Kirjoittaja Aihe: Kristallipuolue  (Luettu 1145 kertaa)

justustr

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 579
 • Liked: 9683
Kristallipuolue
« : 20.12.2021, 13:02:32 »
Kristallipuolueesta ei ole hommalla omaa ketjua, joten avataan sellainen. Kristallit ei ole sittenkään mihinkään hiipunut, vaikka itse oletin VKK:n syntymän jälkeen kristallien sulautuvan siihen. Vaan eivätpä näytä sulautuneen. Kristallit on mukana aluevaleissa ja ehdokkaita on jopa enemmän kuin VKK:lla. Kuntavaalithan kristalleilla meni suorastaan erinomaisesti ollen suurin eduskunnan ulkopuolisista puolueista.

Aktiivisena somesurffaajana uskallan heittää veikkauksen, että kristallit ovat kannatuspotentiaaliltaan samaa kokoluokkaa tai jopa isompi kuin VKK.

Kristallien ohjelmaa kun lukee niin sieltä löytyy sama rokotevastaisuus kuin VKK:lta mutta agressio ja sotapuheet puuttuu täysin. Kristallien somepäivityksissä ei olla hyökkäämässä kenenkään kimppuun, ei aseistautumassa eikä hirttämässä ketään. Venäjämielisyyttäkään en äkkiseltään löydä. Kaikenlaista hörhöilyä on, mutta varsin harmittomassa muodossa verrattuna VKK:hon. Ehdokkaista voikin sitten löytyä monenlaista sukankuluttajaa, joita en tunne enkä tiedä, mutta tässä ketjussa heitä voi nyt sitten mainostaa. 

Joka tapauksessa mielenkiintoista nähdä kumpi vie aluevaalit Kristallit vai VKK.

https://www.kristallipuolue.fi/yleisohjelma/

Lainaus
Kristallipuolue on perustettu tarpeeseen edistää kansalaisten ja valtion etua sekä hyvinvointia. Kristallipuolueen kantavina kolmena arvona ovat ilo, totuus ja rakkaus, joilla edistetään ihmisen vapaan tahdon ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. Puolueen tarkoituksena on kansalaisten samanarvoisuuden edistäminen ja jokaisen kansalaisen ihmisarvon kunnioittaminen. Jokainen ihminen on yhdenvertainen muiden ja lain edessä. Puolueen näkemyksenä on korkeampi tietoisuus, joka pitää ihmistä ainutkertaisena ja tietoisena yksilönä sekä osana universaalia kokonaisuutta.

PUOLUEEN NIMI JA LOGO

Kristallipuolueessa tehdään politiikkaa puhtain sydämin ja avoimin mielin. Sana ‘kristalli’ kuvaa toimintamme ominaisuuksia: puhtautta, kirkkautta, läpinäkyvyyttä ja värikkyyttä. Logossamme esiintyvä feeniks-lintu kuvaa sitä, miten vanhan mallin politiikka on tullut tiensä päähän, jolloin syntyvät uudet sydämen ohjauksessa toimivat toimintatavat ja yhteiskuntarakenteet, jotka palvelevat kansan sekä luonnon hyvinvointia.

...

MUUTOKSEN AVAIMET

Puolueen näkemyksen mukaan positiivinen muutos syntyy yksilöstä, jolloin yksilön itsearvostuksen ja -kunnioituksen kautta herää halu saada itselleen parasta. Tällöin ihminen ei anna kohdella itseään huonosti eikä myöskään itse kohtele muita tai ympäristöä siten. Hän ymmärtää, että yhdessä muodostamme kokonaisuuden, jossa jokaisesta on huolehdittava.

Yhteiskunnassa tämä tulee näkymään ulkoa ohjautuvan yksilökäsityksen muuttumisena sisältä ohjautuvaksi, siten että ihminen ymmärtää olevansa itse oman elämänsä suurin luoja, auktoriteetti ja vastuunkantaja, eikä pelkästään ulkoista näitä toisille auktoriteeteille.

Valtion ja yhteiskunnan on tuettava yksilön kehitystä.

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN

Kristallipuolue tarjoaa terveydenhuoltoon uutta näkökulmaa siltoja rakentamalla. Puolueen näkemyksen mukaan Suomessa tarvitaan nykyisen länsimaisen lääketieteen rinnalle runsaasti täydentäviä luonnonmukaisia hoitovaihtoehtoja ja luontaislääkintää, kuten monessa muussa Euroopan maassa on jo vakiintuneena käytäntönä. Nämä on otettava valtion tuen piiriin, kuten länsimaisen lääketieteen hoidot ja lääkkeet.

Nykyisin ymmärrämme, että suurin osa sairauksista johtuu elimistön toksisuudesta, jonka poistamalla, eli kehon puhdistuksella, voimme palauttaa luonnollisen tasapainon, elinvoiman ja terveyden. Kristallipuolue kannustaa ihmisiä ottamaan vastuuta oman terveytensä ylläpitämisestä, sekä pyrkii siihen että valtio ja kunnat tarjoavat tähän opastusta,  mahdollisuuksia ja taloudellista tukea aidon tiedon mukaisesti, ohi teollisuuden hyvinvoinnin.

Kristallipuolueessa nähdään, kuinka paljon terveydenhoitokuluissa voidaan säästää, mikäli oirekeskeisyydestä siirrytään potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon ja ymmärrys sairauksien alkuperästä on yleistä tietoa. Ihmisten hyvinvoinnin lisääntyessä säästettäisiin myös mm. sosiaali- ja terveydenhuollon kuluissa.

EU JA ITSENÄISYYS

On jo aika todeta, että Suomen ja sen kansalaisten hyvinvoinnin kannalta on viisainta erota EU:sta.

EU on kasvattanut sekä kansallista että kansainvälistä eriarvoisuutta ja tuloeroja, joten EU:sta eroaminen tulisi toteuttaa mahdollisimman pian. EU:ssa oleminen on köyhdyttänyt Suomen kansantaloutta.

Ajamme Suomen aitoa itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeuden toteutumista, kaikissa Suomea ja Suomen kansalaisia koskevissa asioissa. Meidän on keskitettävä päätöksentekomme lähelle meitä; Suomeen, ja oltava itse kykeneväisiä aidosti päättämään omista asioistamme. Näin pystymme pitämään kiinni oikeudenmukaisesta hyvinvointiyhteiskunnastamme.

TALOUSPOLITIIKKA

EU:sta eroamisen lisäksi on tärkeää myös oman valuutan käyttöönotto, joka mahdollistaa itsenäisen talouspolitiikan. Koko raha- ja talousjärjestelmämme on otettava kriittiseen tarkasteluun, niin että olemme avoimia kansamme etua palveleville muutoksille, esim. paikallisvaluuttojen muodossa.

Myös pankkien, sijoittajien, oikeuslaitoksen ja päätöksistä vastaavien poliitikkojen vastuusta sekä lainmukaisuudesta on puhuttava avoimesti sisältäen ns. Koiviston konklaavin täysimittaisen julkistamisen. Tavallinen kansa on vapautettava pankkien ja hallituksen virheiden maksamisesta. Kansan velvollisuus ei ole pelastaa pankkeja. Myös valtiomme huomattavaan velkaantumiseen johtaneiden toimenpiteiden laillisuus on tutkittava tarkoin, ja tarvittaessa velat on mitätöitävä, kuten Islannin esimerkki osoittaa. Islannissa pelastettiin kansa ja pankkien annettiin kaatua omien virheidensä takia.

Rahanluontioikeus markkinavetoisena, eli käytännössä yksityispankkien monopolina, ei ole johtanut rahoituksen kohdistamiseen yhteiskunnan kannalta tarpeellisiin kohteisiin, vaan yksityispankkien oman hyödyn ja voiton tavoitteluun. Tämä on omalta osaltaan lisännyt tuloerojen kasvua ja pääomien keskittymistä.

Oma valuutta mahdollistaa oman itsenäisen finanssipolitiikan, mikä on Suomen kansantaloudelle hyödyllisempää. Demokraattisen rahan luonnin tavoitteen toteuttaminen käytännössä vaatisi sekä eroa EU:sta sekä eurosta, jonka lisäksi oman itsenäisen keskuspankin suoran valtion rahoitusoikeuden palauttaminen on ainoa tie pois valtion velkaantumisesta.

Käteinen raha on säilytettävä käytössä.

...

MUITA PUOLUEEN TOIMINTAA OHJAAVIA PERUSAATTEITA

Maailmanrauhan hyväksi tehtävä kauaskatseinen työ. Suurvaltojen välissä voimme näyttää esimerkkiä puolueettomuudesta ja hyvien suhteiden merkityksestä kaikkiin suuntiin
EU:sta eroamisesta huolimatta haluamme itsenäisenä valtiona tehdä yhteistyötä muiden valtioiden kanssa
Väkivallattomuus
Ihmisoikeuksien puolustaminen
Lasten terveyden ja hyvinvoinnin, seksuaalisen ja kokonaisvaltaisen turvallisuuden takaaminen
Lakien tulee perustua kansalaisten turvan, hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseen, joita yritysten, kuntien ja valtion tulee kunnioittaa
Henkilökohtaisesta vastuusta ei voi paeta suhteilla tai omaisuudella
Poliitikkojen, virkamiesten, esim. tuomareiden yms. tulee kertoa sidonnaisuutensa, myös “salaseuroihin”
Ulosottomiesten tulospalkkauksen poistaminen
Perintäyritysten toiminnan sääteleminen tarkemmin lailla
Politiikan läpinäkyvyys ja teknologian valjastaminen tämän mahdollistamiseen (mitä päätöksiä tehdään, milloin, kuka päättänyt…)
Lainsäädännön ja byrokratian yksinkertaistaminen
Ihmisten omanarvon tunteen kasvattaminen ja tukeminen varhaislapsuudesta vanhuuteen
Yhteisöllisyyden lisääminen
Työllisyyden tukeminen ja kehittäminen sekä tuloerojen pienentäminen
Yhteiskunnallisesti tärkeiden töiden kuormittavuuden ja palkan määrittely niiden ansaitsemalle tasolle
Asumis- ja elinkustannusten pitäminen inhimillisellä tasolla
Tukiviidakon radikaali yksinkertaistaminen ja automatisointi
Uuden sukupolven innovatiivisen ajattelun lisääminen palvelujen tuottamisessa
Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen aidon demokratian mukaisesti
Vapauksien ja vastuiden tasapainon tärkeyden ymmärtäminen
Omavaraisuuden tukeminen
Kansalaisten oma-aloitteisen tiedon etsimisen ja oppimisen tukeminen
Koko Suomen kattavien peruspalveluiden turvaaminen riittävän lyhyillä etäisyyksillä
Yhteistyö yli puoluerajojen
Rohkea panostaminen uuden ajan energiamuotoihin

Hallituksen hyväksymä 17.1.2021


Josko nyt ketjunaloitukseen edes linkki ja lainaus mukaan...
« Viimeksi muokattu: 20.12.2021, 13:29:34 kirjoittanut Alaric »

Tuomas Tähti

 • Asiantuntija
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 723
 • Liked: 1229
 • sivarinationalisti
  • verkkosivusto
Vs: Kristallipuolue
« Vastaus #1 : 15.06.2022, 13:23:24 »
Kristallit on mukana aluevaleissa ja ehdokkaita on jopa enemmän kuin VKK:lla.

Tuossa on virhe. Kristallipuolue asetti tänä vuonna pidettyihin aluevaaleihin noin 30 ehdokasta ja VKK asetti noin 200 ehdokasta.

Tuomas Tähti

 • Asiantuntija
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 723
 • Liked: 1229
 • sivarinationalisti
  • verkkosivusto
Vs: Kristallipuolue
« Vastaus #2 : 04.09.2022, 00:21:16 »
Kristallipuolue, Vapauden liitto ja Suomen kansa ensin ovat tehneet vaaliliittosopimuksen ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Asia käy ilmi Kristallipuolueen Juho Lyytikäisen kirjoituksesta, josta laitan tähän pätkän:

Lainaus
Puheenjohtajan kuulumiset- Juho Lyytikäinen

31.08.2022

[...]

Olemme kulkemassa kohti suuria mullistuksia, aikaa jollaista ihmiskunnan historiassa ei ole nähty. Ihmisen luonnetta tutkineet psykologit osaavat kertoa, että suurin osa ihmisistä, n. 70%, omaa niin sanotun massatietoisuuden, missä oman mielipiteen muodostamisen sijasta, he hakevat mielipiteensä ulkomaailmasta, eli toisin sanoen, mediasta, viranomaisilta, auktoriteeteilta ja ”asiantuntijoilta”. Ihannemaailmassa, missä edelliset tahot olisivat korruptoimattomia, kaikki toimisi hienosti, mutta kuten tiedämme, niin tällä hetkellä emme sellaisessa elä.

On siis oleellista huomata, että ne 30% jotka osaavat ja uskaltavat katsoa totuutta silmiin, tiedostavat oman toimintansa tärkeyden. Meillä jokaisella on valinta, että seuraammeko sivusta ja annamme vain kaiken tapahtua, vai aktivoidummeko tuomaan sydämen viisautta esiin, sillä tavalla jonka koemme omaksemme.

Itse koen että politiikka on se pimeä paikka joka kaipaa valoa ja jota kautta kaipaamamme muutos voi nopeiten sekä rauhanomaisimmin tapahtua, sillä oli järjestelmä, miten pimeä tahansa, niin jo pienikin valontuike valaisee sitä laajalti. Koen myös, että v. 2023 eduskuntavaalit ovat erittäin tärkeä tapahtuma maamme tulevaisuuden kannalta, sillä niissä nähdään, luottaako ja haluaako kansa vielä sitä, että vanhat puolueet jatkavat maamme hyvinvoinnin tuhoamista sisältäkäsin.

Sinänsä, vaalituloksesta riippumatta, koen sisälläni täysin varmana totuutena sen, että suomalaiset ymmärtävät kansakuntana oman voimansa ja sen että meidän ei tarvitse enää taipua sorron alle. Loppujen lopuksi, voimme luopua ihmisiä orjuuttavasta yhteiskuntajärjestelmästä ja luoda tilalle todellisen hyvinvointiyhteiskunnan.

Vuoden 2023 eduskuntavaaleihin Kristallipuolue lähtee vaaliliitossa Vapaudenliiton ja Suomen kansa ensin puolueiden kanssa, sillä kaikki meistä uskoo siihen, että hyvä yhteistyö totuutta esiintuovien tahojen kanssa on erittäin tärkeää. Meillä kaikilla on oma puolueprofiilimme sekä omat äänestäjäprofiilimme. Sen sijasta että kilpailisimme toisiamme vastaan, näemme että meidän kaikkien sekä koko Suomen etu on, että tuomme äänemme yhteiseen pottiiin.

Kristallipuolueella tulee olemaan 2-5 ehdokasta per vaalipiiri, joka tarkoittaa myös sitä, että kaikki puolueemme saamat äänet kanavoituvat noille henkilöille, jolloin mahdollisuutemme läpipääsyihin moninkertaistuvat. Läpipääsyt vaativat kuitenkin sitoutunutta ehdokastyötä sekä kampanjointiapua  muilta tukijoiltamme.

[...]

Koko kirjoitus löytyy täältä:

https://www.kristallipuolue.fi/blogi/2022/08/31/puheenjohtajan-kuulumiset-juho-lyytikainen/ (luettu 4.9.2022)

Tagit: kristallipuolue