Kirjoittaja Aihe: 2021-11-01 Kansalaisaloite: Hylätyille turvapaikanhakijoille oleskeluluvat  (Luettu 10564 kertaa)

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 37 361
 • Liked: 108924
Lainaus
Miten Suomeen luotiin paperittomuusongelma

Paperittomuus on ongelma sekä yhteiskunnalle että yksilölle. Paperittomuusongelma ei ole syntynyt itsestään, vaan monet viime vuosina tehdyt turvapaikanhakijoiden ja paperittomien asemaa koskevat seikat ja päätökset ovat vaikeuttaneet oleskeluluvan saamista, ja sitä kautta lisänneet paperittomien määrää.
Politiikasta 7.3.2022

Lainaus
VTT Erna Bodström on post doc -tutkija Helsingin yliopiston Etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimusyksikkö CERENissä. Hän on tutkinut Suomen turvapaikkajärjestelmää vuodesta 2016.

Pakolaisaktivisti Erna Bodström kirjoittaa Politiikasta-blogiin tutkijahattu päässä, mutta vääristelyt eivät poikkea aktivistinarratiivista kuin sanamuotojen osalta. Luulevatko nämä oikeasti, että eivät jää kiinni harhaanjohtamisestaan vai uskovatko omiin juttuihinsa?

Lainaus käyttäjältä: Erna Bodström
Nykyinen paperittomuusongelma johtuu osittain asioista, joihin Suomella on vain vähän vaikutusvaltaa – kuten vuoden 2015 pakolaiskriisistä – mutta yhtä lailla se johtuu myös Suomen tietoisesti tekemistä poliittisista ja käytännöllisistä päätöksistä.

Vuoden 2015 eurooppalaisen pakolaiskriisin osuus Suomen turvapaikanhakijavyöryssä oli lähinnä siinä, että se avasi Eurooppaan tehokkaita ihmissalakuljetusreittejä ja loi kriittisiä massoja, joita ei enää pysäytetty rajoille vaan päästettiin vaeltamaan läpi Euroopan.

On kuitenkin huomattava, että Suomeen tuli – ja vielä Ruotsin rajalle kuskaamana – ennen kaikkea irakilaisia, peräti 20 000 kappaletta. Ilmiö oli täysin poikkeuksellinen vuoden 2015 Euroopassa, joten irakilaisjoukolla oli oltava syynsä matkata vaivaa ja lisäkustannuksia kaihtamatta koko Euroopan läpi Suomeen asti. Näitä erityisiä Suomeen liittyviä syitä kutsutaan vetotekijöiksi ja ne tosiaan voidaan johtaa Suomen tekemiin poliittisiin päätöksiin.

Lainaus käyttäjältä: Erna Bodström
Paperittomuusongelma ei siis ole syntynyt itsestään, vaan monet viime vuosina tehdyt turvapaikanhakijoiden ja paperittomien asemaa koskevat seikat ja päätökset ovat vaikeuttaneet oleskeluluvan saamista, ja sitä kautta lisänneet paperittomien määrää. Näiden avaaminen systemaattisesti on tämän artikkelin aiheena.

Vähän sama kuin selittäisi, että tilastoissa havaittu rikollisuuden kasvu johtuukin vain uusista laeista, kun maahan on ensin houkuteltu kymmeniä tuhansia rikollisia muita maita löysemmillä laeilla.

Kyseiset "paperittomat" eivät yksinkertaisesti täyttäneet kansainvälisiä suojelun kriteerejä, vaan he tulivat muita maita löysemmän oleskelulupapolitiikan Suomeen kokeilemaan onneaan.

Lainaus käyttäjältä: Erna Bodström
Toukokuussa 2015 niin kutsuttu pakolaiskriisi näkyi jo Välimerellä, mutta ei vielä Suomessa. Silloin kuitenkin astui voimaan lakimuutos, joka seuraavina vuosina vaikutti paperittomien asemaan. Ulkomaalaislain mukaan ihmiselle voidaan myöntää tilapäinen oleskelulupa, mikäli häntä ei pystytä poistamaan maasta.

Lakimuutoksessa oleskelulupa sidottiin vapaaehtoiseen paluuseen. Toisin sanoen lupa voitiin myöntää vain, jos ihminen oli halukas vapaaehtoisesti palaamaan kotimaahansa, mutta paluu ei siitä huolimatta onnistunut.

Lain esitöissä useat lausunnon antajat esittivät muutoksen riskiksi uuden paperittomien ryhmän syntymisen. Lausunnoissa todetaan myös, että paperittomien määrän mahdollista kasvua tulisi seurata, ja toimenpiteisiin ryhtyä, jos määrä merkittävästi kasvaa. Näin ei kuitenkaan toistaiseksi ole tehty.

Lakimuutoksen tausta oli korkeimman hallinto-oikeuden pari vuotta aiemmassa käsittämättömässä päätöksessä, jossa aiemman lain sanamuodon uudella tulkinnalla taattiin automaattinen oleskelulupa hylätyille turvapaikanhakijoille, jotka kieltäytyvät vapaaehtoisesta paluusta. Tämä ei ollut koskaan ollut lainlaatijan tarkoitus.

Tällaista KHO:n luomaa porsaanreikää ei ollut missään muussa maassa, joten se oli yksi Suomen poikkeuksellinen vetotekijä. Bodström vääntää tästä älyllisesti epärehellisesti, että porsaanreikää ei olisi saanut tukkia, koska se lisäsi maahan laittomasti jäävien turvapaikkahuijarien määrää. Niinhän se lisäsi, kuten rikoslakien tiukentaminen lisää rikosten määrää. Silti Bodström tuskin vastustaa samalla logiikalla meneillään olevaa raiskauslakien kiristämistä.

Lainaus käyttäjältä: Erna Bodström
Toukokuun 2015 lakimuutos on olennainen nykytilanteen valossa, koska suuri osa nykyisistä paperittomista on arvioiden mukaan Irakin kansalaisia, ja Irakin valtio ottaa vastaan vain vapaaehtoisesti palaavia. Jos irakilainen siis – syystä tai toisesta – kieltäytyy palaamasta kotimaahansa, häntä ei voida sinne pakolla palauttaa. Ennen toukokuuta 2015 hänelle olisi voitu myöntää tilapäinen oleskelulupa, mutta enää tämä ei ole mahdollista, vaan hänestä tulee paperiton.

Tällaista lakia tai oikeammin sen tulkintaa ei ollut voimassa muualla kuin Suomessa vuosina 2013-2015. Tulkinta käytännössä mitätöi turvapaikkatutkinnan merkityksen, kun turvapaikanhakija sai aina halutessaan oleskeluluvan ja laillisen oleskeluoikeuden turvapaikkaprosessin lopputuloksesta riippumatta.

Edes nykyinen punavihreä hallitus ei ole esittänyt, että laki pitäisi muuttaa vuoden 2013 tulkinnan muotoon.

Lainaus käyttäjältä: Erna Bodström
Syksyllä 2015 Suomeen alkoi tulla tavallista enemmän turvapaikanhakijoita. Yhteensä heitä tuli vuoden 2015 aikana noin 32 000, joista ylivoimaisesti suurin osa – 20 000 – oli Irakin kansalaisia.

Osa saapuneista sai turvapaikan, mutta monet saivat kielteisen päätöksen, eli oleskelulupaa ei myönnetty. Osa palasi kotimaahan joko vapaaehtoisesti tai pakolla, mutta osa jäi.

On oletettavissa, että toukokuun 2015 lakimuutoksen jälkeen paperittomien määrä olisi joka tapauksessa jonkin verran noussut, mutta ilman syksyn 2015 kasvaneita turvapaikanhakijamääriä ei myöskään paperittomien määrä olisi nykytasolla.

Nii-in. Ja Suomeen tuli kaikista muista EU-maista poiketen nimenomaan irakilaisia, koska..?

Lainaus käyttäjältä: Erna Bodström
Toukokuussa 2016 tehtiin toinen paperittomien määrän kasvuun vaikuttanut lakimuutos: laista poistettiin humanitaarisen suojelun kategoria. Tämän merkitystä voi havainnollistaa tarkastelemalla bagdadilaisia turvapaikanhakijoita, joita oli vuoden 2015 tulijoissa varsin paljon.

Toukokuuhun 2016 asti Maahanmuuttovirasto piti Irakin pääkaupunki Bagdadia niin turvattomana, että sinne ei voitu palauttaa ketään, vaan kaikille bagdadilaisille myönnettiin vähintään humanitaarista suojelua. Kun humanitaarinen suojelu sitten poistettiin laista, Bagdad muuttui käytännössä yhdessä yössä niin turvalliseksi, että sinne voitiin palauttaa paitsi bagdadilaisia myös muita irakilaisia, jotka eivät koskaan olleet kaupungissa asuneet tai välttämättä edes käyneet.

Julkisuudessa tätä perusteltiin turvallisuustilanteen parantumisella, mutta maatiedon mukaan Bagdadin turvallisuustilanne ei tosiasiassa ollut muuttunut. Kyse oli siis nimenomaan Suomen lainsäädännön muutoksesta.

Ensinnäkin myös humanitaarisen suojelun kategoria (maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin luomus) oli sellainen erikoisuus, jollaista ei tuolloin ollut missään muussa maassa.

Toiseksi, kyse ei ollut vain suojelukategorian poistamisesta vaan vastoin Bodströmin väitettä Maahanmuuttovirasto päivitti mm. Irakin maatietoa samoihin aikoihin. Suomihan oli tuolloin käsittääkseni ainoa EU-maa, jossa Bagdad oli vielä määritelty liian turvattomaksi palautuksille. Toisin oli muun muassa Ruotsissa. Tämäkin oli ollut irakilaisia Ruotsin ja koko muun Euroopan läpi Suomeen houkutteleva vetotekijä.

Lainaus käyttäjältä: Erna Bodström
Vuoden 2016 alkukuukausina irakilaisista turvapaikanhakijoista noin 60 prosenttia saikin oleskeluluvan. Kesällä lakimuutoksen jälkeen oleskeluluvan sai enää noin 15 prosenttia. Onkin todennäköistä, että jos humanitaarista suojelua ei olisi poistettu laista, osa nykyisistä paperittomista olisi saanut sen nojalla oleskeluluvan.

Bodströmin prosenteilla ei ole mitään tekemistä humanitaarisen suojelun kanssa, eivätkä ne kuvaa todellista muutosta, sillä kesällä Maahanmuuttovirasto ilmoitti priorisoivansa perusteettomiksi epäilemiensä hakemusten tutkinnan jonojen lyhentämiseksi. Seuraavana vuonna irakilaisten myönteisten päätösten osuus olikin (Bodströmin laskutavalla) jo yli kaksinkertaistunut.

Muun hyvän lisäksi Bodström hämää prosenteilla jättämällä luvuista valtavan määrän rauenneita hakemuksia (vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä nelinkertaisesti kielteisten päätösten määrä), jotka kertovat tuhansista jo ennen varsinaista turvapaikkatutkintaa kotiin palanneista elintasosurffaajista.

Mitä humanitaarisen suojelun kategorian merkitykseen tulee, sitä jaettiin vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä vain 27 irakilaiselle eli noin prosentille päätöksen saaneista ja koko edellisenä vuonna 39:lle. Aika marginaalia.

Lainaus käyttäjältä: Erna Bodström
Humanitaarisen suojelun poisto ei ole ainoa syy, jonka vuoksi kielteisten turvapaikkapäätösten määrä ja myöhemmin paperittomuus lähtivät kasvuun. Samaan aikaan on tapahtunut paljon muita näkymättömämpiä muutoksia.

Vuodelle 2016 hallitus asetti Maahanmuuttovirastolle hurjat tulostavoitteet. Jotta kasvaneesta hakijamäärästä selviydyttäisiin, Maahanmuuttovirastoon palkattiin uutta henkilökuntaa. Käytännössä tämä tarkoitti, että päätöksenteosta vastasivat suurelta osin kokemattomat viranomaiset.

Maahanmuuttoviraston työntekijät kertoivat kiireestä ja jopa ohjauksesta tehdä kielteisiä turvapaikkapäätöksiä.

Taas tämä, kun meni todellisuudessa juuri päinvastoin.

Jos tiukat tulostavoitteet ovat ohjanneet päätöksiä, ne ovat lisänneet myönteisiä päätöksiä, koska niihin tarvittiin vain yhden tutkijan mielipide, kun taas kielteiseen päätökseen tarvittiin kaksi samanmielistä. Kielteiset päätökset vaativat tuplasti resursseja.

Samoin kokemattomuus on johtanut myöhemmin tarkistamattomiin myönteisiin päätöksiin, kun taas kielteisistä päätöksistä valitettiin lähes aina ja valitusten käsittely vaati joka kierroksella lisää työtä.

Myös hallinto-oikeuden päätöstilastot vahvistavat, että Maahanmuuttoviraston päätösten virheprosentti ei missään vaiheessa laskenut noussut säädetyn laaturajan alle yli, joten väitetystä ohjauksesta ei ole siltäkään osin näyttöä.

Lainaus käyttäjältä: Erna Bodström
Syksyllä 2016 rajoitettiin hakijoiden oikeutta julkiseen oikeusapuun ensimmäisessä turvapaikkaprosessin vaiheessa eli Maahanmuuttovirastossa. Käytännössä tämä tarkoitti, että kukaan ei välttämättä kunnolla selittänyt turvapaikanhakijoille heidän oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan, mitä turvapaikan saamiseksi vaadittiin tai mitä turvapaikkapuhuttelussa oli tärkeää kertoa.

Ihmiset saattoivat puhua traumaattisista kokemuksistaan kuten kidutuksesta tai seksuaalisesta väkivallasta ensimmäistä kertaa elämässään vasta Maahanmuuttoviraston turvapaikkahaastattelussa.

Kaikki nämä muutokset johtivat kielteisten turvapaikkapäätösten määrän ja samalla myöhemmin paperittomuuden kasvuun.

Ei ole näyttöä, että syksyn 2016 oikeusapumuutoksilla olisi ollut vaikutusta kielteisten turvapaikkapäätösten tai laittomien siirtolaisten määrään.

Lainaus käyttäjältä: Erna Bodström
Samalla sillä oli myös toinen tärkeä vaikutus: kaikkien vuosina 2016–17 turvapaikkapäätöksentekoon kohdistuneiden haasteiden ja ongelmien vuoksi on vaikea varmistua siitä, että jokaisen turvapaikanhakijan turvapaikkahakemus on todella tutkittu perusteellisesti ja ihmisoikeuksia kunnioittavasti.

Yhtä lailla kuin on vaikea varmistua siitä, oletko jo lakannut hakkaamasta vaimoasi.

Turvapaikkahakemusten tutkimisen kriteerit ja siihen käytetyt resurssit ovat ja ovat läpi viime vuosien olleet Suomessa ehkä maailman korkeimmat. Samoin hyväksymisprosentit ovat olleet maailman huippua.

Jos jopa suomalaisessa äärimmäisen liberaalissa ja muihin maihin verrattuna anteliaassa turvapaikkajärjestelmässä on "vaikea varmistua", epäily pätee kaikkialla maailmassa, eikä epäily kerro mitään olennaista Suomen järjestelmästä.

Lainaus käyttäjältä: Erna Bodström
Kevään 2019 lakimuutoksella nostettiin myös turvapaikanhakijoiden uusintahakemusten tutkintakynnystä. Uusintahakemukset nähtiin tapana käyttää turvapaikkajärjestelmää väärin, eikä niinkään seurauksena turvapaikkaprosessiin kertyneistä ongelmista aiemmilta vuosilta.

Ei ole mitään näyttöä siitäkään, että uusintahakemukset olisivat "seuraus turvapaikkaprosessiin kertyneistä ongelmista". Sen sijaan ei ole paljon epäilystä siitä, onko 20. (!) turvapaikkahakemus mahdollisesti suomalaisen turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttöä. Tällainen rajaton turvapaikkahakemusten tehtailu ei ole mahdollista muissa maissa, mikä on taas yksi Suomen vetotekijä.

Lainaus käyttäjältä: Erna Bodström
Jos turvapaikkahakemus on hylätty sekä Maahanmuuttovirastossa että oikeusasteissa, ihmisen ainoa mahdollisuus saada asiansa käsiteltyä Suomessa on hakea uudelleen turvapaikkaa, eli tehdä uusintahakemus. Turvapaikkahakemusten määrää ei ole rajoitettu, ja tiedetään tapauksia, jossa turvapaikka on myönnetty vasta viidennen tai kuudennen hakemuksen jälkeen.

Se, että turvapaikka tai muu oleskelulupa myönnetään vuosien yrittämisen jälkeen, ei tarkoita, että aiemmat päätökset olisi todettu virheellisiksi vaan että olosuhteet ja/tai perustelut ovat vuosien varrella muuttuneet. Toki tapahtuu ihan oikeitakin virheitä, mutta niiden osuus on mitätön verrattuna turvapaikkajärjestelmän hyväksikäyttäjiin.

Lainaus käyttäjältä: Erna Bodström
Käytännössä kaikki maat ottavat vastaan omia kansalaisiaan, jotka palaavat kotimaahan vapaaehtoisesti. Kynnyskysymyksen muodostavat kuitenkin ihmiset, jotka eivät halua palata, ja joilla ei ole kansalaisuuden osoittavaa passia. Palautuksista ja palautussopimuksista voidaan neuvotella vastaanottavien maiden kanssa, mutta Suomi ei voi ratkaista paperittomuusongelmaa yksipuolisesti vasten tahtoa tehtävin palautuksin.

Suomi voisi palautussopimuksia odotellessa ratkaista "paperittomuusongelman" lähettämällä laittomat siirtolaiset myötämielisiin kolmansiin maihin. Myötämieltä ja palautussopimuksia voisi hankkia esimerkiksi kehitysapurahoituksen ehdollistamisella. Nythän lähtömailla ei ole minkäänlaista insentiiviä ottaa omiaan vastaan.

Lainaus käyttäjältä: Erna Bodström
Syksyllä 2015 saapuneet turvapaikanhakijat esitettiin silloisen poliittisen johdon taholta johdonmukaisesti epätoivottuina ”elintasopakolaisina”, luonnonkatastrofiin vertautuvana uhkana ja potentiaalisina järjestelmän väärinkäyttäjinä, ei esimerkiksi tulevana yhteiskunnan arvokkaana osana. Ehkä siksi myös poliittiset päätökset ovat pyrkineet ajamaan heidät yhteiskunnan ulkoreunoille ja tehneet yhteiskuntaan mukaan pääsemisen mahdollisimman vaikeaksi.

Suomen poliittinen johto eli hallitus ei vuonna 2015 tosiaankaan esittänyt irakilaisia turvapaikanhakijoita johdonmukaisesti elintasopakolaisina ja potentiaalisina järjestelmän väärinkäyttäjinä, vaikka he sitä eittämättä olivatkin.

Tämä on taas sitä Uuninpankkopoika-narratiivia, jossa Sipilän hallitus, Migri, hallinto-oikeudet ja poliisi nähdään suurena perussuomalaisten ohjaamana äärioikeistolaisena salaliittona, joka sääti toinen toistaan tiukempia kansainvälisten sopimusten vastaisia turvapaikkalakeja. Kunpa olisikin tehnyt niin.

Lainaus käyttäjältä: Erna Bodström
Monet päätökset ovat korostaneet mustavalkoista tulkintaa säännöistä, sen sijaan että olisi osoitettu ihmisoikeuslähtöistä harkintaa ja joustoa sen varmentamiseksi, ettei synnytetä paperittomuuteen ajavia käytäntöjä. Lakimuutoksia on usein perusteltu yhtenäisyydellä EU:n tai muiden EU-maiden sääntöjen kanssa, vaikka nämä säännöt eivät olisikaan pakottavia. Sääntöihin vetoaminen on johtanut siihen, että arvokeskustelua siitä, millaista yhteiskuntaa Suomeen halutaan rakentaa, on käyty vähemmän.

Ne 20 000 irakilaista, joista nykyiset "paperittomat" suurimmaksi osaksi polveutuvat, hakeutuivat Suomeen juuri siksi, että aiempina vuosina Suomessa oltiin "osoitettu ihmisoikeuslähtöistä harkintaa ja joustoa" verrattuna muihin EU-maihin ja EU-direktiiveihin.

Vuonna 2015 Suomen hyväksymisprosentti irakilaisille turvapaikanhakijoille (85%) oli yli kaksinkertainen Ruotsiin (37%) verrattuna ja yli kolminkertainen Tanskaan (24%) verrattuna. Meillä oli ainoana maana humanitaarisen suojelun kategoria, ja oleskelulupia jaettiin myös hylätyille turvapaikanhakijoille. Pääministeri Juha Sipilä ilmoitti koko maailmalle antavansa talonsa turvapaikanhakijoiden käyttöön. Totta kai tällä politiikalla sai myös tuhansia laittomia siirtolaisia.

Pahinta kuitenkin on, että Suomen turvapaikkapolitiikka on edelleen muihin maihin verrattuna äärimmäisen liberaalia. Mitään ei ole opittu eikä halutakaan oppia.

Lainaus käyttäjältä: Erna Bodström
Taka-ajatuksena politiikkatoimille oli julkilausutusti Suomen ”houkuttelevuuden” vähentäminen ja paperittomien ”rohkaiseminen” palaamaan kotiin. Tämä painostaminen ei kuitenkaan ole toiminut, vaan Suomeen on syntynyt uuspaperittomien ryhmä.

Linkki viittaa sisäministeri Paula Risikon jälkikäteen tarkasteltuna ironiseen lausuntoon vuodelta 2016:

Lainaus käyttäjältä: Maaseudun Tulevaisuus
Kesäkuussa sisäministerinä aloittanut Paula Risikko (kok.) pitää tärkeänä, että turvapaikan myöntämisen kriteereitä on kiristetty.

”Tämä on oikea suunta. Suomi ei saa olla muita eurooppalaisia valtioita houkuttelevampi tässä suhteessa, vaan maiden turvapaikka­politiikoiden pitää olla samassa linjassa”, hän kertoo MT:lle.

”Ei ole mitään syytä, miksi Suomesta saisi turvapaikan helpommin kuin vaikka Ruotsista”, Risikko sanoo.

Orpon paikalle siirretty Paula Risikkohan ei tehnyt sisäministerinä yhtään mitään Suomen turvapaikkapolitiikan kiristämiseksi edes Ruotsin tasolle, vaan päinvastoin keskeytti suunnilleen ensitöikseen hallituksen turvapaikkapoliittisen ohjelman toteuttamisen jo puolen vuoden jälkeen sen aloittamisesta. Hallitus ei ollut siihen mennessä kiristänyt turvapaikan myöntämisen kriteereitä kuin humanitaarisen suojelun kategorian poistamisen eli noin yhden prosentin verran.

e: lisätty linkkejä
« Viimeksi muokattu: 06.04.2022, 17:16:14 kirjoittanut Roope »
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 37 361
 • Liked: 108924
Vasemmistonuoret: Jokaisella on lupa elää – turvapaikkajärjestelmään liittyvään rasismiin on puututtava 21.3.2022

Jo otsikosta herää muutama kysymys.

Lainaus käyttäjältä: Vasemmistonuoret
Keskustelu ja ymmärrys rasismista ja sen eri ilmenemismuodoista ovat viime vuosina monipuolistuneet, mutta työtä antirasistisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan puolesta on jatkettava.

Vasemmistonuoret haluaa tänä rasisminvastaisena päivänä nostaa esille Suomen turvapaikkajärjestelmään liittyvään rakenteellisen rasismin. Ukrainan sota on ajanut miljoonat ihmiset pakolaiseksi Euroopan eri maihin. Tilanne on paljastanut, kuinka pakolaisen ja turvapaikanhakijan ihonväri ja lähtömaa ovat vaikuttaneet eriarvoistavasti sekä kohteluun että turvapaikkaprosessiin. Valtioiden viesti on ollut selvä: vain vaaleaihoiset pakolaiset ovat tervetulleita.

Miten se Suomen turvapaikkajärjestelmän rakenteellinen rasismi ihan konkreettisesti ilmenee? En ole kuullut yhdestäkään tapauksesta, jossa turvapaikkaprosessiin olisi vaikuttanut ihonväri, eivätkä vasemmistonuoretkaan tuo esiin sellaisia.

Jos vasemmistonuoret pitävät Suomen turvapaikkajärjestelmän ohittavan EU:n tilapäisen suojelun direktiivin aktivoimista rasismina tilanteessa, jossa miljoonat ukrainalaiset siirtyvät joka tapauksessa viisumivapauden avulla ympäri Eurooppaa EU-maihin, niin perustelut kiinnostaisivat.

Lainaus käyttäjältä: Vasemmistonuoret
Tuemme Lupa elää -kansalaisaloitetta, joka ajaa ennen vuotta 2017 hakeneille ja ilman jatkuvaa oleskelulupaa oleville henkilöille oleskelulupien myöntämistä. Aloite parantaisi merkittävästi Suomessa pitkittyneisiin turvapaikkaprosesseihin jumittuneiden ja paperittomien henkilöiden asemaa vähentäen samalla hyväksikäyttöä ja harmaata taloutta. Nykyinen turvapaikkaprosessi on jättänyt tuhannet Syyrian, Irakin ja Afganistanin sotia paenneet ihmiset kestämättömään tilanteeseen. Lakimuutos olisi tärkeä askel turvapaikkajärjestelmän rakenteellisen rasismin purkamisessa.

Tuota noin...

Miten "rakenteellista rasismia" purkaa se, että moneen kertaan perusteettomiksi todetuille turvapaikanhakijoille jaettaisiin useiden kielteisten päätösten ja lainvoimaisen käännytyspäätöksen jälkeen oleskeluluvat? Eikö aktivismi pitäisi kohdistaa turvapaikkaprosessin (kuuden vuoden jälkeen edelleen osoittamattomien) rakenteellisten virheiden nimeämiseen ja korjaamiseen?

Mitä tekemistä noilla mainituilla syyrialaisilla muuten on Suomen tuhansien laittomien siirtolaisten kanssa, kun syyrialaiset saavat Suomesta oleskeluluvan käytännössä automaattisesti? Ja niin, mitenkäs syyrialaisten erityiskohtelu (pitemmät oleskeluluvat, lähes varma pikapäätös) ainakin Suomessa ja Ruotsissa, eikös juuri se ole vasemmistologiikalla tuota paheksuttua "rakenteellista rasismia"?

Lainaus käyttäjältä: Vasemmistonuoret
Kaikki sotaa ja konflikteja pakenevat ihmiset ovat oikeutettuja turvaan ja yhdenvertaiseen kohteluun.

Mitä tekemistä yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksella on vasemmistonuorten ilmeisimmillekin turvapaikkahuijareille vaatimien oleskelulupien kanssa? Jos Suomeen tulleiden ukrainalaisten naisten ja lasten suojelu rikkoo muka yhdenvertaista kohtelua vastaan, se ja tämä tiedote vihjaavat, että ukrainalaiset ovat huijareita siinä missä paatuneimmat Suomessa laittomasti oleskelevat käännytyksen välttelijät.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Näkkileipä

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 122
 • Liked: 2406
"... Syyrian, Irakin ja Afganistanin sotia paenneet ihmiset kestämättömässä tilanteessa..."

Tilanne ei olisi lainkaan kestämätön sotaa paenneille jos pakenijat olisivat jääneet paljon lähemmäksi kotimaataan. Jossa on luultavasti paljon tutumpi kulttuuri ja tavat.

Se että ihan itse aiheutetaan itselleen täysin kestämätön tilanne, ei todellakaan johdu suomalaisten rasismista, vaan pakenijan huonosta harkintakyvystä, kun täytyy paeta lähes toiselle puolelle maapalloa.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 37 361
 • Liked: 108924
Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman (ex-Pakolaisneuvonta) politikoi esittämällä laittomien siirtolaisten oleskelun laillistamista. Perusteluja ei ole käytännössä ollenkaan.


Lainaus
Yhdenvertaisuusvaltuutettu
Paperittomuuteen on olemassa ratkaisuja. Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittaa eduskuntakertomuksessaan, että Suomeen ennen vuotta 2017 saapuneiden ja täällä edelleen vailla oleskelulupaa olevien oleskelu tulisi virallistaa erillislailla.

Lainaus
DO vill se speciallag för papperslösa som kom före 2017 - en utredning finns redan

De asylsökande som kom till Finland före 2017 och som fortfarande är utan uppehållstillstånd borde legaliseras med en speciallag, anser diskrimineringsombudsmannen (DO) – som därmed tar ställning i en fråga som väckt hetsig debatt.

[...]

Det rör sig om uppskattningsvis 3000 personer som kunde få rätt att ansöka om uppehållstillstånd med en speciallag i efterhand, enligt utredningen. Inrikesministeriet har utrett olika förslag för vilka kriterier som kunde gälla - till exempel att det skulle beröra barnfamiljer.

[...]

Diskrimineringsombudsmannen tar ställning till frågan, och rekommenderar en speciallag i den stora rapport som DO lämnar in varje riksdagsperiod. Den publiceras på torsdag. Diskimineringsombudsman är Kristina Stenman.

Enligt DO har det förekommit brister i asylprocesserna. Det skapades situationer där både lagar och tolkningar skärptes under loppet av människors ansökningsprocesser.

"Betydande lagändringar omfattade också inskränkningar av rättshjälpen till asylsökande och begränsningen av tiden för mottagningstjänster. Ur de sökandes synvinkel försvårades situationen även av att lagen samtidigt började tillämpas striktare" skriver DO i rapporten.

"Det har visat sig vara väldigt svårt att korrigera bristerna i asylprocessen i efterhand. Till följd av lagändringen från sommaren 2019 höjdes även tröskeln för behandlingen av förnyade asylansökningar. Detta har ytterligare försvårat identifieringen av bristerna vid den första processen".

DO bedömer att fall av tortyr och människohandel kan ha förblivit oidentifierade. DO listar nu bland sina rekommendationer att polisen bör utbildas mer i hur man tidigt identifierar människohandel.

Bland de rekommendationer DO ger i rapporten finns just den om att stifta en speciallag i efterhand, för att legalisera vistelsen för dem som kommit före 2017.

[...]

Långa väntetider har också lett till problem. "Ombudsmannen känner exempelvis till ett fall från november 2021, där HFD förbjudit verkställigheten av avvisning av en asylsökande så sent som sju månader efter att ansökan gjorts. På grund av att verkställighetsförbud inte beviljades direkt då det ansöktes, hade mottagningstjänsterna för asylsökanden i fråga upphört, och enligt polisens tolkning hade hen arbetat utan arbetsrätt."
Hbl 31.3.2022

Stenmanin väittämistä lakimuutosten aiheuttamista "puutteista turvapaikkaprosessissa" ei ole edelleenkään mitään näyttöä. Kaikki oikeasti osoitetut virheet käsitellään valitusprosessissa kuten ennenkin. Väitteillä turvapaikkatutkinnassa huomioimattomasta kidutuksesta ja ihmiskaupasta ei ole mitään tekemistä 3000 laittomalle siirtolaiselle vaaditun oleskeluluvan kanssa. Jos yksittäinen virhe pystytään todistamaan, se tehdään tietysti yksilöllisen valitusprosessin kautta, ei jakamalla tuhansille huijareiksi osoitetuille oleskeluluvat.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022 (pdf)

Lainaus käyttäjältä: Yhdenvertaisuusvaltuutettu
Osa Suomessa asuvista vailla oleskelulupaa olevista ulkomaalaisista ihmisistä on ajautunut tilanteeseen, jossa heillä on heikot mahdollisuudet virallistaa oleskelunsa Suomessa. Tilanteeseen ovat vaikuttaneet erityisesti vuosina 2015–2016 voimaantulleet lainmuutokset, joilla muun muassa poistettiin humanitaarisista syistä myönnettävä oleskelupa laista ja kiristettiin tilapäisen oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä tilanteissa, joissa maastapoistaminen ei ole viranomaistoimin mahdollista.

Merkittäviä lainmuutoksia olivat myös muun muassa turvapaikanhakijoille myönnettävän oikeusavun supistaminen ja vastaanottopalvelujen saannin keston rajaaminen. Hakijoiden näkökulmasta tilannetta vaikeutti lisäksi samoihin aikoihin tapahtunut lainsoveltamisen tiukkeneminen, joka osoitettiin muun muassa yhdenvertaisuusvaltuutetun yhdessä Turun yliopistojen kanssa tekemässä selvityksessä. Useissa selvityksissä on lisäksi todettu, ettei monen vuosina 2015–2016 turvapaikkahakemuksensa jättäneen henkilön oikeusturva toteutunut riittävällä tavalla.

Tällaista ei ole osoitettu millään objektiivisella mittarilla tai esimerkiksi maavertailulla, vaan kyse on ollut vain mielipiteestä.

Lainaus käyttäjältä: Yhdenvertaisuusvaltuutettu
Käytäntö on osoittanut, että turvapaikkaprosessissa olleiden puutteiden korjaaminen jälkikäteen on hyvin vaikeaa. Kesällä 2019 tehdyn lainmuutoksen seurauksena myös uusintahakemusten tutkittavaksi ottamisen kynnystä nostettiin. Tämä on entisestään vaikeuttanut ensimmäisessä prosessissa olleiden puutteiden tunnistamista uusintahakemusta arvioitaessa. Esimerkiksi turvapaikanhakijan haavoittuva asema, kuten kidutuksen tai ihmiskaupan uhriksi joutuminen tai vammaisuus, on voinut jäädä tunnistamatta ensimmäisessä prosessissa, jolloin hakija ei ole saanut tarvittavaa tukea koko prosessiin. Tällaisia ihmisiä päätyy edelleen avun piiriin kunnan tai kolmannen sektorin paperittomien kanssa tehtävässä työssä.

Erityisesti vuosien 2015–2016 turvapaikkamenettelyssä olleista ongelmista kärsineiden joukossa on siis paljon myös haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä. Toisaalta turvapaikkaprosessi ei vieläkään toimi kaikilta osiltaan kuten pitäisi. Pahimmillaan vuonna 2015 Suomeen tulleet odottavat yhä edelleen ensimmäistä lainvoimaista päätöstään turvapaikkahakemukseensa.

Ensimmäistä (muita ei itse asiassa olekaan) lainvoimaista turvapaikkapäätöstä odotetaan, koska Suomessa on mahdollista tehtailla kirjailmellisesti loputtomasti valituksia ja uusia turvapaikkahakemuksia.

Lainaus käyttäjältä: Yhdenvertaisuusvaltuutettu
Lainsäädännön ja ratkaisukäytännön kiristyminen on johtanut siihen, että voimassa olevaa lainsäädäntöä soveltamalla yhä useampi saa kielteisen oleskelulupapäätöksen myös silloin kun kotoutuminen on alkanut hyvin ja henkilö on opiskellut itselleen ammatin tai saanut työpaikan. Monet kielteisen päätöksen   saaneista ovat eläneet Suomessa nuhteettomasti noudattaen yhteiskunnan sääntöjä, he puhuvat hyvää suomen kieltä ja heillä on täällä myös perhettä ja ystäviä. Kielteisiä päätöksiä on valtuutetun tietoon tulleissa tapauksissa annettu esimerkiksi lähes kymmenen vuotta Suomessa asuneelle, täällä opiskelleelle ja työssä käyneelle nuorelle afganistanilaiselle miehelle, nuorelle somalialaiselle naiselle, joka oli valmistumassa lähihoitajaksi ja työssä käyneelle irakilaiselle miehelle, jolla on suomalainen puoliso ja pieni lapsi.

Kaikki mainitut ovat tapauksia, joissa turvapaikanhakijoilla ei ole ollut perusteita hakemukselleen. He ovat todistetusti yrittäneet käyttää hyväkseen suomalaista turvapaikkajärjestelmää vain saadakseen oleskeluluvan. Heitä ei pidä palkita huijauksestaan.

Lainaus käyttäjältä: Yhdenvertaisuusvaltuutettu
Ulkomaalaislaissa on lisäksi erillinen pykälä (36 §) yleisistä edellytyksistä oleskeluluvan myöntämiselle. Lainkohdan mukaan oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä muun muassa silloin, jos ulkomaalaisen katsotaan vaarantavan yleistä järjestystä tai turvallisuutta. Pykälä sisältää myös jo edellä käsitellyn säännöksen maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertämisestä. Ulkomaalaislain 36 § näyttää lähinnä tarjoavan keinon lainsoveltajalle ehkäistä rikollisuutta, mutta käytännössä pelkkä maahan tullessa annettu väärä tieto kotipaikkakunnasta voi myöhemmin johtaa kielteiseen päätökseen. Toisaalta sakkorangaistuksen saaminen rikoksesta, jolla ei ole aiheutettu vaaraa muille ihmisille eikä tavoiteltu taloudellista hyötyä, on voitu katsoa esteeksi myöntää oleskelulupa Suomeen täysin kotoutuneelle työssäkäyvälle lapsiperheen isälle.

Myös se, että hakee useamman kerran kansainvälistä suojelua tai oleskelulupaa, voidaan katsoa hakijan vahingoksi ja jättää oleskelulupa myöntämättä, vaikka kaikki edellytykset esimerkiksi työluvan saamiseksi lopulta täyttyisivätkin.

Totta kai se, että Suomeen on ujuttauduttu hakemalla turvapaikkaa perusteettomasti, pitää katsoa perusteeksi jättää oleskelulupa myöntämättä myöhemmin tekaistulla perusteella. Samoin tehdyt rikokset ja turvapaikkatutkinnassa valehtelu.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Econ101

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 677
 • Liked: 1828
Suomi sai tänään oman afgaanilakinsa, kun eduskunta hyväksyi lain, joka antaa laittomasti maassa oleville mahdollisuuden hakea oleskelulupaa opiskelun perusteella.
 
Hallituksen esitys:
Lainaus
Kansainvälistä suojelua hakenut tai karkotuspäätöksen saanut voisi hakea oleskelulupaa, jos hän täyttää oleskeluluvan myöntämisen edellytykset.

Hoksasivat Ruotsin esimerkin perusteella vetää tämän "opiskelu"-kortin, kun laki, jossa ad hoc -perusteella annetaan oleskelulupa laittomille, näytti jäävän vain vihreiden asiaksi.

Niin, ja tällaisella opiskelu- tai siis "opiskelu"-asialla äänestäjämassaa on helpompi kusta silmään. Näyttää paremmalta kuin se, että oleskelulupia vain lätkittäisiin kouraan, hylsyistä huolimatta. Söisi uskottavuuden koko asyylijärjestelmältä, mediaaniäänestäjän silmissäkin siis.

ps. Afgaanilain perusteella swedulaan jäi tuhansia laittomia afgaaneja. Tutkintoja nämä eivät ole suorittaneet nimeksikään.

HE: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_232+2021.aspx

----
E: pari typoa.
« Viimeksi muokattu: 06.04.2022, 22:59:44 kirjoittanut Econ101 »
"It is not what you say, it is what you do that reveals what you want."

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 37 361
 • Liked: 108924
Lainaus
Paperittomuus on epäinhimillisen maahanmuuttopolitiikan seurausta
...
Ahmed Mesaedy, Pakolaisavun Kurvi-toiminnon ohjaaja ja Vuoden Pakolaismies 2021

Katja Mannerström, Pakolaisavun yhteiskuntasuhdepäällikkö
Pakolaisapu 12.4.2022

Lainaus käyttäjältä: Pakolaisapu
Vuodesta 2015 on seitsemän vuotta. Se oli Suomelle ja Euroopalle poikkeuksellinen vuosi. Eurooppaan saapui 1,3 miljoonaa turvapaikanhakijaa, joista hieman yli 30 000 tuli Suomeen. Tilastollisesti Suomeen ei ollut koskaan saapunut yhtä paljon turvapaikanhakijoita. Nyt tilanne on jo toinen. Suhteessa Ukrainan sotaan vuoden 2015 luvut näyttävät jo nyt pieneltä. Ukrainasta on paennut parissa kuukaudessa yli 4 miljoona ihmistä ja Suomeenkin arvioidaan tulevan 40 000–80 000 pakolaista.

Vuonna 2015 päättäjät suhtautuivat kansainvälistä suojelua hakeviin ihmisiin toisin. Euroopalta puuttui yhteneväinen linja, eikä tilapäistä suojeludirektiiviä, jota nyt sovelletaan ukrainalaisiin, haluttu ottaa käyttöön.

Millähän objektiivisilla perusteilla tilapäinen suojeludirektiivi olisi pitänyt ottaa käyttöön vuonna 2015, ja mitä maita se olisi koskenut? Ukraina on EU:n rajanaapuri, ja ukrainalaisilla on viisumivapaus EU:n alueella.

Lainaus käyttäjältä: Pakolaisapu
Eri maissa oli eri käytännöt ja laintulkinnat, joka tarkoitti sitä, että mm. irakilainen, jolle Suomi ei myöntänyt turvapaikkaa, sai myöhemmin suojelua Ranskasta.

Eri maissa oli tosiaan eri käytännöt, mistä johtuen irakilaiset saivat Suomesta myönteisen turvapaikkapäätöksen selvästi suuremmalla prosentilla (85 %, Eurostat 2015) kuin esimerkiksi Ruotsista (34 %) ja Tanskasta (24 %), joiden kautta nuoret miehet Suomeen vaelsivat.

Lainaus käyttäjältä: Pakolaisapu
Vuonna 2016 Suomen silloinen hallitus aloitti pitkän listan toimenpiteitä, joiden ideana näytti olevan lähes ainoastaan Suomen ”vetovoimatekijöiden vähentäminen”.

Vaikka asiasta puhuttiin näön vuoksi vielä syksyllä 2015, tavoitteeksi (kts. linkin dokumentti) ei koskaan asetettu Suomen turvapaikkapolitiikan vetovoimatekijöiden vähentämistä. Niistä ei tehty edes syksyllä 2015 luvattua selvitystä.

Toimenpidelista oli pitkä mutta varsin kevyt, eikä tiukentanut Suomen turvapaikkakäytäntöjä edes Ruotsin tasolle. Asiaa ei auttanut, että sisäministeri Paula Risikko keskeytti listan toimeenpanon vain puolen vuoden jälkeen kesällä 2016. Ainoaksi mainittavaksi kiristykseksi jäi koko maailmassa ainutlaatuisen humanitaarisen suojelun kategorian lakkauttaminen, mikä vähensi myönteisiä päätöksiä arviolta noin prosentin verran eli ei paljonkaan.

Lainaus käyttäjältä: Pakolaisapu
Toimilla pyrittiin siis siihen, että kansainvälistä suojelua hakevat ihmiset eivät tule Suomeen.

Tällaista tavoitetta ei asetettu, eivätkä heppoiset toimet olisi toteutuessaankaan poistaneet Suomen erityisiä vetovoimatekijöitä kuten Ruotsia ja Tanskaa selvästi suurempia turvapaikkahakemusten hyväksymisprosentteja.

Lainaus käyttäjältä: Pakolaisapu
Toimet heikensivät Suomen turvapaikkajärjestelmää merkittävästi ja nopeat muutokset niin lainsäädännössä kuin käytännöissä johtivat kaaokseen niin viranomaispalveluissa, oikeusasteissa kuin auttavien järjestöjen toiminnoissa.

Kaikista merkittävimpänä turvapaikkajärjestelmää heikentävänä tekijänä oli turvaa hakevien oikeusavun romuttaminen. Lopputuloksena oli, että kielteisistä turvapaikkapäätöksistä tehtiin tuhansia valituksia hallinto-oikeuteen, josta yli 7000 päätöstä palautettiin takaisin maahanmuuttoviraston käsittelyyn. Näistä palautetuista tapauksista yli puolet muuttuivat myönteisiksi uudessa käsittelyssä.

Pakolaisapu antaa ymmärtää, että käsittelyyn palautettujen ja myönteiseksi muuttuneiden päätösten suuri määrä olisi johtunut oikeusavun puutteellisuudesta tai Maahanmuuttoviraston virheistä, mutta tällaisesta ei ole näyttöä kuin yksittäistapauksissa. Ylivoimaisesti suurimmassa osassa kyse oli hallinto-oikeuden uusista linjauksista, jotka johtivat viiveellä myös Maahanmuuttoviraston linjausten muuttamiseen. Tämä näkyi myös kesällä 2016 alhaalla käyneen irakilaisten hyväksymisprosentin pompsahtamiseen korkeammalle tasolle.

Lainaus käyttäjältä: Pakolaisapu
Silti monella jäi valitus tekemättä ilman juristin neuvontaa ja apua. Maahanmuuttoviraston vuosina 2015–2018 tehdyt turvapaikkapäätökset ovat siis monelta osin olleet heikkolaatuisia eikä prosessi ole toiminut oikeusvaltioperiaatteiden mukaisesti.

Turvapaikkapäätösten väitetystä heikkolaatuisuudesta ei ole näyttöä. Suomen hyväksymisprosentit olivat muutosten jälkeenkin EU-maiden huippua ja edelleen suuremmat kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa.

Lainaus käyttäjältä: Pakolaisapu
Näillä viime vuosina tehdyillä päätöksillä on ollut pitkäkantoiset seuraukset. Nyt seitsemän vuoden jälkeen se heijastuu edelleen tuhansien ihmisten elämiin. Turvapaikanhakijoina tulleet ihmiset elävät nyt paperittomina Suomessa. Heillä ei ole oikeutta esim. terveyspalveluihin tai sosiaaliturvaan. Moni on kouluttautunut ammattiin ja tekee työtä. Silti heille ei myönnetä edes työperäistä oleskelulupaa. Liian moni heistä joutuu heikon asemansa ja vaihtoehdottomuuden takia hyväksikäytön uhriksi.

Pakolaisapu antaa ymmärtää, että tuhannet Suomeen laittomasti jääneet olisivat olleet oikeutettuja turvapaikkaan. Eivät olleet. Suomi on päinvastoin myöntänyt kymmeniä tuhansia oleskelulupia sellaisilla perusteilla, joista useimmissa muissa EU-maissa kuten Tanskassa (irakilaisten hyväksymisprosentti 8 vuonna 2017) olisi saanut hylkäävän päätöksen.

Lainaus käyttäjältä: Pakolaisapu
Paluu kotimaahan ei ole näille ihmisille vaihtoehto.

Ei niin, koska Suomeen saa jäädä laittomastikin nauttimaan sellaisista etuuksista kuten ilmaisesta asunnosta ja sosiaaliturvasta, joista kotimaassa voisi vain haaveilla.

Lainaus käyttäjältä: Pakolaisapu
Lupa elää -kansalaisaloite ehdottaa paperittomuuden poistamiseksi kertalaillistamista. Kertalaillistamista käytetään useissa maissa, jossa paperittomuus on ollut yksi yhteiskunnan haasteista jo pidempään. Esimerkiksi Irlannissa on tänä vuonna aloitettu laillistamisprosessi, jossa yli 4 vuotta maassa olleet paperittomat voivat saada kahden vuoden oleskeluluvan.

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta paperittomuus aiheuttaa sekä siitä kärsiville ihmisille että yhteiskunnalle paljon vaikeuksia ja ongelmia. Eläminen meidän yhteiskuntamme järjestelmän ulkopuolella ajaa ihmisiä laittomiin tekoihin. Paperittomuus on työperäisen hyväksikäytön juurisyy. Vuonna 2015 vauvana tullut lapsi on nyt jo koululainen. Pitkäkestoinen epävarmuus murentaa mieliä. On punnittava vaihtoehtoja ja mietittävä ratkaisuja yli ideologisten kiistojen. Kertalaillistaminen eli määräaikaisten oleskelulupien myöntäminen, jotta ihmiset voivat hakea laillisesti työtä ja jäädä maahan, on ennen kaikkea koko yhteiskunnan kannalta järkevä päätös.

Laittomia siirtolaisia ei missään nimessä saisi palkita Suomen lain ja viranomaisten uhmaamisesta jakamalla perusteettomia oleskelulupia.

Jos kuitenkin ajatellaan, että kertalaillistaminen on tosiaan ainoa mahdollinen ratkaisu, minimiehto on poistaa samalla Suomen turvapaikkapolitiikasta kaikki vetotekijät. Muuten ollaan muutaman vuoden päästä taas samassa tilanteessa esittämässä samaa ratkaisua. Vetotekijöitä ei kuitenkaan olla poistamassa vaan niitä on päinvastoin kehitetty tämän hallituksen aikana lisää.

Lainaus käyttäjältä: Pakolaisapu
Nykytilanne, jonka myötä Suomeen on muodostunut turvapaikanhakijoina tulleiden perheiden paperittomien joukko, on huonojen ja epäinhimillisten maahanmuuttopoliittisten päätösten seurausta. Toivomme, että poliitikot uskaltavat tehdä inhimillisiä ratkaisuja ja kantaa vastuuta myös edellisen hallituksen aiheuttamista yhteiskunnallisista ongelmista. Lisäksi jokainen meistä voi allekirjoittaa kansalaisaloitteen, jonka myötä nämä ihmiset saisivat luvan elää.

Laittomien siirtolaisten nykyistä suurta määrää ei voi johtaa yhteenkään Sipilän hallituksen maahanmuuttopolitiikan kiristykseen. Sen sijaan sen voi johtaa etenkin maahanmuuttoministeri Astrid Thorsiin, joka loi Suomelle uusia poikkeuksellisia vetotekijöitä (mm. humanitaarinen suojelu) ja jätti hankkimatta jo lupaamansa palautussopimuksen Irakin kanssa, sekä korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2013 järjenvastaiseen laintulkintaan, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille on annettava oleskelulupa, jos he eivät suostu poistumaan maasta vapaaehtoisesti. Tähän vielä sekin, että Suomi ei vuonna 2015 muista maista poiketen hyväksynyt palautuksia Bagdadiin tai sen kautta.

Suomen etenkin irakilaisten suhteen yltiöliberaali turvapaikkapolitiikka houkutteli sitten yli 20 000 irakilaista vaeltamaan koko Euroopan halki Suomeen helpon ja nopean oleskeluluvan ja perheenyhdistämisen toivossa. Tuhannet pettyivät ja palasivat kotiin jo ennen turvapaikkapuhutteluaan, mutta tuhannet myös jäivät Suomeen laittomasti kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen.

Irakilaisten vaellus Suomeen oli ainutlaatuinen ilmiö, eikä missään muussa EU-maassa ole vuoden 2015 jäljiltä vastaavaa irakilaisongelmaa.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 37 361
 • Liked: 108924
Julkkiskampanjasta ja yhdenvertaisuusvaltuutetun tuesta huolimatta Lupa elää -kansalaisaloite tuskin ehtii enää saavuttaa tarvittavaa 50 000 allekirjoitusta.


Hullulle hankkeelle ei sitten ollut tarpeeksi tukea edes hörhöjen keskuudessa. Mitään järkiperusteitahan sille ei koskaan ollut.

Lupa elää – Usein kysytyt kysymykset

Lainaus
Miksi aloite koskee vain ennen vuotta 2017 Suomeen tulleita ihmisiä?

Lupa elää -kansalaisaloitteen ei ole tarkoitus ratkaista kaikkia turvapaikkamenettelyn ongelmia, vaan auttaa paperittomiksi joutuneita ja vuosikausia päätöstä odottaineita ihmisiä ja perheitä. Suomeen saapui vuosina 2015-2016 lyhyessä ajassa poikkeuksellisen paljon ihmisiä osana niin kutsuttua “pakolaiskriisiä”. Näiden ihmisten turvapaikkahakemusten käsittelyssä ilmeni paljon ongelmia palveluiden ruuhkautumisen takia. Samaan aikaan useilla lainsäädäntömuutoksilla heikennettiin turvapaikkaa hakeneiden ihmisten asemaa. Pitkittyneisiin turvapaikkaprosesseihin tai paperittomiksi joutuneiden ihmisten tilanne on nyt saanut humanitaarisen kriisin mittasuhteet Suomessa. Aloitteella halutaan parantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa.

Rajaus on täysin mielivaltainen. Vuoden 2017 alussa ei tapahtunut mitään ruuhkautumiseen tai lainsäädäntöön liittyyvää, joka oikeuttaisi jaon.

Todellinen syy on ajatus, että viisi vuotta jatkunut oleskelu oikeuttaisi maagisesti oleskelulupaan.

Lainaus
Jos nämä ihmiset eivät ole saaneet turvapaikkaa, miksi heidän pitäisi saada jäädä Suomeen?

Monilla ihmisillä ei ole ollut mahdollisuutta reiluun turvapaikkaprosessiin ja venyneet byrokraattisen prosessit ovat pitkittäneet heidän epävarmaa tilannettaan kohtuuttomasti.

Varsinkin pahimpaan ruuhka-aikaan puhuttelujen järjestämisessä ja tulkkauksessa ilmeni vakavia puutteita. Syksyn 2015 ruuhkaa pyrittiin Maahanmuuttovirastossa ratkaisemaan hoitamalla puhuttelut nopeasti, osin niistä vastasivat kokemattomat puhuttelijat ja tulkit, jotka eivät olleet ammattitulkkeja.

Käsittelyruuhkan ja oikeusturvaheikennysten seurauksena turvapaikkaprosesseissa tehtiin virheitä, joiden korjaaminen valitusprosessien kautta eri oikeusasteissa on ollut aikaavievää ja toisinaan mahdotonta. Virheellisten ja venyneiden prosessien seurauksena syksyllä 2021 osa vuosina 2015 ja 2016 Suomesta turvapaikkaa hakeneista ihmisistä odottaa edelleen ensimmäistä lainvoimaista päätöstä alkuperäiseen turvapaikkahakemukseensa.

Kuluneiden kuuden vuoden ajan turvapaikkaa hakeneet ihmiset ovat eläneet arkeaan turvapaikkaprosessin mahdollistamissa rajoissa Suomessa. He ovat luoneet monenlaisia siteitä Suomeen, esimerkiksi kouluttautuneet uusiin ammatteihin, tehneet töitä, perustaneet perheitä, hankkineet lapsia, opetelleet kieltä ja ystävystyneet suomalaisten kanssa. Näiden ihmisten palauttaminen on kohtuutonta heille itselleen, mutta se tarkoittaa myös inhimillisen pääoman menettämistä suomalaiselle yhteiskunnalle.

Turvapaikkaprosessista ei ole osoitettu sellaisia systemaattisia virheitä, jotka oikeuttaisivat kaikkien kielteisten päätösten perumisen. Ylipäätään valitusprosessissa osoitettujen virheiden määrä pysyi myös pahimmassa ruuhkassa vaaditun laaturajan sisällä.

Kaikkien kielteisten turvapaikkapäätösten perumisen oikeuttava logiikka, jonka mukaan turvapaikkatutkinnassa on tehty aikoinaan virheitä, joita ei kuitenkaan voi osoittaa valitusprosessissa ja siksi korjata, on nyrjähtänyt. Mikään ei estä väittämästä samaa myös ennen vuotta 2015 ja vuoden 2016 jälkeen tulleista.

Yhtä nyrjähtänyttä on ajattelu, jonka mukaan lainvoimaisen päätöksen venyminen johtuu virheellisestä prosessista ja on siksi peruste oleskelulupaan, kun oikeasti syynä on ruuhka, joka johtuu Suomen poikkeuksellisesta turvapaikkalainsäädännöstä, joka sallii yhä uudet hakemukset ja valitukset.

Jos Suomeen syntyneet siteet ovat peruste laittomasti Suomeen jättäytyneiden turvapaikkahuijareiden oleskelun laillistamiseksi, se tarkoittaa turvapaikkatutkinnan merkityksen mitätöimistä. Suomeen saa jäädä turvapaikkaprosessin tuloksesta huolimatta, kunhan kieltäytyy palaamasta.

Lainaus
Miksi kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita ei palauteta lähtömaihinsa tai miksi he eivät palaa itse?

Viranomaiset eivät pysty pakkopalauttamaan suurta osaa vuosina 2015-2016 tulleista turvapaikanhakijoista, jotka ovat edelleen Suomessa, koska esimerkiksi Irak ei ota vastaan muita kuin rikokseen syyllistyneitä kansalaisiaan.

Se, että ihmiset valitsevat vuosien epävarmuuden ja odotuksen kertoo usein siitä, että he kokevat tämän olevan itselleen ainoa vaihtoehto – tai ainakin paras huonoista vaihtoehdoista.

Vuosia turvapaikkapäätöstä odottaneilla ihmisillä on monenlaisia syitä olla palaamatta lähtömaihinsa. Samaan aikaan he ovat asettuneet Suomeen turvapaikkaprosessin mahdollistamissa rajoissa. Kuluneiden kuuden vuoden ajan turvapaikkaa hakeneet ihmiset ovat eläneet arkeaan täällä ja muodostaneet monenlaisia siteitä Suomeen. Osa näistä siteistä, esimerkiksi kristityn tai sekulaarin elämäntavan omaksuminen, saattaa asettaa turvapaikkaa hakeneet ihmiset vaaraan näiden lähtömaissa.

Irak ottaa vastaan myös muita kuin rikokseen syyllistyneitä kansalaisiaan, mutta se ei ota vastaan pakkopalautettavia ilman palautussopimusta, jollaista Suomi monista muista EU-maista poiketen ei ole viitsinyt neuvotella.

Se, että tuhannet kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ihmiset kieltäytyvät palaamasta kotimaahansa, kertoo siitä, että niin Suomeen tuleminen kuin tänne jääminenkin on tehty liian helpoksi ja houkuttelevaksi. Turvapaikanhakijat voisikin siirtää kolmansiin maihin.

Lainaus
Eikö massamittainen oleskelulupien myöntäminen johda siihen, että myös mahdollisesti rikolliset ihmiset saavat oleskeluluvan?

Itse asiassa turvapaikanhakijoiden nykyinen asema ruokkii rikollisuutta huomattavasti enemmän. Heitä uhkaa ja monien kohdalla on jo toteutunut paperittomuuteen ajautuminen ja samalla mahdottomuus hankkia elantoaan laillisin keinoin.

Erilaiset paperittomiin ihmisiin kohdistuvat hyväksikäytön muodot ovat erittäin tavallisia. Turvapaikanhakijoilla on oikeus tehdä töitä, mutta paperittomilla tätä oikeutta ei ole. Siten turvapaikkaprosessin päättyminen tarkoittaa esimerkiksi vuosia kestäneen palkkatyösuhteen päättymistä. Kun ihmiset yrittävät järjestää toimeentulonsa ilman virallistettua asemaa, he ovat alttiita riiston ja ihmiskaupan kaltaisille hyväksikäytön muodoille. Niin ikään asumisen järjestäminen paperittomana tarkoittaa usein hyväksikäytölle altistumista. Paperittomat ovat äärimmäisen heikossa asemassa oleva erityisryhmä, jonka mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan ovat erittäin rajalliset. Kansalaisaloitteen tavoitteena on ehkäistä tämän ryhmän kasvua Suomessa. 

Rikostilastojen perusteella vastaus kysymykseen on kyllä.

Lainaus
Mitä tarkoitetaan sillä, että lupia myönnettäessä oleskelulupien yleisiä ehtoja koskevaa pykälää (36 §) sovellettaessa olisi noudatettava kohtuullisuutta?

Ulkomaalaislaissa on asetettu ehdot, jotka kaikkien muiden kuin suojeluperusteisten oleskelulupien – siis esimerkiksi työhön, opiskeluun tai perhesiteeseen perustuvien lupien – hakijoiden täytyy täyttää. Niiden mukaan lupa voidaan jättää myöntämättä, jos hakijan uskotaan olevan vaaraksi yleiselle järjestykselle tai jos hänen katsotaan pyrkivän kiertämään maahantuloa ja maassaoleskelua koskevia pykäliä.

Ulkomaalaislain 36 pykälän mukaan ”oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä, jos ulkomaalaisen katsotaan vaarantavan yleistä järjestystä tai turvallisuutta”. Käytännössä ongelmana on ollut, että varsin pieniäkin rikkomuksia ja jopa rikosepäilyjä, jotka eivät ole johtaneet edes tutkintaan, on käytetty perusteena oleskeluluvan epäämiseen. Esimerkkejä pienistä rikkomuksista ovat vähäarvoisen elintarvikkeen näpistys tai ylinopeus. Lisäksi rikoksesta tai rikkomuksesta on voinut kulua jo varsin pitkä aika ja hakija on sen jälkeen elänyt nuhteettomasti. Siksi peräänkuulutamme kohtuullisuutta. Vakavat rikokset ovat asia erikseen.

Koska lain tarkoituksena olisi paperittomien ja pitkään oleskelleiden turvapaikanhakijoiden virallistaminen, kohtaa maahantulosäännösten kiertämistä ei tulisi  huomioida. Ehdotetun luvan tarkoitus olisi juuri mahdollistaa hakijoiden jääminen Suomen yhdenvertaisessa asemassa muiden kanssa.

Kieltämättä huvittavaa, kun esitetyn lain nimenomaisena tarkoituksena olisi kiertää maahantuloa ja maassaoleskelua koskevia pykäliä.

Lainaus
Tuleeko tällaisesta lakimuutoksesta vetovoimatekijä uusille maahanmuuttajille?

Tämä lakimuutos koskee vain ennen vuotta 2017 Suomeen saapuneita jatkuvasti täällä siitä saakka oleskelleita ihmisiä, heidän joukossaan lapsia jotka ovat käyneet viisi vuotta suomalaista peruskoulua tai syntyneet Suomsessa. Se ei vaikuta mitenkään Suomeen jatkossa saapuvien ihmisten oleskelulupien saamiseen.

Turvapaikanhakijoita on tullut viimeisinä vuosina huomattavasti vähemmän kuin 2000-luvulla muuten. Hakijamääriin vaikuttavat enemmän lähialueiden kriisit ja EU:n ulkorajojen toiminta kuin Suomen oleskelulupakäytännöt.

Totta kai tällainen lakimuutos olisi vetovoimatekijä, koska se vahvistaisi viestiä Suomen turvapaikkakäytäntöjen poikkeuksellisesta liberaalisuudesta. Epämääräisiä perusteluja voisi soveltaa yhtä lailla myös vuoden 2016 jälkeisiin laittomiin siirtolaisiin.

20 000 irakilaisen hakeutuminen muun muassa Saksan, Tanskan ja Ruotsin läpi Suomeen vuonna 2015 ei johtunut lähialueiden kriisistä vaan Suomen etenkin irakilaisille poikkeuksellisen houkuttelevista oleskelulupakäytännöistä ja niiden mainostamisesta.

Lainaus
Miksi emme auta näitä ihmisiä lähtömaissa?

Aloite koskee ihmisiä, jotka ovat olleet ainakin viisi vuotta Suomessa. Monilla heistä on esimerkiksi Suomessa syntyneitä lapsia ja ammatillisia siteitä Suomeen. Vaikka Suomi lisäisi kehitysavun ja humanitäärisen avun rahoitusta, se ei mitenkään ratkaisisi sitä humanitääristä kriisiä, josta tuhannet ennen vuotta 2017 saapuneet ihmiset kärsivät tällä hetkellä. Tämä aloite pyrkii ratkaisemaan akuutin kriisin yksinkertaisella ja kustannustehokkaalla tavalla.

Ai, että tutkitusti perusteettoman turvapaikkahakemuksen tehneet laittomat siirtolaiset kärsivät humanitäärisesta kriisistä? He voisivat ratkaista sen ihan itse yksinkertaisella ja kustannustehokkaalla tavalla palaamalla kotimaahansa. Lentolippu ja tuhansia euroja matkarahaa tulee veronmaksajille halvemmaksi kuin ilmainen loppuelämä Suomessa.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 37 361
 • Liked: 108924

Lainaus
Ion Mittler
"Tämä ei ole sinulta pois." Paitsi että sinä maksat, verotuksen kautta.

Lupa elää -kansalaisaloite
Itse asiassa, antamalla oleskeluluvat ihmisille joilla on jo koti Suomessa, annetaan heille laillinen oikeus työntekoon - mahdollisuus virallisesti kontribuoida yhteiskuntaan mm. verotuksen kautta.

Esim. Irlannissa laskettiin äskettäin, että halvemmaksi tulee näin.

Että ihan Irlannissa.

Haluaisin nähdä laskelmat ja oletukset, joiden mukaan näiden tuhansien laittomien siirtolaisten oleskelun laillistaminen säästää suomalaisten veronmaksajien rahaa, kun ihan laillisestikin Suomeen jäävän irakilaisen turvapaikanhakijan keskimääräiset elinkaarikustannukset lähentelevät miljoonaa euroa.

Harmi vaan, että kampanjaporukka ei ole saanut aikaan minkäänlaisia laskelmia laillistamisen kustannuksista. Ei sillä tosin ole esittää arviota muistakaan vaikutuksista.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

pienivalkeapupu

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 610
 • Liked: 3352
 • Maanantaikappale
"Tämä ei ole keneltäkään pois" argumentti - oikeasti...?
Soldier on
Weather the storm

Niobium

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 093
 • Liked: 5438
Kukakohan maksaa turvapaikkahakemusten toistuvien uusimisien sarjan? Käsittääkseni näitä hakemuksia ei käsitellä ihan pyhän hengen voimin, vaan kyllä siinä liikkuu ihan rahaa.

Jantteri saa hylsyn, avustaja ehdottaa uutta kierrosta (koska se tietää lisää tunteja laskutettavaksi) ja kas, kaikki tienaavat.

Minulla ei ole mitään aitoa työperäistä maahanmuuttoa vastaan. Nyt Tervo antaa kasvonsa käyttöön väittäen, että ei ole keneltäkään pois. No just. Taivaastako se raha ilmaantuu.

Tervo liimaa kasvoilleen valtakunnan älykön maskia aika huonolla menestyksellä.
Slava Ukraini.

Mjane

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 101
 • Liked: 338
Someväki on tässä nyt selkeästi aktivoitunut, enää puuttuu n. 1500 ääntä, jonka tulevat todennäköisesti saamaan kasaan.

Omassa somekuplassani ihmettelen eniten, miten pienten lasten äidit tätä innokaasti kannattavat. En käsitä, miten joku toivoo kaikkia haittamaahanmuuton lieveilmiöitä omalle lapselleen sen sijaan, että heillä olisi (voinut olla) mahdollisuus kasvaa suhteellisen vakaassa ja turvallisessa ympäristössä.
« Viimeksi muokattu: 22.04.2022, 13:05:43 kirjoittanut Mjane »

Econ101

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 677
 • Liked: 1828
^Ilman muuta näin. Keräysaikaakin vielä reippaasti jäljellä.

Silmäilin asiaan liittyvää twitter-ketjua. Moni siellä perustelee vaaralla sitä, että nämä hylsyn saaneet tarvitsevat turvapaikan.

Irak on tietysti ihan perus islam-persläpi siihen kuuluvine ominaisuuksineen. Mutta ei tällä täällä laittomasti olevilla irakilaismiehillä ole mitään muusta irakilaisväestöstä poikkeavaa vaaraa. Ok, moni näistä on sotilaskarkuri, josta lienee sanktiot kotimaassa mutta mitä sitten.

En tiedä, mutta luulen, ettei sotilaskarkuruudesta Irakissa, niin persläpi kuin se onkin, ole kuolemantuomiota. Ja vaikka olisikin, ei Suomi voi ryhtyä maailman sotilaskarkureiden turvasatamaksi.

Side note: Sitran Mari Pantzar twiittasi, että allekirjoitettu on ja toivoi lisää allekirjoituksia. Tämä Pantzar ansaitsee kokonaisvaltaisesta suorittamisestaan jonkun tuhontäti-/race to the bottom -prenikan.
"It is not what you say, it is what you do that reveals what you want."

Nikolas

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 699
 • Liked: 10523
 • Tiellä Rhodesiasta Zimbabween
  • Kirjoitelmia
@Matias Turkkila
@Jussi Halla-aho
@Ville Tavio


Julkkiskampanjasta ja yhdenvertaisuusvaltuutetun tuesta huolimatta Lupa elää -kansalaisaloite tuskin ehtii enää saavuttaa tarvittavaa 50 000 allekirjoitusta.


Minun mielestäni (viimeistään) nyt olisi aika aloittaa valmistautuminen, jotta saadaan ajoissa muotoiltua kaikki tarvittavat perustelut aloitteen torjumiseksi. Näin siksi että eduskunnassa ja hallituksessa on puolueita joiden ideologiaan tuo aloite sopii. On odotettavissa aloitetta tukevia jättiotsikoita jo aivan lähiaikoina.
Jokainen joka ei myönnä Suomen olevan vekselivetoinen velkaelvis voi jättää ministerinsalkkunsa ovelle ja painua vaikka helvettiin.
—Waldseemüller
Tuurivoima

Pöhisijä

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 201
 • Liked: 1002
Kylläpä IL ja Yle uutisoi nopeasti kun kannattajia oli saatu tarpeeksi. Hyvin Ylen puolueellisuus taas näkyy, eikös niiltä ole unohtunut muutamasta aloitteesta uutisointi kokonaan :roll: Twitterin äärivasemmiston mukaan ihmisoikeudet ovat nyt voittaneet, minulla ei tosin ole avautunut miksi Suomessa asuminen on kenellekään, varsinkaan rikolliselle mikään oikeus.

Sanomattakin selvää, että aloite ajetaan vauhdilla läpi, todennäköisesti vielä lievempänä siten, että siitä saadaan pysyvä ohituskaista turvapaikkajärjestelmän ohi.

simppali

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 124
 • Liked: 13887
 • junior koodari
Tervo kisailee posken nuolemisesta,,jonkun taskukoiran kera, Tervoa pidetään jonkinlaisena uutena totuutena, no muutama kirja ja oulussa asuminen,,sekä kaikkeen liittyvä ennakoiva asiantuntemus tekevät Tervosta pyhän toteemin, jonka intuitiota ei kukaan voi kyseenalaistaa..koska jari tervo on kirjailija..eli..paskan jauhaja.laitan peräkammariin koira osioon päivityksen.

« Viimeksi muokattu: 23.04.2022, 00:44:53 kirjoittanut simppali »
Kun painuvi päät muun kansan, maan,
Me jääkärit uskoimme yhä.

Fiftari

 • Asiantuntija
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 8 974
 • Liked: 10071
 • "Hallitus koostuu ihmisistä joita ei hallita"
Vai että lupa elää...  :facepalm: Eihän noilta kukaan ole kieltänyt lupaa elää, mitä nyt toivottavaa olisi että lähtisivät täältä rikkomasta lakia eli vähintään oleskelevat maassa ilman edellytyksiä. Allekirjoituksia on siis nyt vähintään se 50 000, eli meillä olisi tuon verran henkilöitä joiden lompakoille voitaisiin mennä ja sanoa että te toivoitte, te maksatte ja te majoitatte.

Ongelmahan on juuri siinä että he eivät ole maksajia suoraan, vaan verojen kautta. Heille se maksaminen on tavallaan näkymätöntä. Negatiiviset asiat ottavat sitten vastaan poliisi, pelastuslaitos, terveyshuolto, kela jne. Joka tapauksessa Suomen pitäisi vähentää vetovoimatekijöitä. Ei ole rasismia leikata esimerkiksi sosiaaliturva pelkästään kansalaisille ja kansalaisuuden saaminen pitäisi olla työn takana, muutenkin kuin odottelemalla saavutettavissa oleva juttu. Lisäksi ulkomaalainen voisi tuon menettää ja sen voisi kyllä laittaa koskettamaan myös toisen ja kolmannen sukupolven maahanmuuttajia myös mikäli on täysin selvää että ei kiinnosta elää lakien ja asetusten mukaan.
Ylivertaisuusvinouma on kognitiivinen vinouma, jossa yksilö yliarvioi itsensä jossakin suhteessa kuten vaikkapa jonkin taidon hallinnassa. Lisäksi tyypillisesti mitä huonompi yksilö on kyseisessä taidossa sitä enemmän hän yliarvioi osaamistaan.

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 21 912
 • Liked: 48277
 • Kekkosen re-inkarnaatio
Suomessa on siis vähintään 50 000 ihmistä, jotka eivät ymmärrä turvapaikkapolitiikasta mitään, eivät lue rikostilastoja, eivätkä ilmeisesti maksa itse veroja.

No, ehkä nyt Erna Bodströmin hehkuttamat 14 000 naista ja lasta saavat rauhan.

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Kallan

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 508
 • Liked: 4305
 • Panda nimeltä Kallan.
Herää kyllä väistämättä kysymys tätä ketjua lukiessa, että mikä ihme saa vihervasemmiston ajamaan läpi tällaisia sekopääprojekteja? Eli halutaan tehdä Suomesta kaikille ikävä paikka? Onko tämä jokin vuoden 1918 häviön takia toteutettava kosto vai mitä tässä sekoilussa on taustalla?

Roope2

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 557
 • Liked: 7549

Kyllähän tuohon ajatukseen voisi suhtautua positiivisesti ja harkita ajatuksen laajentamista muuallekin yhteiskuntaan:


Kun on käynyt mankumassa sairaslomaa terkkarissa viisi kertaa onnistumatta, niin säälipykälät käyttöön.

Kun tentissä on reputtanut viisi kertaa, niin sääliykkösellä jatkoon.

Kun Kela on hylännyt asumis- tai toimeentulotukianomuksesti riittävän monta kertaa, niin sitkeälle annetaan lopulta periksi bonusten kera.

Niin, ja jos tyttöystävä on torjunut ilman päteviä perusteita jatkuvasti lähetely-yrityksesi, niin oikeus määrätköön hänet toimimaan sakon uhalla myötämielisemmin.

Ja varmasti ideaa voi soveltaa muuallakin elomme teillä...
Kansainvälisyys on yleellisyyttä, johon vain yläluokalla on varaa.

Benito Mussolini

Näkkileipä

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 122
 • Liked: 2406
Kun on hakenut viisi kertaa työpaikkaa samasta työpaikasta, niin silloin työtön täytyy ottaa töihin, kustannuksista riippumatta.
Kun on saanut viidennen porttikiellon baariin...
Kun on saanut viidennen kerran rukkaset naiselta..
Kun on karannut vankilasta...
Kun ei ole voittanut lotossa...
Kun jättää viidennen kerran laskut maksamatta...

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 37 361
 • Liked: 108924
Pakolaisneuvonta ry:n toiminnanjohtaja Pia Lindforsin puheenvuoro Lupa elää -kansalaisaloitteen luovutustilaisuudessa 7.6.2022

Lainaus käyttäjältä: Pia Lindfors, Pakolaisneuvonta
Kiitos kutsusta tähän tilaisuuteen ja vielä kerran kiitos myös suuresta työstä, joka tämän kansalaisaloitteen eteen on tehty.

Turvapaikanhakijataustaisten ihmisten paperittomuus on Suomen poliittisten päättäjien itse aiheuttama ongelma, jota ei juuri ollut ennen vuotta 2015.

Kyllä turvapaikanhakijataustaiset laittomat siirtolaiset olivat ongelma jo ennen vuotta 2015, mutta Suomen äärilöysä turvapaikkapolitiikka vei ongelman noihin aikoihin aivan uudelle tasolle.

Lainaus käyttäjältä: Pia Lindfors, Pakolaisneuvonta
Tuolloin, ennen myöhemmin samana syksynä tullutta poikkeuksellisen suurta turvapaikanhakijamäärää, oli kesällä tullut voimaan lakiuudistus, jossa ensinnäkin muutettiin tilapäisen oleskeluluvan myöntämisperusteita niin, että ainoastaan, jos ihminen pystyy osoittamaan, ettei voi vapaaehtoisestikaan palata kotimaahansa, voidaan tälle myöntää oleskelulupa tilanteessa, jossa käännytys ei viranomaistoimin onnistu.

Tämä on normaali järjestys kaikissa maissa. Suomessa oli tuolloin ollut pari vuotta voimassa KHO:n käsittämätön uusi tulkinta aiemmasta laista, että oleskelulupa on myönnettävä, mikäli kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut kieltäytyy lähtemästä Suomesta.

Lainaus käyttäjältä: Pia Lindfors, Pakolaisneuvonta
Syksyllä 2015 laaditun turvapaikkapoliittisen toimintaohjelman mukaisesti poistettiin keväällä 2016 humanitaarisen suojelun kategoria ulkomaalaislaista kokonaan. Paitsi, että poistaminen vaikutti turvapaikkamenettelyssä tuolloin olleiden mahdollisuuksiin saada suojelua (Migri jopa voimassa olleen lain vastaisesti pidättäytyi tekemästä myönteisiä humanitaarisen suojelun päätöksiä ennen lakimuutoksen voimaantuloa), poistui monilta samalla mahdollisuus saada jatkolupa samalla perusteella – uuspaperittomuutta luotiin siis tätäkin kautta.

Myöskään tällaista suojelukategoriaa ei tuolloin ollut missään muussa maassa. Kansainvälisten sopimusten ulkopuolinen kategoria oli maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin muutama vuosi aiemmin luoma vetotekijä.

Lainaus käyttäjältä: Pia Lindfors, Pakolaisneuvonta
Keväällä 2016 Maahanmuuttoviraston perusteettomat maalinjaukset ja ”tehostamistoimet”, tulkkaus- ynnä muihin ongelmat, johtivat turvapaikkamenettelyn laadun romahtamiseen, mikä yhdistettynä syksyllä 2016 voimaan tulleisiin kv-suojelua koskevien asioiden oikeusapuun ja valitusaikoihin tehtyihin muutoksiin tarkoitti, että käytännössä hyvin monien hakijoiden turvapaikkaperusteita ei missään vaiheessa tutkittu asianmukaisesti – ja näin monien hakijoiden suojeluntarve jäi tunnistamatta. Kaikista huonoimmassa asemassa ovat olleet eri syistä, esim. kidutuksen tai ihmiskaupan vuoksi, haavoittuvassa asemassa olleet, joiden erityistarpeita ei missään vaiheessa tunnistettu.

Mistään laajemmasta hakemusten epäasianmukaisesta tutkinnasta tai väitetystä "laadun romahtamisesta" ei ole esitetty näyttöä. Suomen hyväksymisprosentit olivat muutosten jälkeenkin Euroopan huippua, ja valitusten läpimenosta laskettu laatuprosentti pysyi pahimmassakin ruuhkassa sisäministeriön asettaman rajan sisällä.

Lainaus käyttäjältä: Pia Lindfors, Pakolaisneuvonta
Seurauksena on ollut jo vuosia poikkeuksellisen suuret määrät uusintahakemuksia, mihin edellinen hallitus vielä viime töikseen reagoi nostamalla keväällä 2019 uusintahakemusten tutkittavaksi ottamisen kynnystä. Tällä pyrittiin tukkimaan viimeinenkin kanava, jolla viranomaiset olisivat voineet korjata alkuperäisen menettelyn virheet. Pakolaisneuvonnan juristit, ja myös monet aktivistit, ovat näiden vuosien ajan joutuneet laatimaan uusintahakemuksiin liitteitä, jotta hakijat saisivat hakemuksensa edes käsiteltyä ja siten alkuperäiset turvapaikkaperusteensa selvitettyä.

Uusintahakemukset ja valitukset olivat seurausta siitä, että haluttiin laillinen peruste pysytellä Suomessa. Uusintahakemusten tutkittavaksi ottamisen kynnys jäi muihin maihin verrattuna matalalle, kun Suomessa on ollut mahdollista tehdä jopa parikymmentä hakemusta. Ei ole mitään näyttöä, että tuhannet Suomeen laittomasti jääneet olisivat oikeusmurhan uhreja.

Yksittäistapauksissa ainoa oikea tapa edetä on uusintahakemus, ei sokea oleskelulupien jakaminen tuhansille, koska muutenhan koko turvapaikkaprosessin voi viskata roskikseen.

Lainaus käyttäjältä: Pia Lindfors, Pakolaisneuvonta
Tässä hakemus- ja valituskierteessä ei ole mitään järkeä.

Se on äärettömän epäinhimillistä näitä ihmisiä kohtaan. Ja se on järjetöntä yhteiskunnan – Maahanmuuttoviraston, tuomioistuinten, avustajien – resurssien ja ajan tuhlausta.

Niin on. Valitusmahdollisuudet on karsittava Suomessa muiden EU-maiden tasolle. Pakolaisneuvonnan rahasampo, rajoittamattomat oikeusapupalkkiot, on peruttava. Sellaisia ei ole missään muualla.

Lainaus käyttäjältä: Pia Lindfors, Pakolaisneuvonta
Siksi Lupa elää -kansalaisaloitteen kaltainen ja myös sisäministeriön alkuvuodesta julkaiseman selvityksen mukainen kertalaillistaminen olisi tässä tilanteessa järkevin ratkaisu tähän päättäjien itsensä aiheuttamaan ongelmaan.

Päättäjät loivat ongelman ja pitävät sitä yllä Suomen muuhun Eurooppaan ja jopa Ruotsiin verrattuna löysällä turvapaikka- ja sosiaaliturvapolitiikalla, joka mahdollistaa helpon Suomeen jäämisen tarvittaessa myös laittomasti.

Lainaus käyttäjältä: Pia Lindfors, Pakolaisneuvonta
Jotta ennalta ehkäistään samankaltaisen tilanteen syntyminen uudelleen, pitäisi kuitenkin lisäksi perua edellä mainitsemani lakimuutokset (muutkin kuin viime elokuussa voimaan tullut oikeusapua ja valitusaikoja koskevat).”

Lindfors haluaa siis takaisin Suomelle ainutlaatuiset humanitaarisen suojelun kategorian ja automaattiset oleskeluluvat vapaaehtoisesta käännyttämisestä kieltäytyville. Juuri tällaisella politiikalla Suomeen houkuteltiin yli 30 000 turvapaikanhakijaa vuonna 2015 ja luotiin ongelma niistä moneen kertaan perusteettomiksi turvapaikanhakijoiksi todetuista, jotka eivät millään suostu palaamaan kotiinsa.

Me ei tienata tällä, mutta Lindfors ja Pakolaisneuvonta tienaavat.
« Viimeksi muokattu: 09.06.2022, 13:22:52 kirjoittanut Roope »
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Kallan

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 508
 • Liked: 4305
 • Panda nimeltä Kallan.
Mua kyllä jaksaa hämmästyttää, mistä nämä taikovat "mukakivasuvaitsevat" sloganinsa huijauksensa peittelemiseksi. Jokin mainostoimistoko noita jossain keksii?  :o

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 37 361
 • Liked: 108924
Yleltä kyseenalaistamatonta aktivistipropagandaa, mitäs muutakaan.

Yle: Turvapaikanhakijan odotetaan olevan kärsivällinen ja kiitollinen, kun hän odottaa turvapaikkapäätöstä – Jaafar on odottanut sitä jo vuosia 4.7.2022

Ei, vaan turvapaikanhakijan odotetaan poistuvan Suomesta kotimaahansa tai mihin tahansa muualle, kun on useamman hengen voimin tultu tutkitusti siihen tulokseen, että perusteita turvapaikkaan ei ole.

Jaafar ei odota turvapaikkapäätöstä vaan myönteistä turvapaikkapäätöstä. Kielteisiä hänellä on jo kahdeksan.

Lainaus käyttäjältä: Timo Sipola, Yle
Jaafar kokee, että ei pääse osaksi suomalaista yhteiskuntaa vaikka tekisi mitä.

– Erotun aina joukosta, vaikka olisin hiljaa tai puhuisin suomea. Noin 40 prosenttia yhteisöstä ei hyväksy minua, eikä sitä miltä näytän, sanoo Jaafar.

Syksyllä 2016 hän ajatteli, että turvapaikkapäätöksen saisi noin puolessa vuodessa.

Lähes seitsemän vuotta myöhemmin hän on saanut kahdeksannen kielteisen päätöksen asiassaan.

Hänen käsittääkseen suurin syy on Irakin kansalaisuus.

Sen takia katsotaan, että minä voin asua siellä. Olen kuitenkin ensimmäiseltä luokka-asteelta yliopistoon saakka asunut pääasiassa Syyriassa, sanoo Jaafar.

Jutussa ei ilmene edes muodon vuoksi mitään, miksi Jaafar ei voisi palata kotimaahansa Irakiin. Hän ei vain halua.

Lainaus käyttäjältä: Timo Sipola, Yle
Jaafar kertoo syntyneensä Syyriassa, minne hänen irakilaiset vanhempansa olivat paenneet kotimaansa poliittista vainoa.

Jaafar on asunut myös Libanonissa, Jordaniassa ja Irakissa.

Jaafar on Irakin kansalainen, joten Suomi voi käännyttää hänet vain Irakiin, vaikka hän voisi asua myös noissa muissa maissa.

Lainaus käyttäjältä: Timo Sipola, Yle
Jaafar tuli Turkin kautta läpi Euroopan Ruotsiin ja sieltä Haaparannan kautta Ouluun syyskuussa 2015 ja haki turvapaikkaa Suomesta.

Suomeen hän kertoo halunneensa siksi, että maa oli liittoutumaton, tunnettu sananvapaudestaan ja hän tiesi sen koulutusjärjestelmän olevan hyvä.

Halusin jatkaa Damaskoksen ja Baghdadin yliopistoissa suorittamiani arkeologian opintoja, sanoo Jaafar.

20 000 muutakin Irakilaista nuorta miestä oli tuolloin kuullut Suomen hyvästä koulujärjestelmästä ja matkasi tänne siksi koko turvallisen Euroopan ja Ruotsin läpi.

Vai olisiko eurooppalaisittain täysin poikkeuksellisella irakilaisilmiöllä kuitenkin enemmän tekemistä Irakissa levinneiden huhujen kanssa, joiden mukaan Suomesta saa oleskeluluvan aivan erityisen helposti, Jaafarin odotusten mukaan jo puolessa vuodessa?

Lainaus käyttäjältä: Timo Sipola, Yle
Hän ajatteli, että Suomessa erilaiset ihmiset hyväksytään, mutta kokemus on toinen.

Jaafar sanoo, että Suomi on ollut yksi Euroopan pidättyväisimpiä maita hyväksymään maahanmuuttajia ja antamaan heille oleskelulupia.

Tilastojen mukaan Suomi on ollut päinvastoin Euroopan anteliaimpia maita antamaan oleskelulupia etenkin irakilaisille. Suomi hyväksyi vuonna 2015-2016 sellaisia irakilaisia hakijoita sellaisilla perusteilla, joita ei ollut käytössä missään muussa maassa. Yhdessä vaiheessa Suomen hyväksymisprosentit olivat irakilaisten kohdalla kaksinkertaiset Ruotsiin verrattuna ja kolminkertaiset Tanskaan verrattuna.

Suomessa ei myöskään ole ylärajaa uusintahakemusten määrälle, kuten Jaafarin tapauksestakin käy ilmi. Jo kymmenet asiantuntijat Migrissä ja oikeusistuimissa ovat todenneet Jaafarin kaikki hakemukset perusteettomiksi.

Lainaus käyttäjältä: Timo Sipola, Yle
Hän on yksi yhdeksästä Maria Petäjäniemen väitöstutkimukseensa haastattelemista syksyllä 2015 Suomeen saapuneista turvapaikanhakijoista.

[...]


Punaisen Ristin toimintaan tuli kymmenentuhatta uutta vapaaehtoista turvapaikanhakijoiden vastaanottoa järjestämään. Toukokuussa Oulun yliopistossa turvapaikanhakijoiden kokemuksista väitellyt kasvatustieteilijä Maria Petäjäniemi oli yksi heistä.

[...]

– Halusin selvittää turvapaikanhakijoiden omien kokemusten pohjalta, mistä kaikesta turvapaikanhakijuudessa on kyse, sanoo Petäjäniemi.

Eli tarinoiden, ei faktojen pohjalta, minkä kyllä huomaa.

Lainaus käyttäjältä: Timo Sipola, Yle
Turvapaikkalainsäädännön kiristäminen asettaa hänen mielestään kotiin palautettavat turvapaikanhakijat alttiiksi vaaralle ja edesauttaa yhteiskunnan ulkolaidoilla elävien paperittomien joukon muodostumista.

Mille vaaralle? Palauttaminen nimenomaan ehkäisee laittomien siirtolaisten joukkojen muodostumista.

Lainaus käyttäjältä: Timo Sipola, Yle
Petäjäniemen väitöstutkimuksen tulosten perusteella turvapaikanhakijuus muodostuu kolmesta kerroksesta: lain perusteista turvapaikanhakijan asemassa, yhteiskunnallisista odotuksista ja turvallisen paikan tarpeesta.

Turvapaikanhakijan pitäisi olla kärsivällinen, aktiivinen, positiivinen ja kiitollinen, kun hän odottaa turvapaikkapäätöstään. Turvapaikanhakijan odotetaan tämän tutkimuksen mukaan hyväksyvän ennakkoluulot ja normalisoivan kokemansa rasismin.

Odotukset ovat tutkimuksen mukaan usein ristiriitaisia ja epäinhimillisiä.

Kuten sanottu, kunhan häipyvät saatuaan kielteisen päätöksen, mutta kun eivät häivy. Sen jälkeen on aika turha itkeä ennakkoluuloista ja rasismista.

Lainaus käyttäjältä: Timo Sipola, Yle
– Turvapaikanhakija on aina väärässä paikassa. Tämä tekee asemasta mahdottoman, sanoo Petäjäniemi.

Pitkittyneisiin turvapaikkaprosesseihin tai paperittomuuteen joutuneiden turvapaikanhakijoiden tilanne on saanut Petäjäniemen mukaan humanitaarisen kriisin mittasuhteet.

Hän kannattaa Lupa elää -kansalaisaloitetta, joka esittää, että Suomi myöntää nelivuotisen jatkuvan oleskeluluvan henkilöille, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa Suomesta ennen vuotta 2017, eivätkä ole saaneet jatkuvaa oleskelulupaa.

Suomessa elää epävarmuudessa vähintään 5 000 turvapaikkaa hakenutta ihmistä. Tilanne lisää harmaata taloutta ja altistaa ihmiset hyväksikäytölle, sanoo Petäjäniemi.

Kansalaisaloitteen mukaan pitkittyneet turvapaikkaprosessit, paperittomuus ja oleskeluoikeuden epävarmuus aiheuttavat merkittäviä inhimillisiä ja psyykkistä haittoja sekä terveysongelmia.

Kyseessä olisi kertatoimenpide, joka ei toisi muutoksia turvapaikkapolitiikkaan. Se ratkaisisi Petäjäniemen mukaan tehokkaasti ja yksinkertaisesti akuutin ihmisoikeusongelman Suomessa.

Minkä ihmisoikeusongelman? Kyse on yksinkertaisesti suuresta joukosta ihmisiä, jotka kieltäytyvät noudattamasta Suomen lakia. Nuo ihmiset ovat täällä juuri siksi, että Suomi on tehnyt aiemmin turvapaikkapolitiikassa tällaisia hölmöjä päätöksiä, joista on kuultu lähtömaissa.

Ongelma on siinä, että yhä uusien turvapaikkahakemusten ja valitusten tekeminen sekä niiden jälkeen täällä laittomasti eläminen on tehty Suomessa liian helpoksi ja houkuttelevaksi, kun taas pakkopalautukset on tehty mahdollisimman vaikeiksi. Pitäisi olla toisinpäin.

Lainaus käyttäjältä: Timo Sipola, Yle
Petäjäniemen tavoin vuonna 2015 vapaaehtoisena vastaanottokeskuksissa työskennellyt Turvapaikanhakijoiden tuki ry:n puheenjohtaja Sanna Valtonen tunnistaa Petäjäniemen tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset.

– Nämä hakijat elävät jatkuvassa välitilassa, joka ei voi olla vaikuttamatta heidän elämäänsä, sanoo Valtonen

Työkseen hän tutkii tällä hetkellä paperittomuuta.

– Tunnen sellaisia, jotka odottavat ensimmäistä lainvoimaista päätöstään, vaikka ovat hakeneet turvapaikkaa jo vuonna 2015, sanoo Valtonen.

Ongelmahan onkin juuri siinä, että Suomessa yhä uusilla valituksilla, hakemuksilla  ja muilla tempuilla ensimmäistä lainvoimaista päätöstä voi halutessaan pitkittää vuosikausia. Tänä aikana kielteisiä päätöksiä voi kertyä vaikka kuinka paljon, mutta kun ne eivät kelpaa.

Eikä se lainvoimainenkaan päätös tarkoita välttämättä mitään. Kielteisen lainvoimaisen päätöksen jälkeen jäädään Suomeen laittomasti.

Lainaus käyttäjältä: Timo Sipola, Yle
Hänen mukaansa tässä pisteessä ollaan nopeasti ja huolimattomasti tehtyjen selvitysten seurauksena.

Valtosen mielestä Migri hutiloi silloin monen hakijan kohdalla. Paljon on ollut kiinni myös avustajasta.

Myönteisen päätöksen on voinut saada samoilla perusteilla, joilla asia on aiemmin hylätty. Päätöksissä on ollut virheitä ja oikeusasteet ovat palauttaneet niitä takaisin Migrin arvioitavaksi, sanoo Valtonen.

Tätä toistetaan propagandassa, mutta ei ole näyttöä, että Migri olisi hutiloinut erityisen paljon edes pahimmassa ruuhkassa. Hallinto-oikeuden tilastot päinvastoin osoittavat, että näin ei tapahtunut. Ylivoimaisesti suurin osa valituksista tehdään vain prosessin pitkittämiseksi.

Myönteisen päätöksen on voinut saada samoilla perusteilla esimerkiksi siksi, että hallinto-oikeus on tehnyt perusteiden suhteen uuden yleislinjauksen, jota Migri on ryhtynyt viiveellä noudattamaan. Näin tapahtui muun muassa vuonna 2016, jolloin suuri määrä irakilaisten kielteisiä päätöksiä muutettiin myönteiseksi ja Suomen hyväksymisprosentit pompsahtivat takaisin korkealle tasolle.

Lainaus käyttäjältä: Timo Sipola, Yle
Esimerkkinä hän kertoo henkilöstä, joka oli saanut yhdeksän kielteistä päätöstä ja kymmenes oli kuitenkin ollut myönteinen.

Ei tarkoita, etteivätkö ensimmäiset yhdeksän kielteistä päätöstä olisi olleet oikeita ja perusteltuja.

Kymmenenteen hakemukseen/valitukseen mennessä vuosien ja vuosien jälkeen myönteinen päätös tulee helpommin esimerkiksi Suomeen väitetysti syntyneiden siteiden perusteella.

Lisäksi, jos kyse on uusintahakemuksesta, kyse voi olla vain yhden Migrin tutkijan, mahdollisesti siellä työskentelevän pakolaisaktivistin, näkemyksestä, kun taas aiempien yhdeksän kielteisen päätöksen takana on ollut kymmeniä ihmisiä. Kielteiseen turvapaikkapäätökseen kun tarvitaan kaksi lausuntoa (oikeudessa vielä enemmän), myönteiseen vain yksi.

Lainaus käyttäjältä: Timo Sipola, Yle
Vuonna 2015 Suomeen tuli poikkeuksellisen suuri joukko ennen kaikkea turvapaikkaa hakevia nuoria miehiä Lähi-Idästä ja vuonna 2022 poikkeuksellisen suuri joukko ukrainalaisia naisia ja lapsia.

Vuonna 2015 suuren turvapaikanhakijoiden joukon saapuminen Eurooppaan aiheutti voimakasta keskustelua ja poliittista kiistaa. Tämän vuoden pakolaisaaltoa ei ole oikeastaan kukaan arvostellut.

Valtonen näkee näiden kahden tulijaryhmän välillä yhdenvertaisuusongelman.

Hän kertoo seuranneensa vierestä vuonna 2015 saapuneiden tyrmistystä, kun ukrainalaiset ovat saaneet parempaa kohtelua kuin he toisenväriset ja toisesta kulttuurista tulleet.

Täytyy olla älyllisesti halveksittavan epärehellinen, jos väittää, että ukrainalaisten naisten ja lasten ja irakilaisten nuorten miesten motiivit ja Suomeen tulon perusteet olisivat lähellekään vertailukelpoisia. On sitten toinen juttu, onko näillä eroilla tekemistä myös esimerkiksi kulttuurierojen kanssa.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Outo olio

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 794
 • Liked: 12352
 • Manner-Suomen Tasavalta
Lainaus
Jaafar kokee, että ei pääse osaksi suomalaista yhteiskuntaa vaikka tekisi mitä.

– Erotun aina joukosta, vaikka olisin hiljaa tai puhuisin suomea. Noin 40 prosenttia yhteisöstä ei hyväksy minua, eikä sitä miltä näytän, sanoo Jaafar.

Suomalaisistako 40% ei hyväksy Jaafaria hänen ulkonäkönsä perusteella? (:roll:) Vaiko Suomessa asuvien "levanttilaisten" (=syyrialaiset, libanonilaiset, jordanialaiset ja irakilaiset) yhteisöstä? Onko noin puolet Jaafarin viiteryhmästä rasisteja jopa keskenään? Tai ehkä 40% suomalaisista kyllä vieroksuu Jaafaria, mutta tämä ei johdu ulkonäöstä vaan valituskierteestä.
« Viimeksi muokattu: 04.07.2022, 13:25:15 kirjoittanut Outo olio »
Suvaitsevaisen ajattelun yhteenveto: Suomessa Suomen kansalaiset rikkovat Suomen lakeja. Myös muiden maiden kansalaisten on päästävä Suomeen rikkomaan Suomen lakeja. Tämä on ihmisoikeuskysymys.

Joku ostaa ässäarvan, toinen taas uhrivauvan. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia.

Can I have a safe space, too?

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 37 361
 • Liked: 108924
Lainaus
Sunnuntaivieras: Annetaan ihmisille lupa elää

”Sipilän hallituksen perintönä epävarmuuden, toistuvien hakuprosessien ja paperittomuusuhan muodostamassa välitilassa elää nyt Suomessa seitsemättä vuotta vähintään viisituhatta turvapaikkaa hakenutta ihmistä”, kirjoittaa Mia Haglund.
Kansan Uutiset 7.8.2022

Satuja ja tarinoita.

Lainaus käyttäjältä: Mia Haglund
Irakilainen pariskunta, heidän vuoden ikäinen esikoistyttärensä sekä alle kaksikuukautinen vauva saapuvat Suomeen syyskuussa 2015. Isis, militia ja heimo vainoavat perheen isää, ja he lähtevät hengenvaaralliselle meren ylittävälle matkalle Eurooppaan, kun nuorin lapsi on vasta kymmenen päivää vanha. Vastaavia kokemuksia paennut miehen veli saa perheineen Suomesta samana syksynä turvapaikan.

Kun pariskunta kutsutaan turvapaikkapuhutteluun keväällä 2016, on Maahanmuuttovirasto muuttanut tulkintaansa Irakin turvallisuustilanteesta. Irakin kansalaisille myönnettyjen turvapaikkojen suhteellinen osuus romahtaa kevääseen 2017 mennessä, ja perhe saa ensimmäisen negatiivisen päätöksen Maahanmuuttovirastolta 2017.

Tästä alkaa vuosia kestävä epävarmuuden kierre, jossa perhettä siirretään vastaanottokeskuksesta ja paikkakunnasta toiseen. Välillä he asuvat tuttujen nurkissa.

Seitsemän vuotta Suomeen saapumisen jälkeen perheen toinen turvapaikka-anomus hylätään. Tämä tarkoittaa sitä, että perheen vastaanottopalvelut lakkautetaan ja nelilapsisesta perheestä tulee paperittomia.

Mikseivät he sitten noudata Suomen lakia ja palaa kotiinsa... Ei kun siis nyyh ja hirveä vääryys, ettei turvapaikkoja myönnetä säälistä niillekin, jotka eivät täytä edes Suomen muita EU-maita löysempiä ehtoja

Lainaus käyttäjältä: Mia Haglund
Syksyllä 2015 etenkin Syyrian, Afghanistanin ja Irakin pahenevat tilanteet lisäsivät Eurooppaan kohdistunutta siirtolaisuutta. Suomeenkin saapui aiempia vuosia enemmän turvapaikanhakijoita. Viranomaiset eivät olleet valmistautuneet hakemusmäärien nopeaan nousuun, mikä johti turvapaikkahakemusten käsittelyjen ruuhkautumisen.

Niin silloinen hallitus kuin viranomaiset lähtivät tavoittelemaan nopeampia prosesseja ja tulijoiden määrän karsimista sen sijaan, että ensisijainen tavoite olisi ollut turvaa hakevien ihmisoikeuksien toteutuminen.

Poliitikoilla oli puhetta prosessien nopeuttamisesta, mutta viranomaisille ei annettu siihen kunnollisia keinoja.

Hallitus ei koskaan asettanut tulijoiden määrän karsimista tavoitteeksi, eikä tällainen tavoite siksi välittynyt myöskään viranomaisille. Jos joku väittää vastaan, niin lähde tällaiseen hallituksen julkiseen linjaukseen olisi kiva.

Lainaus käyttäjältä: Mia Haglund
Sipilän hallituksen aikana Suomen turvapaikkapolitiikkaa kiristettiin muun muassa tiukentamalla perheenyhdistymiskriteerejä ja poistamalla humanitaariseen suojeluun perustuvat oleskeluluvat.

Perheenyhdistämiskriteerien tiukentaminen, jonka toteutus jäi lopulta onnettoman vajaaksi syksyllä 2015 suunnitellusta, ei tietenkään vaikuttanut turvapaikkahakemusten käsittelyyn millään tavalla.

Humanitaarisen suojelun kategorian poistaminen vähensi myönteisten päätösten määrää ehkä noin prosentilla, mikä taas on liian pieni muutos havaittavaksi lopputuloksesta. Se oli hallituksen ainoa merkittävämpi päätös, jolla vaikutettiin konkreettisesti hyväksymiskriteereihin.

Kategorian poistaminen ei muutenkaan tarkoittanut humanitaarisen suojelun poistamista, sillä toissijaisen suojelun katagoriaa oli aiemmin laajennettu sille alueelle, joka koski aiemmin humanitarisen suojelun kategoriaa.

Lainaus käyttäjältä: Mia Haglund
Kiristysten lisäksi Maahanmuuttoviraston maakohtaiset turvallisuuslinjaukset esimerkiksi Irakista, Afghanistanista ja Somaliasta muuttuivat. Maat olivat Migrin mukaan nyt ainakin paikoittain tarpeeksi turvallisia, jotta turvapaikanhakijoita voitaisiin palauttaa ja suosittaa heitä asettumaan turvallisemmalle alueelle lähtömaassa.

Kuten ne olivat olleet muiden EU-maiden määrittelyjen mukaan jo vuosia. Suomesta tuli etenkin irakilaisten nuorten miesten suosikki kesällä 2015 muun muassa juuri siksi, että maakohtaisia turvallisuuslinjauksia korjattiin linjaan muiden EU-maiden kanssa vasta keväällä ja kesällä 2016.

Lainaus käyttäjältä: Mia Haglund
Samalla turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa heikennettiin kaventamalla oikeusapua, lyhentämällä valitusaikoja ja pienentämällä juristien palkkioita. Tämän seurauksena turvapaikanhakijat eivät enää saaneet hakemus- ja puhutteluvaiheessa apua pakolaisoikeuteen erikoistuneilta yksityisiltä avustajilta.

Oikeusapu, etenkin juristien palkkioperusteet, oli ollut maailman anteliainta juuri Suomessa, ja se oli vielä muutosten jälkeenkin EU:n kärkeä ylittäen kirkkaasti kansainvälisten sopimusten vaatimukset. Muissa maissa oikeusapu perustuu tyypillisesti vapaaehtoisjärjestöjen toimintaan.

Lainaus käyttäjältä: Mia Haglund
Käsittelyruuhkan ja oikeusturvaheikennysten seurauksena turvapaikkamenettelyissä tehtiin virheitä, joiden korjaaminen on vaatinut aikaavieviä valitusprosesseja eri oikeusasteissa.

Ei ole mitään näyttöä, että käsittelyruuhka tai oikeusavun tason oikaiseminen lähemmäs muita EU-maita olisi johtanut merkittävässä määrin Migrin tekemiin virheisiin. Päinvastoin, hallinto-oikeuden tilastojen perusteella Migrin päätösten laatu pysyi koko ajan sisäministeriön asettaman laaturajan sisällä.

Lainaus käyttäjältä: Mia Haglund
Toisinaan epäonnistuneen prosessin korjaaminen on ollut mahdotonta.

Eli vasemmistopoliitikko on voitu vakuuttaa siitä, että tuhannet hakemukset ovat olleet Suomen lain mukaan perusteltuja mutta silti moninkertaisesti hylättyjä, mutta näitä virheitä ei voida mitenkään selittää prosessissa työskenteleville valitusten tai uusintahakemusten kautta?

Ei kovin uskottavaa, eikä väitteen yhteydessä esitetä tälläkään kertaa todisteita. Alun nyyhkytarina oli kaukana todisteesta.

Lainaus käyttäjältä: Mia Haglund
Epäonnistuneet prosessit ovat johtaneet siihen, että osa on joutunut hakemaan turvaa uudelleen. Osa vuosina 2015 ja 2016 Suomesta turvapaikkaa hakeneista ihmisistä odottaa edelleen ensimmäistä lainvoimaista päätöstä alkuperäiseen turvapaikkahakemukseensa.

Määrää ei nytkään mainita, mutta tällaisia tapauksia oli taannoisen lehtijutun mukaan muistaakseni noin 300. En ole koskaan nähnyt kerrottavan esimerkkejä, miksi prosessi valituksineen on venynyt näin pitkäksi, mutta aktivistit antavat harhaanjohtavasti ymmärtää, että tällaisia tapauksia olisi tuhansittain. Niin nytkin:

Lainaus käyttäjältä: Mia Haglund
Virheelliset ja venyneet prosessit sekä vuosia jatkunut tiukka turvapaikkapolitiikka ovat jättäneet jälkeensä akuutin ihmisoikeusongelman. Sipilän hallituksen perintönä epävarmuuden, toistuvien hakuprosessien ja paperittomuusuhan muodostamassa välitilassa elää nyt Suomessa seitsemättä vuotta vähintään viisituhatta turvapaikkaa hakenutta ihmistä.

Nuo viisituhatta ovat kylläkin ainakin enimmäkseen Suomeen laittomasti jääneitä lopullisen kielteisen päätöksen saaneita tutkitusti perusteettomia irakilaisia turvapaikanhakijoita, jotka kieltäytyvät noudattamasta vuosia hyväksikäyttämänsä maan lakia.

Ei ole mitään näyttöä, että kyse olisi tuhansista moninkertaisesti tutkituista virheellisistä päätöksistä, eikä Suomen turvapaikkapolitiikasta saa millään opilla muihin EU-maihin verrattuna tiukkaa. Suomen hyväksymisprosentit ovat olleet jo yli vuosikymmenen Euroopan huippua etenkin irakilaisten suhteen.

Lainaus käyttäjältä: Mia Haglund
Kolumnin alussa kuvailemani perheen kertomus on yksi niistä tositarinoista, jotka ovat luettavissa Lupa elää -kansalaisaloitteen kampanjasivuilla. Aloite hakee jo seitsemättä vuotta suomalaisen elämänsä kokonaisvaltaista aloittamista odottavien ihmisten tilanteen ratkaisua. Se esittää oleskelulupien myöntämistä ennen vuotta 2017 turvapaikkaa hakeneille.

Perheen kertomus kuvaa sitä argumentoinnin tasoa, jolla vaatimuksia esitetään. Perheen turvapaikan perusteluiksi ei ole esittää mitään, joten täytyy valehdella Suomen turvapaikkapolitiikka ja -prosessit poikkeuksellisen tiukoiksi ja huonoiksi, kun ne ovat kaikilla objektiivisilla mittareilla poikkeuksellisen löysiä ja tasokkaita. Jopa Ruotsi on nykyään Suomeen verrattuna tiukka turvapaikanhakumaa.

Lainaus käyttäjältä: Mia Haglund
Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on herättänyt laajaa tukea sotaa pakenevien auttamiseen ja tuonut uudelleen laajalle yleisölle ilmi niitä hankaluuksia ja puutteita, mitä Suomen nykyinen turvapaikkapolitiikka sisältää. On aika sekä korjata Sipilän hallituksen tekemät virheet että vihdoin antaa tuhansille Suomessa oleville mahdollisuus päästä eteenpäin välitilasta. Annetaan ihmisille lupa elää.

Mitkä puutteet? Mitkä virheet?

Osoittakaa ja perustelkaa muihin EU-maihin suhteutettuna yksikin Sipilän hallituksen tekemä "virhe", kun todellinen virhe oli juuri se, että tarvittavia turvapaikkapolitiikan ja rajavalvonnan tiukennuksia ei koskaan tehty. Suomi on nyt vieläkin alttiimpi tulijatulville kuin vuonna 2015.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 21 912
 • Liked: 48277
 • Kekkosen re-inkarnaatio
Suomeen tulee isi, äiti, lapsi ja vauva.

Pari kappaletta myöhemmin kyse on nelilapsisesta perheestä.

Paperittomina täällä varmaan pankkiautomaatin eteisessä synnyttäneet? Vai järjestelmää kuormittaneet?

Jos minä menisin "pakolaisena" jonnekin,  niin ei tulisi mieleenkään täydellisessä epävarmuudessa tuplata lapsiluku. Joillakin vaan on erilainen kulttuuri. En tiedä pitäisikö olla kateellinen ihmisille, jotka täyttävät lottokuponkeja ja tekevät lapsia vanhuuden turvakseen.

Ja sitten hymypuhuja lupaa ekstralapsilisät inflaation uhreille. Tosin paperiton ei taida lapsilisää saada.

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Radio

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 390
 • Liked: 4574
Lapsiluvun nelinkertaistaminen (1x4=4) on kova juttu. Jos pikkuiset iirakit on synnytetty Suomessa, lakimme ei nykyään anna niille kansalaisuutta, kuten on tapana joissain maissa. Vai onko tehty perheenyhdistäminen 3 lapselle? Hämärää touhua.
Jos Migri ja koko oikeuskoneistomme ei anna loisimislupaa, niin siihen on oltava hyvä syy. Eivät varmasti hylkää kevyesti hakemuksia. Vuosikausien hakemusrumbat ovat oikeusjärjestelmämme kallis mätäpaise. Lakimiehet rikastuu kyllä.
Suomen pakolaispolitiikka on ollut verrattuna vaikka Viroon aivan helvetin lepsua. Meille ovat kansainvälisten sopimusten vastaisesti lähettäneet läpsyjä Saksa ja Ruotsi. Sen 35 000+. Ruotsin viranomaisten lajitteluperuste Suomeen kyyditettävistä ei ole tiedossa. Lapsiakin oli, esimerkkinä reipas nuorukainen Fahad "olen 17 ja voin todistaa sen" Firas Al-Nuaimi.
Aivan himmeä ajatus on antaa näille epäonnisille huijareille kansalaisuus. Kompromissina heille voisi antaa jonkinlaisen ehdollisen rangaistuksen tapaisen oleskeluluvan, ei saatana turvapaikkaa. Niin saataisiin edes kirjoille laittomat ulkomaalaislaumat.

Niobium

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 093
 • Liked: 5438
^ Lapsiluvun moninkertaistaminen perustuu ihan siihen, että lapsilla on velvollisuus elättää vanhempiaan. Niitä lapsia tehdään ihan siitä syystä.

Biologian opettajani jo aikoinaan selvitti, että väestömäärän räjähdys johtui siitä, että vietiin lääketiede hyväntekeväisyyden nimissä kehitysmaihin. Syntyvyys pysyi korkealla, kuolleisuus laskuun. Ja mitä tapahtuikaan näiden tekijöiden yhteistekijänä?

Minullakin on lapsia, mutta en todellakaan odota heidän ottavan minua nurkkiinsa asumaan sitten kun on aika.
Slava Ukraini.

Blanc73

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 11 998
 • Liked: 18760
 • Geenivirhe paholainen, Oulun osasto
Tämä uutinen kuvannee hyvin nykyistä turvapaikkaturismia ja millä asenteella Eurooppaan tullaan siipeilemään...

Lainaus
https://www.seiska.fi/katso/Toiminta/Fati-luuli-Eurooppaa-paratiisiksi-ja-ruokaakin-ilmaiseksi-palasi-takaisin-Afrikkaan

Fatille oli kertynyt säästöjä, joten hän maksoi miehelleen Euroopan matkan  paremman elämän toivossa. Miehen matka oli tyssännyt Libyaan. Fati jätti neljä lastaan anopin hoiteisiin ja lähti itse perässä. Matkallaan hän huomasi olevansa raskaana ja pariskunta päätti, että heidän on aika lähteä kokeilemaan Eurooppaan onneaan.

Fati ja aviomies matkustivat salakuljettajien mukana. He antoivat kompassin ja kartan ja jättivät pakolaiset meren armoille.

He pääsivät Italiaan viikossa.

–  Ajattelin, että kun pääsen sinne, kaikki on minun saatavillani. Luulin, etten tarvitse rahaa ruokaostosten tekoon. Sainkin kaikin huomata olevan toisin, Fati kertoo nyt kotimaassaan.
"Somaleissa on korkeasti koulutettuja runsaasti mm. koneinsinöörejä, Soile Syrjäläinen on huomannut. Heidän todistuksensa on vain jäänyt Somaliaan, hän toteaa."

Erikoislääkäri ja terapeutti Pirkko Brusila: "Muslimeilla seksuaalisuuden käsite on kantasuomalaisia laajempi."

haermae

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 878
 • Liked: 2043
^ Lapsiluvun moninkertaistaminen perustuu ihan siihen, että lapsilla on velvollisuus elättää vanhempiaan. Niitä lapsia tehdään ihan siitä syystä.

Tuota tarinaa on kerrottu varmaan 70-luvulta asti. Ei kehitysmaissa lapsia tuon takia synny.
Lapsia syntyy siksi, että nussiminen on miesten mielestä mukavaa, eikä ehkäisystä ei tiedetä mitään. Tai jos tiedetään, kylän poppamies pelottelee miehen menettävän mojonsa jos käyttää ehkäisyä. Naisten mielipiteitä ei kysellä.
"Velvollisuus huolehtia vanhemmistaan" on vain sivujuonne asiassa. Käytännön järjestely, että eri sukupolvet asuvat samassa mökissä.

Aikoja sitten oli jossain aikakauslehdessä juttu afrikkalaisesta perhesuunnittelusta, haastateltavana jonkun neekerikylän nainen.
Nainen kertoi homman toimivan niin, että mies aamupäivällä heräiltyään lähtee kylille juopottelemaan ja pelaamaan jotain paikallista mölkkyä kavereidensa kanssa. Vaimo hoitelee kodin ja lapset. Illalla mies tulee humalassa kotiin ja haluaa seksiä. Vaimo antaa, tai ottaa ensin selkäänsa ja antaa sen jälkeen. Ehkäisystä ei keskustella. Ei mitenkään yllättäen, vaimoilla on mahat pystyssä kaiken aikaa.

Voi miettiä sitäkin, että miten porukka, joka ei pysty pitämään edes muiden valmiiksi rakentamaa kaivoa käyttökunnossa muutamaa viikkoa pidempään, muka pystyisi suunnittelemaan elämäänsä kymmenien vuosien tähtäimellä, vanhuuden varalle.


Lainaus
Biologian opettajani jo aikoinaan selvitti, että väestömäärän räjähdys johtui siitä, että vietiin lääketiede hyväntekeväisyyden nimissä kehitysmaihin. Syntyvyys pysyi korkealla, kuolleisuus laskuun. Ja mitä tapahtuikaan näiden tekijöiden yhteistekijänä?

Tämä pitää paikkansa, tosin lääketiedettä tärkeämpänä syynä on ruoka-apu.
Ruoka-apu ja länsimainen lääketiede varmistavat, että mahdollisimman moni kehitysmaahan syntyvä nälkiintynyt rääpäle tekohengitetään sukukypsäksi tekemään lisää sinne lisää nälkäänäkeviä.

Jos luonnon olisi annettu ja annettaisiin tehdä tehtävänsä, kehitysmaissa olisi sen verran väkeä kuin maa pystyy elättämään. Väestöräjähdyksestä ei olisi tietoakaan, eikä sen mukanaan tuomasta kroonisesta nälänhädästä.

Tagit: