Kirjoittaja Aihe: Keskitetty pectus3 kokoomaketju  (Luettu 296721 kertaa)

Titus

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 363
 • Liked: 7190
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #4800 : 12.07.2019, 14:34:49 »
OSAO Edu Oy

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2796943-6 
Postiosoite: Kotkantie 2 C
Postinumero: 90250
Postitoimipaikka: Oulu
Maa: Suomi
NUTS-koodi: Suomi (FI) 
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 5848425.00 EUR

Antti Pekka Rovamo, toimitusjohtaja (1/2017)
Jarmo Tapani Paloniemi, hallituksen puheenjohtaja (8/2018)
Jyrki Kristian Ojala, hallituksen jäsen (8/2018)
Näytä roolit muissa yrityksissä (2)
Seija Sinikka Tiitto-Komminaho, hallituksen jäsen (8/2018)

https://www.finder.fi/Koulutukset+ja+koulutuspalvelut/OSAO+Edu+Oy/Oulu/yhteystiedot/3151877

Toissa vuonna perustettu yritys jolla naurettava 60k€ liikevaihto "yllättäen" saa kuuden miljoonaan euron sopimuksen...

Samassa osoitteessa:

https://www.finder.fi/search?what=Kotkantie%202%20C

Oulun Ammatilliset Opiskelijat - Otto ry
Oulun seudun ammattiopisto Kaukovainion yksikkö, palvelut
« Viimeksi muokattu: 12.07.2019, 14:38:59 kirjoittanut Titus »
Tell me something, it's still "We the people," right ?

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496
Valtioneuvoston kirjelmä
« Valtioneuvoston yleisistunto 23.8.2018
https://stm.fi/ajankohtaista/paatos?decisionId=0900908f805c46fe

Päätös
 Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet 1.valtioneuvoston kirjelmä muistioineenpdf
2.statsrådets skrivelse jämte promemoriapdf


.........Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto 9,204 miljardia euroa,...............


Esitys
 Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)

Vaikutukset
 Edellä mainitut rahastot sisältyvät komission ehdotukseen rahoituskehyksistä 2021–2027. Taloudelliset vaikutukset täsmentyvät osana rahoituskehysneuvottelujen kokonaisuutta. Komission esityksessä ei ole ilmoitettu jäsenvaltiokohtaisia saantoja. Komissio esittää rahastoille yhteensä 19,650 mrd. euroa vuosille 2021–2027. Rahoitus jakautuisi seuraavasti: Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto 9,204 miljardia euroa, Sisäisen turvallisuuden rahasto 2,210 miljardia euroa, Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusväline 7,087 miljardia euroa, Tullitarkastuslaitteiden rahoitusväline 1,149 miljardia euroa. Ehdotuksilla arvioidaan olevan vaikutuksia kansalliseen talousarvioon. Hankkeita rahoitettaessa tukea saavien tahojen tulee pääsääntöisesti varautua kansalliseen rahoitukseen. Kansalliseen talousarvioon liittyvät seikat käsitellään ja niihin otetaan kantaa kansallisessa JTS- ja talousarvioprosessissa. Toimenpiteiden edellyttämä kansallinen rahoitus viranomaistoimijoiden osalta toteutetaan valtiontalouden kehysten puitteissa tarvittaessa kohdentamalla määrärahoja uudelleen. Ehdotusten arvioidaan edellyttävän muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön (sisäasioiden rahastoista annettu laki (903/2014) ja valtioneuvoston asetus (351/2015).

Päätös
 Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuillaLinkki toiselle sivustolle

Ministeri
 Kai Mykkänen

Esittelijä
 Pauliina Eskola, Neuvotteleva virkamies p.029 5488263

https://stm.fi/ajankohtaista/paatos?decisionId=0900908f805c46fe




Strasbourg12.6.2018
COM(2018) 471 final
LIITTEET
asiakirjaan
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0471&from=EN



LIITE I
Ohjelmien rahoituksen kohdentamisen perusteet yhteistyöhön perustuvassa hallinnoinnissa



1.11 artiklassa tarkoitetut käytettävissä olevat varat jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti: .

a)Kukin jäsenvaltio saa rahastosta 5 000 000 euron kiinteän määrän yksinomaan ohjelmakauden alussa.  .

b)Loput 11 artiklassa tarkoitetuista varoista jaetaan seuraavien perusteiden mukaisesti: .

–30 % – turvapaikka-asiat; .

–30 % – laillinen muuttoliike ja kotouttaminen; .

–40 % – laiton muuttoliike ja palauttamiset.



Syyt siihen, miksi toimi toteutetaan EU:n tasolla (ennen toteutusta)

Turvapaikka-asioihin ja muuttoliikkeeseen liittyvät haasteet ovat kytköksissä toisiinsa ja luonteeltaan valtioiden rajat ylittäviä, eivätkä jäsenvaltiot voi käsitellä niitä yksin asianmukaisella tavalla. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 80 artiklassa todetaan, että turvapaikka-asioita, muuttoliikettä ja ulkorajoja koskevat yhteiset politiikat perustuvat jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteeseen. Tämän periaatteen taloudelliset vaikutukset pannaan täytäntöön EU:n rahoituksella. Tehokkaimpia tapoja jakaa nämä velvollisuudet ja niiden taloudelliset vaikutukset jäsenvaltioiden kesken oikeudenmukaisesti ovat yhdennetty EU:n ulkorajojen valvonta ja Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän loppuunsaattaminen. EU:n rahoitus kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseen on välttämätöntä, jotta voidaan lisätä vastatulleille alkuvaiheessa heti saapumisen jälkeen annettavan tuen laatua. Tämä on tärkeää, jotta tulijat voivat osallistua täysimääräisesti Euroopan yhteiskuntiin pitkällä aikavälillä, jos heille tarjotaan pysyvä suoja.


3.EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET .

3.1.Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat .

3.2.Arvioidut vaikutukset menoihin .

3.2.1.Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin .

3.2.2.Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin .

3.2.3.Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet


EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET .

3.1.Kyseeseen tuleva monivuotisen rahoituskehyksen otsake ja menopuolelle ehdotettu uusi budjettikohta (ehdotetut uudet budjettikohdat)


3.2.Arvioidut vaikutukset menoihin .

3.2.1.Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin .

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)


Monivuotisen rahoituskehyksen otsake 
 
4
 
Muuttoliike ja rajaturvallisuus
 
YHTEENSÄ 10 503,444  milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)


EHDOTUKSEN TAUSTA
Tätä taustaa vasten komissio ehdotti vuosien 2021–2027 uutta monivuotista rahoituskehitystä koskevassa ehdotuksessaan 2. toukokuuta 2018, että muuttoliikkeen hallintaan ja ulkorajojen valvontaan osoitettavaa unionin kokonaistalousarvio-osuutta olisi vahvistettava huomattavasti korottamalla sitä yli 2,6-kertaiseksi. Tähän sisältyy myös tällä alalla toimiville hajautetuille virastoille kohdennettavan rahoituksen lisääminen. Tämä ehdotus ei sinällään kata virastoille kohdennettavaa rahoitusta vaan siinä säädetään ainoastaan turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta, josta tuetaan jäsenvaltioita muuttoliikkeen tehokkaassa hallinnassa. Tähän tarkoitukseen esitetään 10 415 000 000 euron (käypinä hintoina) määrärahaa.


Strasbourg 12.6.2018
COM(2018) 471 final
2018/0248(COD)
Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta

{SWD(2018) 347}
{SWD(2018) 348}
{SEC(2018) 315}

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0471&from=EN


EUROOPAN KOMISSIO

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1540390612505&uri=CELEX%3A52018PC0471


Factsheets

&&
Migration: supporting a robust, realistic and fair EU policy
12 kesäkuu 2018

suomi  (1.3 MB - PDF)
LataaPDF - 1.3 MB
Muut kielet (23)

&&
EU:N ulkorajojen turvaaminen
12 kesäkuu 2018
suomi  (1.5 MB - PDF)

https://ec.europa.eu/commission/publications/migration-and-border-management_fi


EU:n monivuotinen talousarvio
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_fi



https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_en


Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027
https://eu2019.fi/taustoitukset/monivuotinen-rahoituskehys-2021-2027


https://eu2019.fi/yhteystiedot



pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496
Rikoksentorjuntaneuvosto MYÖNNETYT AVUSTUKSET 1998–2018 ...
« Vastaus #4802 : 12.07.2019, 20:59:14 »
MYÖNNETYT AVUSTUKSET 1998–2018
Oikeusministeriö on vuosina 1998–2018 myöntänyt valtionavustusta osarahoitukseksi yli 200 paikalliselle rikoksentorjuntahankkeelle. Hakijoita on ollut moninkertainen määrä. Lisäksi on tuettu muutamia paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden arviointeja.

Myönnetyt avustukset 2018

Myönnetyt avustukset 2017

Myönnetyt avustukset 2016

Myönnetyt avustukset 2015

Myönnetyt avustukset 2014

Myönnetyt avustukset 2008-2013

Myönnetyt avustukset 1998-2007

https://rikoksentorjunta.fi/myonnetyt-avustukset-1998-2017




RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTON KOKOONPANO
Toimikausi 1.12.2018–30.11.2021

Puheenjohtaja:
professori Sakari Melander, Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja:
poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus

Jäsenet
(henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)

Apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen, oikeusministeriö
(Erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen, oikeusministeriö)

Erikoissuunnittelija Eila Lempiäinen, Rikosseuraamuslaitos
(Yliopettaja Olli Kaarakka, Rikosseuraamusalankoulutuskeskus)

Käräjätuomari Sanna Mikkola, Espoon käräjäoikeus
(Rikoskomisario Sakari Tuominen, Sisä-Suomen poliisilaitos)

Poliisiylitarkastaja Sami Ryhänen, sisäministeriö
(Poliisitarkastaja Jyrki Aho, Poliisihallitus)

Opetusneuvos Heli Nederström, opetus- ja kulttuuriministeriö
(Opetusneuvos Kristina Kaihari, Opetushallitus)

Hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö
(Ylilääkäri Aulikki Ahlgrén-Rimpiläinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo, Kuntaliitto
(Turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö Matti Koskinen, Helsingin kaupunki)

Hallitussihteeri Matleena Haapala, ympäristöministeriö
(Toimialajohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, Porin kaupunki, ympäristö- ja lupapalvelut)

Professori Janne Kivivuori, Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
(Suunnittelija Petri Danielsson, Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti)

Tutkimusjohtaja Jussi Pajuoja, Itä-Suomen yliopisto
(Vs. tutkimuspäällikkö Elina Pekkarinen, Nuorisotutkimusseura)

Lainsäädäntöasiain päällikkö Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät
(Johtaja Risto Karhunen, Finanssiala ry.)

Pelastusylitarkastaja Seppo Lehto, Lapin aluehallintovirasto
(Pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen, Itä-Suomen aluehallintovirasto)

Toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen, Suomen Setlementtiliitto
(Perheasioiden asiantuntija Pia Rosengård-Andersson, Folkhälsan)

Terveyden ja hyvinvoinnin yksikön päällikkö Maria Viljanen, Suomen Punainen Risti
(Asiantuntija Sami Puumala, Kirkkohallitus)

Lakimies Marjut Vuorela, Vanhustyönkeskusliitto
(Toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg, Rikosuhripäivystys)

https://rikoksentorjunta.fi/neuvoston-kokoonpano

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496


”Suomen valtio on tehnyt tiiviisti työtä, jotta tilanteeseen löytyisi ratkaisu”, pääministeri Rinne kertoo sanoneensa al-Holin leirin suomalaisten omaisille.
..
..






Kotimaa
|


Isis



Pääministeri Antti Rinne (sd) on tänään perjantaina tavannut al-Holin leirillä olevien suomalaisten naisten ja heidän lastensa lähipiirejä, valtioneuvosto tiedottaa.
 
Mukana pääministerin kutsumassa tapaamisessa olivat ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd).

”Kuuntelin Al-holin leirillä olevien lähipiirin kuvauksia heidän läheistensä tilanteesta. Kerroin heille, että Suomen valtio on tehnyt tiiviisti työtä, jotta tilanteeseen löytyisi ratkaisu”, totesi pääministeri Rinne tapaamisen jälkeen.


https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/285309-juuri-nyt-antti-rinne-tapasi-al-holin-leirin-isis-naisten-lahipiiria

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496

Immigration and asylum daily court lists
Please note: where possible the daily court lists will be updated for the following day between midday and 5pm
Published 15 September 2016
Last updated 12 July 2019 — see all updates
From: HM Courts & Tribunals Service
Applies to: England, Northern Ireland, and Wales
https://www.gov.uk/guidance/immigration-and-asylum-daily-court-lists




•Belfast Laganside (PDF, 270KB, 1 page)


•Belfast RCJ (PDF, 270KB, 1 page)


•Birmingham Priory Court  (PDF, 328KB, 13 pages)


•Bradford (PDF, 312KB, 7 pages)


•Cardiff Crown Court (PDF, 271KB, 1 page)


•Coventry Magistrates' Court (PDF, 273KB, 1 page)


•Glasgow Eagle Building (PDF, 306KB, 4 pages)


•Harmondsworth (PDF, 303KB, 3 pages)

• Harmondsworth (Hatton Cross) (PDF, 272KB, 1 page)  Please check court number at reception on arrival at Hatton Cross.

•Hatton Cross (PDF, 331KB, 16 pages)


•Hendon Magistrates' Court (Hatton Cross)  (PDF, 271KB, 1 page)


•Hendon Magistrates' Court (Taylor House)  (PDF, 295KB, 2 pages)


•Manchester and Salford Magistrates' Court (PDF, 272KB, 1 page)


•Manchester Crown Court  (PDF, 271KB, 1 page)


•Manchester Piccadilly  (PDF, 313KB, 7 pages)


•Newport Columbus House  (PDF, 312KB, 6 pages)


•Northshields Kings Court  (PDF, 298KB, 2 pages)


•Nottingham Justice Centre  (PDF, 286KB, 1 page)


•Taylor House  (PDF, 345KB, 24 pages)


•Yarls Wood  (PDF, 301KB, 1 page)


•Yarls Wood Taylor House  (PDF, 271KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Belfast  (PDF, 271KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Belfast Bedford House  (PDF, 271KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Belfast Laganside  (PDF, 271KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Birmingham  (PDF, 270KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Birmingham Civil Justice Centre  (PDF, 289KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Birmingham Employment Tribunal  (PDF, 270KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Birmingham Magistrates' Court  (PDF, 270KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Bradford  (PDF, 271KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Bradford Crown Court  (PDF, 271KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Bradford Magistrates' Court  (PDF, 271KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Cardiff Civil Justice Centre  (PDF, 271KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Cardiff Crown Court  (PDF, 271KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Cardiff Magistrates' Court  (PDF, 270KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Field House  (PDF, 306KB, 3 pages)


•UT (IAC) Hearing in Glasgow  (PDF, 271KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Liverpool  (PDF, 271KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Manchester  (PDF, 270KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Manchester Civil Justice Centre  (PDF, 293KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Newport  (PDF, 271KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in North Shields  (PDF, 270KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Nottingham  (PDF, 270KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in RCJ Belfast  (PDF, 271KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in RCJ Det  (PDF, 290KB, 1 page)

•UT (IAC) Hearing in Thomas Moore Building  (PDF, 270KB, 1 page)

https://www.gov.uk/guidance/immigration-and-asylum-daily-court-lists




pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496
11.06.2019 velkomustuomiot somali ...
« Vastaus #4805 : 13.07.2019, 11:41:08 »


Somaliland Development organisation ry 
Vantaa
Velkoja: Helsingin Kaupunki 
 Summa: 2400€
11.06.2019 - Velkomustuomio
 

Suomen Somaliland Kehitys ja Integraatio Ry 
Helsinki
Velkoja: Nrep Finland Wh 4 Oy 
 Summa: 3373€
28.03.2019 - Velkomustuomio
 

Somaliland Development organisation ry 
Vantaa
Velkoja: Lindorff Oy 
 Summa: 5445€
29.01.2019 - Velkomustuomio
 

Somali Finnish Student Association ry 
Velkoja: Verohallinto 
 Summa: 2119€
25.01.2019 - Protesti
 

Somali Finnish Student Association ry 
Velkoja: Verohallinto 
 Summa: 1695€
25.01.2019 - Protesti
 

Somalinaisten Tuki Wadajir Ry 
Helsinki
Velkoja: Helen Oy 
 Summa: 1804€
17.01.2019 - Velkomustuomio
 

Somali Youth League ry 
Velkoja: Intrum Oy 
 Summa: 2805€
15.11.2018 - Protesti
 

Somaliväen Yhdistys Midnimo 
Velkoja: Osuuskunta Almagan 
 Summa: 15154€
24.10.2018 - Protesti
 

Somalinaisten Tuki W 
Helsinki
Velkoja: Sergel Oy 
 Summa: 522€
24.09.2018 - Protesti
 

Somali Youth League ry 
Helsinki
Velkoja: Intrum Justitia Oy 
 Summa: 2224€
31.08.2018 - Velkomustuomio


Somali Youth League Ry 
Helsinki
Velkoja: Sergel Oy 
 Summa: 374€
02.05.2018 - Protesti
 

Somalien Kulttuuri- Ja Perheyhdistys Ry 
Helsinki
Velkoja: Helsingin Kaupunki 
 Summa: 2576€
22.03.2018 - Velkomustuomio
 


Somali Youth League Ry 
Helsinki
Velkoja: Suomen Perintätoimisto Oy 
 Summa: 13€
12.01.2018 - Protesti
 

Somali Youth League Ry 
Helsinki
Velkoja: Suomen Perintätoimisto Oy 
 Summa: 68€
12.01.2018 - Protesti
 

Somali Youth League Ry 
Helsinki
Velkoja: Suomen Perintätoimisto Oy 
 Summa: 88€
12.01.2018 - Protesti
 

Warsan Somali Media Association Ry 
Helsinki
Velkoja: Ulkoasiainministeriö 
 Summa: 17276€
13.02.2017 - Velkomustuomio
 

Somaliväen Yhdistys Midnimo 
Helsinki
Velkoja: Oy Kaffecentralen Finland Ab 
 Summa: 2873€
23.08.2016 - Protesti
   

1
 2
https://www.protestilista.com/?page=2&yritys=somali
https://www.protestilista.com/?yritys=somali&kaupunki=


    

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496
Majoittuminen yksityismajoitukseen
Voit halutessasi järjestää majoituksesi itse. Jos asut yksityismajoituksessa esimerkiksi sukulaisten, puolison tai tuttavien luona, olet silti kirjoilla jossakin vastaanottokeskuksessa. Saat siitä vastaanottokeskuksesta sinulle kuuluvat vastaanottopalvelut, kuten terveydenhuollon ja vastaanottorahan.

https://migri.fi/majoittuminen-yksityismajoitukseen


Vapaaehtoisen paluun avustukset maittain
Avustus voi olla joko käteistukea tai hyödyketukea. Tukimuoto valitaan hakemusta jättäessä.

Käteistuki
Käteistuen määrä riippuu paluumaasta:

A   
normaaliavustus   EUR 1500
lapsen avustus   EUR 750
 

A) Afganistan, Angola, Burundi, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Djibouti, Etelä Sudan, Etiopia, Eritrea, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Irak, Jemen, Kambodza, Keski-Afrikan tasavalta, Kongon Demokraattinen tasavalta, Korean Demokraattinen Kansantasavalta, Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Mosambik, Myanmar, Nepal, Niger, Päiväntasaajan Guinea, Ruanda, Sambia, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syyria, Tansania, Togo, Tšad, Uganda, Zimbabwe

B   
normaaliavustus   EUR 800
lapsen avustus   EUR 500
 

B) Armenia, Bolivia, Egypti, El Salvador, Filippiinit, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, Indonesia, Intia, Iran, Jordania, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Kirgisia, Kongon tasavalta, Länsiranta, Marokko, Moldova, Nicaragua, Nigeria, Norsunluurannikko, Pakistan, Sri Lanka, Swazimaa, Tadzikistan,Tunisia, Ukraina, Uzbekistan, Vietnam

C   
normaaliavustus   EUR 500
lapsen avustus   EUR 300
 

C) Algeria, Argentiina, Azerbaidžan, Botswana, Brasilia, Chile, Costa Rica, Dominikaaninen tasavalta, Ecuador, Etelä-Afrikka, Gabon, Georgia, Jamaika, Kolumbia, Kuuba, Kiina, Kazakstan, Libya, Libanon, Malesia, Mauritius, Meksiko, Namibia, Panama, Paraguay, Peru, Thaimaa, Turkki, Turkmenistan, Uruguay, Valko-Venäjä, Venezuela

D   
normaaliavustus   EUR 200
lapsen avustus   EUR 100
 

D) Albania, Bosnia ja Herzegovina, Entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Israel, Kosovo, Montenegro, Serbia, Venäjä sekä Euroopan unionin jäsenvaltiot. Vapaaehtoisen paluun tukea myönnetään Euroopan unionin kansalaiselle vain, jos hän on ihmiskaupan uhri.

Jos maata ei ole tässä listassa, Maahanmuuttovirasto määrittelee mihin ryhmään maa kuuluu.

Hyödyketuki
Hyödyketukea voidaan maksaa käteistuen sijasta. Hyödyketukea ei ole saatavilla kaikkiin paluumaihin.

    A   B, C, D
normaaliavustus   EUR 5000   EUR 3000
lapsen avustus   EUR 1500   EUR 1500
 

Korotettu avustus
Avustus voidaan myöntää korotettuna, jos se on perusteltua ulkomaalaisen iän, vamman, sairauden, perhetilanteen tai muun henkilökohtaisen syyn vuoksi. Korotettu avustus voidaan myöntää myös ihmiskaupan uhrille tai ilman huoltajaansa palaavalle alaikäiselle.

Korotettu avustus on maasta riippumatta enintään

2 000 € aikuiselta ja
1 000 € lapselta.
Jos haet korotettua avustusta, perustele hakemuslomakkeessa miksi tarvitset enemmän paluuseesi.

https://migri.fi/avustukset-maittain


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496
Vs: 11.06.2019 velkomustuomiot somali ...
« Vastaus #4807 : 13.07.2019, 12:21:46 »


Somaliland Development organisation ry 
Vantaa
Velkoja: Helsingin Kaupunki 
 Summa: 2400€
11.06.2019 - Velkomustuomio
 

Suomen Somaliland Kehitys ja Integraatio Ry 
Helsinki
Velkoja: Nrep Finland Wh 4 Oy 
 Summa: 3373€
28.03.2019 - Velkomustuomio
 

Somaliland Development organisation ry 
Vantaa
Velkoja: Lindorff Oy 
 Summa: 5445€
29.01.2019 - Velkomustuomio
 

Somali Finnish Student Association ry 
Velkoja: Verohallinto 
 Summa: 2119€
25.01.2019 - Protesti
 

Somali Finnish Student Association ry 
Velkoja: Verohallinto 
 Summa: 1695€
25.01.2019 - Protesti
 

Somalinaisten Tuki Wadajir Ry 
Helsinki
Velkoja: Helen Oy 
 Summa: 1804€
17.01.2019 - Velkomustuomio
 

Somali Youth League ry 
Velkoja: Intrum Oy 
 Summa: 2805€
15.11.2018 - Protesti
 

Somaliväen Yhdistys Midnimo 
Velkoja: Osuuskunta Almagan 
 Summa: 15154€
24.10.2018 - Protesti
 

Somalinaisten Tuki W 
Helsinki
Velkoja: Sergel Oy 
 Summa: 522€
24.09.2018 - Protesti
 

Somali Youth League ry 
Helsinki
Velkoja: Intrum Justitia Oy 
 Summa: 2224€
31.08.2018 - Velkomustuomio


Somali Youth League Ry 
Helsinki
Velkoja: Sergel Oy 
 Summa: 374€
02.05.2018 - Protesti
 

Somalien Kulttuuri- Ja Perheyhdistys Ry 
Helsinki
Velkoja: Helsingin Kaupunki 
 Summa: 2576€
22.03.2018 - Velkomustuomio
 


Somali Youth League Ry 
Helsinki
Velkoja: Suomen Perintätoimisto Oy 
 Summa: 13€
12.01.2018 - Protesti
 

Somali Youth League Ry 
Helsinki
Velkoja: Suomen Perintätoimisto Oy 
 Summa: 68€
12.01.2018 - Protesti
 

Somali Youth League Ry 
Helsinki
Velkoja: Suomen Perintätoimisto Oy 
 Summa: 88€
12.01.2018 - Protesti
 

Warsan Somali Media Association Ry 
Helsinki
Velkoja: Ulkoasiainministeriö 
 Summa: 17276€
13.02.2017 - Velkomustuomio
 

Somaliväen Yhdistys Midnimo 
Helsinki
Velkoja: Oy Kaffecentralen Finland Ab 
 Summa: 2873€
23.08.2016 - Protesti
   

1
 2
https://www.protestilista.com/?page=2&yritys=somali
https://www.protestilista.com/?yritys=somali&kaupunki=


Maksukyvyttömyysrekisteri SOMALI RECONSTRUCTION AND SOCIAL DEVELOPMENT RY
........haku somali....
https://maksukyvyttomyysrekisteri.om.fi/ 




SOMALI RECONSTRUCTION AND SOCIAL DEVELOPMENT RY
www.sorasod.fi
Haettu yhteensä:1 203 067 € Myönnetty yhteensä: 551 744 €

www.sorasod.fi

Avustushistoria

http://avustukset.stea.fi/organisation/484







Päättyneet avustukset - 3 kpl
Kohde   Vuosi   Avustuksen käyttötarkoitus   Maantieteellinen alue   Tavoitealue / Kohdeluokka   Haettu, €   Avustus, €
C 1   2018   Länsivantaalaisten maahanmuuttajataustaisten nuorten ja lasten koulunkäynnin tukemiseen neuvonnan, vanhempien tukemisen, kouluyhteistyön, katupartioinnin sekä iltapäivä- ja vapaaehtoistoiminnan avulla (Eteenpäin-projekti 2013-2018)   Vantaa   Yhteisöllisyys ja osallistumismahdollisuudet /
Maahanmuuttajajärjestöt   280 294   150 000
2017   Länsivantaalaisten maahanmuuttajataustaisten nuorten ja lasten koulunkäynnin tukemiseen neuvonnan, vanhempien tukemisen, kouluyhteistyön, katupartioinnin sekä iltapäivä- ja vapaaehtoistoiminnan avulla (Eteenpäin-projekti 2013-2018)   Vantaa   Yhteisöllisyys ja osallistumismahdollisuudet /
Maahanmuuttajajärjestöt   276 516   150 000
C 2772   2018   Maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden työllistymisen edistämiseen neuvontapalvelujen, ryhmätoiminnan ja yritysyhteistyön avulla (Movat - Monikulttuurisuus vahvuutena työelämässä 2017-2019)   Vantaa   Työelämäosallisuus /
Maahanmuuttajajärjestöt   152 755   108 000
2017   Maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden työllistymisen edistämiseen neuvontapalvelujen, ryhmätoiminnan ja yritysyhteistyön avulla (Movat - Monikulttuurisuus vahvuutena työelämässä 2017-2019)   Vantaa   Työelämäosallisuus /
Maahanmuuttajajärjestöt   109 866   109 866
C 2748   2017   Työelämän ulkopuolella olevien nuorten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin (2017)   Vantaa   Työelämäosallisuus /
Maahanmuuttajajärjestöt   33 878   33 878




somali reconstruction and social development ry - Avustukset - STEA
avustukset.stea.fi/organisation/484
SOMALI RECONSTRUCTION AND SOCIAL DEVELOPMENT RY. www.sorasod.fi. Haettu yhteensä: 1 203 067 € Myönnetty yhteensä: 551 744 € ...
SOMALI RECONSTRUCTION AND SOCIAL DEVELOPMENT RY
finnida.fi/?p=5088
SOMALI RECONSTRUCTION AND SOCIAL DEVELOPMENT RY: Waaberi peruskoulutusprojekti, Somalia. Filed under Kansalaisjärjestö ...

https://www.google.com/search?q=SOMALI+RECONSTRUCTION+AND+SOCIAL+DEVELOPMENT+RY&oq=somali+&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i60j35i39j0l2.5105j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8





pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496
Palvelut - 257176-2019
03/06/2019    S105    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 
I.
II.
III.
IV.
VI.
Suomi-Helsinki: Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut
2019/S 105-257176
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset
Hankintailmoitus
Palvelut
Legal Basis:
Direktiivi 2014/24/EU
I kohta: Hankintaviranomainen
I.1)
Nimi ja osoitteet
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
2296962-1
PL 36
Helsinki
00521
Suomi
Yhteyshenkilö: Taneli Kuusiholma
Puhelin: +358 295021049
Sähköpostiosoite: taneli.kuusiholma@ely-keskus.fi
NUTS-koodi: FI1B1
Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi
I.2)
Tiedot yhteishankinnasta
I.3)
Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=239514&tpk=b1c064dc-e43e-47bc-8035-d8af437d3238

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)
Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)
Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
II kohta: Kohde
II.1)
Hankinnan laajuus
II.1.1)
Nimi:
Pidempään maassa asuneille maahanmuuttajille suunnattu koulutus
Viitenumero: UUDELY/5553/2019
II.1.2)
Pääasiallinen CPV-koodi
80400000
II.1.3)
Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)
Lyhyt kuvaus:
Puitejärjestelyn kohteena on pidempään maassa asuneille maahanmuuttajille hankittava koulutus. Koulutukseen voivat osallistua TE-toimiston maahanmuuttaja-asiakkaat. Puitesopimus on tarkoitus solmia ajalle 16.9.2019-31.12.2020. Hankintakautta on mahdollista jatkaa enintään kahdella (2) optiovuodella, jos Uudenmaan ELY-keskus tai mahdollinen uusi järjestäjätaho haluaa tilata palvelua. Ostaja ilmoittaa option käyttöönotosta kunkin optiovuoden osalta erikseen.

Tarkemmat tiedot palveluista ja niiden toteutuksesta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset.


II.1.5)
Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 9 500 000.00 EUR


II.2.2)
CPV-lisäkoodi(t)
80400000
II.2.3)
Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki
II.2.4)
Kuvaus hankinnasta:

Kyseessä on kilpailutuksen osa-alue 1a. Ks. tarjouspyynnön liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset.
II.2.6)
Arvioitu arvo
II.2.7)
Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto

Alkamispäivä: 16/09/2019
päättymispäivä: 31/12/2020
II.2.13)
Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14)
Lisätiedot
II.2)
Kuvaus
II.2.1)
Nimi:

Toiminnallinen suomen kielen taitoa ja työnhakuvalmiuksia kehittävä koulutus, Järvenpää
Osa nro: 1b
II.2.2)
CPV-lisäkoodi(t)
80400000

II.2.3)
Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Järvenpää
II.2.4)
Kuvaus hankinnasta:
Kyseessä on kilpailutuksen osa-alue 1b. Ks. tarjouspyynnön liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset.

II.2.6)
Arvioitu arvo
II.2.7)
Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 16/09/2019
päättymispäivä: 31/12/2019

II.2.13)
Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)
Lisätiedot
II.2)
Kuvaus
II.2.1)
Nimi:
Toiminnallinen suomen kielen taitoa ja työnhakuvalmiuksia kehittävä koulutus, Porvoo

Osa nro: 1c
II.2.2)
CPV-lisäkoodi(t)
80400000
II.2.3)
Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Porvoo
II.2.4)
Kuvaus hankinnasta:
Kyseessä on kilpailutuksen osa-alue 1c. Ks. tarjouspyynnön liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset.

II.2.6)
Arvioitu arvo

II.2.7)
Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 16/09/2019
päättymispäivä: 31/12/2020
II.2.13)
Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14)
Lisätiedot
II.2)
Kuvaus
II.2.1)
Nimi:
Toiminnallinen suomen kielen taitoa ja työnhakuvalmiuksia kehittävä koulutus, Raasepori
Osa nro: 1d
II.2.2)
CPV-lisäkoodi(t)
80400000
II.2.3)
Suorituspaikka

NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:
Raasepori. Koulutusta voidaan toteuttaa myös Lohjalla tarpeen mukaan.
II.2.4)
Kuvaus hankinnasta:

Kyseessä on kilpailutuksen osa-alue 1d. Ks. tarjouspyynnön liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset.
II.2.6)
Arvioitu arvo
II.2.7)
Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 16/09/2019
päättymispäivä: 31/12/2020

II.2.13)
Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14)
Lisätiedot
II.2)
Kuvaus
II.2.1)
Nimi:
Korkeakoulutettujen ja ylempien toimihenkilöiden suomen kielen taitoa ja työnhakuvalmiuksia kehittävä koulutus, Helsinki
Osa nro: 2
II.2.2)
CPV-lisäkoodi(t)
80400000

II.2.3)
Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:
Helsinki

II.2.4)
Kuvaus hankinnasta:
Kyseessä on kilpailutuksen osa-alue 2. Ks. tarjouspyynnön liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset.

II.2.6)
Arvioitu arvo

II.2.7)
Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 16/09/2019
päättymispäivä: 31/12/2020


II.2.13)
Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)
Lisätiedot
III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
III.1)
Osallistumisvaatimukset
III.1.4)
Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)
Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)
Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)
Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)
Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
IV kohta: Menettely
IV.1)
Kuvaus

IV.1.1)
Menettelyn muoto
Avoin menettely

IV.1.3)
Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.10)
Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)
Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)
Hallinnolliset tiedot

IV.2.1)
Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

IV.2.2)
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle

Päivämäärä: 17/07/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)
Tietoa sähköisistä työnkuluista

VI.3)
Lisätiedot:
Jokaiselle hankinnan osa-alueelle (1a, 1b, 1c, 1d, 2) valitaan yksi (1) puitesopimustoimittaja. Kullekin osa-alueelle valittu puitesopimustoimittaja toteuttaa 100 % hankintamäärästä mukaan lukien mahdollinen optio.
VI.4)
Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)

Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)
Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)
Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)
Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)
Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31/05/2019
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257176-2019:TEXT:FI:HTML&src=0






Liiketoimintamahdollisuudet
https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByBO.do
•FI - Suomi (574)
•hankintailmoitus (504)
Hakutulos 504 kohdetta löydetty, näytetään 1 – 25
https://ted.europa.eu/TED/search/searchResult.do



pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496
Puntland European Associations Network (PEDAN) ry 23 325,00 € ...
« Vastaus #4809 : 13.07.2019, 20:00:29 »

Puntland European Associations Network (PEDAN) ry
Creative Writing as Tool for Community Change
23 325,00 €




http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/167697_2019-R1_Paatoslista_YiA_verkkoon_korjattu_20052019.pdf


[PDF]
GRANTED APPLICATIONS KA105 Youth Exchanges with Programme ...
https://beta.oph.fi/sites/default/files/documents/2019-r1_paatoslista_yia_verkkoon.pdf
23.4.2019 - Finland <3 Spain - Save a piece of the world together .... Puntland European Associations Network (PEDAN) ry. Creative Writing as Tool for ...
[PDF]
Nuoriso YIA 2019-R1 päätöslista
https://beta.oph.fi/sites/default/files/documents/nuoriso_yia_2019-r1_paatoslista.pdf
20.5.2019 - Erasmus+ Youth in Action - Finland. Decision List ... 2019-1-FI01-KA105-060434 942397584 Lemin 4H-yhdistys ry. Know .... 2019-1-FI01-KA105-060602 918974024 Puntland European Associations Network (PEDAN) ry.
https://www.google.com/search?q=Puntland+European+Associations+Network+(PEDAN)+ry+finland&ei=JgwqXaeFC_KImwXY6pvYAQ&start=0&sa=N&ved=0ahUKEwinsIa_rbLjAhVyxKYKHVj1Bhs4ChDy0wMIYg&biw=1067&bih=503



2019-R1_Päätöslista_YiA_verkkoon_korjattu_20052019 Erasmus+ Youth in Action - Finland
Decision List 2019-R1
KA105, KA205, KA347
Granted applications

LOISTO SETLEMENTTI RY
World against racism
19 645,00 €
Lemin 4H-yhdistys ry
Know, Meet and Welcome
21 197,00 €
Ihme ja kumma tuki ry
Art Up Late!
17 869,00 €
RAUTJARVEN KUNTA
Finland <3 Spain - Save a piece of the world together
25 520,00 €
Nuorisokeskus Metsäkartano
Finnish Twist in Caribbean
36 000,00 €
Youth Division, City of Helsinki, Culture and Leisure sector
Back to Roots
13 910,00 €
Uuraisten 4H-yhdistys r.y.
RoboRoadTrip
23 855,00 €
VIRTAIN KAUPUNKI
Exhcanging Hobbies - Youth exchange
41 280,00 €
RAUTJÄRVEN KUNTA
Jássas - Hei - Hello Culture!
18 790,00 €
Vetelin 4H-yhdistys
Adventure In Nature
20 810,00 €
Pargas stad/ kultur och fritid
Healthy Active Powerful Project Youth
26 660,00 €
SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry
Art & Equality
34 065,00 €
Nuorisokeskus Metsäkartano
Express yourself
22 404,00 €
Lapuan Nuorisovaltuusto
Medyo 2019
13 915,00 €
Muhoksen 4H-yhdistys ry
Slow down take your time
28 060,00 €
International Youth Cooperation Suomi
Help Me to Help - Urban Service Project
21 665,00 €
Puumalan kunta
ART AS A TOOL FOR INCLUSION - a never ending fun!
32 102,00 €
International Youth Cooperation Suomi
Living For Others
25 110,00 €
Sub-total
442 857,00 €

KA105 Youth Exchanges with Partner Countries

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy
Silence around us
44 860,00 €
Jyvässeudun 4H-yhdistys ry
Service Learning and Youth Entrepreneurship:building communities of initiative and innovation
8 739,00 €
VIRTAIN KAUPUNKI
Let's meet outdoors! - Youth Exchange
14 262,00 €
Porin kaupunki
Equality is for everyone
17 542,00 €
SIRIUS, kansainvälinen nuorisoaloitteiden yhdistys ry
ILLUSION OF HAPPINESS
22 167,00 €
System&G Finland Ry
Schwing gang featuring Amos
48 331,00 €
KEUROPA RY
More Plasticless
53 216,00 €
NUORISO- JA MATKAILUKESKUS HYVARILAOY
ESC - Empower Super Citizen
23 170,00 €
Kokkolan kaupunki / Nuorisopalvelut
Art as a tool for human rights
25 440,00 €
Sub-total
257 727,00 €
Total Youth Exchanges
700 584,00 €


KA105 Youth Worker Mobility with Programme Countries

Nuorten Ystävät ry
"To be or not to Be... able" Young People, Autistic Spectrum and Mental Health - a European Perspective
8 430,00 €
Kouvolan kaupunki (City of Kouvola)
Etsivän nuorisotyön hyvien käytänteiden vierailumatka Norjaan
3 913,00 €
Aseman Lapset ry
Opintovierailu Skotlantiin - teemana nuoret ja rikollisuus
5 790,00 €
Dragon Legion Finland ry
Youths Experiencing Situations through Role-Playing
27 990,00 €
Sub-total
46 123,00 €

KA105 Youth Worker Mobility with Partner Countries

Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry
Developing the youth work in camp sites
16 146,00 €
RAUHANKASVATUSINSTITUUTTI RY INSTITUTET FOR FREDSFOSTRAN RF
Cooperation of Youth Workers in EU and North Caucasus
22 785,00 €
VIRTAIN KAUPUNKI
NEW BEGINNINGS - Job Shadow
2 708,00 €
CITY OF TURKU
CME: Connecting People, Organizations, Communities, Europe
29 560,00 €
HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SAATIO SR
Innovative Youth Work
10 778,00 €
Puntland European Associations Network (PEDAN) ry
Creative Writing as Tool for Community Change
23 325,00 €
Sub-total
105 302,00 €
Total Youth Worker Mobility
151 425,00 €
Total KA1
852 009,00 €


KA205 Strategic Partnerships

JOENSUUN KAUPUNKI
Youth card - evidence-based tool for improving youth work and activating youth
213 190,00 €
KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY
Empowering Youth - Successful youth work practices in Europe
263 393,00 €
NUORISO- JA MATKAILUKESKUS HYVARILAOY
TRADE Knowledge
33 228,00 €
Total Strategic Partnerships
509 811,00 €
Total KA2
509 811,00 €


Erasmus+ Youth in Action - Finland
Decision List 2019-R1
KA105, KA205, KA347
Granted applications

KA347 Structured dialogue between young people and decision makers

RAUHANKASVATUSINSTITUUTTI RY INSTITUTET FOR FREDSFOSTRAN RF
Yhdessä kohti inklusiivista nuorisotyötä
15 870,00 €
Total Structured dialogue
15 870,00 €
Total KA3
15 870,00 €
TOTAL (KA1, KA2, KA3)
1 377 690,00 €


http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/167697_2019-R1_Paatoslista_YiA_verkkoon_korjattu_20052019.pdf

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496
Vuoden 2019 määrärahat on mitoitettu 4 000 uuden turvapaikanhakijan mukaisesti ...


Turvapaikanhakijoiden vastaanoton menot alenevat edelleen

Sisäministeriön vastuulla oleviin maahanmuuton kustannuksiin esitetään ensi vuodelle 193 miljoonaa euroa. Myös EU myöntää Suomelle EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston varoja. Vuoden 2019 määrärahat on mitoitettu 4 000 uuden turvapaikanhakijan mukaisesti, ja lisäksi Maahanmuuttovirasto purkaa aikaisempaa hakemusjonoa, Dublin-asetuksen perusteella Suomeen palautuneita hakemuksia sekä valitusasteista palautuneita hakemuksia. Turvapaikanhakijoiden vastaanoton menojen arvioidaan alenevan edelleen.

Rajavartiolaitoksen toimintaan ensi vuonna esitetään 242 miljoonaa euroa. Kevään kehyspäätöksessä ja nyt budjettiriihessä tehtyjen päätösten perusteella hallitus lisää Rajavartiolaitoksen määrärahoja vuodelle 2019 yhteensä 4,35 miljoonaa euroa. Lisäyksestä 2,35 kohdennetaan Helsinki-Vantaalle rajatarkastusten sujuvuuden takaamiseksi odotettua suuremman matkustajaliikenteen kasvun takia. Yli 20 miljoonan matkustajan rajan arvellaan ylittyvän jo vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja

talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, p. 0295 488513, kati.korpi@intermin.fi 

 Valtioneuvosto
Statsrådet | Finnish Government

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sisaministerion-talousarvioesitys-vuodelle-2019?_101_INSTANCE_YZfcyWxQB2Me_groupId=1410869

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496
©2019 Suomen sekulaarit maahanmuuttajat Ry ...
« Vastaus #4811 : 13.07.2019, 23:16:29 »
©2019 Suomen sekulaarit maahanmuuttajat Ry

https://www.sekumamut.fi/

Rek.nro: 222.252
Kotipaikka: Helsinki
Suomen sekulaarit maahanmuuttajat Ry
info@sekumamut.fi


Anter Yaşa
Suomen sekulaarit maahanmuuttajat ry:n perustaja ja puheenjohtaja. Sekulaari-, ja kansalaisaktivisti.
anter@sekumamut.fi
Facebook
Twitter
www.anteryasa.fi


Shisha Farrell
Suomen sekulaarit maahanmuuttajat ry:n varapuheenjohtaja. Ex-muslimi naistenoikeusaktivisti.
shisha@sekumamut.fi
Facebook
Nattai Movement



Alex Karkonen

Suomen sekulaarit maahanmuuttajat ry:n hallituksen varsinainen jäsen. Ex-muslimi aktivisti. Alex käyttää turvallisuussyistä julkisesti suomalaista nimeä.

alex@sekumamut.fi
Facebook
Youtube – Rebel Migrant


https://www.sekumamut.fi/hallitus-jasenet




pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496
(ASDA ry) Nuorten ryhmätapaamiset : Tuki € 40 917,20 ...
« Vastaus #4812 : 13.07.2019, 23:26:37 »
Tuetut Youth in Action -hankkeet, hakukierros 1 / 2009
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/16045_YiA_tuetut_hankkeet_2009_R1_FI.pdf

1.1 Nuorten ryhmätapaamiset

Hartolan kunta, nuorisotoimi
Hartola
6 020,00
"Making new Friends"
Aar Social Development Association (ASDA ry)
Helsinki
40 917,20
EUROPEAN FRIENDSHIP- EAST MEETS WEST
Joutsenten reitti ry
Sastamala
7 808,00
Youth and landscape II
Rovaniemen kaupunki, nuorisopalvelut /
Rovaniemi
9 742,00
Hiphop meets Rock
Tornion kaupunki, nuorisopalvelut
Tornio
7 460,00
Imprint of Culture
Joutsan 4H-yhdistys ry
Joutsa
7 326,50
Operation Stagecoach
KANAVA NUORISO RY
Helsinki
20 640,00
One World One Youth from South to North
Hyvinkään kaupunki, nuorisopalvelut
Hyvinkää
5 230,00
Value Difference - Skip Distance
Nuorisokeskus Vasatokka
Inari
33 240,00
Back to the nature
CulturaMobila r.f
Raasepori
6 145,00
Project 42
Pieksämäen nuorisotoimi
Pieksämäki
38 330,00
FEELING OF TOGETHERNESS 2009
Joroisten 4H-yhdistys ry
Joroinen
7 780,00
Discovering the environment, saving the species, protecting biodiversity


1.2. Nuorisoaloitteet 

Puumalan nuorisopalvelut
Puumala
8 000,00
Puumalassa Jyrää -09
Aktiivinen Kansalaisuus ry.
Jyväskylä
4 000,00
Coolia Kansalaisuutta - Viileää Vaikuttamista
Kanava nuorten urheiluseura FC KANUS ry
Helsinki
7 000,00
Sky is the Limit
Kajaanin kaupungin nuorisovaltuusto
Kajaani
6 000,00
Nuorten vaikuttaminen Kajaanissa - olemmeko jotain vai emmekö ole? -
Kintauden Nuorisoseura ry
Kintaus
6 587,00
Mellevä mesta Kintsulle
Pohjois-Karjalan Nuoret -työryhmä
Joensuu
9 000,00
Open park 2009


1.3. Nuorten demokratiahankkeet
Hakukierroksella ei tuettuja hankkeita


2. Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu

Turun kaupungin nuorisoasiainkeskus Turku 20 092,00 Turku Youth Activities and Projects
Maailmanvaihto ry Helsinki 9 370,00 Connecting Cultures
Pispala Cultural Association - Pispalan Tampere 3 275,00 Documentarist & Cuban Film Festival Sub-Director
Lappeenrannan kaupungin nuorisopalvelut Lappeenranta 6 085,00 Experience for future
Allianssin nuorisovaihto Helsinki 5 380,00 Zatik Orphanage
Allianssin nuorisovaihto Helsinki 6 940,00 Smile to treat
Luonto-Liitto ry Helsinki 4 290,00 Mapping and campaigning for the protection of Swedish old growth
Maailmanvaihto ry Helsinki 9 550,00 Lyhty - Working and Learning with disabled people
Ålands fredsinstitut Maarianhamina 10 960,00 Gender equality
Sydänmaan Kyläosuuskunta Oulu 9 705,00 Perinnesyke
Äänekosken kaupunki, nuorisotoimi Äänekoski 5 606,00 EVS Äänekoski
Nuorisokeskus Villa Elba Kokkola 33 109,00 Hallo Ostrobothnia 09
Matkailu- ja nuorisokeskus Hyvärilä Nurmes 5 505,00 International youth work in Hyvärilä



Ålands fredsinstitut Maarianhamina 33 475,00 "Living bridges"
Helsingin kaupunki / nuorisoasiainkeskus Helsinki 11 873,50 Minä, Me ja Luonto

Nuorten vapaa ryhmä, Nefti Keski-Suomi Jyväskylä 24 992,00 Take pART - People Achieving Real Tolerance

5.1. Nuorten ja nuorisopolitiikasta vastaavien väliset tapaamiset
Hakukierroksella ei tuettuja hankkeita


http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/16045_YiA_tuetut_hankkeet_2009_R1_FI.pdf

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496
( Cimo ) Hyväksytyt hankkeet kartalla ...
« Vastaus #4813 : 14.07.2019, 12:41:44 »
Hyväksytyt hankkeet kartalla
•Kaikki hyväksytyt liikkuvuus- ja kumppanuushankkeet 2014-2018 kartalla (google maps)

•Liikkuvuushankkeet 2018 kartalla (google maps)
•Liikkuvuushankkeet 2017 kartalla (google maps)
•Kumppanuushankkeet 2017 kartalla (google maps)
•Liikkuvuushankkeet 2016 kartalla (google maps)
•Kumppanuushankkeet 2016 kartalla (google maps)
•Liikkuvuushankkeet 2015 kartalla (google maps)
•Kumppanuushankkeet 2015 kartalla (google maps)

•Liikkuvuushankkeet 2014 kartalla (google maps)
•Kumppanuushankkeet 2014 kartalla (google maps)

http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/yleissivistavalle_koulutukselle/tuloksia


https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16htLqaEuWu_NqxPImisppMi_dWUq2dGt&ll=55.76456712305824%2C12.861998500000027&z=3

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496
Vs: ( Cimo ) Hyväksytyt hankkeet kartalla ...
« Vastaus #4814 : 14.07.2019, 13:09:56 »
Hyväksytyt hankkeet kartalla
•Kaikki hyväksytyt liikkuvuus- ja kumppanuushankkeet 2014-2018 kartalla (google maps)

•Liikkuvuushankkeet 2018 kartalla (google maps)
•Liikkuvuushankkeet 2017 kartalla (google maps)
•Kumppanuushankkeet 2017 kartalla (google maps)
•Liikkuvuushankkeet 2016 kartalla (google maps)
•Kumppanuushankkeet 2016 kartalla (google maps)
•Liikkuvuushankkeet 2015 kartalla (google maps)
•Kumppanuushankkeet 2015 kartalla (google maps)

•Liikkuvuushankkeet 2014 kartalla (google maps)
•Kumppanuushankkeet 2014 kartalla (google maps)

http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/yleissivistavalle_koulutukselle/tuloksia


https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16htLqaEuWu_NqxPImisppMi_dWUq2dGt&ll=55.76456712305824%2C12.861998500000027&z=3
   



Only Erasmus Plus 2014-2020 projects are displayed on the Map
6 projects for keyword: finland
Download list as Excel Excel (max. 1000 lines) 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/keyword=finland&matchAllCountries=false



Erasmus+ Youth in Action - Finland
Decision List 2017-R1
Granted applications

Suomen Somalialaisten liitto ry
Empowering Entrepreneurship
33 060,00 €


Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
It's my life!
16 206,00 €

Nuorisokeskus Villa Elba
You(th) can do it!
36 927,60 €

Oulun Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry
Sillat yli myrskyjen
4 275,00 €

Rauhankasvatusinstituutti RKI ry
Youth workers Pedal for Peace
40 785,00 €

Turun nuorisopalvelut
All About You
24 757,00 €

SONDIP- Varisinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry SOMALI ARABIC .........
The Game of Rights
58 708,00 € 


http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/132577_2017_Paatoslista_YiA_R1_verkko.pdf




Erasmus+ -hanketietokanta
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/hanketietokanta

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496
Maahanmuuttajat EPALE Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi ...
« Vastaus #4815 : 14.07.2019, 13:27:23 »
EPALE  Maahanmuuttajat
https://ec.europa.eu/epale/fi/themes/immigrants



Erityisavustus kunnille maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan
 
Opetus- ja kulttuuriministeriössä on haettavana 2,5 miljoonaa euroa maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan. Avustuksen tavoitteena on maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspolkujen nopeuttaminen ja osaavan työvoiman saatavuusongelmien helpottaminen. Avustusta voivat saada kunnat, joissa asuu vähintään 15 000 vieraskielistä asukasta. Haku on avoinna 29.10. – 3.12.2018.
30 lokakuu 2018
by Sabrina Somersaari


Maahanmuuttajien kielenopetukseen ja kotoutumiseen lisävauhtia
Opetushallitus on myöntänyt yli 8 miljoonaa euroa valtionavustusta 73 hankkeelle, jotka edistävät maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kielenopetusta ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
28 kesäkuu 2018
by Linda JUNTUNEN
(fi)
Tunnisteet:
Kansallinen toimintapolitiikka ja rahoitus
(fi)




Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista tuetaan 8 miljoonalla eurolla
 
Opetushallitus on avannut erityisavustushaun hankkeille, jotka edistävät maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetushallitus rohkaisee esittämään hankkeita, jotka edistävät yhteistyötä eri toimialojen kesken ja joilla tavoitellaan laajempaa alueellista tai valtakunnallista vaikuttavuutta.
25 huhtikuu 2018
by Jenni WESTÖ
(en)
Tunnisteet:
Kansallinen toimintapolitiikka ja rahoitus



Maahanmuuttajille uusi joustava koulutusmalli
 
Maahanmuuttajille esitetään uutta joustavaa koulutusmallia, jonka toteuttajina voisivat olla kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot. Esityksen on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä.
28 kesäkuu 2017
by Reeta KNUUTI
(fi)
Tunnisteet:
Perustaidot

Viimeisin päivitys: 12/07/2019

sivuja 10 ?
https://ec.europa.eu/epale/fi/themes/immigrants


EPALE omassa maassasi
https://ec.europa.eu/epale/fi/nss


Tietoa EU:n tarjoamista oppimisresursseista ja koulutuspolitiikkaan liittyviä linkkejä
https://ec.europa.eu/education/node_fi





Erasmus+ and Former Programmes Projects Overview

Here you can find an overview of projects funded by the European Commission under the Erasmus+ programme and its predecessor programmes.

You can download the following Excel files, so that you can apply your own filtering and sorting.
 • Erasmus+ Learning Mobility of Individuals (KA1 2014) Projects Overview   (maximum 38 partners displayed per row)     (last updated: 2019-07-14)
• Erasmus+ Learning Mobility of Individuals (KA1 2015) Projects Overview   (maximum 38 partners displayed per row)     (last updated: 2019-07-14)
• Erasmus+ Learning Mobility of Individuals (KA1 2016) Projects Overview   (maximum 38 partners displayed per row)     (last updated: 2019-07-14)
• Erasmus+ Learning Mobility of Individuals (KA1 2017) Projects Overview   (maximum 38 partners displayed per row)     (last updated: 2019-07-14)
• Erasmus+ Learning Mobility of Individuals (KA1 2018) Projects Overview   (maximum 38 partners displayed per row)     (last updated: 2019-07-14)
• Erasmus+ Cooperation for innovation and the exchange of good practices (KA2) Projects Overview   (maximum 38 partners displayed per row)     (last updated: 2019-07-14)
• Erasmus+ Support for policy reform (KA3) Projects Overview   (maximum 38 partners displayed per row)     (last updated: 2019-07-14)
• Erasmus+ Jean Monnet Projects Overview   (maximum 38 partners displayed per row)     (last updated: 2019-07-14)
• Erasmus+ Sports Projects Overview   (maximum 38 partners displayed per row)     (last updated: 2019-07-14)
• Life-Long Learning (2007-2013) Projects Overview   (maximum 38 partners displayed per row)     (last updated: 2019-07-14)
• Youth in action (2007-2013) Projects Overview   (maximum 38 partners displayed per row)     (last updated: 2019-07-14)
• Co-operation with industrialised countries (2007-2013) Projects Overview   (maximum 38 partners displayed per row)     (last updated: 2019-07-14)
• Erasmus Mundus (2010-2013) Projects Overview   (maximum 38 partners displayed per row)     (last updated: 2019-07-14)
• Tempus (2007-2013) Projects Overview   (maximum 38 partners displayed per row)     (last updated: 2019-07-14)
• Sports (2007-2013) Projects Overview   (maximum 38 partners displayed per row)     (last updated: 2019-07-14)


Welcome to the Erasmus+ Project Results Platform.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projects-compendium/



Complete list of all projects available in the platform
Here you can find lists of the projects the European Commission funded under Erasmus+ and its predecessors programmes Excel in the field of education, training, youth and sports. You can save the list as an Excel file, so that you can apply your own filtering and sorting.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projects-compendium/



pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496
Union Youth Development ry 18 000.00 € somali ym . ym . ....
« Vastaus #4816 : 14.07.2019, 14:58:42 »
Union Youth Development ry 18 000.00 €   somali

FC Afro-Euro Giants ry  somali
21 830.00 €

Union Youth Development ry  somali
18 000.00 €

Puntland Community ry somali
27 628.00 €

Nuorisokeskus Villa Elba
43 730.00 €

SONDIP- Varisinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry somali arabic
19 480.00 €

SONDIP- Varisinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry
25 440.00 €

SONDIP- Varisinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry
23 839.00 €

Nuorisokeskus Villa Elba
24 759.00 €

Nuorisokeskus Villa Elba
23 918.00 €

PÄÄTÖSLISTA KA105 HAKUKIERROS 2014-R1
KA105 NUORISOVAIHDOT - UNGDOMSUTBYTE
KA105 NUORISOVAIHDOT KUMPPANIMAAT - UNGDOMSUTBYTE PARTNERLÄNDER
BESLUTSLISTA KA105 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014-R1
I. HYVÄKSYTYT HAKEMUKSET - UNDERSTÖDDA PROJEKT

http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/43581_Tuetut_hankkeet_R1_2014_FI_SE.pdf



Wipe Autz! Superior Nuorisokeskus Villa Elba 24 090.00 €
 From then to now‐telling my (hi)story! Nuorisokeskus Villa Elba 14 624.00 €
Back to Basics ‐ back to nature II Nuorisokeskus Villa Elba 55 145.00 €


Nuorten Kotkien Keskusliitto ‐ Unga
Örnars Centralförbund NKK ry. 25 382.00 €


Maahanmuuttajien työ, koulutus ja
kulttuuri ry 28 665.00 €


Erasmus+ Youth in Action ‐
Päätöslista ‐ Beslutslista ‐ Decision List
Hakukierros ‐ ansökningsomgång ‐ Round 2015‐R1
HYVÄKSYTYT HAKEMUKSET ‐ UNDERSTÖDDA PROJEKT ‐ GRANTED PROJECT
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/55719_Tuetut_hankkeet_E_YiA_R1-2015.pdf




Nuorisokeskus Villa Elba
How to make your voice heard?
24 966,00 €

Nuorisokeskus Villa Elba
Magic forest of Trolls!
30 306,00 €


Nuorisokeskus Villa Elba
Niinisalo horse competitions
30 183,40 €

Erasmus+ Youth in Action - Finland
Decision List 2017-R3-2
Granted applications
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/165422_2017-R3_Paatoslista_verkkoon.pdf



Kanava Nuoriso ry
Bigger Picture - Better Vision
26 970,00 €

Nuorisokeskus Villa Elba
Elf Around!
52 965,60 €

Nuorisokeskus Villa Elba
Make a change with your hands!
38 554,20 €

Nuorisokeskus Villa Elba
Maailma maaseudulle!
449 129,60 €

Nuorisokeskus Villa Elba
Hidden diamonds
20 168,00 €

SONDIP- Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry
Migration & Integration
20 305,00 €


Erasmus+ Youth in Action - Finland
Decision List 2017-R2
Granted applications
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/163018_Tiedoston_2017_Paatoslista_YiA_R2_WEB.pdf



Nuorisokeskus Villa Elba
Snowmen goes intercultural!
30 680,00 €

Nuorisokeskus Villa Elba
Networking for solidarity!
11 527,00 €

SONDIP- Varisinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry
Board Builders: Exploring Educational Board Games
27 675,00 €

Erasmus+ Youth in Action - Finland
Decision List 2018-R3
KA105, KA205, KA347
Granted applications
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/167107_2018-R3_Paatoslista_YiA_verkkoon.pdf



Nuorisokeskus Villa Elba
Think, act, affect!
30 418,00

Nuorisokeskus Villa Elba
Networking for future!
21 792,00


Erasmus+ Youth in Action - Finland
Decision List 2018-R2
Granted applications
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/166563_2018-R2_Paatoslista_verkkoon_paivitetty.pdf










pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496
Vs: Union Youth Development ry 18 000.00 € somali ym . ym . ....
« Vastaus #4817 : 14.07.2019, 15:00:37 »
Union Youth Development ry 18 000.00 €   somali

FC Afro-Euro Giants ry  somali
21 830.00 €

Union Youth Development ry  somali
18 000.00 €

Puntland Community ry somali
27 628.00 €

Nuorisokeskus Villa Elba
43 730.00 €

SONDIP- Varisinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry somali arabic
19 480.00 €

SONDIP- Varisinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry
25 440.00 €

SONDIP- Varisinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry
23 839.00 €

Nuorisokeskus Villa Elba
24 759.00 €

Nuorisokeskus Villa Elba
23 918.00 €

PÄÄTÖSLISTA KA105 HAKUKIERROS 2014-R1
KA105 NUORISOVAIHDOT - UNGDOMSUTBYTE
KA105 NUORISOVAIHDOT KUMPPANIMAAT - UNGDOMSUTBYTE PARTNERLÄNDER
BESLUTSLISTA KA105 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014-R1
I. HYVÄKSYTYT HAKEMUKSET - UNDERSTÖDDA PROJEKT

http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/43581_Tuetut_hankkeet_R1_2014_FI_SE.pdf



Wipe Autz! Superior Nuorisokeskus Villa Elba 24 090.00 €
 From then to now‐telling my (hi)story! Nuorisokeskus Villa Elba 14 624.00 €
Back to Basics ‐ back to nature II Nuorisokeskus Villa Elba 55 145.00 €


Nuorten Kotkien Keskusliitto ‐ Unga
Örnars Centralförbund NKK ry. 25 382.00 €


Maahanmuuttajien työ, koulutus ja
kulttuuri ry 28 665.00 €


Erasmus+ Youth in Action ‐
Päätöslista ‐ Beslutslista ‐ Decision List
Hakukierros ‐ ansökningsomgång ‐ Round 2015‐R1
HYVÄKSYTYT HAKEMUKSET ‐ UNDERSTÖDDA PROJEKT ‐ GRANTED PROJECT
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/55719_Tuetut_hankkeet_E_YiA_R1-2015.pdf




Nuorisokeskus Villa Elba
How to make your voice heard?
24 966,00 €

Nuorisokeskus Villa Elba
Magic forest of Trolls!
30 306,00 €


Nuorisokeskus Villa Elba
Niinisalo horse competitions
30 183,40 €

Erasmus+ Youth in Action - Finland
Decision List 2017-R3-2
Granted applications
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/165422_2017-R3_Paatoslista_verkkoon.pdf



Kanava Nuoriso ry
Bigger Picture - Better Vision
26 970,00 €

Nuorisokeskus Villa Elba
Elf Around!
52 965,60 €

Nuorisokeskus Villa Elba
Make a change with your hands!
38 554,20 €

Nuorisokeskus Villa Elba
Maailma maaseudulle!
449 129,60 €

Nuorisokeskus Villa Elba
Hidden diamonds
20 168,00 €

SONDIP- Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry
Migration & Integration
20 305,00 €


Erasmus+ Youth in Action - Finland
Decision List 2017-R2
Granted applications
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/163018_Tiedoston_2017_Paatoslista_YiA_R2_WEB.pdf



Nuorisokeskus Villa Elba
Snowmen goes intercultural!
30 680,00 €

Nuorisokeskus Villa Elba
Networking for solidarity!
11 527,00 €

SONDIP- Varisinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry
Board Builders: Exploring Educational Board Games
27 675,00 €

Erasmus+ Youth in Action - Finland
Decision List 2018-R3
KA105, KA205, KA347
Granted applications
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/167107_2018-R3_Paatoslista_YiA_verkkoon.pdf



Nuorisokeskus Villa Elba
Think, act, affect!
30 418,00

Nuorisokeskus Villa Elba
Networking for future!
21 792,00


Erasmus+ Youth in Action - Finland
Decision List 2018-R2
Granted applications
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/166563_2018-R2_Paatoslista_verkkoon_paivitetty.pdf
   




Erasmus+ Youth in Action tuetut hankkeet

Tuetut hankkeet 2019

1. hakukierroksen (12.2. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

Tuetut hankkeet 2018

1. hakukierroksen (15.2. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

2. hakukierroksen (26.4. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

KA125 lisärahoitus (pdf)

3. hakukierroksen (4.10. päättynyt haku) tuetut hankkeet

Tuetut hankkeet 2017

1. hakukierroksen (2.2. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

2. hakukierroksen (26.4. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

3. hakukierroksen (4. ja 6.10. päättyneet haut) tuetut hankkeet (pdf)

Tuetut hankkeet 2016

1. hakukierroksen (2.2. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

2. hakukierroksen (26.4. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

3. hakukierroksen (4.10. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

Tuetut hankkeet 2015

1. hakukierroksen (4.2. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

2. hakukierroksen (30.4. päättynyt haku, täydennetty 21.12.15) tuetut hankkeet (pdf)

3. hakukierroksen (1.10. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

Tuetut hankkeet 2014

1. hakukierroksen (24.3. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

2. hakukierroksen (30.4. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

3. hakukierroksen (1.10. päättynyt haku) tuetut KA1 -hankkeet ja 2. hakukierroksen tuetut KA2-hankkeet (pdf)




Päivitetty 03.06.2019
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/nuorisotoimialalle/tuetut_hankkeet

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496
Vs: Union Youth Development ry 18 000.00 € somali ym . ym . ....
« Vastaus #4818 : 14.07.2019, 16:01:27 »
Union Youth Development ry 18 000.00 €   somali

FC Afro-Euro Giants ry  somali
21 830.00 €

Union Youth Development ry  somali
18 000.00 €

Puntland Community ry somali
27 628.00 €

Nuorisokeskus Villa Elba
43 730.00 €

SONDIP- Varisinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry somali arabic
19 480.00 €

SONDIP- Varisinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry
25 440.00 €

SONDIP- Varisinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry
23 839.00 €

Nuorisokeskus Villa Elba
24 759.00 €

Nuorisokeskus Villa Elba
23 918.00 €

PÄÄTÖSLISTA KA105 HAKUKIERROS 2014-R1
KA105 NUORISOVAIHDOT - UNGDOMSUTBYTE
KA105 NUORISOVAIHDOT KUMPPANIMAAT - UNGDOMSUTBYTE PARTNERLÄNDER
BESLUTSLISTA KA105 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014-R1
I. HYVÄKSYTYT HAKEMUKSET - UNDERSTÖDDA PROJEKT

http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/43581_Tuetut_hankkeet_R1_2014_FI_SE.pdf



Wipe Autz! Superior Nuorisokeskus Villa Elba 24 090.00 €
 From then to now‐telling my (hi)story! Nuorisokeskus Villa Elba 14 624.00 €
Back to Basics ‐ back to nature II Nuorisokeskus Villa Elba 55 145.00 €


Nuorten Kotkien Keskusliitto ‐ Unga
Örnars Centralförbund NKK ry. 25 382.00 €


Maahanmuuttajien työ, koulutus ja
kulttuuri ry 28 665.00 €


Erasmus+ Youth in Action ‐
Päätöslista ‐ Beslutslista ‐ Decision List
Hakukierros ‐ ansökningsomgång ‐ Round 2015‐R1
HYVÄKSYTYT HAKEMUKSET ‐ UNDERSTÖDDA PROJEKT ‐ GRANTED PROJECT
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/55719_Tuetut_hankkeet_E_YiA_R1-2015.pdf




Nuorisokeskus Villa Elba
How to make your voice heard?
24 966,00 €

Nuorisokeskus Villa Elba
Magic forest of Trolls!
30 306,00 €


Nuorisokeskus Villa Elba
Niinisalo horse competitions
30 183,40 €

Erasmus+ Youth in Action - Finland
Decision List 2017-R3-2
Granted applications
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/165422_2017-R3_Paatoslista_verkkoon.pdf



Kanava Nuoriso ry
Bigger Picture - Better Vision
26 970,00 €

Nuorisokeskus Villa Elba
Elf Around!
52 965,60 €

Nuorisokeskus Villa Elba
Make a change with your hands!
38 554,20 €

Nuorisokeskus Villa Elba
Maailma maaseudulle!
449 129,60 €

Nuorisokeskus Villa Elba
Hidden diamonds
20 168,00 €

SONDIP- Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry
Migration & Integration
20 305,00 €


Erasmus+ Youth in Action - Finland
Decision List 2017-R2
Granted applications
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/163018_Tiedoston_2017_Paatoslista_YiA_R2_WEB.pdf



Nuorisokeskus Villa Elba
Snowmen goes intercultural!
30 680,00 €

Nuorisokeskus Villa Elba
Networking for solidarity!
11 527,00 €

SONDIP- Varisinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry
Board Builders: Exploring Educational Board Games
27 675,00 €

Erasmus+ Youth in Action - Finland
Decision List 2018-R3
KA105, KA205, KA347
Granted applications
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/167107_2018-R3_Paatoslista_YiA_verkkoon.pdf



Nuorisokeskus Villa Elba
Think, act, affect!
30 418,00

Nuorisokeskus Villa Elba
Networking for future!
21 792,00


Erasmus+ Youth in Action - Finland
Decision List 2018-R2
Granted applications
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/166563_2018-R2_Paatoslista_verkkoon_paivitetty.pdf
   




Erasmus+ Youth in Action tuetut hankkeet

Tuetut hankkeet 2019

1. hakukierroksen (12.2. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

Tuetut hankkeet 2018

1. hakukierroksen (15.2. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

2. hakukierroksen (26.4. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

KA125 lisärahoitus (pdf)

3. hakukierroksen (4.10. päättynyt haku) tuetut hankkeet

Tuetut hankkeet 2017

1. hakukierroksen (2.2. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

2. hakukierroksen (26.4. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

3. hakukierroksen (4. ja 6.10. päättyneet haut) tuetut hankkeet (pdf)

Tuetut hankkeet 2016

1. hakukierroksen (2.2. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

2. hakukierroksen (26.4. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

3. hakukierroksen (4.10. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

Tuetut hankkeet 2015

1. hakukierroksen (4.2. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

2. hakukierroksen (30.4. päättynyt haku, täydennetty 21.12.15) tuetut hankkeet (pdf)

3. hakukierroksen (1.10. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

Tuetut hankkeet 2014

1. hakukierroksen (24.3. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

2. hakukierroksen (30.4. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

3. hakukierroksen (1.10. päättynyt haku) tuetut KA1 -hankkeet ja 2. hakukierroksen tuetut KA2-hankkeet (pdf)




Päivitetty 03.06.2019
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/nuorisotoimialalle/tuetut_hankkeet
   



The path to fair balance of participation: Invisible Young
People Count! ....     Aar Social Development Association ry 24 854.00 € 

Think Globally!
Aar Social Development ry  somali
19 590,00 €


Study visit in Portugal  ....     Nuorisokeskus Villa Elba 15 700.00 €

For successful group‐EVS: how to support a good start?  .... Nuorisokeskus Villa Elba 13 558.00 €


Elf Around! Group‐EVS Project  .....    Nuorisokeskus Villa Elba 47 825.00 €

Global Freezer! .....   Nuorisokeskus Villa Elba 28 592.80 € 

We travel - we dream
Nuorisokeskus Villa Elba
37 551,15 €

Four seasons - EVS experience in Finland
Nuorisokeskus Villa Elba
95 495.00 €

Power for the future!
Nuorisokeskus Villa Elba
18 848.00 €

Multicult Globe Youth Exchange
Nuorisokeskus Villa Elba
24 796.00 € 

Northern lights
Nuorisokeskus Villa Elba
41 390.00 € 

Don't you know how? Start now!
Nuorisokeskus Villa Elba
18 448.00 €

Global actors in local actions
Nuorisokeskus Villa Elba
21 225.00 €





EUROPEAN CITIZENSHIP: Impact of minorities .....   Horseed Mediayhdistys ry 22 540.00 € somali

Erasmus+ Youth in Action ‐ Finland
Decision List 2015‐R2
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/78346_Tuetut_hankkeet_E_YiA_R2-2015B.pdf


Multiculturalism is Beautiful!
Nuori Pori
28 591,49 €


http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/78442_hakukierroksen_1.10._paattynyt_haku_tuetut_hankkeet_verkkoon.pdf

http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/43582_Tuetut_hankkeet_R2_2014_vol_2FI_SE.pdf


PÄÄTÖSLISTA- BESLUTSLISTA KA105 & KA205 -2 HAKUKIERROS - ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014-R2 (KA2) & 2014-R3 (KA1)
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/55033_Tuetut_hankkeet_R3_2014_FI_SE.pdf



Tuetut hankkeet 2015

1. hakukierroksen (4.2. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

2. hakukierroksen (30.4. päättynyt haku, täydennetty 21.12.15) tuetut hankkeet (pdf)

3. hakukierroksen (1.10. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

Tuetut hankkeet 2014

1. hakukierroksen (24.3. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

2. hakukierroksen (30.4. päättynyt haku) tuetut hankkeet (pdf)

3. hakukierroksen (1.10. päättynyt haku) tuetut KA1 -hankkeet ja 2. hakukierroksen tuetut KA2-hankkeet (pdf)

http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/nuorisotoimialalle/tuetut_hankkeet



pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496
Imam Hossain islamilainen yhdyskunta ym. ym. ...
« Vastaus #4819 : 14.07.2019, 16:54:18 »
Rek.nro
Kotipaikka
Rek.pvm
Viimrek.pvm
Nimi
http://yhdistysrekisteri.prh.fi/othaku.htx?kieli=1&oskori=NEW&hakuraja=0&nimi=islamilainen&kotipaikka=&ensrek=&viimrek=&osoite=&vapaa=&sb_jatk=1-


900.445  Helsinki  21.12.2016  21.12.2016  Al-Falah islamilainen yhdyskunta 
169.570  Tampere  10.04.1997  29.01.2004  Al-Kaaim Islamilainen keskus ry 
181.650  Lahti  10.05.2001  10.05.2001  AL-Mostafa islamilainen yhdistys ry 
174.099  Turku  26.06.1998  06.03.2015  AL.IMAN AL.BAKER Islamilainen yhdistys ry 
213.715  Helsinki  10.11.2014  31.07.2015  Alzahra islamilainen yhdistys ry 
194.416  Tampere  11.07.2006  11.07.2006  Annasr - Suomen Islamilainen nuorisotyö yhdistys ry 
203.663  Turku  20.07.2010  20.07.2010  Aziz Al-iraq islamilainen yhdistys ry 
223.484  Helsinki  21.03.2019  21.03.2019  Bangladesh Islamilainen Kulttuuri Keskus ry 
900.005  Espoo  31.08.1998  15.10.2018  Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa 
206.734  Lappeenranta  25.10.2011  25.10.2011  Etelä-Karjalan Islamilainen kulttuuri keskus ry 
900.304  Vantaa  03.04.2006  08.11.2017  Imam Ali Islamilainen Yhdyskunta 
900.500  Jyväskylä  21.05.2018  21.05.2018  Imam Hossain islamilainen yhdyskunta 
900.401  Tampere  29.10.2013  17.10.2018  Imam Sadeqin islamilainen yhdyskunta 
900.004  Helsinki  29.09.1998  29.09.1998  Islamilainen Al-Hudaa Yhdyskunta Suomessa 
161.561  Kuopio  20.09.1994  31.01.2003  Islamilainen Kulttuuri Yhdistys ry 
207.720  Helsinki  22.03.2012  22.03.2012  Islamilainen päiväkotiyhdistys ry 
900.436  Vantaa  15.03.2016  31.03.2017  Itä-Vantaan Islamilainen Yhdyskunta 
900.390  Helsinki  24.10.2012  24.10.2012  Jaferia Islamilainen Yhdyskunta 
900.334  Kajaani  15.02.2008  11.10.2018  Kainuun Islamilainen Yhdyskunta 
199.131  Kerava  28.08.2008  03.06.2010  Keravan islamilainen kulttuurikeskus ry 
900.025  Jyväskylä  14.08.1998  05.02.2016  Keski-Suomen Islamilainen Yhdyskunta 
208.839  Kouvola  17.10.2012  01.06.2018  Kouvolan Islamilainen Yhdistys ry 
171.586  Lempäälä  29.10.1997  . .  Kristillis - Islamilainen Yhdistys ry 
900.465  Lahti  27.06.2017  27.06.2017  Lahden Islamilainen Diyanet Seurakunta 
180.243  Lahti  27.10.2000  18.07.2013  Lahden islamilainen kulttuuriyhdistys ry 
213.227  Lieksa  26.08.2014  20.01.2016  Lieksan Islamilainen kulttuuriyhdistys ry 
204.891  Mikkeli  27.01.2011  27.01.2011  Mikkelin islamilainen kulttuuri ry 
900.463  Helsinki  29.05.2017  02.11.2017  NUUR Islamilainen yhdyskunta (Nuur) 
174.272  Oulu  28.07.1998  . .  Oulun islamilainen yhdistys ry 
181.557  Joensuu  27.04.2001  27.04.2001  Pohjois-Karjalan islamilainen yhdistys ry 
900.306  Joensuu  18.04.2006  06.03.2017  Pohjois-Karjalan Islamilainen Yhdyskunta 
900.248  Oulu  10.11.2000  13.02.2015  Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta 
900.459  Pori  08.05.2017  08.05.2017  Porin Islamilainen Diyanet Seurakunta 
205.951  Porvoo  22.06.2011  22.06.2011  Porvoon islamilainen naisten ja lasten yhdistys ry 
216.860  Raasepori  18.03.2016  18.03.2016  Raaseporin islamilainen yhdistys ry 
900.021  Vantaa  08.08.2001  24.04.2018  Resalat Islamilainen Yhdyskunta - Suomen Ähl-e Beit 
900.425  Rovaniemi  15.12.2014  06.02.2019  Rovaniemen Islamilainen Yhdyskunta 
900.325  Salo  13.06.2007  09.06.2015  Salon Islamilainen Yhdyskunta 
900.247  Kuopio  10.11.2000  04.07.2019  Savon Islamilainen Yhdyskunta 
900.442  Helsinki  26.10.2016  24.02.2017  Suomen Islamilainen Diyanet Yhdyskunta-Finlandiya Diyanet Islam Cemaati 
196.160  Helsinki  17.04.2007  17.04.2007  Suomen Islamilainen hautausyhdistys ry 
173.263  Helsinki  01.04.1998  . .  Suomen Islamilainen Kulttuuri ja Taide keskusyhdistys ry 
195.910  Helsinki  01.03.2007  26.05.2017  Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry 
208.535  Helsinki  30.08.2012  03.02.2017  Suomen Islamilainen Partioseura ry 
200.365  Helsinki  25.02.2009  25.08.2010  Suomen Islamilainen Puolue ry, Finlands Islamiska Parti rf 
900.399  Helsinki  23.10.2013  23.10.2013  Suomen Islamilainen Uskonto ja Kulttuuri yhdyskunta
900.024  Helsinki  20.02.1987  10.04.2018  Suomen Islamilainen Yhdyskunta 
900.023  Tampere  10.04.1943  07.05.2014  Tampereen islamilainen seurakunta 
900.361  Helsinki  02.04.2009  29.02.2012  Tariq Al-Hidaya (Johdatuksen Tie) Islamilainen Yhdyskunta 
900.457  Turku  04.05.2017  04.05.2017  Turun Islamilainen Diyanet Seurakunta 
160.944  Turku  10.06.1994  06.04.2016  Turun Islamilainen Yhdistys ry 
900.348  Turku  17.06.2008  31.12.2018  Turun Islamilainen Yhdyskunta 
204.576  Turku  10.12.2010  10.12.2010  Turun Kosovon-Albanien Islamilainen yhdistys ry 
900.027  Vaasa  31.08.1998  27.10.2016  Vaasan alueen Islamilainen Yhdyskunta 
900.406  Vantaa  23.12.2013  22.02.2018  Vantaan Islamilainen Yhdyskunta 

http://yhdistysrekisteri.prh.fi/othaku.htx?kieli=1&oskori=NEW&hakuraja=0&nimi=islamilainen&kotipaikka=&ensrek=&viimrek=&osoite=&vapaa=&sb_jatk=1-


201.496  Espoo  13.08.2009  17.01.2017  Albaanien Islam Kulttuuri Keskus AIKK ry 
900.309  Helsinki  02.06.2006  23.04.2018  Helsingin Islam Seurakunta 
900.010  Helsinki  10.05.1995  10.04.2019  Helsinki Islam Keskus 
215.916  Helsinki  20.10.2015  01.06.2018  Helsinki Islam Keskus tuki ry 
187.801  Hämeenlinna  22.09.2003  22.09.2003  Hämeenlinna Islam Keskus ry 
900.018  Helsinki  17.02.1994  22.11.2017  Islam ja Rakkaus 
205.779  Helsinki  23.05.2011  23.05.2011  Mezopotamya kurd islam kultur keskus ry 
900.435  Helsinki  15.03.2016  25.04.2016  PAK-FIN Islam Kulttuuri Keskus 
900.063  Helsinki  24.04.1925  12.02.2019  Suomen Islam-seurakunta (Finlandiya Islam Cemaati) 
900.442  Helsinki  26.10.2016  24.02.2017  Suomen Islamilainen Diyanet Yhdyskunta-Finlandiya Diyanet Islam Cemaati 
158.385  Turku  19.04.1993  15.11.2013  Turun Islam Keskus ry 
200.392  Helsinki  27.02.2009  17.06.2019  Uudenmaan Islam- ja Kulttuuriyhdistys ry 

http://yhdistysrekisteri.prh.fi/othaku.htx?kieli=1&oskori=NEW&hakuraja=0&nimi=islam&kotipaikka=&ensrek=&viimrek=&osoite=&vapaa=&sb_haku=Hae


214.612  Kerava  18.03.2015  18.03.2015  Ana muslim youth media line ry 
212.856  Helsinki  11.06.2014  11.06.2014  European Muslim Associations (EMA) ry 
197.823  Kerava  28.12.2007  28.12.2007  Muslim Women for Human Rights and Democracy Finland ry 


900.430  Helsinki  12.05.2015  12.05.2015  Ahmadiyya Muslimi Jamaat Suomi 
215.742  Salo  22.09.2015  16.12.2015  Salon muslimi kanava ry 


214.196  Turku  22.01.2015  28.03.2015  Aawiye Somali Yhdistys ry 
178.914  Helsinki  10.04.2000  09.02.2018  East Helsinki Somali Association ESA ry 
202.140  Espoo  17.11.2009  17.05.2011  Espoon Somali Yhdistys ry 
190.722  Helsinki  30.12.2004  19.06.2014  Finnish Somali Women Association Fiswa-seura ry 
176.497  Helsinki  11.05.1999  06.02.2015  Juba somali band ry 
210.887  Lieksa  26.08.2013  01.03.2018  Lieksan Somali perheyhdistys ry 
212.800  Lieksa  03.06.2014  03.06.2014  Lieksan somali sillanrakentajat ry 
211.478  Helsinki  19.11.2013  12.07.2017  Nordic Somali ry, Nordiska Somaliska föreningen rf 
200.478  Tampere  12.03.2009  05.03.2019  Pirkanmaan Somali Yhdistys ry 
207.887  Helsinki  26.04.2012  13.02.2018  Pohjois-Helsingin Somali yhdistys ry 
192.520  Espoo  06.10.2005  06.10.2005  Somali agriculture development program association S.A.D.P.A ry 
215.589  Helsinki  26.08.2015  26.08.2015  Somali Aid ry 
170.887  Helsinki  01.09.1997  09.09.2014  Somali Benadiri Yhdistys ry 
219.780  Helsinki  19.06.2017  19.06.2017  Somali Cadale yleisurheilu club ry 
180.906  Vantaa  26.01.2001  26.01.2001  Somali Charity Association ry 
208.795  Helsinki  10.10.2012  10.10.2012  Somali Diaspora Dialogue - Somali diaspora vuoropuhelua ry 
223.121  Helsinki  29.01.2019  29.01.2019  Somali Environmental Protection Union ry 
213.516  Helsinki  14.10.2014  06.03.2017  Somali Ethiopian Diaspora Youth Organisation (SEDYO) ry 
199.503  Helsinki  16.10.2008  16.10.2008  Somali Finnish Media Association ry 
193.530  Helsinki  06.03.2006  29.11.2010  Somali Finnish student Association ry 
203.458  Helsinki  07.06.2010  01.08.2012  Somali Forum for Progress Finland ry 
200.001  Espoo  09.01.2009  30.05.2011  Somali Health Professionals in Nordic Countries SOMHELP ry 
203.964  Espoo  10.09.2010  10.09.2010  Somali Healthcare Professionals Somhelps ry 
192.046  Helsinki  22.07.2005  22.07.2005  Somali Helsinki yhdistys ry 
192.626  Helsinki  21.10.2005  12.03.2015  Somali huolenpito yhdistys ry 
189.509  Helsinki  28.05.2004  14.09.2009  Somali Lääketieteellinen ja Kehitys yhdistys ry 
185.941  Helsinki  10.12.2002  10.12.2002  Somali Multicultural Families Association ry 
164.506  Espoo  09.10.1995  . .  Somali New Generation Associationn Songa ry 
215.894  Espoo  16.10.2015  08.02.2016  Somali northwest community ry 
193.024  Helsinki  19.12.2005  28.04.2009  Somali Nuorten Tukiyhdistys Sompel ry 
214.415  Helsinki  19.02.2015  19.02.2015  Somali Party Of Arab Origin ry 
209.117  Helsinki  10.12.2012  26.09.2017  Somali Peace and Development Organization (Finland Sopdo) ry 
185.561  Vantaa  11.10.2002  16.01.2019  Somali Reconstruction And social Development ry 
162.761  Espoo  14.02.1995  . .  Somali Relief Association SRA ry 
172.819  Helsinki  25.02.1998  . .  Somali Social Democrats ry 
174.237  Helsinki  21.07.1998  08.08.2017  Somali Social Development Association, SSDA - Somali Sosiaalikehitys, SSDA ry 
195.327  Vantaa  07.12.2006  07.12.2006  Somali Sosialidemokraatit ry 
160.897  Espoo  03.06.1994  14.04.2015  Somali Taakulo-yhdistys ry 
165.319  Helsinki  19.01.1996  28.08.2018  Somali Tabantaabo Association ry 
195.618  Helsinki  22.01.2007  22.01.2007  Somali Youth League ry 
193.842  Helsinki  13.04.2006  03.06.2015  Suomen Somali Urheilu Liitto (SSUL) ry 
210.874  Vaasa  22.08.2013  31.12.2015  Vaasa Somali Community Culture and Education Center ry 
213.850  Vaasa  27.11.2014  29.09.2016  Vaasan Somali Nuorten Yhdistys VSN ry 
204.842  Vaasa  21.01.2011  24.06.2019  Vaasan Somali Sports and Culture Organisation (VSSCO) ry 
181.933  Helsinki  12.06.2001  24.04.2018  Warsan Somali Media Association ry
169.001  Helsinki  14.02.1997  . .  Save Children and Women in the Southern Somalia ry 
189.488  Helsinki  26.05.2004  19.06.2014  Somalia Development Association of Finland, Somda-Seura ry 
205.804  Helsinki  25.05.2011  25.05.2011  Vihreämpi Somalia ry 



http://yhdistysrekisteri.prh.fi/othaku.htx?kieli=1&oskori=NEW&hakuraja=0&nimi=somali&kotipaikka=&ensrek=&viimrek=&osoite=&vapaa=&sb_haku=Hae


215.237  Turku  17.06.2015  17.06.2015  Puntland Developments Association Of Turku ry 
214.556  Helsinki  10.03.2015  10.03.2015  Puntland Care and Relief Organization ry 
174.955  Helsinki  06.10.1998  18.11.2017  Puntland Community ry 
212.731  Espoo  22.05.2014  05.09.2018  PUNTLAND DIASPORA ASSOCIATIONS NETWORK ry 
202.407  Helsinki  31.12.2009  05.06.2019  Puntland Diaspora Forum ry 
216.380  Helsinki  08.01.2016  06.03.2019  Puntland European Associations Network (PEDAN) ry 
183.517  Helsinki  16.01.2002  18.04.2017  Puntland Society of Finland ry 
205.659  Helsinki  09.05.2011  09.05.2011  United Puntland Diaspora Forum ry
216.771  Vaasa  07.03.2016  13.09.2017  Pohjanmaan somalit ry 


221.833  Järvenpää  31.05.2018  31.05.2018  Valtakunnallinen Romani Naisten ry 


202.495  Imatra  18.01.2010  18.01.2010  Etelä-Karjalan romanit ry 
216.362  Hollola  05.01.2016  06.02.2018  Hollolan romanit ry 
183.944  Alajärvi  04.03.2002  04.03.2002  Järviseudun Romanit ry 
219.136  Kotka  20.03.2017  13.04.2018  Kaakonkulman Romanit ry 
184.756  Kokkola  13.06.2002  13.06.2002  Keski- ja Etelä-Pohjanmaan romanit ry 
206.289  Lahti  02.09.2011  21.12.2018  Lahden romanit ry 
215.454  Seinäjoki  24.07.2015  24.07.2015  Lakeuden Romanit ry. 
223.195  Laukaa  11.02.2019  11.02.2019  Laukaan romanit ry 
219.519  Pori  10.05.2017  07.05.2019  Länsi-Suomen Romanit ry 
222.463  Lohja  11.10.2018  04.04.2019  Länsi-Uudenmaan Romanit ry 
223.468  Oulu  20.03.2019  27.05.2019  Oulun Romanit ry 
207.272  Salo  13.01.2012  25.04.2018  Salon seudun romanit ry 
223.785  Helsinki  22.05.2019  22.05.2019  Suomen Itä-Euroopan Romanit ry 
223.906  Hyvinkää  14.06.2019  14.06.2019  Suomen Romanian Romanit ry 
172.100  Ähtäri  09.12.1997  19.03.2007  Suomenselän romanit ry 
193.252  Turku  31.01.2006  22.02.2016  Turun Seudun Romanit ry 
213.918  Iisalmi  04.12.2014  31.10.2018  Ylä-Savon Romanit ry 
194.475  Äänekoski  21.07.2006  06.03.2018  Äänekosken Romanit ry 
212.106  Helsinki  25.02.2014  06.04.2016  Project 4 Romania ry 


© Patentti- ja rekisterihallitus. Tämä tietokanta päivitetty 13.07.2019

http://yhdistysrekisteri.prh.fi/nimihaku.htx?kieli=1&oskori=NEW


Hae diaarinumerolla       
löytyi 98
osumat 1 - 50
http://yhdistysrekisteri.prh.fi/nimihaku.htx?kieli=1&oskori=NEW&lajittelu=1&hakuraja=0&nimi=somali&ni_re=CHECKED&ni_vi=CHECKED&ni_ai=CHECKED&ni_pu=CHECKED&kielikoodi=&kotipaikka=&sb_haku=Hae&reknro=&dnro=

Rek.nro/
Diaarinro


214.196 Aawiye Somali Yhdistys ry Turku R FI 22.01.2015 
178.914 East Helsinki Somali Association ESA ry Helsinki R FI 10.04.2000 
195.100 Espoon Somali Monitoimintakeskus ry Espoo RM FI 02.11.2006 12.06.2018
189.696 Espoon Somali Seura yhdistys  VE FI 19.03.2004 27.06.2004
202.140 Espoon Somali Yhdistys ry Espoo R FI 17.11.2009 
178.199 FC Somali ry Helsinki RM FI 28.12.1999 06.10.2002
190.722 Finnish Somali Women Association Fiswa-seura ry Helsinki R FI 30.12.2004 
193.024 Helsinki Somali palvelu ry Helsinki VE FI 09.09.2005 15.12.2005
177.519 Itä-Vantaan Somali Kulttuuri Yhdistys ry Vantaa VE FI 19.04.1999 20.10.1999
168.608 Jasiira Somali yhdistys ry Helsinki RM FI 29.09.2006 22.07.2015
1992/005088Y Juba somali band   FI 16.07.1998 
176.497 Juba somali band Helsinki VE FI 16.07.1998 10.05.1999
176.497 Juba somali band ry Helsinki R FI 11.05.1999 
2017/000260Y KEMIN SOMALI YHDISTYS ry Kemi VE FI 13.03.2017 
168.608 Keravan Somali kerho ry Kerava RM FI 16.02.1996 28.09.2006
210.887 Lieksan Somali perheyhdistys ry Lieksa R FI 26.08.2013 
212.800 Lieksan somali sillanrakentajat ry Lieksa R FI 03.06.2014 
2011/508113Y Nordic Somali ry Helsinki VE FI 09.05.2012 
211.478 Nordic Somali ry, Nordiska Somaliska föreningen rf Helsinki R FI 19.11.2013 
200.478 Pirkanmaan Somali Yhdistys ry Tampere R FI 12.03.2009 
207.887 Pohjois-Helsingin Somali yhdistys ry Helsinki R FI 26.04.2012 
178.199 SoCus Somali Culture & Sports Somali Kulttuuri ja urheilu ry Helsinki VE FI 19.02.2002 02.10.2002
192.520 Somali agriculture development program association Espoo VE FI 13.04.2005 05.10.2005
192.520 Somali agriculture development program association ry Espoo VE FI 13.04.2005 05.10.2005
192.520 Somali agriculture development program association S.A.D.P.A ry Espoo R FI 06.10.2005 
192.520 Somali agriculture development program ry Espoo VE FI 13.04.2005 27.09.2005
192.520 Somali Agriculture Development Program ry Espoo VE FI 13.04.2005 08.09.2005
215.589 Somali Aid ry Helsinki R FI 26.08.2015 
169.870 Somali Association of Health Care Development & Fight Against Illiteracy rf Helsinki RM FI 27.02.1997 13.11.2003
169.870 Somali Association of Health Care Development & Fight Against Illiteracy rf Helsingfors RM SE 27.02.1997 13.11.2003
170.887 Somali Benadiri Yhdistys ry Helsinki R FI 08.04.1997 
219.780 Somali Cadale yleisurheilu club ry Helsinki R FI 19.06.2017 
169.095 Somali Care Association ry Helsinki VE FI 23.04.2002 10.10.2002
180.906 Somali Care Association ry Vantaa VE FI 03.01.2000 25.01.2001
169.095 Somali Care Seura ry Helsinki RM FI 15.10.2002 08.06.2011
180.906 Somali Charity Association ry Vantaa R FI 26.01.2001 
2015/513132Y Somali Development Concern (SDC) ry Helsinki VE FI 18.08.2015 
208.795 Somali Diaspora Dialogue - Somali diaspora vuoropuhelua ry Helsinki R FI 10.10.2012 
208.795 Somali Diaspora Dialogue, Suomeksi Somali diaspora vuoropuhelua ry Helsinki VE FI 24.07.2012 10.10.2012
170.887 Somali Digil & Mirifle yhdistys ry Helsinki VE FI 23.04.2001 30.05.2002
160.565 Somali Disabled Rehabilitation Association ry Espoo RM FI 13.04.1994 13.06.2012
223.121 Somali Environmental Protection Union ry Helsinki R FI 29.01.2019 
190.723 Somali Espoo Vanhemmat Yhdistys Espa-seura ry Espoo VE FI 25.08.2004 29.12.2004
161.005 Somali Ethiophian kulttuuriseura ry Helsinki VE FI 24.03.2011 
213.516 Somali Ethiopian Diaspora Youth Organisation (SEDYO) ry Helsinki R FI 14.10.2014 
183.799 Somali Ethiopian Relief Organization ry Helsinki VE FI 29.05.2006 28.06.2007
199.503 Somali Finnish Media Association ry Helsinki R FI 16.10.2008 
193.530 Somali Finnish student Association ry Helsinki R FI 06.03.2006 
203.458 Somali Forum for Progress Finland ry Helsinki R FI 07.06.2010 
200.001 Somali Health Professionals in Nordic Countries SOMHELP ry Espoo R FI 09.01.2009
203.964 Somali Healthcare Professionals Somhelps ry Espoo R FI 10.09.2010 
192.046 Somali Helsinki Keskus ry Helsinki VE FI 26.05.2005 21.07.2005
192.046 Somali Helsinki yhdistys ry Helsinki R FI 22.07.2005 
192.046 Somali Helsinki Yhdistys ry Helsinki VE FI 26.05.2005 21.07.2005
171.517 Somali Humaniterijaan yhdistys ry Helsinki RM FI 17.01.1997 31.10.2018
2005/016270Y Somali Huolenpito Yhdistys ry Helsinki VE FI 11.08.2005 30.10.2005
192.626 Somali huolenpito yhdistys ry Helsinki R FI 21.10.2005 
183.517 Somali Insinööri Yhdistys ry Helsinki VE FI 12.06.2001 15.01.2002
189.509 Somali Lääketieteellinen ja Kehitys yhdistys ry Helsinki R FI 14.09.2009 
185.941 Somali Multicultural Families Association ry Helsinki R FI 10.12.2002 
195.346 Somali Naisten 'Xuriyo' ry Helsinki RM FI 02.09.2014 09.11.2014
164.506 Somali New Generation Associationn Songa ry Espoo R FI 10.08.1995 
215.894 Somali northwest community ry Espoo R FI 16.10.2015 
184.608 Somali nuorten ja Perheen tuki yhdistys Brothers ry Helsinki VE FI 04.12.2001 27.05.2002
193.024 Somali Nuorten Tukiyhdistys Sompel ry Helsinki R FI 19.12.2005 
196.265 Somali Orphans charity Organization ry Turku L FI 03.05.2007 11.09.2013
214.415 Somali Party Of Arab Origin ry Helsinki R FI 19.02.2015 
209.117 Somali Peace and Development Organization ( Finland Sopdo) ry Helsinki VE FI 10.09.2012 29.10.2012
209.117 Somali Peace and Development Organization ( Sopdo ) ry Helsinki VE FI 10.09.2012 10.09.2012
209.117 Somali Peace and Development Organization (Finland Sopdo) ry Helsinki R FI 10.12.2012 
185.561 Somali Reconstruction And social Development ry Vantaa R FI 11.10.2002 
162.761 Somali Relief Association SRA ry Espoo R FI 08.02.1995 
2006/003534Y Somali Social Democratic Party SSDP Ry Vantaa VE FI 26.05.2006 31.12.2011
172.819 Somali Social Democrats ry Helsinki R FI 02.12.1997 
174.237 Somali Social Development Association, Al-Mubarak ry Helsinki RM FI 21.07.1998 02.11.2004
174.237 Somali Social Development Association, SSDA - Somali Sosiaalikehitys, SSDA ry Helsinki R FI 09.08.2007 
174.237 Somali Social Development Association, SSDA ry Helsinki RM FI 03.11.2004 08.08.2007
195.327 Somali Sosialidemokraatit ry Vantaa R FI 07.12.2006 
215.894 Somali Southwest community ry Espoo VE FI 10.05.2016 
160.897 Somali Taakulo-yhdistys ry Espoo R FI 18.01.1994 
165.319 Somali Tabantaabo Association ry Helsinki R FI 19.01.1996 
179.774 Somali Welfare Society ry Helsinki RM FI 23.08.2000 27.10.2003
179.774 Somali Welfare Society SWS ry Helsinki VE FI 21.12.1999 13.08.2000
1992/001622Y Somali Youth Development Association-AL-Towxid  VE FI 12.03.1998 29.09.1999
1992/004235Y Somali Youth Development Association-AL-Towxid   FI 12.03.1998 
195.618 Somali Youth League ry Helsinki R FI 22.01.2007 
215.894 Southwest Somali community ry  V FI 14.02.2017 
189.509 Suomen Nuorten somali Lääkärien yhdistys-Finnish junior somali Doctors Association (FJSDA) Helsinki RM FI 28.05.2004 13.09.2009
194.725 Suomen somali nuorisoyhdistys SSN ry Helsinki RM FI 04.09.2006 17.04.2017
193.842 Suomen Somali Urheilu Liitto (SSUL) ry Helsinki R FI 13.04.2006 
189.696 Uudenmaan Somali Seura ry Espoo L FI 28.06.2004 14.08.2006
210.874 Vaasa Somali Community Culture and Education Center ry Vaasa R FI 22.08.2013 
213.850 Vaasan Somali Nuorten Yhdistys VSN ry Vaasa R FI 27.11.2014 
2010/504058Y Vaasan Somali Sports and Culture Organisation (VSSCO) ry Vaasa VE FI 21.04.2010 
204.842 Vaasan Somali Sports and Culture Organisation (VSSCO) ry Vaasa R FI 21.01.2011 
2010/504058Y Vaasan Somali yhteisö ry Vaasa VM FI 21.04.2010 23.11.2010
181.933 Warsan Somali Media Association ry Helsinki R FI 12.06.2001 
181.933 Warsan Somali Media ry Helsinki VE FI 21.07.2000 23.04.2001


http://yhdistysrekisteri.prh.fi/nimihaku.htx?kieli=1&oskori=NEW&lajittelu=1&hakuraja=0&nimi=somali&ni_re=CHECKED&ni_vi=CHECKED&ni_ai=CHECKED&ni_pu=CHECKED&kielikoodi=&kotipaikka=&reknro=&dnro=&sb_jatk=51-

Hae diaarinumerolla

© Patentti- ja rekisterihallitus. Tämä tietokanta päivitetty 13.07.2019






pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496
Helsingin kaupunki näkee tarkoituksenmukaisena, että tieto mahdollisista
Helsinkiin palaavista henkilöistä pidetään rajatun joukon tiedossa,
joilla on keskitettyä tietoa ja osaamista asiaan liittyen.



Helsingin kaupunki yhtyy raportissa esitettyyn näkemykseen siitä, että
perusasiat kuten asunnon ja toimeentulon järjestyminen ovat edellytys
sille, että palaajien yhteiskuntaan integroituminen onnistuu.


Lisätiedot
Kristina Westerholm, asiantuntija, puhelin: 310 25143
kristina.westerholm(a)hel.fi
Liitteet
1 Sisäministeriö, lausuntopyyntö 24.2.2017
2 SM, raporttiluonnos SMDno-2016-1282

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (3)
17.03.2017
Kaupunginjohtaja
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566
38 §
SM, Lausuntopyyntö: Ehdotus viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi
taistelualueelta palaavien kanssa toimimiseksi
HEL 2017-002319 T 03 00 00

https://www.hel.fi/static/public/hela/vipa11010VH1_Kaupunginjohtaja/Suomi/Paatos/2017/Kanslia_2017-03-17_Kj_38_Pk/69369B6C-E046-CCC8-8280-5ADB9B400004/SM_Lausuntopyynto_Ehdotus_viranomaisten_yhteistyon.pdf



[PDF]
vantaan kaupungin lausunto ehdotuksesta viranomaisten yhteistyön ...
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/...22ea.../LAUSUNTO_20170323133820.pdf
14.3.2017 - VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO EHDOTUKSESTA ... ehdotuksesta viranomaisten yhteistyön järjestämisestä toiminnassa taistelualueilta.

https://www.google.fi/search?source=hp&ei=WIonXfnTHvH3qwHAx7iwDw&q=VANTAAN+KAUPUNGIN+LAUSUNTO+EHDOTUKSESTA+VIRANOMAISTEN&oq=VANTAAN+KAUPUNGIN+LAUSUNTO+EHDOTUKSESTA+VIRANOMAISTEN&gs_l=psy-ab.3...2897.2897..3761...0.0..0.232.232.2-1......0....2j1..gws-wiz.....0.ewr1b70TqnE



Sijoitetaanko Isis-taistelija lähiöyksiöön "ohituskaistan" kautta? – Helsingin kaupunki haraa sisäministeriötä vastaan
TURVALLISUUS   Sisäministeriön kehittämispäällikkö arvostelee Helsingin entistä pormestaria nihkeästä suhtautumisesta Syyriaan ja Irakiin lähteneiden taistelijoiden ja heidän läheistensä tukemisesta erityispalveluilla. Ministeriöstä kiistetään, että kyse olisi "ohituskaistasta".

Palaajien joukossa on muun muassa rikoksiin syyllistyneitä Isis-sotilaita.

Osaa politikoista on kuohuttanut etenkin se, että ministeriö haluaa sotatoimialueilta palaavien pääsevän muun muassa vuokra-asuntojonojen ohitse ennen tavallisia suomalaisia.

Palaajille halutaan antaa myös erilaisia tukipalveluita, jotta nämä integroituisivat yhteiskuntaan helpommin.

Vaikka sisäministeriö myöntää itsekin, että nyt kaavailtu "ohituskaista" saattaa on kansalaisten oikeustajun kannalta ongelmallinen, ministeriö kuitenkin haluaa toteuttaa kyseisen suunnitelman.

https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/555286-sijoitetaanko-isis-taistelija-lahioyksioon-ohituskaistan-kautta-helsingin-kaupunki



Vantaan kaupunki
Lausunto
14.3.2017
Vantaan kaupunki
Sisäministeriö
Poliisiosasto, suunnitteluyksikkö
VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO EHDOTUKSESTA VIRANOMAISTEN
YHTEISTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ TOIMINNASSA TAISTELUALUEILTA
PALAAJIEN KANSSA SEKÄ EHDOTUKSISTA MITEN JÄRJESTÖJEN
PALVELUT VOITAISIIN LIITTÄÄ VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN
SMDno-2016-1282


Toimintamallissa ja sen käyttöönotossa
olisikin syytä arvioida ja suunnitella tarkemmin, minkälainen uusi palveluvalikoima
olisi kehitettävä ja miten se otettaisiin käyttöön.

Keskeistä on, että taistelualueelta palaavien kohdalla työntekijät eivät vaihdu tai he
vaihtuvat hyvin vähän silloin, kun henkilö saadaan sitoutumaan hoitoon ja
palveluihin. Nykytilanne palveluissamme ei valitettavasti mahdollista tätä.

Lastensuojelu
Taistelualueilta palaavien henkilöiden ja heidän perheidensä tarve lastensuojelulle
on todennäköisesti suuri. Mukana on lapsia, jotka ovat itse osallistuneet
taistelutoimiin sekä lapsia, jotka ovat muuten altistuneet väkivallalle ja
kaltoinkohtelulle. Taistelualueelta palaavien vanhempien kyky vastata lastensa
hoidosta ja huolenpidosta saattaa olla alentunut ja tämä lisää tarvetta avohuollon
tukitoimille ja sijaishuollolle. Lapsen kiireellinen sijoittaminen ja huostaanotto
varsinkin vastoin vanhempien tahtoa saattaa vähentää vanhempien omaa
sitoutumista heille muuten tarjottuun tukeen ja lisätä vanhempien katkeruutta
yhteiskuntaa kohtaan. Sama koskee myös sijoitettuja lapsia, jos vanhemmat eivät tue
heidän kiinnittymistään sijaishuoltopaikkaan tai jos nuori itse on sijoitusta vastaan.

Lastensuojelun henkilöstön osaamista on syytä vahvistaa monitoimijaisella
koulutuksella, pelkkä tietoisuuden lisääminen ei riitä. Toimintamallissa ja sen
käyttöönoton ehdotuksessa olisi tärkeää olla konkreettisia ehdotuksia koulutuksen
tavoitteista, sisällöstä ja tavoista toteuttaa koulutus.

Sosiaalipalvelut ja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen
Koko perhettä tukevia palveluita tarvitaan myös lastensuojelun ulkopuolella.
Sosiaalihuoltolain mukaisen lastenhoitoavun ja perhetyön samoin kuin
perheneuvolapalveluiden tarpeen voidaan olettaa kasvavan. Perheillä ei välttämättä
ole täällä tukiverkostoa, joten sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla tullaan
tukemaan esim. vanhempien mahdollisuutta osallistua heille tarjottuihin
kuntouttaviin palveluihin. Kohdeyksilön lähipiirillä (perhe ja muu sosiaalinen yhteisö)
on merkitystä sekä voimavarana että radikalisoitumiselle altistavana tekijänä.
Perheen sisäiset ristiriidat voivat olla riski radikalisoitumiselle.
Tämä kaikki tulee lisäämään tarvetta sosiaalihuollon henkilöstön kouluttamiseen ja
osaamisen vahvistamiseen taistelualueilta palaavien kanssa työskentelyssä.


.....................


writer

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 253
 • Liked: 12018
Helsingin kaupunki näkee tarkoituksenmukaisena, että tieto mahdollisista
Helsinkiin palaavista henkilöistä pidetään rajatun joukon tiedossa,
joilla on keskitettyä tietoa ja osaamista asiaan liittyen.



Helsingin kaupunki yhtyy raportissa esitettyyn näkemykseen siitä, että
perusasiat kuten asunnon ja toimeentulon järjestyminen ovat edellytys
sille, että palaajien yhteiskuntaan integroituminen onnistuu.


Lisätiedot
Kristina Westerholm, asiantuntija, puhelin: 310 25143
kristina.westerholm(a)hel.fi
Liitteet
1 Sisäministeriö, lausuntopyyntö 24.2.2017
2 SM, raporttiluonnos SMDno-2016-1282

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (3)
17.03.2017
Kaupunginjohtaja
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566
38 §
SM, Lausuntopyyntö: Ehdotus viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi
taistelualueelta palaavien kanssa toimimiseksi
HEL 2017-002319 T 03 00 00

https://www.hel.fi/static/public/hela/vipa11010VH1_Kaupunginjohtaja/Suomi/Paatos/2017/Kanslia_2017-03-17_Kj_38_Pk/69369B6C-E046-CCC8-8280-5ADB9B400004/SM_Lausuntopyynto_Ehdotus_viranomaisten_yhteistyon.pdf



[PDF]
vantaan kaupungin lausunto ehdotuksesta viranomaisten yhteistyön ...
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/...22ea.../LAUSUNTO_20170323133820.pdf
14.3.2017 - VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO EHDOTUKSESTA ... ehdotuksesta viranomaisten yhteistyön järjestämisestä toiminnassa taistelualueilta.

https://www.google.fi/search?source=hp&ei=WIonXfnTHvH3qwHAx7iwDw&q=VANTAAN+KAUPUNGIN+LAUSUNTO+EHDOTUKSESTA+VIRANOMAISTEN&oq=VANTAAN+KAUPUNGIN+LAUSUNTO+EHDOTUKSESTA+VIRANOMAISTEN&gs_l=psy-ab.3...2897.2897..3761...0.0..0.232.232.2-1......0....2j1..gws-wiz.....0.ewr1b70TqnE



Sijoitetaanko Isis-taistelija lähiöyksiöön "ohituskaistan" kautta? – Helsingin kaupunki haraa sisäministeriötä vastaan
TURVALLISUUS   Sisäministeriön kehittämispäällikkö arvostelee Helsingin entistä pormestaria nihkeästä suhtautumisesta Syyriaan ja Irakiin lähteneiden taistelijoiden ja heidän läheistensä tukemisesta erityispalveluilla. Ministeriöstä kiistetään, että kyse olisi "ohituskaistasta".

Palaajien joukossa on muun muassa rikoksiin syyllistyneitä Isis-sotilaita.

Osaa politikoista on kuohuttanut etenkin se, että ministeriö haluaa sotatoimialueilta palaavien pääsevän muun muassa vuokra-asuntojonojen ohitse ennen tavallisia suomalaisia.

Palaajille halutaan antaa myös erilaisia tukipalveluita, jotta nämä integroituisivat yhteiskuntaan helpommin.

Vaikka sisäministeriö myöntää itsekin, että nyt kaavailtu "ohituskaista" saattaa on kansalaisten oikeustajun kannalta ongelmallinen, ministeriö kuitenkin haluaa toteuttaa kyseisen suunnitelman.

https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/555286-sijoitetaanko-isis-taistelija-lahioyksioon-ohituskaistan-kautta-helsingin-kaupunki



Vantaan kaupunki
Lausunto
14.3.2017
Vantaan kaupunki
Sisäministeriö
Poliisiosasto, suunnitteluyksikkö
VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO EHDOTUKSESTA VIRANOMAISTEN
YHTEISTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ TOIMINNASSA TAISTELUALUEILTA
PALAAJIEN KANSSA SEKÄ EHDOTUKSISTA MITEN JÄRJESTÖJEN
PALVELUT VOITAISIIN LIITTÄÄ VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN
SMDno-2016-1282


Toimintamallissa ja sen käyttöönotossa
olisikin syytä arvioida ja suunnitella tarkemmin, minkälainen uusi palveluvalikoima
olisi kehitettävä ja miten se otettaisiin käyttöön.

Keskeistä on, että taistelualueelta palaavien kohdalla työntekijät eivät vaihdu tai he
vaihtuvat hyvin vähän silloin, kun henkilö saadaan sitoutumaan hoitoon ja
palveluihin. Nykytilanne palveluissamme ei valitettavasti mahdollista tätä.

Lastensuojelu
Taistelualueilta palaavien henkilöiden ja heidän perheidensä tarve lastensuojelulle
on todennäköisesti suuri. Mukana on lapsia, jotka ovat itse osallistuneet
taistelutoimiin sekä lapsia, jotka ovat muuten altistuneet väkivallalle ja
kaltoinkohtelulle. Taistelualueelta palaavien vanhempien kyky vastata lastensa
hoidosta ja huolenpidosta saattaa olla alentunut ja tämä lisää tarvetta avohuollon
tukitoimille ja sijaishuollolle. Lapsen kiireellinen sijoittaminen ja huostaanotto
varsinkin vastoin vanhempien tahtoa saattaa vähentää vanhempien omaa
sitoutumista heille muuten tarjottuun tukeen ja lisätä vanhempien katkeruutta
yhteiskuntaa kohtaan. Sama koskee myös sijoitettuja lapsia, jos vanhemmat eivät tue
heidän kiinnittymistään sijaishuoltopaikkaan tai jos nuori itse on sijoitusta vastaan.

Lastensuojelun henkilöstön osaamista on syytä vahvistaa monitoimijaisella
koulutuksella, pelkkä tietoisuuden lisääminen ei riitä. Toimintamallissa ja sen
käyttöönoton ehdotuksessa olisi tärkeää olla konkreettisia ehdotuksia koulutuksen
tavoitteista, sisällöstä ja tavoista toteuttaa koulutus.

Sosiaalipalvelut ja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen
Koko perhettä tukevia palveluita tarvitaan myös lastensuojelun ulkopuolella.
Sosiaalihuoltolain mukaisen lastenhoitoavun ja perhetyön samoin kuin
perheneuvolapalveluiden tarpeen voidaan olettaa kasvavan. Perheillä ei välttämättä
ole täällä tukiverkostoa, joten sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla tullaan
tukemaan esim. vanhempien mahdollisuutta osallistua heille tarjottuihin
kuntouttaviin palveluihin. Kohdeyksilön lähipiirillä (perhe ja muu sosiaalinen yhteisö)
on merkitystä sekä voimavarana että radikalisoitumiselle altistavana tekijänä.
Perheen sisäiset ristiriidat voivat olla riski radikalisoitumiselle.
Tämä kaikki tulee lisäämään tarvetta sosiaalihuollon henkilöstön kouluttamiseen ja
osaamisen vahvistamiseen taistelualueilta palaavien kanssa työskentelyssä.


.....................

ISIS-palaaja voi pian olla naapurisi Helsingin kaupungin asunnoissa.
Kiitos Vihreät ja SDP ja Keskusta ja Vasemmistoliitto ja RKP tästäkin sekoilusta

Jos jätät äänestämättä niin autat silloin muita puolueita ja eniten sinun äänestämättä jättämisestäsi hyötyy vaalit voittava puolue.

Ne persujen kannattajat jotka jättivät äänestämättä 2015 tukivat käytännössä äänestämättä jättämisellään Keskustaa ja ne jotka jättävät äänestämättä 2019 tukevat Demareita ja Kokoomusta.

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 27 085
 • Liked: 12071
 • I ain't gonna work on Maggie's farm no more
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #4822 : 14.07.2019, 21:35:32 »
Lainaus
ISIS-palaaja voi pian olla naapurisi Helsingin kaupungin asunnoissa.
Kiitos Vihreät ja SDP ja Keskusta ja Vasemmistoliitto ja RKP tästäkin sekoilusta

Ja kun jotakin kovin ikävää tapahtuu, kaikki tulee päättäjille tietysti täytenä yllätyksenä.
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

Ajattara

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 387
 • Liked: 1603
 • Je suis Mannerheim
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #4823 : 14.07.2019, 22:40:02 »
"Lapsen kiireellinen sijoittaminen ja huostaanotto
varsinkin vastoin vanhempien tahtoa saattaa vähentää vanhempien omaa
sitoutumista heille muuten tarjottuun tukeen ja lisätä vanhempien katkeruutta
yhteiskuntaa kohtaan. Sama koskee myös sijoitettuja lapsia, jos vanhemmat eivät tue
heidän kiinnittymistään sijaishuoltopaikkaan tai jos nuori itse on sijoitusta vastaan."


Annetaan jihadistiäidin jatkaa lastensa aivopesua, ettei hän vain suutu ja lähde teurastamaan suomalaisia.  :)

Supernuiva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 449
 • Liked: 5288
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #4824 : 14.07.2019, 23:50:37 »
Lainaus
ISIS-palaaja voi pian olla naapurisi Helsingin kaupungin asunnoissa.
Kiitos Vihreät ja SDP ja Keskusta ja Vasemmistoliitto ja RKP tästäkin sekoilusta

Ja kun jotakin kovin ikävää tapahtuu, kaikki tulee päättäjille tietysti täytenä yllätyksenä.

Kaikki mahdolliset ikävät tapahtumat johtuvat kuitenkin aina rasismista. (VHM on siis pohjimmiltaan syyllinen, tämä jo näin etukäteen tiedoksi.)

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496
4650000.00 EUR vuokratyövoiman hankinta Helsingin kaupunki ...
« Vastaus #4825 : 15.07.2019, 17:57:53 »

Hankintailmoitus:
 Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos : Palvelukeskus Helsingin vuokratyövoiman hankinta 2020



Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015453

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 135-332883


Tarjoukset 02.09.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
https://tarjouspalvelu.fi/helpalvelukeskus?id=242136&tpk=f34691d8-beaa-46c6-a635-7de5ec71f370

I kohta: Hankintaviranomainen
OikeusperustaDirektiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postiosoite: Pakkalantie 30
Postinumero: 01530
Postitoimipaikka: Vantaa
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Hankinnat ja kilpailuttaminen
Puhelin: +358 405524355
Sähköpostiosoite: palvelukeskus.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi: Helsingin seutu (S011) 
Pääasiallinen osoite: (URL) https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helpalvelukeskus
Lisätietoja saa
edellä mainittu osoite (kohta I.1)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helpalvelukeskus?id=242136&tpk=f34691d8-beaa-46c6-a635-7de5ec71f370
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppiAlue- tai paikallistason virasto/laitosI.5) Pääasiallinen toimialaYleinen julkishallinto
II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi:Palvelukeskus Helsingin vuokratyövoiman hankinta 2020 Viitenumero:HEL 2018-011739II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:Henkilöstön hankintapalvelut tilapäistyöntekijät mukaan luettuna. (79620000-6)II.1.3) Sopimuksen tyyppiPalvelutII.1.4) Lyhyt kuvaus:
Hankinnan kohteena on henkilöstövuokrauspalvelut. Tällä tarjouspyynnöllä haetaan henkilöstövuokrauspalveluja toimittavia yrityksiä kolmelle (3) eri osa-alueelle: 1) Ruoka- ja siivouspalveluiden vuokratyövoima, 2) Puhelin- ja hyvinvointipalveluiden vuokratyövoima ja 3) Pakkalan tuotantolaitoksen vuokratyövoima. Tilattavan työvoiman määrä, ajankohta ja kesto sekä kohteiden lukumäärä vaihtelevat päivittäin ja viikoittain. Kaikki tässä tarjouspyynnössä esitetyt euromäärät ovat arvioita, eikä tilaaja sitoudu mihinkään esitettyihin määriin.
II.1.5) Arvioitu kokonaisarvoArvo ilman alv:tä: 4650000.00 EURII.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea: kaikkia osia
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä: 3

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi:1. Osa-alue. Ruoka- ja siivouspalvelujen vuokratyövoima Osa nro:1II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Työhönottopalvelut. (79600000-0)II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091) 
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Hankinta on kuvattu tarkemmin tämän tarjouspyynnön liitteessä: LIITE 1. PALVELUKUVAUS RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUIDEN VUOKRATYÖVOIMA HEL 2018-011739.
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteetHinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissaII.2.6) Arvioitu arvo2500000.00 EURII.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä: 24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::
Sopimusta voidaan tilaajan yksipuolisella oikeudella jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahdella (1 + 1) optiovuodella, kuitenkin niin, että päätös option käytöstä tehdään jokaisen optiovuoden osalta erikseen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Tilaaja voi tehdä ilmoituksen myös sähköisesti.
 
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoistaEri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): eiII.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: kylläKuvaus mahdollisuuksista:
Tilaaja varaa itselleen mahdollisuuden hankkia optiona valitulta toimittajalta suorarekrytointipalvelua. Tällä palvelulla tarkoitetaan tilaajan toimittajalle antamia rekrytointitoimeksiantoja, jossa toimittaja toteuttaa tilaajan puolesta työntekijän hakuprosessin. Tähän hakuprosessiin voi sisältyä työpaikkailmoitus, ilmoituksen markkinointi eri kanavissa, hakijoiden esikarsinta ja haastattelut sekä erilainen hakijoiden testaus. Hakuprosessi räätälöidään aina kyseessä olevan tehtävän mukaan, jossa tilaaja tekee aina lopullisen päätöksen rekrytoinnista. Option ajankohta ajoittuu varsinaiselle sopimuskaudelle ja sen kustannusarvio voi optionkäyttöön oton ollessa olla n. 45 000 euroa. Optio mukaan luettuna hankinnan kustannusarvio ylittää hankintalain EUkynnysarvon. Option käytöstä ja sen laajuudesta päätetään erikseen. Tilaaja ei sitoudu suorarekrytointipalvelu-option käyttöönottoon eikä arvioimiinsa euromääriin jotka voivat nousta tai laskea mahdollisen käyttöönotetun option aikana.
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14) Lisätiedot:
Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään tässä hankinnassa ainoastaan halvinta hintaa. Hankittaville palveluille on asetettu tämän tarjouspyynnön kohdassa 11 MUUT EHDOT, vähimmäisvaatimuksina laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavan palvelun tulee täyttää.

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi:2. Osa-alue. Puhelin- ja hyvinvointipalvelujen vuokratyövoima Osa nro:2II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Työhönottopalvelut. (79600000-0)II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091) 
Pääasiallinen suorituspaikka:
Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki
 
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Hankinta on kuvattu tarkemmin tarjouuspyynnön liitteessä: LIITE 3. PALVELUKUVAUS PUHELIN- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN VUOKRATYÖVOIMA HEL 2018-011739.
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteetHinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissaII.2.6) Arvioitu arvo2000000.00 EURII.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä: 24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::
Sopimusta voidaan tilaajan yksipuolisella oikeudella jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahdella (1 + 1) optiovuodella, kuitenkin niin, että päätös option käytöstä tehdään jokaisen optiovuoden osalta erikseen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Tilaaja voi tehdä ilmoituksen myös sähköisesti.
 
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoistaEri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): eiII.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: kylläKuvaus mahdollisuuksista:
Tilaaja varaa itselleen mahdollisuuden hankkia optiona valitulta toimittajalta suorarekrytointipalvelua. Tällä palvelulla tarkoitetaan tilaajan toimittajalle antamia rekrytointitoimeksiantoja, jossa toimittaja toteuttaa tilaajan puolesta työntekijän hakuprosessin. Tähän hakuprosessiin voi sisältyä työpaikkailmoitus, ilmoituksen markkinointi eri kanavissa, hakijoiden esikarsinta ja haastattelut sekä erilainen hakijoiden testaus. Hakuprosessi räätälöidään aina kyseessä olevan tehtävän mukaan, jossa tilaaja tekee aina lopullisen päätöksen rekrytoinnista. Option ajankohta ajoittuu varsinaiselle sopimuskaudelle ja sen kustannusarvio voi optionkäyttöön oton ollessa olla n. 45 000 euroa. Optio mukaan luettuna hankinnan kustannusarvio ylittää hankintalain EUkynnysarvon. Option käytöstä ja sen laajuudesta päätetään erikseen. Tilaaja ei sitoudu suorarekrytointipalvelu-option käyttöönottoon eikä arvioimiinsa euromääriin jotka voivat nousta tai laskea mahdollisen käyttöönotetun option aikana.
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14) Lisätiedot:
Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään tässä hankinnassa ainoastaan halvinta hintaa. Hankittaville palveluille on asetettu tämän tarjouspyynnön kohdassa 11 MUUT EHDOT, vähimmäisvaatimuksina laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavan palvelun tulee täyttää.

II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi:3. Osa-alue. Pakkalan tuotantolaitoksen vuokratyövoima Osa nro:3II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Työhönottopalvelut. (79600000-0)II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092) 
Pääasiallinen suorituspaikka:
Pakkalantie 30, 01530 Vantaa
 
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Hankinta on kuvattu tarkemmintarjouspyynnön liitteessä: LIITE 2. PALVELUKUVAUS PAKKALAN TUOTANTOLAITOKSEN VUOKRATYÖVOIMA HEL 2018-011739.
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteetHinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissaII.2.6) Arvioitu arvo150000.00 EURII.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä: 24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::
Sopimusta voidaan tilaajan yksipuolisella oikeudella jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahdella (1 + 1) optiovuodella, kuitenkin niin, että päätös option käytöstä tehdään jokaisen optiovuoden osalta erikseen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Tilaaja voi tehdä ilmoituksen myös sähköisesti.
 
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoistaEri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): eiII.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: kylläKuvaus mahdollisuuksista:
Tilaaja varaa itselleen mahdollisuuden hankkia optiona valitulta toimittajalta suorarekrytointipalvelua. Tällä palvelulla tarkoitetaan tilaajan toimittajalle antamia rekrytointitoimeksiantoja, jossa toimittaja toteuttaa tilaajan puolesta työntekijän hakuprosessin. Tähän hakuprosessiin voi sisältyä työpaikkailmoitus, ilmoituksen markkinointi eri kanavissa, hakijoiden esikarsinta ja haastattelut sekä erilainen hakijoiden testaus. Hakuprosessi räätälöidään aina kyseessä olevan tehtävän mukaan, jossa tilaaja tekee aina lopullisen päätöksen rekrytoinnista. Option ajankohta ajoittuu varsinaiselle sopimuskaudelle ja sen kustannusarvio voi optionkäyttöön oton ollessa olla n. 10 000 euroa. Optio mukaan luettuna hankinnan kustannusarvio ylittää hankintalain EUkynnysarvon. Option käytöstä ja sen laajuudesta päätetään erikseen. Tilaaja ei sitoudu suorarekrytointipalvelu-option käyttöönottoon eikä arvioimiinsa euromääriin jotka voivat nousta tai laskea mahdollisen käyttöönotetun option aikana.
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14) Lisätiedot:
Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään tässä hankinnassa ainoastaan halvinta hintaa. Hankittaville palveluille on asetettu tämän tarjouspyynnön kohdassa 11 MUUT EHDOT, vähimmäisvaatimuksina laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavan palvelun tulee täyttää.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)
III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.
III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus
IV.1.1) Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika2.9.2019 12:00IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:suomiIV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassatai Kesto (kuukausina): 4 kuukauttaIV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 2.9.2019 12:15
Paikka: Palvelukeskus Helsinki Pakkalantie 30, 01530 Vantaa 

VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedotKyse on toistuvasta hankinnasta: eiVI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakumenettely ohjeistetaan hankintapäätöksen tiedoksiannossa.
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:15.7.2019

«« Takaisin 
Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto, p. 010 60 6000
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-015453


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496
Suomi kutsui EU:n sisäministerit illalliselle 15.7.2019 ...
« Vastaus #4826 : 15.07.2019, 18:07:30 »
Välimeren siirtolaistilanne keskustelun aiheena EU:n sisäministerien epävirallisella illallisella
EU2019FI,Sisäministeriö    15.7.2019   
Tiedote 56/2019
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410869/valimeren-siirtolaistilanne-keskustelun-aiheena-eu-n-sisaministerien-epavirallisella-illallisella


Suomi on EU:n neuvoston puheenjohtajamaana kutsunut kaikkien jäsenvaltioiden ja Schengenin säännöstöön osallistuvien maiden sisäministerit sekä komission jäsenen Dimitris Avramopoulosin keskustelemaan siirtolaistilanteesta Välimerellä epävirallisen illallisen aikana, joka järjestetään EU:n sisä- ja oikeusministereiden epävirallista kokousta edeltävänä iltana 17. heinäkuuta 2019.

"On selvää, että tilanne Välimerellä vaatii meiltä välitöntä huomiota. Puheenjohtajavaltio on keskustellut asiasta joidenkin kiinnostuneiden jäsenvaltioiden kanssa. Siitä huolimatta, että olemme kerta toisensa jälkeen toteuttaneet tapauskohtaisia toimia helpottaaksemme etulinjassa oleviin jäsenvaltioihin kohdistuvaa siirtolaispainetta, nyt tarvitaan etsintä- ja pelastustoimien jälkeisiä pysyvämpiä järjestelyitä, jotta tilanteisiin voitaisiin reagoida nopeasti siirtolaisten poistuttua aluksilta ja siten välttyä siltä, että he joutuisivat kokemaan lisää vastoinkäymisiä. Tämän toimintaperiaatteen on perustuttava vastuunjakoon, ja mukaan on saatava riittävä määrä jäsenvaltioita", sisäministeri Maria Ohisalo sanoo.

Epävirallisen illalliskokouksen tarkoituksena on sopia alustavasti sitoutumisesta yhteiseen toimintalinjaan ja selvittää, kuinka jatkossa edetään.

Keskustelua jatketaan sisäministerien epävirallisessa kokouksessa torstaina 18. heinäkuuta.
Lisätietoja:
Ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, sisäministeriö, puh. 040 720 22 16

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410869/valimeren-siirtolaistilanne-keskustelun-aiheena-eu-n-sisaministerien-epavirallisella-illallisella

Valtioneuvosto
Statsrådet | Finnish Government

Sibis

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 771
 • Liked: 1142
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #4827 : 15.07.2019, 18:40:27 »
Viitenumero:HEL

No justiinsa. Po HELL!
"Asylum lie englantia? Suomeksi Kela.

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496
Our customer enquiry unit can only provide information to the appellant or the named representative. Please note court lists may be subject to change.

•Belfast Laganside (PDF, 297KB, 2 pages)


•Belfast RCJ (PDF, 270KB, 1 page)


•Birmingham Priory Court  (PDF, 326KB, 13 pages)


•Bradford (PDF, 304KB, 5 pages)


•Cardiff Crown Court (PDF, 270KB, 1 page)


•Coventry Magistrates' Court (PDF, 272KB, 1 page)


•Glasgow Eagle Building (PDF, 306KB, 4 pages)


•Harmondsworth (PDF, 307KB, 4 pages)

• Harmondsworth (Hatton Cross) (PDF, 271KB, 1 page)  Please check court number at reception on arrival at Hatton Cross.

•Hatton Cross (PDF, 330KB, 17 pages)


•Hendon Magistrates' Court (Hatton Cross)  (PDF, 270KB, 1 page)


•Hendon Magistrates' Court (Taylor House)  (PDF, 293KB, 2 pages)


•Manchester and Salford Magistrates' Court (PDF, 271KB, 1 page)


•Manchester Crown Court  (PDF, 270KB, 1 page)


•Manchester Piccadilly  (PDF, 312KB, 6 pages)


•Newport Columbus House  (PDF, 309KB, 5 pages)


•Northshields Kings Court  (PDF, 304KB, 3 pages)


•Nottingham Justice Centre  (PDF, 290KB, 2 pages)


•Taylor House  (PDF, 340KB, 22 pages)


•Yarls Wood  (PDF, 286KB, 1 page)


•Yarls Wood Taylor House  (PDF, 270KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Belfast  (PDF, 270KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Belfast Bedford House  (PDF, 270KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Belfast Laganside  (PDF, 270KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Birmingham  (PDF, 269KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Birmingham Civil Justice Centre  (PDF, 297KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Birmingham Employment Tribunal  (PDF, 270KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Birmingham Magistrates' Court  (PDF, 269KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Bradford  (PDF, 288KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Bradford Crown Court  (PDF, 271KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Bradford Magistrates' Court  (PDF, 270KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Cardiff Civil Justice Centre  (PDF, 270KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Cardiff Crown Court  (PDF, 271KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Cardiff Magistrates' Court  (PDF, 270KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Field House  (PDF, 315KB, 8 pages)


•UT (IAC) Hearing in Glasgow  (PDF, 270KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Liverpool  (PDF, 270KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Manchester  (PDF, 269KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Manchester Civil Justice Centre  (PDF, 292KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Newport  (PDF, 270KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in North Shields  (PDF, 269KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in Nottingham  (PDF, 269KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in RCJ Belfast  (PDF, 270KB, 1 page)


•UT (IAC) Hearing in RCJ Det  (PDF, 269KB, 1 page)

•UT (IAC) Hearing in Thomas Moore Building  (PDF, 269KB, 1 page)


https://www.gov.uk/guidance/immigration-and-asylum-daily-court-lists

© Crown copyright

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 703
 • Liked: 5496
Pakolaisnuorten tuki ry 38 000 euroa ...9.5.2019 ...
« Vastaus #4829 : 15.07.2019, 21:59:58 »
Veikkaukselta yli 600 000 euroa Pirkanmaalle nuorten ja osatyökykyisten palkkaamiseen
15 eri järjestöä voi ohjelman avulla palkata vaikeasti työllistyvän nuoren.

Veikkaus osoittaa tuotoistaan lähes 616 000 euroa veikkausvoittovaroja Pirkanmaan järjestöille nuorten ja osatyökykyisten palkkaamiseen.

Veikkauksen tuotoilla rahoitettava Paikka auki -avustusohjelma tarjoaa sosiaali- ja terveysalan järjestöille mahdollisuuden työllistää työelämän ulkopuolella oleva nuori tai osatyökykyinen.

Tänä vuonna Pirkanmaalla 15 eri järjestöä voi STEA-avustuksen avulla palkata vaikeasti työllistyvän nuoren.

1 000 nuorta työllistetty vuodesta 2014
Kaikkiaan Paikka auki -ohjelman avulla on työllistetty jo noin tuhat nuorta ympäri maata vuodesta 2014 alkaen. Vuonna 2018 ohjelma laajeni koskemaan nuorten lisäksi osatyökykyisiä henkilöitä.

Ohjelman tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle vaikeasti työllistyvälle henkilölle työsuhde järjestössä. Sen avulla lisätään paikan saaneiden valmiuksia pärjätä työelämässä ja mahdollisuuksia jatkotyöllistyä. Paikka auki -avustus kattaa kaikki palkattavan henkilön palkkakulut vuoden määräaikaisesta työsuhteesta.

− Nuorten työllistymistä on edistetty avustusohjelman avulla tuloksekkaasti jo viisi vuotta. Nyt kannustan järjestöjä hakemaan Paikka auki –avustusta myös osatyökykyisten palkkaamiseen, jotta saamme paljon kaivattuja työpaikkoja auki myös heille, sanoo STEAn erityisasiantuntija Sini Seemer.

Paikka auki -avustuksia haetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta (STEA). Avustusten myöntämisestä päättää sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa koordinoi Nuorten Ystävät ry. Avustusta voivat hakea Suomessa rekisteröityneet yleishyödylliset järjestöt ja säätiöt, joiden toiminnan tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Näin Pirkanmaan avustukset jakautuivat
Paikka auki II -ohjelman avustusta Pirkanmaalla saivat Amurin teon tupa ry 39 300 euroa, Kehitysvammaisten palvelusäätiö 70 000, Kris-Tampere ry 34 000, Mannerheimin lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry 36 500, Mielenterveysyhdistys Taimi ry 43 760, Mothers in business MIB ry 34 167, Pakolaisnuorten tuki ry 38 000, Setlementti Tampere ry 42 000, Silta-valmennusyhdistys ry 69 000, Suomen diabetesliitto ry 43 740, Tampereen NMKY ry 33 000, Viadia Pirkanmaa ry 34 312, Viadia ry 29 042, Yad Youth Against Drugs ry 41 000, ja Yhdessä selviytymisen tuki Ysti ry 28 000 euroa.

Kaikkiaan 95 Pirkanmaalla toimivaa järjestöä saa tänä vuonna avustusta veikkausvoittovaroista.

Avustuspotti on yli 25 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi moni valtakunnallinen avustusta saava järjestö toimii myös alueella. Suurimmat avustukset saavat Setlementti Tampere ry, Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - Finfami ry ja Tampereen Kaupunkilähetys.

https://www.aamulehti.fi/a/67756d66-1c50-4743-a874-58348e2cf5d7