Kirjoittaja Aihe: Keskitetty pectus3 kokoomaketju  (Luettu 209530 kertaa)

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 10.12.2018
Turkin pakolaisavun koordinaatioväline
Kuvaus
EU-Turkki –julkilausuman 2016 täytäntöön panemiseksi Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot perustivat Turkin pakolaisavun koordinaatiovälineen. Tuen tavoitteena on Syyriasta Turkkiin tulleiden pakolaisten humanitaaristen- ja kehitystarpeiden tyydyttäminen. EU sitoutui alun perin tekemään vuoden 2018 loppuun mennessä päätöksen kolmen miljardin euron lisärahoituksesta koordinaatiovälineelle. EU-budjetista katetaan kaksi miljardia euroa ja jäsenvaltioilta miljardi euroa. Suomi on tämän mukaisesti velvollinen osallistumaan koordinaatiovälineen rahoitukseen 14 404 791 eurolla vuosina 2019-2023.

Rahoituspäätös  10.12.2018
14 405 000 €

Kohdemaa
Turkki

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet
Sukupuolten välinen tasa-arvo
Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Toimiala
Ala-asteen opetus 33%
Perusterveydenhuolto 33%
Hätäapu, ruoka 34%
Tuen tyyppi
Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä
naiset
tytöt
lapset
nuoret
Rahoituskanava
Euroopan unioni

Ota yhteyttä
eur-40

Rahoituskohteen numero
85501124

Tunnus
UHA2018-007382

Sivua muokattu
14.12.2018

https://um.fi/kehitysyhteistyon-uusimmat-rahoituspaatokset/-/asset_publisher/5mDkc1Hn9MUP/ahaKytInterventionType/id/3071794


Ulkoministeriö
Utrikesministeriet
Merikasarmi, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 16001
kirjaamo.um@formin.fi

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
Maailmanpankin yhteisrahoitusohjelma Somaliassa
Kuvaus
Maailmanpankin Multi Partner Fund (MPF) -rahasto tukee Somalian vakauttamista ja valtionrakennusta vahvistamalla maan hallintoa ja valtiovarainhallintaa, ml. verotusta, sekä elvyttämällä maan taloutta ja yksityistä sektoria, jotta maan verotulot ja sitä myöten myös mahdollisuudet julkisiin palveluihin kasvaisivat. Rahasto on osa Somalian jälleenrakennus- ja kehitysjärjestelmää (Somalia Development and Reconstruction Facility - SDRF), joka on kansainvälisen yhteisön ja Somalian hallituksen yhdessä sopima järjestelmä Somalian rauhan- ja valtionrakennuksen tukemiseksi. Myös Suomi on sitoutunut kanavoimaan rahoitustaan SDRF:n kautta. Rahasto toimii läheisessä yhteistyössä Somalian liittohallituksen ja avunantajien sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa Somalian SDRF- apukoordinaatiossa. Projektitasolla MPF-rahaston hankkeet keskittyvät neljän teeman ympärille, joihin kuuluu valtionhallinnon ydintoiminnot, tuottavat sektorit ja työllisyys, infrastruktuuri, sekä luonnonvarojen hallinta ja katastrofikestävyys. Rahaston avulla voidaan esimerkiksi maksaa Somalian valtionhallinnon virkamiesten palkkoja ja kehittää taloushallinnon järjestelmiä; tukea potentiaalisten tuottavien sektorien ja nuorisotyöllisyyden arvoketjujen tuottavuutta (mikä mahdollistaa myös paremmat verotulot); parantaa Somalian infrastruktuuria ja esimerkiksi energia-alan tuottavuutta; sekä vahvistaa tiettyjen elinkeinojen, kuten karjataloutta harjoittavien paimentolaisten katastrofikestävyyttä/kestokykyä. Maailmanpankin raporttien mukaan Somalian liittovaltio on edistynyt virastojen rakentamisessa, uudistuksissa ja parantanut taloushallintoaan. Kotimainen tulojen kerääminen, ml. veronkanto, on kehittynyt. Viime raportointikaudella muun muassa veronkanto kasvoi 30 MUSD ja virkamiesten palkkojen maksu keskushallinnon kautta kasvoi 67 prosentista 100 prosenttiin. Rahasto tukee osaltaan myös Suomen tukemaa Somalian terveyssektoria, esimerkiksi vahvistamalla terveyshallinnon palkkaus- ja taloushallintojärjestelmiä sekä tukemalla sektorin hallintokapasiteettia. Suomi osallistuu rahaston tukemiseen 4MEUR vuosina 2016-2019, mikä jakautuu seuraavasti: 2016: 2MEUR, 2018: 1MEUR, 2019: 1MEUR. Vuonna 2019 maksettavan 1M:n lisäksi vuosina 2019– 2022 Suomi rahoittaa rahastoa yhteensä 8,1MEUR, joka jakaantuu seuraavanlaisesti: 2019: 1MEUR, 2020: 2,5MEUR, 2021: 3,1MEUR, 2022: 1,5MEUR.

Rahoituspäätös  04.12.2018
8 100 000 €

Kohdemaa
Somalia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet
Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Toimiala
Valtiontalouden, erityisesti verotuskyvyn vahvistaminen (DRM) 100%
Tuen tyyppi
Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Erityinen kohderyhmä
naiset
tytöt
lapset
nuoret
Rahoituskanava
Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä
ali-20

Rahoituskohteen numero
27311719

Tunnus
UHA2018-006686

Sivua muokattu
10.01.2019
https://um.fi/kehitysyhteistyon-uusimmat-rahoituspaatokset/-/asset_publisher/5mDkc1Hn9MUP/ahaKytInterventionType/id/4080603Ulkoministeriö
Utrikesministeriet
Merikasarmi, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 16001
kirjaamo.um@formin.fi

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
750 000 € Vaalituki Mosambikin vaaleille : Ulkoministeriö ...
« Vastaus #4022 : 11.02.2019, 08:58:41 »
Vaalituki Mosambikin vaaleille 2018-2020
Kuvaus
Hankkeen päätarkoitus on parantaa läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta sekä lisätä osallistumista Mosambikin kuntavaaleissa ja yleisvaaleissa vuonna 2018 ja 2019. Hanke tarjoaa koulutusta, avustusta ja uusia työkaluja vaaliviranomaisten IT-osaajille, vaalityöntekijöille, piirituomareille sekä kansalaiskasvatuksen parissa työskenteleville henkilöille Mosambik on kohdannut haasteita uskottavien ja läpinäkyvien vaalien järjestämisessä edellisten vaalien yhteydessä. Äänestysprosentti on ollut alhainen, vaalitulosten julkistaminen on viipynyt ja valitusten käsittelyprosessit ovat olleet hankalia ja epäselviä. Mosambikin vaalituki-hanke lisää läpinäkyvyyttä ja inklusiivisuutta vaaliprosessissa, kehittää koulutusta ja työkaluja vaaliviranomaisille ja muille sidosryhmille, lisää naisten ja nuorten osallistumista vaaliprosessissa sekä parantaa mekanismeja vaaliriitojen ratkaisuun. Vuoden 2019 yleisvaaleissa valitaan ensimmäistä kertaa myös läänien kuvernöörit vaaleilla. Tämä edistää vallan desentralisaatiota ja siksi on erityisen tärkeää pyrkiä takaamaan että vaalit sujuvat mahdollisimman läpinäkyvästi, uskottavasti ja inklusiivisesti. Hanke edistää tasa-arvoa, tyttöjen ja naisten oikeuksia, poliittisten puolueiden kykyä käyttää valitusmekanismeja ja äänestäjien osallistumista vaaleissa. Hanke on UNDP:n hallinnoima ja suunniteltu tiiviissä yhteistyössä vaaliviranomaisten kanssa.

Rahoituspäätös  08.11.2018
750 000 €

Kohdemaa
Mosambik

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet
Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo
Toimiala
Vaalit 100%
Tuen tyyppi
Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Rahoituskanava
YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä
ali-30

Rahoituskohteen numero
25916450

Tunnus
UHA2018-004654

Sivua muokattu
27.11.2018

https://um.fi/kehitysyhteistyon-uusimmat-rahoituspaatokset/-/asset_publisher/5mDkc1Hn9MUP/ahaKytInterventionType/id/2886740Ulkoministeriö
Utrikesministeriet
Merikasarmi, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 16001
kirjaamo.um@formin.fi

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
UN Women: tuki naisten osallistumiselle Syyrian poliittiseen prosessiin
Kuvaus
UN Womenin hankkeen päämääränä on tukea syyrialaisten naisten osallistumista rauhanprosessiin kahdella raiteella: 1) YK:n Syyria-erityisedustajalle neuvoja antavan Women’s Advisory Boardin (WAB) kautta (Track I); sekä 2) tukemalla mahdollisimman laajapohjaisen syyrialaisen kansalaisyhteiskunnan koalition syntymistä naisten oikeuksien ja tasa-arvon puolustamiseksi (Track II). Hanke on erittäin tärkeä osa Suomen Suomen kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun ohjelmaa 2017–2020: Syyria ja Irak sekä kansallista Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelmaa. Suomen tuki on 800.000 euroa maa- ja aluekohtaisen kehitysyhteistyön momentilta 24.30.66.2.1. Hankkeen kesto on 7/2018 - 12/2019.

Rahoituspäätös  15.06.2018
800 000 €

Kohdemaa
Syyria

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet
Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo
Toimiala
Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 40%
Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 30%
Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 30%
Tuen tyyppi
Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava
YK:n tasa-arvojärjestö

Ota yhteyttä
ali-10

Rahoituskohteen numero
57300436

Tunnus
UHA2018-003144

Sivua muokattu
03.08.2018

https://um.fi/kehitysyhteistyon-uusimmat-rahoituspaatokset/-/asset_publisher/5mDkc1Hn9MUP/ahaKytInterventionType/id/2532641Ulkoministeriö
Utrikesministeriet
Merikasarmi, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 16001
kirjaamo.um@formin.fi

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
Presidentti Halosen kehityspoliittisiin tehtäviin liittyvä tuki
Kuvaus
Presidentti Halosella on useita kehityspoliittisia luottamustehtäviä. Hän on mm. YK:n pääsihteerin Every Woman Every Child -liikkeen ohjausryhmän varapuheenjohtaja ja pääsihteerin rauhanvälityksen korkean tason neuvoa-antavan paneelin jäsen. Hän toimii aktiivisesti Sustainable Development Solutions - verkostossa ja on monen kansainvälisen kestävän kehityksen parissa työskentelevän järjestön hallintoelimen jäsen. Presidentti Halonen on myös YK:n nimeämä Drylands Ambassador sekä Global Champion for Disaster Risk Reduction. Lisäksi presidentti Halosella on kansainvälisiä puhetilaisuuksia liittyen mm. entiseen tehtäväänsä YK:n pääsihteerin kestävän kehityksen paneelin rinnakkaispuheenjohtajana. Esityksiä uusista tehtävistä sekä puhe- ja osallistumispyyntöjä tulee jatkuvasti lisää. Presidentti Haloselle on osoitettu UM:stä (KEO-90) virkamiesapua tehtäviensä hoitamiseen. Esitetty hanketuki (30 000 euroa) kohdistuu presidentin kehityspoliittisten toimien hoitamiseen. Hankerahoituksesta on tarkoitus kattaa presidentin ja hänelle osoitetun virkamiehen matkakuluja siltä osin, kun niitä ei saada katettua kutsuttavien tahojen toimesta, sekä muita mahdollisia vaikuttamistoimintaan liittyviä ODA-kelpoisia kuluja. Tämä hanke mahdollistaa kehityspoliittisen vaikuttamisen korkealla tasolla Suomen kehityspoliittisen selonteon mukaisten tavoitteiden edistämiseksi. Tämä koskee erityisesti ihmisoikeuksien, naisten ja tyttöjen aseman, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämistä, rauhanomaisten yhteiskuntien vahvistamista, ilmastonmuutoksen hillitsemistä sekä yleisesti YK:n kestävän kehityksen agendan toimeenpanoa.

Rahoituspäätös  06.04.2018
30 000 €

Kohdealue
Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet
Sukupuolten välinen tasa-arvo
Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys
Toimiala
Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%
Erityinen kohderyhmä
naiset
tytöt
lapset
nuoret
Rahoituskanava
Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä
keo-90

Rahoituskohteen numero
89892105

Tunnus
UHA2018-000805

Sivua muokattu
20.04.2018

https://um.fi/kehitysyhteistyon-uusimmat-rahoituspaatokset/-/asset_publisher/5mDkc1Hn9MUP/ahaKytInterventionType/id/1169979


Ulkoministeriö
Utrikesministeriet
Merikasarmi, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 16001
kirjaamo.um@formin.fi

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
Tansanian yksityismetsätalousohjelma II
Kuvaus
Yksityismetsätalouden ohjelma pyrkii tukemaan pienviljelijöitä ja pieniä ja keskisuuria paikallisia yrityksiä, jotta metsätalous Tansanian eteläisillä ylänkömailla toisi paikallisille tuloja. Hanke on jatkoa aiemmalle vaiheelle (2014-2018), jossa pilotoitiin laajasti erilaisia viljely- ja tukimenetelmiä. Tavoitteena on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yksityismetsätalous. Hankkeen tulostavoitteena on saada ihmisille töitä metsänviljelystä, lisätä pienten ja keskisuurten yritysten kapasiteettia ja tuotekehitystä. Tansaniassa vastuuorganisaatio on luonnonvara- ja turismiministeriö (Ministry of Natural Resources and Tourism). Suomen rahoitus hankkeelle on 9,4 miljoonaa euroa vuosille 2019-2022.

Rahoituspäätös  27.06.2018
9 400 000 €

Kohdemaa
Tansania

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet
Kaupan kehittäminen
Toimiala
Metsätalouden kehittäminen 50%
Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 40%
Metsäpolitiikka ja -hallinto 10%
Tuen tyyppi
Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava
Muut toteuttajat

Ota yhteyttä
ali-20

Rahoituskohteen numero
28235874

Tunnus
UHA2017-004035

Sivua muokattu
05.07.2018

https://um.fi/rahoituskohteet-toimialat/-/asset_publisher/ghmkhcSfbCsD/ahaKytInterventionType/id/2532668https://um.fi/rahoituskohteet-toimialat


https://um.fi/kehitysyhteistyon-uusimmat-rahoituspaatokset

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
Maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan viisi miljoonaa euroa ...
« Vastaus #4026 : 11.02.2019, 09:36:42 »
Vuonna 2018 rahoitetut hankkeet ja järjestöt
Hartolan ryhmäkoti ry, Silta – vapaaehtoistukea maahanmuuttajanuorille -hanke, 45 000 euroa
Kainuun Nuotta ry, Tule vastaan! Nuorten maahanmuuttajien itsenäistymisen tukeminen digitalisaatiota hyödyntäen -hanke, 65 000 euroa
Kalliolan setlementti ry, Salon mentoriverkosto -hanke, 60 000 euroa
Kirkkopalvelut ry, Tuu mukaan! -hanke, 83 000 euroa
Kotka-Kymin seurakunta, Kaveriksi minulle – ystävä- ja tukiperhetoiminnan mentorointiohjelma -hanke, 55 000 euroa
Kuopion Setlementti Puijola ry, Sidekick – Maahanmuuttajanuorten ystävätoiminta -hanke, 70 000 euroa
Pelastakaa Lapset ry, Tukiperhe kotouttaa – nuoren kanssa kohti aikuisuutta -hanke, 92 000 euroa
Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri, Tukea ja osallisuutta -hanke, 40 000 euroa
Suomen Setlementtiliitto ry, Kotipolku – alueellinen nuorten kotouttamisen hanke Joensuussa ja Jyväskylässä, 90 000 euroa

https://kotouttaminen.fi/rahoitetut-hankkeet-2018
Valtionavustus valtakunnallisille järjestöille kotoutumista tukevaan työhön 2017

Rahoitettavat hankkeet ja järjestöt
Liikkukaa ry – Sports for All ry, Kolmospesältä kotoutumaan 2 -hanke, 90 000 €
Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry, Käytännön tietoa, taitoa ja työtä maahanmuuttajille Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistykset maahanmuuttajien kotoutumisen tukena maaseutukunnissa, 70 000 €
Mannerheimin lastensuojeluliitto ry, MLL:n lapsi- ja perhetoiminta kotoutumisen tukena, 60 000 €
Marttaliitto ry, Parasta yhdessä – ruokaa, käden taitoja ja luontoelämyksiä Marttojen kanssa, 35 000 €
Moniheli ry, Verkko-vertaistukea kotoutumiseen, 86 000 €
Sateenvarjo ry, Osaksi suomalaista ja kansalaisyhteiskuntaa, 70 000 €
Suomen Kylätoimikunta ry, Koko kylä kotouttaa, 70 000 €
Suomen Setlementtiliitto ry, Vertaisalku: kotoutumista tukevien käytäntöjen ja toimintamallien levittäminen, 71 000 €
Suomen somalialaisten liitto ry, Valmiina töihin, 53 000 €
Väestöliitto ry, Tasa-arvo, terveys, ja turvallisuus: läheissuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä ja terveystietoa pakolaistaustaisille kotoutujille vertaisryhmämenetelmän avulla (TATU), 80 000 €


https://kotouttaminen.fi/rahoitetut-hankkeet-2017
Valtionavustus valtakunnallisille järjestöille kotoutumista tukevaan työhön 2016

Rahoitettavat hankkeet ja järjestöt
Mångkulturell folkhälsa, Folkhälsan rf, 50 000 euroa
Pakolaisyhteisöjen oman osaamisen tunnustaminen kotoutumistyössä, Kesälukioseura ry, 70 000 euroa
Kolmospesältä kotoutumaan  - kolmannen sektorin maahanmuuttajaosaajat turvapaikanhakijoiden tukena, Liikkukaa ry – Sports for All, 80 000 euroa
Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistysten vapaaehtoistoiminnan koordinointi maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi, Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry, 85 000 euroa
Lapsiperheiden kotoutumistuki, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry, 80 000 euroa
Vertaistuella onnistuneeseen kotoutumiseen, Moniheli ry, 85 000 euroa
Maahanmuuttajanuorten kouluttaminen vapaaehtoisvoimin, Resalat Islamilainen yhdyskunta, 71 000 euroa
Koko kylä kotouttaa, Suomen Kylätoiminta ry, 73 000 euroa
Paikallinen vaikuttavuus, Suomen monikulttuurikeskukset ry, 85 000
Tasa-arvo, terveys, ja turvallisuus: läheissuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä ja terveystietoa pakolaistaustaisille kotoutujille, Väestöliitto ry, 85 000 euroa
Kotouttavaa kerhotoiminta pakolaislapsille ja nuorille, Yhteiset Lapsemme ry, 36 000 euroahttps://kotouttaminen.fi/rahoitetut-hankkeet-2016

PALOMA-koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa pakolaisten mielenterveyden tukemisesta
 25.1.2019 10.17
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ovat tuottaneet laajan videopohjaisen koulutuskokonaisuuden pakolaisten mielenterveydestä ja hyvinvoinnista. PALOMA-koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa työssään pakolaisia kohtaaville sekä opiskelijoille. Koulutus pohjautuu THL:n vuonna 2018 julkaisemaan PALOMA-käsikirjaan.

https://kotouttaminen.fi/etusivu
Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat nyt hakea Sylvia-hankkeen lisätukia
 8.1.2019 9.39
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen lisätukien haku pakolaisia vastaanottaville kunnille on käynnistynyt vuoden alussa. Laskennallisen korvauksen lisäosa sekä bonusraha ovat haettavissa KEHA-keskuksesta 31.3.2019 asti. Hätätapauksia vuonna 2019 vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukea vastaanottoon suoraan Sylvia-hankkeesta 2.12.2019 asti.


Maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan myönnetään viisi miljoonaa euroa
 20.12.2018 10.22
Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat myöntäneet viisi miljoonaa euroa viidelle kunnalle maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan. Avustuksella voidaan tukea jo käynnistynyttä ja laajennettavaa osaamiskeskustoimintaa tai vastaavan uuden toiminnan käynnistämistä.

20.12.2018 10.22
UUTINEN
Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat myöntäneet viisi miljoonaa euroa viidelle kunnalle maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan. Avustuksella voidaan tukea jo käynnistynyttä ja laajennettavaa osaamiskeskustoimintaa tai vastaavan uuden toiminnan käynnistämistä.

Rahoitusta myönnettiin seuraavasti:

Helsinki 1 420 000 euroa
Tampere 830 000 euroa
Turku 930 000 euroa
Vantaa 970 000 euroa
Espoo 850 000 euroa
Lisätietoja:

Lue koko työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 20.12.2018 Osaamiskeskukset vauhdittavat maahanmuuttajien polkuja koulutukseen ja työhön

https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttajien-osaamiskeskustoimintaan-myonnetaan-viisi-miljoonaa-euroa

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
Kotouttamisen SIB -rahasto 10 miljoonaa euroa ...
« Vastaus #4027 : 11.02.2019, 09:52:38 »
Kotouttamisen SIB -rahaston suurin sijoittaja on Euroopan investointirahasto 10 miljoonalla eurolla. Epiquksen mukaan rahastossa on mukana useita institutionaalisia ja yksityisiä sijoittajia, kuten S-ryhmä, Tradeka, Suomen ortodoksinen kirkko sekä yksityissijoittajat Tom Tukiainen ja Erkki Turanlahti. Myös Sitra on yksi rahaston sijoittajista.

TEM julkisti Kotouttamisen SIB -hankkeen viime vuoden kesäkuussa.

Lisätietoja: Jussi Nykänen, partneri, Epiqus Oy, puh. 040 8408 8001

Sitra on tuonut vaikuttavuusinvestoimisen mallin Suomeen ja toimii neuvonantajana ensimmäisissä SIB-hankkeissa. Tulosperusteisessa rahoitussopimuksessa (Social Impact Bond, SIB) määritellään tarkat tulostavoitteet sekä tavoitellulle hyvinvoinnille että taloudelliselle tulokselle. Toteutumista mitataan ja julkinen sektori maksaa vain tavoitteiden mukaisista tuloksista.

Lue lisää:
TEM: Maahanmuuttajien kotouttamisen SIB -hanke
Epiqus Oy
Sitran uutinen (2.6.2017): Euroopan suurin SIB liikkeelle Suomessa
Sitran artikkeli (3.1.2017): Mallinnus kristallisoi SIB-hankkeen tavoitteet

https://www.sitra.fi/uutiset/kotouttamisen-sib-rahasto-kerasi-sijoittajilta-142-milj-euroa/


Mikä SIB?
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on tuonut Social Impact Bond -mallin Suomeen osana vaikuttavuusinvestoimista. SIB-hankkeessa määritellään tarkat tulostavoitteet sekä tavoitellulle hyvinvoinnille että taloudelliselle tulokselle. Tavoitteiden toteutumista mitataan säännöllisesti, ja julkinen sektori maksaa vain saavutetuista tuloksista – tässä hankkeessa siitä, että maahanmuuttaja työllistyy.

https://tem.fi/koto-sib

Kotouttamisen SIB -hankkeen tavoitteena on työllistää 2 500 maahanmuuttajaa seuraavan kolmen vuoden aikana.


Euroopan suurin vaikuttavuusinvestointirahasto Kotouttamisen SIB (Epiqus Kotouttaminen I Ky) keräsi sijoittajilta 14,2 miljoonaa euroa, kertoo rahastoa ja siihen liittyvää hanketta hallinnoiva Epiqus Oy lehdistötiedotteessaan. Rahasto suljettiin kolmannen rahoituskierroksen jälkeen. Uusiin sijoittajiin lukeutuvat Espoon kaupunki ja perheyhtiö Sewatek Oy.

Rahastoon liittyvän hankkeen tavoitteena on kouluttaa ja työllistää 2 500 maahanmuuttajaa nopeassa aikataulussa kolmen vuoden aikana. Tiedotteessa kerrotaan, että tällä hetkellä mukana on noin 500 maahanmuuttajaa ja pakolaista, joista lähes 150 on löytänyt töitä. Kokeilun tilaajana toimii työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).


https://www.sitra.fi/uutiset/kotouttamisen-sib-rahasto-kerasi-sijoittajilta-142-milj-euroa/pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
RUOTSIN DEMARIEN NUORISOJÄRJESTÖN HALLITUS ( kuva ) ....
« Vastaus #4028 : 11.02.2019, 13:23:42 »
RUOTSIN DEMARIEN NUORISOJÄRJESTÖN HALLITUS
Efter att SSU i Hylte valt ny styrelse publicerade de en bild på sociala medier som möttes av en hatstorm. Med på bilden är även distriktsordförande Aida Birinxhiku och längst fram i mitten, SSU Hallands kassör och valledare, Anton Karlsson. Foto: Privat

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/bild-pa-ssu-hyltes-nya-styrelse-mottes-av-hatstorm


Bild på SSU Hyltes nya styrelse möttes av hatstorm
Publicerad 3 juni 2018
Efter att SSU i Hylte valt ny styrelse publicerade de en bild på sociala medier. Ett dygn senare togs bilden bort efter alltför många hatiska, rasistiska kommentarer.
– Det var en helt oskyldig bild men i kommentarerna uttrycktes alltifrån sexuella anspelningar till hets mot folkgrupp, säger Anton Karlsson, kassör och valledare för SSU Halland, som själv medverkar på bilden.

Bilden publicerades på SSU Hallands facebooksida under fredagen. Men under lördagen fick bilden stor spridning efter att ett flertal personer delat bilden vidare. 

– Den spred sig vidare i olika grupper och vi fick 7 000 besök på vår sida. Jag försökte ha koll på kommentarerna men till slut bestämde vi oss för att ta bort bilden, säger Anton Karlsson.

Ska polisanmäla
Något annat val än att ta bort bilden fanns inte, enligt Anton Karlsson, eftersom kommentarsfältet översvämmades av rasistiska kommentarer och personangrepp.

– Vi känner väl att vi tog ett steg tillbaka för att skydda dem på bilden. Men vi kommer driva det här vidare och polisanmäla, säger han.

Hur känns det nu?

– Det känns hemskt att bilden sprids i grupper som bara har som uppsåt att trycka ner och förtala. Påhopp som dessa bidrar till att jag och de andra på den här bilden inte vill synas offentligt och på så sätt missa chansen att vara med och påverka. Det blir en inskränkning av demokratin, säger Anton Karlsson.

Var ni beredda på det här?

– Nej, att sådana här människor skulle få syn på bilden och dela den vidare kunde vi inte föreställa oss. Det här är en bild på ungdomar som vill starta en politisk grupp. Jag ser ingen anledning till varför medelålders män ska dela vidare, hata och säga att vi är den misslyckade framtiden i Sverige.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/bild-pa-ssu-hyltes-nya-styrelse-mottes-av-hatstorm


Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_socialdemokratiska_ungdomsf%C3%B6rbund
Veckans bild: SSU:s styrelse i Hylte
AV SVERIGEEUROPAVÄRLDEN PÅ 3 JUNI, 2018
https://sverigeeuropavarlden.com/2018/06/03/veckans-bild-ssus-styrelse-i-hylte/

Kauko-Aatos

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 398
 • Liked: 1379
 • Häiriöitä taustajärjestelmässä.
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #4029 : 11.02.2019, 14:43:36 »
Demarien nuorisojärjestön hallitushan on kuin sadusta: Lumikki, kääpiö ja seitsemän pientä neekeripoikaa.
Olen eri mieltä mielipiteitteni kanssa.

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Pohjois-Karjalan hankintatoimi : Sosiaalisen asumisen palvelut: Tukiasuminen, Siun sote
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-002989
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 030-068215
I kohta: Hankintaviranomainen
OikeusperustaDirektiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)Ilmoitus tehdystä sopimuksestaI.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:   Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   0242746-2
Postiosoite:   Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, PL 11
Postinumero:   80101
Postitoimipaikka:   Joensuu
Maa:   Suomi
Yhteyshenkilö:   Mari Halonen
Puhelin:   +358 133370366
Sähköpostiosoite:   hankinta@JNS.fi
NUTS-koodi:   Joensuu (K167)
Pääasiallinen osoite: (URL)   http://www.joensuu.fi/hankintatoimi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)
Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:   Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2732095-2
Postitoimipaikka:   Joensuu
Maa:   Suomi
Sähköpostiosoite:   hankinta@JNS.fi
NUTS-koodi:   Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Pääasiallinen osoite: (URL)   http://www.siunsote.fi/
I.2) YhteishankintaSopimukseen sisältyy yhteishankintaaSopimuksen tekee yhteishankintayksikköI.4) Hankintaviranomaisen tyyppiAlue- tai paikallistason virasto/laitosI.5) Pääasiallinen toimialaYleinen julkishallinto
II kohta: Kohde
II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi: Sosiaalisen asumisen palvelut: Tukiasuminen, Siun sote II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)II.1.3) Sopimuksen tyyppiPalvelutII.1.4) Lyhyt kuvaus:
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Siun soten tukiasumisen palvelut sopimuskaudelle 1.6.2018 - 31.5.2019 + yhden (1) vuoden + kahden (2) vuoden optiomahdollisuudet. Rääkkylän kunnan asukkaat tulevat sopimuksen piiriin 1.1.2021 alkaen, mikäli tämän sopimuksen optio otetaan käyttöön. Tohmajärven kunnan asukkaat tulevat sopimuksen piiriin 1.1.2020 alkaen, mikäli tämän sopimuksen optio otetaan käyttöön, ja ellei mahdollista optiota Tohmajärven sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisulkoistuksesta oteta käyttöön.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvoArvo ilman alv:tä: 72000000.00 EUR
II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Vanhat asiakkaat Osa nro:1II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Siun soten tukiasumisen palveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.6.2018 - 31.5.2019 + yhden (1) vuoden + kahden (2) vuoden optiomahdollisuudet. Hankinnan kohteena osassa 1 (kohderyhmässä 1) on tukiasumisen palvelut VANHOILLE ASIAKKAILLE. 'Vanha asiakas' tarkoittaa sellaista Siun soten alueen asiakasta, joka on Siun soten tukiasumien palveluissa ja jonka toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen asumispalvelun maksusitoumus (asiakaskohtainen sopimus) päättyy 31.5.2018 tai myöhemmin. Myös tällaiset asiakkaat eli vanhat asiakkaat tulevat tämän hankinnan piiriin aikaisintaan 1.6.2018 alkaen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:
Sopimus jatkuu 1 + 2 vuodella ajalle 1.6.2019 - 31.5.2020 sekä 1.6.2020 - 31.5.2022, ellei sopimusta irtisanota sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä.

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Uudet asiakkaat Osa nro:2II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Siun soten tukiasumisen palveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.6.2018 - 31.5.2019 + yhden (1) vuoden + kahden (2) vuoden optiomahdollisuudet. Hankinnan kohteena osassa 2 (kohderyhmässä 2) on tukiasumisen palvelut UUSILLE ASIAKKAILLE. 'Uusi asiakas' tarkoittaa asiakasta, jolle on tarve järjestää tukiasumisen palvelu 1.6.2018 alkaen ja joka ei ole Siun soten tukiasumisen palveluissa 31.5.2018. Uusille asiakkaille järjestetään tukiasumisen palvelu asiakaslähtöisen asumisen prosessin kautta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:
Sopimus jatkuu 1 + 2 vuodella ajalle 1.6.2019 - 31.5.2020 sekä 1.6.2020 - 31.5.2022, ellei sopimusta irtisanota sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä.

IV kohta: Menettely
IV.1) Kuvaus
IV.1.1) Menettelyn luonne
Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystäIV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
Hankintamalli on usean palveluntuottajan puitejärjestely, johon hyväksytään mukaan kaikki hyväksytyn tarjouksen tehneet, soveltuvuusvaatimukset täyttävät palveluntuottajat, joiden tarjoama palvelu täyttää sille asetetut vähimmäisvaatimukset.

IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisuIlmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 035-077029
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:1Nimi: Vanhat asiakkaat
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:30.4.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   13
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   19116193
Postiosoite:   Kauppakatu 35, 3. krs
Postinumero:   80100
Postitoimipaikka:   JOENSUU
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Joensuu (K167)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Hoivayksikkö Honkakoti Ky
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   FI20389463
Postiosoite:   Rekivaarantie 57
Postinumero:   82200
Postitoimipaikka:   HAMMASLAHTI
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Joensuu (K167)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   72000000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:2Nimi: Uudet asiakkaat
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:30.4.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   40
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   19116193
Postiosoite:   Kauppakatu 35, 3. krs
Postinumero:   80100
Postitoimipaikka:   JOENSUU
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Joensuu (K167)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Hoivayksikkö Honkakoti Ky
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   FI20389463
Postiosoite:   Rekivaarantie 57
Postinumero:   82200
Postitoimipaikka:   HAMMASLAHTI
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Joensuu (K167)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   72000000.00 EUR
VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.3) Lisätiedot:
Suuren toimittajamäärän vuoksi ilmoitukseen on kirjattu vain kaksi toimittajaa. Kaikki valitut toimittajat ovat näkyvissä hankintapäätöksessä, joka löytyy seraavasta linkistä: http://hankintakalenteri.fi/Hankintapaatos/Hankintapaatos/42731

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:   Markkinaoikeus
Postiosoite:   Radanrakentajantie 5
Postinumero:   00520
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
Puhelin:   +358 295643300
Sähköpostiosoite:   markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:   +358 295643314
Internet-osoite   http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:8.2.2019

«« Takaisin

Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto, p. 010 60 6000
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-002989pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
SK Radio: Tentissä demarinaisten pj. Tytti Tuppurainen: ”Pakolaiskiintiö pitää nostaa kymmeneen tuhanteen”
Toimittaja Ervasti tentissä selvitetään demareiden puheenjohtajakuviota, EU:n tulevaisuutta ja pakolaistilanteen ratkaisua.
PODCAST TENTTI 18.11.2016 17:44

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/podcast/sk-radio-tentissa-demarinaisten-pj-tytti-tuppurainen-pakolaiskiintio-pitaa-nostaa-kymmeneen-tuhanteen/

Toimittaja: Pekka Ervasti

Kesto: 15 min 9 s

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
USA:n laivasto luopui Horneteista ( 8.2.2019 ) ...
« Vastaus #4032 : 12.02.2019, 00:18:07 »
USA:n laivasto luopui Horneteista, samalla loppui koneiden kehittäminen – Suomessa hävittäjät lentävät silti vielä yli vuosikymmenen
Valintavaiheen suomalaisarviot Hornetin ja F-16:n tulevaisuuden näkymistä menivät täysin pieleen.
KOTIMAA 8.2.2019 15:10
JYRI RAIVIO

YHDYSVALTAIN laivasto juhlisti 1. helmikuuta koruttomassa seremoniassa viimeisten McDonnell Douglas F/A-18 Hornet-koneidensa poistamista operatiivisesta käytöstä. Tilaisuus pidettiin laivaston lentotukikohdassa Virginia Beachissa.

Kolme Hornetia lensi tukikohdan yli sattuvasti juuri auringonlaskun aikaan ja yksikön komentaja piti puheen. Hän kertoi Hornetin tulleen laivaston käyttöön 1984 ja hoitaneen tehtävänsä ”ylpeydellä” lentotukialuksilta ympäri maailmaa.

Konetta käytetään yhä merijalkaväessä ja laivaston tukiyksiköissä, mutta operatiivinen käyttö laivastossa on nyt ohi.

Samalla on ohi Hornetien kehitystyö. Loput laivaston käytössä olleista koneista siirretään merijalkaväelle, mutta aktiivista kehitys- ja päivittämistyötä ei enää tehdä.

Lue lisää

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/usan-laivasto-luopui-horneteista-samalla-loppui-koneiden-kehittaminen-suomessa-havittajat-lentavat-silti-viela-yli-vuosikymmenen/


https://www.flightglobal.com/news/articles/pictures-us-navy-retires-last-of-legacy-fa-18-horn-455574/


td

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 1 327
 • Liked: 1339
 • Hiljainen enemmistö. Emme kadu tehokkaasti.
Vs: USA:n laivasto luopui Horneteista ( 8.2.2019 ) ...
« Vastaus #4033 : 12.02.2019, 00:31:18 »
USA:n laivasto luopui Horneteista, samalla loppui koneiden kehittäminen – Suomessa hävittäjät lentävät silti vielä yli vuosikymmenen
Valintavaiheen suomalaisarviot Hornetin ja F-16:n tulevaisuuden näkymistä menivät täysin pieleen.
KOTIMAA 8.2.2019 15:10
JYRI RAIVIO

YHDYSVALTAIN laivasto juhlisti 1. helmikuuta koruttomassa seremoniassa viimeisten McDonnell Douglas F/A-18 Hornet-koneidensa poistamista operatiivisesta käytöstä. Tilaisuus pidettiin laivaston lentotukikohdassa Virginia Beachissa.

Kolme Hornetia lensi tukikohdan yli sattuvasti juuri auringonlaskun aikaan ja yksikön komentaja piti puheen. Hän kertoi Hornetin tulleen laivaston käyttöön 1984 ja hoitaneen tehtävänsä ”ylpeydellä” lentotukialuksilta ympäri maailmaa.

Konetta käytetään yhä merijalkaväessä ja laivaston tukiyksiköissä, mutta operatiivinen käyttö laivastossa on nyt ohi.

Samalla on ohi Hornetien kehitystyö. Loput laivaston käytössä olleista koneista siirretään merijalkaväelle, mutta aktiivista kehitys- ja päivittämistyötä ei enää tehdä.

Lue lisää

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/usan-laivasto-luopui-horneteista-samalla-loppui-koneiden-kehittaminen-suomessa-havittajat-lentavat-silti-viela-yli-vuosikymmenen/


https://www.flightglobal.com/news/articles/pictures-us-navy-retires-last-of-legacy-fa-18-horn-455574/

Eiköhän noilla lennetä vielä ainakin seuraavat 15v. Suomen olosuhteisiin oli järkevä valinta F16 sijaan, toisin kuin SK uskoo
Lainaus
Valintavaiheen suomalaisarviot Hornetin ja F-16:n tulevaisuuden näkymistä menivät täysin pieleen.
.
Suomi on hyvä maa. Se on paras meille suomalaisille. Se on puolustamisen arvoinen maa ja sen ainoa puolustaja on Suomen oma kansa. -Adolf Erik Ehrnrooth #kivapuhe 1939-

ÄmTeeAa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 598
 • Liked: 2204
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #4034 : 12.02.2019, 01:10:13 »
Lehtimies yrittää nähdäkseni värittää juttua joksikin, mitä se ei ole.

En oikein usko, että Hornetit ovat olleet Suomelle huono valinta ollenkaan. Hornetit ovat tosiaan lopetettu USN:ssä, mutta sen korvaaja on Super Hornet. Näyttää samalta, mutta se on n. 30 - 40 % isompi. Siihen on korjattu joitain Hornetin ongelmia, joista tärkein lienee (laivaston toiminnan kannalta) polttoaineen määrä.

F-16:n kanssa on pari juttua, miksi se on heikompi täällä. Taustalla on tietysti vielä sellainen juttu, että F-16 olisi ilmeisesti myyty ilman keskipitkän kantaman AIM-120 ohjusta, kun taas Hornetin mukana ne tulivat. Hornetissa oli käsittääkseni myös parempi tutka, ihan ottaen huomion koneen roolin laivastossa sekä esimerkiksi tukialusryhmän puolustustehtävän, joka vaatii tutkalta enemmän. Mitä kauempaa vastustajan näkee, sitä parempi. Ja tuo keskipitkän kantaman ohjus ei muuten ole mikään pikkujuttu.

Arvioivat PV:llä väärin USA:n ajattelun lähtökohdat. PV ajatteli tilannetta omasta näkökulmastaan, että näillä parametreillä Hornet todennäköisesti jyllää, ja F-16 taas ei. Meni parissa kohdassa pieleen, sillä esimerkiksi polttoaineen kulutuksen kannalta yksi moottori on parempi kuin kaksi. Suomessa tuolla ei nyt niin ole merkitystä maan koon vuoksi, mutta USA:ssa on, heillä on enemmän lentotunteja ja pidempiä matkoja. Hornetin toimintasäde on lyhyempi kuin F-16:a - tämä siksi, että Hornetin rungossa on enemmän ilmanvastusta. Vaikka F/A-18 nousee kolikolta ilmaan ja laskeutuu tenniskentälle, tällä ei USA:n Ilmavoimissa ole kuitenkaan niin paljoa merkitystä. USA:n strategiana on ollut isommat lentotukikohdat kauempana konfliktialueelta, ja nämä tukikohdat ovat hyvin puolustettuja. Sinne mahtuu sileätä kiitotietä missä rullailla ja ilmajarrutella. Ei tartte erikoisvahvisteisia laskutelineitä, eikä huolehtia suuremman rasituksen aiheuttamista metallin väsymismurtumista.

En pidä itse tuota mitenkään huonona juttuna, kertoo vaan siitä, että PV teki sen hetkisen tiedon perusteella valintansa. Hornet ei ole ollut huono kone niin pitkälle kun olen itse käsittänyt. Vääjäämättä tilanne menee vertailuksi Norjan kanssa, ja Norjassa on nimenomaan noita isoja NATO:n tukikohtia. Suomessa ei ole, ja lähdetään liikkeelle hajauttamisesta. Silloin taas Hornet jyllää. Lisäksi ei kannata unohtaa, mitä muuta Hornetin mukana tuli. Modernit ohjukset ja signaalinkäsittelyt, ja nämä eivät ole menossa mihinkään. Ei se ole pelkästään lentokone, vaan kaikki muukin siinä ympärillä.

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
Uudenaikaien hävittäjä maksaa painonsa kullassa
Suomen Sotilas | 11.07.2012 | Artikkeli
http://www.suomensotilas.fi/uudenaikaien-havittaja-maksaa-painonsa-kullassa/Lentotuntihinta

Modernin hävittäjän lentotuntihinta vaihtelee noin 15 000-30 000 dollaria/tunti ja huoltoa vaaditaan noin 20-35 tuntia lentotuntia kohti.
Ensimmäisen sukupolven hävittäjät ohjattiin taisteluun radioitse maakomentokeskuksesta maatutkien sekä aistihavaintojärjestelmien tietojen perusteella. Toisen sukupolven hävittäjät saattoivat lähestyä maalia automaattisesti sekä omien tutkiensa avulla että maasta ohjattuna. Kolmannen sukupolven hävittäjät pystyivät toimimaan useamman maakomentokeskuksen sekä tutkavalvontakoneiden kanssa. Neljäs sukupolvi laajensi näitä mahdollisuuksia entisestään monikanavaisten tutkiensa ja ryhmän sisäisen dataliikenteen ansiosta. Viidennen sukupolven hävittäjissä pyritään useiden eri järjestelmien informaation tarjoamaan ylivertaiseen tilannekuvaan datafuusion avulla. Hävittäjästä on tullut osa maassa ja ilmassa toimivaa hajautettua järjestelmää, joka vastaa maalien havaitsemisesta, seuraamisesta ja tuhoamisesta.

Samalla kohoavat myös hankinta- ja käyttökustannukset. Suunnitteluajat pidentyvät. Ensimmäisen sukupolven F-86 Sabre maksoi 0,22 miljoonaa dollaria vuonna 1950. Toisen sukupolven F-104 Starfighter maksoi kahdeksan vuotta myöhemmin 1,4 miljoonaa dollaria. Kolmannen sukupolven F-4 Phantom II maksoi vuonna 1962 jo 2,2 miljoonaa. Vuonna 1968 F-111 maksoi 5,9 miljoonaa dollaria. Kymmenen vuotta myöhemmin neljännen sukupolven F-15A:n hintalapussa luki jo 20 miljoonaa dollaria. Vuonna 1990 F-15E:llä oli hintaa jo 40 miljoonaa dollaria, F-16C/D:llä 25 miljoonaa ja F/A-18C/D Hornetilla 30 miljoonaa. Kuusitoista vuotta myöhemmin, vuonna 2006, 4.5 sukupolven Rafale C maksoi jo 135,8 miljoonaa dollaria, JAS-39C Gripen 76,07 miljoonaa, F/A-18E Super Hornet 95,3 miljoonaa dollaria ja Eurofighter Typhoon 141,9 miljoonaa dollaria. Samana vuonna uusi viidennen sukupolven F-22A Raptor kustansi 338,8 miljoonaa dollaria! Kyseiset hinnat ovat koko hävittäjäohjelman yksikköhintoja, joita ei tule sekoittaa alhaisempiin yksikköhankintahintoihin, jotka eivät sisällä kaikkia suunnittelu- ja tuotekehityskustannuksia. Hinnoissa on huomioitava myös rahan arvon muutos.

Hävittäjän hinta korreloi sen tyhjäpainon kanssa: vuonna 2006 länsimaissa hävittäjät maksoivat 5 303-24 472 dollaria per kilo kaviaarin hinnan ollessa 6 000 dollaria kilolta ja kullan kilohinta 18 700 dollaria. Esimerkiksi Ruotsissa raskaahkon Viggen-hävittäjän seuraajasta, JAS-39 Gripenistä tehtiin tästä syystä huomattavasti kevyempi. Valmistajamaiden varallisuuserot huomioon ottavalla BKT-mittarilla mitattuna yksi hävittäjä maksoi 1 866-4 228 kansalaisen vuotuisen BKT:n verran.

Lentotuntihinta

Modernin hävittäjän lentotuntihinta vaihtelee noin 15 000-30 000 dollaria/tunti ja huoltoa vaaditaan noin 20-35 tuntia lentotuntia kohti. Miltei kaikkien hävittäjäkoneen alijärjestelmien käyttöaika on rajallinen: jokaiseen Hornet-hävittäjään vaihdetaan sen elinkaaren aikana useammat suihkumoottorit sekä muiden alijärjestelmien nopeasti kuluvat osat. Lisäksi aseistuksella on rajallinen takuuvarastointiaika, ja sen lentokäytössä on rajoituksia sekä käyttöajan että nousu- ja laskeutumissyklien määrän suhteen. Aktiivipalveluksessa olevan hävittäjälentäjän on lennettävä vuodessa vähintään 100 tuntia koulutustasonsa säilyttämiseksi.

Hävittäjäkalustoa myös päivitetään ja modernisoidaan sen elinkaaren aikana: esimerkiksi suomalaisten Hornet-kaluston kokonaishinta on yli kaksinkertaistunut MLU1- ja MLU2-päivitysten myötä alkuperäisiin hankintakustannuksiin verrattuna. Tästä kaikesta johtuen Ilmavoimat on sekä kalustohankinnoiltaan, ylläpitokustannuksiltaan että koulutusmenoiltaan kallein puolustushaara.

Hävittäjien suunnitteluajat länsimaissa ovat myös kasvaneet huolestuttavasti, mikä näkyy myös hankintahinnoissa. Jos suunnitteluajaksi lasketaan aika ohjelman käynnistämisestä tuotantosarjan hävittäjien palveluskäytön aloittamiseen saakka, ensimmäisessä sukupolvessa puhuttiin vuodesta, toisessa muutamista vuosista, kolmannessa viidestä kymmeneen vuodesta ja neljännessä yli vuosikymmenestä. Viidennen sukupolven hävittäjän suunnittelusykliksi näyttää muodostuvan länsimaissa noin 20-25 vuotta!

Ja kauppa käy!

Uusien monitoimihävittäjien valmistajakohtaiset vientitoimitukset 2008–2015 solmittujen ja loppusuoralla olevien sopimusten mukaan konemääräisessä järjestyksessä ovat seuraavat: 280 Sukhoin Su-35- ja Su-27-evoluutiota (arvoltaan 12,73 miljardia dollaria), 223 Lockheed Martinin F-16- ja F-35-konetta (15,65 miljardia), 179 Chengdun J-7-, JF-17-, J-10- ja FC-1-hävittäjää (3,37 miljardia), 101 Boeingin F/A-18 Super Hornet ja F-15-evoluutiota (13,31 miljardia), 95 Eurofighter Typhoonia (10,32 miljardia), 89 RSK MiG:n MiG-29-evoluutiota ja MiG-35 (3,81 miljardia), 49 SAABin Gripeniä (3,94 miljardia) ja 6 Dassaultin Rafalea arvoltaan 765 miljoonaa dollaria. Kokonaistoimitukset 2008–2015 ovat siis 1 068 hävittäjää yhteisarvoltaan 65,96 miljardia dollaria. Eri valmistajien konemääriä ja hintoja vertailemalla huomaa, että yksikköhinnoissa on aikamoisia eroja!

Pidemmän aikavälin asiantuntija-arvioiden mukaisesti ”4 ja risat” -sukupolven monitoimihävittäjien myynti jatkunee noin vuoteen 2025 asti, minkä jälkeen ainoat vaihtoehdot modernien monitoimihävittäjien hankinnassa ovat venäläinen Sukhoi PAK-FA ja amerikkalainen F-35, koska muut vaihtoehdot tulevat markkinoille vasta myöhemmin. Kiinalainen FC-20 lienee tuolloin jo myös myynnissä ulkomaisille asiakkaille, samoin saattaa olla kaupan intialaisen PAK-FA-version jatkokehitelmä. Jos amerikkalaisen F-22:n valmistus aloitetaan uudestaan, sitä tarjottaneen noin 250 miljoonan dollarin kappalehintaan vain Yhdysvaltain lähimmille (ja vauraimmille) liittolaisille. F-35:n valmistus päättynee noin vuonna 2050 ja PAK-FA:n arviolta vuonna 2055. Vuosina 2050–2100 Yhdysvallat ja Venäjä keskittyvät jo valmistetun kaluston asteittaiseen modernisointiin. Noin vuonna 2100 tapahtuu Yhdysvaltain ja Venäjän johdolla siirtyminen 6. sukupolven miehittämättömiin monitoimihävittäjiin 5. sukupolven miehitetyn kaluston lentotuntiresurssien ehtyessä… jos nyt niin kauas on järkevää ennustella yhtään mitään.


http://www.suomensotilas.fi/uudenaikaien-havittaja-maksaa-painonsa-kullassa/

© 2018 Suomen Sotilas.....(...........tämä siis 11.07.2012.............)
Next Generation – Saab JAS 39 E/F Gripen
Suomen Sotilas | 21.02.2014 | Artikkeli
https://www.suomensotilas.fi/next-generation-saab-jas-39-ef-gripen/Gripenin lentotuntihinta on ennätyksellisen alhainen – vain 4 700 dollaria. Muiden nykyaikaisten länsimaisten hävittäjien lentotuntihinnat ovat 7 000- 21 000 dollaria. Gripenin edullisuustavoite siis saavutettiin varsin näyttävästi: lähimmän kilpailijan koneen hankintahinta oli tuntuvasti kalliimpi, ja se oli lähes puolitoista kertaa kalliimpi käyttää!Kenttäkelpoista ja kustannustehokasta Gripen suunniteltiin alun perin toimimaan karuissa hajasijoitusolosuhteissa, se pystyy toimimaan 800 metrin pituiselta jäiseltä tai märältä kiitoradalta. Yhden teknikon ja viiden miehen huoltoryhmä pystyy aseistamaan, tankkaamaan ja tarkistamaan Gripenin 10 minuutissa. Gripeneillä on lennetty jo yli 100 000 tuntia palveluskäytössä, joten sen vikaantuminen ja korjaustarve ovat hyvin tiedossa. Keskimääräinen vikaantumissväli (MTBF) on 7,6 tuntia ja korjausaika (MTTR) 2,5 tuntia. Kumpikin luku on kunnioitusta herättävä.

Ympärivuorokautisessa toiminnassa 48 tunnin syklistä voidaan lentää jopa 38 tuntia ja käyttää korjauksiin ja huoltoon vain 10 tuntia. Lisäksi Gripenillä on moderneista länsimaisista hävittäjistä kaikkein lyhyin logistinen ”häntä”. Se pärjää varsin vaatimattomalla varaosa- ja käyttömateriaalivalikoimalla, mikä on varsinkin kriisioloissa olennainen etu. Gripenin käyttöaste on siis poikkeuksellisen korkea. Harva hävittäjä lentää niin paljon ja on niin vähän pajalla.JAS-hanke kiteytyi kevyeksi aerodynaamisesti epästabiiliksi yksimoottoriseksi hävittäjäksi, jossa oli canard-etusiivekkeet ja tietokonepohjainen ohjausjärjestelmä. Moottoriksi valittiin suomalaisesta F/A-18C/D Hornetista tutun General Electricin F404-400-ohivirtaussuihkumoottorin ruotsalainen lisenssiversio Volvo-Flygmotor RM12.https://www.suomensotilas.fi/next-generation-saab-jas-39-ef-gripen/

F-18 Super Hornet

IHS Jane's arvioi Super Hornetin lentokustannuksiksi USD 11 000 – 24 000 per tunti, varustuksesta riippuen[37].

Vaikka F/A-18 Super Hornet kantaa vanhemman konetyypin nimeä kyseessä on kuitenkin uutta suunnittelua oleva kone. Myös rungoltaan kone poikkeaa aiemmista F/A-18-koneista eli kyse ei ole ole pelkästään päivityksestä.https://fi.wikipedia.org/wiki/HX-h%C3%A4vitt%C3%A4j%C3%A4hankeIHS Jane's arvioi Rafalen lentokustannuksiksi USD 16 500 lentotuntia kohden[37].


IHS Jane's arvioi Typhoonin lentokustannuksiksi polttoaine, tarvikkeet ja huoltotyöt mukaanluettuna 18 000 dollaria per tunti[37].


IHS Jane's lainaa Australian ilmavoimien arviota, jonka mukaan F-35 A:n lentokustannukset ovat USD 21 000 per lentotunti, ja Yhdysvaltain laivaston arviota, jonka mukaan F-35:n B- ja C-versioiden lentojen hinnaksi tulee USD 31 000 per lentotunti, mutta Jane's huomauttaa, että luotettavan kustannusarvion tekemiseen tarvittavaa tietoa puuttuu vielä[37].Aseteollisuuteen keskittyvän IHS Jane's -julkaisun mukaan polttoaine-, huolto-, korjaus- ja henkilöstökulut mukaanluettuna Saab Gripen on HX-hankkeseen osallistuvista koneista halvin lentotuntia kohden: 4 700 dollaria per tunti (2012 USD)[37].

Lähteet
https://fi.wikipedia.org/wiki/HX-h%C3%A4vitt%C3%A4j%C3%A4hanke

https://www.suomensotilas.fi/next-generation-saab-jas-39-ef-gripen/


Hippo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 286
 • Liked: 470
 • Bailando conmigo
Vs: USA:n laivasto luopui Horneteista ( 8.2.2019 ) ...
« Vastaus #4036 : 12.02.2019, 13:26:40 »
USA:n laivasto luopui Horneteista, samalla loppui koneiden kehittäminen – Suomessa hävittäjät lentävät silti vielä yli vuosikymmenen
Valintavaiheen suomalaisarviot Hornetin ja F-16:n tulevaisuuden näkymistä menivät täysin pieleen.
KOTIMAA 8.2.2019 15:10
JYRI RAIVIO

YHDYSVALTAIN laivasto juhlisti 1. helmikuuta koruttomassa seremoniassa viimeisten McDonnell Douglas F/A-18 Hornet-koneidensa poistamista operatiivisesta käytöstä. Tilaisuus pidettiin laivaston lentotukikohdassa Virginia Beachissa.

Kolme Hornetia lensi tukikohdan yli sattuvasti juuri auringonlaskun aikaan ja yksikön komentaja piti puheen. Hän kertoi Hornetin tulleen laivaston käyttöön 1984 ja hoitaneen tehtävänsä ”ylpeydellä” lentotukialuksilta ympäri maailmaa.

Konetta käytetään yhä merijalkaväessä ja laivaston tukiyksiköissä, mutta operatiivinen käyttö laivastossa on nyt ohi.

Samalla on ohi Hornetien kehitystyö. Loput laivaston käytössä olleista koneista siirretään merijalkaväelle, mutta aktiivista kehitys- ja päivittämistyötä ei enää tehdä.

Lue lisää

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/usan-laivasto-luopui-horneteista-samalla-loppui-koneiden-kehittaminen-suomessa-havittajat-lentavat-silti-viela-yli-vuosikymmenen/


https://www.flightglobal.com/news/articles/pictures-us-navy-retires-last-of-legacy-fa-18-horn-455574/

Siis Hornetin C-mallin käyttö päättyy. Super Hornetit jatkavat edelleen.

JNappula

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 027
 • Liked: 310
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #4037 : 12.02.2019, 13:31:59 »
C/D-mallien Hornetien käyttöhän jatkuu edelleen Yhdysvaltain merijalkaväessä. Eivätkä ne ole ihan hetkeen poistumassa, koska niihin päivitetään mm. uudet Raytheonin valmistamat AESA-tutkat vuosina 2020 - 2022.

https://www.janes.com/article/85782/raytheon-to-upgrade-usmc-hornets-with-new-aesa-radar
"Gun control is like trying to reduce drunk driving by making it tougher for sober people to own cars"

-

47 sekunnin pätkä totuutta joka kaikkien tulisi muistaa:
http://www.youtube.com/watch?v=5eqYdr2iEhM

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Porin kaupungin hankintapalvelut : Perheryhmäkoti, tukiasuminen sekä jälkihuolto / Yksin tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000432
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 007-012830
I kohta: Hankintaviranomainen
OikeusperustaDirektiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)Ilmoitus tehdystä sopimuksestaI.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:   Porin kaupungin hankintapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   0137323-9
Postiosoite:   PL 121
Postinumero:   28101
Postitoimipaikka:   Pori
Maa:   Suomi
Puhelin:   +358 447011220
Sähköpostiosoite:   tarjous@pori.fi
NUTS-koodi:   Pori (K609)
Pääasiallinen osoite: (URL)   https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppiAlue- tai paikallistason viranomainenI.5) Pääasiallinen toimialaYleinen julkishallinto
II kohta: Kohde
II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi: Perheryhmäkoti, tukiasuminen sekä jälkihuolto / Yksin tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)II.1.3) Sopimuksen tyyppiPalvelutII.1.4) Lyhyt kuvaus:
Porin perusturva pyysi sitovaa tarjousta ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden alaikäisten lasten perheryhmäkodin, tukiasumisen sekä jälkihuollon palveluista Porin, Ulvilan ja Merikarvian kuntien tarpeisiin tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Palvelun tarve on enintään 14 paikkainen yksikkö, jossa osa ympärivuorokautisia paikkoja ja osa tukiasumispaikkoja. Tilaaja ei sitoudu ostamaan tiettyä määrää palvelua. Tällä hetkellä Porin kaupungin alueella on 20 alaikäistä (11-17v.) yksin tullutta turvapaikanhakijaa. Tämän hetkisen arvion mukaan myönteisen turvapaikkapäätöksen tulee saamaan 85 % hakijoista. Alueelle sijoittuvien määrä ei ole tiedossa. Kunta ja ELY – keskus sopivat lasten ja nuorten sijoittamisesta yksikköön, kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä sekä toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Hankintaa selvitetty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvoArvo ilman alv:tä: 1500000.00 EUR
II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Tukiasuminen Osa nro:2.II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)II.2.3) Suorituspaikka
Porin seutu (S043)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden alaikäisten lasten tukiasumisen palvelut Porin, Ulvilan ja Merikarvian kuntien tarpeisiin tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Keskeytysilmoitus, Perheryhmäkotipalvelut Osa nro:1.II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)II.2.3) Suorituspaikka
Porin seutu (S043)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden alaikäisten lasten perheryhmäkotipalvelut Porin, Ulvilan ja Merikarvian kuntien tarpeisiin tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Jälkihuolto, sopimus 1 Osa nro:3.1II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)II.2.3) Suorituspaikka
Porin seutu (S043)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden alaikäisten lasten jälkihuollon palvelut Porin, Ulvilan ja Merikarvian kuntien tarpeisiin tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Jälkihuolto, sopimus 2 Osa nro:3.2II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)II.2.3) Suorituspaikka
Porin seutu (S043)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden alaikäisten lasten jälkihuollon palvelut Porin, Ulvilan ja Merikarvian kuntien tarpeisiin tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Jälkihuolto, sopimus 3 Osa nro:3.3II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)II.2.3) Suorituspaikka
Porin seutu (S043)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden alaikäisten lasten jälkihuollon palvelut Porin, Ulvilan ja Merikarvian kuntien tarpeisiin tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Jälkihuolto, sopimus 4 Osa nro:3.4II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)II.2.3) Suorituspaikka
Porin seutu (S043)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden alaikäisten lasten jälkihuollon palvelut Porin, Ulvilan ja Merikarvian kuntien tarpeisiin tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Jälkihuolto, sopimus 5 Osa nro:3.5II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)II.2.3) Suorituspaikka
Porin seutu (S043)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden alaikäisten lasten jälkihuollon palvelut Porin, Ulvilan ja Merikarvian kuntien tarpeisiin tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely
IV.1) Kuvaus
IV.1.1) Menettelyn luonne
Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä
IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisuIlmoituksen numero EUVL:ssä: 2016/S 133-239771
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:1.Nimi: Keskeytysilmoitus, Perheryhmäkotipalvelut
V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdäMuut syyt (menettelyn keskeyttäminen)
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:2.Nimi: Tukiasuminen
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:1.9.2017V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   7
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Metsäkoto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2175818-7
Postiosoite:   Kellahdentie 139
Postinumero:   29570
Postitoimipaikka:   Söörmarkku
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Pori (K609)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   1500000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Sopimus nro:1Osa nro:3.1Nimi: Jälkihuolto, sopimus 1
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:6.9.2017V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   9
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Lehmuskolo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1733473-6
Postiosoite:   Vanhakoivistontie 12
Postinumero:   28360
Postitoimipaikka:   Pori
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Pori (K609)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   1500000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Sopimus nro:2Osa nro:3.2Nimi: Jälkihuolto, sopimus 2
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:6.9.2017V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   9
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Metsäkoto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   21758187
Postiosoite:   Kellahdentie 139
Postinumero:   29570
Postitoimipaikka:   Söörmarkku
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Pori (K609)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   1499998.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Sopimus nro:3Osa nro:3.3Nimi: Jälkihuolto, sopimus 3
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:6.9.2017V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   9
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   0756995-3
Postiosoite:   Iso Roobertinkatu 1 A 6
Postinumero:   00120
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   1500000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Sopimus nro:4Osa nro:3.4Nimi: Jälkihuolto, sopimus 4
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:13.9.2017V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   9
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Familar Oy, ent. MilaPro Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2300134-8
Postiosoite:   c/o Mehiläinen Oy, Paciuksenkatu 27
Postinumero:   00270
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   1500000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Sopimus nro:3Osa nro:3.5Nimi: Jälkihuolto, sopimus 5
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:6.9.2017V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   7
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Satakunnan Asumispalvelut Oy (aputoiminimi) / Pirkanmaan Asumispalvelut Oy (toiminimi)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2553839-2
Postiosoite:   PL 1000
Postinumero:   32701
Postitoimipaikka:   Huittinen
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Huittinen (K102)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   1500001.00 EUR
VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.3) Lisätiedot:
Valittujen Palveluntuottajien kanssa tehdään erilliset sopimukset. Hankinnan kokonaisarvo 1 500 000 euroa jakautuu kaikkien kohderyhmien kesken. Perheryhmäkoti keskeytetetty. Keskeytyksen syy: kilpailutuksen aikana viranomaisohjeistukset ovat muuttuneet oleellisesti sallitusta koosta 14-paikkaisesta yksiköstä enintään seitsemänpaikkaiseen yksikköön.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:   Markkinaoikeus
Postiosoite:   Radanrakentajantie 5
Postinumero:   00520
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
Puhelin:   +358 295643300
Sähköpostiosoite:   markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:   +358 295643314
Internet-osoite   http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:8.1.2019

«« Takaisin

Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto, p. 010 60 6000
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-000432Suomi-Pori: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
2019/S 007-012830
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Palvelut
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:012830-2019:TEXT:FI:HTML#id2-IV.


 5) Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen ryhmätoimintana
Arvo ilman alv:tä: 1463500.00 EUR
Nurmijärven kunta

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Nurmijärven kunta : Sosiaalihuoltolain mukaiset tukipalvelut
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-001002
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 012-025033
I kohta: Hankintaviranomainen
OikeusperustaDirektiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)Ilmoitus tehdystä sopimuksestaI.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:   Nurmijärven kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   9014643-2
Postiosoite:   Keskustie 2 B
Postinumero:   01900
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
Yhteyshenkilö:   hankintapalvelut
Sähköpostiosoite:   hankintapalvelut@nurmijarvi.fi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)   http://www.nurmijarvi.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppiAlue- tai paikallistason virasto/laitosI.5) Pääasiallinen toimialaYleinen julkishallinto
II kohta: Kohde
II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi: Sosiaalihuoltolain mukaiset tukipalvelut Viitenumero:07/02.08.01.02/2018II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)II.1.3) Sopimuksen tyyppiPalvelutII.1.4) Lyhyt kuvaus:
Hankittavilla palveluilla toteutetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 3§:n 1 mom. ja 11§:n ja 17§:n mukaisia sosiaalipalveluja ja niihin sisältyviä tukitoimia ja muita toimia, joilla sosiaalihuollon ammattihenkilöt edistävät ja ylläpitävät yksilön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Hankinnan kohteena ovat seuraavat tukipalvelut: 1) Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö 2) Vammaispalvelun ammatillinen tukihenkilötyö 3) Aikuissosiaalityön ammatillinen tukihenkilötyö 4) Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen 5) Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen ryhmätoimintana 6) Sosiaalihuollon perhetyö 7) Sosiaalihuollon perhetyö työparin kanssa 8) Lapsiperheiden kotipalvelu 9) Lapsiperheiden kotipalvelu työparin kanssa

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvoArvo ilman alv:tä: 1463500.00 EUR
II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö Osa nro:1II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Lasten ja nuorten ammatillisen tukihenkilötyön tehtävänä on lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen/nuoren myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen/nuoren hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Ammatillisen tukihenkilötyön keskeisenä tehtävänä on työskennellä lapsen/nuoren edun mukaisesti lapsen ja perheen kanssa nostaen esille lasten/nuoren tarpeita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Vammaispalvelun ammatillinen tukihenkilötyö Osa nro:2II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Ammatillinen tukihenkilötyö on sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävä tukitoimi asiakkaiden itsenäistymisen tukemiseksi. Vammaispalveluissa sosiaalihuoltolain mukaista ammatillista tukihenkilö- toimintaa järjestetään muun muassa asperger-, ja autismi- asiakkaille sekä kehitysvammaisille asiakkaille. Tukihenkilötyön tehtävänä on asiakkaiden sekä heidän perheidensä tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Työskentelyn tavoitteena voi olla esimerkiksi asiakkaan itsenäistymisen tukeminen, sosiaalisten tilanteiden harjoittelu, elämänhallinnan tukeminen, opiskeluun liittyvä tuki.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Aikuissosiaalityön ammatillinen tukihenkilötyö Osa nro:3II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Palvelulla toteutetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 3§:n 1 mom. ja 11§:n ja 17§:n mukaisia sosiaalipalveluja ja niihin sisältyviä tukitoimia ja muita toimia, joilla sosiaalihuollon ammattihenkilöt edistävät ja ylläpitävät yksilön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Sosiaalipalveluja on järjestettävä 11§:n mukaan muun muassa tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi, äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen, päihteiden ongelma-käytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen sekä muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tuen tarpeeseen. Palvelulla toteutetaan myös sosiaalihuoltolain 36-38§:n palvelutarpeen mukaisia palveluita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen Osa nro:4II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Palvelulla toteutetaan kotouttamislain (1386/2010) § 26 ja § 27 ja sosiaalihuoltolain (2014/1301) 17§:n mukaisten, pääsääntöisesti alle 21-vuotiaiden, pakolais- tai turvapaikanhakijataustaisten maahanmuuttajanuorten kotouttaminen ja yhteiskunnallista integraatiota tukevien ryhmätoiminta-, ohjaus- ja tukipalveluja. Palvelun piiriin voi kuulua myös muun ikäisiä ulkomaalaistaustaisia asiakkaita, mutta palveluoston painopiste on nuorissa asiakkaissa. Työn tavoitteena on asiakkaan sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy ja itsenäisen selviytymisen tukeminen yksilöllisten palvelusuunnitelmien perusteella.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen ryhmätoimintana Osa nro:5II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Palvelulla toteutetaan kotouttamislain (1386/2010) § 26 ja § 27 ja sosiaalihuoltolain (2014/1301) 17§:n mukaisten, pääsääntöisesti alle 21-vuotiaiden, pakolais- tai turvapaikanhakijataustaisten maahanmuuttajanuorten kotouttaminen ja yhteiskunnallista integraatiota tukevien ryhmätoiminta-, ohjaus- ja tukipalveluja. Palvelun piiriin voi kuulua myös muun ikäisiä ulkomaalaistaustaisia asiakkaita, mutta palveluoston painopiste on nuorissa asiakkaissa. Työn tavoitteena on asiakkaan sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy ja itsenäisen selviytymisen tukeminen yksilöllisten palvelusuunnitelmien perusteella.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Sosiaalihuollon perhetyö Osa nro:6II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Sosiaalihuollon perhetyö on sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävä tukitoimi, jonka tavoitteena on tukea perheenjäseniä lasten, nuorten ja heidän perheidensä omassa kasvu- ja kehitysympäristössään. Sosiaalihuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen/nuoren myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen/nuoren hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Perhetyön keskeisenä tehtävänä on työskennellä lapsen/nuoren edun mukaisesti koko perheen kanssa nostaen esille erityisesti lasten/nuorten tarpeita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Sosiaalihuollon perhetyö työparin kanssa Osa nro:7II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Sosiaalihuollon perhetyö on sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävä tukitoimi, jonka tavoitteena on tukea perheenjäseniä lasten, nuorten ja heidän perheidensä omassa kasvu- ja kehitysympäristössään. Sen tehtävänä on lasten, nuorten ja heidän perheidensä tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Sosiaalihuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen/nuoren myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen/nuoren hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Perhetyön keskeisenä tehtävänä on työskennellä lapsen/nuoren edun mukaisesti koko perheen kanssa nostaen esille erityisesti lasten/nuorten tarpeita

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Lapsiperheiden kotipalvelu Osa nro:8II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävä sosiaalihuollon tukitoimi, jonka tavoitteena on antaa ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea lapsiperheille. Sen tehtävänä on lasten ja heidän perheidensä tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Sosiaalihuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Lapsiperheiden kotipalvelun keskeisenä tehtävänä on työskennellä lapsen edun mukaisesti, nostaen esille erityisesti lasten tarpeita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Lapsiperheiden kotipalvelu työparin kanssa Osa nro:9II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävä sosiaalihuollon tukitoimi, jonka tavoitteena on antaa ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea lapsiperheille. Sen tehtävänä on lasten ja heidän perheidensä tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Sosiaalihuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Lapsiperheiden kotipalvelun keskeisenä tehtävänä on työskennellä lapsen edun mukaisesti, nostaen esille erityisesti lasten tarpeita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely
IV.1) Kuvaus
IV.1.1) Menettelyn luonne
Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä
IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisuIlmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 025-054868
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:1Nimi: Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:9.5.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   15
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Tukisatama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2709659-1
Postiosoite:   Sitratori 3
Postinumero:   00420
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Koti- ja hoivapalvelu Hoitorinki Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2609254-8
Postiosoite:   Hongisojantie 478
Postinumero:   01900
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Debora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1906667-5
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2499707-9
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2292973-4
Postitoimipaikka:   Nurmijävi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Jatkopolut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2091003-6
Postitoimipaikka:   Turenki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Etappipolku Ky
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2547860-9
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Sivukadun Avopalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2559245-2
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ankkurin Huoltamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2559245-2
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Työdynamo
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2875602-9
Postitoimipaikka:   Turku
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Turun seutu (S023)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Mansikkapuisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1055737-1
Postitoimipaikka:   Hämeenlinna
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Uudenmaan Tukitupa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2091828-1
Postitoimipaikka:   Järvenpää
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   126000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:2Nimi: Vammaispalvelun ammatillinen tukihenkilötyö
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:9.5.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Debora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1906667-5
Postiosoite:   Kaupintie 10
Postinumero:   00440
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2499707-9
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2292973-4
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Mansikkapuisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2292973-4
Postitoimipaikka:   Hämeenlinna
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Sivukadun Avopalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2559245-2
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Uudenmaan Tukitupa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2091828-1
Postitoimipaikka:   Järvenpää
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Visio Perhepalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2008181-3
Postitoimipaikka:   Tuusula
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   96500.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:3Nimi: Aikuissosiaalityön ammatillinen tukihenkilötyö
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:9.5.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   12
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Tukisatama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2709659-1
Postiosoite:   Sitratori 3
Postinumero:   00420
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Debora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1906667-5
Postiosoite:   Kaupintie 10
Postinumero:   00440
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2292973-4
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2499707-9
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Sivukadun Avopalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2559245-2
Postitoimipaikka:   Hämeenlinna
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Mansikkapuisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1055737-1
Postitoimipaikka:   Hämeenlinna
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ankkurin Huoltamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2519314-4
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Etappipolku Ky
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2547860-9
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Visio Perhepalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2008181-3
Postitoimipaikka:   Tuusula
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   SiniVida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2261251-8
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Uudenmaan Tukitupa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2091828-1
Postitoimipaikka:   Järvenpää
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   105000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:4Nimi: Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:9.5.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   13
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Tukisatama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2709659-1
Postiosoite:   Sitratori 3
Postinumero:   00420
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Debora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1906667-5
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2499707-9
Postitoimipaikka:   Espoo
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Etappipolku Ky
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2547860-9
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2292973-4
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Sivukadun Avopalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2559245-2
Postitoimipaikka:   Hämeenlinna
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ankkurin Huoltamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2559245-2
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Mansikkapuisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1055737-1
Postitoimipaikka:   Hämeenlinna
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Uudenmaan Tukitupa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2091828-1
Postitoimipaikka:   Järvenpää
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   762000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:5Nimi: Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen ryhmätoimintana
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:9.5.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   10
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Tukisatama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2709659-1
Postiosoite:   Sitratori 3
Postinumero:   00420
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Sivukadun Avopalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2559245-2
Postiosoite:   Perttulantie 89
Postinumero:   13430
Postitoimipaikka:   Hämeenlinna
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Etelä-Suomi (FI1C)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Debora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2091828-1
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Etappipolku Ky
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2547860-9
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2547860-9
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2499707-9
Postitoimipaikka:   Espoo
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Mansikkapuisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1055737-1
Postitoimipaikka:   Hämeenlinna
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   100000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:6Nimi: Sosiaalihuollon perhetyö
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:9.5.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   16
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Koti- ja Hoivapalvelu Hoitorinki Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2609254-8
Postiosoite:   Hongisojantie 478
Postinumero:   01900
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Debora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1906667-5
Postiosoite:   Kaupintie 10
Postinumero:   00440
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Tukisatama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2709659-1
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2292973-4
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2499707-9
Postitoimipaikka:   Espoo
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Sivukadun Avopalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2559245-2
Postitoimipaikka:   Hämeenlinna
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ankkurin Huoltamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2519314-4
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Mansikkapuisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1055737-1
Postitoimipaikka:   Hämeenlinna
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Jatkopolut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2091003-6
Postitoimipaikka:   Turenki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Etappipolku Ky
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2547860-9
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Työdynamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2875602-9
Postitoimipaikka:   Turku
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Turun seutu (S023)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Uudenmaan Tukitupa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2091828-1
Postitoimipaikka:   Järvenpää
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Folkhälsan Välfärd AB
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1801682-8
Postitoimipaikka:   Meltola
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Raaseporin seutu (S013)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Helsingin ensikoti ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   0201240-0
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   126000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:7Nimi: Sosiaalihuollon perhetyö työparin kanssa
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:9.5.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   15
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Tukisatama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2709659-1
Postiosoite:   Sitratori 3
Postinumero:   00420
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Koti- ja hoivapalvelu Hoivarinki Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2609254-8
Postiosoite:   Hongisojantie 478
Postinumero:   01900
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Debora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1906667-5
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2499707-9
Postitoimipaikka:   Espoo
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2292973-4
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Etappipolku Ky
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2547860-9
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Ankkurin Huoltamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2519314-4
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Sivukadun avopalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2559245-2
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Mansikkapuisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1055737-1
Postitoimipaikka:   Hämeenlinna
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Uudenmaan Tukitupa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2091828-1
Postitoimipaikka:   Järvenpää
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Visio Perhepalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2008181-3
Postitoimipaikka:   Tuusula
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Työdynamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2875602-9
Postitoimipaikka:   Turku
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Turun seutu (S023)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Folkhälsan Välfärd Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1801682-8
Postitoimipaikka:   Meltola
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Raaseporin seutu (S013)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Helsingin ensikoti ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   0201240-0
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   30000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:8Nimi: Lapsiperheiden kotipalvelu
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:9.5.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   10
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Tukisatama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2709659-1
Postiosoite:   Sitratori 3
Postinumero:   00420
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Debora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1906667-5
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Koti- ja hoivapalvelu Hoitorinki Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2609254-8
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Työdynamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2875602-9
Postitoimipaikka:   Turku
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Turun seutu (S023)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Hyvinvointipalvelu Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2292973-4
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Sivukadun avopalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2559245-2
Postitoimipaikka:   Hämeenlinna
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Mansikkapuisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1055737-1
Postitoimipaikka:   Hämeenlinna
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   105000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:9Nimi: Lapsiperheiden kotipalvelu työparin kanssa
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:9.5.2018V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Tukisatama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2709659-1
Postiosoite:   Sitratori 3
Postinumero:   00420
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Koti- ja hoivapalvelu Hoitorinki Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2609254-8
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Debora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1906667-5
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2292973-4
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Sivukadun avopalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   2559245-2
Postitoimipaikka:   Nurmijärvi
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Mansikkapuisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   1055737-1
Postitoimipaikka:   Hämeenlinna
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   10000.00 EUR
VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:   Markkinaoikeus
Postiosoite:   Radanrakentajantie 5
Postinumero:   00520
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
Puhelin:   +358 295643300
Sähköpostiosoite:   markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:   +358 295643314
Internet-osoite   http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:15.1.2019

«« Takaisin

Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto, p. 010 60 6000
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-001002Suomi-Nurmijärvi: Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut
2019/S 012-025033
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Palvelut
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:25033-2019:TEXT:FI:HTML&tabId=1

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 26.08.2018
Superwoman
Kuvaus
The project proposal outlines an approach to a women’s empowerment intervention built on inclusive networks and their utility in strengthening social capital. It puts the members of the network (beneficiaries) in the center of project design by focusing on building the capacity of women’s groups in the legal and human rights aspects, economic empowerment and participation. While creating conducive conditions is necessary for empowerment to occur, the driving force of empowerment comes from within the beneficiary network itself.

Kohdemaa
Sudan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet
Sukupuolten välinen tasa-arvo
Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Toimiala
Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 70%
Ihmisoikeudet 30%
Tuen tyyppi
Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä
naiset
tytöt
Rahoituskanava
Suomen suurlähetystö
Kohdemaan kansalaisjärjestö
Ota yhteyttä
kai

Rahoituskohteen numero
27805313

Tunnus
UHA2016-003359

Sivua muokattu
26.08.2018

https://um.fi/rahoituskohteet-erityiset-kohderyhmat/-/asset_publisher/hVUm8qOoXH3u/ahaKytInterventionType/id/2532692

Ulkoministeriö
Utrikesministeriet
Merikasarmi, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 16001
kirjaamo.um@formin.fi
.........(.....EURO määrää ei kerrota ...).....

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
Naisvankien elinolosuhteiden parantaminen Sudan ...
« Vastaus #4040 : 13.02.2019, 12:08:46 »
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.10.2017
Strengthening Access to Justice and Confidence Building in Eastern Sudan
Kuvaus
Naisvankien elinolosuhteiden parantaminen Kassalan, Gedarefin ja Punaisen Meren osavaltioissa. Sosiaalisen jälleenliittämisen edistäminen vapautuksen jälkeen.

Kohdemaa
Sudan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet
Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo
Toimiala
Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%
Lain ja oikeuden kehittäminen 50%
Erityinen kohderyhmä
naiset
Ota yhteyttä
kai

Rahoituskohteen numero
27805307

Tunnus
UHA2014-005190

Sivua muokattu
17.10.2017

https://um.fi/kehitysyhteistyon-uusimmat-rahoituspaatokset/-/asset_publisher/5mDkc1Hn9MUP/ahaKytInterventionType/id/1159634


Ulkoministeriö
Utrikesministeriet
Merikasarmi, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 16001
kirjaamo.um@formin.fi..........(...EURO määrää ei kerrota ..)....
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 31.01.2018
Women as actors of Change
Kuvaus
"Women as Actors of Change" is a one year project that aims to enhance women's political participation on the local level. Mainly, the project focuses on women's participation in the local councils. With this regard, the project will seek to increase women's participation in the coming local councils in four governorates: Cairo, Giza, Beni Suef and Alexandria. This is in line with Egypt Constitutions that allocates 25% of seats inside the local councils for women in order to reach gender balance in decision making cycle on the local level. With this regard, the project will work on: - Encourage community support for women candidates: different actors will be targeted like civil society organizations, media, political parties, and community members ….etc. - Enhance the capacity and skills of women politicians to be able to run elections' campaigns, build constituencies and mobilize their communities. - To enhance the capacity and skills to women politicians / female local councils' members to define women's needs and respond to these needs. - To encourage women politicians to introduce themselves to their local communities as actors of change.

Kohdemaa
Egypti

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet
Sukupuolten välinen tasa-arvo
Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Toimiala
Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 100%
Erityinen kohderyhmä
tytöt
Rahoituskanava
Suomen suurlähetystö

Ota yhteyttä
kai

Rahoituskohteen numero
14208046

Tunnus
UHA2017-000112

Sivua muokattu
31.01.2018
https://um.fi/rahoituskohteet-erityiset-kohderyhmat/-/asset_publisher/hVUm8qOoXH3u/ahaKytInterventionType/id/1175142

..........(........EURO määrää ei kerrota .......).........
Erityiset kohderyhmät
https://um.fi/rahoituskohteet-erityiset-kohderyhmat
Ulkoministeriö
Utrikesministeriet
Merikasarmi, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Alabama

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 482
 • Liked: 3627
 • weltoffen = sturmreif
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #4041 : 13.02.2019, 12:19:16 »
^ Varsinainen vihervasemmiston ihannekohde, jonne voi viskata mielin määrin suomalaisten veronmaksajien rahoja:
 • muslimi
 • nainen
 • musta
 • afrikkalainen
 • rikollinen, joka meidän pitää sosialisoida
"This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill - the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe.
You take the red pill - you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit-hole goes."

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
Rakennusliiton julistamat saarrot ....
« Vastaus #4042 : 13.02.2019, 13:28:19 »
Rakennusliiton julistamat saarrot
Päivitetty 27.12.2018

Saarrot ovat voimassa siihen saakka, kunnes ko. yritysten työntekijöiden palkka- ja muut työsuhdesaatavat on maksettu työehtosopimuksen mukaisesti.

Saartotaulukko 2018
Saartotaulukko 2017
Saartotaulukko 2016
Saartotaulukko 2015
Saartotaulukko 2014
Saartotaulukko 2013
Saartotaulukko 2012

https://rakennusliitto.fi/saarrot/
Voimassa olevat saartopäätökset

ACC Law Oy
Aiari Grupp Oü
AJE Ehitus Oü
Alfaport Grupp Oü
Alina Grupp Oü
Alnar Järvi Oü
Anesko Oy
Artexx
A-ryhmä Asennus Oy
Oy Aureli Ltd
Autlan Projekt Oü
Balticale Oü
BCA Group Oy
Betamer Eesti Oü
Bluescreen Oü
Budtek Sp. o.o.
Carinaland Oü
Concord Group Oü
CNS Services Oy
Dedas Oü
DED Kompanii Oü
Degtab Oü
Detroit Oü
DPNB Group Oü
Duramek Oy
Edinet Partner Oü
Edmonton Oü
EE Ranakam Oy
Efira Invest Oü
Egerton Oü
Eikner Oü
E-K Prof.com Oy
Elkotek Oy
Enner Ehitus Oü
Enta Ehitus Grupp Oü
Erante Project Oü
Etelä-Suomen kiinteistö ja autohuolto Oy
EU Finnes ( 19.11.2013 alk. Oy ELDAIT Ab)
Eurobuild Group Oü
Europe Ehitus Oü
Eu Steinbau Oy
Faskom Oy
Fatmus Ehitus Oü
Feluko Oü
FHU PM-BUD
Fin Purkajat Oy
Fincity Oü
Finlandia-Maalaus ja Målning Ky
FR-Yhtiöt Oy
Garantmeister Oü
Goldspirit Oü
Gorol-Bud Oy
GS Invest Oü
Hansa Meistrimehed Oü
Harald Rentopower Oü
Harts Ehitus Oü
Hausland Oü
Helmhold Oü
Henno-Invest Ltd Oy
Hordinal Oü
Idc Budownictwo
Indiman Oy
Individuali imone Suvireta
Kalma Ehitus Oü
Kamu-Adma Project Oy
Katana serviss
Keskustan Talexi & Tar Oy
Kirvesmies Oü
Kobolt 9 Oy
Kortek RE Oü
KVD Systems Oü
Lemamaks Ehitus Oü
Leviehitus Oü
Mattic Oü
Mauneks Oü
Maximum Group Oü
Meticon Oy
Miedzynarodowny Serwis Budowlany MSB Sp. o.o.
MKJ Yhtiöt Oy
Montevista Oü
MTA Rakennus Oy
MT Project Oy
Multimaaler Oü
My Property Oy
4 Naela Oü
Naabob Ehitus Oü
Narova Oy
Navero Oy
Nordic Manager Oü
NRT Rakennus Ryhmä Oü
Offwall Oy
Olster Grupp Oü
OPNG Linnaarenduse Oü
Orasgrupp Oü
Oravapoisid Oü
PG Ehitus Oü
Pirita Laevad as
Piva Kivi Oü
Polygon Finland Oy (hakusaarto)
Porin NRT Oy
Prelia Grupp Oü
Primebygg Oü
Primekss SIA
Primekss Suomi Oy
Proberto Oü
Projekt 10 Oü
Prolainer Oü
Prostein Oü
Purku ja Tasoite Pichon Oy
Putki Service Oy
Rakennusexpertit JKL
Rakennus MK Oü
Rakennus Nordblue Oy
Rakso Oü
Reval Oü
Ravent Team Oü
Ready and Go Consulting Oy
Rees Rakendus Oü
Rekrum Oy Ab
Rentaworker Oü
Riaboshapka Dmytro tmi
Rimatex Oy
Rislem Oy
Roiha Oy
RRA Palvelut Oü
Sarikas Oü
Satakunnan Laaturakennus Oy
Satikuti Invest Oü
Savega AS
Scantrim Oy
SDD Company Oy
SGT Group Oü
Sia Intertech
Siivous –Expertit Osuuskunta
Sloor Oü
Slovax r.o
Spectra Holding Oü
Stabil Group Oy
Stabil Project Oü
Stadirak Oy
Suomen Lujatyö Oy
Sven Trading Ltd
Targe Ehitus
Tasokas Oü
Telineservice Oü
TG Kattomiehet Tmi
Tiit Tamme
Tonu Ehitus Oü
TPA Palvelut Oy
Tradeva UAB
Treeplex Oy
Triaad Grupp Oü
T-Tarvike Oy
TTR Rakennus Oü
Tuotanto Vainio Ky
Täpsi Team Oy
Ultraserv Oü
Unimaster Oü
Vaasan teollisuusmaalaus Oy
Vahotek Oy
Vartix
Venestail Oy
Ventago Oü
Vestkran Kranutleie & Byggmontering AS
Vimeco Oy
VR Track Oy (hakusaarto)
Winslan Oü
XRX Ehitus Oü

https://rakennusliitto.fi/saarrot/

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
Maksukyvyttömyysrekisteri auttaa velkojia saamaan tietoa maksukyvyttömyysmenettelyistä

Maksukyvyttömyysrekisteri on Oikeusrekisterikeskuksen verkossa julkaisema maksuton tiedonhakupalvelu. Rekisteri sisältää maksukyvyttömyystietoja konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä velkajärjestelyrekisteristä siltä osin, kun asia koskee yksityishenkilön elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa. Yksityiselämässä syntyneen velan velkajärjestelytietoja pyydetään jatkossakin Oikeusrekisterikeskukselta, joka antaa tiedot maksutta.

Maksukyvyttömyysrekisteri on siis ilmainen rekisteri, josta kuka tahansa voi selvittää maksukyvyttömyystietoja. Vaikka rekisterin tavoitteena on ensisijaisesti helpottaa velkojien tiedonsaantia maksukyvyttömyysmenettelyistä, on nyt kenen tahansa helppo tarkistaa vastapuolen rekisteritiedot ennen esimerkiksi ryhtymistä liikesuhteeseen tuntemattoman henkilön kanssa. Tietoa rekisteristä voi hakea mahdollisen velallisen nimellä, henkilötunnuksella tai Y-tunnuksella.

Velkojat saavat rekisteristä tiedot esimerkiksi velkojainkokouksen ajasta ja paikaista, konkurssin valvontapäivästä sekä pesänhoitajan tiedoista.

https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/tiedotteet/2019/02/maksukyvyttomyysrekisteri.html


https://maksukyvyttomyysrekisteri.om.fi/

© 2018 Oikeusrekisterikeskus

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
Velallinen: Somali Reconstructio And social Development ry ...
« Vastaus #4044 : 13.02.2019, 21:26:27 »
KONKURSSIASIA
 
Velallinen: Somali Reconstructio And social Development ry
Y-tunnus: 1831895-7
Lähiosoite: Sahatie 2 D 42
Postinumero: 01650
Postitoimipaikka: VANTAA
Kotikunta: Vantaa
MENETTELYN ALOITTAMISPÄÄTÖS
 
Menettelyn alkamispäivä: 11.9.2018
Menettelyn alkamisaika: 13:00
HAKEMUKSET
Konkurssihakemus
Tuomioistuin: Vantaan käräjäoikeus
Lähiosoite: Kielotie 21 / PL 194
Postinumero: 01300
Postitoimipaikka: Vantaa
Puhelin: 029 56 45200
Fax: 029 56 45339
Sähköposti: vantaa.ko@oikeus.fi
Diaarinumero: 2018/16538
Vireilletulopäivä: 4.9.2018
Tuomioistuimen kv-toimivalta (EU 2015/843): §3 kohta 1
Hakija
Nimi: Somali Reconstructio And social Development ry
Y-tunnus: 1831895-7
c/o: Aatsto Muukkonen & Soikkeli Oy, AA Jukka Soikkeli
Lähiosoite: Olarinluoma 16
Postinumero: 02200
Postitoimipaikka: ESPOO
Kotikunta: Vantaa
Puhelin: 09 452 1711
Fax: 09 452 1022
Sähköposti: jukka.soikkeli@muukkonenlaw.net
RATKAISUT
 
Tuomioistuin: Vantaan käräjäoikeus
Diaarinumero: 2018/16538
Ratkaisunumero: 19450
Ratkaisukoodi: Menettelyn aloittamispäätös
Ratkaisupäivä: 11.9.2018
 
Tuomioistuin: Vantaan käräjäoikeus
Diaarinumero: 2018/16538
Ratkaisunumero: 26085
Ratkaisukoodi: Hakemus rauennut / sillensä
Ratkaisun selite: Varojen vähäisyys
Ratkaisupäivä: 4.12.2018
Lainvoimaisuus: Lainvoimainen
Pesänhoitaja
Nimi: AA Jukka Soikkeli
c/o: Asianajotoimisto Muukkonen & Soikkeli Oy
Lähiosoite: Olarinluoma 16
Postinumero: 02200
Postitoimipaikka: ESPOO
Puhelin: 09 452 1711
Fax: 09 452 1022
Sähköposti: jukka.soikkeli@muukkonenlaw.net
Lisäohjeita konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyyn
Tietosuojaseloste KY | Tietosuojaseloste VJ | Palaute © 2018 Oikeusrekisterikeskus


https://maksukyvyttomyysrekisteri.om.fi/.........(.....hakusana = somali .....)...........

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
Suomen vastuut ja sitoumukset ( ERVV:lle ) ...
« Vastaus #4045 : 13.02.2019, 22:07:13 »
Suomen vastuut
Suurin osa myönnetyistä vastuista on Suomen valtion antamia takauksia ERVV:lle, yhteensä noin 7 miljardia euroa. Valtion talousarvioon varatuista määrärahoista on maksettu Kreikalle lainaa noin miljardi euroa vuosina 2010–2012. Lisäksi Suomen valtio on maksanut 1,44 miljardia euroa vuonna 2012 Euroopan vakausmekanismi EVM:n pääomitusta varten.

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talous- ja velkakriisiin liittyen (tilanne 31.12.2018) PDF 479kB

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talous- ja velkakriisiin liittyen (tilanne 31.12.2017) PDF 505kB

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talous- ja velkakriisiin liittyen (tilanne 30.6.2017) PDF 507kB

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talous- ja velkakriisiin liittyen (tilanne 31.12.2016) PDF 505kB

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talous- ja velkakriisiin liittyen (tilanne 30.6.2016) PDF 459kB

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talous- ja velkakriisiin liittyen (tilanne 31.12.2015) PDF 451kB

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talous- ja velkakriisiin liittyen (tilanne 30.6.2015) PDF 589kB

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talous- ja velkakriisiin liittyen (tilanne 31.12.2014) PDF 389kB

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talous- ja velkakriisiin liittyen (tilanne 30.6.2014) PDF 406kB

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talous- ja velkakriisiin liittyen (tilanne 31.12.2013) PDF 132kB

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talous- ja velkakriisiin liittyen (tilanne 30.6.2013) PDF 130kB

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talous- ja velkakriisiin liittyen (tilanne 31.12.2012) PDF 133kB

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset ja vastuut EU:n ja euroalueen velkakriisiin liittyen - päivitys (VM:n muistio 27.8.2012) PDF 56kB

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset ja vastuut EU:n ja euroalueen velkakriisiin liittyen - päivitys (VM:n muistio 24.4.2012) PDF 30kB

Suomen taloudelliset sitoumukset ja vastuut EU:n talouskriisiin liittyen 2008 alkaen sekä arvioita niiden riskeistä (VM:n muistio 13.12.2011) PDF 47kB

VALTIOVARAINMINISTERIÖ
Finansministeriet | The Ministry of Finance
https://vm.fi/kansainvaliset-rahoitusasiat/euroalueen-vakaus/suomen-vastuutVALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO
27.1.2019
Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talous- ja velkakriisiin liittyen – tilanne 31.12.2018


Suomen Pankki (SP) on osallistunut euroalueen kriisinhallintaan eurojärjestelmän osana ja raportoi riskeistään ja vastuistaan itsenäisesti1. Valtiovarainministeriö (VM) julkaisee selvityksen valtion sitoumuksista ja vas-tuista vuoden lopun tilanteista. Seuraavassa esitetään tilanne joulukuun 2018 lopussa2.
Taulukko 1: Yhteenveto Suomen valtion erityyppisistä vastuista, sitoumuksista ja saatavista 31.12.2018EVM Vaadittaessa maksettava pääomaosuus* 10/2012 maksettu pää-omaosuus* Huomioita
EVM – pääomaosuus
11,14


Takaukset ja lainat Käytössä 31.12.2018 31.12.2017
ERVV – takaukset**
7,04
7,01
ERVV:n antamat tukilainat kirjataan valtioiden EMU-velkaan. Ei vaikutusta valtion velkaan. Suomen osuus1,93 %.Kahdenväliset lainat
1,0
1,0
Laina Kreikalle. Määräraha talousarviossa 2010. Lainasta ei enää nostoja. Laskennalliset vastuut Tilanne 31.12.2018 31.12.2017 Suomen osuus EU:n ja IMF:n antamasta rahoituksesta EU:n kriisimaille.
ERVM:n tukilainat
0,75
0,75
Osuus 1,6 %. Ei vaikutusta valtion velkaan. EU:n maksutasetuki 0,05 0,05 Osuus 1,6 %. Ei vaikutusta valtion velkaan. Euroalueen ulko-puoliset EU:n jäsenvaltiot (Latvia ja Romania). IMF:n rahoitus EU-maille 0,06 0,09 Kiintiöosuuden mukaan laskettu osuus (n. 0,51 %) Kreikan ja Kyproksen IMF-lainoista. Ei vaikutusta valtion velkaan. Rahoitustukiohjelmiin liittyvät vakuusjärjestelyt (miljardia euroa)
Yhteensä
1,21
Vakuusjärjestely Suomen takausosuudelle Kreikan ERVV-ohjel-masta ja osuudelle Espanjan EVM-ohjelmasta
* Suomen enimmäisosuus vaadittaessa maksettavasta pääomasta on noin 11,14 miljardia euroa. Sitä maksetaan siinä tapauksessa, että pääomaa tarvitaan tappioiden kattamiseksi tai EVM:n maksukyvyttömyyden välttämiseksi.
** Käytössä oleva määrä tarkoittaa Suomen osuutta käytetyistä takauksista (ml. nettokorot) ylitakauksineen.1 Valtion antama takuu Suomen Pankin IMF-vastuille on n. 8,2 mrd. euroa. Käytössä oleva (31.12.2018) kokonaismäärä on 0,53 mrd. euroa.
2 Valtiovarainministeriön internet-sivulla http://vm.fi/kansainvaliset-rahoitusasiat/euroalueen-vakaus on lisätietoa eurokriisin hoidosta ja mm. aiem-mat selvitykset Suomen vastuista. Yhteenvetotaulukossa laskennallisten vastuiden osalta Suomen osuus lasketaan takaisin maksamatta olevista ERVM:n tukilainoista, EU:n maksutasetukilainoista ja IMF:n antamista lainoista.Taulukko 2: Suomen valtion sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talous- ja velkakriisin hoidosta 31.12.2018 (mrd. euroa)
Euroopan vakausmekanismi Pääoma
Suomen osuus koko pääomasta
12,58
Maksettu pääomaosuus
1,44
Vaadittaessa maksettava osuus
11,14
Pääomaosuuksiin tehtävä muutos kasvattaa Slovenian osuutta maksetusta pääomasta 34,80 miljoonaa euroa. Suomen osuus maksetusta pääomasta alenee 571 428 euroa. Muutoksen jälkeen Suomen osuus maksetusta pääomasta on 1 437 348 164 euroa. Suomelle maksetaan pääomaosuuden mukautuksesta seuraava pääomaosuuden alentumisen määrä takaisin. Suomen EVM:n peruspääoman jakoperusteen mukainen pääomaosuus laskee 1,7852 prosentista 1,7844 prosenttiin.
o EVM:n maksettu pääoma on 80,55 mrd. euroa
 Suomen osuus 1,44 mrd. euroa
o Vaadittaessa maksettava pääoma on 624,3 mrd. euroa
 Suomen osuus 11,14 mrd. euroa
o Kokonaispääoma on siten yhteensä 704,80 mrd. euroa
 Suomen osuus on yhteensä 12,58 mrd. euroa
 EVM:n lainakapasiteetti on 500 mrd. euroa, josta on käytössä tällä hetkellä 89,9 mrd. euroa Espanjan, Kyproksen ja Kreikan ohjelmiin. Suomen laskennallinen osuus sidotusta lainakapasiteetista on noin 1,60 mrd. euroa

Lainaehdot ja euroryhmän 22.6.2018 tekemä päätös Kreikalle myönnettävistä velkahelpotuksista
 Kreikan, Irlannin ja Portugalin ERVV-ohjelmien lainaehtoihin on tehty huojennuksia ohjelmien myöntämisen jälkeen. Vuosina 2011–2012 näiden ohjelmien osalta on sovittu 10 vuoden lyhennysva-paasta jaksosta. Lisäksi lainojen painotettuja keskimaturiteetteja on pidennetty Irlannin ja Portugalin osalta 21 vuoteen ja Kreikan osalta 32,5 vuoteen. Kreikan lainojen lyhennykset alkavat vuonna 2023,Portugalin 2025 ja Irlannin 2029. Korot on alennettu vastaamaan ERVV:n varainhankintakustannuk-sia4.Kuva 1: Euromaille maksetun rahoitustuen takaisinmaksuaikataulu
ERVV: Euroopan rahoitusvakausväline
Suomi on sitoutunut antamaan takauksia ERVV:n varainhankinnan pääoman ja sille annettavan 65 prosentin ylitakauksen osalta yhteensä enintään 13,97 miljardin euron arvosta. Tämän lisäksi ta-kaus kattaa myös ERVV:n varainhankinnan korot, kulut ja niille annettavan ylitakauksen.IMF: Kansainvälinen valuuttarahasto
Suomen jäsenosuus on 2,4 miljardia erityistä nosto-oikeutta (englanniksi Special Drawing Rights, SDR) eli noin 3 miljardia euroa. Suomen osuus NAB-järjestelystä on SDR 1,1 miljardia eli noin 1,4 miljardia euroa. Jäsenosuuden ja NAB-järjestelyn lisäksi Suomella on voimassa varajärjestelynä kahdenvälinen lainasopimus Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa. Tähän mennessä kahdenvälistä lainaa ei ole käytetty. Suomen ja valuuttarahaston kahdenvälisen lainan enimmäismäärä on suuruudeltaan enintään 3,76 miljardia euroa.https://vm.fi/kansainvaliset-rahoitusasiat/euroalueen-vakaus/suomen-vastuut

VALTIOVARAINMINISTERIÖ
Finansministeriet | The Ministry of Finance

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
”500 € lisää / ahvenanmaalainen” – Miljoonien eurojen Ahvenanmaa-lisä puhutti eduskunnassa

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/272140-500-euroa-lisaa-ahvenanmaalainen-miljoonien-eurojen-ahvenanmaa-lisa-puhutti


Eduskunnan täysistunto käsitteli torstaina sote-uudistukseen liittyvää hallituksen esitystä laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta. Eniten puhutti 14 miljoonan euron lisärahoitus, jonka Ahvenanmaa on saamassa.
Eurooppaministeri Sampo Terho (sin) on kuvannut Ahvenanmaan pitäneen suomalaisten terveyspalveluita ”panttivankinaan” neuvotteluissa sote-uudistuksen vaikutuksesta maakunnan talouteen. Perustuslakivaliokunta, jonka mietintö oli eduskunnan keskustelun pohjana, on katsonut, että sote-uudistuksen eteneminen vaatii Ahvenanmaan rahoituksen uudistamista itsehallintolain muutoksella.

Terhon mukaan hallitus hyväksyi Ahvenanmaan rahoituksen korotuksen vastentahtoisesti, ja lakiehdotukseen kirjattiinkin, että korotus tapahtuu vain kytkettynä sote-uudistuksen toteutumiseen. Hallituksen lausuman mukaan Ahvenanmaan ”ratkaisu ei erillisenä olisi hyväksyttävissä”.

Terhon puoluetoveri, Sinisten ryhmänjohtaja Simon Elo toi eduskunnassa esiin, että hallituksen esitykseen sisältyvä korotus tarkoittaisi ”jokaista ahvenanmaalaista kohti lähes 500 euroa vuodessa lisärahaa”.


Oppositiopuolue perussuomalaiset kritisoi täysistunnossa sitä, että hallitus suostui ”kiristykseen”.

”Kyseessä on siis tilanne, jossa hallitus on halunnut maku-sote-uudistuksen etenemiseksi suostua ylikompensaatioon [Ahvenanmaalle]. Alkuperäinen ajatus korvata uudistuksen menetykset Ahvenanmaalle onkin täysin muuttunut”, ryhmänjohtaja Leena Meri (ps) sanoi.

Meri ihmetteli yhden maakunnan rahoituksen vahvistamista aikana, jona yleisesti perätään miljardien säästötoimia valtion- ja kuntataloudesta. Ahvenanmaa saa nykyisinkin enemmän budjettirahoitusta kuin mikään muu maakunta, joskin sillä on itsehallintona myös erityisiä tehtäviä.

”Meillä on kuitenkin juuri julkaistu valtiovarainministeriön selvitys siitä, että meillä on kahden miljardin leikkaustarve tai sitten pitää työllisyyden nousta ja muuta. Eikö tätä pidä jakaa koko valtakunnan alueella”, Meri ihmetteli.

”Edustaja [Mats] Löfströmiltä (r) oikeastaan kysyn, kun hän on Ahvenanmaan edustaja: ettekö te näe sitä asiaa niin, että me jaamme yhteistä kakkua niin hyvinä kuin huonoina aikoina, vai onko se vaan niin, että Ahvenanmaata eivät heilauta hyvät eivätkä huonot ajat vaan siellä on aina hyvät ajat?”

Perussuomalaiset jätti perustuslakivaliokunnan lausuntoon vastalauseen. Siinä tuodaan esiin, että hallituksen esityksen perusteluiden mukaan Ahvenanmaan rahoituksen muutos valtion talousarvion kannalta kustannusneutraalisti olisi tarkoittanut tasoitusperusteen asettamista 0,42 prosenttiin.

”Hallitus on kuitenkin päätynyt esittämään tasoitusperusteen tasoksi 0,45 %. Oikeusministeriön lausunnosta 8.2.2018 ilmenee, että Ahvenanmaan maakunnan hallitus on ilmaissut kantanaan, että Ahvenanmaan maakuntapäivillä ei ole alemmalla tasolla poliittisia edellytyksiä menestyä”, vastalauseessa todetaan.

Itsehallintolain muutos edellyttää Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksyntää.

Hallituksen esitys nostaa Ahvenanmaan perusrahoitusta noin 17 miljoonalla eurolla, mistä vain kolme miljoonaa euroa on kompensaatiota Ahvenanmaan maakunnalle sote-uudistuksesta koituvasta yhteisövero-osuuden laskusta. 14 miljoonaa euroa vahvistaa suoraan maakunnan taloutta, Meri painotti eduskunnassa.

LUE MYÖS: Puoluejohtaja: Eduskunnassa on käynnissä absurdi sote-näytelmä – ”Käytetty resurssimäärä järkyttävä”

Sinisten Elo totesi Merelle, että hallitus pyrki pitäytymään pelkässä kompensaatiossa lisärahoituksen sijaan.

”Tällainen ratkaisuhan sinänsä oli pöydällä, mutta Ahvenanmaan maakuntapäivät ei hyväksynyt tällaista ratkaisua, jossa tosiaan ei olisi tullut vähemmän rahaa, muttei olisi tullut lisääkään rahaa”, Elo sanoi.

Hänen mukaansa Ahvenanmaa käytti hyväkseen tilannetta, jossa ”sote-uudistuksen eteneminen vaatii käytännössä heidän maakuntapäiviensä suostumuksen”.

Muiden hallituspuolueiden edustajista muun muassa keskustan Olavi Ala-Nissilä korosti puheenvuorossaan sote-uudistuksen etenemisen tärkeyttä.

”Mielestäni tämä ei ole ollut helppo kysymys hallituksessa, mutta on tärkeää, että on syntynyt ratkaisu, jota voidaan viedä nyt kuitenkin laajalla enemmistöllä eteenpäin ja että sote, suuri uudistus, menee eteenpäin. Siinä mielessä mielestäni meillä on aihetta tyytyväisyyteen, että asiat eivät lukkiudu täällä, vaan voimme edetä siinä hengessä, sote-hengessä, ja toisaalta Ahvenanmaan itsehallinnon hengessä”, hän lausui.

”Vähän erikoiselta tuntuu että hallitus hyväksyy muttei haluaisi hyväksyä”

Sdp:n Ilkka Kantola piti erikoisena hallituksen ratkaisuunsa liittämää lausumaa ja sote-ehtoa.

”Vähän erikoiselta tuntuu se, että valtioneuvosto on yksimielisesti liittänyt tähän lakiesitykseen tällaisen ponnen kuin on liittänyt, että hyväksytään muttei haluttaisi hyväksyä — hyväksytään, mutta se on vastenmielistä, että joudutaan hyväksymään. Voisin kuvitella, että jos tällainen tapa yleistyy, niin esimerkiksi valtion talousarvion yhteyteen liitettäisiin johdanto-osaan johonkin, että ’kyllä meitä harmittaa, kun tällainen talousarvio pitää esittää, jossa leikataan joitakin etuuksia ja aiheutetaan ihmisille pettymyksiä’”, Kantola sanoi.

Hän vertasi tilannetta Britannian ja EU:n brexit-umpisolmuun.

”Kun tätä keskustelua kuuntelee, tulee mieleen, että se muistuttaa aika paljon brexit-keskustelua. Siinähän britit kokevat olevansa EU:n vankeja eivätkä hyväksy sitä sopimusta, jonka pääministeri on neuvotellut EU:n kanssa. He haluavat parempaa sopimusta, mutta EU:pa ei suostu neuvottelemaan uudelleen. Onko tässä vähän samanlaisesta tilanteesta kysymys, että jos me torjumme tämän lakiesityksen, niin silloin eduskunta lähettää viestin, että hallituksen pitää neuvotella Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa uudelleen parempi sopimus”, Kantola pohdiskeli.

Myös Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfström (r) on myöntänyt, että 14 miljoonan euron lisäpotti ei liity sote-uudistukseen, jonka yhteydessä se nyt ollaan myöntämässä. Ahvenanmaa on kuitenkin pitkään vaatinut lisärahoitusta julkisten palveluiden parantamiseen, ja myös parlamentaarinen Ahvenanmaa-työryhmä päätyi aikanaan esittämään lisärahoitusta.

Sote- ja maakuntauudistus olisi alun perin tuonut Ahvenanmaan rahoitukseen sisältyvään niin sanottuun tasoitusperusteeseen 57 miljoonan euron korotuksen. Tätä rahoitusperustetta tuli siis alentaa, jotta uudistus olisi Ahvenanmaan rahoitusaseman kannalta neutraali. Toisaalta perustuslakivaliokunta katsoi, että Ahvenanmaalle aiheutuvan verohyvityksen poistumaa tulee kompensoida. Sote-uudistuksen yhteydessä siirrytään esityksen mukaan nykyisestä tasoitusjärjestelmästä verotasoituksen sisältävään järjestelmään.

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/272140-500-euroa-lisaa-ahvenanmaalainen-miljoonien-eurojen-ahvenanmaa-lisa-puhutti


Ahvenanmaan separatistipuolue haluaa itsenäisyydestä kansanäänestyksen – ja uskoo tulokseen ”kyllä”

Axel Jonsson johtaa Ålands Framtid -puoluetta, joka ajaa Ahvenanmaan itsenäistymistä. Puolueella on 10 prosentin kannatus Ahvenanmaan 30-päisessä alueparlamentissa. Arkistokuva.

Itsenäistä Ahvenanmaata ajava Ålands Framtid (Ahvenanmaan tulevaisuus) haluaa, että Ahvenanmaan itsenäisyydestä järjestetään kansanäänestys. Puolueen puheenjohtaja Axel Jonsson uskoo, että tulos voisi olla kyllä itsenäisyydelle.
Itsenäistymiskysymykset ovat nousseet keskusteluun Katalonian tapahtumien johdosta. Katalonia järjesti itsenäisyydestään kansanäänestyksen, jonka Espanja yritti laittomaksi katsomanaan estää. Äänestyspäivä äityi sunnuntaina väkivaltaiseksi.

Jonsson sanoo Uudelle Suomelle, että Ahvenanmaankin pitäisi saada järjestää kansanäänestys, mutta vain siinä tapauksessa, että enemmistö Ahvenanmaan parlamentissa kannattaa äänestysajatusta.

–Se on ainut oikea tie, Jonsson sanoo Uudelle Suomelle.

– Prosessin pitää olla demokraattinen.

Separatistiliike ei ole aivan mitätön, sillä puolueella on nuoren johtajansa Jonssonin lisäksi kaksi muuta edustajaa Ahvenanmaan maakuntapäivillä, mikä tarkoittaa 10 prosentin kannatusta 30-päisessä alueparlamentissa.

Puolueen kannatus on pysytellyt 10 prosentin tuntumassa viime vuosina, mutta Jonsson uskoo, että ajatusta itsenäisyydestä tuetaan jonkin verran myös muissa puolueissa, vaikka se ei muiden asialistalla olekaan. Hän arvioi karkeasti, että itsenäisyyden puolella on tällä hetkellä noin 20–30 prosenttia ahvenanmaalaisista.

Silloinhan kansanäänestyksen tulos olisi ei?

–En sanoisi niin, koska esimerkiksi Skotlannissa ja Kataloniassa vuonna 2014 puoli vuotta ennen kansanäänestystä alkoi keskustelu tulevaisuudesta ja ihmiset alkoivat pohtia, mikä todella olisi paras ratkaisu. Sekä Kataloniassa että Skotlannissa pelkkä kansanäänestyksen järjestäminen lisäsi itsenäistymisen kannatusta.

Mielipidemittausten perusteella Skotlannista olisi voinut tulla myös kyllä-tulos, mutta hiukan yli puolet äänesti vastaan vuonna 2014. Katalonia äänesti tuolloin kirkkaasti itsenäisyyden puolesta, mutta vain symbolisesti ja pienellä äänestysprosentilla.

Uskotko siis, että Ahvenanmaan itsenäisyydellä olisi mahdollisuus, jos kansanäänestys järjestettäisiin nyt?

–Ehdottomasti!

Jonssonin mukaan suurin syy siihen, miksi Ahvenanmaan pitäisi itsenäistyä, on kielikysymys. Hänen mukaansa Suomesta on käytännössä tulossa yksikielinen maa ja yhä harvempi suomalainen osaa ruotsia. Hän huomauttaa, että vuoden 1921 kielilupauksen mukaan ”Ahvenanmaan pitäisi voida luottaa siihen, että Suomi puhuu Ahvenanmaalle Ruotsia”.

Jonssonin mukaan itsenäistymiseen liittyy muitakin puolia. Hänen mielestään Ahvenanmaalla olisi paremmat mahdollisuudet tehdä oma, hyvä tulevaisuus itsenäisenä pienenä valtiona. Hänen mielestään pienuudesta on etua. Hän huomauttaa, että monilla mikrovaltioilla menee todella hyvin.

–Tämän päivän suhde Ruots… Ahvenanmaan ja Suomen välillä olisi parempi pikemminkin hyvinä naapureina kuin riitelevänä avioparina, jollaisena näemme sen tänä päivänä. Meillä on paljon kiistoja kielestä ja rahasta.

Lue lisää: Entä jos Ahvenanmaa haluaisi itsenäistyä? – Näin Suomi on takavuosina vastannut

Jonssonin mielestä hyvä naapurisuhde olisi järkevämpi vaihtoehto. Hän huomauttaa, että Pohjoismailla on historiassa hyviä kokemuksia vastaavasta. Esimerkkinä hän mainitsee Ruotsin ja Norjan sekä Tanskan ja Islannin, joilla on hyvä suhde nykyisin.

–Näemme, että olisi parempi elää erillisissä valtioissa.

Katalonian itsenäistymiskeskustelussa on nostettu esiin se, miten kallis vaihtoehto itsenäistyminen olisi. Myös Ahvenanmaa on monella tavalla riippuvainen Suomesta ja muun muassa presidentti Ahtisaari on aiemmin huomauttanut, että itsenäistyessään Ahvenanmaa menettäisi Suomen tuoman taloudellisen turvan ja erioikeudet.

Eikö itsenäistyminen tulisi kalliiksi Ahvenanmaalle?

–Kaikki tutkimukset ja raportit taloustilanteesta osoittavat, että Ahvenanmaa on rikas alue. Meillä on paljon yrittäjiä ja merenkulkuteollisuutta. Ongelma ei olisi taloudellinen.

Jonssonin mukaan Ahvenanmaa olisi taloudellisesti enemmän kuin omavarainen ja itsenäistyminen olisi taloudellisesti järkevää. Ahvenanmaalaiset päinvastoin maksavat Jonssonin mukaan selvästi enemmän veroja Suomeen kuin suomalaiset keskimäärin. Ahvenanmaa maksaa myös palveluista, joita saa Suomelta nykyään. Esimerkkinä hän mainitsee puolustuksen. Hän kuitenkin uskoo, että Ahvenanmaalla olisi hyvin rahaa hoitaa ylimääräiset kulut, joita itsenäisyydestä koituisi.

Eikö itsenäistymisessä olisi mitään ongelmia?

–Ei itsenäistyminen ollut helppoa Suomellekaan vuonna 1917.

–Mikään ei tietenkään tapahdu yhdessä yössä. Sen täytyy kehittyä vuosien saatossa, Jonsson sanoo ja viittaa siihen, että monet valtiot ovat historiassa syntyneet, kehittyneet ja menestyneet.

Jonsson myöntää, että itsenäistymisessä on haasteensa, mutta ne voidaan ratkaista. Hän huomauttaa, että menestyvät valtiot tarvitsevat rinnalleen menestyviä naapureita ja painottaa, että hyvä suhde Suomeen olisi myös itsenäistymisen jälkeen tärkeä Ahvenanmaalle.

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/231759-ahvenanmaan-separatistipuolue-haluaa-itsenaisyydesta-kansanaanestyksen-ja-uskoo

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
Vuodesta 2016 alkaen turvapaikanhakijamääräksi
arvioidaan 10 000 henkilöä vuosittain, ja sitä käytetään laskentaperusteena
kehyskauden maahanmuuttoa koskevissa määrärahamenoissa.


Hakijoista noin kolmanneksen arvioidaan
saavan turvapaikan. Jokaista turvapaikan saanutta kohti arvioidaan tehtävän kolme perheenyhdistämishakemusta,
joista noin puolet hyväksyttäisiin. Laskentaoletuksena on, että turvapaikan
saaneet eivät vielä kehyskaudella työllisty.Tässä kehyspäätöksessä turvapaikanhakijoihin liittyvät menoarviot nousevat verrattuna edelliseen
kehyspäätökseen yhteensä 407 milj. euroa v. 2017, 429 milj. euroa v. 2018, 397 milj. euroa
v. 2019 ja 340 milj. euroa v. 2020. Taloudellisen katsauksen luvussa 2 on kooste kaikista menonlisäyksistä,
jotka on tehty kevään 2015 jälkeen turvapaikanhakijamäärien lähdettyä nousuun.


JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2017—2020
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804bb64d

VALTIONEUVOSTO
Statsrådet | Finnish Government


Valtiovarainministeriö
Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2017-2020
Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
somali Dayib: Kelan tulisi korvata klitoriksen korjausleikkaus ...
« Vastaus #4048 : 15.02.2019, 17:01:50 »
Klitoriksen korjausleikkaus on silvotuille naisille ”kuin näön palauttaminen sokealle”, sanoo Somalian presidentiksi pyrkivä Fadumo Dayib
Fadumo Dayib itse ei ole käynyt leikkauksessa. Suomen kuitenkin pitäisi näyttää maailmalle mallia ja Kansaneläkelaitoksen tulisi korvata klitoriksen korjausleikkaus, ehdottaa suomensomali Dayib. Joidenkin lääkärien mielestä leikkauksessa piilee kuitenkin riskejä, ja sen hyötyjäkin epäillään.
http://www.hs.fi/paivanlehti/30102016/a1477625694137

Anna-Sofia Berner
HELSINGIN SANOMAT 30.10.2016

Heidi Piiroinen (Kuvat)
HELSINGIN SANOMAT


http://www.fila800.com/2016/3m9291v8118/somalit/hs_somalien-klitoriksen-korjausleikkaus.htm

Monet ympärileikatut naiset kärsivät tulehduksista ja kivuista, Fadumo Dayib sanoo. ”Yhä edelleen suomalaisessa terveydenhoidossa työskentelee ihmisiä, jotka eivät osaa kohdata meitä. Vastaanotolla potilas voi joutua tukemaan lääkäriä eikä päinvastoin.”SE ON KUIN näön palauttaminen sokealle. Se on suurenmoinen lahja naisille. Se on vallankumous.

Suomensomali, Somalian ensimmäinen naispuolinen presidenttiehdokas Fadumo Dayib ei säästele suuria sanoja. Tällä kertaa hän ei puhu synnyinmaansa politiikasta vaan – rekonstruktiivisesta klitoriskirurgiasta. Ai mistä?

Harva siitä on kuullutkaan.

”Moni ei ole edes ajatellut sellaisen mahdollisuutta”, Dayib sanoo.

Hän tarkoittaa hoitoa ympärileikatuille naisille. Sellaisille kuin hän itse, naisille, joiden sukuelimet on lapsena silvottu.

Daiybilla on ehdotus: Hän haluaa tuoda amerikkalaisen kirurgin Marci Bowersin Suomeen kouluttamaan lääkäreitä tekemään leikkauksia, joilla voidaan korjata silpomisten vaurioita. Hän haluaisi leikkaukset Kelan korvausten piiriin ja on jo puhunut asiasta kansanedustajille.

Maailmassa on vasta pieni joukko lääkäreitä, jotka leikkauksia tekevät. ”Suomi voisi olla pioneeri”, hän innostuu.

Dayibin mielestä tämä voisi olla yksi Suomen satavuotisjuhlahankkeista.

( Suomen 100-vuotisjuhlarahaston kokonaisbudjetti on noin 20 miljoonaa euroa.)

”Suomella on pitkä historia naisten aseman edistämisessä. Tämä sopisi siihen hyvin.”

Dayib on rohkea nainen. Hän on parhaillaan muuttamassa Somaliaan, jossa hän pyrkii presidentiksi. Se on hengenvaarallista.

Rohkea on myös hänen ehdotuksensa siitä, että Suomi alkaisi julkisin varoin tehdä klitoristen korjausleikkauksia. Ehdotuksessa yhdistyy monta tabua ja hankalaa aihetta: tyttöjen silpominen, maahanmuutto, naisen seksuaalisuus ja suomalainen terveydenhoito noin alkuun.

Voivatko tällaiset asiat olla Suomessakin vaikeita? Luulisi olevan selvää, että silvottuja hoidetaan.

http://www.fila800.com/2016/3m9291v8118/somalit/hs_somalien-klitoriksen-korjausleikkaus.htmSuomessa lapsesta asti asuneen Habiba Alin mielestä on tärkeää kohottaa ympärileikattujen tyttöjen ja naisten itsetuntoa. ”Pitää kertoa, että monelle on tehty samoin eikä se tarkoita, että sinussa olisi mitään vikaa.”


ESPOOLAINEN Habiba Ali on 29-vuotias ja muistaa, miten tyttöjen silpomisista alettiin Suomessa puhua silloin, kun hän oli yläasteella. Opettajat ja kaverit kyselivät, onko hänet ympärileikattu.

”Kyselyistä tuli olo, etten ole kokonainen, että jotain puuttuu. Muut säälivät, ja eihän siitä ihan hyvä fiilis tullut.”

Alin mielestä silvotuista naisista puhutaan kuin joinakin outoina olioina.

”Kuin alieneina”, hän sanoo.

Kouluterveydenhoitajat saattavat kauhistelullaan lisätä tyttöjen paniikkia omasta kehostaan. Gynekologikäynnillä lääkärin ilmeestä voi lukea järkytyksen.

”Miksi minun pitäisi hävetä sitä, että minut on ympärileikattu? En minä sitä tehnyt, eikä se ollut oma päätökseni”, Ali sanoo.

Sukuelinten silpominen ei ole uskonnollinen vaan kulttuurinen perinne. Sitä harjoitetaan yhä sekä islamilaisissa maissa kuten Egyptissä ja Somaliassa että kristityissä maissa kuten Etiopiassa.

Silpomisen rajuus ja tuhojen laajuus vaihtelee. On paljon naisia, jotka eivät aikuisina kärsi silpomisen seurauksista kuin ehkä psyykkisesti, jos sitenkään. Tämä on tärkeää pitää mielessä. Ei pidä kuvitella, että kaikkien silvottujen naisten elämä olisi piinaa, koska se ei ole totta. Moni nauttii seksistäkin.

Mutta on naisia, jotka kärsivät kivuista koko ajan. Pissalla käyminen on tuskallista, kuukautisista puhumattakaan. Jokainen yhdyntä voi tuntua kidutukselta, ja synnyttäminen voi olla hengenvaarallista.


Joskus tyttöjen ympärileikkausta verrataan poikien ympärileikkaukseen. Oikeampi vertaus olisi kuitenkin se, että pojilta leikattaisiin suuri osa peniksestä pois, ei vain esinahkaa. Pahimmassa tapauksessa klitoriksen pää ja sisäiset ja ulkoiset häpyhuulet on kaikki poistettu.

Silpomiseen voi kuulua tytön alapään ompeleminen umpeen. Sitä kutsutaan infibulaatioksi, ja se on somalikulttuurissa vallitseva tapa. Jäljelle voi jäädä vain riisinjyväsen kokoinen reikä, josta virtsan ja kuukautisveren pitäisi päästä ulos – ja myöhemmin miehen sisään.

Netissä on tästä kuvia. Naisen alapää on silloin kuin Barbie-nukella.

Kun umpeen ommeltujen naisten kanssa puhuu seksistä, moni havainnollistaa yksinkertaisella eleellä sitä, millaista seksi voi olla: he tökkivät toisen käden sormia tai nyrkkiä toista kämmentä vasten. Vastassa on seinä. Mies joutuu rikkomaan sen väkivalloin, mikä voi kestää viikkoja.

FADUMO DAIYBIN mielestä Suomessa puhutaan julkisesti vain silpomisen vastaisesta työstä. Se on tärkeää, mutta hän muistuttaa, ettei viranomaisten tiedossa ole yhtään Suomessa tehtyä tytön ympärileikkausta. Keskittymällä silpomisten estämiseen on Dayibin mielestä unohdettu ne tänne tulleet naiset, joille ympärileikkaus on jo tehty.

”Pitäisi puhua siitä, miten heitä voidaan hoitaa.”

Suomessa on Ihmisoikeusliiton arvion mukaan tuhansia silvottuja naisia. Umpeen ommeltuja naisia on Suomessa leikattu auki 1990-luvulta alkaen. Näitä defibulaatioleikkauksia ei ole kuitenkaan kirjattu Käypä hoito -suosituksiin, ja niitä tarjotaan naisille vaihtelevasti.

Ongelma on, ettei pahasti silvotuille naisille automaattisesti kerrota avausleikkauksen mahdollisuudesta. Näin sanovat Dayib ja seksuaaliterapeutti Batulo Essak.

Usein leikkaus tehdään vasta synnytyksen yhteydessä, vaikka se olisi voinut helpottaa naisen elämää jo ennen raskautta.

”Terveydenhoidon henkilökunnan pitäisi tuoda esiin, että on mahdollisuus tällaiseen leikkaukseen. Nainen voi sitten päättää, haluaako siihen”, Essak sanoo.

Ihmisoikeusliiton arvion mukaan käytännössä kaikki infibulaation kokeneet naiset haluavat avausleikkaukseen.

Silvottuja naisia voidaan siis hoitaa kahdella leikkauksella: avausleikkauksella ja rakentamalla klitoris uudestaan. Edellisiä leikkauksia Suomessa tehdään, jälkimmäisiä ei tiettävästi tehdä, ainakaan vielä.

Klitoris on iso elin, ja iso osa siitä on piilossa. Siksi se ei tuhoudu ympärileikkauksessa kokonaan.

Klitoriksen korjausleikkauksen kehitti ranskalainen kirurgi Pierre Foldès 1990-luvulla. Korjausleikkauksessa naisen sukuelimistä poistetaan arpikudosta ja piilossa olevaa klitorista leikataan esiin. Operaatio ei ole iso eikä kallis. Sen pitäisi sekä vähentää kipua että lisätä seksuaalista nautintoa. Se, tapahtuuko näin todella, on vielä kiistanalaista.

SILVOTUILLE NAISILLE ajatus leikkauksesta on usein mullistava. Eräs helsinkiläisnainen kuvaa sitä näin:

”Se on kuin sanottaisiin, että on keksitty aikakone.”

Hän sanoo kärsineensä neljäkymmentä vuotta silpomisen seurauksista. Sekä fyysisesti että henkisesti.

”Olen puolikas minä. Minulla on vain puolikas kukka.”

Klitorisleikkaus herättää naisissa valtavaa toivoa. Toivoa siitä, että he voivat korjata jotakin, jonka ovat luulleet peruuttamattomasti tuhoutuneen. Siinä ei ole kyse vain kliinisestä, lääketieteellisestä operaatiosta.

”Leikkauksella voin saada takaisin jotain, mitä minulta on ryöstetty”, Fadumo Dayib kuvaa. Niin hän ainakin toivoo. Hän ei ole vielä itse käynyt leikkauksessa

Osa lääkäreistä, tutkijoista ja kansalaisjärjestöistä on huolissaan siitä, että naisten toivoa käytetään hyväksi. Että naisille luvataan liikoja, jotta lääkärit voivat kahmia rahaa tai mainetta.

Norjalainen tutkija Malin Jordal Uppsalan yliopistosta on haastatellut viittätoista 20–56-vuotiasta Ruotsissa asuvaa naista siitä, mikä sai nämä harkitsemaan leikkaukseen menemistä.

Naiset puhuivat Dayibin tapaan siitä, miten he haluavat saada takaisin jotakin heiltä väkivalloin vietyä. Korjata leikkauksella myös identiteettiään.

Jordalin mielestä naiset olivat silti realisteja. He tiesivät, ettei yksi leikkaus korjaa kaikkea. Ei edes seksielämää.

”He saattavat sanoa, etteivät tiedä, onko seksi ollut huonoa sen takia, että heidät on silvottu, vai siksi, että aviomies on idiootti.”

Osa puhui Jordalille siitä, että halusi näyttää samalta kuin muutkin, olla kuin muutkin. Tulla leikkauksen avulla normaaliksi naiseksi.

Yksi haastatelluista kertoi, että silvottujen sukuelinten koskettaminen ei tuntunut kummemmalta kuin kyynärpään koskettaminen.

”He kokivat jäävänsä jostakin paitsi”, Jordal kuvaa.

Aiheesta on vaikea puhua ilman, että samalla lyödään jo valmiiksi syrjittyyn vähemmistöön lisää stigmoja, Jordal sanoo. Silti pitäisi voida auttaa naisia, jotka todella kärsivät.

MUTTA ONKO leikkaus paras tapa auttaa? Se on epäselvää.

Klitoriskirurgiaa on tutkittu vasta vähän, eikä sen hyödyistä ole selvää näyttöä. Siinä on myös riskejä. Kuten kaikessa kirurgiassa, on mahdollista, että jokin menee pieleen ja lopputulos on huonompi kuin ennen operaatiota.

Englantilainen Royal College of Obstetricians and Gynaecologists -järjestö teki viime vuonna kannanoton, jonka mukaan leikkauksia ei pitäisi tehdä, koska komplikaatioiden riski on suurempi kuin todistetut hyödyt.

Maailman terveysjärjestö WHO taas tuli tänä vuonna johtopäätökseen, ettei voi vielä ottaa kantaa leikkausten puolesta tai niitä vastaan. Järjestö rohkaisi tekemään lisää tutkimusta aiheesta.

Gynekologi Pirkko Brusila on työskennellyt paljon silvottujen naisten kanssa. Hän sanoo, että kirurgiseen operaatioon pitää aina olla lääketieteellinen syy, ainakin jos se tehdään julkisin varoin. Hänen mielestään seksuaalisen nautinnon mahdollistaminen ei sitä välttämättä ole.

”On aina eettisen keskustelun paikka, jos ruvetaan rakentelemaan mielihyväjuttuja. Onko syynä naisen oma halu, vai tuleeko se tarve jostakin ulkopuolelta? Että syötetäänkö naisille ajatusta siitä, että heidän pitäisi olla jotakin muuta kuin he ovat”, Brusila kysyy.

Ei syötetä, sanoo Fadumo Daiyb, ja hän tietää, millaista on elää ympärileikattuna. Kyse on jostakin hyvin henkilökohtaisesta, hän sanoo.

”Seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisyyttä.”

Brusila sanoo ymmärtävänsä hyvin silvottujen naisten toiveet. Hänestä klitoriksen korjausleikkaus on silti arveluttava hoitokeino, jossa on riskinsä. Hän rinnastaa sen kauneusleikkauksiin.

Brusilan ja Daiybin näkemyserossa tiivistyy se, mikä leikkauksissa kiihdyttää myös tutkijoita. Toisten mielestä leikkaukset voivat voimaannuttaa naisia, toiset pitävät niitä uutena sorron ja hyväksikäytön muotona.

Ranskassa leikkauspotilaat saavat myös psykologista apua. Leikkausten myötä silvottujen naisten seksuaalisuus on alkanut kiinnostaa myös seksuaaliterapeutteja ja muita mielen ammattilaisia aiempaa enemmän.

Klitorisleikkauksia verrataan usein siihen, että rintasyöpäleikkauksen jälkeen nainen voi saada uuden rinnan. Tai siihen, että näkyviä palovammoja korjataan ihonsiirroilla. Molemmissa on kyse paitsi terveydestä myös siitä, ettei erotu joukosta.

”Onko niin, että koska on kyse klitoriksesta, sanotaankin, että mene puhumaan psykologille?” tutkija Jordal kysyy.

SUOMESSA suurin osa silvotuista naisista on somaleja, eikä somalikulttuurissa ole tapana näyttää tuskaa. Kivut kärsitään hiljaa. Siksi silpomisten seurauksista ja niiden hoitamisesta on vaikea puhua.

Eikä auta, että suomalaiset lääkärit, terveydenhoitajat ja neuvolatyöntekijät saattavat arastella vierasta aihetta tai pelätä loukkaavansa, jos ottavat sen esille.

Espoolainen Habiba Ali on suorasuinen seitsemän lapsen yksinhuoltaja, joka ei kärsi kivuista eikä kaipaa leikkausta.

”Pitäisi sanoa ympärileikatuille naisille, että hei, teissä ei ole mitään vikaa. Te olette kokonaisia, eikä siinä ole mitään hävettävää, mitä teille on tehty.”

Ei mitään hävettävää? Se on helpompi sanoa kuin uskoa. Häpeästähän tässä kuitenkin on kyse. Siitä kaikki on lähtöisin.

Tyttöjä silvotaan yhä monissa maissa, koska jos niin ei tehtäisi, siitä seuraisi häpeää suvulle. Ajatellaan, että vain ympärileikattu morsian on varmasti neitsyt.

Länsimaihin päätyneet ympärileikatut tytöt ja naiset taas joutuvat häpeämään sitä, että ovat erilaisia kuin muut, koska heidät on silvottu.

Huoli siitä, että leikkaukset voivat luoda uusia paineita naisille, lienee osin aiheellinen. Mutta tutkija Jordalin mielestä ulkoista ja sisäistä painetta on mahdoton erottaa toisistaan.

Naiset elävät molempien kanssa. Kenellä on oikeus sanoa, ettei apua voida antaa, jos kyse on ”vain” seksuaalisuudesta tai ”vain” identiteetistä?

”Minä en tiedä, pitäisikö leikkauksia tehdä. En ole lääkäri enkä osaa arvioida niiden riskejä. Mutta sen tiedän, että näille naisille tämä on tosi tärkeä asia”, Jordal sanoo.

Jo siitä puhuminen on pieni vallankumous.

http://www.fila800.com/2016/3m9291v8118/somalit/hs_somalien-klitoriksen-korjausleikkaus.htm


Ympärileikkauksen haitat somali naisilla ( MULKI MÖLSÄ / 1996 )
somalimies:klitoris on agressiivinen elin joka uhkaa miestä, klitoris tulee poistaaSomaliassa naisen neitsyys on "tavaramerkki" ja naimattomista naisista tulee myyntivaltti ,nainen rinnastetaan karjaan , karja on miehen omaisuutta kuten myös naisetkin .

Ympärileikkauksen haitat ovat : infektiot , virtsaretentio , ja septikemia .
peräsuolen sulkijalihas lakkaa toimimasta ( ajoittain )

Kuukautisten aikana joissa kuukautisveri ja virtsa ei pääse liian pieneksi jätetyn aukon takia poistumaan kunnolla .vatsan seudun turpoaminen yleistä somalinaisilla . serurauksena hajuhaitat .


Emättimeen jäänyt virtsa ja kuukautisveri aihettaa "kiviä" virtsaputken ja peräsuolen välille,
näiden vuoksi nainen kärsii jatkuvista hajuhaitoista , tämän vuoksi nainen virtsaa tai ulostaa emättimen kautta. ( lisää hajuhaittoja )


SEKSUAALISET ONGELMAT :
Tuoreen aviomiehen on todistettava viriiliytensä avaamalla vaimon emätin yhdynnässä,
toivottomia yrityksiä jatketaan viikkokausia ,avaamisen ( yhdynnän ) onnistuessa , on yhdyttyvä viikkoja aktiivisesti.Miehelle saattaa tulla penis ruhjeita jatkuvan yrittämisen seurauksena .


Jos normaali yhdyntä ei onnistu , siirrytään anaali yhdyntään jatkossa. ( lääkärien suositus )


http://kirjastot.diak.fi/files/diak_...hArman1999.pdf
Naisten ympärileikkaus ja synnytysongelmat
Download (PDF, 235.5 Kt)
http://kirjastot.diak.fi/thesis?id=1041310


Immenkalvoja korjattu jo pari vuosikymmentä

Helsinkiläissairaala Siluetin lääketieteellisen johtajan Timo Pakkasen mukaan immenkalvon korjausleikkauksia on tehty Suomessa jo parinkymmenen vuoden ajan.

– Asiakkaamme ovat Suomessa asuvia maahanmuuttajataustaisia naisia. Leikkauksia ei tulla teettämään muualta, Pakkanen sanoo.

– Toimenpiteiden määrä vaihtelee paljon. Ei niitä tehdä mitenkään säännöllisesti.


Useimmiten korjausleikkaukseen hakeutuva nainen tulee hyvin patriarkaalisesta kulttuurista, jossa naiselle asetetaan tiukkoja kunniallisuuteen ja siveellisyyteen liittyviä vaatimuksia.

 

Moni on menossa järjestettyyn avioliittoon.

Pakkasella ei ole käsitystä siitä, mitkä muut sairaalat mahdollisesti tekevät niin sanottuja neitsyysleikkauksia.

Helsingin yksityiset sairaalat ovat vaitonaisia eettisesti kiistellystä toimenpiteestä.

Eiran sairaalan palvelujohtaja Annuli Airaskorpi välittää assistenttinsa välityksellä tiedon, ettei sairaalassa tehdä korjausleikkauksia – eikä voida kommentoida aihetta millään tavalla.

Myös plastiikkakirurgisesta KL-sairaalasta ilmoitetaan ykskantaan, ettei siellä tehdä kyseisiä toimenpiteitä.

Nimeään kantavan sairaalansa myyneen plastiikkakirurgian erikoislääkärin Rolf Nordströmin assistentti lupailee ensin haastattelun onnistuvan. Pari tuntia myöhemmin haastattelu perutaan sähköpostitse.


http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/238779-immenkalvoja-korjattu-jo-pari-vuosikymmenta


terveydenhoitaja Hannele Rauha : Toisilta otetaan klitoris pois


Suomesta viedään tyttöjä silvottavaksi? – ”Epäilyksiä on”
Linda Pelkonen 29.8.2013
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/6189...ksi-epailyksia


Vantaan kaupungin maahanmuuttajien terveydenhoitaja Hannele Rauha uskoo, että Suomessa syntyviä tyttöjä joutuu yhä ympärileikkauksen eli sukupuolielinten silpomisen uhriksi. Virallista näyttöä asiasta ei kuitenkaan ole.

–Olen kuullut, että Suomestakin on viety tyttöjä ulkomaille ympärileikattavaksi, maahanmuuttajien parissa vuosikymmeniä työskennellyt Rauha sanoo Uudelle Suomelle.

Rauhan mukaan synnytyssaleissa on törmätty ympärileikattuihin, Suomessa syntyneisiin naisiin.

–Jos papereista näkee, että synnyttäjä on itse syntynyt Suomessa ja huomataan, että hänet on ympärileikattu, voi vain ihmetellä, että missä välissä se on tapahtunut, Rauha sanoo.

–Tärkeää olisi tietää, onko somalivanhemmat ympärileikattu ja miten he suhtautuvat asiaan, Rauha kertoo.

Pahimmassa tapauksessa ympärileikkaukseen voi kuolla.

–Suurimmalle osalle ei tule hirveitä haittoja, mutta joillain asiakkaillani on ollut ongelmia virtsaamisen kanssa. Rakon paikka ja anatomia muuttuvat kun ne suljetaan ja silvotaan, Rauha kertoo.

–Ääritapauksissa ympärileikkaus voi aiheuttaa kuoleman. Kun suljetaan, tulee infektioriski. Entä jos kuukautiset eivät tulekaan ulos? Rauha sanoo.

Lisäksi ympärileikkaus vaikuttaa seksuaalisuuteen.


(  Somaliassa naisen neitsyys on "tavaramerkki" ja naimattomista naisista tulee myyntivaltti ,nainen rinnastetaan karjaan , karja on miehen omaisuutta kuten myös naisetkin .

Ympärileikkauksen haitat ovat : infektiot , virtsaretentio , ja septikemia .
peräsuolen sulkijalihas lakkaa toimimasta ( ajoittain )

Kuukautisten aikana joissa kuukautisveri ja virtsa ei pääse liian pieneksi jätetyn aukon takia poistumaan kunnolla .vatsan seudun turpoaminen yleistä somalinaisilla . serurauksena hajuhaitat ....)


Helsinkiläisessä Sairaala Siluetissa työskentelevä plastiikkakirurgian erikoislääkäri Timo Pakkanen kertoo, että leikkauksille on tasainen kysyntä. Hän tekee niitä pari kertaa kuukaudessa.


http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/486759/Neitsytleikkaukset+tulivat+Suomeen++taustalla+pelko+vakivallasta

Turun Sanomat


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 957
 • Liked: 4715
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.10.2017
EGY PYM/Hallintokulut
Kuvaus
-

Kohdemaa
Egypti

Toimiala
Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%
Ota yhteyttä
kai

Rahoituskohteen numero
14200001

Tunnus
UHA2011-007153

Sivua muokattu
17.10.2017

https://um.fi/kehitysyhteistyon-uusimmat-rahoituspaatokset/-/asset_publisher/5mDkc1Hn9MUP/ahaKytInterventionType/id/1170263Ulkoministeriö
Utrikesministeriet
Merikasarmi, PL 176
00023 Valtioneuvosto