Kirjoittaja Aihe: 2018-08-30 Saksa: Sarrazinin uusi kirja islamista - "Vihamielinen valtaus"  (Luettu 2377 kertaa)

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 989
 • Liked: 22413
Thilo Sarrazin on julkaissut uuden kirjan nimeltään "Feindliche Übernahme – wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht" (Vihamielinen valtaus - Kuinka islam estää kehityksen ja uhkaa yhteiskuntaa). Tästä kirjasta saattaa tulla vielä laajempaakin polemiikkia. Sarrazinin aiempi kirja "Deutschland schafft sich ab" oli aikoinaan Saksan eniten myyty tietokirja.

Lainaus
Uusi kirja "Vihamielinen valtaus"

Sarrazin haluaa pysäyttää maahanmuuton muslimimaista

Thilo Sarrazin keskustelee Stephan Karkowskyn kanssa

Tällä viikolla julkaistaan Thilo Sarrazinin uusin kirja "Vihamielinen valtaus" (Feindliche Übernahme). Keskustelimme Berliinin entisen finanssisenaattorin kanssa hänen islamia ja Saksan muslimeja koskevista teeseistään
.


Deutschlandfunk Kultur 30.8.2018 juttu saksaksi

Stephan Karkowsky: Jos joku haluaa väitellä Thilo Sarrazinin teeseistä, niin hänen tulisi tuntea ne. Tämän johdosta sosiaalidemokraattien (SPD) entisen Berliinin finanssisenaattorin tulee ennen kaikkea itse esitellä meille uusin kirjansa. Se ilmestyy tänään ja sillä on selkeä nimi: "Vihamielinen valtaus - kuinka islam estää kehitystä ja uhkaa yhteiskuntaa". Nauhoitimme haastattelun maanantaiaamuna. Ja annoimme hänen tietoisesti puhua sanottavansa loppuun.

Herra Sarrazin, jo "Deutschland schafft sich ab" -kirjassanne (Saksa tekee lopun itsestään) toitte esiin huolenne enemmistöyhteiskunnan säilymisestä ja nyt 8 vuotta myöhemmin te perustelette yksityiskohtaisesti tätä vielä kerran kohdentaen huomionne muslimeihin ja islamiin. Miksi nyt tämä uusi tarkastelu?

Thilo Sarrazin: Silloin päädyin tähän aiheeseen enemmänkin sattumalta. Itseasiassa koulutukseen liittyvien ja sosiaalisten kysymysten kautta. Silloin huomasin, että esiin nousivat jatkuvasti myös muslimit. En kuitenkaan silloin käsitellyt tätä aihetta syvällisemmin, mutta seuraavina vuosina törmäsin tähän asiaan jatkuvasti uudelleen ja huomasin, että tässä on todellinen ongelma.

Nyt olen tutkinut tätä ongelmaa perusteista lähtien, alkaen islamin uskonnollisista opeista, jatkaen islamin historialla ja päätyen nykyisiin islamilaisiin valtioihin ja maamme muslimien nykypäivään. Silloin havaitsin tiettyä yhtenäisyyttä ajattelutavoissa ja mentaliteetissa, jotka tekijät selittävät paljon ja aiheuttavat huolta myös minulle.

Karkowsky: Sain lukea kirjanne jo etukäteen ja voin kertoa teille, kuinka minä ymmärsin ydinteesinne. Lähdette kirjassanne siitä, että muslimit tulevat olemaan 2-3 sukupolvessa enemmistö Euroopassa, sillä he saavat huomattavasti enemmän lapsia kuin ei-muslimit. Mistä päättelette tämän?

Sarrazin: Empiirisistä todisteista. Näemme kaikkialla maailmassa, että muslimeilla on enemmän lapsia kuin muilla. Se johtuu naisen huonommasta asemasta. Samoin näemme, että kaikkialla missä yhteiskunnassa asuu yhdessä erilaisia ryhmiä, niin muslimeilla on suhteessa suurimmat syntyvyysluvut. Näemme tämän saman myös Euroopassa. Tämä kehityskulku syntyy muslimien jatkuvasta maahanmuutosta ja korkeammista syntyvyysluvuista.

Karkowsky: Mutta miksi kutsutte tätä prosessia "vihamieliseksi valtaukseksi"? Sehän on finanssimaailman termi, joka tarkoittaa sitä kun sijoittaja, joka tässä yhteydessä ilmeisesti tarkoittaa muslimia, valtaa vastoin hallintoneuvoston ja johdon halua yrityksen osake-enemmistön, mikä taas voisi viitata Saksaan. Te nimitätte tätä muslimien dominanssipyrkimykseksi lapsimäärän avulla.

Sarrazin: Me havaitsemme, että missään maailman maassa, jossa muslimit ovat enemmistö, ei ole toimivaa demokratiaa. Eikä missään niistä maista ole uskonnonvapautta. Eivätkä muut ryhmät voi kehittyä vapaasti missään noista maista. Ja tämä johtuu suoraan islamin opeista, kuten osoitan kirjassani. Kyse ei ole siitä, että yksittäinen muslimi olisi paha tai hänellä olisi jotakin meitä vastaan. Mutta islamilainen yhteiskunta kokonaisuutena pyrkii dominanssiin ja valta-asemaan.

Karkowsky: Mutta uskotteko te tosiaan, että muslimiperheet Euroopassa hankkivat lapsia ennen kaikkea siksi, että he haluavat päästä eroon vähemmistöstatuksestaan?

Sarrazin: En. He saavat lapsia, koska heillä on toisenlainen käsitys yhteiskunnasta ja perheestä, ja koska islamissa nainen on oleellisesti alistettu huonompaan ja riippuvaiseen asemaan, joka johtaa naisten suhteelliseen koulutuksen puutteeseen, joka johtaa edelleen siihen, että he eivät voi kehittyä vapaasti seksuaalisesti, ja he menevät varhain naimisiin ja saavat paljon lapsia.

Huoli Lännen vakaudesta

Karkowsky: Te teette sitten kansantaloustieteilijänä, jota te olette edelleenkin, yksinkertaisen kustannus-hyöty -analyysin. Te kerrotte lukijalle, miksi tämä "valtaus", kuten te sitä nimitätte, uhkaa tulevaisuudessa Lännen vakautta: Koska te pidätte muslimeja takapajuisina, koulutusta karttavina, kognitiivisesti huonompina ja rikollisempina kuin muut. Onko teidän johtopäätöksenne sitten se, että muslimit eivät tuo mitään positiivista kontribuutiota yhteiskunnalle ja he ovat periaatteessa aivan tarpeettomia?

Sarrazin: Ensinnäkin en puhu muslimeista, kun vain voin välttää sen. Kuitenkin puhuttaessa yhteiskunnallisista ryhmistä, joita myös muslimit ovat, niin kaikissa ryhmissä on luonnollisesti eroavaisuuksia. Tässä mielessä voi jokaisesta ryhmästä löytää kaikkea. Ratkaisevaa on kuitenkin se, mikä on ryhmälle leimallista keskimäärin ja silloin voimme havaita - kun katsomme maailman ja myös maamme muslimeja -, että he tekevät Saksassa ja Euroopassa keskimääräistä enemmän rikoksia, he karttavat keskimääräistä enemmän koulutusta, he osallistuvat työelämään keskimääräistä vähemmän ja he saavat keskimääräistä enemmän sosiaalisia tulonsiirtoja. Tämä on yleinen ja systemaattinen tosiinsa liittyvien asioiden kokonaisuus ja tämä kehitys käynnistyy jo peruskoulun opintomenestyksen myötä.

Karkowsky: Mutta mitä tästä seuraa? Sekö, että muslimit ovat aivan turhia yhteiskuntamme kannalta?

Sarrazin: Minä en ole tuonut keskusteluun käsitettä "hyöty", vaan monilla on tapana sanoa: "Nämä maahanmuuttajat ovat kuitenkin hyödyllisiä meille, he tekevät töitä, joita kukaan meistä ei halua enää tehdä" tai jotakin muuta vastaavaa. Kun katson kuitenkin jonkun ryhmän hyötyjä, joka on jo aivan toinen kysymys, niin silloin joudun kysymään, mitä hyötyjä ja mitä kustannuksia heistä on, ja joudun vertaamaan näitä keskenään.

Yleisesti pätee, että kaikki ne yhteiskunnalliset ryhmät, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinaosaamisen osalta keskivertoa heikompia, jotka osallistuvat työntekoon keskivertoa vähemmän, saavat keskivertoa enemmän sosiaalisia tulonsiirtoja, niin ne ryhmät aiheuttavat yhteiskunnalle enemmän kustannuksia, kuin mitä ne sille tuottavat. Eli saksaksi, jos Saksassa tällä hetkellä olevien noin 5 miljoonan muslimin kuviteltaisiin ajatusleikissä olevan jossakin muualla, niin jäljelle jäänyt muu yhteiskunta olisi rikkaampi, ei köyhempi.

Karkowsky: Mikä on johtopäätös tästä? Mitä te ehdottaisitte tehtäväksi Saksassa nyt oleville 5 miljoonalle muslimille?

Sarrazin: Tästä ei seuraa käytännössä ensinnäkään yhtään mitään. Meidän on toki lähdettävä liikkeelle siitä mitä meillä on ja luonnollisesti meillä on oikeusvaltio, ja jokainen täällä asuva henkilö, joka noudattaa lakeja voi täysimääräisesti vedota siihen, sekä myös hyvinvointivaltioon.

Ensin meidän on analysoitava tosiasioita. Meidän on selvitettävä, miksi muslimit kokonaisuutena erottuvat epäedullisessa valossa ja miten tämä on sidoksissa heidän uskontoonsa. Vasta sitten voimme ottaa asian teemaksi sisäpolitiikassa. Ja ainoastaan jotakin sellaista, joka on nostettu teemaksi, voidaan myös muuttaa.

Lisäksi meidän on pohdittava, miten toimitaan jatkossa muslimimaista tulevan maahanmuuton kanssa. Minä olen sitä mieltä, että meidän tulisi periaatteessa rajoittaa sitä merkittävissä määrin.

Lihavoinnit mun.

EDIT typo

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 989
 • Liked: 22413
Thilo Sarrazin on julkaisut kirjoja parin vuoden välein. Edellisestä kirjasta oli myös täällä juttua. Kirjan nimi oli "Wunschdenken: Europa, Währung, Bildung, Einwanderung - warum Politik so häufig scheitert" (Toiveajattelua: Eurooppa, valuutta, koulutus, maahanmuutto - miksi politiikka epäonnistuu niin usein).

Nostan jutusta esiin yhden kohdan.

(…)
Utopisti Merkel

Sarrazin vertaa Saksan kansleria Platoniin, Karl Marxiin ja Thomas Moreen, joiden utopioita hän kuvaa yksityiskohtaisesti. Kuvatessaan selfieitä yhdessä pakolaisten kanssa aloitti Merkel "Euroopan suurimman yhteiskuntakokeilun sitten Venäjän vallankumouksen" ja kyseenalaisti samalla valtion olemassaolon edellytykset ja suvereniteetin omassa maassaan. Tämä kokeilu voi muuttaa Saksan tunnistamattomaksi. Vahinkojen laajuus riippuu siitä, "miten ja kuinka tätä voidaan vielä jarruttaa".
(…)

2016-04-23 Thilo Sarrazinin uusi kirja ruotii Saksan maahanmuuttopolitiikkaa

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 989
 • Liked: 22413
jos Saksassa tällä hetkellä olevien noin 5 miljoonan muslimin kuviteltaisiin ajatusleikissä olevan jossakin muualla, niin jäljelle jäänyt muu yhteiskunta olisi rikkaampi, ei köyhempi.

Karkowsky: Mikä on johtopäätös tästä? Mitä te ehdottaisitte tehtäväksi Saksassa nyt oleville 5 miljoonalle muslimille?

Sarrazin: Tästä ei seuraa käytännössä ensinnäkään yhtään mitään. Meidän on toki lähdettävä liikkeelle siitä mitä meillä on ja luonnollisesti meillä on oikeusvaltio, ja jokainen täällä asuva henkilö, joka noudattaa lakeja voi täysimääräisesti vedota siihen, sekä myös hyvinvointivaltioon.
(…)

Saksassa on kuitenkin eräs sektori, jolla olisi odotettavissa nopeasti tuloksia. Kun Merkel ja valtio käärisivät hihansa, niin saavutettaisiin nopeasti mittavia tuloiksi. Edellyttäen tietenkin, että halua ja tahtoa löytyy.

https://www.suomenuutiset.fi/saksassa-lahes-700-000-laittomasti-maassa-olevaa-kansalaisuuksien-kirjo-tavaton-joukossa-19-suomalaista/

---
Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolue esitti hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien käännytysten toimeenpanoa ja maahantulokieltojen toimivuutta. Sisäministeriön virallisen vastauksen mukaan totuus on surkea: käännytystä odottavia, kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä majailee Saksassa lähes 700 000.
(...)


ISO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 988
 • Liked: 18145
 • Persuhtava keskustelija
Siinä ne asiat joitten vuoksi vastustan tätä maahanmuuton sallimista tulikin tiivistetyssä muodossa.

Eurooppa on heräämässä, mutta pilleripurkki on jo tyhjennetty. Ehkä jonkinlainen vatsahuuhtelu voi vielä auttaa, muslimien järjestelmällinen karkottaminen sinne mistä ovat tulleet.
Syyrialainen Nesrin, 20, kertoo:
Hänen mukaansa häirinnältä voi arabikulttuurissa välttyä, jos ei puhu miehille ja välttää kaikenlaista kontaktia, ”merkkien antamista”.

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 989
 • Liked: 22413
Sarrazinin kirja on poikinut jo kyselytutkimuksen.

Lainaus
Kysely

Enemmistö saksalaisista vastustaa muslimien maahanmuuttokieltoa


Junge Freiheit 31.8.2018 juttu saksaksi

MÜNCHEN. Saksalaisten suuri enemmistö vastustaa yleistä muslimien maahanmuuttokieltoa. 73% kansalaisista torjuu siten väitteen "muslimien maahanmuutto on periaatteessa lopetettava", selviää tutkimusinstituutti Kantar Emnidin Focus-lehden toimeksiannosta tekemässä kyselyssä. 24% oli samaa mieltä väitteen kanssa.

AfD-puolueen äänestäjät ovat erityisen vahvasti edustettuina väitteen kannattajien joukossa. 68% puolueen kannattajista kannattaa tutkimuksen mukaan maahanmuuttokieltoa. Muiden Bundestag-puolueiden kannattajat taas torjuvat tämän ajatuksen.

Sarrazin puhuu vihamielisestä valtauksesta

Kysely liittyy Thilo Sarrazinin uuden kirjan "Feindliche Übernahme – Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Demokratie bedroht" julkaisuun. Entinen Berliinin finanssisenaattori sanoi Passauer Neue Presse -lehdelle: "Saksassa ja Euroopassa on meneillään vähittäinen ja lähes villi vihamielinen valtaus."

Huomattavasti enemmän kuin puolet Saksassa asuvista muslimeista on sidoksissa fundamentalistiseen islamiin. Lännen tehtävä ei voi olla Lähi-idän ja Afrikan "valtavien syntyvien lapsien ylijäämän" vastaanottaminen. Sarrazin painotti: "Maailmassa ei ole olemassa mitään oikeutta muuttaa vieraaseen maahan."

Lihavointi mun.

Kyselyyn olisi pitänyt ottaa mukaan täydentäviä ja tarkentavia kysymyksiä, sillä harmaalla voi olla monia sävyjä. En itsekään kannattaisi muslimien maahanmuuton totaalikieltoa, mutta ns. humanitaarisen maahanmuuton osalta kyllä. Ne tapaukset on parasta hoitaa konfliktin ja ongelmien lähialueilla. Rahallista tukea voimme kyllä antaa siihen.

EDIT typo

Pyhä Olavi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 554
 • Liked: 541
Eiköhän sisilainen vesper tai tataarien siirto 1944 ole jo vaihtoehtona horisontissa.

KTM

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 359
 • Liked: 3119
Eiköhän se ole itsestään selvää että muslimit pyrkivät valloittamaan euroopan. Ehkä yksittäiset muslimit eivät sitä aina itsenäisesti tiedosta. Mutta moni valloittamaan pyrkivä tiedostaa. He myös tiedostavat että kun heitä on tarpeeksi paljon, niin myös ns. "maltilliset muslimit" pistetään kuriin ja pakotetaan kannattamaan totalitaarista muslimi yhteiskuntaa.

Ihmeellistä että noin harva Saksalaisista vastustaa maansa tuhoamista ja valloittamista. Mutta toisaalta Eurooppalaiset ovat saakelin tyhmiä, he eivät tajua mitä on tapahtumassa. Niin harva osaa nähdä useampaa vuotta eteenpäin, puhumattakaan vuosikymmenistä. Niin harva tajuaa mitä nykykehitys tarkoittaa tulevaisuudessa.

Eurooppalaiset ovat yhtä tyhiä kuin sammakot keittoastiassa, eivät ymmärrä ympäristönsä muuttumista, eivätkä tajua hypätä pois ennen kuin paistuvat hengiltä.
« Viimeksi muokattu: 31.08.2018, 21:59:31 kirjoittanut KTM »

BarkAtTheMoon

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 961
 • Liked: 1420
Eurooppalaiset eivät ole niin tyhmiä, on valhepoliitikot ja valtiojohteinen valhemedia kuten Yle, tietty porukka pyrkii tuhoamaan Euroopan ja kaiken tasa-arvoon liittyvän, vanhan kaavan mukaan näille tulisi antaa oma lääkettä, tehdään niin

Tavan

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 616
 • Liked: 6449
Tarkalleen ottaen mitä kehitystä islam oikein estää? Feminismiä ja naisten iankaikkista voimaannuttamista? Kristinuskon korvaamista humanismilla ja naturalismilla? Seksuaalivallankumouksen seuraavia askeleita kohti translakia, polyamoriaa ja pedofilian laillistamista?

Ongelma ei lopulta ole islam, ja islamista jauhaminen kääntää huomion pois peiliin katsomisesta. Eurooppa olisi samassa kuolemansairaassa, dekadentissa ja itsetuhoisessa tilassa ihan ilman islamin vaikutustakin. Islamin holtiton leviäminen on pelkkä sairaudemme oire.
This was my father's belief and this is also mine:
  Let the corn be all one sheaf--
And the grapes be all one vine,
  Ere our children's teeth are set on edge
By bitter bread and wine.

Maastamuuttaja

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 056
 • Liked: 2719
Tavan: Jo 50-luvulla tehtiin edistyksellisiä havaintoja elokuva-alalla. Merkittävä filmi oli mm. "Olemme kaikki syyllisiä". Toisaalta, syyttäjistä ei ollut puutetta, ei silloin eikä tänään, eikä huomenna. Syyttäminen on ihmisen geneettinen ominaisuus, nimittäin.

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 989
 • Liked: 22413
Thilo Sarrazinin näkemyksiä saksalaislehdessä.

Lainaus
Maahanmuuttopolitiikka

Sarrazin neuvoo sosiaalidemokraatteja: Uskaltakaa seurata enemmän Tanskan mallia


Junge Freiheit 12.6.2019 juttu saksaksi

Berliinin entinen finanssisenaattori Thilo Sarrazin (sosiaalidemokraatit, SPD) on neuvonut puoluettaan ottamaan mallia Tanskan sosiaalidemokraattien turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta. Maahanmuuttokriittisten puolueiden nykyinen vahva asema melkeinpä kaikkialla Euroopassa on keikauttanut monin paikoin klassisen puoluemallin päälaelleen. Tästä ovat kärsineet erityisesti sosiaalidemokraattiset ja kristillisdemokraattiset puolueet, kirjoittaa Sarrazin Junge Freiheitissa julkaistavassa vieraskirjoituksessaan.

"Kun Saksan SDP:llä häämöttää tuho edessään myös tämän seikan johdosta, koska he eivät ole kehittäneet realistista linjaa maahanmuuttoasioihin, niin samaan aikaan Tanskan sosiaalidemokraatit voittivat parlamenttivaalit."

Yläraja "ei-länsimaisille" maahanmuuttajille

Ratkaisevaa voitossa oli se, että Tanskan sosiaalidemokraatit ovat jo jonkin vuoden ajan lähestyneet laajalti Tanskan kansanpuolueen maahanmuuttopoliittisia näkemyksiä. He kannattavat mm. poliittisesti päätettävää "ei-länsimaisten" siirtolaisten ylärajaa. Lisäksi turvapaikanhakijat eivät voisi enää jatkossa jättää Tanskassa turvapaikkahakemusta, vaan se on tehtävä Euroopan ulkopuolella sijaitsevissa leireissä.

"Tanskan sosiaalidemokraateille vaalivoiton tuoneet näkemykset ovat paljon lähempänä Saksan AfD:n, kuin SPD:n tai CDU/CSU:n kantoja. Seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana tulee olemaan jännittävää seurata, haluaako SPD-puolueeni ottaa tästä opiksi, ja jos vastaus on "kyllä", niin miten.

Thilo Sarrazini kirjoitus "Mehr Dänemark wagen" julkaistaan perjantaina Junge Freiheitin numerossa 25/19.

Lihavoinnit mun.

Sarrazin on selvästi oikeilla jäljillä, mutta en jaksa kuitenkaan uskoa tuohon ajatukseen leireillä haettavista turvapaikoista, koska koko järjestelmän ongelma on se, että sitä käytetään nykyään pääosin laittoman elintasosiirtolaisuuden välineenä ja systeemissä ovat vielä mukana kuppaamassa korruptoituneet järjestöt ja henkilöt vastaanottavissa maissa. Tästä syystä kestävämpi ajatus on se, että turvapaikkoja myönnetään vain jotenkin alueellisesti rajattuna. Voi aloittaa vaikka siitä, että aasialaisten turvapaikat Aasiasta ja afrikkalaisten vastaavasti Afrikasta. Sodan ja vastaavan konfliktin sattuessa suojaa annetaan pääsääntöisesti vain naapurimaissa.

Uskoisisin, että tuollainen systeemi olisi kestävämmällä pohjalla ja samalla eliminoisi suurimman osa systeemin puitteissa harjoitettavista väärinkäytöksistä. Oli kyse elintasoshopparista tai vastaanottavien maiden siivestävistä kanta-asukkaista, tai sitten ihmissalakuljettajista.

EDIT typo

Pullervo

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 5 429
 • Liked: 18982
 • antikomintern
Laitetaan vaikka tähän ketjuun. Saksan demarit, SPD sai viimeisimmällä yrityksellään erotettua Thilo Sarrazinin puolueesta ja demarijohto hurraa asialle. Sarrazin aikoo valittaa välimiesoikeuden päätöksestä.

https://www.dw.com/en/germanys-center-left-spd-ousts-anti-islam-writer/a-49555323-0
Lainaus käyttäjältä: DW
Germany's center-left SPD ousts anti-Islam writer (11.7.2019)

Thilo Sarrazin, 74, has said he will appeal the decision, and denies claims that his books are racist. SPD leadership has welcomed the decision, as they have tried three times to oust Sarrazin.

On its third try, Germany's center-left Social Democrats (SPD) will be able to kick controversial anti-Islam author Thilo Sarrazinfrom its ranks, an arbitration court ruled on Thursday. The former Berlin senator intends to appeal the ruling.

"We will try to take the case to all stages of the state and the federal arbitration court of the SPD and, beyond that, if necessary, all the ordinary civil instances of the district court of Berlin, the Court of Appeals and Federal Supreme Court, then the Federal Constitutional Court," defense lawyer Andreas Köhler said. "In the meantime Dr. Sarrazin will continue to be an astute and attentive member of the SPD."

SPD leadership hails decision

SPD General Secretary Lars Klingbeil welcomed the decision that Sarrazin had met the party's strict criteria for expulsion, after having twice previously attempted it to no avail.

"I expressly welcome this decision," Klingbeil said. "We see that our clear attitudes have been confirmed: With his statements, Sarrazin has violated the principles of the party and done it harm…Racist thoughts have no place in the SPD."

Sarrazin, 74, was the finance senator for the city of Berlin's local government from 2002 to 2009, and a board member for Germany's central bank, which successfully cast him out from its ranks in 2010 after the publication of his first anti-Islam book titled "Germany Abolishes Itself" ("Deutschland schafft sich ab").

In 2018, Sarrazin followed this up with a second book, "Hostile Takeover" ("Feindliche Übernahme").

More than 5% of Germany's population identifies as Muslim, many of them Turkish Germans who have been in the country for several generations.

(...)
Kun allah saapuu kaupunkiin
Turkuun, Barcelonaan, Berliiniin,
Brysseliin, Tukholmaan, Pariisiin,
Madridiin, Nizzaan, Manchesteriin,
Pietariin, Lontooseen, New Yorkin World Trade Centeriin...

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 989
 • Liked: 22413
Laitetaan vaikka tähän ketjuun. Saksan demarit, SPD sai viimeisimmällä yrityksellään erotettua Thilo Sarrazinin puolueesta ja demarijohto hurraa asialle.

Neuvostoliiton kaaduttua ja kommunismin romahdettua luultiin, että "historia on loppu" ja tuo aate on lopullisesti kuopattu. Näin ei kuitenkaan käynyt. Entiset kommunistit liittyivät sosiaalidemokraatteihin ja vihreisiin, ja muihin puolueisiin, sekä jäivät omiin puolueisiinsa. Enää he eivät kuitenkaan puhuneet kommunismista, vaan he kehittivät internationaalia, keskinäisiä verkostojaan ja sopivia yhteiskuntaa hajottavia teemoja keppihevosiksi ajakseen samaa päämäärää (kts. media) ja onnistuivat siinä hyvin, koska kaikki muut nukkuivat, eivätkä olleet varuillaan. Nyt tuon operaation hedelmät alkavat olla jo näkyvillä, mutta samaan aikaan muutkin ovat jo heränneet, paitsi Suomen kokoomuksessa. Muilta osin on vielä toivoa.

MW

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 23 999
 • Liked: 17527
 • Kiltti ja ystävällinen, mutta niin nuiva.
Laitetaan vaikka tähän ketjuun. Saksan demarit, SPD sai viimeisimmällä yrityksellään erotettua Thilo Sarrazinin puolueesta ja demarijohto hurraa asialle.

Neuvostoliiton kaaduttua ja kommunismin romahdettua luultiin, että "historia on loppu" ja tuo aate on lopullisesti kuopattu. Näin ei kuitenkaan käynyt. Entiset kommunistit liittyivät sosiaalidemokraatteihin ja vihreisiin, ja muihin puolueisiin, sekä jäivät omiin puolueisiinsa. Enää he eivät kuitenkaan puhuneet kommunismista, vaan he kehittivät internationaalia, keskinäisiä verkostojaan ja sopivia yhteiskuntaa hajottavia teemoja keppihevosiksi ajakseen samaa päämäärää (kts. media) ja onnistuivat siinä hyvin, koska kaikki muut nukkuivat, eivätkä olleet varuillaan. Nyt tuon operaation hedelmät alkavat olla jo näkyvillä, mutta samaan aikaan muutkin ovat jo heränneet, paitsi Suomen kokoomuksessa. Muilta osin on vielä toivoa.

Näin on käynyt. Kuvitella, pikku jannut ja kiltsit, jotka olivat isänsä pusseissa Neuvostoliiton aikaan, haikailevat sitä takaisin. Siinä täytyy olla jotain.

Esim. poliittisten johtajien jumalankaltainen asema.

Pentecost

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 090
 • Liked: 3213
 • Myyttinen Setämies
Lainaus
"I expressly welcome this decision," Klingbeil said. "We see that our clear attitudes have been confirmed: With his statements, Sarrazin has violated the principles of the party and done it harm…Racist thoughts have no place in the SPD."

Ovat sitten kurkistaneet Sarrazinin päähän ja nähneet siellä rasistisia ajatuksia?

Käsittääkseni ukko osaa laskea ja tutkailla tilastoja ja teki niistä johtopäätöksiä, jotka eivät puhuneet monikulttuurisen autuuden puolesta.

Häpeän myöntää, mutta olen äänestänyt SDPtä aikoinaan. Ei vaan tulisi moinen mieleenkään enää. Puolue on irtaantunut duunareista ja köyhän asioista Afrikan asioiden ajajaksi. Ei koskaan enää.

Sosialistipuolueilla saattaa vielä olla hieman potkua jäljellä, mutta jos ja kun ne pääsevät totaalisesti eroon omilla aivoillaan ajattelevista ihmisistä, niin alamäki on taattu.

Sarrazinin halua pysyä moisessa puolueessa ihmettelen, mutta olisiko niin että haluaa pitää itsensä ja asiansa otsikoissa? Ainakin oma sympatiani on hänen puolellaan.
Pipsa Aro: Hommafoorumi onkin ihan eri asia, eikä "mikä tahansa internetin sivusto". Tässä nimenomaan keskitytään niihin, jotka saa hirveintä tuhoa aikaan. Duh

Tagit: thilo sarrazin