HOMMAN POLIITTINEN SIIPI > Muut puolueet ja poliittiset vaikuttajat

Sinimusta Liike merkitty puoluerekisteriin 16.6.2022

<< < (2/489) > >>

Hämeenlinnan Oraakkeli:
Sinimustan liikkeen kannattaisi tiivistää tuosta puolueohjelmasta lyhyt toimintasuunnitelma, joka olisi tehty äänestäjiä varten. Elikkä lyhyesti se mitä aiotte tehdä toisin kuin muut puolueet.

IDA:

--- Lainaus käyttäjältä: Hohtava Mamma - 31.01.2021, 03:56:52 ---Kotimaiseen puolustusteollisuuteen sijoittaminen on hyvä asia. Se on ehdottomasti kannatettavaa. Täydellinen riippumattomuus jostain muusta on sen sijaan haihattelua. Sellaiseen ei ole kyennyt edes Kiina valtavilla resursseillaan vaan edelleen kopioi venäläisiä asejärjestelmiä. Suomi ei tule ikinä olemaan täysin itsenäinen maanpuolustuksensa osalta, valitettavasti.

Hävittäjähankinta ei ole mikään pohjoismainen kivat sulle hanke vaan myös Gripen on riippuvainen muiden toimittamista järjestelmistä, joilla se sidotaan yhteiseen taistelutilaan. Johtamisjärjestelmä, datafuusio, aseet, maalinosoitus jne.

--- Lainaus päättyy ---

Näissä voi kuitenkin tietyissä rajoissa pyrkiä säilyttämään vapauden siinä keneltä tekniikkaa hankkii. Päätös ostaa joltakulta tietenkin kyllä sitoo sitten siihen päätökseen niin pitkäksi aikaa, kuin kalusto on käyttökelpoista.

Eli politiikan osuus olisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää puolustusvoimien mahdollisuus hankkia parasta ja itselleen soveltuvinta tekniikkaa maailman markkinoilta. Muistetaan kuitenkin vaikkapa se, että vaikka Miggien osto aikanaan oli pakkotilanne, niin se oli kuitenkin todella hyvä kone. Jos tahto suuntautuu oikein, niin myös kaitselmus on mukana:

https://youtu.be/s6WhtSNgAV0?t=1003


Alaric:
Olen itse tässä nyt ehtinyt lueskella puolueohjelman läpi eikä tuo ainakaan aiheesta kiinnostuneelle ole millään lailla liian pitkä. Onpahan otettu kunnolla kantaa yhteiskunnan eri osa-alueiden asioihin.

Jonkin verran mukana on sellaista, josta en ole täysin samaa mieltä, mutta mikäpä puolue oikeasti voisikaan vastata 100 %:sesti omia näkökantoja. Esim. ympäristöasioissa osittain vähän liian vihreää menoa omaan makuuni, päihdepuritanismi on hieman liioiteltua (vaikkakin toki ihan hyvin perusteltua) ja ehkä tietyt ns. moralistiset linjaukset eivät ihan täysin osu omiin näkemyksiini. Perustulon toimivuuden suhteenkin olen semiskeptinen tai ainakin tuota esitystä pitäisi ehkä viilata jonkin verran.

Tämä on kuitenkin muilta osin mielestäni parasta mitä suomalaisessa politiikassa on tällä hetkellä tarjolla ja kokonaisuutena tarkastellen Sinimusta Liike erottuu selvästi muusta puoluekentästä radikaaleilla linjauksillaan. Ei tässä mitään persujen kopiota mihinkään olisi tarvittukaan.

Perusasiat ovat tässä erinomaisessa kunnossa eli vahva kansallismielinen ideologia tulee selvästi esille ohjelman eri osioissa. Punaisena lankana puolueohjelman läpi kulkee jatkuvasti suomalaisten puolustaminen ja hyvinvointi sekä kansamme olemassaolo myös tulevaisuudessa.

---

Talousasiat puhuttivat paljon ennakkokeskustelussa. Eipä tässä niiden aiemmin saatujen tietojen pohjalta ollut mitään kovin suuria yllätyksiä eli ns. kolmannen tien pohjalta ponnistetaan, valtion poliittista ohjausta tulisi olla talouspolitiikassa mukana, kolmikantaa puolustetaan vahvasti, keskittämispolitiikkaa sekä kansallisomaisuuden myyntiä vastustetaan ja sitä mainittua perustuloa ajetaan korvaamaan muita tukimuotoja. Verotuksen tulisi Sinimustan Liikkeen mukaan painottua nykyistä enemmän haitta- ja kulutusveroihin.

Sinimusta Liike kannattaa kansallista julkisesti hallinnoitua keskuspankkia ja sen mielestä Suomella pitäisi olla oma valuutta eli markka. Maamme valuuttajärjestelmän tulee SML:n mukaan olla tiukasti poliittisen ohjauksen alla.

Kokosin alle joitain kohtia aiheeseen liittyen:

https://sinimustaliike.fi/ohjelma/talouspolitiikka/


--- Lainaus ---Talouspolitiikka

Puolueemme talouspolitiikan päämääränä on turvallinen, kansallinen ja hyvinvoiva Suomi, jossa globaalin markkinatalouden aiheuttamia epävarmuuksia pyritään aktiivisesti ehkäisemään poliittisin ratkaisuin, sekä tarjoamaan suomalaisille perheille ja jälkikasvuille vakaa ja ennalta-arvattava taloudellinen ympäristö, jota eivät uhkaa joukkoirtisanomiset, ulkoistamiset, maailmantalouden mullistukset saati jatkuva kilpailu tuottavuuden lisäämiseksi, joka tapahtuu usein yksilön oman jaksamisen ja hyvinvoinnin kustannuksella.

Sinimusta Liike edustaa talouspoliittisessa ajattelussaan kolmatta tietä, jossa se pyrkii yhdistämään suunnitelmatalouden ja markkinatalouden parhaimpia puolia toisiinsa. Puolueemme näkökulmasta talouspolitiikka on alisteinen kansallisille ja ympäristön sanelemille intresseille ja siten valtion poliittiselle ohjaukselle. Vastustamme sosialismiin sidottua tasapäistämistä, joka ei salli yksilöllisten tuloerojen esiintymistä. Sinimustassa yhteiskunnassa ihmisellä on oikeus yrittää, menestyä ja tarvittaessa myös epäonnistua.

Puolueemme kannattaa osallistavaa talouspolitiikkaa, jossa mahdollisimman moni suomalainen osallistuu omalla työpanoksellaan kansantaloutemme pyörittämiseen. Puolueemme vastustaa keskittämispolitiikkaa, jossa ihmiset, työpaikat ja palvelut rakennetaan vain muutaman suurkaupungin ympärille. Valtion tehtävä on turvata kansallinen hyvinvointi ja sen perusta kuten infrastruktuuri, sosiaalinen turvaverkosto sekä koulutus- ja terveydenhoitosektorit, jotka ovat yhdenvertaisesti jokaisen kansalaisen saatavilla ja joita pidetään yllä verovaroin.

Puolueemme talouspolitiikan olennainen osa on tuotannon hajauttaminen, jolla edesautetaan sitä päämäärää, jolla koko Suomi saadaan pidettyä asutettuna. Puolueemme kannattaa julkisesti omistettuja tuotantolaitoksia erityisesti teollisuuden ja energiantuotannon osalta, sekä sijoittamaan kyseisiä laitoksia eri puolelle Suomea. Puolueemme kannattaa omavaraisuutta energiantuotannossa sekä ruuantuotannossa, ja suhtautuu kansallisomaisuuden myyntiin erittäin kielteisesti.

Sinimusta Liike näkee työttömyyden ja köyhyyden torjunnan eräinä suurimmista tämän päivän haasteista. Haluamme, että jopa osa-aikainen työsuhde olisi kannattava ja että erilaisissa elämäntilanteissa olevilla kansalaisilla olisi paremmat mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaelämään työn kautta omien resurssiensa mukaan. Tämän vuoksi kannatamme perustulomallia.

Sinimustan Liikkeen talouspolitiikka tähtää tukemaan kansallista hyvinvointia kestävän kehityksen näkokulmasta. Suomalaisen elinkeinoelämän on pyrittävä vastaamaan kotimaiseen kysyntään tehokkaasti ja tarvittaessa nopealla aikataululla kotimaisen tuotannon kautta. Julkisissa hankinnoissa kotimaisuusaste tulee lukea eduksi kilpailutuksessa.

Puolueemme kannattaa kolmikantaan perustuvaa mallia, joissa valtio neuvottelee yhdessä työnantaja-ja työntekijäjärjestöjen kanssa harjoitetusta talous- ja sosiaalipolitiikasta erillisissä pitkän aikavälin strategioissa. Siinä missä työntekijät ja työnantajat edustavat omia eturyhmiään, tulee valtion edustaa neuvotteluissa kaikkia suomalaisia, mukaanlukien ne vähäosaiset, joiden ääni ei normaalisti pääse kuuluviin. Neuvottelukumppanina valtion tulee huolehtia siitä, etteivät tehdyt päätökset muodosta uhkaa kansalliselle omavaraisuudelle ja turvallisuudelle, sekä huolehtia siitä, ettei alakohtaisia erivapauksia pääse muodostumaan.
--- Lainaus päättyy ---

https://sinimustaliike.fi/ohjelma/tyollisyys/


--- Lainaus ---Työllisyysohjelma

Lähtökohtaisesti kaikilla kansalaisilla on oikeus tehdä töitä ja osallistua suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen. Työnteko voidaan nähdä myös koulutusjärjestelmän ulkopuolella olevalle väestölle velvollisuutena sekä elinkeinona. Valtion tehtävänä on edesauttaa kaikkien työllistymistä sekä kohdistaa toimia työmarkkinoiden kehittymiseen, jotta ne voisivat tehokkaasti vastata eri asuinseutujen haasteisiin. Suomessa on hyvä koulutustaso, ja valtion tulisikin panostaa enemmän teknologiseen kehitykseen, yhteiskuntaa hyödyttäviin innovaatioihin sekä yrittäjyyteen. Työllisyyspolitiikan eräs tärkeimmistä tehtävistä on turvata työllisyys koko maassa.

Työn tulee olla tasapainossa vapaa-ajan kanssa, jotta ihmisillä jäisi aikaa olla luovia, osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan, harrastaa liikuntaa sekä viettää aikaa lähimmäistensä kanssa. Puolueemme visiona on, että lähitulevaisuudessa voimme tehdä lyhyempää työpäivää samalla palkkatasolla  käyttäen työajan nykyistä tehokkaammin. Työnantajien tulisi kannustaa työntekijöitään nykyistä paremmin pitämään huolta terveydestään ja harrastamaan liikuntaa, esimerkiksi tarjoamalla työntekijän liikuntaharrastukseen tarkoitettua rahallista tukea, josta työnantaja itse saa veroetuuksia. Näemme, että näillä toimilla on myös suuri positiivinen vaikutus kansanterveyteen, tuottavuuteen ja työssä jaksamiseen.

Työttömiä tulee kannustaa työntekoon ja työllistymiseen positiivisin kannustimin. Työttömyyden hoito täytyy uudelleenorganisoida yksilöllisemmäksi tueksi koulutuksen ja rekrytoinnin kautta. TE-toimisto ei voi olla hyödytön, kallis ja omaa koneistoaan työllistävä byrokratia, vaan palvelu, jonka avulla työ ja tekijä kohtaavat. TE-toimistojen järjestämien koulutusten tulee olla täydennyskouluttavia, ja uuteen ammattiin pätevöittäviä. Etäkouluttautumisen mahdollisuuksia täytyy kehittää ja oppisopimuspaikkoja lisätä. Myös opiskelun ja samanaikaisen työnteon tulee olla kannattavampaa, jotta opiskelijoilla on paremmat mahdollisuudet korkeampaan tulotasoon, joka vähentää riippuvuutta opintolainasta. Samalla opiskelijat saisivat aikaisin työkokemusta, mikä helpottaa työllistymistä tulevaisuudessa. Tämä myös mahdollistaisi paremmin alanvaihtajien uudelleenkouluttautumisen. Valtion tulee seurata aktiivisesti millaiselle osaamiselle on tarvetta, ja ohjata sekä helpottaa kannattamattomien alojen työntekijöiden siirtymistä uusille aloille.

Sinimusta Liike kannattaa visiota perustulosta. Perustulo tulisi olla kaikille tarjottava tukimalli, joka kattaa elämisen perustarpeet. Näkemyksemme on, että perustulomalli kannustaa työllistymään omien resurssien mukaan, sillä mallissa osa-aikainen työnteko ei vähennä perustuloa, mutta sen sijaan kannustaa työntekoon, sillä tällöin kaikki työnteolla saavutettu tulo kasvattaa elintasoa. Perustuloa käsitellään yksityiskohtaisemmin osiossa “Perustulo”.

- Puolueemme vastustaa sosiaalituen sitomista työpanokseen palkattoman työharjoittelun nimikkeellä. Tuettavia työskentelymuotoja voivat olla pelkästään esimerkiksi vammaan tai kuntoutukseen perustuva työtoiminta, jossa tuen määrä on myös paremmin suhteutettu työtuntien määrään.

- Perustulomalli kannustaa paremmin työllistymiseen sekä edesauttaa opiskelijoita astumaan työelämään ja hankkimaan työkokemusta opintojen rinnalla.

- Uusien yritysten perustamisessa, sekä korkeakoulujen ja sairaaloiden yhteydessä tulee toimia tiiviisti innovaatio- ja yritysasiantuntijoita, jotka tukevat uusien tuotteiden ja yritysten kehitystoimintaa.

- Työntekijöiden irtisanomissuojaa on parannettava, jotta vältetään työntekijöiden mielivaltaiset irtisanomiset esimerkiksi poliittisin perustein. Markkinatilanteesta johtuvien irtisanomisten tulee myös noudattaa periaatetta, jossa ensimmäisenä palkattu työntekijä on viimeinen irtisanottava.

- Valtion tulee kannustaa yksityisyrittäjyyttä ja pienyrityksiä varsinkin niiden aloitusvaiheessa asiantuntija-avun ja yritystukien avulla sekä tekemällä yrittäjyyden käytännössä niin selkeäksi kuin mahdollista vähentämällä tarvittavan byrokratian minimiin.
--- Lainaus päättyy ---

https://sinimustaliike.fi/ohjelma/perustulo/


--- Lainaus ---Perustulo-ohjelma

(...)

Perustulomallissa aikuiset henkilöt saavat automaattisesti kuukausittain tietyn rahasumman tililleen, joka olisi suuruudeltaan nykyiseen työmarkkinatukeen verrattavissa. Kyseinen rahasumma ei poistuisi ihmisen ansaitessa ansio- tai pääomatuloa, vaan se maksettaisiin kyseisten tulojen päälle. Kyseinen tukimuoto korvaisi kaikki nykyiset tukimuodot ja poistaisi nykyisten tukien päälle maksetut lisät, kuten asumistuen ja harkinnanvaraiset tuet. Tuen tarkoituksena olisi vähentää tuen vastaanottajien välittömiä taloushuolia säännöllisyytensä avulla, samalla pitäen tuen määrän kuitenkin tarpeeksi alhaisena, jottei sen olemassaolo vaaranna osa-aikatöiden tai matalapalkkatöiden houkuttelevuutta. Perustulosta saatu rahasumma olisi sama, asuisipa henkilö missä tahansa päin Suomea, mikä kannustaisi ihmisiä asumaan suurten kaupunkien ulkopuolella.

Johtuen perustulon ikärajasta, sitä ei myönnettäisi alaikäisille, vaan kyseinen osuus maksettaisiin puolittaisena lapsen virallisille huoltajille. Kyseinen ratkaisu korvaisi nykyisen lapsilisäjärjestelmän, samalla kun se helpottaisi perheiden perustamista nuorella iällä.

- Puolue kannattaa 750 euron perustuloa kaikille yli 18-vuotiaille Suomen kansalaisille.

- Alaikäisistä maksetaan puolittaista perustuloa heidän huoltajilleen, joka korvaa erillisen lapsilisän.

- Tuen tarkoitus on korvata kaikki muut tukimuodot.

- Työllä ansaitut rahat eivät vähennä perustulon määrää.

- Tavoitteena on vähentää yksilön velanottoa.

- Perustulomalli vähentää tukisidonnaisen byrokratian tarvetta.
--- Lainaus päättyy ---

https://sinimustaliike.fi/ohjelma/veropolitiikka/


--- Lainaus ---Veropolitiikka

Sinimustan Liikkeen mielestä valtiolla on perustavanlaatuinen oikeus verottaa ja kohdentaa kansalaisiltaan kertynyttä tuloa toimiin, joita voidaan perustella kansallisella ja valtiollisella edulla. Puolueemme näkökulmasta yhteiskunta ei ole riippumattomien yksilöiden muodostama löyhä verkosto, vaan sitovampi kansallinen kokonaisuus, jolle yksittäisen ihmisen tai yrityksen tarpeet ovat alisteisia.

Verotus palvelee puolueen päämääriä kahdella eri tavalla. Ensinnäkin sillä mahdollistetaan valtiollinen toiminta ja sen ylläpitämät julkiset palvelut, jotka ovat välttämättömiä suomalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Toisekseen verotuksella voidaan rangaista kansalaisia ja yrityksiä sen kaltaisesta toiminnasta, jonka puolueemme näkee hyvinvointiamme uhkaavana. Verotuksen osittaisen rangaistusluontoisuuden vuoksi kannatamme haittaveroihin pohjautuvaa veropolitiikkaa, joka keskittyy rajoittamaan kuluttamista ja ympäristöpäästöjä. Ihmisiä ei tulisi rangaista heidän ahkeruudestaan, vaan heitä tulee kannustaa kuluttamaan ja hyödyntämään rajallisia luonnonvaroja viisaasti.

Puolueemme kannattaa verotuksen painottamista energiaveroihin, arvonlisäveroihin ja eri kulutustuotteiden haittaveroihin, joilla pyritään vähentämään luontoa saastuttavien ja kansanterveyttä uhkaavien tuotteiden kuluttamista. Haittaveroihin ja kulutukseen nojautuvan veropolitiikan tavoitteena olisi varmistaa yksityisen yritystoiminnan kannattavuus, sekä kannustaa näitä mahdollisimman vähäpäästöisiin hiilijalanjälkeä pienentäviin teknologisiin ratkaisuihin. Puolueemme hyväksyy progressiivisen verotuksen.

- Verotuksen tulisi painottua nykyistä enemmän haitta- ja kulutusveroihin

- Puolueemme kannattaa alkoholin, tupakan ja sokerin tuntuvaa verotusta kansanterveyden nimissä

- Puolueemme kannattaa korkeaa energiaverotusta ja kannustaa vähäpäästöiseen autokantaan siirtymistä

- Puolueemme haluaa edistää aloittavan yritystoiminnan kannattavuutta nostamalla ALV-vapaan liikevaihdon ylärajan 35 000 euroon
--- Lainaus päättyy ---

https://sinimustaliike.fi/ohjelma/rahapolitiikka/


--- Lainaus ---Rahapolitiikka

Sinimusta Liike kannattaa kansallista julkisesti hallinnoitua keskuspankkia, ja vastustaa yksityisten pankkien rahanluontioikeutta. Puolueemme mielestä Suomella tulisi olla oma valuutta, Suomen markka, jonka liikkeelle laskemisesta vastaa Suomen Pankki. Maamme valuuttajärjestelmän tulee olla tiukasti poliittisen ohjauksen alla, ja kyseisen politiikan tulee palvella kollektiivista hyvinvointia, tarvittaessa yksittäisten sijoittajien kustannuksella.

Kansallisesta pankista tulee tehdä suorasta parlamentaarisesta päätöksenteosta erillinen instituutio, jonka hallituksen kokoonpanosta päättää Suomen eduskunta. Harjoitetun rahapolitiikan ohjenuorana tulisi olla taloudellisen omavaraisuuden edistäminen, jota edesautetaan hallitulla inflaatiolla, joka nostaa kotimaisten tuotteiden kilpailukykyä ulkomaisten tuotteiden kustannuksella.

Puolueemme näkökulmasta julkistalouden velkaantuminen ulkomaisille keskuspankeille muodostaa merkittävän uhan kansalliselle hyvinvoinnille ja maamme itsemääräämisoikeudelle. Ulkomaisille toimijoille velkaantuminen muodostaa pidemmällä aikavälillä kasaantuvan paineen kansallisomaisuuden myyntiin, jonka seurauksena maamme elinkeinoelämän omistajuus siirtyy enemmissä määrin kansallisen kontrollin ulkopuolelle. Sinimustan Liikkeen näkökulmasta kansallisen politiikan harjoittaminen muuttuu mahdottomaksi, mikäli maamme talouselämää hallitsevat muutamat ulkomaalaiset suuryritykset ja pankit, joilta puuttuvat kannustimet kansallisten intressien edistämiselle.

Sinimusta Liike kannattaa välitöntä irtautumista Euroopan unionin keskitetystä valuuttajärjestelmästä siten, että Suomen markan vaihtoarvoksi määritettäisiin alkuun yksi euro, jonka jälkeen valuutan kurssi annettaisiin ajautua oikeaan markkina-arvoonsa. Puolueemme mielestä Suomen tulisi käyttää esimerkkinä muita Pohjoismaita, jotka ovat pitäytyneet omassa valuutassaan, ja kyenneet siitä huolimatta ylläpitämään taloudellista hyvinvointiaan.
--- Lainaus päättyy ---

Tavan:
Olipa hyvä video ja laadukkaan oloinen ohjelmatiivistelmä! Kaikesta huokuu laatu ja ajatus. Tässä ovat selvästi fiksut ja aattelliset ihmiset tekemisen taustalla.

Itse olen oikeistolaisempi taloudelliselta ajattelultani kuin tuo puolueohjelma, mutta en pidä oikeistolaisuutta kovin viisaana talouspolitiikkana kansallisemielisen agendan ajamisen kannalta, koska suomalaisten selkeä enemmistö ajattelee vasemmistolaisesti. Myös vihreydessä aistin tiettyä opportunismia, mutta vihreys on nyt megatrendi, ja voi olla viisasta valjastaa sekin nationalismin vetojuhdaksi.

Kun puolue kerää lisää lahjakkaita ja viisaita ihmisiä taakseen, varmasti moni näkemys vielä entisestään vahvistuu ja viisastuu ja syventyy.

IDA:

--- Lainaus käyttäjältä: Alaric - 31.01.2021, 10:30:48 ---Olen itse tässä nyt ehtinyt lueskella puolueohjelman läpi eikä tuo ainakaan aiheesta kiinnostuneelle ole millään lailla liian pitkä. Onpahan otettu kunnolla kantaa yhteiskunnan eri osa-alueiden asioihin.

--- Lainaus päättyy ---

Hyvä asia, että puolueohjelma aluksi on laaja ja perusteellinen. Se itsessään voi olla dokumentti, joka jää elämään puolueesta riippumatta.

Poliittisen tilanteen kannalta todellinen ongelma on kuitenkin se, ketkä ovat kuntavaaliehdokkaita ja kuinka paljon niitä on. Ohjelmaa ei pääse käytännössä toteuttamaan kuin valtuustoissa, eduskunnassa ja europarlamentissa. Itse persuna sanoisin, että ohjelman julkistus tuli taktisesti ottaen väärään aikaan, koska sillä on potentiaali viedä persujen ääniä tarjoamatta mitään läpimenevää vaihtoehtoa tilalle, sikäli jos puolue ei aio panostaa kunnallisvaaleihin. Jos se taas aikoo mennä täysillä kunnallisvaaleihin, niin ei muuta kuin onnea. Muussa tapauksessa näkisin, että ohjelman julkistaminen olisi kannattanut tehdä vasta vaalien jälkeen. Toisaalta mulla on sellainen tuntuma, että kunnallisvaalit voidaan siirtää syksyyn, joten niin tapahtuessa puolueen ohjelman julkistaminen tänään on aivan oikeassa ajankohdassa, ellei nyt huomioida sitä, että Tammisunnuntaikin pitäisi omistaa Jumalalle ja rukoukselle, mutta voihan puolueohjelmakin olla eräänlainen rukous, ei siinä mitään. Nyt sattuu olemaan vielä Septuagesima sunnuntai ;) joten hyvät merkit ilmassa ovat.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

[*] Edellinen sivu

Siirry pois tekstitilasta