Kirjoittaja Aihe: Sinimusta Liike puoluerekisteriin 16.6.22 pois rekisteristä 23.4.24  (Luettu 342185 kertaa)

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 25 941
 • Liked: 68034
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
Sinimusta Liike merkittiin puoluerekisteriin 16.6.2022!

---


HUOM! Kannattajakorttikeräys on alkanut 12.5.2021! 8)

Tästä linkistä pääsee tekemään sähköisen kannatusilmoituksen nopeasti ja näppärästi: https://puoluerekisteri.fi/puolue/26

Kannatusilmoitusten määrä puoluerekisteri.fi-palvelussa 14.4.2022:

4 042

Lisäksi paperisia kortteja on kerätty 950 - 1 000 kpl, yhteismäärä on yli 5 000: https://hommaforum.org/index.php/topic,131642.msg3409157.html#msg3409157

---

Tein nyt selkeyden vuoksi uuden ketjun, kun Tuukka Kurun johtaman kansallismielisen puolueprojektin eli Sinimustan Liikkeen puolueohjelma on julkaistu ja nettisivut on avattu.

Sähköinen kannattajakorttien keräys puolueeksi rekisteröitymistä varten alkaa puoluerekisteri.fi -sivustolla sen jälkeen, kun oikeusministeriö on käsitellyt hakemuksen (lisään linkin myöhemmin).

Sinimustan Liikkeen nettisivut löytyvät osoitteesta: https://sinimustaliike.fi/

Youtubessa Sinimustan Liikkeen kanavalla on julkaistu ensimmäinen video, jossa Kuru ja muut toimijat kertovat puolueprojektista: https://www.youtube.com/watch?v=HjZHA94eWXg

Sometilit:

Twitter: https://twitter.com/SinimustaLiike

Facebook: https://www.facebook.com/sinimustaliike/

Instagram: https://www.instagram.com/sinimustaliike/

Telegram: https://t.me/sinimustaliike

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7tJpnT1RtIWycmRFqcCeSw

---

Ohjeita kannattajakortteihin liittyen: https://sinimustaliike.fi/kannattajakortti/

Lainaus
Kannattajakortin voi allekirjoittaa puoluerekisteri.fi -palvelussa.

Linkki: https://puoluerekisteri.fi/puolue/26

---

Tuolta löytyy puolueprojektin johtohenkilöt kuvineen ja yhteystietoineen: https://sinimustaliike.fi/yhteystiedot/

Lainaus
Puheenjohtaja: Tuukka Kuru
Varapuheenjohtaja: Olavi Saarelainen
Sihteeri: Terhi Kiemunki
Viestintävastaava: Lauri Hokkanen

Sähköposti: puolue (ät) sinimustaliike.fi

Tilinumero: FI71 4600 0011 1410 54

---

Ennakkokeskustelua vajavaisin tiedoin ennen puolueohjelman julkaisua on aiemmin käyty Hommalla toisessa ketjussa. Nyt kun on enemmän infoa aiheesta saatavilla, jatketaan tässä uudessa ketjussa.

---

Tästä se lähtee!

Puolueohjelman alkusanat ja tiivistelmä puolueen tavoitteista (tuon sivun oikeasta reunasta löytyy linkkejä puolueohjelman alaosioihin ja samat linkit ovat tämän viestin lopussa): https://sinimustaliike.fi/ohjelma/

Lainaus
Puolueen tarkoitus

Sinimusta Liike (SML) on radikaali, traditionalistinen ja suomenmielinen puolue, jonka toiminta pohjautuu ihanteelle itsenäisestä, elinvoimaisesta ja riippumattomasta Suomesta, joka on luotu palvelemaan ja puolustamaan suomalaisen kansan kulttuuria, elinympäristöä ja elämäntapaa. Puolue perustaa maailmankatsomuksensa kansallisvaltion periaatteelle, jonka mukaan Suomi on suomalaisten kotimaa ja se pysyy suomalaisten kotimaana vain silloin, jos sitä asuttaa tulevaisuudessakin suomalainen kansa. Politiikka, jota ajamme, on radikaalia ja etnofuturistista. Haluamme päästä modernin yhteiskunnan sekä globalismin arvojamme, yhteisöämme ja maatamme tuhoavasta ikeestä. Haluamme luoda tilalle uuden ja paremman tulevaisuuden yhteiskunnan unohtamatta juuriamme tai sitä, että yhteiskuntamme elinehdot ovat sukupolvien työn tulosta. Haluamme elinvoimaisen ja kestävän yhteiskunnan, joka on sekä vihreä että korkeateknologinen ja joka myös turvaa suomalaisen kansan olemassaolon pitkälle tulevaisuuteen.

Tämän päämäärän mahdollistamiseksi puolue pyrkii

1.) Edistämään suomalaista kulttuurityötä ja valistamaan suomalaisia heidän kansallisista juuristaan;

2.) Puolustamaan suomen kielen erityisasemaa maan ainoana virallisena kielenä;

3.) Edistämään ajatusta suomalaisesta kansankokonaisuudesta ja säilyttämään Suomi etnisesti suomalaisena;

4.) Puolustamaan luonnollisen ja perinteisen perheen ideaalia, tervettä perhe-elämää ja lapsiperheiden mahdollisuuksia;

5.) Korostamaan sielun ja veren merkitystä kansallisen identiteetin synnyssä;

6.) Taistelemaan leppymättömästi suomalaisten kansallista olemassaoloa uhkaavaa monikulttuurisuutta ja juuretonta globaalia massayhteiskuntaa vastaan;

7.) Pitämään Suomen erossa kaikista ylikansallisista hallintajärjestelmistä;

8.) Edistämään maamme omavaraisuutta ja itsenäistä rahapolitiikkaa;

9.) Puolustamaan Suomen luontoa ja sen eläimistön monimuotoisuutta;

10.) Edistämään maanpuolustustyötä, sekä aktiivista maanpuolustushenkeä.

Puolueen arvopohja

Radikaali

Olemme radikaaleja, koska haluamme nähdä selkeän muutoksen lähes jokaisella yhteiskunnan osa-alueella. Haluamme rakentaa maan, joka on vahva ja elinvoimainen, ja jossa on yhtä lailla toivoa ja oikeudenmukaisuutta sekä tänään että huomenna.

Radikaalius merkitsee ajattelutapaa, jossa haluttu päämäärä sanelee sopivat metodit poliittisella kentällä. Tavoitteemme on synnyttää kipinä laajemmalle kansalliselle heräämiselle. Halutun muutoksen saavuttamiseksi on nykyisen poliittisen systeemin rinnalle rakentuneesta korruptoituneesta ja täysin kansan selän takana toimivasta hyvävelijärjestelmästä päästävä eroon, jotta pystyisimme läpinäkyvyyden ja osallisuuden lisäämisen kautta luomaan aidosti oikeudenmukaisen valtion.

Pyrkimyksemme on myös ihmisiä ja luontoa riistävän kapitalistisen hyväksikäyttösysteemin ja kertakäyttökulttuurin eliminoiminen sekä arvoiltaan kieroutuneen ja epäkansallisen median vallan murtaminen. Emme näe yhteiskunnan paremmuuden nojaavan automaattisesti jatkuvan talouskasvun ideologiaan, jossa asioiden arvo mitataan pelkässä rahassa, jossa kaikki on myytävänä ja työntekijä aina vaihdettavissa toiseen suurempien voittojen tavoittelemiseksi. Mielestämme edistynyt yhteiskunta rakentuu periaatteelle, jossa luonto ja ihmiset voivat elää tasapainossa ja joka pyrkii toteuttamaan vain kestävään kehitykseen johtavia muutoksia ja prosesseja.

Olemme myös radikaaleja, koska poliittinen toimintamme ei nojaudu pelkästään muutaman vuoden välein käytäviin vaaleihin vaan tekoihin sekä taipumattomaan ja kompromissittomaan aktiivisuuteen, jonka päämääränä on kansallisen olemassaolomme turvaaminen. Liikkeen ytimessä eivät ole poliittiset opportunistit, vaan periksiantamattomat ihmiset, jotka näkevät kanssa-aktivistit verisiteiden yhdistämänä perheenä yhteisessä taistelussa kansallisten päämäärien puolesta. Kansallinen olemassaolomme ei ole neuvoteltavissa.

Suomenmielinen

Puolueemme tavoite on itsenäinen kansakunta itsenäisessä valtiossa. Näemme, että kansakunta on toimivin yhteinen nimittäjä yksittäisen ihmisen ja koko ihmiskunnan välillä. Tämä mahdollistaa sosiaalisen pääoman kannalta välttämättömän yhteenkuuluvuuden tunteen muodostumisen yhteisön sisällä, sen ollessa samaan aikaan jäsenmäärältään tarpeeksi suuri kyetäkseen järjestäytymään rakentavaan toimintaan sekä puolustautumaan uskottavasti ulkopuolisia uhkia vastaan. Kansakunnan ytimessä on olettamus, jonka mukaan ihmisellä on enemmän yhteistä oman sisäryhmänsä kanssa kuin sen ulkopuolisten ihmisten kanssa. Ihmisen luontainen halu hakeutua omiensa joukkoon pohjautuu ihmisen biologisille taipumuksille, joita kansallismielinen politiikka pyrkii toiminnallaan jalostamaan ja vahvistamaan. Tällä tavoin organisoitu valtio siis ajaa oman kansansa etua ennen muuta sekä puolustaa sen kansallista itsemääräämisoikeutta.

Puolueemme maailmankatsomus perustuu kansankokonaisuuden ihanteelle, jossa ihmisten ja ihmisryhmien välisiä suhteita arvioidaan heidän edustamansa etnisyyden näkökulmasta. Puolueemme vastustaa luokkavihaan kiihottamista sekä myös muita yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka pyrkivät jakamaan suomalaista kansaa keskenään kilpaileviin keinotekoisiin intressiryhmiin. Puolueemme näkökulmasta ei ole olemassa muuta intressiryhmää kuin suomalaiset, joihin jokainen suomalainen on verenperimänsä kautta linkittäytynyt. Kansankokonaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että suomalaiset kykenevät tuntemaan solidaarisuutta toisiansa kohtaan riippumatta ihmisten koulutustasosta, tuloeroista tai muista elämäntilanteeseen sidonnaisista asioista. Tämä edellyttää puolueemme näkökulmasta julkisesti ylläpidettyä hyvinvointivaltiota ja kansallisen yhteisvastuun korostamista.

Puolueemme määrittelee suomalaiset kansaksi, jonka perimästä suurin osa muodostuu niistä itämerensuomalaisista kantaheimoista, jotka ovat esihistoriallisena aikana muuttaneet nykyisen Suomen alueelle ja joka puhuu tälle kansalle ominaista äidinkieltä ja kokee suomalaisen kansanyhteisön muodostaman kulttuurin itselleen kaikista luonnollisimmaksi tavaksi elää. Suomalaisuus on biologinen, historiallinen, kielellinen ja kulttuurinen kokonaisuus. Puolueemme politiikan tavoitteena on etnisesti yhdenmukainen Suomi, jossa ei esiinny etnisiä eturistiriitoja eri vähemmistökansojen ja kantaväestön välillä. Puolue ei ainoastaan kritisoi löyhän maahanmuuttopolitiikan synnyttämiä lieveilmiöitä, vaan vastustaa jo lähtökohtaisesti ei-suomalaista siirtolaisuutta. Puolueemme prioriteeteissa on nykyisen maahanmuuton välitön lakkauttaminen ja maassa jo valmiiksi olevien vierasmaalaisten oleskeluoikeuden välitön uudelleenkäsittely. Tämän lisäksi tavoitteemme on suojella suomalaista identiteettiä, suomalaisten kansallista historiaa, kulttuuria, suomalaista luontoa sekä kansallisomaisuutta.

Puolueemme näkökulmasta nykyinen jako oikeistoon ja vasemmistoon perustuu virheelliseen vastakkainasetteluun, sillä toissijaisista eroistaan huolimatta niistä molemmat edistävät politiikkaa, joka uhkaa kansallista olemassaoloamme ja valtiollista itsenäisyyttämme. Suomenmielisinä me vastustamme poliittisen oikeiston kannattamaa ylikansallista kapitalismia ja ääri-individualismia, joka pyrkii nostamaan yksilön tarpeet yhteisön edun yläpuolelle. Samaan aikaan me vastustamme poliittista vasemmistoa, sillä sen edistämä egalitarismi ei tunnusta oman kansan tärkeyttä ja ihmisten välisiä luontaisia eroja. Puolueemme irtisanoutuu nykyisestä tasapäistämisen ihanteesta, ja haluaa korvata sen ajatuksella, jossa jokaisella ihmisellä on oma paikkansa yhteiskunnassa, joka perustuu hänen omiin kykyihinsä.

Traditionalistinen

Puolueemme näkee nykyisten sukupolvien olevan osa päättymätöntä ketjua, joka velvoittaa meitä puolustamaan aiempien sukupolvien työn jälkeä, kuin myös varmistamaan tuleville sukupolville hyvän, puhtaan ja turvallisen maan. Puolueemme ei kannata yksilöllisiä valintoja, jotka ovat ristiriidassa tämän periaatteen kanssa. Kansallisen perinteen jatkuminen on voimavaramme, joka on kantanut kansakuntaamme vuosisatojen ajan, ja sille rakentuu terve kansallistunto, joka on terveen yhteisön tukipilari.

Suhtaudumme yhteiskunnan maallistumiseen kriittisesti ja kannustamme pyhän määritelmän normalisoitumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Pyrimme tunnustamaan pyhyyden perinnettä ja tapoja ilmentävänä yhdistävänä henkenä sen pohjimmaisessa merkityksessään vailla uskonnollista konseptia. Näin ollen tunnustamme pyhien alueiden, niin esikristillisten palvontapaikkojen, kuin myös nykyisten kirkkomaiden ja hautausmaiden erityisen merkityksen suomalaiselle kansalle. Emme rinnasta suomalaisia pyhiä paikkoja vain rakennuksiksi ja paikoiksi muiden joukossa saati hyväksy niiden käyttöä minkäänlaiseen voittoa tuottavaan tarkoitukseen. Jokaisen suomalaisen, kuuluisipa hän mihin uskontokuntaan tahansa, voimavara on isänmaan ja kansan jatkuvuuden luoman korkeamman tarkoituksen tunnustaminen. Kaikille suomalaisille tulisi olla olemassa oma paikkansa yhteiskunnassa, jossa tämä kykenee viemään yhteiskuntaa eteenpäin osana jatkuvuuden ketjua. Tämä ketju on voimakkain sen jokaisen lenkin ollessa vahva ja oikealla paikallaan.

Puolueemme ei samaistu usein käytettyyn termiin ”konservatiivi”, sillä mielestämme kyseinen termi viittaa tarpeeseen säilyttää jokin vallitseva asiantila, sekä varovaista suhtautumista yhteiskunnalliseen muutokseen yleisesti. Toisen maailmansodan jälkeiset konservatiiviset liikkeet ovat osoittaneet toiminnallaan hyvin sen, etteivät ne ensinnäkään kykene hidastamaan kulttuurillista muutosta, saati säilyttämään itselleen tärkeitä asioita tämän muutoksen edetessä. Konservatismi voidaan aatteena rinnastaa päättymättömään viivytystaisteluiden sarjaan, jossa jokaisen hävityn taistelun jälkeen konservatiivi hyväksyy muuttuneen toimintaympäristön sellaisenaan, ja puolustaa sitä jälleen säilytettävänä asiantilana seuraavassa yhteenotossa itseään radikaalimpaa toimijaa vastaan. Tämän konservatismiin sisäänrakennetun pakittamisen johdosta kyseisen aatteen edustajat omaksuvat lopulta tahtomattaankin vastapuolensa narratiivit ja poliittiset pääperiaatteet, jolloin he muuttuvat yhteiskunnallisista toimijoista ainoastaan muutosten voimattomiksi seuraajiksi.

Konservatiiveista poiketen me uskomme kansallismielisinä traditionalisteina luonnonjärjestyksen ja kansallisen olemassaolomme ikuiseen oikeutukseen, emmekä näe kyseisiä päämääriä aikakauteen tai trendeihin sidonnaisina asioina. Mikäli poliittinen ja kulttuurillinen status quo uhkaa näiden oikeuksien toteutumista, emme pelkää vähimmissäkään määrin sen uhmaamista. Vakaus ei ole meille itseisarvo, jos se vakauden hintana on kokonaisen kansakunnan kohtalo ja elinpiiri. Konservatiiveista poiketen tulemme soutamaan rohkeasti vastavirtaan ja muovaamaan ympäristöämme omaan arvomaailmaamme paremmin soveltuvaksi. Sivusta seuraamisen sijasta me pyrimme olemaan kansallismielisen muutoksen aktiivisia edesauttajia. Konservatiiveista poiketen me tulemme vastustamaan haitallisiksi katsomiamme ilmiöitä yhtä voimakkaasti nyt, kun tulemme vastustamaan niitä tulevaisuudessakin, kuin myös edesauttamaan niitä päämääriä, jotka täyttävät sen ikiaikaisen tarkoituksen, johon niin luonto kuin myös rakkaus edeltäjiämme kohtaan on meidät kansakuntana velvoittanut.

Puolueohjelman sisältö:

Lainaus
- Kulttuuriohjelma
- Mediaohjelma
- Kieliohjelma
- Uskontopolitiikka
- Sosiaali- ja terveyspolitiikka
- Yhteisöllisyysohjelma
- Kansalaisuusohjelma
- Väestöpolitiikka
- Koulutuspolitiikka
- Työllisyysohjelma
- Talouspolitiikka
- Rahapolitiikka
- Veropolitiikka
- Perustulo-ohjelma
- Maaseutupolitiikka
- Energiapolitiikka
- Ympäristöpolitiikka
- Kriminaali- ja oikeuspolitiikka
- Maanpuolustus- ja turvallisuuspolitiikka
- Ulkopolitiikka
« Viimeksi muokattu: 16.06.2022, 17:21:38 kirjoittanut Alaric »
Ei ota vieraat milloinkaan
kallista perintöänne.
Tulkoot hurttina aroiltaan!
Mahtuvat multaan tänne.

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 25 941
 • Liked: 68034
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
Hyvin kirjoitettua tekstiä kyllä, siitä pisteet. Pitää perehtyä tähän puolueohjelmaan oikein kunnolla, koska materiaalia tosiaan riittää. Huomaa, että tämän tekemiseen on käytetty reilusti aikaa.

Hommalla kun ollaan, niin maahanmuuttoon ja väestöön selkeästi liittyvät asiat tietenkin kiinnostavat eli vilkaistaanpa miltä nämä tuolla puolueohjelmassa näyttävät. Toki näiden kahden allaolevan kohdan lisäksi ko. aiheisiin liittyviä linjauksia löytyy runsaasti muistakin puolueohjelman alaosioista.

Tässä ei siis puhuta enää mistään maahanmuuttokriittisyydestä, vaan maahanmuuttovastaisuudesta, joka kyllä kelpaa ainakin minulle oikein hyvin. Suomalaisten enemmistöaseman ja etnisesti suomalaisen kansan jatkuvuuden turvaaminen ovat erinomaisia tavoitteita.

Ja kuten Kuru aiemmassa ketjussa "varoitteli", sinimustat ottavat kantaa myös ns. henkilökohtaisiin asioihin, mutta enpä itse ainakaan tätä kavahda. Onhan näilläkin seikoilla vaikutusta suomalaisten olemassaoloon.

Arvopolitiikaltaan puolue on avoimen vanhoillinen, jonka vuoksi sen ihmiskuva eroaa huomattavasti nykyisestä liberaalista valtavirrasta. Moni voi säikähtää sitä, että puolue ottaa kantaa semmoisiinkin aiheisiin, joita on suomalaisessa yhteiskunnassa perinteisesti pidetty "henkilökohtaisina asioina", joihin politiikalla ei saisi puuttua. Meidän mielestämme yhteiskuntaa ei kuitenkaan voida rakentaa vain yksilön ehdoilla, vaan yksilön elämää tulisi rakentaa kollektiivin ehdoilla.

---

https://sinimustaliike.fi/ohjelma/vaestopolitiikka/

Lainaus
Väestöpolitiikka

Sinimustan Liikkeen väestöpoliittinen ohjelma pohjautuu kolmeen pääkohtaan, eli suomalaisten enemmistöaseman turvaamiseen, maahanmuuton estämiseen ja kotiuttamispolitiikkaan. Suomalaisten matala syntyvyys yhdistettynä maahanmuuttoon on turmiollinen tie kansakunnallemme. Turvataksemme kansallisen olemassaolomme Sinimusta Liike tulee ohjelmallaan edistämään suomalaisten syntyvyyttä, estämään vieraiden väestöjen maahanmuuttoa ja kotiuttamaan maassa jo valmiiksi asuvia vierasmaalaisia.

Suomalaisten enemmistöaseman turvaaminen

Puolueemme katsoo perinteisen perheinstituution tuhoutumisen olevan suurimpia uhkia terveelle ja toimivalle suomalaiselle yhteiskunnalle, sekä kansamme ja kulttuurimme tulevaisuudelle. Perheiden hajoaminen ja perinteisen perhemallin hämärtyminen johtaa yhteiskunnallisen moraalin heikentymiseen ja monenlaisiin ongelmiin johtuen muun muassa yksinhuoltajuuden tuomasta haasteellisesta vastuusta selviytyä kasvatuksesta tai samaa sukupuolta olevien aikuisten taloudessa kasvavien lasten mielenterveydellisistä ongelmista. Perheen keskeinen tehtävä on kasvattaa lapsia yhteiskunnan jäseniksi ja sukunsa jatkajiksi. Lastenkasvatusta ei pidä ulkoistaa yhteiskunnalle.

Suomalaisten matala syntyvyys uhkaa kansakuntamme olemassaoloa. Yhteiskunnassa, jonka hyvinvoivien kansalaisten yhteiset perusasiat ovat kunnossa, uskalletaan suunnitella tulevaisuutta ja perustaa perheitä. Vakaa talous vähentää epävarmuutta tulevaisuutta kohtaan ja tukee kansalaisten perhemyönteisyyttä. Suomalaisia nuoria tulee kannustaa ja rohkaista varhaisempaan lasten hankintaan sekä lapsiluvun kasvattamiseen esimerkiksi palauttamalla tuloverotuksen lapsivähennys tai kehittämällä perustulomallista ”äidin palkka”, jossa lapsiluvun mukaan kotona lapsia hoitavalle vanhemmalle maksetaan korotettua perustuloa. Sinimusta Liike esittää nuorille perheille kannustimeksi valtion takaamaa nollakorko-lainaa, joka kuittautuu lapsiluvun kasvaessa.

Lähtökohtaisesti jokaisella lapsella on oikeus isään ja äitiin. Puolueemme ei hyväksy samaa sukupuolta olevien pariskuntien adoptio-oikeutta tai oikeutta keinohedelmöitykseen. Näemme edellä mainitut asiat osana informaatiovaikuttamista, jolla pyritään asettamaan sateenkaariperheet yhdenvertaiseen asemaan heteroperheiden kanssa ja siten rappeuttamaan perinteisiä heteronormatiivisia arvoja.

Molempien biologisten vanhempien läsnäolo ehkäisee monia perheen kohtaamia arjen ongelmia. Homoseksuaaliseen parisuhteeseen hankittu lapsi erotetaan lähtökohtaisesti joko biologisesta isästään tai äidistään. Normaalin parisuhteen luonnollinen suunta on lasten syntyminen ja ydinperheen tehtävä on säilyttää lapsen läheinen yhteys isään ja äitiin koko kehityskauden ajan. Samoja monipuolisia roolimalleja sekä läheistä vuorovaikutusta molempien sukupuolten edustajien – isän ja äidin – kanssa ei saavuteta korvaamalla ainoa isä toisella äidillä tai biologinen äiti toisella isällä.  Samaa sukupuolta olevassa parisuhteessa lapsen kyky luoda oma sukupuoli-identiteetti vaarantuu ja käsitys luonnollisesta perheestä hämärtyy.

Sinimusta Liike suhtautuu liberaaliin irtosuhdekeskeiseen pariutumiskulttuuriin kriittisesti. Laajamittaisen keinotekoisen ehkäisyn käytöstä on seurannut lyhyellä aikavälillä yhteiskunnallisesti yleisen moraalin rappeutuminen ja syntyvyyden romahtaminen. Suhtaudumme kriittisesti hormonaaliseen ehkäisyyn, joka osaltaan tekee irtosuhteet helpoiksi. Puolueemme rajoittaisi hormonaalisen ehkäisyn saamista esimerkiksi vain parisuhteessa eläville perusterveille naisille. Abortin olemme valmiita sallimaan vain raiskauksen sekä vakavien perinnöllisten ja terveydellisten syiden perusteella.

Puolueemme vaatii pornografisen materiaalin tuottamisen, levittämisen ja mainostamisen kieltämistä kaikissa viestintävälineissä. Valtion tulee edistää aktiivisesti perhemyönteisyyttä ja suunnata seksuaalivalistusta perhe-elämään valmentavaksi.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi Sinimusta Liike

- haluaa edistää perinteisen perheinstituution arvostusta
- haluaa taloudellisia kannustimia suomalaisille nuorille varhaisempaan lasten hankintaan ja lapsiluvun kasvattamiseen
- ei hyväksy samaa sukupuolta olevien pariskuntien adoptio-oikeutta tai oikeutta keinohedelmöitykseen
- rajoittaisi hormonaalisen ehkäisyn ja abortin saamista
- vaatii pornografisen materiaalin tuottamisen, levittämisen ja mainostamisen kieltämistä kaikissa viestintävälineissä

Maahanmuuton estäminen

Sinimusta Liike näkee maahanmuuton aiheuttavan turvattomuuden ja taloudellisten rasitteiden lisäksi uhan kansalliselle olemassaolollemme. Puolueemme pyrkii estämään maahanmuuttoa palauttaakseen turvallisen ja taloudellisesti vakaan Suomen, jossa suomalaisen kansan olemassaolo ei ole uhattuna.

Humanitääristä maahanmuuttoa aiheuttavien valtioiden ongelmat eivät ratkea väestönsiirrolla, jossa osa väestöstä siirretään kulttuuriltaan täysin erilaiseen sivistysvaltioon, johon heidän oletetaan kotoutuvan. Suomalaisilla ei ole velvoitetta kantaa vastuuta muiden maiden ongelmista ja niiden seurauksista. Tästä syystä puolueemme haluaa lopettaa humanitäärisen maahanmuuton.

Suomen valtion erottaa muusta maailmasta rajat, jotka menettävät merkityksensä ilman uskottavaa rajavalvontaa. Euroopan unionin ja kansainvälisten sopimusten myötä maahamme on käytännössä voinut matkustaa ilman, että siitä on jäänyt minkäänlaisia jälkiä suomalaisille viranomaisille. Puolueemme pitää tätä riskinä kansalliselle turvallisuudelle ja siksi haluamme palauttaa rajavalvonnan jokaiselle vahvistetulle rajanylityspaikalle. Valvotulla rajanylityspaikalla ylittäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä, matkansa tarkoituksen ja kirjautua maahantulorekisteriin ennen kuin hän voi ylittää rajan.

Suomi on allekirjoittanut sopimuksia, jotka sallivat mm. ihmisten vapaan liikkuvuuden, estävät haitallisten ihmisten poistamisen maasta tai kieltävät jonkin aseen käytön sodassa. Puolueemme haluaa irtaantua kaikista kansainvälisistä sopimuksista, jotka ovat ristiriidassa tavoitteidemme kanssa.

Työperäinen maahanmuutto on riski maan sisäisille työmarkkinoille. Halpamaista laivattu työvoima syrjäyttää hinnallaan kotimaisen työvoiman markkinoilla, ja kulttuurieroista johtuen heikentää työn laatua. Lähtökohtaisesti valtion tulee itse kouluttaa tarvitsemansa osaaminen ja työvoima, jotta työntekijöitä ei tarvitse tuoda ulkomailta. Erityistä asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä sovelletaan lyhytaikaista oleskelulupakäytäntöä, jossa oleskelupa päättyy käytännössä samalla hetkellä kuin henkilön työtehtävät.

Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi puolueemme haluaa

- turvata suomalaisten enemmistöasema omassa maassaan
- lopettaa humanitäärinen maahanmuutto
- turvata valtion rajat ja palauttaa niiden merkitys
- irtaantua haitallisista kansainvälisistä sopimuksista
- työperäisen maahanmuuton sijaan kouluttaa itse tarvitsemansa työvoima

Kotiuttamispolitiikka

Suomessa vuosikymmeniä harjoitetun politiikan seurauksena on muodostunut merkittäviä ulkomaalaistaustaisia populaatioita, jotka ovat rakentaneet omia rinnakkaisyhteiskuntiansa, joissa kantaväestölle ei ole sijaa. Vierasväestön osuuden kasvaessa yhteiskunnassa myös heidän merkityksensä demokratiassa kasvaa, mikä johtaa väistämättä suomalaisen heikompaan asemaan päätöksenteossa vierasväestön ajaessa omia intressejään. Ennen pitkään tämä kehitys tulee tuhoamaan nykyisin tuntemamme suomalaisen kulttuurin, kielen ja perimän.

Sinimusta Liike ei hyväksy tätä kehitystä ja tulee tekemään kaikkensa sen katkaisemiseksi. Kannatamme kaikkien vuoden 1990 ja sen jälkeen myönnettyjen kansalaisuuksien ja oleskelulupien uudelleentarkastelua, jossa selvitetään oleskelun syy, henkilön oleskeluaikainen toiminta ja kotimaan tilanne mahdollista paluuta varten. Jos henkilön oleskelulle Suomessa ei ole pätevää perustetta ja kotimaan tilanne sen sallii, tarjotaan hänelle mahdollisuutta järjestää asiansa ja palata kotimaahansa annetun aikamääreen puitteissa. Henkilön kieltäydyttyä tarjouksesta tai ylittäessä annetun aikamääreen siirretään hänet viipymättä käsittelykeskukseen, joka eristää hänet suomalaisesta yhteiskunnasta ja josta voi poistua ainoastaan Suomen rajojen ulkopuolelle.

Puolueemme kannattaa kansalaisuuksien ostoa muilta mailta mahdollistaaksemme sellaisten ulkomaalaistaustaisten palautuksen, joilla on ainoastaan Suomen kansalaisuus tai jokin muu palautuksen estävä syy. Tämä järjestely voidaan kuvitella eräänlaisena kehitysavun muotona, jossa me annamme rahaa tai muita hyödykkeitä ja avunsaaja sitoutuu vastaanottamaan palautettavia henkilöitä.

Tavoitteidensa saavuttamiseksi puolueemme haluaa

- ottaa uudelleen käsittelyyn kaikki vuodesta 1990 alkaen myönnetyt oleskeluluvat ja kansalaisuudet
- rajoittaa myönnettävien oleskelulupien maksimiaikaa korkeintaan viiteen vuoteen, jonka jälkeen henkilön on poistuttava maasta, mikäli oleskelun kriteerit eivät enää täyty
- ottaa käyttöön rekisterin, jolla voidaan seurata ulkomaalaisperäisen väestön lukumäärän kehitystä maassamme usean sukupolven ajan
- estää perheenyhdistämiset, joissa perheenjäsenet muuttavat Suomeen. Suosimme käänteistä mallia, jossa perheet yhdistetään heidän kotimaassaan.

https://sinimustaliike.fi/ohjelma/kansalaisuus/

Lainaus
Kansalaisuusohjelma

Sinimusta Liike kannattaa Suomen kansalaisuuden sitomista syntyperäiseen suomalaisuuteen, eikä sitä tule myöntää vieraille etnisyyksille. Puolueemme kannattaa vuoden 1919 perustuslain kansalaisuuslinjauksen henkeä, jossa todetaan, että ”Suomen kansalaisoikeus on jokaisella, joka on suomalaisista vanhemmista syntynyt”. Ainoastaan niiden liittojen lapset, joiden vanhemmista vähintään toinen on syntyperäinen Suomen kansalainen, ovat oikeutettuja hakemaan Suomen kansalaisuutta. Sekaliitosta syntyneen lapsen saama kansalaisuus ei ole peruste ei-suomalaisen vanhemman kansalaisuudelle.

Yksi Suomen kansalaisuuden myöntämisperusteista on myös henkilön virallinen äidinkieli, joka tulee olla joko suomi, ruotsi tai saame. Ulkosuomalaisten jälkeläisillä on oikeus palata takaisin isiensä maahan sekä hakea Suomen kansalaisuutta, mikäli he kykenevät todistamaan kielitaitonsa.

Puolueemme vastustaa kaksoiskansalaisuusjärjestelmää ja vaatii kaksoiskansalaisille myönnettyjen kansalaisuuksien välitöntä uudelleenarviointia. Ulkosuomalaisten jälkeläiset, jotka haluavat palata isiensä maahan, ovat velvollisia luopumaan entisen kotimaansa kansalaisuudesta.

Puolueemme kannattaa etnisen rekisterin käyttöönottoa, jossa käyvät ilmi maassamme asuvien ihmisten etniset, kielelliset ja uskonnolliset taustat. Etnisen tilastoinnin avulla julkinen valta kykenee valvomaan nykyistä paremmin maassamme asuvien väestöryhmien ja kulttuurien koostumusta sekä niiden vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan. Rekisteri helpottaa yhteiskuntamme kannalta ongelmallisten alakulttuurien paljastamista ja tarjoaa tarvittavaa tietoa niiden aiheuttamien sosiaalisten ongelmien tutkimiseksi ja ratkaisemiseksi.

Suomen kansalaisuus tulee erottaa selvästi työperäisestä, pakolaisuuteen ja opiskeluun perustuvasta oleskeluluvasta. Puolueemme ei hyväksy toistaiseksi voimassa olevia oleskelulupia maassa asuville ei-suomalaisille, vaan rajaa pisimmän yhtämittaisen oleskeluoikeuden kestoksi enintään viisi vuotta, jolloin oleskelun perusteet tulee arvioida aina uudestaan. Maassa asuvat ei-suomalaiset eivät ole puolueemme mielestä oikeutettuja osallistumaan julkiseen päätöksentekoon, eikä heitä koske kansalaisille kuuluvat velvollisuudet tai oikeudet. Puolueemme kannattaa maksuttomien julkisten palveluiden, kuten sote- ja koulutuspalveluiden rajaamista ainoastaan syntyperäisille Suomen kansalaisille. Puolueemme vastustaa EU-kansalaisuutta ja siihen sisältyvää liikkumisvapautta sekä työntekoon ja opiskeluun liittyviä oikeuksia. Suomen valtiolla tulee olla aina oikeus estää haluamansa vierasmaalaisen pääsy maahan, sekä karkottaa maasta ne vierasmaalaiset, joiden oleskelulle ei löydy hyväksyttäviä perusteita. Mikäli kyseisiä henkilöitä ei voida välittömästi palauttaa heidän omiin kotimaihinsa, heidät tulee palauttaa siihen maahan, joista he ovat Suomeen alun perin saapuneet. Puolueemme mielestä Suomen valtion tulee myös kartoittaa mahdollisuuksia erilliselle karanteenialueelle Euroopan ulkopuolelta, johon voitaisiin maksua vastaan karkottaa niitä vierasmaalaisia, joita heidän omat kotimaansa eivät suostu ottamaan vastaan.
« Viimeksi muokattu: 31.01.2021, 05:32:29 kirjoittanut Alaric »
Ei ota vieraat milloinkaan
kallista perintöänne.
Tulkoot hurttina aroiltaan!
Mahtuvat multaan tänne.

simppali

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 948
 • Liked: 16103
 • junior koodari
Lainaus
puhuta enää mistään maahanmuuttokriittisyydestä, vaan maahanmuuttovastaisuudesta, joka kyllä kelpaa ainakin minulle oikein hyvin. Suomalaisten enemmistöaseman ja etnisesti suomalaisen kansan jatkuvuuden turvaaminen ovat erinomaisia tavoitteita.

Tuo bold, pitäisi tulla järjellisesti ajattelevien Suomalaisen ajukoppaan, kriittisyys ei kohta enään auta.

Suomessa seilaa n. 6000-11.000 tyyppiä joita ei löydy oikeastaan mistään, paitsi sos.palveluiden kelan muodossa kuvioista, kelan ja vaikkapa poliisin välillä on katkos..sos.toimi ei saa antaa mitään tietoja kenestäkään jos luovuttettavien tietojen/epäillyn toiminnasta ei ole mahdollista saada yli kahden vuoden ehdotonta tuomiota...asia ei tietenkään minulle kuulu (Masa Niemeä r.i.p) lainaten.

Asioista jotain tiedän minäkin.
« Viimeksi muokattu: 31.01.2021, 03:29:28 kirjoittanut simppali »
Kun painuvi päät muun kansan, maan,
Me jääkärit uskoimme yhä.

n.n.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 671
 • Liked: 5074
 • Metamorfinen ja nuivaantunut
Tässä ei siis puhuta enää mistään maahanmuuttokriittisyydestä, vaan maahanmuuttovastaisuudesta,
Liikkeen tavoitteet osittain allekirjoitettavissa omasta puolesta. Takautuva lainsäädäntö, vaikka kuinka perusteltua, on vastoin omaa käsitystä, mutta pystyn puolustumaan hyvinkin tiukkoja kansalaisuuskriteerejä uusille pyrkijöille - käytännössä tarkoittaa epäämistä. Osittain tämä tarkoittaa jopa tiukempaa linjaa kuin edellä mainittu: esim. sekaliittojen vesat olisivat oikeutettuja kansalaisuuteen vasta maassaolon, kielen ja suomalaisen koulun suorittamisen perusteella, eikä mitään naittomatkoja lähi-itään. Puoliso ei olisi oikeutettu _maahanpääsyyn_ automaattisesti.

Olen sen sortin sosialisti, että näen hyvinvointiyhteiskunnan vähän samanlaisena kuin osuuskunnan - se, joka laittaa rahaa sisään, saa sitä ulos. Rahan sisäänlaittajien lapset voidaan huomioida.
”Jos olet aina ollut sitä mieltä, että sääntöjen tulee kohdella kaikkia samalla tavalla ja kaikkia tulisi arvioida samoilla kriteereillä, sinua olisi pidetty 60 vuotta sitten radikaalina, 30 vuotta sitten liberaalina, mutta tänä päivänä rasistina." -Thomas Sowell

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 25 941
 • Liked: 68034
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
Tuohon nettisivujen etusivulle on lisätty puheenjohtajan eli Tuukka Kurun terveiset, joissa kerrotaan hieman Sinimustan Liikkeen syntymisen taustoja ja sitä mitä tarkoitusta varten puoluetta ollaan perustamassa.

Hyvää settiä! Kannattaa erityisesti huomioida nuo tekstin loppupuolella olevat maininnat vasemmistosta ja oikeistosta.

Youtubessa on Sinimustan Liikkeen kanavalla julkaistu ensimmäinen video, jossa Kuru ja muut toimijat kertovat puolueprojektista.

https://www.youtube.com/watch?v=HjZHA94eWXg (kesto 2:42)

https://sinimustaliike.fi/

Lainaus
Puheenjohtajan terveiset

Tervehdys arvon lukija!

Selaat nyt Sinimustan Liikkeen verkkosivuja, jotka sisältävät puolueemme ohjelman, kannattajakorttilomakkeen, yhteystietomme sekä jatkossa myös ohjeet jäseneksi liittymiselle ja säännöllisesti päivittyvää sisältöä, joka tulee koostumaan uutisista, historiikeista, tapahtumaraporteista, blogikirjoituksista, kannanotoista ja suomalaista kulttuuriamme käsittelevistä julkaisuista.

Sinimusta Liike sai alkunsa kahden kansallismielisen aktivistin yhteisestä ideasta, joka siirtyi ideointivaiheeseen vuoden 2019 lopulla. Kokoonpano kasvoi ajan saatossa viiteen henkilöön, joista yksi joutui luopumaan projektista aikataulullisten syiden takia, toisen henkilön astuessa hänen paikalleen. Tavoitteenamme oli luoda ohjelmatyöryhmä, joka sisältäisi mahdollisimman eritaustaisia suomalaisia. Osalla ryhmästämme oli valmiiksi laaja kokemus kuntatason poliittisesta vaikuttamisesta, siinä missä toisten vahvuudet keskittyivät erityisesti luonnonsuojeluun ja akateemiseen maailmaan. Yksi ryhmästämme oli visuaaliselta silmältään ja taiteellisilta visioiltaan selvästi ylitse muiden, jonka kädenjälki on nähtävissä kaikessa puolueen kuvallisessa viestinnässä. Ryhmä itse muodostui kolmesta miehestä ja kahdesta naisesta, jotka edustivat viittä eri ammattia. Tavoitteenamme oli luoda ryhmä, joka olisi tarpeeksi pieni tarvittavan yksimielisyyden saamiseksi, mutta tarpeeksi erilainen voidakseen vastata kokonaisen puolueohjelman muodostamiin haasteisiin.

Vaikka työryhmä koostuisikin jo valmiiksi yhteistyökykyisistä ja osaavista henkilöistä, sen tulee myös edustaa kansallismielistä kenttää laajemmin, ja olla riittävän motivoitunut kokoontumaan yhteen varsinaisen päivätyön ohessa pahimmillaan useita kertoja viikossa, ilman mitään henkilökohtaista hyötyä. Lähes vuoden kestäneen kypsyttelyn jälkeen saimme ohjelmamme valmiiksi vuoden 2021 tammikuussa, vaikka sen perusrunko olikin jo esitetty lokakuussa 2020 osana Kansallismielisen liittouman syysleiriä. Lopputulokseen olen puheenjohtajan roolissa äärimmäisen tyytyväinen. Väliaikaisista erimielisyyksistä, rajallisista resursseista ja vahvoista persoonallisuuksistamme huolimatta saimme aikaiseksi laajan ja toivottavasti myös hyvin aikaa kestävän poliittisen ohjelman, joka koeponnistettiin vielä erillisellä koeyleisöllä sokeiden pisteiden, tarvittavien lisäysten ja muutostarpeiden kartoittamiseksi. Koeyleisömme antaman palautteen perusteella saimme korjattua ohjelmastamme avoimeksi jääneitä kohtia sekä muokattua ohjelmakohdistamme tasalaatuisen kokonaisuuden, joka on tarkoitukseltaan ja viestiltään selkeä. Tavoitteenamme oli luoda ideologinen perusta uudelle puolueelle, joka on kykenevä vastaamaan liberalismin, sekularismin, monikulttuurisuuden ja globaalikapitalismin synnyttämiin haasteisiin omalla kansallismielisellä vaihtoehdollaan, jonka aatteellinen pohja perustuu 1900-luvun alun konservatiiviseen vallankumoukseen, kuin myös täysin uusiin, osittain futuristisiin ja etnopluralistisiin näkemyksiin.

Sinimusta Liike syntyi vastaamaan kansallismieliseltä kentältä kantautuneeseen kysyntään. Näiden kansallismielisten aktiivien (kuin myös työryhmämme) mielestä Suomen poliittiselta kentältä puuttuu tällä hetkellä puolue, joka kykenee haastamaan liberaalien ja uusvasemmistolaisten egalitaristisia ja rajattomaan maailmaan tähtääviä päämääriä omista aatteellisista lähtökohdistaan, sekä kritisoimaan poliittisen oikeiston pyhää lehmää, globaalia kapitalismia, jonka edistämä yhteiskunnallinen kehitys ei sanottavammin eroa vasemmistolaisen vastapuolensa päämäärästä, eli harmaasta, juurettomasta, vieraantuneesta ja helposti korvattavissa olevasta monikansallisesta ja monikielisestä kuluttajajoukosta osana yhteiskuntaa, jota ei erota enää ostoskeskuksesta, ja jonka sisällä vallitsevaa näennäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta pidetään keinotekoisesti yllä kaupallistetulla sateenkaariaktivismilla ja holokaustin muistopäivillä.

Puolueena haluamme irtautua nykyisestä talousvetoisesta diskurssista sekä muistuttaa suomalaisia siitä, että kaikesta yritysmaailman lobbausjärjestöjen jargonista huolimatta maamme talouspolitiikka tulisi olla alisteinen ainoastaan suomalaisten, ei ulkomaalaisten suuromistajien tai kehitysmaiden ylijäämäväestöjen intresseille. Jos me joudumme valitsemaan talouskasvun ja sen väliltä, että suomalaiset lapset saavat syntyä ja elää osana suomea puhuvaa kansakuntaa omassa itsenäisessä kansallisvaltiossaan, valintamme on kymmenen kertaa kymmenestä suomalainen Suomi kasvottoman talouskasvun sijasta.

Ulkopuolinen lukija saattaa miettiä sitä, edustaako Sinimusta Liike poliittisen kartan vasenta vai oikeaa laitaa, sillä sen esittämille teemoille ei löydy suoraan verrokkia nykyisistä puolueista. Puolueemme näkökulmasta varsinaista politiikkaa tärkeämpää on kiinnittää huomiota siihen, mihin joukkoon kyseistä politiikkaa ollaan kohdistamassa. Puolueemme kritisoi nykyistä hyvinvointivaltiotamme silloin, kun sen ylläpitämät julkiset palvelut valuvat enemmissä määrin vierasväestön tarpeiden täyttämiseen, kuin myös yksityistä yritystoimintaa, jos sen toiminta mahdollistetaan ulkomaalaisella halpatyövoimalla ja aggressiivisella verosuunnittelulla.

Puolueemme pyrkii omalla olemassaolollaan edistämään sitä päämäärää, että Suomi tulee tulevaisuudessakin olemaan suomalaisten kansallinen koti, jota asuttaa vuosisatojen päästäkin muista maailman kansoista selvästi erottuva kansakunta. Tästä ihanteesta kumpuavat kaikki muutkin politiikkamme ydinkohdat, eivätkä ne ole täysin lokeroitavissa yhteenkään valmiiseen asemaan vasemmisto-oikeisto-akselilla.   

Mikäli koit kiinnostusta liikettämme kohtaan, ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Tuukka Kuru
Sinimustan Liikkeen puheenjohtaja
31.01.2021
« Viimeksi muokattu: 31.01.2021, 10:59:15 kirjoittanut Alaric »
Ei ota vieraat milloinkaan
kallista perintöänne.
Tulkoot hurttina aroiltaan!
Mahtuvat multaan tänne.

Hämeenlinnan Oraakkeli

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 260
 • Liked: 10723
 • لا يوجد إله غيره من الشيطان والنبي محمدا أو خادمته
Sinimustan liikkeen kannattaisi tiivistää tuosta puolueohjelmasta lyhyt toimintasuunnitelma, joka olisi tehty äänestäjiä varten. Elikkä lyhyesti se mitä aiotte tehdä toisin kuin muut puolueet.

IDA

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 759
 • Liked: 15599
 • qui enim non est adversum vos pro vobis est
Kotimaiseen puolustusteollisuuteen sijoittaminen on hyvä asia. Se on ehdottomasti kannatettavaa. Täydellinen riippumattomuus jostain muusta on sen sijaan haihattelua. Sellaiseen ei ole kyennyt edes Kiina valtavilla resursseillaan vaan edelleen kopioi venäläisiä asejärjestelmiä. Suomi ei tule ikinä olemaan täysin itsenäinen maanpuolustuksensa osalta, valitettavasti.

Hävittäjähankinta ei ole mikään pohjoismainen kivat sulle hanke vaan myös Gripen on riippuvainen muiden toimittamista järjestelmistä, joilla se sidotaan yhteiseen taistelutilaan. Johtamisjärjestelmä, datafuusio, aseet, maalinosoitus jne.

Näissä voi kuitenkin tietyissä rajoissa pyrkiä säilyttämään vapauden siinä keneltä tekniikkaa hankkii. Päätös ostaa joltakulta tietenkin kyllä sitoo sitten siihen päätökseen niin pitkäksi aikaa, kuin kalusto on käyttökelpoista.

Eli politiikan osuus olisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää puolustusvoimien mahdollisuus hankkia parasta ja itselleen soveltuvinta tekniikkaa maailman markkinoilta. Muistetaan kuitenkin vaikkapa se, että vaikka Miggien osto aikanaan oli pakkotilanne, niin se oli kuitenkin todella hyvä kone. Jos tahto suuntautuu oikein, niin myös kaitselmus on mukana:

https://youtu.be/s6WhtSNgAV0?t=1003


« Viimeksi muokattu: 31.01.2021, 10:33:12 kirjoittanut IDA »
qui non est mecum adversum me est

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 25 941
 • Liked: 68034
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
Olen itse tässä nyt ehtinyt lueskella puolueohjelman läpi eikä tuo ainakaan aiheesta kiinnostuneelle ole millään lailla liian pitkä. Onpahan otettu kunnolla kantaa yhteiskunnan eri osa-alueiden asioihin.

Jonkin verran mukana on sellaista, josta en ole täysin samaa mieltä, mutta mikäpä puolue oikeasti voisikaan vastata 100 %:sesti omia näkökantoja. Esim. ympäristöasioissa osittain vähän liian vihreää menoa omaan makuuni, päihdepuritanismi on hieman liioiteltua (vaikkakin toki ihan hyvin perusteltua) ja ehkä tietyt ns. moralistiset linjaukset eivät ihan täysin osu omiin näkemyksiini. Perustulon toimivuuden suhteenkin olen semiskeptinen tai ainakin tuota esitystä pitäisi ehkä viilata jonkin verran.

Tämä on kuitenkin muilta osin mielestäni parasta mitä suomalaisessa politiikassa on tällä hetkellä tarjolla ja kokonaisuutena tarkastellen Sinimusta Liike erottuu selvästi muusta puoluekentästä radikaaleilla linjauksillaan. Ei tässä mitään persujen kopiota mihinkään olisi tarvittukaan.

Perusasiat ovat tässä erinomaisessa kunnossa eli vahva kansallismielinen ideologia tulee selvästi esille ohjelman eri osioissa. Punaisena lankana puolueohjelman läpi kulkee jatkuvasti suomalaisten puolustaminen ja hyvinvointi sekä kansamme olemassaolo myös tulevaisuudessa.

---

Talousasiat puhuttivat paljon ennakkokeskustelussa. Eipä tässä niiden aiemmin saatujen tietojen pohjalta ollut mitään kovin suuria yllätyksiä eli ns. kolmannen tien pohjalta ponnistetaan, valtion poliittista ohjausta tulisi olla talouspolitiikassa mukana, kolmikantaa puolustetaan vahvasti, keskittämispolitiikkaa sekä kansallisomaisuuden myyntiä vastustetaan ja sitä mainittua perustuloa ajetaan korvaamaan muita tukimuotoja. Verotuksen tulisi Sinimustan Liikkeen mukaan painottua nykyistä enemmän haitta- ja kulutusveroihin.

Sinimusta Liike kannattaa kansallista julkisesti hallinnoitua keskuspankkia ja sen mielestä Suomella pitäisi olla oma valuutta eli markka. Maamme valuuttajärjestelmän tulee SML:n mukaan olla tiukasti poliittisen ohjauksen alla.

Kokosin alle joitain kohtia aiheeseen liittyen:

https://sinimustaliike.fi/ohjelma/talouspolitiikka/

Lainaus
Talouspolitiikka

Puolueemme talouspolitiikan päämääränä on turvallinen, kansallinen ja hyvinvoiva Suomi, jossa globaalin markkinatalouden aiheuttamia epävarmuuksia pyritään aktiivisesti ehkäisemään poliittisin ratkaisuin, sekä tarjoamaan suomalaisille perheille ja jälkikasvuille vakaa ja ennalta-arvattava taloudellinen ympäristö, jota eivät uhkaa joukkoirtisanomiset, ulkoistamiset, maailmantalouden mullistukset saati jatkuva kilpailu tuottavuuden lisäämiseksi, joka tapahtuu usein yksilön oman jaksamisen ja hyvinvoinnin kustannuksella.

Sinimusta Liike edustaa talouspoliittisessa ajattelussaan kolmatta tietä, jossa se pyrkii yhdistämään suunnitelmatalouden ja markkinatalouden parhaimpia puolia toisiinsa. Puolueemme näkökulmasta talouspolitiikka on alisteinen kansallisille ja ympäristön sanelemille intresseille ja siten valtion poliittiselle ohjaukselle. Vastustamme sosialismiin sidottua tasapäistämistä, joka ei salli yksilöllisten tuloerojen esiintymistä. Sinimustassa yhteiskunnassa ihmisellä on oikeus yrittää, menestyä ja tarvittaessa myös epäonnistua.

Puolueemme kannattaa osallistavaa talouspolitiikkaa, jossa mahdollisimman moni suomalainen osallistuu omalla työpanoksellaan kansantaloutemme pyörittämiseen. Puolueemme vastustaa keskittämispolitiikkaa, jossa ihmiset, työpaikat ja palvelut rakennetaan vain muutaman suurkaupungin ympärille. Valtion tehtävä on turvata kansallinen hyvinvointi ja sen perusta kuten infrastruktuuri, sosiaalinen turvaverkosto sekä koulutus- ja terveydenhoitosektorit, jotka ovat yhdenvertaisesti jokaisen kansalaisen saatavilla ja joita pidetään yllä verovaroin.

Puolueemme talouspolitiikan olennainen osa on tuotannon hajauttaminen, jolla edesautetaan sitä päämäärää, jolla koko Suomi saadaan pidettyä asutettuna. Puolueemme kannattaa julkisesti omistettuja tuotantolaitoksia erityisesti teollisuuden ja energiantuotannon osalta, sekä sijoittamaan kyseisiä laitoksia eri puolelle Suomea. Puolueemme kannattaa omavaraisuutta energiantuotannossa sekä ruuantuotannossa, ja suhtautuu kansallisomaisuuden myyntiin erittäin kielteisesti.

Sinimusta Liike näkee työttömyyden ja köyhyyden torjunnan eräinä suurimmista tämän päivän haasteista. Haluamme, että jopa osa-aikainen työsuhde olisi kannattava ja että erilaisissa elämäntilanteissa olevilla kansalaisilla olisi paremmat mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaelämään työn kautta omien resurssiensa mukaan. Tämän vuoksi kannatamme perustulomallia.

Sinimustan Liikkeen talouspolitiikka tähtää tukemaan kansallista hyvinvointia kestävän kehityksen näkokulmasta. Suomalaisen elinkeinoelämän on pyrittävä vastaamaan kotimaiseen kysyntään tehokkaasti ja tarvittaessa nopealla aikataululla kotimaisen tuotannon kautta. Julkisissa hankinnoissa kotimaisuusaste tulee lukea eduksi kilpailutuksessa.

Puolueemme kannattaa kolmikantaan perustuvaa mallia, joissa valtio neuvottelee yhdessä työnantaja-ja työntekijäjärjestöjen kanssa harjoitetusta talous- ja sosiaalipolitiikasta erillisissä pitkän aikavälin strategioissa. Siinä missä työntekijät ja työnantajat edustavat omia eturyhmiään, tulee valtion edustaa neuvotteluissa kaikkia suomalaisia, mukaanlukien ne vähäosaiset, joiden ääni ei normaalisti pääse kuuluviin. Neuvottelukumppanina valtion tulee huolehtia siitä, etteivät tehdyt päätökset muodosta uhkaa kansalliselle omavaraisuudelle ja turvallisuudelle, sekä huolehtia siitä, ettei alakohtaisia erivapauksia pääse muodostumaan.

https://sinimustaliike.fi/ohjelma/tyollisyys/

Lainaus
Työllisyysohjelma

Lähtökohtaisesti kaikilla kansalaisilla on oikeus tehdä töitä ja osallistua suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen. Työnteko voidaan nähdä myös koulutusjärjestelmän ulkopuolella olevalle väestölle velvollisuutena sekä elinkeinona. Valtion tehtävänä on edesauttaa kaikkien työllistymistä sekä kohdistaa toimia työmarkkinoiden kehittymiseen, jotta ne voisivat tehokkaasti vastata eri asuinseutujen haasteisiin. Suomessa on hyvä koulutustaso, ja valtion tulisikin panostaa enemmän teknologiseen kehitykseen, yhteiskuntaa hyödyttäviin innovaatioihin sekä yrittäjyyteen. Työllisyyspolitiikan eräs tärkeimmistä tehtävistä on turvata työllisyys koko maassa.

Työn tulee olla tasapainossa vapaa-ajan kanssa, jotta ihmisillä jäisi aikaa olla luovia, osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan, harrastaa liikuntaa sekä viettää aikaa lähimmäistensä kanssa. Puolueemme visiona on, että lähitulevaisuudessa voimme tehdä lyhyempää työpäivää samalla palkkatasolla  käyttäen työajan nykyistä tehokkaammin. Työnantajien tulisi kannustaa työntekijöitään nykyistä paremmin pitämään huolta terveydestään ja harrastamaan liikuntaa, esimerkiksi tarjoamalla työntekijän liikuntaharrastukseen tarkoitettua rahallista tukea, josta työnantaja itse saa veroetuuksia. Näemme, että näillä toimilla on myös suuri positiivinen vaikutus kansanterveyteen, tuottavuuteen ja työssä jaksamiseen.

Työttömiä tulee kannustaa työntekoon ja työllistymiseen positiivisin kannustimin. Työttömyyden hoito täytyy uudelleenorganisoida yksilöllisemmäksi tueksi koulutuksen ja rekrytoinnin kautta. TE-toimisto ei voi olla hyödytön, kallis ja omaa koneistoaan työllistävä byrokratia, vaan palvelu, jonka avulla työ ja tekijä kohtaavat. TE-toimistojen järjestämien koulutusten tulee olla täydennyskouluttavia, ja uuteen ammattiin pätevöittäviä. Etäkouluttautumisen mahdollisuuksia täytyy kehittää ja oppisopimuspaikkoja lisätä. Myös opiskelun ja samanaikaisen työnteon tulee olla kannattavampaa, jotta opiskelijoilla on paremmat mahdollisuudet korkeampaan tulotasoon, joka vähentää riippuvuutta opintolainasta. Samalla opiskelijat saisivat aikaisin työkokemusta, mikä helpottaa työllistymistä tulevaisuudessa. Tämä myös mahdollistaisi paremmin alanvaihtajien uudelleenkouluttautumisen. Valtion tulee seurata aktiivisesti millaiselle osaamiselle on tarvetta, ja ohjata sekä helpottaa kannattamattomien alojen työntekijöiden siirtymistä uusille aloille.

Sinimusta Liike kannattaa visiota perustulosta. Perustulo tulisi olla kaikille tarjottava tukimalli, joka kattaa elämisen perustarpeet. Näkemyksemme on, että perustulomalli kannustaa työllistymään omien resurssien mukaan, sillä mallissa osa-aikainen työnteko ei vähennä perustuloa, mutta sen sijaan kannustaa työntekoon, sillä tällöin kaikki työnteolla saavutettu tulo kasvattaa elintasoa. Perustuloa käsitellään yksityiskohtaisemmin osiossa “Perustulo”.

- Puolueemme vastustaa sosiaalituen sitomista työpanokseen palkattoman työharjoittelun nimikkeellä. Tuettavia työskentelymuotoja voivat olla pelkästään esimerkiksi vammaan tai kuntoutukseen perustuva työtoiminta, jossa tuen määrä on myös paremmin suhteutettu työtuntien määrään.

- Perustulomalli kannustaa paremmin työllistymiseen sekä edesauttaa opiskelijoita astumaan työelämään ja hankkimaan työkokemusta opintojen rinnalla.

- Uusien yritysten perustamisessa, sekä korkeakoulujen ja sairaaloiden yhteydessä tulee toimia tiiviisti innovaatio- ja yritysasiantuntijoita, jotka tukevat uusien tuotteiden ja yritysten kehitystoimintaa.

- Työntekijöiden irtisanomissuojaa on parannettava, jotta vältetään työntekijöiden mielivaltaiset irtisanomiset esimerkiksi poliittisin perustein. Markkinatilanteesta johtuvien irtisanomisten tulee myös noudattaa periaatetta, jossa ensimmäisenä palkattu työntekijä on viimeinen irtisanottava.

- Valtion tulee kannustaa yksityisyrittäjyyttä ja pienyrityksiä varsinkin niiden aloitusvaiheessa asiantuntija-avun ja yritystukien avulla sekä tekemällä yrittäjyyden käytännössä niin selkeäksi kuin mahdollista vähentämällä tarvittavan byrokratian minimiin.

https://sinimustaliike.fi/ohjelma/perustulo/

Lainaus
Perustulo-ohjelma

(...)

Perustulomallissa aikuiset henkilöt saavat automaattisesti kuukausittain tietyn rahasumman tililleen, joka olisi suuruudeltaan nykyiseen työmarkkinatukeen verrattavissa. Kyseinen rahasumma ei poistuisi ihmisen ansaitessa ansio- tai pääomatuloa, vaan se maksettaisiin kyseisten tulojen päälle. Kyseinen tukimuoto korvaisi kaikki nykyiset tukimuodot ja poistaisi nykyisten tukien päälle maksetut lisät, kuten asumistuen ja harkinnanvaraiset tuet. Tuen tarkoituksena olisi vähentää tuen vastaanottajien välittömiä taloushuolia säännöllisyytensä avulla, samalla pitäen tuen määrän kuitenkin tarpeeksi alhaisena, jottei sen olemassaolo vaaranna osa-aikatöiden tai matalapalkkatöiden houkuttelevuutta. Perustulosta saatu rahasumma olisi sama, asuisipa henkilö missä tahansa päin Suomea, mikä kannustaisi ihmisiä asumaan suurten kaupunkien ulkopuolella.

Johtuen perustulon ikärajasta, sitä ei myönnettäisi alaikäisille, vaan kyseinen osuus maksettaisiin puolittaisena lapsen virallisille huoltajille. Kyseinen ratkaisu korvaisi nykyisen lapsilisäjärjestelmän, samalla kun se helpottaisi perheiden perustamista nuorella iällä.

- Puolue kannattaa 750 euron perustuloa kaikille yli 18-vuotiaille Suomen kansalaisille.

- Alaikäisistä maksetaan puolittaista perustuloa heidän huoltajilleen, joka korvaa erillisen lapsilisän.

- Tuen tarkoitus on korvata kaikki muut tukimuodot.

- Työllä ansaitut rahat eivät vähennä perustulon määrää.

- Tavoitteena on vähentää yksilön velanottoa.

- Perustulomalli vähentää tukisidonnaisen byrokratian tarvetta.

https://sinimustaliike.fi/ohjelma/veropolitiikka/

Lainaus
Veropolitiikka

Sinimustan Liikkeen mielestä valtiolla on perustavanlaatuinen oikeus verottaa ja kohdentaa kansalaisiltaan kertynyttä tuloa toimiin, joita voidaan perustella kansallisella ja valtiollisella edulla. Puolueemme näkökulmasta yhteiskunta ei ole riippumattomien yksilöiden muodostama löyhä verkosto, vaan sitovampi kansallinen kokonaisuus, jolle yksittäisen ihmisen tai yrityksen tarpeet ovat alisteisia.

Verotus palvelee puolueen päämääriä kahdella eri tavalla. Ensinnäkin sillä mahdollistetaan valtiollinen toiminta ja sen ylläpitämät julkiset palvelut, jotka ovat välttämättömiä suomalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Toisekseen verotuksella voidaan rangaista kansalaisia ja yrityksiä sen kaltaisesta toiminnasta, jonka puolueemme näkee hyvinvointiamme uhkaavana. Verotuksen osittaisen rangaistusluontoisuuden vuoksi kannatamme haittaveroihin pohjautuvaa veropolitiikkaa, joka keskittyy rajoittamaan kuluttamista ja ympäristöpäästöjä. Ihmisiä ei tulisi rangaista heidän ahkeruudestaan, vaan heitä tulee kannustaa kuluttamaan ja hyödyntämään rajallisia luonnonvaroja viisaasti.

Puolueemme kannattaa verotuksen painottamista energiaveroihin, arvonlisäveroihin ja eri kulutustuotteiden haittaveroihin, joilla pyritään vähentämään luontoa saastuttavien ja kansanterveyttä uhkaavien tuotteiden kuluttamista. Haittaveroihin ja kulutukseen nojautuvan veropolitiikan tavoitteena olisi varmistaa yksityisen yritystoiminnan kannattavuus, sekä kannustaa näitä mahdollisimman vähäpäästöisiin hiilijalanjälkeä pienentäviin teknologisiin ratkaisuihin. Puolueemme hyväksyy progressiivisen verotuksen.

- Verotuksen tulisi painottua nykyistä enemmän haitta- ja kulutusveroihin

- Puolueemme kannattaa alkoholin, tupakan ja sokerin tuntuvaa verotusta kansanterveyden nimissä

- Puolueemme kannattaa korkeaa energiaverotusta ja kannustaa vähäpäästöiseen autokantaan siirtymistä

- Puolueemme haluaa edistää aloittavan yritystoiminnan kannattavuutta nostamalla ALV-vapaan liikevaihdon ylärajan 35 000 euroon

https://sinimustaliike.fi/ohjelma/rahapolitiikka/

Lainaus
Rahapolitiikka

Sinimusta Liike kannattaa kansallista julkisesti hallinnoitua keskuspankkia, ja vastustaa yksityisten pankkien rahanluontioikeutta. Puolueemme mielestä Suomella tulisi olla oma valuutta, Suomen markka, jonka liikkeelle laskemisesta vastaa Suomen Pankki. Maamme valuuttajärjestelmän tulee olla tiukasti poliittisen ohjauksen alla, ja kyseisen politiikan tulee palvella kollektiivista hyvinvointia, tarvittaessa yksittäisten sijoittajien kustannuksella.

Kansallisesta pankista tulee tehdä suorasta parlamentaarisesta päätöksenteosta erillinen instituutio, jonka hallituksen kokoonpanosta päättää Suomen eduskunta. Harjoitetun rahapolitiikan ohjenuorana tulisi olla taloudellisen omavaraisuuden edistäminen, jota edesautetaan hallitulla inflaatiolla, joka nostaa kotimaisten tuotteiden kilpailukykyä ulkomaisten tuotteiden kustannuksella.

Puolueemme näkökulmasta julkistalouden velkaantuminen ulkomaisille keskuspankeille muodostaa merkittävän uhan kansalliselle hyvinvoinnille ja maamme itsemääräämisoikeudelle. Ulkomaisille toimijoille velkaantuminen muodostaa pidemmällä aikavälillä kasaantuvan paineen kansallisomaisuuden myyntiin, jonka seurauksena maamme elinkeinoelämän omistajuus siirtyy enemmissä määrin kansallisen kontrollin ulkopuolelle. Sinimustan Liikkeen näkökulmasta kansallisen politiikan harjoittaminen muuttuu mahdottomaksi, mikäli maamme talouselämää hallitsevat muutamat ulkomaalaiset suuryritykset ja pankit, joilta puuttuvat kannustimet kansallisten intressien edistämiselle.

Sinimusta Liike kannattaa välitöntä irtautumista Euroopan unionin keskitetystä valuuttajärjestelmästä siten, että Suomen markan vaihtoarvoksi määritettäisiin alkuun yksi euro, jonka jälkeen valuutan kurssi annettaisiin ajautua oikeaan markkina-arvoonsa. Puolueemme mielestä Suomen tulisi käyttää esimerkkinä muita Pohjoismaita, jotka ovat pitäytyneet omassa valuutassaan, ja kyenneet siitä huolimatta ylläpitämään taloudellista hyvinvointiaan.
« Viimeksi muokattu: 31.01.2021, 10:50:47 kirjoittanut Alaric »
Ei ota vieraat milloinkaan
kallista perintöänne.
Tulkoot hurttina aroiltaan!
Mahtuvat multaan tänne.

Tavan

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 450
 • Liked: 14175
Olipa hyvä video ja laadukkaan oloinen ohjelmatiivistelmä! Kaikesta huokuu laatu ja ajatus. Tässä ovat selvästi fiksut ja aattelliset ihmiset tekemisen taustalla.

Itse olen oikeistolaisempi taloudelliselta ajattelultani kuin tuo puolueohjelma, mutta en pidä oikeistolaisuutta kovin viisaana talouspolitiikkana kansallisemielisen agendan ajamisen kannalta, koska suomalaisten selkeä enemmistö ajattelee vasemmistolaisesti. Myös vihreydessä aistin tiettyä opportunismia, mutta vihreys on nyt megatrendi, ja voi olla viisasta valjastaa sekin nationalismin vetojuhdaksi.

Kun puolue kerää lisää lahjakkaita ja viisaita ihmisiä taakseen, varmasti moni näkemys vielä entisestään vahvistuu ja viisastuu ja syventyy.
« Viimeksi muokattu: 31.01.2021, 10:38:58 kirjoittanut Tavan »
This was my father's belief and this is also mine:
  Let the corn be all one sheaf--
And the grapes be all one vine,
  Ere our children's teeth are set on edge
By bitter bread and wine.

IDA

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 759
 • Liked: 15599
 • qui enim non est adversum vos pro vobis est
Olen itse tässä nyt ehtinyt lueskella puolueohjelman läpi eikä tuo ainakaan aiheesta kiinnostuneelle ole millään lailla liian pitkä. Onpahan otettu kunnolla kantaa yhteiskunnan eri osa-alueiden asioihin.

Hyvä asia, että puolueohjelma aluksi on laaja ja perusteellinen. Se itsessään voi olla dokumentti, joka jää elämään puolueesta riippumatta.

Poliittisen tilanteen kannalta todellinen ongelma on kuitenkin se, ketkä ovat kuntavaaliehdokkaita ja kuinka paljon niitä on. Ohjelmaa ei pääse käytännössä toteuttamaan kuin valtuustoissa, eduskunnassa ja europarlamentissa. Itse persuna sanoisin, että ohjelman julkistus tuli taktisesti ottaen väärään aikaan, koska sillä on potentiaali viedä persujen ääniä tarjoamatta mitään läpimenevää vaihtoehtoa tilalle, sikäli jos puolue ei aio panostaa kunnallisvaaleihin. Jos se taas aikoo mennä täysillä kunnallisvaaleihin, niin ei muuta kuin onnea. Muussa tapauksessa näkisin, että ohjelman julkistaminen olisi kannattanut tehdä vasta vaalien jälkeen. Toisaalta mulla on sellainen tuntuma, että kunnallisvaalit voidaan siirtää syksyyn, joten niin tapahtuessa puolueen ohjelman julkistaminen tänään on aivan oikeassa ajankohdassa, ellei nyt huomioida sitä, että Tammisunnuntaikin pitäisi omistaa Jumalalle ja rukoukselle, mutta voihan puolueohjelmakin olla eräänlainen rukous, ei siinä mitään. Nyt sattuu olemaan vielä Septuagesima sunnuntai ;) joten hyvät merkit ilmassa ovat.
qui non est mecum adversum me est

Hämeenlinnan Oraakkeli

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 260
 • Liked: 10723
 • لا يوجد إله غيره من الشيطان والنبي محمدا أو خادمته
Tuo talousohjelma on ainakin täyttä kuraa. Olisi ollut toimiva vielä 80-lukujen alussa, mutta ei sovi millään lailla tähän päivään.

Woland

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 56
 • Liked: 34
Tuo talousohjelma on ainakin täyttä kuraa. Olisi ollut toimiva vielä 80-lukujen alussa, mutta ei sovi millään lailla tähän päivään.

Ei toiminut silloinkaan (Valco). Tämä kohta oikein alleviivaa, ettei mitään kosketuspintaa työelämän realiteetetteihin ole olemassa:

Lainaus

 Markkinatilanteesta johtuvien irtisanomisten tulee myös noudattaa periaatetta, jossa ensimmäisenä palkattu työntekijä on viimeinen irtisanottava.


Lisää energiaverojen korotuksia ja ilmastohumppaa. Ei kiitos.

Faidros.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 28 240
 • Liked: 25734
 • Blues for Allah
Tuo talousohjelma on ainakin täyttä kuraa. Olisi ollut toimiva vielä 80-lukujen alussa, mutta ei sovi millään lailla tähän päivään.

Oliko lyöntivirhe, tarkoititko 30-luvun alkua?
Kun yksi ihminen kärsii harhasta, sitä sanotaan hulluudeksi. Kun monta ihmistä kärsii harhasta, sitä sanotaan uskonnoksi. -Robert M Pirsig-
Millainen luonne 2000-luvun mekaanikolla pitäisi olla,jotta hän sietäisi koneiden päälle kasattuja elektronisen hevonpaskan kerrostumia.
-Matthew B.Crawford-

Larva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 971
 • Liked: 7708
 • The Phosphorescent
Lainaus
- Puolueemme kannattaa korkeaa energiaverotusta ja kannustaa vähäpäästöiseen autokantaan siirtymistä
Metsään mennään ja pahasti. Näin pohjoisessa on pakko käyttää energiaa yhdellä jos toisellakin tavalla, jos haluaa ylipäätään selvitä hengissä. Energian korkea verotus syöksee tämän kansakunnan köyhyyteen ja kurjuuteen. Energiaveroja pitäisi päin vastoin alentaa ja tuntuvasti.

Muutoinkin heti kättelyssä lausuttu sana "radikaali" tappoi oman kiinnostukseni heti. Paljon hyviäkin asioita oli tuossa joukossa, mutta jos ollaan jo alkuun sitä mieltä, että tarkoitus pyhittää keinot, niin kiitos ei. Silloin ollaan samalla tiellä Aatun ja Stalinin kanssa. Onnea vaan radikalismillenne.
There are far worse things awaiting man than death.
Bram Stoker

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 51 648
 • Liked: 96373
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Lainaus
- Puolueemme kannattaa korkeaa energiaverotusta ja kannustaa vähäpäästöiseen autokantaan siirtymistä
Metsään mennään ja pahasti. Näin pohjoisessa on pakko käyttää energiaa yhdellä jos toisellakin tavalla, jos haluaa ylipäätään selvitä hengissä. Energian korkea verotus syöksee tämän kansakunnan köyhyyteen ja kurjuuteen. Energiaveroja pitäisi päin vastoin alentaa ja tuntuvasti.

Tämähän on suoran punavihreiden pelikirjasta! Ymmärrän kyllä tarpeen perinteiselle vasemmistolle, mutta punavihreys ei sitä ole. Se on Suomen tappamista. Tähän puolueohjelmaan ehtii varmaan vielä tehdä muutoksia, toivottavasti.
— Monikulttuuri = Kulttuurien sota
— Maahanmuutto = Intiaanien kohtalo
— Velka maailmanhalaukseen = Jälkeläiset velkaorjksi
— Ei omaisuutta = Systeemiriippuvainen orja
— Vihreä siirtymä = Kallis luontotuho
— Hiilineutraalius = VHM:n kuristus
— Lopputulosten tasa-arvo = tuho lähtökohtien tasa-arvolle
— Missä N, siellä R

AcastusKolya

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 099
 • Liked: 2283
Jaaha, että pornonkieltäjäpuolue. Mikä hitto niitä vaivaa?
Pesunkestävä militaristivaskisti.

Supernuiva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 771
 • Liked: 8031
^Korkea energiaverotus ja kannattava yritystoiminta eivät välttämättä ole sovitettavissa tavoitteina yhteen.

Uuno Nuivanen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 25 842
 • Liked: 52844
Tuo talousohjelma on ainakin täyttä kuraa. Olisi ollut toimiva vielä 80-lukujen alussa, mutta ei sovi millään lailla tähän päivään.

Oliko lyöntivirhe, tarkoititko 30-luvun alkua?

Luulin jo lukevani NKP:n puolueohjelmaa 50-luvulta.

Valtion Sinkkiämpärikombinaatti jokaiseen vähänkin isompaan maalaiskylään...  :roll:

l'uomo normale

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 14 437
 • Liked: 13259
 • Je suis. Sivistysporvari. Ihmisenä ja kuluttajana.
Musta Kynnys -> Sininen Tulevaisuus - Sinimusta liike.

Näillä puolueilla saattaa olla muutakin yhteistä kuin viehtymys väreihin puolueen nimessä. Ne eivät profiloidu Hakkaraisen kaltaisilla junttipoliitikoilla vaan on pyrkimys kalustettuihin huoneisiin sopivaan esiintymiseen. Ilmastohätätiloista ja arvomaailmasta ja Suomen asuttuna pitämisestä ja kaikesta muusta arvokkaasta voisi löytää yhteistä pohjaa. Ja Halla-aho on sivari. Jos suomalaiset eivät sittenkään välitä maahanmuuttovastaisuudesta, omapahan on vikansa; muut hyvät aatteet on edistettävissä kuitenkin.

Jaaha, että pornonkieltäjäpuolue. Mikä hitto niitä vaivaa?

Aatteelliset vaikutteet USA:sta?
« Viimeksi muokattu: 31.01.2021, 13:29:33 kirjoittanut l'uomo normale »
And madness and despair are a force.
Socially distancing.
Riittävällä moraalilla.

IDA

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 759
 • Liked: 15599
 • qui enim non est adversum vos pro vobis est
Aatteelliset vaikutteet USA:sta?

No eipä noinkaan. Katolisen kirkon katekismus mainitsee valtiollisella lailla kieltämisen vain yhdessä kohtaa ja se on nimenomaan pornofgrafian kieltäminen. USA ei siis välttämättä ole vaikutuksen lähde. Itse olen tässä sinimustien kanssa täysin samaa mieltä. Pornografia pitäisi kieltää lailla.
qui non est mecum adversum me est

L. Brander

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 227
 • Liked: 8590
Ohjelmassa on paljon hyviä pointteja, mutta on siellä outoakin. Veri, sielu ja pyhän normalisointi (miten se nyt sanatarkkaan olikaan)?

Iso ongelma minulle tulee verotuksessa ja kansan sekä yritysten  alisteisuudessa valtiolle. Minulle valtio on välttämätön paha, jonka tehtävä on palvella kansaa, yrityksiä ja yhteisöjä. Eikä tämä tarkoita, ettei Suomella voisi olla vahva kansallistunne tai vaikka puolustus.

Pyrkimys omavaraisuuden lisäämisen on tietyillä aloilla hyvä. On kuitenkin selvää, ettei tällä väellä ja näillä resursseilla olla edes täydellä satsauksella omavaraisia energiantuotannossa tai puolustusvälineteollisuudessa. Ei vaikka otettaisiin lisää turvetta ja ydinvoimaa energiapooliin ja kehitettäisi yhteistyötä lähialueiden maiden kanssa. Ydinvoiman ja puolustusvälineiden kanssa ollaan seuraavat sata vuotta riippuvaisia ulkomaisista toimittajista, vaikka satsaus aloitettaisiin tänään. Lisäksi omaan kehitystyöhön laitettu liian kova panostus voi syödä (osto)resursseja ja sikäli laskea suorituskykyä. No ehkä asia on iskevämpää ilmaista puolueohjelmassa aika jyrkkänä pyrkimyksenä omavaraisuuteen.

Koko pläjäystä en ole vielä päässyt läpi. Täytyy jatkaa illalla lukuharjoituksia.

 

Ottakaa tämä ihan hyvällä. Yhden ihmisen näkemys ja kritiikki.
Varautumisen suurvalta

Julleht

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 783
 • Liked: 4036
 • Se ärsyttävä keskustelusta keskustelija.
Teinpäs vuoden 2019 eduskuntavaalikoneen sekä Iltalehden (liite 1) että Yleisradion (liite 2) osalta siten, miten mielestäni julkaistussa ohjelmassa asiat esitetään. Hesarin kone oli valitettavasti sulkeutunut. Yritin pysyä tiukasti ohjelmassa sekä ottaa kantaa sen perusteella, mikäli perusteellisesta ohjelmasta ei juuri tiettyyn kysymykseen kantaa löytynyt, jätin vastaamatta. Saattaa inhimillisyydestä johtuen sisältää tulkintaa, mutta se ei ollut tarkoitus. Saa kokeilla itse samaa, mielihyvin.

Tulokset alla ja ne mätsäävät ainakin omaan intuitiooni suhteellisen hyvin. Ohjelman pituus, josta yllä keskusteltiin, on nähdäkseni hyvästä. Siitä voi tarpeen mukaisesti lyhentää tärppejä ja muita ohjelmia. Myös useasta osiosta löytyvä tiivistelmä helpottanee kärsimätöntä lukijaa.

Samalla bongasin tämän:
Lainaus
Sinimusta Liike ei kannata absoluuttista sananvapautta. Yhteiskunta, joka ei kykene rajoittamaan julkista sanaa, on kuin keho ilman immuunijärjestelmää. Meidän tulee kyetä puolustamaan yhteiskuntaamme ja sen moraalista terveyttä haitallisilta vaikutteilta. Sinimusta Liike vaatii suomalaisuuden halventamisen kriminalisointia samalla tavalla kuin turkkilaisuuden halventaminen on kriminalisoitu Turkissa.
https://sinimustaliike.fi/ohjelma/kriminaali-ja-oikeuspolitiikka/

Propsit rehellisyydestä, että kerrotaan suoraan kiistanalaisemmatkin asiat.
« Viimeksi muokattu: 31.01.2021, 14:43:05 kirjoittanut Julleht »
The road to wisdom? Well, it's plain
And simple to express:
Err
and err
and err again,
but less
and less
and less.

IDA

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 759
 • Liked: 15599
 • qui enim non est adversum vos pro vobis est
No ei todellakaan. Jos sitä joku tykkää tehdä ja katsoa niin siihen nyt viimeisenä pitää alkaa puuttumaan valtion taholta. Kaikkea sitä kuuleekin.

Vaikka nyt Lokka ei ilmeisesti missään vaiheessa ole Sinimustiin ollutkaan lähtemässä niin en näkisi ainakaan häntä valtuustossa puhumassa pornon lakkauttamisen puolesta.

En tiedä mikä on Lokan kanta asiaan, enkä itsekään pidä tätä keskeisenä, äänestyspäätökseen vaikuttavana asiana.

Joka tapauksessa pornografia todella törkeästi sotkee yksityisen ja julkisen ( poliittisen ) rajan. Se tekee mitä intiimimmästä yksityisyydestä julkisen tarkastelun alaista. Se on yksinkertaisesti väärin riippumatta siitä suostuvatko siinä esiintyvät näyttelijät tai sitä katsovat runkkarit osallistumaan näytelmään vapaaehtoisesti. Valtion kannattaisi vaikeuttaa sen saatavuutta, koska nykyisin se hyppää nettiä selailevan ihmisen silmille lähes etsimättä. Juuri kukaan ei ole niin moraalisesti kingi, että ei kävisi Iltapaskan pornhubista kertovan uutisen jälkeen katsomassa mikä se pornhub on.

Se, että katsoo muiden ihmisten nussimista myös potentiaalisesti vaurioittaa omaa elämää, koska näiden pitäisi olla nimenomaan kahden välisiä, intiimejä asioita. Ei ole olemassa mitään geneeristä tapaa nussia, joka esitetään televisiossa.
qui non est mecum adversum me est

L. Brander

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 227
 • Liked: 8590


En tiedä mikä on Lokan kanta asiaan, enkä itsekään pidä tätä keskeisenä, äänestyspäätökseen vaikuttavana asiana.

Joka tapauksessa pornografia todella törkeästi sotkee yksityisen ja julkisen ( poliittisen ) rajan. Se tekee mitä intiimimmästä yksityisyydestä julkisen tarkastelun alaista. Se on yksinkertaisesti väärin riippumatta siitä suostuvatko siinä esiintyvät näyttelijät tai sitä katsovat runkkarit osallistumaan näytelmään vapaaehtoisesti. Valtion kannattaisi vaikeuttaa sen saatavuutta, koska nykyisin se hyppää nettiä selailevan ihmisen silmille lähes etsimättä. Juuri kukaan ei ole niin moraalisesti kingi, että ei kävisi Iltapaskan pornhubista kertovan uutisen jälkeen katsomassa mikä se pornhub on.

Se, että katsoo muiden ihmisten nussimista myös potentiaalisesti vaurioittaa omaa elämää, koska näiden pitäisi olla nimenomaan kahden välisiä, intiimejä asioita. Ei ole olemassa mitään geneeristä tapaa nussia, joka esitetään televisiossa.

Jaa-a. Eikö kahden ihmisen rakkaus, äidin ja lapsen välinen suhde tai uskonasiat ole intiimejä? Pitäisikö näitäkin aihepiirejä käsittelevät elokuvafiktiot kieltää?
Varautumisen suurvalta

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 51 648
 • Liked: 96373
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
No jos nyt puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä, niin porno lisää runkkausta, joka vähentää tarvetta päästä nussimaan, joka vähentää syntyneiden lapsien määrää.

Tai sitten ei.

Mutta pornin kieltäminen on yhtä vaikeaa kuin internetin kieltäminen. Ei onnistu länsimaissa, tai oikeastaan missään, koska hyvin suuri osa maailman tuotannosta ja ostamisesta lepää netin varassa.
— Monikulttuuri = Kulttuurien sota
— Maahanmuutto = Intiaanien kohtalo
— Velka maailmanhalaukseen = Jälkeläiset velkaorjksi
— Ei omaisuutta = Systeemiriippuvainen orja
— Vihreä siirtymä = Kallis luontotuho
— Hiilineutraalius = VHM:n kuristus
— Lopputulosten tasa-arvo = tuho lähtökohtien tasa-arvolle
— Missä N, siellä R

Hämeenlinnan Oraakkeli

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 260
 • Liked: 10723
 • لا يوجد إله غيره من الشيطان والنبي محمدا أو خادمته
Miksi pistää tällaisia typeryyksi vaaliohjelmaan kuin pornon kieltäminen. Ei sitä voi kieltää. Tuo ohjelma on muutenkin omiaan keräämään kaikki kahelit puolueen taakse. Gurulla on iso työ jos aikoo pitää touhun edes hieman tolkullisena.

-PPT-

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 113
 • Liked: 13831
On todella hienoa että jotkut eivät vain narise netissä kuinka kaikki on väärin vaan pistävät itsensä likoon omilla naamoillaan ja nimillään ja tekevät asioiden eteen jotakin.

Varsinkin kun tämä hanke tulee joutumaan ennennäkemättömän mustamaalauskampanjan kohteeksi niin sitä suurempi syy nostaa hattua.

Sanottava kuitenkin että vaikka vilpittömästi toivotankin tälle hankkeelle onnea ja menestystä niin he joutuvat pärjäämään ilman minun kannatustani. On sittenkin aivan liian monta kohtaa joissa olen liian paljon eri mieltä.

No, sota ei yhtä miestä kaipaa eikä vaalimenestys yhtä äänestäjää.

Eisernes Kreuz

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 577
 • Liked: 28903
 • Polonia restituta
Porno ei ole minulle niin oleellinen asia. Toki sen kieltopyrkimys on lähinnä huvittava. Kas kun eivät kieltolakia aja! Sekin toimi aikoinaan niin hienosti.

Minua häiritsee enemmän tuo turkkilainen sananvapauskäsitys. Nyt jo raivostuttaa vihervasemmiston jatkuvat yritykset rajoittaa sananvapautta. En kaipaa näistä kontrollipyrkimyksistä mitään natsilarppaajien versiota, jossa suut pyritään tukkimaan hieman toisella tavalla.

Eikä tuo talouspuolikaan nyt oikein sytytä. Elämme jo ennestään verohelvetissä, jossa mm. autoilusta on pyritty tekemään mahdollisimman hankalaa, ja kaikkea liikkuvaa (ja liikkumatonta) kupataan valtiovallan ja kuntien toimesta armottomasti.

Kannatan myös Nato-jäsenyyttä. Nyt olemme käytännössä yksin Venäjää vastaan (enkä todellakaan usko EU:n puolustusnäpertelyihin). SML ilmeisesti on kuitenkin Nato-vastainen. EU-vastaisuudesta voin kyllä olla samaa mieltä.

Mielenkiintoista joka tapauksessa nähdä, millaisen kannatuksen tämä liike tulee saamaan. Ja paskamyrsky mediassa lienee taattu, kunhan puolueohjelman näkemykset saavat vähän julkisuutta. Sekin tulee olemaan jännää katsottavaa, millaiset määrät pienpuolueiden ympärillä pyöriviä kylähulluja SML saa riveihinsä.
There is freedom of speech, but freedom after speech, that I cannot guarantee.
- Idi Amin, diktaattori

Supernuiva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 771
 • Liked: 8031
Mutta pornin kieltäminen on yhtä vaikeaa kuin internetin kieltäminen. Ei onnistu länsimaissa, tai oikeastaan missään, koska hyvin suuri osa maailman tuotannosta ja ostamisesta lepää netin varassa.

Kyllä pornon kieltäminen onnistuu, ei siihen tarvita muuta kuin enemmistö demokraattisessa päätöksenteossa. Ulkomuistini mukaan suomalaiset rekkakuskit olivat joskus ulkomaiden tulleissa ongelmissa "käsityölehtien" hallussapidon vuoksi. Niitä ei kaiketi saanut olla mennessä arabimaihin tai kommunistimaihin. Maailmassa on ja on ollut valtioita, jotka ovat onnistuneesti kieltäneet pornon.

Pohjois-Korea ja Kiina antavat esimerkit siitä, että netin voi sensuroida. Illuusio vapaasta netistä on ehkä joillain aivan liian voimakas, ainakin jos ajatellaan suurta yleisöä ja heidän mahdollisuuksia kiertää sensuuria.

Evankelis-luterilaisen valtakirkon kanta pornoon on kielteinen, mutta jos yhteiskunta joskus uskonnollistuu enemmän - mikä on näköpiirissä - voi pornon kielto edetä.

Mainonnassa on myös Suomessa tietyt pehmopornoksi luokitellut elementit kiellettyjä, ja mainoskampanjoita on keskeytetty.

Juoppojarmon nettisivustokin poistettiin kuulemma netistä sensuurin vuoksi! Aikuisviihdeala ei myöskään enää tuota minkäänlaisia filmejä Suomessa, koska jokin lainsäädännöllinen muutos teki toiminnan käytännössä mahdottomaksi.

Saturnalia

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 774
 • Liked: 9295
Puolueen ohjelmassa on hyviä juttuja, vaikka en ihan kaikesta ole samaa mieltä. Pornon kieltäminen lienee nykyisessä yhteiskunnassa teknisesti täysin mahdotonta, vaikka sillä jotain hyviäkin puolia olisi. Se oli jo hyvin vaikeaa ennen internettiä. Toki ymmärrän, että pääpointti ei ole se onko sitä saatavilla, vaan yleinen asenneilmapiiri siihen. Runkkariksi kutsuminen oli ennen kova loukkaus, ja ehkä siinä oli hyvää. Ennen oltiin sitä mieltä että kansan kuuluu lisääntyä. Seksuaalisuudesta puhuttaessa vaikuttaa, että tabut, peittäminen vahvistavat sitä ja paljas jees-linja tappaa sen.

Paradoksi, jos niin haluaa nähdä jonka pohtiminen vie helposti poliittisesti ristiriitaisille teille. Kun sanotaan että ole ihan mitä vaan, niin porukka on että hoh hoijaa, ei enää kiinnosta. Ympyrä täyttyy. Talousohjelman pragmaattisuudesta pidän ohjelmassa tietylla tapaa, että ei mennä kaikessa ideologia edellä vaan tilanteen mukaan. Että ei mietitä onko tämä ratkaisu nyt oikeistolainen vaiko vasemmistolainen, vaan mietitään mitä maa ja yhteiskunta vaatii. Kansalaispalkan suhteen olen jossain määrin kriittinen, systeemiä voisi säätää muillakin tavoilla.