HOMMAN KESKUSTELU > Kylänraitti

Suora demokratia (yhdistetty)

<< < (465/468) > >>

artti:
Julkisuudessa on kahdenlaista tietoa:

A. Poliitikot ohjasivat Fortumin johtajia.
B. Fortumin johtajat ohjasivat poliitikkoja.

Suomen valtiolla on osake-enemmistö Fortum yhtiössä, joka antaa Suomen valtioneuvostolle vallan käyttää ohjausvaltaa Fortumin suhteen. Suomen valtioneuvosto ohjasi ensin yksityistämään Fortumin, jota seurasi Fortumin sähköverkkojen myynti veroparatiisiyhtiölle, jota seurasi Suomen valtioneuvoston "laitetaan taseet töihin" politiikka, joka ohjasi Fortumin ostamaan osake-enemmistön Uniperista sähköverkon myyntituloilla.

Ja koska valtioneuvoston ohjauksella Fortumin kaupoista tuli kallis sotku niin muistutan, että:

"Yksityinen kansalainen ei voi saada asiaa vireille valtakunnanoikeudessa."

"Syytteen nostamisesta valtakunnanoikeudessa ministerivastuuasioissa päättää eduskunta perustuslakivaliokunnan kannanoton perusteella."

https://oikeus.fi

Hallitukset aikajärjestyksessä.

https://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa/hallitukset-ja-ministerit/raportti/-/r/v2

Eduskuntaenemmistöhallituksella on liikaa valtaa käyttää eduskuntaenemmistöä kumileimasimenaan, jonka korjaus vaatisi eduskunnan täysistunnon äänestysten siirtämisen kansanäänestykselle, jotta ratkaisuvalta siirtyy äänioikeutetuille kansalaisille.

Mainitsen kansanäänestyksen Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa. Kansanäänestyksen edellä olin tyytymätön informaation surkeaan laatuun, mutta äänestin kuitenkin Euroopan unionin jäsenyydelle kyllä informaation surkeasta laadusta huolimatta.

Kansalaisen on vaikea luoda itselleen kuvaa siitä mitä ministeriöt valmistelevat, ja missä vaiheessa valmistelu on siksi, että valmistelun tiedottamisesta puuttuu valmistelukokonaisuuden etenemisen selkeä jäsentäminen. Kun katson eduskunnan sivuilla eduskuntaan saapuneita hallituksen esityksiä niin havaitsen, että en tunne suurinta osaa esityksistä siksi, että hallitusten esitysten taivalta eduskuntaan on vaikea seurata siksi, että valtioneuvoston sivuilta puuttuu ministeriöissä tapahtuvaa valmistelukokonaisuutta seuraava kaikelle kansalle julkinen asioiden valmistelujuna ja asioiden valmistelun aikataulu. Valtioneuvoston sivuilla sijaitseva kaikelle kansalle julkinen valmistelujuna kuvaisi ministeriöissä valmisteltavien asioiden edeltävät vaiheet, tämän hetkisen vaiheen ja tulevat vaiheet ja valmisteluaikataulun.

https://www.eduskunta.fi/FI/valtiopaivaasiat/Sivut/hallituksen-esitykset.aspx

artti:
Demokratia laittaa johtajat miettimään muitakin. Demokratia takaa, että valta huomioi kansan hyvinvoinnin.

Minä tuen suoran demokratian ja edustuksellisen demokratian yhdistelmää, ja äänestäjän kuittia, joka on jäljentävä paperi äänestyslapun alla, jonka äänestäjä saa tallettaa itselleen, jotta äänestäjä voi myöhemmin sopivassa tilanteessa todistaa edustajalle äänestäneensä edustajaa. Äänestäjän kuitti on vapaaehtoinen, jäljentävän paperin saa repäistä irti ennen äänestämistä.

Jäljentävä paperi äänestyslapun alla ei ole minun idea. Se on tuntemattoman henkilön idea, jonka hän kertoi minulle nettikeskustelussa sähköisestä äänestyksestä. Se on niin, että hyviä ideoita pidetään esillä joka käänteessä, se on meemi (meemi on idea, joka leviää henkilöltä toiselle).

Politiikan on aika löytää uskottavuus kansan silmissä. Poliitikkojen on puhuttava kaikelle kansalle rehellisesti ilman harhaanjohtamista ja kertomatta jättämisellä valehtelua. Perussuomalainen Puolue perustuu Suomen Maaseudun Puolueen ja Veikko Vennamon perinnölle. Jokaisella on oikeus puhua suunsa puhtaaksi oli se sitten viisasta tai ei. Muistan nähneeni kuvan, jossa eduskuntatalon vahtimestarit kantavat Vennamon tuolia Vennamon kera eduskunnan istuntosalista. Kuva, jonka muistan, on ehkä jälkeenpäin otettu simulaatio tilanteesta, mutten löytänyt kuvaa netin kuvahaulla

Sanon, että edustuksellinen demokratia on muuttunut lahoavaksi korruptioksi ja kleptokratiaksi. Rötöstelevä edustuksellinen demokratia ei rankaise itseään korruptiosta ja kleptokratiasta siksi, että korruptio ja kleptokratia ei rankaise itse itseään. Kansan on toimitettava rankaisu rötöstelijöille parlamenttivaaleissa äänestämällä rohkeita ja rehellisiä ehdokkaita, jos niitä on, jotka rankaisevat rötöstelijöitä viemällä rötöstelijät valtakunnanoikeuteen. Sille on muoto:

"Yksityinen kansalainen ei voi saada asiaa vireille valtakunnanoikeudessa."

"Syytteen nostamisesta valtakunnanoikeudessa ministerivastuuasioissa päättää eduskunta perustuslakivaliokunnan kannanoton perusteella."

https://oikeus.fi

Useimmilla kansalaisilla on heikot tiedot edustajista siksi, että edustajat pimittävät tietoa edustajien todellisista motiiveista. Se todellinen edustajan motiivi on veronmaksajilta kerätyt kymmenet miljardit eurot. Tietenkin se on niin, että kansanedustajaehdokkaaksi ilmoittautumisen todellinen motiivi on, että eduskunta käsittelee veronmaksajien rahaa kymmenien miljardien eurojen edestä. Kuten eräs kansanedustaja ilmoitti eduskuntasalissa: "nyt tulee rahaa". Se on julkinen salaisuus, että kansanedustajaehdokkuuden todellinen motiivi on kansanedustajan tavoite jakaa rahaa, ja siirtää julkisia varoja rahastoihin periaatteella "keskeneräisistä asioista ei kerrota".

Kansalaisten on vaadittava politiikkaa tiedottamaan mitä poliitikot tekevät. Politiikan on tuotava julkisuuteen mitä poliitikot juonittelevat ovien takana julkisuudelta piilossa. Politiikan on tuotava todelliset tiedolliset edellytykset kaikelle kansalle valita ketä vaaliehdokasta kansalainen äänestää.

Lakisääteisen vaalisalaisuuden vallitessa kansanedustajien ja kunnanvaltuutettujen mandaatti edustaa äänestäjiään on nolla siksi, että kansanedustajat ja kunnanvaltuutetut eivät tiedä kuka äänesti edustajaa. Ainoastaan äänestäjän on sallittua tietää ketä edustajaa äänestäjä äänesti. Se on kiellettyä ottaa selfie itsestä ja äänestyslipusta äänestyskopissa, ja lähettää se edustajan puhelinnumeroon, ettäs tiedätte !.

Vaaleissa äänestäjä äänestää puolueen edustamaa politiikkaa. Esimerkiksi puolueen teema on koti, usko ja isänmaa. Voitettuaan eduskuntavaalit koti, usko ja isänmaa puolue myi luonnolliset monopolit veroparatiisiyhtiölle. ;D (Luonnollinen monopoli on rautatie-, vesijohto-, sähkölinja, joissa toista samanlaista kilpailevaa infrastruktuuria ei ole järkevää rakentaa.) Että, kun koti, usko ja isänmaa puolue myi luonnollisen monopolin veroparatiisiyhtiölle niin he myivät veroparatiisiyhtiölle monopolin rahastaa suomalaisia. Kannatan markkinataloutta, siksi sanon, että luonnollisen monopolin myyminen ei rakenna markkinatalouteen kuuluvaa hintakilpailua. Se tuo rahasammon, että "tällä me tienataan."

Miettikää tarkkaan ketä te äänestätte. Äänestättekö rötöstelijöitä vai rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.


--- Lainaus ---Vaalilaki

76 § (28.6.2013/496)

Äänestäminen vaalipäivänä

Äänestäjällä on oikeus äänestää eduskuntavaaleissa, aluevaaleissa ja kuntavaaleissa sen vaalipiirin, hyvinvointialueen tai kunnan ehdokaslistojen yhdistelmässä olevaa ehdokasta, jossa äänestäjä on asianomaisissa vaaleissa merkitty äänioikeutetuksi, europarlamenttivaaleissa ehdokaslistojen yhdistelmässä olevaa ehdokasta ja presidentinvaalissa ehdokasluettelossa olevaa ehdokasta. (29.6.2021/649)

Äänestäjän on niin selvästi merkittävä äänestyslippuun sen ehdokkaan numero, jonka hyväksi hän antaa äänensä, ettei voi syntyä epätietoisuutta siitä, ketä ehdokasta hän tarkoittaa. Merkintä on tehtävä äänestyskopissa tai, jos se ei ole mahdollista ilman äänestäjälle aiheutuvaa kohtuutonta haittaa, muutoin siten, että vaalisalaisuus säilyy.

77 §

Äänestämisen päättämistoimet

Äänestäjän, joka on tehnyt merkintänsä äänestyslippuun, on annettava äänestyslippu taitettuna vaalilautakunnalle leimattavaksi. Leima on lyötävä keskelle taitetun äänestyslipun kääntöpuolta. Äänestäjän on sen jälkeen pantava äänestyslippu vaaliuurnaan.

Vaalilautakunta tekee vaaliluetteloon merkinnän siitä, että äänestäjä on käyttänyt äänioikeuttaan. Merkintä tehdään kuitenkin äänioikeusrekisteriin silloin, kun se on vaalilautakunnan käytettävissä.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#O1L6P76

--- Lainaus päättyy ---

artti:
Eduskuntaan tulevat esitykset on valmisteltu ministeriöissä. Suomen hallitus tuo esitykset eduskuntaan. Eduskunta käy lähetekeskustelun, joka lähettää hallituksen esityksen valiokuntaan. Valtioneuvoston esitykset käsitellään eduskunnan valiokunnissa, jonka jälkeen hallituksen esitykset tulevat eduskunnan täysistuntoon keskusteltavaksi ja äänestettäväksi. Valtioneuvostolla on eduskunnassa eduskuntaenemmistö, joka yleensä hyväksyy valtioneuvoston esitykset. Esityksen valmistelu huipentuu äänestykseen eduskunnan täysistunnossa. Esitys tulee voimaan, kun esitys on julkaistu virallisessa lehdessä.

Eduskunta kertoo, että tällä sivulla julkaistaan eduskunnan tulevien viikkojen täysistuntojen istuntosuunnitelma. Sivulla on täysistunnon esityslistat vain yhden viikon osalta. Muiden viikkojen kohdalla on julkistettu täysistunnon päivämäärä ja kellonaika ilman tietoa kyseisen ajankohdan täysistunnon esityslistasta.

Eduskunta siis julkaisee täysistunnon esityslistan vasta aivan istunnon alla. Eduskuntahan periaatteessa edustaa kansalaisia, että kansalaisilla on oikeus vaatia eduskunnalta täysistuntojen esityslistojen yksityiskohtaisempaa tiedottamista pidemmältä ajalta, ja sen tiedottamista mistä eduskunta aikoo äänestää.


--- Lainaus ---Tällä sivulla julkaistaan tulevien viikkojen täysistuntojen istuntosuunnitelma.

Täysistuntosuunnitel​ma viikoille 39 – 51/2022 ja 2 – 9/2023

Viikko 40

​Tiistai 4.10.2022 klo 14.00 Ajankohtaiskeskustelu ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta (1 tunti)

Lähetekeskustelu

HE 191/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (lähetekeskusteluun varataan enintään 45 min)

HE 189/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (lähetekeskusteluun varataan enintään 45 min)

HE 190/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min)

HE 197/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min)

HE 196/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min)

HE 186/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi (lähetekeskusteluun varataan enintään 45 min)

HE 194/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min)

HE 198/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, vakuutusyhtiölain 5 luvun ja lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain 6 luvun 19 §:n muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min)

HE 195/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi eräillä tuotesektoreilla (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min)

VJL 3/2022 vp Vahvistamatta jääneenä palautunut laki yhteisestä ilmailualueesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian välillä tehdystä sopimuksesta (HE 23/2022 vp)

VJL 4/2022 vp Vahvistamatta jääneenä palautunut laki lentoliikenteestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Qatarin välillä tehdystä sopimuksesta (HE 24/2022 vp)

VJL 5/2022 vp Vahvistamatta jääneenä palautunut laki yhteisestä ilmailualueesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välillä tehdystä sopimuksesta (HE 25/2022 vp)

Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan.

Lakiehdotuksen I käsittely

SiVM 8/2022 vp, HE 107/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta (yksim.)

MmVM 11/2022 vp, HE 90/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta (yksim.)

HaVM 17/2022 vp, HE 134/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta (yksim.)

Keskiviikko 5.10.2022 klo 14.00

​Hallitus vastaa välikysmykseen välikysymys energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta (VK 3/2022 vp)

Torstai 6.10.2022 klo 16.00 Suullinen kyselytunti.

Lähetekeskustelu

HE 193/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min)

HE 131/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min)

HE 192/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtioneuvoston jäsenen tehtävään liittyvästä karenssista sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min)​

Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan.

Lakiehdotuksen I käsittely

MmVM 7/2022 vp, KAA 4/2020 vp Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen (1 VL)

MmVM 8/2022 vp, KAA 3/2020 vp Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen (1 VL)
PeVM 4/2022 vp, HE 28/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta (yksim.)​

​Perjantai 7.10.2022 klo 13.00​ Välikysymysäänestykset

Ainoa käsittely

Hallitus vastaa välikysmykseen välikysymys energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta (VK 3/2022 vp)​​

Lakiehdotuksen II käsittely

SiVM 8/2022 vp, HE 107/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta (yksim.)

MmVM 11/2022 vp, HE 90/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta (yksim.)

HaVM 17/2022 vp, HE 134/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta (yksim.)

Viikko 41

Tiistai 11.10.2022 klo 14.00
Keskiviikko 12.10.2022 klo 14.00
Torstai 13.10.2022 klo 16.00 Suullinen kyselytunti.
Perjantai 14.10.2022 klo 13.00
 
EN:n parlamentaarinen yleiskokous Strasbourgissa 10.— 14.10.2022

ETYJ:n syyskokoukset Bulgariassa 14.— 16.10.2022

Viikko 42

Tiistai 18.10.2022 klo 14.00
Keskiviikko 19.10.2022 klo 14.00
Torstai 20.10.2022 klo 16.00 Suullinen kyselytunti.
Perjantai 21.10.2022 klo 13.00

IPU:n 145. yleiskokous Ruandassa 19.— 25.10.2022

Eduskunta ja valtioneuvoston kanslia ovat sopineet, että 1.1.2023 voimaan tulevat hallituksen esitykset on annettava eduskunnalle viimeistään torstaina 20.10.2022

Eurooppa-neuvosto 20.— 21.10.2022

Viikko 43

Tiistai 25.10.2022 klo 14.00
Keskiviikko 26.10.2022 klo 14.00
Torstai 27.10.2022 klo 16.00 Suullinen kyselytunti.
Perjantai 28.10.2022 klo 13.00
 
Vuoden 2022 neljäs lisätalousarvioesitys annetaan eduskunnalle torstaina 27.10.2022

Viikolla 44 ei täysistuntoja (31.10.— 6.11.2022)

Pohjoismaiden neuvoston istunnot Helsingissä 31.10.— 3.11.2022

Viikko 45

Tiistai 8.11.2022 klo 14.00
Keskiviikko 9.11.2022 klo 14.00 Lähetekeskustelussa vuoden 2022 neljäs lisätalousarvioesitys.
Torstai 10.11.2022 klo 16.00 Suullinen kyselytunti.
Perjantai 11.11.2022 klo 13.00
 
Viikko 46

Tiistai 15.11.2022 klo 14.00
Keskiviikko 16.11.2022 klo 14.00
Torstai 17.11.2022 klo 16.00 Suullinen kyselytunti.
Perjantai 18.11.2022 klo 13.00
 
Eduskunta ja valtioneuvoston kanslia ovat sopineet, että tällä vaalikaudella käsiteltävät asiat on annettava eduskunnalle viimeistään torstaina 17.11.2022

Vuoden 2023 talousarvioesityksen täydentävä esitys annetaan eduskunnalle torstaina 17.11.2022

Viikko 47

Tiistai 22.11.2022 klo 14.00 Lähetekeskustelussa vuoden 2023 talousarvioesityksen täydentävä esitys
Keskiviikko 23.11.2022 klo 14.00
Torstai 24.11.2022 klo 16.00 Suullinen kyselytunti.
Perjantai 25.11.2022 klo 13.00

Syysistuntokauden iltatilaisuus kansallisoopperassa tiistaina 22.11.2022 klo 19.

Viikko 48

Tiistai 29.11.2022 klo 14.00 Viimeiset budjettilakimietinnöt valmistuvat valiokunnista tiistaina 29.11.2022
Keskiviikko 30.11.2022 klo 14.00 Keskustelu oppositioryhmien vaihtoehtobudjeteista.
Torstai 1.12.2022 klo 16.00 Suullinen kyselytunti.
Perjantai 2.12.2022 klo 13.00 Viimeiset vuodevaihteessa voimaantuleviksi tarkoitetut mietinnöt valmistuvat valiokunnista perjantaina 2.12.2022

Viikko 49

Keskiviikko 7.12.2022 klo 14.00
Torstai 8.12.2022 klo 16.00 Suullinen kyselytunti.
Perjantai 9.12.2022 klo 13.00
 
Viikko 50

Tiistai 13.12.2022 klo 12.00 Valtiovarainvaliokunnan budjettimietinnön pöydällepano.
Keskiviikko 14.12.2022 klo 10.00 Budjetin palautekeskustelu.
Torstai 15.12.2022 klo 10.00 Budjetin palautekeskustelu. Suullinen kyselytunti klo 16 - 17.
Perjantai 16.12.2022 klo 10.00 Budjetin palautekeskustelu.

Eurooppa-neuvosto 15.— 16.12.2022

Viikko 51

Maanantai 19.12.2022 klo 12.00 Budjetin palautekeskustelu.
Tiistai 20.12.2022 klo 10.00 Täysistunto Budjetin palautekeskustelu.
Keskiviikko 21.12.2022 klo 10.00 Budjetin palautekeskustelu.
Torstai 22.12.2022 klo 10.00 Täysistunto tarvittaessa.

Viikko 2/2023

Tiistai 10.1.2023 klo 14.00
Keskiviikko 11.1.2023 klo 14.00
Torstai 12.1.2023 klo 16.00 Suullinen kyselytunti.
Perjantai 13.1.2023 klo 13.00
 
Viikko 3/2023

Tiistai 17.1.2023 klo 14.00
Keskiviikko 18.1.2023 klo 14.00
Torstai 19.1.2023 klo 16.00 Suullinen kyselytunti.
Perjantai 20.1.2023 klo 13.00
 
Viikko 4/2023

Tiistai 24.1.2023 klo 14.00
Keskiviikko 25.1.2023 klo 14.00
Torstai 26.1.2023 klo 16.00 Suullinen kyselytunti.
Perjantai 27.1.2023 klo 13.00
 
Viikko 5/2023

Tiistai 31.1.2023 klo 14.00
Keskiviikko 1.2.2023 klo 14.00
Torstai 2.2.2023 klo 16.00 Suullinen kyselytunti.
Perjantai 3.2.2023 klo 13.00
 
Viikko 6/2023

Maanantai 6.2.2023 klo 14.00 Täysistunto tarvittaessa.
Tiistai 7.2.2023 klo 14.00
Keskiviikko 8.2.2023 klo 14.00
Torstai 9.2.2023 klo 16.00 Suullinen kyselytunti.
Perjantai 10.2.2023 klo 13.00
 
Viikko 7/2023

Maanantai 13.2.2023 klo 14.00 Täysistunto tarvittaessa.
Tiistai 14.2.2023 klo 14.00
Keskiviikko 15.2.2023 klo 14.00
Torstai 16.2.2023 klo 16.00 Suullinen kyselytunti.
Perjantai 17.2.2023 klo 13.00
 
Viikko 8/2023

Maanantai 20.2.2023 klo 14.00 Tällä vaalikaudella käsiteltävien mietintöjen pöydällepano.
Tiistai 21.2.2023 klo 14.00
Keskiviikko 22.2.2023 klo 14.00
Torstai 23.2.2023 klo 16.00 Suullinen kyselytunti.
Perjantai 24.2.2023 klo 13.00
 
Viikko 9/2023

Maanantai 27.2.2023 klo 14.00
Tiistai 28.2.2023 klo 14.00
Keskiviikko 1.3.2023 klo 14.00
Torstai 2.3.2023 klo 16.00 Suullinen kyselytunti.
Perjantai 3.3.2023 klo 13.00
 
Vaalikauden päättäjäiset keskiviikkona 29.3.2023

Eduskuntavaalit sunnuntaina 2.4.2023

https://www.eduskunta.fi/FI/taysistunto/Sivut/Tulevat_taysistunnot.aspx

--- Lainaus päättyy ---

Julleht:

--- Lainaus käyttäjältä: artti - 06.10.2022, 06:56:04 ---Eduskunta siis julkaisee täysistunnon esityslistan vasta aivan istunnon alla ja piilottelee tietoa mistä eduskunnan täysistunto aikoo äänestää. Eduskuntahan periaatteessa edustaa kansalaisia, että kansalaisilla on oikeus vaatia eduskunnalta täysistuntojen esityslistojen yksityiskohtaisempaa tiedottamista pidemmältä ajalta, ja mistä eduskunta aikoo äänestää.

--- Lainaus päättyy ---

Piilottelemisen sijaan kyse on siitä että päättävät vasta suht lähellä, että mistä on tarpeen keskustella ja päättää täysistunnossa. Maailman tapahtumia tai asioiden käsittelyn laatua tai kestoa valiokunnassa ei liene mahdollista ennakoida, jälkimmäinen kun riippuu siitä kuinka paljon homma keskusteluttaa ja asiantuntijoita kutsutaan kuultavaksi ja ensimmäinen typerryttävän monesta asiasta. Näin puolen vuoden esityslistojen lukkoon lyöminen olisi lähinnä typerää ja sekoittavaa, ne kun muuttuisivat jatkuvasti ja niitä saisi olla koko ajan pitämässä ajan tasalla, sikäli kun moisen kuukausien päähän olevan hypoteettisen käsittelylistan luominen edes on mahdollista. Ei eduskunnalla ole sitä tarkkaa tietoa, että mitä kuukauden tai kahden päästä käsitellään, jolloin eivät sitä voi piilotellakaan.

Asioiden käsittelytiedoista, joita olet välillä postannutkin (kiitos siitä!), näkee että missä vaiheessa asian käsittely menee ja siitä voinee päätellä milloin käsittely täysistunnossa on ajankohtaista.

artti:
Vaalien edellä politiikka iloitsee, että heillä on paljon ehdokkaita. Puolueen vaaliehdokkaiden suuri lukumäärä tarkoittaa, että puolueen tähdet tarvitsevat pienemmän lukumäärän ääniä vaalivoittoon. Kestääkö puolueiden suurien tähtien henkilökohtaiset äänimäärät tarkastelua. :roll:

https://tulospalvelu.vaalit.fi/

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

[*] Edellinen sivu

Siirry pois tekstitilasta