Kirjoittaja Aihe: Kansalaisaloite terroristien pitämiseksi poissa Suomesta  (Luettu 5064 kertaa)

newspeak

 • Vieras
Tälle olisi varmaan hyvä olla omakin ketjunsa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4747

Lainaus
KANSALAISALOITE TERRORISTISEEN JÄRJESTÖÖN KUULUNEEN, TAI KUULUVAN HENKILÖN JA HÄNEN LÄHIOMAISEN MAAHANTULON JA MAASSA OLESKELUN ESTÄMISEKSI.

Aloitteen sisältö

Kansalaisaloite pyrkii siihen, että ulkomailla olevien terrorististen järjestöjen vierastaistelijoiden (mm. ISIS-taistelijat) ja heidän lähiomaisten Suomeen paluu ja Suomessa oleskelu estetään Suomen kansallisen turvallisuuden takaamiseksi.

Aloitteen tarkoitus on lisätä Suomen viranomaisten toimivaltaa terroristisessa toiminnassa mukana olleita / olevia henkilöitä vastaan.

Aloite esittää Suomen perustuslain ja Rikoslain muuttamista siten, että aloitteessa kuvatut toimenpiteet voidaan suorittaa.

Kansalaisaloitteen asiakokonaisuus on kolmijakoinen (kohdat 1.1. – 1.3.) ja se sisältää ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä.

1.1. Esitämme Suomen perustuslain 9§ ja Rikoslain 34a-luvussa käsiteltävää terrorismirikoksia käsittelevän lain kirjausta muutettavaksi siten, että uudella lainkirjauksella voidaan tehokkaasti estää terroristiseen ryhmittymään kuuluneen, tai kuuluvan henkilön ja hänen lähiomaisen pääsy Suomeen.

Tässä kansalaisaloitteessa tarkoitettu henkilö tai henkilöt voivat olla suomen kansalaisia, tai muun kansalaisuuden omaavia henkilöitä.

1.2. Esitämme, että 1.1. kohdassa kuvattu henkilö ja hänen lähiomainen julistetaan Suomessa epätoivotuiksi henkilöiksi (Persona non grata).

Terroristiseen ryhmittymään (esim. ISIS ) kuuluneelta henkilöltä ja hänen lähiomaiselta tulee poistaa Suomen kansalaisuus ja heidät tulee karkottaa maasta.

Tässä kansalaisaloitteessa lähiomaisilla tarkoitetaan terroristiseen ryhmittymään kuuluneen henkilön avio- tai avopuolisoa.
Näiden henkilöiden alaikäiset lapset eivät kuulu tämän kansalaisaloitteen vaikutusryhmään.

1.3. Esitämme, että vielä konfliktialueella olevan terroristiseen ryhmittymään kuuluvan vierastaistelijan ja hänen lähiomaisen mahdolliset oleskeluluvat on peruttava ja heidät on määrättävä maahantulokieltoon.

Perustelut

Suomen valtiovallalla ja kansalaisten turvallisuudesta vastaavilla viranomaisilla tulee olla riittävä lakiin kirjattu toimivalta ja lain mukanaan tuomat toimintakeinot suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi.

Maailma muuttuu ja lakien, sekä viranomaistoiminnan tulee elää tämän muutoksen mukana.
Jälkeen jääneellä lailla ei voida taata suomalaisten turvallisuutta.
Siksi tarvitaan tämän kansalaisaloitteen kohtien 1.1. - 1.3. esittämät lakimuutokset.
Kansalaisaloitteen kohdat 1.1. -1.3. ovat asiayhteydeltään toisiaan tukevaa samaa yhtenäistä kokonaisuutta.

Euroopan ja Suomen turvallisuustilanne on muuttunut muutaman viime vuoden sisällä olennaisesti huonompaan suuntaan ja terrorismi on Euroopalle ja Suomelle vakavasti otettava uhka.
Tästä johtuen terrorismiin sidoksissa oleviin henkilöihin on suhtauduttava erittäin vakavasti ja heitä on pidettävä Suomen valtiollista turvallisuutta vakavasti vaarantavina henkilöinä.

Heidän yhteiskunnalle luomasta vakavasta turvallisuusuhasta johtuen heidän konfliktialueelta Suomeen paluuta, tai heidän Suomessa oleskelua ei voida sallia.

Useista kansainvälisistä tietolähteistä saadun tiedon mukaan myös ISIS-taistelijoiden vaimot ovat kriisialueella aktiivisesti osallistuneet ja myötävaikuttaneet terroristiseen toimintaan. Tämän on myös Suojelupoliisi vahvistanut. Tästä syystä myös avo- ja aviopuolisojen tulisi olla tämän kansalaisaloitteen esittämän lakimuutoksen piirissä.

Suomen perustuslain ja terrorismirikoksia käsittelevän Rikoslaki 34a-luvun nykyisillä voimassaolevilla kirjauksella Suomen viranomaisten toimivalta ja keinovalikoima ei riitä siihen, että mm. Irakin ja Syyrian alueilta Suomeen palaavien ISIS-taistelijoiden ja heidän lähiomaisten Suomeen paluu voitaisiin estää, tai heidät voitaisiin karkottaa maasta.
Tästä syystä tarvitaan voimassaolevien lakien muuttamista siten, että Rikoslain 34a luku käsittelee tämän aloitteen mukaisesti myös maahan palaavia, tai jo maassa olevia todennäköisesti Suomen kansallisen turvallisuuden vaarantavia henkilöitä.

Suomen perustuslakia tulee muuttaa siten, että se ei salli Suomen kansalaisuuden omaavien terroristien ja näiden lähiomaisten maahan paluuta.
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4747

Kunnianhimoinen tavoite.

newspeak

 • Vieras
Vs: Kansalaisaloite terroristien pitämiseksi poissa Suomesta
« Vastaus #1 : 01.07.2019, 17:39:44 »
Tällä hetkellä aloite kerännyt "huimat" 53 kannatusilmoitusta 1. keräyspäivän aikana.

Aiheeseen liittyen nostan tässä esille ihmisten pohdittavaksi nykyistä lainsäädäntöä siltä osin kuin kansalaisaloitteessa on tuotu esille eli perustuslain 9§ ja rikoslain luvun 34 a.

Perustuslaista:

Lainaus
9 §
Liikkumisvapaus

Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.

Jokaisella on oikeus lähteä maasta. Tähän oikeuteen voidaan lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi.

Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, karkottaa maasta eikä vastoin tahtoaan luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Lailla voidaan kuitenkin säätää, että Suomen kansalainen voidaan rikoksen johdosta tai oikeudenkäyntiä varten taikka lapsen huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanemiseksi luovuttaa tai siirtää maahan, jossa hänen ihmisoikeutensa ja oikeusturvansa on taattu. (24.8.2007/802)

Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2P9

Rikoslain luku 34 a on kokonaisuudessaan liian pitkä kopioitavaksi tähän yhteyteen kokonaisuudessaan, joten lienee parempi tyytyä näin alustavasti pelkkään linkkiin:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L34a

Kyse siis terrorismirikoksia koskevasta luvusta.

newspeak

 • Vieras
Vs: Kansalaisaloite terroristien pitämiseksi poissa Suomesta
« Vastaus #2 : 05.07.2019, 11:54:57 »
Verkkokalastuksen kieltoaloite saimaannorppien, noiden vesistöjemme rakastettavien rasvapalleroiden, suojelemiseksi on saanut ihan kiitettävästi nostetta aikaiseksi kansalaisaloitesivustolla. Aloite näyttäisi saavan tarvittavan kannatuksen piakkoin ja tämän ketjun aiheena oleva aloite on sekin saanut yli 200 kannattajaa tämän päivän aikana. Sijoittumalla sivustolla heti norppa-aloitteiden jälkeen. Tietynlaista ironiaa on kai nähtävä siinä, että kokoomusnuorten aloite saa heti median tukeman megasuosion, mutta hetkeä aikaisemmin julkaistu vastaava norppa-aloite on kerännyt kannatusta vain alle 2000 kannattajan verran.

Näkee taas näiden kansalaisaloitteiden todellisen tarkoituksen.

Vesa Heimo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 301
 • Liked: 1808
 • Nussittuna nukkuisit sikeästi.
Vs: Kansalaisaloite terroristien pitämiseksi poissa Suomesta
« Vastaus #3 : 05.07.2019, 12:06:27 »
"Terroristiseen ryhmittymään (esim. ISIS ) kuuluneelta henkilöltä ja hänen lähiomaiselta tulee poistaa Suomen kansalaisuus ja heidät tulee karkottaa maasta.

Tässä kansalaisaloitteessa lähiomaisilla tarkoitetaan terroristiseen ryhmittymään kuuluneen henkilön avio- tai avopuolisoa.
"

Eli, jos esimerkiksi aloitteentekijän vaimo karkaa Syyriaan juokseen amokkia, niin häneltä itseltäänkin pitää poistaa Suomen kansalaisuus ja karkoittaa maasta? Ja karkoittaa se puoliso(jolla siis ei ole sitten minkään maan kansalaisuutta, niin minne?)

Mutta muksut sitten jää Suomeen; "Näiden henkilöiden alaikäiset lapset eivät kuulu tämän kansalaisaloitteen vaikutusryhmään.
". Eihän tossa ole juridisesti mitään toteuttamiskelpoista.
" Onko tarina tosi tai ei, se on toinen juttu. Näin nämä asiat koetaan."  T: Perussuomalaisten puoluesihteeri.

newspeak

 • Vieras
Vs: Kansalaisaloite terroristien pitämiseksi poissa Suomesta
« Vastaus #4 : 05.07.2019, 12:36:50 »
"Terroristiseen ryhmittymään (esim. ISIS ) kuuluneelta henkilöltä ja hänen lähiomaiselta tulee poistaa Suomen kansalaisuus ja heidät tulee karkottaa maasta.

Tässä kansalaisaloitteessa lähiomaisilla tarkoitetaan terroristiseen ryhmittymään kuuluneen henkilön avio- tai avopuolisoa.
"

Eli, jos esimerkiksi aloitteentekijän vaimo karkaa Syyriaan juokseen amokkia, niin häneltä itseltäänkin pitää poistaa Suomen kansalaisuus ja karkoittaa maasta? Ja karkoittaa se puoliso(jolla siis ei ole sitten minkään maan kansalaisuutta, niin minne?)

Mutta muksut sitten jää Suomeen; "Näiden henkilöiden alaikäiset lapset eivät kuulu tämän kansalaisaloitteen vaikutusryhmään.
". Eihän tossa ole juridisesti mitään toteuttamiskelpoista.

Kansalaisaloitteiden ei ole ennenkään tarvinnut olla kovinkaan seikkaperäisesti loppuun mietittyjä. Ei edes niiden esittäessä tarkasti määriteltäviä lainmuutoksia. Silloinkin kun ne pyrkivät mahdollisimman täsmällisiä olemaan, saattavat kansalaisaloitteet edellyttää myös muun lainsäädännön muuttamista.

Tässä tapauksessa kansalaisaloitteen muoto onkin juridisesti sopivasti valittu eli se on "ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä".

newspeak

 • Vieras
Vs: Kansalaisaloite terroristien pitämiseksi poissa Suomesta
« Vastaus #5 : 05.07.2019, 16:36:05 »
Homman ylläpito näyttäisi ratkaisseen kieliriidan käyttämällä keksimääni otsikkoa, mistä olen otettu.

Lainaus
Kansalaisaloite terroristien pitämiseksi poissa Suomesta

Timo Vornanen, Aki Moilanen sekä Antti, Kati ja Olli Vauhkonen ovat tehneet kansalaisaloitteen terroristiseen järjestöön kuuluneen tai kuuluvan henkilön ja hänen perheensä maahantulon ja Suomessa oleskelun estämiseksi. Kannattaa käydä allekirjoittamassa mahdollisimman nopeasti ja mainostaa tätä tuttavillekin ennen kuin punavihreä hallitus tuo ties kuinka paljon terroristeja ja muita radikalisoituneita henkilöitä Suomeen.

Aiheesta on myös Hommaforumilla oma ketjunsa.
https://cms.hommaforum.org/index.php/25-kansalaisaloitteet/67-kansalaisaloite-terroristien-pitaemiseksi-poissa-suomesta

Kohta näyttäisi menevän tuhannen kannattajan raja rikki, vaikka ei se mikään hillotolppa olekaan.

newspeak

 • Vieras
Vs: Kansalaisaloite terroristien pitämiseksi poissa Suomesta
« Vastaus #6 : 09.07.2019, 08:35:55 »
Hieman samanlainen kansalaisaloite: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4849

Lainaus
Suomen kansalaisuuden menettäminen terroristisen toiminnan seurauksena.

Aloitteen päiväys

5.7.2019

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Aloitteen sisältö

Suomen kansalaisuuden omaava henkilö, joka on omatahtoisesti matkustanut Suomen valtion maantieteellisen alueiden ulkopuolelle, ja osallistunut terroristiseen toimintaan tai liittynyt terrorististatuksen alla toimivaan järjestöön, tulee pystyä tuomita menettämään Suomen kansalaisuutensa pois pysyvästi.

Myös jälkeläiset, jotka ovat syntyneet ulkomailla tämän toiminnan aikana, tai ovat syntyneet Suomessa, mutta olleet toiminnassa mukana, tulevat menettämään Suomen kansalaisuuden automaattisesti vanhemman/vanhempien kanssa.

Perustelut

Omatahtoinen meneminen mukaan terroristisia tekoja tekevään toimintaan, sekä lasten aivopesu ja totuttaminen kyseiseen toimintaan ja niiden tekemiseen.

neko

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 96
 • Liked: 177
Vs: Kansalaisaloite terroristien pitämiseksi poissa Suomesta
« Vastaus #7 : 11.07.2019, 10:36:26 »
Eipä juurikaan saa allekirjoituksia. On typerää, jos kielteinen suhtautuminen johtuu joistain pilkun viilaamisesta. Toivottavasti joku pilkunviilaaja tekee sitten itse niin viimeisen päälle että?

Itsessään allekirjoituksia kerätessään nuokin olisivat kuitenkin selvä viesti nykyiselle hallitukselle, että kansa ei halua tätä porukkaa Suomeen. Koska nykyään ei voi estää heitä tulemasta, lakia on voitava muuttaa.

Mutta ilmeisesti ei paljon kiinnosta. Asian voi lukea niinkin, että tervetuloa pommittajat, kurkunleikkaajat yms. Ihme touhua. Vaikea käsittää.

newspeak

 • Vieras
Vs: Kansalaisaloite terroristien pitämiseksi poissa Suomesta
« Vastaus #8 : 11.07.2019, 11:26:15 »
Suurin osa sivuston liikenteestä johtuu varmaankin jo läpi menneen kuuttialoitteen allekirjoittajista. Väki menee sivustolle linkin kautta, tunnistautuu, jättää kannatusilmoituksensa ja sivuston kysyessä haluaisiko kävijä katsoa muita aloitteita suurin osa kirjautuu pois ja poistuu sivustolta näkemättä muista aloitteista edes otsikkoa.

newspeak

 • Vieras
Vs: Kansalaisaloite terroristien pitämiseksi poissa Suomesta
« Vastaus #9 : 23.07.2019, 18:53:46 »
@Jouni Tirkkonen

Ei haitanne kauheasti, jos kopioin blogisi tähän yhteyteen?

Lainaus
Ei Isis -henkilöitä Suomeen

Tänä kesänä mediassa on käyty keskustelua suomalaisista Isis -vaimoista ja heidän lapsistaan. Poliitikot ovat käyneet juupas-eipäs -väittelyä tästä aiheesta ja osa on sitä mieltä, että ainakin lapset tulisi tuoda Suomeen. Sanomattakin on selvää että siinä vaiheessa kun lapset tulevat Suomeen, heidän mukanaan tulevat myös aikuiset. Mikäli nämä naiset ovat syyllistyneet joihinkin rikoksiin heitä ei koskaan tulla saamaan tuomiolle, koska he pukeutuvat kaapuihin eikä heitä voi tästä syystä tunnistaa. Minä väitän että mikäli perussuomalaisten kannatuslukemat olisivat hieman matalemmat kuin ne tällä hetkellä ovat - nämä ihmiset olisivat jo Suomessa.

Nämä Isis -vaimot eivät ole mitään pullan tuoksuisia kotirouvia. He ovat osallistuneet aktiivisesti terroristijärjestön toimintaan ja hylänneet tietoisesti länsimaiset arvot - joita he itse asiassa halveksivat. He ovat opettaneet nämä arvot myös omille lapsilleen. Minusta tässä on kaikkein hälyttävintä se että he eivät kadu mitään. Oikeuspsykiatrit ovat sitä mieltä, että ns. kuntoutuksen perusedellytys on se että henkilö katuu tekoaan. Henkilö joka ei kadu tekoaan on aina potenttiaalinen uusia. Nämä henkilöt eivät kadu niin kauan kun he ovat ns. uskossa.

Isiksen riveissä toimineet henkilöt ovat yhteiskunnalle turvallisuusuhka. Minusta heiltä pitäisi viedä Suomen kansalaisuus pois kokonaan. Nämä Isis -vaimot ovat myös aivopesseet omat lapsensa siihen uskoon, että kaulan katkaiseminen tai vaikkapa ihmisen polttaminen elävältä takaa heille taivaspaikan. Tälläisiä ihmisiä kutsutaan muuten sosiopaateiksi. Sosiopaatin ja psykopaatin ero on siinä että psykopaatti on psykopaatti jo syntyessään, mutta sosiopaatti on kasvanut tai hänet on kasvatettu sellaiseksi.

Minulla on suomalaisille päättäjille kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys kuuluu seuraavasti: Onko Suomen todella oltava turvasatama terroristeille, jonne voi aina palata kun juhlat ovat ohi? Toinen kysymys kuuluu: Haluaisitko sinä tälläisen lapsen siihen päiväkotiin tai kouluun, jossa sinun oma lapsesi on? Näitä kysymyksiä on hyvä pohtia kun lopullista päätöstä tehdään.
http://jounitirkkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/278693-ei-isis-henkiloita-suomeen

Tagit: kansalaisaloite