Kirjoittaja Aihe: Sinimusta Liike - puolueohjelma julkaistu, kannattajakorttikeräys alkanut 12.5.2021  (Luettu 111239 kertaa)

viisitoista

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 528
 • Liked: 2714
Täysin oikeassa olemisen hinta on yksin oikeassa oleminen.

Minä olen itse uskovainen, ja kuulun Raamattua kirjaimellisesti tulkitsevaan seurakuntaan, joten tinkimättömän puhdasoppisuuden käsite on minulle sangen tuttu.

Mutta siinä samalla olen oppinut tämän filosofisen periaatteen: jos uskon asioissa, hengen ja ikuisuuden asioissa, onkin aivan paikallaan olla järkähtämätön (joskin jopa uskonkysymyksissä ei adiaphora-asioista tule pitää liian suurta numeroa), niin puolestaan maallisissa, sekulaarin politiikan kysymyksissä on taasen aivan paikallaan kyetä tekemään järkeviä kompromisseja, ja olla olematta liian tiukka sellaisissa jutuissa jotka saattavat tehdä mahdollisten liittolaisten olon epämukavaksi.

Itse asiassa jumalattomat ihmiset, kuten vaikka kommunistit tai kulttuurimarxilaiset, kiihkoilevat liikaa pelkistä maallisen politiikan kysymyksistä koska heille politiikka on uskonnon korvike, se jokin joka antaa merkitystä heidän tyhjille elämilleen. Kun taas ne joilla on todellinen uskonto voivat olla joustavampia tämän maailman kysymyksissä (tiettyyn rajaan saakka).
« Viimeksi muokattu: 26.09.2021, 10:29:38 kirjoittanut viisitoista »

viisitoista

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 528
 • Liked: 2714
Sinimustilla ei edes ole monopolia kaikkein kovimpiin kansallisiin öyhöttäjiin - Torssosen keississä epäilty Tero Ala-Tuuhonen on nimittäin lyöttäytynyt yhteen VKK:n kanssa:


Sinimustien perusytimenä näkyy olevan Kurun kaveripiiri, mutta sitä on muitakin kansallismielisiä kaveripiirejä, jotka eivät välttämättä ole lojaaleja Kurulle. Jo ihan yksinkertaisessa alueellisessa mielessä, kurulaiset ovat korostetusti Pohjois-Suomesta, jopa ihan Lapin läänistä, eikä heillä ole samanlaista vetoa etelässä. Kuinka moni stadin alueen tyyppi haluaa totella jotain Rovaniemestä kotoisin olevaa führeriä?

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 25 174
 • Liked: 65459
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
Tässä on Tuukka Kurun Nouse Suomi! -mielenosoituksessa pitämä puhe tekstimuodossa.

Vaikka ette puolueprojektia kannattaisikaan, niin kannattaa silti lukaista tuo ajatuksella. Puheessa on nähdäkseni paljon teemoja, joihin jokainen kansallismielinen voi yhtyä. Mielenosoitusketjussa esim. jäsen justustr piti tätä puhetta hyvänä.

Itse pidän tässä erityisesti siitä, että Kuru korostaa sekä nykyvasemmiston että suuryritysten ajavan suomalaisvastaista politiikkaa.

https://sinimustaliike.fi/uutiset/tuukka-kurun-nouse-suomi-tapahtuman-puhe/ (26.9.2021)

Lainaus
Tuukka Kurun Nouse Suomi! -tapahtuman puhe

Tervehdys Helsinki.

Minun nimeni on Tuukka Kuru, ja toimin tällä hetkellä Sinimusta Liike -nimisen puolueprojektin puheenjohtajana. Puolueemme pohjaa maailmankatsomuksensa kansallisvaltion ihanteelle, jossa Suomi mielletään suomalaisten kansalliseksi kodiksi, jossa he voivat harjoittaa omaa kieltään, elämäntapaansa ja kulttuuriansa muista kansoista riippumatta. Liikettämme voidaan pitää valkoisten suomalaisen edunvalvontajärjestönä, jonka olemassaolon tarkoitus on edesauttaa suomalaisten kansallista jatkuvuutta sekä torjua niitä uhkia, jotka tätä kansallisen tarinamme jatkuvuutta olemassaolollaan uhkaavat. Tämä uhka voi muodostua niin sisäisistä, kuin ulkoisistakin toimijoista, ja nykyinen monikulttuurinen yhteiskuntakokeilu on näiden molempien summa.

Liikkeemme maailmankatsomuksessa valtio, ja sen mahdollistama yhteiskuntajärjestelmä, ovat alisteisia kansakunnan idealle, jonka me miellämme perimän, kielen ja kulttuurin kautta. Suomalaisen kansakunnan muodostavat syntyperäiset suomalaiset, joiden perimä sitoo heidät osaksi itämerensuomalaisten kansojen yhteistä historiallista taivalta. Ideologiamme mukaan valtion tehtävä on toimia tämän laajennetun perheen keskitettynä johtona ja kansallisen itsemääräämisoikeuden ilmentymänä, siinä missä sen ylläpitämät yhteiskunnalliset instituutiot ovat luotu palvelemaan kansamme ja heidän elinympäristönsä tarpeita. Meidän maailmankatsomuksessamme suuret ihmisyhteisöt ja kansakunnat eivät ole poliittisten linjausten luomia konstruktioita, vaan rajatun populaation biologisten piirteiden ilmentymiä. Suomalaiset eivät ole suomalaisia siksi, koska heiltä löytyy suomen kansalaisuus, vaan siksi, koska heidän suonissaan virtaa pääosin sama veri kuin esivanhemmillamme, jotka muinaisina aikoina asettuivat asumaan nykyisen Suomen alueelle.

Kotimaamme etninen yhdenmukaisuus on mahdollistanut historian aikana hyvinkin progressiivisia yhteiskuntakokeiluita. Kyseinen yhdenmukaisuus, ja siihen sisältyvä keskinäinen solidaarisuus, on mahdollistanut esimerkiksi suomalaisten suuresti arvostaman hyvinvointivaltion olemassaolon. Ajatus siitä, että ihmiset olisivat ainakin teoriassa oikeutettuja samoihin julkisiin palveluihin ja niiden mahdollistamiin uramahdollisuuksiin perheen tulotasostaan riippumatta, ei ole missään nimissä itsestäänselvyys. Nykyinen järjestelmämme, kuten kaikki muutkin sosiaalivaltiot, ovat vinoutuneita yksilöllisen vastuunkannon näkökulmasta. Hyvätuloiset ihmiset maksavat suhteessa suuremman määrän tuloistaan veroina, rahoittaakseen järjestelmää, joka hyödyttää kaikista eniten yhteiskunnan vähäosaisia. Kantavana ajatuksena on se, että ne, jotka tulevat hyvin toimeen, kykenevät välillisesti auttamaan niitä, jotka eivät siihen itse kykene.

Tämän kaltainen järjestelmä, jossa vahvemmat auttavat heikompiaan, voi kuitenkin toimia vain silloin, jos molemmat ryhmät kuuluvat osaksi samaa etnistä ryhmää, ovat sitoutuneet puolustamaan yhteistä kotimaata suurimman hädän hetkellä, ja kokevat keskinäistä kunnioitusta toisiansa kohtaan yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi. Varmuus siitä, että ulkoisen uhan edessä jokainen kykenee luottamaan toiseen suomalaiseen tulotasosta, arvomaailmaista ja koulutustasosta riippumatta, on elintärkeää minkä tahansa järjestäytyneen yhteisön selviämisen kannalta. Etnisesti ja rodullisesti samankaltaisten ihmisten, joiden sukujuuret sitovat heidät osaksi samaa joukkoa, on kykenevä näkemään itsensä joukkona, jolla on yhteinen historiallinen syntytarina, kuin myös yhtenäinen, vaikkakin moniulotteinen, visio tulevaisuudesta. Tämän kaltaista järjestelmää myös Sinimusta Liike kansankokonaisuuden nimissä kannattaa.

Kansankokonaisuuden ihanne ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vastustaisimme yksilöiden välisiä menestyseroja, tai että pyrkisimme millään tavoin kiistämään toisistaan poikkeavien lahjakkuuksien, temperamenttien ja taipumusten olemassaoloa. Näemme kuitenkin, että yksilö kykenee parhaiten toteuttamaan itseään ainoastaan sen kaltaisessa ympäristössä, jossa hän kykenee kommunikoimaan omalla kielellään, jossa hän kykenee elämään oman kansansa parissa sekä seuraamaan sen kaltaisia moraalinormeja, jotka on luotu palvelemaan hänen oman ryhmänsä menestystä. Kuten Louis Rougier on todennut, yksilöllä ei todellisuudessa ole oikeuksia oman yhteisönsä ulkopuolella, sillä ainoastaan ihmisen oma yhteisö voi turvata kyseisten oikeuksien olemassaolon. Oikeus suomalaiseen elinympäristöön on siten kansallisen yhteisömme kollektiivinen tehtävä.

Tätä kansallista yhteisöämme uhkaa tällä hetkellä monet sen kaltaiset kulttuurilliset trendit, joista monet ovat lähtöisin Yhdysvaltojen itärannikon huippuyliopistoista. Suuryritysvetoinen liberalismi, joka näkee ihmiset ainoastaan juurettomina kuluttajina ja taloudellisina tuotantoyksiköinä, on löytänyt väkevän liittolaisen ylikansallisesta uusvasemmistolaisesta liikkeestä, joka käy omaa sotaansa koettua kolonialismia, patriarkaattia ja valkonormatiivisuutta vastaan. Vaikka juuretonta konsumerismia ja intersektionaalista kulttuurivallankumousta edustavatkin toisistaan poikkeavat osapuolet, niiden päämäärä on yhtenäinen: suomalaisen kansakunnan tuhoaminen ja kansallisen historiamme häivyttäminen.

Kapitalistisille toimijoille kansallisvaltiomme näyttäytyy valitettavana hidasteena nopean voitontavoittelun näkökulmasta. Peter Vesterbackan, Minna Hellen ja Elinkeinoelämän keskusliiton kaltaiset toimijat ovat usein pitäneet maamme lupakäytäntöjä ja kielivaatimuksia liian kankeina, sillä ne vaikuttavat vierastyövoiman rekrytoimista. Helsingin uusi pormestari Juhana Vartiainen väläytteli jo mahdollisuutta englanninkielisestä Helsingistä, jossa työntekijöiden kielitaitovaatimuksista joustettaisiin tuntuvasti. Samaa kehitystä on vaatinut vuosien ajan myös Peter Vesterbacka, jonka mielestä suomen kieli estää ikävästi ulkomaalaisen työvoiman jäämistä maahamme. Vuonna 2014 hän väläytteli mahdollisuutta 50 000 kiinalaiselle opiskelijalle, ja tällä hetkellä hänen yrityksensä pyrkii välittämään keskiaasialaisia suomalaisiin lukioihin.

Perusteluna näille työvoimapoliittisille uudistuksille käytetään usein sitä, että maamme väestö vanhenee, maamme täytyy pysyä mukana globaalissa kilpailussa, sekä estää työpaikkojen pakeneminen Kiinaan. Todellisuudessa kyseinen kilpailu käydään kuitenkin ylikansallisten suuryritysten välillä globaalissa mittakaavassa maasta ja kansalaisista riippumatta. Pienen pohjoisen maamme ja kansamme olemassaolo on näille kansainvälisille toimijoille samantekevää, sillä heidän maailmankatsomuksensa tunnistaa ainoastaan rahan, ja rahalla ei tunnetusti ole kotimaata. Värillistä halpatyövoimaa maahamme ehdoin tahdoin haalivat lobbarit eivät myöskään joudu koskaan itse asumaan näiden ns. työvoimapulan paikkaajien naapurissa. Näiden muuttoliikkeiden lieveilmiöistä kärsivät ne samat ihmiset, kuten aina ennenkin, eli tavalliset valkoiset suomalaiset.

Radikaalille uusvasemmistolle maahanmuutto näyttäytyy väylänä järjestäytyneen länsimaisen yhteiskunnan tuhoamiselle. Nämä ihmiset usein näkevät, että länsimaisten, eli käytännössä valkoisten, maiden kukoistus ja vakaus ovat seurausta vuosisatoja harjoitetusta sorrosta. Kyseinen sorto on joustava käsite, ja sen uhreiksi koettujen populaatioiden määrä kasvaa vuosi vuodelta. Suuriyritysten harjoittaman informaatiovaikuttamisen ansiosta uusvasemmistolaisesta liikkeestä on muodostunut eräänlainen läpikaupallistettu, pääosin nuorille naisille suunnattu perversio, jossa jokainen uusi ns. sorrettu alaryhmä toimii uutena kuluttajajoukkona, jolle voidaan yritysten toimesta teettää omat kirjat, omat elokuvat, omat vaatteet ja omat yhtyeet, sekä muut vastaavat kulutustuotteet. Näennäisen kapinallisuuden onttous on todettavissa jo pelkästään siitä, etteivät heidän mielipiteensä eroa mitenkään järjestäytyneen liberaalidemokratian, suuryritysten tai suurimpien mediatalojen mielipiteistä.

Suuryritysten omistajuuksien sijasta uusvasemmistolaiset kohdistavat huomionsa mieluummin jo valmiiksi demoralisoituun valkoiseen keskiluokkaan, joka todellisuudessa on omalla passiivisuudellaan alun perinkin mahdollistanut näiden läpikaupallistettujen alakulttuurien kukoistuksen. Orgaanisen kapinaliikkeen sijasta kyseessä onkin nykyisen esivallan johtama ja mahdollistama kulttuurivallankumous, jossa mielenterveydeltään ja elämänhallinnaltaan haasteellista alaluokkaa pyritään kiihottamaan omaa kansaansa vastaan liberaalin kulttuurihegemonian varmistamiseksi.

Näiden kahden osapuolen, uusvasemmiston ja suuryritysten, yhteiset intressit ovat nähtävissä myös Afganistanin pakolaiskriisissä. Siinä missä tätäkin mielenosoitusta vastaan on anarkistien toimesta perustettu afgaanien maahantuontia puolustava mielenosoitus, tuki afgaanien maahantuonnille ei rajoitu heihin. ETLA:n Aki Kangasharju totesi, Afganistanin kriisiin viitaten, että Suomi tarvitsee jatkossa tuntuvasti lisää ulkomaalaista työvoimaa, ja kuinka näiden kyseisten ihmisten korkeampaa kokonaishedelmällisyyttä ei voida vastustaa muista kuin rasistisista syistä. Se sama yhteiskunnallinen lopputulema, mitä uusvasemmistolaiset kuvailevat monikulttuurilliseksi ihmisoikeuskysymykseksi, on pukumiehille ainoastaan menestyvän yritystoiminnan ja keinotekoisesti alennetuista työvoimakustannuksista seuraavan varaudun edellytys.

Mitä vaikutusta näillä kahden nakertavan termiittijoukon toiminnalla sitten on yhteiskunnallemme?

Moraalisessa krapulassaan vellova vasemmisto kokee, että ainoa keino kuitata valkoisten kansojen kollektiivinen syyllisyys on tuhota heidän kotimaansa, ja tähän päämäärään se pyrkii pääsemään avoimien rajojen avulla. Päättymätön värillinen maahanmuutto toimii tälle katkeralle ja epäonnistumisen kyllästyttämälle kansanliikkeelle polttoaineena aina vain uusille kulttuurivallankumouksille, jotka eivät pääty, ennen kun viimeinen edes etäisesti kahlitsevaksi koettu normi, oli se sitten tulevaisuudessa kannibalismi tai pedofilia, saadaan purettua, ja viimeinenkin muisto valkoisesta yhteiskulttuurista on saatu tuhottua.

Tuhoamalla yhteisen historian, vasemmisto riistää myös mahdollisuuden yhtenäiselle päämäärälle ja siten myös olemassaolon syylle. Ytimeensä asti dekonstruoitu yhteisö ei omista enää ensimmäistäkään yhdistävää linkkiä, joka saisi sen puolustamaan itseään ulkopuolista uhkaa vastaan. Ulkopuolisen määrittely jo itsessään muuttuisi mahdottomaksi, sillä atomisoituneessa yhteisössä kukaan ei enää edustaisi sisäpiiriä, eikä mahdollisuutta yhteistyölle enää syntyisi. Yhtenäisen kansakunnan tilalle muodostuisikin vain jälkiteollinen tilkkutäkki, jossa jokainen intressiryhmä kokisi tulevansa toisensa syrjimäksi, ja joka palvoisi rohkeuden ja menestyksen sijasta epäonnistumista ja keskinkertaisuutta. Suomalaisen Suomen tilanne syntyisi syrjittyjen Suomi, joka olisi sisäisten ristiriitojen rampauttama ja puolustuskyvytön monirotuinen kakofonia. Epäilen, että tämä on osittain ihan tietoinen päämäärä.

Suuryritysten edustajat näkevät hyvinvointivaltiossamme ainoastaan sen asettamat rajat liiketoiminnalle, minkä vuoksi he ovat valmiita liittoutumaan minkä tahansa osapuolen kanssa, joka raivaa tietä heidän taloudellisille intresseilleen. Ei ole millään tavoin sattumaa, että Black Lives Matterin kaltaiset liikkeet saavat toimintansa mahdollistamiseksi satojen miljoonien dollarien lahjoitukset taloudelliselta yläluokalta, siinä missä mukamas ”valkonormatiivista valtajärjestelmää” edustavat tahot yritetään polkea yhteiskunnan marginaaliin niin julkisen vallan ja ylikansallisten megakorporaatioiden saumattomalla yhteistyöllä. Mitä voimakkaammin maamme talous saadaan riippuvaiseksi ulkomaalaisista omistajista ja ulkopuolisesta työvoimasta, sitä korkeammaksi nousee kynnys mihin tahansa kansalliseen politiikkaan.

Samaan aikaan kun suomalaisten työpaikat muuttuvat kiihtyvällä tahdilla englanninkielisiksi, tarve kauniille äidinkielellemme vähentyy. Vieraskieliset ihmiset tarvitsevat vieraskielisiä palveluita ja heidän jälkeläisensä sijoitetaan pääosin vieraskieliseen päiväkotiin. Suomalainen pääosin korkeasti järjestäytynyt työväenluokka pyritään korvaamaan liittoon kuulumattomilla vierasmaalaisilla, joiden vieraskieliset palvelut rahoitetaan suomalaisten verotuloilla. Suomalaiset rahoittavat tällä hetkellä siten täysin itse oman elämäntapansa näivettymisen, ja tulevat riippuvaiseksi kasvavasta vierasmaalaisten joukosta, jotka eivät tule ikinä olemassaolollaan maamme suomalaisuutta ylläpitämään.

Suomi tulee selviämään suomalaisena maana ainoastaan silloin, jos se katkaisee riippuvuussuhteensa vierasmaalaisiin toimijoihin ja ryhtyy aktiiviseen kulttuurikamppailuun amerikkalaista dekadenssia vastaan, joka myrkyttänyt monen nuorisomme edustajan mielen. Ns. kriittisen teorian sijasta meidän tulisi ylistää suomalaisuuttamme, ja teroittaa jokaisen suomalaisen päähän, että miksi tätä kansaa ja isänmaatamme tulisi puolustaa nyt ja tulevaisuudessa.

Siinä, missä vasemmisto ja markkinajätit tarjoavat suomalaisille ainoastaan 14 neliömetrin ötökkäkennossa koettua juurettomuuden tunnetta, englanninkielisiä mainoslauseita, nettipornoa, ylikansallisia merkkituotteita ja maahanmuuttajien katujengejä, meidän kansallismielisten tulee tarjota heille syvempi ja aidompi tarkoitus heidän olemassaololleen. Meidän tulee saada suomalaiset ymmärtämään, että heidän identiteettinsä kannalta oleelliset asiat eivät perustu hänen omaksumiin pronomineihin, ruokavalioon tai heidän kuluttamiin viihdesarjoihin, vaan vereen, jota he omissa suonissaan kantavat. Yhteinen perimä ei tarkoita sitä, että kaikkien suomalaisten pitäisi olla samaa mieltä asioista, mutta saman kansakunnan jäseninä heitä koskee yhtenäinen velvollisuus omaa maatansa kohtaan. Nykyinen tilanne, jossa yksittäiset suomalaiset luokat ovat liittoutuneet muukalaisten kanssa omaa kansaa vastaan on kestämätön, ja siihen tulee jokaisen suomalaisen puuttua niillä työkaluilla, jotka hänellä itsellään on käytössä.

Liikkeemme viesti mielenosoituksen teemaan on kaikkinensa selkeä. Suomi kuuluu suomalaisille, eikä yhdenkään toisen maan kansalaiselle. Suomi on suomalaisen kansan oma turvasatama, eikä kehitysmaiden ylijäämäväestön loppusijoitusalue.

Kiitos!
Uusi kansallismielinen puolueprojekti Sinimusta Liike kerää nyt kannattajakortteja!

Käy tekemässä kannatusilmoitus näppärästi ja nopeasti netissä: https://puoluerekisteri.fi/puolue/26

viisitoista

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 528
 • Liked: 2714
So on tosiaan kaunis ja hyvä puhe, mutta kuten sanottua, tässä pahassa maailmassa ei pelkällä idealismilla pärjätä. On kyettävä olemaan viekas kuin käärme ja viaton kuin kyyhkynen.

Michael in memoriam

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 168
 • Liked: 2082
 • Kissavideofani
Yksi koordinaattiakseli vedettynä 10/10 voi toimia. Mutta kun useita korreloimattomia tai vastakkaiseen suuntaan korreloituja mielipiteitä vedetään kymppiin, leikkautuu kohdeyleisö uudella prosenttiluokan kertoimella joka kohdasta. Täysin oikeassa olemisen hinta on yksin oikeassa oleminen.

On triviaalisesti totta, että myooppinen henkilö on myooppinen, mutta tämä tarkastelu jättää, mielestäni, kohteliaasti huomaamatta sen että poliittinen kenttä, jopa Suomessa, on muuttumassa. Tarkoitan tällä sanoa sitä, että edes nk. valtapuolueet eivät, kenties kepua lukuunottamatta, varsinaisesti halua ilmoittaa olevansa tietyn intressipiirin tai kansanosan puolella (ja implisiittisesti toista vastaan!), vaan luokkasodan ym. tilalle on tullut identiteettipolitiikka, muodoissaan jos toisissaankin. Demareita ärsytti jo 80-luvulla miten vihreät tunkivat "heidän tontilleen" esittäytymällä nimenomaan jonkin identiteetin ja ideologian puolestapuhujina, koska se oli demareiden tonttia.

Toki parlamentaariseen demokratiaan kuuluu, että kaikki koettavat löytää edes jonkin verran yhteistä maaperää jonka perusteella esim. muodostaa hallituskoalitioita, kaikkihan muistavat nk. six-päckin. Mutta mielestäni jonkin verran kadotetaan metsä puiltaan toteamalla, että koska jokin puolue, tai sellaiseksi pyrkivä, ajaa asioita joita ei voi sovittaa 50-lukulaiseen näkemykseen siitä kenen rahallisia etuja ajetaan, ko. puolue on lähtökohtaisesti kajahtanut.

Rehellisyyden nimissä on tietenkin todettava että pornon totaalikielto ei liene avaavan hallitusovia muiden kuin KD:n suuntaan, mutta näin suuripiirteisesti: Suomalaiselta poliittiselta kentältä puuttuu puolue joka ei ole Alexander Schtubb-maista nami-nami-fiilistelyä. Voi toki olla, että tänä tositelevision aikakautena harva kaipaakaan muuta kuin "me puhutaan nyt ulkopolitiikkaa"-tasoista schaissen jauhantaa, mutta noin fundamentaalisesti, se että joku edes yrittää jotakin muuta ei ole minkäänlainen älyllinen erhe.
"Tullessaan hallituksen jäseneksi suomalainen muuttuu automaattisesti heti 50% tyhmemmäksi." - Juho Kusti Paasikivi

viisitoista

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 528
 • Liked: 2714
Äärivassarit, kuten tämä anarkisti Rautiainen, tykkäävät herkutella sinimustien vaikeuksilla - jotka kuitenkin ovat suureksi osaksi itseaiheutettuja, kun laativat niin tinkimättömän elitistisen puolueohjelman:

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/anttirautiainen/puhe-ketaan-ei-jateta-mielenosoituksessa-25-9-2021/

Lainaus
Kiitos kaikille jotka olette tuleet tänään paikalle! Toisella puolella katua näemme jälleen yhden Suomen äärioikeiston epäonnistumisen. Edes kaikkien keskenään riitelevien pikkulahkojen yhteinen ponnistus ei saa aikaiseksi merkittävää mielenosoitusta. Äärioikeistolle tarrojen liimaaminen on jo saavutus. 5000 kannattajakortin kerääminen puolueprojektia varten internetin kautta on sille lähes ylitsepääsemätön haaste.

Tyypillisen epärehellisenä vasemmistoaktivistina Rautiainen "unohtaa" kokonaan mainita kuinka Anon porukka sai kortit kokoon heittämällä - joskin he puolestaan menivät toiseen ääripäähän huokean populistisella kansankosiskelullaan, jolla ei ole sen syvempiä juuria ja joka ei voi saada aikaan mitään pysyvää, ollen pelkkää hetken huumaa, poliittinen "yhden yön juttu."

Kaapumies

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 44
 • Liked: 80
3000 sähköisen kannatusilmoituksen raja saavutettiin tänään. Mikä mahtaa olla tilanne paperisten kanssa?

https://puoluerekisteri.fi/puolue/26

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 25 174
 • Liked: 65459
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
Sinimustan Liikkeen kannatusilmoituskeräyksessä puoluerekisteri.fi -palvelussa on tänään mennyt 3000:n raja rikki eli niitä on tällä hetkellä 3025 kappaletta.

Lisäksi paperisia kannatuskortteja oli kerätty elokuun lopulla yli 250 kpl, varmaan nyt on niitäkin jo enemmän: https://hommaforum.org/index.php/topic,131642.msg3343450.html#msg3343450

Kohta lienee siis kaksi kolmasosaa vaaditusta määrästä täynnä :)

« Viimeksi muokattu: 14.10.2021, 19:28:38 kirjoittanut Alaric »
Uusi kansallismielinen puolueprojekti Sinimusta Liike kerää nyt kannattajakortteja!

Käy tekemässä kannatusilmoitus näppärästi ja nopeasti netissä: https://puoluerekisteri.fi/puolue/26

Stobelius

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 387
 • Liked: 571
Mistähän tuo eilinen yli 35 allekirjoituksen piikki on tullut? Tänäänkin jo 15 uutta nimeä. Noh, hieno homma.

viisitoista

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 528
 • Liked: 2714
Kuten toisessa ketjussa sanoin, sinimustat on kyllä selvästi VKK:ta ja muuta tuota skeneä (Huuhtanen, Bäckman jne.) jalompi yritys siinä että ne eivät koko ajan puhu pahaa perussuomalaisista (mitä nyt välillä vähän naljailevat), yrittäen seistä omilla jaloillaan.

Persujen jatkuva nimittely "valeoppositioksi" on selvä merkki änkyryydestä - persut voivat olla aika epätäydellinen oppositio, mutta ihan oikea oppositio he kyllä ovat.

viisitoista

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 528
 • Liked: 2714
Mistähän tuo eilinen yli 35 allekirjoituksen piikki on tullut? Tänäänkin jo 15 uutta nimeä. Noh, hieno homma.

Mitä ilmeisimmin nuo uutiset pääkaupunkiseudun mamujengeistä:


Ano Turtiaiselta tai VKK:lta puolestaan ei ole tullut mitään kommenttia tästä aiheesta, lässyttävät vain koronarajoituksista.

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 25 174
 • Liked: 65459
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
Huomenna lauantaina 16.10. on sinimustien aktiiveja tavattavissa Jyväskylän keskustan alueella klo 13:00-17:00 ja Helsingin Asema-aukiolla klo 12:00-15:00.

Jos haluaa käydä täyttämässä paperisen kannattajakortin, niin noissa paikoissa onnistuu.

Tai sitten sen kannatusilmoituksen voi tehdä näppärästi netissä osoitteessa: https://puoluerekisteri.fi/puolue/26

https://twitter.com/SinimustaLiike/status/1449022191257980940

Uusi kansallismielinen puolueprojekti Sinimusta Liike kerää nyt kannattajakortteja!

Käy tekemässä kannatusilmoitus näppärästi ja nopeasti netissä: https://puoluerekisteri.fi/puolue/26

Hae-won

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 548
 • Liked: 468
Jengiväkivallassa taitaa ylikorostua tietyt maahanmuuttajaryhmät, eivät suinkaan kaikki maahanmuuttajaryhmät. Itse asiassa jotkut maahanmuuttajaryhmät ovat väkivaltarikollisuudessa aliedustettuina. Kuinka SML huomio maahanmuuttajien heterogeenisyyden väestöpoliittisissa vaatimuksissaan?

L. Brander

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 431
 • Liked: 3988
Huomenna lauantaina 16.10. on sinimustien aktiiveja tavattavissa Jyväskylän keskustan alueella klo 13:00-17:00 ja Helsingin Asema-aukiolla klo 12:00-15:00.

Jos haluaa käydä täyttämässä paperisen kannattajakortin, niin noissa paikoissa onnistuu.

Tai sitten sen kannatusilmoituksen voi tehdä näppärästi netissä osoitteessa: https://puoluerekisteri.fi/puolue/26

https://twitter.com/SinimustaLiike/status/1449022191257980940


Täällä tulee arvostelua projektia kohtaan. Arvostella ja keskustella saa ja oikeastaan pitää. Keskustelupalsta on siihen yksi hyvä paikka. Itsekään en pitänyt ohjelmaa kovin onnistuneena, vaikka tykkään projektista.

Toritapahtumat on loistava tilaisuus ihmettelijöille käydä juttelemassa. Sellaisessa saa paljon paremman kuvan, mitä puolue (tai projekti) haluaa ja minkälaisia ihmisiä on mukana. Voi todellisuus muodostua ihan toisenlaiseksi kuin foorumin kautta.

Olen jutellut kaikkien eduskuntapuolueiden ja melko monen pienpuolueen tai puolueeksi haluavan edustajien kanssa. Monesti juuri jossain tapahtumassa. Kyllä se kannattaa, vaikka jonkun ajatukset tai naama ei miellyttäisi.
Vanhojen sosialistien kädet ovat lasten veressä - punainen viiva kulkee Prahasta Magadaniin.

viisitoista

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 528
 • Liked: 2714
Täällä tulee arvostelua projektia kohtaan. Arvostella ja keskustella saa ja oikeastaan pitää. Keskustelupalsta on siihen yksi hyvä paikka. Itsekään en pitänyt ohjelmaa kovin onnistuneena, vaikka tykkään projektista.

Minä sanoisin että olen niin myötämielinen sinimustia kohtaan kuin voi olla ilman että varsinaisesti kannattaa heitä. (En ole edelleenkään täyttänyt kannattajakorttia, enkä suunnittele äänestäväni heitä.)

Jonkinlaisen ärhäkän pikku kirittäjän persut tarvitsisivat, ja sinimustat sopisivat tähän rooliin paljon paremmin kuin Anon jengi, joka on pelkkä matalatasoisten nurisijoiden "protestipuolue" sanan huonoimmassa merkityksessä, ja sai alkunsa pelkästä osaamattoman kömpelyksen kiukuttelusta. (Tuukka Kuru taas osaa ainakin kirjoittaa hienoja esseitä.) Toivonkin että VKK sammahtaa tykkänään jahka koronatilanne tasoittuu ja Ano menettää eduskuntapaikkansa, ja sinimustat perii sitten heidän kannatuksensa. Minä toivoisin että he pärjäisivät suht hyvin, imuroiden protestiäänet, mutta ei niin hyvin että he houkuttelisivat päteviä etnoaineksia pois persuista.

Minä en pidä sinimustia "pahana" sen tasa-arvon vastaisten näkemysten vuoksi - tasa-arvo on minulle keinotekoinen epäjumala jota rappeutunut moderni maailma palvoo (oikean Jumalan sijaan). Minä olen vain pitänyt heitä kovin quijotemaisen haihattelevina idealisteina jotka tarvitsisivat hieman ovelaa käytännöllisyyttä vaalitaktiikkaansa, ja vähemmän larppaavaa ulkoasua.

Sinimustien puolueohjelmassa on tosiaan paljon huomauttamista, mutta minä en ole sellainen kapitalismin ja "vapaiden markkinoiden" kritiikitön ihailija että suunnitelmatalouden käsite itsessään herättäisi minussa kauhun väreitä. Sosialismia ei kuitenkaan kannata vetää överiksi (Hitlerkin joutui pitkien puukkojen yössä hankkiutumaan eroon liian punertavista natsityypeistä).
« Viimeksi muokattu: 16.10.2021, 07:38:55 kirjoittanut viisitoista »

Lauri Hokkanen

 • Nimellinen
 • Jäsen
 • ***
 • Viestejä: 5
 • Liked: 20
 • Äärintä äärtä
Jengiväkivallassa taitaa ylikorostua tietyt maahanmuuttajaryhmät, eivät suinkaan kaikki maahanmuuttajaryhmät. Itse asiassa jotkut maahanmuuttajaryhmät ovat väkivaltarikollisuudessa aliedustettuina. Kuinka SML huomio maahanmuuttajien heterogeenisyyden väestöpoliittisissa vaatimuksissaan?

Hei, Hae-won. Väestöpoliittiset linjamme eivät perustu maahanmuuttajaryhmien väkivaltaisuuteen, veronmaksukykyyn, uskontoon tai siihen, ovatko he mukavia ihmisiä vai eivät. Linjamme on, että Suomi kuuluu suomalaisille, suomalaisuuden määritelmään sisältyy kielen ja kulttuurin lisäksi geeniperimä ja, että turvataksemme suomalaisen Suomen olemassa olon tulevaisuudessakin, meistä liiaksi eriävän geeniperimän omaavat ihmisryhmät tulee saada tästä maasta pois.

Joidenkin maahanmuuttajaryhmien väkivaltaisuus ei siis ole se syy miksi haluamme heistä eroon. Se on vain väestöpoliittisen ongelman sivuoire. Jos vastustaisimme vieraiden kansojen läsnäoloa yhteiskunnassamme heidän väkivaltaisuudellaan, se jättäisi oven auki sellaiselle maahanmuutolle, joka ei lisää väkivaltaa. Jos perustelisimme sitä työllistymisellä, veronmaksukyvyllä ja taloudellisella kestävyydellä, se jättäisi oven auki sellaiselle maahanmuutolle, josta olisi taloudellista hyötyä. Jos perustelisimme sitä sillä, että vihaamme joitain tiettyjä ihmisryhmiä, se jättäisi oven auki sellaiselle maahanmuutolle, joka ei aiheuta vihaa.

Väestöpoliittinen linjamme perustuu suomalaisuuden määritelmään, koska sellainen linja ei jätä yhtäkään ovea auki.

Näin ohimennen; Jasmina Ollikainen kirjoitti meille hyvän pohdinnan suomalaisuuden määritelmästä ja sen määritelmän puolustamisen tärkeydestä.

"Asioita voidaan dekonstruktoida ja tehdä vähemmän näkyväksi häivyttämällä, jolloin niitä on hankalampi puolustaa. Tätä tehdään suomalaisuudelle silloin kun sen käsitettä laajennetaan tai uudelleen määritellään. Kun suomalaisuus alkaa tarkoittaa mitä vain, se ei oikeastaan ole enää mitään. Huomaammeko enää puolustaa sitä silloin?"

https://sinimustaliike.fi/blogit/jasmina-ollikainen-suomalaisuudesta-sanoista-voimasta-ja-sanojen-merkityksesta/

Lukusuositus.

Lainaus
Jasmina Ollikainen: Suomalaisuudesta, sanoista, voimasta ja sanojen merkityksestä

...

Suomalaisuus ja sen määritteleminen ovat tärkeitä ainakin jokaiselle aidosti kansallismieliselle, sillä kysymys on identiteetistä ja syntyperästä. Nämä taas ovat eräänlainen peruskallio, jolle muu minäkuva ja persoonallisuus rakentuvat. Kansallinen identiteetti on jotain mitä ei voi vaihtaa tai valita. Siitä voi toki olla välittämättä, tai ainakin yrittää olla. Kuitenkin moni asia ja ongelmakin palautuu syntyperään ja siihen, mihin kansanryhmään ihminen kuuluu. Ihmisten kulttuurit ovat erilaisia eivätkä opitut tavat katoa millään kotoutuksella tai koulutuksella. Osa kansojen eroista on myös biologisia. Useimmat ihmiset eivät pysty tai edes halua muuttua, eikä millään rahasummalla tätä seikkaa voi muuttaa. Tämä pätee sekä suomalaisiin että muihin kansoihin.

Tietyille poliittisille tahoille suomalaisuus ja suomalaisten etninen identiteetti on kuitenkin ongelma. Ylikansalliseen kulutusyhteiskuntaan, jossa kaikki ovat erilaisia ja kuitenkin tasapäistettyjä, samojen tuotteiden kuluttajia, juuret ja perinteiset arvot eivät sovi. Monikulttuurisuuden kannattajille suomalaisten tietoisuus itsestään omana erityisenä ihmisryhmänä tarkoittaa sitä, etteivät kaikki voi tulla osaksi sitä. Sulatusuuni ei voi toteutua, ellei kantaväestö suostu sulautumaan. Suomalaisuus etnisenä identiteettinä on täten kantona kaskessa myös niille, jotka tahtovat luoda uutta, eurooppalaista tai kansainvälistä ihmistä.

...

Suomalaisuus on kuitenkin totta, koska olemme suomalasia. Ja aivan kuten suomalaisuus, myös totuus on itseisarvo hyvyyden ja kauneuden ohessa. Todellista on sekin, etteivät kaikki kuulu tähän kansaan. Totuus on voitava sanoa ääneen. Asia on niin, haluttiin sitä tai ei, että ihmisryhmät poikkeavat toisistaan paitsi perimältään ja ulkonäöltään, myös käytökseltään, ja tämä seikka tulee vastaan kenen tahansa arkielämässä.  Valitettavasti erot voivat aiheuttaa suuriakin ongelmia sekä näkyä rikostilastoissa. Eräät ryhmät ovat hanakampia tarttumaan puukkoon kuin toiset. Eräiden ryhmien miehet taas kiinnostuneempia alaikäisistä tytöistä. Asiaa ei voi sivuuttaa, vaikka jotkut epäilemättä tahtoisivat. Mutta kätevää on, kun tällaiset rötöstelyyn taipuvaiset ihmiset saavat Suomen passin. Silloin heidät tai ainakin heidän jälkeläisensä voidaan laskea suomalaisiksi. Silloin heidän tekosensa ja ominaisuutensa voidaan laskea kategoriaan ”kyllähän suomalaisetkin” ja käyttää argumenttina silloinkin, kun puhuttaisiin nimenomaan kantasuomalaisista. Tilastoissa ei tehdä eroa etnisyyksien väille, jolloin todistettavissa oleva faktatieto niiden välisistä eroista hämärtyy.  Tämä on ongelma, sillä tilastojen tarkoitus on antaa tietoa siitä, mitä maassamme tapahtuu. Ikävä ja vääränlainen tietoisuus voi toki vahingoittaa ikävien ja vääränlaisten ideologisten ilmiöiden mainetta entisestään ja ehkä lisätä kielteisyyttä aiemmin harjoitettua politiikkaa kohtaan. Mutta näin saa ja kuuluu ollakin. Vääristynyt kuva siitä mitä on tekeillä, on yksinkertaisesti vääryys. Eikä meidän suomalaisten pidä hyväksyä sitä, että tilillemme laitetaan muiden tekemiä rötöksiä.

...

Useammallekin vähemmistöryhmälle on tullut tavaksi ajaa kaksilla rattailla. Yhtäältä omaa erityisyyttä korostetaan julkisuuden tai muun hyödyn toivossa, mutta tarvittaessa käytetään Suomen passia ikään kuin bonuskorttina. Se on kieltämättä taitavaa ja röyhkeää.  Ehkä suomalaisetkin voisivat olla sen verran röyhkeitä, että vaatisivat edes suoraselkäisyyttä itseltään ja muilta. Suomalaisuuden käsitteellä ja sanan käytöllä on siis merkitys minä-käsityksemme ja omanarvontuntomme sekä rehellisyyden ja loogisuuden kannalta. Mitä sitten kannattaa vastata sille, joka keskustelussa väittää passin olevan yhtä kuin suomalaisuus? Kannattaako yksityiskohdista ollenkaan alkaa väitellä? Se on selvää, ettei myönnytyksiä ainakaan kannata antaa eikä tulla vastaan niitä, joiden tavoite on hämärryttää suomalaisuutta. Suljetusta suomalaisuudesta tinkiminen ei nimittäin auta eteenpäin, sillä siitä tinkiminen on tinkimistä kaikkein tärkeimmästä. Parasta lienee vain yksinkertaisesti todeta puhuvansa suomalaisuudesta syntyperänä tai ryhmästä, johon itse kuuluu vanhempiensa ja isovanhempiensa jälkeläisenä. Tulee myös muistuttaa itseään ja muita siitä, että länsimaisilla enemmistökansoillakin on alkuperänsä, jota he eivät valitse tai muuta muuksi, mutta joille se on tukena kuin kallio.

...


Foorumin ulkopuolisesta linkistä hieman laajempi lainaus näkyviin.
« Viimeksi muokattu: 16.10.2021, 21:06:02 kirjoittanut Alaric »

Tragedian synty

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 129
 • Liked: 4946
 • Je suis l'Étoile d'Afrique
  • Tragedian synty – blogi kaikille eikä kenellekään
Väestöpoliittinen linjamme perustuu suomalaisuuden määritelmään, koska sellainen linja ei jätä yhtäkään ovea auki.

Olen jo aiemminkin tässä ketjussa osoittanut, että kansalaisuusohjelmanne kyllä jättää erään oven todella auki, mutta kukaan teistä ei pitänyt huomautustani kommentoimisen arvoisena.

Ainoastaan niiden liittojen lapset, joiden vanhemmista vähintään toinen on syntyperäinen Suomen kansalainen, ovat oikeutettuja hakemaan Suomen kansalaisuutta.

Tuo tarkoittaa, että maahanmuutto Suomeen mistä tahansa on Sinimustien mielestä hyväksyttävää, kunhan maahanmuuttajat tekevät lapsia suomalaisten kanssa. Ohjelman mukaan Suomi pysyy suomalaisena, vaikka seuraavassa sukupolvessa puolet väestön perimästä tulisi muualta, ja sitä seuraavassa neljännes. Useiden sukupolvien aikavälillä tuo ei mielestäni poikkea juurikaan vihervasemmiston demografisista tavoitteista. Siksi ihmettelin aiemmin tänä vuonna, kun Tuukka Kuru esitti nuivia mielipiteitä thaivaimoja kohtaan. Samoin ihmettelin, miksi Sinimustien ohjelmassa ei ehdoteta demografisia ongelmia ratkottavaksi sillä, että maassa jo olevat ulkomaalaiset kannustetaan tai pakotetaan pariutumaan suomalaisten kanssa.

Tarkoittaako suomalaisuus enää mitään silloin, kun se tarkoittaa, että henkilöllä on jokaisessa edeltävässä sukupolvessaan vähintään yksi syntyperäinen Suomen kansalainen? Todellinen hardcore-nationalisti määrittelisi, ketkä maailman ihmiset vuonna X olivat suomalaisia ja sanoisi, että nykyisen suomalaisen edellytys on, että hänen vuonna X eläneistä esivanhemmistaan vähintään 75 prosentin on löydyttävä tuosta suomalaisten joukosta. Se olisi eksaktia eikä jättäisi ovia auki, mutta se olisi myös mielivaltaista.
"That which can be destroyed by the truth should be."

– P. C. Hodgell, Seeker's Mask

Lauri Hokkanen

 • Nimellinen
 • Jäsen
 • ***
 • Viestejä: 5
 • Liked: 20
 • Äärintä äärtä
Tuo tarkoittaa, että maahanmuutto Suomeen mistä tahansa on Sinimustien mielestä hyväksyttävää, kunhan maahanmuuttajat tekevät lapsia suomalaisten kanssa. Ohjelman mukaan Suomi pysyy suomalaisena, vaikka seuraavassa sukupolvessa puolet väestön perimästä tulisi muualta, ja sitä seuraavassa neljännes. Useiden sukupolvien aikavälillä tuo ei mielestäni poikkea juurikaan vihervasemmiston demografisista tavoitteista. Siksi ihmettelin aiemmin tänä vuonna, kun Tuukka Kuru esitti nuivia mielipiteitä thaivaimoja kohtaan. Samoin ihmettelin, miksi Sinimustien ohjelmassa ei ehdoteta demografisia ongelmia ratkottavaksi sillä, että maassa jo olevat ulkomaalaiset kannustetaan tai pakotetaan pariutumaan suomalaisten kanssa.

Tuon ohjelmakohdan tärkein sana on "hakemaan". Se, että joku on oikeutettu hakemaan kansalaisuutta, ei tarkoita, että hän on oikeutettu saamaan sen kansalaisuuden. Hakemus voidaan joko hylätä tai hyväksyä, riippuen sen toisen vanhemman taustasta. Jos Raija tekee gambialaisen boytoyn kanssa lapsen tai Pertti pamauttaa thaikkuvaimonsa paksuksi, lapselle ei myönnettäisi kansalaisuutta. Jos toinen vanhempi onkin vaikka ruotsinsuomalainen, myöntäisin kansalaisuuden.

mutta se olisi myös mielivaltaista.

Minulle se ei olisi ongelma. Itse henkilökohtaisesti kannatan mielivaltaa.
« Viimeksi muokattu: 16.10.2021, 09:45:35 kirjoittanut Lauri Hokkanen »

viisitoista

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 528
 • Liked: 2714
Minulle se ei olisi ongelma. Itse henkilökohtaisesti kannatan mielivaltaa.

Uhmakkaan nuoren miehen rohkeaa puhetta. Mutta antaisin sen neuvon että tällaisia kommentteja ei kannata tehdä julkisuudessa - teidän pitää osata ennalta ennakoiden navigoida niin ettette joudu siihen asemaan että joudutte näin kehnoa argumenttia käyttämään. Teidän on rassattava pykäliänne sen estääksenne mikäli tarvis vaatii.

Tragedian synty

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 129
 • Liked: 4946
 • Je suis l'Étoile d'Afrique
  • Tragedian synty – blogi kaikille eikä kenellekään
Tuon ohjelmakohdan tärkein sana on "hakemaan". Se, että joku on oikeutettu hakemaan kansalaisuutta, ei tarkoita, että hän on oikeutettu saamaan sen kansalaisuuden. Hakemus voidaan joko hylätä tai hyväksyä, riippuen sen toisen vanhemman taustasta. Jos Raija tekee gambialaisen boytoyn kanssa lapsen tai Pertti pamauttaa thaikkuvaimonsa paksuksi, lapselle ei myönnettäisi kansalaisuutta. Jos toinen vanhempi onkin vaikka ruotsinsuomalainen, myöntäisin kansalaisuuden.

Tuon ohjelmakohdan tärkein sana on "hakemaan". Se, että joku on oikeutettu hakemaan kansalaisuutta, ei tarkoita, että hän on oikeutettu saamaan sen kansalaisuuden. Hakemus voidaan joko hylätä tai hyväksyä, riippuen sen toisen vanhemman taustasta. Jos Raija tekee gambialaisen boytoyn kanssa lapsen tai Pertti pamauttaa thaikkuvaimonsa paksuksi, lapselle ei myönnettäisi kansalaisuutta. Jos toinen vanhempi onkin vaikka ruotsinsuomalainen, myöntäisin kansalaisuuden.

Kiitos tarkennuksesta. Tuo asia olisi syytä mainita itse ohjelmassa, koska se ratkaisee kaiken. Sinimustat siis haluaa jakaa maailman ihmiset kasteihin, jotka määrittävät, ovatko he kelpoja suomalaisen vanhemmiksi. Se vaatisikin hyvin tarkkaa lainsäädäntöä, jotta kansalaisuuksia myöntävät virkamiehet tietäisivät, kenelle kansalaisuus tulee myöntää ja kenelle ei. Siksi olisin hyvin kiinnostunut tietämään, miten te jakaisitte maailman ihmiset näihin kasteihin.

Jos Raijan puoliksi gambialainen lapsi ja Pertin puoliksi thaimaalainen lapsi aikanaan tekisivät lapsen, joka olisi puoliksi suomalainen ja kahdelta neljännesosiltaan gambialainen ja thaimaalainen, voisiko hän saada kansalaisuuden? Entä lapsi, jonka vanhemmista toinen on suomalainen ja toinen puoliksi suomalainen? Onko puoliksi ruotsalainen perimä parempi vai huonompi kuin neljännesosaksi afrikkalainen perimä? Tällaisia kysymyksiä voisin esittää loputtomasti, enkä vaadi, että kukaan teistä ryhtyy nyt käyttämään aikaansa niihin vastaamiseen, mutta jossain vaiheessa teillä täytyy olla vastaukset, jos mielitte saada ohjelmanne toteutettua.

mutta se olisi myös mielivaltaista.

Minulle se ei olisi ongelma. Itse henkilökohtaisesti kannatan mielivaltaa.

Tämä ei ole minulle yllätys. Sinimustat vaikuttaa porukalta, jolle tärkeintä on esiintyä uhmakkaana ja kapinallisena, ja ideologia on vain siihen päälle liimattua rekvisiittaa, jolla pyritään herättämään paheksuntaan valtavirrassa. Ilmiö on hyvin tuttu poliittisesta historiasta. Samaa mentaliteettia edustavat 50-luvulla syntyneet olivat parikymppisinä kiihkomielisiä taistolaisia. Eivät siksi, että he oikeasti olisivat ihailleet neuvostokommunismia, vaan siksi, että sillä tavoin he kapinoivat etenkin sodan käyneitä isiään vastaan. Eiköhän teille sinimustille käy kuten heille. Jossain vaiheessa uho ei enää tuota kiksejä, ja kun teillä jonain päivänä on vakaa työ ja perhe, haaveenne mielivallasta jäävät taka-alalle ja pian löydätte itsenne äänestämästä demareita, kepua tai kokkareita.

Minä en luota henkilöihin, joiden poliittinen aatemaailma perustuu fiiliksiin eikä rationaaliseen harkintaan. Jos Sinimustat olisi perustettu kymmenen vuotta sitten, olisin ollut siitä todella innoissani. Kansallismielinen aatteen paloni kuitenkin hiipui seuraavina vuosina, mutta pysyin yhä kansallismielisenä, koska olin onnistunut luomaan tilalle rationaalisen kansallismielisen vakaumuksen. Suosittelen tällaista sisäistä kehitystä lämpimästi itseäni nuoremmille kansallismielisille.
"That which can be destroyed by the truth should be."

– P. C. Hodgell, Seeker's Mask

Lauri Hokkanen

 • Nimellinen
 • Jäsen
 • ***
 • Viestejä: 5
 • Liked: 20
 • Äärintä äärtä
Sinimustat siis haluaa jakaa maailman ihmiset kasteihin, jotka määrittävät, ovatko he kelpoja suomalaisen vanhemmiksi.

Sana kasti viittaa hierarkiaan, jossa ollaan joko huonompaa tai parempaa kastia. Emme vastusta väestömme korvautumista muilla väestöillä siksi, että ne olisivat meitä huonompia, vaan siksi, että ne ovat muita väestöjä. Ainoa tarpeellinen jako on suomalaiset ja ei suomalaiset.

Jos Raijan puoliksi gambialainen lapsi ja Pertin puoliksi thaimaalainen lapsi aikanaan tekisivät lapsen, joka olisi puoliksi suomalainen ja kahdelta neljännesosiltaan gambialainen ja thaimaalainen, voisiko hän saada kansalaisuuden?

Ei.

Entä lapsi, jonka vanhemmista toinen on suomalainen ja toinen puoliksi suomalainen?

Riippuu täysin, mitä se puuttuva neljäsosa on. Gambialaista? Ei. Ruotsalaista? Minun puolestani.

Onko puoliksi ruotsalainen perimä parempi vai huonompi kuin neljännesosaksi afrikkalainen perimä?

Parempi. Ajatusleikki: sinulla on puoliksi gambialainen velipuoli. Jos verrataan sinun ja velipuolesi geenejä ja sinun ja vaikka jonkun sattumanvaraisen irlantilaisen geenejä, voitaisiin todeta sinun olevan geneettisesti lähempänä tätä irkkua, kuin omaa velipuoltasi. Sekä laatu, että määrä ovat tärkeitä tekijöitä. Laadulla tässä tarkoitetaan vain geneettistä etäisyyttä, määrällä niitä perimän murto-osia. Suurempi määrä geneettisesti läheisempää perimää ei ole niin paha, kuin pienikin määrä geneettisesti kaukaisempaa perimää.

Viestisi loppuosan projisoinneille en anna tätä lausetta suurempaa huomiota.

Hämeenlinnan Oraakkeli

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 250
 • Liked: 5644
 • لا يوجد إله غيره من الشيطان والنبي محمدا أو خادمته
Olisi ihan kiva kuulla että mikä idea tuossa suunnitelmataloudessa on? Sosialismit ja kommunismit eivät ole toimineet missään.

Tragedian synty

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 129
 • Liked: 4946
 • Je suis l'Étoile d'Afrique
  • Tragedian synty – blogi kaikille eikä kenellekään
Johdonmukaisuus ei tosiaankaan ole Sinimustien suurin vahvuus.

Ainoa tarpeellinen jako on suomalaiset ja ei suomalaiset.

...

Entä lapsi, jonka vanhemmista toinen on suomalainen ja toinen puoliksi suomalainen?

Riippuu täysin, mitä se puuttuva neljäsosa on. Gambialaista? Ei. Ruotsalaista? Minun puolestani.

Ensin kaikki ei-suomalaiset ovat sinulle samaa muukalaisporukkaa, hetken kuluttua ei-suomalaisista ruotsalaiset ovat parempia kuin gambialaiset. En toki väitä, että se olisi mitenkään moraalisesti väärä näkemys, mutta minusta te saisitte tehdä listan maailman kansoista parhuusjärjestyksessä ja vetää johonkin kohtaan viivan, jonka alapuolisten kansojen perimä ei ole lainkaan tervetullut tähän kansakuntaan.

Ja jos neljäsosaksi gambialainen perimä ei kelpaa, onko jossain raja, jonka jälkeen gambialainen perimä onkin laimentunut tarpeeksi? Jos jollakulla on yksi gambialainen isoisoisovanhempi eli hänellä on 6,25 prosenttia gambialaista perimää ja loput suomalaista, onko hän silti muukalainen tässä kansakunnassa? Ottaisitko häneltä pois Suomen kansalaisuuden, jos tämä asia paljastuisi vasta hänen oltuaan vuosikymmeniä rakentava osa suomalaista yhteiskuntaa ja hänellä mahdollisesti olisi lapsia, joilla olisi vain 3,125-prosenttisesti gambialainen perimä? Entä, jos hän olisi Sinimustia edustava vaikutusvaltainen poliitikko?

Kumpi on mielestäsi huonompi: 1) suomalaisessa kansakunnassa yleistyvät Gambiasta peräisin olevat geenit vai 2) suomalaisessa kansakunnassa yleistyvät kansantauteja tai syöpä- tai diabetesalttiutta aiheuttavat suomalaiset geenit? Vastaukset tämän kaltaisiin kysymyksiin ovat hyvin mielenkiintoisia, koska ne kertovat paljon vastaajan prioriteeteista. Kumman puolesta Sinimustat on olemassa: ihmisten, joilla on aitoja tavallisen elämän ongelmia, vai abstraktien, käytännön elämässä epäoleellisten ideoiden, jotka vain sattuvat olemaan tärkeitä Sinimustien johtohenkilöille?
"That which can be destroyed by the truth should be."

– P. C. Hodgell, Seeker's Mask

l'uomo normale

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 12 705
 • Liked: 10215
 • Je suis. Sivistysporvari. Ihmisenä ja kuluttajana.
^ Kokemuksia noista on USA:sta ja Etelä-Afrikan tasavallasta. Jälkimmäisestä ehdittäisiin vielä palkata kokemusasiantuntijoita neuvomaan.

Rodun käsitettä ei kuitenkaan pysty typistämään pelkkään genetiikkaan.

Yksinkertaisinta olisi että valkotietoisten vanhempien lapsille sattuisi selittämätön kätkytkuolema, jos lapsi alkaa näyttää liian väärärotuiselta. Jos tämä ei onnistu niin neuvolakäyntien yhteydessä rotupiirteitten tsekkaukset ja lapsi adoptioon tai koko rotupuoliperhe sisäiseen karkotukseen jonnekin bantustaniin, joita olisi ainakin siirtymävaiheessa pakko perustaa joko Ahvenanmaalle, muuanne saaristoon tai jopa sisämaahan.
« Viimeksi muokattu: 17.10.2021, 03:07:18 kirjoittanut l'uomo normale »
And madness and despair are a force.
Socially distancing.

Faidros.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 26 688
 • Liked: 22211
 • Blues for Allah
Ajatusleikki:

Nnohh., Lauri Hokkanen, kun kerran esität täällä rodullista puhtautta, niin sulla on varmasti esittää oma testattu dna:si?
No, etkö haluakaan? Miksi et? Kuuluuko se omaan yksityiseetyysi, vaan eiko se kuulukaan  kysyjän lupaan kysyä sitä muilta?

Laita peliin oma rätninki omasta perimästäsi ja sitten vasta alat kyselemään muilta?

Faidroksen (isän)suku on sukututkimuksen mukaan tullut Ruotsin kautta Norjasta, enkä häpeä sitä! 1800 luvulla, suomalaistumisen kaudella, sukunimi vaihdettiin suomalaisperäiseen.

Jos SINIMUSTAT haluaisivat olla edes uskottava "suomalaisuusliike", heidän pitäisi julkaista oma dna-karttansa, jotta he voivat olla lähelläkään vakuuttavuutta.

No eihän se onnistu, koska Sinimustat pelkäävät, että suvussa on(varsinkin pohjanmaalla) muslimigeenejä. Helsingissa asuvilla on tod.näk. juutalaista perimää.

Miksi näin, kannattaa seurata esimerkiksi Teemu Keskisarjan luentoja historiasta. HÄN on kova suomalaisuustutkija ja fennomaani, mutta hän perustaa tutkimuksensa totuuteen, eikä mihinkään rotu-unelmaan.
Kun yksi ihminen kärsii harhasta, sitä sanotaan hulluudeksi. Kun monta ihmistä kärsii harhasta, sitä sanotaan uskonnoksi. -Robert M Pirsig-
Millainen luonne 2000-luvun mekaanikolla pitäisi olla,jotta hän sietäisi koneiden päälle kasattuja elektronisen hevonpaskan kerrostumia.
-Matthew B.Crawford-

Hae-won

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 548
 • Liked: 468
Suomalaisuutta ja sitä kuka Suomessa saa asua on turha määritellä perimän kautta, sillä perimä ei määritä ihmisen hyödyllisyyttä suomalaiselle yhteiskunnalle. Täysin vieraan perimän omaava ahkera, lakia noudattava ihminen on suomalaiselle yhteiskunnalle hyödyllisempi kuin perimältään täysin suomalainen elämäntaparikollinen.

Olen käsittänyt Sinimustan liikkeen toimijoiden olevan kotoisin pieniltä Pohjois-Suomen paikkakunnilta. Valtakunnan politiikassa on syytä huomioida suurten suomalaisten kaupunkien erilaisuus pikkukyliin nähden. Esimerkiksi minä olen kasvanut kaupungeissa, joissa toisen polven maahanmuuttajat ovat olleet aina läsnä. En ole ikinä elänyt 100% valkoisessa Suomessa. Minulle Suomi ei ole koskaan ollut vain kantasuomalaisista koostuva yhteiskunta. En ole varma, tiedostavatko sinimustat tätä.

Faidros.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 26 688
 • Liked: 22211
 • Blues for Allah
Kenellä SINIMUSTA- liikkeen jäsenellä on kanttia esittää julkisuudessa dna-karttansa? 

Vastaus: Ei kenelläkään, koska jos olisi, he näyttäisivät sen!  ;)


PS: Ellei edes Sinimustan liikkeen johtajilla ole osoittaa  aitoa suomalaisuutta, niin katson likkeen pikku pelleilyksi!  :-*
Kun yksi ihminen kärsii harhasta, sitä sanotaan hulluudeksi. Kun monta ihmistä kärsii harhasta, sitä sanotaan uskonnoksi. -Robert M Pirsig-
Millainen luonne 2000-luvun mekaanikolla pitäisi olla,jotta hän sietäisi koneiden päälle kasattuja elektronisen hevonpaskan kerrostumia.
-Matthew B.Crawford-

Tulituki

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 987
 • Liked: 1123
 • Panssari kiiltää ja aro palaa!
Suomalaisuutta ja sitä kuka Suomessa saa asua on turha määritellä perimän kautta, sillä perimä ei määritä ihmisen hyödyllisyyttä suomalaiselle yhteiskunnalle. Täysin vieraan perimän omaava ahkera, lakia noudattava ihminen on suomalaiselle yhteiskunnalle hyödyllisempi kuin perimältään täysin suomalainen elämäntaparikollinen.

Olen käsittänyt Sinimustan liikkeen toimijoiden olevan kotoisin pieniltä Pohjois-Suomen paikkakunnilta. Valtakunnan politiikassa on syytä huomioida suurten suomalaisten kaupunkien erilaisuus pikkukyliin nähden. Esimerkiksi minä olen kasvanut kaupungeissa, joissa toisen polven maahanmuuttajat ovat olleet aina läsnä. En ole ikinä elänyt 100% valkoisessa Suomessa. Minulle Suomi ei ole koskaan ollut vain kantasuomalaisista koostuva yhteiskunta. En ole varma, tiedostavatko sinimustat tätä.

Nyt toit esiin tosi tärkeän pointin. Heti, kun sinimustat tiedostavat mielipiteesi he varmasti sen pohjalta muokkaavat puolueohjelmansa paremmin nykypäivään ja liberaalipersujen itkuihin sopivaksi. Tai sitten sut karkotetaan, mikä on todennäköisempää. Kut pai.
Nostalgiaa: Koulu päättyi taas suvivirteen, reksi huusi: "Kommarit hirteen!"

Maskit uuniin

P

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 16 873
 • Liked: 12962
Suomalaisuutta ja sitä kuka Suomessa saa asua on turha määritellä perimän kautta, sillä perimä ei määritä ihmisen hyödyllisyyttä suomalaiselle yhteiskunnalle. Täysin vieraan perimän omaava ahkera, lakia noudattava ihminen on suomalaiselle yhteiskunnalle hyödyllisempi kuin perimältään täysin suomalainen elämäntaparikollinen.

Olen käsittänyt Sinimustan liikkeen toimijoiden olevan kotoisin pieniltä Pohjois-Suomen paikkakunnilta. Valtakunnan politiikassa on syytä huomioida suurten suomalaisten kaupunkien erilaisuus pikkukyliin nähden. Esimerkiksi minä olen kasvanut kaupungeissa, joissa toisen polven maahanmuuttajat ovat olleet aina läsnä. En ole ikinä elänyt 100% valkoisessa Suomessa. Minulle Suomi ei ole koskaan ollut vain kantasuomalaisista koostuva yhteiskunta. En ole varma, tiedostavatko sinimustat tätä.

Hyvä havainto. Mutta olet selkeästi nuori, kun
" toisen polven maahanmuuttajat ovat olleet aina läsnä".

Sinun pitää olla 2000-luvulla syntynyt?

Ei Helsingissäkin juuri ollut mamuja vaikka 1989-90. Ei edes sitä ensimmäistä polvea. Mamut joita oli olivat pääosin eurooppalaisia. Muutamia naisten tuontisulhasia Tunisiasta yms.

Toista polvea näille meidän mamuille on syntynyt vasta 2000-luvulta alkaen.

Kestää parikymmentä vuotta ennen kuin suomalainen lapsi alkaa kuluttamisen sijasta tuottaa yhteiskunnalle jotain. Pakolaisen kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta. Siksi pidän puheita pakolaisten aiheuttamista kansantaloudellisista rasitteista melko kohtuuttomina.
- J. Suurpää, HS 21.4.1991

Hae-won

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 548
 • Liked: 468
Suomalaisuutta ja sitä kuka Suomessa saa asua on turha määritellä perimän kautta, sillä perimä ei määritä ihmisen hyödyllisyyttä suomalaiselle yhteiskunnalle. Täysin vieraan perimän omaava ahkera, lakia noudattava ihminen on suomalaiselle yhteiskunnalle hyödyllisempi kuin perimältään täysin suomalainen elämäntaparikollinen.

Olen käsittänyt Sinimustan liikkeen toimijoiden olevan kotoisin pieniltä Pohjois-Suomen paikkakunnilta. Valtakunnan politiikassa on syytä huomioida suurten suomalaisten kaupunkien erilaisuus pikkukyliin nähden. Esimerkiksi minä olen kasvanut kaupungeissa, joissa toisen polven maahanmuuttajat ovat olleet aina läsnä. En ole ikinä elänyt 100% valkoisessa Suomessa. Minulle Suomi ei ole koskaan ollut vain kantasuomalaisista koostuva yhteiskunta. En ole varma, tiedostavatko sinimustat tätä.

Hyvä havainto. Mutta olet selkeästi nuori, kun
" toisen polven maahanmuuttajat ovat olleet aina läsnä".

Sinun pitää olla 2000-luvulla syntynyt?

Ei Helsingissäkin juuri ollut mamuja vaikka 1989-90. Ei edes sitä ensimmäistä polvea. Mamut joita oli olivat pääosin eurooppalaisia. Muutamia naisten tuontisulhasia Tunisiasta yms.

Toista polvea näille meidän mamuille on syntynyt vasta 2000-luvulta alkaen.
Olen syntynyt 90-luvulla. Jo alakouluikäisenä kaveripiiriini kuului toisen polven maahanmuuttaja. Lukioikäisenä tutustuin toisen polven maahanmuuttajiin enemmän, joukossa oli niin vietnamilais-, venäläis- kuin lähi-itätaustaisia.

Tietysti nykyään maahanmuuttajataustaisia on huomattavasti enemmän kuin vuosituhannen alussa.

Tagit: