HOMMAN POLIITTINEN SIIPI > Perussuomalaiset

Perussuomalaiset ja ydinvoima

(1/5) > >>

Atte Saarela:
Nykyiset ilmastomallit ovat melko puutteellisia, eikä tieteellisessä yhteisössä ole ollut viime vuosina juuri yksimielisyyttä esim. siitä, missä määrin ilmastonmuutos aiheuttaa ilmakehän suihkuvirtauksen epävakautta, joka taas on aiheuttanut tämän kesän kaltaisia ääri-ilmiöitä.

Olen itsekin ollut jonkin verran ilmastoskeptikko (tosin olen jo kauan kannattanut ydinvoimaa), mutta viime aikojen säitä katseltuani alkaa näyttää siltä, että varminta olisi jos hiilidioksidipäästöjen madaltamiseksi tehtäisiin ainakin kaikki mahdollinen mitä voi tehdä ilman että siitä aiheutuu merkittävästi muita haittoja.

Paras tapa vähentää Suomen hiilidioksidipäästöjä olisi tietenkin ydinvoima, ja esimerkiksi Vihreät on todellisuudessa melko epäekologinen puolue koska vastustavat ydinvoimaa niin vahvasti.

Ekologisuuden lisäksi lisäydinvoiman rakentaminen olisi muutenkin järkevää, sillä esim. öljyn riittävyydestä lähivuosikymmeninä ei todellakaan ole mitään takeita.

Ydinvoima-alan sääntelyn määrä tekee reaktorien rakentamisesta kalliimpaa ja hitaampaa. Olisi syytä kampanjoida esim sen puolesta, että tätä sääntelyä voisi ehkä jossain vaiheessa ruveta jo purkamaankin.

Ja Suomen olisi syytä siirtyä ydinvoimalupien jakamisessa järjestelmään, jossa eduskunta ei enää ota kantaa rakennettavien ydinvoimaloiden määrään sinänsä, vaan ainoastaan turvallisuusvaatimuksiin. Tämänkään ei ehkä tarvitsisi olla enää asia johon eduskunnan pitäisi ottaa ollenkaan kantaa, vaan tarvittavat arvioinnit voisi tehdä säteilyturvakeskus.

Profiloituminen vahvasti ydinvoimamyönteisenä puolueena voisi tuoda lisää järkeviä ja ekologisesti ajattelevia äänestäjiä, heitäkin on varmasti paljon Suomessa.

Nuivinator:
Kannatan itse ehdottomasti lisäydinvoiman rakentamista. Ei sääntelyä sinällään ole syytä purkaa, mutta sen muotoa olisi syytä muuttaa.

Käsitykseni mukaan, jos nyt haluaa uuden voimalan pystyttää, niin se vaatii noin rekkalastillisen a4-saastetta viranomaisille. Ennen kuin kiveäkään saa voimalatyömaalla kääntää. Myös siinä tapauksessa, että uusi voimala tai reaktori rakennettaisiin samojen piirrustusten mukaan kuin saman voimalayhtiön aiempi voimala.

Itse näkisin asian siten, että yksillä perusteellisesti hyväksytyillä piirrustuksilla saisi rakentaa useamman voimalan.

Hae-won:
Ydinvoima on erinomainen tapa tuottaa hiilivapaata energiaa. Suomen sähköntuotanto on jo melko puhdasta eikä juuri Suomessa suuret ydinvoimalaitokset ole kovin ajankohtainen kysymys. Sen sijaan pienydinvoimaloiden osalta lainsäädännön tulee sallia nopea käyttöönotto. Ymmärtääkseni vihreillä on pienydinvoimaloihin järkiperäisempi suhtautuminen kuin suurempiin laitoksiin.

Nikolas:
Tiedän että jotkut haluaisivat tarjota ratkaisuksi ydinfuusiota, enkä minäkään sitä tyrmää haihatteluna, mutta noin muuten ydinvoimalla tarkoitan raskaiden ytimien halkaisuun perustuvaa energiantuotantoa.

Kyllä kiitos lisää ydinvoimaa, koska:

* Haluamme vähentää hiilidioksidin tuotantoa, koska hiilidioksidin pitoisuuden lisääntyminen ilmakehässä voi vahingossa aiheuttaa Saharan autiomaan rehevöitymistä, mitä emme tietenkään halua tapahtuvan.


* Ydinvoima ei ole riippuvainen planeetan pyörimisestä tai sääukosta siten kuin aurinkovoima ja tuulivoima ovat. Tuulivoimaloiden turbiinit myös silpovat lintuja mutta ydinvoimaloiden turbiinit pyörivät turvallisesti lintuja vaarantamatta.


* Nykyiselläkin kaivos- ja rikastusteknologialla polttoainetta ydinvoimaloihin riittää pitkiksi ajoiksi.


* Nykyiseen ydinvoimateknologiaan ei tarvitse tyytyä vaan neljännen sukupolven reaktoreilla on mahdollista hyödyntää energiantuotantoon myös köyhä uraani (238U), torium ja vanhojen ydinvoimaloiden sivutuotteena syntynyt plutonium. Näin maasta louhittu uraani voidaan hyödyntää noin satakertaisesti verrattuna vanhaan ydinvoimatekniikkaan.


* Eräät neljännen sukupolven reaktorit käyvät myös hyvin kuumina, mikä parantaa sekä sähköntuotannon että vedyntuotannon termistä hyötysuhdetta. Tämä on hyvä asia vetytalouden ja sen parannelman metanolitalouden kannalta.


* Fissiovoimaloissa käytettävät ydinpolttoaineet ovat joka tapauksessa ehtyviä, mutta toisaalta valtamerissä uraania on liuenneena runsaasti. Laboratoriomittakaavassa uraanin keräämistä merivedestä on jo kokeiltu, ja teknologiaa kehitetään edelleen. Uraanin kerääminen merivedestä suuressa mittakaavassa voi moninkertaistaa käyttökelpoiset uraanivarannot.

Atte Saarela:

--- Lainaus käyttäjältä: Nikolas - 28.07.2021, 17:03:34 ---
* Haluamme vähentää hiilidioksidin tuotantoa, koska hiilidioksidin pitoisuuden lisääntyminen ilmakehässä voi vahingossa aiheuttaa Saharan autiomaan rehevöitymistä, mitä emme tietenkään halua tapahtuvan.

--- Lainaus päättyy ---
Tuo onkin mielenkiintoinen skenaario, en ollut aiemmin lukenut. Minusta se kuulostaa optimistiselta, miksi emme haluaisi että lisää kasvillisuutta alkaa levitä aavikolle?

--- Lainaus ---[/li][li]Fissiovoimaloissa käytettävät ydinpolttoaineet ovat joka tapauksessa ehtyviä, mutta toisaalta valtamerissä uraania on liuenneena runsaasti. Laboratoriomittakaavassa uraanin keräämistä merivedestä on jo kokeiltu, ja teknologiaa kehitetään edelleen. Uraanin kerääminen merivedestä suuressa mittakaavassa voi moninkertaistaa käyttökelpoiset uraanivarannot.[/li]
[/list]

--- Lainaus päättyy ---
Tuokin on mielenkiintoista, nähtävästi maksaa enää satasia per kilo, eli voi olla oikeasti realistinen tapa tuottaa uraania jos uraanin hinta nousee tarpeeksi korkealle. Uraanin hinta ei olisi mikään ongelma ydinvoimaloille enää noilla hinnoilla.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta