Kirjoittaja Aihe: Eduskunta: Lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista kovemmat rangaistukset  (Luettu 2315 kertaa)

newspeak

 • Vieras
Iltalehdestä:

Lainaus
Eduskunta hyväksyi: Lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista kovemmat rangaistukset

Rikoslakiin lisätään törkeä lapsenraiskaus, josta voidaan tuomita enintään 12 vuodeksi vankeuteen.

Eduskunta hyväksyi tiistaina yksimielisesti esityksen lapsiin kohdistuvien törkeimpien seksuaalirikosten rangaistusten kiristämisestä.

Nyt hyväksytyssä uudistuksessa rikoslakiin lisätään uusi rangaistussäännös törkeästä lapsenraiskauksesta, josta voidaan tuomita 4-12 vuodeksi vankeuteen.

Säännöksen lähtökohtana on, ettei lapsi voi koskaan antaa pätevää suostumusta sukupuoliyhteyteen aikuisen kanssa.

Törkeää lapsenraiskausta koskevaa säännöstä sovelletaan väkivaltaa käyttäen tehtyjen raiskausten lisäksi myös tilanteisiin, joissa lapsi on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan. Esitetty säännös koskisi pääsääntöisesti alle 16-vuotiaita uhreja...

Eduskunta hyväksyi tiistaina myös kolme lausumaa. Eduskunta muun muassa edellyttää, että hallitus käy läpi raiskaus- ja hyväksikäyttösääntelyn kokonaisuuden. Tarkoituksena on muun muassa korottaa erityisesti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia...
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/91d4d52f-e3a0-482d-896a-869523d377e8

Vaikuttaisi lupaavalta.

Outo olio

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 302
 • Liked: 15800
 • Manner-Suomen Tasavalta
Miten paljon on ollut tapauksia, että haluttaisiin antaa kovempi rangaistus, mutta voi voi asteikko loppuu kesken?

Asteikon kasvattaminen ylöspäin ei muuta mitään, jos tuomioistuimet antavat vain sieltä asteikon alapäästä tuomioita. Tämähän on jo monta kertaa sanottu, joten varmasti sen jokainen ymmärtää, myös itse lainsäätäjät. Tai sitten tekivät lain miettimättä sen seurauksia, mikä ei sekään olisi heille ihan kunniaksi.
Suvaitsevaisen ajattelun yhteenveto: Suomessa Suomen kansalaiset rikkovat Suomen lakeja. Myös muiden maiden kansalaisten on päästävä Suomeen rikkomaan Suomen lakeja. Tämä on ihmisoikeuskysymys.

Joku ostaa ässäarvan, toinen taas uhrivauvan. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia.

Can I have a safe space, too?

newspeak

 • Vieras
Lainsäädäntö tällä hetkellä:

Lainaus
2 § (27.6.2014/509)
Törkeä raiskaus

Jos raiskauksessa

1) aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila,

2) rikoksen tekevät useat tai siinä aiheutetaan erityisen tuntuvaa henkistä tai ruumiillista kärsimystä,

3) kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi,

4) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla tai

5) käytetään ampuma- tai teräasetta tai muuta hengenvaarallista välinettä taikka muuten uhataan vakavalla väkivallalla

ja raiskaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä raiskauksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

6 § (20.5.2011/540)
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Joka koskettelemalla tai muulla tavoin tekee kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä, tai saa tämän ryhtymään sellaiseen tekoon, on tuomittava lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan myös se, joka on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa, jos rikos ei 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ole kokonaisuutena arvostellen törkeä. Lisäksi lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan se, joka menettelee 1 momentissa tai edellä tässä momentissa tarkoitetulla tavalla kuusitoista mutta ei kahdeksantoista vuotta täyttäneen lapsen kanssa, jos tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa lapseen nähden sekä asuu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Yritys on rangaistava.

7 § (20.5.2011/540)
Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Jos

1) tekijä on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen tai 6 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa kuusitoista mutta ei kahdeksantoista vuotta täyttäneen lapsen kanssa taikka

2) lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä

a) kohteena on lapsi, jolle rikos lapsen iän tai kehitystason vuoksi on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa,

b) rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla tai

c) rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai muuten tekijästä erityisen riippuvaisen asemansa vuoksi,

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

7 a § (20.5.2011/540)
Rajoitussäännös

Lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä tai 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ei pidetä tekoa, joka ei loukkaa kohteen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja jonka osapuolten iässä sekä henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

Lakimuutos:

Lainaus
20 luku
Seksuaalirikoksista

6 §
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
Joka koskettelemalla tai muulla tavoin tekee kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä, tai saa tämän ryhtymään sellaiseen tekoon, on tuomittava lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

7 b §
Törkeä lapsenraiskaus

Joka syyllistyy 2 §:ssä tarkoitettuun törkeään raiskaukseen ja samalla 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, on tuomittava törkeästä lapsenraiskauksesta vankeuteen vähintään neljäksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos teko on rangaistava lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön tai törkeän raiskauksen yrityksenä.

Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Sivut/LaVM_24+2018.aspx

Kolme aiheeseen liittyvää lausumaa: https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Lapsiin-kohdistuvien-seksuaalirikosten-rangaistukset-.aspx
« Viimeksi muokattu: 12.03.2019, 19:58:35 kirjoittanut newspeak »

petebe

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 015
 • Liked: 975
 • MultiCulti Scumbag
Edelleen jää liikaa pelivaraa "oikeus"laitoksille soveltaa tuomioita poliittisenkorrektiutensa ja muiden halujensa mukaan. Positiivista toki, että sekä minimi- että maksimirangaistus on pidempi kuin aikaisemmin.
"Suomellahan on erittäin hyvä maine Afrikassa, meillä ei oo minkäännäköstä historiallista taakkaa…oikeestaan päinvastoin"  -Alexander Stubb-

Puoluekanta määrittää mielipiteen oikeellisuuden sekä syyttämis- että tuomitsemiskynnyksen. -oma-

Outo olio

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 302
 • Liked: 15800
 • Manner-Suomen Tasavalta
Lakimuutos:

Lainaus
on tuomittava törkeästä lapsenraiskauksesta vankeuteen vähintään neljäksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi.

Sikäli kuin oikein ymmärsin, minimi pomppasi kahdesta vuodesta neljään. Tämä on hyvä muutos, nähtäväksi jää tuomitaanko ketään moisesta.
Suvaitsevaisen ajattelun yhteenveto: Suomessa Suomen kansalaiset rikkovat Suomen lakeja. Myös muiden maiden kansalaisten on päästävä Suomeen rikkomaan Suomen lakeja. Tämä on ihmisoikeuskysymys.

Joku ostaa ässäarvan, toinen taas uhrivauvan. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia.

Can I have a safe space, too?

newspeak

 • Vieras
Lakimuutos:

Lainaus
on tuomittava törkeästä lapsenraiskauksesta vankeuteen vähintään neljäksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi.

Sikäli kuin oikein ymmärsin, minimi pomppasi kahdesta vuodesta neljään. Tämä on hyvä muutos, nähtäväksi jää tuomitaanko ketään moisesta.

Lapsenraiskaus oli tuossa uusi rikosnimike, joka on törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja törkeän raiskauksen yhdistelmä. Törkeän hyväksikäytön minimi oli 1 vuosi ja törkeän raiskauksen 2 vuotta. Yhdistelmänä 4 vuoden minimi vaikuttaisi hyvältä, mutta tässä yhteydessä käsiteltiin muutakin lainsäädäntöä, jonka jätin tilankäytöllisistä syistä copypasteamatta ylle. Linkistä löytyy koko mietintö ja lakimuutokset luonnollisesti mietinnön lopusta.

Samassa yhteydessä käsiteltiin, kuten edellä sanottua, vähän muutakin lainsäädäntöä. Puheenvuorot pitivät Päivi Räsänen, Arja Juvonen ja Ville Tavio. Juvosen puheenvuoro seuraavassa:

Lainaus
14.38 Arja Juvonen ps

Arvoisa rouva puhemies! Tässä esityksessä esitetään, että lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus korotettaisiin neljästä vuodesta kuuteen vuoteen, ja lisäksi tulee uusi törkeää lapsenraiskausta koskeva rangaistussäännös.

Arvoisa rouva puhemies! Täytyy sanoa, että olen äärettömän pettynyt. Olen pettynyt siihen, että tämän esityksen yhteydessä ei käsitelty minimirangaistusten korottamista. Olen tehnyt vuonna 2012 ja 2015 lakialoitteet, jotka ovat keränneet yli sadan kansanedustajan allekirjoitukset, eli pitkäjänteistä työtä siitä, että törkeiden lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten minimirangaistukset olisivat yli kaksi vuotta vankeutta. Silloin se tarkoittaisi sitä, että kyseessä ei ole ehdollinen tuomio vaan ehdoton. Kuten täällä tänään olen useassa puheenvuorossani puhunut näistä hyväksikäyttörikoksista, minä kyllä näen, että pelote on ainoa oikea keino ennaltaehkäistä näitä törkeitä seksuaalirikoksia, joiden uhreja ovat lapset, jotka eivät pysty puolustautumaan. Minun mielestäni lapsi on kuin lasinen astia, ja kun sen kerran rikkoo, niin sitä ei koskaan kasata enää yhteen. Ja siinä mielessä minua harmittaa, että näin perustavanlaatuinen asia ja se, mitä myös kansalaisaloitteella on esitetty liittyen tuomioiden koventamiseen, ja muistaakseni sielläkin oli tämä minimirangaistuksen koventaminen, ei nyt sitten tällä kertaa etene.

Olen ymmärtänyt, että asia johtuu myös siitä, että perustuslakivaliokunnassa on ollut ruuhkaa, että se on mahdollisesti se syy. Mutta koen kyllä myös, että kun asioita pitkitellään, kun politiikassa tehdään päätöksiä joko kiirehtimällä tai sitten hidastelemalla elikkä pitkittämällä ja väsyttämällä, niin kyllä minä näen kummallisena, että kausi loppuu ja näin suuri asia on sitten viime metreillä tuotu. Miksi ei tuotu aikaisemmin? Kansalaisaloitekin tuli jo, oliko muistaakseni 2015, ainakin oma lakialoitteeni tuli silloin, eli koko tämän kauden ovat odottaneet käsittelyä. Tässä välissä on ollut oikeuspoliittinen selvitys. Sitä odotettiin hyvin pitkään, ja loppujen lopuksi oli aika laiha lohtu sitten se sisältö, mitä sieltä saatiin.

Mutta ei se tähän pysähdy. Sidotaan kengännauhat ja jatketaan sitten seuraavalla kaudella sitä juoksua. Te, ketkä täällä olette, tehkää lakialoitteita ja vaatikaa, että myös minimirangaistuksia korotetaan, koska pelote on ainoa oikea keino saada nämä törkeät rikokset päätökseen Suomessa.
Räsäsen ja Tavion puheenvuorot linkistä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_175+2018+4.aspx#PaatoksentekoToimenpide

Käsittelyssä hylättiin eduskuntaan kiertämään jäänyt kansalaisaloite, jossa vaadittiin seuraavaa:

Lainaus
1.Törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön (RL 20:7§) minimirangaistuksen nostamista 2 vuoteen vankeutta. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa sitä, että ehdolliset tuomiot kyseisistä rikoksista jäävät pois ja vankeus on aina ehdoton.

2.Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta (RL 20:8a§),
Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin (RL 20:8b§),
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen (RL 20:8c§),
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen (RL 17:18§),
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito (RL 17:19§)

– rikosten minimirangaistusten nostamista 4 kuukauteen vankeutta, jotta jokaisesta lapsiin kohdistuneesta seksuaalirikoksesta jää vähintään merkintä tekijän rikosrekisteriin.
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/852

Aloite oli saanut yli 58 000 allekirjoitusta. Eduskunnan käsiteltävänä se oli ollut syyskuusta 2015 lähtien.

Java

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 6 390
 • Liked: 5810
Lakimuutos:

Lainaus
on tuomittava törkeästä lapsenraiskauksesta vankeuteen vähintään neljäksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi.

Sikäli kuin oikein ymmärsin, minimi pomppasi kahdesta vuodesta neljään. Tämä on hyvä muutos, nähtäväksi jää tuomitaanko ketään moisesta.
Joo, ton minimin koventaminen on hyvä juttu, maximilla niin väliä kun demlan tuomarit sitä käytä kuitenkaan!
Älä usko mitään mitä kirjoitan!

newspeak

 • Vieras
Tässä vielä hylätyt lakialoitteet:

Lainaus
1) Lakialoitteessa LA 17/2015 vp ehdotetaan rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamista siten, ettei syyteoikeus lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä vanhennu koskaan.

2) Lakialoitteessa LA 21/2015 vp ehdotetaan rikoslain 20 luvun 7 §:n muuttamista siten, että lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalisten hyväksikäyttörikosten vähimmäisrangaistus korotetaan vähintään kahdeksi vuodeksi vankeutta eli samansuuruiseksi kuin törkeissä raiskausrikoksissa.

3) Lakialoitteessa LA 45/2015 vp ehdotetaan rikoslain 8 luvun 1 ja 6 §:n muuttamista siten, että syyteoikeus vanhenee uhrin täytettyä 38 vuotta, jos kysymyksessä on törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Sama koskee kahdeksaatoista vuotta nuorempaan henkilöön kohdistunutta raiskausta, törkeää raiskausta, pakottamista sukupuoliyhteyteen, pakottamista seksuaaliseen tekoon, seksuaalista hyväksikäyttöä, paritusta, törkeää paritusta, ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa.

4) Lakialoitteessa LA 19/2017 vp ehdotetaan rikoslain 20 luvun 1 §:n muuttamista siten, että raiskauksesta tuomitaan myös se, joka käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan, nuoren iän aiheuttaman kehittymättömyyden tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, on sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan.

5) Lakialoitteessa LA 96/2017 vp ehdotetaan rikoslain 20 luvun 7 §:n muuttamista siten, että törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön nimi muutetaan lapsen raiskaukseksi ja että kyseisen rikoksen vähimmäisrangaistusta nostetaan.

6) Lakialoitteessa LA 10/2018 vp ehdotetaan rikoslain 20 luvun 1 ja 7 §:n muuttamista siten, että raiskauksesta tuomitaan myös se, joka on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen tai 6 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa kuusitoista mutta ei kahdeksantoista vuotta täyttäneen lapsen kanssa.

7) Lakialoitteessa LA 18/2018 vp ehdotetaan rikoslain 20 luvun 1 §:n muuttamista siten, että pykälään lisätään tarkennuksia, joiden tarkoituksena on liittää uhrin henkisen kypsymättömyyden hyväksi käyttäminen nykyistä selkeämmin raiskaustunnusmerkistön piiriin. Lisäksi esitetään rajattuja muutoksia, joilla korostetaan uhrin oman pätevän tahdonmuodostuksen merkitystä tunnusmerkistön täyttymistä arvioitaessa.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Sivut/LaVM_24+2018.aspx (numeroinnit omiani selkeyden vuoksi)

Avaan lakialoitteita tässä hieman ainakin allekirjoittajien osalta:

1) On väärin numeroitu ja linkitetty tuossa kohtaa! Vähän tarkkuutta siellä eduskunnassa!

Lakialoite on oikeasti LA 14/2015 vp. Sen takana ovat Timo Heinonen (kok), Tuomo Puumala (kesk). https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_14+2015.aspx

2) LA 21/2015 vp on Arja Juvosen (ps.) aloite. Allekirjoittajia runsaasti  kautta poliittisen kentän. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_21+2015.aspx

3) LA 45/2015 vp on Sari Essayahin (kd) aloite. Allekirjoittajina kristillisdemokraattien kansanedustajat. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_45+2015.aspx

4) LA 19/2017 vp on Leena Meren (ps.) aloite. Perussuomalaisten aloite, jolla kannatusta myös laajasti kristillisdemokraateilta (ja myös nykyisiltä uuvateilta). https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_19+2017.aspx

5) LA 96/2017 vp on Eeva-Maria Maijalan (kesk.) aloite. Ei muita allekirjoittajia. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_96+2017.aspx

6) LA 10/2018 vp on Timo Heinosen (kok.) aloite. Ei muita allekirjoittajia. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_10+2018.aspx

7) LA 18/2018 vp on Johanna Ojala-Niemelä (sd) aloite. Ei muita allekirjoittajia. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_18+2018.aspx

Listasin nämä tähän hieman havainnollistaakseni eduskunnan kuvioita kansanedustajien lakialoitteiden suhteen ja ennen kaikkea seksuaalilainsäädännöstä kiinnostuneiden aivojen ravinnoksi. Näihin aiheisiin varmasti palataan useita kertoja näin vaalien alla ja syksyllä sitten enemmän.

newspeak

 • Vieras
Ketjun aiheena ollut lakimuutos on tulossa voimaan ensi maanantaina eli 15.4.:

Lainaus
Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia kiristetään – uusi säännös törkeästä lapsenraiskauksesta

Lisäksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta korotetaan. Muutosten voimaantulo on tarkoitus vahvistaa perjantaina tasavallan presidentin esittelyssä.

Rikoslakiin lisätään uusi säännös törkeästä lapsenraiskauksesta. Lisäksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta korotetaan, kertoi oikeusministeriö torstaina tiedotteessaan.

Muutokset tulevat voimaan maanantaina 15. huhtikuuta. Voimaantulo on tarkoitus vahvistaa perjantaina tasavallan presidentin esittelyssä.
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/52037de8-38e6-4c5d-925e-1ce3d2802888

Tämähän ei tietenkään tarkoita, että lainsäädäntö nyt mahdollistaa pedofiilien asianomaisen pamputtamisen, vaan kuten aikaisemmasta mm. eduskunnassa käydystä keskustelusta käy ilmi, työtä riittää vielä edelleen seuraavallekin eduskunnalle rangaistuskäytäntöjen koventamisen suhteen ja jää nähtäväksi, onko nyt voimaan tulevalla rikosnimikkeellä mitään käytännön vaikutusta.

ApuaHommmaan

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 973
 • Liked: 5318
 • Aavikolla roskiksessa
Kaksi vuotta ja alemmat tuomiot ovat käytännössä aina ehdollisia, eli tuomiota ei tule. Siinä mielessä hyvä muutos, että kun tuosta tuomitaan tulee myös tuomio, eikä sormea heristävää nuhtelua.

Tagit: raiskaukset