Kirjoittaja Aihe: TUOMIOVALTA  (Luettu 1577 kertaa)

Haskonen

  • Jäsen
  • *
  • Viestejä: 9
  • Liked: 30
TUOMIOVALTA
« : 03.05.2010, 21:16:37 »
muutos 2011 on ajamassa mm. (wikipedia)

"[k]ansalaisen henkilökohtaista ruumiillista koskemattomuutta loukkaavista sekä henkeä ja terveyttä vaarantavista
väkivaltarikoksista annetut tuomiot ovat liian lyhyitä"

monilla kansalaisilla on käsitys (valitettavasi vääriä)

ASIAT:

(1)lainsaadäntövalta, kirkollinen valta, tuomiovalta  ovat itsenäisiä, toisistaan riippumattomia
(2)syytetty on syytön, kunnes toisin todistetaan.
(3)kansalaiset ovat lain edessä yhdenvertaisia.
(4)ketä tahansa voi syyttää ja haastaa oikeuteen, mutta haastajan tulee silloin todistaa väitteensä todeksi.
(todistustaakka)
(5)http://fi.wikipedia.org/wiki/Positiivinen_syrjint%C3%A4

--------------
PERUSTELUT

asia(1) tämä on kaikkein absurdein, näin minulle opetettiin peruskoulussa, enkä tajunnut sitä kyseenalaistaa-tämä ei siis ole mikään vars. perustelu.

-------------------------
asia(2)

allaolevasta selviää, että syytetty eli "vastaaja" pitää pystyä
todistamaan (syytetty oletusarvoisesti on syyllinen) että hän ei ole rikkonut lakia:

Yhdenvertaisuuslaki 20.1.2004/21

 17 §
«Todistustaakka»

Jos joku, joka katsoo joutuneensa 6 §:n vastaisen menettelyn kohteeksi, esittää tässä laissa tarkoitettua asiaa

tuomioistuimessa tai toimivaltaisessa viranomaisessa käsiteltäessä selvitystä, jonka perusteella voidaan olettaa,

että mainitussa pykälässä säädettyä kieltoa on rikottu, vastaajan on osoitettava, että kieltoa ei ole rikottu.

Säännöstä ei sovelleta rikosasian käsittelyssä.


 6 §
Syrjinnän kielto

Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen,

mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn

perusteella. Sukupuoleen perustuvasta syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

annetussa laissa
------------------
ASIA(2)
 
em.syrjintä:säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa:

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609

1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa

sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.

huom! "parantaa naisten asemaa"!!!!
eli jo johdanto puheessa nainen on ylempi kuin mies!

----------------
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/eurooppa/fets/1993/19920213

EY:n tuomioistuin totesi, että pääsääntöisesti todistustaakka
sukupuoleen perustuvaa syrjintää koskevissa tapauksissa on työntekijällä,
joka uskoo joutuneensa tällaisen syrjinnän kohteeksi ja
nostaa kanteen työnantajaansa vastaan syrjinnän poistamiseksi.
EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee kuitenkin, että
todistustaakka voi siirtyä työnantajalle, jotta mahdollinen syrjinnän
uhri ei menettäisi kaikkia tehokkaita keinoja samapalkkaisuusperiaatteen
täytäntöönpanemiseksi.

eli: jos nainen syytää, niin silloin EY tuomioistun katsoo, ettö on ihan ok, että
"todistustaakka voi siirtyä työnantajalle"

--------------------------------------
asia (3)
suomen perustuslaki huom "alkuperän"  eli ei pitäs ulkomaalinen olla ylempi!

 2 luku
Perusoikeudet
6 §
Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin

kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja

muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.


---------------------

asia (4):


http://www.oikeudenkäynti.fi/tietoa/kasitteita/Todistustaakka
"todistustaakkaa koskevilla säännöksillä ja periaatteilla määrätään kumman osapuolen on näytettävä toteen jokin
olosuhde. Rikosprosessissa syyttäjän tulee näyttää syyte toteen."

kuinka paljon kuitenki käräjäoikeus tuomitsee ilman todisteita?
syyttäjän pitäisi "tulee näyttää syyte toteen" mutta tuomari päättää.
oikeusjuttujen (tuomioiden)perusteluina pätee "naisen kertomus toimii todisteena" eli nainen oli uskottava...
jos (nais)tuomari uskoo, niin silloin tuomio on "oikein"
esimerkiksi raiskaus-tapauksissa tuskin on koskaan vedenpitävää näyttöä(=todisteita) puolesta tai vastaan.
mieshän siinä tuomitaan. yleensä oikeushan siinä tapahtuu. mutta periaatteesta; mies tuomitaan ilman todistetta.

-------------
asia(5)
tämän puolestahan MUUTOS2011 jo taistelee, HYVÄ!!

-------------

KANNANOTTO=HUUTO JM-K

Haluan ja vaadin, että MUUTOS 2011 ottaa em. asioista selvää.
jos muutos2011 ottaa kantaa ja vaatii tuomioiden muutoksia, sen tulee ottaa myös vastuu.

em. "ASIAT"  esitetyt väitteet ovat niitä, joita minä ja lähes kaikki kansalaiset allekirjoittavat
kuitenkin käytännössä käräjäoikeus (ja hovioikkeus ja korkein oikeus) on tehnyt ja tulee tekemään päätöksiä
epä-tasa arvoisin perustein, eivätkä tulkitse lakia kuten kirjoitettu, eikä kuten kansalaisten
tuntema laki on (ASIAT)

Tagit: