Kirjoittaja Aihe: Maalitus rikoslakiin, sukupuolesta rikoksen koventamisperuste  (Luettu 8977 kertaa)

Titus

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 771
 • Liked: 11340

hallitukselta hiljaisen nyökkäyksen saavaa maalittamista, työpaikkahäirintää ja perättömiä ilmiantoja:


Lainaus
Sinikettujen kuljetusautot lähtivät tyhjinä kokkolalaistarhalta – kettujen vientiä Kiinaan protestoineet tarhaajat: "Eivät ketut täältä ihan helpolla lähde"
Tarhaajien mukaan kolme kettujen kuljetukseen tarkoitettua autoa lähti tyhjinä tarhalta viime yönä, ja loputkin autot lähtivät ilman kettuja Kokkolasta lauantaina aamulla.

Kokkolassa torstaina alkanut turkistarhaajien protesti parin tuhannen siniketun kuljetusten estämiseksi Kokkolasta Kiinaan päättyi lauantaina. Tilanne purkautui, kun eläinkuljetusautot poistuivat tarhalta ja sen lähettyviltä tyhjinä. Lakeuden Tarhaajien puheenjohtaja Kennet Myllykoski kertoo, että kolme kokkolalaistarhalla olleista eläinkuljetusautoista oli lähtenyt liikkeelle tarhalta viime yönä puoli yhden aikaan.

– Emme voineet olla täysin varmoja siitä, oliko autojen kyydissä eläimiä vai ei. Soitimme siksi hätäkeskukseen ja pyysimme poliisia pysäyttämään autot ja tarkistamaan, onko autoissa eläimiä ja jos on, onko niillä kaikki hyvin.
Lainaus
Myllykosken mukaan tarhaajia oli paikan päällä, kun poliisi tarkisti autot Jalasjärvellä hieman ennen kello kolmea yöllä ja totesi ne tyhjiksi. Poliisi vahvistaa, että sillä on ollut viime yönä tehtävä Nurmon tienoilla kello kolmen aikaan, jossa pysäytettiin kolme ulkomaan kilvissä olevaa rekkaa. Poliisi tarkisti autot, jotka osoittautuivat tyhjiksi. Autot pääsivät jatkamaan matkaansa.
https://yle.fi/uutiset/3-11164444

Korona on jossain toisella planeetalla. Ei sellaista voi sattua koivun ja tähden alla.

stefani

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 958
 • Liked: 893
 • fT9XuczFmg4
Osui kohdalle tällainen uutinen vuodelta 2017:

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/201711212200547899 "Feministisen ajatushautomon ehdotus verkkovihaan: Sukupuoli rikoksen koventamisperusteeksi"

Lainaus
Muun muassa Rosa Meriläisen johtama ajatushautomo järjestää kiroiluillan, jossa puretaan ”patriarkaatin aiheuttamat paineet muiden feministien seurassa”.

- Feministisellä ajatushautomo Hatulla on konkreettisia ehdotuksia verkkovihan suitsimiseksi.

- Hattu on käynnistänyt verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa verkkovihan vastaisen kampanjan.

- Hatun mukaan sukupuoli tulee lisätä rikoslakiin viharikosten koventamisperusteeksi.

Entisen kansanedustajan, kirjailija Rosa Meriläisen, tutkija Saara Särmän ja toimittaja Johanna Vehkoon johtaman ajatushautomo Hatun mukaan sukupuoli tulee lisätä rikoslakiin viharikosten koventamisperusteeksi

Nykytilanteessa naisiin ja naisoletettuihin kohdistuva sukupuolittunut verkkoviha jää usein tutkimatta, koska sukupuoli ei ole rikoslain mukainen koventamisperuste.

Tuoltako tämä juttu oli lähtenyt liikkeelle?  :o Ajatushautomo Hatusta!?

Uutinen on mainittu kerran aikaisemmin toisessa ketjussa, tosin en huomannut, että kukaan olisi korostanut yhteyttä.

Mistä nämä tutkijat ovat saaneet idean sukupuolen määrittämisestä koventamisperusteeksi...

Viharikoksesta tuomitun Vehkoon oma järjestö ehdotti ideaa ja nyt nämä sekoilijakaverit jatkavat idean esiintuomista.

...

Tämän 2020 alussa aloitetun ketjun Maalitus rikoslakiin, sukupuolesta rikoksen koventamisperuste aloitusviesti siis tarkoittaa, että ajatushautomo Hattu on onnistunut jossain?
Ripaus hömppää mukana...

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 34 708
 • Liked: 85631
Lainaus
Hallitus esittää: Sukupuoleen perustuvien viharikosten rangaistukset kovenevat

Esitysluonnoksen mukaan sukupuolesta tulee rangaistuksen koventamisperuste ihonvärin ja seksuaalisen suuntautumisen tapaan.

RIKOKSISTA annettavia rangaistuksia voidaan pian koventaa, jos teko johtuu uhrin sukupuolesta.

Oikeusministeriö on valmistellut asiasta lainmuutosta. Lakiuudistuksen tavoitteena on korostaa sellaisten tekojen moitittavuutta, joiden vaikuttimena on sukupuoleen perustuva viha.

Sukupuolesta on siten tulossa rangaistuksen koventamisperuste muun muassa etnisen syntyperän, ihonvärin, seksuaalisen suuntautuneisuuden, uskonnon ja vammaisuuden tapaan.

OIKEUSMINISTERIÖN lakiluonnoksessa arvioidaan, että uutta koventamisperustetta voitaisiin soveltaa vuosittain alle kymmenessä tapauksessa.

[...]

Lakiluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle. Hallituksen on tarkoitus antaa lakiesitys eduskunnan käsiteltäväksi loppuvuoden aikana.
Helsingin Sanomat 10.8.2020

Oikeasti täysin poikkeuksellisen (vastaavaa lakia ei tiettävästi missään maassa, ei ainakaan Pohjoismaissa tai Saksassa) lain luonnoksen perusteluista käy ilmi, että tässä on hieman verhottuna ainakin osittain se toivottu maalituslaki jessikkaarojen arvostelijoiden ja heille verkkoalustan antavien pelottelemiseksi. Näin vihreät kompensoivat myös vaalikampanjansa totalitaristista lakialoitetta, jossa vaadittiin "rasismin kriminalisointia" eli käytännössä monien perusoikeuksien poistamista "rasisteilta".

Lainaus
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle rikoslain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18059/2020
Vastausaika päättyy: 1.10.2020
Lausuntopyynnön taustatiedot
 
Johdanto, tausta, tavoitteet

Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia. Esityksessä ehdotetaan, että rangaistuksen mittaamisen koventamisperusteisiin lisättäisiin maininta rikoksen tekemisestä uhrin sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta.

Oikeushenkilön rangaistusvastuuta törkeästä kunnianloukkauksesta ja laittomasta uhkauksesta koskeviin säännöksiin ehdotetaan lisättäväksi nimenomainen maininta tekojen tekemisestä kohteen sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta. Maininta sukupuolesta teon vaikuttimena lisättäisiin myös julkista kehottamista rikokseen koskevaan oikeushenkilön rangaistusvastuusäännökseen silloin, kun rikos, johon kehotetaan tai houkutellaan, olisi törkeä kunnianloukkaus tai laiton uhkaus.

Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman Osallistava ja osallistuva Suomi mukaan rikoslain 6 luvun 5 §:n mukaiseksi koventamisperusteeksi säädetään rikoksen tekeminen sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta.

Lisäksi hallitusohjelman mukaan hallituskauden aikana toteutetaan poikkihallinnollisesti toimenpiteitä, joilla puututaan nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä. Turvataan edellä mainittujen rikosten torjuntaan ja selvittämiseen riittävät resurssit sekä osaaminen. Edistetään syrjintä- ja viharikostilanteen systemaattista seurantaa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on korostaa sellaisten tekojen moitittavuutta, joiden vaikuttimena on sukupuoleen perustuva viha.
Rikokset kohdistuvat yleensä jommankumman sukupuolen edustajaan. Sukupuoli tai sukupuoli-identiteetti on siten mukana lähes kaikissa rikoksissa, joissa uhri on luonnollinen henkilö.  Eräissä erityistilanteissa henkilön ulkoinen ominaisuus kuten sukupuoli voi kuitenkin olla teon ainoa tai voimakkain vaikutin.  Ulkoiseen ominaisuuteen kuten sukupuoleen kohdistuva viha teon vaikuttimena saattaa herättää uhrissaan vakavia pelkotiloja. Näkyvä ulkoinen ominaisuus saattaa altistaa hänet rikoksen, esimerkiksi pahoinpitelyn tai vahingonteon, uhriksi toistamiseen.

Rauhaa, kunniaa tai yksityisyyttä loukkaavat rikokset (laiton uhkaus, vainoaminen) ovat erityisen haitallisi, jos niiden kohteeksi joutuminen sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta muodostuu esteeksi osallistua julkiseen keskusteluun tai tietyn aiheiden käsittelyn välttelyyn julkisuudessa (niin sanottu chilling effect). Esityksen tavoitteena on tältä osin hallitusohjelman mukaisesti puuttua nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä.

Rikoslaki on sukupuolineutraali laki eikä miesten ja naisten asettamiseen eri asemaan mainitussa laissa ole perusteita. Teko on lähtökohtaisesti yhtä moitittava siitä riippumatta, kohdistuuko se mieheen tai naiseen.  Jaksossa 2.1 mainittujen selvitysten valossa sellaisen häirinnän, uhkailun tai yksityisyyttä loukkaavien tekojen kohteena, joiden törkeimmillään voidaan arvioida osoittavan sukupuoleen kohdistuvaa vihaa, ovat kuitenkin käytännössä naiset miehiä useammin.
Tavoitteena on myös korostaa yhteisöjen vastuuta valvoa ja estää edellä mainittuja rikoksia toimintansa piirissä.
 
Liitteet:
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle rikoslain muuttamisesta.docx
lausuntopalvelu.fi

Lainaus
Naisiin kohdistuva niin sanottu vihapuhe on ilmiönä selvitysten mukaan lisääntynyt merkittävästi ja se on erilaista kuin miehiin kohdistuva vihapuhe.  Naisiin kohdistuvassa vihapuheessa korostuvat selvitysten mukaan huorittelu, nöyryyttäminen pilkkaamalla tai kritisoimalla toisen kehoa. Naisiin kohdistuva vihapuhe sisältää usein brutaaleja ja seksualisoituja uhkauksia kuolemasta, raiskauksesta tai väkivallasta, ja siinä esitetään ulkonäköön, seksuaalisuuteen tai sukupuolirooleihin liittyviä uhkaavia kommentteja (THL. Sukupuolten tasa-arvo. Tasa-arvotiedon keskus.)

Lainaus
Tutkimuksen Viha vallassa: Vihapuheen vaikutukset yhteiskunnalliseen päätöksentekoon (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2017:57) selvitettiin yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttavan vihapuheen laajuutta, luonnetta ja vaikutuksia. Tutkimuksen mukaan päättäjiin kohdistuva vihapuhe on kasvava ongelma. Kyselyn mukaan kolmannes kuntapäättäjistä on ollut työnsä vuoksi vihapuheen kohteena. Kaksi kolmasosaa päättäjistä arvioi vihapuheen lisääntyneen viime vuosina. Haastattelujen ja avovastausten perusteella nuoret naiset ja rodullistetut kokevat muita useammin vakavia uhkauksia. Kyselyvastausten perusteella suomalaisista kuntapäättäjistä naiset kokevat vihapuhetta huomattavasti miehiä enemmän. Tutkimukseen osallistuneet naiset kertoivat, että heidän kohtaamansa vihapuhe liittyy usein heidän sukupuoleensa.  Vihapuhetta käytetään vastausten mukaan tietoisesti myös poliittiseen painostukseen, jonka tavoitteena on jonkun henkilön tai poliittisen näkemyksen vaientaminen.

Lainaus
Rauhaa, kunniaa tai yksityisyyttä loukkaavat rikokset (laiton uhkaus, vainoaminen) ovat erityisen haitallisia, jos niiden kohteeksi joutuminen sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta muodostuu esteeksi osallistua julkiseen keskusteluun tai tietyn aiheiden käsittelyn välttelyyn julkisuudessa (niin sanottu chilling effect). Esityksen tavoitteena on tältä osin hallitusohjelman mukaisesti puuttua nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä.

Lainaus
Sukupuoleen kohdistuvaa vihaa on muutoinkin perusteltua arvioida lainsäädännössä samoin kuin rasismia. Aivan kuten etniseen alkuperään tai ihonväriin myös sukupuoleen liittyvästä vaikuttimesta tehdyn rikoksen uhri ei ole valikoitunut rikoksen uhriksi sattumalta, vaan sellaisen näkyvän ominaisuutensa vuoksi, joka altistaa hänet mahdollisesti jatkossakin rikoksen kohteeksi. Tämän vuoksi rikoksen kohteeksi joutuminen saattaa herättää uhrissaan vakavia pelkotiloja.

Rangaistuksen ankaroittaminen koventamisperustetta soveltamalla on perusteltavissa myös väkivallan uhan tai väkivallan kasvulla. Näin voi tapahtua sekä yksittäisessä tapauksessa, jos samaan uhriin kohdistuu ensin lievempiä tekoja kuten sanallisia loukkauksia, jotka saattavat kärjistyä fyysiseksi väkivallaksi tai sen uhaksi. Väkivallan uhan ilmapiiri voi myös lisääntyä yleisellä tasolla, jos sukupuoleen liittyviin vihavaikuttimesta tehtyihin tekoihin ei lainsäädännöllä eikä käytännön tasolla puututa.  Kaikki edellä mainitut seikat puoltavat tällaisten rikosten ankarampaa kohtelua.

Lainaus
Yhtenä arvioitavana indikaattorina voi olla uhrin tai todistajan käsitys motiivista: epäileekö uhri tai todistaja, että rikoksen motiivina oli viha tiettyä sukupuolta kohtaan. Uhriin liittyvänä tekijänä voi esiin tulla uhrin aktiivisuus sukupuolen asemaan liittyvissä kysymyksissä. Epäillyn oma käytös ja viestintä ennen tapahtumaa voi heijastaa vihavaikutinta, muun muassa se onko epäilty esittänyt kommentteja tai julkaissut kirjoituksia, jotka liittyvät vihamotiiviin. Epäilty saattaa myös toimia aktiivisesti sosiaalisen median ”viharyhmässä”.

Lainaus
Rikoslaissa on koventamisperusteen lisäksi oikeushenkilön rangaistusvastuuseen liittyviä säännöksiä, joissa vastuun perusteena on teon kohdistuminen vastaaviin ryhmiin, jotka mainitaan vihavaikutinta koskevassa koventamisperustesäännöksessä. Oikeushenkilö, joka voisi nykyisin joutua vastuuseen laittoman uhkauksen, törkeän kunnianloukkauksen tai julkisen kehottamisen rikokseen kaltaisesta ilmaisurikoksesta, olisi todennäköisesti media- tai kustannusalan yritys. Kuten esityksen jaksossa 2 on todettu, julkinen keskusteluilmapiiri on viime vuosina eri selvitysten mukaan koventunut. Viime vuosina on syntynyt myös vihakampanjointia harjoittavia verkkojulkaisuina ilmestyviä vastamedioita (Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 2020, Sisäministeriön julkaisuja 2020:8, s. 35). 

Naispuolisiin tutkijoihin ja toimittajiin on selvitysten mukaan kohdistettu runsaasti sukupuolittuneita uhkauksia, loukkaavia ilmauksia tai yksityiselämää koskevien tietojen levittämistä.  Kyseiset teot ovat kuitenkin rasististen rikosten tapaan yleensä joidenkin yksilöiden tai järjestäytymättömän joukon rikoksia. On todennäköisesti poikkeuksellista, mutta mahdollista, että myös uhrin sukupuoleen perustuvaa vihavaikutinta osoittavaa materiaalia systemaattisesti julkaistaisiin media- tai kustannusalan oikeushenkilön piirissä tai toimesta. 

Lainaus
Naisten aktiivisuuteen esimerkiksi toimittajina, tutkijoita tai poliitikkoina yhteiskunnallisessa keskustelussa liittyy useiden selvitysten mukaan miehiä useammin seksuaalissävytteinen loukkaavien ilmaisujen kohteeksi joutuminen.  Kunnian ja yksityiselämän loukkaus tai muut rauhaa ja yksityisyyttä loukkaavat rikokset (laiton uhkaus, vainoaminen) ei vain loukkaa yksilön kunniaa tai yksityisyyttä, vaan ovat yleisemmälläkin tasolla haitallisia, jos niiden kohteeksi joutuminen muodostuu esteeksi osallistua julkiseen keskusteluun tai tiettyjen aiheiden käsittelyn välttelyyn julkisuudessa (niin sanottu chilling effect).

Esityksen pääasiallinen vaikutus voidaankin nähdä yleisten asenteiden muokkaajana. Tasa-arvobarometri 2017 (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 8/2018) kuvastaa nykyisiä naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon liittyviä asenteita. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli sitä mieltä, että naisten entistä aktiivisempi tulo mukaan politiikkaan on tarpeen poliittisen asiantuntemuksen monipuolistamiseksi. Niiden nais- ja miesvastaajien osuus, joiden mielestä sukupuolella ei ole merkitystä, on kasvanut koko tasa-arvobarometrin mittaushistorian ajan kaikilla kysytyillä politiikan osa-alueilla.
 
Tasa-arvobarometrin myönteistä kehityskulkua naisten yhteiskunnallisessa aktiivisuudessa ja julkiseen keskusteluun osallistumisessa eri toimijoina (poliitikkoina, toimittajina, bloggaajina tms) on syytä edelleen edistää. Yleisten asenteiden sukupuoleen sidottuun kunniaa, yksityisyyttä ja rauhaa loukkaavaan rikollisuuteen arvioidaan esityksen johdosta muuttuvan aikaisempaa kielteisemmiksi. Esitys vaikuttaisi tältä osin edistävän ja parantavan tosiallisesti erityisesti naisten osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun eri toimijoina.

Lainaus
Rikoksen tekeminen sukupuoleen kohdistuvan vaikuttimen takia ei ole laissa nimenomaisesti mainittu koventamisperuste missään Pohjoismaassa. (..) Sukupuoli ei ole siten rangaistuksen koventamisperuste myöskään Saksassa.

Lainaus
Oikeushenkilö, joka voisi nykyisin joutua vastuuseen julkisesta kehottamisesta säännöksessä mainittuun rikokseen, olisi esimerkiksi media- tai kustannusalan yritys. Tällöin kyse olisi lukijakunnalle osoitetusta kehotuksesta kohdentaa tiettyyn henkilöön hänen kunniaansa törkeän kunnianloukkauksen soveltamisen edellytykset täyttävää tai turvallisuutta uhkaavaa materiaalia sukupuoleen liittyvästä vihavaikuttimesta. Kehottaminen esimerkiksi henkilön järjestelmälliseen häirintään säännöksessä mainituilla tekotavoilla (törkeä kunnianloukkaus, laiton uhkaus) sukupuolivihaa osoittavalla tavalla voisi tulla arvioitavaksi julkisena kehottamisena rikokseen.
Jos rikos tai sen rangaistava yritys tehtäisiin, oikeushenkilön rangaistusvastuu voi perustua oikeushenkilön puolesta tai sen hyväksi toimineen henkilön osallisuuteen (tekijänä, avunantajana, yllyttäjänä) törkeään kunnianloukkaukseen tai laittomaan uhkaukseen jäljempänä selostetulla tavalla.

Lainaus
Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaan jokaisella on sananvapaus. Artiklan mukaan oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta. Artiklan 2 kohdan mukaan, koska näiden vapauksien käyttöön liittyy velvollisuuksia ja vastuuta, se voidaan asettaa sellaisten muodollisuuksien, ehtojen, rajoitusten ja rangaistusten alaiseksi, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi.

Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen sananvapauden rajoittamista koskevasta ratkaisukäytännöstä ilmenee, että vihapuhe, joka saattaa loukata henkilöitä tai henkilöryhmiä, ei kuulu sananvapauden suojan piiriin (esimerkiksi Karatepe v. Turkki, 31.7.2007, kohta 25, Erbakan v. Turkki, 6.7.2006, kohdat 56 ja 57 ja Gündüz v. Turkki, 4.12.2003, kohdat 40 ja 41).

Lainaus
Esitys uhrin sukupuoleen kohdistuvan vihavaikuttimen huomioon ottamisen mahdollisuudesta rangaistuksen koventamisperusteena toteuttaa perustuslain ja edellä mainittujen kansainvälisten sitoumusten velvoitteita tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi ja poistamiseksi.  Perustuslaissa ja edellä mainituissa kansainvälisissä velvoitteissa valtiolle asetetut positiiviset velvoitteet suojata sekä henkilökohtaista turvallisuutta että sananvapauden käyttöä väkivallalta ja sen uhalta ovat myös merkityksellisiä ehdotuksen kannalta. Esityksen ehdotukset olisivat toimia myös niin sanottua hiljennysvaikutusta (niin sanottu chilling effect) vastaan, jossa osa kansalaisista pidättyy osallistumasta julkiseen keskusteluun sukupuolittuneiden loukkausten ja mahdollisen väkivallan uhan vuoksi.

Ehdotetulle sääntelylle on perus- ja ihmisoikeusjärjestelmien kannalta hyväksyttävät ja painavat perusteet. Sääntelyllä suojataan viime kädessä yksilöiden ihmisarvoa henkilöön liittyviin syihin perustuvilta loukkauksilta.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Supernuiva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 455
 • Liked: 7613
^Missä on nyt tässä yhteydessä se yleinen kriminaalipoliittinen ajatus siitä, että rikoksien rangaistuksilla ei ole mitään rikoksia ennaltaehkäisevää vaikutusta?

Alex Jones

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 282
 • Liked: 392
Joo tämä on ihan naurettava ja orwellilainen ehdotus. Maalittaminen on yhtä tulkinnanvaraista kuin kiihottaminen tai vihapuhe. Mistä vetoa niin kritiikki katsotaan maalittamiseksi.

Charlie

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 438
 • Liked: 1495
 • terrorijärjestöt lakkautettava
^Missä on nyt tässä yhteydessä se yleinen kriminaalipoliittinen ajatus siitä, että rikoksien rangaistuksilla ei ole mitään rikoksia ennaltaehkäisevää vaikutusta?
Tai se kiihottamispoliittinen ajatus, ettei enemmistöä vastaan voi kiihottaa? Naisethan ovat enemmistö Suomessa ainakin vielä 20 vuotta, kuten on toisesta ketjusta saatu lukea. Tai siis, miten enemmistöryhmän jäsenyyteen kiinni käyminen voi yhtäkkiä olla koventamisperuste?  ;)
« Viimeksi muokattu: 11.08.2020, 00:20:50 kirjoittanut Charlie »

Radio

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 590
 • Liked: 2846
 • Mayday, mayday. Maantievirus matkalla pohjoiseen!
Ei tässä maassa enää saa olla vihainen. Vihaisuudesta rangaistaan. Ei saa olla mitään poikkipuolista mieltä. Mielipiteet pitää kopioida valtaapitävien doktriinista. Valtakunnansyyttäjää ei saa kiihottaa tai muuten hän maalittaa sinut. Tätä on reaalisosialismi eli heikosti verhottu komunistinen diktatuuri. Tuokaa syyllinen sisään, sanoo demlatuomari oikeussalissa.
Oikeuslaitoksemme on mätä paska, paksulla perseellä ja heikoilla älynlahjoilla demladumariksi päässeet ovat vallanneet sen. Jos tuo lainaus on totta, niin hallitus on pahempi kuin Kremlin purkkiorjat. Stalinisteja koko porukka.
"Esitysluonnoksen mukaan sukupuolesta tulee rangaistuksen koventamisperuste ihonvärin ja seksuaalisen suuntautumisen tapaan."
No shit Sherlock!

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 34 708
 • Liked: 85631
Lainaus
Sukupuoli on lisättävä kiihottaminen kansanryhmää vastaan -rikosnimikkeen tunnusmerkistöön

Naisjärjestöjen Keskusliitto esittää, että sukupuoli, sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu lisätään kiihottaminen kansanryhmää vastaan -rikosnimikkeen tunnusmerkistöön. Hallitusohjelmaan ja hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan sisältyy useita toimenpiteitä, jotka toteutuessaan voivat parantaa sukupuolittuneiden viharikosten kohteiksi joutuneiden asemaa. Ne eivät kuitenkaan suojaa naisia ryhmänä sellaisilta viharikoksilta, joiden taustalla vaikuttavat ennakkoluulot tai viha naisia kohtaan. Maailmalta on viime vuosina kantautunut huolestuttavia uutisia väkivallanteoista, jotka on kohdistettu tekijälle aiemmin tuntemattomiin naisiin heidän sukupuolensa vuoksi.

Vihapuhe ja viharikokset ovat Suomessakin ajankohtainen yhteiskunnallinen ongelma. Vihapuhe ja viharikokset ovat myös tasa-arvo-ongelma, sillä sukupuoli altistaa naiset ja erityisesti vähemmistöihin kuuluvat naiset vihalle. Rikoslaki ei nykyisessä muodossaan tarjoa tehokasta suojaa sukupuolittuneita viharikoksia vastaan. Lainsäädäntöuudistusten lisäksi hallituksen tulee budjettiriihessä huolehtia siitä, että resurssit vihapuheen ja viharikosten vastaiseen työhön ovat asianmukaiset.

Viharikoksia koskeva lainsäädäntö on luotu erityisesti vähemmistöjen suojelemiseksi. “Vaikka naiset eivät ole vähemmistö, jonka voitaisiin arvioida olevan erityisen suojan tarpeessa vähemmistöaseman takia, ovat he erityisen alttiita vihalle. Sukupuolittunut vihapuhe ja viharikokset ovat osa laajempaa naisiin kohdistuvan väkivallan ja antifeminismin jatkumoa, joiden tavoitteena on kaventaa naisten yhteiskunnallista tilaa”, painottaa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.

Vihapuhe ja viharikokset vähentävät naisten yhteiskunnallista ja poliittista osallistumishalukkuutta ja kaventavat demokratiaa. Lisäksi ne heikentävät ilmaisun- ja sananvapautta ja vaikuttavat negatiivisesti naisten asemaan, ihmisoikeuksiin ja sukupuolten tasa-arvoon. Kuntavaalit järjestetään keväällä 2021. Tutkimusten mukaan vaaliehdokkaat ja kunnanvaltuutetut jäävät usein ilman tukea joutuessaan vihapuheen kohteeksi. Kaikkiaan naispuoliset kuntapäättäjät kokevat vihapuhetta enemmän kuin miehet. Sama pätee vihapuheen kohdistumiseen myös laajemmassa mittakaavassa: naiset kokevat lähes kaksi kertaa enemmän vihapuhetta miehiin verrattuna.
Naisjärjestöjen Keskusliitto 26.8.2020

Tässä mainittu vihapuhe ei selvästikään tarkoita rikollista vaan laillista sananvapauden käyttämistä, josta joku on loukkaantunut. Samoin feminismin vastustaminen on osa laillista ilmaisunvapautta.

Kyse on perusoikeuksista, joita Biaudet'n porukka haluaa rajoittaa perustelunaan mielensä pahoittuminen.

Lainaus
LAUSUNTO 14.08.2020

Naisjärjestöjen Keskusliitto on antanut lausunnon hallituksen esitykseen rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta. Naisjärjestöjen Keskusliitto kannattaa hallituksen esitystä laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta.

Naisjärjestöjen Keskusliitto kannattaa hallituksen esitystä laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta. Hallituksen esityksen tavoitteena on tehostaa työ- tai julkisen luottamustehtävän vuoksi henkilöön kohdistetun laittoman uhkauksen saattamista syytteeseen. Esityksen mukaan syyttäjä saisi nostaa syytteen laittomasta uhkauksesta, jos teko on kohdistunut henkilöön hänen työtehtävänsä vuoksi eikä rikoksentekijä kuulu työpaikan henkilöstöön. Syyttäjä saisi nostaa syytteen laittomasta uhkauksesta myös, jos teko on kohdistunut henkilöön hänen julkisen luottamustehtävänsä vuoksi. Kuten esityksessä todetaan, on työtehtävä tai julkinen luottamustoimi voitava suorittaa ilman asiatonta häirintää tai pelkotiloja aiheuttavaa väkivallalla tai muulla rikoksella uhkaamista. Virallisen syytteen alaiseksi säätäminen tukee tavoitetta ja lähentää Suomen käytäntöä muiden Pohjoismaiden vastaaviin käytäntöihin.

Hallituksen esityksen mukaan laiton uhkaus säilyisi edelleen muissa tilanteissa kuin työtehtävään tai julkiseen luottamustehtävään liittyen lähtökohtaisesti asianomistajarikoksena. Koska esityksen tavoitteena on osaltaan edistää ja parantaa erityisesti naisten osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun, huomauttaa Naisjärjestöjen Keskusliitto, että on välttämätöntä selvittää, tarjoaako säännös sellaisenaan riittävää suojaa henkilöille, jotka vasta pyrkivät julkisiin luottamustehtäviin ja altistuvat esimerkiksi vaalikampanjansa aikana laittomille uhkauksille. Viha vallassa -tutkimuksen mukaan vaaliehdokkaat ja kunnanvaltuutetut jäävät usein ilman tukea joutuessaan vihapuheen kohteeksi. Kaikkiaan naispuoliset kuntapäättäjät kokevat vihapuhetta enemmän kuin miehet.

Vihapuhe on vahvasti sukupuolittunut ilmiö, jonka kohteena ovat usein naiset. Naisiin ja erityisesti julkiseen keskusteluun osallistuviin naisiin kohdistuva vihapuhe on lisäksi usein rankempaa kuin miehiin kohdistuva ja sisältää uhkailua seksuaalisella väkivallalla. Vihapuhe ja -rikokset saattavat rajoittaa naisten lähtemistä mukaan julkiseen keskusteluun ja vaikuttaa jo yhteiskunnallisessa keskustelussa, esimerkiksi ammattinsa puolesta, osallisina olevien naisten, kuten toimittajien, tutkijoiden ja poliitikkojen sanan- ja ilmaisunvapauden toteutumiseen. Yhteiskunnan on varmistettava, ettei yksikään henkilö jätä osallistumatta julkiseen keskusteluun tai hakeutumatta julkisiin luottamustoimiin siksi, että pelkää siitä seuraavaa vihapuhetta ja uhkailua – tapahtuipa uhkailu verkossa tai sen ulkopuolella.

Hallituksen esityksessä todetaan, että työntekijään kohdistuva väkivallalla tai rikoksella uhkailu on lisääntynyt myös erilaisissa asiakas- tai potilassuhteissa, ja että naiset ovat vuoden 2018 rikosuhritutkimuksen mukaan kohdanneet työssään väkivaltaa tai uhkailua yleisemmin kuin miehet. Suomalaiset työmarkkinat ovat voimakkaasti sukupuolittuneet, minkä seurauksena muun muassa palvelu-, hoito- ja hoiva-alat ovat voimakkaasti naisvaltaisia. Esimerkiksi terveys- ja sosiaaliala on voimakkaasti naisvaltainen: muun muassa sairaanhoitajista naisia on yli 90 prosenttia. 

Nyt lausuttavana oleva esitys olisi toteutuessaan vahva viesti siitä, että yhteiskunta haluaa suojella työsuhteessaan tai luottamustoimessaan vihapuheen ja viharikosten kohteeksi joutuneita. On myös varmistettava, että lainsäädäntö suojaa jatkossa myös työsuhteen kaltaisissa olosuhteissa työskenteleviä, kuten apurahatutkijoita ja freelance-toimittajia.

Käsillä oleva esitys ei kuitenkaan yksin riitä, vaan vihapuheen ja viharikosten vastaiseen työhön tarvitaan myös muita toimia. Naisjärjestöjen Keskusliitto yhdessä yli 40 muun kansalaisjärjestön kanssa on esittänyt Peking +25 -järjestöraportissa, että Suomelle laaditaan kansallinen strategia vihapuhetta ja viharikoksia vastaan. Naisjärjestöjen Keskusliitto painottaa, että kaikessa viranomaistyössä, joka liittyy vihapuheeseen ja viharikoksiin, pitää huomioida sukupuolinäkökulma.

Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, että tasa-arvo-ohjelman kirjaus sukupuoleen perustuvan vaikuttimen säätämisestä rangaistuksen koventamisperusteeksi on oikeasuuntainen askel vihapuheen ja viharikosten laajempaan kitkemiseen. Pidämme kuitenkin tärkeänä, että jatkossa selvitetään, tulisiko sukupuoli sisällyttää myös kiihottamisrikoksen tunnusmerkistöön, jotta rikoslaki suojaisi naisia ryhmänä misogyyniseltä vihapuheelta

Lisäksi viharikosmotiivien luokittelua tulisi muuttaa siten, että rikoksella voi olla useampi kuin yksi motiivi. Näin vihapuheen ja viharikosten moniperustaisuus, esimerkiksi sukupuolen ja etnisen taustan/iän tms. kietoutuminen yhteen tulisi paremmin esille. Jatkossa olisi syytä tarkastella myös sitä, miten muunlaisen vihapuheen kohteeksi joutuneita yksilöitä voidaan suojella entistä paremmin ja vihapuhetta ehkäistä entistä tehokkaammin. Muun muassa sen pohtiminen, miten ehkäistään ja kitketään sellaista vihapuhetta, joka on laitonta, mutta ei täytä rikoksen tunnusmerkkejä ja miten tällaisen vihapuheen kohteeksi joutuneita voidaan auttaa, olisi tärkeää. Virtuaalisissa tiloissa esiintyvän vihapuheen kitkemisessä erilaisten verkkoalustojen tarjoajien vastuuta tulisi terävöittää. Erityisesti tulisi myös pohtia, miten nk. maalittamiseen voidaan tehokkaasti puuttua.
Naisjärjestöjen Keskusliitto 14.8.2020

Laiton vihapuhe, joka ei täytä rikoksen tunnusmerkkejä, onkin mielenkiintoinen käsite. Joku – ettei vain olisi juuri Biaudet vähemmistövaltuutettuna – puuhasteli takavuosina tällaisen parissa. Tarkoitus oli muistaakseni velvoittaa palveluntarjoajat poistamaan laillinen puhe jonkun niin vaatiessa.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Skeptikko

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 12 678
 • Liked: 18448
Maalittamiseen halutaan puuttua: laittoman uhkauksen muuttaminen virallisen syytteen alaiseksi saa yksimielisen kannatuksen
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006624836.html

Lainaus
LAITTOMAN uhkauksen muuttaminen virallisen syytteen alaiseksi saa poikkeuksellisen vahvaa kannatusta. Laajalla lausuntokierroksella lainmuutosta tukivat kaikki poliiseista tuomioistuimiin ja journalisteista tutkijoihin.

Oikeusministeriön ehdotuksen mukaan laiton uhkaus olisi virallisen syytteen alainen, jos uhkaus kohdistuisi henkilöön hänen työtehtävänsä tai julkisen luottamustehtävänsä vuoksi.

Nykyisin laiton uhkaus on asianomistajarikos eli syyte voidaan nostaa vain, jos uhri sitä vaatii.
...
Useissa lausunnoissa esitystä pidettiin hyvänä ensiaskeleena, mutta ilmiön suitsimiseen se ei riitä. Moni ehdottikin rikoslakiin omaa pykälää maalittamisesta eli joukkoistetusta häirinnästä.

MONESSA lausunnossa tuotiin esille vakava huoli maalittamisen seurauksista. Kyse ei ole vain yksittäisten uhrien jaksamisesta, vaan maalittaminen uhkaa yhteiskuntarauhaa, oikeusvaltion toimintaa ja avointa keskustelua.
...
”Järjestelmällinen ja systemaattinen, jopa joukkoistettu maalittaminen rapauttaa luottamusta oikeusvaltioon ja sen hyväksyttävyyteen sekä vaarantaa perustavanlaisesti perustuslaissa turvattujen perusoikeuksien toteutumista. Vahva viranomaisluottamus ja suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ovat olleet merkittävä kivijalka Suomen sisäisen turvallisuuden turvaajana, ja se tulee voida vastaisuudessakin säilyttää. ”

Poliisihallitus korostaa, että maalittamisella pyritään vaikuttamaan esimerkiksi viranomaisten päätöksentekoon. Tarkoitus on edistää omia intressejä.

”Maalittamisella pyritäänkin erityisesti vaikuttamaan yhteiskunnan keskeiseen pääomaan – luottamukseen – jonka olemassaolo on muun muassa poliisin toiminnan takeena välttämätön ja siten strategisessa keskiössä.”

Onko BLM-liikkeen poliisivastainen liikehdentintä tai vihreiden painostusyritykset ympäristöasiasso siis tarkoitus kieltää maalittamisena? Vai onko tämä sitä parempaa maalittamista?

Lainaus
VAIKUTTAMISTA on sekin, että yksittäinen virkamies yritetään saada jääviksi käsittelemään asiaa. Korkeimman hallinto-oikeuden linjauksen mukaan virkamies on esteellinen käsittelemään asiaa, jos hän on tehnyt asiakkaasta tutkintapyynnön.

Eikö henkilö muka olisi jäävi, vaikka hän itse ei olisi tehnyt tutkintapyyntöä, mutta on kuitenkin tutkittavassa rikoksessa asianomistaja?

Lainaus
Suomessa laiton uhkaus on aikoinaan kirjoitettu koskemaan varsin konkreettisia turvallisuuteen tai omaisuuteen liittyviä uhkatilanteita, hovioikeus toteaa. Ruotsissa sen sijaan suojellaan myös kohteen rauhaa ja Tanskassa hyvinvointia.
...
”Se, että toimittaja saa tehdä työtään rauhassa ja omasta näkökulmastaan ilman että hänen tarvitsee pelätä lukijoiden reaktioita, on hyvin tärkeää yhteiskunnan toiminnan kannalta, kuuluuhan sananvapauteen myös jokaisen oikeus nauttia vapaan ja moniarvoisen median palveluista. Pyrkimykset vaikuttaa median toimintaan sen kentän ulkopuolelta ovat vaarallisia, tuli se pyrkimys sitten miltä suunnalta tahansa.”

Jos unohdetaan laittomat uhkaukset ja puhutaan sanoista, niin pitäisikö toimittajien olla nostettu jonkinlaiseksi koskemattomaksi luokaksi, joilla on oikeus esittää vaikka millaisia typeryyksiä, valheita ja arvostella esimerkiksi poliitikkoja, ilman että heidänkin puheitaan saisi kritisoida? Tosin punavihreissä piireissähän on haluttu määritellä toimittaja Timo Haapilan kriittiset kirjoitukset vihreiden Pekka Haavistoa kohtaan maalittamiseksi.

Lainaus
TOISEN näkökulman tarjoaa rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen Turun yliopistosta. Hän pohdiskelee, ovatko ehdotuksen määritelmät työlle ja työtehtävälle liian laajoja.

”Muutosehdotuksen kimmokkeena on ollut pyrkimys turvata demokraattisen oikeusvaltion toteutuminen varmistamalla, että esimerkiksi poliitikot, toimittajat ja tuomioistuimet voivat tehdä työnsä ilman epäasiallisia vaikutuspyrkimyksiä. Samalla muutosehdotus on kuitenkin laajentunut koskemaan kaikenlaisia työtehtäviä ja työntekemisen muotoja, mitä ei voida pitää aivan ongelmattomana.”
...
Sananvapaus ei kenenkään mielestä estä uudistusta. Tuomariliitto painottaa, että uhkailu ja maalittaminen eivät kuulu sananvapauden piiriin, vaan ne ovat pikemmin sananvapauden nimissä tapahtuvaa oikeuksien väärinkäyttöä.

Media-alan yritysten etujärjestö Medialiitto huomauttaa, että esityksellä on sekä sananvapautta edistäviä että sitä rajoittavia vaikutuksia. Liiton mielestä kokonaisuus parantaa sananvapauden tilaa, sillä maalittamisella pyritään vaientamaan ihmisiä.

”Mediayritysten kokemusten mukaan nimenomaan vaientamisvaikutuksen voidaan arvioida nykyisellään sulkevan useita näkökulmia julkisen keskustelun ulkopuolelle ja siten haittaavan jo merkittävästi avointa keskustelua yhteiskunnassa.”

Ja yleisen syyttäjättären nykyinen touhu, nykymuotoiset lait kansanryhmää kohtaan kiihottamisesta tai uskonrauhan rikkomisesta eivät sitten suinkaan estä avointa keskustelua - tai esimerkiksi sensuuri lehtien keskustelupalstoilla, jutuissa yms maahanmuuttokriittisiä puheenvuoroja kohtaan.

Lainaus
Saman toteaa Tieteentekijöiden liitto. Se korostaa, että tutkijoiden on voitava rohkeasti osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun joutumatta pelkäämään, että heille aiheutuu tästä asiattomia ja lainvastaisia seuraamuksia.
...
VAIKKA kaikki kannattavat ehdotusta, sitä pidetään yleisesti täysin riittämättömänä. Moni vaatii maalittamisen kriminalisointia.

Syyttäjäyhdistys painottaa, että maalittamiseen ei pystytä puuttumaan nykyisellä rikoslailla. Yksittäisen ihmisen teot eivät välttämättä täytä minkään rikoksen tunnusmerkistöä, koska jokainen vastaa vain omasta viestistään.

”Varsinkin somessa tapahtuneiden uhkausten ja epäasiallisten viestien kohdalla viestien kokonaisvaikutus on ratkaisevaa. [...] Tähän kokonaisvaikutukseen oma rikosnimike vaikuttaisi parhaiten”, yhdistys esittää.

Eli käytännössä siis ihmisiä ei haluttaisi rangaista heidän omista, vaan muiden teoista.

Lainaus
Maalittaminen onkin jo selvitettävänä. Valtioneuvosto asetti toukokuussa käräjätuomari Mika Illmanin selvittämään muun muassa sitä, miten rikoslaki soveltuu järjestelmälliseen maalittamiseen.

Oikea kunnon tilaustyö asettaa tehtävään nimenomaan Illman, jonka halveksuva kanta sananvapautta kohtaan tunnetaan jo entuudestaan.

Lainaus
Syyttäjäyhdistys ja moni muu lausunnonantaja ehdottaa, että myös kunnianloukkaus, yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen ja viestintärauhan rikkominen muutetaan virallisen syytteen alaisiksi.

Kunnianlouksen ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen muuttamisesta virallisen syytteen alaiseksi on älytöntä. Henkilön pitäisi vahintään pystyä sallimaan itseään kohtaan kielenkäyttö tai asioiden kertominen, mitkä jonkun herkkähipiäisimmän tulkinnan mukaan voisivat olla kiellyttyjä. Tällainen myös mahdollistaa melkoisen mielivallan, jos ja kun tätä alettaisiin soveltamaan varsin todennäköisesti varsin valikoivasti sen mukaan mitä poliittista kantaa henkilöt edustavat.

Lainaus
LAKILUONNOKSESSA arvellaan, että uudistus toisi poliisin tutkittavaksi noin 1 200 uutta rikosta vuodessa.

Sisäministeriön mielestä ilmiön laajuus voi selvitä vasta lainuudistuksen jälkeen. Näin kävi esimerkiksi, kun vainoaminen kriminalisointiin. Silloin tuli esille, kuinka yleisestä ilmiöstä oli kyse.
« Viimeksi muokattu: 04.09.2020, 22:16:31 kirjoittanut Skeptikko »
En homona toivota tervetulleiksi Suomeen henkilöitä, jotka haluavat tappaa minut:
http://www.bbc.com/news/magazine-33565055

Tanskan pakolaisapu: hallitsematon tulijatulva johtamassa armageddoniin ja yhteiskuntamme tuhoon:
http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE7963933/Sammenbrud-truer-flygtningesystem/

pienivalkeapupu

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 124
 • Liked: 2643
 • Maanantaikappale
^ LAKILUONNOKSESSA arvellaan, että uudistus toisi poliisin tutkittavaksi noin 1 200 uutta rikosta vuodessa.

Mihinköhän tuo luku 1200 perustuu? Arveluun? Ja miksi siihen perään pitää korostaa että 'uutta rikosta vuodessa?' Vai onko tuossa ajatuksena, että voitaisiin tutkia vanhoja rikoksia ikään kuin uusina rikoksina - mitä ainakin rva vatlakunnansyyttäjä harjoittaa Päivi Räsäsen kohdalla?
Hullu maailma, ja joukon jatkona pieni sisukas Suomi.
"I believe in the death of the emotions and the triumph of the imagination."   - JG Ballard

And I don't know what I'm scared of or what I even enjoy
- R. Edwards

Golimar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 18 052
 • Liked: 27136
 • Ego sum Spartacus

https://twitter.com/perttironkko/status/1350094732886749184


https://twitter.com/perttironkko/status/1350026064861556736

JoKaGO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 14 152
 • Liked: 5860
 • Huumoria(?) Lappeenrannan metsistä
"... syyttäjiä ei kiinnostunut maalitus, vihapuhe eikä törkeä kunnianloukkaus"

On siinä meillä spede  :facepalm:   Luuleeks se olevansa joku tuomari vaikka on vain toimittajan apulainen? Tuollaiset tosiaan luulevat olevansa tuomareita ja haluaisivat sen lisäksi olla vielä poliiseja ja pyöveleitä  >:(
Auringonvalo tappoi virukset? Ainakin virus riehaantui, kun valon määrä väheni...

Fiftari

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 218
 • Liked: 7105
 • "Hallitus koostuu ihmisistä joita ei hallita"
Lakiin tuodaan lisää työkaluja kyykyttää, mutta esimerkiksi kotietsinnän päätös poliisilta tuomioistuimelle ei ole missään vaiheessa edes vilahtanut keskustelussa. Tai esimerkiksi että nostettaisiin rangaistuksia laittomista henkilötietojen urkinnoista.
Kapteeni NN " Kenestäkään ei tule rasistia, mutta jokaisesta tulee realisti kun ollaan tekemisissä kähtävien kanssa"

Golimar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 18 052
 • Liked: 27136
 • Ego sum Spartacus
Rasmuksen rikollista toimintaa rahoittaa valtio ja useat verorahaa kuppaavat järjestöt ja tuon rikollisjärjestön lonkerot ulottuvat laajalle. Tuohon Pentti Rönkön maalittamiseen liittyen muistelen että näillä oli joskus vihakampanjoita joissa yllytettiin ilmoittamaan "rasisti" työnantajalleen jotta tämä saisi lopputilin.

Lainaus
X

RASMUS - Rasismin ja muukalaispelon vastainen yhdistys ry (lyhyesti Rasmus ry) on vuonna 2002 perustettu ja 2011 yhdistykseksi rekisteröity valtakunnallinen rasismin ja muukalaispelon vastaista toimintaa edistävien toimijoiden verkosto. Yhdistyksen tehtäviin kuuluu muun muassa rasismiin ja monikulttuurisuuteen liittyvien yhteiskunnallisten kysymysten seuraaminen, suvaitsevaisuutta edistävän opetuksen ja koulutuksen edistäminen, päätöksentekijöihin vaikuttaminen ja rasistisista tapauksista ilmoittaminen viranomaisille tarpeen vaatiessa.[7]

Verkoston perustamiskokoukseen vuonna 2002 osallistui Ihmisoikeusliitto, Suomen Punainen Risti, Suomen YK-liitto ja kymmenen muuta järjestöä.[8][9] Verkosto rekisteröitiin yhdistykseksi 1.7.2011 ja perustamisasiakirjan allekirjoittivat mm. Ihmisoikeusliitto, Demokraattinen sivistysliitto, Suomen kommunistinen puolue ja tuolloinen Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.[7] Yhdistyksellä on myös vuonna 2004 perustettu alueryhmä Pirkanmaan rasismin vastaisen työn tuki ry, lempinimeltään Tampereen Rasmus.[10][11]

Yhdistys on ottanut kantaa rasismiin sekä mediassa että verkkosivuillaan.[12][13][14] Se on myös järjestänyt useita rasismin vastaisia urheilu- ja musiikkitapahtumia kuten jalka- ja koripalloturnauksia, hip hop -konsertteja sekä hyväntekeväisyyskonsertin Tampereen keskustassa sattuneen tulipalon uhreille.[15][16][17][18] Yhdistys on ollut mukana jakamassa vuosittaista Global Family Awards -palkintoa joka myönnetään monikulttuurisuuden edistämisestä Suomessa.[19]

Rauha.org -sivuston mukaan Rasmus-yhdistyksen Facebook-sivu on yksi Suomen aktiivisimmista vihapuheen vastaisista keskustelupalstoista. Facebook-sivua seuraa noin 15 000 ihmistä.[20]

X

RASMUS - Rasismin ja muukalaispelon vastainen yhdistys ry
Rasmus-logo2.gif.png
Perustettu   5. helmikuuta 2002[1]
(rekisteröity 1. heinäkuuta 2011)[2]
Perustaja(t)   Marjo-Sisko Lindstedt
Maryan Abdulkarim
Paula Ruoho
Outi Alanko-Kahiluoto[3]
Toimiala   rasismin ja muukalaispelon vastainen toiminta[4]
Kotipaikka   Helsinki[2]
Puheenjohtaja   Ilona Taimela (2018-)[5]
Hallitus (2016)   Ossi Mäntylahti
Michaela Moua
Thomas Elfgren[6]

X

https://fi.wikipedia.org/wiki/RASMUS_(yhdistys)

https://www.rasmus-toiminta.fi/fi/etusivu/

https://www.facebook.com/groups/RASMUSGROUP/

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02xlmLvTLwMwzJlpvBh14pMQmikYQ%3A1610793772898&ei=LMMCYJu3Nq-GwPAP_sOg0Ac&q=RASMUS+ry+avustus&oq=RASMUS+ry+avustus&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQzQI6BAgjECc6BggAEBYQHjoICCEQFhAdEB46BQghEKABOgcIIRAKEKABUIkbWJssYPcvaABwAHgAgAFhiAGIBZIBATiYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwib_Y61oqDuAhUvAxAIHf4hCHoQ4dUDCA0&uact=5

Tommi Korhonen

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 998
 • Liked: 1413
 • Artist formerly known as 'Joonatan'
No, nyt se uhrin (nais)sukupuoli on tulossa koventamisperusteeksi.
Ei passaa siis arvostella (=maalittaa) Sanna Marinia eikä muuta Viisikkoa enää.

https://demokraatti.fi/demarinaiset-tarkea-uudistus-uhrin-sukupuoli-tulossa-rangaistuksen-koventamisperusteeksi/

Lainaus
Lakiuudistuksen tavoitteena on puuttua entistä tehokkaammin rikoksiin, joiden vaikuttimena on uhrin sukupuoli. Tyypillisesti tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi järjestelmälliseen häirintä, uhkailu ja maalittaminen.

– Kyseessä on tärkeä uudistus, sillä esimerkiksi naisten riski joutua viharikosten, järjestelmällisen maalittamisen tai muun vihapuheen kohteeksi on suuri, Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (kuvassa) korostaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa on varmistettava, että lainsäädännön puitteissa pystytään tunnistamaan sukupuoleen perustuvia viharikoksia ja tarjoamaan uhreille tukea.

Demarinaiset muistuttaa, että samalla tavoin, kuin esimerkiksi vähemmistöryhmään tai etniseen alkuperään kuuluva uhri, myös sukupuoleen liittyvässä rikoksessa uhri ei ole valikoitunut sattumalta, vaan ulkoisten ominaisuuksien vuoksi, jotka saattavat altistaa hänet myös jatkossa rikoksen uhriksi.

Tuolla suuressa maailmassa on ihmetelty näitä kaikkia muita kuin kanta-asukkaita valkoisia miehiä suosivia lakeja. Suomi on liberaalissa ajatusmaailmassa ollut toki Maailman progressiivista kärkeä, mutta ei sentään ole ihan näin räikeästi harrastanut lakiin kirjoitettua sukupuolisortoa.
« Viimeksi muokattu: 19.02.2021, 03:32:03 kirjoittanut Tommi Korhonen »
Kerrassaan toivoton tilanne. Kaikki muut eduskuntapuolueet kannattavat suomalaisvastaista politiikkaa. Perussuomalaiset ovat ohjelmatasolla hyvä, mutta sillä on lampaan rohkeus.

stefani

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 958
 • Liked: 893
 • fT9XuczFmg4
Jos siis patriarkkaaliseen uskontoon kuuluva mieshenkilö tekee rikoksen, jossa uhrina on nainen, ja rikoksen motiiviin kuuluu se, että uskonnon mukaan naisten oikeudet ovat erilaisia kuin miesten, se on sitten rangaistuksen koventamisperuste oikeudessa?(Selventävä lisäys: Kirjoitin ehkä liian kryptisen viestin äskön. Tarkoitin, että rikoksiin syyllistyvät muslimimiehet tulevat varmaan saamaan osansa näistä kovennuksista myös?)
« Viimeksi muokattu: 19.02.2021, 22:22:53 kirjoittanut stefani »
Ripaus hömppää mukana...

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 28 906
 • Liked: 19997
 • Letters from Paskastan
Lainaus
Lakiuudistuksen tavoitteena on puuttua entistä tehokkaammin rikoksiin, joiden vaikuttimena on uhrin sukupuoli. Tyypillisesti tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi järjestelmälliseen häirintä, uhkailu ja maalittaminen.

Tuossa ei nyt ole mitään logiikkaa. Ei joku mies esimerkiksi häiriköi ex-muijaansa siksi, että tämä on nainen, vaan siksi, että hänet on jätetty ja mies on mustasukkainen - mitenkään häiriköintiä puolustamatta.

Rikos, jonka vaikuttimena on se, että uhri on nainen, on varmasti hyvin harvinainen ilmiö. Sellaiseen syyllistyvät ehkäpä vain patologiset naisvihaajat, joilla siis on mielenterveysongelma. Normaali ihminen, joita melkein kaikki ovat, ei tee rikosta siksi, että pääsee tekemään naiselle vahinkoa.
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

IDA

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 859
 • Liked: 9931
 • qui enim non est adversum vos pro vobis est
Lainaus
Lakiuudistuksen tavoitteena on puuttua entistä tehokkaammin rikoksiin, joiden vaikuttimena on uhrin sukupuoli. Tyypillisesti tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi järjestelmälliseen häirintä, uhkailu ja maalittaminen.

Tuossa ei nyt ole mitään logiikkaa. Ei joku mies esimerkiksi häiriköi ex-muijaansa siksi, että tämä on nainen, vaan siksi, että hänet on jätetty ja mies on mustasukkainen - mitenkään häiriköintiä puolustamatta.

Eiköhän tässä kuitenkin pyritä siihen, että heikkommasta astiasta, joka vielä on vähemmistö, ei saisi sanoa pahaa sanaa internetissä yleisellä tasolla ja sitä kautta muutenkin lisäämään internetin valvonnan mahdollisuuksia ja pelottamaan ihmisiä olemaan ilmaisematta poliittisia näkemyksiään julkisesti. Herkästi hysteriaan vaipuvien naisten lisäksi he saattaisivat arvostella jopa EU:ta tai Keskustapuoluetta mikä on fasismin edistämistä.

Eikä niinkään vaikuttamaan mihinkään varsinaisiin rikoksiin, niiden estämiseen ja rangaistavuuteen.
qui non est mecum adversum me est

hamppari

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 136
 • Liked: 3669
 • Olisipa alkuräjähdys ollut suutari
Jos siis patriarkkaaliseen uskontoon kuuluva mieshenkilö tekee rikoksen, jossa uhrina on nainen, ja rikokseen motiiviin kuuluu se, että uskonnon mukaan naisten oikeudet ovat erilaisia kuin miesten, se on sitten rangaistuksen koventamisperuste oikeudessa?

Näinhän se tässä uudessa ja uljaassa intersektionaalisessa tasausärjestelmässä menee. Nyt jo ilman mitään kirjauksia lakiin toiimii raskauttavina asianhaaroina mm. puoluekanta (PS:n vihapuhetuomiot) ja uskonto (Räsänen vs Al Tae). Naisten handikappien jälkeen otetaan käyttöön varmasti seksuaalinen suuntautuminen.

Lopulta kun tasoitukset ovat saavuttaneet huippunsa ja kaikki ovat tasa-arvoisia lain edessä, niin tummapintainen muslimitranssu saa taposta saman rangaistuksen kuin valkoihoinen PS-kannattajamies kirjoitettuaan nettiin sanan 'neekeri'.

70-luvulla jännitimme 'kuuden miljoonan dollarin miehen' seikkailuja.
Nyt seuraamme kauhulla 'seitsemän miljardin euron naisen' sekoiluja.

Jorma M.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 960
 • Liked: 13911
 • tökerö, tyhmä ja köyhä
Sukupuoli koventamisperusteena on juuri niin mielisairas ja patahullu kuin intersektionaalisuudelta sopiikin odottaa. Suomen pitäisi pistää päin vastoin feminismi koventamisperusteeksi, sillä se on ihmisvihaa jos mikä. Ei ihminen sukupuolelleen voi mitään mutta sille se voi että vihaako se toista sukupuolen perusteella. 
Estolista: Ajatolloh .... ... ... Don Nachos, Puuha-Pepe, justustr, RP, vastarannan kiiski, Mikke70, no future

Fiftari

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 218
 • Liked: 7105
 • "Hallitus koostuu ihmisistä joita ei hallita"
Katsotaan vaan niin ensimmäinen tuomio aiheesta on joku Aro tyylinen oikeudenkäynti jossa joku on käyttänyt kritiikissä vähän rankempaa kieltä joka ylittää kunnianloukkauksen "syytä epäillä" rajan ja johon vaaditaan koventamista sillä perusteella että asianomistaja on nainen.
Kapteeni NN " Kenestäkään ei tule rasistia, mutta jokaisesta tulee realisti kun ollaan tekemisissä kähtävien kanssa"

Muhmutti

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 155
 • Liked: 283
Meneekö tämä nyt niin, että jos rikoksen tekijä ja uhri ovat samaa sukupuolta, niin silloin selviää lievemmällä rangaistuksella, kuin jos tekijä ja uhri ovat eri sukupuolta?

Aimo Räkä

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 964
 • Liked: 1078
 • Lähetti R.N.A. syvyydestä
  • Rocker
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/201711212200547899 "Feministisen ajatushautomon ehdotus verkkovihaan: Sukupuoli rikoksen koventamisperusteeksi"
Kolme kuukautta Turun terrori-iskun jälkeen. Mitä terroristi sanoi uhrien valikoinnista?
Räkätoteemissa on voimaa!

Kansalaisaloite: Poikien sukuelinten silpomisen kieltäminen

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 16 964
 • Liked: 31597
 • Easter Worshipper
Tästä eteenpäin kaikki naisten vouhotukset miehen eurosta ja lasikatosta vievät siis linnaan?

Kun omat kannukset eivät riitä, niin syyllistetään miehet näiden menestymisestä. Selvää sukupuolittunutta vihapuhetta. Ihan samalla tavallahan se tuolla amerikassakin menee näiden rotujen (joita ei ole) välillä. Linnassahan ne mustat ovat heti, kun vihjaavatkin jotain valkoisesta ylivallasta.... eiku...

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Huolestunut Kansalainen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 956
 • Liked: 266
Meneekö tämä nyt niin, että jos rikoksen tekijä ja uhri ovat samaa sukupuolta, niin silloin selviää lievemmällä rangaistuksella, kuin jos tekijä ja uhri ovat eri sukupuolta?
Todellinen ajatus on todennäköisesti se, että tätä sovelletaan vain miehen ollessa syytettynä ja naisen vastaajana. Itse en todellakaan tällaista koventamisperustetta kannata, ja mielestäni se sotii perustuslakia vastaan.

Pakko kuitenkin huomauttaa että tässä tosiaan puhutaan edelleen rikoksista, joten kaiken ulinan siitä miten "Sannaa ei saa kritisoida" voi jättää sikseen. Jos käsitys kritiikistä on raiskaus- ja tappofantasioiden lähettäminen yksityisviesteillä tai suoranainen kunnianloukkaus, voi hetken miettiä olisiko vika kuitenkin lopulta itsessä. Niin lapsellista kuin jonkun "tissivaon" hokeminen ja hallintotieteiden maisterin nimittely kaupan kassaksi onkin, ei se edelleenkään ole silti rikollista.
Mursu: "Siis vertaatko ihan tosissasi sitä, että amerikkalaiset lopettivat toisen maailmansodan atomipommeilla säästäen siten satojen tuhansien elämän siihen, että natsit murhasivat miljoonia juutalaisia ja valloittivat noin kymmenen itsenäistä valtiota?"
Kekkeruusi: "Kyllä se on täysin oikeudenmukainen näkemys."

RP

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 971
 • Liked: 10393
Vankilassa miehiä yli 90%, kun vähäisemmätkin tuomiot ja rapsut lasketaan miesten osuus on yhä lähenmpänä 75%. Lisäksi on vähintään viitteitä siitä, että samanlaisistakin rikosista miehet saavat keskimäärin ankarampia tuomioita kuin naiset[1] [2].

Muilla tasa-arvon osa-aluilla tästä ei vedettäisi johtopäätöstä, että pitää tehdä uudistus, joka lisää tuomioiden raskauttavien asianhaarojen joukkoon osassa tapauksessa (käytännössä näin se minustakin tullaan lukemaan) tekijän miessukupuolen.

potta

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 325
 • Liked: 499
entä jos rikoksen tekijä teon aikaan identifioi itsensä samaan sukupuoleen kuin uhri?  :flowerhat:

Melbac

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 666
 • Liked: 1232
entä jos rikoksen tekijä teon aikaan identifioi itsensä samaan sukupuoleen kuin uhri?  :flowerhat:
Mitäs jos tekijä on nainen ja mies on vaihtanut sukupuolensa naiseksi?.Näistä tulee ihan hiton hauskoja juttuja kun noi päässyt tonne vähän säätämään.Mitäs jos mies hakkaa transun niin onko se uhri nainen vai mies lain silmissä?.:)
« Viimeksi muokattu: 19.02.2021, 10:27:17 kirjoittanut Melbac »

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 34 708
 • Liked: 85631
Pakko kuitenkin huomauttaa että tässä tosiaan puhutaan edelleen rikoksista, joten kaiken ulinan siitä miten "Sannaa ei saa kritisoida" voi jättää sikseen. Jos käsitys kritiikistä on raiskaus- ja tappofantasioiden lähettäminen yksityisviesteillä tai suoranainen kunnianloukkaus, voi hetken miettiä olisiko vika kuitenkin lopulta itsessä. Niin lapsellista kuin jonkun "tissivaon" hokeminen ja hallintotieteiden maisterin nimittely kaupan kassaksi onkin, ei se edelleenkään ole silti rikollista.

Maalittaminen sellaisena, kuin siitä on julkisuudessa puhuttu (esim. toimittaja Härkösen tapaus), ei edellytä raiskaus- tai tappofantasioita tai kunnianloukkausta tai rikoksen uhkaa, vaan se on ajatus jonkun tekemisestä suuremman joukon häiritsevän huomion kohteeksi. Vaikka niin, että arvostelun kohdetta nimitellään loukkaavasti mutta laillisesti "kaupan kassaksi" sen jälkeen, kun maalittaja on johtanut muiden ihmisten huomion häneen.

Rikokseksi on jo nykyisenkin lain perusteella katsottu oikeudessa esimerkiksi se, että naistoimittajaa kutsuttiin ala-arvoisen journalisminsa perusteella "törkeäksi ämmäksi". Maalittamislain täydennykseksi tarkoituksellisen epämääräisesti muotoiltu rangaistusten koventaminen naisiin viittaamisesta, niin hyvin menee sananvapausrintamalla.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Melbac

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 666
 • Liked: 1232
Eikös h-a pystyisi noiden perusteella haastamaan porukkaa oikeuteen?.Vai olisko se tossa tapauksessa julkisuuden henkilö josta saa kirjoittaa mitä tahansa ilman pelkoa että joutuu oikeuteen?.

Tagit: