Kirjoittaja Aihe: 2020-01-13 Yle: SOCO – "rodullistettujen" opiskelijoiden uusi painostusryhmä  (Luettu 6333 kertaa)

Pullervo

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 6 257
 • Liked: 23521
 • antikomintern
Yliopistoilla "rodullistettuja" ja "näkyvään vähemmistöön" kuuluvia yliopisto-opiskelijoita riepottelevat muiden muassa "mikroaggressiot", "normatiivinen valkoisuus", "vähemmistöstressi" (tämä olikin uusi), "valkoinen eurosentrismi", "toiseuttaminen" sekä "kasautuneet rasismin ja syrjinnän kokemukset". Ja tietysti se iänikuinen rotusorto ("rasismi") tai sitten tarjottu ilmainen yliopisto-opetus ei tällaisenaan vain kelpaa värikkäille vähemmistöille, vaan yliopistoista tulisi tehdä vieläkin nykyistäkin suurempia puuhamaita kaiken maailman hörhöjen mellastaa ja harjoitella vallankumousta. Eurooppa on liian kauan ollut valkoinen maanosa, jossa tiedettä ovat tehneet valkoiset eurooppalaiset, yleensä historiassa vieläpä miehet. Tasapuolisuuden vuoksi näiden valkoisten setämiesten tutkimukset pitää heittää roskikseen ja tiedettä täytyy päästää Suomessakin tekemään afrikkalaiset naiset ja kaiken tieteellisen toiminnan lähtökohdaksi tulee ottaa joko koraani tai sitten intersektionaalinen feminismi.

Niinpä taas on perustettu yksi ulkomailta nimeään myötä kopioitu painostusryhmä, Students of colour ry, SOCO, jota "rodullistetut" ja näitä keppihevosenaan käyttävät punaviherfeministiset yliopistojen ääriryhmät voivat käyttää yliopistovallankumouksessaan hyväkseen: tehdä kiellettyjen sanojen listoja, vaatia muutoksia opetuksen sisältöön ja tapoihin, ja lopulta ulkomaisen malllin mukaan vaatia potkuja "väärin" ajatteleville ja opettaville proffille ja muulle opetushenkilökunnalle, jotka uusintavat rasistisia rakenteita, eivätkä tee agendatiedettä ja opeta poliittisesti korrektisti opiskelijakuntaa ja -yhdistyksiä miellyttäen ja mielistellen. Opiskelijoiden punakaartit ja kulttuurivallankumous nyt!

Jo nyt Helsingin yliopisto kertoo alkavansa tutkia näitä lepsuja rasismiväitteitä, jotka Ylen jutussakin on merkitty vain kertojiensa näkökulmiksi. Jos odottaa kaikkialla olevan rasismia, niin yllätys, yllätys, alkaa sitä sitten kaikkialta löytääkin. Jos ohikulkiessaan katsoo POC-opiskelijaa liian pitkään, liian lyhyen aikaa tai ei katso ollenkaan, ovat nämä "mikroaggressiot" tietysti todisteita rotusorrosta, jolta yliopisto ei ole onnistunut opiskelijaa suojelemaan, koska koko instituutio on rotusyrjinnän läpikyllästämä. Pahinta mahdollista syrjintää olisi tietysti rotupositiivisen erityiskohtelun puute.

Yle löysi oikein sopivia asiantuntijoita kommentoimaan asiaa. Dosentti Anna Rastas on tutkinut erityisesti rasismia ja monikulttuurisuus-kysymyksiä sekä toiminut erilaisissa lastensuojelu- ja ihmisoikeusjärjestöjen antirasistisissa verkostoissa ja lisäksi meitä valistaa kasautuneisiin rasismin ja syrjinnän kokemuksiin erikoistunut pitkä, koripalloileva lyhytterapeutti Michaela Moua, ylitarkastaja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta.

No mitä kaivataan ihan käytännössä? Sitsilaulut on kiellettävä, on perustettava uusia ilmiantokanavia ja sitten tämä "Haluaisin nähdä lisää muutakin kuin valkoista henkilökuntaa, positiivista syrjintää ja kriittistä analyysia yliopiston epistemologiasta ja ontologiasta. Intersektionaalinen feminismi kaiken toiminnan lähtökohdaksi."

Opiskelijasilakat ja pellemaailma...

https://yle.fi/uutiset/3-11142191
Lainaus
"Luennoilla kuulee rasistista kieltä" – Joukko opiskelijoita kyllästyi yliopiston syrjivään kulttuuriin ja perusti opiskelijajärjestö Students Of Colourin (13.1.2020)

Syrjinnän kohtaamisen pelko saattaa vaikuttaa jopa opintoalan valintaan.

Aracelis Correa järkyttyi, kun aloitti sosiaalitieteiden opinnot kaksi vuotta sitten Helsingin yliopistossa.

Hän kertoo yliopiston läpivalkoisuuden hypänneen nopeasti silmille.

– Luennoilla kuuli rasistista kieltä, ja silloin tällöin sattui jotain oikeasti aika järkyttävää minun näkökulmastani.

– –

Nyt ideasta on kasvanut uunituore opiskelijajärjestö Students Of Colour (SOCO). Correa kertoo järjestön olevan tarkoitettu etniseen tai näkyvään vähemmistöön kuuluville opiskelijoille.

Viittaan tässä kontekstissa näkyvään rodullistettuun vähemmistöön. Eli siihen, että poikkeaa ulkonäöllään vallitsevasta normista, vaikkapa ruskealla iholla tai kiharilla hiuksilla. Etninen taas viittaa eri kulttuuriin.

Järjestölle oli tilausta

SOCOn tavoitteena on Correan mukaan toiminta, jonka järjestön aktiivit kokevat voimauttavaksi, merkitykselliseksi ja mielekkääksi. Se voi olla vaikka kokemusten jakamista vertaiskeskusteluissa tai kerhotyyppisiä tapahtumia. Yksi tavoite on myös vaikuttaa ja näkyä ulospäin, esimerkiksi paneelikeskustelujen, luentojen tai työpajojen muodossa.

– Ykkösprioriteettinä on kuitenkin se, että me tehdään sitä, mikä tuntuu aidosti meistä hyvältä. Välillä se voi olla myös sitä kannanottamista ja keskustelun herättelyä, Correa korostaa.

Helsingin yliopisto aikoo selvittää tarkasti rasismiväitteet. Yliopiston vararehtorin mukaan Helsingin yliopistossa on rasismille ehdoton nollatoleranssi.

– –

Oli vain ajan kysymys, milloin jotakin SOCO ry:n kaltaista perustetaan Suomeen. Näin näkee rasismiin erikoistunut Tampereen yliopiston akatemiatutkija ja dosentti Anna Rastas.

Monissa Euroopan maissa on näkynyt samankaltaista aktivismia ja järjestäytymistä. Akateemisen maailman normatiivista valkoisuutta on nyt alettu kyseenalaistaa meilläkin, Rastas kertoo.

Hän toteaa, että sillä on valtava merkitys, kenen näkökulmat opetuksessa näkyvät ja kenen jäävät jatkuvasti huomiotta. Hänen mukaansa monista yliopistojen kursseista on vaikea tunnistaa muita kuin eurosentrisiä, valkoisten – ja yleensä miesten – näkökulmia.

– –

Harkitsemattomia sanoja ja olettamuksia

Juttua varten tehtiin rodullistettuun tai etniseen vähemmistöön asettuville korkeakouluopiskelijoille suunnattu anonyymi kysely.

– –

Juttuun on nostettu vastauksia, joiden kaltaisia oli paljon.

Esimerkiksi luennolla opettaja on puhunut afrikkalaisista n-sanalla, eikä kukaan tilanteessa reagoinut asiaan. Rasismia sosiaalisena konstruktiona ei kokemukseni mukaan sen kummemmin kyseenalaisteta tai analysoida.

Omalle valkoisuudelle ja siitä johtuville rakenne- ja näkökulmaeroille ei oikein osata olla kriittisiä. Puhun valkoisuudesta normina, en ihonvärinä.

Luennoitsijat eivät ole puuttuneet muiden opiskelijoiden rasistisisiin kommentteihin, jolloin minun on joko puolustauduttava yksin tai oltava hiljaa ja jäätävä epätietoiseksi siitä, ovatko kaikki luennoitsijaa myöten samaa mieltä.

Puheessa tehdään oletuksia siitä, että suomalaiset ovat valkoisia.


Ongelma ei välttämättä asenteissa

Anna Rastaan kokemuksen mukaan yleisesti vallitseva asenne on, että yliopistolaitoksen tulisi olla tasa-arvoinen kaikille.

– Professorin tai tutkijan asema ei kuitenkaan anna vielä pohjaa ymmärtää rasismia. Opettajien tulisi pohtia, millaisin tiedoin ja millaisten kokemusten kautta he asioita tarkastelevat. Tuleeko uusintaneeksi rasistisia rakenteita sanavalinnoilla tai esimerkiksi suosimalla vain tietynlaisia oppimateriaaleja?

– –

Rasismin vaikutus hyvinvointiin

Kasautuneisiin rasismin ja syrjinnän kokemuksiin erikoistunut lyhytterapeutti Michaela Moua toteaa, että SOCO:n kaltaiset vertaisryhmät voivat antaa paljon tukea opiskelijoille.

– Ne antavat mahdollisuuden ympäristöön, jossa kenellekään ei tarvitse selittää olemassaoloaan.

Mouan mukaan rasismin kokemukset voivat vaikuttaa mielenterveyteen ja hyvinvointiin suuresti. Hän kertoo monien rodullistettujen kohtaavan jatkuvasti tiedostamattomia ennakkoluuloja.

– Ne konkretisoituvat usein mikroaggressioina, eli tekoina ja sanoina, joilla ihminen tahattomasti toiseutetaan muista. Ne ovat esimerkiksi jo lapsuudessa alkavia olettamuksia ihmisen kyvyistä, ominaisuuksista tai mielenkiinnonkohteista ulkonäön perusteella, ja sama jatkuu läpi elämän.

Kokemukset aiheuttavat usein oireita, joita kuvataan vähemmistöstressiksi. Pitkittynyt ja krooninen stressitila taas voi heikentää fyysistä ja henkistä terveyttä, ja heijastua myös kognitiiviseen suorituskykyyn ja opintomenestykseen.

– –

Jokainen voi puuttua

– –

Vastauksissa toivottiin myös mahdollisuutta matalan kynnyksen anonyymiin raportointiin ja paremman tuen järjestämistä yliopiston ja ainejärjestöjen taholta. Myös esimerkiksi opiskelijakulttuuriin kiinteästi liittyvien sitsilaulujen syrjivä kieli mainittiin toistuvasti.

Mielestäni kynnys tehdä valituksia on nyt melko korkea[...]

Haluaisin nähdä lisää muutakin kuin valkoista henkilökuntaa, positiivista syrjintää ja kriittistä analyysia yliopiston epistemologiasta ja ontologiasta. Intersektionaalinen feminismi kaiken toiminnan lähtökohdaksi. Inkluusio ei voi olla pelkkää strategista sananhelinää.

– –

Lainaus
Näin kysely tehtiin

Juttua varten tehtiin etniseen ja/tai näkyvään rodullistettuun vähemmistöön asettuville korkeakouluopiskelijoille suunnattu anonyymi kysely.

Toimittaja lähetti kyselyn eri korkeakoulujen opiskelijoille sähköpostilistojen ja opiskelijajärjestöjen kautta.

Kyselyä levitettiin myös sosiaalisessa mediassa .

Vastaaja on saanut itse määritellä, asettuuko etniseen tai rodullistettuun vähemmistöön.

Kyselyyn vastattiin 233 kertaa.

Students of Colour ry (SOCO) on etniseen ja näkyvään vähemmistöön kuuluville korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu järjestö.
SOCO:n facebook-sivu: https://www.facebook.com/studentsofcolourhelsinki/

e:typotusta, stilisointia ja lisätty puuttunut linkki
e2: lisätty loppuun tieto kyselyn tekotavasta
« Viimeksi muokattu: 13.01.2020, 19:13:08 kirjoittanut Pullervo »

Kim Evil-666

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 11 373
 • Liked: 50903
 • Saatanalliset Säkeet Tervetuloa!
^ Tämänkaltaiset ponnistukset ovat kuin pahimmasta painajaisesta, joista toivoisi heräävän mahdollisimman nopeasti.

Sanoisin, että vastaavanlaiset ponnistukset ovat esimerkkejä siitä, kuinka tilaa pyritään ottamaan haltuun. Nykyään pyrkimykset ovat toinen toistaan mielenvikaisemmalta kuulostavia, mutta ne ovat monessa kohdin jo totta.

Jos minulta kysytään- ja vaikka ei kysyttäisikään, nykyinen suuntaus ja pyrky on niin, sanoisinko "sairasta", että menee pitkälti jo yli hilseen, vaikka kuinka yrittäisi pureskella ja selitellä itselleen kaiken olevan vain ohi kiitävää hulluutta.

Nämä mikroagressioista kärsivät rodullistetut väninöineen- ja heitä tukevat hörhöjoukot, ovat omiaan edistämään Suomen henkistä mädätystä. Ensimmäisinä mätänevät asioista päättävät tahot, joka johtaa kansalaisten öksyrefleksiin, näiden lilliputtien huutoitkujen säestyksellä läpirunnottuihin säädöksiin, jotka ovat arkikielellä suoraan sanottuna peräreiän tuolta puolen.

Rodullistetut- ja muut kummajaiset ovat dystopian arkkitehtejä. Ne pyrkivät rakentamaan läpipaskaa Suomea, sellaista, jossa kukaan suomalaisen sydänveren omaava ihminen ei haluaisi elää edes pahimmassa painajaisessa.

#Suomi takaisin
Sävytteisviritteinen ja erittäin Nuiva!
Pohjoinen Perkele! Arktisen alueen Eko-Mörökölli!
Ethnos Nation!

"islam on kallon ajettelukeskukset tyhjentävä lobotomia." - Veikko

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 874
 • Liked: 29435
Students of Colour ry (SOCO) on etniseen ja näkyvään vähemmistöön kuuluville korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu järjestö.
SOCO:n facebook-sivu: https://www.facebook.com/studentsofcolourhelsinki/

Näenkö oikein, että kuvan globaalin neekerienemmistön edustajalla on sonnin (vai kannibaalin?) nenärengas valahtanut sieraimista jo ikeniin? Jos joku katsoo kummasti, niin johtunee juuri tästä? Multa ainakin leuka loksahtaisi alas, jos tuollaisen ilmestyksen näkisi.
"Meidän on oltava valmiita huijaamaan, petkuttamaan, rikkomaan lakeja, salailemaan ja piilottamaan totuutta ... Meidän on kirjoitettava kielellä,
joka kylvää massojen keskuuteen vihaa, inhoa ja halveksuntaa niitä kohtaan, jotka ovat eri mieltä kuin me." - Vladimir Iljitš Lenin

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 28 174
 • Liked: 17416
 • Ajattelen positiivisesti - en ole neggatiivinen
Aracelis Correa:

Lainaus
Viittaan tässä kontekstissa näkyvään rodullistettuun vähemmistöön. Eli siihen, että poikkeaa ulkonäöllään vallitsevasta normista, vaikkapa ruskealla iholla tai kiharilla hiuksilla.

Aracelis Correaa varmaan lohduttaa ja ilahduttaa suuresti se tosiasia, että jo nyt monet Helsingin päiväkotiryhmät tai jopa koululuokat koostuvat enimmäkseen muista kuin niistä iljettävistä, valkoisista suomalaisista. Vallitseva normi yhä useammin on juuri se musta kikkarapää ja yhä useammin pellavapää suomalainen huomaakin kuuluvansa siihen rodullistettuun vähemmistöön. Rientäänkö Aracelis Correa silloin puolustamaan suomalaisia?
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

Kni

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 304
 • Liked: 16107
Lainaus
Haluaisin nähdä lisää muutakin kuin valkoista henkilökuntaa,

Taas kerran ihme fiksaatio ihonväristä. Suomessa on enimmäkseen valkoista henkilökuntaa. Jos ei pidä valkoisesta henkilökunnasta, ei kannata tulla Suomeen. Maailmassa on yllin kyllin paikkoja, joissa saa palvelua tummalta henkilökunnalta. Ei kun menoksi! >:(

Ernst

 • Asiantuntija
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 27 057
 • Liked: 20101
Pohjois-Amerikan kampuksilla on mellakoitukin noissa ja muissa SJW-tarkoituksissa, häiritty luentoja y.m.

Googlatkaapa huviksenne kulttihahmo Smuggly Puff.
Det humana saknas helt hos Sannfinländarna.
Ihmisyys puuttuu kokonaan perussuomalaisilta.
-Anna-Maja Henriksson (r.)

simppali

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 974
 • Liked: 7227
 • junior koodari
Aracelis Correa:

Lainaus
Viittaan tässä kontekstissa näkyvään rodullistettuun vähemmistöön. Eli siihen, että poikkeaa ulkonäöllään vallitsevasta normista, vaikkapa ruskealla iholla tai kiharilla hiuksilla.

Aracelis Correaa varmaan lohduttaa ja ilahduttaa suuresti se tosiasia, että jo nyt monet Helsingin päiväkotiryhmät tai jopa koululuokat koostuvat enimmäkseen muista kuin niistä iljettävistä, valkoisista suomalaisista. Vallitseva normi yhä useammin on juuri se musta kikkarapää ja yhä useammin pellavapää suomalainen huomaakin kuuluvansa siihen rodullistettuun vähemmistöön. Rientäänkö Aracelis Correa silloin puolustamaan suomalaisia?

Rodullistettu vähemmistö?,,tuota pitää ns. maiskutella rodullistettu, olenko minä rodullistettu? minulla ei ole kiharia hiuksia eikä ruskeaa ihoa.

Correaalle voisi esittää kysymyksen; Enkö voi kuulua mihinkään olematta rodullistettu.

Ei per.. ja se ..tana esim koirista puhutaan tietyillä rotuun liittyvillä määritelmillä, tämä Correa ilmeisesti haluaa päteä ja tuoda uusia ihmisiin liittyviä määritelmiä yliopistoihin.
« Viimeksi muokattu: 13.01.2020, 19:36:34 kirjoittanut simppali »

foobar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 17 241
 • Liked: 28849
^ Eräillä yllättävän mainstream-kysymyspalstoilla amerikkalaiset kyselevät toistuvasti kysymyksiä tyyliin "ovatko italialaiset valkoisia", "ovatko suomalaiset valkoisia", "ovatko puolalaiset valkoisia", jne, you get the idea. Amerikkalaisessa ihonvärifiksatoituneessa ajattelussa asia ei ole ollut näiden kysymysten vastausten suhteen aina suinkaan itsestäänselvyys - tai siis on löydetty argumentaatioketjuja joiden ansiosta esim. suomalaisia on voitu maahanmuuttajina ylenkatsoa.

Lienee kuitenkin turha kuvitella että tällaisten pohdintojen ja arvotusten kohteena aikoinaan oleminen olisi peruste sille että suomalaiset kuuluisivat suojattuun listaan näiden "värillisten" silmissä. Nyt tämä sama porukka pohtii kuumeisesti että mitkä ryhmät ovat "people of color", riittävän korkeasyntyisiä... ei kun siis sorrettuja jotta heillä on ihmisarvoa. Eivätkä tippaakaan mieti että olisiko tuollainen maaninen syntyperän pohtiminen (ja sen projisoiminen johonkin keinotekoiseen kaksijakoon) mistä tahansa katsantokannasta pikemminkin ongelma kuin jotain joka muuttuu ratkaisuksi kaikkiin ongelmiin kunhan sitä pyöräyttää pöydällä 180 astetta.
« Viimeksi muokattu: 13.01.2020, 19:43:56 kirjoittanut foobar »
"Avaruudessa kukaan ei voi kuulla moku-ulinaasi" - Rändöm

Waldseemüller

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 743
 • Liked: 7493
 • Kumartakaa uusia herrojanne
Sith-keisari Palpatinen äänellä: "Good... Good..."

POCit, ruskeat raidat ja rodullistetut sahaavat omaa oksaansa. Institutionaalistettu rasismiulina vain vituttaa valtaväestöä, ja oikeauskoiset hörhöt puolestaan joutuvat luovimaan yhä tiheämmällä miinakentällä ja vahtimaan toistensa puhdasoppisuutta. Ei kovin kauaa kiinnosta enää ketään muutaman poikkeavan ongelmat.

POC menee homojen ja transujen mukana suoraan killfileen, ignoreen, poistoon. Liika on liikaa. Uliskaa. Kukaan ei välitä.

Paitsi Ylilaudalla on varmasti hauskaa. Ddossin paikka, anyone 🐟 ?
Jos olisimme väärässä, meitä ei yritettäisi vaientaa.

Kim Evil-666

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 11 373
 • Liked: 50903
 • Saatanalliset Säkeet Tervetuloa!
Lainaus
Haluaisin nähdä lisää muutakin kuin valkoista henkilökuntaa,

Suomi on nykyisällään täyteen ahdettu positiivista syrjintää- ja muuta törkyä, jolla pyritään ankeuttamaan natiivi-suomalaisten elämää kaiken maailman itkuilla.

Tällaiset lausumat kertovat yhteenkuulumattomuuden kipuilusta, sekä vallanhalusta oman viiteryhmän eduksi. Huomioitavaa on myös se, että nämä rodullistetut ovat valmiita parantantamaan omia edellytyksiään valkoisten suomalaisten kustannuksella, vaikka se tarkoittaisi valkoisten suomalaisten syrjäyttämistä epäoikeudenmukaisin keinoin (positiivinen syrjintä) tieltään.

Mikäli asetelma käännettäisiin nurin, puhuttaisiin rotusorrosta. Nyt puhutaan rodullistettujen kokemasta epäoikeudenmukaisesta kohtelusta, vaikka mitään näyttöjä tällaisesta ei ole.

Sanoin jo aiemmin, että pigmentti yrittää vallata tilaa luomalla uutta normaalia. Pitkällä aikavälillä se tekeekin sen varmasti, mikäli sen annetaan vapaasti muokata yhteiskuntamme normeja. Siinä pelissä valkoinen natiivi ei yllä edes tasapeliin, kun maa paskotaan alta. Katsokaa ympärillenne ja todetkaa, mitä on tapahtunut eurooppalaisille maille, joissa rodullistetut ovat päässeet valtaamaan alaa.

Suomalainen Suomi ei kaipaa ensimäistäkään ihonväristä inisevää rodullistettua maaperälleen.
Sävytteisviritteinen ja erittäin Nuiva!
Pohjoinen Perkele! Arktisen alueen Eko-Mörökölli!
Ethnos Nation!

"islam on kallon ajettelukeskukset tyhjentävä lobotomia." - Veikko

Herranro47

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 34
 • Liked: 152
Näitä porukoita ei pidä missään nimessä aliarvioida, niin älyvapaalta kuin nämä heitin horinat kuulostavatkin.
Yhdysvaltojen ja monen Euroopan maan yliopistojen humaanit tiedekunnat on jo vallattu näiden toimesta ja ne käytännössä sanelevat, mitä saa opettaa, kuka saa luennoida, mitä mielipiteitä saa esittää etc etc.
Akateeminen vapaus on siellä käytännössä jo mennyt pöntöstä alas; surullisinta tässä on katsoa millaisella kiimalla yle:n toimittaja toivottaa samat toimintamallit tervetulleiksi myös Suomeen.

simppali

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 974
 • Liked: 7227
 • junior koodari
Samasta aiheesta uusin yle:n uutinen..

https://yle.fi/uutiset/3-11155544

"Sen sijaan on tullut ilmi yksittäisiä tapauksia, joissa opiskelijat ovat joutuneet rasistisen huutelun kohteeksi esimerkiksi kaupungilla liikkuessaan. Itä-Suomen yliopistolla on kampukset Joensuussa ja Kuopiossa.

– Tämä huolestuttaa meitä, koska se on nostanut viime aikoina päätään. Olemme keskustelleet Joensuun kaupungin kanssa toimista, joilla tätä voidaan ehkäistä, Meriläinen toteaa.

Hän kertoo yliopiston järjestäneen rasistisen huutelun kohteeksi joutuneille opiskelijoille mahdollisuuden keskusteluapuun, jotta opiskelijat eivät jää kokemustensa kanssa yksin.

Minua on kutsuttu kaikilla mahdollisilla nimillä, mitä mielikuvitus ,piri ja muut höyryt mieleen tuo.

Huutelua ei tarvitse hyväksyä, mutta taas yle tekee, sen ylelaisen itkunsekaisen, nöyrtykää ihmiset  jutun, tästä paskasta maksetaan kollektiivisesti  610 miljoonaa yleverona.

Tämä on paras.."Tapauksia ei ole tiedossa, mutta niitä voi silti olla"...sama  jos poliisi soitetaan etukäteen, epäiltyä rikosta ei ole viellä tapahtunut, mutta voi tapahtua vaikkapa kahden vuoden kuluttua.
« Viimeksi muokattu: 13.01.2020, 23:39:51 kirjoittanut simppali »

n.n.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 884
 • Liked: 2930
 • nuivaantunut
Näitä porukoita ei pidä missään nimessä aliarvioida, niin älyvapaalta kuin nämä heitin horinat kuulostavatkin.
Yhdysvaltojen ja monen Euroopan maan yliopistojen humaanit tiedekunnat on jo vallattu näiden toimesta ja ne käytännössä sanelevat, mitä saa opettaa, kuka saa luennoida, mitä mielipiteitä saa esittää etc etc.
Akateeminen vapaus on siellä käytännössä jo mennyt pöntöstä alas; surullisinta tässä on katsoa millaisella kiimalla yle:n toimittaja toivottaa samat toimintamallit tervetulleiksi myös Suomeen.
Normaali reaktio tuohon ilmiöön on, valitettavasti, se, että yliopisto, joka tuohon sortuu, menettää merkityksensä. Jos sortuneita yliopistoja on paljon, yliopistot ylipäätänsä menettävät merkityksensä. Jos yliopistoille ei tapahdu korjausliikettä sisä- tai ulkopuolelta, jäjellä on vain nimi, tyhjä kuori, jonka sisällön kaikki tietävät hötöksi

Sen jälkeen on kaksi vaihtoehtoa. Joko syntyy tilalle jonkinlaisia uusia opistoja, jossa opetetaan yhteiskunnalle keskeisiä asioita tai ei synny. Jälkimmäinen tarkoittaisi vajoamista pimeään keskiaikaan, koska ylisuviston opeilla ei tehdä mitään hyödyllistä maailmassa.

Suvaitsevaisto kuin evoluution hylkäämä loinen, joka syö isäntänsä kykenemättä selviämään maailmassa ilman suojaa. Eläinmaailmassakin isännänsyöjät kuoriutuvat raadosta kuin kotelosta, mutta suvaitsevaispistiäinen kuolee isännän mukana.

Toki mahdollisuutena on, että osaaminen käydään opiskelemassa muualla, kuten Aasiassa.
”Jos olet aina ollut sitä mieltä, että sääntöjen tulee kohdella kaikkia samalla tavalla ja kaikkia tulisi arvioida samoilla kriteereillä, sinua olisi pidetty 60 vuotta sitten radikaalina, 30 vuotta sitten liberaalina, mutta tänä päivänä rasistina." -Thomas Sowell

Vellamo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 169
 • Liked: 24088
 • Sortumatta souda, vaik' ois vastatuulta
Näitä porukoita ei pidä missään nimessä aliarvioida, niin älyvapaalta kuin nämä heitin horinat kuulostavatkin.
Yhdysvaltojen ja monen Euroopan maan yliopistojen humaanit tiedekunnat on jo vallattu näiden toimesta ja ne käytännössä sanelevat, mitä saa opettaa, kuka saa luennoida, mitä mielipiteitä saa esittää etc etc.
Akateeminen vapaus on siellä käytännössä jo mennyt pöntöstä alas
; surullisinta tässä on katsoa millaisella kiimalla yle:n toimittaja toivottaa samat toimintamallit tervetulleiksi myös Suomeen.

On syntynyt vaikutelma, että tämä sama porukka kiihkoilee länsimaissa kaikista päättömimmin myös globaalin ilmastonmuutoksen tiimoilta.

Millähän osaamisella, innovaatioilla ja ratkaisuilla nämä nuoret aikuiset ajattelevat maapallon ilmaston lämpenimiseen vaikuttaa, kun fokus on kanssaihmisten mahdollisten mikroaggressioiden ja sitsilaulujen sanojen kyttäämisessä ja vähemmistöstressin potemisessa?

Vai onko se niin, että nämä vaativat ja muut tekevät?
« Viimeksi muokattu: 13.01.2020, 21:38:08 kirjoittanut Vellamo »
Kansanäänestyksen järjestäminen EU:n elpymispaketista: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7224

foobar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 17 241
 • Liked: 28849
^ Teoriapohjaisella sosialismilla tietenkin. Ajatus aatteen pönkittämisestä tahtoo tosin olla lähempänä stalinismia kuin sosialidemokratiaa, mutta aatteen (ja uhristatuksen) puhtauden nimissähän se jälleen kerran on anteeksi annettava.

Pohjimmiltaan kyse on kerta toisen jälkeen ryhmistä yksilöitä jotka eivät vain yksinkertaisesti tunnu tulevan toimeen sen kanssa että yhteiskunnassa on muita yksilöitä ja ajatuksia jotka eivät kumarru palvelijoiksi pyynnöstä. Kuka tahansa täysjärkinen tajuaa ettei sellaisen aatemaailman intohimojen toimeenpaneminen tule maailmaa ainakaan paremmaksi korjaamaan.
"Avaruudessa kukaan ei voi kuulla moku-ulinaasi" - Rändöm

Vaniljaihminen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 795
 • Liked: 7544
 • "Iran-vastainen" rauhanpuolustaja
Yliopistoilla voi henkilökunta syrjiä aivan ketä tahansa, mutta tuommoisten ulkoapuolelta tuotujen lahkojen ansiosta, se uhriasema varataan vain tiettyjen porukoiden etuoikeudeksi. Joo, Saatana saapuu Moskovaan yliopistomaailmaan taas.
Only
Truth
Matters

Ernst

 • Asiantuntija
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 27 057
 • Liked: 20101
Näitä porukoita ei pidä missään nimessä aliarvioida, niin älyvapaalta kuin nämä heitin horinat kuulostavatkin.
Yhdysvaltojen ja monen Euroopan maan yliopistojen humaanit tiedekunnat on jo vallattu näiden toimesta ja ne käytännössä sanelevat, mitä saa opettaa, kuka saa luennoida, mitä mielipiteitä saa esittää etc etc.
Akateeminen vapaus on siellä käytännössä jo mennyt pöntöstä alas; surullisinta tässä on katsoa millaisella kiimalla yle:n toimittaja toivottaa samat toimintamallit tervetulleiksi myös Suomeen.

Siihen maailman aikaan kun itse menin yliopistoon, menin sinne oppiakseni pääaineeni ja muutaman muun tieteenalan perusteita. Siinä oli sen verran tekemistä, että en huomannut mikroaggressiota, eikä nigerialainen kaverinikaan asiasta maininnut, vaikka oli melko mustaksi rodullistettu hän. Mielipiteitä ja keskustelua pidettiin arvossa, joskin oppineisuushierarkia piti tajuta.

Nyt on näköjään toisin - opiskelijanplantut eivät tajua, miten etuoikeutettuja ovat, kun yo:ssa saavat opiskella, ja käsitystä siitä, että professori saattaisi kertoa ja näyttää tieteenalansa parasta. Nämä nulikat menevät neuvomaan ja vittuilemaan professorille ja koko yhteisölle. Anteeksi ei koko yhteisölle - onhan siellä jo näitä samanhenkisiä humahenkisiä heitä yllyttämässä.
Det humana saknas helt hos Sannfinländarna.
Ihmisyys puuttuu kokonaan perussuomalaisilta.
-Anna-Maja Henriksson (r.)

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 820
 • Liked: 27836
 • Easter Worshipper
Teekkarihymni. Alkuperäinen:

:,: Yö kuin sielu neekerin on pimiä
Takajoukko nukkuu vain, nukkuu vain
Tarhapöllön ääni kimiä
Kuuluu pappilasta päin, kuuluu päin
Ja taas ja siis ja yks kaks kolme neljä viis... ;.;

Nykyisin lauletaan:
Yö kuin sielu teekkarin...

...tanan opportunistit.


-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

ismolento

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 537
 • Liked: 6518
Näitä porukoita ei pidä missään nimessä aliarvioida, niin älyvapaalta kuin nämä heitin horinat kuulostavatkin.
Yhdysvaltojen ja monen Euroopan maan yliopistojen humaanit tiedekunnat on jo vallattu näiden toimesta ja ne käytännössä sanelevat, mitä saa opettaa, kuka saa luennoida, mitä mielipiteitä saa esittää etc etc.
Akateeminen vapaus on siellä käytännössä jo mennyt pöntöstä alas; surullisinta tässä on katsoa millaisella kiimalla yle:n toimittaja toivottaa samat toimintamallit tervetulleiksi myös Suomeen.

Sikäli kun nämä socot ja muut rotukiihkoilijat onnistuvat valtaamaan ja mädättämään amerikkalaiset ja eurooppalaiset yliopistot, lopputulema on näiden yliopistojen aika nopeakin muuttuminen tieteellisesti merkityksettömiksi laitoksiksi, joissa keskitytään vain rasismi- ja rodullistamisteorioiden opiskeluun ja feminismi- ja naistutkimukseen. Jos sitten joku haluaa opiskella jotain todellista, faktaperäistä tiedettä kuten matematiikkaa, lääketiedettä tai luonnontieteitä, hänen on tulevaisuudessa ilmeisesti haettava oppinsa jostain Aasian yliopistosta.
« Viimeksi muokattu: 13.01.2020, 22:57:50 kirjoittanut ismolento »

Ernst

 • Asiantuntija
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 27 057
 • Liked: 20101
Jordan Peterson arvosteli melko tiukasti kotimaansa yliopistojen "humanities" -tutkimusta. Joidenkin nais- tai queer-laitosten tieteellisiksi julkaisuiksi hyväksyttyjä tekeleitä ei ollut lainatuu kertaakaan. Missään. Milloinkaan.

Ihmetteli, että miten lahjakkaiden nuorten vanhemmat suostuivat hinnakkailla lukukausimaksuilla rahoittamaan moista sirkusta.

Tännekin se tuli näköjään ja Rastasverkosto on tukemassa ahdistuneita.

Surullista.
Det humana saknas helt hos Sannfinländarna.
Ihmisyys puuttuu kokonaan perussuomalaisilta.
-Anna-Maja Henriksson (r.)

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 33 950
 • Liked: 78727
Ainakin kolme Ylen toimittajaa tehnyt tänään kolme eri juttua yliopistorasismista.

Myös televisiossa: "Vähemmistöön kuuluvat joutuvat kokemaan rasismia jopa yliopistolla. Tummaihoisia opiskelijoita puhutellaan jatkuvasti englanniksi, vaikka he olisivat täysin suomenkielisiä."

Muut rasismiesimerkit olivat yhtä naurettavia. Turkkilaisen isän tytär Merve Chaglayan (taustaltaan vihreiden eduskuntavaaliehdokas ja HC-antirasisti) oli "kokenut rasismia", kun toiset opiskelijat olivat opintojen alussa tutustuttaessa tiedustelleet, eikö muslimeilla ja turkkilaisilla ole yleisempää, että naiset jäävät kotiin eivätkä lähde opiskelemaan.

Toimittaja Elina Niemisen mukaan tämä todistaa, että "rasismi on syvällä rakenteissa", minkä tutkija Anna Rastas vahvisti sillä, että yliopistoissa on "läntinen, eurosentrinen maailma, joka koetaan rasistisena tänä päivänä".

Toimittajan mukaan "peruskouluissa ja lukioissa opiskelijat ovat tottuneet erilaisuuteen, mutta korkeakoulu on edelleen hyvin valkoinen". Merve Chaglayan haluaa yliopistoon "rakenteellisia muutoksia" ja "enemmän monikulttuurisia ihmisiä päätöksentekoon".

Kyllä se oikea rasismi on tässä näiden rasismista valittavien valkoisuuden ja länsimaisuuden kammoajien puolella.

Lainaus
Olen ollut tämän viikon Brysselissä, työskentelemässä antirasistisessa työryhmässä jossa olemme mm. pohtineet miten voimme estää rasistiset vaikutuskeinot tulevissa vaaleissa. Työryhmän järjestää ARDI (European Parliament Anti-Racism and Diversity Intergroup) ja ENAR (European Network Against Racism).

Jos jotain, niin huomasimme kuinka edes Euroopan Parlamentin tasolla ei ole aina selvää, mitä rasismi oikeasti tarkoittaa. Pääsimme juttelemaan muutaman europarlamentaarikon kanssa, joista yksi sanoi hyvin selkeästi että heidän puolueensa ei ole rasistinen sillä he kannattavat hallittua maahanmuuttoa, minkä lisäksi heidän puolueensa on hyvin inklusiivinen koska he toivottavat tervetulleeksi Eurooppaan kaikki muut paitsi huivia käyttävät musliminaiset. Ilmeisesti inklusiivisuus on määritelty jossain vaiheessa uudestaan ja se on mennyt minulta kokonaan ohi.

Meillä on vielä paljon tehtävää ja siksi vaadimmekin rasismia rikoslakiin. Jokaisella meistä tulee olla oikeus elää yhdenvertaisena tässä maailmassa.

-Merve Caglayan
Vihreät: Puhutaan rasismista 21.3.2019

e: linkki
« Viimeksi muokattu: 14.01.2020, 11:24:22 kirjoittanut Roope »
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

ismolento

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 537
 • Liked: 6518
Yliopistoilla voi henkilökunta syrjiä aivan ketä tahansa, mutta tuommoisten ulkoapuolelta tuotujen lahkojen ansiosta, se uhriasema varataan vain tiettyjen porukoiden etuoikeudeksi. Joo, Saatana saapuu Moskovaan yliopistomaailmaan taas.

Tätä samaa vouhotusta nähtiin yliopistoissa jo 1970-luvulla, kun taistolais-stalinistit ja muut marxilais-leninistiset porukat yrittivät vallata yliopistot ja osittain onnistuivatkin savustamaan joitain vääräoppisia kapitalistisen tien kulkijaprofessoreita ulos viroistaan. Tuontitavaraahan nämä kapinanpoikaset olivat silloinkin Saksasta, Ranskasta ja USA:sta.

Ajatolloh

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 241
 • Liked: 3015
Teekkarihymni. Alkuperäinen:

:,: Yö kuin sielu neekerin on pimiä
Takajoukko nukkuu vain, nukkuu vain
Tarhapöllön ääni kimiä
Kuuluu pappilasta päin, kuuluu päin
Ja taas ja siis ja yks kaks kolme neljä viis... ;.;

Nykyisin lauletaan:
Yö kuin sielu teekkarin...

...tanan opportunistit.
-i-

Silloin kun minä olin teekkari, kyllä se laulettiin vielä ihan n-sana reippaasti venyttäen.

Veikkaan, että se lauletaan yhä. Nettiin on vain laitettu rotuhyveellistetty versio, jottei humanistipill*t vauhkoonnu.

duc

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 3 305
 • Liked: 8965
Yliopisto, tiedekunta tai osasto/laitos, joka muuttaa opetustaan loukkaantumisherkkiä opiskelijoita miellyttääkseen, alkaa sensuroida opettajien luentoja puhumattakaan, jos jokin ennalta valittu ideologia, kuten intersektionaalinen feminismi, määrää opetuksen sisällön, on käynyt portista, jonka jälkeen "saa kaiken toivon heittää".

Kun opiskelin raamatuntutkimusta, oli joillain fukseilla, eli ensimmäisen vuosikurssin yliopisto-opiskelijoilla, tapana aina kyseenalaistaa peruskurssin massaluennolla opettavan professorin tieteellinen, jopa uskonnollinen (!), pätevyys. Ala-arvoisin heitto, jonka parisataa fuksia minun lisäkseni sai kuulla kohdistettuna eräälle Vanhan testamentin professorille, oli mielestäni: "Oletteko ateisti?" Nykyään kai kysyttäisiin: "Oletteko rasisti?"

Kärsivällisyyteni ei riitä, toisin kuin ko. VT:n proffalla vastaamaan: "Valitettavasti joudun tuottamaan pettymyksen. Ei, en ole sellainen." En tiedä, miten välttäisin toivottamasta kysyjää helvettiin sinne, missä pippuri kasvaa, jos kyseistä massaluentoa opettaisin Yliopiston ja opiskelijoiden onneksi fukseja opettavat yleensä lempeät eksegeettisedät. Niin oli ainakin parikymmentä vuotta sitten.
Kauan tunsin velvollisuudekseni kirjoittaa tänne mutten enää. Aika aikaansa kutakin.

Ei caicki Culda
cuin kijldä
Eikä hopia
cuin hohta.

Henrik Florinus: Wanhain Suomalaisten Tawaliset ja Suloiset SANANLASCUT. Turku. 1702.

Vellamo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 169
 • Liked: 24088
 • Sortumatta souda, vaik' ois vastatuulta
Hieman kompleksiselta ja ennakoimattomalta tämä seco soco-liikkeen ideologia ja viesti kyllä vaikuttaa. Perinteisesti pottunokille on opetettu, että kansainvälisyyteen kuuluu, että opiskellaan ja rohkeasti käytetään kieliä - nyt se onkin rasistista ja sortavaa. Monikulttuurisuuteen liittyen on puolestaan painotettu ymmärtämään ja suvaitsemaan sitä, kuinka joissakin kulttuureissa naisen rooli on kodinhoidon ja perheen parissa - nyt, auta armias, jos sen erehtyy lipsauttamaan väärässä tilanteessa ääneen, onkin mikroaggressiivinen paskiainen, joka näiden kaahojen mielestä pitäisi lisäksi ilmiantaa työnantajalleen.

Tulee mieleen pms-oireista kärsivä nainen, joka tiedustelee puolisoltaan 'Kulta, näytänkö tässä mekossa mielestäsi lihavalta?'. Vastaa miesparka mitä tahansa, seurauksena on itkuraivari.
Kansanäänestyksen järjestäminen EU:n elpymispaketista: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7224

Jorma M.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 697
 • Liked: 12504
 • tökerö, tyhmä ja köyhä
Sith-keisari Palpatinen äänellä: "Good... Good..."

POCit, ruskeat raidat ja rodullistetut sahaavat omaa oksaansa. Institutionaalistettu rasismiulina vain vituttaa valtaväestöä, ja oikeauskoiset hörhöt puolestaan joutuvat luovimaan yhä tiheämmällä miinakentällä ja vahtimaan toistensa puhdasoppisuutta. Ei kovin kauaa kiinnosta enää ketään muutaman poikkeavan ongelmat.

POC menee homojen ja transujen mukana suoraan killfileen, ignoreen, poistoon. Liika on liikaa. Uliskaa. Kukaan ei välitä.

Paitsi Ylilaudalla on varmasti hauskaa. Ddossin paikka, anyone 🐟 ?

Pari muuta paikkaa kuin Yliksellä, niin myös Ylellä ja Hesarissa ollaan tyytyväisiä. Saadaan paljon lisää sopivia jutunaiheita, kun lehtiä ja minuutteja on pakko täyttää jollakin. Siis sertifioidusti rasismia vastustavalla sisällöllä. Nk uutishankinnassa on ilon päivät kun ei tartte  miettiä uusia jutun aiheita.

Lisäys: Huomaatteko? Vuoden 2020 alkupalavereissa on päätetty Ylessä (vrt mm Uosukaisen-Seppäsen persu-juttu), että nyt kertakaikkiaan tehdään ns. silakat. Että noustaan rasismia ja populismia vastaan. Yle-verolle käyttöä.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2020, 01:02:45 kirjoittanut Jorma M. »
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan PJ Anu Vehviläinen (Kepu) 27.2.20: "On aika epätodennäköistä, että on sairastumisen riskiä."

Katri Kulmuni (Kepu) 26.2.20: "Kun tavallinen ihminen muistaa pestä kädet, on monelta asialta turvassa"

simppali

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 974
 • Liked: 7227
 • junior koodari
Kai nämä ylen toimittajan sensitiivisyyteen ihon värin ja kulttuurien kohtaamisesta yliopistossa ovat pelkkää työnantajan, eli ylen vaatimaa tiedostamista  ja urasta oikein tiedostavana toimittajana se jutun juuri.

Muinoin olin oikkiksessa vaikka oikeustiede on tietyllä tavalla metatiede eli lain säätäjät muokkaavat tiedettä jatkuvasti  stabiilisuus on eri kuin esim. matematiikassa, niin en ole ikinä kuullut että missään tiedekunnassa olisi suhtauduttu keneenkään opiskelijoiden tai luennoitsijan toimesta rasistisesti.

""enemmän monikulttuurisia ihmisiä päätöksentekoon". Vaadittava arvo on monikulttuurisuus, muulla ei ole enään väliä.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2020, 01:08:13 kirjoittanut simppali »

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 33 950
 • Liked: 78727
Lisäys: Huomaatteko? Vuoden 2020 alkupalavereissa on päätetty Ylessä (vrt mm Uosukaisen-Seppäsen persu-juttu), että nyt kertakaikkiaan tehdään ns. silakat. Että noustaan rasismia ja populismia vastaan. Yle-verolle käyttöä.

Siltä tuntuu, kun tosiaan kolmelta toimittajalta kolme juttua tästä aiheesta, ja sekä siinä Uosukaisen-Seppäsen PS-jutussa että maanantain Soini-jutussa Perussuomalaisia luonnehdittiin "maahanmuuttovastaisiksi", mitä en muista muuten kuulleeni Yleltä vaalien jälkeen.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 820
 • Liked: 27836
 • Easter Worshipper
Teekkarihymni. Alkuperäinen:

:,: Yö kuin sielu neekerin on pimiä...

Silloin kun minä olin teekkari, kyllä se laulettiin vielä ihan n-sana reippaasti venyttäen.

Veikkaan, että se lauletaan yhä. Nettiin on vain laitettu rotuhyveellistetty versio, jottei humanistipill*t vauhkoonnu.

Jälkikasvu on kertonut, että kukaan ei enää laula neekerin. Ei kuulemma ole enää nykyaikaa - edes läpällä ja kännissä. Ainakaan "julkisissa"(lue kiltojen tai kerhojen avoimet saunaillat, pikkujoulut ym) bileissä tai sitseissä.

Niin se maailma muuttuu.

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Alapo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 800
 • Liked: 1623
Eipä ihme että eilen oli myös uutinen, että nuorten eläkeläisten määrä lisääntyy. Ei ihme. Kun joka paikassa näkee jotain mikroaggressioita ja vääränvärisiä(ts.valkoisia) ihmisiä, ei ihme että maailma menee nurinniskoin ja työssäkäynnistä ei tule mitään. 

Tsuudi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 601
 • Liked: 1370
 • Päähänpotkinnan voimaaannuttama Tsuudi pohjoisesta
Samalla vuosikurssilla oli kanssani rodullistettu opiskelijatoveri. Ei hän tajunnut olevansa rodullistettu, emmekä mekään. Ei häneen suhtauduttu sen kummemmin kuin muihknkaan. Ja aivan samalla tavalla hän pärjäsi opinnoissaan kuin muutkin.
En tiedä oli sillä merkitystä, että kyse oli matemaattis-luonnontieteellisestä alasta, jossa suurin osa opiskelijoista piti selvänä, että.1+1=2 eikä se ole mielipide- tai elämänkatsomuskysymys.
"Hyvä pystykorva on parempi kuin huono nainen."

Kapseli

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 265
 • Liked: 2362
Olemme menneet tunnepohjaiseen maailmankatsomukseen. Sillä ei ole väliä, miltä asiat näyttävät. Tärkein indikaattori on se, kuinka yksilö kokee ympäristönsä.

Minulla on vahva tunne, että minua sorretaan. Antakaa rahaa.

Tuulenhenki

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 558
 • Liked: 5653
 • The Phosphorescent
Minä luulin, että rasismi on sitä, että arvotetaan ihmisiä paremmiksi ja huonommiksi ihonvärin mukaan. Ja että valistuneet ihmiset vastustavat rasismia. Ja että rotuja ei ole. Ja että ihonväri ei merkitse mitään.

Hämmentävää huomata, että olenkin ollut koko ajan väärässä.

Ihonväri on tärkein ihmisarvoa määrittävä tekijä - mitä tummempi, sen parempi ihminen.
Rasismia pitää vastustaa - jos se kohdistuu ns. parempiin eli tummempiin ihmisiin. Toiseen suuntaan toimivaa rasismia ei ole olemassakaan.
Rotuja ei ole - paitsi se parempi, tummempi rotu, joka on kaikkein sorretuin ja siksi kaikkien muiden rotujen pitää koko ajan hyvitellä sille kaikenlaista.

Niin se maailma muuttuu, Eskoseni, sanoi Karvinen.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2020, 07:19:36 kirjoittanut Tuulenhenki »
Don't despair
Show no fear
Life your life without regrets

foobar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 17 241
 • Liked: 28849
Teekkarihymni. Alkuperäinen:

:,: Yö kuin sielu neekerin on pimiä...

Silloin kun minä olin teekkari, kyllä se laulettiin vielä ihan n-sana reippaasti venyttäen.

Veikkaan, että se lauletaan yhä. Nettiin on vain laitettu rotuhyveellistetty versio, jottei humanistipill*t vauhkoonnu.

Jälkikasvu on kertonut, että kukaan ei enää laula neekerin. Ei kuulemma ole enää nykyaikaa - edes läpällä ja kännissä. Ainakaan "julkisissa"(lue kiltojen tai kerhojen avoimet saunaillat, pikkujoulut ym) bileissä tai sitseissä.

Niin se maailma muuttuu.

Tällainen mielikuva on itsellenikin muodostunut.

En ole vuosiin ollut kauhean paljoa tekemisissä teekkarikulttuurin kanssa, mutta oma mielikuvani on että laulukulttuuri itsessään olisi ainakin omasta otaniemeläisestä katsantokannasta selkeästi heikentynyt parin vuosikymmenen aikana. En kuitenkaan ole havainnut merkkejä siitä että kappaleet olisivat aatteellistuneet vasemmalle päin siinä ajassa. Sinälläänhän aikoinaan laulettiin vähän kaikkea, punaisia kappaleita ei tosin ainakaan omina aikoina kukaan ottanut todesta.

Näiden uusien liikkeiden puitteissa toki koko laulaminen olisi todennäköisimmin ongelma. Ainut asia jota kalpea eurooppalainen mies saa harjoittaa on toteemien hiljainen palvonta, siinä ei paljon jää tilaa opiskelijakulttuurille kun se ei palvele pyhää aatetta ja kaikesta on korkeampisyntyisillä oikeus loukkaantua eikä muilla oikeutta mihinkään, varsinkaan hauskanpitoon (paitsi ehkä siinä vasemmistolaisessa, kuolettavan vakavamielisessä mielessä).

Mitä teekkarihymniin itseensä tulee, onhan sen sanoitus jo lähtökohtaisesti älyvapaa. Itse näen sen kuitenkin enemmän historiallisena artifaktina kuin signalointivälineenä, ja yleensä historiallisia artifakteja ei ole ollut tapana mennä retusoimaan jälkikäteen.
"Avaruudessa kukaan ei voi kuulla moku-ulinaasi" - Rändöm

Bellerofon

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 213
 • Liked: 4407
Jännä juttu, että omana opiskeluaikana yliopistossa 90-luvulla rodullistetut opiskelijat olivat pääsääntöisesti vaihtareita, joten oli luonnollista käyttää englantia heidän kanssaan keskustellessa. Kävi itsellenikin niin, että aloitin keskustelun erään tumman kurssikaverin kanssa englanniksi ja hän heti täräytti perään etelä-pohjanmaan murteella, että mennähän sittenkin suomella. Naurahdukset päälle ja ei milloinkaan seuraavan viiden vuoden aikana tuntunut olevan traumatisoitunut eikä edes jurrissa avautunut kokemastaan kielivääryydestä. Mikroaggressiot, signaloinnit ja muut asiat, joita ei ole oikeasti olemassa ovat aiheuttaneet sen, että nämä naiset, jotka Ylen artikkelissa (ja Yle Puheessa) avautuivat, ovat viettäneet kymmeniä tunteja eri terapeuttien kanssa miettimässä omia päänsisäisiä ongelmiaan ratkomassa. Valkoiset terapeutit eivät kuulemma ymmärrä tai ovat liian ymmärtäväisiä ja monet käskevät vain liian helposti "antamaan olla" ja olla välittämättä moisista pikkujutuista. No, kunhan kunnon terapeutti on löydetty, niin sitten aletaankin oikein vellomaan rasismissa ja kaikki onkin valkoisen ylirodun syytä. Kuuntelin juttua radiosta ajaessa ja mietin, että miten terapeutti voi oikeasti lähteä mukaan moisten ajatusten vahvistamiseen ja tässä tietysti tulee esiin myös ammattitaito ja -etiikka, jota selkeästi käytetään väärin, kun ohjataan ihmisen omien epäonnistumisten tunteiden projisointia valtaväestöön ja vastoinkäymiset käännetään aina rasismin syyksi ja tämä kaikki vielä todennäköisesti yhteiskunnan varoilla.

foobar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 17 241
 • Liked: 28849
^ Vertailukohdaksi voi ottaa vaikkapa Jessikka Aron Twitter-ryhmäterapian. Jos sinulla on ongelmia, on kanssasi samanmielisten nyökyttelijöiden kerhon löytäminen huonoin mahdollinen tapa saada ne ongelmat kontrolliin. Vähän kuin hakisi apua alkoholismiin vain ja ainoastaan aktiivijuoppojen seurasta...
"Avaruudessa kukaan ei voi kuulla moku-ulinaasi" - Rändöm

Bellerofon

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 213
 • Liked: 4407
^ Vertailukohdaksi voi ottaa vaikkapa Jessikka Aron Twitter-ryhmäterapian. Jos sinulla on ongelmia, on kanssasi samanmielisten nyökyttelijöiden kerhon löytäminen huonoin mahdollinen tapa saada ne ongelmat kontrolliin. Vähän kuin hakisi apua alkoholismiin vain ja ainoastaan aktiivijuoppojen seurasta...
Kaikkien haastattelujen aikana kävi ilmiselväksi, että jokainen oli kokeillut useampia terapeutteja ennenkuin löysivät "sopivan" eli rodullistetun. Henkilökohtaisesti harmittaa monen tummaihoisen puolesta, että tällainen uhriutujajoukko kitisee kaikesta mahdollisesta ja löytää ongelmia, joiden olemassaolo on helppo kyseenalaistaa. Harva näistä rodullistetuista suomalaisista käsittää, että ovat itse niin jumalattoman etuoikeutetussa asemassa, että olisi parempi pitää suunsa kiinni. He saavat ilmaisen yliopistokoulutuksen maailman turvallisimmassa maassa, jossa löytyy jopa useita terapeutteja ratkomaan olemattomia traumoja ja silti kaikki on päin helvettiä. Siinä sierraleonelainen voisi sanoa, että voi kyynel, kun on kamalaa.

Jack

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 964
 • Liked: 1944
Mediassa esille putkahteleva “rasismia siellä, rasismia täällä, joka puolella rasismia” -ilmiö on osa maailmanlaajuista prosessia, jossa yksi etninen ryhmä väistyy toisen syrjäyttäessä sen. Meneillään oleva muutos on paitsi suurin, myös nopein ihmiskunnan historiassa. Elämme väestönvaihdon vuosisadalla, vaikka osa ihmisistä edelleenkin kieltäytyy näkemästä ja ymmärtämästä, mitä on tapahtumassa.

Jotkut toki ymmärtävät. Tilastotieteilijä Osmo Soininvaara esimerkiksi kirjoittaa kuinka kahdensadan vuoden päästä ihmiset ovat sekarotuisia, ja siten nykyistä terveempiä ja kyvykkäämpiä. Kyvykkäämpiä, missä asiassa - sitä Soininvaara ei kerro. Eikä hän myöskään kerro sitä, että tulevaisuuden sekarotuiset ihmiset ovat mustia afrikkalaisia, joilla on ehkä prosentti tai kaksi valkoista perimää. He ovat huomattavasti tummempia ja ulkonäöltään afrikkalaisempia kuin nykyiset Yhdysvaltojen “mustat”. Tällaiseltahan lopputulos näyttää väestöennusteiden valossa, kun miljardit mustat ja muutama sata miljoonaa valkoista sekoittuvat.

Nykyinen tilanne on kuin siirtomaa-aika käänteisenä. Kun aikoinaan valkoiset asuttivat mustien “villi-ihmisten” maita ja omaksuivat siirtomaaisännän roolin niin hyvässä kuin pahassakin, nyt mustat asuttavat valkoisten alueita ja asettautuvat vuorostaan herrakansan rooliin. Onhan heillä siihen “oikeus” valkoihoisten menneiden syntien vuoksi sekä myös siksi, että he ovat murskaavan lukumääränsä takia planeetan tulevia valtiaita. Valkoisten osaksi jää nöyristellä polvillaan ja pyytää yhä uudestaan ja uudestaan anteeksi.

Mikään ei tunnu riittävän. Valkoiset joutuvat muuttamaan kulttuuriaan ja historiaansa ja tapojansa, jotta voimansa tunnossa oleva uusi herrakansa ei loukkaantuisi. Patsaita kaadetaan, taideteoksia poistetaan, kirjoja ja lehtiä ja elokuvia sensuroidaan, muistomerkkejä mitätöidään, nimiä muutetaan, sanoja kielletään, tapahtumia lakkautetaan, ihmisiä tuomitaan. Aina kun yhdestä polvistumis- ja anteeksipyyntörituaalista on selvitty, tulee jo uusia vaatimuksia. On tehtävä sitä ja on tehtävä tätä, jotta ei vain loukattaisi rasistisesti etuoikeutettua kansanryhmää, jolta itseltään ei kielletä eikä vaadita mitään.

Yllättävän moni kantaväestöön kuuluva suomalainen elää illuusiossa, että 5,5 miljoonaa pääosin vielä valkoihoista ja kristillisiin kirkkoihin kuuluvaa suomalaista muodostaisivat enemmistön suhteessa esimerkiksi mustiin afrikkalaisiin tai muslimeihin. Eivät suomalaiset mikään enemmistö ole, jos asioita tarkastellaan globaalisti niin kuin niitä nykyisen siirtolaisuuden aikana pitää tarkastella. Joihinkin mordvalaisiin verrattuna suomalaiset ovat enemmistö, mutta eipä tänne mitään mordvalaisten kansainvaellusta ole odotettavissa.

Suomalaisia syntyy alle 50000 vuodessa ja heistäkin vuosi vuodelta yhä suurempi osa on mustaihoisia. Yksinomaan Nigeriassa syntyy kahdessa päivässä saman verran lapsia kuin Suomessa vuoden aikana. Kunhan Nigerian väestö taas seuraavien kahdenkymmenenviiden vuoden aikana kaksinkertaistuu, siellä syntyy yhden vuorokauden aikana saman verran lapsia kuin Suomessa vuoden mittaan. Tällainen “enemmistö” me olemme. Yksistään jossakin pääkaupunki Lagosin slummeista asuu saman verran mustaihoisia afrikkalaisia kuin on suomalaisia koko maailmassa. Kaupungin asukasluku on 21 miljoonaa ja kasvaa koko ajan.

Oma kysymyksensä on se, mistä rasismin nouseminen tuon tuostakin uutisaiheeksi johtuu. Voisiko syy olla se, että rasismi on kätevä ase, jonka avulla saadaan syyllistettyä yksilöitä ja ryhmiä. Syytteiden ei tarvitse olla tarkkoja. Riittää, kun vähän huiskitaan, niin aina osuu. Kukapa ei näin kätevää asetta käyttäisi. Tiedotusvälineitä aihe kiinnostanee siksi, että “syyllisten” esille nostaminen kansalaisten viihdykkeeksi on tiedotusvälineiden perinteinen tehtävä. Siitähän koko uutisoinnissa on kyse. Uutiset ovat jatkumoa vanhan ajan kyläjuoruille, joilla tyydytettiin ihmisten uteliaisuutta. Kerrottiin ikäviä asioita milloin kenestäkin. “Rasismi” on ikävä asia, joten se on uutisten kestoaihe. Syylliset halutaan näytille, että heitä voidaan paheksua.

Rasismisyytöksen esittäminen ja rasisminvastainen toiminta on nykyisin myös yksi helpoimmista keinoista päästä paistattelemaan hetkeksi julkisuuden valokeilassa. Ja tätä tapahtuu, koska ihminen on luonteeltaan arvostusta ja huomiota kaipaava “eläin”. Arvostus ja huomio liittyvät nimittäin yleensä menestymiseen, ja menestymisen tarve on yksi ihmisen perusvieteistä. Tarkemmin sanottuna kyse on statuksen säilyttämisen ja kohentamisen tarpeesta yhteisön hierarkiassa. Tästä tarpeestahan ihmisluonnon pimeät voimat kateudesta ja kostosta ja mustasukkaisuudesta ja ahneudesta alkaen kumpuavat. Kyse on biologiasta.

Tietysti taustalla haisee myös raha - missäpä ei. Rasismin vastustaminen ja monikulttuurisuuden edistäminen ovat varmimpia väyliä apuraha-apajille, olipa kyse taiteesta tai mistä tahansa kulttuuritoiminnasta. Taideproduktio Lapin luonnosta vai taideproduktio rasismista ja monikulttuurisuudesta - kummanko luulette olevan listan kärjessä, kun tukia ja apurahoja myönnetään. On sinänsä lähes sama, mitä tehdään ja tuotetaan, kunhan tärkeät sanat mainitaan anomuksessa.

Waldseemüller

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 743
 • Liked: 7493
 • Kumartakaa uusia herrojanne
Oikea kysymys on miksi edistynein ja aiemmin aggressiivisen ekspansiivinen valkoinen rotu antaa tämän tapahtua itselleen. Miksi "johtajamme", oppineemme ja mediamme pakottaa valkoisten pahuutta ja ylistää kirjaimellisesti kaikkea mikä ei ole kotoisin Euroopasta.

Mutta tässä kohtaa vihapuhepoliisi korjaa kyselijän pois kyselemästä.
Jos olisimme väärässä, meitä ei yritettäisi vaientaa.

Vaniljaihminen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 795
 • Liked: 7544
 • "Iran-vastainen" rauhanpuolustaja
"valkoinen rotu" - kellertävä, rusehtava ja punainen eri etnisyyksistä muodostuva joukko, jota jenkki-identitäärit ovat alkaneet kutsua "valkoiseksi roduksi". Ja se lähinnä siksi, että harhaanjohtavasti yksinomaan länsiafrikkalaisista koostuva aikoinaan orjiksi myyty joukko on alkanut kutsua itseään amerikanafrikkalaisiksi, vaikka se on harhauttavan yksipuolinen määritelmä. Afrikassa on nyt vaan on paljon muitakin rotuja, joiden keskinäiset piirteet eroavat toisistaan huomattavasti.
Only
Truth
Matters

Vaniljaihminen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 795
 • Liked: 7544
 • "Iran-vastainen" rauhanpuolustaja
Olemme menneet tunnepohjaiseen maailmankatsomukseen. Sillä ei ole väliä, miltä asiat näyttävät. Tärkein indikaattori on se, kuinka yksilö kokee ympäristönsä.

Minulla on vahva tunne, että minua sorretaan. Antakaa rahaa.

Luultavasti juuri tästä ilmiöstä oli kyseessä Dr Steve Turleyn äskettäisessä youtube-videossa, jossa hän analysoi Megan Marklen ja prinssi Harryn tapausta. Turley siteerasi erästä pappia, joka oli osoittanut nykyajan liberaalin ihmiskäsityksen olevan ristiriidassa klassisen humanismin kanssa. Megan on liberaali ja Englannin kuningashuone klassinen. Nykyajan liberalismiin kuuluu, että todellisuuden tulee palvella individualistista kokemusta, kun taas klassiseen näkemykseen kuuluu, että yksilön on kehitettävä itseään vastaamaan todellisuuden asettamia haasteita.

Vähän vaikea nyt referoida koko asiaa, mutta moderni yhteiskunnallinen kriisi kulminoituu varmaan parhaiten juuri herttuatar Meganin tapauksessa. Rasismikorttikin on jo heilunut, kuten asiaan kuuluukin.

EDT: nimen korjaus
« Viimeksi muokattu: 16.01.2020, 21:17:01 kirjoittanut Vaniljaihminen »
Only
Truth
Matters

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 28 174
 • Liked: 17416
 • Ajattelen positiivisesti - en ole neggatiivinen
Näitä porukoita ei pidä missään nimessä aliarvioida, niin älyvapaalta kuin nämä heitin horinat kuulostavatkin.
Yhdysvaltojen ja monen Euroopan maan yliopistojen humaanit tiedekunnat on jo vallattu näiden toimesta ja ne käytännössä sanelevat, mitä saa opettaa, kuka saa luennoida, mitä mielipiteitä saa esittää etc etc.
Akateeminen vapaus on siellä käytännössä jo mennyt pöntöstä alas; surullisinta tässä on katsoa millaisella kiimalla yle:n toimittaja toivottaa samat toimintamallit tervetulleiksi myös Suomeen.
Normaali reaktio tuohon ilmiöön on, valitettavasti, se, että yliopisto, joka tuohon sortuu, menettää merkityksensä. Jos sortuneita yliopistoja on paljon, yliopistot ylipäätänsä menettävät merkityksensä. Jos yliopistoille ei tapahdu korjausliikettä sisä- tai ulkopuolelta, jäjellä on vain nimi, tyhjä kuori, jonka sisällön kaikki tietävät hötöksi.

On paradoksaalista, että juuri vihervasemmisto, joka on vannovinaan tieteen nimiin ja joka kaikessa - ainakin oman ilmoituksensa mukaan - haluaa nojautua vain tieteelliseen tutkimukseen, on ensimmäisenä rapauttamassa yliopistoja vaatimalla sensuuria, poliittisella ääri-ideologialla ohjattua opetusta, sananvapauden riistoa, vapaan tutkimuksen torjumista, luennoitsijoiden mustia listoja, joukkouhkailuja toisinajattelijoita vastaan ja kaikkinaista vapaan tiedonhaun, keskustelun ja avoimen debatin vaientamista kulttuurimarxilaisen ääriopin edesauttamiseksi ja ylimmäksi totuudeksi korottamista.

Vihervasemmisto ei ymmärrä, että jos vapaa sivistysyliopisto vallataan ja tuhotaan heidän oppinsa temppeliksi, ihmiset miljoonittain hakevat oppinsa muualta kuin tieteen pyhätöistä ja yhä suuremmin määrin alkavat uskoa kaikenmaailman puoskareita, valeoppineita ja poliittisia huijareita. Vihervasemmiston 'pyhä tarkoitus' kääntyykin itseään vastaan, mikä tosin on tyypillistä kaikelle vasemmistolaiselle toiminnalle.
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 35 013
 • Liked: 45586
 • Kyllä tästä vielä selvitään, kaikesta huolimatta!
Jordan Peterson arvosteli melko tiukasti kotimaansa yliopistojen "humanities" -tutkimusta. Joidenkin nais- tai queer-laitosten tieteellisiksi julkaisuiksi hyväksyttyjä tekeleitä ei ollut lainatuu kertaakaan. Missään. Milloinkaan.

Ihmetteli, että miten lahjakkaiden nuorten vanhemmat suostuivat hinnakkailla lukukausimaksuilla rahoittamaan moista sirkusta.

Tännekin se tuli näköjään ja Rastasverkosto on tukemassa ahdistuneita.

Surullista.

Ja tuon sirkusmankelin läpikäytyään eivät saa työpaikkaa, koska eivät osaa mitään hyödyllistä. Eivät tiedä edes pippelin ja viivan eroa.

“Tavoitteemme on pakolaisten suojelu. Kansalliset rajat ovat sille este.”
— Soros

“BLM:n perustajat myöntävät avoimesti olevansa marxilaisia ideologeja ja kertovat haluavansa päästä eroon ydinperheestä, heteronormatiivisuudesta, poliisista, vankiloista ja kapitalismista. ”
– Gatestone -instituutin tutkija Soeren Kern

Vaniljaihminen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 795
 • Liked: 7544
 • "Iran-vastainen" rauhanpuolustaja
Tim Pool
https://www.youtube.com/watch?v=D-MWH9AFJ5M

Artikkeli
https://www.thepostmillennial.com/snitches-get-riches-university-rewards-student-callouts-with-cash/

Lainaus
Snitches get riches: University rewards student callouts with cash

Students can now get paid to snitch on their peers at the University of Sheffield. The students will earn £9.34/hour to be “race equality champions,” and their training for the work will include teaching them how to “lead healthy conversations” on racism, microaggressions, and how to deal with those peers who commit infractions. Hours range from two to nine hours per week, like any part-time work-study job. But Sheffield University’s foray into “snitch culture” sounds alarm bells.

---
Following a report from the Equality and Human Rights Commission that cautioned about the “common occurrence” of racism for some students on campus, the University decided to combat the problem by weaponizing other students. Twenty, lucky kids will get this job, and it’s probable that plenty more would have done it for free, as have their authoritarian forebears.

Eli opiskelijoille maksetaan Sheffieldin yliopistossa palkkaa mikroaggressioiden ym rasismin käräyttämisestä.
Only
Truth
Matters

Tagit: