Kirjoittaja Aihe: Critical Social Justice / Woke-sekoilu  (Luettu 74255 kertaa)

duc

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 188
 • Liked: 11721
 • The Grizzly King
Vs: Critical Social Justice / Woke-sekoilu
« Vastaus #600 : 24.12.2021, 01:59:52 »
Kirjoitin vuosia sitten rasismista tälle palstalle. Silloin osui silmiini ensimmäistä kertaa sana rodullistettu. En käsittänyt alkuunkaan, mikä merkitys tuollaiselle sanalle oli annettu. Nyt vuosia myöhemmin olen alkanut ymmärtää, että se on (vain) yksi awoken-ideologian (critical race theory / critical social justice / what ever) termi, jonka sisältö on nonsense, kuten vuosia sitten jo vaikutti. Tämä on kiinnostava ilmiö, ja siksi kirjoitan siitä joitain huomioita.

Käsitteiden uudelleenmäärittely on näköjään wokeilussa tärkeää. Vanhentuneet käsitteet korvataan uusilla tai vanhat vain määritellään ideologian mukaisesti. Näitä on paljon, kuten yllä on todettu, esim.

- -

Rodullistettu. Turvallinen tila. Mikroaggressiot. Keskusteluita. Rakenteet. Etuoikeutetut. Syrjäytetyt. Valkoisuus. Ruskeus. Valko- tai heteronormatiivisuus. Kaikki -fobiat. - -

Kiinnostavin ja ehkä tärkein on uhrikäsite. Siitä on johdettu suomen sanoja, joilla on oma erityismerkityksensä kuten esim. uhriasema/-status, uhrikategoria, uhriutua. Kun tämän käsitesotkun takana oleva ideologia on alkanut selvitä, on käynyt tarpeelliseksi määritellä täsmällisesti, mitä milläkin sanalla tarkoitetaan, (tahallisten) väärinkäsityksien välttämiseksi.

Uhri-sanalla on tietyt perusmerkitykset:
1. uskonnollisessa rituaalissa toimitettava uhri -> uhrata uhri,
2. toista (henkilöä) vahingoittavan toiminnan kohde.
Ks. kielitoimiston sanakirja: https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/uhri?searchMode=all

Lainaus
uhri
 
1.
uhrattava t. uhrattu esine, eläin tms., uhrilahja.
Lahja-, sovitusuhri.

Kuv.
Antaa henkensä uhriksi isänmaalleen.

Usk.
Kristuksen sovituskuolemasta.
Ristinuhri Golgatan.
2.
uhraaminen, uhrimenot.
Toimittaa uhri.
3.
jksta joka joutuu kärsimään, vahingoittuu t. menettää henkensä jnk vuoksi t. on jnk vahingollisen toiminnan kohteena t. alttiina jllek (kielteiselle).
Pahoinpitelijän uhri.

Viimeisin eli jonkin pahuuden uhri -merkitys on tässä keskeinen, vaikka uskonnollinen aspekti tavallaan myös olemassa, koska se on uhrisanan perusmerkitys. Kielileikki verbeillä uhrata, uhrautua, uhriutua, paljastanee, mihin tämä johtaa.

Uhri vaatii aina syyllisen, henkilön tai ilmiön, joka aiheuttaa, että jostakin tulee uhri. Wokeilulle tyypillistä on, että osa henkilöistä tekevät itsestään uhrin eli uhriutuvat. Tämä on tietysti näkökulmakysymys. Itse he eivät tietenkään myönnä uhriutuvansa vaan välttävät olevansa vääryyden todellisia uhreja. Jos he ovat reaalitodellisuudessa uhreja, eivätkä tekeydy uhreiksi, on välttämättä oltava taho, joka on heitä vahingoittanut ja sen seurauksena he ovat uhreja. Jotta tämä sotku saisi lisäselvyyttä, lainaan alla muutamia mielestäni hyviä ketjun aiempia puheenvuoroja, joissa uhrikysymystä ja siihen liittyvää valtapeliä on pohdittu kriittisesti:


Lainaus käyttäjältä: Markku Jokisipilä (IlkkaPohjalainen 15.12.-21)

Yrittäessäni käsittää kulttuurimme nykyilmiöitä päädyin lukemaan amerikkalaisten sosiologien Bradley Campbellin ja Jason Manningin kirjan The Rise of the Victimhood Culture vuodelta 2018. Heidän pääteesinsä on, että on syntynyt uusi moraalinen kulttuuri, jossa uhrius on sosiaalista ja poliittista pääomaa. Uhrin asemasta on tullut monille yksilöille ja ryhmille suoranainen tavoittelun kohde sekä keskeinen osa omakuvaa.

Uhriposition tekee Campbellin ja Manningin mukaan houkuttelevaksi se, että uhriuden avulla on mahdollista saavuttaa moraalinen ylemmyys niin suhteessa vääryyden tekijöihin kuin niihin kaikkiin muihinkin, jotka eivät ole vastaavalla tavalla kärsineet. Muilla on moraalinen velvollisuus kuunnella uhria ja pyrkiä hyvittämään hänen kokemansa vääryydet.

Uhriudesta on tullut sädekehä, jonka saavuttamisesta jopa kilpaillaan. Yleisöön vedotaan oman uhriaseman vahvistamiseksi ja pönkittämiseksi. Aiemmin tällainen olisi tuomittu säälin kerjäämisenä. Esimerkiksi suomalaisessa kulttuurissa ei perinteisesti ole kärsityistä vääryyksistä julkisesti huudeltu, vaan on purtu hammasta ja jalostettu kovat koettelemukset näyttämisenhaluksi, joskus kostonhimoksikin.
Korostus Lalli IsoTalo


Lainaus käyttäjältä: Jani Kaaro, kolumni: YLE
- -
Suomessakin on viime aikoina puhuttu woke-kulttuurista eri yhteyksissä. Miten tätä woke-kulttuuria pitäisi ymmärtää? Mielestäni paras opas tähän aiheeseen on yhdysvaltalainen sosiaalipsykologi Jonathan Haidt, jonka ajatuksia tässä esittelen.

Haidtn mukaan woke-kulttuurin ytimessä on uhriutuminen uhrin puolesta ja kolmannen osapuolen vahvistuksen hakeminen. Kun kampuksella loukkaannutaan, loukkaantuminen ei useinkaan koske itseä, vaan loukkaantuminen tapahtuu useimmiten jonkin vähemmistön puolesta. Koska loukkaantuminen on tapa puolustaa vähemmistöjä ja tärkeä osa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden eetosta, loukkaantumista ei voi sivuuttaa, vaan loukkaantumisesta tulee moraalinen velvollisuus. Koska vähemmistö, jonka puolesta loukkaannutaan, nähdään lähtökohtaisesti hauraana ja uhrina, pienikään loukkaus ei voi olla pikkujuttu, ja lopulta siitä tehdään iso juttu hakemalla sille tunnustus yliopiston johdolta tai mediasta.
- -
Kun nyt mainitsin sanan pyhä, se tarjoaa hyvän selityksen nykyiselle keskustelukulttuurille. Haidt on verrannut amerikkalaisia konservatiiveja ja liberaaleja ikiaikaisiin heimoihin, jotka ovat ryhmittyneet omien pyhien arvojensa ympärille. Konservatiiveille nämä arvot ovat tähtilippu, raamattu ja abortin vastustaminen. Liberaaleille mustien, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sekä maahanmuuttajien puolustaminen. Koska kyseessä ovat pyhät arvot, se selittää, miksi keskustelu näistä aiheista on niin latautunutta ja loukkaantumisherkkää eikä siinä ole sijaa vitsailulle. Pyhät arvot eivät ole neuvoteltavissa.
- -


Et ole ikinä tehnyt tarpeeksi, etkä voi ikinä tulla tekemään tarpeeksi, mutta silti sinun pitää jatkuvasti kilvoitelleman kohti wokea, jota et voi koskaan saavuttaa.

Tämä perustuu ainakin siihen, että muiden syyttämiseen perustuvalle syvemmälle mekanismille, eli uhriutumiselle, ei ole käytännössä mitään rajaa tai päätepistettä. Luultavasti jokainen ihminen on elämänsä jossakin vaiheessa uhrin asemassa, vaikka lyhyenkin aikaa. Ihmisillä on yleensä ottaen - sinänsä kovin inhimillisistä syistä johtuen - melkoinen vinouma eläytyä uhrin asemaan ja uskoa häntä. Myös uhrin auttaminen nähdään arvostettavana asiana. Sen sijaan uhrin kyseenalaistaminen tai hädän torjuminen nähdään yleensä välinpitämättömyytenä, kylmyytenä tai muuten vain tylynä käytöksenä. Tämä luo woken kannalta eräänlaisen kulttuurisen ja ryhmäpsykologisen suojakilven, sillä ihmiset eivät mielellään ota riskiä sellaisesta toiminnasta, jonka toiset saattaisivat nähdä loukkaavana.

Mutta jokainen ei kehitä itselleen uhrimentaliteettia tai -identiteettiä. Ei ainakaan sellaista, joka alusta alkaen aggressiivisesti syyllistää muita. En tiedä, onko tehty esimerkiksi persoonallisuustutkimuksia wokettajista, mutta uskoisin niistä löytyvän tiettyjä yhteisiä piirteitä. Koska ihmisen on sisäisesti vaikea yksin ylläpitää jatkuvaa uhriksi asemoitumista (apu-va, tällöinhän ihminen joutuisi yksin tarkastelemaan toimintansa realiteetteja), tällainen ihminen pyrkii jatkuvasti sellaisiin vuorovaikutussuhteisiin, jotka tarjoavat tukea uhriutumiselle - yhä uudelleen ja uudelleen. Ja mikäpä ei tätä tarjoaisi kuten woke-kultti, jossa kaikki vääryyttä kokeneet otetaan riemuiten vastaan. - -

Uhriasemasta on tullut pyhän lehmän kaltainen tabu, johon hakeudutaan, riippumatta, onko de facto kärsitty vääryyttä. Kaikki eivät sitä tee, vaikka olisivat kokeneet vääryyttä. On toki inhimillistä, että ihmisellä on tarve ilmaista kokemuksensa väärinkohtelusta. Yksi tulkitsee sen uhriutumiseksi ja saattaa jopa ivata uhri(utuja)a, toinen sen sijaan kokee aitoa myötätuntoa ja puolestaloukkaantuu, jos hän kokee, että uhria ivataan.

Tässä tulkintojen ja kokemusten sotkussa voisi olla kyse vain väärinymmärryksestä, joka voisi olla sovittavissa, ellei tähän kytkeytyisi ideologinen valtapeli, joka vääryyksien korjaamisen sijaan/varjolla saa vääryyttä aikaan. Kuviteltuja tai todellisia vääryyksiä pyritään "korjaamaan" kostamalla. Oletetuilta etuoikeutetuilta, kuten suomalainen VHM, vaaditaan korvauksena, positiivisena syrjintänä, vastaavia (etu)oikeuksia "uhreille". Syyllisiksi leimatuilla, erityisesti VHM, on jatkossa (vain) velvollisuuksia oikeuksien sijaan, kun taas "uhreilta" ei velvollisuuksia saa vaatia. Syyllisyyttä pidetään yllä ruokkimalla huonoa omaatuntoa, kun toinen osapuoli näyttää menettäneen omantunnon kokonaan uhriutuen kaikessa.

Seurauksena on kaoottinen tilanne, jossa syytetään ja uhriudutaan kykenemättä vähäiseenkään itsekritiikkiin. Väki on sokaistunut omaan oikeassaolemiseensa, mikä lopulta tekee keskusteluyhteyden, luottamuksesta puhumattakaan, mahdottomaksi. Kulttuurisota on täydessä käynnissä niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa, eikä pelkästään se, vaan konflikti on laajentunut väkivaltaiseksi kuten esim. BLM-mellakat osoittavat. Suomessa kunniakansalaiset perseilevät, mikä näkyy esim. rikostilastoissa, ja heidän hännystelijänsä pyrkivät kaikin tavoin selittämään syyllisen ja uhrin paikat toisin, kuin ne ovat.
“The greatest thrill is not to kill but to let live.”

James Oliver Curwood, The Grizzly King, 1916.

Totti

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 974
 • Liked: 24414
Vs: Critical Social Justice / Woke-sekoilu
« Vastaus #601 : 24.12.2021, 14:19:19 »
Et ole ikinä tehnyt tarpeeksi, etkä voi ikinä tulla tekemään tarpeeksi, mutta silti sinun pitää jatkuvasti kilvoitelleman kohti wokea, jota et voi koskaan saavuttaa.

Tämä perustuu ainakin siihen, että muiden syyttämiseen perustuvalle syvemmälle mekanismille, eli uhriutumiselle, ei ole käytännössä mitään rajaa tai päätepistettä.

Hyviä ajatuksia sinulta.

Kultit (uskonnot) tukeutuvat ideaan, että et koskaan voi olla "synnitön" eli ne rakentuvat tavoitteiden ympärille, jotka on mahdoton saavuttaa. Ne ovat siis loputon kamppailu kohti jotain jaloa päämäärää, joka on aina yhtä kaukana horisontissa.

Wokeismi, jolla on kaikki kultin tunnusmerkit, asettaa päämääräkseen täydellisen moraalisen puhtauden teemojensa ympärille: rotu, transseksuaalisuus, feminismi jne. Lankeamista ei sallita eikä anneta anteeksi koska se nähdään petturuutena, jonka puitteissa kultin jäsen on jopa pahempi kun ulkopuolinen henkilö, joka ainakin periaatteessa olisi käännytettävissä kultin uskomuksiin.

Leimallista kulteille on myös, että niissä tunnustetaan avoimesti oma syntisyys, mutta koska kultin jäsenet pyrkivät saavuttamaan (mahdottoman) päämääränsä, he ovat silti parempia ihmisiä kun kultin ulkopuolella olevat.

Syntisyyttä ei kuitenkaan tunnusteta väärien tekojen perusteella, koska se olisi lankeamista dogmasta ja johtaisi hylkäämiseen yhteisöstä. Synnit tunnustetaan vain abstraktien ja usein keksittyjen konstruktioiden ympärille kuten "valkoinen etuoikeus", "toksinen maskuliinisuus" jne. Eli ominaisuuksia, joiden puitteissa kaikki ovat jollain lailla syntisiä eikä kellään sen takia ole moraalista oikeutta heittää ensimmäistä kiveä. Näitä konstruktioita voisi kutsua kultin perisynneiksi, joita kukaan ei voi paeta.

Lankeaminen tapahtuu siten vasta kun kultin dogmaa kyseenalaistetaan, dogma johon kuuluu edellä mainitut perisynnit. Lankeaminen tapahtuu siis käytännössä konkreettisten tekojen kautta kuten esim. J K. Rowlingin transnaisten naiseuden kyseenalaistaminen.

Loputtoman syntisyyden dynamiikka ja siitä syntyvä lankeamisriski perustuu siihen, että yhteisö hajoaisi irrelevanttina jos päämäärän voisi saavuttaa. Loputon syntisyys on siis itseisarvo ja liima, joka pitää kultin kassassa sillä jos kultin jäsenet saavuttaisivat nirvanan, kultilla ei ole enää mitään merkitystä ohjaavana sosiaalisena (valta)rakenteena. Tästä syystä kultti pyrkii luomaan asetelman loputtomasta kamppailusta pahaa vastaan rakentamalla mahdottomia päämääriä.

Lainaus
Mutta jokainen ei kehitä itselleen uhrimentaliteettia tai -identiteettiä. Ei ainakaan sellaista, joka alusta alkaen aggressiivisesti syyllistää muita. En tiedä, onko tehty esimerkiksi persoonallisuustutkimuksia wokettajista, mutta uskoisin niistä löytyvän tiettyjä yhteisiä piirteitä.

On uhriutujia ja uhrittajia. Ensimmäinen on ne, jotka sanovat itse olevansa uhreja kuten esim. erinäiset kokohubarat ja muut "rasifioidut". Toinen on se ulkopuolinen porukka, joka kertoo muiden olevan uhreja eli valkoiset vasemmistoliberaalit. Näistä on syntynyt eräänlainen epäpyhä liitto, jossa molemmat hyödyntävät toisiaan mutta eri lähtökohdista.

Uhriutujat pyrkivät hankkimaan itselleen konkreettisia, usein rahallisia etuja tai statusta, vetoamalla uhrittajien tunteisiin. Uhrittajat taas pyrkivät hankkimaan itselleen moraalista painoarvoa ja ylemmyyttä "puolustelemalla" uhreja. Kumpikin pyrkii nousemaan ylös massasta tyydyttämällä omia raadollisia tarpeitaan eräänlaisessa tekopyhyyden tangossa, jossa yhteisymmärryksessä teeskennellään kollektiivisen uhriongelman olemassaoloa. Sanon kollektiivisen, koska wokeismin uhrius nimenomaan perustuu johonkin pysyvään kollektiiviseen ominaisuuteen kuten ihonväriin eikä yksilölliseen tragediaan kuten kuolemaan perheessä.

Tämän perusteella voisi väittää, että wokeismi rakentuu sen varaan, että kaikki ovat tarpeeksi epämoraalisia, jotta he olisivat valmiita hyödyntämään toisiaan omien päämääriensä saavuttamiseksi.

Lainaus
Emotionaalisesti wokettaja voi itselleen voittaa jotakin lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä häviää varmasti.

Wokettajahan saa henkistä tyydytystä olemalla mukana kultissa, mutta hänellä on myös aina riski päätyä hylätyksi kultistaan jos hän lankeaa. Ja kuten varis- ja silakkaparvista olemme nähneet, lankeamisen riski on erinomaisen suuri ja jatkuvasti läsnä. Välitön sosiaalinen hinta lankeamisesta voi olla korkea, mutta pitkässä juoksussa lienee terveellisempää olla olematta jäsen de facto vihakultissa kun viettää aikansa muiden moraalisia heikkouksia arvostelemalla.

Juuri loputon kamppailu oletettua pahaa vastaa lienee se, joka ajaa wokettajat mielenterveysongelmiin. Jos merkittävä osa elämässä menee pelkästään siihen, että moralisoidaan muita ja yritetään "parantaa heidän tapojaan" haukkumalla ja canceloimalla heitä - tehtävä, jolla ei ole loppua - henkilökohtainen ilmapiiri muuttuu jossain vaiheessa niin pessimistiseksi ja negatiiviseksi, että ainoa tie ulos jättää kultti tai tuhoutua henkisesti.
Sosialisti varastaa aina kaikki kansalaisten rahat. Sosialistinen politiikka käsitää lähinnä sitä missä ajassa rahat varastetaan.

duc

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 188
 • Liked: 11721
 • The Grizzly King
Vs: Critical Social Justice / Woke-sekoilu
« Vastaus #602 : 28.12.2021, 22:32:51 »
Lainaus
SOMEKOHUJEN RYVETTÄMÄ J.K. ROWLING JOHTI THE GUARDIANIN KUNNIAKASTA ÄÄNESTYSTÄ – SITTEN ÄÄNESTYS SULJETTIIN
HOLLYWOOD | MAAILMALTA Niko Ikonen 28.12.2021 22:02

Sellainen äänestys sitten saarivaltiossa.

Isobritannialainen The Guardian -lehti järjesti verkossa kunniakkaan Vuoden merkkihenkilö -äänestyksen. Väärä ihminen nousi sen johtoon, joten äänestys keskeytettiin ennenaikaisesti.

Harry Potter -kirjailija J.K. Rowling on joutunut somekohujen keskelle twiittauksillaan. Milloin hänen sanomisiaan suomitaan transfobiasta, milloin muista asioista. Hänet on jo pyritty niin sanotusti canceloimaan, eikä häntä nähtykään HBO Maxin Harry Potter -spesiaalissa.

Ihmiset äänestivät Rowlingin The Guardianin äänestyksessä ykköspaikalle. The Guardian katkaisi äänestyksen kesken kaiken ja Rowling jäi johtopallille.

Tämän takia ihmiset ovat onnitelleet Rowlingia kunniakkaasta nimityksestään.

https://www.episodi.fi/uutiset/somekohujen-ryvettama-j-k-rowling-johti-the-guardianin-kunniakasta-aanestysta-sitten-aanestys-suljettiin/
“The greatest thrill is not to kill but to let live.”

James Oliver Curwood, The Grizzly King, 1916.

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 19 650
 • Liked: 41038
 • Kekkosen re-inkarnaatio
Vs: Critical Social Justice / Woke-sekoilu
« Vastaus #603 : 28.12.2021, 23:26:49 »
Kiinnostavin ja ehkä tärkein on uhrikäsite. Siitä on johdettu suomen sanoja, joilla on oma erityismerkityksensä kuten esim. uhriasema/-status, uhrikategoria, uhriutua. Kun tämän käsitesotkun takana oleva ideologia on alkanut selvitä, on käynyt tarpeelliseksi määritellä täsmällisesti, mitä milläkin sanalla tarkoitetaan, (tahallisten) väärinkäsityksien välttämiseksi.

Uhri-sanalla on tietyt perusmerkitykset:
1. uskonnollisessa rituaalissa toimitettava uhri -> uhrata uhri,

Loistava nosto. Ja vielä jouluaattona. Kiitos duc.

Jouluna syntyi henkilö, josta tuli kertakaikkinen uhri, jonka jälkeen ei ole ketään tarvinnut hengellisessä mielessä nostaa uhriasemaan. Toki on sodan uhreja ja tapaturman uhreja, mutta uhristatuksen hakeminen on itsensä ylentämistä positioon, joka kristinuskossa kuuluu vain Kristukselle. Joka itsensä ylentää, se alennetaan.

Minulla on edelleen lukematta ostamani Daniel Nylundin kirja "Uhriutumisen kulttuuri". Taidan ottaa sen seuraavaksi työn alle.

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Siili

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 755
 • Liked: 9977
Vs: Critical Social Justice / Woke-sekoilu
« Vastaus #604 : 29.12.2021, 11:13:22 »
Lainaus
SOMEKOHUJEN RYVETTÄMÄ J.K. ROWLING JOHTI THE GUARDIANIN KUNNIAKASTA ÄÄNESTYSTÄ – SITTEN ÄÄNESTYS SULJETTIIN
HOLLYWOOD | MAAILMALTA Niko Ikonen 28.12.2021 22:02
https://www.episodi.fi/uutiset/somekohujen-ryvettama-j-k-rowling-johti-the-guardianin-kunniakasta-aanestysta-sitten-aanestys-suljettiin/

Guardianin innosti ex-tempore-äänestyksen järjestämiseen lehden tyytymättömyys Time-lehden valintaan (Elon Musk): https://www.theguardian.com/media/2021/dec/15/tell-us-who-is-your-2021-person-of-the-year
Lainaus
Time magazine has announced that Elon Musk will be their “2021 person of the year”, citing the billionaire Tesla boss’s influence “for good or ill” as a “clown, genius, edgelord, visionary, industrialist, showman”. The choice has been criticised for Musk’s attitude to tax, opposition to unions and playing down the dangers of Covid.

With this in mind, we would like to hear about your own choices. Who would be your 2021 person the year, and why?

Guardian ilmaisi Muskin valinnan aiheuttaman närkästyksen myös toisessa artikkelissa: https://www.theguardian.com/technology/2021/dec/14/elon-musk-time-person-of-the-year-worst-ever-choice-say-critics

Guardian ilmeisesti kuvitteli, että sen "valistuneiden" lukijoiden valinta tuottaa mielenkiintoisen kontrastin amerikkalaisen suhteessa hieman konservatiivisemman lehden näkemykselle.  Kun lukijat (tai ainakin äänestykseen osallistuneet) eivät olleetkaan riittävän valistuneita, projekti keskeytettiin.  Tuskinpa lehti edes kommentoi projektia tämän jälkeen.  Eikä taatusti järjestä jatkossa "vuoden henkilö"-äänestyksiä.

Asiaan hieman liittyen:  onko Helsingin Uutiset järjestänyt "vuoden helsinkiläinen"-äänestystä sen jälkeen, kun K-marketin Anna ohitti lehden listaamat ehdokkaat 2015? Hänhän nousi kansainvälisen yleisön tietoisuuteen kurmuuttamalla Facebook-videolla somalinäpistelijöitä.  En äkkiseltään löydä netistä tuoreempia mainintoja äänestyksistä ja voittajista.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001065471.html

Lainaus
Helsingin Pasilassa sijaitsevan K-market Ratiksen myyjä nousi otsikoihin kesällä, kun kauppias Saku Kytölä latasi kaupan Facebook-sivulle valvontakameravideon, jossa naismyyjä taltutti pippurisumutteen avulla kaksi olutvarasta kaupan ovella.

Kauppias Kytölä kertoi Ilta-Sanomille, että näpistykset vähenivät kaupassa selvästi, kun video levisi myös maailmalle.

Videolla esiintyneelle 22-vuotiaalle Annalle suosio toi mukanaan yllättävän tunnustuksen.

Hän kahmi Helsingin Uutisten järjestämässä Vuoden helsinkiläinen 2015 -äänestyksessä peräti 58 prosenttia äänistä, ja nousi voittajaksi ohi ennakkoon asetettujen ehdokkaiden.

Tässä vielä itse video: https://www.youtube.com/watch?v=ugVXQ-LPvtI&t=27s
« Viimeksi muokattu: 29.12.2021, 12:20:01 kirjoittanut Siili »

zupi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 196
 • Liked: 11667
Vs: Critical Social Justice / Woke-sekoilu
« Vastaus #605 : 01.01.2022, 01:20:20 »
Thomasta ja Seerutia, voi poistaa, omasta mielestä aika monet heitot liittyy ketjun aiheeseen.

Seerut:

Lainaus
Seerut K. Chawla@seerutkchawla

There are people attracted to wokeness purely because it creates a defection from adult responsibility.
5:50 AM · Dec 8, 2021·Twitter for iPhone

Seerut K. Chawla@seerutkchawla

Just like youth is wasted on the young, the west is wasted on many westerners.
5:53 AM · Jun 7, 2021·Twitter for iPhone


Seerut K. Chawla@seerutkchawla

Identity politics has created a situation where the feelings of perpetrators are prioritised over actual crimes against victims.

12:50 AM · Dec 13, 2021·Twitter for iPhone

Seerut K. Chawla@seerutkchawla

No one that considers you their equal coddles or pities you.


6:57 PM · Dec 16, 2021·Twitter for iPhone

Seerut K. Chawla@seerutkchawla

The cruelest people on social media have ‘be kind’ & ‘empath ✨’ in their bios.

5:22 AM · Dec 18, 2021·Twitter for iPhone

Seerut K. Chawla@seerutkchawla

It’s next to impossible to discuss ideas with people who make absolutely everything in the known universe about their feelings.

4:36 AM · Dec 23, 2021·Twitter for iPhone

Seerut K. Chawla@seerutkchawla

Oldest trick in the book: when they can’t refute your argument, they’ll try to attack your character.
8:33 PM · Dec 23, 2021·Twitter for iPhone

https://twitter.com/seerutkchawla

Ja mahtava Thomas:

Lainaus
A moral monopoly is the antithesis of a marketplace of ideas.

There are only two ways of telling the complete truth – anonymously and posthumously.

Those who cry out that the government should ‘do something’ never even ask for data on what has actually happened when the government did something, compared to what actually happened when the government did nothing


Life in general has never been even close to fair, so the pretense that the government can make it fair is a valuable and inexhaustible asset to politicians who want to expand government.

Would you bet your paycheck on a weather forecast for tomorrow? If not, then why should this country bet billions on global warming predictions that have even less foundation?

Stopping illegal immigration would mean that wages would have to rise to a level where Americans would want the jobs currently taken by illegal aliens.

“The word ‘racism’ is like ketchup. It can be put on practically anything – and demanding evidence makes you a ‘racist.’”

“The biggest and most deadly ‘tax’ rate on the poor comes from a loss of various welfare state benefits – food stamps, housing subsidies and the like – if their income goes up.”

“If people in the media cannot decide whether they are in the business of reporting news or manufacturing propaganda, it is all the more important that the public understand that difference, and choose their news sources accordingly.”


“In various countries and times, leaders of groups that lagged behind, economically and educationally, have taught their followers to blame all their problems on other people – and to hate those other people.”


“If you are not prepared to use force to defend civilization, then be prepared to accept barbarism.”

“Too much of what is called ‘education’ is little more than an expensive isolation from reality."

“Education is not merely neglected in many of our schools today, but is replaced to a great extent by ideological indoctrination.”

“Our schools and colleges are turning out people who cannot feel fulfilled unless they are telling other people what to do.”

“Liberals seem to assume that, if you don’t believe in their particular political solutions, then you don’t really care about the people that they claim to want to help.”

“The more people who are dependent on government handouts, the more votes the left can depend on for an ever-expanding welfare state.”

“All too often when liberals cite statistics, they forget the statisticians’ warning that correlation is not causation.”

“The most fundamental fact about the ideas of the political left is that they do not work. Therefore we should not be surprised to find the left concentrated in institutions where ideas do not have to work in order to survive.”

In liberal logic, if life is unfair then the answer is to turn more tax money over to politicians, to spend in ways that will increase their chances of getting reelected.”

“Although the big word on the left is ‘compassion,’ the big agenda on the left is dependency.”

https://everydaypower.com/thomas-sowell-quotes/
"Tehohoito­paikkojen määrä nostetaan tuhanteen" -Krista Kiuru 19.3.2020

"Hallituksen lupaamat tuhat tehohoitopaikkaa saadaan varmasti kasaan" -Suomen tehohoitoyhdistyksen puheenjohtaja 3.4.2020

"Sen jälkeen kun mennään yli 50 (korona)tehohoitopaikan, ajamme leikkaustoimintaa radikaalisti alas" -Kiuru 25.11.2021

Valli

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 832
 • Liked: 5961
Vs: Critical Social Justice / Woke-sekoilu
« Vastaus #606 : 09.01.2022, 17:30:14 »
Kaksoisvoitto...  :flowerhat:


simppali

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 684
 • Liked: 12709
 • junior koodari
Vs: Critical Social Justice / Woke-sekoilu
« Vastaus #607 : 12.01.2022, 15:36:58 »
Valtaojan kanssa keskustellut,,siis Sannikan ohjelmassa ollut toimittelija on saanut traumaperäisen stressin tms.,,Voisin kertoa muutaman totuuden todellisuudesta stressin suhteen.

https://www.is.fi/viihde/art-2000008534585.html

Lainaus
Marraskuussa esitetystä jaksosta nousi kohu, kun Ebrahimi otti sanallisesti yhteen professori Esko Valtaojan kanssa. Jakson teemana olivat rasismi, woke- ja cancel-kulttuurit ja yhteiskunnan valtarakenteet, joista keskustelijoilla oli eriäviä mielipiteitä ja näkemyksiä.

Voihan ..ttu, jos minä jäisin kotiin makkoilemaan,,kilauttasin kakkos-henkilölle.. työpaikalle,,että nyt stressaa ei voi, eikä pysty on paineita hupussa, no toimittelijalla on helppoa.

Lainaus
Kaiken lisäksi hän tuli pian kohun jälkeen kipeäksi, jonka hän arvelee johtuneen vahvasta stressireaktiosta kehossaan. Taudin takia hän joutui perumaan ja siirtämään töitään.

– Jäin kotiin jumiin, enkä päässyt pakenemaan kaaosta töihin. Mikä on yleensä mun lääke moniin kriiseihin.

– Samalla mulle iski päälle todella vahva traumaperäinen reaktio, jossa en osannut ottaa apua vastaan, vaan menin vahvaan selviytymis-modeen. Yksin olen aina ennenkin kaikesta selvinnyt. Tein sen myös nytkin, ainakin osittain, Ebrahimi kirjoittaa.

Mikä on lääketieteellinen nimi taudille jossa jäädään kotiin ja perutaan töitä?..Muikki ei tiennyt,,sanoi, että laiskuus/uhriutuminen voisi olla lt. nimike?
« Viimeksi muokattu: 12.01.2022, 15:48:50 kirjoittanut simppali »
Kun painuvi päät muun kansan, maan,
Me jääkärit uskoimme yhä.

RP

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 16 837
 • Liked: 12700
Vs: Critical Social Justice / Woke-sekoilu
« Vastaus #608 : 12.01.2022, 16:28:18 »
^Voi raasua. Toivottavasti ei tarvitse koskaan elämässään kohdata sellaista, mitä enemmistö ihmisistä pitäisi järkyttävänä, jos tämäkin otti jo näin koville.
"Iloitsen Turkin yrityksestä yhdistää modernisaatio ja islam."
http://www.ulkopolitiikka.fi/article/523/martin_scheinin_periaatteen_mies/

Golimar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 21 212
 • Liked: 34841
 • Ego sum Spartacus
Vs: Critical Social Justice / Woke-sekoilu
« Vastaus #609 : 12.01.2022, 16:45:50 »
Lainaus
X

Traumanjälkeinen stressihäiriö, joka tunnetaan myös nimellä posttraumaattinen stressihäiriö (engl. post-traumatic stress disorder, PTSD), on ahdistuneisuushäiriöihin luokiteltu psykiatrinen häiriö, joka saattaa kehittyä traumaattisen tapahtuman (äkillinen, itsestä riippumaton ja tunteita, mm. avuttomuus ja pelko, herättävä) kokemisen tai todistamisen seurauksena. Traumaattisella tapahtumalla tarkoitetaan tässä tilannetta, jossa henkilön tai hänen läheistensä henki, terveys ja/tai fyysinen koskemattomuus on uhattuna, esimerkiksi sotatila, luonnonkatastrofi, liikenneonnettomuus tai perheväkivalta.[1] Trauman jälkeen on aivan normaalia kokea erilaisia stressioireita, jotka useimmiten lievittyvät itsestään ajan kuluessa. Osalla stressireaktio kuitenkin pysyy ja saattaa kehittyä traumanjälkeiseksi stressihäiriöksi.[2] Termiä käytetään psykologiassa ja psykiatriassa. Yksityiskohtaiset kriteerit PTSD:lle on esitetty kansainvälisessä tautiluokituksessa ICD-10:ssä[3].

PTSD-oireet jaetaan neljään pääluokkaan. Ensimmäinen luokka sisältää oireet, jotka liittyvät trauman uudelleen kokemiseen; näitä ovat muun muassa trauman itsepintainen tunkeutuminen tietoisuuteen esimerkiksi takaumina tai painajaisina. Seuraavaan luokkaan kuuluu välttämiskäyttäytyminen: henkilö välttää traumasta muistuttavia esineitä, paikkoja ja ihmisiä sekä saattaa eristäytyä. Kolmas luokka sisältää kielteiset kognitiiviset ja mielialamuutokset, jotka imenevät muistivaikeuksina tai vääristyminä traumatapahtumaan liittyen, turtumuksena, vieraantumisen tunteina ja kiinnostuksen vähenemisenä. Neljäs luokka sisältää kohonneen vireystilan aiheuttamat oireet, kuten jatkuvan varuillaanolon, säikähtelyn ja ärtymyksen.[4]

Traumanjälkeisten oireiden kirjoa monimutkaistaa se, että häiriöön liittyy usein myös muita psykiatrisia ongelmia, kuten masennusta, päihteiden väärinkäyttöä, muutoksia muistissa ja kognitiivisissa toiminnoissa sekä muita mielenterveydellisiä ja fyysisiä ongelmia. Kaikki tämä yhdessä johtaa henkilön sosiaalisen toimintakyvyn vaarantumiseen tai ongelmiin työelämässä tai muulla tärkeällä toiminnan alueella. PTSD-oireisiin kuuluvat esimerkiksi fysiologiset muutokset nopeana sykkeenä, korkeana verenpaineena, unettomuutena tai muina unihäiriöinä ja yleensä sympaattisen hermoston lisääntynyt aktiivisuus lepotilassa ja stressivasteena. Myös kiinnostus tärkeiden toimintojen (esim. ravinto, henkilökohtainen hygienia) suorittamiseen voi vähentyä. Psyykkisiä oireita ovat yhtäältä väkisin mieleen tulevat voimakkaat tunteet ja muistikuvat ja toisaalta tapahtumasta muistuttavien asioiden välttely. Tyypillistä on myös keskittymisvaikeudet, dissosiatiiviset oireet (depersonalisaatio ja derealisaatio) sekä syyllisyys tai syyttely.

X

Tekijöitä, jotka altistavat PTSD:n kehittymiselle
Traumaan liittyvät tekijät
Suora altistuminen traumatapahtumalle uhrina tai todistajana
Vakava vammautuminen
Pitkäaikainen tai toistuva traumatisaatio
Pelko, että uhri tai läheinen oli kuolemanvaarassa
Vakava reaktio, kuten itku, vapina, oksentaminen tai tunne, että on irrallaan itsestään ja ympäristöstä
Avuttomuuden tunne; tunne, ettei pystynyt auttamaan itseään tai läheistä
Tapahtuneen salailu ja häpeä
Eristäytyminen tapahtuneen jälkeen
Yleinen elämäntilannelähde?
Aikaisempi traumahistoria, kuten kaltoinkohtelu lapsena
Selviytyjän tai perheenjäsenten aikaisemmat mielenterveysongelmat
Vähäinen läheisten tuki
Läheisen menetys hiljattain erityisesti, jos tapahtuma oli odottamaton
Muut raskaat elämänmuutokset
Päihdeongelma
Matala koulutustaso
Nuori ikä
Erilaisia traumoja sekä niihin liittyvä PTSD:n kehittymisen riski (%)lähde?
Vakava pahoinpitely tai päällekarkaus (32 %)
Vakava vamma tai onnettomuus, esimerkiksi juna- tai auto-onnettomuus (17 %)
Puukotus tai ammuskelu (16 %)
Äkillinen, odottamaton läheisen kuolema (14 %)
Lapsen henkeä uhkaava sairaus (10 %)
Tapon tai vakavan onnettomuuden todistaminen (7 %)
Luonnonkatastrofi (4 %)

X

https://fi.wikipedia.org/wiki/Traumaper%C3%A4inen_stressih%C3%A4iri%C3%B6

Tagit: