

Osa nro: 12
II.2.2)
CPV-lisäkoodi(t)
98000000
II.2.3)
Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI181
II.2.4)
Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille sekä kantaväestölle suunnattu tarinoiden kertomiseen, tuottamiseen ja kuunteluun perustuva toiminta, jossa sekä valmistelluilla esityksillä ja toiminnassa syntyvillä tarinoilla ja kerronnalla tutustutaan osallistujien maailmaan ja tarinan mahdollisuuksiin hyvinvoinnin edistäjänä. Tarinan kerronnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja elämänhallintaa sekä kasvattaa maahan muuttaneiden ja kantaväestön ymmärrystä toinen toisistaan.

II.2.5)
Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100
Hinta - Painotus: 0
II.2.6)

Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 30 000.00 EUR

II.2.7)
Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/12/2016
päättymispäivä: 31/12/2017
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)
Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)
Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)
Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)
Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)
Lisätiedot
III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
III.1)
Osallistumisvaatimukset
III.1.1)
Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)
Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)
Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)
Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)
Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)
Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)
Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
IV kohta: Menettely
IV.1)
Kuvaus
IV.1.1)
Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)
Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 12
IV.1.4)
Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)
Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)
Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)
Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)
Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/10/2016
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)
Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)
Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/01/2017
IV.2.7)
Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 17/10/2016
Paikallinen aika: 12:15
Paikka:
Helsinki.
VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.1)
Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)
Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)
Lisätiedot:
VI.4)
Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)
Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2)
Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)
Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)
Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)
Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/09/2016


https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307457-2016:TEXT:FI:HTML
pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 346
 • Liked: 4277
lääkäri Eero Timgren tuntee islamin ...
« Vastaus #3778 : 13.01.2019, 11:10:04 »
lääkäri Eero Timgren tuntee islamin

Savonlinnalainen lääkäri Eero Timgren tuntee islamin uskoa tunnustavien ajattelutavan. Hän on hoitanut kahdeksan vuoden aikana noin 40 000 muslimia ja asunut useassa eri otteessa Saudi-Arabiassa, Arabiemiirikuntien liitossa ja Kuwaitissa.
Hän on seurannut hieman hämmentyneenä turvapaikanhakijoiden Suomeen tullutta vyöryä ja ennen kaikkea sitä, keitä nuo turvapaikan hakijat ovat. Me suomalaiset olemme Timgrenin mukaan jopa hieman naiiveja turvapaikan hakijoiden motiiveista hakea turvapaikkaa Suomesta.
-Monelta taholta saamani tiedon mukaan Suomeen tulleista nuorista miehistä monet ovat sotilas- tai poliisikoulutuksen saaneita. Se on minusta vähän huolestuttavaa, Timgren sanoo.
Viime aikoina on paljon julkisuutta saanut tapaukset, joissa turvapaikan hakijoiden on väitetty ahdistelleen ja ”kosketelleen” suomalaisia naisia. Tätä on selitetty muun muassa sillä, että erilaisesta kulttuurista tulevat nuoret miehet eivät tiedä tapojamme ja sitä, että esimerkiksi naisen katsekontakti mieheen ei tarkoita sitä, että hän on miehille ”vapaata riistaa”. Eero Timgren ei alkuunkaan usko tähän tietämättömyyteen. Islamilaisissa maissa kontaktit, jopa keskustelut,  perheen ulkopuolisiin musliminaisiin ovat kiellettyjä ilman ”esiliinaa”.
-Kyllä nämä nuoret miehet tietävät, ettei tuollainen ahdistelu Suomessakaan ole sallittua, mutta osa heistä ei tästä välitä, koska suomalaiset eivät yleensä ole muslimeja. hän sanoo. Islamilaiset avioliitot ovat sukujen välisiä sopimuksia, joihin sisältyy myös morsiamen hinnan määrittely. Muslimilla saa olla korkeintaan neljä vaimoa samanaikaisesti.

Vuosien työskentely arabimaissa on tutustuttanut Eero Timgrenin hyvin esimerkiksi arabien suhteeseen työhön, johtamiseen ja kaupankäyntiin. Monet heistä ovat eteviä diplomaatteja ja liikemiehiä ja  saavat muut tekemään helposti työt puolestaan.Fyysisen tai muun kärsivällisyyttä vaativan työn tekeminen saattaa olla heille vaikeaa.
Myöskään niin sanotulle vääräuskoiselle valehteleminen ei ole väärin, jos se palvelee islamin etua. Islamilaisessa maassa riitatapauksen sattuessa vääräuskoisen kanssa muslimi on yleensä ”oikeassa”, vaikkapa liikenneonnettomuuden selvittelyssä.
-Perheet ja suvut keräävät varoja vanhimman tai lahjakkaimman pojan lähettämiseksi opiskelemaan tai vaikkapa etsimään turvapaikkaa paremman elämän toivossa. Pojalle syntyy samalla velvollisuus huolehtia lähettäjistään eli häneltä odotetaan, että muu perhe ja suku voi seurata häntä esimerkiksi Suomeen. Suomalainen kuvittelee, että työ ja opiskelu ovat ensisijaisen tärkeitä maahantulijalle, kun taas muslimin agendalla ovat kärjessä hyvä elämä sekä perheen ja suvun etu, Eero Timgren korostaa.
Hän myös muistuttaa, että muslimille islam on samanaikaisesti uskonto, yhteiskuntajärjestelmä ja laki. Shariaksi kutsuttu laki, joka perustuu Koraaniin, poikkeaa täysin meidän länsimaalaisten tavasta ajatella miksi lait ylipäätään ovat olemassa. Länsimaissa lain tehtävänä on suojella ihmistä, sharia säätelee muslimin kaikkia elämänalueita ja suojelee muslimijohtajaa, eli kalifia, jonka tehtävänä on islamin levittämiseksi käydä pyhää sotaa eli jihadia ei-muslimien alistamiseksi islamille.
Sharian mukaan yksijumalaisten uskontojen tunnustajille, eli kristityille ja juutalaisille, voidaan antaa itsehallinto, jos he 1. tunnustavat muslimien ylivallan, 2. maksavat veroa muslimeille ja 3. eivät tee käännytystyötä.  Muina vaihtoehtoina ovat kuolemantuomio tai kääntyminen muslimiksi. Muslimi voi saada kuolemanrangaistuksen islamista luopumisesta, toisen muslimin murhasta ja homoseksuaalisuudesta.
Islamilainen yhteiskuntajärjestelmä on siis hyvin kaukana länsimaisesta demokratiasta, tasa-arvosta ja oikeusvaltiosta. Demokratian vieminen islamilaisiin maihin niin sanotun arabikevään avulla on Eero Timgrenin mukaan osoittautunut hyväntahtoisten hölmöjen aiheuttamaksi tragediaksi.
-Siitä me suomalaisetkin joudumme kantamaan seurauksia oman arvomaailmamme ja sitoumustemme vuoksi. Mitä riskejä esimerkiksi massiivisesta maahanmuutosta meille aiheutuu, pystymmekö hallitsemaan nuo riskit ja ovatko omat arvomme riittävän lujia, että pystymme sopeuttamaan tänne tulleet suomalaiseen yhteiskuntaan, Timgren pohtii vakavana ja toivoo, että ihmiset tiedostaisivat entistä paremmin sen, että aivan erilaisesta kulttuurista tulevien ihmisten sopeuttaminen osaksi suomalaista elämänmuotoa on pitkäaikainen ja vaativa työ, jossa pää on pidettävä kylmänä.

https://savonmaa.fi/article/eero-timgren-tuntee-islamin/

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 346
 • Liked: 4277
Vihreiden Aalto: Pakkopalautukset keskeytettävä ...
« Vastaus #3779 : 13.01.2019, 12:34:25 »
Vihreiden Aalto: Pakkopalautukset keskeytettävä

Vihreiden Aalto: Pakkopalautukset keskeytettävä, kunnes turvapaikkaprosessin ongelmat on korjattu – "Ketään ei saa lähettää hengenvaaraan"
Taustalla on vihreiden lainsäädäntösihteerin tiistaina Finnairin lennolla tekemä protesti. Viime syksynä vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto oli sitä mieltä, ettei viranomaisten työtä turvapaikanhakijoiden palautuksissa saa estää.

Maasta käännyttäminen1.8.2018 klo 10:18päivitetty 1.8.2018 klo 11:23

https://yle.fi/uutiset/3-10331907


Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto vaatii pakkopalautusten väliaikaista keskeyttämistä, kunnes turvapaikkaprosessin ongelmat on korjattu. Aalto twiittasi asiasta keskiviikkoaamusta.

Aalto vetoaa siihen, että turvapaikkaprosessi ei takaa turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuksia sekä oikeusturvaa.

Esimerkiksi turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa on heikennetty niin, että turvapaikanhakija ei saa oikeudellista avustajaa turvapaikkapuhutteluun. Myös valitusaikoja on Aallon mukaan lyhennetty ja palkkioperusteita muutettu.

– Oikeusapua haluttiin rajata päätöksenteon nopeuttamiseksi. Tätä arvosteltiin laajasti, Aalto toteaa.

Ongelmia ovat Aalloon mukaan myös muun muassa Maahanmuuttoviraston kiristyneet tulkintakäytännöt.

– Tulospaineet ovat olleet valtavat ja turvapaikkaprosessiin erikoistuneet juristit ovat esittäneet päätösten tason romahtaneen, Aalto kirjoittaa.

Turvapaikkaprosessin ongelmista ovat aiemmin puhuneet muun muassa oikeuskansleri ja yhdenvertaisuusvaltuutettu sekä tutkijat ja prosessiin erikoistuneet juristit.

Touko Aalto
@ToukoAalto
 Vaadin, että pakkopalautukset on väliaikaisesti keskeytettävä, kunnes on varmaa, että turvapaikkaprosessi takaa hakijoiden oikeusturvan sekä perus- ja ihmisoikeudet. Nyt näin ei ole. Suomen palautuspolitiikka on kestämättömällä pohjalla. #StopDeportationsVihreiden lainsäädäntösihteeri vastusti pakkopalautuksia lentokoneessa: kieltäytyi istumasta ja kuvasi tilanteen livenä somessa – poliisi poisti koneesta
Vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen sai poliisilta huomautuksen ilmailurikkomuksesta. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo myös aloittaneensa esitutkinnan asiassa.

Lentoliikenne31.7.2018 klo 14:30päivitetty 31.7.2018 klo 19:27

https://yle.fi/uutiset/3-10330803

Vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen poistettiin tiistaina lentokoneesta Helsinki-Vantaan lentokentällä, koska hän kieltäytyi istumasta paikalleen protestina pakkopalautusta vastaan.

Pennanen kuvasi tilanteen livenä somessa. Facebookiin ladatulla videolla hän kertoo vastustavansa koneessa olevan henkilön pakkopalautusta. Koneen lähtö Berliiniin viivästyi tapauksen vuoksi.

Miehensä ja lapsensa kanssa lomamatkalle menossa ollut Pennanen kertoo heidän huomanneen lentokoneen ulkopuolella poliisiautoja. Kun lentokoneeseen mennessä heitä vastaan tuli vielä virkapukuinen poliisi, päätti Pennanen kysyä lentoemännältä, mitä koneessa tapahtuu.

– Lentoemäntä sanoi, että kyseessä on käännytystilanne, Pennanen kertoo Ylelle. ...

Vihreät nostaisi kiintiöpakolaisten määrän heti 2 500 ihmiseen ja keskeyttäisi pakkopalautukset väliaikaisesti
24.9.2017 14.19

https://www.aamulehti.fi/uutiset/vihreat-nostaisi-kiintiopakolaisten-maaran-heti-2-500-ihmiseen-ja-keskeyttaisi-pakkopalautukset-valiaikaisesti-200414441


Vihreät nostaisi kiintiöpakolaisten määrän heti 2  500 ihmiseen ja tulevaisuudessa vähintään muiden pohjoismaiden tasolle. Näin linjaa vihreiden puoluevaltuuskunta tänään hyväksymässään turvapaikkapoliittisessa paperissaan. Suomen kiintiö on tällä hetkellä 750 pakolaista vuodessa.

Vihreät vaatii myös tulo- ja aikarajojen poistamista kokonaan kansainvälistä suojelua saaneiden ihmisten perheenyhdistämiseltä.

–Kokeneiden turvapaikkajuristien mukaan turvapaikkapäätösten taso on romahtanut ja turvapaikanhakijoiden oikeusturva vaarantunut ennennäkemättömällä tavalla. Kiristyspolitiikan kokonaisvaikutukset pitää nyt selvittää ja tehdä korjausliike, sanoo vihreiden puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Kaisa Hernberg.


Vihreät haluaa myös tukea turvapaikanhakijoiden majoittamista suomalaisiin koteihin. Hernbergin mukaan tavoite on helpottaa kotimajoitusta etsiviä ja vapaaehtoisia majoittajia löytämään toisensa ja tekemään kotimajoitusmahdollisuus tutuksi ihmisille.

Puolue sanoo linjapaperissaan hallituksen kiristäneen turvapaikkapolitiikkaa radikaalisti ilman, että päätösten kokonaisvaikutuksia olisi arvioitu. Hallitus on muun muassa heikentänyt turvapaikanhakijoiden oikeutta saada oikeudellista apua samalla kun maahanmuuttovirasto on kiristänyt tulkintakäytäntöjään, suomii vihreät.

https://www.aamulehti.fi/uutiset/vihreat-nostaisi-kiintiopakolaisten-maaran-heti-2-500-ihmiseen-ja-keskeyttaisi-pakkopalautukset-valiaikaisesti-200414441