HOMMAN KESKUSTELU > Salonki

Koraanista poimittua

(1/39) > >>

Tabro:
Olen tähän kirjoitukseen kerännyt Koraanista poimimiani katkelmia, jotka tuntuvat tukevat käsitystä siitä, että Islam ei välttämättä ole niin rauhanomainen kuin usein suvaitsevaisto tuntuu väittävän. Huomatkaa, että tässä siis käsitellään vain ja ainoastaan Koraania; haditheja minulla ei toistaiseksi ole kirjahyllyssä eikä niitä ole käännetty suomeksi lainkaan. Ehkäpä väkerrän vielä jonakin päivänä jostakin suositummasta hadith-kokoelmasta samankaltaisen jahka niitä jaksan suomennella. Suurin osa näistä ei liene yllättävää tai uutta tietoa Hommalaisille, mutta halusinpahan saada julkisuutta ja päästä pätemään ;D

Koraania lukiessa on hyvä huomioida, että kaikki Koraanin ohjeet ovat tarkoitettu kirjaimellisesti noudatettaviksi. Keskitien etsijät (ns. "pick and choose"-uskovaiset) ovat vääräuskoisia:

--- Lainaus ---4:150-151. Ne, jotka kieltävät Jumalan ja hänen profeettansa ja tekevät eron Jumalan lähettämien profeettain välillä sanoen: "Me uskomme eräisiin, mutta emme usko toisiin heistä" ja koettavat löytää keskitien, ne ovat todella uskottomia, ja uskottomille Me olemme valmistanut häpeällisen rangaistuksen.
--- Lainaus päättyy ---

Mikäli kaksi Koraanin kohtaa ovat ristiriidassa toistensa kanssa, myöhemmin Mohammedille "ilmoitettu" on oikeassa (tätä kutsutaan abrogaatioksi). Koraanissa suurat eivät kuitenkaan ole ilmoitusjärjestyksessä, joten ilmoituksen ajankohdan joutuu selvittämään muista lähteistä. Kronologinen järjestys riippuu hieman ajankohdasta, mutta suuria heittoja ei ole.

--- Lainaus ---2:106. Kumotessamme jonkun kohdan ilmoituksestamme tai antaessamme sen unohtua me asetamme paremman tai samanlaisen tilalle. Etkö tiedä, että Jumala on joka asiassa kaikkivaltias?

--- Lainaus päättyy ---

Yleisesti ottaen vanhemmat, Mekassa ilmoitetut suurat ovat huomattavasti rauhanomaisempia ja painottavat "Kirjan kansojen" eli juutalaisten, kristittyjen ja muslimien rauhanomaisen yhteiselon tärkeyttä. Mekka oli kaupunkina moniuskontoinen, eikä islamilla vielä ollut kovinkaan suurta seuraajajoukkoa, joten yhteiselon onnistuminen oli elinehto varhaiselle muslimiyhteisölle. Mohammedin perustettua puhtaasti muslimeille tarkoitetun valtion Medinaan, suurien äänensävy muuttuu dramaattisesti.

(Ilmoitettu Medinassa, kronologisessa järjestyksessä 87. suura 114:sta)

--- Lainaus ---2:191. Surmatkaa [uskottomat], missä heidät tapaattekin, ja karkoittakaa heidät joka paikasta, mistä he ajoivat pois teidät, sillä pakanuuteen käännyttäminen on pahempi kuin murha. Mutta älkää taistelko heitä vastaan Rauhoitetun temppelin lähellä, jolleivät he hyökkää päällenne siellä; mutta jos he hyökkäävät, niin tappakaa heidät. Sellainen on oleva uskottomien palkka.
2:193. Taistelkaa heitä vastaan, kunnes pakanuuden viettelys lakkaa ja keskuudessamme vakiintuu ainoan Jumalan palveleminen
2:216. Teidät on määrätty sotimaan, vaikka se on teille vastenmielistä. Mutta voi sattua, että teillä on vastenmielisyys jotakin asiaa kohtaan, vaikka se on teille hyödyllinen, ja voipa sattua, että teillä on halu johonkin, vaikka se on vahingollista teille. Jumala tietää, mutta te ette tiedä.

--- Lainaus päättyy ---
(Ilmoitettu Medinassa, 89/114)

--- Lainaus ---3:73. Älkää uskoko muita kuin uskontoanne todella noudattavia!
3:118. Te, jotka uskotte, älkää antautuko avomieliseen ystävyyteen muiden kuin teikäläisten kanssa; muut eivät jätä turmelematta teitä. He halajavat teidän perikatoanne, heidän vihansa on jo pursunut heidän suustansa; mutta se, mikä heidän sydämissään piilee, on vielä pahempaa.
3:157. ja jos kaadutte tai kuolette Jumalan sotaretkellä, niin on totisesti Jumalan anteeksianto ja lupaus parempi kuin kaikki se maallinen, mitä olette saaneet kootuksi.
--- Lainaus päättyy ---

(Ilmoitettu Medinassa, 92/114)

--- Lainaus ---4:15. Niitä teidän naisianne vastaan, jotka tekevät huorin, on teidän kutsuttava joukostanne neljä todistajaa; jos he todistavat heidät syyllisiksi, niin pitäkää heidät eristettyinä asunnoissanne, kunnes kuolema heidät korjaa.
4:34. Miehet olkoot naisten esimiehiä, koska Jumala on asettanut heidät näihin nähden korkeampaan asemaan, ja myöskin niiden suoritusten tähden, joita miesten on omaisuudestaan naisten hyväksi tehtävä. Hyveelliset naiset ovat alistuvaisia ja vaalivat huolellisesti, kätkössä, kaikkea sitä, minkä Jumala on kätköön tarkoittanut. Mitä niihin tulee, joiden puolelta kohtaatte uppiniskaisuutta, niin varoittakaa heitä, erottakaa heidät vuoteestanne ja kurittakaa heitä, mutta jos he silloin tottelevat teitä, niin älkää etsikö riitaa heidän kanssaan.
4:74. Taistelkoot siis Jumalan retkellä ne, jotka tämän elämän hinnalla tavoittelevat tulevaa. Sille, joka taistelee Jumalan retkellä, kaatuupa hän tai voittaa, annamme Me jalon palkinnon.
4:89. He toivoisivat, että te tulisitte uskottomiksi, aivan kuin he itse ovat, ja siten heidän kaltaisikseen. Älkää ottako itsellenne ystäviä heidän joukostaan, ennenkuin he lähtevät kodeistaan Jumalan retkelle. Jos he palaavat entiseen vihamielisyyteensä, niin ottakaa heidät kiinni ja surmatkaa, missä heidät kohtaattekin.
--- Lainaus päättyy ---

(Ilmoitettu Medinassa, 112/114)

--- Lainaus ---5:33. Ainoa palkka niille, jotka sotivat Jumalaa ja Hänen lähettilästään vastaan sekä levittävät turmiota maassa, on että heidät tapetaan tai ristiinnaulitaan, tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki eri puolilta, ristiin, tai heidät karkoitetaan maasta. Sellainen on heidän häväistyksensä tässä elämässä, ja tulevassa heille on kauhea kuritus.
5:45. Me määräsimme heille siinä: henki hengestä, silmä silmästä nenä nenästä, korva korvasta ja hammas hampaasta samoin kuin haava haavasta; mutta ken ehättää (kostamaan) tuomiotta, jääköön enemmättä hyvityksettä; kuka taasen ei tuominnut niin kuin Jumalan ilmoitus määrittelee, kuuluu väärintekijöihin.
--- Lainaus päättyy ---

(Ilmoitettu Medinassa 88/114)

--- Lainaus ---8:59-60. Äläkä salli uskottomien ajatella pääsevänsä voitolle. Eivät he osaansa vältä. Ja varustakaa (muslimit) heitä vastaan niin suuri sotavoima ja hyvin ravittuja ratsuja kuin vain voitte, säikyttääksenne siten sekä Jumalan vastustajat että omat vihollisenne ja myöskin muut, joita ette tunne, mutta jotka Jumala tuntee.
--- Lainaus päättyy ---

(Ilmoitettu Medinassa, useimmiten pidetty viimeisenä ilmoitettuna suurana.)

--- Lainaus ---9:5 [...] vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen.
9:41. Lähtekää retkelle, kevyesti ja myös raskaasti aseistetut, ja pankaa alttiiksi varallisuutenne ja henkenne Jumalan asian hyväksi! Tämä on parasta teille, jospa sen vain tietäisitte.
9:73. [...] taistele uskottomia ja ulkokullattuja vastaan, ole ankara heitä kohtaan.
9:111. [uskovaiset] taistelevat Jumalan asian puolesta: he surmaavat ja heitä surmataan, kuten Hän on sitovasti luvannut toorassa, evankeliumissa ja Koraanissa, ja kuka täyttää uskollisemmin lupauksensa kuin Jumala? [...] Juuri tämä on ylin onni.
9:123. Te, jotka uskotte, taistelkaa niitä uskottomia vastaan, jotka ovat lähellänne, jotta he kokisivat teidän voimanne, ja tietäkää, että Jumala on niiden kanssa, jotka hartautta harjoittavat.

--- Lainaus päättyy ---
(Ilmoitettu Medinassa, 102/114)

--- Lainaus ---24:2. Haureudenharjoittajille antakaa kullekin sata iskua nahkaruoskalla, älkääkä salliko myötätuntonne heitä kohtaan estää täyttämästä Jumalan käskyä, mikäli uskotte Jumalaan ja tulevaan päivään. Joidenkuiden uskovaisten tulee olla todistajina heitä rangaistaessa.
24:31. Sano myös uskovaisille vaimoille, että luovat silmänsä maahan ja hillitsevät halujaan eivätkä näyttele sulouttaan tavallisuudesta poiketen ja että huntu verhoaa heidän povensakin. Älkööt he näyttäkö sulouttaan muille kuin [aviomiehelleen, tietyille miespuolisille sukulaisille tai naisorjille]
--- Lainaus päättyy ---

(Ilmoitettu Mekassa, 42/114)

--- Lainaus ---25:52. Älkää siis suostuko uskottomiin, vaan taistelkaa kaikin voimin heitä vastaan.
--- Lainaus päättyy ---

(Ilmoitettu Mekassa, 49/114)

--- Lainaus ---28:86. [...] Älä siis milloinkaan tue uskottomia!
--- Lainaus päättyy ---

(Ilmoitettu Medinassa, 90/114)

--- Lainaus ---33:59. Profeetta, sano vaimoillesi ja tyttärillesi ja uskovaisille naisille, että heidän tulee hunnuttaa kasvonsa; näin on sopivinta, jotta heidät kunniallisiksi naisiksi huomataan, niin ettei heitä tunkeilevasti lähestytä.
33:60-61. Jos teeskentelijät, sydämessään vilpilliset ja kaupungin yllyttäjät eivät lakkaa pahuutta levittämästä, Me totisesti annamme sinulle vallan heidän suhteensa, niin etteivät he kauankaan saa olla naapureinasi kaupungissa; sellaiset joutuvat maanpakoon, ja missä ikinä heidät tavataan, heidät pidätetään ja armotta tapetaan.
--- Lainaus päättyy ---

(Ilmoitettu Medinassa, 91/114)

--- Lainaus ---60:1. Te, jotka uskotte, älkää pitäkö Minun ja omia vihollisianne ystävinänne.
--- Lainaus päättyy ---

Spinnu:
Kun kaksi kulttuuria kohtaavat, jossa toista on opetettu kääntämään toinenkin poski, ja toista on opetettu lyömään tarvittaessa vaikka kahdesti poskelle, niin meillä on julmetun iso ongelma käsissä.

Ei näytä tulevaisuus hyvältä.

jiipik:

--- Lainaus käyttäjältä: Spinnu - 03.02.2009, 13:45:12 ---Kun kaksi kulttuuria kohtaavat, jossa toista on opetettu kääntämään toinenkin poski, ja toista on opetettu lyömään tarvittaessa vaikka kahdesti poskelle, niin meillä on julmetun iso ongelma käsissä.
--- Lainaus päättyy ---

Pakko kommentoida: tuossahan on se paljon etsitty/pohdittu homman olemus hyvin tiivistettynä!

arunda:
Tuosta hyvin näkyy, että Islam on lainvastainen "uskonto", joka pitää kieltää. Pelkää väkivaltaa ja kansanryhmää vastaan yllytystä. Kuinka Islamista ei tehdä tutkintapyyntöä? Haloo vihreät naiset.

Tehtaankadun homma:
3. Moos. 15:19-30 "Ja kun naisella on vuoto, niin että verta vuotaa hänen ruumiistansa, olkoon hän
kuukautistilassaan seitsemän päivää, ja jokainen, joka häneen koskee, olkoon saastainen iltaan asti. (22) Ja
jokainen, joka koskee istuimeen, mihin hyvänsä, jolla hän on istunut, pesköön vaatteensa ja peseytyköön
vedessä ja olkoon saastainen iltaan asti. (23) Ja jos joku koskee esineeseen, joka on hänen vuoteellaan tai
istuimella, jolla hän on istunut, olkoon saastainen iltaan asti. (29) Ja kahdeksantena päivänä hän ottakoon
kaksi metsäkyyhkystä tai kaksi kyyhkysenpoikaa ja tuokoon ne papille, ilmestysmajan ovelle. (30) Ja pappi
uhratkoon toisen syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi. Näin pappi toimittakoon Herran edessä hänelle
sovituksen hänen saastaisesta vuodostaan."

5. Moos. 22:28-29 "Jos joku tapaa neitsyen, joka ei ole kihlattu, ja ottaa hänet kiinni ja makaa hänen
kanssaan ja heidät siitä tavataan, niin mies, joka makasi hänen kanssaan, antakoon tytön isälle
viisikymmentä hopeasekeliä, ja tyttö tulkoon hänen vaimokseen, koska hän raiskasi hänet; hän älköön
hyljätkö häntä koko elinaikanansa."

3. Moos. 21:9 "Jos papin tytär häpäisee itsensä haureudella, niin hän häpäisee isänsä; hänet poltettakoon
tulessa."

2. Moos. 22:18 "Velhonaisen älä salli elää."

5. Moos. 21:10-14 "Kun lähdet sotaan vihollisiasi vastaan ja Herra, sinun Jumalasi, antaa heidät sinun käsiisi
ja sinä otat heistä vankeja ja vankien joukossa näet kaunisvartaloisen naisen ja mielistyt häneen ja tahdot
ottaa hänet vaimoksesi, niin vie hänet kotiisi, ja hän ajattakoon hiuksensa ja leikatkoon kyntensä. Ja hän
riisukoon vaatteensa, joissa hänet vangittiin ... sitten saat yhtyä häneen ja naida hänet, niin että hän tulee
vaimoksesi. Mutta jos hän ei sitten enää sinua miellytä, niin päästä hänet menemään vapaana äläkä myy
häntä rahasta."

5. Moos. 22:13-21 "Jos joku on ottanut vaimon ja yhtynyt häneen, mutta sitten hylkii häntä ... ja sanoo:
Minä otin tämän naisen vaimokseni, mutta kun ryhdyin häneen, en tavannut hänessä neitsyyden merkkiä ...
(20) Jos syytös on tosi, jos tytössä ei tavattu neitsyyden merkkiä, silloin vietäköön tyttö isänsä talon ovelle,
ja kaupungin miehet kivittäkööt hänet kuoliaaksi."

[Jumala antaa lakeja orjien hinnoittelusta] 3. Moos. 27:2-7 "Arvioitse mies, joka on kahdenkymmenen ja kuudenkymmenen vuoden välillä,
viiteenkymmeneen hopeasekeliin pyhäkkösekelin painon mukaan; mutta jos se on nainen, arvioitse hänet
kolmeenkymmeneen sekeliin."

3. Moos. 21:16-23 "Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: .. Älköön lähestykö kukaan, jossa on joku
vamma, älköön kukaan sokea tai ontuva, kukaan kasvoiltaan tahi jäseniltään muodoton, jalkansa tai
kätensä taittanut, kyttyräselkäinen tai surkastunut, silmävikainen tai ihotautinen tai rupinen tai
kuohittu. .. Älköön hän tulko esiripun luo älköönkä lähestykö alttaria, koska hänessä on vamma, ettei
hän häpäisisi minun pyhäkköäni."

...

Näitä löytyy lisää sadoittain. Suoria ohjeita Jumalalta, ja joskus muinoin muistutti kristinuskokin tätä primitiivisyyttä.

Tässä kilpailussa "lainaa pyhää kirjaa", Raamattu muuten pesee Koraanin hirveydessään mennen tullen. ;)

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta