Kirjoittaja Aihe: Eduskuntavaalit 2019 – yleinen keskustelu, tulosseuranta, hallitusneuvottelut  (Luettu 714312 kertaa)

Pullervo

 • Nuivaniemi
 • Jäsen^^^
 • *
 • Viestejä: 6 302
 • Liked: 23914
 • antikomintern
Eduskuntavaalit 2019 – yleinen keskustelu

Tähän ketjuun nyt yleinen keskustelu 14.4.2019 pidettävistä eduskuntavaaleista. Jos sitten on olemassa tai perustetaan erityisiä ketjuja, niin niiden teeman mukaiset aiheet sitten niihin.

Esimerkiksi: Veikkaukset vaalituloksesta, puolueiden ja ehdokkaiden menestyksestä ketjuun Eduskuntavaalit 2019 – vaaliveikkaukset, ettei niitä ole joka ketjussa.

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 25 642
 • Liked: 67119
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
Aloitellaanpa vaikka tällä kepun puoluelehdessä julkaistulla pohdinnalla.

Gallupit näyttävät huolestuttavilta ja jotain tarttis tehrä. Jutun lopussa muistutetaan, että so­vit­te­lua, yh­teis­työtä ja kiis­to­jen lie­vit­tä­mis­tä korostamalla pärjättiin viimeksikin. Kuulostaapa innostavalta :roll:

Kepun ongelma on tuon lässyn kädenlämpöisyyden ja mitäänsanomattomuuden lisäksi se, että puolueesta on tullut Sipilän ja Bernerin myötä melko lailla kokoomuksen kaltainen Suomen syöjä eikä EU-kiimassakaan kokkareille juuri hävitä.

Oma reseptini: paluu puolueen alkiolaisille juurille, suomalaisten ja Suomen puolustaminen, Sipilät ja Bernerit helvettiin johtopaikoilta ja EU-puudelointi pois. Mites ois, kepu?

https://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/479786/d48460a256 (7.3.2019)

Lainaus
Näkökulma: Ylen gallup on keskustalle kova tärsky – puolueen kilpi kaipaa pikaista kiillotusta

Kes­kus­ta voit­ti vii­me edus­kun­ta­vaa­lit ko­ros­ta­mal­la so­vit­te­lua ja yh­teis­työ­tä, toi­mit­ta­ja San­te­ri Lam­pi kir­joit­taa.

Kes­kus­tan kan­na­tus kyn­tää sy­väl­lä suos­sa, kun edus­kun­ta­vaa­lei­hin on enää noin vii­si viik­koa ar­mo­nai­kaa.

Ylen tors­tai­na jul­kai­se­mas­sa gal­lu­pis­sa puo­lu­et­ta kan­nat­taa 14,1 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta. Se tar­koit­taa puo­len­tois­ta pro­sent­tiyk­si­kön nii­aus­ta sit­ten vii­me mit­tauk­sen.

(...)

KES­KUS­TAN vaa­ti­ma­ton vaa­li­kun­to häm­mäs­tyt­tää gal­lu­pis­ta toi­seen.

Pää­mi­nis­te­ri, puo­lu­e­joh­ta­ja Juha Si­pi­län (kesk.) kip­pa­roi­ma hal­li­tus on rik­ko­nut kirk­kaas­ti aset­ta­man­sa 72 pro­sen­tin työl­li­syys­ta­voit­teen, ja työt­tö­mien mää­rä on las­ke­nut 117 000 hen­gel­lä. Vel­kaan­tu­mi­nen on saa­tu ku­riin.

Sil­ti ta­lous­saa­vu­tus­ten ah­ke­ra toi­tot­ta­mi­nen ei ole van­kis­ta­nut kes­kus­tan kan­na­tus­ta.

Kun puo­lue on as­tu­nut val­ti­on­hoi­ta­jan saap­pai­siin, sen pe­rus­luon­ne on pääs­syt hä­mär­ty­mään kan­sa­lais­ten sil­mis­sä.

Kun kes­kus­ta rii­te­li ay-liik­keen ja op­po­si­ti­on kans­sa, sitä ei ol­lut tun­nis­taa.

Moni ei enää ero­ta­kaan kes­kus­tan lin­jaa epä­suo­si­tun hal­li­tuk­sen lin­jas­ta – tai ta­lou­soi­keis­to­lai­ses­ta ko­koo­muk­sen po­li­tii­kas­ta.

(...)

KES­KUS­TAN nis­kaan hen­git­tä­vien vih­rei­den yk­kös­tee­ma on kou­lu­tus­po­li­tii­kan ohel­la il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­nen, ja pe­rus­suo­ma­lai­set rat­sas­ta­vat sie­kai­le­mat­ta maa­han­muu­ton tiu­ken­ta­mi­sel­la.

Kes­kus­tal­ta kris­tal­lin­kir­kas vi­sio tai­taa edel­leen uu­pua, vaik­ka puo­lue on jul­kais­sut rut­kas­ti vaa­li­ta­voit­tei­ta vii­me ai­koi­na.

Puo­lu­een kan­na­tus­ka­to on il­mei­ses­ti lyö­nyt äl­li­käl­lä myös puo­lu­een joh­to­hah­mot, jot­ka ovat ulos­tu­lois­saan soit­ta­neet hä­ly­tys­kel­lo­ja ja ky­sel­leet syi­tä luot­ta­mus­pu­laan.

Pää­mi­nis­te­ri Si­pi­lä lyk­kä­si vaa­li­vaih­teen sil­mään pamf­le­tis­saan, jos­sa hän va­roit­ti si­ni­pu­na­hal­li­tuk­sen tur­mi­ol­li­suu­des­ta.

Li­säk­si Si­pi­lä vään­si kät­tä met­sä­hak­kuis­ta "pu­na­vih­re­än puo­len" kans­sa ja sai vih­rei­den Vil­le Nii­nis­tön kimp­puun­sa.

KOS­KA kes­kus­ta ei ny­ky­me­nol­la on­nis­tu pu­hut­te­le­maan kan­saa, kurs­sia oli­si pai­kal­laan kor­ja­ta – vie­lä juu­ri ja juu­ri eh­ti­si.

Mui­den lei­maa­mi­nen, edes ri­vien vä­lis­tä, kiit­tä­mät­tö­mik­si tai ym­mär­tä­mät­tö­mik­si an­taa puo­lu­ees­ta hel­pos­ti yli­mie­li­sen ku­van.

Kes­kus­ta­lai­suu­des­sa suu­ria kan­san­jouk­ko­ja vie­hät­tä­nee edel­leen sen mal­til­li­nen ja kes­kus­te­luun kan­nus­ta­va pe­rus­luon­ne sekä ää­ri­päi­den vält­te­ly.

VAA­LI­KEN­TIL­LÄ uu­ras­ta­va api­la­vä­ki ei ole omim­mil­laan, kun eh­dot­to­muu­den ja re­pi­vyy­den re­to­riik­ka käy kier­rok­sil­la.

On hyvä pa­laut­taa mie­leen, et­tä vii­me edus­kun­ta­vaa­lien voit­to ir­to­si raik­kai­den avaus­ten li­säk­si so­vit­te­lua, yh­teis­työ­tä ja kiis­to­jen lie­vit­tä­mis­tä ko­ros­ta­mal­la – ei jul­mis­te­lul­la ja jy­räh­te­lyl­lä.
Ei ota vieraat milloinkaan
kallista perintöänne.
Tulkoot hurttina aroiltaan!
Mahtuvat multaan tänne.

ciller.bläk

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 204
 • Liked: 192
 • zäng zäng
Päätä kivistää ajatella keskustan alamäen korjaaminen. Alaricin resepti toimisi pitkässä juoksussa, mutta näiden vaalien osalta on aivan liian myöhäistä. Nyt pitöisi lyödä jarrut pohjaan ja olla hissukseen juuurikin tuota keskustan neutraaliutta hyödyntäen. Antaen siis räiskyvämpien mielipiteiden viedä julkisen tilan.
Ihan aluksi vaalitappion jälkeen julkinen anteeksipyyntö kannattajille ja lupaus muuttaa suuntaa tulevaisuudessa olisivat ensimmäiset askeleet.
Kill your god. Kill your TV.

Tosiasiallinen Nuiva

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 6 017
 • Liked: 10076
 • On a mission from The God
Minä olen pohtinut tänään vaalien jälkeistä tilannetta. Unohdetaan aiemmat lausunnot ja mietitään puolueiden etuja ja mahdollisuuksia.

SDP on Pm puolue kaikella todennäköisyydellä. Se haluaisi tehdä vasemmistolaista politiikkaa, mutta Pelkät V+VL apuna ei riitä. Pakko saada mukaan joko K,Kok tai PS. K varmaan kävisi demareille, mutta käykö K:lle? Oppositio olisi varmin paikka nykyisen romahduksen jälkeen. Kokoomuksen hallituskumppanit ovat aina päätyneet oppositioon viime vuosina. Rinne varmaan muistaa viime vaalikaudella saamansa kairauksen kokkarien kanssa. PS taas vaatii vähän mutta se vähä onkin sitten se vasemmiston moku-uskontunnustuksen heittäminen kaivoon. PS tuskin vaatisi samaa määrää ministereitä eikä muitakaan hillotolppia, kuten komissaarin paikkaa. PS olisi ongelma demarien poliitikoille, mutta tuskin äänestäjille ja siten kannatukselle.

Juuri tuo komissaarin paikka on niin lähellä mutta niin kaukana jos kumppaniksi tulee kok tai K. Rinteellä varmasti olisi käyttöä uskollisen  liittolaisen palkitsemiseksi tai pahan kilpailijan maanpakoon lähettämiseksi.

Vihreät, vasemmisto, rkp ja KD on ollut 4 vuotta oppositiossa. Rinne saisi tod. näk muodostettua niukan enemmistö hallituksen ottamalla kaikki neljä puoluetta vaa'ankieliasemaan. Se olisi riskialtis kontruktio.
Ceterum censeo Multiculturam esse delendam

Julleht

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 462
 • Liked: 2877
 • Se ärsyttävä keskustelusta keskustelija.
En itse usko, että keskustapuolueen nykyinen alamäki oikenee vanhaan 20 % kannatukseen "juurille" palaamisella tai muulla oppositiolihomisella. Tähän näen muutamia syitä, kaikki liittyvät Suomen demografisiin muutoksiin.

Ensimmäinen on vanhojen äänestäjien luonnollinen poistuma. Yleisradion tarjoaman grafiikan perusteella laskettuna (liite 1) keskustaa kannattaa alle 35-vuotiaista kymmenisen prosenttia. Puolueen äänestäjistä vain kuudennes on kyseistä ikäkohorttia. Tää koskee myös erityisesti SDP:tä, mutta kepun on joka tapauksessa saatava uusia äänestäjiä kun vanhat siirtyvät tuolle puolen. Nuorten osalta näyttää heikolta. Aiemmin se löytäminen on onnistunut, mutta kakkostrendin myötä tuskin enää ainakaan samalla tavalla.

Se toinen pidempiaikainen trendi on kaupungistuminen. Keskusta, kuten tiedetään, vetää suurimmat äänisaaliinsa harvemmin asutuilta alueilta, erityisesti Pohjois- sekä Itä-Suomesta. Kyseisillä alueilla asuvien ihmisten määrä yksinkertaisesti laskee, siirrytään isompiin asutuskeskuksiin. Samalla äänestyskäyttäytyminen muuttuu ja äidinmaidosta imetty keskustapuolue vaihtunee merkittävällä osalla viimeistään sukupolven vaihtuessa.

Keskusta on harvinainen reliikki eurooppalaisessa politiikassa. Juuri missään muussa valtiossa ei ole jäljellä isoa agraaripuoluetta, kuten Suomessa vielä toistaiseksi. Pidän pienenä ihmeenä, että keskusta on selvinnyt isona puolueena näinkin pitkälle, mutta lieneekö tämä vaalikausi sitten se ratkaiseva taitekohta. Muuttaminen pois maaseudulta yhdistettynä vanhojen äänestäjien menettämiseen on keskustan isoin ongelma, jota puolueen nykyrakenteella ja -ideologialla on hankala päästä karkuun.

Summasummarum, "juurille meno" ja sen maaseutuväestön vanhan kunnon alkiolaisuuden ihannointi lienee mahdollisimman väärä tapa keskustalle nostaa kannatusta. Niitä alkiolaisia ei enää vain ole samoissa määrin, saati kymmenen vuoden päästä kun yllä mainitut trendit jatkuvat. Keskustapuolueella on vähän isomman itsetutkiskelun paikka sen suhteen, millaista ideologiaa tahtovat tulevaisuudessa edustaa. Joka tapauksessa aiemmat ajat parinkympin kannatuksineen lienevät pitkälti ohitse.

edit. fiksattu typoja sekä liitettä helppolukuisemmaksi.
« Viimeksi muokattu: 07.03.2019, 21:34:31 kirjoittanut Julleht »
An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?

Supernuiva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 771
 • Liked: 8016
En itse usko, että keskustapuolueen nykyinen alamäki oikenee vanhaan 20 % kannatukseen millään "juurille" palaamisella tai muulla oppositiolihomisella. Tähän näen muutamia syitä, kaikki liittyvät Suomen demografisiin muutoksiin.


Kyllä se vain onnistuu oppositiossa, koska tämä on nähty niin monta kertaa ennenkin. Juice Leskinen totesi joskus suomalaisen äänestäjän sellaiseksi, että se kokeilee aina neljän vuoden välein, olisivatko solisaliratit tai suokustalaiset "muuttuneet aiempaan verrattuna jotenkin paremmiksi".

Lihansyönnin rajoittaminen ja yksityisautoilu ovat niin suuria kysymyksiä neljän vuoden kuluttua, että noilla teemoilla voi helposti saada menetetyn kannatuksen takaisin.

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 25 642
 • Liked: 67119
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
En itse usko, että keskustapuolueen nykyinen alamäki oikenee vanhaan 20 % kannatukseen millään "juurille" palaamisella tai muulla oppositiolihomisella. Tähän näen muutamia syitä, kaikki liittyvät Suomen demografisiin muutoksiin.

...

Hyviä pointteja ehdottomasti ja keskusta on tosiaan erikoinen jäänne :) Itse ajattelin asiaa lähinnä vain siltä kantilta, ettei tuo nykyinenkään sipilöintilinjakaan oikein tunnu toimivan ja jotain radikaalia kannattaisi tehdä mikäli kannatusta haluavat.

Cityliberaaliosastollakin on tunkua jo ihan riittämiin vihreiden, kokkarien ja vasemmistoliiton dominoidessa sitä. Tähän suuntaan on kepussa hiukan yritetty viime vuosina, mutta aika heikkoa on.

Minne menet, kepu? Ehkäpä puolue kutistuu vuosien saatossa olemattomiin, kun porukka siirtyy joko yllä mainittuihin tai sitten talouspoliittisesti keskustalaiseen PS:ään.
Ei ota vieraat milloinkaan
kallista perintöänne.
Tulkoot hurttina aroiltaan!
Mahtuvat multaan tänne.

Syämmistynyt

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 419
 • Liked: 2504
En itse usko, että keskustapuolueen nykyinen alamäki oikenee vanhaan 20 % kannatukseen millään "juurille" palaamisella tai muulla oppositiolihomisella. Tähän näen muutamia syitä, kaikki liittyvät Suomen demografisiin muutoksiin.

Ensimmäinen on vanhojen äänestäjien luonnollinen poistuma. Yleisradion tarjoaman grafiikan perusteella laskettuna (liite 1) keskustaa kannattaa alle 35-vuotiaista kymmenisen prosenttia. Puolueen äänestäjistä vain kuudennes on kyseistä ikäkohorttia. Tää koskee myös erityisesti SDP:tä, mutta kepun on joka tapauksessa saatava uusia äänestäjiä kun vanhat siirtyvät tuolle puolen. Nuorten osalta näyttää heikolta. Aiemmin se löytäminen on onnistunut, mutta kakkostrendin myötä tuskin enää samalla tavalla.

Se toinen pidempiaikainen trendi on kaupungistuminen. Keskusta, kuten tiedetään, vetää suurimmat äänisaaliinsa harvemmin asutuilta alueilta ja erityisesti Pohjois- sekä Itä-Suomesta. Kyseisillä alueilla asuvien ihmisten määrä yksinkertaisesti laskee, siirrytään isompiin asutuskeskuksiin. Samalla äänestyskäyttäytyminen muuttuu ja äidinmaidosta imetty keskustapuolue vaihtunee merkittävällä osalla viimeistään sukupolven vaihtuessa.

Keskusta on harvinainen reliikki eurooppalaisessa politiikassa. Juuri missään muussa valtiossa ei ole jäljellä isoa agraaripuoluetta, kuten Suomessa vielä toistaiseksi. Pidän pienenä ihmeenä, että keskusta on selvinnyt isona puolueena näinkin pitkälle, mutta lieneekö tämä vaalikausi sitten se ratkaiseva taitekohta. Muuttaminen pois maaseudulta yhdistettynä vanhojen äänestäjien menettämiseen on keskustan isoin ongelma.

Summasummaru, "juurille meno" ja sen maaseutuväestön vanhan kunnon alkiolaisuuden ihannointi lienee mahdollisimman väärä tapa keskustalle nostaa kannatusta. Niitä alkiolaisia ei enää ole samoissa määrin, saati kymmenen vuoden päästä kun yllä mainitut trendit jatkuvat. Keskustapuolueella on vähän isomman itsetutkiskelun paikka sen suhteen, millaista ideologiaa tahtovat tulevaisuudessa edustaa Joka tapauksessa aiemmat ajat parinkympin kannatuksesta lienevät pitkälti ohitse.

Maalaisliitto/Keskusta on tunnettu siitä, että sitä on kerta toisensa jälkeen pidetty auringonlaskun puolueena juurikin noista syistä.  Ns. agraaripuolueet ovat muualla maailmassa nilkuttaneet historian hämärään kannattajiensa poistuttua luonnollisen poistuman kautta ja jälkeläisten muutettua kaupunkeihin, mutta Suomen kepu se pompahtaa aina pintaan kuin Väyrynen konsanaan takavuosina.  Tosin nyt viimeksi mainitulla sakkaa, mutta kepusta itsessään ei koskaan tiedä.

Hämeenlinnan Oraakkeli

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 370
 • Liked: 7507
 • لا يوجد إله غيره من الشيطان والنبي محمدا أو خادمته
Kepu voi hyvinkin nousta kunhan heivaa Sipilän pellolle ja muutaman kaverinsa lisäksi.Sen jälkeen uusi poliittinen ohjelma esim. kansankapitalismi voisi olla hyvä vaaliteema jatkossa.

antero

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 418
 • Liked: 1354
 • Suomi Nousuun^^^!
Kepu voi hyvinkin nousta kunhan heivaa Sipilän pellolle ja muutaman kaverinsa lisäksi.Sen jälkeen uusi poliittinen ohjelma esim. kansankapitalismi voisi olla hyvä vaaliteema jatkossa.
Ei tarvi mitään sen kummosempaa ohjelmaa, tarvitaan vaan vanha puolue ja uudet naamat, ja saatanan typerät tavalliset ihmiset äänestää.
Hetero voittaa aina!

ISO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 835
 • Liked: 22612
 • Persuhtava keskustelija
Onneksi vihreitten ja vasemmistoliiton avulla muodostettu hallitus yleensä kaatuu omaan mahdottomuuteensa jo ensimmäisen vuoden aikana. Niitten päätöksenteko kun perustuu puhtaasti illuusioon siitä että jossain on valtavasti rahaa, jota voidaan jakaa niitten kannattajille ilman minkäänlaista tolkkua.

Parasta niissä kuitenkin on se, että ne on kuin pieniä lapsia, jos ne ei saa tahtoaan läpi, ne alkaa kiukutella, ja lopulta ne lähtee hallituksesta.

Eiköhän SDP:kin tiedä tämän, mahtavatkohan uskaltaa riskeerata kaikkea tuolla tiellä.
Roslan M Salih:

"Freedom of speech isn't worth civil war"

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 25 642
 • Liked: 67119
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/4505702/Kuinka+pahasti+Sdpn+pitaisi+mokata+etta+gallupien+povaama+selva+vaalivoitto+muuttuisi+havioksi+eduskuntavaaleissa (7.3.2019)

Lainaus
Kuinka pahasti Sdp:n pitäisi mokata, että gallupien povaama selvä vaalivoitto muuttuisi häviöksi eduskuntavaaleissa?

Ylen tuoreimmassa puolueiden kannatusmittauksessa Sdp kasvatti selvästi etumatkaansa muihin puolueisiin nähden.

Tänään julkaistussa kannatuskyselyssä demareiden kannatus nousi 1,2 prosenttiyksikköä kuukausi sitten tehdystä mittauksesta ja on nyt 21,3 prosenttia.

Kyselyn kakkosena tulevan kokoomuksen kannatuksesta oli puolestaan sulanut 1,1 prosenttiyksikköä edelliseen mittaukseen verrattuna ja puolueen kannatus on laskenut 16,2 prosenttiin.

– Yli viiden prosenttiyksikön ero on paljon, sillä kyselyn virhemarginaalit on ylitetty. Trendi näyttää nyt olevan, että Sdp kulkee eri suuntaan kuin hallituspuolueet, joiden suosio on laskussa, toteaa erikoistutkija Jenni Karimäki Eduskuntatutkimuksen keskuksesta.

(...)

– Tilanne voi tasoittua, kun päästään isoihin vaalikeskusteluihin. Ne puolueet ovat etulyöntiasemassa, jotka pääsevät keskustelun keskeisiin teemoihin kiinni, Karimäki sanoo.

Tampereen yliopiston puheviestinnän professori Pekka Isotalus muistuttaa, että vaaleihin on vielä aikaa ja gallupkyselyissä on vielä mukana paljon kannastaan epävarmoja äänestäjiä.

– Monelle heistä television vaalikeskustelujen vaikutus äänestyspäätökseen on suuri. Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne ei välttämättä loista vaalikeskusteluissa, ainakin aiemmissa väittelyissä on sattunut tiettyjä notkahduksia.

Suurissa vaaliväittelyissä niin sanotut vastinparit yleensä hyötyvät, vaikka olisivat asioista täysin eri mieltä.

– Sdp:n kannatusta voi heikentää, jos puolue ei onnistu asemoitumaan niissä keskeisissä vaaliteemoiksi nousevissa kysymyksissä, Karimäki sanoo.

Puolueen kannalta hankalalta vaikuttaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen kytkeytyvä metsäkeskustelu, jossa Sdp ei ole samalla tavalla osapuoli kuin metsänomistajan asiaa ajava keskusta tai hiilinielujen lisäämisen puolesta kampanjoiva vihreät.

– Toisaalta keskusteluun saattaa nousta ikään kuin puskista myös yllättäviä teemoja, joilla on lopputuloksen kannalta suuri merkitys. Esimerkiksi vanhustenhoitoon liittyvä keskustelu on varmasti verottanut kokoomuksen suosiota viime gallupeissa, Isotalus toteaa.

(...)
Ei ota vieraat milloinkaan
kallista perintöänne.
Tulkoot hurttina aroiltaan!
Mahtuvat multaan tänne.

Hämeenlinnan Oraakkeli

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 370
 • Liked: 7507
 • لا يوجد إله غيره من الشيطان والنبي محمدا أو خادمته
Kepu voi hyvinkin nousta kunhan heivaa Sipilän pellolle ja muutaman kaverinsa lisäksi.Sen jälkeen uusi poliittinen ohjelma esim. kansankapitalismi voisi olla hyvä vaaliteema jatkossa.
Ei tarvi mitään sen kummosempaa ohjelmaa, tarvitaan vaan vanha puolue ja uudet naamat, ja saatanan typerät tavalliset ihmiset äänestää.
Kepuleiden äänestäjiä vaan kannetaan hautaan enemmän mitä syntyy uusia.

Hämeenlinnan Oraakkeli

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 370
 • Liked: 7507
 • لا يوجد إله غيره من الشيطان والنبي محمدا أو خادمته
Vasemmistohallitus voi muodostua sellaiseksi katastrofiksi että ihan kuka tahansa kelpaa neljän vuoden päästä.

ApuaHommmaan

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 735
 • Liked: 3938
 • Aavikolla roskiksessa
Perinteiset puolueet on samantien täysin kusessa, jos ihmiset ottavat yhtään asioista selvää. Kaikki liian läpinäkyvää teatteria.

Itsellä suorastaan vaikeaa nähdä millä spinnauksilla Keskusta ja jossain määrin Kokoomuskin voisivat vedättää suosionsa hetkeksi piikkiin.

Ehkä Rinteen kuoleminen, tai selkeä sairaudesta johtuva kyvyttömyys, voisi sellainen olla.

Supernuiva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 771
 • Liked: 8016
Perinteiset puolueet on samantien täysin kusessa, jos ihmiset ottavat yhtään asioista selvää. Kaikki liian läpinäkyvää teatteria.

Itsellä suorastaan vaikeaa nähdä millä spinnauksilla Keskusta ja jossain määrin Kokoomuskin voisivat vedättää suosionsa hetkeksi piikkiin.

Vielä aivan liian harva äänestäjä on ymmärtänyt todellisuuden.

-PPT-

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 200
 • Liked: 11989
Aivan kuten ankkalampi puolue niin myös jeesustelijat lähtevät ihan mihin tahansa hallitukseen johon heidät vaan mukaan huolitaan. Kunhan ei nyt ihan hirveän paljon helpoteta abortti. Kaljat ja viinat voi kyllä viedä kauppoihin, sillä ei ole väliä.

Nuivinator

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 4 076
 • Liked: 7132
 • Je suis Charlie
Ketä Lapissa kannattaa äänestää? (itselle kaikki Lapin PS-ehdokkaat ovat outoja nimiä, ja todellakin toisen puolesta kyselen)
What Russian Army's Z insignia means? Zлобный Zанудный Zасранец Zалупался, Zаебал Zапад, и Zа это ему Zащемили Zалупу, Zасунули Zонтик в Zадницу, Zабрали в Zоопарк и Zаперли на Zамок с Zубром.

koojii

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 198
 • Liked: 7897
Keskustahan voisi Juha Sipilän johdolla ratsastaa eduskuntavaaleihin se vihapuhe tai "vihainen puhe" ykkösasianaan.

Olisi kaikenlaista Keskustan vaalimainosta, että "Rasistinen katse on viharikos" ja toisessa mainoksessa taas kuva Juha Sipilästä ja siitä "17-vuotiaasta" partalapsestaan vastaanottokeskuksessa. Jossain Keskustan vaalijulisteessa voisi olla vaikka kuva siitä Oulun puurokenraalista ja Keskustan lupaus järjestää halal-eväät jotka sopivat myös muille kuin koiralle ja akalle. Vaalilupauksena lupaisivat vielä perustaa vihapuheministeriön ja vihapuhevaltuutun viraston ja alkaa järjestämään kaikille suomalaisille pakollista vihapuhekoulutusta.

Voisihan se toki käydä niin ettei äänestäjät paljoa arvostaisi tuollaista asiaa ja vaaleissa piirteisivät ihan muun vaalilistan ehdokkaan numeroita.  ;D

Ernst

 • Asiantuntija
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 27 054
 • Liked: 20157
Perinteiset puolueet on samantien täysin kusessa, jos ihmiset ottavat yhtään asioista selvää. Kaikki liian läpinäkyvää teatteria.

Itsellä suorastaan vaikeaa nähdä millä spinnauksilla Keskusta ja jossain määrin Kokoomuskin voisivat vedättää suosionsa hetkeksi piikkiin.

Ehkä Rinteen kuoleminen, tai selkeä sairaudesta johtuva kyvyttömyys, voisi sellainen olla.

Kansa toisaalta sairastaa samoja kansantauteja kuin Rinne; äänestäjien suuri ikäluokka samastuu Rinteen mahdoliseen toistaitoisuuteen empaattisesti, vaikka valistuneen politiikan kuluttajien pitäisi tietysti ottaa tosissaan se, mitä sananmukaisesti huono happi ja pitkä tajuttomuus ihmiselle, nimenomaan aivoille, tekevät.

Sipiläkin oli sydänvaivainen kesken pääministerikauden. Ilmailulääkärien käsittämättömän lepsuuden takia kurvailee vieläkin taivaalla rinkiä virallisia dokumentteja matkassaan.

 Touko Aalto tipahti nahkahousuissa kesken homon läpsyttelyn depressioon, minkä vaikutuksen pj:n työkykyyn vihreät tajusivat. Ottivat sitten senioriläpsyttelijän poliitikon tilalle. Pr. Niinistö on lonkkaleikkauspotilas ja vanha mies. Kärttyisä ja lyhytpinnainen. Miten lienee kognitiivinen kuntonsa leikkauksen jälkeen? Hakeeko sanoja? Onko masentunut, onko luonne muuttumassa tai kärjistymässä..

Soinista en nyt viitsi kirjoittaa mitään.

Amerikoissa valtaapitävien työkyvyn arviointi on salapoliisityötä ja median likaisia temppuja täynnänsä. En ihan sitä kaipaa, mutta poliitikkojen pitäisi antaa henkilääkäreilleen lupa kirjoittaa lyhyet julkiset lausunnot, ettei tarvitsisi arvailla. Nämä samat lääkärit douppaavat oireilevat täyteen lääkkeitä ainakin päälakeen asti, kantapäistä ja keskimmäisestä varpaasta alkaen. Vaalikausi mennään näillä..
Det humana saknas helt hos Sannfinländarna.
Ihmisyys puuttuu kokonaan perussuomalaisilta.
-Anna-Maja Henriksson (r.)

Julleht

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 462
 • Liked: 2877
 • Se ärsyttävä keskustelusta keskustelija.
En itse usko, että keskustapuolueen nykyinen alamäki oikenee vanhaan 20 % kannatukseen millään "juurille" palaamisella tai muulla oppositiolihomisella. Tähän näen muutamia syitä, kaikki liittyvät Suomen demografisiin muutoksiin.

...

Hyviä pointteja ehdottomasti ja keskusta on tosiaan erikoinen jäänne :) Itse ajattelin asiaa lähinnä vain siltä kantilta, ettei tuo nykyinenkään sipilöintilinjakaan oikein tunnu toimivan ja jotain radikaalia kannattaisi tehdä mikäli kannatusta haluavat.

Cityliberaaliosastollakin on tunkua jo ihan riittämiin vihreiden, kokkarien ja vasemmistoliiton dominoidessa sitä. Tähän suuntaan on kepussa hiukan yritetty viime vuosina, mutta aika heikkoa on.

Minne menet, kepu? Ehkäpä puolue kutistuu vuosien saatossa olemattomiin, kun porukka siirtyy joko yllä mainittuihin tai sitten talouspoliittisesti keskustalaiseen PS:ään.

Tämä on itse asiassa olennainen pointti kun miettivät sitä tulevaisuussuuntausta. Jos ja kun (koputtaa puuta) se kepun perinteinen agraariäänestäjistö katoaa hiljalleen, mun on kovin vaikea löytää puolueelle uutta poliittista lokeroa vallattavaksi. Liberaalimmalla puolella mallia Ruotsin keskusta on aika täyttä, semikonservatiivinen keskustaoikeisto on aika lailla monopolisoitu kokoomuksen toimesta. Maltillinen ja konservatiivisuuteen päin vetävä keskustavasemmisto, mikäli demarit harppailevat kohti liberaalivasemmistoa yhä enemmän? En tosiaan tiedä. Mielenkiintoinen aihe seurattavaksi jo kesästä lähtien, kun vaihtavat puheenjohtajaa ja nahanluonti voi alkaa.

Mitä tulee muuhun yllä puhuttuun, toki se oppositiolihominen nostaa hetkellisesti kannatusta, kuten aina Suomen politiikassa. Puhun nyt kuitenkin pidemmän ajan ja isomman luokan kannatuspotentiaalista, kuin siitä viiden prosenttiyksikön vaalikauden sahauksesta jota isot puolueet ovat kokeneet 2010-luvulla. Jos potentiaaliset äänestäjät vähenevät, ei ole mahdollista mobilisoida yhtä suuria kannatuksia kuin aiemmin.
« Viimeksi muokattu: 08.03.2019, 09:26:17 kirjoittanut Julleht »
An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?

Beef Supreme

 • Vieras
Sanotaan nyt tähän väliin se minkä kaikki tietävät: PS ei ole mukana hallituksessa vaikka olisi suurin puolue. Vaikka Jussi olisi hallitustunnustelija. Ruotsin tiellä ollaan, sekametelihallitusta pukkaa ja epäpyhiä liittoja joilla saadaan parin isoimman konnan virityksiä ajettua eteenpäin, koska umpikujaankin mennään eteenpäin liikkumalla. Suomen politiikka on pahasti solmussa.

Jussi ei kelpaa Petterille, siinä kaikki. Ainoa oljenkorsi on punamulta ja PS apupuolueeksi, mutta miksi ottaa arvopohjattomia mukaan kun vanha laivahuora rkp on aina varma nakki ja sekakäyttäjä vihreät saadaan mukaan jollain hiilipaperilla. Kd on myös messissä koska... en edes tiedä miten sen perustelevat. Hyvä on näilläkin rattailla ajella helvettiin, lasku jää tiedätte kyllä kenelle.

koojii

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 198
 • Liked: 7897
Sipilän hallitus eroaa klo 10.40 tänään. Yleisradion TV1 kanava kertoi hetki sitten asiasta.

https://yle.fi/uutiset/3-10679132

"Hallitus jättää eroanomuksen – katso suorana: Ylen erikoislähetys, Yle seuraa hetki hetkeltä
Ylen lähteet: perustuslakivaliokunta lopetti maakuntalakien tekemisen. Sote kaatuu tähän."

« Viimeksi muokattu: 08.03.2019, 09:47:27 kirjoittanut koojii »

Alarik

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 227
 • Liked: 6730
 • Harvinainen valkoinen leijona
...semikonservatiivinen keskustaoikeisto on aika lailla monopolisoitu kokoomuksen toimesta...

Hihihii...Katainen, Stub, Orpo ja...ja...mutta minnekäs se unohtui se...mikäs se nyt oli, se...ai niin: "semimaltillinen keskustaoikeisto". Se tais pudota kyydistä samalla kun Kokoomus karautti kolisevin rattain kohti ääriliberaaliuden alttaria ottaen agendakseen: valtavan työvoiman tarpeen, rajattomuuden, vapaan maahanmuuton ja monikulttuurisuuden.

Kokoomuksessa konservatiivisuus on upotettuna hyvin syvällä puheenjohtajan persiissä, että sen varmaan löytää kyllä jos oikein syvältä hoonaa.

P

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 17 820
 • Liked: 16769
Kepu voi hyvinkin nousta kunhan heivaa Sipilän pellolle ja muutaman kaverinsa lisäksi.Sen jälkeen uusi poliittinen ohjelma esim. kansankapitalismi voisi olla hyvä vaaliteema jatkossa.
Ei tarvi mitään sen kummosempaa ohjelmaa, tarvitaan vaan vanha puolue ja uudet naamat, ja saatanan typerät tavalliset ihmiset äänestää.
Kepuleiden äänestäjiä vaan kannetaan hautaan enemmän mitä syntyy uusia.

Ei taida enää kepu tuosta nousta? Maaseutukin on sen hyljännyt. Mikä on ideologia, jota tarjoavat kaupunkilaisille. Nyt olisi persuilla saumaa kaapata paljon kepun äänestäjiä.
Kestää parikymmentä vuotta ennen kuin suomalainen lapsi alkaa kuluttamisen sijasta tuottaa yhteiskunnalle jotain. Pakolaisen kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta. Siksi pidän puheita pakolaisten aiheuttamista kansantaloudellisista rasitteista melko kohtuuttomina.
- J. Suurpää, HS 21.4.1991

-PPT-

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 200
 • Liked: 11989
Minä kuvittelin jo 8v sitten kun kepu hävisi että tuosta kuopasta he eivät enää nouse. Valitettavasti olin väärässä.

Nyt on uusi yritys. Jo mainitut demografiset muutokset avattavat sitä että kepun pitäisi kaiken järjen mukaan olla auringonlaskun puolue mutta kun he ovat seuraavat 4v räksyttämässä oppositiossa niin luultavasti he ovat taas 4v päästä tosi hyvä puolue ja silloin on joku uusi sateentekijä esillä pelastamansa Suomea.

FadeAway

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 477
 • Liked: 832
Haasteelliseksi näyttää seuraavan hallituksen muodostaminen. Hyviä vaihtoehtoa ei ole. Sdp+vihr+vas galluppissa n. 42%
Ehkä marinoidaan rkp:llä. Eri riitä silti.kesKusta vaalitappion jälkeen sivuun. Kok eri arvopohja. PS ei.
On paljon vaikeampi purkaa syntynyttä ongelmaa, kuin ennaltaehkäistä se.

Don Nachos

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 298
 • Liked: 903
Kepulla on ehtymätön luonnonvara: Lestadiolaiset. Lestat lisääntyy 2-4x nopeammin kuin muut ja äänestävät vain Kepua. Pienissä kunnissa ei edes tarvitse kovin montaa ääntä että niillä äänillä saa sen paikan. Ja kun ottaa haltuun kaikki pienet kunnat, niin hallussa on ikiliikkuja. Antaa muiden tapella isoista kunnista.

Seuraavasta hallituksesta tulee välimalli. Ei ole mitään mahdollisuuksia saada kasaan enemmistöhallitusta jolla olisi yhteinen agenda. Kokeilisivat vaan suosiolla vähemmistöhallitusta. Seuraavissa vaaleissa voisi sitten valittaa että: no olisihan asiat olleet paremmin jos oppositio ei olisi koko ajan kaatanut kaikkea.
"Religion was invented when the first con man met the first fool."
- Mark Twain

Kultti on uskonto jolla on vähän seuraajia. Uskonto on kultti jolla on paljon seuraajia.

Murkula

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 281
 • Liked: 2171
Kirjataampas tänne (saa siirtää paremmalle alueelle, jos on tarve), että Kokoomuksen ehdokas oli tänään pohjanmaalla tarjoilemassa makkaroita ja valehteli simät päästään ajavansa maahanmuuton rajoittamista, ynnä muita vastaavia teemoja. Kokoomus on siis ilmiselvästi ajamassa vaaleihin "Väyrystelyllä", keräillen ääniä mamukriittisillä ehdokkailla. Ääniä jotka sitte oikeasti menevät suoraan "Monikulttuurisuus on rikkaus" puolueen taakse.

Tämä pitäisi nyt saada ehdottomasti Persuille tietoon, että korostavat viimeiseen asti, mikä oli Kokoomuksen Arvo_Pohja, kun Halla-aho vaati hallitusohjelman noudattamista, niin että saadaan tämä "Väyrystely" kääntymään itseään vastaan.
Me suomalaiset olemme niin poliittisesti tyhmä kansa, että oikein ansaitsemme kuolla sukupuuttoon.

Sensuurissa pahinta on          ja          .

Ignore: Don Nachos, Ajatolloh, Puuha-Pepe, Sir, Justustr

against globalism

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 352
 • Liked: 384
Onkos muuten kenelläkään tietoa, että onko Ylellä tälläkin kertaa vaalikoneen lisäksi legendaarinen vaaligalleria? Kiinnostaisi katsoa ainakin erään Latekoen ja Seppo Lehdon videot. Sellasia lyhyitä ja ytimekkäitä videoita, joita jokainen ehdokas on saanut tehdä. Toki, Yle ne käy läpi, että ei sinne mitään n***erit vittuun materiaalia pääse ja varmaan ihan hyvä niin, mutta kyllä ainakin Sepi tarjoilee silti aina melko päräyttävää settiä  ;D

Tagit: