Äänestys

Reservistä eroaminen, mitä sanot?

En pidä eroamisesta. Ei pitäisi sallia. Maanpetturuutta olisi.
47 (46.5%)
Ennen ajattelin, että ei olisi hyvä juttu. Nyt olen alkanut miettiä asiaa uudelleen.
8 (7.9%)
En osaa sanoa.
6 (5.9%)
Vähän taidan tässä istua aidalla, kun nykyhallitus on mikä on.
1 (1%)
Totta kai! Jos ei halua astu riviin, niin se on ok.
15 (14.9%)
Yli-ikäinen reserviin
19 (18.8%)
Vastustin ennen, en enää
5 (5%)

Äänestäjiä yhteensä: 101

Kirjoittaja Aihe: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?  (Luettu 6353 kertaa)

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 226
 • Liked: 91698
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #60 : 15.02.2024, 14:42:27 »
Välitulos 15.2.2024.
— Monikulttuuri on kulttuurien sotaa
— Maahanmuutto on niskalaukaus alkuperäisväestölle
— Hiilineutraalisuus ei ole vetovoimatekijä vaan hirttosilmukka
— Turvallisesta maasta tuleva tp-hakija on pummi
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa
— Vain konkurssinero ottaa velkaa hyväntekeväisyyteen
— Missä N, siellä R!

Reino Rivimies

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 498
 • Liked: 1727
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #61 : 15.02.2024, 14:56:32 »
Kyluvan vuoden aikana tulee muutos. Joko varusmiespalveluksen käyneiden reservistä eroaminen vaikeutuu tai reserviin kuulumattomien sodanajan palveluskuva tiukkenee.

Rintamalle tulisi luoda aseettomia tehtäviä, koska periaatteellisista syista aseita vastustavia on niin paljon. Luulen, että ase kelpaakin kun on sopivan aikaa koikkelihtinut muiden mukana ilman asetta. Kyllä siinä kohtaa radisti, tulenjohtaja, lääkintämies jne haluaa yllättäen kättä pidempää. Reservistä eroamisen todellinen syy on vältellä kuolemanuhkaa, ei asetta. Asian laita tulee esiin kun kieltäytyjät joutuvat muiden tavoin kuolemanuhkaan, mutta asetta ei tarvitse kantaa.

duc

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 994
 • Liked: 14006
 • Dying Tecumseh (Ferdinand Pettrich)
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #62 : 15.02.2024, 19:10:04 »
Miinanpolkijajoukkojen tai vastaavien älyttömyyksien perustamisen estää Suomen nykyinen lainsäädäntö, riippumatta, onko puolustusministeri Antti Häkkäsellä tai joillain muilla sellaisten kokoamiseen tai käyttämiseen tahtotila/fantasia. Alla ote vuoden 2017 uutisesta, jolloin silloinen puolustusministeri otti tämän nykyisen ministerin mieltä kaihertavan asian esille aivan samasta syystä: 11.11.2017

Lainaus
Puolustusministeri Niinistö HS:ssa: Siviilipalvelusmiehiltä pois oikeus kieltäytyä aseista sodan aikana

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) esittää siviilipalveluslain muuttamista. Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa Niinistö vihjaa muun muassa, että siviilipalvelusmiehiltä tulisi poistaa oikeus kieltäytyä asepalveluksesta sodan aikana.

- Erityisen ongelmallinen normaalioloissa on ­nykyisen lain tarjoama rajoittamaton mahdollisuus asepalveluksesta kieltäytymiseen myös silloin, kun asevelvollisia tarvittaisiin tositoimiin, Niinistö kirjoittaa.

- -

Siviilipalvelusmiehet saivat vuoden 2008 siviilipalveluslaissa vapautuksen asepalveluksesta myös sodan aikana. Sitä ennen vapautus koski vain rauhan aikaa.

- -

Siviilipalveluslaissa todetaan liikekannallepanon aikaisesta palvelusvelvollisuudesta:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071446#L9

Lainaus
9 luku
Ylimääräinen palvelus ja palvelus liikekannallepanon aikana

- -

65 § (26.4.2019/579)
Liikekannallepanon aikainen palvelus
Tasavallan presidentti päättää valtioneuvoston esityksestä siviilipalvelusvelvollisten liikekannallepanosta.

Siviilipalvelusvelvolliset määrätään liikekannallepanon aikaiseen palvelukseen siviilipalveluskeskuksen määräyksellä tai tarvittaessa työ- ja elinkeinoministeriön kuulutuksella. Palvelukseen voidaan määrätä astumaan heti. Asevelvollisuuslain 86 §:ssä tarkoitetun Puolustusvoimien osittaisen liikekannallepanon aikana palvelukseen voidaan määrätä siviilivarantoon kuuluva siviilipalvelusvelvollinen. Puolustusvoimien yleisen liikekannallepanon aikana palvelukseen voidaan määrätä myös lisävarantoon kuuluva siviilipalvelusvelvollinen, 50 vuotta täyttäneet voidaan määrätä palvelukseen kuitenkin ainoastaan eduskunnan suostumuksella.

- -

65 a § (26.4.2019/579)
Liikekannallepanon aikaiset palveluspaikat ja palveluspaikan määrääminen
Siviilipalvelusvelvollisen liikekannallepanon aikainen palvelus suoritetaan liikekannallepanon aikaisessa palveluspaikassa sen johtamana ja alaisuudessa.

Liikekannallepanon aikaisena palveluspaikkana voi toimia:

1) ministeriöt ja niiden hallinnonalalla toimivat virastot, viranomaiset, julkisoikeudelliset yhteisöt ja -laitokset lukuun ottamatta puolustusministeriötä ja sen hallinnonalaa;

2) hyvinvointialue ja hyvinvointiyhtymä;

3) kunnan viranomainen, kuntayhtymä tai kunnallinen liikelaitos;

4) yliopistolain 1 §:ssä mainittu yliopisto;

5) ammattikorkeakoulu, jolla on ammattikorkeakoululain 7 §:ssä tarkoitettu toimilupa;

6) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n 4 kohdassa tarkoitettu koulutuksen järjestäjä;

7) Pelastusopisto.

(17.11.2023/1030)
Siviilipalveluskeskus määrää liikekannallepanotilanteessa 2 momentissa tarkoitettujen palveluspaikkojen käyttöön niiden pyynnöstä tarpeelliseksi katsomansa määrän siviilipalvelusvelvollisia, joita ei ole 67 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla vapautettu palveluksesta tai varattu terveydenhuollon ammattihenkilöstöä poikkeusoloissa koskevan varausjärjestelmän puitteissa terveydenhuollon tehtäviin taikka määrätty valmiuslain (1552/2011) mukaisesti suorittamaan yleistä työvelvollisuutta, terveydenhuollon työvelvollisuutta tai väestönsuojeluvelvollisuutta.

Puolustusvoimilla on 1 momentin estämättä oikeus määrätä liikekannallepanon aikaiseen palvelukseen siviilipalvelukseen hakenut henkilö, jonka hakemus on 18 §:n nojalla toimitettu vakaumuksentutkintalautakunnalle ja jonka tutkittu vakaumus ei estä sijoittamista Puolustusvoimien palvelukseen.

Sivareita ei siis hallinnoi eli johda puolustusvoimat vaan siviilihallinto. Sama koskee reservistä kieltäytyneitä ja täydennyspalveluksen suorittaneita. Asevelvollisuuslaissa sanamuodot ovat erilaisia, mutta yhtä kaikki omantunnon syistä sodanajan sijoituksesta luopuvaa ei tervejärkinen tuomari määrää puolustusvoimiin eikä tervejärkinen sotilasjohtaja määrää alaistaan miinanpolkijaksi. Sota tunnetusti järkyttää joidenkin mielenterveyttä ja saanee aikaan palvelusrikoksia. Tuo on hyvin nähtävissä vaikka Ukrainan sodassa.

Alla asevelvollisuuslain ja valmiuslain kohdat, joita liikekannallepanotilanteessa sovelletaan omantunnonsyin asepalveluksesta kieltäytyjään. Tarkka tulkinta ja soveltaminen jääköön juristeille.

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071438#L9P87

Lainaus
Liikekannallepanon aikaiseen palvelukseen määrääminen
Puolustusvoimien liikekannallepano voi olla osittainen tai yleinen. Osittaisen liikekannallepanon aikaiseen palvelukseen voidaan määrätä reserviin kuuluva asevelvollinen. Yleisen liikekannallepanon aikana myös varareservi tai osa siitä voidaan määrätä palvelukseen, 50 vuotta täyttäneet ainoastaan eduskunnan suostumuksella.

Liikekannallepanon aikaiseen palvelukseen voidaan tarvittaessa määrätä puolustusministeriön kuulutuksella. Palvelukseen voidaan määrätä astumaan välittömästi.

- -

88 §
Omantunnonsyiden perusteella kieltäytyvän palvelus
Asevelvollinen, joka on vapautettu tämän lain mukaisesta palveluksesta rauhan aikana vakaumukseen perustuvien omantunnonsyiden takia, voidaan liikekannallepanon aikana määrätä valmiuslaissa tarkoitettuun työhön.


Valmiuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552#O2L14

Lainaus
14 luku
Työvelvollisuus
95 § (8.7.2022/706)
Työvelvolliset
Jos 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa työnvälityspakko ja irtisanomisoikeuden rajoittaminen eivät ole riittäviä toimenpiteitä maanpuolustuksen, väestön suojaamisen, välttämättömän terveydenhuollon tai vähimmäistoimeentulon taikka huoltovarmuuden kannalta erityisen merkityksellisen tuotannon turvaamiseksi, on jokainen Suomessa asuva, jolla on kotikuntalain (201/1994) mukaan kotikunta Suomessa ja joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta, velvollinen tekemään tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi välttämätöntä työtä.
- -
99 §
Työmääräystä annettaessa huomioon otettavat seikat
Työvoimaviranomainen saa antaa työvelvolliselle työmääräyksen vain sellaiseen työhön, jota tämä pystyy kohtuudella tekemään ottaen huomioon hänen ikänsä, terveydentilansa, mahdollinen vammaisuutensa, perhesuhteensa, koulutuksensa, aikaisempi työkokemuksensa sekä tehtäväksi määrättävän työn luonne. Jos työvelvolliselle ei voida antaa määräystä kokopäivätyöhön, hänet voidaan määrätä tekemään työtä osa-aikaisesti. Jos työvelvollinen vetoaa siihen, ettei hän terveydellisistä syistä voi tehdä työmääräyksessä mainittua työtä, hänen on esitettävä luotettava selvitys terveydentilastaan työvoimaviranomaisen asettamassa kohtuullisessa määräajassa.

Lainkohtien korostus minun.

Lakia voi aina muuttaa, ja se oli puolustusministerillä mielessä niin viime kuussa kuin vuonna 2017. Turhaan Häkkänen perääntyy ja selittelee, ettei hänellä ole aikomusta käpykaartiin siirtymistä yrittää estää.

Minun henkilökohtainen mielipiteeni, johon yo. pitkä johdanto tähtää on, että sotaan on turha määrätä vastentahtoista väkeä. Huollossa ja siviilihallinnon ja infran ylläpitämisessä riittää työvelvollisuutta sivareille. Jokainen maanpuolustusvelvollinen on tarpeen ja jokainen miinaan astunut tappio ja lopun iän tragedia.
ὕβρις, νέμεσις, και κριτική 'häpäisy, kosto ja tuomio'

Memento mori 'Muista kuolevaisuutesi'

Reino Rivimies

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 498
 • Liked: 1727
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #63 : 15.02.2024, 20:49:38 »
^Aika harva sotaan tahtoo lähteä. Pelkkä ilmoittaminen ettei tahdo sotaan, on kuitenkin epäkelpo menettelytapa.

AmorEnTiemposDeCorona

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 373
 • Liked: 359
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #64 : 16.02.2024, 12:44:12 »
Ehkä siinä pitäisi joutua jokaisen mosan sanomaan se: "viimeiseen veripisaraan", tulisi ainakin tajuntaan mihin on ryhdytty.

Jokainen voisi vannoa jonkun värssyn: "Puolustan vapaata maata, sen perustuslakia ja sen lippua kuolemaan saakka", muuten ei tulisi saada uusittua passia(an).
Today we should make poems including iron and steel And the poet should know how to lead an attack.
Ho Chi Minh

Reino Rivimies

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 498
 • Liked: 1727
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #65 : 16.02.2024, 13:12:58 »
Varusmies lupaa sotilasvalassaan:

Milloinkaan en pelon tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani.

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 226
 • Liked: 91698
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #66 : 16.02.2024, 13:19:15 »
Nyt lienee taas aika kerrata, että tarkoitus on tappaa, ei kuolla, isänmaan puolesta.

Kuoleminen isänmaan puolesta on idioottimaista, siis tyyliin "mennäänpäs tuosta suosta yli niin että luoti otsaan napsahtaa."

Tappaminen - ei itsemurha - on siis avainsana.

Vietnamin sodassa liian monet asevelvollisuusikäiset amerikkalaiset tykkäsivät ampua charlien pään yli, koska tappaminen nyt vaan oli ikävää, varsinkin vieraalla maalla.

Mutta jos omalla maalla ollaan ase kädessä, niin ampukaa sitten sinne keskelle kehoa.
— Monikulttuuri on kulttuurien sotaa
— Maahanmuutto on niskalaukaus alkuperäisväestölle
— Hiilineutraalisuus ei ole vetovoimatekijä vaan hirttosilmukka
— Turvallisesta maasta tuleva tp-hakija on pummi
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa
— Vain konkurssinero ottaa velkaa hyväntekeväisyyteen
— Missä N, siellä R!

Lasse

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 568
 • Liked: 15484
 • Mostly peaceful
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #67 : 16.02.2024, 19:03:24 »
Varusmies lupaa sotilasvalassaan:

Milloinkaan en pelon tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani.

Kyllä tommoset lupaamiset, valan vannomiset, kutsunnat sun muut asevelvollisuudet ovat jäänteitä menneisyydestä, jäykän valtionlaajuisten käytäntöjen puristaminen ainutlaatuisiin yksilöihin, joilla on omiakin ajatuksia.

Jokainen voi paikallisesti sopia omat sopimuksensa maanpuolustuksesta, jotta jokaisen erityisarvot pääsevät pintaan, ja parhaat ja arvokkaimmat saavat arvoisensa sopimukset.

Kyllä selkeästi ylivertaisille kuuluu korkeampi rahallinenkin korvaus palveluksista, eihän tässä missään kommunismissa enää eletä...
Lainaus käyttäjältä: Joutselkä
minun mielestäni suomalaisia ovat kaikki Suomen kansalaiset asuinpaikasta ja äidinkielestä riippumatta.

Näkkileipä

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 525
 • Liked: 3562
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #68 : 17.02.2024, 19:42:03 »
Reservissä, pitäisi olla sitova mutta määräaikainen vaihtoehto, josta ei voisi erota, ilman pätevää syytä. Kuten terveystilanne.

Mutta vastaus varsinaiseen kysymykseen, reservistä ei pitäisi voida erota, mahdollisen sotilaallisen uhan aikana. Mutta jos ei olisi pienintäkään sotilaallista uhkaa, niin eroaminen olisi hyväksyttävää, mutta vain määräajaksi.

Betonikostaja

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 931
 • Liked: 5032
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #69 : 17.02.2024, 19:58:30 »
Haluaisin myös kysyä, mitä apua näistä reservistä eronneista mahtaisi olla sodan aikana? Jos tahtotaso on siis tuo.

Näitä on lähtenyt nyt siis jotain 500, no siinä olisi sen verran miinanraivaajia. Matuista saadaan noita monin verroin enemmän. Nämä eronneet saattavat olla myös suurelta osin niitä, jotka lähtisivät sotaa karkuun muutenkin.

Silti tässä tulee mieleen taas se, että Suomella ei ole varaa kieltäytyä yhdestäkään vapaaehtoisesta maanpuolustajasta. Tämä tarkoittaa naisia. Eli tervetuloa naiset maata puolustamaan.


Itä-Helsinki, täynnä mutiaiset
Itä-Helsinki, sinä maksat kaiken

--------------

Täytän TT2 on time
Toimeentulotuki on aina on time
Asumistuki on aina on time
Kuka pistää paremmaksi this time?

--------------

Jokainen matu maksaa miljoonan.

ohkurin_narsi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 504
 • Liked: 736
 • Vanhoillinen sivistysliberaali
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #70 : 18.02.2024, 02:14:22 »
Pitäisiköhän noin vastavuoroisesti, PV:n kysyä palvelusikäisiltä sivareilta, onko halua osallistua?

Luulen että yllätävän moni sanoo kyllä.
 

KamalaJari

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 532
 • Liked: 874
 • Kaamea muumio .
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #71 : 18.02.2024, 03:28:40 »
Sodan tullet sergei varmaan erottelee sivarit ja sotilaat ?  Ainahan toki voi  nostaa kädet pystyyn ja yrittää nyökytellä moppia kohti " älä ammu, mä vaan pesen lattioita että teille on sitten putsplank kun tuutte " .

Jorma M.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 266
 • Liked: 24401
 • "Mari Rantanen: Suomeen on turha tulla hillumaan."
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #72 : 08.03.2024, 14:57:20 »
Hesarin ja Suomen uusi lemmikki Ilmari Käihkö:

Lainaus
”En voi suositella yhdellekään ajattelevalle ihmiselle”, kirjoittaa Ilmari Käihkö kirjassaan varusmies­palveluksesta
”En voi varauksetta suositella saamaani koulutusta yhdellekään ajattelevalle ihmiselle, josta oikeasti välitän”, Käihkö kirjoittaa.

Maksumuuri

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000010280572.html

Pari päivää sitten taisi keikari kertoa että Suomalaiset rauhanturvaajat ovat järkyttäviä rasisteja.
"On käynyt ilmi, että demokratia ja lehdistön vapaus ovat suurimpia niistä tyhjistä korulauseista, jotka milloinkaan ovat ihmismieltä sumentaneet".

Hohtis

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 596
 • Liked: 9380
 • Mikä röyhkeys
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #73 : 08.03.2024, 17:20:22 »
Haluaisin myös kysyä, mitä apua näistä reservistä eronneista mahtaisi olla sodan aikana? Jos tahtotaso on siis tuo.

Paljonkin apua. Vaikka maanpuolustustahto olisi nolla niin kyllä sinitukka rapalanaama ampuu takaisin jos oma henki on siitä kiinni. Ei maanpuolustus ole pelkästään haluamisasia.


Hesarin ja Suomen uusi lemmikki Ilmari Käihkö:

Lainaus
”En voi suositella yhdellekään ajattelevalle ihmiselle”, kirjoittaa Ilmari Käihkö kirjassaan varusmies­palveluksesta
”En voi varauksetta suositella saamaani koulutusta yhdellekään ajattelevalle ihmiselle, josta oikeasti välitän”, Käihkö kirjoittaa.

Maksumuuri

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000010280572.html

Pari päivää sitten taisi keikari kertoa että Suomalaiset rauhanturvaajat ovat järkyttäviä rasisteja.

Käihkö taitaa ajatella enemmän itsensä mainostamista ja mediatilan saamista sitä tarkoitusta varten kuin itse maanpuolustusta. Kylmä tosiasia kun on se, että myös sitä massaa tarvitaan. Se on tullut enemmän kuin selväksi kuluneen vuoden aikana Ukrainassa.

Sotatoimialueelta on paljon tarinoita, joitain itsekin kuullut. Ei niitä voi kertoa lapsille eikä raskaana oleville naisille. En sano, että tarkoitus pyhittää keinot, mutta sen sanon, että voittajan historia on se mitä kirjoitetaan jälkipolville.
Never criticize a rifleman until you have walked a mile in his shoes. That way, he will be barefoot and you will be out of range.

Karjala

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 330
 • Liked: 717
 • Hangosta Petsamoon
  • 🇫🇮 Maamme väestö
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #74 : 08.03.2024, 20:51:36 »
Sinänsä maanpuolustus on jokamiehen velvollisuus jos ei ole pätevää estettä, PVssa on monia tehtäviä, eiköhän joku sopiva löytyisi.

Yksi tapaus kuitenkin auttaa ymmärtämään myös asian toista puolta. Jos Suomen hallitukseen nousee joku päivä semmoinen hallitus joka päättää että on Suomen (tai Naton) intressi lähettää miehiä esim. Ruandan ja Burundin rajalle estämään jotain hutujen ja tutsien heimojen välistä sotaa, ei ehkä jokainen pidä sitä Suomen etuna. Isänmaalle moni voi uhrata henkensä mutta hutut ja tutsit ovat eri asia.

Mika

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 358
 • Liked: 10986
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #75 : 08.03.2024, 21:39:13 »
Tähän pitäisi äkkiä keksiä jokin toimiva ratkaisu.  Jos (= kun) reserviin kuulumisesta ei saa minkäänlaista etua, kenenkään ei loogisesti ajatellen kannata suorittaa varusmiespalvelusta, ja jäädä sen jälkeen reserviin.   
"Nigerian poliisi on pidättänyt vuohen epäiltynä autovarkaudesta"

Shemeikka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 695
 • Liked: 11147
 • Oulu- Uleåborg
  • Esa Paloniemi- nude but not naked
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #76 : 08.03.2024, 21:48:12 »
Tähän pitäisi äkkiä keksiä jokin toimiva ratkaisu.  Jos (= kun) reserviin kuulumisesta ei saa minkäänlaista etua, kenenkään ei loogisesti ajatellen kannata suorittaa varusmiespalvelusta, ja jäädä sen jälkeen reserviin.

Amerikan malliin reservi voisi olla puoliammattilaisten hommaa. Jonkinlainen rahapalkka ja univormu (eli naisten ihailevat katseet) korvaukseksi ryynäämisestä kerran kuussa/ tai muuten säännöllisin väliajoin.
Vain kuolleet kalat kulkevat virran mukana.

https://esapaloniemi.webnode.fi/
Nude but not naked

"Ajattele itse, tai muut päättävät puolestasi." Aku-Kimmo Ripatti

Shemeikka- mamukurssin käynyt suomalainen

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 226
 • Liked: 91698
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #77 : 08.03.2024, 21:57:51 »
Nyt en perjaintai-iltana ihan muista mitä olen aiemmin kirjoittanut ketjuun.

Mutta periaatteessa ajatukseni on se, että "vältä sota varmistautumalla siihen".

Eli siis kaikki miehet ja naiset reserviharjoituksiin vuodeksi 18-vuotiaana. Sieltä voi sitten itse valita roolinsa. Jos ei kiinnosta, niin 3 vuodeksi yhteiskuntapalvelukseen keräämään roskia moottoriteiltä.
— Monikulttuuri on kulttuurien sotaa
— Maahanmuutto on niskalaukaus alkuperäisväestölle
— Hiilineutraalisuus ei ole vetovoimatekijä vaan hirttosilmukka
— Turvallisesta maasta tuleva tp-hakija on pummi
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa
— Vain konkurssinero ottaa velkaa hyväntekeväisyyteen
— Missä N, siellä R!

KamalaJari

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 532
 • Liked: 874
 • Kaamea muumio .
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #78 : 08.03.2024, 22:12:08 »
Sinänsä maanpuolustus on jokamiehen velvollisuus jos ei ole pätevää estettä, PVssa on monia tehtäviä, eiköhän joku sopiva löytyisi.

Yksi tapaus kuitenkin auttaa ymmärtämään myös asian toista puolta. Jos Suomen hallitukseen nousee joku päivä semmoinen hallitus joka päättää että on Suomen (tai Naton) intressi lähettää miehiä esim. Ruandan ja Burundin rajalle estämään jotain hutujen ja tutsien heimojen välistä sotaa, ei ehkä jokainen pidä sitä Suomen etuna. Isänmaalle moni voi uhrata henkensä mutta hutut ja tutsit ovat eri asia.


Isänmaa vaatii kaiken mutta me annamme enemmän . Suomen intressejä on puolustettava missä tahansa maailman kolkassa , samoin sen liittolaisten.

Me olemme mukana jengissä ja kun pressa päättää sen mukaan toimitaan.

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 226
 • Liked: 91698
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #79 : 08.03.2024, 22:15:24 »

Menisinkö rintamalle ammuttavaksi tuollaisten valapattojen puolesta, tässä maailman tilanteessa?

Fiilistä on liikkeellä.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-1229643/This-isnt-Britain-fought-say-unknown-warriors-WWII.html

Kuten kirjoituksistani on saattanut jo vuosia päätellä, Suomen presidentit, hallitukset ja eduskunnat eivät ole olleet suomalaisten puolella, kuten voidaan perustuslain §1 päätellä:

Suomi on sekä "EU:n saappaan alla, että ei ole".

Wittu mitä orwellisoiwaa kaksoispuhetta!

Wittu joo. Perustan kai sitten Pohjois-Italiaan Suomen ei-kommunistisen sijaishallituksen, jos meloni-vitun-meloni ei ole täyttänyt eläkemaatani neekereillä.

Se ei estä minua puolustamasta rakasta isänmaatani sohvaltani. Olen edelleen tarpeeksi hyvä automaattisessa tietojenkäsittelussä!

Yksärillä saa yhteyttä! :D
« Viimeksi muokattu: 08.03.2024, 22:23:33 kirjoittanut Lalli IsoTalo »
— Monikulttuuri on kulttuurien sotaa
— Maahanmuutto on niskalaukaus alkuperäisväestölle
— Hiilineutraalisuus ei ole vetovoimatekijä vaan hirttosilmukka
— Turvallisesta maasta tuleva tp-hakija on pummi
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa
— Vain konkurssinero ottaa velkaa hyväntekeväisyyteen
— Missä N, siellä R!

Sakari

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 2 492
 • Liked: 5654
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #80 : 08.03.2024, 22:40:14 »
Sinänsä maanpuolustus on jokamiehen velvollisuus jos ei ole pätevää estettä, PVssa on monia tehtäviä, eiköhän joku sopiva löytyisi.

Yksi tapaus kuitenkin auttaa ymmärtämään myös asian toista puolta. Jos Suomen hallitukseen nousee joku päivä semmoinen hallitus joka päättää että on Suomen (tai Naton) intressi lähettää miehiä esim. Ruandan ja Burundin rajalle estämään jotain hutujen ja tutsien heimojen välistä sotaa, ei ehkä jokainen pidä sitä Suomen etuna. Isänmaalle moni voi uhrata henkensä mutta hutut ja tutsit ovat eri asia.


Isänmaa vaatii kaiken mutta me annamme enemmän . Suomen intressejä on puolustettava missä tahansa maailman kolkassa , samoin sen liittolaisten.

Me olemme mukana jengissä ja kun pressa päättää sen mukaan toimitaan.

Juuri näin. Jos olemme porukassa joka puolustaa kimpassa etujaan, se tarkoittaa että tilanteessa jossa joku intressi on toimia vaikka toisella puolen maapalloa, niin sitten sinne mennään. Asiat ei mene siten kuin otettaisiin rusinat pullasta tässä jengissä. Varsinkin uutena jäsenenä meihin kohdistuu valokeila, miten Suomi toimii.
Ooh lalaa...

koojii

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 491
 • Liked: 8936
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #81 : 09.03.2024, 00:11:36 »
Näitä on lähtenyt nyt siis jotain 500, no siinä olisi sen verran miinanraivaajia. Matuista saadaan noita monin verroin enemmän. Nämä eronneet saattavat olla myös suurelta osin niitä, jotka lähtisivät sotaa karkuun muutenkin.

Silti tässä tulee mieleen taas se, että Suomella ei ole varaa kieltäytyä yhdestäkään vapaaehtoisesta maanpuolustajasta. Tämä tarkoittaa naisia. Eli tervetuloa naiset maata puolustamaan.

En kyllä yhtään ihmettele jos varusmiehiä vaihtaa siviilipalvelukseen tai reserviläisiä siirtyy aseettomaan palveluun, jos varusmiehenä tai kertausharjoituksissa joutuukin laukun kantajaksi jollekkin laittomasti maahan tunkeutuneelle muhametille.  :facepalm:Lasse

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 568
 • Liked: 15484
 • Mostly peaceful
Vs: Äänestys: reservistä eroaminen, mitä sanot?
« Vastaus #82 : 09.03.2024, 00:24:41 »
Me olemme mukana jengissä

Juuri näin. Jos olemme porukassa joka puolustaa kimpassa etujaan, se tarkoittaa että tilanteessa jossa joku intressi on toimia vaikka toisella puolen maapalloa, niin sitten sinne mennään. Asiat ei mene siten kuin otettaisiin rusinat pullasta tässä jengissä.

Aika hassua, mutta suhtaudun, näin ei-demarina, ammattiliiton toimintaan hieman samankaltaisin aatoksin...
Lainaus käyttäjältä: Joutselkä
minun mielestäni suomalaisia ovat kaikki Suomen kansalaiset asuinpaikasta ja äidinkielestä riippumatta.

Tagit: