Kirjoittaja Aihe: Keskitetty pectus3 kokoomaketju  (Luettu 294022 kertaa)

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 691
 • Liked: 5492
YHDISTYSTEN STEA–RAHOITTEISIA HANKKEITA 2019

-
Auralan nuoret: Turun Tyttöjen Talo Varissuolla ja sen Kotinuorisotyöhön 2017-2020 perheiden arjen ja kotoutumisen tukemiseen
-
Auralan setlementti:PETU 2019–2021: Maahanmuuttajataustaisten perheiden arjenhallinnan ja osallisuuden tukemiseen
-
DaisyLadies: Työikäisten ja ikääntyneiden maahanmuuttajataustaisten naisten syrjäytymisen ehkäisemiseen koulutuksen, vertaistuen ja ryhmätoiminnan avulla.
-
Gamury Maahanmuuttajanuorten arjenhallintaa ja tulevaisuuden suunnittelua tukevan mobiilipelin ja ohjausympäristön kehittämiseen (2017-2019)
-
Globaalinuoret:
Aqoontoiminta: Nivelvaiheessa olevien, opiskelevien ja keskeyttämisuhan alla olevien maahanmuuttajataustaisten nuorten tukeminen ryhmätoiminnan ja yksilöllisen tuen avulla
-
Kansainvälinen kehittämis-ja yhteistyöyhdistys Baltic Regionry:
o
Silta 2019-2021:Venäjänkielisten kotona asuvien ikääntyneiden osallisuuden lisääminen mm. järjestämällä yhteisiä tapaamisia kantaväestön kanssa ja pienryhmätoiminta.
-
Lounais-Suomen mielenterveysyhdistys: Pakolaistaustaisena maahan muuttaneiden mielenterveyden ja kotoutumisen edistäminen toteuttamalla vakauttavaa tukea heille sekä heidän kanssaan työskenteleville.
-
MLL /V-S.npiiri: Kaveri-, Perhekummi-ja Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toimintoja Varsinais-Suomessa
-
Miessakit ry:
-
Maahan muuttaneiden miesten työelämävalmiuksien ja työllistymisen edistäminen sekä kaksisuuntaisen kotoutumisen tukeminen mentori-, tukihenkilö-ja suomenkielisen keskusteluryhmätoiminnan avulla Helsingissä, Turussa ja Tampereella (2019-2021)

-
Monikansallisten naisten liikunta ja kulttuuri ry
o
Maahanmuuttajanaisten terveyden ja elämänlaadun edistämiseenliikunnalla, terveystiedolla ja osallisuuden lisäämisellä ”myös Turussa”
-
Monipalvelukeskus Tsemppi
o
Vain Miehille 2019-2021:Maahanmuuttaja-ja kantasuomalaistenmiesten yhdessä toimimisen, yhteisöllisyyden, osallisuuden ja kielitaidon lisäämiseen matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan avulla
-
Nuorten muslimien Forum
o
MuVenna-Musliminuorten osallisuuden edistäminen väkivaltaisen ekstremisminennaltaehkäisemiseksi 2018-2020
-
Sateenkaari Koto
o
Matalan kynnyksen palveluapua maahanmuuttajanaisille osana kotoutumis-, kuntoutumis-ja työllistymispolkua 2016-2019
-
Sosiaalipedagogiikan säätiö
o
Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden seksuaaliterveyden mentorointitoimintaan Helsingissä, Turussa ja Kajaanissa (VIGOR -Tervettäelinvoimaa 2018-2019)
-
Suomen akateemisten naisten liitto
o
Luetaan yhdessä -verkoston toimintaan ja kehittämiseen
o
Auroras2019-2021: Maahan muuttaneiden naisten osaamisen ja työelämätietojen lisäämiseen vapaaehtoistyön ja vertaistuen avulla
-
Suomen somalialaisten liitto ry, finlandssomaliskaförbundrf
o
NUVE 2019-2021: Suomensomalialaisten nuorten aktivointiin ja osallisuuden lisääminen mm. tukemalla nuoria opintoihin, työllistymiseen, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja vapaa-ajan viettoon liittyvissä asioissa. Helsingin lisäksi, myös Turussa.
-
Turun NMKY
o
Muutoksia ja ongelmia kokeneiden maahanmuuttajien henkilökohtaiseen palveluohjaukseen suomen kielellä Turussa ja Turun lähikunnissa
-
Turun valkonauha ry
o
Kaikkiennaistentalo 2017–2020: Haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajataustaisten naisten ja heidän lastensa osallisuuden tukeminen päiväkeskustoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan kautta
-
SONDIP
o
Maahanmuuttaja-ja monikulttuuristen yhdistysten perustoiminnan tukemiseen tuki-, ohjaus-ja tiedotustoiminnalla (2018-2019)
-
Yhdessä-yhdistys
o
Monikulttuurisen matalan kynnyksen toimipisteen ylläpitoon sekä arkea ja työelämämahdollisuuksia tukevan avoimen ryhmätoiminnan toteuttamiseksi Varissuolla

PETU -perhetyötä ja tukea maahanmuuttajille 2019 -2021
-
Rahoitus STEA
-
Tavoitteena:
1.
Tuen ja ohjuksen antaminen erilaisissa perhettä ja yksilöä koskevissa ongelmatilanteissa ja elämän muutoskohdissa.
2.
Auralan Kotoperhe-ja harrastusystävän kehittäminen. Toiminnan tavoitteena on kieli-, kulttuuri-, harrastus-ja työelämäorientaatio sekä tukea verkostoitumista.
3.
Koulumentoroinnin kehittäminen
Ota yhteyttä: hankepäällikkö Outi Tikkanen,p. 050 316 7715, outi.tikkanen@aurala.fi

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille –Vamos2016-2019
VamosTurku on tarkoitettu 12─29-vuotiaille nuorille, jotka haluavat ja tarvitsevat tukea ja valmennusta nykyisessä elämäntilanteessa.

Palvelut: Yksilö-ja ryhmävalmennusta

Yksilövalmennuksessa työskennellään nuoren omien vahvuuksien ja
tavoitteiden pohjalta. Yksilövalmentajan tehtävänä on kulkea rinnalla,
nuoren omaa toimijuutta tukien.

Ryhmävalmennus on tavoitteellista työskentelyä ryhmän ikätason ja tarpeiden pohjalta.

Vamosvoi olla tukena esimerkiksi arjenhallinnassa, hyvinvoinninparantumisessa,
sosiaalisissasuhteissa, koulunkäynnissäja opiskelussa, kestävilletyöllisyyspoluillesiirtymisessä
ja itsenäistymisessä

Toiminnankuvaukset: https://www.hdl.fi/vamos/kaupungit/turku/
Yhteystiedot:
Zahra Abucar
050 570 8219
zahra.abucar@hdl
Hannu Laine
050 455 7852
hannu.laine@hdl.fi
Osoitteemme:
Yliopistonkatu 25 A (4. krs.), 20100 Turku


Stig in! Astu sisään! ComeIn! 01.02.2017 -31.01.2020

Elinikäisen oppimisen keskus, Åbo Akademi

Pakolaisten psyykkinen hyvinvointi

Amif-rahoitteinenhanke

Stig in/Astu sisään/ComeIn! on hanke, jossa maahan saapuneiden pakolaisten kotouttamista koskevaa osaamista ja kokemusta jaetaan kaksikielisissä kunnissa kokousten muodossa sekä koko maassa verkostoitumisen ja hankkeen kaksikielisen portaalin kautta.
•https://stiginastusisaan.com/


Marjat –hanke –Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen terveyden ja hyvinvoinnin keinoin01.02.2017 -31.07.2019

Päähakija Turun AMK, mukana Hyto, konsernihallintoja Sateenkaari Koto.

Hankkeessa edistetään maahanmuuttajien kotoutumista ja terveyttä sekä kehitetään järjestöissä toimijoiden ja terveysalan ammattilaisten osaamista. Siinä tuetaan maahanmuuttajien osallisuutta, kehitetään palveluiden käyttöä ja niihin ohjausta.

Hankkeen keskeiset teemat ovat:

terveys ja hyvinvointi kotoutumisen perustana

uutta oppien ja kehittyen

parempaa palvelua maahanmuuttajille.

Lisätietoa: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/marjat-maahanmuuttajien-kotoutumisen-edistaminen-t/


TEMPO -Yrittäjämäistä asennetta ja työelämätaitoja maahanmuuttajille, osaavia tekijöitä yrityksille 1.3.2019-28.2.2022

Tempo-hankkeessa edistetään maahanmuuttajien mahdollisuuksia menestyä työelämässä ja yrittäjinä.

Hanke tarjoaa:

yrittäjämäisen asenteen valmennusta ja työpajoja sekä työssäkäyntialueeseen asettautumisen palveluita maahanmuuttajille

valmennusta yrittäjäksi ryhtyville maahanmuuttajille sekä maahanmuuttajayrittäjille työpajoja yritystoiminnan kehittämiseen ja liiketoiminnan ylläpitämiseen

työnantajille tukea maahanmuuttajien rekrytointiin

yritysneuvojille tukea maahanmuuttajayritysten neuvontaan

Hankkeessa yhdistyy uudenlainen maahanmuuttajatyön ja yritysneuvonnan
monialainen osaaminen, joka mallinnetaan joustavaksi ja vuorovaikutteiseksi
palvelupoluksi, joka vastaa Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen
tarpeisiin.
Yhteystiedot:
Jenny Honka, projektipäällikkö, jenny.honka@humak.fi0400 349 243


Auralan muu kotouttamistyö

Suomen kielen kurssi –kotoutumisajan päättäneille

Kurssi alkaa maaliskuussa ja päättyy kesäkuussa.Opetusta on ma-to klo 9.00 –13.45,yhteensä 20 tuntia viikossa. Kurssi on maksuton.Ilmoittaudu mukaan: puh. 050 316 7702 tai toimisto@aurala.fi

Maahanmuuttajien ja kielitaidon sekä yhteiskunta-ja työelämävalmiuksien vahvistaminen 2019-2020

Rahoitus OPH

Yhteyshenkilö: Sannaleena Härkönen, p. 050-3167734

Perustaidot haltuun 2019 -2020

Ryhmämuotoista ja yksilöohjausta muun muassa: matematiikassa, raha-asioissa, tietotekniikassa ja verkkopalveluiden käytössä, suomen tai englannin kielen perustaidoissa tai työnhaku-ja työelämätaidossa.ohjaaja VenniAlanko, p. 50 316 7708 tai venni.alanko@aurala.fi.

Digitaidot tarjottimelle

Digitaidot-kurssitarjotin (tietokoneen tai älypuhelimen käyttöä)

Projektikoordinaattori: Mirkka Mattheiszen, p. 050-316 7709


HYVÄ PORE -positiivisen rakennemuutoksen tukeminen koulutuksen keinoin 1.12.2017-1.12.2019.

kehitetään uusia toimintamalleja ja käytänteitä, jotka vastaavat Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen luomiin työvoima-ja osaamistarpeisiin

toteutetaan yritysten tarpeista lähtevää työpaikalla järjestettävää koulutusta, yritystyöpaikkalähtöisiä oppimisratkaisuja sekä yritysten rekrytointeja tukevia osaamisen kartoitus-ja kehittämispalveluita

Hanke tukee maahanmuuttajien koulutukseen pääsyä ja työllistymistä sekä lisää yritysten ja oppilaitosten monikulttuurisuusosaamista.

Hankkeen toteuttajaorganisaatiot ovat seuraavat:

Turun kaupungin sivistystoimiala (hallinnoiva organisaatio)

Turun Aikuiskoulutussäätiö / Turun Aikuiskoulutuskeskus

Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu

TAO, Turun Ammattiopistosäätiö
Yhteys:
Turun kaupunki /sivistystoimiala
Projektitoimiston päällikkö
Matti Mäkelä
Puh. 044 907 3166
matti.makela@turku.fi


Osaamispiste

Osaamispiste kokoaa yhteen maahanmuuttajien työllisyyttä edistäviä palveluja ja toimii satelliittina kaupungin eri toimijoiden välillä. Se ohjaa asiakkaat työhön tai työllistymistä edistävään palveluun tai omaan toimintaansa, jota järjestetään sekä pisteen omissa tiloissa että Turun ammatti-instituutin ja muiden koulutuksentarjoajien eri toimipisteissä. Osaamispiste tukee myös työnantajia osaavan henkilökunnan löytämisessä ja työhön perehdytyksessä.

Osaamispiste tulee tarjoamaan asiakkailleen mm.

omakielistä neuvontaa ja tukea työnohjauksessa ja työssä.

kielellisen kuntosalin, jossa maahanmuuttaja voi kehittää suomen kielen taitojaan joko opettajan johdolla tai itsenäisesti -vaikka robotin kanssa harjoitellen.

kielellistä kuntoutusta

opinto-ohjausta sekä opintoja ja opiskeluvalmiuksia tukevaa toimintaa

tietoa suomalaisen työelämän säännöistä sekä tukea ensi akseliin työelämässä

uudenlaisia palveluja ja toimintaa työpaikalla ja/tai työn ohella tapahtuvaan kotoutumiseen

Osaamispisteen toiminta toteutetaan laaja-alaisena yhteistyönä, johon osallistuvat kaupungin toimijoiden lisäksi Varsinais-Suomen TE-toimisto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, kaupungissa toimivia oppilaitoksia ja korkeakouluja sekä useita yrityksiä ja yhdistyksiä.

Kaupungin rahoituksen lisäksi työ-ja elinkeinoministeriösekä opetus-ja kulttuuriministeriö tukee hanketta


Turun AMK:n hankkeita
Riece-hanke 2017-31.8.2019

Mukana Turun AMK .Hankkeen on rahoittanut Erasmus+ ohjelma

Kansainvälisessä RIECE-hankkeessa luodaan yrittäjyysvalmiuksia, urasuunnittelua ja kotoutumista edistävä verkkokurssi. Kohderyhmänä ovat erityisesti yrittäjyydestä, mutta myös yleisesti työllistymisestä kiinnostuneet maahanmuuttajat.

Suomen lisäksi mukana ovat Liettua, Kypros, Espanja ja Romania.

Nettisivu: http://riece-eu.com/index.html

Facebook: https://www.facebook.com/RIECE-project-142078646410271/
KOKOMA –Korkeakoulutetut maahanmuuttajat työmarkkinoille yrittäjyysvalmiuksia vahvistamalla 1.4.2018 -30.9.2020

Hankkeessa kehitetään pääosin verkossa toteutettava opintokokonaisuus, jonka kautta korkeakoulutetut maahanmuuttajat vahvistavatyrittäjyysvalmiuksiaan. Opintokokonaisuus koostuu yrittäjyysvalmiuksia kehittävistä moduleista, valmennusleiristä, S2-opetuksesta sekä henkilökohtaisesta ohjausprosessista. Moduleissaja valmennusleirillä osallistujat suorittavat yrittäjyysvalmiuksia kehittäviä tehtäviä yrityksissä ja aidoissa työelämätilanteissa.

Lisätietoa: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/kokoma-korkeakoulutetut-maahanmuuttajat-tyomarkkin/
Maahanmuuttajat BisnesAkatemiassa1.8.2017 -31.7.2019

Maahanmuuttajat BisnesAkatemiassa(MaBA)-hankkeen tavoitteena on tarjota tradenomikoulutus Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on suoritettuna vähintään 100 opintopistettä liiketaloudellisia tai muita soveltuvia korkeakouluopintoja.

Lisätietoja: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/maahanmuuttajat-bisnesakatemiassa/
POLULLA –Maahanmuuttaja hanke 1.11.2018 -30.6.2020

Hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien sosiaalialan korkeakoulutukseen pääsyä.

Rahoitus OPH
SOTE-silta − korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku 1.3.2018 -30.9.2020

SOTE-silta -hankkeen tavoitteena on kehittää sujuva ja kustannustehokas prosessi sairaanhoitajan, kuntoutuksen (fysioterapeutti,toimintaterapeutti), röntgenhoitajan, bioanalyytikon, suuhygienistin ja kätilön tutkinnon ulkomailla suorittaneiden maahanmuuttajien ammattipätevyyden tunnustamiseen, ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen ja työllistymiseen

Lisätietoja: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/sote-silta-korkeakoulutetun-maahanmuuttajan-patevo/
8

MESH-Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena 15.1.2019-31.12.2021

ESR-rahoitus

Hankkeen päämääränä on tukea maahanmuuttajataustaisten ihmisten eli kansainvälisten osaajien sijoittumista suomalaisille työmarkkinoille. Hankkeen tavoitteena on kehittää, kokeilla ja levittää mentoroinnin malleja ja käytäntöjä sekä systematisoida mentorointia ja verkostojen hyödyntämistä. Maahan muuttaneiden ammatillisten verkostojen hyödyntämistä kehitetään kasvattamalla heidän kompetenssiaan etsiä, löytää ja kehittää omia työelämäyhteyksiään sekä ammatillisia verkostojaan tukemaan polkua työllistymiseen.
Lisätietoja Jonna Heikkilä ja Essi Hillgren
Turun AMKLali-hanke2018-2020

Language and LiteracyLearning throughArt(LALI) -hankkeessa kehitetään opetusmenetelmiä ja -sovelluksia, joilla paikallista kohdekieltä ja -kulttuuria opetetaan taiteen avulla.

Hankkeen tavoitteena on kehittää verkossa vapaasti käytettävä monipuolinen koulutuspaketti neljällä eri kielellä: englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja suomeksi,

Hankkeessa mukana kaupungin ulkomaalaistoimiston koto-toiminta

Lisätietoa:
•ttp://www.lali-project.eu/

Hankkeen koordinaatio Turun yliopiston ranskan oppiaineen yliopistonlehtori Maarit Mutta: sähköposti maarit.mutta@utu.fi


Nuorisotakuukoulutus -KOKO-hanke 2013 -2019

Koulutus on tarkoitettu Suomessa pysyvästi asuville 16 –29-vuotiaille maahanmuuttajanuorille, joilla ei ole Suomessa suoritettua toisen asteen koulutusta.

Haku koulutukseen sähköisesti: http://www.luuppi.eu/index.php/fi/

Koulutus sopii maahanmuuttajalle, jotka tarvitsee suomen kielen opintoja saavuttaakseen suomen kielessä taitotason, joka mahdollistaa etenemisen toisen asteen koulutukseen tai siihen valmentaviin jatko-opintoihin. Opiskelu on maksutonta.
Työväenopisto/Luuppi
Kaskenkatu 5
Yhteyshenkilö:
Elena Leventovskaja
p. 0503088865
elena.leventovskaja@turku.fi


OMPPU -ohjausta maahanmuuttajan perusopetus polulle 1.10.2016 -31.7.2019

Turun Kaupunki/Sito

Hankkeen tavoitteena on kehittää muualla kuin Suomessa suoritettujen perusopetusta vastaavien opintojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen valtakunnallisesti hyödynnettävä malli ja vakiintuneet toimintatavat. Pyrkimyksenä on poluttaaoppivelvollisuusiän ylittäneet maahanmuuttajaopiskelijat mahdollisimman tehokkaasti osaamistasoaan vastaavaan aikuisten perusopetuksen vaiheeseen sekä sitä kautta toisen asteen koulutukseen ja myöhemmin työelämään. Turun osahankkeen tavoitteena on myös polutusaikuisten perusopetuksen jälkeen.

Kohderyhmä: Ensisijaisena kohderyhmä ovat oppivelvollisuusiän ylittäneet nuoret aikuiset maahanmuuttajat, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta tai sitä vastaavaa koulutusta kotimaasta, ja jotka ohjataan/ohjautuvat suorittamaan aikuisten perusopetusta. Toisena kohderyhmänä ovat aikuisten perusopetuksen parissa työskentelevät opettajat ja ohjaajat.
2.5.2019 Koonnut Sari Kanervo 4
Yhteys:
Turun kaupunki /sivistystoimiala
Mika Salonen tai
Matti Mäkelä
Etunimi.sukunimi@turku.fi


AboaNova1.3.2017-31.12.2019 (29.2.2020)
Kumppanit: Ruotsi ja Belgia (kaikki itämerenalueen pakolaisprojektit)
Hankkeen tavoitteet/toiminnot:

Kansallisten/alueellisten kotouttamishankkeiden seuranta, parhaiden käytäntöjen kerääminen sekä levittää tutkimustuloksia toimijoille kuudessa jäsenvaltiossa.

kehittää ja tarjota koulutuksia kotouttamisen avaintoiminnoissa

kehittää ja testata menetelmiä ja järjestelmiä, jotka helpottavat integrointia.

tarjota tukea toimijoille, jotka ovat kiinnostuneet ylikansallisten projektien käynnistämiseksi
Strukturoitujen oppiminen ja uusien menetelmien kehittäminen tapahtuu tietoalustalla, joka koostuu kahdeksasta temaattista työryhmästä:

kansalaisyhteiskunnan osallistuminen

digitaalinen tuki (esimerkiksi sovellukset)

kielikoulutus (keskittyen nopea oppimisen menetelmiin)

nopea pääsy työmarkkinoille (esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen avulla)

Osaamisen ja tutkintojen tunnustaminen

terveydenhuolto

yrittäjyys

koulutusohjelmat
3
Yhteys:
Turun kaupunki /sivistystoimiala
Mika Salonen tai
Matti Mäkelä
Etunimi.sukunimi@turku.fi


[PDF]Maahanmuuttaja-asioihin liittyviä kehittämishankkeita Turussa ...
https://www.turku.fi › files › atoms › files › 2019_hankkeet_toukokuu
2.5.2019 - Maahanmuuttaja-asioihin liittyviä kehittämishankkeita Turussa ja Turun seudulla. Koonnut: Sari Kanervo. Toukokuu 2019 ...
https://www.google.com/search?q=Maahanmuuttaja-asioihin+liittyvi%C3%A4+kehitt%C3%A4mishankkeita+Turussa+ja+Turun+seudulla&oq=Maahanmuuttaja-asioihin+liittyvi%C3%A4+kehitt%C3%A4mishankkeita+Turussa+ja+Turun+seudulla&aqs=chrome..69i57.732j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 691
 • Liked: 5492
Näin konsulipäällikkö Pasi Tuominen kirjoitti sähköpostitse ulkoministeriön alivaltiosihteerille Pekka Puustiselle 18. lokakuuta

https://www.is.fi/politiikka/art-2000006330704.html”Emme voi toimia konsulipalvelulain mukaisesti, sen sijaan voimme toimia konsulipalvelulain periaatteiden mukaisesti. Päätös tulee tehdä hallituksessa tai sitten päätös tulee olla ministerin. Näen nyt ongelmaksi, että ministerin kanslia vyöryttää tämän hoidettavaksi konsulipalvelulain mukaisesti ja lähtökohtaisesti niin, että avustamme vain lapsia. Tällaisen päätöksen tekeminen virkamiestyönä on sellainen päätös, että sen tekijän on syytä varautua siihen, että hän saa päätöksestään vankeustuomion, josta tulee sen verran pitkä, ettei sitä voi ehdollisena suorittaa. Päätöksentekijän kannattaisi olla myös noin 65-vuotias, jotta eventuaalinen viraltapano ei vie toimeentuloa pysyvästi.”

Kirje löytyy myös ulkoministeriön arkistosta.

Samana päivänä Haaviston erityisavustaja Joel Linnainmäki kertoo sähköpostissaan keskustelleensa ulkoministerin kanssa al-Holin ajankohtaisesta toimintalinjasta: ”UMI:n näkemys on, että UM/konsulipalvelut pitäisi sijoittaa Erbiliin henkilö kuukauden virkamatkalle, ja vuokrata hänelle tilat. Tämä henkilö linkkautuu kansainvälisiin toimijoihin Erbilissä, ja valmistautuu tilanteeseen, että rajan ylitse Syyrian puolelta tulee Suomen kansalaisia”

Sähköposti jatkuu kahdeksankohtaisena ohjeena UM:n muistion laatimiseen. Muistiossa tulee Linnainmäen mukaan olla maininta mm. viivytyksettä toimitettavista matkustusasiakirjoista.

https://www.is.fi/politiikka/art-2000006330704.html

politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala
https://um.fi/arkisto-ja-asiakirjapyynnot

Julkisuus

Ministeriön arkisto on avoin kaikille. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti asiakirjojen salassapitoaika on yleensä 25 vuotta.

Asiakirjojen käyttöä rajoittavat myös määräykset, jotka on säädetty esimerkiksi liike- tai ammattisalaisuuden sekä henkilöiden yksityisyyden suojaksi.
•Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999
•Ulkopolitiikan hoitoon liittyvät asiakirjaryhmät (pdf)
•Signumluettelo (pdf)


Yhteystiedot

Ulkoministeriön arkiston asiakaspalvelu toimii Merikasarmin peruskorjauksen ajan väistötiloissa Valtioneuvoston linnassa osoitteessa Ritarikatu 2 B. Arkistokäynneistä on sovittava ennakkoon sähköpostilla (tietopalvelu.um@formin.fi). Aineiston toimitusaika on 2-3 päivää.

Arkisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9−15.

Käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, Helsinki
Postiosoite: PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Puhelin: 0295 350 601
Sähköposti: tietopalvelu.um@formin.fi

Ulkoministeriö
 Utrikesministeriet
 Merikasarmi, PL 176
 00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 16001
 kirjaamo.um@formin.fi


https://um.fi/arkisto-ja-asiakirjapyynnot


Risto A.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 062
 • Liked: 6226
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #5852 : 04.12.2019, 08:47:40 »
^huh. Ei hyvää päivää sentään.

Lainaus
Ilta-Sanomat sai käsiinsä ulkoministeriön sisäistä kirjeenvaihtoa, josta paljastuu, millainen pommi virkamiehillä on ollut käsissään, kun Haavisto tai hallitus ei suostunut ottamaan mahdollisesta päätöksestä poliittista vastuuta.

Taustalla painaa ilmeisesti syyllisyys maailmaa halaavan paskansuoltamisesta ja kun suomalaiset naiset on sitten näitä uskoneet ja joutuneet maanpäälliseen helvettiin, nämä pitäisi pelastaa, jotta omatunto ei kolkuttaisi niin paljon, mutta ei kuitenkaan siten, että mitään vastuuta pitäisi mistään kantaa itse. Vittu mitä hinttejä.
premissi = tarkalleen määritelty juurisyy

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 691
 • Liked: 5492
Valtioneuvosto
Statsrådet | Finnish Government
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8066e6c8


Arviomäärärahan ylitys
« Raha-asiainvaliokunta 4.12.2019

Valtiovarainministeriö

Vuoden 2019 talousarvion momentin 28.80.30 (Ahvenanmaan tasoitusmaksu) arviomäärärahan ylittäminen


Ministeri

Antti Kaikkonen


Esittelijä

Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065


Asia

Ehdotus vuoden 2019 talousarvion momentin 28.80.30 (Ahvenanmaan tasoitusmaksu) arviomäärärahan ylittämisestä 1,2 miljoonalla eurolla.


Esitys

Puolletaan


Vaikutukset

TALOUDELLISET: Ahvenanmaan valtuuskunta on vahvistanut Ahvenanmaan maakunnalle vuonna 2019 maksettavan ennakon suuruudeksi 242 640 000 euroa. Momentilta on maksettu marraskuun loppuun mennessä Ahvenanmaan maakunnalle ennakkona yhteensä 222 200 000 euroa. Koska momentilta on joulukuussa maksettava vielä 20 440 000 euroa ennakkoa ja vuoden 2018 lopullista tasoitusta 1 910 990,36 euroa, on arviomäärärahaa ylitettävä 1,2 miljoonalla eurolla. Ylitystarve on aiheutunut siitä, että Ahvenanmaan valtuuskunta on vahvistanut ennakon suuruuden talousarvioesityksen perusteella. Sittemmin tuloarviot ovat alentuneet ja momentin 28.80.30 määrärahaa on alennettu lisätalousarvioissa. Valtuuskunta ei ole muuttanut ennakkoja koskevaa päätöstään. Ahvenanmaalle mahdollisesti liikaa maksettava määrä palautuu valtiolle, kun vuoden 2019 lopullinen tasoitus vahvistetaan syksyllä 2020.


Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 691
 • Liked: 5492
MUUT KUULUTUKSET • PALKKATURVAPÄÄTÖS
30 Officiella tidningen 15.11.2019/89
PALKKATURVAPÄÄTÖS
Lönegarantibeslut

Varaamme työnantajille tilaisuuden tulla kuulluksi palveluksessa olleiden työntekijöiden palkkaturvahakemusten johdosta
Työnantaja Y-tunnus Paikkakunta
Blueberry Leasing Oy 2975125-4 Kitee
Democon Group Oy 2760442-9 Muurame
Tasty Wings Oy 2929697-6 Jyväskylä
Babak Oleg, s. 1978 Espoo
Construction Partner Ahto Oy 2339152-6 Lahti
HG Henkilöstövuokraus/ 2882708-5 Helsinki
Moallin Abdirashid Ahmed s. 1993
Johtomestarit Oy 0632600-1 Helsinki

Ilmoitamme palkkaturvapäätöksistä, joita ei ole muulla tavoin saatu asianomaisten tietoon
Työnantaja Y-tunnus Päätös pvm Päätös nro Paikkakunta
Hansaleads Oy 0570822-7 20.12.2018 4891/2018 Nurmijärvi
 16.3.2018 1247/2018 Nurmijärvi
Suomen Varastokuutio Oy 2054164-8 5.9.2019 3688/2019 Espoo
Etelän Jänneraudoitus Oy 1759106-2 14.10.2019 4355/2019 Vantaa
16.10.2019 4384/2019
4381/2019
4377/2019
4407/2019
4378/2019
4373/2019
4386/2019
4389/2019
4390/2019
4396/2019
Sentürk Ökkes s. 1983 6.11.2019 4691/2019 Pieksämäki
Tmi A.A.Progress/ 2928890-9 7.11.2019 4697/2019 ulkomaa
Kozlovski Aleksandr, s. 1989 4698/2019
Dark three food Oy 2720790-9 4.4.2019 1464/2019 Kuopio
Raunistulan lastensuojelutyön
kannatusyhdistys ry 0282534-8 1.11.2019 4608/2019 Turku
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, kun tämä kuulutus on julkaistu
Virallisessa lehdessä. Tiedoksisaannin jälkeen lausunnon antamiselle on varattu aikaa seitsemän päivää
(Palkkaturvalaki 938/2004 12 §).
Palkkaturvaa koskevat asiapaperit on nähtävissä virka-aikana osoitteessa Opastinsilta 12 B, 5. krs, 00520
Helsinki.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palkkaturva
224611
30 Officiella tidningen 15.11.2019/89
https://www.virallinenlehti.fi/fi/journal/pdf/2019089.pdf 


HG Henkilöstövuokraus
Y-tunnus 2882708-5 2882708-5

045 600
NÄYTÄ NUMERO
Tulisuontie 20 B 23, 00930 Helsinki

Päättäjätiedot
Vastuuhenkilöt
Abdirashid Ahmed Moallin, elinkeinonharjoittaja (1/2018)
Lähde: Kaupparekisteri

Yritystiedot
Virallinen nimi
HG Henkilöstövuokraus
Lähde: YTJ
Yhtiömuoto
Yksityinen elinkeinonharjoittaja
Lähde: YTJ
Perustamisvuosi
2018
Lähde: Fonecta-konserni
Kotipaikka
Helsinki
Lähde: YTJ
Yrityksen liikevaihtoluokka
Ei tiedossa
Lähde: Fonecta-konserni
Toimipaikan henkilöstöluokka
Ei tiedossa
Lähde: Fonecta-konserni
Toimialat
Henkilöstövuokraus (päätoimiala)
Lähde: Fonecta-konserni
Toimialaluokitus (TOL2008)
78200 Työvoiman vuokraus
Lähde: YTJ
Voimassa olevat rekisteröinnit
Verohallinnon perustiedot: 15.1.2018
Työnantajarekisteri: 21.2.2018
Kaupparekisteri: 16.1.2018
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta: 21.2.2018
Lähde: YTJ
https://www.finder.fi/Henkil%C3%B6st%C3%B6vuokraus/HG+Henkil%C3%B6st%C3%B6vuokraus/Helsinki/yhteystiedot/3204079


Julkaistut lehdet
https://www.virallinenlehti.fi/fi/journal/list

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 691
 • Liked: 5492HP 18/9969
Asiaan osallinen: Sukunimetön, Aden, osoite tuntematon.
Lausumapyyntö on nähtävillä Kymenlaakson käräjäoikeuden
Kouvolan kansliassa, Kauppalankatu 43 A,
45100 Kouvola, puh. 029 564 5800, fax 029 564 5801,
kymenlaakso.ko@oikeus.fi
Lausumapyynnössä kehotetaan Aden Sukunimetöntä
vastaamaan Filsan Mahamed Alasowin avioeroa koskevaan
hakemukseen 14 päivän kuluessa tämän ilmoituksen
julkaisemisesta.
Filsan Mahamed Alasow hakee avioeroa 2. vuoden
erillään asumisen perusteella.
Jos Te ette anna lausumaa määräajassa, käräjäoikeus
voi ratkaista asian laiminlyönnistä huolimatta.
18.9.2018
Otto Kumpulainen
käräjänotaari
puh. 029 564 5800, fax 029 564 5801
kymenlaakso.ko@oikeus.fi   H 17/59674
Asiaan osallinen: Mahamud, Asir Osman, 010188-,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/566
Asiaan osallinen: Mansaray, Mohamed, 180386-,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/14292
Asiaan osallinen: Yorleny Maria Collado Ortiz,
s. 28.4.1976, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/6482
Asiaan osallinen: Ahmed, Romadan, s. 1.1.1974,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/1150
Asiaan osallinen: Al-Karawi, Mohammed Saadi,
021285-, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapuHP 17/45294
Asiaan osallinen: Korri, Racheal Wangechi, 130288-,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/2416
Asiaan osallinen: Zhao, Hongbo, 240668-, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/6195
Asiaan osallinen: Mohamed Shire Abdinaazir,
s. 1985, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


...( 1.6.2018/63 V i r a l l i n e n l e h t i ...)...HP 17/15041
Asiaan osallinen: Ahmad Resat, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/7941
Asiaan osallinen: Al-Laftah Doaa Imad Salih,
030594-, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapuHP 18/8369
Asiaan osallinen: Semhar Ghirmay Tewelde,
s. 2.1.1995, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/2537
Asiaan osallinen: Al-Jaffari Muhamed Haken,
010170-, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/8611
Asiaan osallinen: Gea Ahea Tawfeeq, s. 3.3.1983,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/1576
Asiaan osallinen: Godah, Abdiaziz Mohamed,
061078-, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/12688
Asiaan osallinen: Gribkova, Anna, 080777-, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapuHP 17/10873
Asiaan osallinen: Al-Muwali, Muataz Jasem,
050389-, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/6939
Asiaan osallinen: Ifrah Mahamud Rage, s. 1.1.1981,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/6823
Asiaan osallinen: Ghareeb Hayder, Sami, 100576-,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/2779
Asiaan osallinen: Chowdhury, Syed, 020272-, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/8918
Asiaan osallinen: Heidari, Abdol Hamid, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 17/14431
Asiaan osallinen: Nwuko,Onyebuchi Victor Prince,
280173-, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/4893
Asiaan osallinen: Ismaaciil Aden, Mohamed,
010186-, osoite tuntematon.
Hakija: Hussein Abdi, Muuna
Lapsen huolto ja elatusapu


Of f i c i e l l a t i d n i n g e n 1.6.2018/63
Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 18/10870
Asiaan osallinen: Ali Mukhtar, Halimo, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu....( Hakija ei ole kuullut puolisostaan vuoden
2015 jälkeen, jolloin tämä katosi Irakissa, eikä
tiedä tämän nykyistä olinpaikkaa. Hakijalla ei ole
myöskään tuttavia, joiden kautta puolison olinpaikkaa
olisi mahdollista selvittää. Näin ollen yksinhuolto
olisi lapsen edun mukaista....)..
HP 18/10259
Asiaan osallinen: Al-Shewili, Hameed Karim, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


L 18/5149
Asiaan osallinen: Lazaro Ernesto Cossa, 220376-,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


L 18/51
Asiaan osallinen: Ebenezer Nuertey, s. 11.6.1979,
Presbyterian church of Ghana, P.O. Box 10 Ebenezer
Congregation, Somanya, Ghana, ebenezernuertey@
gmail.com.
Asia: Elatusapu
Lapsen huolto ja elatusapuH 16/26695
Asiaan osallinen: Acuna Rivera, Mauricio Alex,
191270-, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


L 18/17882
Asiaan osallinen: Kamil Ibrahim, Ibrahim, 271175-,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


L 18/2457
Asiaan osallinen: Al-Saadi, Rami Zeyad Mohammad,
s. 24.4.1991, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/9206
Asiaan osallinen: Abd, Doha Naahed, s. 1991, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


H 18/23930
Asiaan osallinen: Raoof, Hussein Ali Raoof, 270670-,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 17/56956
Asiaan osallinen: Baghestani, Hamid, 081266-, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/982
Asiaan osallinen: Mir, Breera Ali, 011089-, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


Of f i c i e l l a t i d n i n g e n 1.8.2018/88


HP 18/10733
Asiaan osallinen: Kara, Vural, 151087-, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapuHP 17/10547
Asiaan osallinen: Nagarathinam, Krithiga, 291185-,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


H 18/18279
Asiaan osallinen: Jusuf, Sahra Abdullahi, 000076-,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapuH 17/62457
Asiaan osallinen: Marrocco, Angelo, 061275-, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapuHP 18/31976
Asiaan osallinen: Ali, Mandeq Adan, 050585-, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


HP 18/22932
Asiaan osallinen: Ahmadi, Sargol, 230989-, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


L 18/3584
Asiaan osallinen: Bayazidi, Mohammed Amin,
300562-, osoite tuntematon, Irak.
Lapsen huolto ja elatusapu


L 16/980
Sakägare: Ahmadi Dehrashid, Hassan, 210370-,
adressen okänd.
Lapsen huolto ja elatusapu


H 18/3992
Asiaan osallinen: Thulfiqar Razzaq Mansi, 150680-,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu

Hakija: Azhar Farhan Naema Al Fatlawi (240282-),
c/o julkinen oikeusavustaja Terhi Kankaanpää, Päijät-
Hämeen oikeusaputoimisto
Asia: Lapsen huolto ja elatus
Vaatimukset: Hakija vaatii, että hänen ja asiaan osallisen
yhteiset alaikäiset lapset Nuralhuda Thulfiqar
Razzaq, Narqis Thulfiqar Razzaq, Nada Thulfiqar
Razzaq, Jaafar Thulfiqar Razzaq ja Amina Thulfiqar
Razzaq määrätään yksin äitinsä Azhar Farhan Naema
Al Fatlawin huoltoon ja että asiaan osallinen velvoitetaan
suorittamaan alaikäiselle lapselleen Jaafar Thulfiqar
Razzaqille elatusapua 156,39 euroa kuukaudessa
kuukausittain etukäteen alkaen 1.3.2018 siihen
saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta tai asiasta
toisin määrätään.

Isän olinpaikka
ei ole tiedossa, eikä isällä ole lupaa oleskella Suomessa,
joten edellytyksiä lasten yhteishuollolle ei ole.
Isä on velvollinen maksamaan lapselle elatusta, koska
hän ei ole muutoin osallistunut lapsen elatukseen.
Lapsen elatuksen tarve on vähintään 160,00 euroa kuukaudessa.
Äidin tuloina on kotouttamisraha ja toimeentulotuki,
joten hänellä ei ole elatuskykyä. Isän
tuloista tai menoista ei ole tietoa.
Lahti 7.6.2018
Lapsen huolto ja elatusapu


Of f i c i e l l a t i d n i n g e n 1.8.2018/88L 18/20459
Asiaan osallinen: Gholami, Abdol Khalegh, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu

L 18/6729
Asiaan osallinen: Ahmed, Ebrahim, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


L 18/29260
Asiaan osallinen: Baghestani, Hamid, 081266-, osoite
tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu

L 18/11521
Asiaan osallinen: Moradi Mohammad, osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu

H 17/38247
Asiaan osallinen: Taleb Mehdi Sabaa, Ali, 280871-,
osoite tuntematon.
Lapsen huolto ja elatusapu


[PDF]Virallinen lehti 63 / 2018
https://www.virallinen.fi/lehti/2018/63
Jun 15, 2018 - Virallinen lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, ..... HAASTEET JA KUTSUT • ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO.
[PDF]Virallinen lehti 88 / 2018
https://www.virallinen.fi/lehti/2018/88

HP 15/1452
Asiaan osallinen: Abukar, Faduma Aden, 160493-,
osoite tuntematon.
2.3.2015/26
Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 15/406
Asiaan osallinen: Hashi, Sundus Mohamed,
050194-, osoite tuntematon.Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 15/309
Asiaan osallinen: Ibrahim, Ahmed Arab, Addis
Abeba, Etiopia.Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
15/4533
Asiaan osallinen: Elmi, Abdulkadir Mohamoud,
060886-, osoite tuntematon.

Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 15/767
Asiaan osallinen: Ahmed, Amina Omar, s. 2.2.1974,
osoite tuntematon.HAASTEET JA KUTSUT • ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


15/1650
Asiaan osallinen: Carale, Abshir Mahamed, 010771-,
osoite tuntematon.Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
L 15/925
Asiaan osallinen: Shumbusho, Jean, osoite tunte-
maton, TansaniaIlmoitus haasteesta riita-asiassa:ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO
L 14/14541
Asiaan osallinen: Amal Abdi Ibrahim, 230175-,
osoite tuntematon.


HP 16/12364
Asiaan osallinen: Dee, Deh, 010178-, osoite tuntematon,
USA.


Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 17/3980
Asiaan osallinen: Pee, Cook, osoite tuntematon, Thaimaa.


HP 16/6066
Asiaan osallinen: Halilova, Zamina, s. 18.3.1976,
osoite tuntematon.
Hakija: Qasemi, Ahmad Fawad (290868-)


Cook Peen velvoittamista maksamaan elatusapua
lapsilleen Sher Tha Hpwee Lah`lle ja Eh Thart Pwee
Lah`lle Elatusvelvollinen Pee Cook ei ole osallistunut
lastensa elatukseen perheen muutettua Suomeen.
Hakijalla ei ole elatuskykyä.


Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 17/2165
Asiaan osallinen: Eduart Palve, 090178-, osoite
tuntematon, Albania.
Hakija: Lehtosalo, Eija Irene (121173-)
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 16/8528
Asiaan osallinen: Nguyen, Yen, 250769-, osoite tuntematon.
Hakija: Nguyen, Ut Nho, 121273-
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 17/5526
Asiaan osallinen: Khayami Soham, s. 22.12.1951,
osoite tuntematon.
Hakija: Karnama, Masoud s. 13.10.1959
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
17/7363
Asiaan osallinen: Abdi Hassan, Hassan, osoite tuntematon.
Hakija: Abdilaahi Hasan, Fatima, Katumantie 11 C
27, 13250 Hämeenlinna
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 17/7315
Asiaan osallinen: Souliman, Lana Omar, 180795-,
osoite tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 16/1108
Asiaan osallinen: Hassanzadeh, Kamal, 210980-,
osoite tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 17/9565
Asiaan osallinen: Abdi, Anfac Mahamud, 010189-,
osoite tuntematon.
Hakija: Hussein, Adil Abdullahi, 090988-
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Ilmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
HP 17/15837
Asiaan osallinen: Ilmi, Fatuma Ali, osoite tuntematon.
Hakija: Yusuf, Faysal Mohamed, 181089-
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
L 17/3360
Asiaan osallinen: Rumenov, Napoleon Ognyanov,
osoite tuntematon, Poste Restante, Bulgaria.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Ilmoitus lausumapyynnöstä riita-asiassa:
L 16/8085
Asiaan osallinen: Clark, Patrick Michael, 291277-,
osoite tuntematon.
Vaatimukset: Kantajat ovat vaatineet, että vastaaja
velvoitetaan suorittamaan elatusapua 154,77 euroa
kuukaudessa kaikille kolmelle lapselle erikseen
asian vireilletulosta 28.10.2016 lukien,
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTOIlmoitus haasteesta riita-asiassa:
L 16/8473
Asiaan osallinen: Ayadi, Driss, osoite tuntematon,
Marocco.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
L 17/3191
Asiaan osallinen: Muhammad Chattan, Muhammad
Jawad, s. 2.9.1968, osoite tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTOIlmoitus haasteesta riita-asiassa:
L 17/8621
Asiaan osallinen: Fati, Suleimane Alassana,
200686-, osoite tuntematon.
Helsingin lastenvalvoja
on ilmoittanut, ettei Fati ole saapunut varatulle
asiointiajalle. Lastenvalvoja on yrittänyt selvittää
Fatin osoitetta sekä tavoittaa häntä puhelimitse,
mutta Fatia ei ole yrityksistä huolimatta tavoitettu.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTOIlmoitus lausumapyynnöstä hakemusasiassa:
H 16/35243
Asiaan osallinen: Kenne Tchuente, Jildas Anicet,
250678-, osoite tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTOIlmoitus haasteesta riita-asiassa:
L 17/3510
Asiaan osallinen: Yusus Cali, Fahad, s. 1990, osoite
tuntematon.Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
L 17/33149
Asiaan osallinen: Bui, Quang Tam, osoite tuntematon.Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
E 17/19639
Vastaajat: Del Vecchio, Guerino, 010178-, osoite
tuntematon.Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
S 17/34692
Vastaaja: Antipenko, Aleksei, 240193-, osoite tuntematon.


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
L 17/7364
Asiaan osallinen: Abdi Hassan Hassan, osoite tuntematon,
Somalia.
Asia: Isyyden kumoaminen
Kantaja: Abdilaahi Hasan, Fatima, c/o asianajaja
Vesa Alarotu, Kasarmikatu 15 A, 13100 Hämeenlinna
Vastaajat:
1) Abdilaahi Hasan, Sabir, edustajanaan edunvalvojan
sijainen asianajaja Markku Raimi
2) Abdi Hassan, Hassan
Vaatimukset: Fatima Abdilaahi Hasan on pyytänyt,
että käräjäoikeus kumoaa Hassan Abdi Hassanin
isyyslain 2 §:n nojalla määräytyneen isyyden hänen
ja Hassan Abdi Hassanin avioliiton aikana 19.8.2015
syntyneen lapsen Sabir Abdulaahi Hassanin osalta.
Perusteet: Lapsen tosiasiallinen isä on Yuusuf Abdi
Hassan.


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
E 17/3946
Vastaaja: Otsnik, Roman, 010992-, osoite tuntematon.


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
17/1089
Vastaajat: Kokamägi, Arne, 120756-, osoite tuntematon.


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
E 17/3945
Vastaaja: Raska, Melany, 110475-, osoite tuntematon.


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
S 16/6974
Vastaaja: Chumakov, Mikhail, 010361-, osoite tuntematon.


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
S 17/19023
Vastaaja: Qorri, Bekim, 200171-, osoite tuntematon.Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
E 17/13575
Vastaaja: Baysefer, Mehmet Taylan, 200778-, osoite
tuntematon.


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
E 17/23661
Vastaaja: Arola, Meri Deniz, 270793-, osoite tuntematon.


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
E 17/16833
Vastaaja: Junter, Philip, 260887-, osoite tuntematon.


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
E 17/1314
Vastaaja: Kenedy Etone, Epie, 291168-, osoite tuntematon.


Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
E 17/11794
Vastaaja: Szaszczak, Mariusz Kazimierz, 070862-,
osoite tuntematon.Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
E 17/4069
Vastaaja: Svart, Harri Mikael, 180577-, osoite tuntematon.Ilmoitus haasteesta riita-asiassa:
S 16/17335
Vastaaja: Nazarov, Roman, 170473-, osoite tuntematon.1.9.2017/100
Elatusapu ja lapsen huolto
Virallinen lehti  2017   ( pdf )
https://www.credita.fi/vl/lehti


Virallinen lehti  2018 (114 kpl)
https://www.virallinen.fi/lehti

--- Lainaus päättyy ---


HP 17/16678
Asiaan osallinen: Makumba, Mubanga, 170485-,
osoite tuntematon.
Hakija: Lehto, Maria Fredrika (040494-)
Asia: Avioero
Vireille: 18.10.2017
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/38756
Asiaan osallinen: Abdi Osman, Nasro, 010196-,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/8695
Asiaan osallinen: Maryam Mahamud Ahmed,
s. 1997, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/851
Asiaan osallinen: Tsinat Hile, 080989-, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/15171
Asiaan osallinen: Zukri El Maallam Illias, 130695-,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto

HP 16/26037
Asiaan osallinen: Ahmed Shidane, Mahad, osoite
tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huoltoHP 18/10566
Asiaan osallinen: Nuro Muuse Ali, s. 5.1.1984, osoite
tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/14790
Asiaan osallinen: Nika, Elmand, s. 8.11.1984, osoite
tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 17/7019
Asiaan osallinen: Al Hammouri, Sawsan Hatem
Fakhri, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 17/30159
Asiaan osallinen: Aspatwar, Mukta Ashok,
s. 10.9.1974, osoite tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Of f i c i e l l a t i d n i n g e n 1.10.2018/114HP 18/4773
Asiaan osallinen: Al-Azzawi, Mohammed Ibrahim
Hamdan, 300193-, osoite tuntematon.
Hakija: Al-Azzawi, Hilla Maria Annastiina (221178-)
Asia: Avioero, II-vaihe


18/36039
Asiaan osallinen: Elmi, Farah Khalif, s. 1.8.1988,
osoite tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


HP 17/2642
Asiaan osallinen: Canche Escamilla, Roman,
290467-, osoite tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


18/36039
Asiaan osallinen: Elmi, Farah Khalif, s. 1.8.1988,
osoite tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO

HP 18/9969
Asiaan osallinen: Sukunimetön, Aden, osoite tuntematon.
Lausumapyyntö on nähtävillä Kymenlaakson käräjäoikeuden
Kouvolan kansliassa, Kauppalankatu 43 A,
45100 Kouvola, puh. 029 564 5800, fax 029 564 5801,
kymenlaakso.ko@oikeus.fi
Lausumapyynnössä kehotetaan Aden Sukunimetöntä
vastaamaan Filsan Mahamed Alasowin avioeroa koskevaan
hakemukseen 14 päivän kuluessa tämän ilmoituksen
julkaisemisesta.
Filsan Mahamed Alasow hakee avioeroa 2. vuoden
erillään asumisen perusteella.
Jos Te ette anna lausumaa määräajassa, käräjäoikeus
voi ratkaista asian laiminlyönnistä huolimatta.
18.9.2018
Otto Kumpulainen
käräjänotaari
puh. 029 564 5800, fax 029 564 5801
kymenlaakso.ko@oikeus.fi
HP 18/17091
Asiaan osallinen: Sngar Sartip Hassan, 300890-,
osoite tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


HP 18/29101
Asiaan osallinen: Kratovac, Mirsad, 130777-,
osoite tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


HP 18/7526
Asiaan osallinen: Shishkina, Tatiana, 040354-, osoite
tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


Of f i c i e l l a t i d n i n g e n 1.10.2018/114HP 18/29784
Asiaan osallinen: Ali Hassan, Ahmed, osoite tuntematon,
Somalia.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


HP 17/34506
Asiaan osallinen: Galei, Shekha, 311287-, osoite tuntematon.
ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


L 18/9418
Asiaan osallinen: Ali Muhammed, Hassan, osoite
tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


H 18/10207
Asiaan osallinen: Greenwood, Christopher,
s. 8.7.1970, osoite tuntematon, Iso-Britanian kansalainen.
Elatusapu ja lapsen huolto


L 18/22068
Asiaan osallinen: Perez, Alvin Rafael, 131082-,
osoite tuntematon, U.S.A.
Elatusapu ja lapsen huolto


H 18/3148
Asiaan osallinen: Yildirim, Mehmet, 190684-, osoite
tuntematon, Turkin kansalainen.
Perustelut: Kantajien elatusavusta ei ole voimassaolevaa
elatussopimusta. Lasten isä on nähty viimeksi
viisi vuotta sitten Irakissa, eikä hänen olinpaikkaa
tai osoitetta ole lasten äidillä tiedossa.
Lasten isältä vaaditaan elatustuen suuruista elatusapua,
jotta lapset saavat elatustuen Kelasta. Isällä tuskin
myöskään on elatuskykyä, koska hänestä ei ole
tarkempia tietoja. Lasten äidillä ei ole elatuskykyä ja
perhe saa perustoimeentulotukea.
Lahdessa 19.9.2018
Anna Salin
käräjätuomari
L 18/13279
Asiaan osallinen: Hammouzi, Alaa, s. 30.12.1971,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


1.10.2018/114 V i r a l l i n e n l e h t iHP 18/3301
Asiaan osallinen: Yasin, Rahwa, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/3498
Asiaan osallinen: Moradi, Taher Nadar, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/20533
Asiaan osallinen: Iman, Nuredin Ahmed, 240164-,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


Of f i c i e l l a t i d n i n g e n 2.7.2018/75


Asiaan osallinen: Uliza, Valence Raphael, 090784-,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huoltoHP 17/7892
Asiaan osallinen: Abbas, Samer Khdair, 220481-,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/9039
Asiaan osallinen: Al-Behadili, Noor Ali Khalaf, s.
24.8.1989, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/6296
Asiaan osallinen: Ahmed Abdulaahi, Abdinasir,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/6274
Asiaan osallinen: Liibaan Ali Abdi, s. 4.2.1975,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/5049
Asiaan osallinen: Ahmadi, Muhamed, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 17/12784
Asiaan osallinen: Davidyuk, Evgeny, s. 22.5.1984,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/5206
Asiaan osallinen: Mowlid Osman Raage, s. 1973,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huoltoHP 18/8720
Asiaan osallinen: El Hajj Daoud Sleiman, Ghada,
s. 5.9.1985, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huoltoHP 18/27204
Asiaan osallinen: Mohamed, Ahmed Mohamed
Hassanein, 011087-, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 16/19178
Asiaan osallinen: Ang, Wizbren, s. 29.9.1982, osoite
tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


2.7.2018/75 V i r a l l i n e n l e h t i
HP 18/3676
Asiaan osallinen: El Hamlyly, Saad, 230890-, osoite
tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/7190
Asiaan osallinen: Mustafa Qader Goran, 240591-,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 17/8777
Asiaan osallinen: Zamani, Mohammad Amin,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/2333
Asiaan osallinen: Sillah, Modou Lamin, 280278-,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 17/12210
Asiaan osallinen: Alizadeh, Mohammad Vali, s. 1973,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/24952
Asiaan osallinen: Abdi Ali, Mohamed, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/24921
Asiaan osallinen: Warsame, Ubah, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/13536
Asiaan osallinen: Al-Jaf, Parwin Ahmed Faraj,
s. 1.7.1992, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


Of f i c i e l l a t i d n i n g e n 2.7.2018/75HP 18/21361
Asiaan osallinen: Abdi, Hassan Jama, 220270-,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


HP 18/28591
Asiaan osallinen: Elgheriani, Mohamed Taher
Mohamed, 061285-, osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huoltoHP 18/14978
Asiaan osallinen: Osman, Ali Mohamed, 010180-,
osoite tuntematon.
Elatusapu ja lapsen huolto


https://docplayer.fi/89987982-Virallinen-lehti-officiella-tidningen-1-sisallys-innehall.html


Virallinen lehti  2018 (114 kpl)
https://www.virallinen.fi/lehti     EL ATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO

Julkaistut lehdet
https://www.virallinenlehti.fi/fi/journal/list?year=2017

Julkaistut lehdet
https://www.virallinenlehti.fi/fi/journal/list


H 18/770
Sakägare: Al-Gertani, Sanmar Abdulkareem Issa,
191088-, adressen okänd. 

HP 18/10566
Asiaan osallinen: Nuro Muuse Ali, s. 5.1.1984, osoite
tuntematon


HP 16/26037
Asiaan osallinen: Ahmed Shidane, Mahad, osoite
tuntematon.


HP 18/15171
Asiaan osallinen: Zukri El Maallam Illias, 130695-,
osoite tuntematon.

HP 18/851
Asiaan osallinen: Tsinat Hile, 080989-, osoite tuntematon

HP 18/8695
Asiaan osallinen: Maryam Mahamud Ahmed,
s. 1997, osoite tuntematon.

HP 17/46396
Asiaan osallinen: Ali Ahmad Farid, 010177-, osoite
tuntematon.

HP 18/566
Asiaan osallinen: Jawad, Abeer Hamid, osoite tuntematon, Bagdad, Irak.


HP 18/38756
Asiaan osallinen: Abdi Osman, Nasro, 010196-,
osoite tuntematon.

HP 17/30159
Asiaan osallinen: Aspatwar, Mukta Ashok,
s. 10.9.1974, osoite tuntematon.

HP 17/16678
Asiaan osallinen: Makumba, Mubanga, 170485-,
osoite tuntematon.
Hakija: Lehto, Maria Fredrika (040494-)
Asia: Avioero
Vireille: 18.10.2017


HP 18/4773
Asiaan osallinen: Al-Azzawi, Mohammed Ibrahim
Hamdan, 300193-, osoite tuntematon.
Hakija: Al-Azzawi, Hilla Maria Annastiina (221178-)
Asia: Avioero, II-vaihe
Vireille: 12.2.2018


18/36039
Asiaan osallinen: Elmi, Farah Khalif, s. 1.8.1988,
osoite tuntematon.


HP 17/2642
Asiaan osallinen: Canche Escamilla, Roman,
290467-, osoite tuntematon

 EL ATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO
1.10.2018/114 Virallinen lehti
https://www.virallinenlehti.fi/fi/journal/pdf/2018114.pdf
 


ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO

HP 18/9582
Asiaan osallinen: Melanese Joseph Dow, 040670-,
osoite tuntematon.


HP 19/19461
Asiaan osallinen: Farhoud, Mohammed Salah,
121261-, osoite tuntematon.

HP 19/42032
Asiaan osallinen: Hussein Mohamuud, Cartan,
osoite tuntematon. 

1.11.2019/85 Virallinen lehti
https://www.virallinenlehti.fi/fi/journal/pdf/2019085.pdf 


HP 19/48360
Asiaan osallinen: Al-Dawoodi, Shikoan Jalal Karam,
131285-, Salah al-Din Jumuria, Duz Khurmatu, Irak. 

HP 19/36823
Asiaan osallinen: Heriales, Gerald Tagalog
s. 30.1.1986, osoite tuntematon. 

HP 18/19926
Asiaan osallinen: Michael, Yasief, 010192-, osoite
tuntematon.


HP 18/3005694
Asiaan osallinen: Camara, Adama, 020590-, osoite
tuntematon, Kombo East Mandinaba, Gambia.


Officiella tidningen 1.11.2019/85HP 19/16727
Asiaan osallinen: Fakhere, Amin, s. 1977, osoite
tuntematon.


HP 19/30769
Asiaan osallinen: Al-Shewili Hamid Karim, s. 1990,
osoite tuntematon.


HP 19/25392
Asiaan osallinen: Ok, Mehmet, s. 21.8.1995, osoite
tuntematon.


HP 19/49504
Asiaan osallinen: Sultana, Nasira, 010178-, osoite
tuntematon.


HP 19/49505
Asiaan osallinen: Abdulahi Haydar, Aniso, osoite
tuntematon.


HP 19/9393
Asiaan osallinen: Al-Falahi, Nawla Farhan Sulaiman, s. 1962, osoite tuntematon


HP 19/44483
Asiaan osallinen: Al Ghalibi Alhusaini, Balsam
Muhsen Ali, s. 2.11.1986, osoite tuntematon, Bagdad, Alsaidyia, Irak.HP 19/35057
Asiaan osallinen: Jameel, Ghadeer Riyadh, 230300-,
osoite tuntematon.


HP 17/28125
Asiaan osallinen: Akbarian Nyazi, Safoura,
s. 13.12.1986, osoite tuntematon.


L 18/21165
Asiaan osallinen: Algurabi Abas Rahim Yasir (kirjoitettu myös Abbas Raheem Yaser), s. 5.9.1975,
osoite tuntematon


HP 18/16072
Asiaan osallinen: Eltaky, Howaida Mohamed Salah
Mohamed, s. 7.4.1962, Fifth domestic, Building
no. 123, First floor, 3rd settlement, New Cairo, Cairo,
Egypti.
Asia: Lapsen elatusavun vahvistaminen
Vaatimukset: Alghurabi Ali Abbas Raheem (191209A),
Alghurabi Malak Abbas Raheem (041108A), Alghurabi Sukaina Abbas Raheem (190705A) edustajanaan huoltaja Ruazeq Shuruq Aziz Ibrahim ovat
vaatineet, että Algurabi Abas Rahim Yasir velvoitetaan suorittamaan kullekin lapselleen elatusapua
156,39 euroa kuukausittain kanteen vireille tulopäivästä 14.12.2018 lukien, kunnes lapset täyttävät
18 vuotta ja että Algurabi Abas Rahim Yasir velvoitetaan korvaamaan Suomen valtiolle kantajien oikeudenkäyntikulut 275,00 euroa korkolain 4 §:n 1 mom.
mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua
ratkaisun antopäivästä lukien.
Perusteet: Lasten huoltajalla Ruazeq Shuruq Aziz
Ibrahimilla ei ole elatuskykyä.


EL ATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


H 19/44185
Asiaan osallinen: Hazem Sadek Abd Alhussein,
s. 19.9.1980, osoite tuntematon.


L 19/1736
Asiaan osallinen: Schaefer, David, s. 1980, osoite
tuntematon.


EL ATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


L 18/40023
Asiaan osallinen: Hagert, Jani Rikhard, 301288-,
osoite tuntematon.


L 19/16304
Asiaan osallinen: Arab, Eslamoddin Naser, osoite
tuntematon.
Kantaja: Bayat, Melika (s. 29.4.2008) ja Bayat, Mania (s. 11.12.2010) edustajanaan huoltajansa Bayat,
Somayeh, c/o julkinen oikeusavustaja Markus Luotola, Keski-Suomen oikeusaputoimisto, Hannikaisenkatu 47, 40100 Jyväskylä
Asia: Lapsen elatusavun vahvistaminen
Vireille: 23.9.2019


H 19/5281
Asiaan osallinen: Abbasi, Saeed Jamal, osoite tuntematon.


H 19/17445
Asiaan osallinen: Fahed Abou Alfadel, 020873-,
osoite tuntematon.


L 19/39146
Asiaan osallinen: Sabir Ibrahim, Hoshyar, 151278-,
osoite tuntematon


L 19/50358
Asiaan osallinen: Logins, Kaspars, 080688-, osoite
tuntematon.


L 18/14513
Asiaan osallinen: Florin, Elisa Angelika Anette,
180397-, osoite tuntematon.


L 19/25681
Asiaan osallinen: Farhoud, Mohammed Salah,
121261-, osoite tuntematon.


H 19/42112
Asiaan osallinen: Naseri, Ziaulahaq, 220775-, osoite
tuntematon, Venäjä.


L 19/28813
Asiaan osallinen: Hassan Ige, Farax, osoite tuntematon.H 19/27036
Asiaan osallinen: Inyang, Unwana Peter,
s. 28.12.1985, osoite tuntematon.


L 19/54935
Vastaaja: Hassan, Yusef Ali, s. 21.12.1970, osoite
tuntematon.


L 19/51448
Asiaan osallinen: Lozola Paka, Doris, 200884-,
osoite tuntematon, Kongon demokraattinen tasavalta.


Officiella tidningen 1.11.2019/85
HAASTEET JA KUTSUT • EL ATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO
Julkaistut lehdet
https://www.virallinenlehti.fi/fi/journal/listV i r a l l i n e n l e h t i 2.8.2019/59
HAASTEET JA KUTSUT • ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO

HP 18/5121
Asiaan osallinen: Alum George, 010676-, osoite tuntematon.

HP 18/14263
Asiaan osallinen: Acosta Mosquera, Arnold Andres,
220793-, osoite tuntematon.

HP 18/12647
Asiaan osallinen: Joseph Dow Melanese, 040670-,
osoite tuntematon.

HP 19/5827
Asiaan osallinen: Hadi, Mustafa Basim, 180198-,
osoite tuntematon.

HP 19/21417
Asiaan osallinen: Abbas, Kuduer, s. 4.3.1993, osoite
tuntematon.

HP 19/7010
Asiaan osallinen: Jammeh, Lamin, osoite tuntematon.

HP 19/21417
Asiaan osallinen: Abbas, Kuduer, s. 4.3.1993, osoite
tuntematon.

HP 19/25137
Asiaan osallinen: Cherif, Nejib Ben Chaabane,
s. 12.2.1983, osoite tuntematon.

HP 19/23119
Asiaan osallinen: Basim Jabbar Mohsin Alhamid,
s. 1.7.1973, osoite tuntematon.


HP 18/14215
Asiaan osallinen: Nantamon Lakeam, 080193-, osoite
tuntematon.

HP 758/2019/1119
Asiaan osallinen: Aal-Aziz Maytham, 220276-,
osoite tuntematon.

HP 19/27641
Asiaan osallinen: Rashid, Ammar Abdulla, 280276-,
osoite tuntematon.

HP 19/9456
Asiaan osallinen: Festa Medhane, s. 1.1.1993, osoite
tuntematon, Addis Abeba, Etiopia.

HP 17/5014421
Asiaan osallinen: Hazem Sadek Abd Alhussein,
s. 15.9.1980, osoite tuntematon.

L 18/20112
Asiaan osallinen: Metsis, Marko, 131079-, osoite
tuntematon.


HP 19/22423
Asiaan osallinen: Wahab Saman Najm, 010771-,
osoite tuntematon.


H 19/7451
Asiaan osallinen: Albitar, Bashar, s. 10.2.1972,
osoite tuntematon.

L 19/5480
Asiaan osallinen: Kanagalingam Kandavanam,
110966-, osoite tuntematon.


L 19/16662
Asiaan osallinen: Corrales Falcon Milton Ricardo,
210165-, osoite tuntematon.


L 19/7941
Asiaan osallinen: Avtab, Hagos, s. 1.9.1979, osoite
tuntematon.


H 19/5350
Asiaan osallinen: Abbas El Din Dau, Dani A,
101289-, osoite tuntematon.


2.8.2019/59 V i r a l l i n e n l e h t i
https://www.virallinenlehti.fi/fi/journal/pdf/2019059.pdfH 19/29853
Asiaan osallinen: Said Hassan, Omar, 010978-,
osoite tuntematon.


HAASTEET JA KUTSUT • ELATUSAPU JA LAPSEN HUOLTOHP 18/11599
Asiaan osallinen: Selahattin Atmaca, 110889-,
osoite tuntematon.


H 19/30749
Asiaan osallinen: Afrah, Ali Sheikh Ahmed, 021165-,
osoite tuntematon.
 

...............Jatkoa ...........osoite tuntematon Lapsen huolto ja elatusapu ......päivitys .....


H 19/51918
Asiaan osallinen: Ismail Keshvari, 230168-, osoite
tuntematon, Iran.
Vireille: 29.10.2019
Hakija: Aliyeh Noorafkan (220681-)HP 19/4332
Asiaan osallinen: Ahmadi, Sabrina, osoite tuntematon, Afganistan.


3.12.2019/94 Virallinen lehti


HP 19/1826
Asiaan osallinen: Abdisalan, Sagal Abdiaziz,
010687-, osoite tuntematon.

HP 19/3510
Asiaan osallinen: Martyniuk, Piotr Emil, 160862-,
osoite tuntematon.


HP 19/7745
Asiaan osallinen: Stroykina, Zhanna, 210768-,
osoite tuntematon.

HP 17/14377
Asiaan osallinen: Kaluo Kaba, 060282-, osoite tuntematon


HP 19/23182
Asiaan osallinen: Ahmed Muhamed Hasan, s. 1988,
osoite tuntematon.

HP 19/6746
Asiaan osallinen: Ilmi Abdi, Farhio, 050595-, osoite tuntematon.


HP 19/36082
Asiaan osallinen: Ibrahim Liiban Shuqale, osoite
tuntematon.


H 19/50439
Asiaan osallinen: Hafsa, Jusama Khanam,
010197-, osoite tuntematon.


HP 19/51996
Asiaan osallinen: Mekhalfa, Linda, 220866-, osoite tuntematon.

HP 17/5006939
Asiaan osallinen: Hassan, Eltaieb Khalifa Mohamed, s. 19.10.1986, osoite tuntematon.


HP 18/21224
Asiaan osallinen: Jorani, Hayder Hamzah Abdulrazzaq, 080886-, osoite tuntematon.


HP 19/16621
Asiaan osallinen: Ahmed, Shahbaz, s. 25.2.1987,
osoite tuntematon.


HP 19/45660
Asiaan osallinen: Rabihan Matkurban, s. 1.1.1979,
osoite tuntematon.

HP 18/2004901
Asiaan osallinen: Khamzat Ibragimovitch Ugurchiev, 160277-, osoite tuntematon.


HP 19/20288
Asiaan osallinen: Bozjakov, Pavel, 220484-, osoite
tuntematon.

3.12.2019/94 Virallinen lehti


HP 19/48131
Asiaan osallinen: Kesete, Kbrom, 101186-, osoite
tuntematon.


HP 18/1837
Asiaan osallinen: Elo, Anne Wangare, 080990-,
osoite tuntematon.


HAASTEET JA KUTSUT • EL ATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


HP 19/29222
Asiaan osallinen: Paeen Afrakati, Mohammad
Reza Salmanpoor, 030288-, osoite tuntematon.


L 19/49761
Asiaan osallinen: Razaei, Kheir Mohammad, s.
21.3.1958, osoite tuntematon.


L 19/13481
Asiaan osallinen: Hoseini, Hakima, osoite tuntematon, Afganistan.


L 19/15054
Asiaan osallinen: Gelf, Kalid Othman Sallam,
osoite tuntematon.


L 19/16617
Asiaan osallinen: Raroen, Nirach, s. 13.6.1983,
osoite tuntematon.


H 19/23788
Asiaan osallinen: Mounir, Ahmad Hussam, 010176-,
osoite tuntematon.


HAASTEET JA KUTSUT • EL ATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO
12 Officiella tidningen 3.12.2019/94


L 19/9614
Sakägare: Hossein, Khadim, adressen okänd


L 19/14596
Asiaan osallinen: Medhane, Teklehaymanot,
010186-, osoite tuntematon.


L 19/6879
Asiaan osallinen: Nuur, Ali Mahamed, 010158-,
osoite tuntematon.


L 19/37633
Asiaan osallinen: Bernarda Felicia, 030889-, osoite
tuntematon.


L 19/59757
Asiaan osallinen: Abdulhasan Ibtihal, 040176-,
osoite tuntematon


H 19/50442
Asiaan osallinen: Jama, Mursel Mohamed, 050382-,
osoite tuntematon.


HAASTEET JA KUTSUT • EL ATUSAPU JA LAPSEN HUOLTO


L 19/28910
Asiaan osallinen: Nganga Blaise, osoite tuntematon.


L 19/29203
Asiaan osallinen: Bonsu, Stephen, osoite tuntematon.
Kantaja: Bonsu, Maxwell, edustajanaan huoltaja Essandor Ernestina
Asia: Lapsen elatusavun vahvistaminen
Vireille: 14.11.2019


L 19/46876
Asiaan osallinen: Abdullahi Hersi Mahamed,
031194-, Poste restante, 00100 Helsinki.


H 19/13200
Asiaan osallinen: Büyükasci, Ibrahim, 101085-,
osoite tuntematon Turkki, Turkey.


https://www.virallinenlehti.fi/fi/journal/pdf/2019094.pdf


Julkaistut lehdet
https://www.virallinenlehti.fi/fi/journal/list


HP 19/36823
Asiaan osallinen: Heriales, Gerald Tagalog
s. 30.1.1986, osoite tuntematon.


HP 18/3005694
Asiaan osallinen: Camara, Adama, 020590-, osoite
tuntematon, Kombo East Mandinaba, Gambia.


HP 19/16727
Asiaan osallinen: Fakhere, Amin, s. 1977, osoite
tuntematon.

HP 19/30769
Asiaan osallinen: Al-Shewili Hamid Karim, s. 1990,
osoite tuntematon.

HP 19/25392
Asiaan osallinen: Ok, Mehmet, s. 21.8.1995, osoite
tuntematon.

HP 19/49504
Asiaan osallinen: Sultana, Nasira, 010178-, osoite
tuntematon.

HP 19/49505
Asiaan osallinen: Abdulahi Haydar, Aniso, osoite
tuntematon.


HP 19/9393
Asiaan osallinen: Al-Falahi, Nawla Farhan Sulaiman, s. 1962, osoite tuntematon.

HP 19/44483
Asiaan osallinen: Al Ghalibi Alhusaini, Balsam
Muhsen Ali, s. 2.11.1986, osoite tuntematon, Bagdad, Alsaidyia, Irak.


HP 19/35057
Asiaan osallinen: Jameel, Ghadeer Riyadh, 230300-,
osoite tuntematon.

1.11.2019/85 Virallinen lehti 7


HP 17/28125
Asiaan osallinen: Akbarian Nyazi, Safoura,
s. 13.12.1986, osoite tuntematon.


L 18/21165
Asiaan osallinen: Algurabi Abas Rahim Yasir (kirjoitettu myös Abbas Raheem Yaser), s. 5.9.1975,
osoite tuntematon.


https://www.virallinenlehti.fi/fi/journal/pdf/2019085.pdf...............SUOMALAISET maksaa näidenkin elatus maksut ...... listaa voisi jatkaa vielä paljonkin ....

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 691
 • Liked: 5492
78,8 miljoonaa euroa Syyrian kriisin hoitoon ym . 4.12.2019 ...
« Vastaus #5856 : 05.12.2019, 11:46:24 »
Tiedotteet,   4.12.2019

Humanitaarisen avun tarve maailmassa kasvaa – Suomelta vahva tuki haavoittuvimmille ryhmille

YK:n tuoreen arvion mukaan hätäavun tarpeessa on tällä hetkellä 168 miljoonaa ihmistä 53 maassa. Suomen ajamat linjaukset vammaisista humanitaarisissa kriiseissä on hiljattain hyväksytty sekä EU- että YK-tasoilla.

Maailman pahin humanitaarinen kriisi on tällä hetkellä Jemenissä, mutta tilanne on erittäin vaikea myös Syyriassa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Somaliassa ja Etelä-Sudanissa, selviää YK:n humanitaarisen avun koordinaatioyksikön OCHAn 4. joulukuuta julkaistusta Global Humanitarian Overview -raportista. Valtaosan tarpeista aiheuttavat konfliktit, mutta muun muassa ilmastonmuutos on johtanut myös luonnonkatastrofien määrän kasvuun.

Vuoden 2020 yhteenlaskettu humanitaarisen avun tarve on arvion mukaan noin 28,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Kaikkiaan hätäavun tarpeessa on 168 miljoonaa ihmistä 53 maassa.

Suomi on kuluneen vuoden aikana myöntänyt humanitaarista apua yhteensä 78,8 miljoonaa euroa. Tästä 12,4 miljoonaa euroa on suunnattu Syyrian kriisin hoitoon, mutta myös tukea Jemenin tilanteeseen on kasvatettu huomattavasti, kaikkiaan 5,7 miljoonaan euroon. Afrikassa humanitaarista apua tarvitsevia on tuettu 21,3 miljoonalla eurolla. Loppuvuoden rahoituspäätökset kohdistuvat Syyriaan (YK:n väestöohjelma UNFPA), Jemeniin (Maailman ruokaohjelma WFP) sekä Keski- ja Itä-Afrikkaan (Punainen Risti ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR).

”Hallitusohjelman mukaisesti Suomi on nostanut humanitaarisen avun tasoa. Olemme myös uudistaneet avustustyötä ohjaavan linjauksemme. Hyväksyimme EU:n kehitysministereiden kokouksessa 25.11. Suomen aloitteesta päätelmät, jotka vahvistavat EU:n roolia sekä humanitaarisen avun rahoittajana että humanitaarisen oikeuden puolustajana ja tukijana”, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Suomi on EU-puheenjohtajakaudellaan kiinnittänyt huomiota humanitaarisen oikeuden merkitykseen siviilien suojelussa ja avun perillemenon varmistamisessa. YK-tasolla Suomi on tukenut kansainvälistä ohjeistusta, jonka kautta vammaisten henkilöiden asema otetaan nykyistä paremmin huomioon humanitaarisessa toiminnassa.  Ohjeistus hyväksyttiin lokakuussa YK:n humanitaarisen avun järjestöjen koordinaatiokomiteassa (IASC) ja julkistettiin marraskuussa New Yorkissa.

Suomi julkaisee uuden humanitaarisen linjauksensa 13. joulukuuta. Linjauksen tarkoituksena on entisestään vahvistaa humanitaarisen avun toimeenpanoa kriisialueilla ja ohjata Suomen tukemaa toimintaa niin, että Suomi on jatkossakin periaatteellinen, innovatiivinen, joustava, luotettava ja tehokas toimija kansainvälisessä humanitaarisessa järjestelmässä.

Lisätietoja: Claus Lindroos, humanitaarisen avun ja politiikan yksikkö p. 040 132 1416 ja humanitaarisen avun ja politiikan neuvonantaja Riikka Mikkola, puh. +358 295 350 138

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi

https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/humanitaarisen-avun-tarve-maailmassa-kasvaa-suomelta-vahva-tuki-haavoittuvimmille-ryhmille

Ulkoministeriö
 Utrikesministeriet
 Merikasarmi, PL 176
 00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 16001
 kirjaamo.um@formin.fi

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 691
 • Liked: 5492
Uutiset,   4.12.2019

Kansalaisjärjestöjen hanketuki avautuu haettavaksi tammikuussa

Hakukierros suomalaisten kansalaisjärjestöjen hankkeille vuosille 2021–2024 avataan 31. tammikuuta 2020. Hakemusten määräaika on maaliskuun 2020 lopussa.

Kansalaisjärjestöjen hanketuki on osa Suomen kehitysyhteistyön kokonaisuutta. Tuettavien hankkeiden tulee olla linjassa Agenda 2030:n, Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden ja kehityspoliittisen kansalaisyhteiskuntalinjauksen (2017) kanssa. Hanketukikierroksella korostetaan paikallisen kumppanin omistajuutta, kansalaisyhteiskunnan vahvistamista sekä monitoimijayhteistyötä.

Valtionavustusta voi hakea 2–4-vuotisille uusille hankkeille tai aiemman yhteistyön jatkohankkeille.

Hanketukea voivat hakea suomalaiset kansalaisjärjestöt, joilla on kumppani tai kumppaneita OECD:n kehitysapukomitean määrittelemissä julkisen kehitysavun vastaanottajamaissa. Tällä hakukierroksella myös kunnat voivat hakea tukea suomalaisten kansalaisjärjestöjen kumppaneina mutta eivät kuitenkaan ensisijaisina hakijoina.

Hakukierrosta 2020 koskevat tarkat arviointikriteerit ja hakuohjeet lomakkeineen julkaistaan haun avautuessa UM:n verkkosivuilla.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta viimeistään tiistaina 31. maaliskuuta 2020 klo 16.15.

Hakuilmoitus ja -kriteerit julkaistaan ulkoministeriön verkkosivuilla (um.fi) haun avautuessa. Hakuilmoituksessa mainitaan kysymysten jättämistä varten tarkka ajankohta ja sähköpostiosoite. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan kootusti ministeriön verkkosivuilla.


Ulkoministeriö
 Utrikesministeriet
 Merikasarmi, PL 176
 00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 16001
 kirjaamo.um@formin.fi

https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/kansalaisj-c3-a4rjest-c3-b6jen-hanketuki-avautuu-haettavaksi-tammikuussa


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 691
 • Liked: 5492
Avoin tietoaineisto Business Finlandin rahoituksesta ...
« Vastaus #5859 : 06.12.2019, 22:41:39 »
Avoin tietoaineisto Business Finlandin rahoituksesta
https://tietopankki.businessfinland.fi/anonymous/extensions/Julkisen_tutkimuksen_projektit/julkisen_tutkimuksen_projektit.html

Avoin tietoaineisto Business Finlandin rahoituksesta

Uusimmat innovaatiotoiminnan rahoitustiedot löydät alla olevista linkeistä. Voit hakea esimerkiksi organisaation nimellä tai määritellä haluamasi vuodet, organisaatiolajit, organisaatioiden koot, toimialat tai maakunnat. Voit valita, haluatko tiedot html-, excel- vai pdf-muodossa.
•Myönnetty rahoitus vuosilta 2010–2018
•Maksettu rahoitus vuosilta 2010–2018

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/tietoa-meista/rahoitustiedot/

Projektitiedot

Julkisen tutkimuksen ja Business Finlandin (entinen Tekes) ohjelmiin kuuluvien yritysprojektien tietoja voi myös seurata. Voit suodattaa tietoja esimerkiksi ohjelmittain tai organisaatiotyypeittäin ja saada tietoa siitä, mitä rahoitetuissa projekteissa tehdään.
•Hae projektitietoja
https://tietopankki.businessfinland.fi/anonymous/extensions/Julkisen_tutkimuksen_projektit/julkisen_tutkimuksen_projektit.html

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 691
 • Liked: 5492
Erkki Tuomioja : ”Neuvosto-ohjukset – rauhankynttilöitä!” ( vappumarsseja ) ...

Vapun hauskin marssihuuto?
26.4.2008 20:17 Niklas Herlin
http://niklasherlin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/42255-vapun-hauskin-marssihuuto


Erkki Tuomioja on maininnut Vihreä Lanka –lehden haastattelussa, että vasemmistolainen vappumarssiperinne voidaan unohtaa, jos se ei kiinnosta ihmisiä. Hyvä idea, ja tavallaan itseään toteuttava. On huono järjestää marssi, jos kukaan ei suostu marssimaan. Toisaalta on harmi, jos marssit lakkaavat kokonaan. Ne tuovat iloisen virneen kaikkien aikalaisten kasvoille.

Vanhat väkivaltaan yllyttävät marssi- ja propagandalauluthan on jo pyhitetty. Vanhojen stalinistien ja muidenkin kertomina olemme saaneet kuulla ainakin kaksi selitystä. Toisen mukaan kommunisti-agitaatiolaulut ovat suurta taidetta. Toiset taas kertovat, että he eivät halunneet väkivaltaista vallankumousta vaan vain laulaa siitä. Mikäs sen hauskempaa.

Lapsuudessani seurasin sivulta vappumarsseja. Niissä huudettiinyhteen ääneen iskulauseita. Jotkut jäivät mieleen hauskuudessaan. Suomen kommunistisen puolueen (SKP) kannattajat huusivat ”Suomen kansan puolesta – SKP!” Rauhanaate oli esillä, vaikkapa tämä huuto, joka kelpaisi Tuomiojalle tänäkin päivänä: ”USA ja Nato – rauhan perikato”. Kommunistista ja rauhantahtoista Vietnamia tuettiin USA:n vastaisessa taistelussa vallankumousjohtajaa Ho-Tsi-Minhiä muistaen: ”Hoo-Hoo-Ho-Tsi-Minh!”

Järjestäytynyt, ilmeisen oikeistolaisväritteinen virkamieskoneisto sai osansa: ”Suomalainen poliisi – fasistien kätyri!”. Rauhantahtoisen Neuvostonaapurien taloudellinen merkitys oli muistissa: ”Idänkaupan myötä työttömille työtä!” Yksi tuttuni väittää ydinsotakeskustelun ja USA-Neuvostoliitto –vastakkainasettelun riehuessa kuumimmillaan kuulleensa tylyn marssihuudon: ”Neuvosto-ohjukset – rauhankynttilöitä!” Pidettiinhän ydinasemahti Neuvostoliittoa suurimpana rauhantekijänä ainakin stalinistisessa komennossa olleessa Suomen Rauhanpuolustajat ry:ssä. Jos tämä viimeksi käytetty marssihuuto on tosiaan ollut käytössä, se lienee kaikkein humoristisin – kuin eniten väkivaltaan yllyttävä työväenlaulu.

Mutta monta hauskaa on varmasti mennyt nuorten korvieni ohitse! Kertokaa ihmeessä hauskin kuulemanne marssihuuto. ”Kansanperinne – on saatava talteen!” Iloista vappua toivottaen,

Niklas Herlin

”Ylös, ulos ja lenkille!” huusivat makkaratehtaan työläiset vappukulkueessaan rikkaiden ikkunoiden alla turvatakseen työpaikkansa tulevanakin kesänä. Hamelnin pillipiipari johti erästä vappumarssia, ja perässä tulijat päätyivät jokeen kuten rotat ja lapset muinoin Hamelnissa. Vappumarssija eivät kuitenkaan hukkuneet, koska ovathan he puupäitä kaikki tyyni. Sorry. Paras minäkin olen irvimään, kun entisen avoisäni ensimmäinen appiukko oli ollut Leninin häissä todistajana. http://yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=2&ag=11&t=&a=2990
( Linkistä ei valitettavasti löytynyt Helsingin kokoomusnuorista koostuneen Kokooma-yhtyeen kappaleita mm. "Laula kanssani porvari" ja "Rakastunut olen kommariin". Muistaako kukaan? Levytettiin joskus 70-luvun alkupuolella. *** "Laula kanssani porvari, älä ole totinen toveri! Rakenna yhteiskuntaa kanssani, älä kylvä sekasortoa ympärillesi! On kai muotia olla demari, tulipunainen toveri, mut porvari on niin yksilöllinen ja kehitys on hänelle mahdollinen". )( kuten veli kemppinen todistaa: kaikki, mikä ei ole pultattu kiinni, on vapaasti varastettavissa. :)


( SAK:n pitäisi päättää, huudetaanko vappumarssissa Tsetsenian vai Irakin puolesta. Täti Heinäluomalta sitä ei ainakaan kysytä.)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Crowleyn_lista( Lenin-setä asuu Venäjällä. Ja sieltä on pitkä matkaa Vietnamiin. Mutta minusta vain tuntuu, että Lenin-setä asuu yhtä lähellä kuin setä Ho-Chi Minh. Leninillä on niin suuri otsa, että siihen mahtuu koko maa ja taivaskin. Ja Lenin-setä hymyilee ja silmät tuikkivat ja hän nauraa niin kuin setä Ho-Chi Minh. Lenin-setä asuu Venäjällä. Minä kutsun hänet kylään tänne Vietnamiin. Hän rakastaa meitä. Meille hän on yhtä kultainen kuin setä Ho-Chi Minh. Minä olen pikku pioneeri. Ja vähäinen on vielä minun voimani. Mutta pienikin voi taistella, rauhan puolesta kuin Lenin ja setä Ho-Chi Minh. Rauhan puolesta kuin Lenin ja setä Ho-Chi Minh. Säv. Eero Ojanen San. Matti Rossi Alkup. san. Ngu-Yen Hong Kien Laulu on alunperin vietnamilainen lastenlaulu Meripioneerit koostuivat 70-luvun vasemmistolaisen (taistolaisen) ohjelmaryhmän lapsista.

 http://www.tyovaenperinne.fi/tyovaentutkimus/2000/Toverit.htm http://koti.welho.com/mrantan4/loverecords.html http://www.koitonlaulu.fi/historia.html http://yle.fi/aanilevysto/firs2/kappale.php?Id=Lenin+set%E4+asuu+ven%E4j...  ...

Peruskouluopetuksesta piti tulla marxilaista – uutta tietoa kohutusta Pirkkalan koulukokeilusta
Historioitsija Jari Leskisen tutkimuksen mukaan 1970-luvun puolivälissä toteutettu marxilainen peruskouluopetus Pirkkalassa on ollut paljon kerrottua laajempaa. Opetusta annettiin opetusministeriön ja kouluhallituksen siunauksella ensimmäiseltä luokalta yhdeksännelle saakka. Aineisto oli peräisin neuvostoliittolaisesta ja muusta marxilaista opetusmateriaalista.

https://yle.fi/uutiset/3-8852894

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pirkkalan_moniste


Paavo Lipponen sosialismin asialla  VIDEO
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2011/07/22/paavo-lipponen-sosialismin-asialla

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 691
 • Liked: 5492
ENI CBC programmes and projects ...
« Vastaus #5861 : 07.12.2019, 00:28:27 »
Search by Countries & Regions

Here you can get hold of data on Interreg and ENI CBC programmes and projects, not only by country (NUTS 0) or big region (NUTS 1) but also down to smaller regions (NUTS 2 or 3). You can use the map or the drop down menus below it. Read more about the map or read more about NUTS.

Please refer to Search for statistics for information on how representative the data in keep.eu is.

https://www.keep.eu/nuts/searchByRegion
https://www.keep.eu/