HOMMAN KESKUSTELU > Kylänraitti

Rappion merkit tänä päivänä?

(1/73) > >>

Mietiskeliä:
Hommalla on puhuttu viime aikoina paljon pornosta ja sen lisääntyminen on selvästi yksi merkki rappiosta. Hommalla on käsitelty myös talouden madonluvun dokkaria, jossa kerrotaan rappion merkkejä olevan: suuren sotavoimat ja sotilaiden kurittomuus,omaisuudella pröystäily,rikkaiden ja köyhien välisen kuilun kasvaminen,halu elää pöhöttyneenä valtion elättinä,pakkomielteinen suhtautuminen seksiin ja valuutan arvon heikkeneminen.

Talouden Madon luvut dokkarissa mainittiin Sir John Bagot Glubbin ja löysin hänen analyyseista pidemmän version Imperiumien elinkaarista.


--- Lainaus ---Glubb tutki neljän tuhannen vuoden aikana tallennettua kirjallista historiaa. Hän toteaa havainneensa samojen toimintamallien ja -tapojen toistuvan kulttuureista tai asuinpaikoista riippumatta eri valtakuntien ja imperiumien vaiheissa. Glubb kysyy: voisimmeko käyttää näiden neljän vuosituhannen aikana kertynyttä tietoa oman aikamme ongelmien ratkaisussa käytettävien johtopäätösten tekoon? Sillä, niin kuin hän huomauttaa, kaikki ympärillämme nyt esiintyvät ilmiöt ovat jo tapahtuneet historiassa useaan kertaan ennen meidän aikaamme.  Esseessään hän kehottaa lukijoitaan tutkimaan historiaa perusteellisesti ja löytämään sen sisältämät arvokkaat opetukset
--- Lainaus päättyy ---


--- Lainaus ---Kaikkia maailmanvaltoja, kuten Assyrian, Persian, Kreikan, Rooman, Arabien, Ottomaanien, Romanovien Venäjän ja Englannin imperiumeja, yhdistää niiden laskennallinen elinaika. Näiden imperiumien elinajan keskiarvo on 238 ja mediaani 240 vuotta. Toki on ollut imperiumeja, jotka eivät ole kestäneet laskennallisen elinkaarensa loppuun asti tai ovat ylittäneet sen.  On kuitenkin olemassa riittävä näyttö, jotta voidaan yleistäen päätellä imperiumien elinkaaren normipituuden olevan vähän alle 250 vuotta
--- Lainaus päättyy ---


--- Lainaus ---Sotilaalliset valloitukset laajentavat uuden, nousevan imperiumin alueita ja mahdollistavat kukoistavan ja kasvavan kaupankäynnin hyödyttämään nousevaa valtaa ja sen kauppiasluokkaa. Kaupungit ja sen julkiset rakennukset saavat osansa uudesta vauraudesta. Taiteet kukoistavat ja ylellisyystarvikkeiden kysyntä kasvaa. Yhteiskunta arvostaa ylpeänä ja yhtenäisenä vanhoja hyveitään kuten rohkeutta, ISÄNMAALLISUUTTA ja velvollisuudentuntoa. Velvollisuusetiikka on vallitseva normi. Imperiumi on päässyt valtansa ja hyvinvointinsa huipulle"
(isot kirjaimet omiani)
--- Lainaus päättyy ---


--- Lainaus ---Miten Glubb kuvailee hyvinvointivaltiota, sellaisessahan suomalaistenkin kerrotaan elävän? Historia näyttää osoittavan että hyvinvointivaltioon siirtyminen on yksi, mutta aina toistuva merkkipaalu taantuvien ja rappeutuvien valtioiden tai imperiumien kehityskaarissa. Glubb väittää, että hyvinvointivaltiota leimaa näennäinen ihmisrakkaus ja sympatia muita rotuja kohtaan. Kehitys- ja muuta apua annetaan avokätisesti oman moraalisen ylimielisyyden vallatessa auttajat. Rooman imperiumi ylitti tämän merkkipaalun antaessaan kaikille sen alueella asuville ennen niin tarkkaan säädellyn Rooman kansalaisuuden. Samoin menetteli USA:n Obama myöntäessään maassaan oleskeleville laittomille siirtolaisille kansalaisoikeudet. Toki USA:n ratkaisuun vaikutti osaltaan halvan työvoiman tarve. Kalifornian osavaltio päätti kesällä 2015 tarjota ilmaisen perusterveydenhoidon myös maassa laittomasti oleskeleville. Tämä ei ole historian valossa mitenkään ainutlaatuista; palaan aiheeseen esimerkissäni Arabien imperiumista 800–900 lukujen Bagdadista. Joka tapauksessa hyvinvointivaltio on osa älyn ja rappion aikakautta ja edeltää valtion romahtamista
--- Lainaus päättyy ---


--- Lainaus ---Rappio on sekä henkinen että moraalinen huonontuminen aivan kuin sairaus, jonka aiheuttaa yhteiskunnan hidas alamäki. Tältä ei kukaan yhteisön jäsen voi välttyä niin kauan kun hän on yhteisönsä parissa. Mitä tämä huonontuminen voisi olla käytännössä? Ensinnäkin kansakunnan tie rappioon on hidas usean sukupolven aikana tapahtuva kumulatiivinen prosessi. Sen sisältönä Glubb näkee uskonnon aseman heikkenemisen, feminismin, hyvinvointivaltion, henkisen laman ja pessimismin, sitä seuraavan turhamaisuuden ja pinnallisuuden. Erilaiset viihteen muodot, seksuaaliset nautinnot ja kaupallinen urheilu ylikorostuneissa muodoissaan ovat keinoja lievittää näköalattomuutta ja pessimismiä. Osa väestöstä pakenee päihteisiin ja huumeisiin. Yhteiskuntaa aikoinaan rakentaneet hyveet ovat vaihtuneet ihmisten itsekkyyteen, velvollisuuden tunteen poistumiseen, rahanahneuteen ja laiskuuteen. Heidän elämäänsä leimaavat katkerat sisäiset riidat ja poliittiset vastakkainasettelut entisen hyvinvoinnin huvetessa.

Kaikkien oleellisin ja vakavin seuraus on rappeutuneen kansan itsesuojeluvaiston katoaminen! Tällainen kansa ei edes yritä pelastaa itseään joutuessaan vaaraan. Se ei koe enää itseään, elämäänsä ja kulttuuriaan säilyttämisen arvoiseksi! Vähintäänkin se epäilee omaa arvoaan. Kyyninen nihilismi ja ateismi (mihin tahansa uskontoon liittyvä) ovat tuhonneet sen tulevaisuudenuskon. Valitettavasti mm. Ruotsissa, Saksassa ja Englannissa tämä henkinen tila on erityisen selkeästi nähtävissä. Mitä itsesuojeluvaiston häviäminen sitten tarkoittaa käytännössä? Sitä, että taantuva yhteiskunta jakaa näennäisen humanismin vallassa jäljellä olevaa vaurauttaan avokätisesti ja vastikkeetta kaikille maahantulijoille. Rappeutuneiden ja korruptoituneiden poliitikkojen heikkous ja haluttomuus suojella omaa yhteisöään saavat aikaan suuren mittakaavan maahanmuuttajien vyöryn
--- Lainaus päättyy ---

https://neluetutkirjat.blogspot.com/2015/08/kuusi-askelta-kansalliseen-tuhoon.html

Talouden Madonluvuissa puhuttiin lähinnä Jenkkilästä, mutta kaikki ilmiöt tulevat sieltä meille joten sitä kautta se koskee meitäkin. Toiseksi voiko EU:ta sanoa yhdeksi isoksi suurvallaksi? Varmasti ainakin osin voi.

Jännä juttu muuten ettei Talouden Madonluvuissa mainittu maahanmuuttoa ja isänmaallisuutta. Vaikka ne ovat tärkeitä asioita, sillä miten kansakunta voi selvitä vaikeista ajoista ilman yhteen hiileen puhaltamista? Mitkä rappion merkit Glubbin antamien esimerkkien lisäksi näkyvät ajassamme? Epäisänmaallisuus on Suomessa ainakin lisääntynyt. Ei 30-vuotta sitten tullut olisi tullut kuuloonkaan, että ministerit olivat sanoneet oma kansa ensin ajattelun olevan haitallista. Mietin, että voisiko BLM-mellakoita yhdistää barbaarien riehumiseen Länsi-Roomasta, sillä toisaalta BLM-riuhunta tuli valtioiden sisältä? Siinä mielessä sama asia, että yhteikunista on tullut kyvyttömiä laittaa barbaarit kuriin? Kuiten tiedämme ettei jossain Venäjällä vastaava olisi onnistunut.

Se nyt on ainakin aivan selvästi näkyvillä, että nykyisin ihmiset ajattelevat heillä olevan lähinnä oikeuksia muttei velvollisuuksia. Tämä näkyy varsinkin vihervasemmistossa. Liittykö se, ettei vihervasemmisto uskolla käydä julkisesti keskustelua tähän samaan aiheeseen? Väitelyä vältetään kun tiedetään, että joudutaan siinä ahtaalle ja siitä tulee epämukavaolo ja siks peräännytään? Eikä ole selkärankaa jäädä puolustamaan omia väitteitään? Kokoomukmuksella ja persuilla on huomattavasti enemmän selkärankaa julkisessa keskustelussa, siitä olen aikaisemminkin kirjoittanut hommalle.
https://hommaforum.org/index.php/topic,131606.msg3267184.html#msg3267184

Briteissä porno on mennyt paljon pidemmälle kuin muualla. Siellä on jopa alettu kieltämään kaikkein kovinta pornoa. Brittiläiset turistit ovat myös kaikkein kovimpia sikailemaan ulkomailla. Maa on muutenkin nykyisin aika vanhanaikainen moneen muuhun Euroopan valtioon verrattuna. Hetki sitten Britannia oli maailman mahtavin Imperiumi. Nämä on merkit rappeutuvasta entisestä suurvallasta? 

Alla se Talouden Madonluvut dokkari jos joku haluaa katsoa.(rappiosta aletaan puhumaan kohdasta 7:30 eteenpäin)
https://www.youtube.com/watch?v=zaqZgDMrMGo&t=539s 

Puskistahuutelija:

--- Lainaus käyttäjältä: Mietiskeliä - 09.02.2021, 01:21:48 ---Mietin, että voisiko BLM-mellakoita yhdistää barbaarien riehumiseen Länsi-Roomasta, sillä toisaalta BLM-riuhunta tuli valtioiden sisältä? Siinä mielessä sama asia, että yhteikunista on tullut kyvyttömiä laittaa barbaarit kuriin? Kuiten tiedämme ettei jossain Venäjällä vastaava olisi onnistunut.
--- Lainaus päättyy ---

Joiltain osin näen samaa BLM:n ja orjakapinoiden välillä. Vaikka kumpikin oli nimenomaan sisältä tullutta painetta, yksi yhteen ne eivät ole sama asia, koska fyysinen orjuus on nykyään kielletty ja voimakkaan paheksuttavaa, mutta kyse onkin enemmän henkisestä orjuudesta.

Roomassa orjuus oli kiinteä ja tärkeä osa yhteiskuntaa, jonka takkuillessa koko yhteiskunnan toimivuus oli koetuksella. Kun valtakunta oli laajentunut äärimmilleen ja valloitettujen alueiden väestö oli orjuutettu, loppui orjuutettavat kesken ja samalla valtakunnan talous alkoi kärsiä. Orjat olivat myös eräänlainen statussymboli, jolla pystyttiin pröystäilemään yläluokkaisten keskinäisissä tapaamisissa ja jopa voittamaan oikeuskäsittelyjä.

Orjakapinat eivät ikinä olleet niin suuri ongelma, että koko valtakunnan romahtaminen olisi ollut vaakalaudalla, mutta ne aiheuttivat huomattavat määrät levottomuutta, tuhoa ja kärsimystä. Siksi niitä myös jatkuvasti pelättiin, jonka myötä orjien kohtelua sääteleviä lakejakin kiristettiin. Orja oli edelleen omistajansa omaisuutta, mutta yhä enemmän omistajalle kasattiin myös velvollisuuksia orjansa suhteen.

BLM:ssä on samankaltaisuuksia tähän ajanjaksoon. Halutaan pitää tietty osa väestöstä tietyssä asemassa ja pelätään sen kapinoimista, jonka myötä ne yritetään pitää aisoissa antamalla niille armopaloja. Kaiken takana on harvojen vaikutusvaltaisten ihmisten halu pitää iso vauraus ja todellinen valta itsellä.

Sellaista ei näiden ihmisten kaavailuissa saanut tapahtua, että orjat pääsisivät laajassa skaalassa etenemään yhteiskunnassa. Orjia vapautettiin kyllä useinkin, mutta heidän sosiaalisen aseman paraneminen oli lähes joka tapauksessa sidottu legioonaan liittymiseen, jossa taas oli riski kuolla joko taistelun tai kulkutautien myötä.

Samalla tavalla Amerikassa mustat, vaikka heitä demokraatit juhlapuheissaan niin rakastaa ja paapoo, halutaan ryhmänä pitää siellä yhteiskunnan alatasolla. Mustia julkisuuden henkilöitä on, jotka ovat vauraita, mutta mustien ennätykselliset työllisyysluvut ja palkkakehitys Trumpin kaudella jäivät juhlimatta. Miksi? Koska vaikutusvaltaisten ihmisten kaavailuissa mustien rooli on olla nykymaailman orjia. Fyysisesti he ovat vapaita, mutta henkisesti edelleen hyvin vahvasti orjuutettu.

Tämä sitten purkautuu BLM:n muodossa. Ainut vain, että heidän vihansa kohdistuu väärään puuhun ja he luulevat liittolaisekseen väärää tahoa. Samalla mitään edistystä ei tapahdu ja demokraatit Bidenin johdolla pitävät huolen, ettei pohjalta jatkossakaan nousta mihinkään.

Lalli IsoTalo:

--- Lainaus käyttäjältä: Mietiskeliä - 09.02.2021, 01:21:48 ---https://neluetutkirjat.blogspot.com/2015/08/kuusi-askelta-kansalliseen-tuhoon.html

--- Lainaus ---... hyvinvointivaltioon siirtyminen on ... aina toistuva merkkipaalu taantuvien ja rappeutuvien valtioiden tai imperiumien kehityskaarissa. [Sir John Bagot] Glubb väittää, että hyvinvointivaltiota leimaa näennäinen ihmisrakkaus ja sympatia muita rotuja kohtaan.
...
hyvinvointivaltio on osa älyn ja rappion aikakautta ja edeltää valtion romahtamista
--- Lainaus päättyy ---

--- Lainaus päättyy ---

Tuollainen hyvinvointivaltio nykyään on, mutta se ei ollut Suomessa valtavirtaa ennen 1990-luvun alkua. "Näennäinen" on hyvä havainto. Ihmisrakkaus muita rotuja kohtaan ei ole todellista, vaan opeteltua näyttelemistä, moraalipisteiden keräämistä.


--- Lainaus ---... kansakunnan tie rappioon on hidas usean sukupolven aikana tapahtuva kumulatiivinen prosessi.
...
Kaikkien oleellisin ja vakavin seuraus on rappeutuneen kansan itsesuojeluvaiston katoaminen! Tällainen kansa ei edes yritä pelastaa itseään joutuessaan vaaraan. Se ei koe enää itseään, elämäänsä ja kulttuuriaan säilyttämisen arvoiseksi! Vähintäänkin se epäilee omaa arvoaan.
--- Lainaus päättyy ---

Ja mikä on se prosessi, joka saa aikaan itsesuojeluvaiston katoamisen ja näennäisen muukalaisrakkauden? Vihollisen voittama mädätyssota. Kulttuurivallankumous.

“The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting.”
― Sun Tzu, The Art of War

Liitteenä alkuperäinen blogikirjoitus, varmuuden vuoksi.

Supernuiva:
Osa päättäjistähän on Euroopassa ilmoittanut ääneen inhoavansa perinteistä kulttuuria. Oliko se joku ruotsalainen, joka sanoi maahanmuuttajien kulttuurin olevan kaikin puolin hiemomman kuin ruotsalaisen.

Tavallinen rivikansalainen voi lopulta muuttaa asioita hyvin vähän. Omalla esimerkillä voi toki vaikuttaa, mutta jos muut eivät kuuntele, niin mitä voit ilman valtaa?

F1nka:
^Väittäisin, että tänä päivänä rivikansalaisella on mahdollisuus luomalla vastakulttuuria. Tai onhan varmasti ennenkin ollut, mutta tänä päivänä mahdollisuus asettaa jalustalla olevat naurunalaisiksi hyvällä meemillä ovat paremmat.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta