Kirjoittaja Aihe: 188 Kukkavirta-tapahtumassa 18.8.2019 puhumassa Junnila (ps), Halla-ahon mielestä OK  (Luettu 41027 kertaa)

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 25 944
 • Liked: 68033
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
Varisverkostojen ja takkulaisten sekä joidenkin hommalaistenkin demonisoimassa "äärioikeistolaisen" Kansallismielisten liittouman järjestämässä Kukkavirta-tapahtumassa, joka järjestetään Turun terrori-iskun vuosipäivänä 18.8.2019 uhrien kunnioittamiseksi, puhuu tällä kertaa myös perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila 8)

Tästähän on ollut viime kerran jälkeen paljon spekulaatiota, että onko tällä kertaa persuja menossa, kun siitä nousi sen verran kohua. Viime vuonna tapahtumaan osallistuivat mm. nykyinen kansanedustaja Mauri Peltokangas, kaupunginvaltuutettu Heikki Luoto, PS-Nuorten vpj Liina Isto ym.

Halla-ahon mielestä Junnilan osallistuminen tapahtumaan on ok eikä hän muutenkaan tuota tunnu tuomitsevan. Pidän sitä positiivisena signaalina kaikin puolin :)

Kohuttuun kesäleiriinkin otetaan jutun lopussa kantaa.

https://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/526978/e4b0706214 (7.8.2019)

Lainaus
Ääri­oi­keis­to­laiset muistelevat Turun puukotusiskun uhreja ensi viikolla – perus­suo­ma­laisten kansa­ne­dus­taja pitää puheen

Hal­la-aho: Vil­helm Jun­ni­la edus­taa siel­lä omaa it­se­ään – ”Pi­dän ihan hy­vä­nä, et­tä käy pi­tä­mäs­sä pu­heen­vuo­ron”

En­si vii­kon sun­nun­tai­na tu­lee ku­lu­neek­si ta­san kak­si vuot­ta Tu­run to­ri­puu­ko­tuk­sis­ta. Vuo­si­päi­vä­nä ää­ri­oi­keis­to­lai­nen Kan­sal­lis­mie­lis­ten liit­tou­ma jär­jes­tää Tu­rus­sa muis­to­kul­ku­een, jon­ka yh­tey­des­sä pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­sa­ne­dus­ta­ja Vil­helm Jun­ni­la pi­tää muis­to­pu­heen.

PE­RUS­SUO­MA­LAIS­TEN pu­heen­joh­ta­ja Jus­si Hal­la-aho ker­too STT:lle hy­väk­sy­vän­sä asi­an.

– Kan­sa­ne­dus­ta­ja Jun­ni­la on siel­lä edus­ta­mas­sa lä­hin­nä omaa it­se­ään. Mi­nun mie­les­tä­ni on ai­ka su­rul­lis­ta, et­tä Tu­run kau­pun­ki tai val­ti­o­val­ta ei­vät mil­lään ta­val­la ha­lua no­tee­ra­ta is­la­mi­lai­sen ter­ro­ris­min uh­rien muis­to­päi­vää. Sii­nä mie­les­sä pi­dän ihan hy­vä­nä, et­tä Jun­ni­la käy pi­tä­mäs­sä pu­heen­vuo­ron siel­lä, sa­noo Hal­la-aho.

Tu­run vuo­den 2017 to­ri­puu­ko­tuk­sis­sa kuo­li kak­si ih­mis­tä ja haa­voit­tui kah­dek­san. Var­si­nais-Suo­men kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si vii­me ke­sä­nä te­ki­jän kah­des­ta ter­ro­ris­ti­ses­sa tar­koi­tuk­ses­sa teh­dys­tä mur­has­ta ja kah­dek­sas­ta ter­ro­ris­ti­ses­sa tar­koi­tuk­ses­sa teh­dyn mur­han yri­tyk­ses­tä elin­kau­ti­seen van­keus­ran­gais­tuk­seen.

(...)

Hal­la-aho ei kui­ten­kaan näe asi­aa yh­tä va­ka­va­na kuin is­la­mi­lais­ta ter­ro­ris­mia.

– Ta­pet­tiin­ko siel­lä (ke­sä­lei­ril­lä) ih­mi­siä? Sa­noi­sin, et­tä ih­mis­ten tap­pa­mi­nen, ku­ten Tu­run is­la­mi­lai­ses­sa ter­ro­ri-is­kus­sa, on pal­jon va­ka­vam­pi asia.


Pe­rus­suo­ma­lai­set ker­too sel­vit­tä­vän­sä edel­leen ke­sä­lei­rin ta­pah­tu­mia. Hal­la-ahon mu­kaan asia ete­nee, kun puo­lu­e­hal­li­tus ko­koon­tuu elo­kuun lo­pul­la.

Kan­sa­ne­dus­ta­ja Jun­ni­la ei kes­ki­viik­ko­na vas­tan­nut STT:n yh­tey­de­not­to­pyyn­töön.
Ei ota vieraat milloinkaan
kallista perintöänne.
Tulkoot hurttina aroiltaan!
Mahtuvat multaan tänne.

Kni

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 945
 • Liked: 19453
 • Kertaluonteinen ja ainutlaatuinen yksittäistapaus.
Li Anderssonilta pitäisi kysyä kuinka Vasemmistoliitto aikoo muistaa Turun terrori-iskun uhreja. Li on sentään turkulainen, kai hänellä jotain tunteita on.
Osa järjestäytynyttä koulutettua koneistoa.

Puskistahuutelija

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 742
 • Liked: 7416
 • Liberaalikonservatiivi ja kansalliskonservatiivi
Kun Suomessa tapahtui tasavallan historian ensimmäinen terrori-isku lähes kaksi vuotta sitten, oli kenttä ns. auki. Kenellä tahansa olisi ollut mahdollisuus lanseerata muistotilaisuus niiden suomalaisten muistolle, jotka kuolivat täysin tarpeettomasti. Myös niillä, jotka nyt ovat kovaan ääneen tuomitsemassa ja osoittamassa sormella.

Mitä nämä nyt sormella osoittelevat ja hysteeristä kiljuntaa suustaan päästävät tekivät tuolloin? Pyrkivät kaikin tavoin estämään teon todellisen luonteen paljastumisen. Tekivät kaikkensa sen eteen, jotta suomalaisia ei nähtäisi tilanteessa uhreina. Edistivät omaa poliittista agendaansa alusta alkaen. Vailla minkäänlaista häpyä, katumusta tai epäröintiä.

Tämä kaikki siksi, että he vihaavat ja halveksuvat ylpeyttä omasta maasta ja kansasta. He eivät halua, että ihmiset muistavat näitä tapahtumia, koska se olisi haitallista heidän haluamalleen ihanneyhteiskunnalle. Kyse on heille vain ja ainoastaan politiikasta. Siinä taistossa ihmishenki on heille halpa resurssi.

Sama trendi on ympäri maailmaa. Vai muistatteko, että Lontoon, Madridin, Pariisin, Nizzan, yms. terrori-iskuja olisi paikallisten toimesta muisteltu? Isossa kuvassa ei ole, koska itseään suvaitsevaiseksi kutsuvat haluavat näiden tapahtumien vaipuvan unholaan. Valtaeliitti haluaa, että nämä tragediat pysyvät poissa ihmisten muistilokeroista. Mikäli näitä tapahtumia muisteltaisiin ja niistä puhuttaisiin, alkaisi julkisen keskustelun myötä yhä useammalle ihmiselle avautumaan, että kuinka isosta uhasta puhutaan.

Tätä nämä ihmiset eivät voi hyväksyä. Monikulttuurisuus on heille pyhä lehmä, jonka suojelemiseksi on tehtävä jokainen alhainen, moraaliton, kyseenalainen ja röyhkeä teko. Ilman niitä jokainen tajuaisi keisarin olevan vailla vaatteita.
Blogikirjoituksia maahanmuutosta, eurosta, EU:sta, Yhdysvalloista, Kiinasta ja paljon muusta

https://historianpaluu.blogi.net/

Kim Evil-666

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 13 627
 • Liked: 66344
 • 'Hvis lyset tar os'
Junnilan läsnäolo tapahtumassa on hieno juttu. Se antaa signaalin siitä, että edes joku poliittinen taho on kiinnostunut siitä, mitä maamme leväperäinen ja lievästi sanottuna sairas maahanmuuttopolitiikka on saanut aikaiseksi tuhovoimallaan.

Se antaa myös signaalin siitä, että kaikki poliittiset tahot eivät seiso valtakunnan maahanmuuttopolitiikan takana, vaan haluavat aikaansaada muutosta sen suhteen. Mielestäni se on myös kunnioitusta vainajia kohtaan, sekä viesti siitä, että maassamme on jotain perustavalla tavalla pielessä. Junnilan läsnäolo viestii myös vaihtoehdon olemassaolosta. Tätä mielestäni tukevat myös Halla-ahon lausumat.

Poliittinen "kerma" on hiiren hiljaa. Se kertoo riittävästi maamme politiikan suuntaviivoista ja sen olemuksesta.
Pohjoinen Perkele! Arktisen alueen Eko-Mörökölli!
Oma polku- kiveen hakattu!

"Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi."

n.n.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 671
 • Liked: 5074
 • Metamorfinen ja nuivaantunut
Li Anderssonilta pitäisi kysyä kuinka Vasemmistoliitto aikoo muistaa Turun terrori-iskun uhreja. Li on sentään turkulainen, kai hänellä jotain tunteita on.
Anderssonille voisi lähettää kutsun tilaisuuteen, ilman takaa-ajatuksia. Julkisesti,vaikka twitterissä tms.
”Jos olet aina ollut sitä mieltä, että sääntöjen tulee kohdella kaikkia samalla tavalla ja kaikkia tulisi arvioida samoilla kriteereillä, sinua olisi pidetty 60 vuotta sitten radikaalina, 30 vuotta sitten liberaalina, mutta tänä päivänä rasistina." -Thomas Sowell

Peltipaita

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 361
 • Liked: 11444
 • Politiikan tutkija ja taidekriitikko
Li Anderssonilta pitäisi kysyä kuinka Vasemmistoliitto aikoo muistaa Turun terrori-iskun uhreja. Li on sentään turkulainen, kai hänellä jotain tunteita on.
Anderssonille voisi lähettää kutsun tilaisuuteen, ilman takaa-ajatuksia. Julkisesti,vaikka twitterissä tms.
Ja tokihan Li tulee. Li ei tykkää politiikasta jotka mahdollistavat terrori-iskut Suomessa. Suomi oli aiemmin terroristi-iskuista vapaa maa. Li:n johdolla maa on jatkossakin maa jossa terrorismille ei ole sijaa.
"Kumiluodit ovat hyväksyttävyyden rajoilla"  sanoi Matti Vanhanen, kun Kataloniassa haluttiin saada mielipide selville äänestämällä.

IDA

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 698
 • Liked: 15465
 • qui enim non est adversum vos pro vobis est
Li Anderssonilta pitäisi kysyä kuinka Vasemmistoliitto aikoo muistaa Turun terrori-iskun uhreja. Li on sentään turkulainen, kai hänellä jotain tunteita on.

Vasemmistoliitto aikoo muistaa sitä siten, että se kirosanoin terästetyin huudoin käy solvaamassa niitä., jotka hiljaisina laskevat kukkia jokeen. Kuinkas muuten?
qui non est mecum adversum me est

Histon

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 827
 • Liked: 5263
 • Puolinuiva
Niin tämä Kukkavirta-tapahtuma on vaikea kysymys, jossa voi perustellusti kallistua kumpaan suuntaan tahansa. Tilanne on vähän sama kuin se, että markkinoilla olisi tarjolla ainoastaan dildon muotoisia hammasharjoja. Kiusallista mutta jollainhan ne hampaat olisi hyvä pestä.
Dear @realDonaldTrump, Sweden is immigration friendly, international & liberal. One of the most prosperous, richest, safest places on earth.

— Alexander Stubb (@alexstubb) 19. helmikuuta 2017

Kukko

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 1 994
 • Liked: 6567
Lainaus
Ta­pah­tu­mas­ta jul­kais­tuis­ta va­lo­ku­vis­ta on so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa pää­tel­ty, et­tä lei­ril­lä oli­si am­mus­kel­tu ai­na­kin pää­mi­nis­te­ri Ant­ti Rin­teen (sd.) sekä ope­tus­mi­nis­te­ri Li An­ders­so­nin (vas.) kas­vo­ku­via. Ar­vos­te­li­joi­den mu­kaan ke­sä­lei­ri­am­mus­ke­lu kan­nus­ti po­liit­ti­seen vä­ki­val­taan.

Hal­la-aho ei kui­ten­kaan näe asi­aa yh­tä va­ka­va­na kuin is­la­mi­lais­ta ter­ro­ris­mia.

Toimittelija Lassi Lapintie tosiaan yrittää epätoivoisesti rinnastaa joutavanpäiväisen kuvien ammuskelun ja ihmisten puukottamisen ja tappamisen toisiinsa, samalle viivalle. Melkosta.
Sananvapautta ei nähdä Euroopan unionissa enää kansalaisten suojautumiskeinona hallintoa vastaan, vaan sen käyttäminen nähdään rikoksena, joka antaa viranomaisille aseet kansalaisten syyttämiseksi ”vihapuheesta” tai jostakin tekaistusta ”rasismista”.
 -J. Sakari Hankamäki

IDA

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 698
 • Liked: 15465
 • qui enim non est adversum vos pro vobis est
Niin tämä Kukkavirta-tapahtuma on vaikea kysymys,

Mikä siinä on niin vaikeaa? Ihmiset kerääntyvät muistamaan terrori-iskun uhreja?

Totta, että siinä on poliittinen vire, mutta voi kysyä aiheuttaako sen poliittisen vireen ensisijaisesti terrorismi vain terrorismin vastustus.

Omasta mielestäni tärkeintä on, että ihmiset osaavat käyttäytyä asiallisesti ja kunniallisesti. Ainakaan viimeksi ei ollut mitään merkkejä siitä, että tuo Kukkavirta olisi ollut joku poliittinen julistustilaisuus. Nyt puhujana on Junnila, mutta en näe mitään syytä epäillä etteikö Junnila osaisi hoitaa asiaa niin, että siitä ei tulisi propagandatilaisuutta. Uskoisin myös, että Kansallismielinen liittoutuma ihan mielellään ottaisi mukaan puhujia myös muista puolueista.
qui non est mecum adversum me est

Histon

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 827
 • Liked: 5263
 • Puolinuiva
Niin tämä Kukkavirta-tapahtuma on vaikea kysymys,

Mikä siinä on niin vaikeaa? Ihmiset kerääntyvät muistamaan terrori-iskun uhreja?

Totta, että siinä on poliittinen vire, mutta voi kysyä aiheuttaako sen poliittisen vireen ensisijaisesti terrorismi vain terrorismin vastustus.

Omasta mielestäni tärkeintä on, että ihmiset osaavat käyttäytyä asiallisesti ja kunniallisesti. Ainakaan viimeksi ei ollut mitään merkkejä siitä, että tuo Kukkavirta olisi ollut joku poliittinen julistustilaisuus. Nyt puhujana on Junnila, mutta en näe mitään syytä epäillä etteikö Junnila osaisi hoitaa asiaa niin, että siitä ei tulisi propagandatilaisuutta. Uskoisin myös, että Kansallismielinen liittoutuma ihan mielellään ottaisi mukaan puhujia myös muista puolueista.

Se on vaikea kysymys koska KO littouman puikoissa on törttöilyjen takia kahdesti Persujen leiristä potkittu (jonkin sortin ennätys sekin) Kiemunki ja koska kyseiseen liittoumaan kuuluvat myös natsit ja Odinin pellevartiosto. Kyseisestä sakista kannattaa yleisistä hygieniasyistä yrittää pysytellä mahdollisimman kaukana.
Dear @realDonaldTrump, Sweden is immigration friendly, international & liberal. One of the most prosperous, richest, safest places on earth.

— Alexander Stubb (@alexstubb) 19. helmikuuta 2017

KTM

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 750
 • Liked: 4607
Väärin muisteltu.

Mutta mikäpä olisikaan vuosipäivin vietto ja muistelu jos tilanne olisi toisinpäin?

Jorma M.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 400
 • Liked: 24979
 • "Mari Rantanen: Suomeen on turha tulla hillumaan."
Lainaus
Ta­pah­tu­mas­ta jul­kais­tuis­ta va­lo­ku­vis­ta on so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa pää­tel­ty, et­tä lei­ril­lä oli­si am­mus­kel­tu ai­na­kin pää­mi­nis­te­ri Ant­ti Rin­teen (sd.) sekä ope­tus­mi­nis­te­ri Li An­ders­so­nin (vas.) kas­vo­ku­via. Ar­vos­te­li­joi­den mu­kaan ke­sä­lei­ri­am­mus­ke­lu kan­nus­ti po­liit­ti­seen vä­ki­val­taan.

Hal­la-aho ei kui­ten­kaan näe asi­aa yh­tä va­ka­va­na kuin is­la­mi­lais­ta ter­ro­ris­mia.

Toimittelija Lassi Lapintie tosiaan yrittää epätoivoisesti rinnastaa joutavanpäiväisen kuvien ammuskelun ja ihmisten puukottamisen ja tappamisen toisiinsa, samalle viivalle. Melkosta.

Kyseinen toimittelija ei muuten ole Hesari-vaikuttaja Pyry Lapintien ja Annika Lapintien rakkauden hedelmä ainakaan 1. polvessa. Tosin kyse voi olla lapsenlapsesta.
"On käynyt ilmi, että demokratia ja lehdistön vapaus ovat suurimpia niistä tyhjistä korulauseista, jotka milloinkaan ovat ihmismieltä sumentaneet".

Supernuiva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 771
 • Liked: 8030
Olisiko "hygieenisempää" jos tapahtuma olisi 18.8. Kukkavirta kuin 188 Kukkavirta?

Punavirheäthän näkevät 88:n jonain symbolina.

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 25 944
 • Liked: 68033
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
^ Tai ehkä punavirheiden höpinöistä ei kannata välittää?

---

Tässä tapahtuman FB-event tarkempine tietoineen. Tämä alkaa siis klo 12:00 sunnuntaina 18.8.2019.

https://www.facebook.com/events/2306717246261974/

Lainaus
188 -Kukkavirta
Julkinen · Järjestäjä: Kansallismielisten liittouma

Sunnuntaina 18. elokuuta 2019 klo 12.00 – 15.00 UTC+03

---

18.8.2017 oli päivä, jolloin Suomi otti askeleen kohti monikulttuurista unelmaa ja liittyi Euroopan uuteen normaaliin.

Marokkolainen terroristi murhasi Turun kauppatorilla kaksi naista jumalansa nimissä ja haavoitti useita muita ihmisiä. Hän oli tullut turvallisesta Saksasta Suomeen turvapaikanhakijana. Hänen radikaalista käytöksestään ilmoitettiin poliisille, mutta vihjeeseen ei reagoitu.

Kaksi vuotta on kulunut, ja jihadisti on viettänyt vankeinhoitolaitoksessamme yhden vuoden. Hänen rangaistuksestaan on jäljellä noin 14 vuotta. Suomen valtiovalta ei ole tehnyt yhtään mitään ehkäistäkseen vastaavien tekojen toteuttamisen. Sen sijaan suomalaisten tavallisten ihmisten kirjoitetut tai lausutut tunteet tuomitaan vihapuheena ja rasismina.

Sen lisäksi, että edellinen hallitus sitoi Suomen GCM-sopimuksella avoimien rajojen politiikkaan, uusi hallitus aikoo avustaa isis-taistelijoiden perheitä saapumaan Suomeen.

Kolme vuotta sitten järjestettiin ”Peli poikki” –mielenilmaus, jossa muun muassa vaadittiin rasististen järjestöjen kriminalisoimista. Presidentti Tarja Halonen lausui näin: ”Yksilöt tekevät rikoksia, mutta jos siitä alkaa tulla jonkun liikkeen tai ryhmän toimintatapa, niin silloin saattaa olla tarpeen tehostaa sekä lainsäädäntöä että muita toimenpiteitä.” Eikö nyt olisi sellaisen aika?

Muutama vuosi sitten Helsingin Kansalaistorille järjestettiin Unelma-konsertti. Piispa Irja Askola sanoi puheessaan ”Me annamme yhdessä vahvan viestin siitä, että avoin, tasa-arvoinen ja monikulttuurinen Suomi ei ole vain unelma, vaan arjessamme totta.” Ja läsnäolijat taputtivat. Irja ja kumppanit ovat päässeet askeleen lähemmäs unelmaansa, se on nyt arjessamme totta.

ME EMME UNOHDA.

Kokoonnumme Turkuun sunnuntaina 18.8.2019 klo 12.00 kunnioittaen Turun uhrien lisäksi terrori-iskujen uhreja kaikkialla Euroopassa.

Hiljaisen kulkueen jälkeen jätämme kukat Aurajoen virran kuljetettavaksi. Ennen kukkien laskua on muistopuhe, jonka pitää kansanedustaja Vilhelm Junnila. Kulkueen lähtöpaikka ja reitti julkaistaan lähempänä tapahtumaa.

Edellytämme kulkueeseen ja kukkien laskuun osallistujilta hyvää ja kunnioittavaa käyttäytymistä ja siistiä pukeutumista. Tilaisuus on päihteetön. Omat kukkaset mukaan!
Ei ota vieraat milloinkaan
kallista perintöänne.
Tulkoot hurttina aroiltaan!
Mahtuvat multaan tänne.

Histon

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 827
 • Liked: 5263
 • Puolinuiva
Olisiko "hygieenisempää" jos tapahtuma olisi 18.8. Kukkavirta kuin 188 Kukkavirta?

Punavirheäthän näkevät 88:n jonain symbolina.

Eipä auttaisi sillä 18 on vastaava luku uusnatsipiireissä. Kun numerot osoittavat kirjaimen paikkaa aakkosissa 18=AH (Adolf Hitler) ja 88=HH (Heil Hitler). Tämä symboliikka lienee tosin vain sattumaa (jos ei ollut tekijän mielessä) ja tapahtuman nimi lähinnä apinoitu 612-soihtukulkueesta. Tapahtuman nimi ei tee siitä epähygieenista vaan järjestävä taho tekee.
Dear @realDonaldTrump, Sweden is immigration friendly, international & liberal. One of the most prosperous, richest, safest places on earth.

— Alexander Stubb (@alexstubb) 19. helmikuuta 2017

anatall

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 510
 • Liked: 12189
 • Faktantarkistaja, toimittaja.
Peräkammarin mammanpoika on kyhännyt aiheesta itkublogin, tietenkin. https://blogit.apu.fi/uuninpankkopoikasakutimonen/2019/08/08/muina-miehina/

Vuodatuksessaan hän toteaa mm. seuraavaa: "On vastenmielinen ajatus, että alhaisen terroriteon muistopäivää yleensä vietetään."

Joku oli kommentoinut ko. kohtaa jokseenkin näin: "Tämä vastenmielisyys sitten ilmeisesti koskee myöskin Norjassa vuosittain järjestettävää, Utoyan terrori-iskussa kuolleiden muistopäivää"?

Kommentti häipyi noin vartissa, tietenkin.

Ei jaksa sitten ikinä lakata hämmästyttämästä kuinka munaton aikuisikäinen "mies" oikein voikaan olla. Tuollaiseksi sitä ilmeisesti kasvaa kun kiehnää koko elämänsä äitinsä hameenhelmoissa.  :facepalm:

Lainaus
Muina miehinä

– Kansanedustaja Vilhelm Junnila on siellä edustamassa omaa itseään. Pidän ihan hyvänä, että käy pitämässä puheenvuoron.

Näin sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kansanedustaja Vilhelm Junnilan aikeista pitää puhe äärioikeistolaisen Kansallismielisten liittouman järjestämässä tilaisuudessa Turun terrori-iskun vuosipäivänä. Kansallimielisten liittouma on juuri se sama äärioikeistolaisten nationalistien yhteenliittymä, joka kesäleirillään harjoitteli jousiammuntaa vasemmistopoliitikkojen kuviin. Koska ketään ei leirillä tapettu, niin Halla-aho ei näe mitään ongelmaa yhteistoiminnassa leiriläisten kanssa.

Halla-aho vetoaa siihen, että Junnila ei osallistu tilaisuuteen perussuomalaisten kansanedustajana, vaan omana itsenään. Tosiasia kuitenkin on, että kansanedustaja ei julkisissa tilaisuuksissa ole koskaan puhumassa vain omana itsenään, vaan aina myös kansanedustajana. Näin Junnila tuo tilaisuudelle oman eduskuntaryhmänsä terveiset ja antaa sille kaivattua arvovaltaa.

Kansallismielisten liittouma on PVL:n natsien ja muiden äärikansallismielisten ja rasististen liikkeiden kattojärjestö. Se on äärioikeistolaisten ryhmien koalitio, joka perustettiin kaksi vuotta sitten koordinoimaan ryhmien mielenosoituksia ja muuta toimintaa. Viime kesän muistotilaisuuteen osallistui kansanedustaja Kike Elomaa, joka omien sanojensa mukaan ei tuntenut järjestävää tahoa.

Jussi Halla-aho ja Vilhelm Junnila tietävät varmasti järjestävän tahon laadun.

(...)


Älä ole Saku Timosen klikkisutenööri. Lainaus lisätty.
« Viimeksi muokattu: 08.08.2019, 18:11:36 kirjoittanut Alaric »
"Punk in Finland on nykyään yhtä punk kuin varhaiseläkkeellä oleva Marja-Liisa." -Jäsen Katmandu-

Riukulehto

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 892
 • Liked: 8036
Joku oli kommentoinut ko. kohtaa jokseenkin näin: "Tämä vastenmielisyys sitten ilmeisesti koskee myöskin Norjassa vuosittain järjestettävää, Utoyan terrori-iskussa kuolleiden muistopäivää"?

Kommentti häipyi noin vartissa, tietenkin.
Laitoin tuon kommentin kyseisen jutun alle Apu-lehden naamakirjaan. Häipyi alle puolessa tunnissa.
« Viimeksi muokattu: 08.08.2019, 14:31:21 kirjoittanut Riukulehto »
Alexander Stubb: " Mitä matalammat rajat Suomen ja Venäjän välillä, sen parempi." 25.10.2011

Stubb: "Itäkeskukseen kun menee, se on kuin Somalia. Se on hieno paikka.” 28.8.2015

andrus

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 883
 • Liked: 1561
Jos oikein kuulin Nikulan hippi kehui äsken Halla-ahoa parhaimmasta kommentista mitä tulee Turun puukotuksiin. Radio Rockilla siis.
"SDP aina tehny sillai, et se pistää käden jätkän taskuun ja syö sen laskuun" - Teuvo H.

vihapuhegeneraattori

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 924
 • Liked: 6899
 • Generating Hatespeech since 2011
Eipä auttaisi sillä 18 on vastaava luku uusnatsipiireissä. Kun numerot osoittavat kirjaimen paikkaa aakkosissa 18=AH (Adolf Hitler) ja 88=HH (Heil Hitler). Tämä symboliikka lienee tosin vain sattumaa (jos ei ollut tekijän mielessä) ja tapahtuman nimi lähinnä apinoitu 612-soihtukulkueesta. Tapahtuman nimi ei tee siitä epähygieenista vaan järjestävä taho tekee.

Ei löydy tuolle päivämäärälle varmaankaan mitään numeroyhdistelmää mikä ei olis rasistinen "dogwhistle":
18.8 = Adolf Hitler. Heil!
188 = Adolf Hitler Heil!
18. Elokuuta = Adolf Hitler. Elokuuta!

Sama maailmalla:
Trump pitää lippuja Daytonin ja El Paso iskujen jälkeen puolitangossa 8.Elokuuta asti, CNBC päätteli kyseessä olevan salainen viesti hänen tukijoilleen koska 8.8 = 88 = Heil Hitler!

Itse päivämääränhän valikoi kulttuurinrikastaja, ei Liittouma. Mutta eipä tällä väliä, koska koko porukka on mielestäsi "epähygieeninen". Joskus vois nää homman kommentoijat vähän miettiä että millaisen luupin alla joudutaan elämään jos halutaan olla riittävän "hygieenisiä" suvakeille, niille myötäily tai anteeksipyytäminen on vain heikkouden osoitus ja musta moista ei ainakaan tulla saamaan irti.

En pidä PS:n laiskuudesta YLE ja raja-asioissa tällä hetkellä. EU-, Eduskunta- ja Kuntavaaleissa on turha odottaa mun ääntä.

Mutta Hallis on puolueen toilailuista huolimatta ollut uskollinen asialle. Siksi ääni on 5!

n.n.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 671
 • Liked: 5074
 • Metamorfinen ja nuivaantunut
Olisiko "hygieenisempää" jos tapahtuma olisi 18.8. Kukkavirta kuin 188 Kukkavirta?

Punavirheäthän näkevät 88:n jonain symbolina.

Eipä auttaisi sillä 18 on vastaava luku uusnatsipiireissä. Kun numerot osoittavat kirjaimen paikkaa aakkosissa 18=AH (Adolf Hitler) ja 88=HH (Heil Hitler). Tämä symboliikka lienee tosin vain sattumaa (jos ei ollut tekijän mielessä) ja tapahtuman nimi lähinnä apinoitu 612-soihtukulkueesta. Tapahtuman nimi ei tee siitä epähygieenista vaan järjestävä taho tekee.
Eikä järjestävä tahokaan ole ongelma, jos vain ilmoitettaisiin, että kyseessä ei ole poliittinen tilaisuus. Kyseisen asian korostaminen olisi hyvää painetta, jos kutsuisi vasemmistopolitikkoja osallistumaan. Rasismiulinan voisi sitten kuitata sanomalla: 'oli sitten pakko vetää kuitenkin politiikka mukaan tähän(kin)'.
Ilmoituksen vain täytyisi olla enemmän uhrien muistamista korostava, nyt siinä on enemmän tekoa protestoiva sävy. Uhrien nimiä ei taideta edes mainita.
”Jos olet aina ollut sitä mieltä, että sääntöjen tulee kohdella kaikkia samalla tavalla ja kaikkia tulisi arvioida samoilla kriteereillä, sinua olisi pidetty 60 vuotta sitten radikaalina, 30 vuotta sitten liberaalina, mutta tänä päivänä rasistina." -Thomas Sowell

JT

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 532
 • Liked: 10361
 • Sameiden vesien sukeltaja
Kukkavirta on hyvä muistutus siitä, miten nolosti käy, jos laittaa pään pensaaseen ja toivoo, että kiusallinen asia katoaa sillä. Turun kaupungin olisi pitänyt muistaa asiaa virallisesti jo 1. vuosipäivänä. Turun kaupunginjohto maalasi itsensä nurkkaan ja ihmettelee nyt siellä, kun tapauksen agenda paisuu julkisuudessa joka vuosi kuin pullataikina. Kannattaa mennä mukaan muistamaan, jos suinkin pääsette. Antifan pikkuapulaiset pitävät osaltaan huolen, että uutiskynnys ylittyy. Se on hyvä juttu.
Kun hollitupalaiset päästää salin puolelle, ne eivät siitä hienostu, vaan muuttavat salin hollituvaksi.
-Kari Suomalainen

Ei ehkä ole liioiteltua sanoa, että turvapaikanhakijat ovat parasta, mitä Suomelle on tapahtunut sataan vuoteen.
- Mirja Niemitalo ("Hyvyyden aalto pyyhkäisi yli Suomen", Kaleva, 2.10.2015)

Pullervo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 301
 • Liked: 23916
 • antikomintern
Numeromaagikot voivat (yksirivisineen) mennä jauhamaan aiheesta jonnekin muualle.

nollatoleranssi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 973
 • Liked: 13235
 • Puhekin on teko
Tämä muistuttaa mikä on suurin ongelma. Vihapuhe ei ole tappanut ketään, mutta maahan päästetty islamistinen terroristi on.

Histon

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 827
 • Liked: 5263
 • Puolinuiva
[...]
Itse päivämääränhän valikoi kulttuurinrikastaja, ei Liittouma.
Näinhän juuri sanoin.
Lainaus
Mutta eipä tällä väliä, koska koko porukka on mielestäsi "epähygieeninen". Joskus vois nää homman kommentoijat vähän miettiä että millaisen luupin alla joudutaan elämään jos halutaan olla riittävän "hygieenisiä" suvakeille, niille myötäily tai anteeksipyytäminen on vain heikkouden osoitus ja musta moista ei ainakaan tulla saamaan irti.
Ei suvakkeja tarvitse myötäillä. Ihan perus suomalaisia puolestaan pitää myötäillä, sillä he ovat Perussuomalaisten äänestäjiä.
Dear @realDonaldTrump, Sweden is immigration friendly, international & liberal. One of the most prosperous, richest, safest places on earth.

— Alexander Stubb (@alexstubb) 19. helmikuuta 2017

Jaska Pankkaaja

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 710
 • Liked: 12426
 • Finlayson, Fazer ja nyt myös Firas
Jämäkkä linjaus Jussilta!
Suvakeilta meille on tarjolla lähinnä niskalaukaus vaikka oltaisiin mitenkä "hygieenisiä" tahansa.
Jos Jussi ehdottaisi 10 000 kiintiösiitolaista Afrikasta ja Lähi-idästä niin cuckoomus korjaisi luvun 20 000 ja muilla sitten vain taivas olisi rajana  :-\ siis nazi mikä nazi, sanoi tai teki mitä hyvänsä.
Those who make peaceful revolution impossible, make violent revolution inevitable. J.F Kennedy

Tapio Äyräväinen

 • Nimellinen
 • Jäsen^^
 • ***
 • Viestejä: 328
 • Liked: 831
 • Jumala armahtaa - minä en.
  • Tapio Arjo
Sekä turkulaisia että salolaisia perussuomalaisia osallistuu tapahtumaan samalla tavalla kuin vuosi sitten.

On täysin samantekevää, mikä taho sen järjestää. Turun kaupungilla oli tilaisuutensa.

Sitä ei haluttu käyttää, joten voi, voi...

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 25 944
 • Liked: 68033
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
Turkulainen kokoomuskurditoteemi Muhis Azizi ulisee Kukkavirta-tapahtumasta ja persuista.

Tietenkin tämä musulmaani puhuu terroriteosta "puukotuksena" tai "toripuukotuksena".

http://muhisazizi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/279298-aarioikeistolaista-edustamista-uhrien-kustannuksella (8.8.2019)

Lainaus
Äärioikeistolaista edustamista uhrien kustannuksella

Iltasanomat julkaisi 7.8. artikkelin, jossa kerrotaan Perussuomalaisten kansanedustajan Vilhelm Junnilan osallistuvan äärioikeistolaiseen Kansallismielisten liittouman järjestämään muistokulkueeseen Turun puukotukseen liittyen. Junnilan on tarkoitus pitää muistopuhe sunnuntain tapahtumassa.

Tarkennettakoon, että tapahtumassa on tarkoitus muistella elokuun 2017 puukotusta. Yleisessä keskustelussa saa usein sen vaikutelman, että tämä on ensimmäinen Turkua kohdannut vakava väkivallanteko, vaikka vuonna 1999 tapahtui ensimmäinen isompi puukotustapaus, mikä näyttää jääneen monien mielissä unholaan. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-Aho kommentoi Junnilan osallistumista positiiviseen sävyyn todeten, että on hyvä että joku haluaa "noteerata islamilaisen terrorismin uhrien muistopäivää". Halla-Aho mainitsee myös, että Junnila on tapahtumassa edustamassa "lähinnä omaa itseään".

Mielestäni on todella ajattelematonta, että Turun toripuukotuksen uhrien muistot ja kärsimykset valjastetaan äärioikeistolaisen ajattelun hyväksi, koska on hyvin todennäköistä, että monet uhreista eivät edes kannata äärioikeiston aatetta. Uhreista monien tiedetään olleen eri kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä. Äärioikeistolainen Kansallismielisten liittouma on tunnettu maahanmuuttovastaisesta asenteestaan, joten on irvokasta, että Halla-Aho yrittää puolustella oman puolueensa jäsenten osallistumista vastaavanlaiseen tapahtumaan.

Ajatus uhrien muistamisesta voisi olla kaunis, jos taustalla olisi vilpitön halu tehdä se uhrien muiston vuoksi. Tästä tapauksesta saa kuitenkin ikävästi sellaisen vaikutelman, että pyritään ratsastamaan aiheella, omia epämääräisiä, poliittisia pyrkimyksiä pönkittääkseen.

Perussuomalaisten keskuudessa on jälleen vahvasti nähtävissä rivien rakoilua, kun puheenjohtaja ei saa pidettyä omiaan aisoissa. Vaikuttaa siltä, että puheenjohtaja Halla-Aho on kyvytön, tai pikemminkin haluton puuttumaan näihin tapauksiin. Vastaanvanlaista "oman itsensä edustamista" on Perussuomalaisten taholta nähty vähän väliä, mitä hämärämpiin tilanteisiin liittyen.

Halla-Ahon mainitsema "oman itsensä edustaminen" on ilmentynyt omiensa taholta tiettyjen kansanryhmien sanallisena solvaamisena tai ammuskellen kansallismielisten kesäleiriläisten kanssa toisten poliitikkojen, eli työtovereidensa kuvin varustettuihin maalitauluihin.

Jälkimmäistä tapausta Halla-Aho myös tapansa mukaan on vähätellyt perustellen, että ”ei siellä kuitenkaan tapettu ketään” verraten puolueen jäsentensä toimintaa terroritekoihin.

 
Muhis  Azizi

Turun Kaupunginvaltuutettu (Kok.)
Ei ota vieraat milloinkaan
kallista perintöänne.
Tulkoot hurttina aroiltaan!
Mahtuvat multaan tänne.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 370
 • Liked: 134465
Tarkennettakoon, että tapahtumassa on tarkoitus muistella elokuun 2017 puukotusta. Yleisessä keskustelussa saa usein sen vaikutelman, että tämä on ensimmäinen Turkua kohdannut vakava väkivallanteko, vaikka vuonna 1999 tapahtui ensimmäinen isompi puukotustapaus, mikä näyttää jääneen monien mielissä unholaan.
...
Muhis  Azizi

Turun Kaupunginvaltuutettu (Kok.)

Onpa pokkaa.

Marokkolaisen turvapaikanhakijan suunnittelemat ja toteuttamat Turun puukotukset elokuussa 2017 olivat historiallinen tapaus siksi, että kyseessä oli Suomen ensimmäinen oikeudessa vahvistettu terrori-isku. Se ei ollut irrallinen tapaus vaan odotettua jatkumoa Ruotsissa, Tanskassa ja muualla Euroopassa tehdyille kymmenille islamistisille terrori-iskuille, joissa on murhattu viime vuosina satoja ihmisiä.

Mitäs muuten, Muhis, niille teidän turkulaisille mullah Krekarin opetuslapsille kuuluu? Vai lähtivätkö kaikki tappamaan vääräuskoisia Syyriaan?
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

satasenlaina

 • Vieras
Turkulainen kokoomuskurditoteemi Muhis Azizi ulisee Kukkavirta-tapahtumasta ja persuista.

Tietenkin tämä musulmaani puhuu terroriteosta "puukotuksena" tai "toripuukotuksena".

http://muhisazizi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/279298-aarioikeistolaista-edustamista-uhrien-kustannuksella (8.8.2019)

Lainaus
Äärioikeistolaista edustamista uhrien kustannuksella

Iltasanomat julkaisi 7.8. artikkelin, jossa kerrotaan Perussuomalaisten kansanedustajan Vilhelm Junnilan osallistuvan äärioikeistolaiseen Kansallismielisten liittouman järjestämään muistokulkueeseen Turun puukotukseen liittyen. Junnilan on tarkoitus pitää muistopuhe sunnuntain tapahtumassa.

Tarkennettakoon, että tapahtumassa on tarkoitus muistella elokuun 2017 puukotusta. Yleisessä keskustelussa saa usein sen vaikutelman, että tämä on ensimmäinen Turkua kohdannut vakava väkivallanteko, vaikka vuonna 1999 tapahtui ensimmäinen isompi puukotustapaus, mikä näyttää jääneen monien mielissä unholaan. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-Aho kommentoi Junnilan osallistumista positiiviseen sävyyn todeten, että on hyvä että joku haluaa "noteerata islamilaisen terrorismin uhrien muistopäivää". Halla-Aho mainitsee myös, että Junnila on tapahtumassa edustamassa "lähinnä omaa itseään".

Mielestäni on todella ajattelematonta, että Turun toripuukotuksen uhrien muistot ja kärsimykset valjastetaan äärioikeistolaisen ajattelun hyväksi, koska on hyvin todennäköistä, että monet uhreista eivät edes kannata äärioikeiston aatetta. Uhreista monien tiedetään olleen eri kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä. Äärioikeistolainen Kansallismielisten liittouma on tunnettu maahanmuuttovastaisesta asenteestaan, joten on irvokasta, että Halla-Aho yrittää puolustella oman puolueensa jäsenten osallistumista vastaavanlaiseen tapahtumaan.

Ajatus uhrien muistamisesta voisi olla kaunis, jos taustalla olisi vilpitön halu tehdä se uhrien muiston vuoksi. Tästä tapauksesta saa kuitenkin ikävästi sellaisen vaikutelman, että pyritään ratsastamaan aiheella, omia epämääräisiä, poliittisia pyrkimyksiä pönkittääkseen.

Perussuomalaisten keskuudessa on jälleen vahvasti nähtävissä rivien rakoilua, kun puheenjohtaja ei saa pidettyä omiaan aisoissa. Vaikuttaa siltä, että puheenjohtaja Halla-Aho on kyvytön, tai pikemminkin haluton puuttumaan näihin tapauksiin. Vastaanvanlaista "oman itsensä edustamista" on Perussuomalaisten taholta nähty vähän väliä, mitä hämärämpiin tilanteisiin liittyen.

Halla-Ahon mainitsema "oman itsensä edustaminen" on ilmentynyt omiensa taholta tiettyjen kansanryhmien sanallisena solvaamisena tai ammuskellen kansallismielisten kesäleiriläisten kanssa toisten poliitikkojen, eli työtovereidensa kuvin varustettuihin maalitauluihin.

Jälkimmäistä tapausta Halla-Aho myös tapansa mukaan on vähätellyt perustellen, että ”ei siellä kuitenkaan tapettu ketään” verraten puolueen jäsentensä toimintaa terroritekoihin.

 
Muhis  Azizi

Turun Kaupunginvaltuutettu (Kok.)

Ihan asiallisia pointteja ja huomioita Muhikselta. Miksi se on niin vaikeaa myöntää että tämä tapahtuma on äärioikeiston, odinien ja pvl:n (kera persujen) keppihevonen asiansa ajamiseen? Samalla tapaa kuin Karttusen tappo oli keppihevonen vasemmistolle.

Tagit: 188