Kirjoittaja Aihe: 2016-01-21 USA aloittaa Euroopan NATO- ja EU-kriittisten puolueiden tutkinnan  (Luettu 32951 kertaa)

JKN93

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 057
 • Liked: 636
 • Yhteiskunta Tutkija
Tämänhän näkee mm.siitä mikä on näiden Europarlamentin ryhmien ja puolueiden meppien äänestyskäyttäytyminen
esim.Venäjää koskevissa EU:n päätöslauselma-esitysten äänestyksissä.
Sen näkee tuolta:
http://www.votewatch.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/European_political_party
Enemmistö näistä kaikista Europarlamentin valta-puolueista äänestää yleensä aina EU:n Venäjän vastaisen linjan puolesta.
Vastaan tai tyhjää äänestäneitä löytyy yleensä vain EU vastaisista ääripäistä.
Esim.yleensä nämä Europarlamentin äärioikeisto puolueet/ryhmät äänestävät aina vastaan(ja jotku vähintään tyhjää):
https://en.wikipedia.org/wiki/Europe_of_Nations_and_Freedom
https://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_of_European_National_Movements
https://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_for_Peace_and_Freedom
https://en.wikipedia.org/wiki/Europe_of_Freedom_and_Direct_Democracy

JKN93

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 057
 • Liked: 636
 • Yhteiskunta Tutkija
http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-2000001930286.html

Lainaus
Kremlin pelikirja paljastaa Venäjän salaisen vallankäytön Euroopassa – kauhuskenaariona ”valtion kaappaukset”

Amerikkalaistaustaisen tutkimusryhmän uudessa tutkimusraportissa tuodaan esille, kuinka Venäjän käyttää valtaa Euroopassa.

Venäjä Amerikkalaistaustainen tutkimusryhmä väittää Venäjän käyttävän peiteltyjä taloudellisia ja poliittisia menetelmiä länsivaltojen horjuttamiseksi.

Väite ilmenee torstaina julkistetusta tutkimusraportista The Kremlin Playbook: Understanding Russian Influence in Eastern and Central Europe (suom. Kremlin pelikirja: Venäjän vaikuttamisen ymmärtäminen Itä- ja Keski-Euroopassa).

– Eräissä valtioissa Venäjän vaikutus on niin läpitunkevaa ja endeemistä, että siitä on muodostunut haaste kansalliselle vakaudelle, valtion länsisuuntautumiselle sekä euroatlanttiselle yhteistyölle, 90-sivuisessa tutkimusraportissa todetaan.

Tutkimushanke toteutettiin washingtonilaisen strategisten ja kansainvälisten opintojen tutkimuskeskuksen sekä Bulgarian Sofiassa sijaitsevan demokratian opintojen keskuksen yhteistyönä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin Venäjän taloudellista vaikutusvallan käyttöä ja sen vaikutuksia demokratiakehitykseen sekä poliittiseen suuntautumiseen useissa eurooppalaisissa valtioissa. Tutkimus kohdistui viiteen Keski- ja Itä-Euroopan valtioon: Bulgariaan, Latviaan, Serbiaan, Slovakiaan sekä Unkariin.

Venäjä käyttää laajalti valtaa Keski- ja Itä-Euroopassa

Lähes puolitoista vuotta kestäneissä tutkimuksissa päädyttiin hätkähdyttäviin tuloksiin. Tutkimusryhmä väittää Kremlin ulottaneen vallankäytön lonkeronsa niin syvälle tapaustutkimuksen kohteena olleissa valtioissa, että niitä saattaa uhata luisuminen Venäjän valtapiiriin.

Torstaina julkaistun raportin mukaan Venäjä on hyödyntänyt useita taloudellisen ja poliittisen vallankäytön muotoja saadakseen jalansijaa keski- ja itäeurooppalaisissa valtioissa.

Venäjän väitettyihin toimiin lukeutuu muun muassa venäjänmielisiin poliitikkoihin vaikuttaminen sekä pyrkimys korruptionvastaisten toimenpiteiden horjuttamiseen. Avainasemassa ovat yhteydet eurooppalaisiin vallankäyttäjiin ja näiden lahjonta. Lisäksi Venäjän katsotaan pyrkineen kasvattamaan taloudellista ja poliittista valtaansa Euroopassa kaappaamalla mahdollisimman suuren osan maanosan energiamarkkinoista hallintaansa.

Yhdeksi konkreettiseksi esimerkiksi Kremlin taloudellisesta vallankäytöstä Euroopassa nostetaan miljardiluokan megaprojektit, joiden käynnistämisessä Venäjällä on ollut merkittävä rooli.

Esimerkiksi Unkarin Paksin ydinvoimalaa on päätetty laajentaa kahdella uudella reaktorilla. Unkarin hallitus antoi yli 12 miljardin euron suuruisen hankkeen Rosatomin toteutettavaksi ilman kilpailutusta ja se toteutetaan venäläisellä lainarahalla. Rosatom-konserni löytyy myös Fennovoiman Hanhikivi-ydinvoimalahankkeen taustalta.

Uhkakuvana ”valtion kaappaus” Venäjän toimesta

Erittäin huolestuttavana pidetään myös etenkin Bulgarian luisumista Venäjän taloudellisen vallan piiriin. Vuosien 2004 ja 2014 välillä Bulgarian bruttokansantuotteesta keskimäärin 22 prosenttia on muodostunut Venäjä-kytkösten, kuten suorien investointien ja kauppasopimusten kautta.

Tutkimusraportin mukaan Venäjän taloudellinen läsnäolo Bulgariassa on jo niin laajamittaista, että valtio on korkeassa vaarassa joutua alistetuksi Venäjän taloudellisen ja poliittisen vallankäytölle jopa siinä määrin, että sen voidaan katsoa menettävän osan suvereniteetistaan. Tutkimusryhmä viittaa tähän mahdollisuuteen termillä valtion kaappaus (engl. state capture).

Valtion kaappauksella tutkimusryhmä tarkoittaa tilannetta, jossa Venäjän vaikutusvalta yksittäisen valtion asioihin kasvaa niin suureksi, että se pystyy demokraattiset kanavat ohittaen ohjaamaan kansallista päätöksentekoa haluamaansa suuntaan.

Laajamittaisten taloudellisten investointien ja korruption lisäksi raportti katsoo Venäjän pyrkineen valta-asemansa kasvattamiseen Euroopassa myös informaatiosodankäynnin keinoin. Venäjä on laajentanut valtiorahoitteista tiedotusvälineverkostoa Euroopassa ja sen turvin on pyritty vaikuttamaan ”tosiasioiden hämärtämiseen” sekä yksittäisten valtioiden poliittisen toimintaympäristön kehittymiseen Moskovalle edullisella tavalla.

Mitä Venäjä tavoittelee salatuilla toimillaan?

Tutkimusryhmä arvioi Venäjän tavoittelevan läpinäkemättömiksi ja laittomiksi luonnehdituilla toimillaan ensisijaisesti kolmea asiaa.

Raportin mukaan Venäjän intrensseihin kuuluu taloudellisten etujen maksimointi Keski- ja Itä-Euroopassa. Yhtenä keskeisenä tavoitteena nostetaan esille rahavirtojen ohjaaminen Kremlin sisäpiiriin kuuluville henkilöille.

Toiseksi Venäjän katsotaan pyrkivän heikentämään keski- ja itäeurooppalaisten yhteiskuntien sisäistä yhtenäisyyttä sekä vahvistamaan käsitystä demokratiaan ja kapitalistiseen talousjärjestelmään liittyvistä rakenteellisista ongelmista.

Kolmanneksi raportti arvioi Venäjän pyrkivän piilovaikuttamaan Euroopan ja Pohjois-Amerikan välisiin suhteisiin siten, että transatlanttinen yhteistyö ajautuisi vaikeuksiin. Tämän katsottaisiin antavan Venäjälle aikaisempaa suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa Yhdysvaltojen harjoittamaan politiikkaan ja tukevan Kremlin pyrkimyksiä liberaalien demokraattisten arvojen maailmanlaajuisesta kyseenalaistamisesta.

Uutistoimisto Reuters pyysi Venäjän Washingtonin-suurlähetystöä kommentoimaan tuoretta tutkimusraporttia torstaina, mutta tuloksetta.

Viitteitä Venäjän piilovallankäytöstä on saatu myös aiemmin

Tutkimusryhmää johtanut Heather Conley totesi Reutersille raportin pyrkineen nostamaan esille Venäjän vallankäyttöön liittyviä haasteita, jotka ovat jääneet amerikkalaisilta ja eurooppalaisilta vallanpitäjiltä vain vähäiselle huomiolle.

– Ensimmäinen askel on tunnustaa, mitä on tapahtumassa, Conley muotoili raportin julkistamistilaisuudessa torstaina.

Kysymyksessä ei ole ensimmäinen tänä vuonna julkaistu tieteellinen raportti, joka nostaa esille Venäjän lisääntyneet vaikutuspyrkimykset Euroopassa. Esimerkiksi helmikuussa julkaistussa brittitutkimuksessa todettiin Venäjän avanneen Euroopassa uuden poliittisen rintamalinjan äärioikeistoa tukevilla toimillaan. Tutkimuksen mukaan eurooppalaisista valtioista Unkari ja Kreikka kaveeraavat täysin avoimesti Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Myös kyseisessä tutkimuksessa todettiin, että Euroopan politiikkaan vaikuttaa niin kutsuttu viides pilari. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa viidennellä pilarilla viitataan joukkoon ihmisiä, jotka toimivat ”vihollisen” eduksi ja kansallista yhtenäisyyttä vastaan.

Esimerkkejä Venäjän vaikutuksesta 5 eurooppalaisessa valtiossa

Strategisten ja kansainvälisten opintojen tutkimuskeskus Washingtonissa (Center for Strategic & International Studies) tarkasteli Venäjän vallankäyttöä Euroopassa viidessä eri valtiossa. Tutkimusraportissa esitettyjen tulosten mukaan kaikista näistä valtioista löytyi vahvaa näyttöä Venäjän pyrkimyksille vaikuttaa niiden sisäisiin asioihin. Seuraavassa esimerkkejä.

Bulgarian kohdalla Venäjän taloudellisen läsnäolon katsottiin olevan jopa niin suuri, että seikasta saattaa muodostua uhka valtion suvereniteetille. Jo vuosien ajan Bulgarian bruttokansantuotteesta lähes neljännes on muodostunut Venäjä-kytkösten edesauttamana.

Latvian katsotaan Bulgarian tavoin olevan otollista maaperää Kremlin masinoimalle taloudelliselle "kaappaukselle". Tutkimusryhmä kuitenkin tuo ilmi, että viime vuosien aikana Latvia on pyrkinyt aiempaa voimakkaammin irti Venäjän poliittisten vaikutusyritysten piiristä.

Serbia kuuluu myös eurooppalaisiin valtioihin, jotka ovat taloudellisesti varsin riippuvaisia Venäjästä. Venäjän "jalanjälki" maan bruttokansantuotteessa oli vuonna 2014 noin 16 prosentin luokkaa. Vaikka Venäjän vaikutus Serbian talouteen on merkittävä, tutkimusryhmä pitää poliittista vaikutusta tätäkin suurempana. Tutkijoiden mukaan Venäjä kykenee vaikuttamaan Belgradin asioihin huomattavalla tavalla.

Slovakian poliittista toimintaympäristöä luonnehtii tutkimusraportin mukaan epätasapainoisuus ja hajaantuneisuus, mikä altistaa valtion ulkomailta peräisin olevalle hyväksikäytölle. Lisäksi Slovakia on erittäin riippuvainen Venäjältä lähtöisin olevasta energiatuonnista.

Unkarin viimeaikaiset taloussuhteet Venäjän kanssa ovat perustuneet suurimmaksi osaksi energiasektorilla tapahtuneeseen kaupankäyntiin, jossa merkittävimmässä asemassa on ollut kaasuntuonti idästä. Samalla fossiilisten polttoaineiden osuus maan kulutuksessa on laskenut, Unkarin hallitus on tehnyt miljardisopimuksen kahdesta uudesta ydinreaktorista, jotka rakennetaan Venäjältä peräisin olevalla lainarahalla.

JKN93

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 057
 • Liked: 636
 • Yhteiskunta Tutkija
Nyt se sitten alkaa mitä olen jo kauan ennustanut...
https://www.ft.com/content/ff1f1cdc-9227-11e6-8df8-d3778b55a923
(konekäännös)
Lainaus
EU-johtajat neuvottelemaan Venäjän poliittisesta sekaantumisesta

Tiedustelupalvelut tehostamaan valvontaa yhteyksiä Moskovan ja äärioikeistolaisten ryhmien

EU: n johtajat ovat keskustelevat peitellysti Venäjän rahoitus äärioikeiston ja luontaisetuja osapuolia Euroopassa älyn valon toteamukset osoittavat, että Moskova on puuttua Euroopan sisäpolitiikassa.

Keskellä heikkenevä suhteet presidentti Vladimir Putinin Venäjän pommituksen Syyrian koskee että Kremlin sekaantuu kansallisen politiikan Euroopassa keskustellaan tällä viikolla EU: n huippukokouksessa Brysselissä.

EU keskustelu Venäjän aikataulun kuukautta sitten, tulee kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Washington syytti Moskovassa puuttua Yhdysvaltain presidentinvaalit ohjaamalla cyber hyökkäykset amerikkalaiset poliitikot ja osapuolet.

Viitaten kasvava ahdistus Euroopassa noin Venäjän taloudellista tukea äärioikeistolaisten ja populistinen liikkeitä, vanhempi EU: n diplomaatit kertoi FT että tiedusteluelinten "useita" maata oli tehostanut valvontaa mahdollisista yhteyksistä Moskovassa.

Turvallisuussyistä ja poliittisista syistä, älykkyys havainnot eivät keskeisesti jaettu Euroopan jäsenmaissa. Mutta vanhempi diplomaatti mukana valmisteluissa neuvotteluissa Brysselissä sanoi, ettei ollut todisteita joissakin tapauksissa näyttää toteen epäilyjä Venäjän osallistumista.

"Se on vakava huolenaihe. Siitä tulee eksistentiaalinen huolenaihe "diplomaatti sanoi. "Kyse tilannetietoisuus. Meillä ei ole välineitä näyttää keskitetysti. "

EU: n johtajat keskustelevat kaikista EU: n ja Venäjän suhteet yksityisellä illallisella torstaina osan säännöllistä kaksipäiväisen huippukokouksia perinteisesti varattu herkin keskusteluja.

Lausunto vastaan ​​Venäjä on teroitettu iskujen jälkeen Syyrian kaupunki Aleppo, kumoamisen mahdollisuus push laimentamiseen taloudellisia pakotteita liittämisen jälkeen Krimin Ukrainasta. Italia, Unkari ja Kreikka ovat maita, jotka ovat asettaneet kyseenalaiseksi nämä pakotteet aiemmin.

Moskova on jo pitkään kieltänyt sekaantuu Euroopassa, mutta useat Euroopan diplomaattinen luvut ovat maininneet huolta salamyhkäinen Venäjän pyrkimyksiä häiritä ja vääristää poliittista keskustelua.

"Venäjä ei tietenkään ole sielu takana nousu populismi Euroopassa, mutta se on selvää, että Venäjä on omaksunut sen ja joissakin tapauksissa tukee aktiivisesti populistiset liikkeet ja äärioikeistolaiset osapuolille pro-venäläinen sympatiat", sanoi Fredrik Wesslau, vanhempi tutkija Eurooppa Council on Foreign Relations, aivoriihi.

"Moskova näkee nämä populistipuolueet hyödyllisinä liittolaisia ​​pyrkiessään tavoitteisiinsa Euroopassa, kuten päättyy talouspakotteita tai heikentää Euroopan Ukrainan tukeminen."

Euroopan huoli peitellyn Venäjän toimet ovat yhteisiä Yhdysvalloissa. Vuonna säädettyjä lakeja viime joulukuussa Washington, USA tiedustelupäällikkö kehotettiin arvioimaan "rahoituksen poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen järjestöjen entisen Neuvostoliiton valtioissa ja maissa Euroopassa Venäjän turvallisuuspalvelut." Sunnuntaina Yhdysvaltain varapresidentti Joe Biden ehdotti Obaman hallinto voi käynnistää vastatoimet cyber isku Venäjää vastauksena siihen, mitä Washington uskoo olevan puuttumista tässä vuoden vaaleissa

Ranskassa ahdistus tehostettu jälkeen Marine Le Pen n National Front sai € 9 miljoonaa lainaa vuonna 2014 venäläisen pankin sanotaan olevan lähellä Putinia. Lisäksi kysymykset vuosi sitten, kun Euroopan parlamentti riisuttu koskemattomuus edustavan jäsenen militantti kiihkokansallinen unkarilainen osapuoli, Jobbik, joten syyttäjät voisivat jatkaa tutkimaan, onko hän vakoili Venäjälle.

Eurooppalaiset diplomaatit myös nähnyt syytä huoleen on hollantilainen kansanäänestyksessä tänä vuonna, että hylätty EU kauppasopimuksen Ukrainan kanssa, vaikka syvä epäluulo Venäjän osallistuminen Downing Malesian Airlinesin lennon MH17.

Uhka-arvioita julkaissut kansallisen turvallisuuden virastojen Liettuassa, Virossa ja Latviassa rutiininomaisesti viittaavat Moskovan osallistuminen paikallisten pro-venäläinen ryhmiä. Viime kesäkuussa, Tšekin hallitus syytti Putinin yrittää "hajoita ja hallitse" EU tukemalla äärioikeistolainen populistiset poliitikot kaikkialla blokin.

Raportissa viime viikolla Washington perustuva tutkimus ryhmä sanoi Venäjä on kiinnitetty kampanjan peitellyn taloudellisia ja poliittisia toimenpiteitä manipuloida hallitusten Bulgaria, Slovakia, Unkari ja Latvia, kaikki EU: n jäsenvaltiot. Center for strategisen ja kansainvälisen tutkimuksen sanoi Venäjän oli myös kohdennettuja Serbiaa, joka ei ole EU: n jäsen, mutta toivoo liittyä.

Raportin mukaan Venäjä on yhteistyössä valinnut sympaattinen poliitikkoja näissä maissa ja yrittänyt hallita energiamarkkinoita ja muilla talouden aloilla.

Ei politiikkaa koskevat päätelmät odotetaan EU: n huippukokouksessa. Diplomaatit sanoa kysymys vastausta on täynnä vaikeuksia, eikä vähiten siksi, että peitellyn luonteesta Venäjän toiminnan.Dredex

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 384
 • Liked: 512
Meinasi mennä kahvit väärään kurkkuun, kun luki uutisia:

Naton Viron lentuekomentaja VU:lle: Tämän vuoksi Venäjän koneiden eteneminen pysäytetään
"Miksi lentokoneiden vähäisetkin käynnit vieraassa ilmatilassa pitää estää? - -
Intercept on valtavan kallista toimintaa. Miksi sitä edes pitää tehdä? Onko niin tarkkaa, jos joku eksyy vain minuutiksi tai kilometrin verran rajan väärälle puolelle? – Se on politiikkaa, ja minä olen tavallaan vain niin sanotusti poliisi - - – Jokaisella valtiolla on suvereniteettinsa. Ne sanovat, että tämä on minun maani ja minä päätän ketkä tulevat sisälle ja ulos. - - – Haluamme ihmisten ymmärtävän, että vaikka kyse on ilmasta, se ei ole jotain josta ei tarvitse välittää. Se on silti raja ja säännöt ovat olemassa. Kukaan ei voi sanoa "en tiennyt" - - "

Sillä välin toisaalla: Eurooppalainen maahanmuuttokriisi
Ihmisiä tulvimalla tulvii rajan yli...
« Viimeksi muokattu: 20.10.2016, 22:39:36 kirjoittanut Dredex »

JKN93

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 057
 • Liked: 636
 • Yhteiskunta Tutkija
Tällaista ollu Brysselissä EU johtajien kokoustaessa:
https://www.washingtonpost.com/world/european-leaders-threaten-new-sanctions-against-russia/2016/10/20/ce5f8240-960e-11e6-9cae-2a3574e296a6_story.html
(pikakäännös)
Lainaus
Euroopan johtajat uhata uusia pakotteita Venäjä

BRYSSEL - Furious yli Venäjän pommituksista Aleppo, Euroopan johtajat varoittivat Kreml torstaina, että se voi kohdata uusia pakotteita, jos se säilyttää hyökkäykseen piirittivät kapinallisten hallussa osa Syyrian kaupunkiin.
...
Euroopan kovan asenteen merkitsee voitto Washington, joka on kamppaillut pitämään Euroopan yhtenäisyyttä seuraamuksia ja on pitkään ottanut vaikeampi kantaa Venäjää kuin sen kumppanit Atlantin yli...
...
Tämä tarkoitti sitä, että päivällisperinne puhe Venäjän muuttui keskustelua mihin lisätoimenpiteisiin voitaisiin olla mahdollista. Useat johtajat tarkoitus hahmotella niiden arvioita, miten Kremlin häiritsi niiden poliittisten järjestelmien kohdistamalla mediamarkkinoilla disinformaatiota ja ruokkii äärioikeiston, Euroskeptic osapuolille rahaa ja logistista tukea.

Keskustelu kaikui yksi Yhdysvalloissa, jossa tiedustelupalvelut syyttää Venäjän hakkerointi tietokonejärjestelmiä demokraattisen virkamiesten ilmeinen tarjous vaikuttaa presidentinvaaleissa.
EU:n valtapuolue EPP:n ajatushautomo myös tutkinut:
http://www.martenscentre.eu/publications/far-right-political-parties-in-europe-and-putins-russia
(konekäännös)
Lainaus
Tutkimus paperi
Epäpyhää allianssia: Euroopan äärioikeisto ja Putinin Venäjä
Antonis Klapsis

Tutkimuksessa tarkastellaan yhteyksiä Venäjän ja äärioikeistolaiset puolueet Euroopassa. Se väittää, että nämä tiiviit suhteet perustuvat sekä ideologian ja strategiasta. Eurooppalainen äärioikeisto näkee Venäjän presidentti Vladimir Putin malli vahva, konservatiivinen johtaja, joka puolustaa perinteisiä arvoja ja vastustaa dekadentti West. Koska useimmat äärioikeistolaiset puolueet ovat samanaikaisesti vastaan Euroopan yhdentymistä ja anti-amerikkalainen, he myös nähdä läheinen suhde Venäjän välttämättömänä jalansijaa saavuttamiseksi asteittain disassociation niiden maiden euroatlanttisen laitokset. Kreml, puolestaan näkee nämä osapuolet olevan mahdollisesti hyödyllisiä saavuttamisessa omat tavoitteet.

Siten on kiinnostunut keräämään niitä sen siipi. Tässä yhteydessä viime vuosina äärioikeistolaiset puolueet ympäri Eurooppaa ovat luoneet lämpimät suhteet Moskovan kanssa. Äärioikeiston johtajat maksaa säännölliset vierailut Venäjällä, on tapaamisia Venäjän viranomaisten ja usein näkyvät valtion Venäjän tiedotusvälineissä. Se, että ne ovat keskustelijoiden kanssa Kremlin lisää niiden uskottavuutta kotona ja parantaa imagoaan. Samalla, ne ovat usein pyydetään seuraamaan vaalimenettelyjen kiisteltyjä alueita, mikä tarjoaa jonkinlaista uskottavuutta ja kansainvälistä tunnustusta tulosten äänestysliput. Separatistisen kansanäänestys joka pidettiin Krimillä maaliskuu 2014 on viimeisin esimerkki tästä suuntauksesta.

Yleisemmin, konflikti Venäjän ja Ukrainan on tarjonnut hieno tilaisuus ilmentymisen pro-venäläinen tunteita useimmissa Euroopan äärioikeiston puolueet . Nämä organisaatiot katso Putinin politiikan konkreettinen todiste hänen päättäväisyytensä määrätä hänen tahtonsa hänen vastustajansa ja merkitä reemergence Venäjän vallan kansainvälisellä tasolla. Kremlin näkökulmasta, nämä osapuolet voivat myös auttaa Moskova laajentaa geopoliittista vaikutusvaltaa. Vaikka Putin ei onnistu katso osapuolten kanssa pro-venäläinen taipumukset muodostavat hallitukset, hän voi vielä toivoa, että heidän kasvava vaikutus tulee kohdistaa huomattavia paineita EU-maiden hallitukset, erityisesti sikäli kuin suhteet Venäjään ovat huolissaan.


JKN93

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 057
 • Liked: 636
 • Yhteiskunta Tutkija
Haastajia EU:n ja Naton sisällä:
http://guardian.ng/news/european-far-right-meets-in-russia-at-pro-kremlin-forum/
Lainaus
European far-right meets in Russia at pro-Kremlin forum

Representatives of about a dozen far-right groups from across Europe gathered in Russia Sunday for a pro-Kremlin conference as concern swirls over Moscow’s alleged attempts to court extremists on the continent.

About 150 members of Russian nationalist and right-wing European parties — including Greece’s Golden Dawn and Germany’s National Democratic Party — met in Russia’s second city Saint Petersburg to berate the West for its stance on the Ukraine conflict and to promote “traditional values”.

Far-rights groups across Europe have become vocal supporters of Russian President Vladimir Putin over his handling of the Ukraine crisis, prompting allegations they have reached a Faustian bargain to help burnish the Kremlin’s battered image.

The growing ties come despite Moscow’s claims it is aiming to counter what it sees as “fascism” in Ukraine, where pro-Western protesters swept a Kremlin-backed president from power last year.

“We do not support the sanctions against Russia over the Ukraine conflict,” Udo Voigt, a member of the European Parliament from Germany’s National Democratic Party, said at the conference.

“It is incredible what patience Russia and president Putin have shown in the face of NATO’s aggressive policies.”

Organisers said the forum was intended to strengthen links with right-wing groups across Europe and help shape a common agenda.

“This meeting is the first foundation stone towards constructing the new world that we are obliged to build,” said Fyodor Birukov, from the pro-Kremlin Rodina party that organised the event.

“I see this forum as a way pushing the fight back against liberalism and what we call modernism, the destruction of traditional values including Christianity throughout the modern world,” said Nick Griffin, former head of the British National Party.

“Russia is about tradition and Christianity and it’s very important that traditionalists from Russia, Europe and America get together to present our ideas more effectively to the general public.”

Sunday’s meeting sparked condemnation from the liberal opposition in Russia’s former imperial capital, with several demonstrators outside the hotel venue holding placards reading “no to Nazis”.

“It is scandalous for Russia to welcome the heirs of Mussolini and Hitler,” protester Natalia Gerasimova, 57, told AFP.

Russia is gearing up for major celebrations in May to mark the 70th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II.

Fringe far-right groups from around Europe have sent observers to monitor votes by pro-Russian separatists in eastern Ukraine that sought to legitimise their rule despite widespread condemnation from Kiev and the West.
Institute for European Studies ajatushautomo kokee tulleensa haastetuksi:
http://www.ies.be/node/3817
Lainaus
NEW POLICY BRIEF - RUSSIA AND THE EUROPEAN FAR RIGHT AFTER BREXIT: SHIFTING GEARS IN THE EUROPEAN PARLIAMENT

A consensus is emerging in the transatlantic community that the Kremlin’s manipulation of information constitutes a real threat to EU security. Across Europe, far-right, populist and Euro-skeptic political parties are embracing Russia’s information campaigns. In the European Parliament, Marine Le Pen’s Europe of Nations and Freedom (ENF) is the main proponent of pro-Kremlin narratives. The foreign policy platform of the Front National in France contains explicit references to a strategic alliance with the Kremlin and a pan-European Union that includes Russia. Following Brexit, Marine Le Pen is describing the UK vote as a peoples’ rebellion that has signaled the beginning of the end for the EU, much like the fall of the Berlin Wall signaled the collapse of the Soviet Union. Conceivably, in the aftermath of Brexit the absence of British Eurosceptic MEPs from the European Parliament may lead to the consolidation of the radical far-right under the banner of the Front National. In turn, this means that the EU may have a rather difficult time gathering the necessary support to confront Russian assertiveness in the Eastern Neighbourhood.
JKN93

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 057
 • Liked: 636
 • Yhteiskunta Tutkija
Tällaista raportoi Bloomberg monen muun Lännen valtamedian tapaan:
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-15/putin-s-hand-grows-stronger-as-right-wing-parties-advance-in-europe
Lainaus
Putin's Hand Grows Stronger as Right-Wing Parties Advance in Europe
EU:n lehti on huolestunut EU parlamentin äärioikeiston haastavasta linjasta:
https://euobserver.com/eu-elections/123887
Lainaus
EU elections may strengthen Putin in Europe
Far-right parties are set to do well in next month’s elections to the European Parliament, a fact that has thrown a spotlight on their links with the Kremlin....


JKN93

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 057
 • Liked: 636
 • Yhteiskunta Tutkija

UgriProPatria

 • Vieras
Voi luoja mitä puppua. Jenkit on ihan hädissään!  :D

Heidän oletettu ja luuloteltu valtansa horjuu ja ihan Euroopan kansojen kansalaisten omista mielistä lähtöisinä.

Kauhea agenttitarina Venäjän itsensä vaikuttamisesta. Jenkit eivät voi sulattaa, että eurooppalaiset itse ovat jo vuosikymmeniä nähneet USA:n todellisen olemuksen ja nyt kun vertailukohta Venäjään on jo räikeä, ihmiset uskaltautuvat tuomaan julki Venäjä-ystävällisiä mielipiteitään, pelkäämättä jenkkiläistä uhkailua ja valheita.

Aiemmin jenkit selittivät kaiken heihin kohdistuvan arvostelun muka "kommunismilla". Jokainen joka ei kumartunut maahan asti heidän ylimielisyytensä edessä oli "kommunisti". Nyt uusi sana on "putinistit" ja "Venäjän trollit".

Vai on he laittaneet oikein täysimääräisen vakoojakoneiston selvittämään mistä moinen kansalaistottelemattomuus, että Euroopassa Venäjää kunnioitetaan ja USA:lle sanotaan suoraan: "Haistakaa paska."

Paitsi Suomessa. Suomi on aina väärällä puolella.

JKN93

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 057
 • Liked: 636
 • Yhteiskunta Tutkija
Lännen eliitti raportoi yhä enemmän ja voimakkaammin kylmän sodan taktiikan vaikutusyrityksistä heitä vastustaviin tahoihin,
jotain kovempia vastatoimia ilmeisesti luvassa...;

"Trump, Putin, and the Alt-Right International
In boosting Trump and funding fringe parties in Europe, Russia has helped construct a new kind of "comintern"—and it's even more effective than the Cold War version."
http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/10/trump-putin-alt-right-comintern/506015/
http://www.glennbeck.com/2016/10/28/learn-and-reject-the-alt-rights-language/
http://euromaidanpress.com/2016/11/04/russia-today-far-more-dangerous-than-ussr-was-and-west-far-less-ready-to-counter-it/
JKN93

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 057
 • Liked: 636
 • Yhteiskunta Tutkija


hattiwatti

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 876
 • Liked: 6109
http://poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/poliisi_tehostaa_vihapuheisiin_ja_viharikoksiin_puuttumista_53789

Lainaus
Poliisi tehostaa vihapuheisiin ja viharikoksiin puuttumista

16.11.2016
Poliisihallitus

Poliisi aikoo puuttua vihapuheisiin johdonmukaisesti ja tehokkaasti liittyi se sitten väkivaltaiseen radikalisoitumiseen, ulkomaalaisvastaiseen vihanlietsontaan tai koululaisten väliseen kiusaamiseen. Vihapuheelta halutaan suojella erityisesti lapsia ja nuoria.
Vihapuheeseen pyritään puuttumaan ensisijaisesti ennalta estävin keinoin. Rikostutkinnassa painopiste on aktiivisessa internetissä tapahtuvan rangaistavan vihapuheen paljastamisessa ja toimintaan puuttumisessa.

Muun muassa näitä toimenpiteitä esitetään vihapuheiden tehostettuun torjuntaan liittyvässä toimintasuunnitelmassa, joka on valmistunut Poliisihallituksessa.
Termi vihapuhe on käsitteenä tulkinnanvarainen. Internetissä tai muualla tapahtuva vihapuhe voi täyttää usean rikoksen tunnusmerkistön. Vihapuhe, silloin kun se täyttää jonkun rikoksen tunnusmerkistön, katsotaan viharikokseksi.


Poliisi ei siedä vihapuhetta

Suunnitelman laatineen työryhmän puheenjohtaja Timo Kilpeläinen korostaa, että poliisihallinnossa on jo aiemmin ollut nollatoleranssi rasistiseen ja muuhun vihapuheeseen, viharikoksiin sekä väkivaltaisiin ääriliikkeisiin liittyen. Poliisin osaamista näiden torjunnassa on kehitetty jo vuosia.
Kilpeläisen mukaan järjestäytyneiden ääriliikkeiden toiminta sekä hyvinkin väkivaltaiset vihapuheet ovat lisääntyneet Suomessa.
– Vihapuheella ja viharikoksilla on yhteys muun muassa väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin sekä turvallisuuden tunteeseen. Vihapuhe voi kannustaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöitä liittymään väkivaltaiseen toimintaan. Myös vihapuheen kohteena olevien riski radikalisoitua lisääntyy erityisesti silloin, kun he kokevat, että yhteiskunta ja viranomaiset eivät puutu riittävällä tavalla asiaan. Viharikoksella on aina uhria laajempi vaikutuspiiri ja rikos nähdään uhkauksena uhrin edustamaa tai oletettua ryhmää kohtaan, Kilpeläinen sanoo.

Vihapuheen torjuntaa ja tutkintaa keskitetään

Nyt valmistuneessa toimintasuunnitelmassa ehdotetaan, että vihapuheen torjuntaan perustetaan oma ryhmä, jossa yhdistetään näkyvä poliisitoiminta sosiaalisessa mediassa muuhun poliisitoimintaan.
– Ryhmä on käytettävissä kansalaisten, viranomaisten ja muiden toimijoiden valistamiseen vihapuheisiin ja -rikoksiin liittyen sekä toimii poliisin asiantuntijana näissä asioissa tarjoten helpon ja matalan kynnyksen yhteydenottoon, Kilpeläinen toteaa.
Lisäksi toimintaa esitetään keskitettäväksi siten, että rikokset tutkitaan valtakunnallisesti samassa yksikössä. Näin verkkorikostutkintaa tehostetaan. Lisäksi viharikoksiin ja niiden torjuntaan liittyvää koulutusta lisätään.

Täydennyskoulutukseen viharikosmoduuli

Poliisitarkastaja Måns Enqvist Poliisihallituksesta kertoo, että viharikostorjuntaa on käsitelty poliisin peruskoulutuksen lisäksi vuosittain järjestetyissä ihmisoikeusseminaareissa.
– Poliisihallinnossa on suunniteltu ja kehitetty erillinen täydennyskoulutusmoduuli "viharikosten tunnistaminen ja kohtaaminen poliisin työssä". Sen lisäksi Poliisihallitus on solminut yhteisymmärryspöytäkirjan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ:n kanssa koskien poliisin viharikosten vastaisen koulutusohjelman täytäntöönpanosta, jossa koulutetaan viharikoskouluttajia, Enqvist kertoo.

Enqvistin mukaan koulutuksella pyritään varmistamaan, että poliisihallinnon kaikilla tasoilla on osaamista viharikosten torjunnassa. Siksi koulutukseen edellytetään osallistumista kaikista poliisiyksiköistä ja kaikilta tasoilta.

Nettipoliisit mukaan vihapuheiden torjuntaan

Vihapuheiden ja -rikosten torjunta aiotaan ottaa tiiviimmin osaksi poliisitoimintaa internetissä.
– Ennalta estävällä poliisitoiminnalla internetissä ei ole tarkoitus rajoittaa kansalaisten sananvapautta vaan poliisi pyrkii turvaamaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden myös sosiaalisessa mediassa, Enqvist sanoo.

Rangaistavan vihapuheen esittäjien yhtenä tarkoituksena on kaventaa muiden sananvapautta. Tämä on johtanut osittain siihen, että esimerkiksi päättäjät, virkamiehet, tutkijat ja toimittajat ovat joutuneet järjestelmällisten vihakampanjoiden kohteiksi pyrkimyksenä rajoittaa asioiden julkista käsittelyä ja keskustelua.

Tehostettu toimintamalli pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2017 alkupuolella. Siihen asti nettipoliisitoimintaa ja viharikosten torjuntaa jatketaan nykyisin resurssein ja menetelmin.

Uuden toimintamallin käyttöönoton edellyttämät resurssikohdennukset tullaan tekemään Poliisihallituksessa sen jälkeen, kun sisäministeriön esittämästä täydentävästä talousarvioesityksestä ensi vuodelle on tehty lopullinen päätös lähitulevaisuudessa.
Vihapuheiden ja -rikosten torjuntaan liittyvän toimintasuunnitelman valmistelua koskevan työryhmän loppuraportti
Takaisin

JKN93

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 057
 • Liked: 636
 • Yhteiskunta Tutkija
Tässäpä on yksi keskeinen tutkija joka näitä puolueita Euroopassa tutkii ja kerää havaintoja globalistisen eliitin palveluksessa:
https://twitter.com/A_SHEKH0VTS0VJKN93

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 057
 • Liked: 636
 • Yhteiskunta Tutkija
Merkittävä huomio Euroopan politiikkaa ajatellen;
Ranskan ja Italian johtavien äärioikeisto puolueiden johtavat jäsenet käyneet vastikään Kremlissä.
Lega Nord Matteo Salvini &Co
Kuvat:
https://www.facebook.com/anton.shekhovtsov/media_set?set=a.10208040357342533.1073741848.1106964109
Haastattelukin julkaistu:
http://katehon.com/article/italy-eu-and-trump
Aikaisemmat haastattelut:
http://katehon.com/article/north-italy-supports-russia
http://katehon.com/article/i-predict-collapse-and-end-european-union-near-future
Front National Marion Le Pen
Kuvat:
https://www.facebook.com/anton.shekhovtsov/media_set?set=a.10208031402678672.1073741847.1106964109
Suunnittelevat nyt yhteistä verkostoa:
http://www.verkkouutiset.fi/ulkomaat/marionlepen_ranska_ero_eu-58177
Lainaus
Marion Le Pen väläyttää Ranskan eroa EU:sta

Ranskan äärioikeistolaisen Kansallisen rintaman puheenjohtaja Marine Le Penin sisarentytär Marion Le Pen väläyttää maansa eroa EU:sta Italian vierailullaan.

Kansallisen rintaman varapuheenjohtaja Marion Maréchal-Le Pen on tavannut Italian vierailullaan muun muassa Pohjoisen liiton puheenjohtaja Matteo Salvinin, joka jakaa Le Penin puolueen maahanmuutto- ja eurokriittiset näkemykset.

Marion Le Penin mukaan hän yrittää rakentaa uutta oikeistolaisten EU-kriittisten puolueiden verkostoa, joka sai uutta potkua Britannian Brexit-kansanäänestyksestä.

Marion Le Pen sanoo sanomalehti Corriere della Seran haastattelussa, että puolueensa vaalivoiton jälkeen kansanäänestys Ranskan eroamisesta Euroopan unionista on mahdollinen.

– Tavoitteemme on aloittaa neuvottelut EU:n komission kanssa. Me haluamme valvoa rajojamme, erota Schengenistä, saada takaisin käsiimme taloudellinen päätöksenteko ja asettaa ranskalaisten oikeudet etusijalle eurooppalaisten sijaan. Jos emme onnistu tässä, esitämme kansanäänestystä Ranskan eroamisesta Euroopan unionista, Marion Maréchal-Le Pen linjaa.


JKN93

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 057
 • Liked: 636
 • Yhteiskunta Tutkija
EU parlamentin yhtenäinen linja ja päätöslauselmaesitykset välillä vastatuulessa:
"Nationalists defy EU condemnation of Russia abuses"
http://www.bbc.com/news/world-europe-33083388
Lainaus
Anti-EU parties including UKIP have voted against a European Parliament resolution, which condemns Russian human rights abuses.

The strongly-worded, non-binding resolution was passed by a majority of MEPs. It called for a ban on funding of political parties in the EU by non-EU "political or economic stakeholders".

Reports say the French National Front (FN) has received loans worth several million euros from a Russian bank.
Russia remains under EU-US sanctions.

The sanctions target Russian state banks, defence and energy industries, and close aides to President Vladimir Putin.

They are expected to be renewed next month, to keep up pressure aimed at defusing the conflict in Ukraine. The West accuses Russia of helping the separatists in eastern Ukraine with soldiers and heavy weapons - something Russia denies.

UKIP members, along with nationalists from France, Italy and some other countries, opposed the European Parliament resolution. The MEPs' votes were reported by the Votewatch Europe website.

In the past, UKIP leader Nigel Farage has expressed some admiration for Mr Putin.

Bulgarian Socialists also voted against the resolution. Russia maintains strong ties with Bulgaria, based on centuries-old shared culture and religion.

In a comment on the vote, UKIP deputy leader Paul Nuttall said his party objected to any EU involvement in party funding.

"UKIP does not support interference by the European Commission in any aspect of funding for British political parties. UKIP supports the laws which are already in place in Britain which prohibit foreign funding of political parties."

UKIP's Paul Nuttall and party activists see a UK exit from the EU as the priority

New 'Nationalist International'

The resolution's author was Lithuanian MEP Gabrielius Landsbergis of the European People's Party, the main centre-right bloc.

Much of the text lambasted the Russian government for its crackdown on political opponents, gay activists and civil society groups (NGOs).

It said the parliament "is deeply concerned at the ever more intensive contacts and co-operation, tolerated by the Russian leadership, between European populist, fascist and extreme right-wing parties on the one hand and nationalist groups in Russia on the other".

Such contacts, it said, were "a danger to democratic values and the rule of law in the EU". EU states should "take action against this threat of an emerging 'Nationalist International'," it said.

It referred to a St Petersburg meeting in March between Russian nationalists and other far-right European activists.

The MEPs also accused Russia of "hybrid warfare, deliberately blurring the lines between military/paramilitary activity and political activism".

Russia "can no longer be treated as, or considered, a 'strategic partner'," the resolution said, echoing the official EU position.

The MEPs urged the European Commission to fund "concrete projects aimed at countering Russian propaganda and misinformation".JKN93

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 057
 • Liked: 636
 • Yhteiskunta Tutkija
Tietojen mukaan karkeasti otettuna voisi sanoa että Venäjä tukee äärioikeistoa Lännessä,kun taas Länsi voi tehdä sitä Idässä,kuten esim.Ukraina.Suomi jää sitten siihen väliin.
Asiaan vaikuttavat kunkin maan yleinen poliittinen tilanne,geopolitiikka,historia jne.


Vredesbyrd

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 198
 • Liked: 2397
 • Destroyer of Discourse
Front National ja Lega Nord sittemmin oltava siis "ruplarahoitteisia" EU:n hajottajia, jotka tahtovat tuhota tämän kauniin korvaamattoman unionimme. Vai miten Bryssel-mieliset päättävät, kuka on Putinin botti?
Psykoanalyyttisessä näkökulmassa aikuinen on ihminen, jolle ei tarvitse valehdella. Aikuinen kestää, jos hänelle sanotaan, miten asia on.

JKN93

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 057
 • Liked: 636
 • Yhteiskunta Tutkija
https://euobserver.com/opinion/136198
Lainaus
No joke: Russian propaganda poses EU threat

In a recent TV show with high-school pupils, Russian leader Vladimir Putin said that his country’s borders “do not end anywhere”.

He said it as a joke, but in the context of Russia’s invasion of Georgia and Ukraine, its bloodbath in Syria, and its military build-up in the Baltic region, it wasn’t funny.

Russian media is trying to sow ethnic hatred in Germany ahead of elections (Photo: Caruso Pinguin)
A lot of Europeans think that Russian propaganda does not concern them.

They think that its provocations are just games and that people like me, who come from former Soviet domains, are victims of old phobias.

These people are in denial on Russia, whose propaganda has infected European debate like a virus.

We are already late in trying to react. Some are still not ready to start.

Earlier this year, the European Parliament proposed a modest €800,000 budget for the East Stratcom Task Force, a counter-propaganda unit in the EU foreign service, but member states struck down the idea in November.

The task force was also due to grow from 11 people, who are currently seconded by member states, to 16 permanent EU officials, and to expand its mandate from the east to the south, but the EU foreign service hierarchy showed no interest.

Strategic error

Politicians, especially in France and Italy, tend to underestimate the effect of Russia’s disinformation campaign.

They are making a strategic mistake if they think that threats to Central and Eastern Europe do not also threaten them.

The Kremlin, along with jihadist groups, especially the so-called Islamic State (IS), are today the two principal sources of hate speech in Europe.

On 23 November, the European Parliament adopted a report calling on the EU to react.

We do not want to fight propaganda with propaganda, but to have an effective communications strategy to expose lies.

Russia reacted furiously to the fact the report mentioned the Kremlin alongside IS.

It goes without saying that their objectives, tactics and target audiences are different.

The Kremlin is trying to sway the general public against the West by using TV broadcasters such as RT, online mass media such as Sputnik, and by deploying troll and bot armies on social networks such as Facebook, YouTube and Twitter.

Jihadist groups are trying to radicalise individuals mostly via social networks.

Their strategies are the same, however. They both want to turn Europeans against their own governments and against liberal values. They are both trying to gain influence in the West by brainwashing people and turning them against each other.

Long reach
The numbers show the frightening extent of their reach.

The Kremlin itself has said it doubled media spending from €630 million last year to €1.2 billion this year. Some, like Konstantin Borovoy, a former Russian MP who joined the opposition, believe the real figure is much higher.

RT broadcasts in more than 100 countries and can be switched on in almost every hotel room around the world. The troll factory in St Petersburg, where over 300 paid bloggers work around the clock, is also expanding.

At the same time, the EU estimates that IS has managed to recruit 5,000 Europeans to join its cult.

EU authorities do not tolerate media that incite violence in the name of Islam, but they turn a blind eye to Russian media that incite hatred against refugees.

Are we happy to swallow Russia’s fake stories, such as the lie about Lisa, the German girl who was said to have been raped by asylum seekers, or the lie about the Austrian court that was said to have acquitted a refugee who raped a boy at a swimming pool?

In this light, Putin’s joke on Russia’s borders is even less funny.

It underlined the fact that Russia’s viral ideology has penetrated into the heart of Europe and it was meant to mock our legitimate concerns.

German chancellor Angela Merkel recently warned that Russian “internet attacks” and “false information” were feeding radicalism in Europe.

US authorities have also said that Russian information warfare helped the Putin-friendly Donald Trump come to power.

Election risk
The elections in France and Germany next year could be decisive for the EU’s future.

The Kremlin-financed National Front party in France can count on massive support from Russian propaganda. The far-right AfD party in Germany, which also stands accused of taking Russian money, can count on the same.

It is right and proper to defend free speech and media pluralism in Europe.

These are some of our core values and part of the reason why the Western model continues to be more attractive to the vast majority of people.

It is also right and proper to draw a line between free speech and premeditated lies, however.

In these difficult times, the East Stratcom Task Force is an asset.

The EU foreign service unit, of just 11 people, has, over the past year or so since it began its work, made a genuine impact.

Its staff, of EU officials, diplomats, and former journalists, all of whom are fluent in Russian, is highly professional in its debunking of Kremlin fakery.

It identified more than 2,000 fake reports in the past 12 months alone. Its Disinformation Review, a weekly newsletter, and its daily tweets and infographics, should be in the laptops and phones of all MEPs and senior EU officials.

Creepy borders
It’s time to take action.

It’s time for the EU to fortify projects like East Stratcom, for the EU, for Nato structures, and for individual member states to strike back and to coordinate their activities.

It’s also time to give more support for independent media that report the truth.

If we don’t, we risk leaving Putin as the only one laughing, as his borders, both real and ideological, creep further west.


JKN93

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 057
 • Liked: 636
 • Yhteiskunta Tutkija
Atlantic:
https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/12/russia-liberal-democracy/510011/
Lainaus
Russia and the Threat to Liberal Democracy
How Vladimir Putin is making the world safe for autocracy

Since the end of World War II, the most crucial underpinning of freedom in the world has been the vigor of the advanced liberal democracies and the alliances that bound them together. Through the Cold War, the key multilateral anchors were NATO, the expanding European Union, and the U.S.-Japan security alliance. With the end of the Cold War and the expansion of NATO and the EU to virtually all of Central and Eastern Europe, liberal democracy seemed ascendant and secure as never before in history.

Under the shrewd and relentless assault of a resurgent Russian authoritarian state, all of this has come under strain with a speed and scope that few in the West have fully comprehended, and that puts the future of liberal democracy in the world squarely where Vladimir Putin wants it: in doubt and on the defensive.

On the global chessboard, there has been no more deft and brilliant (and of late, lucky) player than Putin. From the early days of his presidency a decade and a half ago, he began to signal that he intended to make Russia great again, and that he saw this imperative as a zero-sum game: As the West gained friendships among post-communist states, Russia lost, and so everything possible had to be done to force Georgia, Ukraine, Moldova, and the Balkan states out of a Western liberal orientation and back into the greater Russian orbit.

The first dramatic salvo came in the summer of 2008, when Russia intervened militarily to back separatist forces in the enclaves of Abkhazia and South Ossetia seeking to break away from Georgia. Russia’s military assault was brief but brutal, and involved bombing civilian populations both in the disputed areas and in the rest of Georgia, as well as attacking fleeing civilians. The overconfident pro-Western president of Georgia, Mikheil Saakashvili, was dealt a painful lesson courtesy of Putin, and the two breakaway “republics” remain under Russian occupation to this day. It was the first time since the end of the Soviet Union that Russia’s military violated the sovereignty of an independent state, but it would not be the last.

Since huge swaths of society rose up in color revolutions in the former Yugoslavia in 2000, in Georgia in 2003, and in Ukraine in 2004-2005—all to protest electoral fraud and bring about a transition from authoritarianism to democracy—Putin has behaved as if obsessed with fear that the virus of mass democratic mobilization might spread to Russia itself. Neither was he prepared to condone the “loss” of key parts of the former Soviet Union, such as Georgia and Ukraine, to any potential alliance structure with the West. As the forces of Ukraine’s Orange Revolution squandered their miraculous victory in corruption and political squabbling, Putin won another victory in 2010, when the pro-Russian villain of the rigged election that prompted the 2004 uprising, Viktor Yanukovych, finally won the presidency.

But Yanukovych’s authoritarianism and pro-Russia orientation—which led him to scuttle a much hoped-for association agreement between Ukraine and the EU—increasingly outraged the Ukrainian people, who ousted him in a second people-power revolution (the Euromaidan) in February 2014. Soon thereafter, Russian troops without insignias infiltrated Crimea and, with sympathetic local actors, seized control of its infrastructure. Militarily weak and bereft of Western military support—which in any case was difficult to deliver quickly and effectively due to the distance relative to Russia’s proximity—Ukraine watched helplessly as Putin consolidated his conquest with a pseudo-referendum that endorsed Crimea’s re-absorption into Russia.

It was the first time since the Nazis marauded across Europe in World War II that the boundaries of a European country had been altered by military aggression. But Putin did not stop there. In a replay of its shadowy campaign of aggression against Georgia, Russia infiltrated its troops and equipment into the Donbas region of far eastern Ukraine, in support (and probably orchestration) of separatist forces there. It was one of those eastern Ukrainian armed groups that used a Soviet-era missile system to shoot down Malaysia Airlines Flight 17 on July 17, 2014. More blatant Russian military intervention followed, with Russia denying any involvement of its own soldiers, despite abundant evidence to the contrary. Today, Russia still occupies a portion of the Donbas region. A major swing state between West and East has been militarily violated and partially dismantled, and the story isn’t over yet.

Like President Bush with respect to the Georgia crisis in 2008, President Obama did not respond militarily to this aggression. But he was not passive. Together with the European Union, the U.S. imposed several rounds of painful economic and financial sanctions on key Russian officials, banks, and businesses. As the sanctions have broadened, they have hurt important Russian elites and seriously impaired the functioning of the Russian financial, energy, and defense sectors—not exactly a great formula for making Russia great again.

Putin has embraced an opportunistic but sophisticated campaign to sabotage democracy.
Putin has been desperate to get out from under these sanctions so that his regime can thrive domestically and internationally. His goals appear to be twofold. First, he seeks to restore some form of Russian empire—with at least informal dominion over all the territories of the former Soviet Union—while forcing the West to accept this new balance of power and treat Russia as a superpower once again. Second, he seeks to invert Woodrow Wilson’s famous call to arms and instead “make the world safe for autocracy.” Democracy is his enemy. He is smart enough to know that he cannot undermine it everywhere, but he will subvert, corrupt, and confuse it wherever he can.

And so Putin’s regime has been embarked for some years now on an opportunistic but sophisticated campaign to sabotage democracy and bend it toward his interests, not just in some marginal, fragile places but at the very core of the liberal democratic order, Europe and the United States. As The Telegraph reported in January, Western intelligence agencies have been monitoring a Russian campaign on a Cold War scale to support a wide range of European parties and actors—illiberal parties and politicians of both the far left and far right—that are sympathetic to Russia and Putin. This includes not just newer neo-fascist parties, but anti-immigrant far-right parties like the National Front of France—which obtained a 9 million euro loan from a Russian bank in 2014—and the Freedom Party of Austria, both of which have been gaining popularity for some time. While the Freedom Party lost the election for Austria’s ceremonial presidency last Sunday, its candidate, Norbert Hofer, won over 46 percent of the vote, and it remains the third-largest party in the parliament, poised to do better in the next elections.

Hofer’s defeat may temporarily slow the right-wing populist momentum across Europe, but National Front leader Marine Le Pen, who endorsed Putin’s annexation of Crimea and has called for an end to Western sanctions on Russia, could well be elected the next President of France next spring. And even if she loses, Putin is likely to be sitting pretty with the next French president. Le Pen’s principal rival, former French Prime Minister Francois Fillon, who recently won the conservative presidential primaries in France, has for years been calling for an end to sanctions on Putin and a closer relationship between France and Russia.

The romance between far-right, anti-immigrant European parties and Vladimir Putin’s Russia springs not just from practical ties of support but a shared conservative reaction against liberalism, globalization, and multiculturalism, and a celebration of Putin, in the words of the scholar Alina Polyakova, as “as a staunch defender of national sovereignty and conservative values who has challenged US influence and the idea of ‘Europe’ in a way that mirrors their own convictions.” This same spirit suffused the Brexit campaign in the U.K., whose longtime populist champion, Nigel Farage, has combined fierce demands for British independence from Europe with fawning admiration for Putin. Yet the Russian boost to Brexit did not come only from the right. Russian media lavishly praised the successful campaign for Labour Party leadership of the far-left candidate Jeremy Corbyn, a NATO and EU skeptic whose extremely tepid support for the Remain campaign contributed to the narrow victory of Brexit.

Meanwhile, the damage to liberalism in Europe was also being driven by a more brutal form of Russian intervention—in Syria. Russia’s bombing campaign there has not only tilted the war in favor of the dictator, Bashar al-Assad, who along with his allies has killed more civilians than either ISIS fighters or rebels, but it also dramatically accelerated the flow of Syrian refugees (now nearing 5 million) into other countries, including European ones. While Europe’s refugee crisis has many sources and causes, roughly 30 percent of European asylum-seekers last year were Syrian refugees, and the human exodus from that civil war has incidentally further helped to feed right-wing (pro-Putin) populist parties and movements across Europe, while undermining liberal leaders like Angela Merkel of Germany.

The destabilizing effects of the refugee crisis in Europe have been a kind of dividend of Putin’s campaign to defend his Middle East ally. But Putin has also attempted to destabilize democracies directly through methods more reminiscent of the Cold War. After Montenegro’s parliamentary elections on October 16 (which saw Putin pouring money into the pro-Russian opposition party and sympathetic media and NGOs, in an unsuccessful attempt to defeat the pro-NATO prime minister), evidence emerged of a plot involving three Russian citizens (alleged in the Montenegrin news media to be agents of the GRU, Russian military intelligence) and some 20 right-wing Serbian nationalists. Montenegrin authorities now allege they planned to stage a terrorist attack that would discredit the election outcome, assassinate the pro-Western prime minister, and topple his government.

As these political dramas and tensions have unfolded in democratic Europe, Putin’s Russia has made brilliant use of old and new forms of propaganda to exploit political divisions. The leading element of this has been RT (Russia Today) which is not only one of the most widely watched (and heavily subsidized) global sources of state television propaganda—and which claims 70 million weekly viewers and 35 million daily— but a vast social-media machinery as well. Added to this is the hidden influence of a vast network of Russian trolls—agents paid to spread disinformation and Russian propaganda points by posing as authentic and spontaneous commentators.

What began as a somewhat preposterous effusion of fake news reports spreading panic, for example, about an Ebola outbreak in the U.S., morphed into something more sinister, sophisticated, and profoundly consequential: a dedicated campaign to discredit Hillary Clinton and tilt the U.S. presidential election to Donald Trump. The army of Russian trolls started infiltrating U.S. media with conservative commentaries, playing up Clinton’s scandals and weaknesses, and widely diffusing other right-wing narratives against Clinton. The Russian government (America’s own intelligence agencies believe) hacked into the emails of the Democratic Party and of Clinton campaign chairman John Podesta and passed them on to Wikileaks to dispense in a devastating drip-drip-drip of divisive and unflattering revelations. In The Washington Post’s words, the campaign portrayed “Clinton as a criminal hiding potentially fatal health problems and preparing to hand control of the nation to a shadowy cabal of global financiers.” All of this gave Trump significantly more political traction while dispiriting and discouraging possible Clinton voters (many of whom simply stayed home in disgust). Given how close the U.S. election outcome was, it is easy to imagine that this intervention might have provided Trump with his margin of victory in the Electoral College.

We stand now at the most dangerous moment for liberal democracy since the end of World War II. There are still many more democracies worldwide today than when the Cold War ended. But outside the West, many of them are fragile or rapidly declining. Turkey is in the grip of full authoritarianism, the Philippines is sliding in that direction, and Korea and Brazil have both seen their first women presidents disgraced in eruptions of public anger over corruption and misuse of power. Some 200,000 Muslim Indonesians have flooded the streets of Jakarta demanding that the Christian governor be arrested for insulting Islam.  In much of Africa, the people still overwhelmingly want democracy, but leaders in numerous countries are dragging their systems in the opposite direction.

Geopolitics does not have to be a zero-sum game. But great powers must recognize and defend vital interests.
The greatest danger, however, is not what is happening in Asia, Africa, or Latin America. It is the alarming decay of liberal democracy in Europe and the United States, accelerated by escalating Russian efforts at subversion. Putin’s forces are on such a roll that they can no longer contain their glee. One pro-Putin Russian governor recently declared in a radio interview, “It turns out that United Russia [Putin’s political party] won the elections in America.”

Donald Trump’s election victory was an extraordinary political achievement for someone who has never held or sought political office. It drew the support of many tens of millions of voters who rallied to his themes of controlling immigration, changing the way things are done in Washington, generating economic opportunity for those left behind by globalization, or somehow just “making American great again.” But it probably would not have happened without Russia’s hacking of America’s political process—and on behalf of a candidate who had said he wanted good relations with Vladimir Putin.

Geopolitics does not have to be a zero-sum game. But great powers must recognize and defend vital interests. Having a Europe that is whole and free is a vital American interest. Enforcing the principle that established borders cannot be eviscerated by military aggression is a vital American interest—and nowhere more so than in Europe. Ensuring that an authoritarian Russian regime does not replicate its values and expand its power by subverting democracy in the heart of Europe is also a vital American interest.

The most urgent foreign-policy question now is how America will respond to the mounting threat that Putin’s Russia poses to freedom and its most important anchor, the Western alliance. Nothing will more profoundly shape the kind of world we live in than how the Trump administration responds to that challenge.


JKN93

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 057
 • Liked: 636
 • Yhteiskunta Tutkija
http://www.ulkopolitiikka.fi/artikkeli/1727/uutuuskirja_kuin_jannitysromaani_euroopan_aarioikeisto_ja_venaja_hyotyvat_yhteyksistaan/
Lainaus
Uutuuskirja kuin jännitysromaani: Euroopan äärioikeisto ja Venäjä hyötyvät yhteyksistään

Anton Shekhovtsov: Russia and the Western Far Right. Tango Noir. Routledge 2017, 266 s.

Janne Riiheläinen

Anton Shekhovtsovin kirja Russia and the Western Far Right on tärkeä osa maailmanpolitiikan uusien vaikutuskeinojen paljastumista, kirjoittaa Janne Riiheläinen...Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 33 554
 • Liked: 75000
http://www.ulkopolitiikka.fi/artikkeli/1727/uutuuskirja_kuin_jannitysromaani_euroopan_aarioikeisto_ja_venaja_hyotyvat_yhteyksistaan/

Lainaus käyttäjältä: Janne Riiheläinen
Shekhovtsovin kirja on perusteellinen puheenvuoro siitä, miten liberaalia demokratiaa eri syistä vastustavat tahot etsivät ja löytävät tapoja tehdä yhteistyötä.

Kirjan suomentaminen sekä vastaavalla perusteellisuudella tehty tutkimus suomalaisen laita- ja äärioikeiston suhteista Venäjälle olisivat enemmän kuin paikallaan.

Apurahoja, anyone?
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Vaniljaihminen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 565
 • Liked: 7019
 • Kuuntele minua, kuuntelen sinua...
Sellainen nyrkkisääntö Venäjän todellisesta tai väitetystä vaikuttamisesta voisi olla sellainen, että mietitään kuinka paljon Neuvostoliitto aikoinaan pystyi vaikuttamaan länteen - se historia on ainakin nykyään päällisin puolin selvillä ja siihen verrattuna voidaan ainakin tajuta, miten paljon Venäjä potentiaalisesti pystyy vaikuttamaan lännen poliittisiin liikkeisiin. Venäjän vaikutusvalta tuskin on puoliakaan siitä, mitä Neuvostoliitto parhaimmillaan oli.

Aivan täysin voidaan kiistää se, että kaikki EU-kriitiset äänestysnumerot olisivat Putiinin maksamia. Suomessakin ysärillä lähes puolet kansasta suhtautui EU:iin vähintäänkin skeptisesti, että kyllä sitä omaa kritiikkä on olemassa eikä se perustu neukkulan vaikutukseen.


Se Neuvostoliiton vakoilu, vaikutus ja pelottelu Suomessa olivat tyyliin SKP, Stasi-vakoilijat ja suomettuminen - huomattavaa mutta missään tapauksessa sillä ei ollut kansan enemmistön suostumusta takanaan. Se oli lähinnä eliitin juopottelua.

Jos nyky-Venäjä pyrkii vaikuttamaan Suomeen edes puolella teholla tuosta, on se tulos suunnilleen samaa kuin Sputnik-uutiset, erään "päivystävän dosentin" puuhat, sekä Suomen venäläiset juhlimassa voiton päivää. Melko suurella varmuudella voidaan sanoa, että pelkällä putinismilla tuskin pääsee edes eduskuntaan.
"Akuutista tilanteesta selviämiseen tarvitaan ruokaa, eli rahaa."
- Ville Similä HS, 22.4.2020.

Tagit: