Kirjoittaja Aihe: Eduskuntavaalit 2019 – yleinen keskustelu, tulosseuranta, hallitusneuvottelut  (Luettu 488683 kertaa)

Marcus Porcius Cato

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 118
 • Liked: 831
Aloitellaanpa vaikka tällä kepun puoluelehdessä julkaistulla pohdinnalla.

Gallupit näyttävät huolestuttavilta ja jotain tarttis tehrä. Jutun lopussa muistutetaan, että so­vit­te­lua, yh­teis­työtä ja kiis­to­jen lie­vit­tä­mis­tä korostamalla pärjättiin viimeksikin. Kuulostaapa innostavalta :roll:

Kepun ongelma on tuon lässyn kädenlämpöisyyden ja mitäänsanomattomuuden lisäksi se, että puolueesta on tullut Sipilän ja Bernerin myötä melko lailla kokoomuksen kaltainen Suomen syöjä eikä EU-kiimassakaan kokkareille juuri hävitä.

Oma reseptini: paluu puolueen alkiolaisille juurille, suomalaisten ja Suomen puolustaminen, Sipilät ja Bernerit helvettiin johtopaikoilta ja EU-puudelointi pois. Mites ois, kepu?

https://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/479786/d48460a256 (7.3.2019)

Lainaus
Näkökulma: Ylen gallup on keskustalle kova tärsky – puolueen kilpi kaipaa pikaista kiillotusta

Kes­kus­ta voit­ti vii­me edus­kun­ta­vaa­lit ko­ros­ta­mal­la so­vit­te­lua ja yh­teis­työ­tä, toi­mit­ta­ja San­te­ri Lam­pi kir­joit­taa.

Kes­kus­tan kan­na­tus kyn­tää sy­väl­lä suos­sa, kun edus­kun­ta­vaa­lei­hin on enää noin vii­si viik­koa ar­mo­nai­kaa.

Ylen tors­tai­na jul­kai­se­mas­sa gal­lu­pis­sa puo­lu­et­ta kan­nat­taa 14,1 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta. Se tar­koit­taa puo­len­tois­ta pro­sent­tiyk­si­kön nii­aus­ta sit­ten vii­me mit­tauk­sen.

(...)

KES­KUS­TAN vaa­ti­ma­ton vaa­li­kun­to häm­mäs­tyt­tää gal­lu­pis­ta toi­seen.

Pää­mi­nis­te­ri, puo­lu­e­joh­ta­ja Juha Si­pi­län (kesk.) kip­pa­roi­ma hal­li­tus on rik­ko­nut kirk­kaas­ti aset­ta­man­sa 72 pro­sen­tin työl­li­syys­ta­voit­teen, ja työt­tö­mien mää­rä on las­ke­nut 117 000 hen­gel­lä. Vel­kaan­tu­mi­nen on saa­tu ku­riin.

Sil­ti ta­lous­saa­vu­tus­ten ah­ke­ra toi­tot­ta­mi­nen ei ole van­kis­ta­nut kes­kus­tan kan­na­tus­ta.

Kun puo­lue on as­tu­nut val­ti­on­hoi­ta­jan saap­pai­siin, sen pe­rus­luon­ne on pääs­syt hä­mär­ty­mään kan­sa­lais­ten sil­mis­sä.

Kun kes­kus­ta rii­te­li ay-liik­keen ja op­po­si­ti­on kans­sa, sitä ei ol­lut tun­nis­taa.

Moni ei enää ero­ta­kaan kes­kus­tan lin­jaa epä­suo­si­tun hal­li­tuk­sen lin­jas­ta – tai ta­lou­soi­keis­to­lai­ses­ta ko­koo­muk­sen po­li­tii­kas­ta.

(...)

KES­KUS­TAN nis­kaan hen­git­tä­vien vih­rei­den yk­kös­tee­ma on kou­lu­tus­po­li­tii­kan ohel­la il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­nen, ja pe­rus­suo­ma­lai­set rat­sas­ta­vat sie­kai­le­mat­ta maa­han­muu­ton tiu­ken­ta­mi­sel­la.

Kes­kus­tal­ta kris­tal­lin­kir­kas vi­sio tai­taa edel­leen uu­pua, vaik­ka puo­lue on jul­kais­sut rut­kas­ti vaa­li­ta­voit­tei­ta vii­me ai­koi­na.

Puo­lu­een kan­na­tus­ka­to on il­mei­ses­ti lyö­nyt äl­li­käl­lä myös puo­lu­een joh­to­hah­mot, jot­ka ovat ulos­tu­lois­saan soit­ta­neet hä­ly­tys­kel­lo­ja ja ky­sel­leet syi­tä luot­ta­mus­pu­laan.

Pää­mi­nis­te­ri Si­pi­lä lyk­kä­si vaa­li­vaih­teen sil­mään pamf­le­tis­saan, jos­sa hän va­roit­ti si­ni­pu­na­hal­li­tuk­sen tur­mi­ol­li­suu­des­ta.

Li­säk­si Si­pi­lä vään­si kät­tä met­sä­hak­kuis­ta "pu­na­vih­re­än puo­len" kans­sa ja sai vih­rei­den Vil­le Nii­nis­tön kimp­puun­sa.

KOS­KA kes­kus­ta ei ny­ky­me­nol­la on­nis­tu pu­hut­te­le­maan kan­saa, kurs­sia oli­si pai­kal­laan kor­ja­ta – vie­lä juu­ri ja juu­ri eh­ti­si.

Mui­den lei­maa­mi­nen, edes ri­vien vä­lis­tä, kiit­tä­mät­tö­mik­si tai ym­mär­tä­mät­tö­mik­si an­taa puo­lu­ees­ta hel­pos­ti yli­mie­li­sen ku­van.

Kes­kus­ta­lai­suu­des­sa suu­ria kan­san­jouk­ko­ja vie­hät­tä­nee edel­leen sen mal­til­li­nen ja kes­kus­te­luun kan­nus­ta­va pe­rus­luon­ne sekä ää­ri­päi­den vält­te­ly.

VAA­LI­KEN­TIL­LÄ uu­ras­ta­va api­la­vä­ki ei ole omim­mil­laan, kun eh­dot­to­muu­den ja re­pi­vyy­den re­to­riik­ka käy kier­rok­sil­la.

On hyvä pa­laut­taa mie­leen, et­tä vii­me edus­kun­ta­vaa­lien voit­to ir­to­si raik­kai­den avaus­ten li­säk­si so­vit­te­lua, yh­teis­työ­tä ja kiis­to­jen lie­vit­tä­mis­tä ko­ros­ta­mal­la – ei jul­mis­te­lul­la ja jy­räh­te­lyl­lä.

Hah hah hah, vai että ir­to­si kepun voitto viime vaaleissa raikkailla avauksilla ja so­vit­te­lua, yh­teis­työ­tä ja kiis­to­jen lie­vit­tä­mis­tä ko­ros­ta­mal­la. Kepu voitti edelliset vaalit ihan puhtaasti siitä syystä, että sikspäkki hallitus oli niin totaalisen sysipaska viritys. Muistan kyllä oikein hyvin katselleeni kuinka Sipilää tentattiin neljä vuotta sitten TV:ssä, ja tyyppi ei antanut selvää vastausta yhteenkään kysymykseen, vaan kierteli ja kaarteli ja lässytti täysin ympäripyöreää liirumlaarumia. Oli aika selvää, että kepun vaalistrategia oli olla ottamatta mitään kantaa oikein mihinkään, ja luottaa siihen, että leipääntyneet kansalaiset äänestävät vanhasta tottumuksesta Tupusta, Hupusta ja Lupusta sitä, joka on ollut edelliset neljä vuotta oppositiossa.
Olen muuten sitä mieltä, että kulttuurimarxismi on tuhottava.

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 22 107
 • Liked: 51183
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
Nämä kuvat tulivat vastaan jo toissapäivänä, mutta unohtui laittaa tänne.

Kyseessä ovat toki vain Hyysärin vaalikoneen vastaukset, mutta mielenkiintoinen siirtymä vasemmalle joka tapauksessa. Persut ovat silti pitäneet linjansa ja siirtyneet vähän vielä ylöspäin nelikentässä :)

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006026006.html (7.3.2019)

Lainaus
HS:n vaalikone aukesi: lähes kaikki puolueet ovat ottaneet askeleen vasemmalle

Eduskuntapuolueiden ehdokkaat suhtautuvat yksityistämiseen ja menoleikkauksiin kielteisemmin kuin neljä vuotta sitten. HS analysoi torstaina auenneen vaalikoneensa yli 1 700 vastausta.

MILTEI kaikki Suomen eduskuntapuolueet ovat ottaneet askeleen vasemmalle sitten viime eduskuntavaalien.

Tämä käy ilmi Helsingin Sanomien vaalikoneeseen osallistuneiden yli 1 700 eduskuntavaaliehdokkaan vastauksista.

HS:n analyysin perusteella etenkin keskustan ja Rkp:n ehdokkaat ovat vastaustensa mukaan lähempänä poliittisen kentän vasenta laitaa kuin neljä vuotta sitten.

Arvokartan toisella eli konservatiivi–liberaali-akselilla muutokset ovat olleet pienempiä.

Perussuomalaisten näkemyksistä on tullut hieman aiempaakin konservatiivisempia, kun taas useat muut puolueet ovat siirtyneet aavistuksen kohti arvokartan liberaalia alalaitaa.

PUOLUEET on asetettu arvokartalle kahdeksalla vaalikoneen kysymyksellä, jotka ovat samat kuin neljä vuotta sitten.

Neljä kysymyksistä määrittää paikan vasemmisto–oikeisto-akselilla ja toiset neljä paikan konservatiivi–liberaali-akselilla.

(...)
Äänestys: Etnonationalismi, kyllä vai ei? Eli kannatatko vai etkö? Käy antamassa äänesi!

https://hommaforum.org/index.php/topic,129465.0.html

Murkula

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 583
 • Liked: 836
Mainitaans @Julleht, kun ylläolevä käppyrä on nyt lähes justiinsa se, mistä oli aikaisemmin kirjoiteltiin puoluekannatusketjussa. Tämä ylläoleva on nyt siis vaalikonevastausten perusteella ja natsahtaa aika merkittävästi enemmän vasemmalle, kuin se vasemmantuntijoiden asiantuntijoiden mielipide.
Me suomalaiset olemme niin poliittisesti tyhmä kansa, että oikein ansaitsemme kuolla sukupuuttoon.

Ignore: Don Nachos, Ajatolloh

Professori

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 498
 • Liked: 2688
  • Professorin ajatuksia
Minne menet, kepu? Ehkäpä puolue kutistuu vuosien saatossa olemattomiin, kun porukka siirtyy joko yllä mainittuihin tai sitten talouspoliittisesti keskustalaiseen PS:ään.

Minun nähdäkseni Keskusta menetti noin kymmenen vuotta sitten yhden historiansa parhaan mahdollisuutensa ankkuroida kannatuksensa kaupunkeihin. Jos puolueen eliitti olisi silloin ymmärtänyt ryhtyä ajamaan loogisesti maahanmuuttokriittistä ja kansallismielistä agendaa, ei Jussi Halla-ahosta olisi koskaan tullut Keskustan kanssa kilpailevan puolueen menestyvää puheenjohtajaa. Korkeintaan menestyvä Keskustan puheenjohtaja, jos hän olisi lähtenyt agraaripuolueen kelkkaan juuri mainitun agendan innoittamana. Nyt on myöhäistä ja Keskustan paikan kaupungeissa on ottanut todennäköisesti varsin pitkäksi ajaksi Perussuomalaiset.
Niin kauan kuin yhteiskunnassa on todellinen sananvapaus se ei voi olla läpeensä mätä. Sen sijaan jokaisesta läpeensä mädästä yhteiskunnasta puuttuu todellinen sananvapaus.
Lisää ajatuksia: http://professorinajatuksia.blogspot.com/

Professori

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 498
 • Liked: 2688
  • Professorin ajatuksia
Vasemmistohallitus voi muodostua sellaiseksi katastrofiksi että ihan kuka tahansa kelpaa neljän vuoden päästä.

Onneksi punaviherruotsalaisten kannatus ei tule yksin riittämään hallitukseen.
Niin kauan kuin yhteiskunnassa on todellinen sananvapaus se ei voi olla läpeensä mätä. Sen sijaan jokaisesta läpeensä mädästä yhteiskunnasta puuttuu todellinen sananvapaus.
Lisää ajatuksia: http://professorinajatuksia.blogspot.com/

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 22 107
 • Liked: 51183
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
Lännen Media vertaili eduskuntapuolueiden maahanmuuttopoliittisia ohjelmia ja ullattaen persuilla on tiukimmat linjaukset ;)

Humanitäärinen maahanmuutto seis, tp-hakijoiden käännytys rajalta tarvittaessa, halpatyövoiman tuonnille stoppi jne.

Tuossa jutussa tosin työperäisen maahanmuuton osalta ei ole kirjoitettu nimenomaan tästä halpatyövoima-asiasta, tarveharkinnasta jne., jotka ovat PS:n ohjelmassa keskeisellä sijalla, vaan on vedetty mutkia suoriksi.

Ohjelma on luettavissa tuolta: https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2019/02/Maahanmuuttopoliittinen-ohjelma-2019.pdf

Lainaus
Analyysi: Lähes kaikki puolueet sanovat kiintiöpakolaisille kyllä – perussuomalaiset ei päästäisi heitäkään Suomeen

Maahanmuutto nousi viimeistään Oulun seksuaalirikosten myötä vaalikeskustelujen aiheiksi. Mitä puolueet sanovat maahanmuutosta vaaliohjelmissaan? Lännen Media kävi läpi suurimpien eduskuntapuolueiden linjaukset.

Humanitaarinen maahanmuutto on Suomessa jatkossa erityisesti sitä, että Suomi ottaa pakolaisleireiltä heikommassa asemassa olevia kiintiöpakolaisiksi. Heikommassa asemassa oleviksi nostetaan erityisesti naiset ja lapset. Siniset nostavat samaan ryhmään myös vainotut kristityt.

Samaan aikaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautuksia tehostetaan, kotouttamista parannetaan ja turvapaikkapäätöksiä nopeutetaan.

Nämä ovat päälinjoja monen eduskuntapuolueen vaaliohjelmien maahanmuutto-osioissa.

Puolueiden välillä on toki eroja.

Sdp, vihreät, vasemmistoliitto sekä rkp haluavat turvapaikanhakijoille takaisin ilmaisen oikeusavun, jotta hakuprosessi sujuisi jouhevammin.

Samat puolueet haluavat myös nostaa kehitysavun määrärahoja ja pakolaiskiintiötä sekä helpottaa perheenyhdistämistä. Vasemmistoliitto ja rkp puhuvat vähintään 2 500 kiintiöpakolaisesta vuodessa ja vihreät 3 000:sta. Viime vuosina Suomi on ottanut 750–1 050 kiintiöpakolaista vuodessa.

Suomen on autettava hädässä olevia, sanovat myös kokoomus, keskusta, kristillisdemokraatit ja siniset. Näillä puolueilla on kuitenkin jonkin verran tiukempi linja kuin aiemmin mainituilla.

(...)

Kokoomus ja siniset haluavat, että turvapaikkahakemukset käsiteltäisiin EU:n ulkopuolella "maihinnousukeskuksissa", joista ei ole kuitenkaan toistaiseksi syntynyt Euroopan unionissa sopua. Yksikään ulkopuolinen maa ei ole näitä keskuksia alueelleen halunnut.

(...)

Perussuomalaisten linja on eduskuntapuolueista tiukin.

Humanitaarinen maahanmuutto on perussuomalaisten mielestä lopetettava kokonaan. Myös kiintiöpakolaisten ottaminen olisi puolueen mielestä lakkautettava.

Rajavartiolakiin halutaan helposti sovellettava "hätätilapykälä", joka sallisi turvapaikanhakijoiden käännyttämisen rajalla.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut olisi puolueen mukaan otettava säilöön ja perheenyhdistämisen kriteereitä olisi entisestään kiristettävä.

Perussuomalaiset auttaisi hädässä olevia näiden lähtöalueilla "tehostamalla" kehitysapua näihin kohteisiin.

Tiukan linjan syyksi perussuomalaiset nostaa sen, että Suomi muuttuisi "ei-suomalaiseksi" tulevaisuudessa ilman tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa. Puolue nostaa huoliksi myös maahanmuuttajien tekemät rikokset, kantaväestöä korkeamman työttömyysasteen sekä maahanmuuton kustannukset yhteiskunnalle.

Myöskään työperäinen maahanmuutto ei käy perussuomalaisille, koska robotisaation ja tekoälyn uskotaan vievän juuri monen maahanmuuttajataustaisen työpaikan matalapalkkaisilta aloilta.

Muut puolueet haluavat pääsääntöisesti helpottaa työperäistä maahanmuuttoa tai vähintään sallia sen tarpeiden ja hyödyn mukaan.


Lainaus persujen maahanmuuttopoliittisesta ohjelmasta (sivu 7):

Lainaus
Vuonna 2016 tyypillisimmät ammatit, joihin tehtiin työvoiman saatavuusharkinnan nojalla päätös, olivat puutarhatyöntekijät, toimisto- ja laitossiivoojat sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijät. Saatavuusharkinnan poistamisessa on siis kyse ovien avaamisesta Aasian ja Afrikan halpatyövoimalle – tilanteessa, jossa maassamme oleskelee jo nyt huomattava sosiaaliturvan varassa oleva maahanmuuttajataustainen väestö. Saatavuusharkintaa ei saa poistaa, vaan sitä pitää tiukentaa.

Valtiolla ei tule olla velvollisuutta toimittaa yrityksille halpaa työvoimaa veronmaksajien kustannuksella.

Halpatyövoima tulee kalliiksi yhtäältä suomalaiselle työntekijälle ja toisaalta julkiselle sektorille, koska matalapalkkaisen työperäisen maahanmuuttajan elämistä on kompensoitava tulonsiirroilla. Kyse on siis oikeastaan yritystuesta. Tämän päälle tulevat vielä esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja koulutussektoreille tulevat kulut halpatyöläisen mahdollisista perheenjäsenistä. Toisaalta vaatimus lisätä halpatyövoimaa on ristiriidassa suomalaisen korkean osaamisen ja teknologisen kehityksen, kuten robotisaation, kanssa.

Erityisen hälyttävää on, että Suomeen halpamarkkinoille töihin tulevien maahanmuuttajien työllisyysaste tippuu kaikissa maaryhmissä kantaväestön alle jo muutamassa vuodessa. Taloudellisten ja muiden ongelmien kannalta on siis melko yhdentekevää, saapuuko henkilö Suomeen ”työperäisenä” vai turvapaikanhakijana.
« Viimeksi muokattu: 10.03.2019, 12:20:10 kirjoittanut Alaric »
Äänestys: Etnonationalismi, kyllä vai ei? Eli kannatatko vai etkö? Käy antamassa äänesi!

https://hommaforum.org/index.php/topic,129465.0.html

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 126
 • Liked: 37531
 • Toivo parasta, varaudu pahimpaan.
Vaikka PS ei ehkä kelpaa kenellekään, niin silti Suomen kannalta olisi parasta, että PS pääsisi hallitukseen mukaan tiukalla haittamamutuksen vastaisella ohjelmalla. Sisäministerin paikka JH-a:lle. Kaikesta muusta voisi sitten joustaa.
+++
Vaikka tilanne vaikuttaa nyt aika heikolta, niin haittamamujen perseilyt ovat voineet vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin siten, että muut puolueet ottavat lusikan kauniiseen käteen, jossain vaiheessa.
+++
The Puolueen jäsenet ovat nähdäkseni enimmäkseen korroputoituneita paskoja, joilla ei ole muita arvoja kuin oma perse. Spekuloin, että jos niille antaa tarpeeksi kiihoketta, ne suostuvat luopumaan haittamamurakkaudestaan. Yksi tapa myydä tämä ratkaisu olisi "hoitaa samalla rahalla 100x määrä haittamamuja" ulkomaisilla leireillä.
Arvoituksellisin kehityssuunta on länsimaiden johtajien määrätietoisuus luoda NL uudelleen Eurooppaan.
- Gorbachev

Kun fasismi saapuu uudelleen, se ei sano „minä olen fasismi“, vaan „minä olen antifasismi.“
- Ignazio Silone

"Me aiomme teurastaa teidät."
- 10v. poika, mahdollinen paluumuuttaja ISIS-leirillä

Kni

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 058
 • Liked: 15019
Hyvä kirjoitus, kannattaa lukea kokonaan. Lyhentelin parhaat palat.

Lainaus
Lyhyt summaus liian vähälle huomiolle jääneestä uutisesta, joka jäi hallituseron ja soten kaatumisen jalkoihin. Rinne on muodostamassa Suomeen blokkivaaleja puheellaan, jossa rajaa ennen vaaleja mieluisimmat leikkikaverit valtioneuvoston nimellä kulkevassa hiekkalaatikossaan vihreisiin ja vasemmistoliittoon eli aivan selkeään vasemmistoblokkiin. Tätä kombinaatiota ei ole koskaan Suomessa kokeiltu, mutta sen lupailemat verotusnäkemykset eivät varmasti pistä tätä maata nousuun. Kokoomus, keskusta ja perussuomalaiset on rajattu armotta pois nykylinjalla.

Toki Rinne samaan hengenvetoon toteaa itsekin, että ei ole realismia saada näillä kolmella enemmistöhallitusta, joten joko keskusta tai kokoomus pitää mukaan ottaa. Hiukkasen ylimielinen, vastentahtoinen ja vähättelevä sävy etten sanoisi. Ei oikein mieltä ylentävää ole lähteä tällaisen vasurikoalition ainoaksi oikeistoedustajaksi. Ulkopuolinen olo saattaa tulla ja omat hallituskirjaukset jäädä aika vähäisiksi.

Jos Rinne lähtisi tällaiseen uhkapeliin ja saisi suuressa salissa nokkiinsa, hallitusneuvottelujen kapula siirtyisi kokoomukselle melko varmasti. Ja sitten olisi mahdollista tehdä oikeistoblokki enemmistöpohjalta, kun kerran blokkivaaleihin ollaan Rinteen johdolla lähdetty. Ennenkuulumatontahan se olisi, jos suurin puolue jäisi oppositioon ja Rinteen poliittisen uran takuuvarma loppu.

Entäpä jos Orposta tuleekin pääministeri Rinteen synnyttämällä blokkiajattelulla?
http://timoekman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/271237-tekeeko-rinne-orposta-paaministerin

Entäpä jos vanhuksia kuolee hoitokodeissa juuri vaalien alla vielä lisää ja persujen selkeä trendi jatkuu? Näin pääministeri voisikin olla Halla-aho.  :)

Ernst

 • Asiantuntija
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 26 862
 • Liked: 19200
On paljon spekuloitu, että seuraava kansainvellus olisi piankin tulossa. Onko Suomi valmis?

Lainsäädännöllisesti mielestäni ei, jos rajavartiolaitoksen lainmukaiset valtuudet rajoittuvat taikasanan "asylum" ymmärtämiseen ja puomin nostoon, puolustusministeriön ja armeijan valtuudet riittävät liikenteenohjaukseen ja kassien kantamiseen. Poliisiahan ei juuri näy enää missään, kun ovat terveyssandaaleissaan sähkötyöpöytiensä ääressä vahtaamassa, ettei kukaan sano vihaan viittaavaakaan eikä ainakaan hallitusta morkkaa. Ettei näet joku loukkaannu.

Kirkko on henkisesti ihan pihalla, ja suojelee pahinta päänkatkojaakin, kunhan tämä artikuloi sanan kristitty. Tai homo.

Ei ole ihan lainsäädäntö valmis, henkinen valmius on onneksi kasvusuunnassa. On vaikea ennakoida, miten siviilit reagoivat seuraavaan ouluun, turkuun, tornio-haaparantaan tai rajajooseppiin.

Meni se miten tahansa, reagointi on 30 000 tai sadantuhannen läpsyttelijän maahan marssiessa pahasti myöhässä; NYT on aika reagoida, sillä, kuten signatuurissanikin seisoo, tavan ihmistä ei suvakisto, kaverikapitalistit, vassaristo, orpoporvarit tai sipilät vuokaavioineen eikä kukaan muukaan auta, jos tavan ihminen ei auta itseään ja käy siellä äänestyspaikalla PS:sta puoluetta äänestämässä. Gallupissa voi sanoa mitä ajattelee, mutta nyt pois perse penkistä ja sormi pyllystä.

Muistanette sen vanhan vitsin köyhästä miehestä, joka rukoili toistuvasti jumalalta lykkyä, lottovoittoa. Jumalaakin alkoi joutava anelu pänniä ja hän puhutteli ihmistä möreällä äänellä:
-Mene ny jumalauta itse edes sinne kioskille ja jätä kuponki!
Idealisti rakastaa ideologiaansa enemmän kuin lähimmäistään.

Julleht

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 566
 • Liked: 1024
Nämä kuvat tulivat vastaan jo toissapäivänä, mutta unohtui laittaa tänne.

Kyseessä ovat toki vain Hyysärin vaalikoneen vastaukset, mutta mielenkiintoinen siirtymä vasemmalle joka tapauksessa. Persut ovat silti pitäneet linjansa ja siirtyneet vähän vielä ylöspäin nelikentässä :)

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006026006.html (7.3.2019)

Lainaus
HS:n vaalikone aukesi: lähes kaikki puolueet ovat ottaneet askeleen vasemmalle

Mainitaans @Julleht, kun ylläolevä käppyrä on nyt lähes justiinsa se, mistä oli aikaisemmin kirjoiteltiin puoluekannatusketjussa. Tämä ylläoleva on nyt siis vaalikonevastausten perusteella ja natsahtaa aika merkittävästi enemmän vasemmalle, kuin se vasemmantuntijoiden asiantuntijoiden mielipide.

Näin tämän tosiaan joo, otetaan tuolta linkkaamastasi topikista se alkuperäinen asiantuntijoiden arvio vielä liitteeksi.

Suhtaudun vähän nihkeästi tuohon määrittelyyn, jonka mukaan vasemmisto = valtio, mutta tuon artikkelin anti on ehdottomasti Suomen komparatiivisessa analyysissa. Määritelyistä saisi oman ketjun. Nään tuon hesarin kompassin enemmän kansallista skeneä kuvaavana, jos tuonne pitäisi sijoittaa vaikka se Kreikan Syriza, niin suomalaiset puolueet olisivat paljon "keskemmällä". Toki pohjoismainen kenttä on paljon lähempänä Suomea, kuten taidettiin viimeksikin puhua.

Joka tapauksessa trendi on aika poikkeuksellinen Euroopan tasolla. Ei tule mieleen montaa valtiota jossa on menty tähän suuntaan näin yksissä tuumin viime vuosina, vaikkei mulla nyt dataa ole käsillä. Varmasti vaikuttaa erityisesti se, että hallitus on poikkeuksellisesti ollut suhteellisen puhtaan keskustaoikeistolainen, jolloin vasemmisto on päässyt oppositiosta mätkimään. Hallituksessa kannatus perinteisesti laskee, jolloin on ihan loogista koittaa paikata sitä liikkumalla "vasemmistoa" kohti.
« Viimeksi muokattu: 10.03.2019, 15:51:27 kirjoittanut Julleht »
An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 126
 • Liked: 37531
 • Toivo parasta, varaudu pahimpaan.
Lainaus käyttäjältä: HS vaalikone
Vastausten perusteella sinulle sopivin puolue on suomen kansa ensin r.p.

Suomen kansa ensin
Pekka Kortelainen
Kortelainen, Pekka 78 %

(Näin siis Helsingissä.)

Vaimo sai saman. Tähänkö ketjuun näitä tuloksia voi postata, @Alaric ?
Arvoituksellisin kehityssuunta on länsimaiden johtajien määrätietoisuus luoda NL uudelleen Eurooppaan.
- Gorbachev

Kun fasismi saapuu uudelleen, se ei sano „minä olen fasismi“, vaan „minä olen antifasismi.“
- Ignazio Silone

"Me aiomme teurastaa teidät."
- 10v. poika, mahdollinen paluumuuttaja ISIS-leirillä

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 22 107
 • Liked: 51183
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
Lainaus käyttäjältä: HS vaalikone
Vastausten perusteella sinulle sopivin puolue on suomen kansa ensin r.p.

Suomen kansa ensin
Pekka Kortelainen
Kortelainen, Pekka 78 %

(Näin siis Helsingissä.)

Vaimo sai saman. Tähänkö ketjuun näitä tuloksia voi postata, @Alaric ?

@Lalli IsoTalo

Tämä on oikein hyvä ketju näille vaalikonetuloksillekin muun keskustelun lisäksi :)
Äänestys: Etnonationalismi, kyllä vai ei? Eli kannatatko vai etkö? Käy antamassa äänesi!

https://hommaforum.org/index.php/topic,129465.0.html

l'uomo normale

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 10 186
 • Liked: 6030
 • Je suis. Ihmisenä ja kuluttajana.
Lainaus käyttäjältä: HS vaalikone
Vastausten perusteella sinulle sopivin puolue on suomen kansa ensin r.p.

Suomen kansa ensin
Pekka Kortelainen
Kortelainen, Pekka 78 %

(Näin siis Helsingissä.)

Vaimo sai saman. Tähänkö ketjuun näitä tuloksia voi postata, @Alaric ?

Mullekin Hesarikone suositti SKEetä. Liekö kone viritetty sellaiseksi?
And madness and despair are a force.

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 22 107
 • Liked: 51183
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
Aiemmin vihreiden tyypit valittivat, että Hesarin kone antaa lähinnä sieltä laidalta feministipuolueen ehdokkaita. Nyt @Matias Turkkila kertoo, että edes omilla vastauksilla ei saa itseään vaalikoneesta ykköstulokseksi.

Hämärää.

https://twitter.com/MatiasTurkkila/status/1104746336723914753


https://twitter.com/MatiasTurkkila/status/1104746339378843648

« Viimeksi muokattu: 10.03.2019, 16:42:36 kirjoittanut Alaric »
Äänestys: Etnonationalismi, kyllä vai ei? Eli kannatatko vai etkö? Käy antamassa äänesi!

https://hommaforum.org/index.php/topic,129465.0.html

Matias Turkkila

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 505
 • Liked: 2996
 • Päätoimittaja, Suomen Uutiset
Testasin Jussin tulokset myös. Hänen antamillaan vastauksilla kone sentään suositteli miestä itseään.

Eipä siinä. Jussin tulosten feikkaaminen olisi ollut jo vähän liian paksua.

Julleht

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 566
 • Liked: 1024
Mielestäni on äärimmäisen hyvä, että avoimemmin keskustellaan vaalikoneiden mekaniikasta. Alla Hesarin puolelta koittavat avata oman koneensa toimintaa juuri tähän pienpuoluesuosivuuteen ja ehdokassuosituksiin liittyen. Ihan hyvää keskustelua.

An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?

guest12632

 • Vieras
Kyseessä ovat toki vain Hyysärin vaalikoneen vastaukset, mutta mielenkiintoinen siirtymä vasemmalle joka tapauksessa. Persut ovat silti pitäneet linjansa ja siirtyneet vähän vielä ylöspäin nelikentässä :)

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006026006.html (7.3.2019)

Lainaus
HS:n vaalikone aukesi: lähes kaikki puolueet ovat ottaneet askeleen vasemmalle

PUOLUEET on asetettu arvokartalle kahdeksalla vaalikoneen kysymyksellä, jotka ovat samat kuin neljä vuotta sitten.

Neljä kysymyksistä määrittää paikan vasemmisto–oikeisto-akselilla ja toiset neljä paikan konservatiivi–liberaali-akselilla.

(...)

Persut on siirtynyt pykälän konservatiivisempaan suuntaan. Ok. Tässäkö on se vedet jakava arvopohjasiirtymä, jonka vuoksi keskusta ja kokoomus eivät voineet jatkaa hallitusyhteistyötä ja uuvatit päättivät perustaa oman puolueen? Kristillisillä, keskustalla, Rkp:llä ja vihreillä siirtymät olivat joko suurempia tai paljon suurempia, mutta kenenkään poliittinen koti ei silti ole tainnut palaa sillä suunnalla.  :roll:

Mika Putkonen

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 137
 • Liked: 245
Hs:n vaalikoneessa Heikki Luoto tuli ykköseksi 79 prosentilla, ja pitkä rivi persuja Heikin perässä. Sakari Puiston korkea sijoitus tuli itselleni yllätyksenä.

Marcus Porcius Cato

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 118
 • Liked: 831
The Puolueen jäsenet ovat nähdäkseni enimmäkseen korroputoituneita paskoja, joilla ei ole muita arvoja kuin oma perse. Spekuloin, että jos niille antaa tarpeeksi kiihoketta, ne suostuvat luopumaan haittamamurakkaudestaan.

Niinhän ne ovat, mutta ylikansallisella suurpääomalla on tässä väestönvaihto-operaatiossa isot rahat kiinni, joten sen kiihokkeen pitäisi olla melkoisen tuntuva, että nuo sätkynuket kääntyisivät isäntiään vastaan. Jos ne alkavat tyhjien lupausten antamisen sijaan tekemään oikeasti jotain maahanmuuton suitsimiseksi, niin niiltä menee mukavat palkkiovirat Brysselissä sivu suun, ja se ei ole ihan pikku juttu.

Veikkaisin, että laivan kääntyminen ei ala siitä, että Orpon kaltaiset finanssiplutokraattien juoksupojat muuttavat suuntaansa, vaan siitä, että Tupun, Hupun ja Lupun rivijäsenet laittavat nuo globalistinilviäiset vaihtoon siinä vaiheessa, kun persujen kannatus alkaa huitelemaan 25 % kieppeillä.
Olen muuten sitä mieltä, että kulttuurimarxismi on tuhottava.

Ernst

 • Asiantuntija
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 26 862
 • Liked: 19200
Omassa vaalipiirissäni HS:n kone suositteli Juho Eerolaa.
Idealisti rakastaa ideologiaansa enemmän kuin lähimmäistään.

Punaniska

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 005
 • Liked: 7166
 • patataantumuksellinen arkkikonservatiivi pimeästä
Turkkilalle Pravdan vaalikone suositteli jotain muuta kuin Turkkilaa:

"Sanokaa Fazer, kun haluatte hyvää.

Sanokaa HS, kun haluatte vaalivaikuttamista.

Testasin Hesarin vaalikonetta. Sen sijaan, että suosittelisi minua itseäni, jonka kanssa olen 100% samaa mieltä, vaalikone suosittelee jostain syystä Suomen kansa ensin -ehdokasta, jonka vastaavuus on 84 %.

On tuolla putiikilla pokkaa vielä puhua siitä, että muut harjoittavat vaaleihin vaikuttamista. Ei Hesarilla ole ollut enää pitkään aikaan mitään muuta tarkoitusta kuin politiikkaan vaikuttaminen."


https://www.facebook.com/matias.turkkila?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBlkifKv4ryZNwxtjrp-sP4cERPV0QEbrZGLppJoQJ7hE2hz6OjYkRNihItdoeIFp0Z3D8Km3BUgFD9&hc_ref=ARTaMbRswyMusuqwxJZPvAo0WH-VsNMvaHV4VNCckoeeA1n4k9ddowYJhmNINk64C4E&fref=nf
Well the sun don't shine where it used to
And the angels are hidin' their heads
People don't listen to their hearts anymore
Seems the good men all are dead
There ain't no right, wrong, no in between
That ain't the constitution that they wrote for me

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 22 107
 • Liked: 51183
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
Vihapuhe kiihottaa kansanjoukkoja enemmän kuin demarien mokutus ;)

Gallupit eivät kerro kaikkea...

https://twitter.com/SebastianTyne/status/1104778022673149954

Äänestys: Etnonationalismi, kyllä vai ei? Eli kannatatko vai etkö? Käy antamassa äänesi!

https://hommaforum.org/index.php/topic,129465.0.html

andrus

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 626
 • Liked: 1021
Tynkkynen hallitsee mielipidevaikuttamisen jalon taidon.

Toki Halla-ahon ja Eerolan läsnäolo auttoi asiaa.  ;)
"SDP aina tehny sillai, et se pistää käden jätkän taskuun ja syö sen laskuun" - Teuvo H.

Marjapussi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 396
 • Liked: 1077
 • Kollaa Kestää
Heh vaalikone suositteli 88% Matias Turkkilaa mulle. Olen näemmä enemmän samaa mieltä asioista kuin ehdokas itse. ;)
Marokon kauhu oli sanansa mittainen eikä velipoikakaan jäänyt Aarnea pahemmaksi epätoivotun maahanmuuton estämisessä. Mutta kuka tulee torjumaan aiheettoman turvapaikkaturismin?

Kni

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 058
 • Liked: 15019
Nämä kuvat tulivat vastaan jo toissapäivänä, mutta unohtui laittaa tänne.

Kyseessä ovat toki vain Hyysärin vaalikoneen vastaukset, mutta mielenkiintoinen siirtymä vasemmalle joka tapauksessa. Persut ovat silti pitäneet linjansa ja siirtyneet vähän vielä ylöspäin nelikentässä :)

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006026006.html (7.3.2019)

Lainaus
HS:n vaalikone aukesi: lähes kaikki puolueet ovat ottaneet askeleen vasemmalle

TS:n pääkirjoitussivulla oli eilen kolumni, jonka kuvituksena oli oheinen kuva. Kuvan piirtäjä on piirtänyt Halla-ahon äärimmäisen oikealle, jopa taulukosta ulos, kun HS:n arviossa persut ovat talousasioissa aivan keskellä. Lisäksi kuvassa joku paksu ukko kävelee kättä heilauttaen poispäin, sädekehä pään päällä, konservatiivisuusasteikon tuolla puolen.

Kuvassa Soini on hyvä vitsi, koska hän ei ole enää puheenjohtaja, mutta Halla-ahon sijainti taulukossa on tietoista mielipidevaikuttamista.

andrus

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 626
 • Liked: 1021
https://areena.yle.fi/1-50083552

Lainaus
Täydellinen maailma
Puoluejohtajat utopiavaihteella

Tässä podcastissa puoluejohtajat saavat heittää realismin nurkkaan ja lyödä utopiavaihteen päälle. Astu peremmälle kunkin eduskuntapuolueen kuvitteelliseen täydelliseen maailmaan ja kuulet, millä tavalla puolueiden ideat eroavat toisistaan. Entä mitä puheenjohtajat lupaavat oikeassa maailmassa nuorille?
Toimittaja: Jussi Latvala
Tuottaja: Anna-Maria Talvio
Yle Kioski

Persut dominoi kuuntelukerroissa. Vajaa 6000 kuuntelua, perässä Tähtiliike ja Virheet reilu 1000 kuuntelua ja muilla muutamia satoja.

« Viimeksi muokattu: 11.03.2019, 21:37:05 kirjoittanut andrus »
"SDP aina tehny sillai, et se pistää käden jätkän taskuun ja syö sen laskuun" - Teuvo H.

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 126
 • Liked: 37531
 • Toivo parasta, varaudu pahimpaan.
Kuvan piirtäjä on piirtänyt Halla-ahon äärimmäisen oikealle, jopa taulukosta ulos... Halla-ahon sijainti taulukossa on tietoista mielipidevaikuttamista.

JH-a on ainoa, joka The Puoleen mädätysskaalaan ulkopuolella.  :D
Arvoituksellisin kehityssuunta on länsimaiden johtajien määrätietoisuus luoda NL uudelleen Eurooppaan.
- Gorbachev

Kun fasismi saapuu uudelleen, se ei sano „minä olen fasismi“, vaan „minä olen antifasismi.“
- Ignazio Silone

"Me aiomme teurastaa teidät."
- 10v. poika, mahdollinen paluumuuttaja ISIS-leirillä

andrus

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 626
 • Liked: 1021
Kouvolan Sanomien vaalikone ei ehdota ykkösosiossa persua vaikka miten vastaisi.
 
https://kouvolansanomat.fi/vaalit/vaalit/5ea96ac8-14f9-4a0a-bf87-8974df515797
"SDP aina tehny sillai, et se pistää käden jätkän taskuun ja syö sen laskuun" - Teuvo H.

rontti4

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 669
 • Liked: 53
Aurinkorannikon suomalaisen paikallislehden juuri nyt käynnissä olevassa gallupissa on persujen kannatus tullut hieman alas edellisestä kyselystä.
Toki selvä johto on edelleen toisena tulevaan Kokoomukseen.
Lehden päätoimittaja "pizza"-Pekkarinen ei persujen kannatuksesta lainkaan tykkää. Isänsä kuului aikaisemmin Aurinkorannikon Kokoomuksen johtohenkilöihin ja lehtensä edustaa suvakkilinjaa kuten myös kilpailevat paikalliset suomalaislehdet.
www.fuengirola.fi

20 propellihattuista kottaraisenpönttöä tuijottavaa netsiä ei voi olla väärässä. :)

Waldseemüller

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 177
 • Liked: 4581
 • Es ist in Ordnung, weiß zu sein
Kuvan piirtäjä on piirtänyt Halla-ahon äärimmäisen oikealle, jopa taulukosta ulos... Halla-ahon sijainti taulukossa on tietoista mielipidevaikuttamista.

JH-a on ainoa, joka The Puoleen mädätysskaalaan ulkopuolella.  :D

Sittenpä hitainkin äänestäjä tajuaa pikkuhiljaa että "äärioikeisto" on peitesana järkevälle ulkomaalaispolitiikalle. Ääni persuille on ääni arabirosvoja, afgaanimurhaajia yms vastaan. Tämä on nyt sitten ääriajattelua! Media ei edes ymmärrä pesevänsä "äärioikeiston" käsitettä kaikesta negatiivisesta. Jussin rauhallinen ja harkittu argumentaatio on ihan muuta kuin miksi media haluaa sen leimata.

Jos keskusta-vasemmistopopulismi on äärioikeistoa, sekin sana on menettänyt merkityksensä. Olen median mukaan rasisti äärioikeistolainen joten olkoon niin.

Tagit: