Kirjoittaja Aihe: Saksan ja EU:n sota Puolaa vastaan - Polexit i inne opowiadania  (Luettu 6886 kertaa)

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 774
 • Liked: 37552
Puolalaistoimittaja arvioi Puolan tv:n sivuilla julkaistussa kirjoituksessaan (20.10.2021) Puolan ja EU:n nykyisiä suhteita ja niiden tulevaisuuden perspektiivejä. Samalla kyse on prosesseista, jotka koskevat kaikkia EU-jäsenmaita ja niiden kansalaisia. Viime vuosina on jo useista seikoista ja sattumuksista saatu selkeää evidenssiä mihin suuntaan EU:n johtoportaat aikovan EU:ta viedä. Nuo aikeet eivät lupaa hyvää itsenäisille kansallisvaltioille ja niiden kansalaisille. Puolalaistoimittaja tuo kirjoituksessaan nämä asetelmat selkeästi esiin.

Lainaus
Krzysztof Wołodźko: Sota Puolan puolesta ja sitä vastaan

Vasemmistolais-liberaali oppositio pelottelee mielellään Polexitillä, sillä sen avulla on helppo siirtää huomio pois paljon suuremmasta EU-ongelmasta. Kyse on EU-rakenteiden muuttamisesta vähitellen keskusjohtoiseksi organismiksi, jossa kansallisvaltioilla tulisi olemaan yhä vähemmän sanavaltaa. Valta on siirtymässä niiden maiden eliiteille, jotka voittavat taistelun EU-instituutioiden ja EU-lainsäädännön hallinnasta.


Kaikki tämä tapahtuu parhaillaan silmiemme edessä. Jos Puola päätyisi tällaisen muutoksen syntisäkiksi ja sijaiskärsijäksi, niin mikään ratkaisu ei olisi silloin hyvä meille - ei Polexit, eikä jääminen EU:hun Brysselin hallinnon itäisenä provinssina. Kaiken lisäksi Brysselissä harjoitetaan eräänlaista teatteria, jossa Saksa vaatii yhä innokkaammin itselleen kaikkivaltiaan johtajan roolia.

On syytä aloittaa tärkeästä huomautuksesta, sillä vuosi 2004 on jo niin kaukaista aikaan erityisesti nuoremmille ikäpolville. Yhteiskuntamme enemmistö halusi Puolan liittyvän EU:hun. On kuitenkin syytä muistaa, että huomattava osa puolalaisista suhtautui EU:hun varsin pragmaattisesti pitäen sitä kansainvälisenä yhteisönä, jolta saadaan rahavaroja, mutta myös - matkustamisen ja työnteon vapaus. Kaikki noiden aikojen työperäiset Puolasta lähteneet maastamuuttajat tietävät tämän erittäin hyvin. Kaksinumeroinen työttömyys, maan kokonaisia alueita vaivannut näköalattomuus ja heikko ostovoima saivat aikaan sen, että maasta pois muuttoa haluavia oli paljon.

Se valehtelee, joka väittää, että puolalaiset joukolla muuttivat tuolloin länteen, koska he eniten haaveilivat sitten voivansa taistella seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksien tai pitkälle viedyn monikulturismin puolesta. Suuri osa heistä, jotka nyt vihaavat PiS-puoluetta ksenofobian ja vastaavien syytösten takia pakkasivat silloin kamppeensa, koska he olivat saaneet jo täysin tarpeekseen Puolan III tasavallasta, jota johtivat Leszek Balcerowiczin liberaalit. Siinä valtiossa heillä ei ollut enää tilaa, ja heitä ahdisti pelko ja epävarmuus omasta tulevaisuudestaan maassa, jota hallitsivat hurskaat ja ei-hurskaat ultraliberaalit.

Sitten alkoi tulvia rahaa EU:sta. Tämä rikastutti nopeasti paikallisen eliitin, mutta sai myös aikaan huomattavaa taloudellista elpymistä ja infrastruktuurin paranemista mm. puolalaiskylissä. 1990-luku oli näissä kylissä todellisen apatian aikaa ja vähittäistä tapahtuneen muutoksen [kommunismin romahdus] aiheuttamien haavojen hidasta nuolemista. Vuoden 2004 jälkeen alkoi syntyä nopeasti useita kokonaisia uusia palvelusektoreita, jotka liittyivät EU:lta saatujen rahojen käyttöön. Tästä hyötyi ainakin osa nykyisten 30-vuotiaiden sukupolvesta, joilla ei ollut ennen Puolan EU:hun liittymistä mitään järkeviä uramahdollisuuksia, koska koko maassa ei yksinkertaisesti ollut heille työpaikkoja.

Ei siis ihme, että myös koko Puolan poliittinen luokka huokaisi helpotuksesta Puolan liittyessä EU:hun. EU-rahat ja työperäisen maastamuuton myötä syntynyt varoventtiili mahdollisesti pelastivat maan monilta vakavilta yhteiskunnallisilta järistyksiltä. Ne olivat täysin mahdollisia. On syytä muistaa, että jo jonkin verran paremmassa yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa tilanteessa vuonna 2015 Platform [nykyinen oppositiopuolue] ei enää kyennyt selviytymään voimakkaasta yhteiskunnallisesta turhautumisesta, joka johtui merkittävissä määrin siitä, että suurin osa yhteiskunnasta alkoi taas kokea, että vasemmistolais-liberaali eliitti ja sen kannattajat kapeasta, mutta vaikutusvaltaisesta keskiluokasta, elivät huomattavasti paremmin kuin muut tavalliset ihmiset, joille lääkkeeksi ongelmiin ehdotettiin vain yhtä ratkaisua: "Vaihda työpaikkaa, ota lainaa".

Kun EU:hun liityttiin, niin puolalaiset olivat kyllä selvillä myös EU:n maailmankuvaan tai jopa ideologiseen perustaan liittyvistä seikoista. Vaikutti kuitenkin siltä - tätä vakuutteli myös puolalaispaavi Johannes Paavali II, sekä Puolan kirkko -, että on mahdollista sovittaa EU:n yhteiskunnallinen, poliittinen ja kansalaisia koskeva arvokaanoni yhteen puolalaiselle yhteiskunnalle läheisempien arvojen kanssa. Puolaa kutsuttiin vuonna 2004 varsin yleisesti "katoliseksi yhteiskunnaksi", myös niiden toimesta, jotka nykyisin pelkäävät tällaista määritelmää kuin piru pyhitettyä vettä. Silloin oletettiin, että puolalaisen yhteiskunnan ja valtion, sekä EU-instituutioiden ja -oikeuden välisissä suhteissa onnistuttaisiin säilyttämään maailmankatsomuksellinen tasapaino, etenkin lakien ja niiden käytännön soveltamisen välillä.

Moni asia alkoi kuitenkin muuttua. Ensinnäkin puolalaiseen yhteiskuntaan alkoi ilmaantua huomattavia säröjä ja halkeamia: Kaikille on selvää, että maailmankuvaan koskevat näkemykset jakavat nykyisin puolalaisia paljon vahvemmin, kuin mitä silloin kun liityimme EU:hun.

Toisekseen EU on selkeästi alkanut muuttua - integraatioprosessit keskittyvät yhä enemmän EU-instituutioiden kontrollin vahvistamiseen ja laajentamiseen yli kansallisvaltioiden. On selvästi nähtävissä, että kyse on sellaisesta rakenteiden yhtenäistämisestä ja yhdenmukaistamisesta, mikä - pahimmassa tapauksessa - tekee jäsenvaltioiden hallituksista keskiportaan päällikkökuntaa ja niiden parlamenteista vähämerkityksisiä keskustelukerhoja, tai EU-direktiiveistä äänestäviä aparaatteja [EU:ssa ainoastaan EU-komissiolla ja tarkemmin ottaen sen pääkomissaarilla on oikeus tehdä lakialoitteita. Muut elimet vain äänestävät, kunnes lopulta joku päivä äänestävät ns. oikein]. Tämä johtaa lopulta siihen, että joku tulee olemaan tässä junassa tasa-arvoisempi kuin muut ja istumaan ensimmäisessä luokassa, sekä johtamaan ja määräämään. Aiheetta ei tässä yhteydessä viitata Saksaan, vaikka pohjimmiltaan kyse on huomattavasti mutkikkaammasta systeemistä, joka koostuu erityisesti läntisen poliittisen eliitin edustajista.

Kolmanneksi ja viimeiseksi EU:n valtakeskukset havaitsivat varsin nopeasti, että yhdistämällä ideologinen paine ihmisoikeuksien vähittäiseen ja asteittaiseen uudelleentulkintaan, sekä panostamalla moraalikysymysten politisointiin he saavat runsaasti liikkumavaraa eräiden Keski- ja Itä-Euroopan maiden painostamiseen, joiden etunenässä Puola ja Unkari.

Ns. eurooppalaiset arvot antavat mainion tekosyy painostaa "itsepäisiä hallituksia", kuten Puolan hallitusta, jolla on kuitenkin täysi demokraattinen mandaatti vallankäyttöön. Emme muuten saa koskaan tietää, kuinka EU-projektin perustajat Robert Schumanin johdolla mahtaisivat suhtautua nykyisiin "eurooppalaisten arvojen" tulkintoihin. Tästä eivät ideologiset rummunpäristäjät kuitenkaan piittaa, ei edes vaikka heillä olisi tohtori-tutkinto suoritettuna. Heille riittää koko poliittisen ajattelun tarpeisiin kahdeksan kohdan manifestit.

Hihasta ravisteltu Polexit ei ole tämän päivän ongelma Puolalle ja Euroopalle. Ongelma on se, että EU voi aikoa vähitellen muuttua eurooppalaiseksi taskuimperiumiksi (tasku, kun sitä verrataan Kiinan tai USA:n potentiaaleihin). Kaiken lisäksi vielä sellaiseksi imperiumiksi, joka vaatii alamaisiltaan ja yksittäisten valtio-provinssiensa hallintomiehiltä "maallisen uskonnon akteja", ja ehdotonta uskollisuutta ja lojaalisuutta valtarakenteille, jotka teeskentelevät yhä olevansa demokraattisia.
 
Enpä jaksa uskoa, että EU-eliitit tulevat tästä sodasta suosiolla luopumaan. Muuten maitohinkki nurin ja maito maassa. 

PS. "i inne opowiadania" = "ja muut kertomukset".
Viimeinen sammuttakoon valot!

Tabula Rasa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 24 544
 • Liked: 17615
 • Kuka jos en minä
Sotahan tästä seuraa. Elitistit eivät näe kuinka köyhimmillä miljoonilla elämä muuttuu mahdottomaksi ja se on ollut aina se pääosa muutosvoimasta seuraavaan vaiheeseen mennessä jolla persaukisetkin ulevat toimeen.
Hedelmistään puu tunnetaan.

''UPMn Kyselytutkimuksessa 40 prosenttia ei sisäistänyt sitäkään että puu on vessapaperin ja pahvin raaka-aine.''

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 774
 • Liked: 37552
Puolan tv:llä oli juttua (21.10.2021) maan varaulkoministerin lausunnoista ennen EU-huippukokousta.

Lainaus
Tuleeko Puola käyttämään veto-oikeutta "Fit for 55:n" johdosta? "Tulemme taistelemaan maamme suvereenisuuden puolesta"

Tämä on pääministeri Morawieckin lopullinen päätös. Mitään välineitä ei suljeta pois, eikä saakaan, kun taistelemme maamme suvereenisuuden puolesta - totesi varaulkoministeri Szymon Szynkowski vel Sęk "#Jedziemy" -ohjelmassa kun häneltä kysyttiin, että onko Puola ottanut huomioon, että veto "Fit for 55:a" vastaan voisi olla väline, jonka avulla voimme suojautua kiristykseltä.


Brysselissä alkaa torstaina Eurooppa-neuvoston kaksipäiväinen huippukokous. Pääaiheina ovat energian hinta, korona-pandemia, maahanmuutto, kansainvälinen kauppa, oikeusvaltioasiat ja digitalisaatio.

Epävirallisten lähteiden mukaan puolalaisdiplomaatit ennakoivat, että kiivaimmat keskustelut tullaan käymään energian hinnasta. EU-maat jakautuvat tässä asiassa kahteen leiriin. Toinen leiri katsoo, että nykyinen energian hintashokki on tilapäistä ja keväällä kaikki palaa takaisin normaaliksi. Toinen puoli taas kiinnittää huomiota siihen, että hintojen nousu johtuu myös EU-markkinoiden rakenteellisista puutteista ja se vaatii siksi kaasumarkkinoiden reformia ja kestokyvyn vahvistamista, sekä laajempaa keskustelua eräistä EU:n ilmastopolitiikan oletuksista.
(...)

Jutussa kerrotaan vielä, että Puolan varaulkoministerin mukaan tämä viikko on EU:n toiminnan kannalta kriittisin sitten vuosikausiin. Hän viittaisi EU-parlamenttikeskusteluun ja pääministeri Mateusz Morawieckin puheeseen sen yhteydessä. Pääministeri "toi hyvin selkeästi esiin argumenttimme, että olemme lojaaleja EU:lle, johon kuulumme, emmekä halua jättää sitä, mutta kompetensseja ja niiden jako pitää kunnioittaa".

Szymon Szynkowski vel Sękin mukaan huippukokous tulee olemaan tärkeä EU:lle. Tuleeko osa eliittistä olemaan riittävän kypsää ymmärtääkseen missä tilanteessa EU paraillaan on, vai jatkaako se edelleen voimasanojen ja kiristyspuheiden käyttöä, mikä johtaa ajan mittaan EU-organisaation riutumiseen?

Vielä hetki ja on otettu yksi askel liikaa. EU-instituutiot kyllä tulevat tekemään tämän askeleen. Sen jälkeen on vaikea enää kääntyä polulta, joka johtaa siihen, että osa jäsenvaltioista kokee joutuneensa ahdistetuksi nurkkaan, totesi Szynkowski vel Sękin. Me emme tule tätä sallimaan, jatkoi hän. Huippukokouksessa tullaan käsittelemään myös "Fit for 55" -pakettia. Puolalaisministeri totesi Puolan ottaneen tämän suhteen huomioon eri skenaariot ja vaihtoehdot. Kyse voi silloin olla ilmastopaketin pysäyttämisestä tai viivästyttämisestä. Kaikkia keinoja on varauduttu käyttämään. 

Toisen Puolan tv:n jutun mukaan Puolan pääministeri tapaa vielä ennen huippukokouksen alkua Merkelin, sekä pitää kokouksen Visegrad-maiden kanssa.
Viimeinen sammuttakoon valot!

Jorma M.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 866
 • Liked: 18329
 • tökerö, tyhmä ja köyhä


Viimeksi 1939 Saksa valmistautui Puolan nitistämiseen. Silloin Wehrmachtin johto, SS, Gestapo ja einsatzgruppen olivat kartalla mitä tehdä. Puolalaisia pidettiin ali-ihmisinä joista ei ole itsenäisen Puolan kansalaisina hyötyä Saksalle. Sama tilanne nyt.

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 774
 • Liked: 37552
Puolan tv kertoo (20.10.2021) EU-parlamentin istunnosta, johon myös Puolan pääministeri Morawiecki osallistui äskettäin. Referaattia jutusta:

Lainaus
Kenties ette seuranneet keskustelua EU-parlamentissa? Tässä 10 Puolaa koskevaa valhetta, joita eurooppalaisille syötetään

Puola on maa, jossa 84% puolalaisista protestoi vallassa olevaa PiS-puoluetta vastaan, maaseudulla naiset eivät tiedä, mikä on gynekologi, abortti on joka tapauksessa kielletty, poliisi hakkaa ihmisiä kaduilla. Puola on maa, jossa viattomilta kansalaisilta viedään eläkkeet ja hallitus koostuu kommunistiajan hallinnon merkittävistä entisistä edustajista. Eikö kuullosta absurdilta? Tällaisia tarinoita kerrottiin Puolasta EU-parlamentin tiistain istunnossa. Kaikkein pahinta oli, että puolet näiden väitteiden esittäjistä oli puolalaisia.


Saksa puhui Putinista

Donald Tuskin yhteistyökumppani saksalainen Manfred Weber (EPP:n johtaja) hyökkäsi Puolan pääministeriä vastaan väittäen: "Te heikennätte EU:ta, tuo politiikka avustaa venäläisiä ja Vladimir Putinia". Samaan sävyyn puhuu myös EU:n saksalainen pääkomissaari Ursula von der Leyen.

Silti heillä ei ole mitään todisteita tällaisesta toiminnasta. Samaan aikaan Saksan hallitus tekee Putinin kanssa yhtä historian suurimmista liiketoimista. Kuten Angela Merkelkin myöntää (tämä paljastus Donald Tuskilta), niin koko EU:lle tulee tappiota Nord Stream 2 johdosta, mutta saksalaisista tulee huomattavasti rikkaampia. Energian hinta nousee jo ja Putin vetää eurooppalaisia nenästä. Samalla saksalaiset ovat ilmeisesti unohtaneet sen, että kaikkein loistavimman uran Vladimir Putinin rinnalla tekivät johtavat saksalaiset poliitikot, kuten Gerhard Schroeder ja Henning Voscherau.
 
Ihmisiltä viedään eläkkeet

Tosiasiassa eläkeläisten tilanne paranee Puolassa (Puolan tv:n yksityiskohtainen artikkeli aiheesta).

Samaan aikaan EU-parlamentissa väitetään, että tilanne on täysin päinvastoin. Painotetaan vielä, että tämä koskee erityisesti tuomareita. Media kertoo lopulta koko maailmalle vain tämän virheellisen tiedon.

Puolalaiset kommunisteja?

PO-puolueen [puolalainen oppositiopuolue] meppi Andrzej Halicki hyökkäsi Puolan pääministeriä vastaan väittäen, että "teillä on kommunistiystäviä ja te tukeudutte heihin keskittäessänne valtaa".

Halicki ei silti kyennyt nimeämään yhtäkään väitettyä kommunistia nimeltä. Samalla hän näppärästi sivuutti sen tosiasian, että hänet valittiin EU-parlamenttiin Puolan kommunistisen puolueen entisten pitkäaikaisten aktivistien kanssa muodostetulta yhteislistalta (kom. aktivisteja mm. Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller ja Marek Belka).

Belgialainen selittää puolalaisille, mistä Puolan jaoissa oli kyse

EU-parlamentin liberaaliryhmän johtaja Guy Verhofstadt väitti, että Morawiecki määrää puolalaisille sääntöjä, joita yhteiskunta ei hyväksy. Verhofstadtille tämä tuo mieleen Euroopan historian dramaattiset tapahtumat 1700-luvun lopulla, jolloin niinkin suuri maa kuin Puola katosi Euroopan kartalta. Se johtui hänen mukaansa fataalista sekoituksesta huonoa hallintoa, ulkoista uhkaa ja konservatiivien petoksesta, kun nämä kieltäytyivät hyväksymästä modernia Puolan perustuslakia.

Verhofstadt vihjaa, että kun joku hallitsi huonosti valtiota, niin yhtäkkiä se lakkasi olemasta, joten samoin voi käydä myös nyt. Niinpä nyt on syytä kertoa mepille, että 1700-luvun lopussa Puola ei haihtunut savuna ilmaan, vaan vihamieliset valtiot Venäjä, Saksa ja Itävalta ryöstivät sen brutaalisti. Verhofstadtin logiikkaa myötäillen, jos Kreikalla on talousongelmia ja se ei pysy vakaasti jaloillaan, niin sen alue tulee kaapata ja jakaa vaikkapa Turkin, Bulgarian ja Albanian kesken?

Mikä on gynekologi?

Puolalaismeppi Sywia Spurek taas vetosi pääministeri Morawieckiin, että tämä ryhtyisi toimiin taatakseen maaseudun naisille mahdollisuuden päästä gynekologille. Tarkoittiko tuo sitä, etteivät maaseudun naiset ole vielä kuulleet ehkäisystä tai naisten sukuelinsairauksien hoidosta? Näin asian saattoivat käsittää Spurekin puheita kuunnelleet eurooppalaiset, jotka tietävät puolalaiskylien tilanteesta yhtä paljon, kuin mitä Kyproksen maanviljelijöiden elämästä.

"Teidän on käytettävä energiaanne Puolan puolesta yhteistyön tekemiseksi EU:n kanssa, mm. sellaisten ratkaisujen löytämiseksi, jotka takaavat maaseudun puolalaisnaisille pääsyn gynekologin luo". Näin vetosi Spurek.

Raskauden keskeyttäminen

Energian hinnan valtava nousu tai maahanmuuttokriisi [parhaillaan meneillään myös Puolan itärajalla] eivät ole mepeille pääongelmia. Viimeksi he ottivat esiin aborttioikeuden Teksasissa (USA). Raskauden keskeytys Puolassa oli myös eräs keskiviikon EU-parlamentin istunnon pääaiheista ja siitä puhuttiin myös tiistaina.

Espanjalaismeppi julisti istunnossa, että "muutaman vuoden kuluttua on kulunut tarkalleen vuosi siitä, kun Puolassa kiellettiin abortti". Toki Puolan perustuslakituomioistuin poisti viime vuonna erään raskauden keskeyttämisen perusteen, mutta se, että väitetään eurooppalaisille, että abortti on kokonaan kielletty Puolassa ... se on kyllä jo viimeisin valeuutinen.

Poliisivaltio

EU-parlamentin istunnossa Puolan ex-pääministeri, nykyinen meppi Eurooppa-koalition (KO) listalta (PO PSL SLD vihreät) Włodzimierz Cimoszewicz [edellä jo kommunistiksi mainittu] väitti, että "poliisi kohtelee brutaalisti mielenosoittajia, mutta suojelee kansallismielisiä tappelupukareita". Missä pahoinpitelyt tapahtuvat, mitä tappelupukareita valtio suojelee? "Kyllä vaan. Kaduilla on panssarivaunuja ja kaupoissa joukkopidätyksiä", pilaillaan netissä ja samalla painotetaan, että kellään ei ole mitään käsitystä mitä vasemmistopoliitikko tarkoittaa.

Voi olla, että Cimoszewicz viittasi Donald Tuskin [PO-puolueen johtaja] viimeisimpään mielenosoitukseen Varsovassa. Se kuitenkin sujui varsin rauhallisesti, vaikka kilpailevat ryhmät osoittivat mieltään varsin lähellä toisiaan.

Ainoastaan vasemmistolainen "isoäiti Kasia" aikoi murtautua läpi kansallismielisten kimppuun. Hänet pidätettiin ja vietiin poliisiautoon, mutta ei häntä "kohdeltu brutaalisti". Kaiken lisäksi konflikti syntyi siksi, että "isoäiti Kasia" haastoi riitaa virkavallan kanssa ja löi erästä naista päähän LGBT-lipulla.

Kuuluisa LGBT-valhe

Espanjan vasemmistolaisen Podemos-puolueen meppi Eugenia Rodríguez Palop syytti Morawieckin hallitusta: "Hallituksellanne on autoritaarisia tendenssejä ja siksi en ihmettele sitä, että kyseenalaistatte eurooppalaiset arvot". Puheessaan hän ilmoitti, että Puolassa on sanottu olevan "LGBT-vapaita vyöhykkeitä". Mepin mukaan "kyse on suoraan 1800-luvulta peräisin olevista megalomaanisista tendensseistä. Suurvalta-aika on ohi; Puola tarvitsee Eurooppaa ja eurooppalaisia rahoja selvitäkseen kriisistä". Mepin vasemmistolaiskollegat säestivät ilmoittamalla, että Puolassa tehdään "lukuisia hyökkäyksiä LGBTI-yhteisöä vastaan".

Kuten tiedämme, niin Puolassa ei ole koskaan ollut "LGBT-vapaita vyöhykkeitä" ja kyse on vasemmistoaktivisti Bart Stasewskin levittämästä valheesta. LGBT-väkeä vastaan tehtyjä hyökkäyksiä tapahtuu Puolassa vähemmän, kuin mitä suurimmassa osassa Länsi-Euroopan maita [muslimeja hyvin vähän Puolassa, korreloinee suoraan asiassa].

PiS-puoluetta kannattaa vain 16% puolalaisista?

Tiistain internet-sessiossa Andrzej Halicki (PO-puolue) ilmoitti: "Kiitos kaikille solidaarisuudesta. Kiitän niiden 84% puolalaisen puolesta, jotka tukevat EU:ta ja lähtivät kaduille. Kiitos".

Netissä arveltiin, että Halicki vihjasi, että Donald Tuskin viimeisintä kuulemma Polexitin vastaista mielenosoitusta tuki jopa 84% puolalaisista.

Varsovan pormestari Rafał Trzaskowski (PO-puolue) ilmoitti, että mielenosoitukseen Varsovassa otti osaa jopa 100 000 henkilöä. Tuo luku on aivan yhtä "totta", kuin tieto siitä, että 84% puolalaisista oli kaduilla [Trzaskowski on kuuluisa siitä, että hän vähintään kymmenkertaistaa "oikeamielisten" mielenosoittajien määrät.]

Kirsikka kakun päällä - ei voi verrata keskenään

Puolan pääministeri matkusti Strasbourgiin koska Puolan perustuslakituomioistuin totesi kansallisen lain ensisijaisuuden verrattuna EU-lakiin. Samanlaisen tuomion ovat antaneet tuomioistuimet myös Saksassa, Ranskassa, Espanjassa ja Romaniassa, mutta vain meidän kohdallamme EU katsoo tämän olevan "uhka demokratialle".

EU-parlamentissa saksalainen Katarina Barley [sosialidemokraatit] selitti: "Morawiecki mainitsi esim. Saksan perustuslakituomioistuimen tuomion. Se oli hallitusta vastaan tehty tuomio. Puolan tapauksessa kyse on jostakin aivan päinvastaisesta. Puolan hallitus vei asian tuomioistuimeen ja se teki sille tämän palveluksen".  Barley tuli aiemmin jo kuuluisaksi väitteillään, että puolalaiset näkevät nälkää.

On syytä muistuttaa, että Saksan perustuslakituomioistuimen presidentti Stephan Harbarth on Angela Merkelin CDU:ssa jo kauan toiminut poliitikko. Hän oli puolueen Bundestag-edustaja vuosina 2009-2018.

Äskettäin media [Die Welt] kertoi, että Saksan perustuslakituomioistuimen tuomarit keskustelivat tuomioistuimessa käsiteltävänä olevista asioista yhteisellä illallisella Angela Merkelin kanssa. Esillä oli kaksi asiaa. Ensimmäinen koski perustuslakituomioistuimen eurobondeja koskevaa päätöstä ja toinen korona-viruksen vastaista politiikkaa koskevaa prosessia.

Express-lehti Iso-Britanniasta kirjoitti, että EU-pääkomissaari Ursula von der Leyen oli tiistaina "puulla päähän lyöty, kun Puolan pääministeri vastusti häntä tylysti viitaten Saksan ja Ranskan oikeusistuimien päätöksiin", jotka myöskin tunnustivat kansallisen lain ensisijaisuuden EU-lakiin verrattuna. (Puolan tv:n juttu aiheesta).

Tätä saattoi jo ennakoida

Oliko massiivinen hyökkäys Puolaa vastaan yllätys? Tuliko fake-uutisten kopiointi kenellekään yllätyksenä? Valitettavasti ei.

Parhaan yhteenvedon EU-koneisto "puolueettomuudesta" antoi vähän ennen EU-parlamentin istunnon alkamista PiS-puolueen meppi Witold Waszczykowski, joka kirjoitti:

"Kohta alkaa keskustelu pääministerin kanssa. Valitettavasti jo keskustelun otsikko on valheellinen. Puolassa ei ole kriisiä, eikä EU-oikeus ole ensisijainen".


Sielläpä on EU-parlamentissa ollut varsinaiset kokoontumisajot. On taidettu jo laarin pohjatkin haravoida tarkkaan, kun meppiaines tuolla vähintäänkin arveluttavaa. Tässä alkanee jo samalla oivaltaa millä mekaniikalla ilmastovouhotuskin etenee ja missä eräs sylttytehdas. Mistähän muuten Marin saa tietonsa? Aika levottomia näyttää löpäjävän suomimediassa.
Viimeinen sammuttakoon valot!

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 774
 • Liked: 37552
Viimeinen sammuttakoon valot!

BarkAtTheMoon

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 746
 • Liked: 3454
Alla muutama aiempi Puolaa koskeva ketju, joiden teemat ovat edelleen ajankohtaisia.

Puolan tuomarinimitykset - mitä media ei kerro

2015-12-30: Puolan hallitus ottaa julkisen median valvontaan

2019-08-22 Puola vaatii Saksalta 850 miljardin euron sotakorvauksia WW II takia

Kiitoksia jäsen/veli Akezille kaikista erinomaisista artikkeleista/suomennuksista, avaa karjalaisellekin pienyrittäjälle maailmaa ihan uudella tavalla :), ja aivan erinomaista matskua aina

Mikke70

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 998
 • Liked: 605
Kaikkein parasta mitä tästä voisi seurata, olisi suomalaistenkin rahojen siirtämisen loppuminen vastikkeetta puolalaisten käyttöön.
« Viimeksi muokattu: 23.10.2021, 12:04:17 kirjoittanut Mikke70 »
Donald—I appreciate the free publicity for Borat! I admit, I don’t find you funny either. But yet the whole world laughs at you.

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 774
 • Liked: 37552
Puolan tv kertoo (22.10.2021) tuoreesta perustuslakia koskevasta mielipidetutkimuksesta. Varsin yksimielisiä puolalaiset näyttävät olevan maan perustuslain ensisijaisuudesta, myös oppositiota myöten.

Lainaus
Tutkimus perustuslaista. Näin vastasi enemmistö

Suuri enemmistö vastaajista katsoo, että perustuslain tulee olla Puolan ylin ja korkein laki. Tämä ilmenee Social Changes -tutkimuslaitoksen uudesta wpolityce-lehdelle tekemästä tutkimuksesta.


Osallistujilta kysyttiin: "Tuleeko perustuslain olla Puolassa ylin ja korkein laki?"

78% vastanneista vastasi tähän kysymykseen "kyllä" ja heistä 55% valitsi vaihtoehdon "ehdottomasti kyllä". Päinvastaista kantaa edusti 10% vastanneista. 12% ei osannut sanoa kantaansa.

Kolmen suurimman poliittisen ryhmittymän kannattajien näkemykset eivät juurikaan poikenneet toistaan. "Yhdistyneen oikeiston kannattajista 96% katsoi perustuslain olevan ylin, Kansalaiskoalition kannattajien keskuudessa vastaava prosenttiosuus oli 82% ja Puola 2050 kannattajilla luku oli 86%".

Tutkimus tehtiin tietokoneavusteisesti internet-paneelin avulla. Otoksessa oli mukana 1096 puolalaista. Tutkimus tehtiin 15-18. lokakuuta 2021.

7. lokakuuta Puolan perustuslakituomioistuin antoi tuomion, jonka mukaan perustuslaki on EU-lain yläpuolella. Perustuslakituomioistuin totesi tutustuttuaan pääministeri Morawieckin selvityspyyntöön, että EU-sopimusten pykälät ovat ristiriidassa perustuslain kanssa silloin, kun EU-elimet toimivat Puolan niille luovuttamien kompetenssien ja valtuuksien ulkopuolella.

Tuomioistuin piti perustuslain vastaisena myös EU-sopimuksen pykälää, jonka nojalla kansalliset tuomioistuimet valtuutetaan sivuuttamaan perustuslain määräyksiä tai antamaan tuomioita jo kumottujen normien perusteella, sekä myös EU-sopimuksen pykäliä, joilla kansalliset tuomioistuimet valtuutetaan valvomaan presidentin, sekä kansallisten tuomarineuvoston tekemien tuomarinimitysten laillisuutta.

Kylläpä ovat EU-pykälien laatijat keitelleet myrkkykeitoksen itsenäisten valtioiden ja niiden kansalaisten nieltäväksi. Käytännössä tuollaiset EU-viritykset tarkoittaisivat diktatuuria.

Perustuslain vastaisuus koskee tässä jupakassa pohjimmiltaan vain sitä, kun EU-elimet toimivat valtuuksiensa ulkopuolella. Siksi oli hämmästyttävää lukea äskettäin lehdestä, että Suomen pääministeri näyttää olevan aika kuutamolla. Hän nimittäin alkoi puhua Puolan tapauksen yhteydessä jotakin sellaista, jotta EU-yhteismarkkinat eivät voi toimia ilman EU-lain ensisijaisuutta. Vaan eihän tuolla ole mitään tekemistä tämän jutun kanssa, koska kyse on siitä kun EU-elimet toimivat valtuuksiensa ulkopuolella. Liekö pääministeri lukenut vain valeuutisia, jos ei ymmärrä mistä kyse?
« Viimeksi muokattu: 23.10.2021, 15:36:30 kirjoittanut akez »
Viimeinen sammuttakoon valot!

zupi

 • Vieras
Laitetaan tähän saasta-Hyysärin tämänpäiväinen kirjoitus Puolan tilanteesta. Näettekö mitään eroa Akezin referoimiin kirjoituksiin?

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008348807.html

Lainaus
Suomalais­tuomari lähti opinto­retkelle Puolaan ja järkyttyi oikeus­laitoksen rusentamisesta: ”En ollut ymmärtänyt, että tämä on niin systemaattista, vakavaa ja häikäilemätöntä"

(…)

Viime viikon sunnuntaina Helsingin käräjäoikeuden tuomari Antti Heikinheimo lähti opintoretkelle tutustumaan Puolan oikeus­laitoksen tilanteeseen. Hän oli toki kuullut entuudestaan, että monenlaista huolta on ilmassa, mutta Heikinheimolle ei ollut uutisista välittynyt käsitystä asioiden vakavuudesta.

(…)

Paikan päällä hän kohtasi kuitenkin pelokkaita tuomareita, joilla on aito huoli työpaikkojensa puolesta. Jotkut pelkäävät jopa oman ja perheen­jäsentensä turvallisuuden puolesta.

Kaikilla on suuri huoli Puolan oikeuslaitoksen vastaisista hyökkäyksistä sekä maan demokratian kestävyydestä.

En ollut ymmärtänyt, että tämä on niin systemaattista, vakavaa ja häikäilemätöntä. Ja että hyökkäykset kohdistuvat yksittäisiin käräjä­oikeuksien ja alueoikeuksien tuomareihin. Ja koko oikeus­laitoksen perustuksiin ja sen riippumattomuuteen”, Heikinheimo kertoo.

(…)

Heikinheimo luultavasti kuuluu "asiantuntijana" samaan armoitettuun luokkaan Emilia Palosen ja Tuija Saresman kanssa. On kuulemma systemaattista, vakavaa ja häikäilemätöntä hyökkäystä tuomareita kohtaan, ja kaikilla on suuri huoli demokratian kestävyydestä. Öh, väittääkö Heikinheimo, että Puola ei ole demokraattinen valtio ja maan hallitus ei nauti kansalaisten luottamusta, vai mitä ihmettä? Ja jotenkin en usko, että kaikilla on suuri huoli. Tietyn aatesuuntauksen (kohtuullisen harvoilla) fanaattisilla kannattajilla voi ehkä olla.

Lainaus
Euroopan unioni on kovistellut Puolaa vuosikaudet oikeusvaltio­periaatteen murentamisesta. Maata on uhattu äänioikeuden menettämisellä ja jopa himoittujen EU-tukiaisten epäämisellä, ellei valtaapitävä Laki ja oikeus -puolue (PiS) muuta käytöstään.

Viime viikkoina on kohistu Puolan perustuslaki­tuomioistuimen linjauksesta, jonka mukaan Puolan perustuslaki menisi joissakin tapauksissa EU-oikeuden edelle. Tämä kaikki kuulostaa silti Brysselin virkamiesten ja oikeus­oppineiden jargonilta, joka jää monelle puolalaiselle ja muillekin EU-kansalaisille etäiseksi.

Siinähän se todellinen syy tuli Puolaa vastaan kohdistuvaan hyökkäykseen. Puola on päättänyt säilyä Puolana myös jatkossakin, eikä anna läpimätien EU-sontiaisten määrätä maan kohtalosta.

Lainaus
Tuomareiden mukaan Puolassa on käynnissä hyökkäys, jolla oikeuslaitos pyritään alistamaan vallanpitäjien käsikassaraksi. Yhtenä päätavoitteena on heidän mielestään PiS-puolueen vallan lujittaminen ja toisena korruptoituneiden poliitikkojen suojeleminen oikeustoimilta.

Oikeuslaitos pyritään täyttämään hallitusta myötäilevillä tuomareilla ja syyttäjillä, kun taas liian itsenäiset ja kriittiset tuomarit halutaan siivota eläkkeelle, pois tuomio­istuimista tai vähäpätöisiin tehtäviin.

”Kaikki on vaakalaudalla. Euroopan unionin tulevaisuus on vaakalaudalla. Ilman oikeusvaltio­periaatetta ja vallan eriyttämistä olemme matkalla katastrofiin ja tarvitsemme tässä koko EU:n tukea", sanoo Poznańin kaupungin siviilioikeuden tuomari Monika Frąckowiak.

Frąckowiak, 47, joutui kolme vuotta sitten mustamaalaus­kampanjan kohteeksi. Hänen koti­osoitteensa ja tyttärensä nimi vuodettiin sosiaaliseen mediaan uhkausten saattelemana. Häntä sanottiin ”Puolan viholliseksi”.

Samoin tehtiin Krakovan alueellisen siviilituomio­istuimen tuomarille Waldemar Żurekille, 51. Hänestä sepitettiin perättömiä tarinoita tuomareiden herjaamista varten perustetulla Twitter-tilillä.

”Minua kutsuttiin valehtelijaksi, kommunistituomariksi, kovaksi ryyppymieheksi, vaimoni pettäjäksi ja valehtelijaksi”, Żurek kertoo.

Ehkä Żurek on valehtelija, kommunistituomari, kova ryyppymies, vaimon pettäjä ja valehtelija? Ja noista nimityksistä sen verran, että onneksi Suomessa ei tehdä poliittisia virkanimityksiä, ei sitten niin vähäisissäkään määrin. Koska me olemme oikeusvaltio...  :facepalm:

Lainaus
Żurekia vastaan taas on käynnistetty kaksitoista kurinpitojuttua. Häntä puolustaa tätä nykyä 25 asianajajaa.

”Näitä kurinpitomenettelyjä ei yleensä pyritä edes saattamaan loppuun, vaan niillä luodaan pelotevaikutusta. Tuomarit pelkäävät, että kuka tahansa voi joutua näiden kohteeksi”, Frąckowiak sanoo.

Voi pikku Żurekia. Ei ole kuin 25 asianajajaa puolustamassa. Onneksi meillä Suomessa on paljon parempi tuki kaikille (Häkkäs-Antin valkkaaman) Viha-Raijan poliittisten hyökkäysten kohteiksi joutuneille kansalaisille.

Lainaus
Samalla kun Puolan noin kymmenen tuhatta tuomaria on opetettu pelkäämään, vuodesta 2015 maata johtanut PiS-puolue on paikallisten kriitikoiden, EU-komission ja EU-tuomio­istuimen mukaan muokannut oikeusvaltion rakenteita pysyvällä tavalla.

Nimettömänä puhuvan tuomarin mukaan keskeistä ”reformeissa” on ollut PiS-puoluelle uskollisten tuomareiden nimittäminen 25-jäseniseen kansalliseen tuomarineuvostoon.

”Tuomarineuvosto on alistettu täysin toimeen­panovallan [hallituksen] käskyjen alle”, tuomari sanoo.

Tuomarineuvosto on puolestaan nimittänyt tuomarit korkeimman oikeuden yhteydessä toimivaan, vuonna 2017 perustettuun uuteen tuomareiden kurinpitolautakuntaan. PiS-puolueen mukaan lautakunnan aikeena on ollut parantaa puolalaista oikeuskulttuuria, joka on puolueen mielestä kärsinyt kommunistiajoilta periytyvistä ongelmista.

EU:n tuomioistuin päätti heinäkuussa, että kurinpitolautakunta ei ole EU-lainsäädännön mukainen, vaan sitä voidaan käyttää poliittisiin tarkoituksiin: oikeudellisten päätösten muuttamiseen ja tuomareiden painostamiseen.

Jep jep, taas kaikki 10000 tuomaria on opetettu pelkäämään. Ja se, että nimitysvallan omaavat tahot valitsevat haluamansa henkilöt korkeisiin virkoihin, tarkoittaa sitä että tuomarineuvosto on alistettu täysin hallituksen käskyjen alle. Tuo kyllä kuulostaa todella hirveältä, onneksi mitään tuollaista ei tapahdu Suomessa, oikeusvaltion ihmemaassa. Ja eihän toki vanhoista kommarituomareista pidä haluta päästä eroon, he kun toivat niin paljon iloa ja yltäkylläisyyttä Puolalle.

Lainaus
”Korkein laki EU:ssa on jäsenmaan perustuslaki. EU ei hajoa siihen yksinkertaiseen tosiasiaan, että oikeus­järjestelmissämme on eroa. Jos haluatte rakentaa Euroopasta kansallis­valtiottoman supervaltion, hankkikaa sille ensin hyväksyntä kaikilta Euroopan mailta ja yhteiskunnilta”, Morawiecki sanoi.

V...u nimenomaan.

Mutta siis oikeasti, jos tarkasti luette tuon Saasta-Hyysärin jutun, niin mitä konkreettisia todisteita siinä oikein annettiin "oikeusvaltion murentumisesta" Puolassa? Niinpä, ei mitään. Eikä varsinkaan siitä "demokratian vaarantumisesta". Koko juttu on pelkkää muutaman henkilön (hulluwoksterin / kommarin) mielipiteiden esiintuomista ja EU-sontiaisten näkemysten mainostamista. Me niin hirveästi pelätään "pahoja ihmisiä"...  :silakka: Ei yhtään mitään konkretiaa. On tämä ihan huikeaa, mille tasolle propaganda on länsimaiden valtamediassa noussut, takuuvarmasti Goebbels olisi ottanut lakin päästä tuollaisen suorituksen edessä.

Pistetään tähän mukaan vielä pätkä Darren J. Beattien ja Glenn Greenwaldin keskustelusta:


Tuossa nyt tulee vähän esille se, miksi valtamätä nykyisin ajaa ihan täysillä woke-ideologiaa. Se on keino synnyttää hajaannusta, ristiriitoja ja vihaa eri väestöryhmien välille. Sen jälkeen valtamädän ei tarvitse muuta kuin valkata yksi ryhmä, mitkä on niitä hyviä ihmisiä, ja tykittää kaikki propaganda ja resurssit sen ryhmän ylistämiseen, ja tietenkin niiden pahojen ihmisten mustamaalaamiseen. Liittyy tähänkin ketjuun, koska juuri tätä tehdään tällä hetkellä Puolan (ja Unkarin) suhteen. Pelkkää, hyvin alhaista valtapolitiikkaa.

Roope2

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 488
 • Liked: 7320

Sitä kritisoidaan, että jossain ylimpiä tuomareita nimittää hallitus tai puolue, siis ryhmä ihmisiä päättää.

Mutta se lienee ok, että Suomessa Korkeimman  oikeuden ja Korkeimman hallinto-oikeuden tuomarit nimittää yksi henkilö, Tasavallan Presidentti.
Kansainvälisyys on yleellisyyttä, johon vain yläluokalla on varaa.

Benito Mussolini

Jorma M.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 866
 • Liked: 18329
 • tökerö, tyhmä ja köyhä

miljoona euroa sakkoa Puolalle toistaiseksi per päivä

https://www.aamulehti.fi/ulkomaat/art-2000008363506.html

Lainaus
Euroopan unionin tuomioistuin on määrännyt Puolan maksamaan miljoona euroa sakkoa päivässä, koska maa ei ole keskeyttänyt kiistellyn kurinpitoelimen toimintaa.

Puola on perustanut tuomareiden toimintaa valvovan kurinpitoelimen, joka voi määrätä Puolan korkeimman oikeuden tuomareille rangaistuksia. EU:n tuomioistuin on linjannut, että Puolan tuomareita koskevat kurinpitotoimet eivät ole yhteensopivia EU:n perussopimusten kanssa.

EU-komissio pyysi viime kuussa tuomioistuinta asettamaan sakon sen jälkeen, kun Puola ei noudattanut aikaisempaa heinäkuussa annettua päätöstä, jossa maa määrättiin välittömästi keskeyttämään kurinpitoelimen toiminnan.


Toisaalta hyvä jos pitää paikkansa. Ehkä Puola päättää vastustaa ja katsoa Baabel-Kalergi-WEF-Bilderberg-Soros-Rothschildtin  kortit

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 774
 • Liked: 37552
Puolan tv kertoo (27.10.2021) reaktioista Puolassa, kun tuli julki EU-tuomioistuimen Puolalle taas kerran langettama sakkorangaistus.

Lainaus
"Vallananastus ja kiristys". Varaoikeusministeri Euroopan unionin tuomioistuimen Puolalle määräämistä rangaistuksista

Euroopan unionin tuomioistuin haluaa taas rangaista Puolaa - tällä kertaa rangaistus on miljoonan euron päivittäinen sakko. "Tämä on uusin vaihe yrityksessä anastaa Puolalta vaikutusvalta omaan valtioon. Tämä on vallananastusta ja kiristystä", kommentoi varaoikeusministeri Sebastian Kaleta.


Puola ei ole toiminut Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion mukaisesti ja keskeyttänyt maan korkeimman oikeuden kurinpitojaoston ohjeiden ja määräysten soveltamista. Vaikka pääministeri Mateusz Morawiecki viittasi, että on olemassa tällaisia suunnitelmia, niin EU-tuomioistuimen tuomarit eivät odottaneet. Keskiviikkona tuli tuomio, joka määräsi Puolan maksamaan päivittäin miljoonan euron sakon.

"Euroopan unionin tuomioistuin sivuuttaa täysin Puolan perustuslain ja maan perustuslakituomioistuimen tuomiot", kirjoitti Kaleta twitterissä.

Varaoikeusministeri arvioi, että EU-tuomarit toimivat toimivaltansa ulkopuolella, ja väärinkäyttävät sakkojen ja väliaikaisten tuomioiden järjestelmää.

Aivan samanlainen rangaistus määrättiin jo aiemmin Puolalle, jos se ei lopeta välittömästi hiilen louhintaa eräästä suuresta hiilikaivoksesta ja samalla vaaranna maan energiahuoltoa, sekä siinä sivussa tuhoa tämän sektorin työpaikat. Tässäkin oli kyse ns. väliaikaisesta tuomiosta. Sakot tosin silti juoksevat täysmääräisesti.

Nuo EU-koneiston puuhat ovat niin läpinäkyvää ja selvää "tavaraa", ettei tuosta enää voi erehtyä. Mainilan laukaukset on ammuttu. Aikeena on puuttua Puolan sisäisiin asioihin ja anastaa heiltä valta pois - taas kerran. Sama odottaa tietenkin kaikkia muitakin EU-jäsenvaltioita, jos jäävät vain töllistelemään vierestä. Tosin eräissä maissa jotkut johtopoliitikot saattavat jopa hurrata tuollaiselle menolle (kts. mm. Marin). Se on kuitenkin kuin sahaisi oksan altaan, mutta menköön saattavat ajatella, jos on jo lupailtu makoisaa hillotolppaa EU:ssa sitten joskus. Oma maa on niin persiistä, pelkkää boomeria, parhaat bailut on muualla ...
« Viimeksi muokattu: 27.10.2021, 21:20:14 kirjoittanut akez »
Viimeinen sammuttakoon valot!

Tunkki

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 7 191
 • Liked: 12951
EU on vanholen kommunistien projekti. Siksi heitä riepoo suunnattomasti kun Puola poistelee mokomia maansa hallinnosta.

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 774
 • Liked: 37552
Puolan tv:llä on lisää juttua (27.10.2021) EU-sakoista.

Lainaus
Szydło kritisoi Euroopan unionin tuomioistuimen hyökkäystä Puolan kimppuun. "He haluavat painostaa".

"Vuoropuhelun sijaan EU-elimet haluavat painostaa Puolaa", kirkoitti twitterissä meppi Beata Szydło sen jälkeen kun Euroopan unionin tuomioistuin ilmoitti uudesta rangaistuksesta Puolalle, joka tällä kertaa on miljoona euroa päivittäin. "Emme panikoi, emme ole vielä maksaneet mitään", totesi Puolan parlamentin varapuhemies Ryszard Terlecki.


Euroopan unionin tuomioistuin antoi Puolalle uuden rangaistuksen, joka on miljoona euroa sakkoa päivittäin, koska korkeimman oikeuden kurinpitojaoksen toimintaa ei keskeytetty.

"Euroopan unionin tuomioistuimen tänään antama päätös sakkojen antamisesta Puolalle on valitettavasti todiste siitä, että EU-elimet haluavat vuoropuhelun sijaan painostaa Puolaa", kommentoi Beata Szydło (PiS) twitterissä.

Szydło arvioi, että tällä ei ole myönteistä vaikutusta keskinäisen luottamuksen kannalta.

"Puolalla on oikeus itsenäisesti muokata oikeusjärjestelmäänsä", painotti hän.

Terlecki: Ehkä EU tulee perääntymään

Puola määrättiin maksamaan EU-komissiolle sakkoa miljoona euroa päivittäin, koska se ei keskeyttänyt korkeimman oikeuden kurinpitojaoston erityisten valtuuksien nojalla tapahtuvien määräysten soveltamista. Näin ilmoitti Euroopan unionin tuomioistuin tiedonannossaan.

Toimittajat pyysivät Puolan parlamentin varapuhemies Ryszard Terleckiä (PiS) kommentoimaan asiaa.

"Emme ole maksaneet tähän mennessä mitään sakkoja, älkää panikoiko", vastasi hän. Kun häneltä kysyttiin milloin kurinpitojaos lakkautetaan, niin totesi, että "kenties EU perääntyy vielä näistä aikeista".

Tämä uusin tuomio tarkoittaa Puolalle 1,5 miljoonan euron päivittäistä sakkoa, sillä Turówin hiilikaivoksesta tulee sakkoa puoli miljoonaa euroa ja kurinpitojaoksesta miljoona euroa päivittäin. Terlecki kuittasi tämän sanoin: "Voi sentään! Jopa panikoitte". "Emme ole vielä maksaneet mitään, joten ei syytä paniikkiin", jatkoi hän.

Kun häneltä kysyttiin, että tuleeko oikeusministeri Zbigniew Ziobro estämään kurinpitojaoksen lakkauttamisen, niin hän vastasi: "Aiomme toteuttaa onnistuneesti oikeuslaitosuudistuksen ja sen tulemme myös tekemään".

Terlecki totesi vielä, että suunnitelmat kurinpitojaoksen lakkauttamiseksi ovat jo valmiina. "Ne ovat vähän myöhässä, mutta ei annata liioitella, myöhässä vain pari viikkoa", totesi Terlecki.

Mieleen tulee tässä yhteydessä Marinin tekemä "maksa kolmet, saat yhdet" -diili, josta meille tuli persnettoa noin 4 miljardia euroa. Puola on yksi suurimmista nettosaajista. Jos Puolan maksamat sakot osoitettaisiin täysimääräisesti hyvityksenä takaisin EU-valtiomiesten tyhmimmän ja heikoimman lenkin edustamalle maalle, koska "tahoja" alkoi kovin hävettää (oli kuin tikkarin olisi ryöstänyt pikkulapsen kädestä), niin kauanko kestää että saamme rahamme takaisin?

Tehdäänpä karkea kalkyyli. 1,5 miljoonaa euro per päivä. Pyöreästi 0,5 miljardia vuodessa. Saisimme siten 4 miljardin euron persneton takaisin jo 8 vuodessa. Ehkä pitäisi laittaa joku muu kuin Marin asialle ajamaan kaikille nettosaajille kunnon sakot joka asiasta. Sakot tilitetään hyvityksinä tietty takaisin nettomaksajille. Samalla voidaan lopettaa myös koko EU.
« Viimeksi muokattu: 27.10.2021, 22:54:04 kirjoittanut akez »
Viimeinen sammuttakoon valot!

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 21 352
 • Liked: 46150
 • Kekkosen re-inkarnaatio
EU on rauhan projekti, EU on rauhan projekti, EU on rauhan projekti, EU on rauhan projekti, EU on rauhan projekti, EU on rauhan projekti, EU on rauhan projekti, EU on rauhan projekti, EU on rauhan projekti, EU on rauhan projekti, EU on rauhan projekti, EU on rauhan projekti, EU on rauhan projekti, EU on rauhan projekti, EU on rauhan projekti, EU on rauhan projekti, EU on rauhan projekti, EU on rauhan projekti, EU on rauhan projekti, EU on rauhan projekti,

 :flowerhat:

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Ajattelija2008

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 458
 • Liked: 12069
Jäsen ikuturso yllä onneksi muistutti, että tämä on ihan eri asia kuin Saksan hyökkäys Puolaan 1939.

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Himmler
Silloinkin Saksa oli huolestunut siitä, että Puola ei ole oikeusvaltio.

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 774
 • Liked: 37552
Lainaus käyttäjältä: HS
Tuomareiden mukaan Puolassa on käynnissä hyökkäys, jolla oikeuslaitos pyritään alistamaan vallanpitäjien käsikassaraksi. Yhtenä päätavoitteena on heidän mielestään PiS-puolueen vallan lujittaminen ja toisena korruptoituneiden poliitikkojen suojeleminen oikeustoimilta.

Oikeuslaitos pyritään täyttämään hallitusta myötäilevillä tuomareilla ja syyttäjillä, kun taas liian itsenäiset ja kriittiset tuomarit halutaan siivota eläkkeelle, pois tuomio­istuimista tai vähäpätöisiin tehtäviin.

”Kaikki on vaakalaudalla. Euroopan unionin tulevaisuus on vaakalaudalla. Ilman oikeusvaltio­periaatetta ja vallan eriyttämistä olemme matkalla katastrofiin ja tarvitsemme tässä koko EU:n tukea", sanoo Poznańin kaupungin siviilioikeuden tuomari Monika Frąckowiak.

Frąckowiak, 47, joutui kolme vuotta sitten mustamaalaus­kampanjan kohteeksi. Hänen koti­osoitteensa ja tyttärensä nimi vuodettiin sosiaaliseen mediaan uhkausten saattelemana. Häntä sanottiin ”Puolan viholliseksi”.

Samoin tehtiin Krakovan alueellisen siviilituomio­istuimen tuomarille Waldemar Żurekille, 51. Hänestä sepitettiin perättömiä tarinoita tuomareiden herjaamista varten perustetulla Twitter-tilillä.

”Minua kutsuttiin valehtelijaksi, kommunistituomariksi, kovaksi ryyppymieheksi, vaimoni pettäjäksi ja valehtelijaksi”, Żurek kertoo.

Tsekkasi mitä tästä Waldemar Żurekista kerrotaan puolankielisessä wikipediassa. Sinne toki voi kuka tahansa kirjoittaa mitä vaan, mutta ehkä niissä jutuissa aina joku totuudensiemenkin voi piillä. Żurek näkyy avoimesti puuhailleen sellaista, jota tuomarin virkaa harjoittavan osalta voitanee kutsua kapinaksi.

Lainaus
Waldemar Jan Żurek, Krakovan alueoikeuden tuomari, kansallisen oikeusneuvoston jäsen 2010-2018. Otti osaa mielenosoitukseen Puolan parlamentin edustalla 16.7.2017 korkeinta oikeutta koskevan kriisin aikana, sekä laati tiedotteen, jossa kehotettiin osallistumaan oikeusjärjestelmän muutoksia vastustavaan mielenosoitukseen presidentinpalatsin edustalla marraskuussa 2017. Krakovan hovioikeuden varakurinpitoasiamies ei löytänyt perusteita ryhtyä kurinpitotoimiin parlamentin edustalla pidetyn mielenosoituksen johdosta.

Krakovan alueoikeuden uusi presidentti Dagmara Pawełczyk-Woicka erotti hänet tammikuussa 2018 tuomioistuimen lehdistötiedottajan toimesta. Kun erottamisesta julkaistiin tiedote, jonka mukaan päätös syntyi alueoikeuden lautakunnassa yksimielisesti, niin sen jälkeen 6 lautakunnan yhteensä 8:sta jäsenestä ilmoitti lopettavansa osallistumisen lautakuntatyöhön perustelle sitä yhteistyön mahdottomuudella Dagmara Pawełczyk-Woickan kanssa, sekä perusteettoman sisällön esittämisellä Żurekin erottamisprotokollassa. Krakovan syyttäjälaitos aloitti asiasta tutkinnan koskien alueoikeuden presidentin valheellisia lausuntoja protokollassa.

Dagmara Pawełczyk-Woicka siirsi Żurekin 2018 hovioikeuden osastolta alueoikeuden osastolle (oikeuslaitoksen I instanssi). Tuomariyhdistys Themis ja Puolan tuomareiden yhdistys Iustitia määrittelivät tämän olleen poliittisesti motivoitunutta tuomarin ahdistelua ja yritys pelotella niitä tuomareita, jotka avoimesti vastustavat toimia, jotka pyrkivät oikeuslaitoksen poliittiseen alistamiseen.

Asia on ilmeisen monitahoisempi, kuin mitä HS haluaa esittää. On muistettava, että Puolassa tuomarit ovat kommunistiajan perua. Silloin nämä samat henkilöt tuomitsivat puolalaisia irvokkaissa poliittisissa oikeudenkäynneissä. Kyse on myös näiden kommunistituomareiden jälkeläisistä. Vain heillä oli oikeus opiskella kommunistisessa Puolassa oikeustiedettä ja päästä tuomareiksi. Se mitä tällä hetkellä näemme ovat niitä komplikaatioita, mitä seuraa kun ajat muuttuvat ja oikeuslaitosta aletaan putsaamaan pahimmasta kuonasta. Ihmeellisintä asiassa kuitenkin on EU-elinten antama vahva tuki näille ex-kommunisteille ja heidän jälkeläisilleen. Siellä tuo Marinkin kaakattaa tiukkana kuulemma Merkelin vanavedessä.
Viimeinen sammuttakoon valot!

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 774
 • Liked: 37552
EU-komissio, sen elimet ja eräät johtopoliitikot vaativat Puolan tuomareiden kurinpitojaoksen lakkauttamista, sekä Puolan oikeusreformin pysäyttämistä. Tämän johdosta EU-tuomioistuin langetti Puolalle rangaistukseksi miljoonana euron päivittäisen sakon. Puolan tv kertoo jutussaan (23.10.2021) tarkemmin jupakan taustoista. Tämän pohjalta EU päätyy entistäkin oudompaan valoon. Suomen media taas vaikenee täysin asian tästä puolesta. Se tunkee eetteriin vain yksipuolista EU-propagandaa. Olisi aika jo yleisimminkin pysähtyä miettimään mitä tämä nyky-EU on ja mihin se pyrkii. Tilanne on jo ilmeisen huolestuttava.

Lainaus
Tuomarit vastustivat kansallista oikeusneuvostoa ja perustuslakituomioistuinta, sekä  korkeimman oikeuden tuomarin nimitystä. Kurinpitoasiamies reagoi

Krakovan aluetuomioistuimen puheenjohtajan ilmoituksella aloitettiin toimet Krakovan aluetuomioistuimen tuomareiden puuhien selvittämiseksi. Kyse on mm. korkeimman oikeuden I presidentin nimityksen, sekä kansallisen oikeusneuvoston ja perustuslakituomioistuimen toimivaltuuksien kyseenalaistamisesta. Asiasta tiedotettiin tuomareiden kurinpitoasiamiehen nettisivuilla.


(...)

Referaattia loppujutusta:

Kyse on perustelluista epäilyistä, että Krakovan aluetuomioistuimen tuomarit ovat syyllistyneet  kurinpitotoimia vaativiin rikkomuksiin. Tuomarit olivat tämän vuoden syyskuussa ja lokakuun alussa ryhtyneet laittomiin toimiin kyseenalaistamalla Małgorzata Manowskan nimityksen korkeimman oikeuden tuomariksi, sekä myös kyseenalaistamalla tämän nimityksen laillisuuden. Samoin he kyseenalaistivat valtion perustuslaillisten elinten toimivallan (kansallinen oikeusneuvosto ja perustuslakituomioistuin). Nämä seikat ilmenivät tuomareiden kurinpitoasiamies Piotr Schabin tiedotteesta.

Lisäksi tiedotteessa todettiin Krakovan tuomareiden tapauksen koskevan myös yllyttämistä lakien rikkomiseen mm. kieltäytymällä tuomitsemaan sellaisten tuomareiden kanssa, joiden ehdokkuus esiteltiin kansallisen oikeusneuvoston toimesta Puolan presidentille 8.12.2017 annetun lain nojalla. Nämä tuomarit kyseenalaistivat julkisesti myös perustuslain 1. pykälän 190. kappaleen, joka määrittelee yleisen sitovuuden periaatteen ja perustuslakituomioistuimen tuomioiden lopullisen luonteen.

Tiedotteessa ilmoitettiin vielä, että selvityksen aiheena on myös mahdollinen Krakovan tuomareiden syyllistyminen hallintorikoksia koskevan lain 63. pykälän viranomaistoiminnan arvokkuuden loukkaamista koskevaan rikokseen 20. syyskuuta 2021, sekä tämän rikoksen julkistamiseen ja siitä kehumiseen sosiaalisessa mediassa, sekä näiden laittomien toimien jatkamiseen huolimatta kehotuksista lopettaa tämä toiminta.

---

Jutun lopussa jatketaan tapauksen detaljeista kertomista, mutta tämä antanee jo riittävästi kuvaa siitä mitä eräät tuomarit puuhailevat Puolassa EU:n tuella ja yllyttämänä.

Alkaa varsin vaikuttaa siltä, että osa Puolan tuomareista on avoimessa kapinassa maan laillista hallitusta vastaan EU:n ja maan oppositiopuolueiden tuella. Miksi Suomen pääministeri on samassa rintamassa? Väärin informoitu kenties, ellei peräti kusetettu? Miettii vaan mitä Suomessa ja oikeusvaltioissa yleensä tapahtuu, jos tuomari alkaa tuollaisia touhuamaan ja kiistää siinä sivussa vielä maan perustuslain validiteetin.
Viimeinen sammuttakoon valot!

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 774
 • Liked: 37552
Puolan tv:n jutussa (1.11.2021) kerrotaan mielipidetutkimuksesta, joka koskee Puola vs. EU jupakkaa.

Lainaus
Huonoja uutisia oppositiolle. Kyse on puheista EU-parlamentissa

Selkeä enemmistö suhtautuu kriittisesti niihin opposition edustajiin, jotka hyökkäsivät Puolan hallitusta vastaan EU-parlamentissa ja kehottivat langettamaan Puolalle taloudellisia sanktioita - tämä ilmenee Social Changes  -tutkimuslaitoksen wpolityce-lehdelle tekemästä mielipidetutkimuksesta.


(...)

Referaatti jutusta:

EU-parlamentti antoi lokakuun puolivälissä päätöslauselman, jossa se syvästi pahoittelee Puolan perustuslakituomioistuimen 7. lokakuuta tekemään päätöstä. Päätöslauselmassa kuvataan sitä "hyökkäyksenä EU:n arvoja ja lakeja vastaan". EU-parlamentti väittää, että perustuslakituomioistuimella ei ole oikeudellista voimaa ja se on muutettu "hallituksen laittomien toimien oikeuttamisen välineeksi".

EU-parlamentissa päätöslauselman puolesta äänesti 502 edustajaa, 153 edustajaa vastusti sitä ja 16 pidättäytyi äänestämästä. Lauselmassa EU-parlamentti mm. vaatii, että EU-maiden veronmaksajien rahoja ei lähetettäisi hallituksille, jotka "törkeästi, tahallaan ja järjestelmällisesti kyseenalaistavat eurooppalaisia arvoja". Samalla EU-parlamentti kehottaa EU-komissiota ja Eurooppa neuvostoa ryhtymään toimiin.

Puolan kantaa kävi EU-parlamentissa puolustamassa pääministeri Mateusz Morawiecki. Samaan aikaan jotkut puolalaismepit (PO, PSL, SLD) kehottivat EU:ta toimimaan ja rankaisemaan Puolaa.

Mielipidetutkimuksessa kysyttiin siihen osallistuneilta, miten he suhtautuvat Puolan rankaisemista kehottavien oppositiopoliitikkojen käyttäytymiseen.

Tutkimuksesta ilmenee, että 55% katsoo tuollaisen käytöksen olevan "selkeästi negatiivista" tai "lähinnä negatiivista". 24% taas hyväksyy sen tai kannattaa rankaisemiskehotuksia. Rankaisemisen hyväksyjät ovat pääosin Kansalaisliiton (KO) [oppositiopuolueiden yhteisliitto] kannattajia.

Tutkimuksesta ilmenee myös, että 54% vastanneista katsoo, että opposition ei tule hyökätä Puolan hallitusta vastaan EU-parlamentissa. Vastakkaista kantaa edustaa 29% vastanneista.

Tutkimus suoritettiin tietokoneavusteisesti 1067 henkilön otoksella internet-paneelissa.

---

Eräässä aiemmassa ketjun jutussa todettiin jo, että Puolan EU:hun liittymisen jälkeen polarisaatio ja eripura puolalaisessa yhteiskunnassa on lisääntynyt. Saman ilmiön on voinut havaita myös Suomessa. Eräs syy tähän on se, että EU-valtapiirit operoivat "kansalaisjärjestöjen" kautta jäsenmaissa mm. rahoittamalla ja ruokkimalla niitä propagandistisesti. Tämä väline on kehitetty puukottamaan kansallisia hallituksia selkään ja murentamaan niiden valtaa. Tästä syystä sana "kansalaisyhteiskunta" nousee jatkuvasti esille, kun yritetään luoda illuusiota, että kyse noissa olisi spontaaneista kansalaisten muodostamista liikkeistä, eikä ulkoapäin masinoiduista hankkeista.

Toinen mielenkiintoinen seikka on se, että jatkuvasti puhutaan EU:n arvoista, mutta kukaan ei osaa tarkalleen sanoa mitä ne ovat. On myös aika vitsikästä, kun EU:n yhteydessä aletaan puhua oikeusvaltiosta, jota se ei itse ole (kts. esim. EU-elvytyshuijaus). Tästä aiheesta kerrotaan lisää mm. sveitsiläisen Die Zürcher verkkolehden vuonna 2015 julkaistussa saksalaisen juristin Carlos A. Gebauerin haastattelussa, josta alla muutama ote.

EU ei ole oikeusvaltio

EU on epämääräisten lakikäsitteiden takia totalitaarinen luomus


... EU on täydellinen vastakohta sen omalle ilmoitukselle "vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen" perustuvasta alueesta.
(...)

Gebauer: Näyttää pahoin siltä, että ajatus Euroopan poliittisesta yhtenäisyydestä pääsi toteutumaan varsin ikävällä ja itseriittoisella tavalla. Maiden väliset organisatoriset ja kielelliset esteet antoivat yli maiden rajojen levittäytyneelle poliittiselle eliitille tilaisuuden perustaa vuosikymmenien kuluessa oma - ilman julkista valvontaa olevan - raudanluja valtarakenne. Mitä suurempi on saavutettu valta, niin sitä pahemmin se tunnetusti korruptoi.
(...)

Schweizerzeit: Kritisoitte kirjassanne, että käytännössä EU:n perustuslakina toimiva Lissabonin sopimus on täynnä epämääräisiä käsitteitä, jotka avaavat rajattoman tulkintakentän. Voitteko mainita esimerkkejä tästä?

Gebauer: Otetaan vaikka EU-neuvoston kompetenssi päättää "soveliaista toimenpiteistä, jos ilmenee vakavia vaikeuksia". Näin todetaan EU:n toimintaa koskevan sopimuksen artiklassa 122. Tuollainen muotoilu voi juridisesta näkökulmasta katsoen tarkoittaa mitä vaan. Kohdan olisi voinut kirjoittaa myös muotoon: Sallittua on se mitä kulloinkin päähän pälkähtää. Oikeusvaltio-periaatteen mukaan koulutetuilta juristeilta nousevat karvat pystyyn tuollaisia säännöstekstejä lukiessa.
(...)

Gebauer: Terroridiktatuurit pitävät hyvin paljon epämääräisistä oikeuskäsitteistä, oikeusvaltiot sen sijaan rakastavat täsmällisiä käsitteitä. ...
(...)
Viimeinen sammuttakoon valot!

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 36 873
 • Liked: 104814
Lainaus
Ihmisoikeusaktivistien viesti Suomelle: Olkaa tarkkana siitä, mihin EU:n tukimiljardit Puolassa ja Unkarissa päätyvät

Aktivistit vetoavat Suomeen Puolan ja Unkarin tilanteen vuoksi. Samassa perheessä voi kantaa huolta, jos toisella ovat asiat huonosti, sanoo Unkarin Helsinki-komitean András Léderer.
Yle 1.11.2021

Tämä täysin yksipuolisesti käsitelty Puolan ja Unkarin mustamaalaaminen oli jo tv-uutisenakin.

Lainaus käyttäjältä: Jyrki Saarikoski, Yle
Puolan ja Unkarin vallanpitäjiä arvostelevien suurin huoli on oikeusvaltioperiaatteen murtuminen. Valtapuolueiden sanelu näkyy heidän mukaansa tuomareiden erottamisina, median rajoituksina ja demokratian rapautumisena.

Tämän viestin ihmisoikeusaktivistit toivat ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ja Eurooppa-ministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) kuultavaksi.

"Kysymys ei ole vain Puolasta ja Unkarista"

Eliza Rutynowska sanoo Ylen haastattelussa, että pahaenteinen kehitys ei uhkaa vain Puolaa tai Unkaria.

– Huomenna tai ylihuomenna voi olla kysymys Suomesta, Saksasta tai Espanjasta. Maista, joiden kansalaiset nyt ajattelevat olevansa turvassa populistiselta komennolta.

Kun populistit pääsevät valtaan, vaikka demokraattisestikin, he eivät luovu asemastaan vaan pyrkivät horjuttamaan demokratiaa, Rutynowska varoittaa.

Lédererin mukaan Unkari on tästä esimerkki.

– Unkarissa nykyisen vaalijärjestelmän mukaan voi vähemmällä kuin puolella äänistä saada parlamenttiin paikoista yli kaksi kolmasosaa, Lederér sanoo.

Vastaavia vaalivoittajaa suosivia vaalijärjestelmiä on muissakin EU-maissa kuten Kreikassa. Samoin esimerkiksi Saksassa on tietääkseni vastaavanlainen järjestelmä tuomareiden valinnassa kuin Puolassa. Puhumattakaan esimerkiksi Bulgarian EU:n pahimmaksi arvioidusta korruptiosta.

Jostain syystä kritiikki kuitenkin kohdistuu ainakin suomalaisessa valtamediajulkisuudessa aina Puolaan ja Unkariin.

Lainaus käyttäjältä: Jyrki Saarikoski, Yle
Unkarin edellisiä vaaleja vuonna 2018 leimasivat korruptiosyytökset. Viktor Orbánin Fidesz -puolue varmisti kuitenkin voittonsa. Viimeksi viime kuussa Orbanin tueksi koottiin suuri mielenosoitus, kun Unkarissa muistettiin maan kansannousun alkamisen 65-vuotispäivää.

Mutta András Lédererin mukaan se mikä näyttäytyy pääministeri Viktor Orbánin valtavana suosiona, voi tarkemmin katsoen olla aivan muuta.

Siis mitä?

Fideszin ja esimerkiksi Orbánin kansallismielisen maahanmuuttopolitiikan valtavasta suosiosta ei ole mitään epäselvyyttä. Jos aktivisti Léderer ja toimittaja Saarikoski vihjailevat esimerkiksi massiivisesta vaalivilpistä, johon menestys oikeasti perustuisi, sellaisesta ei ole esitetty minkäänlaisia todisteita.

Lainaus käyttäjältä: Jyrki Saarikoski, Yle
Puolassa taas maan suunnasta huolestunut oppositio onnistui järjestämään lokakuun alussa suuria mielenosoituksia, joissa varoitettiin "Polexitin" mahdollisuudesta. Termi tarkoittaa Puolan luisumista Britannian tavoin ulos Euroopan unionista.

Eliza Rutynowskan mielestä protestit osoittavat, ettei kansakunta halua paluuta menneisyyteen.

Puolan kansa on aina ollut demokratian kannalla. Olimme sydämeltämme vapaita silloin, kun elimme vieraan valvonnan alla, hän sanoo ja viittaa Puolan menneisyyteen osana Neuvostoliiton hallitsemaa itäblokkia.

Kertoo jotain narratiivin epätoivoisuudesta, kun Puolan tai Unkarin johto ei aja EU:sta eroamista, ei likimainkaan. Päinvastoin, esimerkiksi Orbán kannattaa EU:ta, mutta vastustaa vain sen puuttumista asioihin, jotka eivät sille kuulu, kuten EU-maiden Euroopan ulkopuolelta vastaanottamien maahanmuuttajien määrään ja ominaisuuksiin.

Lainaus käyttäjältä: Jyrki Saarikoski, Yle
András Léderer kehottaa myös Suomea olemaan EU-maana tarkkana siitä, miten veronmaksajien rahat käytetään.

– Kysymys laillisuudesta ei koske pelkästään ihmisoikeuksia vaan myös sitä, päätyykö valtava EU-tuki tarkoitettuihin kohteisiin, yritysten ja kansalaisten käyttöön, vai korruptoituneiden poliitikkojen käsiin.

Erinomainen neuvo. Lopetetaan suomalaisten veronmaksajien rahojen lahjoittaminen kaikkiin korruptoituneisiin maihin Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Lainaus käyttäjältä: Jyrki Saarikoski, Yle
Ihmisoikeuskysymyksiin erikoistunut juristi Eliza Rutynowska ottaa esille toisenkin akuutin kriisin. Puolan irtautuminen EU:n periaatteista näkyy myös siinä, kuinka maan viranomaiset vastaavat Valko-Venäjän järjestämään siirtolaisten tuloon Puolan rajalle.

Käytössä pitäisi olla periaate, että jokaisella on oikeus anoa turvapaikkaa, Rutynowska muistuttaa.

Tulijoita estetään hänen mukaansa tekemästä sitä, ja alueelle on julistettu poikkeustila tiedotusvälineiden pitämiseksi poissa.

– Ihmisiä kuolee Puolan maaperällä eli EU-maan alueella. Valko-Venäjän ohella myös Puolan hallitus on tilanteesta vastuussa, Rutynowska sanoo.

Puolan hallituksen toimilla on puolalaisten ylivoimaisen enemmistön tuki ja myös EU:n hiljainen tuki. Aktivistien ja sisäministeri Ohisalon ulinat sikseen, mutta EU:n komissio ei ole vaatinut Puolaa avaamaan rajojaan Valko-Venäjän lähettämille laittomille siirtolaisille tai edes moittinut maata asiasta. Näin siitä huolimatta, että esimerkiksi EU-parlamentin demariryhmästä on vaadittu komissiolta Puolan rankaisemista rajojen sulkemisesta ja Geneven sopimuksen rikkomisesta.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

JoKaGO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 201
 • Liked: 8084
 • Huumoria(?) Lappeenrannan metsistä
Näin suomalaisena veronmaksajana olen sitä mieltä, että Puolalle ei pidä antaa euroakaan. Ei myöskään millekään muullekaan maalle, vaan jokainen tulkoon toimeen omillaan.
EU:n hallintokulut maksettava valtion väkilukuun jyvitettynä, mitään muuta budjettia EU:lla ei tulisi olla.

Siellä on ruotsalaisakka ja virolaisakka ihan oikeina komissaareina, mutta Suomesta ... oli Jykä Käteinen "salkuton" komissaari ja nyt Jutta "Verkkosukka" Afrikka-komissaarina. Luulisi että Suomikin on 26 vuotta nettomaksajana ansainnut enemmän, mutta ei. Mitä v_ttua me teemme tuolla jäsenenä? Joo, maksamme ...
« Viimeksi muokattu: 01.11.2021, 23:00:45 kirjoittanut JoKaGO »
Virus on taas laukalla ja vieläpä keskellä kesää! Ja eikun pahenee mitä pidemmälle syksy etenee... Talvi 21-22 ja virus huutaa jippiitä rokotuskattavuudesta huolimatta. Mutta onneksi helmikuussa 2022 koko painajainen on ohi, näin Sanna I Suuri on päättänyt. Kaikki pääsee hiihtolomille ja bilettämään, kiitos Sannamme!

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 774
 • Liked: 37552
Saksalaislehdessä oli pari päivää sitten hyvä analyysi Puolan ja EU:n välisen taistelun asetelmista. Sen kirjoittaja on David Engels, joka toimii Rooman historian professorina Brysselissä, sekä tekee tutkimustyötä Poznanin West-instituutissa. Nyt Saksan sisäministerin puheiden myötä tilanne on jossakin määrin lientynyt. Tosin Seehofer on puhunut myös aiemmin isoja, mutta oli sitten lopulta täysin Merkelin talutushihnassa ja alistui siihen. Saas nähdä kauanko "suojasäätä" tulee kestämään ...

Lainaus
Puola riidoissa EU:n kanssa

Brysselin käskyt


Junge Freiheit 7.11.2021

Miljoona euroa - se on muhkea summa, joka Varsovan pitäisi jatkossa lähettää päivittäin Brysseliin. Näin aina siihen asti kunnes kurinpitokomiteat lakkautetaan. Näille komiteoille annettiin joulukuussa 2019 laajat valtuudet ojentaa sellaisia tuomareita, jotka olivat liiallisen poliittisen toiminnan ja sitoutumisen johdosta menettäneet uskottavuuden puolueettomuudesta. Nyt Puolan hallitus on tehnyt selväksi, että se ei aio maksaa tuota summaa, joka vuositasolla vastaisi noin 0,5% valtion tuloista. Tähän on olemassa useita syitä.

Ensinnäkin Puolan johto ilmoitti jo elokuussa, että kiistelty oikeuslaitosreformi alistetaan syyskuussa uudelle parlamentaariselle tarkastelulle ja luvassa on laajoja kurinpitokomiteoita koskevia muutoksia. Tällä välin kurinpitokomiteat eivät ota tutkittavaksi enää uusia tapauksia. Tällaista perustuslakimuutosta ei oikeusvaltioissa kyetä tämän nopeammin suorittamaan.

Toisekseen Puolan johto on tietoinen, että kurinpitokomiteat tulisivat olemaan vain jäävuoren huippu. Myös monet muut Puolan nykyhallituksen kannat ja näkemykset ärsyttävät Brysselin eliittiä. Siten olisi vain ajan kysymys, milloin EU ryhtyisi uusiin toimiin vastustaakseen perustuslakituomioistuimen demokratisointia, aborttilakia, LGBTQ-ideologian hylkäämistä, jne.

Puolan kannalta on parempi piti aloitteet itsellään ja parlamentaarisella tuella edistää Puolan lakien orgaanista kehittämistä edelleen, sen sijaan, että he sokeasti heittäytyisivät Luxemburgin tuomareiden tuomioiden armoille, jolloin he nykyisen [parlamentaarisen] enemmistön vaarantamisen lisäksi ottaisivat myös riskin ennalta arvaamattomista seurauksista. On syytä muistaa, että Puolan oikeuslaitosuudistus on vain reagointia edeltäneen vasemmistoliberaalihallituksen tekemiin perustuslain vastaisiin tuomarinimityksiin. Jo heti alusta lähtien oikeuslaitoksessa tähän asti valta-asemissa olleet post-kommunistiset klikit torpedoivat ja sabotoivat uudistusprosessia siinä määrin, että vallinnut kaaos oli enää vain vaivoin hallittavissa ja se olisi päässyt täysin valloilleen, jos uudistukset ja siihen liittyvät päätökset viimeisiltä kuudelta vuodelta olisi päästy julistamaan laittomiksi.

Ei paljoa enää menetettävissä

Puolalla tuskin on enää paljoakaan menetettävää korona-tuen keskeyttämisen jälkeen. Tätä seuraa todennäköisesti pian myös muita tukien pidättämisiä, mutta tuskin muuta. EU on vähitellen ammentamassa loppuun mahdollisuutensa: Nyt saattaisi olla Puolan vuoro keskeyttää omien maksujensa lähettäminen Brysseliin, jos EU pitää kiinni destruktiivisesta linjastaan. Tarvittaessa Puola voisi myös keskeyttää osallistumisen EU-yhteismarkkinoihin. Aiemmin se oli EU, joka oli ottanut panttivangikseen Puolan väestön, tohtoroidakseen hallitusvaihdoksen aikaan Varsovassa. Asetelmat voidaan kuitenkin kääntää myös päinvastaisiksi. Suurin osa Puolaan virtaavista EU-rahoista kun päätyy lopulta takaisin länsi-eurooppalaisten taskuun, etenkin saksalaislaisille sijoittajille.

Jos Puolan johto katsoisi olevansa pakotettu verottamaan näitä rahansiirtoja tai se avaisi yhä enemmän omia erittäin houkuttelevia markkinoitaan Euroopan ulkopuolisille sijoittajille, niin lännessä vallitseva ylimielisyys pitää Puolaa jälkeenjääneenä ja pelkästään Brysselin määräyksiä odottelevana almujen vastaanottajana tulisi nopeasti katoamaan. Nuo EU-rahathan ovat yhtä tarkkaan laskettuja kompensaatiomaksuja, korvaukseksi Puolan markkinoiden ilman ehtoja tapahtuneesta avaamisesta länsimaiden investoijille, kuin mitä tapahtui aikanaan toisella tasolla Länsi- ja Itä-Saksan välillä. Siten ei ole ihme, että saksalais-puolalainen kauppakamari on jo antanut varoituksia ja kehottanut kaikkia osapuolia maltillisuuteen Polexit-uhkausten suhteen. Tällainen napanuoran katkaisu tuskin olisi Puolalle ihanteellinen ratkaisu - se ei kuitenkaan koskisi vain Puolaa, vaan se iskisi kipeästi myös Länsi-Eurooppaa.

Puola ja Länsi-Eurooppa eivät ole pelkästään taloudellisesti hyvin riippuvaisia toisistaan. Molemmat tahot tulisivat häviämään Polexitissä enemmän kuin voittaisivat: Enemmistö puolalaisista kannattaa EU:ssa pysymistä, eikä EU toisaalta voi enää Brexitin jälkeen sallia Polexitiä (ja samalla luultavasti Huxitia), ellei se halua räjäyttää itseään hajalle. Myöskään ulkopoliittisesti ei Varsovalla, eikä Brysselillä, Berliinillä ja Washingtonilla ole varaa nähdä Puolan olevan jatkossa ei-kenenkään-maa länsiliiton ja venäläis-kiinalaisen liittouman välissä.

Polexitissä kukaan ei voittaisi

Miksi sitten kaikki osapuolet puhuvat Polexitistä ja kuinka on mahdollista saada kriisi päättymään ilman kasvojenmenetystä? Tilanne tiivistäen: EU ja Puola pelaavat pokeria siitä kenen hermot kestävät parhaiten. Brysselissä pyritään Puolan väestön taloudellisen ja poliittisen kiristämisen avulla pakottamaan Puolassa aikaan hallitusvaihdos Donald Tuskin eduksi. Puolan johto taas haluaa osoittaa, että alistuminen ei ole ainoa vaihtoehto ja siksi se pelaa aikaa - toiveena kenties, että ennakoitu suuri talouskriisi, tai hallitusvaihdos Italiassa tai Ranskassa toisi mukanaan tilanteen helpottumista.

Realistisin ja tyylikkäin ratkaisu olisi kohdata puolitiessä ja nopeuttaa seuraavaa oikeuslaitosuudistusta Puolassa, sekä antaa sille hyvitys panemalla aisoihin - myös muiden jäsenvaltioiden röyhkeyden ja ylimielisyyden takia vahvasti kritisoiman - EU-tuomioistuimen peli. Voidaanko kuitenkaan odottaa realismia aikana, jolloin kaikki näyttää pyörivän edelleen vain identiteettipolitiikan ja noiden absoluuttisten, mutta samalla myös hämäräksi jääneiden ja epämääräisten "arvojen" ympärillä?

On täysin mahdollista, että EU-parlamentissa istuvat entistäkin enemmän radikalisoituneet kovan linjan vasemmistoliberaalit, sekä suuttuneet puolalaiset patriootit, joita vastaavasti kiihotetaan median avulla, jatkavat tätä epätasaista pokeripeliä niin pitkään, että syntyy oikeasti seurauksia, joita kukaan ei tosiasiassa toivonut: Brexitiäkään ei kukaan halunnut vakavissaan, ei Brysselissä, eikä Lontoossa - silti siitä tuli poliittista todellisuutta ...

Tuollaisessa asetelmassa alkaa väistämättä pohtimaan myös sitä, jotta mikä rooli ja motiivi Suomen hallituksella on kaikessa tässä. Kovin suurisuisesti sekin kun on sotkeutumassa asiaan ja hyökkäämässä Puolaa vastaan.

EDIT typo
« Viimeksi muokattu: 09.11.2021, 12:54:58 kirjoittanut akez »
Viimeinen sammuttakoon valot!

Tabula Rasa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 24 544
 • Liked: 17615
 • Kuka jos en minä
Polexitissä ei ole välittömiä voittajia, ehkä. Mutta itsemääräämisoikeuden voittaminen tulee pitkällä tähtäimellä olemaan niin suuri kilpailuetu, että siinä euvostopeukaloruuvit ovat väistämättä historian romukoppamatskua. Lisäksi polexitin jälkeen riittää vieläkin lähtijöitä. En yllättyisi mikäli pohjoiseuroopan maksajavaltiot häipyisivät yhtä matkaa ja loisivat omat pohjoiseuroopan talousalueet yhdessä britannian, baltian, puolan, tanskan ja muiden vastaavien kanssa. Luulisin myös että suurin osa venäjän rajanaapureista olisi myös kiinnostunut tuollaisesta vaihtoehdosta jossa kansallisvaltioiden talousliitto korvaisi ylikansallisen diktatuuriliiton. Akselivaltioissa tuskin säilyy muita kuin saksa velkavasalleineen mikäli tätä talousruuvia aletaan kiertää pohjaan.
Hedelmistään puu tunnetaan.

''UPMn Kyselytutkimuksessa 40 prosenttia ei sisäistänyt sitäkään että puu on vessapaperin ja pahvin raaka-aine.''

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 774
 • Liked: 37552
Krzysztof Wołodźko: Sota Puolan puolesta ja sitä vastaan

Vasemmistolais-liberaali oppositio pelottelee mielellään Polexitillä, sillä sen avulla on helppo siirtää huomio pois paljon suuremmasta EU-ongelmasta. Kyse on EU-rakenteiden muuttamisesta vähitellen keskusjohtoiseksi organismiksi, jossa kansallisvaltioilla tulisi olemaan yhä vähemmän sanavaltaa. Valta on siirtymässä niiden maiden eliiteille, jotka voittavat taistelun EU-instituutioiden ja EU-lainsäädännön hallinnasta.

Tuota taustaa vasten, ja nyt akuutiksi muodostuneen rajakriisin ja siihen liittyvän informaatiosodan johdosta Puolan TV on aloittanut 24/7 englanninkieliset lähetykset. Niiden tarkoituksena on taistella valeuutisia vastaan ja niitähän sataa sekä idästä, että lännestä. Erinäiset EU-tahot ovat olleet tässä puuhassa kovin innokkaita. Valheita on riittänyt Puolan oikeuslaitoksesta, mediasta, homoista, aborteista ja ties mistä. Nyt Lukashenko on työntänyt lusikkansa myös samaan soppaan.

Lainaus
TVP World aloittaa lähetykset. "Meitä vastaan hyökätään informaatiolla, vastauksemme tähän tulee olla informaatio"

Olemme työskennelleet tämän projektin parissa jo useita kuukausia. Aloitimme lähetykset tänään, juuri silloin, kun Puola tarvitsee tätä eniten - kertoi Puolan tv:n varapuheenjohtaja Mateusz Matyszkowicz englanninkielisten TVP World -lähetysten käynnistymisestä. - Nykyaikana informaatio on ase, meitä vastaan hyökätään informaatiolla ja meidän vastauksemme tulee olla informaatio: asiallinen, ammattimainen, hyvin laadittu, erinomaisten juontajien esittämä, loistavan toimituksen ja tyylikkäästi laaditun graafisen asun kanssa - painotti hän.


TVP 18.11.2021

TVP World aloitti lähetyksensä torstaina klo 8 aamulla. Informaatiota on tarjolla 24 tuntia vuorokaudessa ja seitsemänä päivänä viikossa.

Katsojat ympäri maailmaa voivat saada tietoa mm. tilanteesta Puolan ja Valko-Venäjänä välisellä rajalla.

- Puolan tulee vastustaa väärää informaatiota. Puolan julkinen tv katsoo, että sillä on vastuu puolustaa Puolan valtion etua ja siksi kiirehdimme kanavan avaamisessa - totesi TVP:n puheenjohtaja Jacek Kurski.

TVP World - missä katsottavissa?

Kanava on nähtävissä sivustolla tvpworld.com internet-sivulla, sekä satelliitti-tv:n ja Anteny TVP:n kautta.

Puolan tv katsoo sillä olevan vastuu Puolan edusta. Olisipa tilanne samoin YLE:n kanssa.

Jo vuosia sitten jonkun jupakan yhteydessä joku venäläinen media-asiantuntija totesi, että maailma näyttää olevan muuttumassa erillisiksi informaatiosaarekkeiksi, joissa kussakin informaatiovirtaa ja mediaa hallitsevat siellä vallassa olevat. Ehkä silti hyvä näin. Silloin kaikki saavat "oman totuuden". Toisin oli aiemmin ja tietyin osin edelleen, kun 6 jenkkifirmaa hallitsi ties keiden hämäräveikkojen ja ison kapitaalin johdolla maailman mediavirtoja.
Viimeinen sammuttakoon valot!

Faidros.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 27 859
 • Liked: 24815
 • Blues for Allah
Olen jäsen akezin kanssa samalla puolella!

Vaikka jäsen akez haluaa täällä lietsoa "sotaa" Puolan ja EU:n välillä, niin tämä selkkaus on toistaiseksi aika pieni verrattuna Suomen antautumiseen samantapaisen invaasion äärellä 2015.

5,5 miljoonan maahan otettiin yli 30 000 läpsyä, verrattuna Puolan 38 miljoonaan asukkaaseen vs. muutamaan sataan läpsyyn.

Nyt viimeistään pitäisi tutkia ne poliittiset päättäjät jotka olivat vastuussa 2015 hyökkäyksestä Suomeen. Myös Ruotsin poliitikot pitää asettaa samanlaiseen vastuuseen kuin Valko-Venäjän vastaavat "turistien" Ruotsin läpikulun järjestämisestä organisoidusti. Ja myös ne päättäjät, jotka olivat rajalla avosylin ottamassa vastaan invaasion täällä.
Kun yksi ihminen kärsii harhasta, sitä sanotaan hulluudeksi. Kun monta ihmistä kärsii harhasta, sitä sanotaan uskonnoksi. -Robert M Pirsig-
Millainen luonne 2000-luvun mekaanikolla pitäisi olla,jotta hän sietäisi koneiden päälle kasattuja elektronisen hevonpaskan kerrostumia.
-Matthew B.Crawford-

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 774
 • Liked: 37552
Lisää informaatiosodan kiemuroita ...

Valko-Venäjä ketjussa oli jo juttua puolalaisjulkkiksesta, joka oli saanut puolalaiset suuttumaan rajavartioita koskevilla kirjoituksillaan. Nyt produktio on saanut jatko-osia. Niiden tuotannosta vastaa Valko-Venäjän tv. Tämä on kerrassaan opettavainen esimerkki muillekin kuin puolalaisjulkkiksille.

Lainaus
"Tältä näyttää sananvapaus Puolassa". Barbara Kurdej-Szatan Belarus 24 -lähetyksessä

Barbara Kurdej-Szatanin puheet saivat kansainvälistä huomiota. Valko-Venäjän valtion tv Belarus 24 muistutti julkkiksen tarinasta. - Syyttäjälaitos aloitti häneen kohdistuvan tutkinnan sen johdosta, että hän sanoi puolalaisten rajavartijoiden olevan "sydämettömiä koneita" - kertoi Belarus 24.


TVP 17.11.2021

Kurdej-Szatan kommentoi seuraavasti tilannetta Puolan ja Valko-Venäjän välisellä rajalla:

"Nämäkö jotakin v*tun "rajavartijoita" ? "Vartija" ? Nuo ovat sydämettömiä koneita ilman aivoja ja ilman MITÄÄN !!! Sokea koneisto täyttämässä käskyjä !!!!! V*ttu !!!!! Kuinka tuo on mahdollista !!!!!!! Sydäntäni särkee koko rintakehäni tärisee ja karjuu !!!!!!! Murhaajat !!!!! Haluatteko yhä tuollaista hallitusta ? Joka antaa tällaisten asioiden tapahtua sekä määrää toimimaan noin ? V*ttuuuuuuuu !!!!!!!!"

Syyttäjälaitos otti tapauksen tutkintaan ja TVP:n puheenjohtaja Jacek Kurski ilmoitti, että Kurdej-Szatania ei tulla enää näkemään Puolan tv:n tuottamissa ohjelmissa.

Yleisestä suuttumuksesta huolimatta matkapuhelinoperaattori Play ei päättänyt lopettaa näyttelijän kanssa tehtyä sopimusta. Tvp.infon toimitukselle lähettämässä tiedotteessa yhtiö ilmoitti, että Kurdej-Szatanin kanssa tehty yhteistyösopimus koskee vain "hänelle mainoksissa uskottuja rooleja", eikä Play edusta hänen sosiaalisen median yksitysprofiileissa esittämiä näkökantoja, eikä samaistu niihin. Lauantaina esitettiin Playn uusin mainos, jossa näyttelijä esiintyi.

Tällä hetkellä Kurdej-Szatan paistattelee päivää Valko-Venäjän mediassa. Hänen tarinastaan kerrottiin Belarus 24: uutislähetyksessä. - Barbara Kurdej-Szatan sanoi puolalaisten rajavartijoiden olevan "sydämettömiä koneita", jotka sokeasti toteuttavat käskyjä. Tästä syntyi skandaali. Tapaukseen puuttui syyttäjälaitos, sekä puolalaisvastaisuuden seurantakeskus (Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu). (...) Tältä näyttää sananvapaus Puolassa - informoi yleisöä Belarus 24 -juontaja.

Puolan oppositio pelaa aivan samalla tavalla jatkuvasti Valko-Venäjän pussiin, kun he EU:n tukemana syyttävät Puolan hallitusta milloin mistäkin. Tämän rajakähinänkin aikana he ovat jo puolensa valinneet, eikä se ole oma maa, Puola.
Viimeinen sammuttakoon valot!

arctic-tern

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 668
 • Liked: 2969
 • Lapintiira on vapaa lintu.
Puola on konservatiivinen valtio, jossa ei ole sijaa ilmastonmuutokselle, maahanmuutolle, LGBT-liikkeelle, saatika black lives matter -roskalle. Siksi EU sitä niin vihaa.

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 774
 • Liked: 37552
Viitaten edelliseen Kurdej-Szatanin tapaukseen, niin samankaltaisia puuhia esiintyy myös täällä: Etenkin punavihreät tarjoilevat liukuhihnalta namusyöttöjä Lukashenkon mailan lapaan. Kohta voitanee Valko-Venäjän tv:ssä ihastella muitakin kuin puolalaisjulkkiksia.

Vasemmistoliiton kansanedustajat antavat oivan näytteen. Se on osa näitä EU-hyökkäyksiä. Liekö Lukashenko saanut jo vinkin, näin herkullisesta uutisaiheesta? Piankos siellä leivotaan juttu kasaan: "Suomalaispoliitikot tuomitsevat Puolan".

Lainaus
Vasemmistoedustajilta tuomio: ”Puola toimii laittomasti” – Vaativat Suomea puuttumaan

EU:n oikeusvaltioperiaate on vaarassa murentua, varoittavat vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo ja europarlamentaarikko Silvia Modig. Kaksikon mukaan kriisiä eivät aiheuta turvapaikkaa hakevat ihmiset, vaan ihmisoikeuksien hylkääminen.


Uusi Suomi 17.11.2021

(...)
”Kun Puola väkivaltaisesti käännyttää rajalta ihmisiä, jotka haluavat hakea turvapaikkaa, se toimii laittomasti”, Modig toteaa.

Tämä laiton toiminta olisi kaksikon mukaan hyvä ”todeta suoraan, sen sijaan, että turvaa hakevista puhutaan laittomina ja puhutaan laittomasta siirtolaisuudesta”.

Honkasalo ja Modig vaativat Suomelta ja EU:lta toimia Puolan toimien laittomiksi toteamiseksi. Ratkaisuna tilanteeseen Honkasalo ja Modig ”esittävät, että EU varmistaa turvapaikkaprosessien asiallisen hoitamisen ja takaa kansainvälisen suojelun myöntämisen sitä tarvitseville”.
(...)

Menneet ajat tulevat elävästi mieleen. Osa suomalaispoliitikoista toimi silloinkin systemaattisesti ulkovaltojen laskuun, etenkin kommunistisen itänaapurin. Tavoitteena oli saada kiekko omaan maaliin, kuten nytkin. Kumartelun kohde on vain vaihtunut, mutta ahteria joutuvat syynäämään samat kuin ennenkin - oma kansa.
Viimeinen sammuttakoon valot!

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 36 873
 • Liked: 104814
Lainaus
Valko-Venäjän ehdotus raja­kriisin ”taakan­jaosta” irvailee EU:n kyvyttömälle maahan­muutto­politiikalle

Kuusi vuotta sitten pakolaiskriisi synnytti EU:ssa halun uudistaa turva­paikan­haku­järjestelmää. Siitä ei ole tullut mitään, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.
Helsingin Sanomat 24.11.2021

Toimittaja Mykkänen itkee käsittämättömän monien lailla, että EU ei tuhoa itseään avaamalla ulkorajoja.

Lainaus käyttäjältä: Pekka Mykkänen, HS
Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukašenka teki maanantaina tarjouksen, joka olisi hänen mielestään ratkaisu Valko-Venäjän ja EU-maa Puolan rajakiistaan. Mitäpä jos Saksa ottaisi vastaan 2 000 Valko-Venäjällä olevaa siirtolaista ja vastalahjaksi Lukašenka passittaisi 5 000 ihmistä kotimaihinsa?

Saksan hallituksen tiedottaja tyrmäsi ajatuksen heti uutistoimistoille. ”Ajatus siitä, että olisi olemassa humanitaarinen käytävä Saksaan näille 2 000 siirtolaiselle, ei ole hyväksyttävä Saksalle eikä EU:lle.”

Lukašenkan ehdotus oli jonkinlainen irvaileva mukaelma niin sanotusta taakanjaon tai yhteis­vastuun mekanismista, jota Euroopan unionissa on yritetty vuosikausien ajan synnyttää turva­paikan­hakijoiden käsittelemiseksi. Mekanismissa olisi tarkoitus keventää kovien muuttopaineiden kohteeksi joutuvien jäsenmaiden taakkaa jakamalla tulijoita tasapuolisesti jäsenmaihin.

Tarve taakanjaolle syntyi vuoden 2015 kansainvaelluksen aikana, mutta sitä ei ole koskaan saatu aikaiseksi. Taakanjaosta luotiin pakolaiskriisin aikana pilottimainen mini­ohjelma, mutta itäisen Euroopan maat kapinoivat sitä vastaan ankarasti ja kapinoivat yhä.

Itä-Euroopan maat vastustivat järjetöntä ja silloisen kriisin ratkaisun kannalta merkityksetöntä "taakanjakoa", mistä niitä jaksetaan syyttää, mutta loppujen lopuksi myös Saksa ja muut pakollisia siirtoja vaatineet läntiset jäsenmaat jättivät kiintiönsä täyttämättä.

Lainaus käyttäjältä: Pekka Mykkänen, HS
Rajakriisi on alleviivannut lyhyellä aikavälillä sitä, miten julmaa peliä Valko-Venäjä pelaa turvattomilla ihmisillä. Mutta se on myös tehnyt alastomaksi sen, kuinka surkean lyhyen matkan EU on kulkenut maahanmuutto­asioissa kuudessa vuodessa ja miten pysyvän haavoittuvaan tilaan unioni on jäänyt vaikkapa Valko-Venäjän tai Turkin oikuille ja hybridioperaatioille.

Syksyllä 2015 monissa maissa kauhisteltiin Unkarin ja Serbian rajalle rakennettua raja-aitaa. EU-komission silloinen puheenjohtaja Jean-Claude Juncker linjasi tuolloin, että ”muureilla ja aidoilla ei ole mitään paikkaa EU:n jäsenmaissa”.

Sittemmin raja-aitojen rakentamisesta on tullut standarditoimintaa pitkin unionin ulkorajoja.

Aitoja ovat rakentaneet ulkorajavaltiot omin luvin ja omalla kustannuksellaan, vaikka EU:n komissio on kuuden vuoden ajan jyrkästi vastustanut hankkeita.

Lainaus käyttäjältä: Pekka Mykkänen, HS
Sen sijaan, että EU olisi valmistautunut kohtaamaan hallitusti ja yhteisymmärryksessä suuria ihmisvyöryjä, se on pyrkinyt ulkoistamaan kriisit pois silmistään.

Varmaan monia kiinnostaisi, mikä on hallittu tapa vastaanottaa suuria ihmisvyöryjä.

Lainaus käyttäjältä: Pekka Mykkänen, HS
Tunnetuin esimerkki on Turkin kanssa tehty pakolaissopimus, jossa EU lahjoitti miljardeja euroja, jotta Turkki suostuisi pitämään erityisesti Syyrian pakolaiset maaperällään.

Meni kyllä niin päin, että EU sitoutui sopimuksessa ottamaan vastaan nimenomaan Syyrian pakolaisia Eurooppaan korvaukseksi siitä, että Turkki ottaisi vastaan Kreikasta käännytettyjä perusteettomia turvapaikanhakijoita. Turkista on lennätetty Eurooppaan paljon enemmän syyrialaisia kuin Kreikasta palautettu porukkaa Turkkiin.

Lainaus käyttäjältä: Pekka Mykkänen, HS
EU on viime viikkoina joutunut ummistamaan silmänsä sille, että Puola syyllistyy kansainvälisen pakolaissopimuksen ja EU:n oman lainsäädännön rikkomuksiin työntämällä ihmisiä raja­vyöhykkeeltään Valko-Venäjän puolelle. Monelle kaukaa saapuneelle ihmiselle on taatusti jäänyt epäselväksi, mikä on täsmälleen ottaen ero diktatorisen Valko-Venäjän ja demokraattisen EU:n välillä.

Ei ole jäänyt epäselväksi, kun edelleen yrittävät väkivalloin EU-alueelle.

Lainaus käyttäjältä: Pekka Mykkänen, HS
Unioni on joutunut sietämään Puolaa siksi, että sen on näytettävä yhtenäiseltä Valko-Venäjän hybridioperaation edessä. Ongelmallista tässä yhtenäisyyden näytelmässä on kuitenkin se, että EU joutuu panemaan tauolle arvonsa, mitä tulee maailman hädänalaisten ihmisten auttamiseen. Lukašenkan pelinappuloiksi kun on joutunut oikeita ihmisiä.

Tauolla on myös vuosikausia kestänyt ja tulokseton Puolan ojentaminen maan demokratian rapauttamisen osalta. Arvot ovat tauolla.

EU on kurittanut "arvojensa" nimissä Puolaa oikeasti siitä, että se vastustaa EU:n yhteistä turvapaikkajärjestelmää ja sen pakollista "taakanjakoa". Vuosia jatkunut kiusaaminen näyttää nyt kiusallisen hölmöltä, kun Puolan maahanmuuttokriittisyys suojelee muita EU-maita uudelta vuoden 2015 kriisiltä.

Lainaus käyttäjältä: Pekka Mykkänen, HS
Maahanmuuttopolitiikan sekasorto on synnyttänyt unioniin pysyvän noidankehän. Turvapaikanhakijoilla pelottelu on helpoin tapa kerätä ääniä populistipuolueille, jotka ovat hallitusvaltaan päästessään kaikkein herkimpiä murentamaan unionin demokraattista arvopohjaa.

Löysä maahanmuuttopolitiikka houkuttelee haittamaahanmuuttoa =>
Haittamaahanmuutto aiheuttaa ongelmia =>
Kansalaiset äänestävät tiukemman maahanmuuttopolitiikan puolesta =>
"Demokraattinen arvopohja murenee" =>
Toimittaja Pekka Mykkänen vaatii vielä löysempää maahanmuuttopolitiikkaa

Lainaus käyttäjältä: Pekka Mykkänen, HS
Koska EU:ssa ongelmien ratkaisu on usein Saksan harteilla, on syytä toivoa, että liittokansleri Angela Merkelin valtakauden jäljiltä syntyvä koalitiohallitus kääntäisi uuden lehden maahanmuutossa.

Kuulostaa äkkiseltään hyvälle, että tekeillä oleva koalitiohallitus on ehkä löytänyt yhteisen sävelen maahanmuutto­politiikalle, joka ottaisi huomioon sekä humanitaariset asiat, työllisyyden ja aiempaa tehokkaamman tulijoiden integroinnin. Tuntuu muissakin maissa suorastaan kopioimisen arvoiselta idealta, ja se onkin osin kopioitu Kanadasta.

Ei jumalauta.

Vuosikymmenet Suomen esikuvana oli kritiikittömästi Ruotsi. Nyt vihdoin vastahakoisesti myönnetään, että Ruotsi on pulassa, koska massiivinen haittamaahanmuutto.

Mykkäsen mielestä esikuvaksi pitäisikin ottaa Kanada, joka on mahdollisimman kaukana Euroopan tulijavirroista, Afrikasta ja Lähi-idästä, ikään kuin Ruotsin, Suomen ja Euroopan ongelma olisi kotouttamistoimissa eikä valitun maahanmuuttopolitiikan aiheuttamassa massamaahanmuutossa.

Lainaus käyttäjältä: Pekka Mykkänen, HS
Vuosien turhauttavan EU-vatkaamisen jälkeen vaikuttaa myös mielekkäältä tarkastella Saksan liberaalipuolueen FDP:n ajatusta siitä, että unioni voisi yrittää kietoa maahan­muutto­uudistuksen ”halukkaiden koalition” varaan. Änkyrät jätetään rannalle ja avoimemmin maahanmuuttoon suhtautuvat maat saisivat unionin rahallista tukea yhteisvastuulliseen toimintaansa.

Nykyäänhän ollaan hullunkurisessa tilanteessa, jossa suurimpia EU-tukia nauttivat Puola ja Unkari, jotka rapauttavat kaikkein ahkerimmin unionin arvopohjaa sekä yhteisen maahanmuuttopolitiikan sabotoinnilla että oikeusvaltioidensa romuttamisella. Ja toimivat inspiraationa öyhöpopulisteille kautta unionin.

Unkari pelasti muut EU-maat vuonna 2015 ja Puola tekee sitä parhaillaan, siinä missä EU:n komission ajama yhteinen turvapaikkapolitiikka tuhoaisi Euroopan luomalla vuoden 2015 kriisin uudelleen mutta megaversiona, kun se poistaisi ulkorajamailta sekä insentiivin että mahdollisuuden suojella EU-aluetta.

Lainaus käyttäjältä: Pekka Mykkänen, HS
Halukkaiden tai kyvykkäiden koalitioita on EU:ssa rakennettu ennenkin, esimerkkeinä Schengen-alue, eurovaluutta ja puolustuksellinen yhteistyö.

EU-lainsäädäntöä valmistelleen virkamiehen mukaan turvapaikkauudistuksen rajaaminen halukkaiden koalitiolle törmää kuitenkin siihen, että monet vastahakoiset maat kuuluvat vapaan liikkuvuuden Schengen-sopimukseen. Pitäisikö siis käynnistää neuvottelut Schengen-alueen kutistamisesta?

Lisäksi EU:n jo toteutunut maahanmuuttopolitiikka on sisältänyt ajatuksen halukkaiden koalitiosta ja rahallisista porkkanoista. Ajatukset sisältyvät myös EU-komission reformipakettiin, joka ei edisty. Siksi on syytä pelätä, etteivät Merkelin seuraajatkaan pysty avaamaan EU:n umpisolmua.

"Halukkaiden koalitio" tarkoittaisi, että EU:n ulkorajat avattaisiin ja tulijat jaettaisiin halukkaille maille. En tosin ole kuullut vielä yhdenkään maan ilmoittaneen halukkuuttaan miljoonien tulijoiden vastaanottoon.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 774
 • Liked: 37552
Nykyisin meppinä toimiva Puolan ex-pääministeri Beata Szydło kommentoi menoa EU-parlamentissa. Hänen mukaansa Valko-Venäjän vastaisella rajalla meneillään olevan kriisin luuleminen EU:ssa pelkästään humanitaariseksi kriisiksi johtuu joko tietämättömyydestä tai poliittisesta vihamielisyydestä. HS-toimittelija taitaa jo aika hyvin demota tätä seikkaa edeltävässä jutussa.

Lainaus
Szydło: Puheet oikeusvaltiosta idän kriisin vallitessa edustavat poliittista vihamielisyyttä

EU-parlamentissa jatkuvat keskustelut Eurooppa-neuvoston 21-22.10.2021 pidetyn istunnon päätöslauseista. Eräs EU-parlamentaarikkojen tärkeimmistä puheenaiheista on Valko-Venäjän tilanne. - Tällä hetkellä Puola ja Baltian maat suojelevat koko Euroopan koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta - totesi Beata Szydło.


TVP 23.11.2021

Puheensa aluksi Szydło kiinnitti huomiota niihin tärkeimpiin ongelmiin, joiden kanssa EU parhaillaan kamppailee.

- Tällä hetkellä EU:lla on vastassaan kolme isoa ongelmaa, joista se joutuu ottamaan mittaa. Ne ovat tietysti COVID, hybridisota EU:n itärajalla ja energiakriisi, joka uhkaa köyhdyttää eräitä yksittäisiä EU-maita, mutta etenkin kaikkia eurooppalaisia - totesi Szydło tiistaina EU-parlamentissa käydyssä keskustelussa.

Szydło: Puheet oikeusvaltiosta idän kriisin yhteydessä ovat osoitus poliittisesta vihamielisyydestä

- Tällaisen vakavan kriisin yhteydessä puheet oikeusvaltiosta ja EU:n itärajalla käytävän hybridisodan typistäminen pelkäksi humanitaariseksi kriisiksi johtuvat joko ymmärtämättömyydestä tai sitten kyse on poliittisesta vihamielisyydestä, jota eräät ryhmät ovat täällä jo kauan osoittaneet - arvioi hän.

Szydło totesi myös, että "Puola ja Baltian maat puolustavat tällä hetkellä EU:n turvallisuutta, koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta".

- On aihetta kiittää kaikkia niitä, jotka tukevat meitä, mutta ennen kaikkea tulee kiittää niitä sotilaita ja viranomaisia, jotka joka päivä taistelevat Euroopan ja sen kansalaisten turvallisuuden puolesta - jatkoi hän.

Lopuksi ex-pääministeri kehotti EU-parlamentaarikoita selvittämään kuka on Valko-Venäjän diktaattorin takana.

- Putinin tukema Lukashenko julisti EU:lle hybridisodan. Teidän on syytä käsittää tämä ja on tarpeen, että tämä parlamentti lopultakin ymmärtää täysin tämän asian - painotti Szydło.

Käännös jutun yhteydessä julkaistusta Szydłon twiitistä:

Lainaus
Beata Szydło
@BeataSzydlo

EU:n itärajalla käydään hybridisotaa, silti monet EU-parlamentin edustajat haluaisivat samaan aikaan yhä jatkaa hyökkäyksiä Puolaa vastaan sen sijaan, että he kävisivät käsiksi todellisiin ongelmiin. Se on osoitus poliittisesta vihamielisyydestä, jota eräät EU-parlamentin ryhmät ovat osoittaneet jo pitkän aikaa.
 
On aika selvään, että Putin toimii Valko-Venäjän selkänojana ja taustavoimana. Asyylihuijarit taas saa helposti liikkeelle pelkästään vihjaamalla, että taas pääsee rajan yli tätä kautta. Kun tämä yhdistyy lännen johtopoliitikkojen ja eräiden muiden tahojen kutsuhuutoihin, niin kriisi on valmis. Monia EU:ssa näyttää ottavan päähän ennen kaikkea se, että joku yrittää estää katastrofia toteutumasta ja on huolestunut kansalaistensa turvallisuudesta, sekä ihmisoikeuksista. On aiheellista kysyäkin, jotta kenen palkkalistoilla nämä ovat, kun eivät ainakaan omien kansalaistensa etua aja?
Viimeinen sammuttakoon valot!

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 774
 • Liked: 37552
Puolan tv:n sivuilla on tänään seuraava juttu.

Lainaus
Maahanmuuttajien kapina Wędrzynissä. Shokkikuvia

Wędrzynin maahanmuuttajakeskuksessa puhkesi kapina. Aggressiiviset ulkomaalaiset yrittivät tuhota aidan ja muita turvavälineitä. He sytyttivät tuleen erilaisia esineitä, heittelivät ympäriinsä tuoleja ja tuhosivat valvontakameroita. Useita satoja poliiseja ja rajavartijoita teki keskukseen intervention. Kapina saatiin kukistetuksi, eikä yksikään maahanmuuttaja onnistunut pakenemaan keskuksesta. Lubuszin voivodikunnan poliisi on nyt julkaissut videoita ja kuvia tapauksesta.


(...)

Referaattia jutusta:

Noin 100 maahanmuuttajaa aloitti torstai-iltana rähistä ulkomaalaisille tarkoitetussa keskuksessa. Aggressiivisimmat tulivat ulos rakennuksen edustalle. He alkoivat huutaa vapauttamistaan vaativia iskulauseita ja repiä aitaa. Keskuksen ikkunat hajotettiin. He eivät totelleet käskyjä. Paikalle ohjattiin lisäjoukkoja poliisista ja rajavartiolaitoksesta. Myös palokunta tuli paikalle, kun eräät maahanmuuttajat alkoivat sytytellä tulipaloja.

Järjestysvallan tehokkaan toiminnan johdosta aitaa ei saatu rikottua, eikä yksikään maahanmuuttaja päässyt pakoon. Kukaan ei myöskään loukkaantunut vakavasti.

Gazeta Lubuska -lehden mukaan keskuksessa valmisteltiin parin kymmenen mieshenkilön ryhmän palauttamista Irakiin. Heillä ei ollut edellytyksiä oleskeluluvan saamiseen. Ehkä juuri tämän takia osa maahanmuuttajista ryhtyi kapinaan. Järjestysvalta jäi keskuksen lähituntumaan valvomaan järjestyksen säilymistä. Videoiden ja kuvien julkaisemisen lisäksi poliisi näytti myös välineitä, joita aggressiivisilla maahanmuuttajilla oli hallussaan.

Puolan armeija harjoitusalueelle perustetussa vartioidussa Wędrzynin keskuksessa säilytetään 604:ää ulkomaalaista. Suurin ryhmä ovat Irakin (359) ja Afganistanin (69) kansalaiset. Keskus on väliaikainen ja se perustettiin kun laittoman maahanmuuton paine kasvoi Valko-Venäjän vastaisella rajalla. Keskukseen joutuu vain miehiä ja tuomioistuimen päätöksen perusteella. Keskuksessa päivystää sairaanhoitajia. Psykologin puheille pääsee myös.

Video sattumuksesta

---

Silti EU-valtarakenteissa monet väittävät, että kyseessä on humanitaarinen kriisi ja se ratkeaa ottamalla kaikki tulijat tänne pysyvästi. Miksi tuollaista todellisuudenkieltäjää ja irrationaalimaailmassa eläjää pitäisi oikein kutsua?

Eilen näin tiktokissa videon, jossa joku eestiläismeppi piti puhetta EU-parlamentissa. Hän väänsi rautalangasta sen, mitä oli EU-itärajalla meneillään ja kuinka he pyrkivät turvaamaan toimillaan omien kansalaistensa turvallisuuden. Tyhminkin olisi pystynyt sen pohjalta ymmärtämään tilanteen. Vaan ei ... lopuksi video zuumaantui salissa johonkin vanhemman sorttiseen naismeppiin, joka vain pyöritteli epäuskoisena tai esitetyt tosiasiat kieltäen torjuvasti päätään.

Tuo on muuten sitä samaa sakkia, jota ohisalo äskettäin lennätti merkelin kanssa Kreikasta Suomeen muka "alaikäisinä hätääkärsivinä". Suurin osa oli tosiasiassa täysikäisiä tai täysikäisyyden kynnyksellä olevia leirinsä polttajia, jotka ovat tehneet jo vuosikausien ajan tuhotöitä ja harjoittaneet väkivaltaa Kreikan leireillä mm. valtavien joukkotappeluiden muodossa. Jopa EASO:n toimittamat ulkomaiset asyylihakemusten käsittelijät joutuivat ainakin kertaalleen pakenemaan leiristä. "Pakolaiset" nimittäin sytyttivät tuleen rakennuksen, jossa parhaillaan pidettiin turvapaikkapuhuttelua.

Jo päälle näkee heti, että tuo on pahinta ja kehnointa sakkia, mitä tänne voi konsanaan haalia.

EDIT typo
« Viimeksi muokattu: 26.11.2021, 15:28:57 kirjoittanut akez »
Viimeinen sammuttakoon valot!

Siili

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 14 012
 • Liked: 10678
Puolan tv:n sivuilla on tänään seuraava juttu.

Lainaus
Maahanmuuttajien kapina Wędrzynissä. Shokkikuvia

Gazeta Lubuska -lehden mukaan keskuksessa valmisteltiin parin kymmenen mieshenkilön ryhmän palauttamista Irakiin. Heillä ei ollut edellytyksiä oleskeluluvan saamiseen.

Eikö vastahankaisten siirtolaisten palauttamisen pitänyt olla mahdotonta Irakiin, Jabban kovista ponnisteluista huolimatta?  Vai onko kyse siitä, että Irak ottaa kyllä vastaan pakkopalautettuja Puolan kaltaisista maista, joissa laittomasti maahan päätyneet häkitetään ja joilla ei siten ole mitään mahdollisuuksia päästä läntisten lihapatojen ääreen?  Maista, joissa laitonkin oleskelu on siedettävää ja joissa laittomien joukkoarmahdukset ovat jopa todennäköisiä, ei sitten otetakaan muita kuin vapaaehtoisesti palaavia ja (vakavampiin) rikoksiin syyllistyneitä. 
« Viimeksi muokattu: 26.11.2021, 16:52:39 kirjoittanut Siili »

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 774
 • Liked: 37552
Kun EU:ssa vallitsee tällä hetkellä Ukrainan sodan johdosta pintapuolisesti poikkeuksellinen yksimielisyys ja yhtenäisyys, niin samaan aikaan pinnan alla kuplivat ne samat vanhat asiat. Ne jäävät tällä hetkellä vain vähemmälle huomiolle. Eräs näistä on EU:n sota Puolaa vastaan. Puolan tv:n juttu.

Lainaus
Vapauttaako Bryssel EU-varat? Asiantuntija: Vallalla on käsittämätön halu musertaa Puola

Tuleeko Venäjän EU- ja NATO-rajoille aiheuttama poikkeuksellinen sota-aika taivuttelemaan EU-johtajat sopimaan konfliktin Puolan kanssa ja maksamaan meille ne varat, jotka meille kuuluvat? Staszica instituutin Saksan asiantuntija Olga Doleśniak-Harczukin mukaan Berliinissä ja Brysselissä vallitsee "käsittämätön halu musertaa Puola". - He yrittävät tällä tavalla suojella meitä eurooppalaisina uudelta autoritarismilta. Näin he näkevät asian, vaikkakaan en tiedä, uskovatko he itsekään tuohon - arvioi asiantuntija.


TVP 6.3.2022

Venäjän hyökättyä Ukrainaan saksalaiset tarkistivat muutamassa päivässä asennettaan Vladimir Putiniin ja Venäjän intresseihin. Samalla he päättivät käyttää satoja miljardeja armeijansa vahvistamiseen. Vaikka Puolan hallitus oli jo vuosikausien ajan varoittanut veljeilystä Moskovan kanssa, niin keskustelu ja harkinta alkoi vasta silloin, kun venäläiset pommit alkoivat putoilla Ukrainan kaupunkeihin.

Mitä uudelleenrakennusrahaston kohdalla tapahtuu seuraavaksi?

Vaikka Puola kantaa tällä hetkellä suurimmat kustannukset NATO:n itärajan välttämättömän turvallisuuden varmistamiseksi ja ottaa vastaan satoja tuhansia ukrainalaispakolaisia, niin EU estää edelleen maksusuoritukset korona-uudelleenrakennusrahastosta.

Olga Doleśniak-Harczukin mukaan poikkeuksellinen konfliktitilanne rajoillamme ei kuitenkaan enteile länsijohtajien asenteen pehmenemistä Puolan hallituksen suhteen.

- Vallitsee käsittämätön halu musertaa Puola. Ensi viikolla keskustellaan ja äänestetään oikeusvaltioperiaatetta ja EU-varojen maksamisen ehdollisuusmekanismia koskevasta päätöslauselmasta. Valitettavasti minusta vaikuttaa, että suurimmalla osalla EU-edustajista ei ole mitään käsitystä missä historian vaiheessa olemme, eivätkä he edes halua ymmärtää, että on olemassa tärkeämpiä  asioita: Että on pakolaisia, jotka tulvivat Puolaan ja hetken kuluttua he tulevat myös Saksaan, totesi Olga Doleśniak-Harczuk.

Bryssel "suojelee Puolaa uudelta autoritarismilta"?

Olga Doleśniak-Harczuk toteaa, että suorissa keskusteluissa argumenttina kuulee, että Puolan tulee olla "puhdas, lakeja noudattava ja demokratiaa kunnioittava", jos se haluaa taistella Vladimir Putinia vastaan. - Mitä he tarkoittavat noilla käsitteillä, se on jo ihan oma kysymyksensä, sanoi hän.

Kyse on narratiivista, jonka monet EU-edustajat ovat kopioineet Puolan oppositiolta. Sen mukaan PiS-hallitus haluaa johtaa Puolan ulos EU:sta ja tuhota demokratian Puolassa.

- He yrittävät näin suojella meitä eurooppalaisina "uudelta autoritarismilta". Näin he asian näkevät. En tiedä, uskovatko he tuohon itsekään, sillä johonkin noin absurdiin ja mihinkään logiikkaan perustumattomaan juttuun uskominen ei ainakaan perustu mihinkään tietoon. Kaikki tuo perustuu joihinkin lehtiotsikkoihin, jotka sitten leviävät muualle maailmaan - painotti asiantuntija.

Doleśniak-Harczuk: Saksa on laitettava heti tilille

Hänen mukaansa ensimmäiseksi on laitettava "heti tilille" ne henkilöt, jotka ovat edesauttaneet nykyisen tilanteen syntymistä: He ovat vuosikausien ajan houkutelleet ja usuttaneet yhteistyöhön Venäjän kanssa ja perustaneet yhteisiä projekteja.

- Ei tule kiinnittää huomiota vain Gerhard Schröderiin, vaikka hänet aina mainitaan yhtenä pahimmista. Tällaisia Gerhard Schrödereitä, on kuitenkin hyvin paljon Saksassa, tosin miniversioina tai vähemmän näkyvinä - painotti asiantuntija.

Muistutamme, että Saksaa vuosina 1998-2005 johtanut Schröder tekee töitä venäläisille energiayhtiöille Nord Stream 1 ja 2, sekä Rosneft öljy-yhtiölle, jonka hallituksen puheenjohtajan hän on (lisäksi hänen odotetaan saavan paikan myös Gazpromin hallituksessa).

Näyttää EU-rivit olla edelleen yhtä sekaisin kuin aina ennenkin. Soraäänet vain ovat tällä hetkellä sordiinolla. Kun tilanne taas rauhoittuu, niin voke-hulluudella jatkettaneen taas.

Toisen Puolan tv:n jutun mukaan sota Ukrainassa on vahvistanut mielipidemittauksissa hallitsevaa PiS-puoluetta. Sen kannatus on noussut 42%:iin kaikista varmoista äänestäjistä ja 33,6%:iin koko otoksesta.
« Viimeksi muokattu: 07.03.2022, 14:08:55 kirjoittanut akez »
Viimeinen sammuttakoon valot!

Lahti-Saloranta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 16 424
 • Liked: 32552
Hieman huvittava juttu kun Puolaa kurmuutetaan siitä kun ei ole innostunut taakanjaosta. Nyt Puola on täynnä Ukrainasta tulleita ihan oikeita pakolaisia, ei mitään Afrikasta ja Lähi-Idästä tullutta "taakkaa"
Vaikka tarkoitusperät olisivat maailman parhaat, niin monien, täysin erilaisten kulttuuritaustojen omaavien ihmisten kotouttaminen onnistuneesti ei ole mahdollista

Ajattelija2008

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 458
 • Liked: 12069
Yksi syy Saksan "sotaan" Puolaa vastaan on ollut se, että Puolan välit Saksan liittolaiseen Venäjään ovat olleet jäätävät. Kirjoitin jo aiemmin, että Saksa syytti Puolaa "ihmisoikeusloukkauksista" 1939, ennen kuin Saksa ja Neuvostoliitto hyökkäsivät Puolaan. Historia toistaa itseään.

Lainaus
The deal marks the first time the powerful coal mining sector has agreed to reduce its presence. With this pledge, Poland can meet EU climate goals by 2050.

Poland's government and unions signed an agreement with the coal mining industry on Wednesday, to phase out coal production by 2049.
https://m.dw.com/en/poland-clinches-historic-deal-to-phase-out-coal-by-2049/a-57367983
Puolan tuottama kivihiili on nyt hyvin arvokasta EU:lle. EU on pyrkinyt tuhoamaan Puolan hiilentuotannon.
https://www.statista.com/statistics/1034930/eu-hard-coal-imports-by-origin/
Samaan aikaan EU tuo Venäjältä paljon kivihiiltä, 41 % kokonaistuonnista. Herää kysymys, miksi EU ei tue omaa hiilentuotantoa, vaan pyrkii maksimoimaan riippuvuuden Venäjästä? Tämä ei voi olla vahinko.

HDRisto

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 245
 • Liked: 7029
Hieman huvittava juttu kun Puolaa kurmuutetaan siitä kun ei ole innostunut taakanjaosta. Nyt Puola on täynnä Ukrainasta tulleita ihan oikeita pakolaisia, ei mitään Afrikasta ja Lähi-Idästä tullutta "taakkaa"

Brysseliläisiä (varsinkin Saksaa) sieppaa se että Puola osasi lukea ennusmerkit oikein eikä täyttänytkään maataan mustilla ja lähi-itäläisillä vaan tiesi Ukrainan saavan lisää vaikeuksia Venäjän kanssa.

Tagit: