Kirjoittaja Aihe: 2020-10-13 VVM Vanhanen: Voisiko liikenteen verotus perustua litrojen sijasta liikenteeseen?  (Luettu 3574 kertaa)

artti

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 812
 • Liked: 263
 • Ajattele isommin Ajattele kaukonäköisemmin
Valtiovarainministeri tiedottaa miksi valtio on monta vuotta miettinyt seurantaan perustuvia tiemaksuja. Polttoaineveroja korvaavana ratkaisuna valtiovarainministeriö miettii verottaa liikkumista. Valtiovarainministeriö ennakoi polttoaineverotuottojen pienentymistä sähköajoneuvojen lisääntyessä


Lainaus
Hallitusohjelmassa on liikenteen verotusta koskien useita kirjauksia. Vaalikauden polttoaineverotukseen tehtävä korotus on jo tehty. Lisäksi ensi maaliskuussa valmistuu liikenteen tulevaisuuden verotusta käsittelevän työryhmän mietintö.

Loppuvaalikaudella olisi ohjelman mukaan toteutettava myös ruuhkamaksut mahdollistava lainsäädäntö. Lisäksi liikenneministeriön puolella valmistellaan fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, josta saattaa tulla myös liikenteen maksuihin ja veroihin liittyviä odotuksia.

Liikenteen eri verot ja maksut ovat valtiolle merkittävä tulonlähde. Liikenteen polttoaineveroilla, vuosittaisella ajoneuvoverolla ja uusien tai käytettyjen ajoneuvon hankintaan liittyvällä autoverolla kerätään vuosittain noin 4,5 miljardia euroa verotuloja. Arvonlisäveron laskeminen veropottiin nostaa kokonaissummaa arvioiden mukaan noin 8 miljardin euron tasolle, mikä on merkittävästi suurempi määrä kuin valtion tulovero palkoista ja eläkkeistä (noin 6 mrd euroa).

Liikenteen verotuksen nykyjärjestelmään on rakennettu voimakas päästöohjaavuus. Esimerkiksi autovero on 2,7-50 prosenttia riippuen auton ajon aikaisista päästöistä. Verorakenteella pyritään siten ohjaamaan kuluttajien valintoja vähäpäästöiseen tai päästöttömään liikkumiseen. Tätä tavoitetta tukee myös liikenteen työsuhde-etujen tuloverotuksen tämän syksyn päätökset, joilla suositaan päästöttömien autojen valintaa työsuhdeautoiksi.

Kun liikenteen päästöt tulevaisuudessa entisestään vähenevät, täytyy valtion tulojen kannalta käynnistää pidemmän aikavälin pohdinta: miten tulot kerätään tilanteessa, jossa hallitseva osa liikenteestä on päästötöntä? Pidän siis lähtökohtana sitä, että valtio ei luovu liikenteen verotuotoista, vaan ne kerätään uudella tavalla. Tällä hetkellä muutostarpeet eivät ole välittömiä, mutta arvioisin, että kymmenen vuoden kuluttua käynnissä olevat muutokset heijastuvat jo verotuloihin. Suurin muutos pitkällä aikavälillä aiheutuu liikenteen polttoaineverotulojen alenemisesta. Nykyisin polttoaineveroja kerätään noin 2,5 mrd. vuodessa.

Vaikka liikenteen verojärjestelmän täysremonttia ei vielä lähivuosina tarvita, tiedän isojen muutosten vaativan aikaa. Tämän vuoksi tapasin liikenneverotuksen tulevaisuutta pohtivan työryhmän puheenjohtajan ja keskeiset oman ministeriöni virkamiehet ja pyysin, että osana liikenneverotuksen tulevaisuustyötään he rakentaisivat myös pitkän aikavälin mallia, jossa vero määräytyisi kuljetun matkan mukaan, mutta samalla porrastaen maksun suuruutta yhdenvertaisuuden parantamiseksi.

Ideani on seuraava. Polttoaineiden verotus korvattaisiin, ainakin pääosin, ajettuihin kilometreihin perustuvalla verolla. Veroa ei määrättäisi kaavamaisesti saman suuruisena jokaiselta ajetulta kilometriltä, vaan sen taso määräytyisi tieverkon tieluokkien ja joukkoliikenteen saatavuuden mukaan. Lisäksi ammattiliikenne olisi omassa verokategoriassaan, sillä pitkien etäisyyksien maassa kumipyöräliikenteen korvaamiselle ei ole olemassa todellisia vaihtoehtoja.

Hahmottelemassani mallissa ammattiliikenne ja pitkien etäisyyksien maaseutualueet saisivat huomattavasti edullisempia kilometrejä, kun taas moottoriteiden ja hyvän katuverkon alueella kulkevilla maksu kilometriä kohtaan olisi vastaavasti korkeampi ja vastaisi paremmin myös yhteiskunnan panostuksia teiden ja katujen hoitoon. Malli lisäisi alueellista tasa-arvoa paitsi valtakunnallisesti myös kuntien ja kaupunkien sisällä. Kunnat saisivat jatkossakin valtion yleiskatteellista rahoitusta, joten valtiolla voisi olla tällä perusteella oikeus määrätä veroa myös niiden aluilla tapahtuvasta liikkumisesta. Kaduilla ajava maksaa nytkin polttoaineveroa.

Verotus olisi siten tietyllä tavalla peilikuva nykyiselle polttoaineverolle, joka kylläkin on ikään kuin kilometrivero, mutta sen taso on käytännössä sitä kovempi, mitä huonokuntoisempi ajettu tie on.

Tulevaisuuden liikenneverotuksen perusteena olisi edellä kuvatulla tavalla todellinen liikkuminen, ei polttoainelitrat. Tämä edellyttäisi viranomaisen ylläpitämää paikannusjärjestelmää, jonka tekniikan ja lainsäädännön valmisteluun saattaa olla hyvä varata vuosikymmenen mittainen aika. Vastaavia järjestelmiä on käytössä pienemmässä mittakaavassa Singaporessa, Uudessa-Seelannissa ja USA:ssa Oregonin osavaltioissa. Valmistelun vaatima aikajänne istuisi hyvin siihen saumaan, jolloin on tarve muutoinkin etsiä fossiilisen polttoaineen veron sijalle jotain uutta.

Pohdintani herättää varmasti paljon keskustelua ja kritiikkiäkin. En yritä esittää, että mallini olisi tällaisenaan valmis toteutettavaksi, vaan se vaatisi toki lukemattomien yksityiskohtien ratkaisemista, mukaan lukien mahdollinen lupamenettely EU-sääntelyn vuoksi.

Mutta kritiikki kohtaa nykyjärjestelmääkin. Valtion kannalta nykyjärjestelmä vaatii pitkällä aikavälillä remonttia tai vähintään verotasojen nostoa. Mielestäni liikenteen polttoaineverojen kategoriselle nostamiselle täytyy etsiä ja löytää konkreettisia vaihtoehtoja. Ei ole oikeudenmukaista ja kestävää, että liikenteen verotus kohdistuisi tulevaisuudessa yhä raskaampana velvoitteena yhä pienemmälle porukalle, jolla ei ole omalle autoilulle vaihtoehtoa eikä varaa ostaa sähköautoa. Uudella mallilla olisi mahdollista taklata toinenkin kritiikin kohde, jonka mukaan ihmisten mielissä liikenneinfraan käytetyt määrärahat ohjautuvat koko maata ajatellen liiaksi ruuhka-alueille, joissa etäisyydet ovat lyhyet ja joukkoliikennepalveluja on enemmän.

Myös maamme kilpailukyvyn kannalta olisi tärkeää, että löytäisimme mallin, jolla varsinkin raskas ammattiliikenne voisi alentaa teollisuutemme kuljetuskustannuksia. Sama koskee linja-autoliikennettä. Polttoaineverotus ei siihen anna mahdollisuuksia. Uuden mallin myötä myös ulkomainen liikenne joutuisi maksamaan veroja vastaavin perustein kuin kotimaisetkin toimijat.

Uusi malli olisi alueellisen tasa-arvon ja ammattiliikenteen kannalta hyvin perusteltu, sillä tarve liikkua säilyy tulevaisuudessakin. Malli antaisi myös mahdollisuuksia suosia joukkoliikennettä sen mukaan, miten joukkoliikenne todellisuudessa tarjoaa vaihtoehtoja oman auton käytölle. Luonnollisesti on selvää, että tämän rinnalla ei tarvittaisi erillisiä alueellisia ruuhkamaksuja vaan kunnat olisivat tavalla tai toisella tässä mukana ja vastaavasti saisivat edelleen valtion yleiskatteellista rahoitusta.

Mallin mukainen ajattelu on yleensä törmännyt pelkoon yksityisyyden suojasta. Uskon, että tämä pelko on vähitellen väistynyt, kun annamme kaupallisilla sivuilla päivittäin lupia käyttää laitteen sijaintia hyväksi, käytämme valtavasti paikannukseen perustuvia karttaohjelmia ja viimeksi miljoonat antoivat luvan terveystietojen kannalta hyvinkin yksityisen tiedon hyväksikäyttämiseen koronavilkun muodossa. Selvää on, että järjestelmä olisi rakennettava siten, että tiedot olisivat vain niitä välittömästi verotukseen tarvitsevien viranomaisten järjestelmissä ja kenenkään yksityiskohtaisia paikannustietoja ei olisi saatavissa yksityisyyttä loukkaavalla tavalla, saati että tiedot olisivat osa nopeusvalvontaa.

Hahmottelemassani mallissa yksityisen mökkitien kilometreistä ei veroa tulisi välttämättä lainkaan maksettavaksi, mutta ajometreistä verotettaisiin sitäkin enemmän ajaessani suuren ostoskeskuksen takia rakennettuun kalliiseen eritasoliittymään.

Mitä mahdollisuuksia tällainen todellinen tieto liikennesuoritteista tarjoaisikaan tulevaisuuden liikennesuunnittelulle ja älyliikenteen palveluille? Se onkin toisen pohdinnan paikka.

Matti Vanhanen
Valtiovarainministeri

https://vm.fi/-/voisiko-liikenteen-verotus-perustua-litrojen-sijasta-liikenteeseen-


Kun isoveljen pyrkimys on lisätä seurantaa niin vastineeksi kansalaisten pyrkimys on lisätä kansan valtaa politiikan sisältöjä luotaessa, tarkoittaa tiedottamista ja palautetta


Ketjun otsikko oli alunperin "Verot"... ihan oikeasti nyt, voi helvetti.
« Viimeksi muokattu: 25.10.2020, 13:56:38 kirjoittanut artti »
Jäljentävä paperi äänestyslapun alla on äänestäjän kuitti

Outo olio

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 301
 • Liked: 8658
 • Manner-Suomen Tasavalta
Ainakin teoriassa systeemin voisi rakentaa sellaiseksi että anonyymiys olisi ainakin yritetty turvata. Järjestelmä voi tallentaa kuljetut koordinaatit, laskea kuljetun matkan, ja sitten heittää koordinaatit mäkeen ja vain säilyttää sen matkan. Jos halutaan ottaa huomioon tien kuluminen niin voidaan verrata keskenään koordinaatteja ja siitä katsoa moniko auto kulki vaikka tietyn sadan metrin pätkän, ottaa tietokannasta tien ylläpitokulut, jakaa sopivasti pyöristetty eli epäselvennetty ylläpitokulu autojen määrällä, ja siitä laskea paljonko yksi auto suunnilleen maksoi tien ylläpitokuluissa, ja sitten tallennetaan se summa ja laskutoimituksessa käytetyt koordinaatit ja ylläpitokulut heitetään mäkeen (ylläpitokulut pitää epäselventää ja heittää lopuksi mäkeen, koska jos ne tiedetään liian tarkasti, niin sen perusteella voidaan arvata mikä tienpätkä on kyseessä, ja siis saadaan järjestelmästä ulos koordinaatteja). Tosin jos nyt kuvitellaan että koko Suomen tiekartta jaetaan 100 metrin pätkiin niin vaikka se hoidettaisiin tietokoneella, ei ihmistä tuollaiseen hommaan laiteta, niin silti nämä järjestelmän perustamis- ja ylläpitokulut eivät olisi ihan vähäiset, siis kuvitellaan tietokanta jossa Suomen koko tieverkko ja autokanta. Tielaitoksella varmasti on jo jokin tietokanta, mutta tätä varten se pitäisi kopioida verokäyttöön, ja sitten jakaa palasiin. Ei sen tarvitse olla ihan reaaliaikainen, koska verot maksetaan kerran vuodessa, joten se voi päivittyä vähän viiveelläkin. Edellisen vuoden verot voivat tulla maksettaviksi vaikka maaliskuussa, niin on monta kuukautta aikaa saada laskut valmiiksi.

Mutta joo, suhtaudun epäillen siihen olisiko järjestelmä edes edellämainitun verran tietoturvallinen, ja käytettäisiinkö tietoja mihinkään muuhun. Poliisihan jo halusi biopassien tiedot rikostutkinnan käyttöön, ja sai siinä näppeilleen, kun asiasta ei oltu etukäteen sovittu.
Suvaitsevaisen ajattelun yhteenveto: Suomessa Suomen kansalaiset rikkovat Suomen lakeja. Myös muiden maiden kansalaisten on päästävä Suomeen rikkomaan Suomen lakeja. Tämä on ihmisoikeuskysymys.

Joku ostaa ässäarvan, toinen taas uhrivauvan. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia.

Can I have a safe space, too?

Tabula Rasa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 23 550
 • Liked: 14827
 • Kuka jos en minä
Totalitaristisen hallinnon unelmaa pukkaa. Sinällään polttoaineverotus on idioottimaista ja omaan jalkaan ampuvaa mitä ei missään taloudellisesti menestyvässä maassa tässä mitassa tehdä. Ehkä pitäisi poistaa kahdeksan miljardin edestä virkaturhakkeita kuten kehitysapumiljardit, matumiljardit, pari-kolme miljardia rayn, toton, veikkauksen yms alaisia kolmossektorisuhmuroijia, kuntien/valtion tuloja jotka ohjattu erilaisille kolmossektoriiilimadoille voisi palauttaa normi budjettiin. Kuntien yli kolmestasadasta virkavelvoitteesta voisi pudottaa satakunta pois ja niihin liittyvät virat säästää, pienten kuntien valtuusto-virastotalo+peruskoulu/lukio/lääkäri/hoitajahuoneet tms perusinfra rakennetaan hiukan kalliimmalla mutta ylläpitokulujen osalta marginaaliseksi+pidempään kestäviksi jne järjenkäytön tuomaa pitkän aikavälin säästöä.

Mutta koska nuo iilimadot ovat kiinteä osa sairasta yhteiskuntaamme, taitaa olla ettei niitä saada irti ilman ennen kuin yhteiskuntamme romahtaa kunnolla. Jos haluatte perustaa liikenteeseen niin katsastuksessa voidaan lukea matkamittarit ja määrätä sen mukaan verot. Mutta sehän ei käy koska halutaan ideologista valvontaa. Ja koska nämä liikkumisen hinnan korotukset kaikivat yksinomaan punavihreästä tampereesta, turusta, ja hki-vantaasta, niin ehkäpä ne hinnankorotukset voisi laittaa kehäkolmosen tietulleille tai pelkästään kyseisten alueiden bensiinin verohinnan noustessa 5e/l tasolle.
Hedelmistään puu tunnetaan.

nurkkakuntalainen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 003
 • Liked: 307
 • Taikaseinä alas!
Tankkausasemilla hintoihin sisältyvälle polttoaineverolle ei ole tietenkään olemassa mitään vastinetta sähköautojen aikakaudella, kun sähkö tulee pistorasiasta jolla voi taikoa "tankin" täyteen vaikka omassa kodissaan. Tietoturvasta, niin Teslat ja muut modernit autothan ovat täynnä massiivisia tietokonejärjestelmiä, mediakeskuksia ja niissä on ties mitä haavoittuvuuksia ja sisäänrakennettua "kotiin soittamista" korporaatioille netin kautta. Eikö EU muuten jo puuhaillut uusiin autoihin pakollista kolaritilanteen paikannus- ja hätäilmoitusjärjestelmää?
Ghettoutuminen parempi kuin assimilaatio. Paluumuutto parempi kuin ghettoutuminen.
Kotiutus kotoutuksen tilalle!
Eroa valtiosta

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 16 039
 • Liked: 28512
 • Easter Worshipper
Isoveli-seurantalaite vain täyssähköautoihin ja ladattaviin hybrideihin. Tokko kukaan tässä maassa vielä bensaa on alkanut juomaan tai maakaasua imppaamaan, eli polttoainevero ajaa kyllä asiansa polttomoottoriautoissa tai itselataavissa hybriksissä.

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Pentecost

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 415
 • Liked: 4864
 • Mersupersu
Harva on lukenut Bernerin ajan mietinnön muuta kuin lehtiotsikoiden tasolla.

Se, joka siihen tutustui tajusi jo silloin, ettei mitään helpotuksia ole tulemassa verotukseen, ajoi sitten V8-moottorilla tai jollain sähköhärpäkkeellä. bernerin papereissa nimittäin oli erittäin selkeät askelmerkit tulevaisuuden verotukselle.

Aloitettiin jostain 2,5-3 sentin kilometrihinnasta, joka olisi muutamassa vuodessa noussut 10-11,5 sentin paikkeille. 20000 ajava maksaisi alkuvaiheessa muiden verojen päälle 400 euroa vuodessa, hinnan noustessa se maksaisikin jo 2000 euroa vuosi. Saatika sitten, jos olet ammattikuski, niin vitutuskäyrä olisi korkealla. Jokin tukimuoto tähänkin varmaan kehitettäisiin ja muutama sata loista sitä pähkäilemään.

Millä oikeudella valtio ja julkinen lypsää ja lypsää enemmän ja enemmän? Saadaan aikaiseksi hiivapullataikinan tavoin turvonnut julkinen sektori, joka oikeuttaa olemassaolonsa kampaviinereitä syömällä?

Nyt jo ollaan tilanteessa, ettei yksityisen sektorin palkoilla maksettaisi julkisen palkkoja. Veropohja on murtunut ja konkurssi häämöttää.

Li Andersson:
Turkin eduskunta poistamassa syytesuojan opposition kansanedustajilta. Turkin ihmisoikeustilanne huononee, mutta Suomi jatkaa yhteistyötä..
4:07 PM · May 20, 2016

pyrokatti

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 250
 • Liked: 1111
 • Äärikansallismielinen oikeistopopulisti
Tankkausasemilla hintoihin sisältyvälle polttoaineverolle ei ole tietenkään olemassa mitään vastinetta sähköautojen aikakaudella, kun sähkö tulee pistorasiasta jolla voi taikoa "tankin" täyteen vaikka omassa kodissaan. Tietoturvasta, niin Teslat ja muut modernit autothan ovat täynnä massiivisia tietokonejärjestelmiä, mediakeskuksia ja niissä on ties mitä haavoittuvuuksia ja sisäänrakennettua "kotiin soittamista" korporaatioille netin kautta. Eikö EU muuten jo puuhaillut uusiin autoihin pakollista kolaritilanteen paikannus- ja hätäilmoitusjärjestelmää?

Uusien autojen tyyppihyväksyntä on jo pari vuotta vaatinut eCall-järjestelmän. Siinä on vain verokarhun kannalta ikäviä rajoitteita:
Lainaus
[..]
Yksityisyyden suoja ja tietosuoja

Henkilötietojen käsittelyn eCall-järjestelmän kautta on tapahduttava EU:n tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevien sääntöjen mukaisesti. Asetuksessa asetetaan myös muun muassa seuraavia erityissääntöjä:
— henkilötietoja saa käyttää ainoastaan hätätilanteiden käsittelemisessä, niitä ei saa säilyttää pidempään kuin on tarpeen ja ne on sen jälkeen poistettava
— valmistajien on varmistettava, että järjestelmä ei ole paikannettavissa eikä siihen kohdistu minkäänlaista jatkuvaa paikannusta
— järjestelmän sisäisessä muistissa olevia tietoja poistetaan automaattisesti ja jatkuvasti
— henkilötietojen käsittelystä on annettava tietoa omistajan käsikirjassa.
[...]

Kansallisella tasolla noiden poistaminen kävisi nopeasti ja näppärästi. EU tasolla se on huomattavasti haastavampaa. Tästä antaa järjestelmän suomenkieliset Wiki-sivut hyvän esimerkin, järjestelmän piti olla käytössä jo 10 vuotta sitten.
Lainaus
[...]
eCall-järjestelmän standardit ja määritykset valmistuivat vuoden 2007 aikana. eCall-järjestelmää on testannut Euroopan komission tukema E-MERGE-projekti useissa Euroopan maissa, muun muassa Saksassa, Italiassa, Alankomaissa, Espanjassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa.

Euroopan komissio, autoteollisuuden edustajat ja muut yhteistyökumppanit ovat sopineet, että ajoneuvot, jotka tulevat markkinoille syyskuun 2010 jälkeen, tulee olla varustettuna eCall-järjestelmällä.
[...]
"Valtio on huolestunut byrokratian voimakkaasta kasvusta. Tilannetta pohtimaan on asetettu komitea" - Ajan henki, Juice Leskinen Slam

Hohtava Mamma

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 440
 • Liked: 33519
Onhan siinä kieltämättä ohuehko kusetuksen sivumaku, kun ensin verotuksella ohjataan ihmiset ostamaan vähäkulutuksisia autoja (diesel) ja ihmiset ostavat niitä, aletaan verottaa päästöjä. Ihmiset alkavat hankkia vähäpäästöisiä hybridejä ja täyssähköjä, verovouti keksii tavan kupata seuraavaksi niitä.

Vihreillä veroilla ei ole tarkoitus suojella luontoa. Niiden tarkoitus on sama kuin kaiken muunkin vihervouhotuksen; lypsää rahaa. Otsikko aiheutti jo sinänsä pienen tyrskähdyksen. Miten niin "sijasta" kun pitäisi olla 'lisäksi'.

GPS-pohjaista järjestelmää aiotaan käyttää mittaamaan ihmisten ajamaa matkaa. On täysin selvää, että sillä tullaan mittaamaan myös missä ajat ja ennen kaikkea miten kovaa ajat.
Isoisäni taisteli Raatteen tiellä. Minun pitää vain pysyä kotona.

The society that separates its scholars from its warriors will have its thinking done by cowards and its fighting by fools. -Thucydides

Freedom is never more than one generation away from extinction. - Reagan

Fiftari

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 076
 • Liked: 6590
 • "Hallitus koostuu ihmisistä joita ei hallita"

GPS-pohjaista järjestelmää aiotaan käyttää mittaamaan ihmisten ajamaa matkaa. On täysin selvää, että sillä tullaan mittaamaan myös missä ajat ja ennen kaikkea miten kovaa ajat.

Tuossa on tietenkin se pieni este että lasku ylinopeudesta pitäisi lähettää kuskille. Onko siis seuraava askel se että ajokortti upotetaan ihoon tai että autoon tulee kortinlukija jolla auton hallinnan saa jolloin tiedetään kuka ajaa, minne ajaa ja kuten sanoit, miten kovaa ajaa? Sitten autoon vielä kamera ja mikrofoni niin saadaan selville kasvonilmeistä ja puheesta että onko jonkin aineen vaikutuksen alaisena. Saadaan myös selville vihapuhe.
Kapteeni NN " Kenestäkään ei tule rasistia, mutta jokaisesta tulee realisti kun ollaan tekemisissä kähtävien kanssa"

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 16 039
 • Liked: 28512
 • Easter Worshipper


GPS-pohjaista järjestelmää aiotaan käyttää mittaamaan ihmisten ajamaa matkaa. On täysin selvää, että sillä tullaan mittaamaan myös missä ajat ja ennen kaikkea miten kovaa ajat.

Siinähän Pellon ja Ylitornion vähät huoltoasema- ja ravintolayrittäjät ihmettelevät, kun pohjoisen liikenne menee Ruotsiin Tornionjoen toiselle puolelle, missä Suomi-poika ei voi GPS-veroa kerätä.

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

mikkojuha

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 640
 • Liked: 926
 • Tampere
Mikähän vaikutus Vanhasen avautumiselle on sillä, että tietääkseni jo Sipilän pm-aikana paikannusjärjestelmän laitetestaukset etenivät pitkälle. Rahaa on palanut paljon, enkä hämmästyisi, jos yksittäiset sijoittajat odottaisivat alalta jättipottia.
Sähköauotjen suosiminen perustuu hiilidioksidiuskoon. Jos todetaankin, että ihmisperäiselllä hiilidioksidilla ei ole käytännön merkitystä maapallon lämpötilaan ja/tai olisi jopa suotavaa estää jääkautta ja/tai tuottaa lisää satoja nostavaa välttämätöntä ravintoa, niin viimeistään silloin sähköautot ovat ongelmajätettä.
Mitenkä muuten jyvitetään ne kulut, jotka syntyvät tilanteessa, jossa koko maa on sähköautoistettu? Kasvanut kulutus edellyttää lisävoimalakapasiteettia, ja sitä ei luoda sääriippuvaisella sattumavoimalla. Myös siirtolinjat vaativat linvestointeja.
Jos Vanhanen olisi edes vähänkin tolkuissaan, niin hän esittäisi ajosuoritteeseen perustuvaa verotusta sähköautoille. Km:t voisi päivitellä es. katsastuskonttorilla. Se olisi ympäristöteko, sillä toistaiseksi kerosiinin tislauksessa syntyvä ongelmajäte on järkevintä tuhota polttomoottoreissa. Jatkuessan Covidin aiheuttama lentolama saattaa kuitenkin muuttaa tilannetta.

dr jeep

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 193
 • Liked: 339
Mitenkäs niin radikaali ratkaisu - ainakin tämän maan mittapuulla - että kerrankin jätettäisiin verottaminen sikseen. Liikenne pitää taloudellisen toimiliaisuuden pyörät pyörimässä, ja kova verotus tässä aiheessa tulee selkeästi huonontamaan suomalaisten hyvinvointia.

Hohtava Mamma

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 440
 • Liked: 33519
Mitenkäs niin radikaali ratkaisu - ainakin tämän maan mittapuulla - että kerrankin jätettäisiin verottaminen sikseen. Liikenne pitää taloudellisen toimiliaisuuden pyörät pyörimässä, ja kova verotus tässä aiheessa tulee selkeästi huonontamaan suomalaisten hyvinvointia.

No nimenomaan näin jos hallituksen tavoite olisi Suomen etu. Silloin laitettaisiin suu säkkiä myöten ja keskityttäisiin valtion ydintehtäviin, joita ei ole Skopjen koronapommien silittely eikä paalupaikka maailman ilmastovouhotuksessa.

Noin ei kuitenkaan tule käymään, koska hallituksen tavoite on lypsää rahaa omille eturyhmilleen, joiden etu on vastakkainen koko Suomen edun kanssa.
Isoisäni taisteli Raatteen tiellä. Minun pitää vain pysyä kotona.

The society that separates its scholars from its warriors will have its thinking done by cowards and its fighting by fools. -Thucydides

Freedom is never more than one generation away from extinction. - Reagan

Outo olio

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 301
 • Liked: 8658
 • Manner-Suomen Tasavalta
Ainakin teoriassa systeemin voisi rakentaa sellaiseksi että anonyymiys olisi ainakin yritetty turvata. ...

Tulin juuri ajatelleeksi jotakin aika pysäyttävää. Nimittäin, jos tallennetaan kuljettu matka, ja tehdään verotuspäätös, niin millä tavalla mahdolliset virheet voidaan korjata? Ei mitenkään. Verotuspäätös on tehty koordinaattien perusteella, ja koordinaattitiedot on lopuksi hävitetty yksityissyydensuojan vuoksi. Eli tehdyistä verotuspäätöksistä ei voida valittaa. Valitustilanteessa paikkatiedot pitäisi tarkistaa ja prosessoida uudestaan, ja tietoja siis ei enää ole olemassa.

Jos siis halutaan järjestelmä, jossa verottaja ei voi vain pyytää ihan mitä tahansa, niin ihmisten liikkumistiedot pitää säilyttää ainakin valitusajan loppuun asti, siis ainakin yhden vuoden ajan.
Suvaitsevaisen ajattelun yhteenveto: Suomessa Suomen kansalaiset rikkovat Suomen lakeja. Myös muiden maiden kansalaisten on päästävä Suomeen rikkomaan Suomen lakeja. Tämä on ihmisoikeuskysymys.

Joku ostaa ässäarvan, toinen taas uhrivauvan. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia.

Can I have a safe space, too?

Viimeinen suomalainen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 517
 • Liked: 8299
 • "Yhdessä eteenpäin"
Berneri kuulemma kärysi jo aikanaan yhteyksistä nuo paikannuslaitteet toimittaneeseen firmaan, Semel oy:hyn. Hautasi sitten hankkeen. Nyt kepu ajaa taas samaa käärmettä pyssyn suusta sisään, nyt Vanhasen esittämänä. Paljonkos Matilla onkaan Semelin osakkeita salkussa vai saako taas jonkun lautakasan? Kiva kun Suomessa ei ole kor....
Viimeinen maastalähtijä sammuttaa valot.

artti

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 812
 • Liked: 263
 • Ajattele isommin Ajattele kaukonäköisemmin
Muistakaa kiittää Perussuomalaisten parhaita vaalityöntekijöitä, jotka tekevät ankarasti töitä Perussuomalaisten vaalivoiton edestä
« Viimeksi muokattu: 19.10.2020, 12:06:30 kirjoittanut artti »
Jäljentävä paperi äänestyslapun alla on äänestäjän kuitti

ISO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 492
 • Liked: 20663
 • Persuhtava keskustelija
Valtiomies vanhasen matti siellä kaivaa kuoppaa alleen, ja keskustan alle ehdottelemalla seurantajärjestelmää ja kovia kilometriveroja kansalle, joka jo nääntyy entistenkin verojen alle.

Keskusta on niin väärässä porukassa, että hävettäis jos ei vituttais niin paljon.

Miten niistä tuli kommunisteja, en jaksa käsittää, oliko maakuntamalli niin arvokas, että kannatti myydä kaikki mitä oli, vain sitä vastaan.
Roslan M Salih:

"Freedom of speech isn't worth civil war"

Lahti-Saloranta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 023
 • Liked: 27060
 • Kiihottavat vieraslajit
Minusta ainakin tuntuu siltä että ylivoimaisesti yksinkertaisin tapa verottaa liikennettä on polttoainevero. Oikeastaan se kohtelee autoilijoitakin reilusti jos tavoitteena on päästöjen vähennys. Miksi ihmeessä pitää rakentaa tuollaisia kalliita himmeleitä joilla kytätään ajamista.
« Viimeksi muokattu: 17.10.2020, 17:57:08 kirjoittanut Lahti-Saloranta »
Vaikka tarkoitusperät olisivat maailman parhaat, niin monien, täysin erilaisten kulttuuritaustojen omaavien ihmisten kotouttaminen onnistuneesti ei ole mahdollista

Uuno Nuivanen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 22 271
 • Liked: 37561
 • Siltä osin emme anna maskisuositusta tältä osin
Polttoainevero Suomessa on jo nyt Euroopan ja kait koko maailman korkeimpia, vaikka kansan ostovoima ei todellakaan ole. Eikä se suinkaan ole ainoa autoilijalta karhuttava vero...  >:(
Iltapäivälehdillä voisi olla valmis lööppipohja, jossa lukee: "Persu mokasi jälleen". Siihen alapuolelle sitten vain vaihdettaisiin nimi ja paikkakunta.  - Jussi Halla-aho

Jaska Pankkaaja

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 476
 • Liked: 7766
 • Finlayson, Fazer ja nyt myös Firas
Minusta ainakin tuntuu siltä että ylivoimaisesti yksinkertaisin tapa verottaa liikennettä on polttoainevero. Oikeastaan se kohtelee autoilijoitakin reilusti jos tavoitteena on päästöjen vähennys. Miksi ihmeessä pitää rakentaa tuollaisia kalliita himmeleitä joilla kytätään ajamista.

Siksi juuri.. paljon leikkityöpaikkoja joita voidaan Johtaa ja Pääälliköidä.
Kädettömyys ei haittaa, ei todellakaan..
Those who make peaceful revolution impossible, make violent revolution inevitable. J.F Kennedy

Viimeinen suomalainen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 517
 • Liked: 8299
 • "Yhdessä eteenpäin"
Kepu taitaa varautua tulevaan, edellistä eduskuntavaalitappiotakin kovempaan lopulliseen mahalaskuun. Sote-, maakuntahallinto- ja autoilijoiden gps-seuranta-suojatyöpaikkoja kohta työttömiksi putoaville kepuleille järjestellään kuin maailmanlopun edellä. Harmi kun meillä ei ole enää Hannu Karpon jälkeen ollut mediassa yhtäkään todellista vallan vahtikoiraa, joka perkaisi tuon kepunkin paskatunkion auki pohjia myöten. Kuka on ollut valmistelemassa, esittelemässä mietintöjä - kuka hyötyy ja mitä kautta, mitkä ovat taloudelliset sitoumukset, osakeomistukset, kenelle on maksettu vaaliavustuksia, kuka on kenenkin kanssa sukua/naimisissa jne jne...
Sinänsä tässä ei ole mitään uutta, noinhan kepu on aina toiminut. Ensin luodaan kansalaisille lainsäädännöllä pakko hankkia joku tarpeeton lelu, sitten perustetaan firma noita tuottamaan ja lopuksi lasketaan rahat. Suomessa ei tarvita mafiaa, kun meillä on Keskusta!
Viimeinen maastalähtijä sammuttaa valot.

ämpee

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 270
 • Liked: 19252
Polttoainevero Suomessa on jo nyt Euroopan ja kait koko maailman korkeimpia, vaikka kansan ostovoima ei todellakaan ole. Eikä se suinkaan ole ainoa autoilijalta karhuttava vero...  >:(

Tuohon jos keksitään joku konsti saada aikaan kilometrivero, niin se ei suinkaan korvaa mitään aikaisempaa veroa vaan tulee niiden lisäksi maksettavaksi.
Jäseneltä Hohtava Mamma: "Logiikka ei ole koskaan ollut suvakkien vahvin laji. Eivät he muuten olisi suvakkeja."

Viimeinen suomalainen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 517
 • Liked: 8299
 • "Yhdessä eteenpäin"
Turhiin ja kalliisiin seurantalaitteisiin liittyy vielä lisäksi valtavia tietoturvariskejä, näin totesi Janne Paalijärvi v. 2017 US-blogissa:

"Lainaus/US-blogi Janne Paalijärvi

Karmea tietoturvamoka mustissa laatikoissa: Suomalaisautot seurattavissa netissä

...Kävi ilmi, että karmeasta tietoturvaongelmasta johtuen näitä mustia laatikoita sisältäviä autoja pystyi seuraamaan netin kautta reaaliajassa.

Kuinka seuranta onnistui?

Tämänhetkisen tiedon mukaan tietoturvaongelma löytyi nololla tavalla: Siihen riitti yksi Google-haku mustia laatikoita valmistavan yrityksen domainiin. Kun paljastuneella verkkosivulla valitsi mustan laatikon tyypin ja 6-numeroisen tunnisteen, sivu rupesi puskemaan auton koordinaatteja näkyviin. Näitä koordinaatteja pystyy iskemään esim. Google Mapsiin ja katsomaan, missä autot ovat menossa. Kuvassa 1 on näkymä laatikkovalmistajan koordinaattisivulta ja kuvassa 2 sijaintietojen mäppäytyminen kartalle. Minkäänlaista varsinaista tietoturvaratkaisua sivulla ei ollut, mikäli generoitavissa olevaa 6-numeroista tunnistetta ei lasketa sellaiseksi.

Esimerkkiauton seuranta

Seurasin erästä autoa netissä sunnuntaina 8.1.2017. Auto lähti hämeenlinnalaiselta asuinalueelta klo 12.09. Auto poikkesi ensin paikallisessa S-marketissa ilmeisesti jonkinlaisten tarvikkeiden ostoa varten klo 12.12. Marketista ajettiin ulos 12.23 ja suunnaksi otettin läheisen Kuohijärven itäpuolinen ranta-alue. Paikalle saavuttiin klo 13.25. Kohde paljastui kesämökiksi Google Streetviewin perusteella (kuva 4).

Kesämökiltä lähdettiin kohti Hämeenlinnaa noin klo 14.15. Matkalla pysähdyttiin Kauppakeskus Tuulosen Hesburgerissa syömässä klo 14.45. Takaisin lähtöpisteeseen auto saapui klo 15.39.

Laitevalmistaja paikkasi alustavasti tietoturvaongelman klo 18.50...."

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/usvi/229161-karmea-tietoturvamoka-mustissa-laatikoissa-suomalaisautot-seurattavissa-netissa/

Aukko paikattu, mutta aina tulee uusia lisää...

Viimeinen maastalähtijä sammuttaa valot.

John Johnson

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 557
 • Liked: 486
 • Klaatu Verata Nikto!
^Miksi ketään kiinnostaa, missä joku random-auto ajelee?
You cannot say Happiness without saying Penis.

I went to the bank the other day and asked the lady behind the counter to check my balance, so she pushed me!

Viimeinen suomalainen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 517
 • Liked: 8299
 • "Yhdessä eteenpäin"
Tuskin ketään, mutta jonkun tietyn auton kohdennettu paikkatieto moniakin; oikeaa murron ajoitusta hakevat rikolliset, stalkkarit tai muuten vaan kyttääjät. Kauppaketjutkin vahtivat jo nyt etukorteillaan, mitä marketeista ostamme. Kuka takaa, ettei punavihreiden käsissä oleva valtiomme ala vahtimaan omien kansalaistensa liikkumista, etenkin jos meno tästä vielä muuttuu levottomammaksi?
Viimeinen maastalähtijä sammuttaa valot.

Tabula Rasa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 23 550
 • Liked: 14827
 • Kuka jos en minä
^Miksi ketään kiinnostaa, missä joku random-auto ajelee?

Vaikkapa sitä joka suunnittelee murtoa sen omistajan kämppään josta on tiedusteltu ettei siellä ole muita. Sairaalloinen stalkkaava exä? Vihapuhepoliisi joka katsoo ketkä autoilevat tapahtumaan x ja sieltä pois. Tai ohisalon antifa/isiskaverit jotka haluavat tappaa niitä vihapuhujikseen katsomiaan rasisteja. Kyllähän näitä vaihtoehtoja riittää.
Hedelmistään puu tunnetaan.

Aimo Räkä

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 820
 • Liked: 748
 • Rakin roulin män
  • Rocker
Jos verotuksen kohde ja syy on hiilipäästöissä niin polttoaineeseen kohdistuva vero on selvä kuin pläkki. Mutta jos halutaan verottaa liikkumista niin tietysti kyttäystä siitä tulee. Vanhanen tahtoo olla isoveljen isä tai äiti.
Räkätoteemissa on voimaa!

Amazonin kielletyt kirjat

Ari-Lee

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 32 883
 • Liked: 27965
 • Sarkasmoitunut työvoimapulareservi ♂Syyllinen☦
Polttoainevero Suomessa on jo nyt Euroopan ja kait koko maailman korkeimpia, vaikka kansan ostovoima ei todellakaan ole. Eikä se suinkaan ole ainoa autoilijalta karhuttava vero...  >:(

Tuohon jos keksitään joku konsti saada aikaan kilometrivero, niin se ei suinkaan korvaa mitään aikaisempaa veroa vaan tulee niiden lisäksi maksettavaksi.

Eikä siinä vielä kaikki. Ne verot nousevat jopa vuosittain. Eikä siinäkään vielä kaikki. Ne vuosittain nostettavat verot nostavat kaikkien palvelujen ja tuotteiden kustannuksia. Eikä vielä siinäkään kaikki! Kun kaikki liike saadaan pysäytettyä alkaa verotus kohdistua liikkumattomuuteen eli sitten digiveroa ja etätyöveroa yms.
"Meidän on kaikki, jos meidän on työ:
Nälkälän rahvas, äl' aarteitas' myö!" - Ilmari Kianto 🇫🇮

"Miksi kaikessa keskusteluissa on etsitty kaikki mahdolliset ongelmat heti kättelyssä? "- J.Sipilä

Totti

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 683
 • Liked: 15712

Lainaus
Verotus olisi siten tietyllä tavalla peilikuva nykyiselle polttoaineverolle, joka kylläkin on ikään kuin kilometrivero, mutta sen taso on käytännössä sitä kovempi, mitä huonokuntoisempi ajettu tie on.
...
Matti Vanhanen
Valtiovarainministeri

Tämä oli kyllä harvinaisen paska idea Vanhaselta:

- Idea edellyttää tarkkaa liikkumisen seurantaa joka on räikeä yksityisyyden suojan rikkomista. Vetoaminen siihen, että ihmiset vapaaehtoisesti antavat tietonsa kaupallisilla nettisivuilla ei ole validi kun puhutaan valtion määräämästä pakollisesta seurannasta.
Juuri liikkumisen seuranta on erityisen ongelmallinen siksi, että se on valtion sanktioimaa stalkkausta, jossa ihmisiä käytännössä vakoillaan.

- Riski on myös suuri, että kerätyt paikkatiedot päätyvät kolmansien käyttöön koska järjestelmä todennäköisesti ostettaisiin suurelta kaupalliselta toimijalta kovaan hintaan. En myöskään luota siihen, että virnaomaiset eivät vuotaisi tietoja. Jossain vaiheessa järjestelmä avattaisiin myös poliisille.

- Seurantalaitteiden viat ja erinäiset laskutuksen epäselvyydet avaavat jättimäisen juridisen sotkun, jossa tullaan tuhansien tapausten edestä vuodessa käymään kiistaa siitä onko verotettu oikein. Syntyy myös merkittävä veruke yrittää kiertää järjestelmä erinäisin teknisin kikoin vaikkapa häiritsemällä paikannussignaalia (paketoida GPS-vastaanotin folioon), josta syntyy vuorostaan oma juridinen sotkunsa.

- Laskuttaminen tien kunnon mukaan edellyttää jonkun objektiivisen mittarin tien kunnosta. Kuka pystyy ja viitsii seuraa Suomen teiden tarkkaa kuntoa ja mitä tapahtuu kun laskutettu on eri mieltä kunnosta viranomaisten kanssa. Mitä tapahtuu kun tiehen ilmestyy äkillisesti routavajoamia jne. ? Miten tällainen nopea tien kunnon heikkeneminen näkyy verotuksessa vai näkyykö ollenkaan?

- Ilmiselvät asiat kuten järjestelmän hinta sekä valtiolle että autoilijoille ja erinäiset tekniset ongelmat tuskin tarvitsee erikseen mainita.

- Jättimäinen järjestelmä jossa seurataan satoja miljoonia ajokilometrejä vuosittain vaatii massiivisen byrokratian ympärilleen teiden arvioinnilla, järjestelmän ylläpidolla, monimutkaisella verotuskaavalla, omalla lainsäädännöllä jne. jne. Hintalappu lienee 100 miljoonaa vuodessa pelkästään henkilöstökuluissa.

Vanhasen idea on näin pintapuolisestikin analysoituna erinomaisen huono, jossa mennään vettä edemmäs kalaan. Tässä rakennetaan kolossaalinen verotushimmeli, joka voitaisiin helpommin ratkaista muillakin keinoilla kuten vaikkapa kiinteällä autoverolla, joka sidotaan auton hintaan, moottorin tehoon tai mikä tahansa muu objektiivinen mittari, joita on ennenkin käytetty. Tietullit moottoriteille on myös yksi mahdollisuus. Niitä on laajalti käytössä ulkomailla.
KAIKKI mihin vasemmisto koskee muuttuu paskaksi!

Tabula Rasa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 23 550
 • Liked: 14827
 • Kuka jos en minä
Ja odotellaan kun Zerbas-sedän läpilaillinen operaattori oy romaniasta tai albaniasta voittaa kilpailutuksen niin ei missään tapauksessa tule vuotamaan mitään tietoa rikollisille.
Hedelmistään puu tunnetaan.

Tagit: