HOMMAN POLIITTINEN SIIPI > Muut puolueet ja poliittiset vaikuttajat

Sinimusta Liike - puolueohjelma julkaistu, kannattajakorttikeräys alkanut 12.5.2021

(1/281) > >>

Alaric:
HUOM! Kannattajakorttikeräys on alkanut 12.5.2021! 8)

Tästä linkistä pääsee tekemään sähköisen kannatusilmoituksen nopeasti ja näppärästi: https://puoluerekisteri.fi/puolue/26

Kannatusilmoitusten määrä puoluerekisteri.fi-palvelussa 28.11.2021:

3 325

Lisäksi paperisia kortteja on kerätty yli 250 kpl (linkissä olevan viestin kirjoittamisen aikaan netissä oli kannatusilmoituksia kertynyt n. 2 850): https://hommaforum.org/index.php/topic,131642.msg3343450.html#msg3343450

---

Kesäkiertueen aikataulu:

https://sinimustaliike.fi/tapahtumakalenteri/


--- Lainaus ---Kiertuepaikkakuntien kohdalle merkitty: Sinimustan Liikkeen aktiiveja tavattavissa. Paikka ja kellonaika tarkentuu vielä. Ota yhteyttä, jos voit olla mukana oman kuntasi tai lähiseutusi tilaisuudessa auttamassa.

Kesäkiertue: Tampere
Päivä: 2.7.2021

Kesäkiertue: Pori
Päivä: 3.7.2021

Kesäkiertue: Tampere
Päivä: 9.7.2021

Kesäkiertue: Kemi
Päivä: 16.7.2021

Kesäkiertue: Mikkeli
Päivä: 17.7.2021

Kesäkiertue: Lahti
Päivä: 17.7.2021

Kesäkiertue: Tampere
Päivä: 24.7.2021

Kesäkiertue: Kuopio
Päivä: 31.7.2021

Kesäkiertue: Jyväskylä
Päivä: 1.8.2021

Kesäkiertue: Lapua
Päivä: 7.8.2021

Kesäkiertue: Seinäjoki
Päivä: 8.8.2021

Kesäkiertue: Espoo
Päivä: 14.8.2021

Kesäkiertue: Vantaa
Päivä: 14.8.2021

Kesäkiertue: Turun seutu
Päivä: 21.8.2021

Kesäkiertue: Turku
Päivä: 22.8.2021

Kesäkiertue: Tampere
Päivä: 28.8.2021
--- Lainaus päättyy ---

---

Tein nyt selkeyden vuoksi uuden ketjun, kun Tuukka Kurun johtaman kansallismielisen puolueprojektin eli Sinimustan Liikkeen puolueohjelma on julkaistu ja nettisivut on avattu.

Sähköinen kannattajakorttien keräys puolueeksi rekisteröitymistä varten alkaa puoluerekisteri.fi -sivustolla sen jälkeen, kun oikeusministeriö on käsitellyt hakemuksen (lisään linkin myöhemmin).

Sinimustan Liikkeen nettisivut löytyvät osoitteesta: https://sinimustaliike.fi/

Youtubessa Sinimustan Liikkeen kanavalla on julkaistu ensimmäinen video, jossa Kuru ja muut toimijat kertovat puolueprojektista: https://www.youtube.com/watch?v=HjZHA94eWXg

Sometilit:

Twitter: https://twitter.com/SinimustaLiike

Facebook: https://www.facebook.com/sinimustaliike/

Instagram: https://www.instagram.com/sinimustaliike/

Telegram: https://t.me/sinimustaliike

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7tJpnT1RtIWycmRFqcCeSw

---

Ohjeita kannattajakortteihin liittyen: https://sinimustaliike.fi/kannattajakortti/


--- Lainaus ---Kannattajakortin voi allekirjoittaa puoluerekisteri.fi -palvelussa.

Linkki: https://puoluerekisteri.fi/puolue/26
--- Lainaus päättyy ---

---

Tuolta löytyy puolueprojektin johtohenkilöt kuvineen ja yhteystietoineen: https://sinimustaliike.fi/yhteystiedot/


--- Lainaus ---Puheenjohtaja: Tuukka Kuru
Varapuheenjohtaja: Olavi Saarelainen
Sihteeri: Terhi Kiemunki
Viestintävastaava: Lauri Hokkanen

Sähköposti: puolue (ät) sinimustaliike.fi

Tilinumero: FI71 4600 0011 1410 54
--- Lainaus päättyy ---

---

Ennakkokeskustelua vajavaisin tiedoin ennen puolueohjelman julkaisua on aiemmin käyty Hommalla toisessa ketjussa. Nyt kun on enemmän infoa aiheesta saatavilla, jatketaan tässä uudessa ketjussa.

---

Tästä se lähtee!

Puolueohjelman alkusanat ja tiivistelmä puolueen tavoitteista (tuon sivun oikeasta reunasta löytyy linkkejä puolueohjelman alaosioihin ja samat linkit ovat tämän viestin lopussa): https://sinimustaliike.fi/ohjelma/


--- Lainaus ---Puolueen tarkoitus

Sinimusta Liike (SML) on radikaali, traditionalistinen ja suomenmielinen puolue, jonka toiminta pohjautuu ihanteelle itsenäisestä, elinvoimaisesta ja riippumattomasta Suomesta, joka on luotu palvelemaan ja puolustamaan suomalaisen kansan kulttuuria, elinympäristöä ja elämäntapaa. Puolue perustaa maailmankatsomuksensa kansallisvaltion periaatteelle, jonka mukaan Suomi on suomalaisten kotimaa ja se pysyy suomalaisten kotimaana vain silloin, jos sitä asuttaa tulevaisuudessakin suomalainen kansa. Politiikka, jota ajamme, on radikaalia ja etnofuturistista. Haluamme päästä modernin yhteiskunnan sekä globalismin arvojamme, yhteisöämme ja maatamme tuhoavasta ikeestä. Haluamme luoda tilalle uuden ja paremman tulevaisuuden yhteiskunnan unohtamatta juuriamme tai sitä, että yhteiskuntamme elinehdot ovat sukupolvien työn tulosta. Haluamme elinvoimaisen ja kestävän yhteiskunnan, joka on sekä vihreä että korkeateknologinen ja joka myös turvaa suomalaisen kansan olemassaolon pitkälle tulevaisuuteen.

Tämän päämäärän mahdollistamiseksi puolue pyrkii

1.) Edistämään suomalaista kulttuurityötä ja valistamaan suomalaisia heidän kansallisista juuristaan;

2.) Puolustamaan suomen kielen erityisasemaa maan ainoana virallisena kielenä;

3.) Edistämään ajatusta suomalaisesta kansankokonaisuudesta ja säilyttämään Suomi etnisesti suomalaisena;

4.) Puolustamaan luonnollisen ja perinteisen perheen ideaalia, tervettä perhe-elämää ja lapsiperheiden mahdollisuuksia;

5.) Korostamaan sielun ja veren merkitystä kansallisen identiteetin synnyssä;

6.) Taistelemaan leppymättömästi suomalaisten kansallista olemassaoloa uhkaavaa monikulttuurisuutta ja juuretonta globaalia massayhteiskuntaa vastaan;

7.) Pitämään Suomen erossa kaikista ylikansallisista hallintajärjestelmistä;

8.) Edistämään maamme omavaraisuutta ja itsenäistä rahapolitiikkaa;

9.) Puolustamaan Suomen luontoa ja sen eläimistön monimuotoisuutta;

10.) Edistämään maanpuolustustyötä, sekä aktiivista maanpuolustushenkeä.

Puolueen arvopohja

Radikaali

Olemme radikaaleja, koska haluamme nähdä selkeän muutoksen lähes jokaisella yhteiskunnan osa-alueella. Haluamme rakentaa maan, joka on vahva ja elinvoimainen, ja jossa on yhtä lailla toivoa ja oikeudenmukaisuutta sekä tänään että huomenna.

Radikaalius merkitsee ajattelutapaa, jossa haluttu päämäärä sanelee sopivat metodit poliittisella kentällä. Tavoitteemme on synnyttää kipinä laajemmalle kansalliselle heräämiselle. Halutun muutoksen saavuttamiseksi on nykyisen poliittisen systeemin rinnalle rakentuneesta korruptoituneesta ja täysin kansan selän takana toimivasta hyvävelijärjestelmästä päästävä eroon, jotta pystyisimme läpinäkyvyyden ja osallisuuden lisäämisen kautta luomaan aidosti oikeudenmukaisen valtion.

Pyrkimyksemme on myös ihmisiä ja luontoa riistävän kapitalistisen hyväksikäyttösysteemin ja kertakäyttökulttuurin eliminoiminen sekä arvoiltaan kieroutuneen ja epäkansallisen median vallan murtaminen. Emme näe yhteiskunnan paremmuuden nojaavan automaattisesti jatkuvan talouskasvun ideologiaan, jossa asioiden arvo mitataan pelkässä rahassa, jossa kaikki on myytävänä ja työntekijä aina vaihdettavissa toiseen suurempien voittojen tavoittelemiseksi. Mielestämme edistynyt yhteiskunta rakentuu periaatteelle, jossa luonto ja ihmiset voivat elää tasapainossa ja joka pyrkii toteuttamaan vain kestävään kehitykseen johtavia muutoksia ja prosesseja.

Olemme myös radikaaleja, koska poliittinen toimintamme ei nojaudu pelkästään muutaman vuoden välein käytäviin vaaleihin vaan tekoihin sekä taipumattomaan ja kompromissittomaan aktiivisuuteen, jonka päämääränä on kansallisen olemassaolomme turvaaminen. Liikkeen ytimessä eivät ole poliittiset opportunistit, vaan periksiantamattomat ihmiset, jotka näkevät kanssa-aktivistit verisiteiden yhdistämänä perheenä yhteisessä taistelussa kansallisten päämäärien puolesta. Kansallinen olemassaolomme ei ole neuvoteltavissa.

Suomenmielinen

Puolueemme tavoite on itsenäinen kansakunta itsenäisessä valtiossa. Näemme, että kansakunta on toimivin yhteinen nimittäjä yksittäisen ihmisen ja koko ihmiskunnan välillä. Tämä mahdollistaa sosiaalisen pääoman kannalta välttämättömän yhteenkuuluvuuden tunteen muodostumisen yhteisön sisällä, sen ollessa samaan aikaan jäsenmäärältään tarpeeksi suuri kyetäkseen järjestäytymään rakentavaan toimintaan sekä puolustautumaan uskottavasti ulkopuolisia uhkia vastaan. Kansakunnan ytimessä on olettamus, jonka mukaan ihmisellä on enemmän yhteistä oman sisäryhmänsä kanssa kuin sen ulkopuolisten ihmisten kanssa. Ihmisen luontainen halu hakeutua omiensa joukkoon pohjautuu ihmisen biologisille taipumuksille, joita kansallismielinen politiikka pyrkii toiminnallaan jalostamaan ja vahvistamaan. Tällä tavoin organisoitu valtio siis ajaa oman kansansa etua ennen muuta sekä puolustaa sen kansallista itsemääräämisoikeutta.

Puolueemme maailmankatsomus perustuu kansankokonaisuuden ihanteelle, jossa ihmisten ja ihmisryhmien välisiä suhteita arvioidaan heidän edustamansa etnisyyden näkökulmasta. Puolueemme vastustaa luokkavihaan kiihottamista sekä myös muita yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka pyrkivät jakamaan suomalaista kansaa keskenään kilpaileviin keinotekoisiin intressiryhmiin. Puolueemme näkökulmasta ei ole olemassa muuta intressiryhmää kuin suomalaiset, joihin jokainen suomalainen on verenperimänsä kautta linkittäytynyt. Kansankokonaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että suomalaiset kykenevät tuntemaan solidaarisuutta toisiansa kohtaan riippumatta ihmisten koulutustasosta, tuloeroista tai muista elämäntilanteeseen sidonnaisista asioista. Tämä edellyttää puolueemme näkökulmasta julkisesti ylläpidettyä hyvinvointivaltiota ja kansallisen yhteisvastuun korostamista.

Puolueemme määrittelee suomalaiset kansaksi, jonka perimästä suurin osa muodostuu niistä itämerensuomalaisista kantaheimoista, jotka ovat esihistoriallisena aikana muuttaneet nykyisen Suomen alueelle ja joka puhuu tälle kansalle ominaista äidinkieltä ja kokee suomalaisen kansanyhteisön muodostaman kulttuurin itselleen kaikista luonnollisimmaksi tavaksi elää. Suomalaisuus on biologinen, historiallinen, kielellinen ja kulttuurinen kokonaisuus. Puolueemme politiikan tavoitteena on etnisesti yhdenmukainen Suomi, jossa ei esiinny etnisiä eturistiriitoja eri vähemmistökansojen ja kantaväestön välillä. Puolue ei ainoastaan kritisoi löyhän maahanmuuttopolitiikan synnyttämiä lieveilmiöitä, vaan vastustaa jo lähtökohtaisesti ei-suomalaista siirtolaisuutta. Puolueemme prioriteeteissa on nykyisen maahanmuuton välitön lakkauttaminen ja maassa jo valmiiksi olevien vierasmaalaisten oleskeluoikeuden välitön uudelleenkäsittely. Tämän lisäksi tavoitteemme on suojella suomalaista identiteettiä, suomalaisten kansallista historiaa, kulttuuria, suomalaista luontoa sekä kansallisomaisuutta.

Puolueemme näkökulmasta nykyinen jako oikeistoon ja vasemmistoon perustuu virheelliseen vastakkainasetteluun, sillä toissijaisista eroistaan huolimatta niistä molemmat edistävät politiikkaa, joka uhkaa kansallista olemassaoloamme ja valtiollista itsenäisyyttämme. Suomenmielisinä me vastustamme poliittisen oikeiston kannattamaa ylikansallista kapitalismia ja ääri-individualismia, joka pyrkii nostamaan yksilön tarpeet yhteisön edun yläpuolelle. Samaan aikaan me vastustamme poliittista vasemmistoa, sillä sen edistämä egalitarismi ei tunnusta oman kansan tärkeyttä ja ihmisten välisiä luontaisia eroja. Puolueemme irtisanoutuu nykyisestä tasapäistämisen ihanteesta, ja haluaa korvata sen ajatuksella, jossa jokaisella ihmisellä on oma paikkansa yhteiskunnassa, joka perustuu hänen omiin kykyihinsä.

Traditionalistinen

Puolueemme näkee nykyisten sukupolvien olevan osa päättymätöntä ketjua, joka velvoittaa meitä puolustamaan aiempien sukupolvien työn jälkeä, kuin myös varmistamaan tuleville sukupolville hyvän, puhtaan ja turvallisen maan. Puolueemme ei kannata yksilöllisiä valintoja, jotka ovat ristiriidassa tämän periaatteen kanssa. Kansallisen perinteen jatkuminen on voimavaramme, joka on kantanut kansakuntaamme vuosisatojen ajan, ja sille rakentuu terve kansallistunto, joka on terveen yhteisön tukipilari.

Suhtaudumme yhteiskunnan maallistumiseen kriittisesti ja kannustamme pyhän määritelmän normalisoitumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Pyrimme tunnustamaan pyhyyden perinnettä ja tapoja ilmentävänä yhdistävänä henkenä sen pohjimmaisessa merkityksessään vailla uskonnollista konseptia. Näin ollen tunnustamme pyhien alueiden, niin esikristillisten palvontapaikkojen, kuin myös nykyisten kirkkomaiden ja hautausmaiden erityisen merkityksen suomalaiselle kansalle. Emme rinnasta suomalaisia pyhiä paikkoja vain rakennuksiksi ja paikoiksi muiden joukossa saati hyväksy niiden käyttöä minkäänlaiseen voittoa tuottavaan tarkoitukseen. Jokaisen suomalaisen, kuuluisipa hän mihin uskontokuntaan tahansa, voimavara on isänmaan ja kansan jatkuvuuden luoman korkeamman tarkoituksen tunnustaminen. Kaikille suomalaisille tulisi olla olemassa oma paikkansa yhteiskunnassa, jossa tämä kykenee viemään yhteiskuntaa eteenpäin osana jatkuvuuden ketjua. Tämä ketju on voimakkain sen jokaisen lenkin ollessa vahva ja oikealla paikallaan.

Puolueemme ei samaistu usein käytettyyn termiin ”konservatiivi”, sillä mielestämme kyseinen termi viittaa tarpeeseen säilyttää jokin vallitseva asiantila, sekä varovaista suhtautumista yhteiskunnalliseen muutokseen yleisesti. Toisen maailmansodan jälkeiset konservatiiviset liikkeet ovat osoittaneet toiminnallaan hyvin sen, etteivät ne ensinnäkään kykene hidastamaan kulttuurillista muutosta, saati säilyttämään itselleen tärkeitä asioita tämän muutoksen edetessä. Konservatismi voidaan aatteena rinnastaa päättymättömään viivytystaisteluiden sarjaan, jossa jokaisen hävityn taistelun jälkeen konservatiivi hyväksyy muuttuneen toimintaympäristön sellaisenaan, ja puolustaa sitä jälleen säilytettävänä asiantilana seuraavassa yhteenotossa itseään radikaalimpaa toimijaa vastaan. Tämän konservatismiin sisäänrakennetun pakittamisen johdosta kyseisen aatteen edustajat omaksuvat lopulta tahtomattaankin vastapuolensa narratiivit ja poliittiset pääperiaatteet, jolloin he muuttuvat yhteiskunnallisista toimijoista ainoastaan muutosten voimattomiksi seuraajiksi.

Konservatiiveista poiketen me uskomme kansallismielisinä traditionalisteina luonnonjärjestyksen ja kansallisen olemassaolomme ikuiseen oikeutukseen, emmekä näe kyseisiä päämääriä aikakauteen tai trendeihin sidonnaisina asioina. Mikäli poliittinen ja kulttuurillinen status quo uhkaa näiden oikeuksien toteutumista, emme pelkää vähimmissäkään määrin sen uhmaamista. Vakaus ei ole meille itseisarvo, jos se vakauden hintana on kokonaisen kansakunnan kohtalo ja elinpiiri. Konservatiiveista poiketen tulemme soutamaan rohkeasti vastavirtaan ja muovaamaan ympäristöämme omaan arvomaailmaamme paremmin soveltuvaksi. Sivusta seuraamisen sijasta me pyrimme olemaan kansallismielisen muutoksen aktiivisia edesauttajia. Konservatiiveista poiketen me tulemme vastustamaan haitallisiksi katsomiamme ilmiöitä yhtä voimakkaasti nyt, kun tulemme vastustamaan niitä tulevaisuudessakin, kuin myös edesauttamaan niitä päämääriä, jotka täyttävät sen ikiaikaisen tarkoituksen, johon niin luonto kuin myös rakkaus edeltäjiämme kohtaan on meidät kansakuntana velvoittanut.
--- Lainaus päättyy ---

Puolueohjelman sisältö:


--- Lainaus ---- Kulttuuriohjelma
- Mediaohjelma
- Kieliohjelma
- Uskontopolitiikka
- Sosiaali- ja terveyspolitiikka
- Yhteisöllisyysohjelma
- Kansalaisuusohjelma
- Väestöpolitiikka
- Koulutuspolitiikka
- Työllisyysohjelma
- Talouspolitiikka
- Rahapolitiikka
- Veropolitiikka
- Perustulo-ohjelma
- Maaseutupolitiikka
- Energiapolitiikka
- Ympäristöpolitiikka
- Kriminaali- ja oikeuspolitiikka
- Maanpuolustus- ja turvallisuuspolitiikka
- Ulkopolitiikka
--- Lainaus päättyy ---

Alaric:
Hyvin kirjoitettua tekstiä kyllä, siitä pisteet. Pitää perehtyä tähän puolueohjelmaan oikein kunnolla, koska materiaalia tosiaan riittää. Huomaa, että tämän tekemiseen on käytetty reilusti aikaa.

Hommalla kun ollaan, niin maahanmuuttoon ja väestöön selkeästi liittyvät asiat tietenkin kiinnostavat eli vilkaistaanpa miltä nämä tuolla puolueohjelmassa näyttävät. Toki näiden kahden allaolevan kohdan lisäksi ko. aiheisiin liittyviä linjauksia löytyy runsaasti muistakin puolueohjelman alaosioista.

Tässä ei siis puhuta enää mistään maahanmuuttokriittisyydestä, vaan maahanmuuttovastaisuudesta, joka kyllä kelpaa ainakin minulle oikein hyvin. Suomalaisten enemmistöaseman ja etnisesti suomalaisen kansan jatkuvuuden turvaaminen ovat erinomaisia tavoitteita.

Ja kuten Kuru aiemmassa ketjussa "varoitteli", sinimustat ottavat kantaa myös ns. henkilökohtaisiin asioihin, mutta enpä itse ainakaan tätä kavahda. Onhan näilläkin seikoilla vaikutusta suomalaisten olemassaoloon.


--- Lainaus käyttäjältä: Tuukka Kuru - 31.10.2020, 15:02:40 ---Arvopolitiikaltaan puolue on avoimen vanhoillinen, jonka vuoksi sen ihmiskuva eroaa huomattavasti nykyisestä liberaalista valtavirrasta. Moni voi säikähtää sitä, että puolue ottaa kantaa semmoisiinkin aiheisiin, joita on suomalaisessa yhteiskunnassa perinteisesti pidetty "henkilökohtaisina asioina", joihin politiikalla ei saisi puuttua. Meidän mielestämme yhteiskuntaa ei kuitenkaan voida rakentaa vain yksilön ehdoilla, vaan yksilön elämää tulisi rakentaa kollektiivin ehdoilla.
--- Lainaus päättyy ---

---

https://sinimustaliike.fi/ohjelma/vaestopolitiikka/


--- Lainaus ---Väestöpolitiikka

Sinimustan Liikkeen väestöpoliittinen ohjelma pohjautuu kolmeen pääkohtaan, eli suomalaisten enemmistöaseman turvaamiseen, maahanmuuton estämiseen ja kotiuttamispolitiikkaan. Suomalaisten matala syntyvyys yhdistettynä maahanmuuttoon on turmiollinen tie kansakunnallemme. Turvataksemme kansallisen olemassaolomme Sinimusta Liike tulee ohjelmallaan edistämään suomalaisten syntyvyyttä, estämään vieraiden väestöjen maahanmuuttoa ja kotiuttamaan maassa jo valmiiksi asuvia vierasmaalaisia.

Suomalaisten enemmistöaseman turvaaminen

Puolueemme katsoo perinteisen perheinstituution tuhoutumisen olevan suurimpia uhkia terveelle ja toimivalle suomalaiselle yhteiskunnalle, sekä kansamme ja kulttuurimme tulevaisuudelle. Perheiden hajoaminen ja perinteisen perhemallin hämärtyminen johtaa yhteiskunnallisen moraalin heikentymiseen ja monenlaisiin ongelmiin johtuen muun muassa yksinhuoltajuuden tuomasta haasteellisesta vastuusta selviytyä kasvatuksesta tai samaa sukupuolta olevien aikuisten taloudessa kasvavien lasten mielenterveydellisistä ongelmista. Perheen keskeinen tehtävä on kasvattaa lapsia yhteiskunnan jäseniksi ja sukunsa jatkajiksi. Lastenkasvatusta ei pidä ulkoistaa yhteiskunnalle.

Suomalaisten matala syntyvyys uhkaa kansakuntamme olemassaoloa. Yhteiskunnassa, jonka hyvinvoivien kansalaisten yhteiset perusasiat ovat kunnossa, uskalletaan suunnitella tulevaisuutta ja perustaa perheitä. Vakaa talous vähentää epävarmuutta tulevaisuutta kohtaan ja tukee kansalaisten perhemyönteisyyttä. Suomalaisia nuoria tulee kannustaa ja rohkaista varhaisempaan lasten hankintaan sekä lapsiluvun kasvattamiseen esimerkiksi palauttamalla tuloverotuksen lapsivähennys tai kehittämällä perustulomallista ”äidin palkka”, jossa lapsiluvun mukaan kotona lapsia hoitavalle vanhemmalle maksetaan korotettua perustuloa. Sinimusta Liike esittää nuorille perheille kannustimeksi valtion takaamaa nollakorko-lainaa, joka kuittautuu lapsiluvun kasvaessa.

Lähtökohtaisesti jokaisella lapsella on oikeus isään ja äitiin. Puolueemme ei hyväksy samaa sukupuolta olevien pariskuntien adoptio-oikeutta tai oikeutta keinohedelmöitykseen. Näemme edellä mainitut asiat osana informaatiovaikuttamista, jolla pyritään asettamaan sateenkaariperheet yhdenvertaiseen asemaan heteroperheiden kanssa ja siten rappeuttamaan perinteisiä heteronormatiivisia arvoja.

Molempien biologisten vanhempien läsnäolo ehkäisee monia perheen kohtaamia arjen ongelmia. Homoseksuaaliseen parisuhteeseen hankittu lapsi erotetaan lähtökohtaisesti joko biologisesta isästään tai äidistään. Normaalin parisuhteen luonnollinen suunta on lasten syntyminen ja ydinperheen tehtävä on säilyttää lapsen läheinen yhteys isään ja äitiin koko kehityskauden ajan. Samoja monipuolisia roolimalleja sekä läheistä vuorovaikutusta molempien sukupuolten edustajien – isän ja äidin – kanssa ei saavuteta korvaamalla ainoa isä toisella äidillä tai biologinen äiti toisella isällä.  Samaa sukupuolta olevassa parisuhteessa lapsen kyky luoda oma sukupuoli-identiteetti vaarantuu ja käsitys luonnollisesta perheestä hämärtyy.

Sinimusta Liike suhtautuu liberaaliin irtosuhdekeskeiseen pariutumiskulttuuriin kriittisesti. Laajamittaisen keinotekoisen ehkäisyn käytöstä on seurannut lyhyellä aikavälillä yhteiskunnallisesti yleisen moraalin rappeutuminen ja syntyvyyden romahtaminen. Suhtaudumme kriittisesti hormonaaliseen ehkäisyyn, joka osaltaan tekee irtosuhteet helpoiksi. Puolueemme rajoittaisi hormonaalisen ehkäisyn saamista esimerkiksi vain parisuhteessa eläville perusterveille naisille. Abortin olemme valmiita sallimaan vain raiskauksen sekä vakavien perinnöllisten ja terveydellisten syiden perusteella.

Puolueemme vaatii pornografisen materiaalin tuottamisen, levittämisen ja mainostamisen kieltämistä kaikissa viestintävälineissä. Valtion tulee edistää aktiivisesti perhemyönteisyyttä ja suunnata seksuaalivalistusta perhe-elämään valmentavaksi.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi Sinimusta Liike

- haluaa edistää perinteisen perheinstituution arvostusta
- haluaa taloudellisia kannustimia suomalaisille nuorille varhaisempaan lasten hankintaan ja lapsiluvun kasvattamiseen
- ei hyväksy samaa sukupuolta olevien pariskuntien adoptio-oikeutta tai oikeutta keinohedelmöitykseen
- rajoittaisi hormonaalisen ehkäisyn ja abortin saamista
- vaatii pornografisen materiaalin tuottamisen, levittämisen ja mainostamisen kieltämistä kaikissa viestintävälineissä

Maahanmuuton estäminen

Sinimusta Liike näkee maahanmuuton aiheuttavan turvattomuuden ja taloudellisten rasitteiden lisäksi uhan kansalliselle olemassaolollemme. Puolueemme pyrkii estämään maahanmuuttoa palauttaakseen turvallisen ja taloudellisesti vakaan Suomen, jossa suomalaisen kansan olemassaolo ei ole uhattuna.

Humanitääristä maahanmuuttoa aiheuttavien valtioiden ongelmat eivät ratkea väestönsiirrolla, jossa osa väestöstä siirretään kulttuuriltaan täysin erilaiseen sivistysvaltioon, johon heidän oletetaan kotoutuvan. Suomalaisilla ei ole velvoitetta kantaa vastuuta muiden maiden ongelmista ja niiden seurauksista. Tästä syystä puolueemme haluaa lopettaa humanitäärisen maahanmuuton.

Suomen valtion erottaa muusta maailmasta rajat, jotka menettävät merkityksensä ilman uskottavaa rajavalvontaa. Euroopan unionin ja kansainvälisten sopimusten myötä maahamme on käytännössä voinut matkustaa ilman, että siitä on jäänyt minkäänlaisia jälkiä suomalaisille viranomaisille. Puolueemme pitää tätä riskinä kansalliselle turvallisuudelle ja siksi haluamme palauttaa rajavalvonnan jokaiselle vahvistetulle rajanylityspaikalle. Valvotulla rajanylityspaikalla ylittäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä, matkansa tarkoituksen ja kirjautua maahantulorekisteriin ennen kuin hän voi ylittää rajan.

Suomi on allekirjoittanut sopimuksia, jotka sallivat mm. ihmisten vapaan liikkuvuuden, estävät haitallisten ihmisten poistamisen maasta tai kieltävät jonkin aseen käytön sodassa. Puolueemme haluaa irtaantua kaikista kansainvälisistä sopimuksista, jotka ovat ristiriidassa tavoitteidemme kanssa.

Työperäinen maahanmuutto on riski maan sisäisille työmarkkinoille. Halpamaista laivattu työvoima syrjäyttää hinnallaan kotimaisen työvoiman markkinoilla, ja kulttuurieroista johtuen heikentää työn laatua. Lähtökohtaisesti valtion tulee itse kouluttaa tarvitsemansa osaaminen ja työvoima, jotta työntekijöitä ei tarvitse tuoda ulkomailta. Erityistä asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä sovelletaan lyhytaikaista oleskelulupakäytäntöä, jossa oleskelupa päättyy käytännössä samalla hetkellä kuin henkilön työtehtävät.

Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi puolueemme haluaa

- turvata suomalaisten enemmistöasema omassa maassaan
- lopettaa humanitäärinen maahanmuutto
- turvata valtion rajat ja palauttaa niiden merkitys
- irtaantua haitallisista kansainvälisistä sopimuksista
- työperäisen maahanmuuton sijaan kouluttaa itse tarvitsemansa työvoima

Kotiuttamispolitiikka

Suomessa vuosikymmeniä harjoitetun politiikan seurauksena on muodostunut merkittäviä ulkomaalaistaustaisia populaatioita, jotka ovat rakentaneet omia rinnakkaisyhteiskuntiansa, joissa kantaväestölle ei ole sijaa. Vierasväestön osuuden kasvaessa yhteiskunnassa myös heidän merkityksensä demokratiassa kasvaa, mikä johtaa väistämättä suomalaisen heikompaan asemaan päätöksenteossa vierasväestön ajaessa omia intressejään. Ennen pitkään tämä kehitys tulee tuhoamaan nykyisin tuntemamme suomalaisen kulttuurin, kielen ja perimän.

Sinimusta Liike ei hyväksy tätä kehitystä ja tulee tekemään kaikkensa sen katkaisemiseksi. Kannatamme kaikkien vuoden 1990 ja sen jälkeen myönnettyjen kansalaisuuksien ja oleskelulupien uudelleentarkastelua, jossa selvitetään oleskelun syy, henkilön oleskeluaikainen toiminta ja kotimaan tilanne mahdollista paluuta varten. Jos henkilön oleskelulle Suomessa ei ole pätevää perustetta ja kotimaan tilanne sen sallii, tarjotaan hänelle mahdollisuutta järjestää asiansa ja palata kotimaahansa annetun aikamääreen puitteissa. Henkilön kieltäydyttyä tarjouksesta tai ylittäessä annetun aikamääreen siirretään hänet viipymättä käsittelykeskukseen, joka eristää hänet suomalaisesta yhteiskunnasta ja josta voi poistua ainoastaan Suomen rajojen ulkopuolelle.

Puolueemme kannattaa kansalaisuuksien ostoa muilta mailta mahdollistaaksemme sellaisten ulkomaalaistaustaisten palautuksen, joilla on ainoastaan Suomen kansalaisuus tai jokin muu palautuksen estävä syy. Tämä järjestely voidaan kuvitella eräänlaisena kehitysavun muotona, jossa me annamme rahaa tai muita hyödykkeitä ja avunsaaja sitoutuu vastaanottamaan palautettavia henkilöitä.

Tavoitteidensa saavuttamiseksi puolueemme haluaa

- ottaa uudelleen käsittelyyn kaikki vuodesta 1990 alkaen myönnetyt oleskeluluvat ja kansalaisuudet
- rajoittaa myönnettävien oleskelulupien maksimiaikaa korkeintaan viiteen vuoteen, jonka jälkeen henkilön on poistuttava maasta, mikäli oleskelun kriteerit eivät enää täyty
- ottaa käyttöön rekisterin, jolla voidaan seurata ulkomaalaisperäisen väestön lukumäärän kehitystä maassamme usean sukupolven ajan
- estää perheenyhdistämiset, joissa perheenjäsenet muuttavat Suomeen. Suosimme käänteistä mallia, jossa perheet yhdistetään heidän kotimaassaan.
--- Lainaus päättyy ---

https://sinimustaliike.fi/ohjelma/kansalaisuus/


--- Lainaus ---Kansalaisuusohjelma

Sinimusta Liike kannattaa Suomen kansalaisuuden sitomista syntyperäiseen suomalaisuuteen, eikä sitä tule myöntää vieraille etnisyyksille. Puolueemme kannattaa vuoden 1919 perustuslain kansalaisuuslinjauksen henkeä, jossa todetaan, että ”Suomen kansalaisoikeus on jokaisella, joka on suomalaisista vanhemmista syntynyt”. Ainoastaan niiden liittojen lapset, joiden vanhemmista vähintään toinen on syntyperäinen Suomen kansalainen, ovat oikeutettuja hakemaan Suomen kansalaisuutta. Sekaliitosta syntyneen lapsen saama kansalaisuus ei ole peruste ei-suomalaisen vanhemman kansalaisuudelle.

Yksi Suomen kansalaisuuden myöntämisperusteista on myös henkilön virallinen äidinkieli, joka tulee olla joko suomi, ruotsi tai saame. Ulkosuomalaisten jälkeläisillä on oikeus palata takaisin isiensä maahan sekä hakea Suomen kansalaisuutta, mikäli he kykenevät todistamaan kielitaitonsa.

Puolueemme vastustaa kaksoiskansalaisuusjärjestelmää ja vaatii kaksoiskansalaisille myönnettyjen kansalaisuuksien välitöntä uudelleenarviointia. Ulkosuomalaisten jälkeläiset, jotka haluavat palata isiensä maahan, ovat velvollisia luopumaan entisen kotimaansa kansalaisuudesta.

Puolueemme kannattaa etnisen rekisterin käyttöönottoa, jossa käyvät ilmi maassamme asuvien ihmisten etniset, kielelliset ja uskonnolliset taustat. Etnisen tilastoinnin avulla julkinen valta kykenee valvomaan nykyistä paremmin maassamme asuvien väestöryhmien ja kulttuurien koostumusta sekä niiden vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan. Rekisteri helpottaa yhteiskuntamme kannalta ongelmallisten alakulttuurien paljastamista ja tarjoaa tarvittavaa tietoa niiden aiheuttamien sosiaalisten ongelmien tutkimiseksi ja ratkaisemiseksi.

Suomen kansalaisuus tulee erottaa selvästi työperäisestä, pakolaisuuteen ja opiskeluun perustuvasta oleskeluluvasta. Puolueemme ei hyväksy toistaiseksi voimassa olevia oleskelulupia maassa asuville ei-suomalaisille, vaan rajaa pisimmän yhtämittaisen oleskeluoikeuden kestoksi enintään viisi vuotta, jolloin oleskelun perusteet tulee arvioida aina uudestaan. Maassa asuvat ei-suomalaiset eivät ole puolueemme mielestä oikeutettuja osallistumaan julkiseen päätöksentekoon, eikä heitä koske kansalaisille kuuluvat velvollisuudet tai oikeudet. Puolueemme kannattaa maksuttomien julkisten palveluiden, kuten sote- ja koulutuspalveluiden rajaamista ainoastaan syntyperäisille Suomen kansalaisille. Puolueemme vastustaa EU-kansalaisuutta ja siihen sisältyvää liikkumisvapautta sekä työntekoon ja opiskeluun liittyviä oikeuksia. Suomen valtiolla tulee olla aina oikeus estää haluamansa vierasmaalaisen pääsy maahan, sekä karkottaa maasta ne vierasmaalaiset, joiden oleskelulle ei löydy hyväksyttäviä perusteita. Mikäli kyseisiä henkilöitä ei voida välittömästi palauttaa heidän omiin kotimaihinsa, heidät tulee palauttaa siihen maahan, joista he ovat Suomeen alun perin saapuneet. Puolueemme mielestä Suomen valtion tulee myös kartoittaa mahdollisuuksia erilliselle karanteenialueelle Euroopan ulkopuolelta, johon voitaisiin maksua vastaan karkottaa niitä vierasmaalaisia, joita heidän omat kotimaansa eivät suostu ottamaan vastaan.
--- Lainaus päättyy ---

simppali:

--- Lainaus ---puhuta enää mistään maahanmuuttokriittisyydestä, vaan maahanmuuttovastaisuudesta, joka kyllä kelpaa ainakin minulle oikein hyvin. Suomalaisten enemmistöaseman ja etnisesti suomalaisen kansan jatkuvuuden turvaaminen ovat erinomaisia tavoitteita.
--- Lainaus päättyy ---

Tuo bold, pitäisi tulla järjellisesti ajattelevien Suomalaisen ajukoppaan, kriittisyys ei kohta enään auta.

Suomessa seilaa n. 6000-11.000 tyyppiä joita ei löydy oikeastaan mistään, paitsi sos.palveluiden kelan muodossa kuvioista, kelan ja vaikkapa poliisin välillä on katkos..sos.toimi ei saa antaa mitään tietoja kenestäkään jos luovuttettavien tietojen/epäillyn toiminnasta ei ole mahdollista saada yli kahden vuoden ehdotonta tuomiota...asia ei tietenkään minulle kuulu (Masa Niemeä r.i.p) lainaten.

Asioista jotain tiedän minäkin.

n.n.:

--- Lainaus käyttäjältä: Alaric - 31.01.2021, 02:20:29 ---Tässä ei siis puhuta enää mistään maahanmuuttokriittisyydestä, vaan maahanmuuttovastaisuudesta,

--- Lainaus päättyy ---
Liikkeen tavoitteet osittain allekirjoitettavissa omasta puolesta. Takautuva lainsäädäntö, vaikka kuinka perusteltua, on vastoin omaa käsitystä, mutta pystyn puolustumaan hyvinkin tiukkoja kansalaisuuskriteerejä uusille pyrkijöille - käytännössä tarkoittaa epäämistä. Osittain tämä tarkoittaa jopa tiukempaa linjaa kuin edellä mainittu: esim. sekaliittojen vesat olisivat oikeutettuja kansalaisuuteen vasta maassaolon, kielen ja suomalaisen koulun suorittamisen perusteella, eikä mitään naittomatkoja lähi-itään. Puoliso ei olisi oikeutettu _maahanpääsyyn_ automaattisesti.

Olen sen sortin sosialisti, että näen hyvinvointiyhteiskunnan vähän samanlaisena kuin osuuskunnan - se, joka laittaa rahaa sisään, saa sitä ulos. Rahan sisäänlaittajien lapset voidaan huomioida.

Hohtava Mamma:
Kommentoin vain sitä, mistä jotain ymmärrän: Kaikki lainausta Sinimustan liikkeen puolueohjelmasta.

___

Maanpuolustus- ja turvallisuuspolitiikka


--- Lainaus ---Sinimustan Liikkeen maanpuolustuksellinen ohjelma rakentuu kahden perusväittämän ympärille, joista ensimmäinen on usein viitattu ”jokaisella maalla on armeija, joko se on oma tai jonkun toisen” ja toinen edesmenneen Mannerheim-ristin ritarin Adolf Ehrnroothin kuuluisat sanat ”Suomi on hyvä maa. Se on paras meille suomalaisille. Se on puolustamisen arvoinen maa ja sen ainoa puolustaja on Suomen oma kansa”. Maallamme tulee olla pienestä väkimäärästään huolimatta uskottava ja pitkäkestoinen sotilaallinen toimintakyky, jota sen tulisi kyetä ylläpitämään mahdollisimman pitkälle omin voimin.
--- Lainaus päättyy ---

Ehdottomasti näin. Todella kaunis ajatus ja katsotaanpa seuraavaksi, miten se asettuu realiteetteihin.--- Lainaus ---Maastamme tulee löytyä kunnioitusta herättävä sodanajan miesvahvuus, vähintään 400 000 miestä, sekä kyky valmistaa, kehittää ja ylläpitää puolustusvoimiemme vaatimaa aseteknologiaa ja varustetuotantoa. Puoleemme vaatii tuntuvaa lisärahoitusta kotimaisen puolustusteollisuuden kehittämiseen, joka kykenisi yksin tai yhteistyössä muiden ystävällismielisten tahojen kanssa kehittämään maallemme sen kaltaisia aseratkaisuja, jotka vähentäisivät maanpuolustuksemme riippuvuussuhdetta niistä ylikansallisista puolustusliitoista, joiden ulkopuolelle haluamme maamme jäävän. Sen kaltaisia kalustohankintoja, joiden itsenäiseen valmistamiseen ei löydy vielä kotimaista osaamista tai pääomia, tulee arvioida ensisijaisesti huoltovarmuuden, ei ainoastaan taistelutehon näkökulmasta. Haluamme viimeiseen asti välttää tilannetta, jossa maamme sitouttaa itsensä ulkomailta hankittuihin kalliisiin asejärjestelmiin, joiden kunnossapito ja huolto muuttuvat mahdollisen konfliktin alla epävarmoiksi. Hävittäjähankintojen kaltaisten välttämättömien yhteishankkeiden osalta kannatamme yhteistyötä muiden Euroopan maiden, erityisesti muiden Pohjoismaiden kanssa.
--- Lainaus päättyy ---

Kotimaiseen puolustusteollisuuteen sijoittaminen on hyvä asia. Se on ehdottomasti kannatettavaa. Täydellinen riippumattomuus jostain muusta on sen sijaan haihattelua. Sellaiseen ei ole kyennyt edes Kiina valtavilla resursseillaan vaan edelleen kopioi venäläisiä asejärjestelmiä. Suomi ei tule ikinä olemaan täysin itsenäinen maanpuolustuksensa osalta, valitettavasti.

Hävittäjähankinta ei ole mikään pohjoismainen kivat sulle hanke vaan myös Gripen on riippuvainen muiden toimittamista järjestelmistä, joilla se sidotaan yhteiseen taistelutilaan. Johtamisjärjestelmä, datafuusio, aseet, maalinosoitus jne.--- Lainaus ---Puolustusvoimiemme tärkein osa on maavoimat, joiden tarvitsema kalusto ja aseistus tulisi olla viestijärjestelmiään myöten mahdollisimman pitkälti kotimaisesta tuotannosta. Maallamme tulisi olla oma korkeavolyyminen käsiaseteollisuus, sekä kyky valmistaa ja kehittää myös vaativampaa sotilasteknologiaa, jolla korvattaisiin siirtymäajan jälkeen nykyisin käytössä olevia ulkomaalaisia kalustoratkaisuja. Puolustusteollisuudellamme tulisi olla kyky valmistaa tarvittavia panssarintorjunta- sekä ilmatorjuntajärjestelmiä itsenäisesti, jolla voitaisiin vastata sotilaallisesti vahvemman vastustajamme maavoimille muodostamaan välittömään uhkaan. Kotimainen tuotanto ja tuotekehitys tulisi tapahtua kokonaisvaltaisesti myös jalkaväen tukiaseissa, erityisesti kenttätykistössä, jonka kalustovahvuus tulisi pitää tulevaisuudessakin korkealla tasolla. Puolueemme päämääränä on luoda maavoimistamme tulivoimainen ja voimakkaasti panssaroitu kokonaisuus, jonka olemassaolo itsessään nostaa kynnystä sotilaallisen konfliktin syntymiselle. Puolueemme kannattaa jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta irrottautumista.
--- Lainaus päättyy ---

Vihtavuoren ruudit olisi kyllä kannattanut säilyttää Suomessa. Ihan pelkästään jälleenlataajan näkökulmasta; VV ruudit ovat kallistuneet 2x viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana.

Kaunis ajatus, että Suomi rakentaisi itse omat ilmatorjunta- ja panssarintorjunta-asejärjestelmänsä. Jos sen kehitystyö aloitettaisiin nyt, se olisi realismia ehkä 2045. Eipä silti, mieluummin tuota kuin ilmastohumppaa.--- Lainaus ---Tarvittavan sodan ajan vahvuuden ylläpitäminen vaatii asevelvollisuusjärjestelmän säilyttämistä, joka pysyisi miehille pakollisena, sekä tehtäviin soveltuville naisille vapaaehtoisena. Puolueemme kannattaa koko maan kattavaa puolustusratkaisua, jossa erilliset maavoimien, ilmavoimien ja merivoimien osastot muodostavat paikallisia puolustuspiirejä, joiden tehtävä on toimia nopean mobilisaation tukikohtina mahdollista hyökkääjää vastaan.
--- Lainaus päättyy ---

Hyvä ja kannatettava ajatus. Jälkimmäinen osuus tästä menee näpertelyksi, eiköhän jätetä käytännön ratkaisut ammattisotilaitten huoleksi.--- Lainaus ---Varuskuntien määrää ei tule vähentää nykyisestä, ja jokaiselle asevelvolliselle tulisi tarjota mahdollisuus suorittaa palveluksensa ikätovereidensa kanssa mahdollisimman lähellä omaa kotiaan. Puolueemme mielestä varusmiesten nykyisin kohtaamat talousvaikeudet johtuvat osittain arvostuksen puutteesta, ja vaatiikin siksi erillistä varusmiespalkkaa, joka maksettaisiin alokasajan jälkeen talousohjelmassamme mainitun perustulon päälle.
--- Lainaus päättyy ---

Tuo nyt on ihan tyhjää nuoleskelua. Ei varusmiespalveluksen ole tarkoitus olla mitään kotinurkissa pyörimistä. Päinvastoin, se saattaa tehdä aivan helvetin hyvää steissin sissille joutua Ivaloon. Tuosta olen samaa mieltä, että varusmiespalvelus pitäisi kompensoida jotenkin. Ehkä vero% voisi olla vähän pienempi palvelleilla. No, ne miehet jotka eivät varusmiespalvelusta suorita eivät kyllä taida muutenkaan olla yliedustettuina nettoveronmaksajissa ;)--- Lainaus ---Puolueemme mielestä Suomeen tulisi muodostaa uusi erillinen valmiusprikaati, joka toimisi samalla uusien sodankäyntitaktiikoiden ja kaluston kehittämiskeskuksena. Kyseinen varuskunta tulisi sijoittaa maantieteellisesti muuttotappiosta kärsivälle alueelle, joka sijaitsee kuitenkin tarvittavien kulkuyhteyksien päässä sekä on tarpeeksi lähellä teoreettista hyökkääjää.
--- Lainaus päättyy ---

Taas mennään mikromanageroimaan sotilaiden alueelle. Suomella on jo paljonkin tuollaisia valmiudellisia elementtejä, eikä pyörää tarvitse keksiä uudestaan siltä osin. Niiden joukkojen normaaliolojen sijainnilla taas ei ole yhtään mitään väliä kriisinhallinnan tai ryssäntorjunnan kannalta, koska Vaasasta ajaa Raatteen tielle noin kuudessa tunnissa eikä tule edes kiire. Toisaalta, pitkästä etäisyydestä vainolaiseen on lukuisia etuja. Mainittakoon vaikka radiohorisontti.--- Lainaus ---Puolueemme kannattaa Ahvenanmaan demilitarisoinnin lopettamista sekä sen varustamista tarvittavalla sotilaallisella osastolla, jotta elintärkeät huoltoyhteydet Itämerellä pysyisivät auki myös mahdollisen konfliktin aikana. Maamme merivoimien tulee olla asianmukaisesti varustettuja, sekä kykeneviä torjumaan niin ilmasta, meren pinnalta, kuin sen altakin tulevaa uhkaa. Puolueemme mielestä Suomen tulisi kehittää tarvittaessa yhteistyössä muiden Itämeren ystävällismielisten valtioiden kanssa ohjustekniikkaan liittyviä ratkaisuja, jolla kyettäisiin torjumaan vihollisen kaluston liikkeitä merialueidemme läheisyydessä. Puolustusvoimillamme tulee olla myös operatiivinen kyky suorittaa maihinnousuja sekä ottaa haltuun geopoliittisesti kriittisiä alueita konfliktin aikana.
--- Lainaus päättyy ---

Ahvenanmaan demilitarisoinnin lopettamista voi toki haaveilla. Jostain syystä siihen ei ole kyetty aiemmin. Asiaan saattaa liittyä jollain lailla naapurissa asusteleva maa nimeltä Venäjä. En oikein jaksa uskoa, että Ahvenanmaan demilitarisointi olisi jäänyt pelkästään laiskuuden tai hölmöyden takia aiemmin toteuttamatta.

Loppu tuosta kappaleesta on taas sotilaiden tontilla larppaamista. Poliitikon tehtävä ei ole leikkiä sotaa, vaan antaa lisää resursseja ammattilaisten ehdottamiin kohteisiin jos niihin on varaa.--- Lainaus ---Puolueemme kannattaa ilmavoimien kalustohankinnoissa sen kaltaista ratkaisua, jossa koko Suomen ilmatila voidaan turvata potentiaalisesti vihamielisiltä toimijoilta. Ilmavoimiemme tulee siksi olla kalustoltaan ja miehistön osaamistasoltaan korkealaatuinen, jonka lisäksi sillä tulee olla koko Suomen kattava infrastruktuuriverkosto sekä kyky toimia mahdollisimman pienellä varoitusajalla kaikissa kotimaamme osissa. Puolueemme vastustaa sen kaltaisia maanpuolustuksellisia ratkaisuja, joissa sotilasosastoja ja lentokenttiä karsitaan säästösyiden perusteella suurten asutuskeskusten ulkopuolelta. Toimintakykyisten hävittäjien lukumäärä tulisi olla riittävä, ainakin 100, ja ilmavoimiemme tulisi kyetä tarvittaessa yhteistoimintaan muiden Itämeren ystävällismielisten valtioiden, erityisesti Ruotsin kanssa. Suomen tulisi myös kyetä kehittämään omaa osaamistaan lentokonetekniikan suhteen, ja pyrkiä tiiviiseen yhteistyöhön ruotsalaisen puolustusteollisuuden kanssa. Puolueemme pitkän aikavälin ihanteena onkin luoda maallemme ilmavoimat, joiden kalustosta ja varusteista ainakin osa olisi valmistettu ja suunniteltu Suomen maaperällä joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden maiden kanssa.
--- Lainaus päättyy ---

No niin. Sama sotaleikki jatkuu. Olisiko avattu toinenkin jallu. Kauniisti sanoen; siivotkaa ne hylsyt pöydältä.--- Lainaus ---Puolueemme kannattaa suojeluskuntien ja Lotta Svärdin kaltaisten maanpuolustushenkisten järjestöjen uudelleenherättämistä. Kyseisten järjestöjen tehtävänä olisi opettaa ja ylläpitää maanpuolustuksen kannalta kriittisiä taitoja myös niiden ihmisten keskuudessa, jotka eivät suorita sillä hetkellä asepalvelustaan. Edellä mainittujen järjestöjen tulisi saada tarvittava rahoitus valtiolta, ja niihin osallistumista rohkaistaisiin julkisesti niin kouluissa kuin asevelvollisuuden aikanakin. Kokonaisvaltaisen puolustusratkaisun päämääränä olisi tilanne, jossa suomalaisille opetetaan maanpuolustushenkisyyttä nuoresta iästä alkaen, jonka lisäksi he ovat osaamistasoltaan ja henkiseltä kantokyvyltään kykeneviä toimimaan kriisitilanteen aikana sekä täyttämään heille asetetut maanpuolustukselliset velvollisuutensa. Tilanne, jossa reservissä olevat ihmiset eivät pääse vuosiin kertaamaan omaa aselajiansa, tulee muuttaa.
--- Lainaus päättyy ---

Kaunis ajatus tämäkin. Vaikea sanoa, onko Pioneerit tai Hitler Jugend oikein nykyaikaa. Ehkä Sinimustat olisivat valmiita tukemaan Partioliikettä? Hieman tässä tulee mieleen vanhoilla fiilistely ja ratsastaminen. Kukapa ei olisi samaa mieltä lottien panoksesta. Nähtäväksi jää, mikä olisi käytännön toteutus.--- Lainaus ---Sinimustan Liikkeen mielestä Suomen huoltovarmuuden turvaamisella on puolustusteollisen omavaraisuuden ohella keskeinen prioriteetti. Suomi on lähihistoriassa vähentänyt varmuusvarastojaan ja päivittänyt huoltovarmuustavoitteita liian kovalla kädellä. Puolueemme haluaa huoltovarmuuskeskuksen keskittyvän kriisin ja sodan aikana turvaamaan suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta oleellisimmat tarpeet vähintään vuoden ajaksi.
--- Lainaus päättyy ---

Oikein. Tämäkin tietysti maksaa, ja jos se toteutetaan muuten kuin veroja korottamalla niin hyvä.--- Lainaus ---Sinimusta Liike suhtautuu myötämielisesti poliisilaitokseen, mutta näkee myös siihen sisältyviä kehitystarpeita. Suomessa on väkilukuun suhteutettuna hyvin vähäinen määrä poliiseja, joka on aiemmin pohjautunut korkeaan kansalliseen koheesioon ja alhaiseen levottomuusriskiin. Poliisien alhainen määrä on kuitenkin johtanut siihen, että erityisesti suurten asutuskeskusten ulkopuolella poliisien suorittama valvonta on epäsäännöllistä, jonka lisäksi kasvava määrä poliisin työstä menee liikkumiseen eri alueiden välillä, sillä yksittäisten poliisilaitosten vastuualueet voivat olla maantieteellisesti hyvinkin suuria. Säästösyistä tehdyn keskittämispolitiikan sijaan haluamme palauttaa paikallispoliisilaitoksia turvallisuuden kannalta strategisesti merkittäviin paikkoihin maakunnissa. Paikallisten poliisiasemien työvoima varmistettaisiin maksamalla kaupunkiseutuja korkeampaa palkkaa, tukemalla mahdollisessa muutossa ja sitouttamalla vastavalmistuneet poliisit ammattiinsa kahden vuoden mittaisella palvelussopimuksella.

--- Lainaus päättyy ---

Lisää poliiseja kentälle on kannatettavaa. Taas tullaan siihen, että mistä rahat. Jos onnistuu veroja korottamatta niin ehdottomasti.

Määräajaksi sitouttaminen pitäisi laajentaa koskemaan kaikkea valtion tukemaa ammattiin tähtäävää opiskelua. Tällä hetkellähän se ei koske muita kuin ammattisotilaita. Kyllä valtion rahoilla koulutettu lääkärikin pitäisi kyetä määräämään opiskelun maksaneen tahon hommiin ihan samalla tavalla kuin hävittäjälentäjäkin.--- Lainaus ---Puolueemme mielestä poliisivoimien roolia ja toimintatapaa tulisi muovata isänmaallisiin periaatteisiin paremmin soveltuvaksi, jolloin poliisi miellettäisiin nykyistä enemmän yhteisönsä palvelijaksi ja kansallisen turvallisuuden ylläpitäjäksi. Poliisin rooliin ei tulisi kuulua ainoastaan kasvoton lain ja poliittisen vallan ylläpitäminen, vaan heidän tulisi toimia tarvittaessa aktiivisina keskustelijoina kansalliseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Jokaista poliisin suorittamaa toimenpidettä tulisi ohjata velvollisuus omaa kansaa kohtaan, jolloin niiden tulisi olla perusteltavissa joko suoran hyödyn tai haitan estämisen näkökulmasta.
--- Lainaus päättyy ---
 

No juuri tuosta poliisin aktiivisesta roolista 'keskustelijana' pitäisi päästä eroon. Ei ole poliisin tehtävä ottaa kantaa mihinkään muuhun kuin toteuttaa laissa määrättyjä tehtäviä, lakiin perustuen.--- Lainaus ---Puolueemme mielestä maamme poliisijohdon nykyisin harjoittama vihapuhejahti ja monikulttuurisen yhteiskuntakokeilun propagoiminen eivät edusta poliisilaitoksen alkuperäistä tarkoitusta, jonka lisäksi ne vievät muutenkin vähäisiä poliisin resursseja kansallisen turvallisuuden kannalta merkityksettömien rikosten selvittämiseen. Sinimusta Liike haluaa vapauttaa poliisien resurssit näistä toissijaisista toimista vakavien rikosten, kuten esimerkiksi ulkomaalaisen järjestäytyneen rikollisuuden sekä sen ylläpitämän huumekaupan, torjumiseen sekä uudistaa poliisilaitosta kansallismielisiin tavoitteisiin paremmin sopivaksi.
--- Lainaus päättyy ---

Täysin samaa mieltä. Poliisissa pitää tehdä puhdistus, jossa laitetaan ideologiat hevon vittuun.--- Lainaus ---Puolueemme vastustaa maanomistusoikeutta ulkomaiden kansalaisille, joilla ei ole sukulaissiteitä Suomeen, ja kannattaakin sen kaltaiseen malliin siirtymistä, jossa ulkomaan kansalaisen on mahdollista vuokrata suomalaista maata ainoastaan väliaikaiseen käyttöön. Tilanteissa, joissa ulkomaalainen henkilö tai yritys vuokraa käyttöönsä suomalaista maata, valtion tulee tehdää asiasta turvallisuusselvitys, jossa huomioidaan ulkomaalaisen toiminnan aiheuttama mahdollinen uhka kansalliselle turvallisuudelle. Mikäli ulkomaalaisille toimijoille vuokrattua maata käytetään kansallista kokonaisetua uhkaavalla tavalla, valtiolla on oikeus kieltää kyseisen liiketoiminnan harjoittaminen.
--- Lainaus päättyy ---

Täysin samaa mieltä.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta