HOMMAN KESKUSTELU > Kylänraitti

Päivi Räsänen: Lainaus Raamatusta ja tutkinta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

(1/134) > >>

Pullervo:
Eli poliisi on aloittanut esitutkinnan Juha Mäenpään lisäksi myös Päivi Räsäsen ja Hussein al-Taeen epäillyistä kiihottamisista kansanryhmää vastaan.

https://www.poliisi.fi/helsinki/tiedotteet/1/0/poliisi_epailee_kolmea_kansanedustajaa_kiihottamisesta_kansanryhmaa_vastaan_esitutkinnat_ovat_kesken_83634

--- Lainaus ---Poliisi epäilee kolmea kansanedustajaa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – esitutkinnat ovat kesken (23.8.2019)

Julkisuudessa on ollut esillä kolmeen kansanedustajaan kohdistuvat rikosepäilyt. Poliisi on aloittanut esitutkinnan kaikissa näissä tapauksissa. Kolmea kansanedustajaa epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Ensimmäinen tapaus:

Poliisille tehdyn rikosilmoituksen perusteella selvitetään, onko kansanedustaja syyllistynyt kesäkuussa julkaisemallaan Twitter-viestillä rikokseen. Viesti kuvaa Helsinki Pride -tapahtumaa synnin ja häpeän nostamiseksi ylpeyden aiheeksi sekä kyseenalaistaa kirkon osallistumisen tapahtumaan. Ilmoittajan mukaan viesti on vähemmistöihin kohdistuva suvaitsemattomuuden ilmaus.

Toinen tapaus:

Kansanedustajan Facebook-viesteistä tehtiin tutkintapyyntö Valtakunnansyyttäjänvirastolle, josta se siirrettiin poliisille. Tutkintapyynnön mukaan kansanedustaja on syyllistynyt rikokseen viesteillään, joissa mainitaan eri etnisiä ryhmiä. Helsingin poliisi suoritti Valtakunnansyyttäjänviraston ohjeesta esiselvityksen siitä, onko syyteoikeus vanhentunut vuosina 2011–2012 julkaistujen viestien osalta.

Kolmas tapaus:

Kansanedustaja piti eduskunnan täysistunnossa kesäkuussa puheenvuoron, jossa hän käsitteli turvapaikanhakijoita. Poliisille on tehty rikosilmoituksia, joiden mukaan kansanedustaja syyllistyi puheenvuorollaan kiihottamiseen kansaryhmää vastaan. Kansanedustaja vertasi puheessaan tiettyyn etniseen ryhmään ja tiettyyn uskontokuntaan kuuluvia turvapaikanhakijoita torjuttaviin eli haitallisiin vieraslajeihin.

Jos syyttäjä päätyy syyteharkinnassa syytteen nostamiseen, on eduskunnan äänestettävä, antaako se suostumuksen asettaa kansanedustaja syytteeseen valtiopäivätoimessa tehdystä teosta.

Yleisesti:

Poliisi aloittaa esitutkinnan, kun poliisi on tehnyt arvion, että poliisille ilmoitettu teko täyttää mahdollisesti rikoksen tunnusmerkistön. Jos rikoksella epäillään olevan poliittinen tai laissa tarkoitettuun ihmisryhmään kohdistuva motiivi, esitutkinnan alkamisesta tehdään ilmoitus syyttäjälle. Syyttäjä ilmoittaa asiasta Valtakunnansyyttäjänvirastoon.

Esitutkinnan jälkeen asia lähetetään syyttäjälle syyteharkintaan, ellei asiassa ole käynyt ilmi, ettei rikosta ole tapahtunut tai asiaa esitetä syyttäjälle rajoitettavaksi. Syyttäjä ratkaisee tämän jälkeen, onko asiassa todennäköisiä syitä rikosepäilyn tueksi. Jos syyte nostetaan, asia etenee tuomioistuimeen, joka tekee päätöksen, tuomitaanko rikoksesta syytetty ja määrätäänkö hänelle rangaistus.

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan -rikos määritellään Suomen rikoslaissa seuraavasti:

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Tapauksista on käyty runsaasti julkista keskustelua.

– Esitutkinnat ovat kesken. Poliisi tiedottaa niistä seuraavan kerran, kun ne siirretään syyttäjälle syyteharkintaan tai päätetään. Sitä ennen poliisi ei kommentoi tapauksia enempää, toteaa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Pekka Hätönen Helsingin poliisilaitokselta.
--- Lainaus päättyy ---

Laskentanuiva:
Mielestäni elämme todella sairaita aikoja liittyen noihin kolmen kansanedustajan sanomisiin/ twitteröinteihin.

Mitä edes on kiihottaminen kansanryhmää kohti?
Kuka on kiihottunut uhri?
Vai onko kyseessä ns. ”Uhriton rikos”, jossa oikeusoppineet (tuomarit) päättelevät olisiko joku vähemmistö tällä kertaa joutunut rikoksen uhriksi.


Tuomarit siis päättävät itse onko joku ”kansanryhmä” kiihoittunut ts. pahoittanut mielensä jonkun henkilön sanomisista/ twitteröinneistä.

Toisin sanoen, kuka ” uhri ” on kiihoittunut niin paljon, että on joutunut sairaslomalle  tms??

Kai oikeusvaltiossa pitäisi tämmöisissä tapauksissa löytyä myös se kärsimystä, kiihoittumista jne. kokenut uhri?

Konkreettisia todisteita kehiin, kiitos.

Toisaalta jos syytteitä nostetaan, niin kai myös puolustus voisi tuoda oikeussaliin kulloisestakin
 ” kansanryhmästä” omat todistajat jotka todistaisi, että syytetyn kirjoitukset/ sanomiset eivät kyllä pätkääkään ole vaikuttanut saati kiihoittanut.., koska maailmaan mahtuu ääntä ja sananvapaus on voimakkaampi kuin jonkun kokema mielipaha.

Lobotomite:
^ Suvakit eivät näe sitä uhrittomana rikoksena, koska "vihapuhe johtaa vihatekoihin", kuten Räsänen julisti vuonna 2015. Tämän takia ei muuten tippaakaan ole sympatiaa Räsästä kohtaan, kun on itse ollut mukana vihapuhekiimassa. Vallankumoukset syövät lapsensa ja niin edespäin.

Lahti-Saloranta:
Uskoisin että Päivi Räsänen joutuu syytteesees. Juha Mäenpää välttyy syytteestä koska puhe tapahtui eduskunnassa. Perustelen väitettäni sillä että julkisuuteen on tuotu näkemys että koko tutkinta on pelkkää kiusantekoa mitä se onkin. Siinä menee kasvo jos tutkinnan lopputulos on että syytettä ei nosteta. Se syyte on siten pakko nostaa. Juhan kohdalla pelastus on siinä kun voi väittää että persut torppasi asiallisen syytteen mutta Päivin kohdalla muuta mahdollisuutta ei ole kuin mennä käräjille tai myöntää että kyse on kiusanteosta ja oikeuslaitoksen käyttämisestä politiikan jatkeena. Toisaalta Päivin tapauksessa kyse on Raamatun siteeraamisesta. KKO:n ennakkotapauksen mukaan uskonnollisiia kysymykksiä arvioitaessa logiikalla ja järkiperusteilla ei ole käyttöä.
Saa nähdä kuinka käy mutta  tapaus Räsäsellä voi olla kauaskantoiset seuraukset koko kiihotuspykälään ja sen perusteella jaettuihin tuomioihin.

Ajattelija2008:
Päivi Räsänen siteerasi Uuden testamentin Roomalaiskirjettä. Jos Räsänen saa tuomion, niin Raamatuista pitää poistaa tuo kohta. Tämä olisi loogista oikeusvaltiossa. Suomi ei ole oikeusvaltio, joten lopputulos voi olla mitä tahansa.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta