UmmaGumma

Kirjoittaja Aihe: Paljastiko Vanhasen sanelupolitiikka EU:n monikulttuurisuuden tarkoituksen? (1)  (Luettu 8039 kertaa)

Anti-Utopisti

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 496
 • Liked: 7
Matti Vanhasen viimeviikkoinen sanelupolitiikka, jolla hän haluaa rajoittaa kansalaisten mahdollisuutta ilmaista mielipiteensä valtaeliitin käynnistämästä massamaahanmuutosta Suomeen, lienee eräänlainen kulminaatiopiste valtaeliitin pitkässä projektissa yrittää yhtenäistää Suomen väestön maailmankuvaa toinen toistaan tukahduttavammilla homogenisointimenetelmillä.

Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden korottaminen ylimmiksi hyveiksi ovat sitä paitsi vain yksi osa vuonna 1968 kiteytyneestä laajemmasta diversiteettiä palvovasta arvokokoelmasta, joka on sittemmin - mahdollisesti EU:n perustamisen yhteydessä - valittu eliittipiireissä tavalliselta kansalta kysymättä uusimmaksi väestön maailmankuvien homogenisointimenetelmäksi koko Euroopan tasolla.

Tämä selittäisi, miksi maahanmuutto Suomeen on räjähtänyt nimen omaan maamme EU-jäsenyyden jälkeen sekä miksi valtaeliitti tuottaa maahan nimen omaan tietyn tyyppisiä maahanmuuttajia, jotka eivät palvele mitään rationaalista tavoitetta eivätkä varsinkaan valtaeliitin ad hoc -selityksissä mainittuja tavoitteita kuten työvoimapulan lievittämistä tai kehitysmaiden auttamista, jotka toteutettaisiin tehokkaammin aivan muunlaisilla ratkaisuilla.

Tavoitteena lieneekin sen sijaan käyttää maahanmuuttoa diversiteetin itseisarvoiseen lisäämiseen EU:n sisällä, mikä Suomen kohdalla edellyttänee kuvaannollisesti pyrkimistä vuoden 1968 Yhdysvaltojen kaltaiseen etniseen väestöjakaumaan. Tämä tavoite tietenkin vaatisi toteutuakseen nimen omaan afrikkalaisten mittavaa maahanmuuttoa, minkä voi todeta tutkimalla vanhoja valokuvia sekä katsomalla elokuvia 1960-luvun Uuden Vasemmiston etnisestä jakaumasta USA:ssa (esimerkkeinä elokuvat The Strawberry Statement ja Alex in Wonderland; näissä on kohtauksia, jotka voitaisiin poimia suoraan EU:n normien mukaiseen diversiteettikuvastoon malliesimerkeiksi kaveriporukoiden suotavasta etnisestä koostumuksesta ja asenteista).

Sama hypoteesi selittäisi senkin, miksi Matti Vanhanen tuntuu lausunnollaan haluavan vaientaa kaiken maahanmuuttokritiikin - vaikka tämä vastoin Vanhasen äärimmäisen loukkaavia vihjailuja "rasismista" ja "ulkomaalaisvihamielisyydestä" on pyritty vaivoja säästämättä saattamaan rasismia välttävälle legitiimille pohjalle. Hän näkee kai itsensä EU-eliitin jäseneksi, jonka velvollisuus on toimeenpanna Suomessa etnisen väestöjakauman muuttaminen ja kukistaa tarvittavilla keinoilla kaikki demokraattinenkin vastarinta. Mutta hänen ongelmansa on siinä, kuinka toteuttaa tämä totalitaarinen tavoite säilyttäen kuitenkin samalla tavallisen kansan silmissä EU-eliitin ylläpitämän illuusion siitä, että EU tulisi muka jatkossakin säilymään demokratiana, jossa äänestäjillä olisi vaaleissa sananvapaus estää oma tuhoutumisensa valtaeliitin mielipuolisten projektien koekaniineina.

Onko yllä esitetty hypoteesi sitten varmasti pätevä Matti Vanhasen ja useimpien muiden EU-mielisten poliitikoiden maahanmuuttoratkaisuiden selittämiseksi? Tämä kysymys jää riittävän evidenssin puuttuessa vielä avoimeksi, mutta esitän alla jonkin verran alustavaa evidenssiä siitä, miksi kyseessä saattaisi olla uskottava selitys.

Maahanmuutto ei ole ensinnäkään ainoa osa vuoden 1968 arvokokoelman edistämistä EU-yhteensopivuuden puitteissa. Tämän havaitsemiseksi suosittelen kaikkia lukijoita tutustumaan siihen, mitä on paraikaa tapahtumassa suomalaisen yhteiskunnan perinteisissä homogenisointiin käytetyissä instituutioissa kuten kouluissa, korkeakouluissa ja lehdistössä. Kun opettelette ensin tunnistamaan oikeat diversiteetin palvomiseen liittyvät koodisanat ja sen taustalla olevan 1960-lukulaisen mytologian, niin havaitsette näiden instituutioiden käyttävän jo varsin paljon resurssejaan New Age -maailmankuvan ja One World -kuvaston edistämiseen. Kannattaa etsiä esimerkiksi tapauskuvauksia siitä, kuinka joku tutkija saattaa julistaa tutkivansa tiettyä aihetta "kehitysmaiden hyväksi", tai kun toimittaja saattaa maalata lehdessään apokalyptisia visioita ilmastonmuutoksen jostain osa-alueesta tai kun peruskoulun opettaja saattaa julistaa suvaitsevaisuusliturgiaa jostain "sorretusta ryhmästä" koululaisille.

Se, kuinka joku akateeminen ihminen voi oikeasti taipua ihailemaan niin reaalimaailmalle vierasta maailmankuvaa kuin 1960-lukulainen diversiteettikuvasto, on minulle arvoitus. Onhan selvää, että esimerkiksi EU-maiden "globaaleihin ongelmiin" suuntaamat resurssit eivät ole onnistuneet saamaan toistaiseksi aikaan juuri minkäänlaisia kestäviä positiivisia vaikutuksia näiden ongelmien realisoitumisalueilla. Mutta ehkäpä "globaalien ongelmien" tutkimuksen tehottomuus onkin toissijaista, kunhan sillä saadaan aikaan EU-eliitin toivomus vähintään siihen paneutuneen älymystön homogenisoinnista.

Ihmisyhteisöjen homogenisointi on tosin ikävä kyllä varsin luonnollista. Ilmeisesti jo alkukantaiset klaanit ovat tähdänneet osittain siihen yhteisten esi-isien ja uskonnollisten symbolien palvonnalla. Ainoa vaihtoehto klaanikohtaiselle homogenisoinnille olivat kai tuohon aikaan omaan etuun perustuvat rosvokoplat. Mutta kun klaaneja ratkaisevasti suurempia ihmisyhteisöjä alkoi muodostua, nämä alkukantaiset homogenisointimenetelmät osoittautuivat toimimattomiksi, koska yhteiset esi-isät ja paikalliset luonnonhenget eivät olleet uskottavia enää oman klaanin ulkopuolella. Toisaalta suurin osa ihmisistä ei varmaankaan halunnut elää massamittaisissa rosvokoplissakaan, joiden raakalaismaisuus ei sopinut kaikille, joten tässä vaiheessa historiaa avautui markkinarako näitä keinotekoisemmille laajojen ihmismassojen homogenisointimenetelmille: suurille uskonnoille ja muille vastaaville ideologioille.

Se, mistä homogenisointiin käytetyn ideologian osaset olivat peräisin ja liittyikö niihin aitoa pyhyyttä tai aidosti hyviä ajatuksia, ei ollut oleellista, vaan oleellista oli valtaeliitille se, että ne toimivat tavallisen kansan maailmankuvien yhtenäistäjänä ja antoivat tarvittaessa valtaeliitille verukkeen kurittaa toivotusta käyttäytymismallista poikkeavia yksilöitä. Näin valtaeliitti onnistui hankkimaan käyttöönsä ihannetapauksessa naapurieliittiä laajemman ja vahvemman homogeenisen koneiston, mikä sitten sotilaallisten ja taloudellisten valloitusten myötä johti entistäkin laajempien ihmisyhteisöjen muodostumiseen.

Matti Vanhasen puolueen Keskustan taustalla olivat alun perin paljon diversiteetin palvontaa harmittomammat homogenisointimenetelmät kuten alkiolaisuus ja kristilliset arvot, joilla maakuntia saatiin yhtenäistettyä yhdeksi suomalaiseksi kansakunnaksi. Valtaeliitin soveltama tulkinta kristinuskon arvopohjasta on ollut historiassa varsin ankara, mikä on ymmärrettävää, kun muistamme sitä käytetyn alun perin varsinkin erilaisten rähinäporukoiden ja rosvokoplien kesyttämiseen. Tämä tiukka versio kristillisyydestä näkyy edelleen Keskustaa tukevissa maakunnissa. 1800-luvun liberalismi ja valistusaate olivat sen sijaan selkeitä lievennyksiä arvopohjan ankaruuteen, mutta ne tiivistivät sen sijaan yhteisön homogenisointia muilla sektoreilla - kuten esimerkiksi päivittäisen ajankäytön ja tuotannossa tehtävien valintojen osalta - käyttäen homogenisointimenetelminä mm. lakeja ja standardeja. Arvopohjan siirtyminen yksilönvapauden suuntaan oli tuolloin mahdollista ehkäpä juuri siksi, että sitä edeltävä kristinuskon arvopohja oli tiukkuutensa ansiosta saanut jo väestön rankimmat sooloilut karsittua siedettävälle tasolle.

Valistusaatteen tuki tieteelle ja teknologialle mahdollisti nykyään näkemämme materiaalisen hyvinvoinnin kehittymisen, ja 1800-luvun liberalismin aikakauden voidaankin ehkä sanoa olleen länsimaisen sivilisaation viimeinen loiston vaihe - eli 80/20-säännön ennustama "sivilisaation ainoa hyvä vuosisata". Toki tähän aikakauteen liittyi myös paljon epätäydellisyyttä ja tragedioita, mutta sellaista elämä laajoissa ihmisyhteisöissä taitaa olla parhaimmillaankin.

1900-luvulla homogenisointimenetelmät muuttuivat valitettavasti totalitaarisiksi, ja yhteisön lisähomogenisoinnilla saavutetut hyödyt ovat olleet sen haittoja pienemmät. Eräänlainen välimuoto liberaalin ja totalitaarisen yhteiskunnan välillä oli teollisuuden ja kaupungistumisen myötä kehittynyt malli manageroidusta massamittaisesta organisaatiosta yhteiskunnan perustana. Tämä oli esimerkiksi alkuaikojen sosialidemokratian yhteiskuntavisio, jossa säilyi orastavista totalitaarisista piirteistään huolimatta monia liberalismin hyviä puolia. Kun melko järkevät ihmiset nykyään sanovat kannattavansa SDP:tä, he viittaavat luultavasti juuri tähän Pohjoismaisen hyvinvointivaltion takana olevaan, kohtuullisen hyvin toimivaan yhteiskuntavisioon. Stalinismin ja natsismin käytössä sama homogenisointimenetelmä kuitenkin valitettavasti siirtyi entistä totalitaarisempaan suuntaan.

Suomen maaseutu onnistui välttymään pitkään tältä manageroidulta yhteiskuntavisiolta, koska siellä ei tarvittu samassa määrin kaupunkien olosuhteita silmällä pitäen kehitettyjä totalitaarisia homogenisointimenetelmiä, vaan edelliset maaseudun olosuhteisiin kehitetyt kristilliset menetelmät toimivat edelleen varsin hyvin. Viimeistään Urho Kekkosen aikana Keskustapuolueen urbanisoituva johto rupesi kuitenkin omaksumaan itselleenkin kaupunkieliitin maailmankuvaa, minkä seurauksena Keskustapuolueessa annettiin kasvaa stalinismin maailmankuvaa lähempänä olleen poliittisten broilerien sukupolven, jota Matti Vanhanenkin vaikuttaa nuoruusvuosiensa läpisuomettuneen Baltic Star -kirjoituksensa perusteella edustavan. (Sillä, mikä olisi ollut kyseisessä Baltic Star -tilanteessa järkevin poliittinen ratkaisu, ei ole tämän viestin kanssa mitään tekemistä. Tarkoitukseni on tässä yksinomaan tunnistaa totalitaarisen homogenisoinnin tendenssi jo Vanhasen nuoruuden maailmankuvassa.)

Ja kun siirrytään suomettumisesta ja stalinismista vielä yksi askel totalitaarisempaan suuntaan, niin päästäänkin diversiteettiuskontoon, jossa stalinismin ehdoton lojaalisuus puolueelle ja papukaijamainen virallisten iskulauseiden toistelu eivät enää riitä yksinään, vaan diversiteettiuskonnossa täytyisi näiden lisäksi jokaisessa työ- ja kaveriporukassa toteutua valtaeliitin toivoma väestöryhmien jakauma, jota valvotaan tarvittaessa erityisillä diversiteettivaltuutetuilla. Lisäksi kielen merkitystä korostetaan diversitettiä palvovassa EU:ssa, joten tällöin ei enää riitä stalinistinen puolueen iskulauseiden toistelu ulkoa sanasta sanaan, vaan lisäksi valvojat pyrkivät varmistamaan, ettei ns. subjekti-objekti-suhteen toteutumisessa ole esiintynyt vähemmistöjä loukkaavia piiloajatuksia esimerkiksi sanojen pohjavireen tasolla.

Jos tämä diversiteettitotalitarismi viedään EU:ssa luontaiseen loppuunsa asti, niin me emme ole vielä nähneet puoliakaan tulevasta absurdiudesta. Ainoa toivomme on siinä, että EU:n yhteiskuntavisio ei ole ehkä kestävällä pohjalla, joten EU-maat tulevat arvatenkin romahtamaan lähelle kolmannen maailman tasoa diversiteettitotalitarismin näivettäessä kaiken luovan toiminnan, jolloin rahoitus EU-hullutuksiin katkeaa. Mehän näimme jo sosialidemokratian ja Neuvostoliiton tapauksessa, mitä liberalismia tiukemmasta homogenisoinnista seuraa taloudelle, ja diversiteettiuskonto saattaa osoittautua tässä suhteessa näitäkin tehottomammaksi. Toinen mahdollinen pelastus olisi siinä, että EU-maiden turvallisuusinstanssien ylipäällystö hoksaisi, mistä EU:n diversiteettiuskonnossa on kysymys ja kuinka karmealla tavalla tämä hullutus tulee jatkuessaan päättymään, jolloin valtaeliitti saataisiin ehkä painostettua jonkinlaiseen järkevöitymiseen, ennen kuin on liian myöhäistä. En kuitenkaan luottaisi liikaa ylipäällystön valppauteen, kun muistamme, millaisille järjettömille homogenisointiyrityksille he ovat aiemmin historiassa suostuneet antamaan tukensa.


2617068829@hotmail.com

IDA

 • Vieras
Muistan kun muinaisaikoina Sisun palstalla joku, en muista kuka saatoin olla jopa itsekin, huomasi, että mokuttajien estetiikka on lähes täysin yksi yhteen Herättäjä- ja Vartiotornilehtien estetiikan kanssa.

Puputti

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 55
 • Liked: 0
 • Pieni ja hörökorvainen
  • Feministipupu
Minusta ei tarvita A-U:n esittämää lähes "salaliittoteoriaa" selittämään valtapoliittista ilmapiiriä. Kysymys on tiedostamattomuudesta, sokeasta toimimisesta omaksuttujen oppien mukaisesti. Tuhoisat opit ovat levinneet vallankäyttäjille vihervasemmistolaisen kielenmuokkauksen, varsinkin sen tuottaman natsikortin ansiosta, jolla on voitu lytätä vastakkaiset mielipiteet.

Harvempi vallankäyttäjä käsittää edes muuttavansa väestörakennetta tai kulttuuria voimakkaasti ja pysyvästi, puhumattakaan, että käsittäisi uhkaavansa alkuperäiskansojen ja kulttuurien olemassaoloa. Väestösuhteiden kehityksen ajattelu on kielletty natsikortilla. Siksi sitä ei ajatella eikä voida ennustaa. Mielikuvien ja sanojen tasolla Suomeen tulevat ulkomaalaiset ovat "suomalaisia", ja heillä on riittävän samanlainen kulttuuri ja asennemaailma, jotta kaikki jatkuisi entisellään. Melkein mikään ei muutu sanojen ja mielikuvien tasolla, vaikka maailma raiskataan ja revitään.

A-U:n uhkakuvat ovat silti realistisia. Onneksi minulla on nuorena ihmisenä suurin osa elämästäni edessä, ja pystyn seuraamaan tätä kehitystä vielä vuosikymmenet. Niille jotka eivät pysty, lupaan ja vannon, että en alistu, vaan taistelen viimeiseen saakka, tai minut suohon survottakoon. Feministisiä periaatteita hyvin pitkälle noudattava läntinen yhteiskunta on aivan liian arvokas uhrattavaksi. Jos se menetetään, naisilla ei ole riittävää tasa-arvoa kuin satunnaisten luonnonkansojen parissa.
Feminismin tavoite on tasa-arvo. Sitä ei saavuteta islamistamalla länttä.

Hauki

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 373
 • Liked: 1
 • Hauki on kala.
Tämä selittäisi, miksi maahanmuutto Suomeen on räjähtänyt nimen omaan maamme EU-jäsenyyden jälkeen
Suomen turvapaikkaseikkailu alkoi jo ennen jäsenyyttä.

Välttäisin vahvaa eliitti vs. kansa -asetelmaa, kansahan sen "eliitin" sinne äänestää. Kyllä kansa tietää!

Tavoitteena lieneekin sen sijaan käyttää maahanmuuttoa diversiteetin itseisarvoiseen lisäämiseen EU:n sisällä
En usko sen olevan Vanhasen kaltaisilla henkilöillä tietoinen pyrkimys. Foliohattujen salaliittoteoriat ovat harvoin oikeassa, itse selittäisin monikulttuuri-intoilua muoti-ilmiönä. Muistaako kukaan taannoista matalalantiomuotia farkuissa? Nehän olivat rumia ja epämukavia, mutta silti muita farkkuja oli vaikea löytää. Ihmiset ostivat niitä rumuudesta ja epämukavuudesta huolimatta, koska ne olivat muotia. Jonkinlainen, pääosin spontaani joukkopsykoosi lienee monikultturismissakin kyseessä.

Rasismikin hyväksyttiin menneinä aikoina laajalti, vaikka rotusyrjinnän typeryys on helposti pääteltävissä. Samasta asiasta tässä on kyse. Valtakunnan johtohahmojen on noudatettava kulloistakin poliittista korrektiutta, useimmiten spontaanisti, mutta vähintään teeskennellen. Jälkimmäisessä tapauksessa kyse on populismista, halpojen irtopisteiden napsimisesta. Jotenkin en miellä Vanhasta idealistiksi hörhöksi, joten ehkä kyse on populismista?

Edit: Toisaalta Matti "anteeksi" Vanhanen muistetaan myös pizzeriaholokaustista ja Muhamed-pilapiirroksien anteeksipyyntelystä. Ehkä hän tosiaan toimii spontaanisti. Noh, ihminenhän on laumaeläin.
« Viimeksi muokattu: 18.01.2009, 13:17:10 kirjoittanut Valtakunnan Vahtikoira »

JM-K

 • Vieras
Anti-utopisti huom!
« Vastaus #4 : 18.01.2009, 13:38:34 »
Moi!
Yritin meilata saman sulle äsken, mutta ei tod. näk. lähtenyt mihinkään...

****

Luin noita kirjoituksias Vanhasen mahdollisista todellisista vaikutteista. Olen hyvin pitkälle samaa mieltä näkemyksistäsi.

Voisiks laittaa mulle meiliosoittees ja/tai puhelinnumeros, olis kiva joskus vaihtaa ajatuksia enemmänkin. Täydellä luottamuksella ja vaitiololla tietysti.

Mukavaa alkanutta vuotta!

T: J. Mäki-Ketelä
"adressimiäs", Tampere

jmakiketela@gmail.com

Maastamuuttaja

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 141
 • Liked: 2885
Anti-utopistin katsaus tosiolevaiseen on ansiokas. Järjettömyys perää aina selityksiä. Itse olen selittänyt nykyjohtomme paniikinomaiset ja demokraattisessa yhteiskunnassa oudot lausunnot osoituksena voimakkaasta sitoutumisesta "EU:n yhteisiin arvoihin". Vastaavia ilmiöitä on havaittavissa jokaisessa EU-maassa.

On syntynyt uusi eurooppalainen eliitti, joka eliitin tapaan etääntyy yhä kauemmaksi rahvaasta. Etääntymistä perustellaan epämääräisellä ideologialla. Eliitti nyökyttelee toisilleen Brysselin tai Strasbourgin illallisilla, jonka päätteeksi eteisaulassa jaetaan uusin versio EU:n peruskirjasta, jota ei tule kyseenalaistaa, mikä ei monessa tapauksessa tulisi muutenkaan kysymykseen, vajavaisen kielitaidon ja/tai ymmärryksen vuoksi. Peruskirjan on laatinut ranskalainen gerontologinen ihme, joka aikoinaan sai runsaasti huomiota ja timantteja edistyksellisessä Keski-Afrikan Tasavallassa Bokassa-nimiseltä lahjoittajalta, jonka harrastuksiin kuului mm. koululaisten surmaaminen.

EU:n peruskirjaa, jota olen vain selaillut, se myönnettäköön, voisi tietyssä mielessä verrata esimerkiksi "Maon punaiseen kirjaan", joka oli vallankäytön väline, sisältönsä puolesta pelkkää näennäisviisastelua ja yleviltä kuulostavia kliseitä, mutta jolla voidaan perustella mitä tahansa päättäjien mieleen juolahtaa.

Olisi mielenkiintoista tietää, mihin Suomen hallitus ja virkamieskunta on EU:n puitteissa maahanmuuttoasioissa sitoutunut. Eliitin paniikista voisi päätellä, että aika pitkälle. En ole huomannut ainoatakaan vastausta tähän kysymykseen. Eikä mediakaan sitä ole kysellyt, tietenkään. 

joniq

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 318
 • Liked: 363
   

Olisi mielenkiintoista tietää, mihin Suomen hallitus ja virkamieskunta on EU:n puitteissa maahanmuuttoasioissa sitoutunut. Eliitin paniikista voisi päätellä, että aika pitkälle. En ole huomannut ainoatakaan vastausta tähän kysymykseen. Eikä mediakaan sitä ole kysellyt, tietenkään. 
Tämä on minuakin askarruttanut. Suomen päättäjät vaikuttavat Brysselin reissuillaan
enemmän EU-eliitin alamaisilta kuin pienen maan johtajilta joiden olisi pidettävä oman maan puolta. Eikös se ollut juuri Vanhanen joka sanoi että me emme ole heittämässä kapuloita rattaisiin, eli oli asia kuinka tyhmä vaan, niin meidän herrat myöntelee. Minulle ainakin tulee mielikuva että Vanhanen ja kumpp. ovat valmiita mihin vaan kunhan saavat leikkiä "isojen poikien" kanssa.

Ernst

 • Asiantuntija
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 26 872
 • Liked: 19248
Minusta ei tarvita A-U:n esittämää lähes "salaliittoteoriaa" selittämään valtapoliittista ilmapiiriä. Kysymys on tiedostamattomuudesta, sokeasta toimimisesta omaksuttujen oppien mukaisesti. Tuhoisat opit ovat levinneet vallankäyttäjille vihervasemmistolaisen kielenmuokkauksen, varsinkin sen tuottaman natsikortin ansiosta, jolla on voitu lytätä vastakkaiset mielipiteet.

Natsikortin käytön helppous juovuttaa muutaman onnistuneen kerran jälkeen. Sitä käyttämällä on päässyt (huomaa mennyt aikamuoto) käyttämään valtaa. Vallan tunteeseen on helppo rakastua. Herätys tulee olemaan karu. Kun kuuntelee nuoria, rasismiin ja natsismiin ei suhtauduta enää tabuina, kriittisesti toki, mutta niiden nimitysten teho on häviämässä ja haihtumassa.
Idealisti rakastaa ideologiaansa enemmän kuin lähimmäistään.

M.K.Korpela

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 621
 • Liked: 225
 • Wanhan coulun conetecnicco
Olisiko liikaa pyytää hiukan perusteita? Kas kun tuo "en ole lukenut mutta tiedän että se on kommunistista paskaa" -argumentti ei oikein vakuuta. Sen mihin Suomi on sitoutunut EU:n puitteissa saa näppärästi selville vaikkapa voimassaolevista perussopimuksista. Niiden sisällöstä löytyy kyllä yksinkertaistettuja ja konsolidoituja versioita ettei tartte kahlata kaikkia läpi. Lissabonin sopimusluonnos on myös aika lähellä konsolidoitua versiota nykyisistä.

= suomennos : kas tässä on tonni p@sk@@ , lue se ensin niin on perusteita. Mitä noihin yksinkertaistettuhin versioihin tulee , leväperäiset otsikot ja ylimalkaiset kappaleet helposti peittävät ne tosiasialliset direktiivit. The devil is in the details.

Kmruuskan postaus muistutti mieleen erään elokuvan jossa Gene Hackman esitti asianajajaa vaatimassa suuryritykseltä korvauksia asiakkaalle. Oikeusjutun käsittely olisi seuraavana päivänä ; kello 5 vaille viisi suuryrityksen kuriiri toimitti Hackmanin toimistoon kuutiometrin asiakirjoja jotka Hackmanin ja avustajan olisi opeteltava seuraavaan aamuun mennessä.
« Viimeksi muokattu: 18.01.2009, 18:25:43 kirjoittanut M.K.Korpela »
M.K.Korpela ratsastaa.
DO NOT LOOK AT LASER WITH THE REMAINING EYE
YLLÄRI !

Hauki

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 373
 • Liked: 1
 • Hauki on kala.
Unohdit kertoa, miten hypoteesisi liittyy JFK:n murhaan, kuulentojen väärentämiseen ja WTC-iskuihin.

Kun vastaava salaliittoteoria juutalaisten ylhäältäkäsin johdetusta monikulttuuristamishankkeesta avattiin, topic siirrettiin peräkammariin, minne se kuului. Missä viipyy tämän siirto oikeaan paikkaan?

Jotta utopistisen salaliittohypoteesin voisi ottaa vakavasti, sen pitäisi:

a) Esittää toimijoille (mm. Vanhanen) uskottava motiivi.
b) Kertoa miten paha EU-eliittien mörkökerho toimii ja rekrytoi väkeä? Jotenkin siitä tulee mieleen temppeliherrat: "Suositun salaliittoteorian mukaan Temppeliherrain ritarikunta jatkaisi nykyisinkin toimintaansa salaa vaikuttaen pörssikursseihin ja maailmantalouteen."
c) Antaa jonkinlaisia lähteitä, esim. loikanneen EU-sihteerin haastattelu. Lisäksi linkki siihen EU:n arvokokoelmaan vuodelta 1968 olisi hyvä.
d) Perustella, miten näin massiivinen salaliitto on onnistuttu pitämään pimennossa tähän asti. Onko kaikki media EU-eliitin totalitaristisessa kontrollissa?

Miniluv

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 31 068
 • Liked: 12499
 • Mode EVP. 1/949jkl #propelipää
Lainaus
Foliohattujen salaliittoteoriat ovat harvoin oikeassa, itse selittäisin monikulttuuri-intoilua muoti-ilmiönä.

Salaliittoteoriat eivät itse asiassa ole *koskaan* oikeassa. Sillä kun ne ovat oikeassa, ne ovat tavallista historiaa, eivät salaliittoteorioita.
"Luulisi että tähän ikään mennessä olisi edes jotain tajunnut elämästä ja yhteiskunnasta." Rosa Meriläinen, HS 30.9.2014

Viestistäsi tulee minulle ilmoitus, jos kirjoitat tekstiin @Miniluv. Tai laita yksityisviesti.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 751
 • Liked: 68140
Poliisin ja armeijan yleensä selväpäisen johdon tosin luulisi käsittävän diversiteettiprojektiin sisältyvän vaaran, mutta he ovat kai valitettavasti tottuneet pysyttelemään valtaeliitin sisäisen työnjaon nimissä erossa väestön homogenisointiprojekteista, jotka taas ovat perinteisesti olleet pappisluokan vastuulla, jonka roolia toimittaa nykyään lehdistö, opettajat, jne. Tämä toimialauskollisuus lienee ainoa järkevä selitys poliisin ja armeijan passiiviseen sivustakatsomiseen asiassa - ellei sitten vaihtoehtoisesti rupea epäilemään heidän koteihinsa johdetun vesijohtoveden hallusinogeenipitoisuutta.

En nyt työkiireiden vuoksi ehdi kirjoittaa aikomaani perusteellisempaa selvitystä, mutta esitän lyhyesti oman näkemykseni mainitsemastasi virkavallan passiivisuudesta.

Jos tutkimme eräiden johtavien virkamiesten lausuntoja viime vuosien tai jopa viime viikkojen ajalta, niin minä tulkitsen ne avunhuudoksi. Miettikääpä vaikka näitä:

17.1.2009 Suojelupolisin päällikkö Ilkka Salmi:
Kotouttamisessa (lue: maahanmuuttopolitiikassa) 3-5 vuoden etsikkoaika. Muuten luvassa sisäisiä turvallisuusuhkia.

http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/01/supon_paallikko_maahanmuuttajien_kotouttamisessa_etsikkoaika_486789.html

16.1.2009 Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo:
Valtaosa turvapaikoista ihmisille joiden henkilöllisyys ja tausta tuntematon. Suomessa jo 3000 tuntematonta. Jos jossain päin todetaan, että turvaa saa, sinne pyritään jatkossakin ("alaikäisistä" turvapaikanhakijoista).

http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/125292.shtml

5.1.2009 Poliisi epäilee, että suuri osa Suomeen ilman henkilöpapereita saapuneista alaikäisistä turvapaikanhakijoista on oikeasti täysi-ikäisiä. Oleskelulupien ja perheenyhdistämisien toivossa tehtyjen huijausten estämiseksi poliisi on alkanut tekemään iänmäärityksiä hampaista.

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2009/01/773769

10.12.2008 Aamulehden haastattelema maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jorma Vuorio ihmettelee ulkomaalaislakiesityksen epämääräisyyttä. Hänen tulkintansa mukaan sen perusteella ei Suomesta voitaisi enää poistaa vastentahtoisia ihmisiä, vaikka heillä ei olisi suojelun tarvetta. Oleskelulupa annettaisiin myös maahantulosäädöksiä kiertäneelle karkotettavalle rikolliselle automaattisesti.

http://mediaseuranta.blogspot.com/2008/12/aamulehti-maahanmuuttovirasto-onpa.html


Nämä mainitut virkamiehet ovat tuoneet nykymaahanmuuton faktat ja huolensa esiin niin avoimesti kuin he esimiehiään (hallitus/Thors, Paatero, Viljanen) suoraan kyseenalaistamatta ja työpaikkaansa vaarantamatta voivat.

Ovatko he saaneet tukea toimittajilta tai kansalaisilta? En ole huomannut. Keskustelupalstoilla heidän lausuntonsa otetaan molemmilla puolilla vihamielisesti vastaan. Toisella siksi että he paljastavat ongelmia, joista pitäisi vaieta. Toisella siksi ettei heidän uskota välittävän ongelmista tai tekevän niille mitään. Yksin he eivät kuitenkaan voi tehdä mitään muuta, kuin kertoa missä oikeasti mennään ja toivoa että ihmiset havahtuisivat vaatimaan muutosta.

Kansa on valinnut poliitikot ja poliitikot vaihtaneet vilkkaasti virkamiehiä ja muuttaneet organisaatioita. Nyt meillä voi olla viimeiset hetket antaa tukemme muutamalle jäljellä olevalle kunnon virkamiehelle. Kohta heidätkin pannaan vaihtoon ja sen jälkeen ei juuri mitään ole tehtävissä.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Hauki

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 373
 • Liked: 1
 • Hauki on kala.
Poliittisten kehityskulkujen takana olevat selitysmallithan voidaan jakaa puhtaisiin sattumiin perustuvien selitysmallien (esim. kaaosteorian) lisäksi karkeasti kahteen ryhmään: 1) pienen sisäpiirin laatimiin suunnitelmiin ja 2) laajojen ihmismassojen parissa orgaanisesti kehittyneeseen maailmankuvien konsensukseen, jota ruvetaan sitten tyypillisesti toteuttamaan enemmän tai vähemmän konkreettisten suunnitelmien muodossa.

Valtakunnan Vahtikoira käsitti ehkä alkuperäisen viestini hypoteesin väärin ja oletti sen kuuluvan kategoriaan 1, vaikka se kuuluu pääosin kategoriaan 2.
Totta kai käsitin, sanoohan jo ensimmäinen kappale näin:

Matti Vanhasen viimeviikkoinen sanelupolitiikka, jolla hän haluaa rajoittaa kansalaisten mahdollisuutta ilmaista mielipiteensä valtaeliitin käynnistämästä massamaahanmuutosta Suomeen, lienee eräänlainen kulminaatiopiste valtaeliitin pitkässä projektissa yrittää yhtenäistää Suomen väestön maailmankuvaa toinen toistaan tukahduttavammilla homogenisointimenetelmillä.
En osaa lukea tuota muuten, kuin että Vanhanen haluaa tietoisesti rajoittaa kansalaisten mahdollisuuksia, ja että "valtaeliitillä" on tietoinen maailmankuvan homogenisointiprojekti.

Et ollut selkeästi ilmoittanut kahdessa ensimmäisessä viestissäsi "valtaeliitin" toiminnan olevan spontaania, joten väärinymmärrykseni oli täydellisen oikeutettua. Herää epäilys, josko alunperin tarkoitit nimenomaan kategorian 1 hypoteesia eli salaliittoa, mutta myöhemmin kuittasit tarkoittaneesi spontaania mallia. Turha siitä kuitenkaan sivukaupalla romaania vääntää, sovitaan että tarkoitit kategoriaa 2.

Joka tapauksessa, "valtaeliitistä" puhuminen on erittäin mustavalkoista. Kuuluvatko kaikki muut paitsi perussuomalaiset tähän valtaeliittiin?

Ei ole uskottavaa väittää, että demokraattisesti valittuihin virkoihin pääsisi käsiksi jokin aateliseen verrattava "valtaeliitti", kuten asian ymmärsin. Eivät talonpojat äänestäisi aatelisia anonyymeissa vaaleissa.

Edes akateemiset piirit eivät ole aatteellisesti homogeenisiä, joskin niissä on nähtävissä selkeitä muoti-ilmiöitä: vuosisadan alussa suursuomalaisuus, 30-luvulla antisemitismi, 70-luvulla stalinismi ja nyt monikultturismi.

On luontevaa, että akateemisesti kouluttautuneista nousee heidän suhteellista osuuttaan paljon enemmän väkeä johtovirkoihin, mutta miten heistä koostuva ideologisesti yhtenäinen porukka pystyy valituttamaan itsensä "valtaeliitin" asemaan vuosi toisensa jälkeen? "Valtaeliitin" pyörittämän median avulla?

Linkkisi tosin perustelee jälkimmäistä väitettä hyvin. Sen mukaan 3/4 toimittajista oli liberaaleja, 1/4 konservatiiveja. Itseni tapaan kaikki liberaalit eivät kuitenkaan ole kiilusilmäisiä mokuja, joten suhdeluku lienee puolet monikulttuuri-intoilijoita, puolet muita. Empiirisen havointoni mukaan tämän näkee HS:n uusimmista maahanmuuttoaiheisista uutisista: Noin puolet etnopositiivisia, toinen puolisko asiallisia.

Vielä taannoin tarkastelujaksonani asiallisten uutisten määrä oli lähellä nollaa. Se voi olla sattumaa, mutta uskottavammalta kuulostaisi lehden tietoinen linjamuutos, jossa myös neutraalit uutiset sallitaan. Poliittisen korrektiuden etnopositiivuus ja joukkoviestimien yleinen monikulttuurimyönteisyys ovat kuitenkin tosiasioita. Hypoteesisi mukaan tällaisen ilmiön kautta media yleensäottaen tukisi sitä, mitä kutsut "eliitiksi"?

Tämä ei kuitenkaan vielä oikeuta termiä "valtaeliitti", se luo kuvan valtaa pitävästä homogeenisestä joukosta. Monikulttuuri-intoilijoita on kuitenkin lähes kaikissa puolueissa, varsinaisia "punavihreitä", monikulttuurifanaatikkoja onkin sitten jo selkeä vähemmistö. On oikeutettua väittää, että poliittinen korrektius on luonut valtaosan heidän kannatuksestaan, mutta se onkin vähemmistö.

"Valtaeliittiä" ei sanan loogisessa merkityksessä ole olemassa, eli kyseistä sanaa ei siis kannata käyttää.

Yleensäottaen hypoteesisi kompastuskivi ovat käyttämäsi termit. Puheet "homogenisointiprojekteista" johdattelevat nimenomaan salaliittoteorian jäljille, eikä teoriaasi voi silloin suhtautua vakavasti.

Jos yritän lukea viestejäsi "naturalisoiden" niin äärimmilleen kuin osaan, esim. käsittäen "valtaeliitin" hyvin karkeaksi ja yleisluontoiseksi termiksi ihmisten muodostamille, toisiinsa nivoutuville luonnollisille verkostoille, niin siihen jaksaa suhtautua jotenkuten vakavasti. Mutu-tuntumalta olen edelleen epäluuloinen hypoteesisi suhteen, mutta ajankäytöllisistä syistä en nyt ehdi sitä sen enempään pohtimaan.
« Viimeksi muokattu: 19.01.2009, 20:45:38 kirjoittanut Valtakunnan Vahtikoira »

Hauki

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 373
 • Liked: 1
 • Hauki on kala.
Myönnän käyttäneeni edellisissä viesteissäni epäonnistunutta ja hämäävää sanaa homogenisointimenetelmä, joka ehkä aiheutti väärinkäsityksen. Parempi sanavalinta lienee siis homogenisointikeino. Vaikka ero on pieni, niin mielleyhtymät ovat peräisin aivan eri maailmankuvista.
En näe eroa. Lause "EU-valtaeliittillä on uusia homogenisointikeinoja" tuo ensinäkemältä ilman selitteitä mieleen kokoussalin, jossa vampyyrihampaiset pukumiehet puhuvat "Onnistuaksemme maan islamisoimisessa, on meidän vaiennettava maahanmuuttokriittisyys."

Eräs ratkaisuvaihtoehto on, että annat selvät selitykset käyttämillesi termeille, korostaen sitä mitä minä nimitin spontaaniudeksi, eli että heidän toimintansa ei ole ylhäältä käsin masinoitua. Esim. hommalaisten kirjoittelu on tässä määritelmässä spontaania, kansanedustajien taas ei. Ehkä spontaani on kuitenkin huono termi.


Kapitalismin kohdalla tehtaan tuotantoprosessi ja muut talouspuolen kontrollimenetelmät olivat tällainen kuvio. Lopputuloksena näiden leviämisestä laajemmin yhteiskuntaan olivat "laatuajan" kaltaiset ajatuskuviot, jotka hyödyistään huolimatta koituivat lopulta vahingollisiksi, kuten "I love the smell of napalm in the morning" -episodi lopulta osoitti: eversti Kilgore ei halunnut enää tehdä edes kävelyretkeä ilman tuntemusta teollisen prosessin läsnäolosta.
En olekaan ennen kuullut teollisen prosessin tai kontrollimenetelmien muuttumisesta ideologiankaltaiseksi aistitilaksi. Toki ne vaikuttivat yhteiskuntaan voimakkaasti, mutta mitä tarkoitat vahingollasella "laatuaika" -ajatuskuviolla?


Itse käytän siitä erittäin tiukkaa määritelmää. "Suunnitelmallisella toimijalla" täytyy olla oman määritelmäni mukaan selkeä vaiheittainen käsitys siitä, kuinka tapahtumat etenevät kohti toivottua lopputulosta.
Antamassani merkityksessä suunnitelmallisuus viittasi yksinkertaiseen keinon ja päämäärän sisältävään kuvioon.


Mutta siltikin: arkielämässä tulee usein vastaan ihmisiä, jotka kuuluvat empiirisen havainnointini pohjalta niin selkeästi valtaeliittiin ja myös tuntuvat ajattelevan itseään valtaeliitin jäseninä
Ketkä julkisuuden henkilöt kuuluvat tähän pelottavaan "valtaeliittiin"? Vanhanen, Lipponen, Niinistö?


Toivottavasti kukaan ei kuitenkaan ruvennut luulemaan, että minä olettaisin valtaeliittiin kuuluvan tai edes haluttavan kovin paljoa näitä älykkäitä ja ovelia ihmisiä. Jo politiikan alkeisoppikirjassani varoitettiin kyvykkäiden ihmisten tyypillisestä epäonnistumisesta kaikissa hierarkkisissa suurorganisaatioissa
Loogisesti luettuna EU-eliittikerholaiset eivät siis yleensä ole ruudinkeksijöitä.

Valtaeliitillä lienee erittäin kehittynyt karsintajärjestelmä siihen, minkä tyyppisiä ihmisiä politiikan avainpaikoille päästetään, ja halukkuus suostua nikottelematta mukaan valtaeliitin kovan ytimen projekteihin lienee välttämätön luonteenpiirre selvitäkseen tästä karsinnasta. Vähän sama juttu kuin, että kömpelö ja tilannetajuton kaveri ei voi juuri ikinä päästä mukaan järjestäytyneen rikollisuuden johtoportaan kovaan ytimeen.
En osaa lukea tuota mitenkään muuten, kuin että kömpelöt ja tilannetajuttomat kaverit eivät pääse rikoskerhon eli EU:n eliittiin. Näiden kahden sitaatin loogiset tulkinnat ovat peruuttamattomassa ristiriidassa. Toki voit vedota väärinymmärrykseen, mutta luonnollisella tavalla lukemanani ne ovat ristiriitaisia.


Mutta väitän valtaeliitiksi kutsumani verkoston olemassaolon olevan empiirinen fakta eikä pelkästään teoreettinen käsite. Sen reunat ovat toki sumeat, mutta ytimeen kuuluvan jäsenen tunnistaa, kun sellaisen näkee.
Haluaisitko antaa muita esimerkkejä luonteeltaan samantyyppisistä verkostoista, jotta hahmotan käsityksesi paremmin?


"Demokraattisesti valitut virat" taas ovat omasta näkökulmastani se käsite, jonka olemassaoloon empiirisessä todellisuudessa uskon vähiten
Jos heidät valitaan demokraattisten vaalien kautta, kyseessä ovat demokraattisesti valitut virat. Toki heillä voi olla vaikutteinaan ties mitä, mutta mitä sitten?vuoden 1968 vihreä meemi olisi jo 2000-luvulle tultaessa ehtinyt korruptoida ne äärimmäisessä vihassaan valistusarvoja kohtaan ja kääntää ne täydelliseksi vastakohdaksi "demokraattisesta"
Miksi juuri vuoden 1968 meemi? Eikö olisi luonnollisempaa nähdä meemiä pitemmän ajan kehityksen tuloksena?
Ja mistä repäisit "äärimmäisen vihan"? Eikö "vihreä meemi" periaatteellisesti kannatakaan esim. ihmisarvoa ja monia muita valistusajan ihanteita?


Gurut ja Antifa-kurkutuspartiot ovat nimittäin viime kädessä ainoa demokratia, jonka vihreä meemi ymmärtää: jos kerran vihervasemmistolainen ideologia ei halua ylläpitää koneistoja vaan päin vastoin tuhota ne, niin miten muuten muka vihervasemmistolainen ideologia huolehtisi itsesäilytyksestään kuin "katudemokratialla" so. gurujen, valtausneuvostojen ja oikeaoppisuuspoliisien päättämillä väärinajattelijoiden vainotoimilla.
Väitän Vihreiden ja jopa Vasemmistoliiton valtaosan loppujenlopuksi kannattavan poliisilaitosta. Vihreiden silmitön poliisiviha ja a-fasistien ihailu kuulostaa epäilyttävästi paskapuheelta.


Jokainen ihminen lienee täysin omanlaisensa, koska erilaisten kombinaatioiden lukumäärä on niin suuri. Siksi valtaeliitti ei onnistuisi homogenisoimaan itseään vaikka haluaisi.
Se ei siis halua "homogenisoida" itseään, mutta koko sorretun kansan kylläkin?


Yksi valtaeliitin keskeinen tavoite on kuitenkin ylläpitää hallittuja markkinoita, joten tämän toimialan valitseminen valtaeliitin määritelmäksi (tämän viestin puitteissa) ehkä auttaisi selventämään, kuka kuuluu valtaeliittiin ja kuka ei.
Tarkoitat talousmarkkinoita? "Valtaeliittille" siis talouden hallittavuus eli toimivuus on keskeistä? Kuulostaa aivan eri verkostolta kuin aikaisempi versio valtaeliitistä.
Oletko muuten keksinyt värimeemit itse?
Näin ohimennen, mitä meemiä kannatat/vastustat vähiten?


Sinulla lienee jokin psykologisen/filosofisen alan koulutus? Ainakin olet kaivanut kiitettävästi taustamateriaalia, erityisen mielenkiintoinen on tämä videolinkki. Vihreää mytologiaa puhtaimmillaan, vähän kuin nationalisteilla on maakohtaisesti Kalevalat ja viikingit. Olisko termi "käänteisnationalistit" oikeutettu näistä vihreistä idealisteista?


Teoriasi vaikuttaa alhaisella kompetenssillani arvioiden sisäisesti ehjältä, muutamaa tahraa lukuunottamatta. Luulen kuitenkin alalle kouluttautuneen osaavan ehkä jopa kumota hypoteesin.
Joka tapauksessa, teoriasta tulee etäisesti mieleen Marxin proletariaatin ja porvariston luokkataistelu, sekin on omilla ehdoillaan jokseenkin pätevä tarkasteltaessa yhteiskuntia vertikaalisesti.

Teoriat eivät kuitenkaan koskaan vastaa todellisuutta, vertaisin niitä kolmiulotteisesta kappaleesta tehtyihin tasoprojektioihin. Sinun teoriasi voisi olla vaikkapa x-akselin projektio, mutta jopa y- ja z-akselien projektioiden (muiden teorioiden) kanssa se antaa kappaleesta vääristyneen kuvan.

Pidän silti tuollaista teoretisointia vähintään mielenkiintoisena, mutta en haluaisi nähdä teorioiden nousua liian tärkeäksi. "Valtaeliittitietoisuus" vieraannuttaa todellisuudesta yhtä paljon kuin "luokkatietoisuus" tai vihreä "tiedostaminen". Kaikissa kolmessa on ideologian siemen.
« Viimeksi muokattu: 21.01.2009, 01:19:45 kirjoittanut Valtakunnan Vahtikoira »

Pöllämystynyt

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 053
 • Liked: 7666
 • uskon hyvän voittoon
  • Yövartija
Täytyy sanoa, että minä en kyllä ole nähnyt Anti-Utopistia salaliittoteoreetikkona, ja käsittääkseni ymmärrän melko hyvin, millaiseksi hän käsittää sen ilmiön, mikä voi näyttää päällepäin koordinoidulta. Se todellakin näyttää koordinoidulta, joten sitä on vaikea kuvata tavoilla, jotka eivät helposti johtaisi väärään mielleyhtymään koordinaatiosta, jos sellaisiin mielleyhtymiin on taipuvainen. Samaan tapaan evoluutio näyttää pyrkivän johonkin, esimerkiksi kehittyneempiin muotoihin, vaikka ei pyrikään. Evoluutiota selittäessä täytyy aina pitää kieli keskellä suuta ja varoa selityksiä, jotka voisivat viitata suunnitelmallisuuteen tai suuntautumiseen. Se on ihmeen vaikeaa.

Lähinnä kummastustani on herättänyt tuo Matti Vanhasen tai muiden toimijoiden motiivien arvailu, koska minäkin sain niistä sellaisen kuvan, että Anti-Utopisti ylitulkitsee.

Pidän silti arvokkaana A-U:n saamaa kritiikkiä, koska se voi auttaa häntä yleistajuistamaan näkemyksiään. A-U:n ulosanti on kieltämättä sellaista, että siitä voi nousta V V:n esiinnostamia mielleyhtymiä.
Maailma ja kaikki sen kulttuurit on kuin maalauspaletti useine kauniine väreineen, joilla kaikilla on oma ainutlaatuinen sävynsä. Jos sekoitetaan ne kaikki, ei yhtään väriä jää jäljelle, eikä yhtäkään väriä voida enää erottaa aikaansaadusta sotkusta. -Mohammed Rasoel

Hauki

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 373
 • Liked: 1
 • Hauki on kala.
Jaaha, minusta on sitten tehty oranssi meemisti.

Lainaus
Oranssin meemin toimijat kuten Kokoomuslaiset ovat mielestäni aivan liikaa omissa porukoissaan.
Lainaus
vaikka se monille omissa oranssin meemin piireissään viihtyville Kokoomuslaisille voikin olla vaikea uskoa.
Viihdyn ihan hyvin vieraissa piireissä, kiitos kysymästä. Ympäristöstäni noin puolet on vihreitä. Teet liikaa oletuksia porukoitteni "meemiydestä".
Kokoomuslaisuuteni ei ole myöskään ehdotonta, seuraavissa eurovaaleissa joutunen alentumaan Halla-ahon äänestämiseen, hänellä kun on oletettavasti ainoana porukasta kanta maahanmuuttoon, tai ainakaan järkevä sellainen.

Lainaus
Mainittakoon, että perinteiset liberaalit Kokoomuslaiset edustavat oranssin meemin maailmankuvaa puhtaimmillaan, joten heidän maailmankuvassaan homogenisointimenetelmä ja homogenisointikeino tarkoittavat siis samaa asiaa, mutta yleisessä politiikassa sama ei enää päde, koska siellä maailmankuvien kirjo on paljon heterogeenisempi.
Minä puhun nyt harhaanjohtavasta sanasta. Väitän vihreään meemiin luokiteltavien ihmisten mieltävän termit keino ja menetelmä synonyymeiksi. Itse tosin puhuisin mieluummin vihreästä maailmankuvasta, se termi kun ei vaadi tulkkausta.

Lainaus
Lähtökohtani värimeemien käyttöönotolle oli siinä, että koska poliittisia koulukuntia on olemassa valtava määrä, niin olisi kätevää pystyä jakamaan ne laajempiin klustereihin siten, että kukin klusteri edustaisi tiettyä varsin yhtenäistä maailmankuvaa.
Olet kuitenkin siis sama henkilö kuin linkkini takana?
Omasta mielestäni sana "maailmankuva" "meemin" tilalla olisi käyttökelpoisempi, termi ei vaatisi hakemaan selvennystä. Haluanet tietoisesti pitää etäisyyttä normikieleen, mutta itse ainakin ymmärtäisin termit tarpeeksi samanlaisina puhuakseni valistusmaailmankuvasta oranssin meemin sijaan.

Lainaus
Sattui käymään niin onnekkaasti, että tällainen jako onnistutaan tekemään varsin selkeästi kunkin ideologian historiallisen syntyajankohdan perusteella: 1) autoritaariset uskonnot ja uskomusjärjestelmät, 2) valistuksen maailmankuva, 3) 1900-luvun länsimaisen hyvinvoinnin ja modernin tiedonvälityksen mahdollistama maailmankyläkultti.
Vaikka meemeissä onkin oma ideansa, niin itse suosisin koordinaattihahmotusta oikeisto-vasemmisto -talousakselilla ja libertarismi-autoratismi yksinlönvapausakselilla:
(http://it.pinellas.k12.fl.us/Teachers6/DurspekS/images/B47E81B8FE3F4E54829E1EB4059FE270.png)

Pöllön evoluutio-analogia muuten valaisisi teoriasi kulkua varsin hyvin.
Ja selkiytetään tämä nyt kaikille, homogenisoiminen viittaa tässä yhteydessä siis maailmankuvien, mielipiteiden jne. yhdenmukaistamiseen, kuten olen ymmärtänyt?


Lainaus
sekaantuminen vieraan kansan periodiseen klaanisotaan kylvämällä maa täyteen pommeja ja Agent Orangea oli mieletöntä.
Minä kun aina luulin Yhdysvaltain läsnäolon Vietnamissa johtuvan dominoteoriasta, ollen proxy-sota Neuvostoliittoa vastaan ja samalla Yhdysvaltain arvovallan puolesta. Enkä tiennytkään Vietkongin olleen klaani.

Lainaus
yliopistonuorison sodanjälkeinen pullamössöytyminen oli kai yksi pääsyy
Onko sinulla jakaa näkemyksiä käytännön pullamössöytymisestä ja sen syistä? Ajatus sinänsä on looginen, mutta niin ovat monet väärään osuneet oletukset.

Lainaus
USA:han oli taistellut maailmansodissa muita oranssin meemin armeijoita vastaan, jolloin voittamisen käsite oli ollut kaikilla osapuolilla sama.
Siis edustiko natsi-Saksa sinusta "oranssia meemiä", valistusajan ihanteita? Käyttämälläsi termistöllä se oli niin sininen kuin olla ja voi.


Lainaus
Viittasin useista pienistä tekijöistä muodostuvaan olemukseen: ["Valtaeliitillä" on] tietynlainen pukeutuminen ja asustevalinnat, tietty kehonkieli, tietty kellonaika, törmää lähellä valtiovallan ydinvirastojen aluetta, jossa ei ole juurikaan liiketoimintaa ympärillä. Näiden lisäksi erityisesti tietynlainen katse, sillä valta vaikuttaa ihmisen perspektiiviin normaalielämästä etäännyttävällä tavalla.
Kaipasin hieman täsmällisempää määrittelyä kuin ulkonäöllistä, tai vaihtoehtoisesti luettelemaan erityyppisiä tunnettuja "valtaeliitin" edustajia eliitin eri laidoilta.

Lainaus
Niinpä valtaeliitiksi voidaan ehkä määritellä vaihtoehtoisesti ne EU-poliitikot, jotka ovat tästä varasuunnitelmasta tietoisia.
Tätä voin jo itsekin kutsua valtaeliitiksi. Tässä puhutaan kuitenkin täysin erilaisesta, radikaalista suppeammasta ryhmästä, johon suomalaisia tuskin kuuluu.


Lainaus
Vastakysymys: minne Cheney ja Wolfowitz lähtivät 9/11-päivän jälkitoimenpiteinä, miksi ja kuinka tämä oli mahdollista niin lyhyellä reagointiajalla? Vastaus löytyy Googlellakin.
Pikaisella googletuksella en onnistunut löytämään.


Lainaus
Vihreä meemi on tehnyt kaikkensa 1960-luvulta lähtien tämän koneiston kumoamiseksi. Heidänhän sukupolvikapinallinen tavoitteensa on poistaa oranssin meemin asettamat rajat yhteiskunnan eri toimialojen väliltä.
Poistaa ammatit? Mistä näin päättelet?

Lainaus
Mitäpä muutakaan esimerkiksi vähemmistövaltuuttu Johanna Suurpään ulostulo liittyen poliittisten puolueiden diversiteetin edistämiseen oli kuin suora hyökkäys oranssin meemin yhteiskuntamallia vastaan, jossa jokaisen toimijan oletetaan pysyttelevän vapaaehtoisesti tiukasti omalla sektorillaan (vallan kolmijako).
Pikemminkin hän ei henkilökohtaisesti välitä vallan kolmijaosta. Toki demokratian peruusperiaatteita halveksuvat monet muutkin, mutta eivät nähdäkseni tarpeeksi monet, jotta voitaisiin puhua vihreän maailmankuvan (tai meemin) hyökkäyksestä demokratiaa kohtaan.

Lainaus
Sama pätee tietysti vihreän meemin viimeaikaisiin diversiteettivaatimuksiin armeijalle ja poliisille, eli yritetään nakertaa näiden riippumattomuutta.
Ei, yksilöt eivät välitä niiden riippumattomuudesta ja haluavat ulottaa diversiteettifantasiansa yhteiskunnan joka alalle, kuten itsekin taisit sanoa.

Lainaus
Ja kyllähän jo intuitiolla pitäisi huomata, ettei osa vaaleissa ehdolla olevien puolueiden ehdokkaista juurikaan kunnioita demokratian pelisääntöjä.
Vaikka Vanhanen onkin ilmaissut ylenkatsovansa demokratiaa, ei hän kuitenkaan ole kieltänyt maahanmuuttokriittisiä ehdokkaita. Demokratia ei koskaan voi olla täysin puhdasta, mutta väitän Suomen demokratian täyttävän käytännössä kaikki demokraattisuuden määreet.

Lainaus
Esimerkkinä vihreän meemin tapa puhua "rikkaista maista" ja "köyhistä maista". Hitto, tätäkin viestiä kirjoitetaan lähes nälän partaalla. Emme me enää missään "rikkaassa maassa" elä lukuunottamatta valtaeliittiä ja vihervasemmiston valkoviini-suvaitsevaisen kompleksin jäseniä.
Noh, on se meidän mitattavissa oleva taloudellinen ostovoimamme kuitenkin 188 kertaa Zimbabwen vastaava.


Lainaus
Totta. On todellakin olemassa vaara, että jossain vaiheessa maahanmuuttokriitikotkin alkavat kasata pieniä porukoitaan jonkinlaiseksi laajemmaksi ryhmäksi, joka sitten länsimaiseen tapaan homogenisoidaan sopivalla ideologialla. Tällöin käytössä olevat taustateoriat vääristymineen vaikuttavat jonkin verran - vaikkakaan ei ehkä välttämättä niin paljon kuin luulisi - siihen, säilyykö toiminta järkevällä pohjalla.
[..] Eli niin kauan kuin "valtaeliittitietoisuudesta" kirjoitetaan vain niinkin pienelle piirille kuin Homma-foorumille, en näe siitä seuraavan liiallisen ideologisoitumisen aiheuttamia ongelmia.
Tarkoitin, että käsitteiden reifikoituminen yksittäisten henkilöiden mielessä tuottaa hänelle varsin yksipuolisen kuvan maailmasta. Kyllä ihminen onnistuu sokeuttamaan itse itsensä sementoimalla teoriat, jolloin ne alkavat muodostamaan omaa rinnakkaistodellisuuttaan, jossa todellisuutta pitää muokata ideologian suuntaan. Monikultturismi on tästä yksi malliesimerkki.

Lainaus
En ole varma, onko Kokoomuksen kannattajan helppoa tai edes mahdollista hahmottaa, miksi kapitalismiin perustuvasta yhteiskunnasta löytyy aivan valtavan paljon epäkohtia, jos jaksaa niitä etsiä.
Miksei olisi? Reifikoitumisen teoria loi epävarmuutta asiasta? Teorioiden reifikoimat käsitykset voivat tosiaan vääristää kuvaa todellisuudesta.

Vaikka äskeinen olikin vain näpäytyksentapainen, niin on totta, että maailmankuvien reifikoinnissa on oltava tarkkana (tottapuhuen itsekin syyllistyn useasti väärinkäytöksiin). Siis miellettäessä käsitteet konkreettisina ominaisuuksina. Esimerkiksi tässä tapauksessa oranssiin meemiin yhdistäminen loi epäilyjä kyvystäni asennoitua kapitalismiin kriittisesti.
Sinänsä olen samaa mieltä, reifikaation käsite vaikuttaa hyödylliseltä.


Lainaus
Ja mistä repäisit "äärimmäisen vihan"? Eikö "vihreä meemi" periaatteellisesti kannatakaan esim. ihmisarvoa ja monia muita valistusajan ihanteita?

Ei todellakaan kannata. Seuraava kuva vuoden 1968 kapina-aktiosta kertoo selvästi, mitä mieltä vihreä meemi on valistusajan ihanteista:

(http://images.salon.com/news/feature/2004/08/17/convention_protest/story.jpg)
Termien lisäksi toinen teesisi kompastuskivi mielestäni on, että annat esimerkkejä jonkin ilmiön äärimmäisestä muodosta, esittäen kyseisen äärimuodon koko ilmiön puhtaana ja aitona muotona, jota muutkin ilmiön osaset noudattavat.
Tällä ajatuksella kristillisdemokraatit ajavat fundamentalismia, keskustalaiset haluavat tuhota kaupungit ja ajaa väestön maalle jne.

Vastaavalla ajatuspolulla myös a-fasistit pitävät jonkun nasse-Kaukasialaisen juttuja aitona ja peittelemättömänä Hommana, keksien "modernin rasismin" käsitteen. He siis pitävät hommalaisia homogeenisenä porukkana, jolla on yhteiset vaikutteet.
Minä väitän antifanttien olevan vain pieni mielenvikaisten ja väkivaltaisten häiriköiden joukko, joka ei ole yhdistettävissä valtavirtavihreisiin.

Toki nykyvihreidenkin merkittävin juuri juontuu 60-luvun hipeiltä, mutta vihreiden valtavirtapolitiikkaan on tullut mukaan myös esim. porvarillisia vaikutteita. Hahmottaisin viheriöstön ja a-fasistit (joista jälkimmäiseen teesisi vihreistä meemisteistä sopii) puumallin muodossa:


    nykyviheriöstö                      fasistit
        /          \                            /    \
       /            \                          /      \   
      /              \                        /        \
     /                \                      /          \
    /                  \                    /            \
   /                    \                  /              \
muuta         60-luvun kukkahipit           muuta
(mm. porvareita)                                   (mm. totalitaristeja)


Lainaus
Kuitenkin suurin osa vihreän meemin ruohonjuuritason toimijoista ei ole antanut korruptoida 1960-luvun arvojaan vallanhimolla. Kannattaa mennä kysymään esimerkiksi aitojen punkkarien mielipiteitä poliisista. Tuskinpa pitävät kovin paljoa.
Näillä punkkareilla ei vain taida olla mitään tekemistä sinänsä rikollisen Astrid Thorsin kanssa. Eiköhän Täti Thors hyväksy poliisit, kunhan eivät etnoviritteisiä epäile mistään, se kun olisi syrjintää.

Lainaus
Idea oli kai se, että viime kädessä valtaeliitin kyky asemansa säilyttämiseen perustuu siihen, että se muun sähläämisensä ohessa yrittää ylläpitää hallittuja taloudellisia markkinoita ja muitakin "markkinoita" siinä mielessä, etteivät tavikset satuttaisi itseään ja toisiaan tuolla ulkona päivittäisissä toimissaan ainakaan laajemmassa mittakaavassa. Eli ehkä yksinkertaisemmin sanoen valtaeliitti yrittää "pitää koneiston käynnissä normaalisti".
Hetki sitten heitä kalvoi suunnaton viha poliiseja ja muita "oranssin meemin raja-aitoja" kohtaan. He siis onnistuvat pragmaattisuuttan tukahduttamaan raivonsa? Aika hyvin antirationaaliselta porukalta.
« Viimeksi muokattu: 27.01.2009, 00:53:39 kirjoittanut Valtakunnan Vahtikoira »

Tagit: