Kirjoittaja Aihe: 2018-05-31 Selvitys: Vihapuhe on suuri yhteiskunnallinen ongelma Suomessa  (Luettu 109424 kertaa)

Tomatoface

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 708
 • Liked: 2505
 • to the maximam!
Milloin kansanedustaja Juhana Vartiainen joutuu vastaamaan vihapuheistaan?

Tuo ukkohan kuuluu linnaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan :flowerhat:
O tempora, o mores!

Pullervo

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 6 153
 • Liked: 22780
 • antikomintern
Hesarin Nyt-liite ei ole ihan yhtenä toimituksena vihapuhelakien takana.

Jätetty alusta pois Vehkoo-Lokka-tapausta ja Halla-ahon blogikirjoitusta käsittelevä osuus. Lihavoinnit omia.

https://www.hs.fi/nyt/art-2000006095326.html

Lainaus käyttäjältä: Pekka Vahvanen/HS
Jussi Halla-ahon ja Johanna Vehkoon sananvapauden rajoittamisesta kärsii eniten kansa – Vihapuhelaki huonontaisi tilannetta entisestään (6.5.2019)

(...)

Vaikka molemmat tuomiot ovat epäilemättä rajoittaneet sananvapautta, ihmisten suhtautuminen niihin on pitkälti riippunut siitä, mihin ideologiseen leiriin arvioija on sattunut kuulumaan. Pitäisi kuitenkin olla selvää, että sananvapauden kaltaisten sivilisaation tasoisten periaatteiden tärkeyttä osaittaisiin arvostaa poliittisista jakolinjoista piittaamatta. Ei tarvitse olla sanoista samaa mieltä, jotta voi ymmärtää niiden vapaan esittämisen itseisarvon.

Vaikka sanat olisivat loukkaavia, oikeuslaitoksella on parempaa tekemistä kuin tuomita ihmisiä jumalanpilkasta, Kalevan pääkirjoituksen arvostelusta tai rasistin kutsumisesta rasistiksi.

(...)

Uusi villitys sananvapauden kaventamiseksi on idealistinen projekti ”vihapuheen” kieltämiseksi.

(...)

Vaikuttaa siltä, että lain kannattajilla on epämääräinen pyrkimys päästä eroon kaikesta ei-kivasta keskustelusta lain keinoin. Se kertoo paljon ajastamme, jossa ihmisten on yhä vaikeampaa hyväksyä, että oman kannan lisäksi on myös muita perusteltuja näkemyksiä, joiden puolesta argumentoidaan myös värikästä kieltä käyttäen.

Ennakkoluuloton asioiden tutkiskelu ja epämiellyttäviltäkin tuntuvien näkemysten esittäminen ovat tehneet läntisistä yhteiskunnista parempia.

Tämä kehitys on vaarassa kääntyä väärään suuntaan.

Vihapuhelain seurauksena toimittajat ja poliittiset toimijat saisivat sopeutua siihen, että kärkevistä kommenteista ja kirjoituksista nostettaisiin entistä herkemmin oikeusjuttuja. Todennäköistä olisi, että järkevät kommentoijat jättäisivät yhä enemmän sanomatta, ja itsetarkoituksellisilla provokaattoreilla olisi entistä paremmat mahdollisuudet saada kylähulluttelunsa kaikkien kuuluville oikeustapausten tuoman julkisuuden avulla.

Suuret sananvapausajattelijat John Miltonista John Stuart Milliin ovat korostaneet, että sananvapauden ytimessä ei ole pelkästään jonkun vapaus sanoa; kyse on yhtä lailla yleisön oikeudesta kuulla.

Onko oikeuslaitos oikea toimija päättämään, mitä saat lukea, kuunnella tai katsoa? Eikö sinulla ole oikeutta kuulla Johanna Vehkoon turhautunutta luonnehdintaa Junes Lokasta? Etkö ole viranomaisten mielestä tarpeeksi aikuinen, jotta saisit halutessasi lukea Jussi Halla-ahon tulkinnan islamin suhtautumisesta seksin harrastamisen suojaikärajaan?

Viime aikoina on toisteltu, että sananvapauden kääntöpuolena on itse kunkin kirjoittajan ja puhujan ”sananvastuu”. Asiat pitää pystyä sanomaan vastuullisesti, korostetaan.

Mielekästä olisi myös tarkastella sananvapautta – Miltonin ja Millin hengessä – lukemisen vastuun kautta. Ihmisten olisi hyvä ottaa enemmän vastuuta lukemisistaan ja jakamisistaan.

(...)

Charlie

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 295
 • Liked: 852
 • Ihan vaan Puurosen iloksi
Saattaisi olla oman ketjunsakin aihe, mutta laitoin tähän (en bongannut vielä muualta)

Nyt ministeri K Mykkäsen (Kansallinen Kokoomus) johtama Sisäministeriö on tullut selvitystensä perusteella nähtävästi siihen tulokseen, että on aika laittaa hihat heilumaan. Asian tärkeyden vuoksi projektiin osallistuu useita ministeriöitä ja nyt asetetaankin ei vain työryhmä, vaan oikein laaja-alainen työryhmä pohtimaan miten vihapuhe nujerretaan lopullisesti.

https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/laaja-alainen-tyoryhma-pohtimaan-vihapuheen-ja-nettikiusaamisen-vastaisi-toimia?fbclid=IwAR1K-x8Ue8S4WcPCs_XTTwSKhr5bjjZpVyWIMl9syxJMf_trwEf0uyF-D48

Lainaus
Laaja-alainen työryhmä pohtimaan vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisia toimia
...

Tämä Kari Mäkisen vetämä työryhmä, jonka jäseninä on siis mm. Grundström, Muraja ja Suurpää, on saanut raporttinsa valmiiksi näppärän sopivasti näin hallitusneuvottelujen aikaan.

Sanat ovat tekoja. Vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisten toimien tehostaminen Mäkinen, Kari (2019-05-17)

Lainaus
Sisäministeriö, oikeusministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö asettivat 14.11.2018 hankkeen laatimaan ehdotuksia rikoslailla rangaistavan vihapuheen ja lailla kielletyn häirinnän tehokkaammaksi kitkemiseksi.

Työryhmä käsitteli työssään myös vihakampanjoita ja maalittamista. Hankkeen toteuttamiseksi asetettiin eri tahoja edustava asiantuntijatyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen sekä virkamiehistä koostuva sihteeristö. Hankkeen valmistelun aikana kuultiin tutkijoita, viharikosten uhreja, nuorten kanssa työskenteleviä sekä muita asian kannalta keskeisiä tahoja.

Työryhmän näkemys on, vihapuhe on niin vakava ongelma, että se edellyttää hallitusohjelman tasoisia linjauksia ja vihapuheen vastaisen toimintaohjelman laatimista. Työryhmä esittää yhteensä 13 suositusta vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisten toimien tehostamiseksi. Suositukset voidaan toimeenpanna osana laadittavaa toimenpideohjelmaa.

Vihapuhe on raportissa määritelty nyt näin:

Lainaus
Vihapuhe on laajempi ilmiö kuin rangaistava vihapuhe, yhdenvertaisuuslaissa kielletty ihmisarvoa loukkaava puhe tai laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta kielletty seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen perustuva häirintä. Vihapuhe on sanankäyttöä, jonka tarkoituksena on sulkea jokin ryhmä ulkopuolelle ja luoda kuva ryhmään kuuluvista ihmisistä epäilyttävinä, epäluotettavina, alempiarvoisina tai likaisina. Heidän voidaan väittää muodostavan jopa turvallisuusuhkan yhteiskunnalle ja valtaväestölle. Vihapuhe ei ole vastavuoroista, sen tarkoituksena ei ole pyrkiä totuuteen eikä perustella esitettyjä väitteitä. Vihapuheessa vääristellään faktoja ja niitä esitetään valikoiden, käytettään retorisia tehokeinoja sekä luodaan viholliskuvia ja vahvistetaan me-muut –asetelmaa.

Raportissa on paljon juttua ja sen voi silmäillä kukin itse läpi. Otan tähän luvusta 13 toimenpidesuositukset. Leikkasin suositusten perustelut pois lainauksen pituuden hillitsemiseksi. Nekin voi raportista lukea.

Lainaus
Suositus 1: Laaditaan vihapuheen vastainen toimenpideohjelma
Työryhmä esittää, että valtioneuvosto päättää vihapuheen vastaisen toimintaohjelman laatimisesta. Vihapuhe on niin vakava ongelma, että se edellyttää hallitusohjelman tasoisia linjauksia.

Suositus 2: Perustetaan osaamiskeskus, lisätään tutkimusta, tietoa ja vahvistetaan tietoon perustuvaa johtamista
Työryhmä esittää, että perustetaan erillinen osaamiskeskus, joka kerää ja analysoi laajasti tietoa vihapuheesta, syrjinnästä, rasismista, viharikoksista ja muista vihateoista politiikkojen, raporttien ja toimenpiteiden laatimisen tueksi.

Suositus 3: Kehitetään lainsäädäntöä
Työryhmä esittää, että oikeusministeriö arvioi, pitääkö sananvapauteen liittyvät viharikokset säätää virallisen syytteen alaisiksi ainakin niissä tilanteissa, joissa henkilö joutuu vihapuheen kohteeksi virkatoimiensa, työtehtäviensä tai luottamustehtäviensä hoitamisen vuoksi. Tällöin niiden eteenpäin vieminen rikosprosessissa ei edellyttäisi asianomistajan rangaistusvaatimusta.

Työryhmä esittää, että rangaistuksen koventamisperustetta koskevaan lainkohtaan sekä kiihottaminen kansanryhmää vastaan tunnusmerkistöön lisätään maininta sukupuolesta.

Työryhmä esittää, että oikeusministeriö ja sisäministeriö arvioivat, mahdollistavatko tällä hetkellä voimassa olevat rikoslain säännökset rikosvastuun kattavan toteutumisen maalittamistapauksissa kaikkien vihakampanjaan tavalla tai toisella osallistuneiden henkilöiden osalta. Työryhmä esittää, että oikeusministeriö ja sisäministeriö arvioivat tarvetta kehittää rikosoikeudellista suojaa maalittamiseen puuttumiseksi.

Työryhmä esittää, että selvitetään kansainvälisiä kokemuksia erilaisten kriminaalipoliittisten
keinojen käytöstä vihapuheen torjumiseksi ja mahdollisuuksia ottaa käyttöön rikosoikeudellisia seuraamuksia täydentäviä tai vaihtoehtoisia toimenpiteitä.

Työryhmä esittää, että palautetaan yhdenvertaisuuslakiin muotoilu, jonka mukaan valtuutettu voi viedä häirintätapauksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan myös ilman yksittäistä uhria.

Suositus 4: Lisätään verkkoalustojen vastuuta
Työryhmä esittää, että verkkoalustojen vastuuta torjua vihapuhetta lisätään lainsäädännön keinoin.

Työryhmä esittää, että viranomaiset jatkavat yhteistyötä verkkoalustojen kanssa.

Suositus 5: Edistetään median mahdollisuuksia torjua vihapuhetta
Työryhmä esittää, että tuetaan vastuullisen journalismin toimintaedellyksiä erityisesti nuorten suosimien, digitaalisilla alustoilla toimivien uusien medioiden osalta siten, että niillä olisi mahdollisuus julkaista vastuullista journalismia sen sijaan, että ne ovat luonteeltaan sisältömarkkinointia.

Työryhmä esittää, että lisätään vastuullisesti toimivan median ymmärrystä siitä, millaiset mekanismit median toiminnassa voivat olla omiaan lisäämään vahingollisen vihapuheen näkyvyyttä yhteiskunnassa tai miten vastuullisetkin mediat saattavat jopa levittää vihapuhetta.

Työryhmä esittää, että vahvistetaan journalismin etiikan koulutusta erityisesti koskien median nykyistä digitaalista toimintaympäristöä ja yhteiskunnallisesti vaikeita aiheita.

Työryhmä esittää, että mediat avaavat vastuullisen journalismin toimintatapoja sekä omia
journalistisia päätöksiään yleisölle nykyistä paremmin, jotta yleisön on mahdollista ymmärtää, miksi media toimii, kuten se toimii, ja miten sen toiminta poikkeaa muusta viestinnästä.

Työryhmä esittää, että lisätään medioiden tietoisuuttaa siitä, että monissa tapauksissa yksittäisten journalististen periaatteiden mukaisesti tehtyjen juttujen poistaminen maksumuurin takaa voi parantaa ratkaisevasti vihapuheen kohteeksi joutuneen henkilön tai ihmisryhmän tilannetta.

Suositus 6: Parannetaan vihapuheen uhrien tukea
Työryhmä esittää, että selvitetään, miten vihapuheen uhrien tukea tulisi kehittää.

Työryhmä esittää, että varmistetaan matalan kynnyksen oikeusapua tarjoavien tahojen resurssointi.

Työryhmä esittää, että lisätään eri tavoin tietoa oikeusprosessin vaiheista ja kehitetään mahdollisuus seurata rikosjutun etenemistä sähköisesti (ns. track my case).

Työryhmä esittää, että lisätään vihapuheen uhrien tietoisuutta mahdollisuuksista ilmoittaa vihapuheesta verkkoalustojen ylläpitäjille ja viranomaisille.

Suositus 7: Varmistetaan, että työnantajan tai toimeksiantajan vastuu toteutuu silloin, kun työntekijä on vihapuheen tai vihakampanjan kohteena
Työryhmä esittää, että viranomaiset toteuttavat yhdessä elinkeinoelämän järjestöjen kanssa työnantajille ja toimeksiantajille suunnatun kampanjan siitä, miten tulee toimia tilanteessa, jossa työntekijä joutuu vihapuheen, vihapuhekampanjan tai maalittamisen kohteeksi.

Suositus 8: Lisätään tietoa ja koulutusta vihapuheesta sekä sananvapaudesta ja sen rajoista
Työryhmä esittää, että viranomaisten, mukaan lukien alueelliset ja paikalliset viranomaiset, poliitikot koulutusta lisätään.

Työryhmä esittää, että muiden toimijoiden, kuten kansalaisyhteiskunnan edustajien, tietoa vihapuheesta ja sananvapauden rajoista lisätään.

Suositus 9: Vahvistetaan medialukutaitoa
Työryhmä esittää, että toteutetaan monivuotinen ohjelma vihapuheen torjunnan kannalta tärkeiden taitojen kehittämiseksi

Työryhmä esittää, että parannetaan aikuisten medialukutaitoa.

Työryhmä esittää, että kutsuntojen yhteydessä annetaan tietoa vihapuheesta ja sananvapaudesta ja sen rajoista.

Suositus 10: Vahvistetaan uskontoon kohdistuvan ja uskontoon perustuvan vihapuheen torjuntaa
Työryhmä esittää, että vahvistetaan uskontoon kohdistuvan ja uskontoon perustuvan vihapuheen torjuntaa sekä uskontolukutaitoa ja uskontojen vuoropuhelua.

Suositus 11: Lisätään opettajien ja koulun henkilökunnan valmiuksia puuttua vihapuheeseen ja nettikiusaamiseen
Työryhmä esittää, että opettajien medialukutaitoon liittyvää perus- ja täydennyskoulutusta vahvistetaan.

Työryhmä esittää, että menettelyjä ja ohjeistusta selkeytetään vihapuheeseen ja nettikiusaamiseen puuttumiseksi.

Työryhmä esittää, että laaditaan eri vuosiluokille opettajien käyttöön materiaalia vihapuheeseen puuttumiseen huomioiden koulujen erot monimuotoisuuden osalta. Materiaalia tulisi valmistaa myös vihapuheen käsittelemiseksi opettajankokouksessa ja vanhempainillassa.

Työryhmä esittää, että yhdenvertaisuustyötä kouluissa ja oppilaitoksissa vahvistetaan

Suositus 12: Ennalta ehkäistään poliittista vihapuhetta
Työryhmä esittää, että poliittiset puolueet ohjelmissaan sitoutuvat vihapuheen vastaisiin toimiin. Lisäksi työryhmä esittää, että eduskuntapuolueet vahvistavat rasismin vastaisessa peruskirjassa mainittuja toimia. Puolueiden tulisi laatia vaalikampanjoitaan varten eettiset ohjeet, joiden tulisi sisältää häirinnän ja vihapuheen vastaiset toimintaohjeet.

Työryhmä suosittaa, että kaikki yhteiskunnalliset toimijat sitoutuvat vihapuheen vastaiseen työhön.

Ja vastaus siihen eniten kiinnostavaan kysymykseen on, että kerran.

Lainaus
On myös tutkimuksia siitä, missä henkilö oli nähnyt vihapuhetta tai joutunut häirinnän kohteeksi. Tutkimusten mukaan suomalaiset vihapuhetta nähneistä kohtasivat vuosina 2013-2014 vihapuhetta eniten Facebookissa (48,1 %), yleisillä keskustelupalstoilla (41,4 %) ja YouTubessa (37,2 %). Pienemmässä määrin vihapuhetta kohdattiin sanomalehtien keskustelupalstoilla (21,8 %), blogeissa (16,2 %), kotisivuilla (5,3 %), nettipeleissä (4,9 %) ja muun muassa kuvapalveluissa (3,8 %) ja Twitterissä (3,8 %). Oksasen mukaan vuonna 2018 vihapuhetta kohdattiin edelleen eniten Facebookissa (57%). Kaikki keskustelupalstat kattavaa vertailututkimusta vihapuheen esiintymisen yleisyydestä ei löydy. Tutkimusta löytyy kuitenkin siitä, millä julkisilla keskustelualustoilla on ollut eniten puhetta pakolaisuudesta ja maahanmuutosta vuosina 2015-2016. Nämä ovat tyypillisesti olleet paljon vihapuhetta sisältäviä aiheita verkkokeskusteluissa. Edellä mainittuina vuosina esiintyi puhetta maahanmuuttajista ja pakolaisista erityisesti vauva.fi-sivustolla, suomi24:ssa sekä Hommaforumilla, sekä lisäksi Facebookissa ja Twitterissä.

Make M

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 973
 • Liked: 2678
Lainaus
Suositus 10: Vahvistetaan uskontoon kohdistuvan ja uskontoon perustuvan vihapuheen torjuntaa
Työryhmä esittää, että vahvistetaan uskontoon kohdistuvan ja uskontoon perustuvan vihapuheen torjuntaa sekä uskontolukutaitoa ja uskontojen vuoropuhelua.

Vau! Nytkö siis aletaan torjua Koraanin, hadithien ja imaamien vihapuheita? Vai olenko ymmärtänyt jotain väärin?

starsailor

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 430
 • Liked: 2183
Kehitys kehittyy kuten pahimmissa painajaisunissa. Juuri samat askeleet mitä jossain dystopia tarinoissa on jo aikaisemmin kerrottu. Kommunisti-feministit saavat vapauden syöltää paskaansa ja kun siitä seuraa vastareaktio, niin ainut ketä tuomitaan on tietenkin normaaliälyinen kansalainen, joka ei halua tätä kehitystä. Sitten kun kommunisti-feministi kiihottaa heikkolahjaista katutaistelijaa, joka käy väkivaltaisesti kiinni kansallismieliseen, niin tuomio tulee kohdistumaan vain hyökkääjään. Vastaisessa tapahtumassa nousee ykkösprioriteetiksi kaivaa esiin mistä hyökkääjä on saanut yllykkeen teolle jne.
"Suomalaisen ihmisen geeneissä on orja-, setä Tuomo- ja pelkurigeeni. Ja se on tyhmä kuin aasi. Aasin järki ja cuckold-sielu." Jorma M.

dothefake

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 35 667
 • Liked: 21262
 • Imaaminoloinen kaktuslakkisetä. Rutinuiva.
On se kumma, kuinka suomalaiset ovat tulleet vihaisiksi ihan ilman syytä. Ennenvanhaan tarvittiin joku teko, joka pisti vihaksi.
Reservaatin asukki.

Leostoa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 571
 • Liked: 1819
Voi Vartiaista. Vai että halla-aholaiset myötävaikuttavat terroriin. Tarkoittaakohan Vartiainen tuossa tekstissään Turun terrori-iskua, Porin päänirrotusta tai raiskaus-polttomurhaa, vai kenties bussijihadistien kepposia? Vai ehkä Oulun lasten raiskauksia groomingjengiläisten toimesta? Sikäli kun muistan niin Vartiaisen kaverit ne noihin iskuihin syyllistyineitä muslimeita ovat maahan olleet haalimassa. Halla-ahon politiikalla nuo eivät olisi tapahtuneet. No teksti on sen verran vanhaa ettei viittaa mihinkään noista, kunhan suvakoi. Surullista että on nykyään ihan yhtä typerä.
« Viimeksi muokattu: 17.05.2019, 20:48:57 kirjoittanut Leostoa »
Jussin persut jytkyn otti, porvareista tehtiin motti.

simppali

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 152
 • Liked: 4592
 • junior koodari
"Työryhmä esittää, että oikeusministeriö arvioi, pitääkö sananvapauteen liittyvät viharikokset säätää virallisen syytteen alaisiksi ainakin niissä tilanteissa, joissa henkilö joutuu vihapuheen kohteeksi virkatoimiensa, työtehtäviensä tai luottamustehtäviensä hoitamisen vuoksi. Tällöin niiden eteenpäin vieminen rikosprosessissa ei edellyttäisi asianomistajan rangaistusvaatimusta".

Tämä on mielestäni huimin esitys, syyte tai tutkintapyyntö ilman asianosaisen vaikutusta käsiteltävään asiaan,,jonkinlainen automaatti vihapuhe peltipoliisi?

Tuomas3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 435
 • Liked: 2964
"Työryhmä esittää, että oikeusministeriö arvioi, pitääkö sananvapauteen liittyvät viharikokset säätää virallisen syytteen alaisiksi ainakin niissä tilanteissa, joissa henkilö joutuu vihapuheen kohteeksi virkatoimiensa, työtehtäviensä tai luottamustehtäviensä hoitamisen vuoksi. Tällöin niiden eteenpäin vieminen rikosprosessissa ei edellyttäisi asianomistajan rangaistusvaatimusta".

Tämä on mielestäni huimin esitys, syyte tai tutkintapyyntö ilman asianosaisen vaikutusta käsiteltävään asiaan,,jonkinlainen automaatti vihapuhe peltipoliisi?
NL:ssa oli sama ja se toimi tehokkaasti. Virkamiehiä ja poliitikkoja (luottamustehtävät) ei voitu paljon arvostella.

foobar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 591
 • Liked: 21210
Ei voi muuta sanoa että elämme todella synkkiä aikoja jos tämä projekti nytkähtää liikkeelle käytännössä. Ja eiköhän Murajan (työtön sekoilija) projekti liikahda, jos Vasemmistoliitolla ryyditetty hallitus Koivulaakso asiantuntijanaan (erityisalanaan vasemmistolaisen poliittisen väkivallan normalisointi) muodostuu ja pysyy pystyssä.

Vihapuheen paljon puhuttuja seuraamuksia, paljon selkeämmin tunnistettavissa olevia viharikoksia ei Suomessa juurikaan ole esiintynyt. Silti vääränlainen puhe on aivan pakko saada mahdollisimman laajalla määritelmällä kriminalisoitua ja sellainen osuus jota ei kriminalisoida, "kiellettyä", vaikkei sen sisältöä edes määritellä. Ei tästä voi olla tulematta mieleen ideologiatotalitärismi mallia Neuvostoliitto. Tosin tämäkin näkemys lienee kohta "poliittista vihapuhetta." Sellaista mielipiteenrajoittamistahan ei näiden ihmisten mielestä voi ollakaan joka olisi itsessään haitallista jos se rajoittaa "vastapuolen" toimintaa.

Tässä vaiheessa sitä toivoisi Kepulta jonkinlaista selkärankaa. Taitaa vaan olla että tietyn sananparren puitteissa sitä on turha odottaa.
"Avaruudessa kukaan ei voi kuulla moku-ulinaasi" - Rändöm

foobar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 591
 • Liked: 21210
"Työryhmä esittää, että oikeusministeriö arvioi, pitääkö sananvapauteen liittyvät viharikokset säätää virallisen syytteen alaisiksi ainakin niissä tilanteissa, joissa henkilö joutuu vihapuheen kohteeksi virkatoimiensa, työtehtäviensä tai luottamustehtäviensä hoitamisen vuoksi. Tällöin niiden eteenpäin vieminen rikosprosessissa ei edellyttäisi asianomistajan rangaistusvaatimusta".

Tämä on mielestäni huimin esitys, syyte tai tutkintapyyntö ilman asianosaisen vaikutusta käsiteltävään asiaan,,jonkinlainen automaatti vihapuhe peltipoliisi?
NL:ssa oli sama ja se toimi tehokkaasti. Virkamiehiä ja poliitikkoja (luottamustehtävät) ei voitu paljon arvostella.

Edistykselliset ihmiset ovat osanneet kauhistella viime aikoina Venäjällä voimaan saatettuja lakeja joissa esivallan ja virkamiesten kritiikki on käytännössä kriminalisoitu. Tämä on ihan ymmärrettävää, heidän ei pitäisi olla kritiikin yläpuolella.

Samaan aikaan sama porukka kuitenkin yrittää päästä lopputulokseen jossa sama tapahtuisi myös Suomessa. Siinä ei ole mitään ongelmaa, vaan pikemminkin asiaa pidetään välttämättömänä hyvän tavoitteluna. Vastustetaanhan tässä rasismia ja vihapuhetta! Parhaiten sitä tehdään laventamalla syyteoikeus ja vihapuheen määritelmä niin laajaksi ettei vihapuhujaksi tunnistettu voi välttää tuomiota...

Liekö tuossa virkamiesten toimien virallisen syytteen alle saattamisessa muuten ideana se, että jokaisesta maahanmuuttajien ylimääräisestä tuesta tai tukiprojektista tehdystä kritiikistä rapsahtaisi automaattisesti vihapuhetuomio? Se olisi melko dystooppista, mutta varmasti vasemmistolaisille byrokraateille mieleen.
« Viimeksi muokattu: 19.05.2019, 05:20:49 kirjoittanut foobar »
"Avaruudessa kukaan ei voi kuulla moku-ulinaasi" - Rändöm

Alapo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 760
 • Liked: 1496
Kun katsoo ketkä muodostaa hallituksen, niin vihapuhe tullaan määrittelemään sopivasti, että hallituspuolueiden arvosteleminen tulee olemaan vihapuhetta. Opitte äänestämään oikein seuraavissa vaaleissa  :-X

törö

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 22 363
 • Liked: 10232
 • Pienen särkikalan liikehdintää jo vuodesta 2011.
Vihapuhetta varten voisi perustaa jonkun Julkisen sanan neuvoston tapaisen tuomioistuimen, jonka päätehtävä on nuolla syyllisien kulkusia, koska ongelma johtuu Julkisen sanan neuvostosta, jonka avulla media pystyy haastamaan riitaa melko vapaasti. Se voi natsitella suunnilleen ketä tahansa ja esitellä jotain mamuihin liittyvää tilastoa ihan vain sen takia, että se pääsee ristiinnaulitsemaan rasisteina kaikki ne, jotka kehtaavat väittää, että sellaista tilastotietoa on olemassa.

Mun mielestä JSN pitäisi lakkauttaa, mutta jos se ei käy, niin sen luomiin ongelmiin ei tule vastata oikeuslaitoksen avulla vaan siihen riittää samanlainen humpuukituomioistuin. Kaiken maailman varavaltuutetut ja melkein poliitikot ovat vihapuheessa niin aktiisivia, että tällainen tuomioistuin voitaisiin täyttää niillä, ettei siitä varmasti olisi vitunkaan hyötyä.

Miikka-Petteri on nyt sanonut tosi ikävästi ja tuomio on lyhyt anteeksipyyntö Twitterissä. Ei tarvii käyttää sitä omalla nimellä rekisteröityä tiliä vaan sen voi piilottaa kertakäyttöiseenkin, jotta päästään mahdollisimman lähelle median kärsimiä rangaistuksia.
Muukalaisen matkaopas Suomeen. Sisältää kaiken, mitä suomalaisen rodun ymmärtämiseen tarvitaan.

https://valkoinenkirja.files.wordpress.com/2020/02/valikko6.pdf

Juffe

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 094
 • Liked: 2268
"Työryhmä esittää, että oikeusministeriö arvioi, pitääkö sananvapauteen liittyvät viharikokset säätää virallisen syytteen alaisiksi ainakin niissä tilanteissa, joissa henkilö joutuu vihapuheen kohteeksi virkatoimiensa, työtehtäviensä tai luottamustehtäviensä hoitamisen vuoksi. Tällöin niiden eteenpäin vieminen rikosprosessissa ei edellyttäisi asianomistajan rangaistusvaatimusta".

Tämä on mielestäni huimin esitys, syyte tai tutkintapyyntö ilman asianosaisen vaikutusta käsiteltävään asiaan,,jonkinlainen automaatti vihapuhe peltipoliisi?

Tämä kohta kiinnitti huomiota myös sen vuoksi, että on vaikea nähdä miten se sopii yhteen edempänä annetun vihapuheen määritelmän kanssa:
Lainaus
Vihapuhe on sanankäyttöä, jonka tarkoituksena on sulkea jokin ryhmä ulkopuolelle ja luoda kuva ryhmään kuuluvista ihmisistä epäilyttävinä, epäluotettavina, alempiarvoisina tai likaisina. Heidän voidaan väittää muodostavan jopa turvallisuusuhkan yhteiskunnalle ja valtaväestölle. Vihapuhe ei ole vastavuoroista, sen tarkoituksena ei ole pyrkiä totuuteen eikä perustella esitettyjä väitteitä. Vihapuheessa vääristellään faktoja ja niitä esitetään valikoiden, käytettään retorisia tehokeinoja sekä luodaan viholliskuvia ja vahvistetaan me-muut –asetelmaa.
Jos vihapuheessa on kyse jokin ryhmän mustamaalaamisesta, miten se voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan tms.? Paitsi jos se johtuu hänen kuulumisestaan johonkin ryhmään, mutta siitähän tuossa ei varmasti ole kyse, vaan tässä ajatellaan toimittajia, twitterpoliiiseja, päivinergejä yms.

Juffe

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 094
 • Liked: 2268

Lainaus
Suositus 7: Varmistetaan, että työnantajan tai toimeksiantajan vastuu toteutuu silloin, kun työntekijä on vihapuheen tai vihakampanjan kohteena
Työryhmä esittää, että viranomaiset toteuttavat yhdessä elinkeinoelämän järjestöjen kanssa työnantajille ja toimeksiantajille suunnatun kampanjan siitä, miten tulee toimia tilanteessa, jossa työntekijä joutuu vihapuheen, vihapuhekampanjan tai maalittamisen kohteeksi.

Työryhmän esityksistä tämä tuntui kohtuulliselta ja hyödyllisenä. Se kenties parantaisi työnantajien mahdollisuuksia ja paineita toimia reilusti erilaisten somekohujen yhteydessä. Kun johonkin työntekijään taas kohdistetaan erottamisvaatimuksia jonkin mitättömän lausahduksen tai aktivismin takia, voi työnantaja viitata vihapuheentorjuntaperiaatteisiin ja kieltäytyä taipumasta kiusaajien edessä. Ja työntekijä voi vedota samaan, jos työnantajalta itseltään ei löydy tolkkua.

MiljonääriPlayboy

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 304
 • Liked: 12563
Lainaus
Vihapuhe on sanankäyttöä, jonka tarkoituksena on sulkea jokin ryhmä ulkopuolelle ja luoda kuva ryhmään kuuluvista ihmisistä epäilyttävinä, epäluotettavina1, alempiarvoisina tai likaisina. Heidän voidaan väittää muodostavan jopa turvallisuusuhkan yhteiskunnalle ja valtaväestölle2.

Mitenkäs siinä kohtaa sitten toimitaan, kun se kuva ja väitteet sisältävätkin pelkkää totuutta? Pelkästään yhden tapauksen avulla voimme helposti havainnollistaa tätä.

1 Hassan Zubier
2 Turun puukkosattumus. Lisäksi Oulun grooming-jengiläiset ja ylipäätään karmeat yliedustukset seksuaalirikostilastoissa.

Rikoshan se nyt olisi/pitäisi olla sanoa Hassania rahanahneeksi matu-huijariksi, tai matujen mukanaan tuomaa islamistista terrorismia turvallissuusuhkaksi valtaväestölle...  :roll:

e:typo
« Viimeksi muokattu: 19.05.2019, 10:45:49 kirjoittanut MiljonääriPlayboy »
PolPolle tiedoksi:
A) kaikki kirjoittamani on sarkasmia
B) Vous êtes des collaborateurs

P

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 350
 • Liked: 8892
"Työryhmä esittää, että oikeusministeriö arvioi, pitääkö sananvapauteen liittyvät viharikokset säätää virallisen syytteen alaisiksi ainakin niissä tilanteissa, joissa henkilö joutuu vihapuheen kohteeksi virkatoimiensa, työtehtäviensä tai luottamustehtäviensä hoitamisen vuoksi. Tällöin niiden eteenpäin vieminen rikosprosessissa ei edellyttäisi asianomistajan rangaistusvaatimusta".

Tämä on mielestäni huimin esitys, syyte tai tutkintapyyntö ilman asianosaisen vaikutusta käsiteltävään asiaan,,jonkinlainen automaatti vihapuhe peltipoliisi?

Suojelemaan politikkoja ja virkamiehiä.. DDR, täältä tullaan! Illmanistinen unelma, jossa makthavareita - vallanhaltijoita ei arvostella on kohta täällä? Nykyisin politikkojen ja virkamiesten virkatoimien tai virkatoimiin mahdollisesti vaikuttavien siviiliseikkojenkin arvostelu katsotaan laajemmin sallituksi kuin muiden, joka onkin loogista. "Asiantuntijaryhmä" aikoo kääntää tilanteen toisin päin..

Aika villiä. Mitä nämä vetävät?

Illmanismia? "dragit en gräns som anger hur långt den som kritiserar makthavare har rätt att provocera och överdriva, säger Illman."

http://gamla.hbl.fi/nyheter/2012-06-08/yle-halla-aho-overklagar-domen
« Viimeksi muokattu: 19.05.2019, 10:14:57 kirjoittanut P »
Kestää parikymmentä vuotta ennen kuin suomalainen lapsi alkaa kuluttamisen sijasta tuottaa yhteiskunnalle jotain. Pakolaisen kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta. Siksi pidän puheita pakolaisten aiheuttamista kansantaloudellisista rasitteista melko kohtuuttomina.
- J. Suurpää, HS 21.4.1991

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 850
 • Liked: 39515
 • Toivo parasta, varaudu pahimpaan.
Lainaus
Edellä mainittuina vuosina esiintyi puhetta maahanmuuttajista ja pakolaisista erityisesti vauva.fi-sivustolla, suomi24:ssa sekä Hommaforumilla, sekä lisäksi Facebookissa ja Twitterissä.

Hommassa kylläkin kritisoidaan enemmän "maahanmuuttajien" ja "pakolaisten" maahantuojia, siis kaikkia pääpuolueita (paitsi hallapersuja). Ja päättäjiemme hulluus senkun jatkuu ja pahenee vuosi vuodelta.

EDIT: laitanpa tähän väliin vielä allekirjoitukseni.

"Kaikkein arvoituksellisin poliittinen kehityssuunta viime vuosikymmenellä on ollut länsimaiden johtajien ilmeinen päätttäväisyys/määrätietoisuus luoda Neuvostoliitto uudelleen Länsi-Eurooppaan."
- Mikhail Gorbachev

Lopuksi myönnän, että ilman asianmukaisia matkustuasiakirjoja maahamme päästetyt ulkomaiset väestöt ovat saaneet oman osansa kritiikistä, johtuen heidän kulttuuriensa epäsopivuudesta suomalaisen kulttuurin kanssa.

Kohtaamisteoria.
« Viimeksi muokattu: 19.05.2019, 10:23:42 kirjoittanut Lalli IsoTalo »
“Länsimaiden johtajien ihmeellisin kehityssuunta on yrittää itsepäisesti luoda Neuvostoliitto Eurooppaan.”
— Gorbachev

“Tavoitteemme on pakolaisten suojelu. Kansalliset rajat ovat sille este.”
— George Soros

“Kansallismielisyyden vastakohta ei ole globalismi, vaan kansallismielettömyys”
— Teemu Keskisarja, HS

nutsy

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 248
 • Liked: 3339
 • ihminen
Onko tämä nyt sitten sitä parempaa maalittamista?


Ketjussa useita kuvia nuorista henkilöistä joiden nimiä tiedustellaan.

Ja tämä?


Ilmeisesti äärivasemmisto pitää laitionta henkilörekisteriä kun kerran tarvitsee kerätä nimiä tuntemattomista ihmisistä  twitterissä julkaistujen kuvien perusteella. Olisiko poliisilla tähän jotain sanottavaa? Miten twitterin säännöt tällaiseen suhtautuu?

Tuleeko laki maalittamisesta koskemaan tällaista toimintaa? Tuskin, ellei sitten vastaavan syyllisty joku isänmaallinen taho.
"Jokainen yhteiskunta ja kulttuuri on tietynlaisten ihmisten tuottama ja ylläpitämä."
      \
        :)

foobar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 591
 • Liked: 21210
^ Olen joutunut kerran pelkän baaripöytäseurani seuraamuksena jonkin tällaisen kuvaajan otokseen. (Ei, kuvassa ei ollut uusnatseja, mutta olipa kuitenkin ihmisiä jotka olivat varisverkostojen kaltaisten ihmisten mielestä olleet väärinajattelevien mielenosoituksessa.) Todennäköisesti kuvan ottajalla oli suhteellisen läheinen kytkös nyt hallitusneuvotteluissa näitä asioita puivaan Dan Koivulaaksoon, joka muistaakseni on jopa puolihuolimattomasti antanut ymmärtää ylläpitävänsä tällaista laitonta henkilörekisteriä. (Tämä on luonnollisestikin hänen mielestään meriitti.) Odotukset tulevan hallituksen "ihmisoikeuksien" kunnioittamisen tavoista eivät ole kovinkaan korkealla jos hallitus nykyisten neuvotteluissa olevien puolueiden voimin saadaan kokoon.
"Avaruudessa kukaan ei voi kuulla moku-ulinaasi" - Rändöm

sancai

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 394
 • Liked: 1833
Voi Vartiaista. Vai että halla-aholaiset myötävaikuttavat terroriin. Tarkoittaakohan Vartiainen tuossa tekstissään Turun terrori-iskua, Porin päänirrotusta tai raiskaus-polttomurhaa, vai kenties bussijihadistien kepposia? Vai ehkä Oulun lasten raiskauksia groomingjengiläisten toimesta? Sikäli kun muistan niin Vartiaisen kaverit ne noihin iskuihin syyllistyineitä muslimeita ovat maahan olleet haalimassa. Halla-ahon politiikalla nuo eivät olisi tapahtuneet. No teksti on sen verran vanhaa ettei viittaa mihinkään noista, kunhan suvakoi. Surullista että on nykyään ihan yhtä typerä.
Halla-aho on vissiin aika vaikutusvaltainen tyyppi, kun eniten islamilaista terrorismia on Lähi-idässä. Siellä ne lukevat Irakissa Scriptaa ja radikalisoituvat islamofobiasta.

Suvakeilla on joku ihme (marxistinen?) luulo, että tänne saapuva on joku tabula rasa, tyhjä taulu, jonka käytöksen määrittää suomalainen valkoinen heteromies, eikä mitenkään esim. hänen oma kulttuurinsa.

Ernst

 • Asiantuntija
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 26 986
 • Liked: 19767
Onko tämä nyt sitten sitä parempaa maalittamista?


Ilmoita nettipoliisille. Tuossahan on ihan valmis materiaali.
Idealisti rakastaa ideologiaansa enemmän kuin lähimmäistään.

Niobium

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 335
 • Liked: 2833
 • Misantrooppi. VHM, evoluution harha-askel.
Onko tämä nyt sitten sitä parempaa maalittamista?


Ilmoita nettipoliisille. Tuossahan on ihan valmis materiaali.

Niinpä. Ilmoitetaan, että kuvassa esiinytyvä henkilö on uusnatsi. Sitten myöhemmässä materiaalissa kerrotaan nimi ja tausta.

Mikä ihme on se suojakupu, jonka alta voidaan turvallisesti heitellä "uusnatsi"-termejä? Vai onko se tarkoiteksellinen havaitsemattomuus anarkistien suoranaisen väkivallan suhteen?

En hyväksy väkivaltaa suuntaan tai toiseen. En, vaikka Li Andersson julistaisi vasemmistolaisen väkivallan olevan sitä parempaa väkivaltaa.

On näköjään olemassa myös sitä parempaa maalittamista.
Suomi 101

Tämäkin teksti on kirjoitettu pöntöllä istuen. Samaa kummastakin päästä.

Oikeus sananvapauteen ja mielipiteen ilmaisuun on keskeinen perusoikeus ja avain yhteiskunnalliseen
keskusteluun.

Helsingissä 15.11.2017 Työministeri Jari Lindström

Skeptikko

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 11 682
 • Liked: 14727
Korkean tason maalittamista?:

”Nämä tuomarit ansaitsevat koko kansan halveksunnan”, julkisuudesta tuttu tutkija haukkui suomalaista oikeuslaitosta – liitto tyrmistyi
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/15492d23-dc53-4444-bdd2-9a2f9a9c885e

Lainaus
– Nämä tuomarit eivät ansaitse mitään muuta kun koko Suomen kansan halveksunnan, tviittasi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak maanantaina.

Tviitin yhteydessä Salonius-Pasternak jakoi uutisen, jossa kerrottiin 10-vuotiaan raiskanneen seksuaalirikollisen tuomion pysyneen ennallaan korkeimmassa oikeudessa, jonne saakka siitä oli valitettu.

Seksuaalirikollisen saama kolmen vuoden ehdoton vankeustuomio ei kaikesta päätellen ollut Salonius-Pasternakin mielestä riittävä. Tviitti herätti kummastusta monissa siihen vastanneissa, mutta sitä myös jaettiin runsaasti.
...
Suomessa tuomari ei kuitenkaan voi antaa sen pidempää tuomiota kuin mitä seksuaalirikoslaissa on säädetty.

Yle uutisoi vastikään siitä, millaista palautetta ja postia työtään tekevät oikeuden tuomarit saavat. Heille huudetaan, heitä huoritellaan, he saavat kotiinsa postitettuna ulostetta ja tuhkaa. Etenkin suurissa käräjäoikeuksissa työskentelevät tuomarit saavat runsaasti vihaista palautetta.

Tuomariliiton maanantaina julkistamasta kyselystä käy ilmi, että kaksi kolmesta tuomarista on työtehtävissään kohdannut epäasiallista käytöstä ja vaikuttamisyrityksiä. Lakimiesliitto julkaisi asiasta oman kannanottonsa tiistaina.

– Pahimmillaan kyse on järjestäytyneestä ja aggressiivisesta vainoamisesta. Lakimiesliitto pitää tuomareihin kohdistuvaa häirintää erittäin huolestuttavana uhkana oikeusvaltiolle. Häirintä ulottuu myös muihin oikeudenhoidon ammattilaisiin, kerrotaan Lakimiesliiton verkkosivuilla julkaistussa kannanotossa.

Kannanotossa Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Antero Rytkölä toteaa, että tuomareiden ja oikeudenhoidon toimijoiden vainoaminen on uhka oikeusvaltion toimintakyvylle ja sen nauttimalle luottamukselle.
...
Myös Suomen Poliisijärjestöjen liitto ilmaisi huolensa asiasta Twitterissä. Liiton mukaan virkamiesten maalittaminen horjuttaa pahimmillaan demokraattisen yhteiskunnan peruspilareita.

Iltalehdelle Rytkölä kertoo, ettei Lakimiesliitto missään tapauksessa hyväksy tuomareiden maalittamista sosiaalisessa mediassa.
...
Pääasiallisesti eduskunnan – eli Suomen lakeja säätävän tahon – rahoittamassa ulkopoliittisessa instituutissa työskentelevän tutkijan kärkevä tviitti herättää siis syystäkin kummastusta. Salonius-Pasternakille todettiin Twitterissä, että tviitti olisi ehkä syytä poistaa. Sille hän ei kuitenkaan nähnyt syytä.

– Oikeusvaltio on erittäin tärkeä asia, mutta liian usein oikeuslaitoksessa töissä olevat (hyvin eri asia) ovat esimerkiksi raiskauksiin liittyvissä asioissa menettäneet kyvyn nähdä mikä on oikeutta. He Tulkitsevat lakia, vastasi Salonius-Pasternak.
« Viimeksi muokattu: 24.05.2019, 20:15:15 kirjoittanut Skeptikko »
En homona toivota tervetulleiksi Suomeen henkilöitä, jotka haluavat tappaa minut:
http://www.bbc.com/news/magazine-33565055

Tanskan pakolaisapu: hallitsematon tulijatulva johtamassa armageddoniin ja yhteiskuntamme tuhoon:
http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE7963933/Sammenbrud-truer-flygtningesystem/

Skeptikko

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 11 682
 • Liked: 14727
Nettivihaa työssään kohtaava Sami Koivisto tapasi miehen, joka toivoi hänen perheensä tappamista: "Pelottavinta oli se, että hän on ihan tavallinen suomalainen mies"
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/05/30/nettivihaa-tyossaan-kohtaava-sami-koivisto-tapasi-miehen-joka-toivoi-hanen

Lainaus
Kaikkien mieleen tekstini ei ole ollut. Ylilauta.org-foorumilta löytyy sitä ruotiva ketju, jonka kirjoituksissa sanoja ei säästellä: Koko Ylen toimitus pitäisi tappaa. Ketjun mukaan pyrin tuhoamaan suomalaisen perinteisen yhteiskunnan noudattamalla kulttuurimarxistista doktriinia. Minua kutsutaan juutalaisen maailmanvallan huoraksi ja maanpetturiksi, joka joutuu vielä maksamaan rikoksistaan.

Eräs Ylilaudan keskusteluun osallistuneista kertoo, että nauttisi, jos turvapaikanhakija tappaisi perheeni puukolla Turun torille. Viestiin on liitetty sarjakuvaruutu, jonka perusteella perheeni tapetuksi tulemista juhlistettaisiin kakkukahveilla.

Teen viesteistä ilmoituksen pomoille ja Ylen turvallisuusosastolle, joka auttaa tutkintapyynnön tekemisessä. Taas kerran. Edellisestä kerrasta on aikaa noin viikko.

Jos ei ole koskaan joutunut julkisen vihan kohteeksi, on helppo kysyä, eikö viestien voisi vain antaa olla. Ei voi, koska vihan takana olevaa todellisuutta ei voi tietää. Ja jos pienikin uhka kohdistuu perheeseeni, minun on pakko tehdä parhaani sen suojelemiseksi ja pyytää apua viranomaisilta.

Mikäköhän mahtoi olla väitetty rikosnimike tässä jutussa? On vaikea nähdä, että kyseessä olisi ainakaan laiton uhkaus, koska tosiasiassahan ketään ei uhattu väkivallalla eikä "uhrilla" ollut todellista syytä pelätä tuon takia turvallisuutensa puolesta. Länsimaalaiseen oikeuskäsitykseen ei ainakaan kuulu se, että lain rikosnimikkeen määritelmiä lavennetaan syytetyn haitaksi. Tässä laittoman uhkauksen määritelmä:

Rikoslaki 39/1889 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

Lainaus
7 § (21.4.1995/578)
Laiton uhkaus
Joka nostaa aseen toista vastaan tai muulla tavoin uhkaa toista rikoksella sellaisissa olosuhteissa, että uhatulla on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, laittomasta uhkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Muita mieleen tulevia vaihtoehtoja:

Lainaus
7 a § (13.12.2013/879)
Vainoaminen
Joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, vainoamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

8 § (21.4.1995/578)
Pakottaminen
Joka oikeudettomasti väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, pakottamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

9 § (13.12.2013/879)
Kunnianloukkaus
Joka

1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka

2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,

on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon.

Kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se, joka esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, jolle vainaja oli erityisen läheinen.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Kunnianloukkauksena ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.
En homona toivota tervetulleiksi Suomeen henkilöitä, jotka haluavat tappaa minut:
http://www.bbc.com/news/magazine-33565055

Tanskan pakolaisapu: hallitsematon tulijatulva johtamassa armageddoniin ja yhteiskuntamme tuhoon:
http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE7963933/Sammenbrud-truer-flygtningesystem/

Mr.Reese

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 879
 • Liked: 10186
 • Anyone?
Ylilauta. Aina kun haluan reilun ryöpsäyksen poliittista korrektittomuutta.  ;D

Se foorumi palauttaa uskoni suomalaisiin nuoriin, jos se välillä joskus hapuileekin. Ylilauta on oikeaa anarkismia, joku piffi on munatonta ulahtelua siihen verrattuna.
"Heille kun sanoo disko disko, niin he ovat silleen, että mennään.” - Tiia Nohynek

"Yleensä vauvat ja mummot on parhaita mielenosoittajia, koska luovat kuin itsestään turvallista tilaa." - Marjaana Toiviainen

Don Nachos

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 650
 • Liked: 659
^^ Toihan oli varsin hyvä esimerkki miten noiden Nyymien väkivaltafantasijoiden kanssa pitää toimia. Leikkivät kovista näppiksen takana ja kun pitääkin kohdata kohde livenä niin ollaankin ihan hissukkaa. Siinä alkaa hitaampikin ymmärtää ettei kaikki käytös ole ok.
"Religion was invented when the first con man met the first fool."
- Mark Twain

Kultti on uskonto jolla on vähän seuraajia. Uskonto on kultti jolla on paljon seuraajia.

n.n.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 747
 • Liked: 2628
 • nuivaantunut
^^ Toihan oli varsin hyvä esimerkki miten noiden Nyymien väkivaltafantasijoiden kanssa pitää toimia. Leikkivät kovista näppiksen takana ja kun pitääkin kohdata kohde livenä niin ollaankin ihan hissukkaa. Siinä alkaa hitaampikin ymmärtää ettei kaikki käytös ole ok.
On medianlukutaitoa ja sosiaalisen median lukutaitoa. Anonyymistä keslustelusta saa paljonkin irti, kun ihmiset sanovat mitä ajattelevat ja trollauskin on tiedonlähde, jos sitä osaa lukea.
”Feminismin kemiallinen määritelmä: sama kuin linoleenihappoanionin - negatiivisesti varautunut monityydyttämätön rasvahapporadikaali.” -hikipedia

sancai

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 394
 • Liked: 1833
^^ Toihan oli varsin hyvä esimerkki miten noiden Nyymien väkivaltafantasijoiden kanssa pitää toimia. Leikkivät kovista näppiksen takana ja kun pitääkin kohdata kohde livenä niin ollaankin ihan hissukkaa. Siinä alkaa hitaampikin ymmärtää ettei kaikki käytös ole ok.
Valtion ei tule puuttua kenenkään käytökseen. Sananvapaus sallii huonon käytöksen, mikä on muuten täysin subjektiivista. Ketään ei ole vahingoitettu, uhriton rikos on rikos vain totalitarismissa. Jos Ylilaudan porukka on pelkureita, niin säälittävyyden huippu on Ylilaudan jutuista itkevä soijapoika. Yhyy äiti toi kiusaa! Kasvattakaa vihervasemmisto pallit. No oikeastihan kyse ei ole mistään järkytyksestä, vaan vallanpitäjät yrittävät kahmia lisää valtaa uhriutumalla. Itse ovat asemaansa ja julkisuuteen tunkeneet.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 33 149
 • Liked: 71532
Nettivihaa työssään kohtaava Sami Koivisto tapasi miehen, joka toivoi hänen perheensä tappamista: "Pelottavinta oli se, että hän on ihan tavallinen suomalainen mies"
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/05/30/nettivihaa-tyossaan-kohtaava-sami-koivisto-tapasi-miehen-joka-toivoi-hanen

Mikäköhän mahtoi olla väitetty rikosnimike tässä jutussa? On vaikea nähdä, että kyseessä olisi ainakaan laiton uhkaus, koska tosiasiassahan ketään ei uhattu väkivallalla eikä "uhrilla" ollut todellista syytä pelätä tuon takia turvallisuutensa puolesta. Länsimaalaiseen oikeuskäsitykseen ei ainakaan kuulu se, että lain rikosnimikkeen määritelmiä lavennetaan syytetyn haitaksi. Tässä laittoman uhkauksen määritelmä:

Samaa ihmettelin. Onhan tuollainen epämiellyttävää, mutta vertautuu julkiseen toiveeseen, että jumala löisi vihamiehen maahan. Jutun miehellä on yhtä vähän valtaa turvapaikanhakijoiden tekemisiin, eikä tuollaisista tapauksista ole tietääkseni ennenkään nostettu syytteitä.

Toisaalta sovittelua suositeltiin ehkä juuri siksi, että syyte ei olisi mennyt läpi.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset