HOMMAN KESKUSTELU > Mylly

Saksan ja EU:n sota Puolaa vastaan - Polexit i inne opowiadania

(1/7) > >>

akez:
Puolalaistoimittaja arvioi Puolan tv:n sivuilla julkaistussa kirjoituksessaan (20.10.2021) Puolan ja EU:n nykyisiä suhteita ja niiden tulevaisuuden perspektiivejä. Samalla kyse on prosesseista, jotka koskevat kaikkia EU-jäsenmaita ja niiden kansalaisia. Viime vuosina on jo useista seikoista ja sattumuksista saatu selkeää evidenssiä mihin suuntaan EU:n johtoportaat aikovan EU:ta viedä. Nuo aikeet eivät lupaa hyvää itsenäisille kansallisvaltioille ja niiden kansalaisille. Puolalaistoimittaja tuo kirjoituksessaan nämä asetelmat selkeästi esiin.


--- Lainaus ---Krzysztof Wołodźko: Sota Puolan puolesta ja sitä vastaan

Vasemmistolais-liberaali oppositio pelottelee mielellään Polexitillä, sillä sen avulla on helppo siirtää huomio pois paljon suuremmasta EU-ongelmasta. Kyse on EU-rakenteiden muuttamisesta vähitellen keskusjohtoiseksi organismiksi, jossa kansallisvaltioilla tulisi olemaan yhä vähemmän sanavaltaa. Valta on siirtymässä niiden maiden eliiteille, jotka voittavat taistelun EU-instituutioiden ja EU-lainsäädännön hallinnasta.

Kaikki tämä tapahtuu parhaillaan silmiemme edessä. Jos Puola päätyisi tällaisen muutoksen syntisäkiksi ja sijaiskärsijäksi, niin mikään ratkaisu ei olisi silloin hyvä meille - ei Polexit, eikä jääminen EU:hun Brysselin hallinnon itäisenä provinssina. Kaiken lisäksi Brysselissä harjoitetaan eräänlaista teatteria, jossa Saksa vaatii yhä innokkaammin itselleen kaikkivaltiaan johtajan roolia.

On syytä aloittaa tärkeästä huomautuksesta, sillä vuosi 2004 on jo niin kaukaista aikaan erityisesti nuoremmille ikäpolville. Yhteiskuntamme enemmistö halusi Puolan liittyvän EU:hun. On kuitenkin syytä muistaa, että huomattava osa puolalaisista suhtautui EU:hun varsin pragmaattisesti pitäen sitä kansainvälisenä yhteisönä, jolta saadaan rahavaroja, mutta myös - matkustamisen ja työnteon vapaus. Kaikki noiden aikojen työperäiset Puolasta lähteneet maastamuuttajat tietävät tämän erittäin hyvin. Kaksinumeroinen työttömyys, maan kokonaisia alueita vaivannut näköalattomuus ja heikko ostovoima saivat aikaan sen, että maasta pois muuttoa haluavia oli paljon.

Se valehtelee, joka väittää, että puolalaiset joukolla muuttivat tuolloin länteen, koska he eniten haaveilivat sitten voivansa taistella seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksien tai pitkälle viedyn monikulturismin puolesta. Suuri osa heistä, jotka nyt vihaavat PiS-puoluetta ksenofobian ja vastaavien syytösten takia pakkasivat silloin kamppeensa, koska he olivat saaneet jo täysin tarpeekseen Puolan III tasavallasta, jota johtivat Leszek Balcerowiczin liberaalit. Siinä valtiossa heillä ei ollut enää tilaa, ja heitä ahdisti pelko ja epävarmuus omasta tulevaisuudestaan maassa, jota hallitsivat hurskaat ja ei-hurskaat ultraliberaalit.

Sitten alkoi tulvia rahaa EU:sta. Tämä rikastutti nopeasti paikallisen eliitin, mutta sai myös aikaan huomattavaa taloudellista elpymistä ja infrastruktuurin paranemista mm. puolalaiskylissä. 1990-luku oli näissä kylissä todellisen apatian aikaa ja vähittäistä tapahtuneen muutoksen [kommunismin romahdus] aiheuttamien haavojen hidasta nuolemista. Vuoden 2004 jälkeen alkoi syntyä nopeasti useita kokonaisia uusia palvelusektoreita, jotka liittyivät EU:lta saatujen rahojen käyttöön. Tästä hyötyi ainakin osa nykyisten 30-vuotiaiden sukupolvesta, joilla ei ollut ennen Puolan EU:hun liittymistä mitään järkeviä uramahdollisuuksia, koska koko maassa ei yksinkertaisesti ollut heille työpaikkoja.

Ei siis ihme, että myös koko Puolan poliittinen luokka huokaisi helpotuksesta Puolan liittyessä EU:hun. EU-rahat ja työperäisen maastamuuton myötä syntynyt varoventtiili mahdollisesti pelastivat maan monilta vakavilta yhteiskunnallisilta järistyksiltä. Ne olivat täysin mahdollisia. On syytä muistaa, että jo jonkin verran paremmassa yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa tilanteessa vuonna 2015 Platform [nykyinen oppositiopuolue] ei enää kyennyt selviytymään voimakkaasta yhteiskunnallisesta turhautumisesta, joka johtui merkittävissä määrin siitä, että suurin osa yhteiskunnasta alkoi taas kokea, että vasemmistolais-liberaali eliitti ja sen kannattajat kapeasta, mutta vaikutusvaltaisesta keskiluokasta, elivät huomattavasti paremmin kuin muut tavalliset ihmiset, joille lääkkeeksi ongelmiin ehdotettiin vain yhtä ratkaisua: "Vaihda työpaikkaa, ota lainaa".

Kun EU:hun liityttiin, niin puolalaiset olivat kyllä selvillä myös EU:n maailmankuvaan tai jopa ideologiseen perustaan liittyvistä seikoista. Vaikutti kuitenkin siltä - tätä vakuutteli myös puolalaispaavi Johannes Paavali II, sekä Puolan kirkko -, että on mahdollista sovittaa EU:n yhteiskunnallinen, poliittinen ja kansalaisia koskeva arvokaanoni yhteen puolalaiselle yhteiskunnalle läheisempien arvojen kanssa. Puolaa kutsuttiin vuonna 2004 varsin yleisesti "katoliseksi yhteiskunnaksi", myös niiden toimesta, jotka nykyisin pelkäävät tällaista määritelmää kuin piru pyhitettyä vettä. Silloin oletettiin, että puolalaisen yhteiskunnan ja valtion, sekä EU-instituutioiden ja -oikeuden välisissä suhteissa onnistuttaisiin säilyttämään maailmankatsomuksellinen tasapaino, etenkin lakien ja niiden käytännön soveltamisen välillä.

Moni asia alkoi kuitenkin muuttua. Ensinnäkin puolalaiseen yhteiskuntaan alkoi ilmaantua huomattavia säröjä ja halkeamia: Kaikille on selvää, että maailmankuvaan koskevat näkemykset jakavat nykyisin puolalaisia paljon vahvemmin, kuin mitä silloin kun liityimme EU:hun.

Toisekseen EU on selkeästi alkanut muuttua - integraatioprosessit keskittyvät yhä enemmän EU-instituutioiden kontrollin vahvistamiseen ja laajentamiseen yli kansallisvaltioiden. On selvästi nähtävissä, että kyse on sellaisesta rakenteiden yhtenäistämisestä ja yhdenmukaistamisesta, mikä - pahimmassa tapauksessa - tekee jäsenvaltioiden hallituksista keskiportaan päällikkökuntaa ja niiden parlamenteista vähämerkityksisiä keskustelukerhoja, tai EU-direktiiveistä äänestäviä aparaatteja [EU:ssa ainoastaan EU-komissiolla ja tarkemmin ottaen sen pääkomissaarilla on oikeus tehdä lakialoitteita. Muut elimet vain äänestävät, kunnes lopulta joku päivä äänestävät ns. oikein]. Tämä johtaa lopulta siihen, että joku tulee olemaan tässä junassa tasa-arvoisempi kuin muut ja istumaan ensimmäisessä luokassa, sekä johtamaan ja määräämään. Aiheetta ei tässä yhteydessä viitata Saksaan, vaikka pohjimmiltaan kyse on huomattavasti mutkikkaammasta systeemistä, joka koostuu erityisesti läntisen poliittisen eliitin edustajista.

Kolmanneksi ja viimeiseksi EU:n valtakeskukset havaitsivat varsin nopeasti, että yhdistämällä ideologinen paine ihmisoikeuksien vähittäiseen ja asteittaiseen uudelleentulkintaan, sekä panostamalla moraalikysymysten politisointiin he saavat runsaasti liikkumavaraa eräiden Keski- ja Itä-Euroopan maiden painostamiseen, joiden etunenässä Puola ja Unkari.

Ns. eurooppalaiset arvot antavat mainion tekosyy painostaa "itsepäisiä hallituksia", kuten Puolan hallitusta, jolla on kuitenkin täysi demokraattinen mandaatti vallankäyttöön. Emme muuten saa koskaan tietää, kuinka EU-projektin perustajat Robert Schumanin johdolla mahtaisivat suhtautua nykyisiin "eurooppalaisten arvojen" tulkintoihin. Tästä eivät ideologiset rummunpäristäjät kuitenkaan piittaa, ei edes vaikka heillä olisi tohtori-tutkinto suoritettuna. Heille riittää koko poliittisen ajattelun tarpeisiin kahdeksan kohdan manifestit.

Hihasta ravisteltu Polexit ei ole tämän päivän ongelma Puolalle ja Euroopalle. Ongelma on se, että EU voi aikoa vähitellen muuttua eurooppalaiseksi taskuimperiumiksi (tasku, kun sitä verrataan Kiinan tai USA:n potentiaaleihin). Kaiken lisäksi vielä sellaiseksi imperiumiksi, joka vaatii alamaisiltaan ja yksittäisten valtio-provinssiensa hallintomiehiltä "maallisen uskonnon akteja", ja ehdotonta uskollisuutta ja lojaalisuutta valtarakenteille, jotka teeskentelevät yhä olevansa demokraattisia.
--- Lainaus päättyy ---
 
Enpä jaksa uskoa, että EU-eliitit tulevat tästä sodasta suosiolla luopumaan. Muuten maitohinkki nurin ja maito maassa. 

PS. "i inne opowiadania" = "ja muut kertomukset".

Tabula Rasa:
Sotahan tästä seuraa. Elitistit eivät näe kuinka köyhimmillä miljoonilla elämä muuttuu mahdottomaksi ja se on ollut aina se pääosa muutosvoimasta seuraavaan vaiheeseen mennessä jolla persaukisetkin ulevat toimeen.

akez:
Puolan tv:llä oli juttua (21.10.2021) maan varaulkoministerin lausunnoista ennen EU-huippukokousta.


--- Lainaus ---Tuleeko Puola käyttämään veto-oikeutta "Fit for 55:n" johdosta? "Tulemme taistelemaan maamme suvereenisuuden puolesta"

Tämä on pääministeri Morawieckin lopullinen päätös. Mitään välineitä ei suljeta pois, eikä saakaan, kun taistelemme maamme suvereenisuuden puolesta - totesi varaulkoministeri Szymon Szynkowski vel Sęk "#Jedziemy" -ohjelmassa kun häneltä kysyttiin, että onko Puola ottanut huomioon, että veto "Fit for 55:a" vastaan voisi olla väline, jonka avulla voimme suojautua kiristykseltä.

Brysselissä alkaa torstaina Eurooppa-neuvoston kaksipäiväinen huippukokous. Pääaiheina ovat energian hinta, korona-pandemia, maahanmuutto, kansainvälinen kauppa, oikeusvaltioasiat ja digitalisaatio.

Epävirallisten lähteiden mukaan puolalaisdiplomaatit ennakoivat, että kiivaimmat keskustelut tullaan käymään energian hinnasta. EU-maat jakautuvat tässä asiassa kahteen leiriin. Toinen leiri katsoo, että nykyinen energian hintashokki on tilapäistä ja keväällä kaikki palaa takaisin normaaliksi. Toinen puoli taas kiinnittää huomiota siihen, että hintojen nousu johtuu myös EU-markkinoiden rakenteellisista puutteista ja se vaatii siksi kaasumarkkinoiden reformia ja kestokyvyn vahvistamista, sekä laajempaa keskustelua eräistä EU:n ilmastopolitiikan oletuksista.
(...)
--- Lainaus päättyy ---

Jutussa kerrotaan vielä, että Puolan varaulkoministerin mukaan tämä viikko on EU:n toiminnan kannalta kriittisin sitten vuosikausiin. Hän viittaisi EU-parlamenttikeskusteluun ja pääministeri Mateusz Morawieckin puheeseen sen yhteydessä. Pääministeri "toi hyvin selkeästi esiin argumenttimme, että olemme lojaaleja EU:lle, johon kuulumme, emmekä halua jättää sitä, mutta kompetensseja ja niiden jako pitää kunnioittaa".

Szymon Szynkowski vel Sękin mukaan huippukokous tulee olemaan tärkeä EU:lle. Tuleeko osa eliittistä olemaan riittävän kypsää ymmärtääkseen missä tilanteessa EU paraillaan on, vai jatkaako se edelleen voimasanojen ja kiristyspuheiden käyttöä, mikä johtaa ajan mittaan EU-organisaation riutumiseen?

Vielä hetki ja on otettu yksi askel liikaa. EU-instituutiot kyllä tulevat tekemään tämän askeleen. Sen jälkeen on vaikea enää kääntyä polulta, joka johtaa siihen, että osa jäsenvaltioista kokee joutuneensa ahdistetuksi nurkkaan, totesi Szynkowski vel Sękin. Me emme tule tätä sallimaan, jatkoi hän. Huippukokouksessa tullaan käsittelemään myös "Fit for 55" -pakettia. Puolalaisministeri totesi Puolan ottaneen tämän suhteen huomioon eri skenaariot ja vaihtoehdot. Kyse voi silloin olla ilmastopaketin pysäyttämisestä tai viivästyttämisestä. Kaikkia keinoja on varauduttu käyttämään. 

Toisen Puolan tv:n jutun mukaan Puolan pääministeri tapaa vielä ennen huippukokouksen alkua Merkelin, sekä pitää kokouksen Visegrad-maiden kanssa.

Jorma M.:


Viimeksi 1939 Saksa valmistautui Puolan nitistämiseen. Silloin Wehrmachtin johto, SS, Gestapo ja einsatzgruppen olivat kartalla mitä tehdä. Puolalaisia pidettiin ali-ihmisinä joista ei ole itsenäisen Puolan kansalaisina hyötyä Saksalle. Sama tilanne nyt.

akez:
Puolan tv kertoo (20.10.2021) EU-parlamentin istunnosta, johon myös Puolan pääministeri Morawiecki osallistui äskettäin. Referaattia jutusta:


--- Lainaus ---Kenties ette seuranneet keskustelua EU-parlamentissa? Tässä 10 Puolaa koskevaa valhetta, joita eurooppalaisille syötetään

Puola on maa, jossa 84% puolalaisista protestoi vallassa olevaa PiS-puoluetta vastaan, maaseudulla naiset eivät tiedä, mikä on gynekologi, abortti on joka tapauksessa kielletty, poliisi hakkaa ihmisiä kaduilla. Puola on maa, jossa viattomilta kansalaisilta viedään eläkkeet ja hallitus koostuu kommunistiajan hallinnon merkittävistä entisistä edustajista. Eikö kuullosta absurdilta? Tällaisia tarinoita kerrottiin Puolasta EU-parlamentin tiistain istunnossa. Kaikkein pahinta oli, että puolet näiden väitteiden esittäjistä oli puolalaisia.

Saksa puhui Putinista

Donald Tuskin yhteistyökumppani saksalainen Manfred Weber (EPP:n johtaja) hyökkäsi Puolan pääministeriä vastaan väittäen: "Te heikennätte EU:ta, tuo politiikka avustaa venäläisiä ja Vladimir Putinia". Samaan sävyyn puhuu myös EU:n saksalainen pääkomissaari Ursula von der Leyen.

Silti heillä ei ole mitään todisteita tällaisesta toiminnasta. Samaan aikaan Saksan hallitus tekee Putinin kanssa yhtä historian suurimmista liiketoimista. Kuten Angela Merkelkin myöntää (tämä paljastus Donald Tuskilta), niin koko EU:lle tulee tappiota Nord Stream 2 johdosta, mutta saksalaisista tulee huomattavasti rikkaampia. Energian hinta nousee jo ja Putin vetää eurooppalaisia nenästä. Samalla saksalaiset ovat ilmeisesti unohtaneet sen, että kaikkein loistavimman uran Vladimir Putinin rinnalla tekivät johtavat saksalaiset poliitikot, kuten Gerhard Schroeder ja Henning Voscherau.
 
Ihmisiltä viedään eläkkeet

Tosiasiassa eläkeläisten tilanne paranee Puolassa (Puolan tv:n yksityiskohtainen artikkeli aiheesta).

Samaan aikaan EU-parlamentissa väitetään, että tilanne on täysin päinvastoin. Painotetaan vielä, että tämä koskee erityisesti tuomareita. Media kertoo lopulta koko maailmalle vain tämän virheellisen tiedon.

Puolalaiset kommunisteja?

PO-puolueen [puolalainen oppositiopuolue] meppi Andrzej Halicki hyökkäsi Puolan pääministeriä vastaan väittäen, että "teillä on kommunistiystäviä ja te tukeudutte heihin keskittäessänne valtaa".

Halicki ei silti kyennyt nimeämään yhtäkään väitettyä kommunistia nimeltä. Samalla hän näppärästi sivuutti sen tosiasian, että hänet valittiin EU-parlamenttiin Puolan kommunistisen puolueen entisten pitkäaikaisten aktivistien kanssa muodostetulta yhteislistalta (kom. aktivisteja mm. Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller ja Marek Belka).

Belgialainen selittää puolalaisille, mistä Puolan jaoissa oli kyse

EU-parlamentin liberaaliryhmän johtaja Guy Verhofstadt väitti, että Morawiecki määrää puolalaisille sääntöjä, joita yhteiskunta ei hyväksy. Verhofstadtille tämä tuo mieleen Euroopan historian dramaattiset tapahtumat 1700-luvun lopulla, jolloin niinkin suuri maa kuin Puola katosi Euroopan kartalta. Se johtui hänen mukaansa fataalista sekoituksesta huonoa hallintoa, ulkoista uhkaa ja konservatiivien petoksesta, kun nämä kieltäytyivät hyväksymästä modernia Puolan perustuslakia.

Verhofstadt vihjaa, että kun joku hallitsi huonosti valtiota, niin yhtäkkiä se lakkasi olemasta, joten samoin voi käydä myös nyt. Niinpä nyt on syytä kertoa mepille, että 1700-luvun lopussa Puola ei haihtunut savuna ilmaan, vaan vihamieliset valtiot Venäjä, Saksa ja Itävalta ryöstivät sen brutaalisti. Verhofstadtin logiikkaa myötäillen, jos Kreikalla on talousongelmia ja se ei pysy vakaasti jaloillaan, niin sen alue tulee kaapata ja jakaa vaikkapa Turkin, Bulgarian ja Albanian kesken?

Mikä on gynekologi?

Puolalaismeppi Sywia Spurek taas vetosi pääministeri Morawieckiin, että tämä ryhtyisi toimiin taatakseen maaseudun naisille mahdollisuuden päästä gynekologille. Tarkoittiko tuo sitä, etteivät maaseudun naiset ole vielä kuulleet ehkäisystä tai naisten sukuelinsairauksien hoidosta? Näin asian saattoivat käsittää Spurekin puheita kuunnelleet eurooppalaiset, jotka tietävät puolalaiskylien tilanteesta yhtä paljon, kuin mitä Kyproksen maanviljelijöiden elämästä.

"Teidän on käytettävä energiaanne Puolan puolesta yhteistyön tekemiseksi EU:n kanssa, mm. sellaisten ratkaisujen löytämiseksi, jotka takaavat maaseudun puolalaisnaisille pääsyn gynekologin luo". Näin vetosi Spurek.

Raskauden keskeyttäminen

Energian hinnan valtava nousu tai maahanmuuttokriisi [parhaillaan meneillään myös Puolan itärajalla] eivät ole mepeille pääongelmia. Viimeksi he ottivat esiin aborttioikeuden Teksasissa (USA). Raskauden keskeytys Puolassa oli myös eräs keskiviikon EU-parlamentin istunnon pääaiheista ja siitä puhuttiin myös tiistaina.

Espanjalaismeppi julisti istunnossa, että "muutaman vuoden kuluttua on kulunut tarkalleen vuosi siitä, kun Puolassa kiellettiin abortti". Toki Puolan perustuslakituomioistuin poisti viime vuonna erään raskauden keskeyttämisen perusteen, mutta se, että väitetään eurooppalaisille, että abortti on kokonaan kielletty Puolassa ... se on kyllä jo viimeisin valeuutinen.

Poliisivaltio

EU-parlamentin istunnossa Puolan ex-pääministeri, nykyinen meppi Eurooppa-koalition (KO) listalta (PO PSL SLD vihreät) Włodzimierz Cimoszewicz [edellä jo kommunistiksi mainittu] väitti, että "poliisi kohtelee brutaalisti mielenosoittajia, mutta suojelee kansallismielisiä tappelupukareita". Missä pahoinpitelyt tapahtuvat, mitä tappelupukareita valtio suojelee? "Kyllä vaan. Kaduilla on panssarivaunuja ja kaupoissa joukkopidätyksiä", pilaillaan netissä ja samalla painotetaan, että kellään ei ole mitään käsitystä mitä vasemmistopoliitikko tarkoittaa.

Voi olla, että Cimoszewicz viittasi Donald Tuskin [PO-puolueen johtaja] viimeisimpään mielenosoitukseen Varsovassa. Se kuitenkin sujui varsin rauhallisesti, vaikka kilpailevat ryhmät osoittivat mieltään varsin lähellä toisiaan.

Ainoastaan vasemmistolainen "isoäiti Kasia" aikoi murtautua läpi kansallismielisten kimppuun. Hänet pidätettiin ja vietiin poliisiautoon, mutta ei häntä "kohdeltu brutaalisti". Kaiken lisäksi konflikti syntyi siksi, että "isoäiti Kasia" haastoi riitaa virkavallan kanssa ja löi erästä naista päähän LGBT-lipulla.

Kuuluisa LGBT-valhe

Espanjan vasemmistolaisen Podemos-puolueen meppi Eugenia Rodríguez Palop syytti Morawieckin hallitusta: "Hallituksellanne on autoritaarisia tendenssejä ja siksi en ihmettele sitä, että kyseenalaistatte eurooppalaiset arvot". Puheessaan hän ilmoitti, että Puolassa on sanottu olevan "LGBT-vapaita vyöhykkeitä". Mepin mukaan "kyse on suoraan 1800-luvulta peräisin olevista megalomaanisista tendensseistä. Suurvalta-aika on ohi; Puola tarvitsee Eurooppaa ja eurooppalaisia rahoja selvitäkseen kriisistä". Mepin vasemmistolaiskollegat säestivät ilmoittamalla, että Puolassa tehdään "lukuisia hyökkäyksiä LGBTI-yhteisöä vastaan".

Kuten tiedämme, niin Puolassa ei ole koskaan ollut "LGBT-vapaita vyöhykkeitä" ja kyse on vasemmistoaktivisti Bart Stasewskin levittämästä valheesta. LGBT-väkeä vastaan tehtyjä hyökkäyksiä tapahtuu Puolassa vähemmän, kuin mitä suurimmassa osassa Länsi-Euroopan maita [muslimeja hyvin vähän Puolassa, korreloinee suoraan asiassa].

PiS-puoluetta kannattaa vain 16% puolalaisista?

Tiistain internet-sessiossa Andrzej Halicki (PO-puolue) ilmoitti: "Kiitos kaikille solidaarisuudesta. Kiitän niiden 84% puolalaisen puolesta, jotka tukevat EU:ta ja lähtivät kaduille. Kiitos".

Netissä arveltiin, että Halicki vihjasi, että Donald Tuskin viimeisintä kuulemma Polexitin vastaista mielenosoitusta tuki jopa 84% puolalaisista.

Varsovan pormestari Rafał Trzaskowski (PO-puolue) ilmoitti, että mielenosoitukseen Varsovassa otti osaa jopa 100 000 henkilöä. Tuo luku on aivan yhtä "totta", kuin tieto siitä, että 84% puolalaisista oli kaduilla [Trzaskowski on kuuluisa siitä, että hän vähintään kymmenkertaistaa "oikeamielisten" mielenosoittajien määrät.]

Kirsikka kakun päällä - ei voi verrata keskenään

Puolan pääministeri matkusti Strasbourgiin koska Puolan perustuslakituomioistuin totesi kansallisen lain ensisijaisuuden verrattuna EU-lakiin. Samanlaisen tuomion ovat antaneet tuomioistuimet myös Saksassa, Ranskassa, Espanjassa ja Romaniassa, mutta vain meidän kohdallamme EU katsoo tämän olevan "uhka demokratialle".

EU-parlamentissa saksalainen Katarina Barley [sosialidemokraatit] selitti: "Morawiecki mainitsi esim. Saksan perustuslakituomioistuimen tuomion. Se oli hallitusta vastaan tehty tuomio. Puolan tapauksessa kyse on jostakin aivan päinvastaisesta. Puolan hallitus vei asian tuomioistuimeen ja se teki sille tämän palveluksen".  Barley tuli aiemmin jo kuuluisaksi väitteillään, että puolalaiset näkevät nälkää.

On syytä muistuttaa, että Saksan perustuslakituomioistuimen presidentti Stephan Harbarth on Angela Merkelin CDU:ssa jo kauan toiminut poliitikko. Hän oli puolueen Bundestag-edustaja vuosina 2009-2018.

Äskettäin media [Die Welt] kertoi, että Saksan perustuslakituomioistuimen tuomarit keskustelivat tuomioistuimessa käsiteltävänä olevista asioista yhteisellä illallisella Angela Merkelin kanssa. Esillä oli kaksi asiaa. Ensimmäinen koski perustuslakituomioistuimen eurobondeja koskevaa päätöstä ja toinen korona-viruksen vastaista politiikkaa koskevaa prosessia.

Express-lehti Iso-Britanniasta kirjoitti, että EU-pääkomissaari Ursula von der Leyen oli tiistaina "puulla päähän lyöty, kun Puolan pääministeri vastusti häntä tylysti viitaten Saksan ja Ranskan oikeusistuimien päätöksiin", jotka myöskin tunnustivat kansallisen lain ensisijaisuuden EU-lakiin verrattuna. (Puolan tv:n juttu aiheesta).

Tätä saattoi jo ennakoida

Oliko massiivinen hyökkäys Puolaa vastaan yllätys? Tuliko fake-uutisten kopiointi kenellekään yllätyksenä? Valitettavasti ei.

Parhaan yhteenvedon EU-koneisto "puolueettomuudesta" antoi vähän ennen EU-parlamentin istunnon alkamista PiS-puolueen meppi Witold Waszczykowski, joka kirjoitti:

"Kohta alkaa keskustelu pääministerin kanssa. Valitettavasti jo keskustelun otsikko on valheellinen. Puolassa ei ole kriisiä, eikä EU-oikeus ole ensisijainen".

Zaraz debata z Premierem. Niestety już tytuł debaty jest kłamliwy. Nie ma kryzysu w PL i nie ma prymatu prawa europejskiego pic.twitter.com/h1cUgET9RG— Witold Waszczykowski (@WaszczykowskiW) October 19, 2021
--- Lainaus päättyy ---

--- Lainaus päättyy ---

Sielläpä on EU-parlamentissa ollut varsinaiset kokoontumisajot. On taidettu jo laarin pohjatkin haravoida tarkkaan, kun meppiaines tuolla vähintäänkin arveluttavaa. Tässä alkanee jo samalla oivaltaa millä mekaniikalla ilmastovouhotuskin etenee ja missä eräs sylttytehdas. Mistähän muuten Marin saa tietonsa? Aika levottomia näyttää löpäjävän suomimediassa.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta