HOMMAN KIRJASTO > Tilastot, tutkimukset, gallupit ja talousluvut

Raiskausrikostuomiot 2017

<< < (5/5)

JoKaGO:
Tuo STT:n juttu YLEn sivulla:

https://yle.fi/uutiset/3-11145166

"Nuorten ja aikuisten kokema seksuaalinen väkivalta ei ole lisääntynyt – ilmoitusten määrä kasvanut voimakkaasti
Puolitoista prosenttia 15–74-vuotiaista joutui vuonna 2018 seksuaalisen väkivallan tai sen yrityksen kohteeksi. "

...

"Edellisessä, vuoden 2016 kokemuksia mitanneessa tutkimuksessa osuus oli sama. Seksuaalista väkivaltaa kokeneiden osuus on pysynyt yhden ja puolentoista prosentin välillä vuodesta 2012. "

...

"Seksuaalinen väkivalta oli yleisintä nuorimmassa ryhmässä eli 15–24-vuotiailla. Heistä 3,7 prosenttia kertoi seksuaalisesta väkivallasta tai sen yrityksestä.
Kansallisen rikosuhritutkimuksen tulokset on julkaistu loppuvuodesta Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (Krimo) katsauksessa. Kyselyyn vastasi vuonna 2018 noin 5 500 Suomessa vakituisesti asuvaa 15–74-vuotiasta."

"Esimerkiksi kun vuonna 2014 raiskauksia ja törkeitä raiskauksia sekä niiden yrityksiä tuli poliisin tietoon 940, vuonna 2018 määrä oli noin 1 400. Viime vuoden tammi–marraskuussa ilmoituksia oli noin 1 360.
Ilmoitusten lisääntymistä selittää tutkimusten mukaan ilmoitusalttius ja poliisitutkinnan tehostuminen. Raiskauksia ei siis välttämättä tapahdu enemmän, vaan niistä vain ilmoitetaan aiempaa useammin. "

...

"Viimeisin, vuoden 2013 lapsiuhritutkimus ei kuitenkaan tue sitä, että lasten seksuaalinen hyväksikäyttö olisi lisääntynyt. Sen sijaan se on 1980-luvun lopulta lähtien vähentynyt. ""Seksuaalirikostilastoja julkaisevat viranomaiset muistuttavat, että tilastoitujen rikosten määriin voi vaikuttaa moni asia. Valtaosa seksuaalirikollisuudesta on piilorikollisuutta, eli siitä ei ilmoiteta lainkaan. Seksuaalirikosten todellista määrää on vaikea selvittää."


Joo, ei kannata klikata. Koko juttu on kuin suoraan Homman mokutuskokoelmasta. Uskomatonta, että jo kymmenen vuotta sitten kuolleeksi todettua hevosta piiskataan vieläkin!

Ja että lapsenraiskausten pysyminen ennallaan perustuu vuoden 2013 huomioihin  :facepalm: :flowerhat:

Histon:

--- Lainaus käyttäjältä: Vellamo - 06.01.2020, 12:45:17 ---^YLE:n jutusta:

--- Lainaus -------
Vaikka koetun seksuaalisen väkivallan määrä on pysynyt vakaana, ilmoitusten määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Poliisin tietoon tulleiden raiskausrikosten määrässä on ollut selkeä kasvu 2010-luvulla.

Esimerkiksi kun vuonna 2014 raiskauksia ja törkeitä raiskauksia sekä niiden yrityksiä tuli poliisin tietoon 940, vuonna 2018 määrä oli noin 1 400. Viime vuoden tammi–marraskuussa ilmoituksia oli noin 1 360.

Ilmoitusten lisääntymistä selittää tutkimusten mukaan ilmoitusalttius ja poliisitutkinnan tehostuminen. Raiskauksia ei siis välttämättä tapahdu enemmän, vaan niistä vain ilmoitetaan aiempaa useammin.

Poliisihallituksen tilastot perustuvat poliisin rikosilmoitusjärjestelmään. Mukana ovat ne tapaukset, joissa uhri on tiedossa.
----
https://yle.fi/uutiset/3-11145166
--- Lainaus päättyy ---

Neljässä vuodessa raiskausten määrä on lisääntynyt hälyttävästi. Mitkä ovat ne tutkimukset, joiden mukaan tätä selittävät ilmoitusalttiuden lisääntyminen ja poliisitutkinnan tehostuminen? Nämä väitteet ovat nyt toistuvasti esillä; miten niiden paikkansapitävyyden voi tarkistaa?

--- Lainaus päättyy ---

Ei mitenkään. Se on jännä, että jos tilastot näyttävät jonkin rikostyypin vähenevän, niin ikinä ei kukaan sano, että "Ehkä näistä ilmoitellaan harvemmin".

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[*] Edellinen sivu

Siirry pois tekstitilasta