UmmaGumma

Äänestys

Kumman haluaisit mieluummin Keskustan puheenjohtajaksi?

Katri Kulmuni
52 (60.5%)
Antti Kaikkonen
34 (39.5%)

Äänestäjiä yhteensä: 85

Äänestys päättynyt: 06.09.2019, 22:26:56

Kirjoittaja Aihe: Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni  (Luettu 57686 kertaa)

Hämeenlinnan Oraakkeli

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 472
 • Liked: 4135
 • لا يوجد إله غيره من الشيطان والنبي محمدا أو خادمته
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #30 : 03.08.2019, 10:58:17 »
Mitä keskusta tarvitsisi, olisi alkiolainen maalaisjäärä. Puolue ei edusta aatteellisesti mitään. Liberaaleille kaupunkilaisille on jo vaihtoehtoja vasemmistosta ja vihreistä kokoomukseen.
Keskusta on myös Lestadiolaisten puolue. Jospa he tarvitsisivat oman puolueen.

ISO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 354
 • Liked: 19972
 • Persuhtava keskustelija
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #31 : 03.08.2019, 12:00:29 »
Keskusta-puolueelle on käynyt hämmästyttävä asia.

Se on tällä hetkellä olemassa vain itseään varten.

Keskusta lähti hallitukseen vain turvatakseen oman olemassaolonsa jatkossa maakuntamallin muodossa. Se ei enää edusta äänestäjiään, eikä mitään sen ihmeellisempää aatetta, kaikki päätökset ja ratkaisumallit lähtee aina siitä, että on kyettävä turvaamaan Keskusta-puolueen olemassaolo, ja vallankahvassa pysyminen jatkossa.

Niillä keskustalaisilla jotka ajaa nykyistä politiikkaa on vuosikymmeniä jatkunut vallanväärinkäyttö maakunnissa taustalla, ja nyt pyritään sen jatko mahdollistamaan olemalla vihervasemmistolaisen hallituksen takuumiehinä.

Ei tuollainen tule menemään läpi äänestäjille.

Keskustapuolue tuhoaa tällä nykyisellä tavalla itsensä, yrittäessään säilyttää vanhat vallan rakenteet.
Syyrialainen Nesrin, 20, kertoo:
Hänen mukaansa häirinnältä voi arabikulttuurissa välttyä, jos ei puhu miehille ja välttää kaikenlaista kontaktia, ”merkkien antamista”.

Suuri johtaja

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 45
 • Liked: 177
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #32 : 03.08.2019, 13:31:03 »
Eipä tuossa kaksikossa suurta eroa ole. Molemmat vaikuttavat olevan aavistuksen Sipilää enemmän järjissään.

IDA

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 523
 • Liked: 8861
 • qui enim non est adversum vos pro vobis est
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #33 : 03.08.2019, 13:32:00 »
Mitä keskusta tarvitsisi, olisi alkiolainen maalaisjäärä. Puolue ei edusta aatteellisesti mitään. Liberaaleille kaupunkilaisille on jo vaihtoehtoja vasemmistosta ja vihreistä kokoomukseen.
Keskusta on myös Lestadiolaisten puolue. Jospa he tarvitsisivat oman puolueen.

Lestadiolaisten - siis sen suurimman siiven - lehdessä on kuulemma jo aikoja sitten on ollut julistus, jossa liike sanoo, että se ei kehota äänestämään mitään puoluetta, vaan jokainen saa vapaasti valita ketä äänestää. Perinteisesti siellä kai on äänestetty keskustaa, mutta ilmeisesti ei enää niinkään yhtenäisesti kuin ennen.
qui non est mecum adversum me est

FadeAway

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 405
 • Liked: 618
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #34 : 03.08.2019, 15:37:30 »
Mix ei Kekkonen?
Veikkaan Kulmuria sukupuolen takia. Meriiteillä, osaamisella, kokemuksella jne ei enää ole väliä, vaan nyt sukupuolella ja kohta etnisyydellä.
Elämme jänniä ajanjaksoja.
On paljon vaikeampi purkaa syntynyttä ongelmaa, kuin ennaltaehkäistä se.

writer

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 257
 • Liked: 12041
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #35 : 03.08.2019, 15:48:05 »
Keskusta-puolueelle on käynyt hämmästyttävä asia.

Se on tällä hetkellä olemassa vain itseään varten.

Keskusta lähti hallitukseen vain turvatakseen oman olemassaolonsa jatkossa maakuntamallin muodossa. Se ei enää edusta äänestäjiään, eikä mitään sen ihmeellisempää aatetta, kaikki päätökset ja ratkaisumallit lähtee aina siitä, että on kyettävä turvaamaan Keskusta-puolueen olemassaolo, ja vallankahvassa pysyminen jatkossa.

Niillä keskustalaisilla jotka ajaa nykyistä politiikkaa on vuosikymmeniä jatkunut vallanväärinkäyttö maakunnissa taustalla, ja nyt pyritään sen jatko mahdollistamaan olemalla vihervasemmistolaisen hallituksen takuumiehinä.

Ei tuollainen tule menemään läpi äänestäjille.

Keskustapuolue tuhoaa tällä nykyisellä tavalla itsensä, yrittäessään säilyttää vanhat vallan rakenteet.

Keskustan vanha voimanainen on kanssasi aikalailla samaa mieltä:

Lainaus
Virheiden ja tosioiden tunnis­ta­mi­sella keskusta nousuun
Sirkka-Liisa Anttila2.8.2019 14:05

Muokattu
2.8.2019 14:33

Mie­li­pi­de Kes­kus­ta aloit­ti vuo­den 2015 vaa­lien jäl­keen pää­mi­nis­te­ri­puo­lu­ee­na lu­paa­mal­la pis­tää Suo­mea kun­toon. Niin teh­tiin­kin saa­vu­tuk­se­na ve­lak­si elä­mi­sen kat­kai­su, työl­li­syy­sas­teen nos­to yli 72  pro­sent­tiin ja 140 000 uut­ta työ­paik­kaa.

Nämä tu­lok­set ovan eri­no­mai­sen hy­viä. Suo­mi pe­las­tet­tiin mut­ta kes­kus­ta on his­to­ri­an­sa pa­him­mas­sa krii­sis­sä.

Kun­toon pis­tä­mi­sen kei­not oli­vat mo­nin osin vas­toin kan­nat­ta­jiem­me etu­ja. Nyt on teh­ty­jen vir­hei­den re­hel­li­sen ana­lyy­sin ai­ka yh­des­sä jä­se­nis­töm­me kans­sa.

Kes­kus­tan tu­le­vai­suut­ta ei rat­kai­se yk­sin uu­si pu­heen­joh­ta­ja. Uu­si al­ku läh­tee jä­se­nis­tön kans­sa sy­väl­li­ses­tä ja re­hel­li­ses­tä kent­tä­kier­rok­sien kaut­ta käy­tä­väs­tä kes­kus­te­lus­ta.

Yh­des­sä mei­dän on löy­det­tä­vä kei­not pa­laut­taa jä­se­nis­tön luot­ta­mus kes­kus­taan.

Ma­ku­so­te-hank­keen här­kä­päi­nen aja­mi­nen, jo­hon ko­koo­mus ei ol­lut si­tou­tu­nut maa­kun­ta­hal­lin­non osal­ta, oli suu­ri vir­he.

Huh­ti­kuun vaa­li­tu­lok­sen jäl­keen kes­kus­tan oli­si pi­tä­nyt kriit­ti­ses­ti tar­kas­tel­la tätä teh­tyä vir­het­tä. Mik­si ajoit­te hal­li­tu­soh­jel­maan sa­man vir­heen kri­tii­kit­tö­mäs­ti uu­des­taan?

Hal­lin­to edel­lä on vää­rä tie. Pal­ve­lut edel­lä ny­kyi­set pal­ve­lu­jen tuot­ta­jat kun­nis­sa säi­lyt­tä­en pi­täi­si nyt pa­ran­taa ih­mis­ten lää­kä­riin pää­syä.

Kes­kus­tan kan­na­tus on ra­ken­tu­nut Jy­väs­ky­län ala­puo­li­ses­sa Suo­mes­sa vah­vas­ti kun­nal­lis­vaa­leis­sa saa­vu­te­tun me­ne­tyk­sen pe­rus­tal­le.

Sitä kaut­ta puo­lue on pys­ty­nyt hy­väl­lä eh­do­ka­sa­set­te­lul­laan kas­vat­ta­maan kan­na­tus­taan kau­pun­geis­sa maa­seu­tu­kun­tien li­säk­si.

Maa­kun­ta­hal­lin­to vaa­lei­neen tu­lee kiis­tat­ta aja­maan kes­kus­tal­le kan­na­tuk­sel­li­ses­ti elin­tär­ke­ät maa­seu­tu­kun­nat alas. Tä­tä­kö me to­del­la ha­lu­am­me, ajaa alas maa­seu­dun elin­voi­man ke­hit­tä­jät?

Hä­mees­sä val­ta vä­es­tö­mää­ris­tä joh­tu­en siir­tyi­si si­ni­pu­na-Hä­meen­lin­nal­le, joka sai­si yk­sin­ker­tai­sen enem­mis­tön maa­kun­ta­val­tuus­toon. Sama ti­lan­ne oli­si Tu­run, Hel­sin­gin, Lah­den yn­nä mui­den kau­pun­kien koh­dal­la.vä­es­tö­mää­räs­tä joh­tu­en.

Ajam­me­ko ihan it­se kes­kus­tal­le kan­na­tuk­sel­li­ses­ti haas­ta­vim­mal­la alu­eel­la puo­lu­een mar­gi­naa­liin?

Maa­kun­nat meil­lä on jo nyt. Ra­ken­ne­taan nii­den poh­jal­le kaik­kien kun­tien edus­tau­tu­mi­sen kaut­ta ku­ten nyt­kin tar­vit­ta­vat rat­kai­sut.

So­tes­sa riit­tää jär­jes­tä­mis­vas­tuun an­to ny­kyi­sil­le maa­kun­nil­le. Ei tar­vi­ta ko­via hal­lin­non kes­kit­tä­mis­toi­mia, kos­ka ne vää­jää­mät­tä joh­ta­vat pal­ve­lu­jen­kin kes­kit­tä­mi­seen!

Pal­ve­lu­jen tuot­ta­jat saa­vat ol­la ny­kyi­siä toi­mi­joi­ta. Muu­toin pal­ve­lut kar­kaa­vat si­ni­pu­na-Suo­mes­sa maa­kun­ta­kes­kuk­siin. Sel­lais­ta ei pidä ro­mut­taa joka toi­mii nyt hy­vin!

Päät­ty­nyt vaa­li­kau­si oli it­sel­le­ni yh­dek­säs. 36 vuot­ta olen saa­nut kan­saa pal­vel­la vah­vas­ti kes­kus­ta­lai­sen aat­tee­seen ja ar­voi­hin no­ja­ten.

Vii­me vaa­li­kau­si on ol­lut mi­nul­le kaik­kein vai­kein. Kes­kus­tal­la oli vii­me vaa­li­kau­del­la kiis­tat­ta edus­kun­nan ko­ke­nein edus­kun­ta­ryh­mä.

Jos mei­dät kaik­ki oli­si sil­loin otet­tu (ku­ten nyt ym­mär­ret­tiin teh­dä) Smol­naan mu­kaan hal­li­tu­soh­jel­maa ra­ken­ta­maan, oli­sim­me pys­ty­neet mon­ta su­den­kuop­paa es­tä­mään.

Tätä ei ha­lut­tu ei­kä edus­kun­ta­ryh­mää yk­si­tyis­koh­dis­ta lii­em­min kuun­nel­tu, pal­jon kyl­lä kes­kus­tel­tiin.

Haas­tan kaik­ki kes­kus­tan jä­se­net yh­des­sä pe­las­ta­maan ra­kas kan­san­liik­keem­me. Kou­vo­las­sa ta­va­taan!

Nöy­rä­nä ja 36 vuo­des­ta kii­tol­li­se­na   

Sirk­ka-Lii­sa Ant­ti­la   

mi­nis­te­ri, eme­ri­ta­kan­sa­ne­dus­ta­ja

https://www.suomenmaa.fi/mielipide/virheiden-ja-tosioiden-tunnistamisella-keskusta-nousuun-6.962.525611.3dea7e06dc


Koko 18-maakunnan väsääminen perustui siihen että Keskusta olisi 20-25% kannatuksella saanut niistä 10-12 Keskustan kontrolliin.

Nykyisellä 12% tai tulevalla 10% kannatuksella Keskustalle jää 3-5 maakuntaa ja suurin osa maakunnista tulee Kokoomuksen, SDP:n ja yli 20% kannatuksessa olevien Persujen kontrolliin eli Keskusta tekee 18-maakunnan maakuntahallinnolla poliittisen itsemurhan ja nykyiset Keskustan johtavat poliitikot eli Kulmuni, Kaikkonen ja Saarikko ovat ilmeisesti liian tyhmiä tajuamaan tätä.

Jos jätät äänestämättä niin autat silloin muita puolueita ja eniten sinun äänestämättä jättämisestäsi hyötyy vaalit voittava puolue.

Ne persujen kannattajat jotka jättivät äänestämättä 2015 tukivat käytännössä äänestämättä jättämisellään Keskustaa ja ne jotka jättävät äänestämättä 2019 tukevat Demareita ja Kokoomusta.

justustr

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 494
 • Liked: 2845
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #36 : 03.08.2019, 17:07:48 »
Hommalla selvästi aliarvioidaan keskustaa. Toivottavasti perussuomalaiset ei sorru samaan ylimielisyyteen, sillä se voi kostautua.

Keskustaa voi ja pitääkin toki haukkua, mutta kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että sen kannatus oli vielä Matti Vanhasen II hallituksen aikaan 24% ja jos perussuomalaiset nyt ryssii ja vastaavasti kepu vähän ryhdistäytyy, niin ollaan hyvinkin nopeasti takaisin vanhassa ps 3 - 5% ja kepu 20 - 24% asetelmassa. 

Itselle tuli tämä mieleen kun jutustelin eläkeikäisen äitini kanssa, joka on nyt parissa vaalissa äänestänyt perussuomaisia, mutta joka samalla kovasti toivoo keskustalle uutta hyvää puheenjohtajaa. Ristiriitaista? Kyllä, ja veikkaankin, että tätä samaa piilokepulaisuutta on varsinkin maakunnissa enemmänkin. Perussuomalaisten täytyy tehdä hartiavoimin töitä pitääkseen kepusymppaajat riveissään.
« Viimeksi muokattu: 03.08.2019, 17:09:42 kirjoittanut justustr »

Hämeenlinnan Oraakkeli

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 472
 • Liked: 4135
 • لا يوجد إله غيره من الشيطان والنبي محمدا أو خادمته
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #37 : 03.08.2019, 18:38:59 »
Hommalla selvästi aliarvioidaan keskustaa. Toivottavasti perussuomalaiset ei sorru samaan ylimielisyyteen, sillä se voi kostautua.

Keskustaa voi ja pitääkin toki haukkua, mutta kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että sen kannatus oli vielä Matti Vanhasen II hallituksen aikaan 24% ja jos perussuomalaiset nyt ryssii ja vastaavasti kepu vähän ryhdistäytyy, niin ollaan hyvinkin nopeasti takaisin vanhassa ps 3 - 5% ja kepu 20 - 24% asetelmassa. 

Itselle tuli tämä mieleen kun jutustelin eläkeikäisen äitini kanssa, joka on nyt parissa vaalissa äänestänyt perussuomaisia, mutta joka samalla kovasti toivoo keskustalle uutta hyvää puheenjohtajaa. Ristiriitaista? Kyllä, ja veikkaankin, että tätä samaa piilokepulaisuutta on varsinkin maakunnissa enemmänkin. Perussuomalaisten täytyy tehdä hartiavoimin töitä pitääkseen kepusymppaajat riveissään.

Persuilla yksi pikku etu Maakunnissa vanhuksia kannetaan hautaan, ja ne eivät sen jälkeen äänestä ketään. Persut ovat tulleet pysyvästi kepun reviirille.

Golimar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 16 294
 • Liked: 23508
 • Ego sum Spartacus
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #38 : 03.08.2019, 18:49:37 »
Annika Saarikko hillopurkkihallituksen tie­de- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri blogaa.

Lainaus
...............Syök­sy­kier­re, krii­si, ah­din­ko, ala­mä­ki. Au­rin­gon­las­ku. Saat­to­hoi­to­ti­la. Hä­peä.

Sa­mo­ja sa­nan­kään­tei­tä ti­pu­tel­tiin yl­lem­me vuo­den 2011 edus­kun­ta­vaa­lien jäl­keen kuin nyt. His­to­ri­al­li­nen tap­pio. Ja nyt taas: his­to­ri­al­li­nen tap­pio.

MITÄ vuo­si­na täs­sä vä­lis­sä ta­pah­tui?

Sil­loi­sen vaa­li­tap­pi­on jäl­keen hau­koim­me hen­ke­äm­me po­pu­lis­ti­sen pe­rus­suo­ma­lai­suu­den nou­sun ää­rel­lä. Et­tä­kö kan­sa ää­nes­ti en­nem­min noi­ta kuin mei­tä?

Kä­per­ryim­me ja olim­me kiuk­kuis­ta po­ruk­kaa. Sit­ten Kes­kus­ta va­lit­si uu­den joh­ta­jan, Juha Si­pi­län. Tun­nel­ma Ro­va­nie­mel­lä puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa oli kä­sin­kos­ke­tel­ta­van toi­vei­kas, ja sa­mal­la pe­lo­kas. ”Tä­män on nyt on­nis­tut­ta­va.”

KIR­JOI­TIN muis­tiin­pa­noi­hi­ni vie­lä hei­nä­kuus­sa 2012, mi­ten kaik­ki tun­tuu kuin au­ti­o­maal­ta. ”Kui­vaa hiek­kaa, ei­kä kei­das­ta näy.”...........................

Teim­me ti­lan ja tar­jo­sim­me it­se­äm­me sii­hen rat­kai­si­jak­si.

Ke­vääl­lä 2015 puo­lu­eem­me pur­sui­li hy­vää oloa ja ter­vet­tä it­se­luot­ta­mus­ta. Oli juo­ni, oli ta­ri­na. Ja tot­ta kai, oli voit­ta­jan vank­ku­rit. Nii­hin moni ha­lu­si hy­pä­tä..................

SIT­TEN si­säi­nen ta­ri­nan­ker­ron­tam­me al­kaa sak­kau­tua............................

MI­NUS­TA men­nees­tä vaa­li­kau­des­ta kan­nat­taa ol­la jär­ke­väl­lä ta­val­la yl­peä. En­nen kaik­kea sik­si, et­tä vii­me hal­li­tuk­sel­la oli Suo­men tu­le­vai­suu­des­ta sel­keä kuva. Mil­lä ta­han­sa fak­ta­mit­ta­ril­la – pait­si vaa­li­tu­lok­sel­la – sitä ar­vi­oi­daan, voi­daan tu­lok­sia kut­sua me­nes­tyk­sek­käik­si tai vä­hin­tään koh­tuul­li­sik­si.

So­si­aa­li­ses­ta oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta Kes­kus­ta piti kiin­ni par­haan­sa mu­kaan. Maa­kun­tiin syn­tyi työ­tä ja elä­mä­nus­koa. Il­mas­tos­ta ja ym­pä­ris­tös­tä pi­det­tiin huol­ta val­lan­ku­mouk­sel­li­sel­la ta­val­la. Pu­hu­mat­ta­kaan ta­lou­den ja työl­li­syy­den mit­ta­reis­ta, tai tu­lo­e­rois­ta, jot­ka ei­vät re­ven­neet............................

EPÄ­ON­NIS­TUIM­ME vies­ti­mään hal­li­tuk­sen ison ta­ri­nan, mikä häm­mäs­tyt­tää jäl­ki­kä­teen val­ta­vas­ti........................

Eri­tyi­sen vai­ke­aa meil­le oli ky­e­tä ker­to­maan ih­mi­sil­le suun­nan­muu­tok­ses­ta; kuka enää muis­taa, et­tä men­neen vaa­li­kau­den pari vii­meis­tä vuot­ta teh­tiin it­se­a­si­as­sa jat­ku­via pa­ran­nuk­sia so­si­aa­li­tur­vaan ja kou­lu­tuk­seen?..........................

Men­neen vaa­li­kau­den lä­pi­käyn­ti on sil­tä osin mer­ki­tyk­sel­lis­tä, et­tä sii­tä kan­nat­taa op­pia jo­ta­kin tä­män al­ka­neen hal­li­tus­kau­den va­ral­le. Ei sul­kea sil­miä, ei kään­tää leh­teä, vaan miet­tiä mitä otam­me rep­puun mu­kaan ja mitä teem­me nyt pa­rem­min..........................

MUU­TA­MAN MUU­TOS­TE­KI­JÄN, suu­ril­mi­ön, ha­lu­an nos­taa esiin. Näi­hin vas­taa­mi­sen va­raan voi­si hah­mo­tel­la Kes­kus­tan stra­te­gi­aa koh­ti 2020-lu­kua.

1. Kes­kus­tan vah­va kent­tä on pe­rus­tu­nut - par­haim­mil­laan yli su­ku­pol­vien - aat­tee­seen ja puo­lu­een toi­min­taan tii­viis­ti si­tou­tu­nei­siin ih­mi­siin pai­kal­lis­ta­sol­la................

Olem­me sa­mas­sa ti­lan­tees­sa kuin suu­ret me­di­a­ta­lot; mi­ten tar­jo­ta kiin­nos­ta­vaa ja us­kot­ta­vaa si­säl­töä sa­tun­nai­sel­le verk­ko­kä­vi­jäl­le ja sa­mal­la yhä sil­le us­kol­li­sel­le, mut­ta pie­ne­ne­väl­le pa­pe­ri­leh­den ti­laa­ja­jou­kol­le?

Koh­taa­mi­sis­ta ih­mi­set ha­ke­vat elä­myk­siä...................

Ei myös­kään ole sat­tu­maa, et­tä puo­lu­e­ko­kous on vah­vin osa jär­jes­töl­lis­tä brän­di­äm­me. Siel­lä lii­ku­tel­laan tun­tei­ta........................

2. Puo­lu­e­ken­tän sir­pa­loi­tu­mi­nen.

2010-lu­vul­le tul­ta­es­sa kol­men suu­ren puo­lu­een ai­ka Suo­mes­sa päät­tyi. Sil­ti pu­hum­me ja toi­mim­me yhä kuin niin oli­si asi­an lai­ta. Pe­rus­suo­ma­lai­nen voi­ma on osa glo­baa­lia yk­sin­ker­tais­tus­ten, jopa vaih­to­eh­tois­ten to­tuuk­sien po­pu­lis­tis­ta aal­toa, joka ha­kee vah­vuu­ten­sa pal­jol­ti myös nos­tal­gi­as­ta. Sii­nä la­jis­sa em­me voi kil­voi­tel­la. Voim­me ot­taa mal­lia ta­vas­ta vies­tiä vah­vas­ti ja yk­sin­ker­tais­ta­en, mut­ta pe­lon po­li­tiik­ka ei sovi Kes­kus­tal­le.

Olem­me ki­puil­leet suh­det­tam­me vih­rei­siin koko sen ajan, kun it­se olen saa­nut ol­la mu­ka­na puo­lu­ees­sa. Seu­raa­vien vuo­sien suu­ri tais­to käy­dään mei­dän ja vih­rei­den vä­lil­lä. Se tun­tuu meis­tä hät­käh­dyt­tä­väl­tä, mut­ta asia on nyt pak­ko koh­da­ta. .......................

Tämä on vii­den puo­lu­een hal­li­tus, joka vas­ta et­sii yh­tei­siä ni­mit­tä­jiä ja suur­ta ta­ri­naa........................

komp­ro­mis­seis­ta vas­taa nyt joku muu kuin pää­mi­nis­te­ri­puo­lue Kes­kus­ta. Tä­hän on to­tut­te­le­mi­nen, en­si ker­taa sit­ten vuo­den 1987.

Tie­tois­ta poh­din­taa vaa­tii myös se, et­tem­me jää pro­fii­lil­tam­me apu­puo­lu­eek­si tai edun­val­von­ta­ryh­mäk­si. Em­me saa tyy­tyä ole­maan pie­ni val­lan vaa´an­kie­li. Kes­kus­ta on ol­lut ja sen on ol­ta­va laa­jan rin­ta­man yleis­puo­lue.......................

Kes­kus­taa ja so­si­a­li­de­mok­raat­te­ja kan­nat­taa van­hem­pi vä­es­tö. Mei­dän kan­na­tuk­sem­me ydin on idäs­sä ja poh­joi­ses­sa. Nuo­ret taas ää­nes­tä­vät vih­rei­tä, pe­rus­suo­ma­lai­si­a­kin. Joka ta­pauk­ses­sa jo­ta­kin hel­pos­ti tun­nis­tet­ta­vaa. Jos yli­pää­tään ää­nes­tä­vät...........................

4. Maa­il­man mai­se­ma on epä­var­ma ja en­nus­ta­ma­ton.

Suu­ret rat­kai­se­mat­to­mat ky­sy­myk­set pi­tää rat­kais­ta. Il­mas­ton­muu­tos ja siir­to­lai­suus ovat ai­kam­me suu­ria ky­sy­myk­siä. Ne muu­ten kie­tou­tu­vat juu­ri­syil­tään osit­tain vah­vas­ti yh­teen.

Niin kau­an kun kan­sa­lais­ten oi­keu­den­tun­toon ja kä­si­tys­ky­kyyn up­po­a­via ko­ko­nais­se­li­tyk­siä ei löy­dy, yk­sit­täi­set hel­pot to­tuu­det val­taa­vat alaa ja kär­jis­tyk­set saa­vat suo­si­o­ta osak­seen. Il­mas­ton­muu­tok­ses­sa on tar­jot­ta­va rat­kai­su­ja, ei syyl­li­syy­den tun­net­ta. Jo sil­lä erot­tau­tuu........................

5. Iden­ti­tee­tit ja ide­o­lo­gi­at lyö­vät kät­tä.

Olem­me vah­vaan ide­o­lo­gi­aan poh­jau­tu­va puo­lue, joka hel­lii pu­heis­saan aat­teel­li­sia op­pi-isiä. Maa­il­ma ym­pä­ril­läm­me taas pe­rus­tuu iden­ti­teet­ti­po­li­tiik­kaan. Sii­nä läs­nä ole­vak­si pää­ty­vät asi­a­si­säl­tö­jä enem­män ar­vo­ky­sy­myk­set ja joko-tai -ajat­te­lu.

Iden­ti­teet­ti­po­li­tii­kan yti­mes­sä ovat hen­ki­löt. Tun­nis­tet­ta­vuus, sa­mas­tu­mi­nen ja kiin­nos­ta­vat kas­vot. Pi­dän tätä it­se asi­as­sa on­gel­mis­tam­me han­ka­lim­pa­na. Se en­sin­nä­kin ku­lut­taa ih­mi­siä lii­an no­pe­as­ti lop­puun ei­kä an­na ko­ke­muk­sel­le riit­tä­väs­ti ar­voa.........................

Muul­la Suo­mel­la oli­si täs­sä kes­kus­te­luil­ma­pii­ris­sä pal­jon opit­ta­vaa kes­kus­ta­lai­ses­ta kat­to kor­ke­al­la, sei­nät le­ve­äl­lä -pe­rin­tees­tä, jos­sa osaam­me kun­ni­oit­taa tois­tem­me nä­ke­myk­siä.............................

KIR­JOI­TIN­KO tä­män kai­ken sik­si, et­tä lu­ki­ja voi­si tul­ki­ta jo­ta­kin pyr­ki­myk­sis­tä­ni tai miel­ty­myk­sis­tä­ni suh­tees­sa kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­juu­teen?

En.

On suo­ras­taan val­heel­lis­ta aja­tel­la, et­tä vain pu­heen­joh­ta­ja­vaa­li rat­kai­see kes­kus­tan tu­le­vai­suu­den. Se toki mer­kit­see pal­jon ja luo mie­li­ku­vaa koko puo­lu­ees­ta...................

https://www.suomenmaa.fi/blogit/saattohoito-vai-sittenkin-uusi-strategia-6.21.525581.9aa05c856b

Skeptikko

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 12 087
 • Liked: 16251
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #39 : 04.08.2019, 13:04:46 »
Yhdyn edelliseen verbaalisesti. En myöskään itse äänestäisi ketään, joka on toiminut Suomi-NeuvostoliittoVenäjä-seurassa saati sitten vakoilu järjestön puheenjohtajana.

Tätä keskustan putinistisuutta vai vähintäänkin monin tavoin liian läheisiä välejä Venäjään kannattaa muuten pitää yllä etenkin Hesarin yms kommenttipalstoilla ja lyödä sillä keskustaa (ja toki esimerkiksi kokoomusta ja demareita) kuin vierasta sikaa. Ei kannata kursailla, koska ovathan nämä muutkin puolueet ja perussuomalaisten vastustajat lyöneet perussuomalaisia kuin vierasta sikaa ja tehneet kaikenlaisia Venäjä-vihjailuja. Täällä on dokumentoituna vähän lisää aiheesta. Toki Kaikkosta voi talousrikostuomioineen pitää esillä esimerkkinä keskustan taloudellisesta turmeltuneisuudesta, mutta kyllä talousrikollisuus on kuitenkin pienempi vika kuin Venäjän kanssa veljeily, jos kahdesta pahasta pitää valita.
 
« Viimeksi muokattu: 04.08.2019, 13:08:23 kirjoittanut Skeptikko »
En homona toivota tervetulleiksi Suomeen henkilöitä, jotka haluavat tappaa minut:
http://www.bbc.com/news/magazine-33565055

Tanskan pakolaisapu: hallitsematon tulijatulva johtamassa armageddoniin ja yhteiskuntamme tuhoon:
http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE7963933/Sammenbrud-truer-flygtningesystem/

Rosetta

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 286
 • Liked: 508
 • Nuiva mutta naisellinen
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #40 : 05.08.2019, 11:47:32 »
Nämä antavat edes jonkinlaista toivoa siitä, että Katri Kulmuni voisi kenties olla jollain tapaa järkevä puoluejohtaja, varsinkin tuo edes jonkinlainen ymmärrys siitä miksi PS:ää äänestetään, eikä heti huudeta syyksi rasismia, muutosvastarintaa tai ties mitä puppua:

Lainaus
Keskustan johtoon pyrkivä elinkeinoministeri Katri Kulmuni olisi valmis samaan hallitukseen Jussi Halla-ahon johtamien perussuomalaisten kanssa.

Hän ei puhu arvopohjasta eikä nimitä perussuomalaista puoluetta äärioikeistolaiseksi.

Lainaus
”Perussuomalaiset on Suomen suurin puolue. Se että ihmiset äänestävät perussuomalaisia, kertoo toki siitä, että he ovat pystyneet tuomaan esille joitakin kipukohtia, joita ihmiset kokevat ympäri tämän maan, mutta se kärjekkyys, jolla he esiintyvät, ei ehkä ole sellaista, jota itse ajattelen yhteiskunnan eheyden ja luomisen vahvuudeksi. Siellä on ehkä pelotteluakin aika paljon.

Tämä tosin taas osaltaan hiukkasen kumoaa edellisen - mitä ihmettä tarkoittaa "Piir­räm­me ih­mi­syy­des­sä ra­jan pe­rus­suo­ma­lai­siin"?!? Ihmisiä ne ovat perussuomalaiset ja kannattajansakin, vai haluaako Kulmuni mahdollisesti kieltää tämän tosiasian?
Lainaus
Kes­kus­taa mää­rit­tää yrit­te­li­äi­syys, jos­sa piir­räm­me ra­jan va­sem­mis­toon. Kes­kus­ta on syvä si­vis­tys­lii­ke, jos­sa pelk­kä op­pi­his­to­ria ei ole mer­ki­tyk­sel­li­nen, vaan kaik­ki se mitä sy­dä­mes­sä on. Piir­räm­me ih­mi­syy­des­sä ra­jan pe­rus­suo­ma­lai­siin.
« Viimeksi muokattu: 05.08.2019, 13:23:36 kirjoittanut Rosetta »
“The further a society drifts from the truth, the more it will hate those that speak it.” - George Orwell

Faidros.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 25 408
 • Liked: 19040
 • Blues for Allah
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #41 : 06.08.2019, 06:44:14 »
Keskustan puoluehallituksen jäsen Peter Albäck eroaa puolueesta, vaiko peräti loikkaa Persuihin? :o
Aika kovaa settiä Usarin kommenttiosiossa. Persut on hänen mukaansa ainut maalaisliittolainen puolue Suomessa.
https://www.uusisuomi.fi/comment/861136#comment-861136
Nyt siellä puoluetoimistolla tarkkana ja @Matias Turkkila hoitaa pikaisesti haastattelun Suomen Uutisiin.
Kun yksi ihminen kärsii harhasta, sitä sanotaan hulluudeksi. Kun monta ihmistä kärsii harhasta, sitä sanotaan uskonnoksi. -Robert M Pirsig-
Millainen luonne 2000-luvun mekaanikolla pitäisi olla,jotta hän sietäisi koneiden päälle kasattuja elektronisen hevonpaskan kerrostumia.
-Matthew B.Crawford-

Lasikenkä 45

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 72
 • Liked: 57
 • Illalla prinsessa, aamulla kurpitsa.
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #42 : 06.08.2019, 08:32:18 »
Lainaus

Muul­la Suo­mel­la oli­si täs­sä kes­kus­te­luil­ma­pii­ris­sä pal­jon opit­ta­vaa kes­kus­ta­lai­ses­ta kat­to kor­ke­al­la, sei­nät le­ve­äl­lä -per­inteestä


Kun on katto korkealla ja seinät leveällä, on aika vaikea pitää lämpöä sisällä. Varsinkin kun toiminta muistuttaa hölmöläisten peitonjatkamista.

Laitetaan toisen seinän ikkunoihin tuplalasit, ettei lämpö karkaa. Niitä tuplalaseja ei vaan kannattaisi ottaa sieltä vastapäisen seinän ikkunoista.


Kaik on män't

ISO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 354
 • Liked: 19972
 • Persuhtava keskustelija
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #43 : 06.08.2019, 08:48:58 »
Keskustalla ei enää ole kattoa eikä seiniä. On vain maakuntamalli, ja selviytymistaistelu.

Jälki onkin sitten sen mukaista, kaikki on kaupan.
Syyrialainen Nesrin, 20, kertoo:
Hänen mukaansa häirinnältä voi arabikulttuurissa välttyä, jos ei puhu miehille ja välttää kaikenlaista kontaktia, ”merkkien antamista”.

Faidros.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 25 408
 • Liked: 19040
 • Blues for Allah
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #44 : 06.08.2019, 09:24:33 »
Aika veijari tuo Peter Albäck on, kun esimerkiksi järjesteli äänestysboikottia kaksikielisten keskustalasten piirissä. ;D
Kannattaa googlettaa nimellä.
Kun yksi ihminen kärsii harhasta, sitä sanotaan hulluudeksi. Kun monta ihmistä kärsii harhasta, sitä sanotaan uskonnoksi. -Robert M Pirsig-
Millainen luonne 2000-luvun mekaanikolla pitäisi olla,jotta hän sietäisi koneiden päälle kasattuja elektronisen hevonpaskan kerrostumia.
-Matthew B.Crawford-

Lumiukko Jeti

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 225
 • Liked: 9380
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #45 : 06.08.2019, 11:01:54 »
Pakko jättää valitsematta kahdesta huonosta/samantekevästä kumpaakaan. Kepun kannalta aika surullista että tämä kaksikko on sitten se terävin kärki. Ei se Saarikkokaan olisi kyllä tilannetta paljon parantanut, jos nyt sitten lainkaan. Kulmunin uskon tulevan valituksi koska nuori nainen on trendikäs valinta. Kannatukseen en taas usko kummankaan valinnalla olevan positiivista vaikutusta. Kepu tarvitsisisi ulkopuolisen sankarin ja sateentekijän, kuten Sipilä aikanaan oli.
"Suomi tarvitsee sekä jatkuvaa työperusteista maahanmuuttoa että vapaan liikkuvuuden tuomaa moninaisuutta. "
- Vihreiden tavoiteohjelma 2014-2019

Rosetta

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 286
 • Liked: 508
 • Nuiva mutta naisellinen
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #46 : 06.08.2019, 11:17:27 »
Vielä tuosta "Siellä voi olla taustalla myös pimeitä voimia" -kommentista, itselleni tulee siitä aika lailla eri mielikuva mitä sillä luultavasti on tarkoitettu (?)... ;) Eli että siellä olisi jonkinlaista Dark Magickia eli pimeitä taikavoimia. Ettei olisi ihan Dark Lord Sauron siellä taustalla, sehän selittäisikin kannatusnousun ;D
“The further a society drifts from the truth, the more it will hate those that speak it.” - George Orwell

n.n.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 814
 • Liked: 2757
 • nuivaantunut
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #47 : 06.08.2019, 11:40:08 »
Vielä tuosta "Siellä voi olla taustalla myös pimeitä voimia" -kommentista, itselleni tulee siitä aika lailla eri mielikuva mitä sillä luultavasti on tarkoitettu (?)... ;) Eli että siellä olisi jonkinlaista Dark Magickia eli pimeitä taikavoimia. Ettei olisi ihan Dark Lord Sauron siellä taustalla, sehän selittäisikin kannatusnousun ;D
Keskustan/keskustalaisten touhuista pitäisi koota jonkinlainen kooste. Kehittyvien maan kuntien Suomi, Nuorisosäätiö mitänäitä nyt on... Kyllä siellä pimeitä voimia takaa löytyy ja se on nimenomaan Keskusta ja Kestustan hyvä veli -suhmuroinnit.
”Jos olet aina ollut sitä mieltä, että sääntöjen tulee kohdella kaikkia samalla tavalla ja kaikkia tulisi arvioida samoilla kriteereillä, sinua olisi pidetty 60 vuotta sitten radikaalina, 30 vuotta sitten liberaalina, mutta tänä päivänä rasistina." -Thomas Sowell

writer

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 257
 • Liked: 12041
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #48 : 09.08.2019, 13:35:28 »
Sipilän erityisavustajaa joka kertoi Juha Sipilälle että mitä kannattaa tehdä kaikissa Juha Sipilän typerimmissä päätöksissä on kuulemma maaniteltu mukaan Keskustan puheenjohtaja-kisaan mutta pitää suojatyöpaikastaan Panimoliitossa niin ei lähde:

Lainaus
Uutissuomalainen: Juha Sipilän ex-avustaja Riikka Pakarinen, 37, ei lähde keskustan puheenjohtajakisaan
Tänään klo 5:01
Riikka Pakarinen kieltäytyy vedoten tämän hetkiseen elämäntilanteeseen, kertoo Uutissuomalainen.
Keskustan johtajakisasta kieltäytynyt Riikka Pakarinen toimii nykyään Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden toimitusjohtajana.

Entisen pääministeri Juha Sipilän (kesk) ex-erityisavustaja Riikka Pakarinen, 37, ei lähde mukaan keskustan puheenjohtajakisaan. Hän kertoo saaneensa useita yhteydenottoja, joissa hänen ehdokkuutta on toivottu, kertoo Uutissuomalainen.

– Pyyntöjä tuli eri puolilta Suomea, mutta aloitin vuodenvaihteessa tässä tehtävässä ja halusin jatkaa tässä, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden toimitusjohtaja Pakarinen kertoo Uutissuomalaiselle.

Pakarisen mukaan puolueen johtaminen sekä ministerinä ja kansanedustajana toimiminen ovat isoja ja arvokkaita tehtäviä, joihin on kyettävä antamaan kaikkensa. Nykyinenkin tehtävä on vaativa, mutta siinä voi vaikuttaa omaan kalenteriinsa.

– Mielestäni puolueen puheenjohtajan on myös tärkeä olla kansanedustaja, Pakarinen sanoo.

loput:

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/e09e8903-ff65-40aa-8644-3892e6e62776

Joillekin keskustalaisille ilmeisesti liberaali-Kaikkonen ja liberaali-Kulmuni eivät ole tarpeeksi liberaaleja tai sitten Sipilää kehuneet keskustalaiset pelkäävät että Sipilää aletaan haukkua Keskustan puheenjohtaja-kiertueella Kulmunin ja Kaikkosen toimesta.

Vinkki:
Jos vain toinen haukkuu Sipilän pystyyn niin hän on seuraava Keskustan puheenjohtaja joten todennäköisesti molemmat haukkuvat Sipilän kodinlahjoituksen ja kaiken muun berneröinnin.

Jos jätät äänestämättä niin autat silloin muita puolueita ja eniten sinun äänestämättä jättämisestäsi hyötyy vaalit voittava puolue.

Ne persujen kannattajat jotka jättivät äänestämättä 2015 tukivat käytännössä äänestämättä jättämisellään Keskustaa ja ne jotka jättävät äänestämättä 2019 tukevat Demareita ja Kokoomusta.

writer

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 257
 • Liked: 12041
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #49 : 09.08.2019, 13:44:17 »
Keskustan puheenjohtajakiertueen tämänhetkinen aikataulu jos joku Hommaa seuraava haluaa mennä kuuntelemaan minkälaista diiba-daabaa Kaikkonen ja Kulmuni suoltavat:

Lainaus
Tule tutustumaan puheenjohtajaehdokkaisiin ja käymään keskustelua puolueen uudistustyöstä ja Keskustan politiikan linjasta, mukana Keskustan puheenjohtajaehdokkaat Antti Kaikkonen ja Katri Kulmuni.

Tässä kiertueen ensimmäisiä tapahtumia. Tähdellä merkityissä *) ohjelma ja paikka täydentyvät myöhemmin.

Lappi
Lauantaina 10.8. klo 12-13.30 Rovaniemi, Café Koti, Valtakatu 21. Tilaisuuden juontaa toimittaja Perttu Ruokangas.


Peräpohjola
Lauantaina 10.8. klo 16-18 Ylitornion Niurolla, Niurontie 10. Ruokaa tarjolla sekä tikkakisa klo 15 alkaen.
Lapsiperheille pomppulinna sekä pihapelejä. Tapahtuma on samalla piirin kesäjuhla.

Katso tapahtuma facebookissa.


Pohjois-Pohjanmaa
Sunnuntaina 11.8.
klo 12.30 Nivalassa, NS-talo, Olkkosentie 14
ja klo 17.00 Oulussa Rauhalassa, Mannenkatu 4
Kahvitarjoilu alkaa puolta tuntia ennen tilaisuutta – Nivalassa klo 12 ja Oulussa 16.30.
Tilaisuudet vetää Keskustan viestintäpäällikkö Laura Ruohola.


Päijät-Häme
Torstaina 15.8. klo 18.00. Kahvitarjoilu klo 17.30.
Paikkana Lahden mieskuoron tila osoitteessa Hämeenkatu 21 (sisälle sisäpihan kautta)
Tilaisuuden juontajana puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen.


Keski-Pohjanmaa
Perjantaina 16.8. klo 18-19.30 Kokkola, Mediasali, Rantakatu 10

Etelä-Pohjanmaa
Lauantaina 17.8. klo 12.30. Seinäjoen kaupungintalon valtuustosalissa os. Kirkkokatu 6.

Pirkanmaa *
Sunnuntaina 18.8. klo 12-13.30 Tampere


Etelä-Häme
Sunnuntaina 18.8. klo 16-17.30  Hämeenlinna, Marin kahvila, Kasarmikatu 5-3


Kymenlaakso
Torstaina 22.8. klo 18-19.30 (kahvit 17.30 alkaen) Kouvolankylän VPK-talolla, Palovartijantie 5 Kouvola


Varsinais-Suomi ja Satakunta
Perjantaina 23.8. klo 18 alkaen.
Loimaan Kalikka, Valtatie 204, Yläne (Pyhäjärven rannalla, matkalla opasteita).
Tapahtuma on avoin kaikille. Alueelta löytyy tekemistä koko perheelle uimisesta ja tikanheitosta aina tiukkaan poliittiseen keskusteluun asti. Tilaisuuden juontajana Keskustan viestintäpäällikkö Laura Ruohola.
Ohjelma:
klo 16                Saunat ja pihapelit
klo 17.30          Kahvitarjoilu, ehdokkaat yleisön tavattavissa
klo 18                Tilaisuuden avaus, piirien puheenjohtajat
klo 18.05          Puheenjohtajaehdokkaat esitellään, Laura Ruohola juontaa
klo 18.15          Tentti 35-40 min
klo 18.50          Yleisökysymykset
klo 19.30          Tilaisuuden päätös
klo 19.30          Makkaran grillausta ja seurustelua

 

Pohjois-Karjala
Lauantaina 24.8. Klo 16.30 kahvit, tilaisuus alkaa klo 17.00. Rantakatu 2B, Joensuu. Kesäravintola Tuulaaki tai huonon sään sattuessa Pakkahuone samassa osoitteessa Joensuun matkustajasatamassa.

Itä-Savo  ja Etelä-Savo
Sunnuntaina 25.8. klo 12-13.30 Juva, koulukeskus, Koulutie 1


Karjala
Sunnuntaina 25.8. klo 16.30-18.00.
Saimaan Ammattiopisto Sammon auditorio, Armilankatu 40, Lappeenranta.

 

Keski-Suomi
Perjantaina 30.8.2019 klo 18-19.30
Jyväskylän pääkirjasto,Wolmarinsali,Vapaudenkatu 39-41
Tilaisuuden juontaa toimittaja Aila Paloniemi.Pohjois-Savo
Lauantai 31.8. 18-20.00 Lapinlahti, Alapitkän nuorisoseurantalo, Räsäläntie 3


Kainuu
Sunnuntai 1.9. klo 13-14.30 Kajaani, Teppanakeskus, Ilmarintie 6


Helsinki ja Uusimaa
Tiistai 3.9. klo 18-19.30
Keskustan puoluetoimisto, Apollonkatu 11 a, Helsinki

ajantasaisin listaus:
https://www.keskusta.fi/Suomeksi/Osallistu-ja-vaikuta/Puheenjohtajaehdokkaiden-kierros


Huomiona että Keskusta ei edes yritä Uudellamaalla ja Helsingissä sillä vain yksi tilaisuus ja sekin Keskustan puoluetoimistolla Apollonkadulla jonne mahtuu ehkä noin 50 ihmistä kuuntelemaan...

Jos jätät äänestämättä niin autat silloin muita puolueita ja eniten sinun äänestämättä jättämisestäsi hyötyy vaalit voittava puolue.

Ne persujen kannattajat jotka jättivät äänestämättä 2015 tukivat käytännössä äänestämättä jättämisellään Keskustaa ja ne jotka jättävät äänestämättä 2019 tukevat Demareita ja Kokoomusta.

writer

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 257
 • Liked: 12041
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #50 : 09.08.2019, 13:53:11 »

Suomenmaa ohjeistaa keskustalaisia:

Lainaus
...

Kes­kus­ta­vä­en odo­tuk­set uut­ta pu­heen­joh­ta­jaa koh­taan ovat erit­täin suu­ret. Puo­lu­e­vai­kut­ta­jat va­roit­ta­vat päi­vän Suo­men­maan laa­jas­sa kes­kus­taa kä­sit­te­le­väs­sä ar­tik­ke­lis­sa odot­ta­mas­ta, et­tä puo­lu­e­joh­ta­jan vaih­tu­mi­nen rat­kai­see au­to­maat­ti­ses­ti kaik­ki on­gel­mat.

Va­roi­tuk­sen sana on pai­kal­laan. Uu­si pu­heen­joh­ta­ja tar­vit­see koko ken­tän täy­den tuen. Puo­lu­e­vä­en on sou­det­ta­va sa­maan suun­taan. Il­man yh­teis­tä tah­to­ti­laa puo­lu­een it­se­luot­ta­muk­sen pa­laut­ta­mi­nen on ää­rim­mäi­sen han­ka­laa.

Kes­kus­tas­sa on pe­rin­tei­ses­ti ol­lut kan­nat­ta­jien suh­teen kat­to kor­ke­al­la ja sei­nät le­ve­äl­lä. Tätä pe­rin­net­tä ei saa hu­ka­ta.

Asi­ois­ta pi­tää pys­tyt­tä­vä kes­kus­te­le­maan puo­lu­een si­säl­lä avoi­mes­ti. Eri­lai­sil­le mie­li­pi­teil­le ja nä­ke­myk­sil­le on an­net­ta­va ti­laa, ja nii­tä on ky­et­tä­vä myös sie­tä­mään.

Kan­san­liik­keen ole­muk­seen kuu­luu vi­reä ja avoin kes­kus­te­lu. Sitä tar­vi­taan myös täl­lä ker­taa.

loput:
https://www.suomenmaa.fi/paakirjoitus/keskusta-tarvitsee-uuden-alun-6.23.527260.adeb112823
Jos jätät äänestämättä niin autat silloin muita puolueita ja eniten sinun äänestämättä jättämisestäsi hyötyy vaalit voittava puolue.

Ne persujen kannattajat jotka jättivät äänestämättä 2015 tukivat käytännössä äänestämättä jättämisellään Keskustaa ja ne jotka jättävät äänestämättä 2019 tukevat Demareita ja Kokoomusta.

Skeptikko

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 12 087
 • Liked: 16251
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #51 : 09.08.2019, 16:18:52 »
Keskustan puoluehallituksen jäsen Peter Albäck eroaa puolueesta, vaiko peräti loikkaa Persuihin? :o
Aika kovaa settiä Usarin kommenttiosiossa. Persut on hänen mukaansa ainut maalaisliittolainen puolue Suomessa.

Tähän liittyen tuli vastaan juttu keskustan painajaisesta:

Keskustan pitkäaikaiset vaikuttajat avautuvat: "Puolueen romahdus ei ole paha uni" - Suomenkuvalehti.fi
https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/politiikka/keskustan-pitkaaikaiset-vaikuttajat-avautuvat-puolueen-romahdus-ei-ole-paha-uni/?shared=1086957-17e11a40-999

Lainaus
Essee: Keskustan tilanne on juuri niin tukala kuin miltä se näyttää. Puolueen identiteettiä on terävöitettävä niin, että se saa takaisin sekä entisten äänestäjiensä että sympatisoijiensa luottamuksen.
...
Vaalituloksen ja keskustan tilan arviointi on antanut odottaa itseään. Lähinnä on neuvottu odottamaan, ehkä sen vuoksi, että syksyn puheenjohtajavalinta pyyhkisi painajaiset pois. Keskustan tappion syyt ja toiminnan korjaustarpeet ovat kuitenkin niin ilmeisiä, että odottelu ei niihin auta eikä niitä korjaa.

Tulosta selitettäessä on viitattu lähinnä hallitusvastuuseen. Keskusta on kuitenkin saavuttanut hallitusvastuussa parempia tuloksia paljon viime vaalikautta ankarammissa oloissa. Erona on se, että vaikeina aikoina politiikkaa on puhuttu ja tehty vastakaikuna laajemman puolueväen tuntoihin.
...
KANNATUSKATO on tullut hiipimällä, sen syihin ei ole herätty. Kevään ja kesän 2019 luvut ovat niin rajut, että ne pakottavat keskustelemaan. Tämä pakko luo myös mahdollisuuksia. Pitää ymmärtää, että keskusta on tällä hetkellä keskeneräinen hanke. On toimittava päinvastoin kuin viime aikoina on opastettu. Keskeneräisistä asioista pitää puhua. Ensin on arvioitava, missä ollaan. Tämän vuosituhannen tulosluvut kertovat sen tylyllä tavalla.

Presidentinvaaleissa 2000–2018 keskustan kannatuksen pudotus on ollut 30,3 prosenttiyksikköä (34,4–4,1 %). Kuntavaaleissa 2000–2017 kannatus on laskenut 6,3 prosenttiyksikköä (23,8–17,5 %). Eduskuntavaaleissa 2003–2019 kannatus on pudonnut 10,9 prosenttiyksikköä (24,7–13,8 %). EU-vaaleissa 2004–2019 on tultu alas 10,3 prosenttiyksikköä (23,8–13,5 %).

Kukin vuosien 2017–2019 vaalituloksista on keskustan huonoin itsenäisyyden aikana.
...
Kun jonkin puolueen kannatus hupenee, minne kannatus luontevasti kanavoituu? Vertailu vihreiden ja perussuomalaisten kannatukseen voi olla sopiva katalysaattori keskustan itsearviointiin. Nämä kilpailijat ovat ottaneet keskustan pihteihinsä.
...
Keskustan viimeinen suuri koulutusponnistus on ollut kaksikymmentä vuotta sitten toteutettu Vaikuttaja 2000 -hanke. Sisällöt, järjestötoiminnan pelisäännöt ja tarkoitus, vaikuttamisen muutos ja paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen toteutustapa yhdistyivät siinä hyvin mietityksi kokonaisuudeksi.

Vaikuttaja 2000 -hanke oli jatkoa aikaisemmalle, omaan aikaansa sopineita koulutusmuotoja soveltaneelle järjestöpanostukselle, keskustan henkivakuutukselle. Miksi keskustassa ei ole 2000-luvulla panostettu toimijoiden motivointiin, koulutukseen ja vaikuttamistyöhön siinä mitassa kuin aikaisemmin? Vaalitulosten pitkä aleneva trendi ja viimeisten vuosien tulosheilunta ovat osittain seurausta tästä.

Viimeisin koulutushanke, ”vaikuttajakiihdyttämö”, on koskenut aikaisempaa suppeampaa joukkoa, mutta siitä on saatu hyviä kokemuksia. Voisiko työtä niiden pohjalta laajentaa paikallis- ja maakuntatasolle ihmisiä ryhmäyttävällä tavalla?
...
Yksi tärkeä kysymys on, onko keskusta eri uudistuksia ajaessaan muistanut ja tunnistanut paikallisen päätösvallan ja vaikutusmahdollisuudet. Globalisaation vastapainona kansalainen tukeutuu lähelle ja haluaa tuntea, että sentään joihinkin asioihin voi vaikuttaa. Toinen lähiaikoina mitattava seikka on, miten Suomen aluekehitykseen vaikutetaan EU:n aluepolitiikan välineillä. Pysyykö EU-jäsenyyden tueksi ja takeeksi rakennettu kokonaisuus koossa?

Peruskysymys keskustan identiteetin ja kannatuksen yhteyden suhteen kuuluu: onko keskusta ollut viime vuosina omissa vaatteissaan vai lainatakissa? Vaalituloksista on luettavissa, että keskustaa aikaisemmin äänestäneet kansalaiset eivät ole enää tunnistaneet yhteyttä puolueeseen tai jos ovat, niin jotkut tekijät ovat estäneet puolueen äänestämisen. Keskustalle identiteettikysymys on vielä muitakin puolueita tärkeämpi asia ja nyt keskeinen pohdinnan paikka. Palautteen vähätteleminen olisi keskustalle kaikkein kohtalokkainta.

KESKUSTAN romahdustulos ei ole paha uni, joka huuhtoutuu itsekseen pois. Puolueen tilanne on juuri niin tukala kuin miltä se näyttää. Avain on keskustan identiteetin terävöittäminen siten, että luottamus puolueeseen palautuu niin sitä aikaisemmin äänestäneiden kuin sympatisoijien keskuudessa.

Keskustan sisäinen keskustelu- ja päätöksentekokulttuuri vaatii uudelleenarvioinnin avoimuuden, moniäänisyyden, kansanvaltaisuuden ja sitouttamisen näkökulmasta. Ilman tuota työtä keskusta jää vain täydentäväksi tykkää tai ei-tykkää -valinnaksi mielipidemittauksissa.
...
Erityinen ongelma on keskustan suhde vihreisiin, jotka voittavat kilpailun potentiaalisista kannattajista. Puolue tarvitsee omintakeisen vihreysohjelman, jota pitää työstää paikalliseksi, maakunnalliseksi, valtakunnalliseksi ja eurooppalaiseksi vaikuttamiseksi. Vihreys pysyy politiikan esityslistalla vuosikymmeniä.
En homona toivota tervetulleiksi Suomeen henkilöitä, jotka haluavat tappaa minut:
http://www.bbc.com/news/magazine-33565055

Tanskan pakolaisapu: hallitsematon tulijatulva johtamassa armageddoniin ja yhteiskuntamme tuhoon:
http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE7963933/Sammenbrud-truer-flygtningesystem/

writer

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 257
 • Liked: 12041
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #52 : 09.08.2019, 16:50:45 »
Kulmunia kampitetaan Keskustan sisältä käsin.

Uusimpana väite että Kulmuni on vastuussa siitä että Suomi myönsi Venäjälle luvan selvitellä tietoliikennekaapelin rakentamista Kaliningradiin Suomenlahden kautta.

Kulmunin leiristä tietenkin heti kiistettiin tämä ja seliteltiin että hän teki päätöksen vain ollessaan SDP:n Harakan sijainen ja että vastuuministeri on SDP:n Harakka:

Lainaus
Venäläisten merikaapelin vastuuministeri on Harakka, ei Kulmuni
Tänään klo 10:09
Venäläisen tietoliikenneyhtiön merikaapeliasia kuuluu työministeri Timo Harakalle, ei elinkeinoministeri Katri Kulmunille.

Iltalehti uutisoi torstaina, että hallitus näytti vihreää valoa Suomen talousalueen tutkimukseen venäläiselle tietoliikenneyhtiölle, joka aikoo rakentaa kaapeliyhteyden Leningradin alueelta Kaliningradiin.

Jutussa viitattiin valtioneuvoston torstaiseen päätökseen, jossa vastuuministeriksi oli merkattu elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk).

Kulmuni ei kuitenkaan ole merikaapeliasiassa vastuuministeri. Hän toimi valtioneuvoston istunnossa työministeri Timo Harakan (sd) sijaisena.

Ministeriöstä kerrotaan, että merikaapeliasian vastuuministeri on Harakka. Molemmat ministerit työskentelevät työ- ja elinkeinoministeriössä.

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/aa87baa2-0f69-4bb1-8ce4-b448eaa89654

Jos jätät äänestämättä niin autat silloin muita puolueita ja eniten sinun äänestämättä jättämisestäsi hyötyy vaalit voittava puolue.

Ne persujen kannattajat jotka jättivät äänestämättä 2015 tukivat käytännössä äänestämättä jättämisellään Keskustaa ja ne jotka jättävät äänestämättä 2019 tukevat Demareita ja Kokoomusta.

writer

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 257
 • Liked: 12041
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #53 : 09.08.2019, 18:22:48 »
Lintilä saa sekä Kulmunin että Kaikkosen mielestä jatkaa valtionvarainministerinä:

Lainaus
Kaikkonen ja Kulmuni: Valtiovarainministerin vaihtamisella ei ole kiirettä
9.8.2019 16:59päivitetty 9.8.2019 17:06

Keskustan puheenjohtajaehdokkaat, puolustusministeri Antti Kaikkonen ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni aikovat kumpikin antaa Mika Lintilän jatkaa valtiovarainministerinä ainakin Suomen EU-puheenjohtajuuskauden loppuun.

loput:

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kaikkonen-ja-kulmuni-valtiovarainministerin-vaihtamisella-ei-ole-kiiretta/603d6686-ce02-40dd-b604-ed3466e73839

Jos jätät äänestämättä niin autat silloin muita puolueita ja eniten sinun äänestämättä jättämisestäsi hyötyy vaalit voittava puolue.

Ne persujen kannattajat jotka jättivät äänestämättä 2015 tukivat käytännössä äänestämättä jättämisellään Keskustaa ja ne jotka jättävät äänestämättä 2019 tukevat Demareita ja Kokoomusta.

Jorma M.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 628
 • Liked: 12268
 • tökerö, tyhmä ja köyhä
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #54 : 10.08.2019, 17:25:00 »

En ole saanut mediasta päätellen mitään eroa näille mulqvisteille. Aivan kuin Pekka ja Pätkä. Pölkky ja Välkky. Tohelo ja Torvelo. Nuija ja Tosinuija.

Rasismi sitä rasismi tätä. Ympäristö blaa blaa. Ihan kuin molemmat olisivat oikeasti tyhmiä ja oikein tahallaan yrittäisivät ajaa alas puoluettaan.

Tosin Kaikkonen on tietysti munannut itsensä julkisuudessa perinpohjin, mutta ei Hyvää päivää tämä Kulmuni. Lappi, Kepu ja ympäristöympäristö ja äijä metsätalouslobbari  :facepalm:
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan PJ Anu Vehviläinen (Kepu) 27.2.20: "On aika epätodennäköistä, että on sairastumisen riskiä."

Katri Kulmuni (Kepu) 26.2.20: "Kun tavallinen ihminen muistaa pestä kädet, on monelta asialta turvassa"

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 23 456
 • Liked: 58264
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #55 : 10.08.2019, 23:57:29 »
Hesarin toimittaja ei näe oikein mitään eroja näiden kahden välillä (Kulmuni ehkä vähän vasemmistolaisempi) ja ensimmäinen puheenjohtajaväittely oli ilmeisesti melkoista hymistelyä.

Onhan tämän kisan seuraaminen kieltämättä yhtä jännittävää kuin maalin kuivumisen katsominen.

Kepu on kädenlämpöinen konsensuspuolue, joka on olemassa vain itsensä ja jäsentensä hillotolppien vuoksi. Mitään aatetta ei taustalla oikeasti enää ole, vaan politiikkaa tehdään, jotta päästäisiin valtaan ja kahmimaan etuja, ja sen huomaa hyvin näistä kahdesta pösilöstä. Toivon todella, että PS ei muutu tällaiseksi salonkikelpoiseksi hyvä veli -kerhoksi.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006200930.html (10.8.2019)

Lainaus
Kulmunin ja Kaikkosen yhteenotto osoitti, että puheenjohtajakisa tuskin pelastaa keskustaa

Keskustan kaksi puheenjohtajaehdokasta eivät ensimmäisessä väittelyssään olleet eri mieltä edes niistä asioista, joista he ovat eri mieltä.

KESKUSTA lähtee hakemaan uutta puhtia historiallisen alas vajonneeseen kannatukseensa puheenjohtajakisasta, joka käynnistyi toden teolla lauantaina Rovaniemellä.

Syyskuun ylimääräisessä puoluekokouksessa Juha Sipilän seuraajaksi valitaan tiukaksi povatussa kisassa Katri Kulmuni tai Antti Kaikkonen.

Elinkeinoministeri Kulmunin ja puolustusministeri Kaikkosen kiertueen ensimmäinen kahdenkeskinen väittely osoitti, ettei puheenjohtajakisa välttämättä tuo puolueelle aivan kaivatunlaista piristysruisketta.

ONGELMA ei varsinaisesti ole ehdokkaissa. Molemmat ovat päteviä, esiintymistaitoisia ja laajasti pidettyjä poliitikkoja.

HS:n lauantain pääkirjoituksen mukaan puheenjohtajakisa on historian saatossa usein ollut se tapa, ”jolla keskustassa saa veren kiertämään”. Kulmunin ja Kaikkosen yhteenotosta kipinöinti oli kaukana.

(...)

HUOLESTUTTAVINTA oli se, että ehdokkaat peittivät keskustelussa myös harvat selkeät poliittiset eronsa.

Kulmuni on vastaehdokastaan jonkin verran vasemmistolaisempi poliitikko. Tämä käy ilmi muun muassa kevään vaalikonevastauksista, joissa Kulmuni ilmoitti pakon edessä valitsevansa mieluummin veronkiristykset kuin leikkaukset ja Kaikkonen taas päinvastoin.

Kun ehdokkailta kysyttiin väittelyssä sama kysymys, molemmat kieltäytyivät valitsemasta ja vannoivat pelkän työllisyyden noston nimiin.

KUN taas kysyttiin kantaa vastikkeettomaan perustuloon, Kaikkonen ilmaisi suoraan vastustavansa ajatusta. Kaikkonen sanoi ajattelevansa, että ”työkykyisten ihmisten on tehtävä tuen eteen jotain”.

Perustuloa aiemmin kannattanut Kulmuni taas kiersi kysymyksen kutsumalla sitä ”vanhentuneeksi”. Hän vetosi siihen, että perustuslaki turvaa jo nykyisin viimesijaisen toimeentulon.

(...)

Katri Kulmuni vastasi kysyjälle, että erimielisyyksiä on turha pelätä:

”Yleensä tässä liikkeessä on ollut seinät leveällä ja katto korkealla ja on railakkaastikin paukutettu. Nyt tästä linjasta on vähän poikettu. Jos pelätään keskustelua, se ei johda hyvään lopputulokseen.

Niinpä.
Äänestys: Etnonationalismi, kyllä vai ei? Eli kannatatko vai etkö? Käy antamassa äänesi!

https://hommaforum.org/index.php/topic,129465.0.html

Skeptikko

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 12 087
 • Liked: 16251
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #56 : 11.08.2019, 21:06:56 »
Kulmuni ja Kaikkonen saivat tylyn vastaanoton keskustan ydinalueella: ”Kolmesta edessä olevasta paras puheenjohtaja olisi juontaja”
https://www.is.fi/politiikka/art-2000006201578.html

Lainaus
Keskustan puheenjohtajakisasta puuttuu innostus eli hype. Oulun Rauhalassa pidetyssä puolueen puheenjohtajapaneelissa todettiin, että tilaisuuden juontajakin herättää enemmän innostusta kuin ehdokkaina olevat Katri Kulmuni ja Antti Kaikkonen.

– Kun Juha Sipilä puhui, niin aplodeista ei tullut loppua. Nyt tuntuu, että kolmesta edessä olevasta paras puheenjohtaja olisi juontaja. Siipi maassa tässä ollaan ja Sipilän herättämä hype puuttuu, puki sanoiksi monen paikalla olleen mielialan Tuiran paikallisosaston puheenjohtaja Mauri Moilanen.

Kulmunin ja Kaikkosen rinnalla yleisön edessä seisoi tilaisuuden juontaja, Keskustan viestintäpäällikkö, entinen Ylen urheilutoimittaja Laura Ruohola.
...
Kulmuni ja Kaikkonen ovat molemmat esiintymiskykyisiä, tunnettuja ja pidettyjä keskustapoliitikkoja, joiden ajatusmaailmasta on vaikea löytää suuria eroja. Kulmuni on 31-vuotias nainen pohjoisesta ja Kaikkonen 45-vuotias mies etelästä, siinä näkyvimmät erot.
...
Keskustan vanhat herrat kirjoittivat viime viikolla kärkkäästi puoleen tilanteesta ja puheenjohtajavalinnasta. Entiset puoluesihteerit Seppo Kääriäinen ja Pekka Perttula sekä entinen piirijohtaja Ossi Martikainen toteavat Kanava-lehden kirjoituksessa, että puolueen tilanne on juuri niin tiukka kuin miltä se näyttää.

Kolmikon mielestä keskusta on ollut luonteeltaan enemmän liike kuin puolue. Tämä kyky on rapautunut ja johtanut kannatusvuotoihin.
...
– Keskustan tilanne kohenee, kun teemme itsellemme ja suomalaisille selväksi mistä tässä omintakeisessa puolueessa on 2020-luvulla kyse. Keskusta voi olla paras vaihtoehto laajalle suomalaista elämäntapaa arvostavalle joukolle ja liike, jonka puolesta kannattaa sekä uusien että varttuneiden sukupolvien tehdä työtä, Kaikkonen arvioi.

Paneelissa mukana ollut keskustaväki piti ehdokkaita liian samankaltaisina. Eroja ei tuntunut löytyvät lainkaan. Asko Merilä kallistuu valinnassaan Kulmunin puolelle.

– Hänellä on ryvettymätön imago eikä mitään riippakiviä. Hän vetoaa myös nuoriin. Katri saisi lähteä puheenjohtajana puhtaalta pöydältä liikkeelle. Kaikkosesta kaivettaisiin kaikki vanha moska esille, Merilä arvioi.
En homona toivota tervetulleiksi Suomeen henkilöitä, jotka haluavat tappaa minut:
http://www.bbc.com/news/magazine-33565055

Tanskan pakolaisapu: hallitsematon tulijatulva johtamassa armageddoniin ja yhteiskuntamme tuhoon:
http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE7963933/Sammenbrud-truer-flygtningesystem/

Ronald

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 64
 • Liked: 20
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #57 : 30.08.2019, 12:19:30 »
Jokainen luulee tietävänsä Sipilän yhteistyökyvyn, että se on ns. rajoittunut.

Ehkäpä hän vain ajatteli tekevänsä oman puolueensa edun mukaista politiikkaa. Pudotti kilpailijan hallituksesta, korvasi sen marioneteilla, ja yritti jopa marginalisoida koko puolueen. Nice try!

Katsotaanpa lopputulosta. Vaikka heidän kannatuksensa on siirtynyt perussuomalaisille, niin ovat silti hallituksessa, ja puolueen tärkein asia eli aluekehitys on parempaa kuin koskaan, koska kolme isointa kaupunkialuetta ovat lähes elinkelvottomia, ainakin lapsiperheille. Ne ovat liian kalliita ja liian vaarallisia. Tästä hyötyvät keskustalaiset kunnat, joita on 203 kpl. Linkki

Millainen on Katri Kulmunin keskusta, ja onko meillä yhteisiä tavoitteita? Mitkä ovat Kulmunille primäärisiä asioita, mitkä sekundäärisiä?

Toisin kuin nestoripoliitikot, Kulmuni on sen verran nuori, että on asioita joita hän ei myy. Kuten vaikka Kemi-Tornion seudun tuhoaminen eli terästehtaan ja kahden paperitehtaan lopetus. Raskaan teollisuuden sähkön hinta ei koskaan nouse, mikäli se on Kulmunista kiinni. Hän sanoo sivullaan, että sukunsa on asunut Torniossa satoja vuosia. Not on my watch!

Toisin kuin Uusimaa-keskustaiset Vanhanen ja Kaikkonen, niin Kulmuni on löytämässä heidän tukijoidensa ydinajatuksen, suurimman yhteisen nimittäjän:

Lainaus
Olin alkuviikosta Iisalmessa ja jäin miettimään seutukaupunkeja.

Iisalmessa ja naapuripitäjä Vieremän kuvan kauniissa maastossa toimii maailmanluokan firmoja: Ponsse, Genelec ja Normet.

Kaupungit muistuttavat kovasti omaa kotiseutuani Kemi-Torniota ja monia muita vastaavia teollisuuskaupunkeja. Näissä pikkukaupungeissa taotaan Suomen vienti.

Seutukaupungeista puhutaan aivan liian vähän. Ne eivät mahdu Suomessa vallitsevaan ennakkoasenteeseen, että vain suurissa kaupungeissa voidaan tehdä jotain hyödyllistä ja hienoa.

Väitän, että vain muutamien kaikkein suurimpien kaupunkien kehittämiseen tähtäävä politiikka ei palvele koko maata. Vastaväitteitä kuulee valitettavasti myös päättäjien suusta. Siinä politiikot jakavat alueet jo valmiiksi menestyviin ja menestymättömiin.

Mistä edes tulee se ajatus, että menestys voi syntyä vain tietynlaisessa ympäristössä?
Linkki 22.8.2019

PS:n kannalta jopa vaarallisen hyvää tekstiä, koska hän tulee nostamaan keskustan kannatusta, ja valtaan päästyään tulee myös kuuntelemaan seutuja.

Arvioisin että Kulmunin itäpolitiikka on hänelle toissijaista. Hän on ollut Suomi-Venäjä -seurassa ja opiskellut Pietarissa, mutta nämä johtunevat siitä, että hänet toi politiikkaan Paavo Väyrynen. Länsirajan kasvattina itä ei aidosti kiinnosta. Ruotsi kylläkin, varsinkin varoittavana esimerkkinä.

Kun muu Suomi räpiköi Sote-sotkussa, niin Kulmunin johtama Tornion valtuusto varmisti palvelut, yhteistyössä PS:n kanssa. Kemissä äänestys oli niin tiukka, että yksikin olisi voinut kaataa tuloksen. Alue sai laadukkaat sairaalapalvelut lähelle ilman yksityisen monopolin ryöstöä. Toki vastaavia alueita on pari muutakin Suomessa, mutta hieno suoritus, varsinkin kun virkasisar keskustalainen ministeri vastusti hanketta, koska oli peruspalveluministeri. Alue eli äänestäjät meni oman puolueen edelle! Sanoisin että Sipilän vastakohta siinä mielessä.

Jos nestorit -kuten Pekkarinen- kannattaa maaseutua, niin he tekevät sen siksi, että ne ovat keskustan hallitsemia kuntia eli kuuluvat heille. Kulmuni tekee sen siksi, että siellä asuu ihmisiä, joilla pitää olla toimeentulo. Siinä on eroa kuin Trumpilla ja Hillaryllä.

Sanottakoon lopuksi että Kulmunista näyttää tulevan seuraava valtiovarainministeri. Toinen asia, ei minulla ole mitään Kaikkosta eikä nuorisosäätiötä vastaan.

« Viimeksi muokattu: 01.09.2019, 20:18:15 kirjoittanut Ronald »

JT

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 166
 • Liked: 8049
 • Sameiden vesien sukeltaja
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #58 : 30.08.2019, 12:44:54 »
En suoraan sanottuna tunne kumpaakaan johtajaehdokasta kovin hyvin, mutta ulos päin heissä ei näy paljon eroja. Kaikkonen on toki lillunut kepulaisessa hunajamarinadissa pitempään kuin Kulmuni, mutta kaikesta päätellen mitään kovin rajuja muutoksia ei olisi luvassa Kulmuninkaan kaudella. Niitä kepu juuri tarvitsisi, eli paluuta maalaisille juurille.

Kulmunin valinta saattaisi kohentaa hetkeksi keskustan kannatusta - varsinkin kun kuntavaalit ovat tulossa. Persujen kannalta voisi olla jo hyväkin, että jonkinlaista yhteistyöhalua alkaisi näkyä selvemmin asiakysymyksissä myös muiden puolueiden taholta. Nyt kokoomus kuvittelee olevansa ainoa puolue, jolta persut joutuvat "kerjäämään kaveruutta".

Keskustassa on "seutuja" kuunneltu aina "herkällä korvalla", mutta viime vuosikymmeninä todelliset teot ovat enenevässä määrin puuttuneet. Se, että Kulmuni puolustaisi seutuja "valtaan päästyään" vaatii valtaa muuallakin kuin keskustassa. Persut ovat laittaneet kepun niin ahtaalle, että sen on jo pakko reagoida tulemalla persuja vastaan asiakysymyksissä.

Hallituksen hajottaminen ja uudet vaalit voisi olla riittävän raju veto palauttamaan äänestäjien uskon keskustaan - mutta siinä menisi broilereiden hillotolpat.
Kun hollitupalaiset päästää salin puolelle, ne eivät siitä hienostu, vaan muuttavat salin hollituvaksi.
-Kari Suomalainen

Ei ehkä ole liioiteltua sanoa, että turvapaikanhakijat ovat parasta, mitä Suomelle on tapahtunut sataan vuoteen.
- Mirja Niemitalo ("Hyvyyden aalto pyyhkäisi yli Suomen", Kaleva, 2.10.2015)

Ronald

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 64
 • Liked: 20
Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni
« Vastaus #59 : 30.08.2019, 14:02:20 »
Tällä hetkellä Kulmuni on käynnistämässä valtion työpaikkojen siirtoa pois Helsingistä, koska Helsinkiin ei saada enää osaavaa työvoimaa. Asunnot on menneet johonkin muuhun käyttöön.

Alkuvaiheessa puhe oli 3700 työpaikasta. Mielelläni näkisin että esim Veikkaus siirretään Saloon, Tilastokeskus Lahteen ja Säteilyturvakeskus Raumalle. Siinä olisi se 3700 henkeä.

Samalla vapautuisi Helsingistä 3700 asuntoa koodareille, insinööreille, kokeille ja tarjoilijoille. Kaikki voittaa. Voiko PS tukea hallitusta tässä asiassa? Toivoisin että voi, koska se olisi Suomen etu.

Elinkeinoministeriö alkaa selvittää syyskuussa 3700 työpaikan uudelleen organisoimista siten, että työtehtäviä voitaisiin siirtää Helsingistä maakuntiin.

Tagit: