Kirjoittaja Aihe: 2021-03-25 Kansalaispaneelin loppuraportti "vihapuheesta" ja sananvapaudesta  (Luettu 8823 kertaa)

Alaric

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 25 944
 • Liked: 68033
 • Ei maata ilman kansaa, ei kansaa ilman verilinjaa
No nyt on taas kyllä erittäin tuuheaa paskaa.

Niin sanottu kansalaispaneeli (jonka asiantuntijana mm. Jessikka Aro, katso lista viestin lopusta :roll:) julkaisi "vihapuheeseen" ja vapaaseen mielipiteenilmaisuun liittyvän loppuraporttinsa ja luovutti sen tänään ministeri Sirpa Paaterolle.

Raportin pääsisältönä on 25-kohtainen lista toimenpide-ehdotuksista, jotka ovat kyllä aivan järjettömiä. Käytännössähän näiden tavoitteena on hiljentää kansallismieliset ja maahanmuuttokriittiset äänet "vihapuheen" varjolla.

Sieltä nousi selaillessa esiin erityisesti vaatimus siitä, että vaaleihin osallistumisen kriteerinä pitäisi olla "vihapuheesta ja syrjinnästä" irtisanoutuminen. Päättäjille ja virkamiehille pitää laatia kuulemma käyttäytymissäännöt :flowerhat:

Lisäksi netin keskustelupalstojen moderaattoreita tai ainakin yhtä henkilöä vaaditaan henkilökohtaiseen juridiseen vastuuseen alustalla julkaistusta materiaalista. Keskustelupalstoille halutaan laatia "yleiset, harkitut ja läpinäkyvät säännöt ja suositukset ihmisoikeuksiin pohjautuen". Yhtenä ehdotuksena on myös "antitrolliarmeijan" perustaminen :roll:

En yhtään ihmettelisi sitä, että näitä otettaisiin ihan oikeasti Suomessa käyttöön myöhemmin. Meno alkaa olla jo kaikin puolin niin absurdia.

https://twitter.com/VMuutiset/status/1375010683708968960


https://avoinhallinto.fi/assets/files/2021/03/VM_Kansalaispaneeli_sananvapaudesta_Loppuraportti.pdf (30 sivua)

Lainaus
Tiivistelmä

Puntaroiva kansalaispaneeli kokoontui helmikuussa 2021 keskustelemaan toimista, joita Suomessa tulisi ottaa käyttöön julkisissa ammateissa toimivien henkilöiden suojelemiseksi vihapuheelta sekä vapaan mielipiteenilmaisun turvaamiseksi. Kansalaisten mielipiteitä selvitettiin osana OECD:n arviointia kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksista Suomessa (Civic Space Scan of Finland). Kansalaispaneelin toimeksiantajina olivat valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö, ja paneelin toteuttajaksi valittiin Åbo Akademin Institutet för samhällsforskning (Samforsk).

Kansalaispaneeli on esimerkki demokraattisesta innovaatiosta, puntaroivasta kansalaiskeskustelusta, jossa joukko tavallisia kansalaisia keskustelee syvällisen perehtymisen jälkeen yhteiskunnallisesta kysymyksestä ja tuottaa suosituksia päätöksentekijöille tai laajemmalle äänestäjäkunnalle. Puntaroivien kansalaiskeskustelujen osallistujat valitaan usein satunnaisotannan kautta. Sananvapautta käsitelleen kansalaispaneelin kutsu lähetettiin 3 000 satunnaisesti valitulle täysiikäiselle Suomessa asuvalle henkilölle, ja paneeliin osallistui vapaaehtoisten joukosta 29 henkilöä. Paneelin kokoonpanossa olivat edustettuina eri väestöryhmät sekä maakunnat. Kansalaispaneeli kokoontui virtuaalisesti yhden illan ja kahden kokonaisen päivän ajan, perehtyi huolellisesti aihetta koskevaan taustatietoon sekä kuuli sananvapauden, vihapuheen ja maalittamisen asiantuntijoita. Kansalaispaneelin jäsenet keskustelivat pienryhmissä ja muodostivat kannanottonsa koulutettujen moderaattorien avustuksella.

Kansalaispaneeli korostaa kannanotossaan vihapuheen ja maalittamisen näkyväksi tekemistä, määritelmien selkeyttä ja niihin pohjautuvaa kansalaisviestintää, rangaistusten oikeasuhtaisuutta, ennaltaehkäisyä, resurssien riittävyyttä sekä verkkoalustojen vastuuta. Kansalaispaneeli esittää yhteensä 25 toimenpidettä vihapuheen ja maalittamisen ehkäisemiseksi. Kansalaispaneelin johtopäätökset ja suositukset julkaistaan tässä raportissa, joka luovutetaan kuntaministeri Sirpa Paaterolle keväällä 2021. Kansalaispaneelin tuloksia hyödynnetään ministeriöiden valmistelutyössä sekä OECD:n maa-arvioinnissa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten vahvistamisesta.

Lainaus
2. Kansalaispaneelin kannanotto

Tämän kannanoton on laatinut kansalaispaneeli, johon osallistui 29 eri taustoista ja maantieteellisiltä alueilta tulevaa suomalaista. Kansalaispaneelin jäsenet valittiin siten, että osallistumiskutsu lähetettiin 3 000 satunnaisesti valitulle 18–79-vuotiaalle Suomessa asuvalle henkilölle.

Kutsukyselyyn vastanneista muodostettiin kansalaispaneelin kokoonpano siten, että se vastasi mahdollisimman hyvin Suomen väestöä asuinpaikan, sukupuolen, iän ja äidinkielen suhteen. Kansalaispaneeli kokoontui kolmena päivänä 11.2., 13.2. ja 14.2.2021. Ohjatun työskentelyn aikana paneeli kuuli asiantuntijoita sekä maalittamisen uhreja. Paneelin jäsenet saivat myös ennakkomateriaalia aiheesta. Tämän jälkeen paneeli arvioi huolellisesti saamaansa tietoa ja esitettyjä suosituksia sekä muodosti omia toimenpidesuosituksiaan. Kannanotossa esitellään paneelin työskentelyä ohjanneet tavoitteet sekä konkreettiset toimenpidesuositukset. Kannanotto on paneelin jäsenten laatima, eivätkä viranomaiset osallistuneet sen kirjoittamiseen tai editoimiseen. Moderaattorit toimivat kirjureina sisältöön puuttumatta.

Sananvapautta käsitellyt kansalaispaneeli oli osa OECD:n arviointia Suomen kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten vahvistamisesta ja kansalaisten mahdollisuuksista osallistua julkiseen päätöksentekoon Suomessa. Kansalaispaneelin järjesti Åbo Akademin Institutet för samhällsforskning valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön toimeksiannosta. Ministeriöt eivät vaikuttaneet kansalaispaneelin aiheeseen tai menetelmään

(...)

Lainaus
Suositukset toimenpiteiksi

Resursointi ja koordinointi

1. Perustetaan ”Trusted flagger” -tyyppinen
organisaatio, joka voisi ilmiantaa vihapuhetta
sen esiintyessä.


Tämä varmistaisi, että valvonta olisi jatkuvaa
ja säännöllistä, täten torjuen vihapuhetta
tehokkaammin. Julkisen sanan neuvosto on
tähän liian kankea ja etäinen organisaatio.

2. Virallistetaan ja jalkautetaan vihapuheen ja
maalittamisen määritelmä.


Kun ilmiön eri muodot on määritelty selkeästi,
työ vihapuhetta vastaan voi edetä paremmin
koulutuksessa ja kansalaistiedotuksessa.

3. Vastuutetaan vihapuheen ja maalittamisen
vastainen työ selkeästi valtionhallinnossa yksittäiselle henkilölle (esim. tasa-arvoministeri) tai
organisaatiolle.

Selkeän vastuuhenkilön olemassaolo aina
korkeammalta tasolta paikallistason viranomaisiin
auttaa sitoutumaan tavoitteiden saavuttamisessa
ja helpottaa asian eteenpäin viemistä.

4. Lisätään resursseja ja tiettyjä valtaoikeuksia
muun muassa poliisille, tuomioistuimille ja
medialle.

Tämä madaltaisi esimerkiksi poliisilla kynnystä
tutkinnan aloittamiselle. Rangaistusprosessit
nopeutuisivat, kun epäilyjä lähdetään tutkimaan
aikaisessa vaiheessa ja medialle suunnatut
resurssit auttaisivat ongelman nostamista julkiseen keskusteluun.

5. Käydään läpi viharikoksista annettuja rangaistuksia, tarkennetaan niitä lainsäädännössä ja
määritellään kovemmat alarajat rangaistuksille.


Lainsäädäntöön lisätään, että sukupuoleen,
etnisyyteen tai vähemmistöryhmään kohdistunutta vihapuhetta kohdellaan rankemmalla kädellä.
Riittävän tuntuvilla rangaistuksilla ohjataan
kansalaisten käyttäytymistä oikeaan suuntaan ja
nostetaan kynnystä tehdä rikoksia.

6. Tarkastellaan yhdyskuntapalvelua
mahdollisena rangaistuksena viharikoksista.

7. Vihapuheeseen liittyvät rikosnimikkeet
tehdään selkeämmiksi.


Kun rikokseksi tuomittava toiminta on määritelty
selkeästi, voi sillä olla ehkäisevä vaikutus
vihapuheeseen ja maalittamiseen.

(...)

Yhteiskunnallisten toimijoiden asenteet

16. Laaditaan päättäjille ja virkamiehille
käyttäytymissäännöt ministeriöiden toimesta.
Vihapuheesta ja syrjinnästä irtisanoutuminen
nostetaan jo vaaleissa ehdolle asettumisen
kriteeriksi.
Reagoidaan aikaisessa vaiheessa
vaalihäirintään tai yrityksiin vaikuttaa vaaleihin
vihapuheen ja maalittamisen avulla.

Poliitikkojen on toimittava julkisuudessa
esikuvina. Päättäjien on selkeästi irtisanouduttava
vihapuheesta ja maalittamisesta, mm. vaalitenttien ja vaalikoneiden kautta, koska se kuuluu
heidän asemaansa.

(...)

Verkkoalustojen vastuu ja sääntely

20. Saatetaan Suomen lain piirissä toimivien
verkkoalustojen moderaattorit tai vähintään yksi
henkilö henkilökohtaiseen juridiseen vastuuseen
alustalla julkaistusta materiaalista (vrt. lehtien
päätoimittajat). Velvoitetaan tuomaan keskustelusäännöt ilmi alustalla.
Tämä lisää internet-alustojen vastuuta
vihapuheen kitkemisessä.


21. Laaditaan verkossa toimiville keskustelualustoille yleiset, harkitut ja läpinäkyvät säännöt
ja suositukset ihmisoikeuksiin pohjautuen.
Hyväksytetään ne eri keskustelualustoilla.

Luodaan sertifikaatti hyviä käytäntöjä noudattaville toimijoille (vrt. ravintoloiden hymynaama).
Tämä luo luottamusta ja uskallusta käydä
keskustelua verkossa ja tarjoaa yrityksille
selkärangan ja ohjeet omalle toiminnalleen.

22. Luodaan vastavoima internet-trolleille.
Tuodaan eri verkkoalustoille koulutettuja,
vihapuhetta ja trollausta vastustavia vaikuttajia
(nk. ”some-agentit” tai ”anti-trolli armeija”)
,
jotka kohtaavat vihapuheen ja vihapuhujat sekä
sanovat suoraan, että viestintä on vihapuhetta,
jota ei sallita.

Tavoitteena on keskustelukulttuurin tervehdyttäminen ja osallistavan ja rakentavan keskustelukulttuurin tukeminen. Nämä vaikuttajat voivat olla järjestön tai viranomaisen ylläpitämiä ja
kouluttamia, esimerkiksi Kyberturvallisuusvirasto
voisi olla mukana tässä. Jos paljon vihapuhetta
tuottavat alustat tuodaan täyteen rakentavia mielipiteitä, into vihapuheen ylläpitämiseen hiipuu.

(...)

Lainaus
Liite 2. Asiantuntijat ja taustamateriaalit

Kansalaispaneelissa oli kuultavina seitsemän asiantuntijaa:

Milla Aaltonen työskentelee oikeusministeriössä hankepäällikkönä
Tiedolla vihaa vastaan -hankkeessa.

Jessikka Aro on Yleisradion toimittaja ja tietokirjailija. Aro on erikoistunut
Venäjään, ekstremismiin ja informaatiosodankäyntiin.

Måns Enqvist työskentelee poliisitarkastajana poliisihallituksen poliisitoimintayksikön rikostorjunnan vastuualueella.

Robin Harms työskentelee erityisasiantuntijana ja tiiminvetäjänä
yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa.

Vilja Härkönen työskentelee vaikuttamistyön avustajana ihmisoikeusjärjestö
Amnesty Internationalin Suomen osastossa.

Tarja Mankkinen on ollut sisäministeriön palveluksessa yli 20 vuoden ajan ja
toimii tällä hetkellä kehittämispäällikkönä poliisiosastolla.

Reeta Pöyhtäri (YTT) työskentelee tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistossa.
Hänen tutkimuksessaan keskeisiä aiheita ovat mm. julkisen
keskustelun haasteet digitaalisessa mediaympäristössä,
erityisesti vihapuhe ja häirintä.
« Viimeksi muokattu: 25.03.2021, 13:58:19 kirjoittanut Alaric »
Ei ota vieraat milloinkaan
kallista perintöänne.
Tulkoot hurttina aroiltaan!
Mahtuvat multaan tänne.

Michael in memoriam

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 183
 • Liked: 2150
 • Kissavideofani
Meno on aika suoraan DDRstä, eipä tuohon pahoinvointi-oksennukseen ole paljolti muuta sanottavaa. Miksi suomalaiset sietävät tuollaista saastaa on oma kysymyksensä, mutta toivottavasti järki tässä voittaa jossain vaiheessa ja "vihapuheen määritelmän jalkauttaminen" nähdään sinä sairaana vitsinä mitä se on.
"Tullessaan hallituksen jäseneksi suomalainen muuttuu automaattisesti heti 50% tyhmemmäksi." - Juho Kusti Paasikivi

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 342
 • Liked: 134177
No nyt on taas kyllä erittäin tuuheaa paskaa.

Niin sanottu kansalaispaneeli (jonka asiantuntijana mm. Jessikka Aro, katso lista viestin lopusta :roll:) julkaisi "vihapuheeseen" ja vapaaseen mielipiteenilmaisuun liittyvän loppuraporttinsa ja luovutti sen tänään ministeri Sirpa Paaterolle.

Raportin pääsisältönä on 25-kohtainen lista toimenpide-ehdotuksista, jotka ovat kyllä aivan järjettömiä. Käytännössähän näiden tavoitteena on hiljentää kansallismieliset ja maahanmuuttokriittiset äänet "vihapuheen" varjolla.

Näiden uusien "kansalaispaneelien" idea on muka edustaa kansan ääntä, vaikka oikeasti ne vain toistavat niitä "asiantuntijoita", joita heille on syötetty.

Kansalaispaneeli esittää suosituksia vihapuheen ja maalittamisen vastaiseen työhön
Valtiovarainministeriön tiedote 18.2.2021
...
Onpa meillä somaa neuvostomeininkiä vielä kolme vuosikymmentä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

"Kansalaispaneeli sananvapaudesta" ei käsitellyt sananvapautta kuin otsikossaan, eikä sen tavoitteeksi asetettu sananvapauden edistämistä tai analyysiä sananvapauden toteutumisesta vaan "vihapuheen ja maalittamisen vastainen työ". 35 hengen paneeli epäilemättä täysin toimeksiantajasta ja keskustelua ohjailleista moderaattoreista riippumattomasti ehdottaa Suomen jo ennestään suppean sananvapauden rajoittamista muun muassa ilmiantoihin yllyttämällä, anonyymiys poistamalla, sananvapausrangaistuksia koventamalla ja perustamalla "antitrolliarmeija" (vrt. silakat) keskustelupalstojen vyörytykseen. Esimerkiksi Hommaforumin moderaattorit olisivat suositusten mukaan juridisessa vastuussa kaikista tänne kirjoitetuista viesteistä.

Toimenpidesuositukset nyt julkaistun materiaalin perusteella ilman minkäänlaista punnintaa hyödyistä ja haitoista juuri sellaisina kuin "kuullut aiheen asiantuntijat" ovat jo käytettyjen termienkin perusteella ne paneelille syöttäneet.

Lainaus käyttäjältä: Kansalaispaneeli sananvapaudesta Suomessa
Kansalaispaneelin työskentelyyn kuuluu huolellinen perehtyminen sananvapauden tilaan ja haasteisiin nyky-Suomessa. Kansalaispaneelin osallistujille jaetaan puolueetonta kirjallista ennakkomateriaalia aiheesta, ja kansalaispaneelin kokoontumisissa he kuulevat aiheen asiantuntijoita sekä esittävät näille kysymyksiä.

Kansalaispaneelille jaettu sananvapautta taustoittava puolueeton kirjallinen ennakkomateriaali (tietopaketti, selvitykset ja raportit) oli tietysti kaikkea muuta kuin puolueetonta ja vielä vähemmän puolueettomia olivat kuullut aiheen asiantuntijat kuten Ylen Jessikka Aro, sisäministeriön Tarja Mankkinen ja vähemmistövaltuutetun toimiston Robin Harms.

Edit:
Myös nimellä "kansalaisraati":

Lainaus
Autoliitto: kansalaisraati outo poliittisesti ohjattu työrukkanen

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen kummeksuu ympäristöministeriön julkistamaa ideaa kansalaisraadista, joka pohtisi tutkijoiden kanssa suomalaisten liikkumiseen, asumiseen ja ruokaan liittyviä päästövähennystoimia.

– Eikös meillä jo ole suomalaisten demokraattisesti valitsema kansalaisraati Arkadianmäellä, Nieminen sivaltaa.

Ympäristöministeriön huomassa ideoitu kansalaisraati herättää Niemisen mukaan paljon kriittisiä kysymyksiä ja perusteltua ärtymystä.

– Outo poliittisesti ohjattu työrukkanen. Demokraattisen päätöksenteon pelisääntöjen näkökulmasta idea kummeksuttaa kovasti.

Niemisen mukaan herää kysymys mihin kansalaisraatia tarvitaan.

– Suomessa on tehty ja tehdään laadukasta liikenne- ja autoilututkimusta, joissa on laajat tietopohjat esimerkiksi suomalaisten liikkumistavoista ja ihmisten perusteluista valintojen taustalta. Miten maksimissaan 50 ihmisen raati voisi jotenkin kattavasti ja uskottavasti edustaa kansan tuntoja?, Nieminen kyseenalaistaa.

Kuka valitsee osallistujat ja millä perustein?

Ympäristöministeriön tiedotteen mukaan ”kansalaisraati kokoaa yhdessä puntaroimansa näkemykset julkilausumaksi.” Tämän jälkeen hankkeeseen valitut tutkijat koostavat kansalaisraadin toteutuksesta tiivistelmän ja loppuraportin. Tuloksia käsitellään kevään aikana ilmastopolitiikan pyöreässä pöydässä.

Raadin perustaminen ja sen avulla saatavien arvioiden ja loppuraportin laatiminen kuulostaa Niemisen korvissa kansalaismielipiteen ohjailulta.

– Kuka valitsee enintään 50 osallistujaa 8 000:n kutsukirjeen saavan joukosta? Millä perustein valinta tehdään? Miten taataan, ettei tuo pieni ihmisjoukko ole vinoutunut esimerkiksi ikänsä, asuinpaikkansa, liikkumistapojensa tai maailmankatsomuksellisen taustansa puolesta?

https://moottori.fi/liikenne/jutut/autoliitto-kansalaisraati-outo-poliittisesti-ohjattu-tyorukkanen/

Lainaus
Kansalaisraati puntaroi Suomen päästövähennystoimien reiluutta ja tehokkuutta

Raati tuottaa tietoon pohjautuvia näkemyksiä

Kansalaisraadin on tilannut ilmastopolitiikan pyöreä pöytä yhdessä ympäristöministeriön kanssa, ja sen toteuttaa Turun yliopisto. Kansalaisraati kokoontuu etäyhteyksin kolme kertaa huhtikuun aikana, ja osallistujille maksetaan palkkio. Osallistuminen raatiin ei vaadi aiempia tietoja aiheesta.

”Osallistujat saavat etukäteen taustatietoa Suomen ilmastotoimista ja he kuulevat raadissa asiantuntijoiden alustuksia aiheesta. Lopputuloksena raati tarjoaa tietoon pohjaavia ja punnittuja näkemyksiä ilmastopolitiikan valmistelun tueksi”, kertoo Turun yliopiston valtio-opin professori Maija Setälä.

Lainaus
Kansalaisraatia testataan kansalaisten äänitorvena

Kansalaisraati kokoaa yhdessä puntaroimansa näkemykset julkilausumaksi. Lisäksi tutkijat koostavat kansalaisraadin toteutuksesta tiivistelmän ja loppuraportin. Tuloksia käsitellään kevään aikana ilmastopolitiikan pyöreässä pöydässä.

Ilmastopolitiikan pyöreässä pöydässä on edustettuna laaja joukko toimijoita yhteiskunnan eri aloilta. Se tukee työllään ilmastopolitiikan kansallista valmistelua ja toimeenpanoa luomalla yhteistä ymmärrystä siitä, miten Suomi voi siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti.

Kansalaisraadin tulokset julkaistaan kevään aikana ympäristöministeriön verkkosivustolla. Tuloksia hyödynnetään myös keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelussa.

https://ym.fi/-/kansalaisraati-puntaroi-suomen-paastovahennystoimien-reiluutta-ja-tehokkuutta

« Viimeksi muokattu: 25.03.2021, 14:28:09 kirjoittanut Roope »
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Aallokko

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 681
 • Liked: 7294
Mielipiteenvapaudesta ei olisi mitään jäljellä, jos tuon paneelin toimenpideohjelma menisi läpi. Sallittua olisivat vain punavihreät "oikeat" mielipiteet, ja voi sitä joka niistä poikkeaisi. On uskomattoman härskiä, miten "vihapuheen" keppihevosella pusketaan kohden yhden totuuden yhteiskuntaa, josta Stalinkin olisi kateellinen.

Ja miksi kaikki tämä, pohjimmiltaan? Jotta kansallisvaltio ja hyväksi havaitut normit voitaisiin romuttaa ja Suomi avata kehitysmaainvaasiolle, mahdollisimman pienellä vastarinnalla.

Shemeikka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 727
 • Liked: 11244
 • Oulu- Uleåborg
  • Esa Paloniemi- nude but not naked
Lainaus
medialle suunnatut
resurssit auttaisivat ongelman nostamista julkiseen keskusteluun.

Eli "vihapuhujat" valtion hyväksynnällä maalitetaan.

Lainaus
määritellään kovemmat alarajat rangaistuksille.

Mitä sille "ankarat rangaistukset eivät toimi"- puheelle tapahtui?
« Viimeksi muokattu: 25.03.2021, 14:26:06 kirjoittanut Shemeikka »
Vain kuolleet kalat kulkevat virran mukana.

https://esapaloniemi.webnode.fi/
Nude but not naked

"Ajattele itse, tai muut päättävät puolestasi." Aku-Kimmo Ripatti

Shemeikka- mamukurssin käynyt suomalainen

Leostoa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 066
 • Liked: 4525
Kansalaispaneelin tuotos alkaa ehdotuksella DDR:ltä haiskahtavan ilmiantojärjestelmän kehittämiseksi. Siitä siirrytään "kehittämään" tarpeetonta ja päällekkäistä rikoslain säädäntöä jonka avulla tehdään sellaisista henkilöistä rikollisia jotka eivät nykyisen lain puitteissa sellaisia ole. Tästä jatketaan huutamalla kovempia rangaistuksia näille ei-oikeamielisille, uusille "rikollisille", varsinkin opposition edustajille. Ja kuin rusinana pullassa, tulkinnanvaraisten termien hyväksyminen olisi ehdotus vaaleihin osallistumiselle.

Lopputulos: sama kuin itänaapurissamme. Hyväksytään duumaan lopulta vain ne jotka kumartavat Kremlin klikkiä ja näiden määräämiä arvoja.

Ja eiköhän noilla askeleilla, huomioiden nettialustoja koskevat ehdotukset, voida ainakin Ylilaudat ja vastaavat lopulta sulkea. Sitten  kiristetään vähän ruuvia, ja voidaan käydä väärinajattelijoiden suosiman hommaforumin kimppuun. Tekosyynä voidaan käyttää vaikka sitä että joku sanoi siellä "neekeri".
Älä husuta lähimmäistäsi!

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 932
 • Liked: 94057
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Kukaan ei maksa penniäkään minulle tai muille kansallismielisille Homman kirjoittajille - puhumattakaan moderaattoreista - siitä, että yritämme säilyttää sananvapauden, joka on kansalaisvapauksista tärkein.

Hommamme vastustajat ovat tehneet itselleen ammatin ja elinkeinon kansalaismielettömyydestä, ja sananvapauden tuhoamisesta.

Jumala heidät armahtakoon, minua se ei juuri nyt kiinnosta.
— Monikulttuuri = Kulttuurien sota
— Maahanmuutto = Intiaanien kohtalo
— Velka maailmanhalaukseen = Jälkeläiset velkaorjksi
— Ei omaisuutta = Systeemiriippuvainen orja
— Vihreä siirtymä = Kallis luontotuho
— Hiilineutraalius = VHM:n kuristus
— Lopputulosten tasa-arvo tuhoaa lähtökohtien tasa-arvon
— Missä N, siellä R!

Tabula Rasa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 25 036
 • Liked: 18891
 • Kuka jos en minä
Taas täysi tonni sianpaskaa eduskunnan rappusille kannettu. Siinä uittaminen voisi olla kaikille totalitäärisille ryhmille, joihin tämän raportin kirjoittajat ensimmäisinä kuuluisivat, olla lähtölaukaus kansalaisoikeuksia törkeästi rikkovia totalitaristeja kohtaan. Demokratiassahan nuo olisivat jo rikoksista ihmisyyttä vastaan tuomiolla. Ilmeisesti on väistämätöntä muistuttaa miksi Demokratiassa Demos tulee ensin.
Hedelmistään puu tunnetaan.

''UPMn Kyselytutkimuksessa 40 prosenttia ei sisäistänyt sitäkään että puu on vessapaperin ja pahvin raaka-aine.''

jetsku

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 399
 • Liked: 1148
Ihan sairasta. Sairasta, sairasta, sairasta. Quis custodiet ipsos custodes, sanoisi Juvenalis.

Suomessa puuhataan ihan mistä tahansa totalitaristisesta yhteiskunnasta tuttua ajatuspoliisia, ja lehdistö, tuo "vallan vahtikoira", lähinnä hurraa taustalla. Sananvapaudesta elävä akatemiakin hurraa taustalla - mutta mitäpä tuollaiset pikku lierot totuudesta ja tieteestä välittävät, kunhan ura on turvattu. Poliitikotkin hyrisevät tyytyväisinä, kun pääsevät ulottamaan limaiset lonkeronsa yhä syvemmälle hallintoalamaisten elämään. Hyi saatana.

Ironian huipentuma on se, että nämä samat kyttääjät kuvittelevat taistelevansa fasistista diktatuuria vastaan, koska sananvapaus johtaa diktatuuriin, kun taas mielipiteiden rikollistaminen ja naapurin kyttääminen ovat demokratiaa. Miten sekaisin pitää ihmisen olla?

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 932
 • Liked: 94057
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Raportin pääsisältönä on 25-kohtainen lista toimenpide-ehdotuksista, jotka ovat kyllä aivan järjettömiä.

Mielestäni @Alaric , @kgb ja muut moderaattorit tekevät ilmaiseksi tärkeintä työtä mitä Suomen hyväksi voi tehdä, niin kuin ovat tehneet Homman aiemmatkin ylläpitäjät kuten @Miniluv ja kumppanit. Muistakaa heitä iltarukouksissanne ja ajatuksissanne.

Te, joilla on mahdollisuus tehdä maailmasta parempi paikka, ottakaa yhteyttä ylläpitoon. Maailmassa ei koskaan ole liikaa Homman ylläpitäjiä. Pietari muistaa teitä taivaan porteilla!

Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä!  :D :D :D
« Viimeksi muokattu: 25.03.2021, 15:19:32 kirjoittanut Lalli IsoTalo »
— Monikulttuuri = Kulttuurien sota
— Maahanmuutto = Intiaanien kohtalo
— Velka maailmanhalaukseen = Jälkeläiset velkaorjksi
— Ei omaisuutta = Systeemiriippuvainen orja
— Vihreä siirtymä = Kallis luontotuho
— Hiilineutraalius = VHM:n kuristus
— Lopputulosten tasa-arvo tuhoaa lähtökohtien tasa-arvon
— Missä N, siellä R!

Eisernes Kreuz

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 577
 • Liked: 28903
 • Polonia restituta
Niin, kansalaispaneeli merkitsee tässä samaa kuin kansandemokratia entisessä itäblokissa. Ei se tarkoita kansaa, vaan pientä vallankumouksen etujoukkoa.

Kyllähän tuo vaatisi aika laajojakin muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön. Sitä en epäile, etteikö tietyissä piireissä olisi tahtoa muutokset toteuttaa, ja enemmänkin.

Itse pidän sananvapautta tärkeimpänä oikeutena heti elämään ja terveyteen liittyvien oikeuksien jälkeen. Ilman sananvapautta ei ole olemassa kriittistä yhteiskunnallista keskustelua - ja juuri sellaista keskusteluahan nämä tahot pelkäävät yli kaiken. Jos internet saataisiin kuriin ja järjestykseen, väärille mielipiteille ei jäisi juuri jalansijaa, koska suomalaisen median enemmistö ei enää aikoihin ole ollut sananvapauden puolella, eikä sitä kiinnosta toimia vallan vahtikoirana.

Suomessa ei koskaan ole ollutkaan todellista sananvapautta. Vihapuhe on siitä kätevä keksintö, että sen nojalla voidaan perustella viimeisetkin sananvapaudelle annettavat armoniskut.
There is freedom of speech, but freedom after speech, that I cannot guarantee.
- Idi Amin, diktaattori

Kristian IV

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^
 • ****
 • Viestejä: 152
 • Liked: 582
 • Pyhänhengen kamu
Nuo pikku veijarit jotka tuonkin raportin laatineet, saattavat uteliaisuuttaan käydä täällä katsomassa provosoinninsa hedelmiä. Ja saattavat jopa ilahtua, huomatessaan aiheuttavansa vihaa. Ja siitä he saavat lisää intoa kieltolaeilleen. Kulttuurisota is real.

Entä jos me vaihdettaisiin systemaattisesti vihapuhe surupuheeksi? Ei tartuttaisi ongelmien aiheuttajiin, vaan keskityttäisiin kaikkeen siihen kauniiseen, joka on turmeltumassa? Voi mitä on käymässä velvollisuudentunnolle? :'( Voi mitä on käymässä yhtenäisyydelle?  :'( Voi mihin taloutemmekaan on menemässä? Missä on säädyllisyys ja käytöstavat?  :'(

Viha on helpommin kiellettävissä, mutta uskaltaisivatkohan he käydä käsiksi suruun?

Muutenkin absurdiuden rajat on ohitettu aikoja sitten, kun kulttuuri alkaa systemaattisesti kieltämään perustunteita. Tunteet, jos jotkin ovat asioita jotka tekevät meistä inhimillisiä. Kulttuuri ja sivistys ovat lähinnä plussaa siihen.
Totuus esiin, hinnalla millä hyvänsä.
Materialistinen maailmankuva on ruma satu.
Olemme ensisijaisesti henkisiä olentoja. Jos se unohtuu, järki hämärtyy.
Elämme kurin jälkeistä maailmaa, eli nurinkurisuutta.

Kim Evil-666

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 13 622
 • Liked: 66307
 • 'Hvis lyset tar os'
Oli kyllä niin sakeaa tauhkaa- että oksun maku jäi nieluun pyörimään. Ilmeisesti on niin- että Suomeen tarvitaan täydellinen konkurssi, ennen kuin näistä "DDR-älyttömyyksistä" päästäisiin lopullisesti eroon.

Kansalaispaneeli suoltaa tällaista paskaa- ja kehtaa vielä ihmetellä- että vatutuskäyrät alkavat nousta tappiin itse kullakin.

Kansalaispaneelin loppuraportti antaa kyllä ymmärtää- että sitä on ollut puuhastelemassa lauma epäihmisiä. Niin järjettömältä se kuulostaa ihan kaikkinensa.
Pohjoinen Perkele! Arktisen alueen Eko-Mörökölli!
Oma polku- kiveen hakattu!

"Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi."

hyperbeli

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 885
 • Liked: 453
Ilmeisesti on niin- että Suomeen tarvitaan täydellinen konkurssi, ennen kuin näistä "DDR-älyttömyyksistä" päästäisiin lopullisesti eroon.

Ei näistä päästä koskaan eroon. Täytyy muistaa se kauhea tosiseikka, että puolet ihmisistä on aina keskimääräistä tyhmempiä...

Ja onhan siellä seassa ne oikeasti ilkeätkin.

qwerty

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 617
 • Liked: 15742
Lainaus
Sananvapautta koskeneen kansalaispaneelin loppuraportti on julkaistu - paneelin suositusten toimeenpano käynnistyy

Otsikossa lukee paneelin suositusten toimeenpano käynnistyy (oikeesti :flowerhat:)
Lukekaa alta mitä täysin satunnainen otos kansalaisista paneeli on Marionetin hallituksen mielestä - vieläpä yksimielisesti!

Valtiovarainministeriö 25.3.2021 11.01
Lainaus
Kuntaministeri Sirpa Paatero on tänään vastaanottanut loppuraportin helmikuussa kokoontuneesta kansalaispaneelista, joka käsitteli toimia, joita Suomessa tulisi ottaa käyttöön julkisissa ammateissa toimivien henkilöiden suojelemiseksi vihapuheelta ja vapaan mielipiteenilmaisun turvaamiseksi.
Lainaus
https://avoinhallinto.fi/raportteja-ja-julkaisuja/

Kansalaispaneeli on esimerkki demokraattisesta innovaatiosta ( :roll:) , puntaroivasta kansalaiskeskustelusta, jossa joukko tavallisia kansalaisia keskustelee syvällisen perehtymisen jälkeen yhteiskunnallisesta kysymyksestä ja tuottaa suosituksia päätöksentekijöille tai laajemmalle äänestäjäkunnalle. Puntaroivien kansalaiskeskustelujen osallistujat valitaan usein satunnaisotannan kautta. Sananvapautta käsitelleen kansalaispaneelin kutsu lähetettiin 3 000 satunnaisesti valitulle täysi-ikäiselle Suomessa asuvalle henkilölle, ja paneeliin osallistui vapaaehtoisten joukosta 29 henkilöä. Paneelin kokoonpanossa olivat edustettuina eri väestöryhmät sekä maakunnat.
Lainaus
Kansalaispaneelin loppuraportti (pdf, 30 sivua)
Lainaus
Suomen hallituksen pyynnöstä OECD:n Observatory of Civic Space toteuttaa Suomessa kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien arvioinnin (Civic Space Scan of Finland). Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksilla viitataan arvioinnissa edellytyksiin, joilla kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnan edustajat voivat saada tietoa, puhua, kokoontua, järjestäytyä ja muuten osallistua julkiseen elämään. Nämä edellytykset voivat olla poliittisia, institutionaalisia ja oikeudellisia. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää, miten Suomessa voitaisiin vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia kansalaisjärjestöille suotuisan toimintaympäristön kehittämiseksi sekä kansalaisten osallistamiseksi julkisen hallinnon toimintaan. Tarkoituksena on myös tuottaa näyttöön perustuvia, konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia suosituksia Suomen hallitukselle siitä, kuinka edistää ja suojella toimivaa kansalaisyhteiskuntaa.

Civic Space Scan of Finland oli ensimmäinen OECD:n toteuttama arviointi kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksista, ja kansalaispaneeli järjestettiin osana sitä. Kansalaispaneelin tarkoi-tus oli selvittää kansalaisten näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia sananvapauden turvaamiseksi Suomessa sekä tuottaa kansalaispaneelin osallistujien näkemyksiin perustuva julkilausuma, jota tultaisiin käyttämään ministeriöiden valmistelutyössä.

Kansalaispaneelin aiheeksi valikoitui OECD:n arviointityön pohjalta sananvapaus ja julkisissa amma-teissa toimivien maalittaminen. OECD ja Åbo Akademi arvioivat mahdollisia aiheita sen perusteella, kuinka tärkeitä ne ovat OECD:n selvityksen kannalta, kuinka ajankohtaisia ne ovat suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä kuinka hyvin aiheen laajuus sopii kansalaispaneelin käsi-teltäväksi.
Lainaus
Viime vuosina vihapuheen ja maalittamisen vastaisia toimia on nostettu esiin useissa valtionhallinnon selvityksissä, raporteissa ja riippumattomissa tutkimuksissa. (no yllätys, kun juuri niitä on tilattu)
Lainaus
Me, kansalaispaneelin jäsenet, pidämme tärkeinä muiden muassa seuraavia tavoitteita, jotka ovat ohjanneet työskentelyämme ja toimenpidesuositusten muodostamista (eli kanta oli ennaltamuodostettu?). Vihapuheen ja maalittamisen vastaisessa työssä tulisi ensiksikin pyrkiä siihen, että vihapuhe tehdään näkyväksi julkisuudessa, se tuomitaan selkeästi ja siitä irtisanoudutaan.
Lainaus
Ongelmaa mahdollistavien verkkoalustojen vastuuta ja sääntelyä tulee laajentaa (jos nyt ensin määriteltäisiin lailla mitä nuo ovat?)
Lainaus
Suositukset toimenpiteiksi

1. Perustetaan ”Trusted flagger” -tyyppinen organisaatio, joka voisi ilmiantaa vihapuhetta sen esiintyessä (Tämä varmistaisi, että valvonta olisi jatkuvaa ja säännöllistä, täten torjuen vihapuhetta tehokkaammin.) :roll:
2. Virallistetaan ja jalkautetaan vihapuheen ja maalittamisen määritelmä (Kun ilmiön eri muodot on määritelty selkeästi, työ vihapuhetta vastaan voi edetä paremmin ) (ihan loogista, tosin meillä on jo kunnianloukkauslaki yms. Mihin tätä uutta tarvitaan?)
3. Vastuutetaan vihapuheen ja maalittamisen vastainen työ selkeästi valtionhallinnossa yksittäiselle henkilölle (esim. tasa-arvoministeri) tai organisaatiolle.
4. Lisätään resursseja ja tiettyjä valtaoikeuksia muun muassa poliisille, tuomioistuimille ja medialle. (valtaoikeuksia medialle? mitvit?)
5. Käydään läpi viharikoksista annettuja rangaistuksia, tarkennetaan niitä lainsäädännössä ja määritellään kovemmat alarajat rangaistuksille. Lainsäädäntöön lisätään, että sukupuoleen, etnisyyteen tai vähemmistöryhmään kohdistunutta vihapuhetta kohdellaan rankemmalla kädellä (todellista tasa-arvoa)

6. Tarkastellaan yhdyskuntapalvelua mahdollisena rangaistuksena viharikoksista. (fyysinen rangaistus lienee kielletty kansainvälisissä sopimuksissa?)
7. Vihapuheeseen liittyvät rikosnimikkeet tehdään selkeämmiksi (syytä olisi, kun nykylaissa ei moista nimikettä edes ole)
8. Velvoitetaan työnantajia laatimaan selkeät toimintaohjeet vihapuheen tai häirinnän varalle sekä tilanteeseen puuttumista että uhrin tukemista varten. Nämä toimintaohjeet on laadittava kuhunkin työympäristöön sopiviksi ja niiden on varmistettava työpaikoilla prosessin tukiverkon sujuvuus. (Miksi?)
9. Laaditaan erityiset toimintaohjeet päättäjille ja maalittamiselle alttiille virkahenkilöstölle, jos he itse joutuvat vihapuheen ja/tai häirinnän uhriksi. Tuotetaan etukäteistietopaketti julkisissa viroissa toimiville henkilöille maalittamisen ja vihapuheen varalta. (Tämä vaikuttaa hyvältä idealta)
10. Huolehditaan, että jokaisessa organisaatiossa epäillyn vihapuheen kohteeksi joutuneella olisi mahdollisuus välittää viesti jollekin taholle (esim. työsuojeluvaltuutettu), joka arvioi, onko kyse vihapuheesta ja antaa suosituksen jatkotoimista. Huolehditaan, että tämä toteutuu myös päättäjien kohdalla ja että siihen on riittävät resurssit.

11. Luodaan ”Track my case” -järjestelmä, jossa uhri voi itse seurata oman rikosjuttunsa etenemistä oikeudellisessa prosessissa ja saada tietoa siitä, milloin päätöksiä on odotettavissa. (Oikeusprosessit ovat pitkän kestonsa takia raskaita vihapuheen uhreille.) (No just. Mites muiden - paljon vakavampien - rikosten uhrit sitten? Jos tuollainen pystytetään niin ensin insestin, pedofilian ja raiskausten uhreille. Vihapuheen uhrit ovat tärkeysjärjestyksessä jossain sijalla 37?)
12. Perustetaan viranomaisen tarjoama sivusto kaikista vihapuheen ja maalittamisen uhrien tukipalveluista, sisältäen tukiverkoston ja vertaistukea maalittamisen ja vihapuheen uhreille. Viranomainen tarvittaessa ohjaa uhrin nettisivuille. (Siis tässä puhutaan ihmisistä joille on sanottu päin naamaa vitun neekeri?)
13. Lisätään tehokasta kansalaistiedottamista aiheesta. Toteutetaan riittävän pitkä tiedotuskampanja vihapuheesta ja maalittamisesta sekä niiden rikosoikeudellisista seuraamuksista kansalaisille hyödyntäen hyviä kokemuksia esimerkiksi koronatiedottamisesta ( ;D )
14. Lisätään koulutusta eri ammattiryhmille ja viranomaisille vihapuheen tunnistamiseksi  (tuomarit, poliisit, syyttäjät). Tarjotaan vihapuheen vastaista ja ennaltaehkäisevää koulutusta laajemmalle yleisölle, esimerkiksi peruskoulun, armeijan, siviilipalveluskoulutuksen ja maanpuolustuskurssien kautta
15. Kehitetään keskustelukulttuuria ja vähemmistöjen osallistamista julkiseen keskusteluun. (entä jos ne ei halua keskustella?)

16. Laaditaan päättäjille ja virkamiehille käyttäytymissäännöt  ministeriöiden toimesta. Vihapuheesta ja syrjinnästä irtisanoutuminen  nostetaan jo vaaleissa ehdolle asettumisen kriteeriksi. (!!!) Reagoidaan aikaisessa vaiheessa vaalihäirintään tai yrityksiin vaikuttaa vaaleihin vihapuheen ja maalittamisen avulla.
17. Kehitetään tapoja, joilla kansalaiset voivat vaikuttaa päätöksentekoon jo ennakkoon. Laaditaan ohjeistus, protokolla tai toimintatapa, jolla lähdetään pyytämään ennakkokommentteja. Muutetaan tapaa tehdä päätöksiä niin, että kansalaisilla on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ennen varsinaista päätöstä ja päätöksenteon jälkeen. (miten tämä liittyy aiheeseen?)
18. Kuullaan kansalaisia paremmin päätöksenteossa järjestämällä kansalaispaneeleja ajankohtaisista aiheista kuntatasolla ja valtiotasolla (sama kuin edellä)
19. Lisätään säännöllistä ja jatkuvaa tutkimusta ja kartoittamista vihapuheesta. Tutkimuksessa tarkennetaan vihapuheen määritelmää. Lisätään resursseja uusien ilmiöiden ja haasteiden tutkimiseen. (hieman epäilen että tämä oli satunnaisesti valittu ryhmä  :P)
20. Saatetaan Suomen lain piirissä toimivien verkkoalustojen moderaattorit tai vähintään yksi henkilö henkilökohtaiseen juridiseen vastuuseen alustalla julkaistusta materiaalista (vrt. lehtien päätoimittajat). Velvoitetaan tuomaan keskustelusäännöt ilmi alustalla. (Tämä lisää internet-alustojen vastuuta vihapuheen kitkemisessä.) (Epäilemättä. Jos tuollainen menee läpi niin arvaan että Homma tulee löytymään joltain Puolan lakien mukaan toimivalta serveriltä :))

21. Laaditaan verkossa toimiville keskustelualustoille yleiset, harkitut ja läpinäkyvät säännöt ja suositukset ihmisoikeuksiin pohjautuen. Hyväksytetään ne eri keskustelualustoilla. Luodaan sertifikaatti hyviä käytäntöjä noudattaville toimijoille (vrt. ravintoloiden hymynaama). ( :D )
22. Luodaan vastavoima internet-trolleille. Tuodaan eri verkkoalustoille koulutettuja , vihapuhetta ja trollausta vastustavia vaikuttajia (nk. ”some-agentit” tai ”anti-trolli armeija”) , mikäli , jotka kohtaavat vihapuheen ja vihapuhujat sekä sanovat suoraan, että viestintä on vihapuhetta, jota ei sallita. (Siis oikeesti? ;D)
23. Korostetaan yritysvastuuta ja luodaan kannustimia sosiaalisen median yrityksille. Kehitetään esimerkiksi algoritmi, joka estäisi filtterikuplia. Kannustetaan myös puuttumaan anonyymiin verkkokeskusteluun, vahvistamaan esimoderointia ja kouluttamaan moderaattoreita. (Modet lähtevät uudelleenkoulutusleirille ekana?)
24. Kannustetaan kansalaisia internetsisältöjen moderointiin ja kannustetaan yrityksiä käyttäjämoderoinnin kehittämiseen. (Mitä tuo tarkoittaa?)
25. Vaikutetaan EU-lainsäädäntöön ja EU:n neuvotteluihin ”digijättien” kanssa. (Millä lihaksilla?)
Lainaus
Kansalaispaneelin jäsenet äänestivät paneelityöskentelyn päätyttyä paneelin tuottamista toimenpidesuosituksista. Koska kannanotto työstettiin yksimielisesti, tämän äänestyksen tarkoituksena oli tuoda esiin näkemykset siitä, miten panelistit suhtautuvat eri toimenpidesuosituksiin sekä mitä niistä he pitävät tärkeimpinä.

« Viimeksi muokattu: 25.03.2021, 21:47:02 kirjoittanut qwerty »
"Healthy free speech is when someone says something you don't like" - Elon Musk 04/2022

zupi

 • Vieras
Otetaan vielä yksi lainaus tuosta sontakikkareesta.

Lainaus
Kansalaispaneeliin kutsutuista 3000 henkilöstä 70 ilmoittautui vapaaehtoiseksi osallistujaksi paneeliin.

Hmm, minkäköhänlaista maailmankatsomusta edustaa se reilut 2 % väestöstä, joka ilmoittautuu vapaaehtoiseksi kansalaispaneeliin, joka käsittelee "Suosituksia toimista, joita Suomessa pitäisi ottaa käyttöön julkisissa ammateissa toimivien henkilöiden suojelemiseksi vihapuheelta sekä vapaan mielipiteenilmaisun turvaamiseksi"...  :roll:

Ja tämä.

Lainaus
(...) Valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö eivät osallistuneet aiheen valintaan, mutta auttoivat paneelin järjestäjiä luomaan tilannekuvan aiheeseen liittyvästä lainsäädäntötyöstä ja hallinnon viimeaikaisista toimista.

Viime vuosina vihapuheen ja maalittamisen vastaisia toimia on nostettu esiin useissa valtionhallinnon selvityksissä, raporteissa ja riippumattomissa ( :facepalm:) tutkimuksissa. Kansalaispaneelin perehdytyksessä ja työskentelyssä hyödynnetyt julkaisut on listattu tämän raportin lähdeluettelossa. Näiden aiempien julkaisujen havainnot toimivat kansalaispaneelin taustatietona, ja kansalaispaneeli käytti työskentelyssään apuna niissä esitettyjen toimenpiteiden listaa. Kansalaispaneelin tehtävänanto salli kuitenkin myös uusien toimenpiteiden ja rohkeiden ideoiden kehittämisen.

Lainaus
Lähteitä (nettiosoitteet poistettu)

Aaltonen, Milla; Illman, Mika & Mantila, Anu (2019) Tietoa ja tapausesimerkkejä vihapuheesta ja viharikoksista – käsikirja lainkäyttäjille. Helsinki: Oikeusministeriö.

Aarninsalo, Lyydia; Jäske, Maija; Kulha, Katariina; Leino, Mikko & Setälä, Maija. (2020) Moniäänistä ja perusteltua päätöksentekoa. Puntaroivat kansalaiskeskustelut poliittisten kiistakysymysten ratkaisussa. Palo-hankkeen julkaisuja.

Against Hate -hanke (2019) Against hate -hankkeen suosituksia viharikosten ja vihapuheen
vastaiseen työhön. Helsinki: Oikeusministeriö.

Illman, Mika (2020) Järjestelmällinen häirintä ja maalittaminen: lainsäädännön arviointia.
Helsinki: Valtioneuvoston selvitys 2020:3.

Knuutila, Aleksi; Kosonen, Heidi; Saresma, Tuija; Haara, Paula & Pöyhtäri, Reeta (2019) Viha vallassa:
Vihapuheen vaikutukset yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.

Mäkinen, Kari ja työryhmä (2019) Sanat ovat tekoja: Vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisten toimien
tehostaminen. Sisäministeriön julkaisuja 2019:23.

OECD (2020) Suomen kansalaisyhteiskunnan tilan arviointi – kansalaisjärjestöjen kuuleminen.

Oikeusministeriö (2018) Syrjintä Suomessa: Ajankohtaista tietoa syrjinnästä ja yhdenvertaisuudesta. Policy Brief 1/2018. Helsinki: Oikeusministeriö.

Rauta, Jenita (2020) Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2019. Tampere: Poliisiammatti-
korkeakoulu.

Sisäministeriö (2021) Maalittamisen vastaisten toimien tehostaminen: Työryhmäraportti. Sisäministeriön julkaisuja 2021:3. Helsinki: Sisäministeriö.

Puhumattakaan nyt vielä niistä paneelin kuultavina olleista "asiantuntijoista"...

Eihän tämä ole mitään muuta kuin taas yksi vihavasurien yritys esittää omat totalitaristiset unelmansa jonkinlaisen "puolueettoman organisaation", tässä tapauksessa koko Suomen kansan näkemyksinä. V...u mitä porukkaa.

Tavan

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 387
 • Liked: 14098
Luonnollista olisi ajatella, että eduskunta on se meidän kansalaispaneeli.

Mutta koska eduskunnassa on persuja, täytyy perustaa tällainen ulkoparlamentaarinen räme versio eduskunnasta.

Drain the swamp!
This was my father's belief and this is also mine:
  Let the corn be all one sheaf--
And the grapes be all one vine,
  Ere our children's teeth are set on edge
By bitter bread and wine.

Beef Supreme

 • Vieras
Jos joku Kansanvaltuuskunnasta oikeasti lurkkaa, niin kuulkaa tämä: jokainen etujoukko on jokaisessa vallankumouksessa halunnut jonkun kuopan reunalle, mutta päätynyt sinne itse. Se on käsikassaran tärkein ominaisuus: olla uhrattavissa ja helposti korvattavissa. Oikeuksia jotka olette viemässä muilta tulee teillekin vielä ikävä.

Noitavainojen piti olla menneisyyden juttuja.

Alex Jones

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 430
 • Liked: 662
Ilmeisesti on niin- että Suomeen tarvitaan täydellinen konkurssi, ennen kuin näistä "DDR-älyttömyyksistä" päästäisiin lopullisesti eroon.

Ei näistä päästä koskaan eroon. Täytyy muistaa se kauhea tosiseikka, että puolet ihmisistä on aina keskimääräistä tyhmempiä...

Ja onhan siellä seassa ne oikeasti ilkeätkin.
Saa nähdä kuinka moni äänestää SDP:tä vaikka suunnitellaan ulkonaliikkumiskieltoja ja poljetaan perusoikeuksia. Mutta olet oikeassa, koska puolet melkein äänestää SDP:tä, vihreitä ja vasureita.

IDA

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 664
 • Liked: 15326
 • qui enim non est adversum vos pro vobis est
Mielipiteenvapaudesta ei olisi mitään jäljellä, jos tuon paneelin toimenpideohjelma menisi läpi.

Miten niin jos? Eiköhän tuohon ryhdytä vetoamaan ihan virallisena asiakirjana, joka toteuttaa oikeusvaltioperiteen, vallan kolmijako-opin, ja oikean arvopohjan. "Ihan ensimmäiseksi sanottava, että toimenpideohjelma on erittäin tärkeä jne..." Asia saadaan eduskunnan äänestykseen, jossa yksi puolue vastustaa. Tämän johdosta tämä puolue sitten siirretään parvelle istumaan, koska se ei perustuslain vastaisena voi osallistua äänestyksiin.
qui non est mecum adversum me est

Linkster

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 938
 • Liked: 2261
Meno on aika suoraan DDRstä, eipä tuohon pahoinvointi-oksennukseen ole paljolti muuta sanottavaa. Miksi suomalaiset sietävät tuollaista saastaa on oma kysymyksensä, mutta toivottavasti järki tässä voittaa jossain vaiheessa ja "vihapuheen määritelmän jalkauttaminen" nähdään sinä sairaana vitsinä mitä se on.

Sensuuri on kohta ovella ja kirjaroviot myös,nyt vain enempi virtuaalisesti. Kaikki varmasti tietävät mitä siellä kirjaroviolla sitten joskus myöhemmin poltetaan?
Tuo boldattu kysymys on kyllä relevantti. Suomalaiset ovat kyllä mestareita (isossa joukossa) hyväksymään ja ottamaan jokapäiväiseen arkeensa kaiken ylhäältäkäsin sanellun julistuksen.
Nk sdp-suomalainen puhuu tänään mielellään muodikkaista ilmiöistä joihin tuo kryptinen vihapuhekin kuuluu. Ilmasto , syrjintä, naisviha - kaikki tuttua julistusta kaikissa media-alustoissa tänä päivänä.
Ei nämä laumasielut haluakaan kyseenalaistaa auktoriteetin heille sanelemaa liturgiaa, ovat vain tyytyväisiä kunhan eivät vaan joudu itse asioita miettimään saatika jotain linjanvetoja tekemään - edes omassa elämänhallinnassaan. Muinoin tuo tehtävä oli uskonnolla ja onhan se sitä vieläkin ainakin kehitysmaissa. Ei niitä teesejä ollut kiistäminen tai rangaistus oli mitä hirvein.
Minulle tämä aika näyttäytyy kovin samanlaisena.
Tuolla pitkin Suomea liikkuessani työasioissa olen aamuisin lukenut hesaria ja yökkäillyt sen koko lehden kattavaa mielipideilmastoa. Sitä samaa mielipidettä tungetaan lähes kaikilta muiltakin  tahoilta joten ei mikään ihme että nämä tavikset alkavat pitää niitä ihan oikeina uutisina ja kovina faktoina.Puuttuisi enää urheilutulosten selittäminen vaikkapa rasismilla tai ilmasto-anomalioilla!
Miten saataisiin tuo tahdoton ja heikko lauma tajuamaan että näissä medioissa esiintyvä  vihapuhe,rasismi, (tähän kulloinenkin muoti-etuliite)-viha ovat vain kokijansa ja kirjoittajansa sairaita mielipiteitä eivätkä mitään objektiivisia totuuksia?
Melko pieni on tuohon massaan verrattuna se joukkio joka kyseenalaistaa ylhäältäpäin sanellut ajattelumallit ja suoranaisen totalitarismin.

Jaska Pankkaaja

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 689
 • Liked: 12332
 • Finlayson, Fazer ja nyt myös Firas
^Huvittavaa on myös todeta se että nimenomaan koulutus tuottaa täysin ohjattavia lampaita. Hieman krouvinpuoleisilta, ammatillisen perusasteen jos sitäkään, suorittaneilta ihmisiltä kuule säännöllisesti varsin oivaltavia kommentteja nykymenoon, maistereilta harvemmin. Satunnaistutuilta ei koskaan.
Those who make peaceful revolution impossible, make violent revolution inevitable. J.F Kennedy

IDA

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 664
 • Liked: 15326
 • qui enim non est adversum vos pro vobis est
Tilanne on nyt vain niin herkkä, että jos joku Panu Huuhtanen saa keittää hernerokkaa ja pitää vapaata mikkiä, niin Nato joutuu vetäytymään Euroopasta ja EU todennäköisesti hajoaa Venäjän ja Kiinan armeijoiden vyöryessä sen alueelle. Siksi tarvitaan näitä sääntöjä. Koetetaan päästä tämän kriisin, tai ainakin sen pahimman pisteen, yli pitäen kiinni vallan kolmijako-opista ja katsotaan sitten kriisin jälkeen, jos mielipiteensä saisi ilmaista vapaasti, jos se noudattaa oikeusvaltioperiaatetta. Tsemppiä!
qui non est mecum adversum me est

MiljonääriPlayboy

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 846
 • Liked: 16660
Kun näitä kansan (saks. volks) paneeleja polkaistaan näköjään joka asiasta pystyyn, niin mites olisi seuraavan aiheeksi vaikkapa "Muslimiterrorismin ennaltaehkäisy"? Ai ei vai? Se musuterrorismi on kuitenkin jo täällä perä-Hölmölässäkin tuottanut RUUMIITA, eikä pelkästään "pahaa mieltä".  Ja kun tuo SuPOLpon työaikakin menee näköjään kuunatsiraporttien rustaamiseen.
PolPolle tiedoksi:
A) kaikki kirjoittamani on sarkasmia
B) Vous êtes des collaborateurs

Lucce

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 488
 • Liked: 681
"kansalaispaneeli" voi mennä vaikka CCP:lle tekemään raportteja ja toimenpideehdotuksia ,tosin siellä taitaa kaikki "raportissa" olevat elementit ollakin jo käytössä.
EDUSKUNTA on Suomalaisten Kansalaispaneeli ja EDUSKUNTA säätää lait ja asetukset. Jessikka Aro ei ehkä tätä tiennyt mutta YHTEISKUNNASSA on tietynlainen vaaleilla valittu päätösprosessi jonka tarkoituksena on juuri estää tällaisten totalitarististen elementtien syntyminen demokratioihin.
DEMOKRAATTISEN YHTEISKUNNAN pitää haastaa tällaiset totalitaristipaneelit heti alkuunsa tai jälki alkaa olla rumaa.
HALUAAKO PANEELI PENAALIN terävät kynät TEHDÄ ITSESTÄÄN UHAN DEMOKRATIALLE?! MITÄ!?
« Viimeksi muokattu: 26.03.2021, 08:27:16 kirjoittanut Lucce »

JiM

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 874
 • Liked: 2567
Tässä tälle ‘kansalaispaneelille’ viisaita ohjeita vaikkapa varatuomari Laura Korpiselta..

Lainaus
”Uskaltakaa puhua, vaikka totuus voikin sattua”

Myös sananvapauden tila Suomessa herättää huolta Korpisessa. Hän ei kannata esimerkiksi maalittamisen kriminalisointia.

– Ihmisen pitää voida ennakoida, milloin syyllistyy rikokseen ja milloin ei. Tämä hämärtyy maalittamisen kohdalla.

Lisäksi Suomessa painotetaan liikaa sitä, että puhujan pitäisi jatkuvasti miettiä sitä, miten kuulija reagoi hänen mielipiteisiinsä ja pahoittaako hän ehkä mielensä.

– Pikemminkin ajattelen, että lukijan tulisi kasvattaa sietokykyään ja kyetä kuuntelemaan erilaisia asioita. Totuus voi joskus sattua, mutta pitkässä juoksussa totuus sattuu vähiten, Korpinen toteaa ja rohkaisee kaikkia nykymenoon pettyneitä sanomaan se ääneen.

– Ihan tavallinen kansalainen voi olla se, joka huudahtaa keisarilla olekaan vaatteita.

https://www.suomenuutiset.fi/varatuomari-laura-korpinen-liittyminen-perussuomalaisiin-on-panokseni-isanmaan-eteen/

Jorma Teräsrautela

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 790
 • Liked: 3935
Julkinen valta on kauan manipuloinut kansalaisyhteiskuntaa sellaisten järjestöjen avulla kuin Amnesty tai Ihmisoikeusliitto ja monet muut.  Ne ovat tavallisia rekisteröityjä yhdistyksiä, mutta niitä markkinoidaan muun kansan yläpuolella olevina arvojohtajina. Nyt rakennelmaan on saatu uusi osa, kansalaispaneeli. Se on olevinaan uusi demokratian huippu: kuunnellaan kansan ääntä.

Aiheeksi valittiin ensin sananvapaus. Sen jälkeen työn tekijät eli OECD ja Åbo Akademi tarkensivat valtiovallan ”ehdotusten pohjalta” ajankohtaiseksi aiheeksi vihapuheen ja virkamiesten maalittamisen.  Sananvapauden lisääminen muuttuikin virkamiesten ja poliittisen vallan suojeluksi.

Lähetettiin 3000 satunaiskutsua, saatiin 70 halukasta osallistujaa, niistä valittiin edelleen satunnaisesti sekä ositettua otantaa käyttäen 40, mukaan saatiin lopulta 29.  Kutsussa varmaankin kerrottiin aihe, eli vihapuhe ja virkamiesten maalittaminen. Kun kato oli 98 % voi arvata, että vastaajat ovat jo tämän aiheen nojalla voimakkaasti valikoituneet asenteiltaan. Paha vääristymä on koulutaustassa: vain peruskoulun käyneet puuttuvat kokonaan, vaikka heitä on aikuisväestössä 23 %. Silti raportti mainostaa, että edustettuina olivat ”eri väestöryhmät” ja korkeakoulutetut vain ”hieman yliedustettuja” (todellisuudessa 2,5 –kertaisesti). Iso kato pilaa edustavuuden, vaikka otos on satunnainen.

Tämän jälkeen paneelin jo muutenkin valikoituneet jäsenet altistettiin asiantuntijapropagandalle, kuten yllä olevissa postauksissa osoitetaan. Joukossa alan tunnettuja palosireenejä. Turha odottaa, että mukaan olisi päässyt yhtään Keijo Kaarisadetta.  Sitten päästään suosituksiin, joista omakin suosikkini on nro 2: ”jalkautetaan vihapuheen määritelmä”.

Panelistien omat arviot olivat ylistäviä: saatu taustatieto oli luotettavaa (96 %), paneelissa hyvin edustettuina eri väestöryhmät (70 %).  Ei siis kaivattu tasapuolisempaa taustamateriaalia tai kansakoulun käyneitä häiritsemään ryhmäkeskusteluja.

Taas on saavutettu joku uusi taso. Aallokko sen yllä tiivistää:

Mielipiteenvapaudesta ei olisi mitään jäljellä, jos tuon paneelin toimenpideohjelma menisi läpi. Sallittua olisivat vain punavihreät "oikeat" mielipiteet, ja voi sitä joka niistä poikkeaisi. On uskomattoman härskiä, miten "vihapuheen" keppihevosella pusketaan kohden yhden totuuden yhteiskuntaa, josta Stalinkin olisi kateellinen.

Ja miksi kaikki tämä, pohjimmiltaan? Jotta kansallisvaltio ja hyväksi havaitut normit voitaisiin romuttaa ja Suomi avata kehitysmaainvaasiolle, mahdollisimman pienellä vastarinnalla.
« Viimeksi muokattu: 26.03.2021, 20:58:24 kirjoittanut Jorma Teräsrautela »

jetsku

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 399
 • Liked: 1148
Jotain sisällissotaahan nuo näyttävät puuhaavan. Velkaa otetaan täysin sumeilematta, samaan aikaan kuitenkin heikentäen ihmisten oikeuksia ja elintasoa. Kyllä siihen vuosikymmen tai kaksi saadaan menemään ennen kuin valtio defaulttaa ja meillä on mielipidevankeja. Kukapa olisi 90-luvun alussa ajatellut, että kun Suomi on koko olemassaolonsa ajan taistellut pysyäkseen itsenäisenä Neuvostoliitosta, niin heti kun menee sukupolven verran aikaa sen paskajärjestelmän kaatumisesta, niin Suomessa aletaan puuhata samaa.

Nikolas

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 700
 • Liked: 16270
 • Tiellä Rhodesiasta Zimbabween
  • Kirjoitelmia

Kun näitä kansan (saks. volks) paneeleja polkaistaan näköjään joka asiasta pystyyn, niin mites olisi seuraavan aiheeksi vaikkapa "Muslimiterrorismin ennaltaehkäisy"?


Aloitin aiheesta uuden ketjun.

no enpä tiedä

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 151
 • Liked: 509
 • Tarkasti rajattua kertaluonteista öyhötystä
Vihapuheella ja maahanmuuttokoneistolla lienee jatkossa hyvin polttoainetta, sillä asianajaja Elina Koivumäen 2015 twiitin mukaan alle 31-vuotiaista asianajajista 74% oli naisia. https://twitter.com/elinakoivumaki/status/586777902718570496?lang=fi

Ministeriöiden virkailijoista 66,8% on naisia.
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162295/SM_2020_11.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Julkisen sektorin koneistosta valde (11,2% julkisesta sektorista) on kuitenkin vielä tähän päivään asti ollut melko tasa-arvoinen, sillä sukupuolijaukauma on ollut lähes tasan. Miesten yleisimmät ammattinimikkeet 1. vanhempi konstaapeli 2. rajavartija 3. vartija. Naisten 1. verosihteeri 2. asiantuntija 3. toimistosihteeri. Miehet kelpaavat tämän perusteella vielä fyysisiin töihin valtiolle. Naisilla tuntuu olevan hanskassa yhteisen rahan käsittely ja jakaminen. https://vm.fi/valtio-tyonantajana/valtion-henkilosto-tilastoina

Julkisen sektorin suurin siivu on tietysti kunnilla ja kuntayhtymillä = 422 000 "duunaria". Näistä 80% on naisia.
https://www.kt.fi/tilastot-ja-julkaisut/henkilostotilastot

Tässä maassa on edelleen (toistaiseksi) sixty-fifty miehiä ja naisia. Ideologia ja tunteilla johtaminen lienee sitten julkisessa koneistossa kaikkein tasa-arvoisinta?

Tagit: