Kirjoittaja Aihe: Avustukset monikulttuuri- ja muille järjestöille Veikkauksen tuotoista v. 2018 (STEA)  (Luettu 8071 kertaa)

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 24 303
 • Liked: 61892
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
Suomen Uutiset on kyl pureutunut hyvin näihin STEA-kuvioihin.

STEA:n myöntämien avustuksien käyttämisestä paljastuu vuosittain jonkin verran epäselvyyksiä. Esim. SPR:n kohdalla tullaan jatkossa arvioimaan täyttyvätkö valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset enää, kun on ollut vähän hämärää menoa.

Pitkä juttu, loput linkistä.

https://www.suomenuutiset.fi/stean-avustusten-kaytossa-epaselvyyksia-sprlla-outoja-kustannuseria-hamaraa-toimintaa/ (10.3.2018)

Lainaus
STEA:n avustusten käytössä epäselvyyksiä – SPR:llä outoja kustannuseriä ja hämärää toimintaa

Veikkausvoittovaroja jakava STEA valvoo avustusten käyttöä eri tavoilla. Avustuksia saaneiden järjestöjen toiminnan tarkastuksissa on toisinaan ilmennyt epäselvyyksiä. Avustuksia on esimerkiksi käytetty virkistystoimintaan. Avustuksilla on myös maksettu ahkeruusrahoja tai muita epäselviä kuluja.

(...)

STEA valvoo avustusten käyttöä eri tavoilla. STEA:n valvontapäällikkö Kristian Seemer kertoo, että avustusten käytön valvonta keskittyy sekä etukäteiseen että jälkikäteiseen valvontaan.

– Jälkikäteinen valvonta painottuu avustusten käytön valvontaan. Menettely on kirjallista avustuksen saajien STEA:lle toimittamien vuosiselvitysraporttien muodossa, eli tältä osin tieto on avustuksen saajien antamaa, lukuun ottamatta mahdollista tilintarkastajan raporttia avustusten käytöstä.

Lisäksi järjestöihin tehdään tarkastuskäyntejä, joiden määrä vaihtelee vuosittain. Tarkastuskäynnit suunnataan ensisijaisesti kohteisiin, joissa havaitaan riskejä vuosiselvityksen perusteella tai aikaisempien kokemusten perusteella.

– Toinen tärkeä indikaattori on avustusten volyymi. Suuria avustuksen saajia tarkastamme painotetusti joka vuosi, Seemer sanoo.

Puheenjohtaja tuomittiin avustuspetoksesta

STEA:n myöntämien avustuksien käyttämisestä paljastuu vuosittain jonkin verran epäselvyyksiä, jotka saattavat johtaa avustusten takaisin perintään. Avustuksista päättää viime kädessä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.).

Yksi härskeimmistä on Suomen Katutanssiliiton tapaus. Katutanssiliiton puheenjohtaja tuomittiin viime vuonna käräjäoikeudessa törkeästä avustuspetoksesta kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen, kolmen vuoden liiketoimintakieltoon ja maksamaan takaisin 65 373 euroa saamiaan avustuksia.

Avustusvaroja oli käytetty suuria summia esimerkiksi liiton puheenjohtajan puolison palkkoihin, yksityiskäytössä olleen asunnon vuokriin, puheenjohtajalle maksettuihin ja projektiin liittymättömiin kilometrikorvauksiin sekä puheenjohtajan ja hänen puolisolleen maksettuihin projektiin liittymättömiin päivärahoihin.

(...)

SPR:lle risuja tarkastuslausunnossa

Suomen Punainen Risti (SPR) on huomattava STEA-avustusten saaja. Tänä vuonna SPR:lle on myönnetty eri tarkoituksiin 4,7 miljoonaa euroa.

Viime kesänä STEA suoritti SPR:n keskustoimistolla tarkastuksen, jonka tavoitteena oli selvittää muun muassa, onko vuodelle 2016 myönnetty avustus käytetty siihen tarkoitukseen, johon se oli myönnetty. Tarkoituksena oli myös varmistua, onko SPR antanut oikeat ja riittävät tiedot avustuksen myöntämistä ja käyttöä varten.

Tarkastuslausunnossa STEA jakaa SPR:lle ”risuja”.

Tarkastus koski 696 000 euron avustusta, joka oli tarkoitettu vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointiin ja ensihuoltotoimintaan. SPR:n toiminnan kustannuksia selvitettiin tarkastamalla pistokokein kirjanpidon tositteita sekä verrattiin toiminnasta aiheutuneita kuluja STEA:lle toimitettuun avustushakemukseen.

Avustuksen saajan tulisi aina järjestää kirjanpitonsa sellaiseksi, että avustuksen käyttöä voidaan luotettavasti seurata. Tältä osin SPR:n toiminnassa ilmeni puutteita. Tarkastuksessa ilmeni, että STEA:lle vuosiselvityksessä ilmoitetut kustannukset olivat osittain virheellisiä, sillä kirjanpidon raportit sisälsivät outoja kustannuseriä, joita avustetun toiminnan ei pitäisi sisältää.

Tulokset eivät kelvanneet

STEA toteaa tarkastusraportissa, että SPR:n toiminnan tulokset eivät ole olleet riittäviä suhteessa avustustasoon tai toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Merkittäviä puutteita STEA havaitsi myös toiminnan toteutuksen sekä toiminnan seurannan arvioinnin osalta.

Loppulausunnossaan STEA ilmoittaa, että se tulee jatkossa arvioimaan, täyttyvätkö valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset enää SPR:n kohdalla.

(...)
Sinimusta liike - uusi kansallismielinen puolueprojekti!

Puolueohjelma on julkaistu ja kannattajakorttikeräys on kohta alkamassa.

https://sinimustaliike.fi/

Mikko pa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 815
 • Liked: 3844
  • Ei hyssyttelyä pedofiileille-Kaikki tiedot julkisiksi
Somaliliiton verkkosivut on suljettu palveluntarjoajan toimesta?
Suomen sotilaallinen puolustaminen
Sotilaalliseen puolustukseen kuuluvat:
maa-alueen, vesialueen ja ilmatilan valvominen sekä alueellisen koskemattomuuden turvaaminen
kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen

Impivaaran tiikeri

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 596
 • Liked: 4899
Avustuksia veikkausvaroista 2018 (Lähde: MV)

AFRICAN CARE RY 141 000 euroa **** Maahanmuuttajanaisten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja osallisuutta vahvistavaan toimintaan ryhmätoiminnan, asiakasohjauksen ja vapaaehtoistoiminnan avulla Itä-Helsingissä.

AL-BIRR LÄHIMMÄISAPU RY 112 000 euroa **** Maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseen henkilökohtaisen tukemisen sekä ryhmävalmennuksen keinoin.

AURALAN NUORET RY 145 000 euroa **** Yksinäisten, masentuneiden, sosiaalisesti syrjäytyneiden, monikulttuuristen, psyykkisesti oireilevien ja muiden erityistä tukea tarvitsevien tyttöjen ja nuorten naisten matalankynnyksen toimintaan sekä ryhmä- ja yksilötukeen.

AURALAN NUORET RY 97 000 euroa **** Tyttöjen osallisuuden ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen ryhmämuotoisen toiminnan avulla monikulttuurisella Varissuon alueella.

AURALAN NUORET RY 110 000 euroa **** Maahanmuuttajataustaisten 5-9-luokkalaisten tyttöjen ja heidän perheidensä arjen ja kotoutumisen tukemiseen Varissuon alueeella kotinuorisotyön menetelmin (Turun Tyttöjen Talo).

DAISYLADIES RY 150 000 euroa **** Työikäisten ja ikääntyneiden maahanmuuttajataustaisten naisten syrjäytymisen ehkäisemiseen koulutuksen, vertaistuen ja vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan avulla Turussa ja sen lähialueilla.

ELÄKELÄISET RY 79 000 euroa ***** Ikämaahanmuuttajien arjen tukemiseen yhteistoiminnan avulla.

ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO RY 492 000 **** Jäsenyhdistyksissä toteutettavien vaativan vauvatyön työmuotojen kehittämis- ja koordinointitoimintaan, monikulttuurisen työotteen kehittämiseen sekä päiväryhmätoiminnan intensiivijaksojen toteuttamiseen.

ERITYISHUOLTOJÄRJESTÖJEN LIITTO EHJÄ RY 354 000 euroa **** Maahanmuuttajataustaisten nuorten ja alaikäisinä yksintulleiden turvapaikanhakijataustaisten nuorten tukemiseen ryhmätoiminnan, leirien, retkien, tapahtumien ja yksilöllisen ohjauksen avulla.

ERITYISHUOLTOJÄRJESTÖJEN LIITTO EHJÄ RY 90 000 euroa **** Sosiaali-, ulkomaalais- ja TE-toimistojen asiakkuudessa olevien maahanmuuttajataustaisten nuorten työelämävalmiuksien lisäämiseen ja työllisyyden edistämiseen ohjauksen avulla.

ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ RY 145 000 euroa **** Espooseen saapuvien yksinäisten turvapaikanhakijanuorten kotouttamiseen vapaaehtoisten, koulutettujen turvaperheiden avulla.

ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ RY 145 000 euroa **** Pitkään työttömänä olleiden korkeasti koulutettujen sekä kotona olleiden maahanmuuttajanaisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen, vertaisuutta ja kulttuuri-identiteettiä vahvistavan pienryhmä- ja pajatoiminnan avulla silloin, kun henkilöt eivät kuulu kuntouttavan työtoiminnan piiriin, eivätkä ole vielä valmiita työhön.

FAMILIA RY 111 000 euroa **** Kulttuurienvälistä kanssakäymistä ja kaksisuuntaista kotoutumista edistävään toimintaan.

FAMILIA RY 87 000 euroa **** Puolisona Suomeen muuttaneiden maahanmuuttajien työllistymisedellytysten, kotoutumisen ja hyvinvoinnin parantamiseen vertaistoiminnan, luentojen ja palveluohjauksen avulla.

FAMILIA RY 98 900 euroa **** Haavoittuvassa asemassa olevien kahden kulttuurin parien hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja perheyhteisön vahvistamiseen perhementoroinnin ja vertaistuen avulla.

FILOKSENIA RY 111 000 euroa **** Maahanmuuttajien hyvinvoinnin paranemiseen viranomaispalveluja täydentävällä neuvonnalla ja vapaaehtoisten kansalaistoiminnalla.

FINFAMI RY 75 000 euroa **** Pakolaistaustaisten maahanmuuttajien ja heidän perheidensä hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseen taiteen, teatterin ja vertaistuen keinoin.

GAMU RY 187 000 euroa **** Maahanmuuttajanuorten arjenhallintaa ja tulevaisuuden suunnittelua tukevan mobiilipelin ja ohjausympäristön kehittämiseen.

GLOBAALINUORET RY 150 000 euroa **** Nivelvaiheessa olevien sekä ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien ja keskeyttämisuhan alla olevien maahanmuuttajataustaisten nuorten tukemiseen ryhmätoiminnan ja yksilöllisen tuen avulla.

HAKUNILAN KANSAINVÄLINEN YHDISTYS RY 204 000 euroa

HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ 611 000 euroa **** Kidutettujen pakolaisten psykiatriseen kuntoutustoimintaan.

HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ 134 000 euroa **** Kummiperhetoimintaan alaikäisille ja itsenäistymisvaiheessa oleville yksin maahan tulleille turvapaikanhakijoille ja pakolaisille Helsingissä, Jyväskylässä ja Espoossa.

HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ 166 000 euroa **** Työikäisten turvapaikanhakijoiden ja haavoittuvassa asemassa olevien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden tavoittamiseen ja toimijuuden tukemiseen etsivän työn, ohjauksen ja neuvonnan sekä kansalaistoiminnan avulla.

HELSINGIN NUORTEN MIESTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY 168 000 euroa**** Maahanmuuttajanuorten osallistavaan viikonlopputoimintaan ja osallistumisen edistämiseen jalkautuvan ryhmätoiminnan avulla.

HELSINGIN NUORTEN MIESTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY 165 000 euroa**** Maahanmuuttajataustaisten nuorten aikuisten (25-35v.) aktiivisuutta, osallisuutta, yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta ja työllistymistä edistävään toimintaan vertaistuetun toiminna avulla pääkaupunkiseudulla.

HELSINGIN NUORTEN NAISTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY 180 000 euroa**** Vuosaaren alueella asuvien 9-18 -vuotiaiden syrjäytymisvaarassa olevien, ujojen, yksinäisten ja monikulttuuristen tyttöjen itsetunnon, vertaissuhteiden ja osallisuuden tukemiseen turvallisen tilan toimintamallilla.

HELSINKI HUMAN RIGHTS SÄÄTIÖ 09 – 120 000 euroa **** Ohjaajien osaamisen lisäämiseen eri kulttuurien merkityksestä monikulttuurisella ohjaajakoulutuksella, kampanjoimalla rasismiin ja stereotypioihin liittyen sekä laajentamalla toimintaa valtakunnalliseksi.

IHMISOIKEUSLIITTO RY 297 000 euroa.

IMATRAN MONIKULTTUURIYHDISTYS KIPINÄ RY 100 000 euroa **** Maahanmuuttajataustaisten osallisuuden sekä maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön vuorovaikutuksen lisäämiseen.

INKERIKESKUS RY 109 000 euroa **** Maahanmuuttajien erityisesti venäjän -ja vironkielisten ja heidän perheenjäsentensä työosallisuuden ja elämänhallinnan vahvistamiseen ohjaus- ja vertaistukimenetelmien ja -ryhmien avulla.

IOM, KANSAINVÄLINEN SIIRTOLAISUUSJÄRJESTÖ 125 000 euroa.

IRAKIN NAISTEN YHDISTYS RY 108 000 euroa.

JOENSUUN SEUDUN MONIKULTTUURIYHDISTYS RY 77 000 euroa.

JYRÄNKÖLÄN SETLEMENTTI RY 105 000 euroa **** Maahanmuuttajien työelämävalmiuksien vahvistamiseen ja työllistämistä edistävien toimintamallien kehittämiseen Heinolassa.

KAAKONKULMAN KULTTUURIMYLLY RY 110 000 euroa **** Monikulttuurisen toimintakeskuksen Myllyn toimintaan.

KAAPATUT LAPSET RY 137 000 euroa **** Lapsikaappauksen kokeneiden, sen uhan alla tai keskellä kansainvälistä huolto- tai tapaamiskiistaa elävien perheiden auttamiseen ohjauksen, neuvonnan, vertaistuki- ja vapaaehtoistoiminnan keinoin.

KAINUUN NUOTTA RY 167 000 euroa **** Kainuun monikulttuuristen toimintakeskusten toimintaan.

KALLIOLAN NUORET RY 120 000 **** Monikulttuurisen Tyttöjen Talo-työn jalkautumiseen espoolaisiin lähiöihin.

KESKI-SUOMEN YHTEISÖJEN TUKI RY 19 875 **** Neuvontapalveluiden tarjoamiseen turvapaikanhakijoille Keski-Suomessa.

KESÄLUKIOSEURA RY 320 000 euroa **** Pakolaislasten ja -nuorten lomatoimintaan.

KESÄLUKIOSEURA RY 35 000 euroa **** Maahanmuuttajataustaisten tyttöjen tukemiseen koulutukseen kiinnittymisessä, työelämäsuuntautuneisuuden kehittymisessä ja itsensä toteuttamisessa kehittämällä mentorointia.

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ 112 000 euroa **** Maahanmuuttajien työelämäosallisuuden ja -valmiuksien vahvistamiseen yhteistyössä yli kulttuurirajojen toteutettavilla yksilö- ja ryhmäohjauksella Pietarsaaren seudulla.

KOTIMAJOITUKSEN TUKI REFUGEES WELCOME FINLAND RY. 177 000 euroa **** Maahanmuuttajien ja kantaväestön yhdessäasumisen vakiinnuttamiseen kotimajoitus- ja yhteisasumismallin avulla osana yleistä turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaa.

KUOPION SETLEMENTTI PUIJOLA RY 201 000 euroa **** Maahanmuuttajien kotoutumista edistävään toimintaan.

KÄPYRINNE RY 140 000 euroa **** JADE-toimintakeskuksen sekä kohtaamispaikan toimintaan ja monikulttuuriseen vanhustyöhön, vertaistukiryhmien, vapaaehtoistoiminnan koordinointiin sekä ohjaus- ja neuvontapalvelujen toteutukseen ikääntyneille maahanmuuttajille.

KÖLVIN MONIKULTTUURINEN NUORISOTYÖ RY 291 000 euroa.

LIEKSAN SOMALI PERHEYHDISTYS RY 120 000 euroa.

LINNALAN SETLEMENTTI RY 52 000 euroa **** Matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapisteen ylläpitämiseen maahanmuuttajille sekä vapaaehtoistoiminnan organisointiin.

LOHJAN MONITOIMIKESKUS RY 125 000 euroa **** Lohjan ja lähialueen maahanmuuttajien osallisuuden ja sosiaalisen vahvistumisen edistämiseen matalankynnyksen toiminnalla sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen.

LOUNAIS-SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA RY 135 000 euroa **** Maahanmuuttajien mielenterveyden ja kotoutumisen edistämiseen toteuttamalla, levittämällä ja jatkokehittämällä vakauttavia tukimuotoja pakolaisena tai turvapaikanhakijana maahan muuttaneille sekä heidän kanssaan työskenteleville.

LYÖMÄTÖN LINJA ESPOOSSA RY 127 000 euroa **** Väkivaltaa lähi- tai perhesuhteessaan käyttäneiden maahanmuuttajamiesten auttamiseen ja väkivallan ennaltaehkäisyyn ohjauksen, neuvonnan, tukihenkilötoiminnan sekä yksilö- ja ryhmätapaamisten avulla.

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELUL. TAMPEREEN OSASTO RY 63 000 euroa **** Maahanmuuttajaäitien osallisuuden ja kotoutumisen edistämiseen vapaaehtoisen ystävätoiminnan keinoin sekä yhdistyksen monikulttuurisen perhetoiminnan kehittämiseen.

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON KYMEN PIIRI RY 197 000 euroa**** Alle kouluikäisten lasten vanhempien ja maahanmuuttajataustaisten äitien vanhemmuuden ja osallisuuden vahvistamiseen.

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON POHJANMAAN PIIRI 130 000 euroa **** Alle kouluikäisten lasten vanhempien ja maahanmuuttajaäitien vanhemmuuden ja osallisuuden tukemiseen.

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON SATAK. PIIRI RY 55 000 euroa **** Maahanmuuttajataustaisten äitien vanhemmuuden, osallisuuden ja sosiaalisen pääoman vahvistamiseen vapaaehtoisen ystävätoiminnan keinoin.

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI 407 000 euroa**** Lapsiperheiden vanhempien ja maahanmuuttajaäitien osallisuuden ja vanhemmuuden vahvistamiseen.

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI 131 000 euroa**** Maahanmuuttajaisien vanhemmuuden vahvistamiseen ja yksinäisyyden vähentämiseen ystävätoiminnan ja isä-lapsiryhmätoiminnan keinoin.

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON VAR.-SUOMEN PIIRI 205 000 euroa **** Lapsiperheiden ja maahanmuuttajaäitien vanhemmuuden ja osallisuuden vahvistamiseen.

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON VAR.-SUOMEN PIIRI 115 000 euroa **** MLL:n ja muiden järjestötoimijoiden lapsi- ja perhetoiminnan työtapojen, osaamisen ja toimintamallien kehittämiseen monikulttuuriseksi.

MARTTALIITTO RY 411 000 euroa **** Työpajanuorten, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, rikosseuraamusasiakkaiden, maahanmuuttajien sekä heidän perheidensä arkielämän helpottamiseen.

MIESSAKIT RY 73 000 euroa **** Maahanmuuttajamiesten työllistymisen, työelämävalmiuksien ja kotoutumisen edistämiseen mentorointitoiminnan ja suomenkielisen keskusteluryhmätoiminnan avulla.

MIKKELIN SETLEMENTTI RY 138 000 euroa **** Luonnossa tapahtuvaan matalankynnyksen toimintaan maahanmuuttajien, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi Mikkelissä.

MIKKELIN SEUDUN MAAHANMUUTTAJATYÖN TUKI MIMOSA RY 120 000 euroa.

MONIHELI RY 109 800 euroa **** Maahanmuuttajien asunnottomuuden vähentämiseen.

MONIK RY 158 000 euroa **** Toisen sukupolven maahanmuuttajien ryhmä- ja yksilöohjaukseen, koulutukseen ja tapahtumajärjestelyihin.

MONIKA-NAISET LIITTO RY 707 00 euroa **** Väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten ja heidän lastensa matalan kynnyksen kriisiauttamiseen ja asumisen tukemiseen + Maahanmuuttajataustaisten naisten kotoutumisen, työelämävalmiuksen ja työllistymisen tukemiseen matalan kynnyksen toiminnalla + Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen toimintaan.

MONIKANSALLISTEN NAISTEN LIIKUNTA JA KULTTUURI RY 208 900 euroa.

MONIKKO RY 89 000 euroa **** Ikääntyvien maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäisemiseen, hyvinvoinnin lisäämiseen sekä suomalaiseen yhteiskuntaan integroimiseen Keski-Suomessa (jatkoa Paloma-projektille.

MONIKULTTUURIKESKUS GLORIA 182 000 euroa.

MOSAIIKKI RY 109 000 euroa **** Maahanmuuttajatiedotukseen (Mosaiikki-lehden toimittamiseen ja julkaisuun eri paikkakunnilla) sekä henkilökohtaiseen neuvonta- ja tukitoimintaan työnhakuun liittyen (2018).

NAUHA RY 186 000 euroa **** Maahanmuuttajien sosiaalisen hyvinvoinnin ja yhteiskuntaan integroitumisen tukemiseen kohtaamispaikkatoiminnan avulla (Kohti 2017–2019) (Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitus).

NUORTEN MUSLIMIEN FOORUMI RY 119 000 euroa.

OLEMISEN BALANSSIA RY 173 000 euroa **** Varsinais-Suomen alueella asuvien nuorten maahanmuuttajataustaisten integroitumisen edistämiseen yrittäjyyskoulutuksen ja sosiaalsien tuen avulla.

OULUN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ 320 000 euroa **** Kidutettujen pakolaisten psykiatriseen kuntoutustoimintaan (Oulu) (2018–2019).

OULUN VASTAANOTTOKESKUSTEN TUKIYHDISTYS RY. 62 000 euroa.

PAKOLAISNEUVONTA RY 245 000 euroa.

PAREMMIN YHDESSÄ RY 131 000 euroa **** EU:n ulkopuolelta tulleiden, yli kolme vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajataustaisten henkilöiden omaehtoisen ja itsenäisen arkielämässä selviytymisen tukemiseen.

PELASTAKAA LAPSET RY 200 000 euroa **** Pakolaisperheille suunnatun Lapsiystävällinen tila (humanitaarisissa kriiseissä käytetty malli lasten ja heidän perheidensä tukemiseen poikkeusoloissa)

PHOENIX RY 180 000 euroa **** Turvapaikanhakijoiden työelämäosallisuuden lisäämiseen tukemalla heidän työllistymisen edellytyksiä ja kouluttautumista yksilöllisillä osaajaprofiilien kartoituksilla.

PLAN SUOMI SÄÄTIÖ 200 000 euroa **** Oppivelvollisuuden loppupuolella Suomeen muuttaneiden maahanmuuttajataustaisten nuorten integroitumisen tukemiseen vertaistyön avulla Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella.

PLAN SUOMI SÄÄTIÖ 119 000 euroa **** Maahanmuuttajatyttöjen ja äitien osallisuuden edistämiseen, kotoutumisen tukemiseen ja sukupolvisuhteiden vahvistamiseen vertaistuen, työpajatoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan keinoin (Voimanaisia 2018-2020).

PLAN SUOMI SÄÄTIÖ 115 000 euroa **** Maahanmuuttajataustaisten yli 15-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn ryhmätoiminnan avulla.

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALITURVAYHDISTYS RY 100 000 euroa **** Maahanmuuttajien osallisuuden lisäämiseen ja järjestöjen monikulttuurisen työn roolin vahvistamiseen maakuntauudistuksessa sekä uusien yhteisömenetelmien kokeiluun ja kehittämiseen rasismin vastaiseen työhön.

PUNTLAND SOCIETY OF FINLAND RY 126 000 euroa **** Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten oppimisedellytysten vahvistamiseen tukemalla heidän koulunkäyntiään sekä perheiden ja koulun välistä yhteistyötä.

R3 MAAHANMUUTTAJANUORTEN TUKI RY 290 000 euroa.

RAUDASKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO RY 160 000 euroa **** Maahanmuuttajien kotoutumisen, työelämäosallisuuden ja yhteiskuntaan integroitumisen edistämiseen yhteistyössä alueen järjestöjen ja yritysten kanssa.

ROVALAN SETLEMENTTI RY 103 000 euroa **** Monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen.

SAMARIA RF 114 000 euroa **** Maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseen työkokeiluun integroidun yhteisöllisen kielikylpytoiminnan avulla.

SATEENKAARI KOTO-PERHEKESKEISEN TYÖN KESKUS RY 68 000 euroa**** Maahanmuuttajaperheiden naisille kohdennettun pop-up – palveluohjaushankkeen käynnistämiseen ja pilotointiin Turun seutukunnassa.

SETLEMENTTI LOUHELA RY 71 000 euroa **** Maahanmuuttajataustaisten perheiden yrittäjyyden tukemiseen yrittäjävalmennuksen, suomenkielen ja kulttuurin tuntemuksen sekä mentoroinnin avulla.

SETLEMENTTI TAMPERE RY 131 000 euroa **** Maahanmuuttajanaisten ja heidän perheidensä kotoutumisen tukemiseen, osallisuuden lisäämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn kohtaamispaikka Naistarin avoimen toiminnan, kurssien ja palveluneuvonnan keinoin.

SETLEMENTTI TAMPERE RY 460 000 euroa **** (Ainakin osin liittyy matuihin) Perheväkivallan, seksuaalisen väkivallan ja kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisyyn.

SETLEMENTTI TAMPERE RY 152 000 euroa **** Sosiaalisesti heikoimmassa asemassa olevien, maahanmuuttajataustaisen ja muiden erityisen tuen tarpeessa olevien 12–28-vuotiaiden tyttöjen ja naisten matalankynnyksen toimintaan sekä ryhmä- ja yksilötukeen (Tampereen Tyttöjen Talo).

SININAUHASÄÄTIÖ 205 000 euroa **** Maahanmuuttajien asunnonhaun, alkuvaiheen asumisen ja kotoutumisen tukemiseen vapaaehtoistyön, palveluohjauksen ja jalkautuvan työn avulla pääkaupunkiseudulla.

SOMALI RECONSTRUCTION AND SOCIAL DEVELOPMENT RY 258 000 euroa.

SOSIAALIPEDAGOGIIKAN SÄÄTIÖ 151 000 euroa **** Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden seksuaaliterveyden mentorointitoimintaan Helsingissä, Turussa ja Kajaanissa.

SOTEK-SÄÄTIÖ 114 000 euroa **** Nuorten maahanmuuttajamiesten toimintakyvyn vahvistamiseen yksilö- ja ryhmäohjauksella sekä vapaaehtoisten arkiohjaajien kouluttamisella Kotka-Haminan seudulla.

SOVATEK-SÄÄTIÖ 130 000 euroa **** Uusien sisältöjen ja mielekkään, liikunta- ja kulttuuripainotteisen ryhmämuotoisen tekemisen tarjoamiseen.

SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN LIITTO 168 000 **** Vapaaehtoispohjaista kielenopetusta maahanmuuttajataustaisille koordinoivan Luetaan yhdessä -verkoston toimintaan.

SUOMEN DIAKONIAOPISTO OY 116 000 **** Työttömien maahanmuuttajataustaisten miesten työelämäosallisuuden edistämiseen matalan kynnyksen ryhmätoiminnoilla ja yksilöohjauksella itäisessä Helsingissä.

SUOMEN KIINALAISTEN ALLIANSSI SKA RY 109 000 euroa **** Syrjäytyneiden kiinalaisten tukemiseen ja heidän palveluohjaamiseen oikeiden viranomaisten luo.

SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY 128 000 euroa **** Maahanmuuttajien aktivoimiseen ja integroimiseen osaksi paikallisyhteisöä ruohonjuuritasolla tapahtuvan kohtaamisen ja ikäihmisten auttamiseen tähtäävän vapaaehtoistoiminnan avulla,

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA RY 80 000 euroa **** Ihmiskaupan uhrien tukemiseen sekä vaikuttamistyöhön ihmiskaupan uhrien aseman parantamiseksi järjestöyhteistyössä.

SUOMEN PAKOLAISAPU RY 1 418 000 euroa

SUOMEN PUNAINEN RISTI 358 000 euroa **** Monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen, maahan muuttaneiden kotoutumisen ja osallisuuden edistämiseen, monikulttuuristen verkostojen kehittämiseen sekä rasisminvastaiseen toimintaan.

SUOMEN PUNAINEN RISTI 308 000 euroa **** Paperittomien toimintakyvyn ja elämänhallinnan tukemiseen vapaaehtoistoiminnan, paperittomien auttamisen ja eri toimijoiden välisten yhteistyön avulla (ryhmätoiminta, neuvonta ja ohjaus, koulutus ja verkostotyö) (Paperittomat ja Punainen Risti).

SUOMEN SOMALIALAISTEN LIITTO RY, FINLANDS SOMALISKA FÖRBUND RF 221 000 euroa.

SUOMEN SOMALIA-VERKOSTO 61 666 euroa.

SUOMEN VALKONAUHALIITTO RY 146 000 euroa **** Haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajataustaisten naisten ja heidän lastensa osallisuuden tukemiseen päiväkeskustoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan käynnistämisen kautta.

SUOMEN VANHEMPAINLIITTO RY FINLANDS FÖRÄLDRAFÖRBUN 110 000 euroa **** Maahanmuuttajaperheiden tukemiseen ja osallistamiseen varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyössä sekä opetus-, kasvatus- ja perhetyötä tekevien monikulttuurisuusosaamisen vahvistamiseen.

SUOMEN VENÄJÄNKIELISTEN KESKUSJÄRJESTÖ RY 255 000 euroa.

SUOMEN VENÄJÄNKIELISTEN YHDISTYSTEN LIITTO RY 50 000 euroa.

SUOMI-SYYRIA YSTÄVYYSSEURA RY 77 000 euroa.

TOIVOLA-LUOTOLAN SETLEMENTTI RY 162 000 euroa **** Kemin alueen maahanmuuttajien ja kantaväestön kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämiseen sekä maahanmuuttajien elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukemiseen matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintojen avulla.

TURUN NMKY-KFUM I ÅBO RY 120 000 **** Muutoksia ja ongelmia kokeneiden maahanmuuttajien henkilökohtaiseen palveluohjaukseen suomen kielellä Turussa ja Turun lähikunnissa.

TURUN SEUDUN MIELENTERVEYSPALVELUYHDISTYS RY 78 000 **** Maahanmuuttaja- ja kantasuomalaisten miesten yhdessä toimimisen, yhteisöllisyyden, osallisuuden ja kielitaidon lisäämiseen matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan avulla.

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN TUKI RY 166 000 euroa.

VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITTO RY 173 000 euroa **** Monikulttuurisen ja selkokielisen vapaaehtoistoiminnan (toimintatuokiot, selkokieliset lukuhetket, mentoritapaamiset) kehittämiseen vanhustyön järjestöissä.

VANHUSTEN KOTIAPUSÄÄTIÖ 129 000 euroa **** Maahanmuuttajataustaisille senioreille ja heidän läheisilleen suunnattujen hyvinvointia lisäävien, kotouttamista edistävien ja yksinäisyyttä ehkäisevien toimintojen aloittamiseen ja kehittämiseen vapaaehtoistoiminnan ja järjestöyhteistyön avulla.

VANTAAN JÄRJESTÖRINKI RY 259 000 euroa **** Yhdistysten toimintaedellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen, vuotuisten hyvinvointimessujen järjestämiseen sekä maahanmuuttajien neuvontaan.

VANTAAN NICEHEARTS RY 182 000 euroa **** 10-28-vuotiaiden tukea tarvitsevien, syrjäytymisvaarassa olevien, yksinäisten, ujojen tai monikulttuurisen taustan omaavien tyttöjen ja nuorten naisten sosiaalisen vahvistamisen, omaehtoisen toiminnan,

VANTAAN NICEHEARTS RY 101 000 euroa **** Maahanmuuttajataustaisten naisten sosiaaliseen vahvistamiseen sekä yhteisöllisyyden lisäämiseen matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan, palveluohjauksen, vertaisryhmä- ja vapaaehtoistoiminnan kautta.

VARSINAIS-SUOMEN MONIKULTTUURISTEN YHDISTYSTEN LIITTO RY SONDIP 105 000 euroa.

VIADIA JOENSUU RY 110 000 euroa **** Taloudellisissa ja sosiaalisissa ongelmissa olevien lapsiperheiden ja maahanmuuttajaperheiden koetun hyvinvoinnin lisäämiseen, syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn, arjen taitojen lisäämiseen sekä alueen asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen kohtaamispaikkatoiminnan, vertaisryhmien ja tapahtumien kautta.

VIVO RY 110 480 euroa **** Helsingissä asunnottomana oleskelevien paperittomien siirtolaisten hätämajoituksen ja palveluohjauksen järjestämiseen sekä siihen liittyvään tutkimukseen ja vapaaehtoistoimintaan.

VUOLLE SETLEMENTTI RY 111 000 euroa **** Monikulttuuriseen nuoriso- ja perhetyöhön sekä koulutus- ja kasvatustoimintaan.

VUOLLE SETLEMENTTI RY 157 000 euroa **** Yksinäisten, sosiaalisesti syrjäytyneiden, maahanmuuttajataustaisten, psyykkisesti oireilevien sekä muiden erityistä tukea tarvitsevien tyttöjen elämänhallinnan ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen matalankynnyksen toiminnoilla.

VUOLLE SETLEMENTTI RY 155 000 euroa **** Yksinäisten, ulkopuoliseksi itsensä kokevien, kiusattujen, maahanmuuttajataustaisten, seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden sekä muiden erityistä tukea tarvitsevien poikien sekä nuorten miesten osallisuuden ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen matalan kynnyksen toiminnalla sekä ryhmä- ja yksilötuella.

VUOLLE SETLEMENTTI RY 146 000 euroa **** Väkivaltaista radikalisoitumista ennaltaehkäisevän järjestölähtöisen yksilöille suunnatun exit-auttamismallin kehittämiseen.

YHDESSÄ-YHDISTYS RY/TOGETHER ASSOCIATION 158 000 euroa **** Kahdensuuntaista kotoutumista tukevan monikulttuurisen matalan kynnyksen toimipisteen ylläpitoon sekä arkea ja työelämämahdollisuuksia tukevan avoimen ryhmätoiminnan toteuttamiseksi Varissuolla.

YHTEISET LAPSEMME RY 96 000 euroa **** Moninaisuuden hyväksyntää ja ymmärrystä edistävään vapaaehtois- ja pajatoimintaan sekä monikulttuuristen lasten turvallisuuden ja luottamuksen lisäämiseen.

YHTEISET LAPSEMME RY 124 000 euroa **** Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten ja -nuorten sekä jo oleskeluluvan saaneiden nuorten kotoutumisen tukemiseen vapaaehtoisen tukiperhetoiminnan keinoin (Yhdessä matkalla – tukiperheestä voimaa yksintulleen nuoren kotoutumiseen.

YHTEISET LAPSEMME RY 123 000 euroa **** Intensiivisen perhekotoutuksen työskentelymallin kehittämiseen juuri kuntaan muuttaneiden ja oleskeluluvan saaneiden, pakolaisperheiden arjen, kasvatustyön ja kotoutumisen tueksi (Kohdataan kotona – intensiivisen perhekotoutuksen työskentelymalli).


VEIKKO JA LAHJA HURSTIN LAUPEUDENTYÖ RY 0 euroa
Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 24 303
 • Liked: 61892
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
^ Yhdistin yllä olevan viestin tähän vanhempaan ketjuun.

Meikäläinen noita kaiveli jo tuossa keväällä STEA:n järjestelmästä (kröhöm), mutta hyvä, että asia saa jälleen näkyvyyttä ;)

Alla olevassa viestissä on linkit, joista näkee tarkempia tietoja haetuista avustuksia järjestöittäin. MV on näemmä löytänyt muutaman lisääkin.

Tässä on listattuna nuo aiemmin poimimani järjestöt sekä useita uusia löytöjä, niiden hakemat summat monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttoon liittyviin hankkeisiin, STEA:n esitykset ja viimeisenä sosiaali- ja terveysministeriön myöntämät rahat.

Aiempiin listauksiin verrattuna tein sellaisen muutoksen joidenkin järjestöjen kohdalla, että otin pelkästään mokuprojekteihin haetut rahat tähän koontiin. Esim. Eläkeläiset ry:llä, Ehjä ry:llä, Ihmisoikeusliitolla ja SPR:llä oli monta muutakin kohdetta, jotka eivät liittyneet monikulttuurisuuteen.

Joillain järjestöillä oli myös avustuskohteita, jotka koskivat esim. yksinäisiä, sosiaalisesti syrjäytyneitä ja maahanmuuttajataustaisia eli niitä ei oltu selkeästi kohdennettu vain maahanmuuttajiin tai monikulttuurisuuteen. Tällaisia jätin selkeyden vuoksi pois.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (uv) hyväksyi kaikki STEA:n esitykset sellaisenaan. Yksikään näistä tarkastelluista summista ei muuttunut. Onkohan Pirkko vetänyt vain paperiin nimen alle sen tarkemmin katsomatta...

Järjestön nimeä klikkaamalla pääsee sivulle, josta näkyy avustushistoria kaaviona, nykyiset avustukset, päättyneet avustukset ja hakemukset, joille ei ole myönnetty rahoitusta.

Yhteensä alla mainituille järjestöille maksettiin maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyviin projekteihin vuodelle 2018 STEA-avustuksia 21 586 764 €.AFRICAN CARE RY, haettu 168 400 €, esitys 141 000 €, myönnetty 141 000 €

AL-BIRR LÄHIMMÄISAPU RY, haettu 171 600 €, esitys 112 000 €, myönnetty 112 000 €

AL-MESRAH RY, haettu 98 000 €, esitys 0 €, myönnetty 0 €

AURALAN NUORET RY, haettu 483 500 €, esitys 460 000 €, myönnetty 460 000 €

(...)
Sinimusta liike - uusi kansallismielinen puolueprojekti!

Puolueohjelma on julkaistu ja kannattajakorttikeräys on kohta alkamassa.

https://sinimustaliike.fi/

petebe

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 005
 • Liked: 951
 • MultiCulti Scumbag
Huomioitavaa listassa on se miten ruhtinaallisesti Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö Ry saa avustuksia toimintansa ylläpitämiseen. Kyllä tulee prioriteetit selkeiksi ja itseasiassa luulisi hävettävän tehdä tuollaisia päätöksiä.
"Suomellahan on erittäin hyvä maine Afrikassa, meillä ei oo minkäännäköstä historiallista taakkaa…oikeestaan päinvastoin"  -Alexander Stubb-

Puoluekanta määrittää mielipiteen oikeellisuuden sekä syyttämis- että tuomitsemiskynnyksen. -oma-

Tagit: